hh.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 1336
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Birgersson,, Frida,
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Nordbrandt, Veronica
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Vill du leka med mig?: En studie kring barn som ofta hamnar i ensamlek2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet syftar till att uppmärksamma och problematisera förskolepedagogens förhållningssätt gentemot barn som ofta hamnar i ensamlek, samt uppmärksamma vilka samband som beskrivs mellan barns ensamlek och deras språkutveckling. I vår undersökning av hur verksamma pedagoger ser på ensamlekande barn har vi genomfört kvalitativa djupintervjuer med inspiration från fenomenologin som utgångspunkt. Undersökningen visar att pedagogerna inte såg något fel i att vissa barn ofta hamnar i ensamlek så länge det är självvalt. Däremot om ensamleken beror på att barnet vill men har svårt för att leka i samspel med andra beskriver pedagogerna hur de genom eget deltagande kan stötta och hjälpa barnet till en samspelande lek med andra barn. Pedagogerna upplevde att förskoleverksamheten är fylld med vardagliga rutiner och regler som kan utgöra en hindrande faktor för barnens lek. Vi fann att leken ansågs språkfrämjande enligt såväl pedagogerna och tidigare forskning. Att däremot med säkerhet hävda att barn som inte deltar i en samspelande lek inte gynnas i sin språkutveckling i lika stor utsträckning som i ensamlek går inte att fastställa.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 202.
  Bitzekis, Victoria
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Svensson, Lina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Gymnasieskolan - en skola för alla?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka huruvida gymnasieskolan är en skola för alla

  utifrån ett inkluderande och exkluderande perspektiv, med fokus på deprimerade elever,

  genom en studie av Hässleholms kommun. Metoden som har använts är intervjuer som

  tolkats hermeneutiskt där frågorna varit fritt formulerade inom fasta frågeområden.

  Materialet har bestått av intervjuer med totalt 18 personer varav tre från sjukvården och

  15 från gymnasieskolorna samt aktuell forskning på området från både det pedagogiska

  och det medicinska forskningsområdet. Undersökningen visar att Hässleholms kommuns

  gymnasieskolor inte är en skola för alla när det gäller deprimerade elever. På skolorna

  finns för lite kunskap och ansvaret förskjuts till andra instanser, vilket resulterar i att de

  åtgärder som sätts in är av exkluderande form där eleven marginaliseras. Vidare

  diskuteras lämpliga åtgärder för deprimerade elever i skolan.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 203.
  Bjarme, Emil
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  AFFORDANSER I TRÄ- OCH METALLSLÖJDSSALEN: - upphov till "oönskade" elevhandlingar?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete har jag undersökt elevers beteenden och handlingar i en trä- och metallslöjdssal i en 6-9 skola utifrån James J. Gibsons affordansteori, The theory of affordances, vilken inriktar sig på de handlingserbjudanden - affordanser - en viss miljö erbjuder individen. Studien har grundats på antagandet att trä- och metallslöjdssalen är en miljö vars särpräglade karaktär, full av virke, verktyg, maskiner och slöjdföremål, har en särskilt stark inverkan på eleverna och i detta tenderar att inbjuda till handlingar som kan resultera i konflikter vilka kan utgöra säkerhetsrisker. Syftet har därmed varit att försöka identifiera och analysera för slöjdsalen typiska handlingar, som ur ett lärar- och säkerhetsperspektiv kan betraktas som oönskade. Jag har huvudsakligen tagit stöd i forskning kring miljöpsykologi med inriktning mot lärandemiljöer, samt forskning kring skolans slöjdverksamhet. Metoden för insamling av empiriskt material har varit en kombination av direkt observation och observation med videokamera. Min slutsats är att många av de handlingar som direkt kan relateras till slöjdsalen bör ses i ett större perspektiv där de är delar i beteenden som är allmäna i  alla skolans miljöer. Beteenden som härstammar ur interaktioner och kommunikation mellan elever som kan antas vara tämligen normal för åldern, oavsett miljö. Genom att analysera handlingarna har nyanser och aspekter framträtt som antyder att det sannolikt finns goda skäl att som lärare omvärdera sina åsikter och reflektera över sina förutfattade meningar om vad som är acceptabelt och inte, avseende elevers beteenden. Det har åtminstone jag gjort. 

   

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 204.
  Bjergert, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Nordlund, Linn
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  "Men vi vill ha Yohio och pausa!"2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  "Men vi vill ha Yohio och pausa!"
 • 205.
  Bjertner, Mårten
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Petersson, Håkan
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Kränkta elever och maktfullkomliga lärare?: “Det handlar ju mycket om hur man tolkar det”2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Alla former av kränkning är förbjudna i den svenska skolan enligt lag, men i skolan förekommer maktutövning på flera plan, exempelvis mellan lärare och elever, elever emellan och personal emellan. Hur begreppen makt och kränkning definieras och hur maktutövningen påverkar de somverkar i skolan är subjektivt. Att makt och skola hör ihop är självklart men samtidigt motsägelsefullt, eftersom makt och kränkning är två så nära besläktade begrepp att de går in ivarandra. När övergår makt i kränkning?Föreliggande examensarbete analyserar, via diskursanalytisk metod, olika texter från Skolverkets styrdokument, hjälpdokument samt intervjutranskriptioner från en grupp lärare och en grupp elever på en gymnasieskola. Vi jämför skoldiskurs med myndighetsdiskurs för att undersöka om vi kan finna strömningar som avviker dessa diskurser emellan, så som de representeras i vårt materialurval. I analysen framkommer bland annat hur kränkningar av institutionell art kan uppkomma när lärare utestänger elever från att medverka vid planering. I diskussionen belyser vi problematiken som uppkommer med anledning av den nya skollag som träder i kraft den förste juli 2011, vilken skall ge läraren och huvudman större befogenheter att tillrättavisa elever samtidigt som man enligt samma lag är förbjuden att kränka någon på något sätt. Vi finner också att styrdokumentens delvis svårtolkade och delvis motstridiga lydelser, i skolans praktik, medverkar till att skapa en situation där tolkningsföreträdet kan vändas från eleven till läraren.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 206.
  Bjärnklint, Hanna
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  IV-elever ser tillbaka på sin tid i grundskolan: - En kvantitativ undersökning utifrån ett elevperspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 207.
  Bjärnstedt, Ida
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Apelqvist, Hanna
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  En aktionsforskningsstudie om fysisk inkludering: En elevs rätt att passa in2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Aktionsforskningen belyser en problematik kring fysisk inkludering. Studien är genomförd med en elev i årskurstvå som har koncentrationssvårigheter, ogillar att befinna sig i större grupper samt har svårt med höga ljudnivåer. Därav befann han sig vid utgångsläget till stor del utanför klassrummet. Studiens medforskare har varit eleven Anton, Antons mamma, klassens pedagog samt Antons elevassistent. Studien har gjort oss upplysta om den mångfacetterade problematik som fysisk inkludering kan innebära samt miljöns oerhörda påverkandekraft. Med hjälp av en väl individanpassad miljö ökar chanserna till den fysiska inkluderingen, som på sikt kan leda till ett samlärande. För att lyckas öka den fysiska inkluderingen för en elev så krävs det att eleven själv får komma till tals. Det går då att tillsammans hitta väl lämpade förändringar. Studien visade på att små förändringar i miljön kan generera i en ökad fysisk inkludering. Studien visade även på att en tillfällig frånvaro från klassen kan öka möjligheterna för den kommande fysiska inkluderingen. I Antons fall visade sig detta då han behövde samla ny kraft och energi för att sedan återigen klara av att befinna sig i den större guppen. Studien kan inspirera andra pedagoger till att genomföra förändringar i miljön som kan komma att generera positivt för enskilda eleversfysiska inkludering, med inkludering som ett långsiktigt mål.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 208.
  Björk, Annika
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Läsning i ny kostym: En aktionsforskningsstudie om elevers läsning2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Dagens samhälle med ett allt snabbare tempo skapar ny teknik som blir ålderdomligt redan dagenefter. Samtidigt underlättar tekniken informationsspridningen. Detta ställer höga krav på skolansom ska rusta eleverna inför framtiden. Svenska elever är i nuläget duktiga i läsning i eninternationell jämförelse men antalet elever med läsförmåga över medel sjunker samtidigt somfärre antal läser längre texter. Denna aktionsforskningsstudie är ett sätt att utveckla och bidra medkunskap om hur elever upplever läsning genom en för gruppen ny arbetsgång där olika lässtilarinkluderas. Studiens frågeställning är: Hur upplever elever ett nytt arbetssätt i läsundervisningen?Genom samarbete med klassens lärare, som är medforskare, har ett nytt material introducerats.Materialet innehåller onlineböcker som går att läsa genom enbart bilder, enbart text, både text ochbild samt att texten blir uppläst. Eleverna använder sig av pekplattor och har fått bekanta sig medmaterialet som sedan utvärderats genom intervjuer. Introduktionstillfället och de enskildaintervjuerna har spelats in på video och observationer har utförts. Eleverna har visat sigengagerade och positiva till det nya materialet. Några föredrog att läsa på pekplattan och några iböcker. Några tyckte bäst om att lyssna till berättelsen medan andra hellre läste. Deras olika nivåeri läsutvecklingen har påverkat resultaten samtidigt som det faktum att arbetssättet har varierats hargjort att fler kan ta till sig innehållet i böcker. I sin tur påverkar detta den personliga utvecklingenoch att eleverna blir mer delaktiga i undervisningen ur ett specialpedagogiskt perspektiv.

  Fulltekst (pdf)
  Läsning i ny kostym
 • 209.
  Björk, Annika
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Nilsson, Sara
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  ”Det finns jättemycket luckor, att de inte förstår”: –      En studie om barns och pedagogers kunskap i antalsuppfattning.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Matematik finns överallt men trots det har vi genom studien fått fram att ”det finns jättemycket luckor, att de inte förstår”.  Detta citat är hämtat ifrån en av våra intervjuer och speglar vårt resultat. Studien är kvalitativ och vi har intervjuat pedagoger samt låtit barn, i förskola och årskurs 1, utföra matematikuppgifter. I denna studie har vi fokuserat på grunderna i matematik. Syftet med studien har varit att utröna kunskaper inom antalsuppfattning hos barn. Vi har även belyst pedagogernas kunskaper inom antalsuppfattning samt hur de arbetar med detta. I studien har vi influerats av Piagets och Vygotskijs tankar om hur barn lär. Resultaten i vår studie har analyserats med inspiration av hermeneutiken. Resultaten visar att det finns okunskap hos både barn och pedagoger gällande antalsuppfattning. Det gäller bland annat barn som helt saknar kunskaper inom detta samt att pedagoger uppfattar att subitizing, se stycke 3.4., och ett till ett-principen, se stycke 3.5., är detsamma som antalsuppfattning. Pedagoger behöver djupare förståelse för de matematiska begreppen inom den grundläggande matematiken. Det i sin tur kan medföra ett tydligare matematiskt språk vilket kan underlätta kommunikationen sinsemellan. I sin tur kan det möjliggöra för pedagoger att tillsammans lättare kunna utveckla barns matematiska färdigheter som de behöver i sin vardag som vuxna samhällsmedborgare. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 210.
  Björk, Jenny
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Meyer, Emma
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Säger en bild mer än tusen ord?: - användandet av bilder och dess betydelse för elevers läsutveckling.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 240 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Eftersom att samhället förändras ställs nya krav på vad läskunnighet innebär. Bilder omgeross ständigt och förmedlar budskap i lika hög grad som skriven text enligt det vidgadetextbegreppet. Syftet med litteraturstudien var att undersöka vad forskningen säger omeffekterna av användandet av bilder i samband med läsutveckling med utgångspunkt ilärandepotential för eleverna.Artiklarna var åtta till antalet och innefattade fem kvantitativa undersökningar och trelitteraturstudier. De teman som har betydelse är i de kvantitativa artiklarna; inferenser,arbetsminne, ögonfixering, bildpreferenser, fysisk interaktion med bilder samt läsförståelse. Ilitteraturstudierna identifierades 4 olika teman; lärarens roll, meningsskapande genom bildoch text, elevers utveckling och vår tids krav. Slutsatsen av studien är att arbetet med bilder iläsutvecklingen är komplext och bör planeras noga men att det finns potentiella fördelar.Vi rekommenderar fortsatt forskning inom området med fokus på tillvägagångssätt gällandedet praktiska arbetet med bilder i undervisningen och vilka effekter arbetssättet får.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 211.
  Björk, Linda
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Rajala, Esa
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  “Det svåra samtalet”: Är utvecklingssamtal utvecklande?2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Denna c-uppsats behandlar ämnet utvecklingssamtal. Vår huvudfrågeställning var, är utvecklingssamtal utvecklande? Syftet med vår uppsats var att ta reda på om utvecklingssamtalen var utvecklande och vi ville få underlag för våra egna framtida utvecklingssamtal.Vi sökte litteratur i Högskolan Databas Hulda och fann det material som vi behövde. Vi valde att göra kvalitativa intervjuer med lärare och föräldrar från våra två praktikskolor i Helsingborg. Resultatet som vi kom fram till var att utvecklingssamtalen oftast leder till en utveckling. En vikitg slutsats som vi dragit är att det är samtalet i sig själv mellan lärare, elev och föräldersom leder till en utveckling. Det vardagliga samtalet är lika relevant som utvecklingsamtalet, eftersom utvecklingssamtalet bara sker en gång per termin.
 • 212.
  Björk, Veronika
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Lybäck, Dan
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  “- I luften är det syre och det gör att trädet växer.”: En aktionsforskande studie av fyra didaktiska arbetssätt för att kartlägga yngre elevers förförståelse av naturvetenskapliga fenomen.2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Med vårt arbete har vi haft ambitionen att öka de didaktiska kunskaperna kring naturvetenskapliga ämnen i de tidigare åldrarna. Vi har valt att, ur ett lärarperspektiv, undersöka fyra didaktiska arbetssätt med inriktning på elevers förförståelse. Vår fokus har legat på de didaktiska arbetssättens möjlighet att anpassas till det naturvetenskapliga undervisningsområdet fotosyntesen. Vi har genom metoden aktionsforskning strukturerat vår undersökning som genomfördes i årskurserna 1 och 4. Utifrån det insamlade materialet har vi genom reflektion, analyserat och utvärderat de olika didaktiska arbetssätten. Våra resultat visar att samtliga arbetssätt innebär ett stort elevengagemang, att de kan ämnes- och åldersanpassas och att de bidrar till att främja arbetet med att urskilja elevers förförståelse. Vi ser även stora utmaningar när det gäller att uppnå styrdokumentens mål och riktlinjer med att utgå från den enskilde eleven, här visar resultaten främst på svårigheter i dokumentationen. I undersökningarna framkom också att arbetssätten kan anpassa till fotosyntesen inom de tidigare åldrarna.
 • 213.
  Björklöw, Marianne
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Tannus Jeppsson, Sandra
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  En flerspråkig förskola2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att barn har lättare att ta till sig ett nytt språk när de redan finner trygghet i sitt modersmål. Under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder har vi mött olika synsätt när det gäller huruvida barn ska eller inte ska ha modersmålsstöd i förskolan. Därav väcktes ett intresse för vår studie vilket mynnade ut i ett examensarbete. Enligt läroplanen skall alla barn erbjudas modersmålsstöd vilket vi lutar oss tillbaka på i den här studien, då det är läroplanen vi arbetar efter som verksamma pedagoger.

  Genom att göra observationer där vi tittade på hur en verksamhet fungerar där majoriteten av barnen är flerspråkiga har vi kunnat samla på oss material för en analys kring modersmålsstöd i förskolan samt hur pedagoger arbetar för att främja barnens flera språk. I analysen har vi framställt den data vi har fått fram och har sedan genom diverse tidigare forskning arbetat fram teorier kring vad vi har sett och vad det har för betydelse för förskolans verksamhet. Vidare i diskussionen tar vi ställning till vad vi personligen anser kring det vi har sett och det har väckt nya frågor för eventuell vidare forskning kring ämnet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 214.
  Björn, Bengtsson
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Can Reearch on Peer Collaboration be Applied to Everyday School Work2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  This paper integrates and applies established findings from previous research into peer collaboration

  to a realistic classroom situation in Swedish upper elementary school. The aim is to

  survey the research literature and to replicate some of the potentially beneficial effects of peer

  collaboration in an ‘ecologically valid’ setting, thus providing teachers with justifiable and

  readily adoptable techniques. The study investigated the effect of collaborative problem solving

  on students’ learning, where the conditions for collaboration were ‘optimised’ according

  to previous findings with regard to ability, gender, task characteristics, and collaboration

  strategy. Participants were 80 year 9 students (aged 15 years), who individually completed a

  pre- and post-test comprising moderately complex diagram interpretation tasks. During the

  experimental phase, students completed a similar task, either individually or collaboratively.

  Students who collaborated were assigned to mixed-gender pairs using a ‘weak-strong’ heuristic,

  based on pre-test results. Results indicated that lower-ability students collaborating with

  higher-ability peers improved from pre-test to post-test, while higher-ability students regressed

  significantly. Students working collaboratively did not perform significantly better

  than did students working alone. Discussion extends beyond these findings to implications of

  research on peer collaboration for teachers and students’ learning.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 215.
  Björnsson, Therese
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Jonsson, Linda
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  En analys av Falkenbergs kommuns likabehandlingsplaner.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mobbning i skolorna har funnits i alla tider och i olika former så som psykisk, fysisk och verbal mobbning. I dagens samhälle har den elektroniska utvecklingen haft stor framgång och intresset för elektronikens möjligheter och hjälpmedel har krupit sig allt längre ner i åldrarna. Det finns en rad olika fördelar med elektronikens utveckling. Människors tillgänglighet till varandra ökar och har underlättat vardagen för många individer tack vare de olika hjälpmedel som mobiltelefon, datorer, Internet etc. Det har även blivit ett nytt sätt för barn och elever att kommunicera med varandra och på de platser människor umgås med varandra förekommer även kränkande behandling samt mobbning. Varje skola ska enligt skollagen ha en likabehandlingsplan/mobbningsvision med nedskrivna mål, åtgärder/ förebyggande arbete för att kunna bemöta mobbning och kränkande behandling.

   

  Denna undersöknings syfte är att titta på hur nitton skolor i Falkenbergs kommun i sina likabehandlingsplaner har följt med i skriftlig form för att kunna bemöta och förebygga den elektroniska mobbningen. Det har varit intressant att se hur skolorna har definierat elektronisk kränkande behandling/mobbning i sina likabehandlingsplaner. För att kunna ta reda på syftet har vi valt att titta på var, när och hur mobbningens existens och förebyggande arbete förekommer enligt skolornas likabehandlingsplaner. Detta för att kunna se om skolorna nämner den elektroniska mobbningen i sina likabehandlingsplaner.

   

  Resultatet visar på att nio av nitton skolor nämner den elektroniska mobbningen som en egen definition, men det finns inga konkreta åtgärder eller förebyggande arbete nedskrivet för att kunna bemöta elektronisk mobbning. Endast en skola hade nulägesbeskrivning där skolan redovisar den elektroniska mobbningens existens och har ett mål, förebyggande och åtgärdande arbete mot den elektroniska mobbningen nedskrivet i sina likabehandlingsplaner. När de nya styrdokumenten, Lgr 11, och den nya skollagen, (2010:800), träder i kraft 1 juli 2011 krävs det tydligare åtgärder och förebyggande arbete nedskrivet i skolornas likabehandlingsplaner. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 216.
  Blackmore, Ashley
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  If Humour be the Food of Learning, Joke on: Perspectives of Several Italian and Swedish Upper-Secondary School Students on Humour and Dialogic Classroom Interaction2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Social constructivism, known as Vygotskian theory, has been implicated in improving spoken language skills of upper-secondary school students. This qualitative study aims to investigate the perspectives of students regarding the teachers’ use of humour in ESL lessons both in Italy and Sweden. A secondary aspect of the study was to assess the use of humour in second language acquisition related to language learning and communicative competence based on dialogism and interaction. Semi-structured interviews were conducted with 20 participants (5 males and 5 females from each of the respective countries). After analysis using phenomenography, results indicate that humorous dialogic instruction and interaction, as well as non-verbal forms of humour such as gesticulation and facial expression, have the possibility to dramatically increase the focus and interest in lesson content which facilitates better communicative understanding of English. Immediacy is perceived to improve feelings of well-being and harmony within the classroom. Humour and openness are considered important and necessary factors in improving motivation and self-belief during oral tasks as facilitated an effective, communicative learning climate. The study also proposes that there are four factors (teacher, student, subject and task) which affect learning processes, and moderation of humour, the fifth factor, acts as a scaffold to assist in stretching students’ knowledge within the ZPD.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 217.
  Blackmore, Ashley
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  REVITALIZING LINGUISTIC RELATIVITY: Pedagogical Implications in language teaching.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The linguistic relativity hypothesis (LRH), otherwise known as the Sapir-Whorf Hypothesis (SWH), has been passionately debated over the last 60 years. It has undergone a renewed upsurge in scientific, anthropological and social interest. Several attempts have been made to prove or disprove the moderate version of the theory without producing conclusive results. This study analyses the history of the LRH and attempts to clarify its uses and limitations pertaining to ESL discourse in Swedish upper-secondary schools. Pedagogical implications of the study indicate that, if the LRH is correct, there could be a colossal, logistical impact on the national testing of semantic information in English studies which would have to be addressed in order to effectively and fairly assess every student based on their individual, cognitive skills and culturally influenced knowledge of language.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 218.
  Blackmore, Ashley
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  TO JOKE OR NOT TO JOKE – some upper-secondary school students’ perceptions and experiences of humour in the classroom.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this qualitative study was to attain an increased understanding as to how several upper-secondary school students perceived and experienced teachers using humour during classroom discourse. The study was based on the following questions: What does humour mean to the students? What are the forms of humour utilized by teachers? How do students perceive the use of humour with regards to learning processes? Are there recommendations and cautionary measures for teachers to consider when incorporating humour in teaching? Methodology used was a semi-structured interview of 13 questions. Participants consisted of six students aged 16 to 19 years. The length of the interviews varied between 20-35 minutes. Results of the interviews indicated that openness and understanding the unique sense of humour existing in each classroom, as well as self-confidence and a moderate use of humour, are necessary to effectively incorporate humorous text and anecdotes in lessons to facilitate learning processes. However, the study revealed that openness is pivotal in the construction and maintenance of positive learning climates. Students did not experience humour during ESL lessons, indicating a possible lack of contextual knowledge in language teaching practices.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 219.
  Blixt, Sandra
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Könsskillnader i tvådimensionell kontra tredimensionell geometrisk problemlösning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Det huvudsakliga syftet med undersökningen är att ta reda på om det finns skillnader mellan pojkar och flickor i tvådimensionell och tredimensionell geometrisk problemlösning i år tre. De frågeställningar jag utgår ifrån är följande: Finns det någon skillnad mellan flickor och pojkar i tvådimensionell respektive tredimensionell geometrisk problemlösning? Vad är det i så fall för skillnad och varför finns det skillnaderna?

  Det jag kommit fram till är att det inte finns så stor skillnad mellan pojkar och flickor i tvådimensionell geometrisk problemlösning. Deras grundförståelse för geometri ligger på samma nivå. När det kommer till hur barnen löser olika problem så visar det en liten skillnad till pojkarnas fördel. Pojkarna testar olika metoder för att komma fram till en lösning, det gör inte flickorna. Det finns även små skillnader i tredimensionell geometrisk problemlösning och när det kommer till att se det rumsliga som till exempel formerna på en kub.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 220.
  Blom, Sofia
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Etiska värderingar i skolan: En studie av hur elever påverkas att delta i värderingsövningar2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt värderingsövningar kan medverka till att utveckla elevers etiska ställningstaganden i årskurs 5. Detta har jag undersökt genom att utföra en kvalitativ studie de jag intervjuer eleverna före och efter en period av värderingsövningar som jag och deras klasslärare genomförde i klassen. Intervjuerna bestod av beskrivningar av situationer där eleverna skulle ta ställning till hur de tror att de skulle ha handlat om de hamnat i denna situation. För att kunna jämföra svaren från de båda intervjuerna konstruerade jag liknande frågor till de båda intervjuerna, där samma underliggande etiska frågor berördes. Efter jämförelse mellan de båda intervjuerna på individnivå kunde jag observera att flera elever resonerade annorlunda. I min analys av intervjuerna drar jag även paralleller till plikt- och konsekvensetik samt Kohlbergs stadier för moralutveckling (Bergling, 1982). Men på grund av undersökningens utformning och omfattning kan inga generella slutsatser dras.
 • 221.
  Blomqvist, Peter
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Petersson, Björn
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Retorik: Tala för elevernas skull!2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Syftet är att undersöka den kroppsliga färdighetens betydelse för läraryrket. Genom en ökad medvetenhet, om muntliga framträdanden, kan vi bli mer kritiska till oss själva och på det viset bli bättre på att entusiasmera våra kommande elever. Tidigare forskning är uppdelat i dels det muntliga framträdandet samt de kroppsliga färdigheterna. Utöver våra litteraturstudier har vi valt att använda oss av kvalitativ empirisk metod i form av observationer. Det vi kan konstatera är att vår medvetenhet har ökat men om vi genom att bli mer medvetna blivit bättre på att föreläsa är osäkert. För att uppfattas som bra på att föreläsa så ska en viss mängd olika färdigheter finnas som beskrivande armrörelser och mimik, en naturligt behaglig röst, rymliga sak- ord- och figurförråd, lite humor och ett tilltalande yttre med en intresserad blick.
 • 222.
  Bodini, Adam
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Sjunnesson, Martin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Övervikt och fetma i grundskolans tidigare år: -          En intervjustudie om skolsköterskor och pedagogers arbete för att motverka övervikt och fetma i skolan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fetma och övervikt är idag ett välfärdsproblem i Sverige och antalet har ökat kraftigt den senaste tidsperioden bland barn. Det finns få studier om hur skolor arbetar mot övervikt och fetma och denna studie syftar till att undersöka hur problemet bearbetas i skolorna i förebyggande syfte och hur pedagoger undervisar om ämnet i en medelstor stad i sydvästra Sverige idag. Den kvalitativa studien är deskriptiv. Låg struktur och låg standardisering har använts under intervjuerna för att de intervjuade ska få chans att fritt uttrycka sina åsikter så utförligt som möjligt om ämnet. Sammanlagt har tolv personer intervjuats varav sex skolsköterskor och sex pedagoger som arbetar i årskurs F-5. Ett bevämlighetsurval har används för att bestämma de personer som ingår i undersökningsgruppen.

  Studien visar att medvetenheten finns hos alla skolsköterskor och pedagoger som undersökningen innefattar. Dock är variationen stor då vissa lägger mer vikt på det förebyggande arbetet än andra. Hälsoförebyggande program finns i viss utsträckning men om det finns ett program som fungerar är oklart då inga vetenskapliga belägg finns. Alla pedagoger uppger dock att det hälsofrämjande arbete finns i undervisningen. Ingen enskild tid har avsats för detta utan de bygger in det i undervisningen av andra ämnen.  

  Fulltekst (pdf)
  övervikt och fetma
 • 223.
  Bodmar, Marie-Louise
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Gymnasielärares förhållningssätt till spelfilm - i den privata sfären och i engelskundervisningen2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Studien undersöker gymnasielärares förhållningssätt till mediet spelfilm. Inledningsvis presenteras de tankar som ligger bakom val av forskningsområde. Undersökningen berör i bakgrundsbeskrivningen receptionsteorier och förhållningssätt till populärkultur i både samhälle och skola. Undervisningsaspekten relateras till kursplanen där tolkningspotentialen av denna utgör en problematik, men också möjligheter. Lärarna utgår till viss del från sina privata förhållningssätt till spelfilm när de använder den i undervisningen men kan också inta ett helt nytt. Slutsatsen blir att förhållningssätten och undervisningen skulle kunnat se annorlunda om de själva fått betydande undervisning i hur de ska hantera medier i undervisningen samt om kursplanen innehållit mål och progression beträffande arbetet med medier. Erfarenhetspedagogik diskuteras som ett sätt att förankra teorier om den för ungdomar så viktiga populärkulturen, i detta fall spelfilm, i klassrummet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 224.
  Bohnstedt, Matilda
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Eliason, Emelie
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  UTOMHUSPEDAGOGIK - UTAN PROBLEM?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Utomhuspedagogik är en pedagogik som har blivit aktuell under de senaste åren. Media och

  annan litteratur ger en positiv bild av utomhuspedagogik men den används inte i någon större

  utsträckning på skolorna idag. Syftet med studien är att undersöka vad som motiverar de

  lärare som använder sig av utomhuspedagogik, vad det finns för svårigheter och problem med

  metoden och hur pedagogen kan lösa dessa svårigheter. Studien genomförs med hjälp av

  kvalitativa semistrukturerade intervjuer av åtta pedagoger som använder sig av

  utomhuspedagogik. I resultatet framgår det att det som motiverar pedagogerna är framförallt

  att de ser förbättringar hos eleverna när det gäller samarbete och koncentrationen. De

  svårigheter som är vanligast bland pedagogerna är brist på kunskap om utomhuspedagogik,

  brist på tid till planering och för lite pedagoger. Pedagogerna är överens om att det behövs

  utbildning kring utomhuspedagogik. Skolorna behöver också avsätta mer tid till planering för

  pedagogerna. Resultatet visar också att det är en pedagogik som passar många elever, men

  liksom traditionell undervisning passar den inte alla elever.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 225.
  Boije, Sarah
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Aspects of Swedish Students’ Oral Proficiency2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]
  The present essay offers an insight into Swedish upper secondary school students’ oral proficiency of English. Previous research in this area is examined and accounted for, as well as, individual learner differences important to this field. This essay discusses what level of oral proficiency the students’ overall manner of speaking English are brought up and explained. Additionally, it gives native speakers’ views of the students’ oral proficiency. Finally, individual learner differences are examined too see if they have any impact on the students’ capability of English.
 • 226.
  Boije, Sarah
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Gymnasieelevers Hälsovanor : en studie om skillnader mellan studieinriktning och kön 2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]
  Denna studie beskriver generellt gymnasieelevers hälsobeteende. Syftet var att undersöka och presentera hur deras hälsovanor ser ut. Undersökningen gjordes utifrån variablerna fysisk aktivitet, kost, socialt nätverk och bilmediavanor, psykosomatiska symtom, tobak, alkohol och drogvanor, samt uppskattad allmän hälsa. Vilka skillnader mellan studieförberedande, yrkesförberedande program, kön och hälsovariablerna som finns prövades också. En kvantitativ metod användes nämligen enkätundersökning. Enkätinsamlingen genomfördes vårterminen 04 på ett gymnasium i västra Sverige och 54 försökspersoner ingick, varav 33 stycken var pojkar och 21 stycken flickor. Resultaten visade att de flesta utövade fysisk aktivitet på hög eller medel ansträningsnivå flera gånger i veckan. Majoriteten av eleverna åt regelbundet frukost. skollunch och middag. Eleverna upplevde att de har ett bra socialt nätverk och i allmänhet mådde bra. Vissa elever upplevde psykosomatiska besvär såsom stress, trötthet och magont. Det var relativt få som rökte men antalet som drack alkohol var betydligt fler. Det fanns signifikativa skillnader mellan studieinriktningarna och variablerna frukost, lunch, stress och snusning. De yrkesförberedande eleverna åt mer sällan frukost och lunch, eleverna på studieförberedande var mer stressade, och antal snusande gick på yrkesförberedande program. Mellan könen och variablerna låg ansträningsnivå, bildmediavanor, magont och stress finns det också signifikativa skillnader. Flickorna utövade oftare aktivitet på låg nivå, hade oftare ont i magen, och var stressade medan pojkarna tillbringade mer tid framför teven och datorn.
 • 227.
  Bolin, Carl
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Gustafsson, Johan
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Samspel över gränserna?: En studie över specialpedagogikens samspel med idrott och hälsa2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I tidigare forskning nämns sällan idrott och hälsa kopplat till specialpedagogik. Det finns forskning som berör båda kunskapsområdena som är överens om att det är upp till den enskilda läraren i idrott och hälsa att skapa en inkluderande undervisning. Forskning visar att ämnet idrott och hälsa betraktas som ett lågprioriterat ämne. I forskningen framkommer det att specialpedagogen gör stor nytta som kvalificerad samtalspartner genom reflekterande handledning av skolans personal.

  Syftet med arbetet är att undersöka vad lärare i idrott och hälsa och specialpedagoger upplever om samspelet mellan specialpedagogik och idrott och hälsa. Syftet besvaras genom kvalitativa intervjuer med åtta pedagoger, fyra specialpedagoger och fyra lärare i idrott och hälsa, fördelat på fyra skolor.

  Resultatet visar att det sällan förekommer ett uttalat samspel mellan lärare i idrott och hälsa och specialpedagoger. Det har dock visat sig att pedagogerna har ett indirekt samspel som är av varierande grad. Både specialpedagoger och lärare i idrott och hälsa ser ett behov av ett utökat samspel mellan idrott och hälsa och specialpedagogik för att skapa en inkluderande verksamhet.

  Resultatet överensstämmer med tidigare forskning angående lärarens betydelse för en inkluderande undervisning. Även eventuella stödinsatser till elever i behov av särskilt stöd är upp till den enskilda läraren att tillgodose i de flesta fall.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 228.
  Bolmér, Pierre
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Kreativitet i Religionsämnet - En religionsdidaktisk analys styrdokumenten2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ämnar undersöka vilket utrymme kreativitet och upplevelsebaserat lärande fått i styrdokumenten för den frivilliga skolan i Sverige, samt hur forskning inom området kan bidra till religionsämnets och styrdokumentens framtida utformning. Undersökningen görs ur ett religionsdidaktiskt perspektiv, vilket innebär att kreativitet och upplevelsebaserat lärande utläses ur styrdokumenten med religionsdidaktik som utgångspunkt. Resultatet visar att det finns ett behov av utvärdering och diskussion av läroplan samt kursplanerna för religionskunskap. Resultatet visar även att forskning inom kreativitet och upplevelsebaserat lärande inte fått utrymme i styrdokumenten, men att de, vid tolkning av styrdokumenten, går att applicera på undervisning.

 • 229.
  Boman, Fredrik
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Raggarungdom i Sverige 1958-63: En studie av myndigheternas reaktion på den nya ungdomskulturen2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Uppsatsen beskriver efterkrigstiden första ungdomskultur och den problematik som uppstår kring denna. Raggarkulturen uppstod i slutet av femtiotalet och varade i sin första form ungefär till mitten av sextiotalet. Inom denna kultur befann sig ungdomar med bilen som största gemensamma nämnare. Med hjälp av massmedia bildades en opinion mot dessa gäng och man ansåg dem som störande av allmän ordning. För att få bukt med de problem med bland annat alkohol och övergrepp på mindreåriga tillsätts en utredning i Stockholmsområdet (raggarutredningen) för att kartlägga dessa ungdomar. Man får även till stånd en ändring i barnavårdslagen (populärt kallad raggarparagrafen) för att skydda de unga flickor som befinner sig i och omkring denna. Syftet är att analysera dessa insatser från myndigheterna och redovisa vad de medfört.
 • 230.
  Boman, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Hamberg, Zanna
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Infärgning - En kvalitativ studie om en pedagogisk metod2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att beskriva det pedagogiska arbetssättet infärgning. I denna

  försöker vi även kartlägga hur man tillämpar detta arbetssätt på en västsvensk

  gymnasieskola, samt hur lärare och elever ställer sig till detta arbetssätt.

  Infärgning började utarbetas i samband med gymnasiereformen 1991

  och kom till efter att man på skolorna såg ett ökat behov av att integrera

  kärnämnen med karaktärsämnena på de yrkesförberedande programmen.

  Under senare delen av nittiotalet pekade ett flertal utredningar på

  stora brister i kärnämneskunskaperna hos eleverna på de yrkesförberedande

  programmen, infärgning var ett sätt att ge eleverna en ökad förståelse för kärnämnena.

  Vi kommer i uppsatsen bland annat fram till att ett fungerande arbetslag där eleverna kan se en helhet i sin utbildning är grundläggande för ökad förståelse.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 231.
  Bondesson, Bettina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Schölin Ericsson, Maria
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Rektorers uppfattningar av lärande och skriftliga omdömen2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur rektorer på olika skolor uppfattar och arbetar med Skolverkets uppdrag gällande implementering av skriftliga omdömen. Dessutom ska skillnader och likheter i upplägget av införandet samt skillnader i de skriftliga omdömenas utformning analyseras. Studien bygger på sex kvalitativa intervjuer med rektorer verksamma i grundskolan. Intervjuerna analyseras utifrån en fenomenografisk ansats. I studiens resultat framkommer att omdömenas utformning skiljer sig mellan skolorna och ibland även inom skolorna. Det har även framkommit att rektorernas uppfattningar av upplägg kring skriftliga omdömen skiljer sig. I resultatet framkommer även att rektorernas uppfattningar av lärande verkar ha bidragit till deras val av tillvägagångssätt vid införandet av de skriftliga omdömena.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 232.
  Bondesson, Emilie
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Vinster och förluster med steriliseringslagarnas tillämpning på sinnesslöanstalten Hallagården 1935-19432014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  År 2013 kom en ny lag i Sverige som helt förbjöd tvångssterilisering. Från 1975 fram till 2013 har människor som bytt kön varit tvungna att sterilisera sig. På grund av den nya lagen har steriliseringsproblematiken lyfts upp igen och blivit aktuellt. Syftet med undersökningen har varit att se olika ”vinster och förluster” med steriliseringslagarnas tillämpning. Det har också varit att se om steriliseringarna skedde som en garanti för elevers utskrivning från en sinnesslöanstalt. För att möjliggöra undersökningen har elev akter från en sinnesslöanstalt undersökts som hette Hallagården som fanns i Heberg. Det centrala forskningsläget som har använts är Maija Runcis har skrivit avhandlingen” Steriliseringar i folkhemmet”, Judith Areschoug som har skrivit avhandlingen ”Det sinnesslöa skolbarnet, undervisning, tvång och medborgarskap 1925-1954 och Mattias Tydén som har skrivit ”Från politik till praktik – De svenska steriliseringslagarnas tillämpning 1935-1975”. Undersökningens resultat visar att samtliga elever vars ansökan om sterilisering utfärdades skedde detta i samband med att eleverna skulle skrivas ut från Hallagården. Tolkningar om ”vinster och förluster” har gjorts och oavsett om eleven blev steriliserad eller inte har olika instanser gjort ”vinster och förluster” på det beslutet. Undersökningens huvudresultat är att både ”vinster och förluster” har synliggjorts på ett beslut. En sterilisering kunde både ses som ”en vinst och en förlust” för en instans.  

   

   

   

   

   

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 233.
  Bondesson, Maria
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Axelsson, Amelie
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Att läsa och inte förstå är som att plöja och inte så.: En studie kring forskningsbaserat arbete i läsförståelse.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  The purpose of this essay is to present research-based literature and in that find basic practics that benefit the process of reading comprehension in the further reading. To get a broader perspective and a practical school related, we also held a small empirical study in the form of interviews with six active teachers. We discussed among other things, what reading means, the use of textbooks, how the reading process is conducted and so on. The results were correlated against the reported literature and the curriculum. It revealed a gap between theory and practice. In the final chapter, we discuss possible causes and possible alternatives, all in order to promote reading comprehension work.

  Syftet med denna uppsats är att föra fram forskningsbaserad litteratur och i den hitta grundläggande arbetsmetoder som gynnar arbetet med läsförståelse i den fortsatta läsningen. För att få ett bredare perspektiv och en skolpraktisk anknytning genomförde vi också en mindre empirisk studie i form av intervjuer med sex stycken verksamma pedagoger. Vi diskuterade bland annat vad läsförståelse innebär, användandet av läromedel, hur läsförståelsearbetet bedrivs etcetera. Resultaten korrelerades gentemot redogjord litteratur samt läroplanen. Det framkom ett glapp mellan teori och praktik. I det avslutande kapitlet diskuterar vi eventuella orsaker och möjliga alternativ, allt i syfte att främja läsförståelsearbetet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 234.
  Book, Irene
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Livsvärlden i skolpraktiken - är det möjligt: Elevers tankar om Les Misérables2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  The purpose of this article was to examine how students learn French by integrating a multimode way of learning through literature, music, poetry, painting, reading, writing and IT in the classroom, in order to create understanding and motivation regarding the subject, but also a sense of cooperation and sensibility toward each one of the students Individual work. In the study of Victor Hugo’s novel Les Misérables as a tool for learning and deepen understanding about human values, the focus was laid on essentials questions such as the question of good and evil which is the major theme presented in the novel. The results showed that the students developed a vast interest in literature and human condition and made progress in French in both oral and written work but also acquired more knowledge about the French history.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 235.
  Borg, Emma
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  How to deal with Asperger's syndrome in school.: A comparison between House Rules and The Curious Incident of the Dog in the Night-Time.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This is an essay about Asperger’s syndrome from a pedagogical perspective. My research question is what is important for a teacher to know about Asperger’s syndrome and why? The essay shows that it is important to be aware that pupils with Asperger’s syndrome might have difficulties in understanding, for instance, social cues and non-verbal language. It also deals with how to use visual methods to teach pupils with Asperger’s syndrome. Both research and examples from novels are used to emphasize individual variations when it comes to the symptoms of Asperger’s syndrome. The essay deals with essential features of Asperger’s syndrome/Asperger’s Disorder such as different social impairments, intense interests and the need for consistency. The discussion alternates between the disorder’s features and events from the novels House Rules and The Curious Incident of the Dog in the Night-Time, which are both novels dealing with Asperger’s.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 236.
  Borg, Emma
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Edvinsson, Kristin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Formativ bedömning: En litterturöversikt med analys2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Genomförda undersökningar visar att formativ bedömning förbättrar elevers inlärning och förståelse. Den svenska läroplanen från 2011 ger tydliga indikationer på att formativ bedömning ska inkluderas i undervisningen. Vår diskussion i denna uppsats är därför aktuell och den visar hur forskare artikulerar fenomenet formativ bedömning. Litteraturstudien inkluderar information om vad formativ bedömning innebär och förslag på hur man kan arbeta utifrån ett sådant arbetssätt. Vår studie visar att de viktigaste komponenterna inom formativ bedömning är att tydliggöra målen, återkoppling samt själv- och kamratbedömning. Beskrivningarna av dessa resulterar i en analys där vi diskuterar det formativa arbetssättet. Både positiva och negativa aspekter tas upp.

  Vårt syfte med denna uppsats är att införskaffa djupare kunskaper om formativ bedömning likväl för oss själva som för redan aktiva lärare. Vi har en föraning om att många lärare inte har tillräckliga kunskaper kring ämnet och vår förhoppning är att denna uppsats kan fungera som ett verktyg för lärare som arbetar med eller skulle vilja arbeta med formativ bedömning. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 237.
  Borgstedt, David
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Förstelärarreformen - en utblick i världen för att se framtiden för den svenska reformen.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sverige inför 2013 två karriärsteg för att öka lärarnas status och läraryrkets attraktivitet. Förstelärare och lektorer kommer från höstterminen 2013 att få betydligt högre lön, men kommer resultaten att öka? Systemet är varken unikt för Sverige eller speciellt nytt. Denna uppsats ger läsaren en utblick i världen för att få se hur andra länder i västvärlden inrättat karriärsteg för att kunna behålla de bästa lärarna i undervisningen.

  Utblicken visar att lärarna ser positivt på karriärmöjligheterna men visar även på ett antal problem som måste lösas innan ett karriärsystem ska kunna få de önskade effekterna. Problemen som har uppstått och som kan förväntas uppstå även i Sverige är bland annat svårigheten att skapa ett system som verkligen premierar de bästa lärarna. Urvalet riskerar att göras godtyckligt eftersom det är skolans huvudman och rektorn som utser förstelärarna, antalet förstelärare sätts efter antalet elever och inte alltid utifrån kompetensen vilket riskerar att spä ut effekten och urholka legitimiteten. Slutligen visar studien även att de lärare som utnämns till en karriärtjänst får en betydligt större arbetsbörda än vad intentionen med karriärsteget var, detta till följd av vaga instruktioner i uppdraget och ett betydligt lönetillskott som gör att rektorer och kolleger lägger ytterligare arbetsuppgifter utöver undervisningen. Dessa problem gör att den önskade effekten, att göra läraryrket attraktivare, riskerar att utebli.

 • 238.
  Borup, Linda
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Elever som lyckas med sina matematikstudier2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att få en helhetssyn om hur undervisningen anpassas för högpresterande elever samt hur pedagoger bemöter och stimulerar högpresterande elever för att de skall kunna fortsätta att utvecklas gynnsamt.

  Enligt skollagen skall dagens skola ge särskilt stöd till elever med särskilda behov, men så är inte fallet då de högpresterande eleverna ofta beskrivs som självgående, som klarar mycket på eget hand och deras karaktäriska drag är intresse, vilja, drivkraft och matematiska förmågor Wahlström (1995).

  Många lärare anser sig sakna kunskaper och resurser för att stötta högpresterande elever i matematik, vilket leder till att långt ifrån alla elever får en undervisning som anpassas till deras förutsättningar och behov. I boken Matematikundervisningens dilemma tar Madeleine Löwing (2006) upp hur den ekonomiska krisen drabbat skolan i allmänhet men matematikundervisningen i synnerhet.

  För att högpresterande elever skall utvecklas behöver de enligt Wahlström (1995) tillhöra en grupp och att blir sedda, samt att träffa andra högpresterande elever för att prata och diskutera matematik samt reflekterar över sina egna och andras tankar.

  I litteraturstudien behandlas olika inlärningsmetoder samt Howard Gardners sju intelligenser. Vidare tar jag upp saker som är bra för pedagoger att veta för att fånga de högpresterande elever.

  Utifrån undersökningen kom jag fram till att lärarnas uppfattningar om högpresterande elever var ganska lika men visar även att samtliga lärare tycker att högpresterande elever behöver stöd och uppmärksamhet samt få mer tid över till dessa elever för att kunna vägleda och stimulera dem i deras utveckling. En slutsats som jag har dragit av arbetet är att det görs förvånande mycket för högpresterande elever, men det går att göra mer.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 239.
  Boson, Sara
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Viktor, Helena
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  "Rummet utan fyra väggar": - en fenomenografisk studie om sex förskollärares uppfattningar om förskolegårdens betydelse för barns motoriska utvecvkling2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  ABSTRAKT

  Idag visar forskning på allt fler stillasittande och inaktiva barn vilket delvis kan bero på samhällets tekniska framfart. För att barn ska ges möjlighet till att utveckla sina motoriska färdigheter visar studier på att förskolan bör erbjuda en utmanande och stimulerande utomhusmiljö men en del forskare menar att förskolors utomhusmiljö kan se väldigt olika ut. Syftet med detta examensarbete har varit att intervjua sex förskollärare om deras uppfattningar angående förskolegårdens möjligheter till att stimulera barns motoriska utveckling. Studien är en fenomenografisk ansats där vi använt oss av en kvalitativ metod och där empirin inom studien utgjort grunden för arbetet. Resultatet i vår studie visar på att även om förskolan ligger centralt eller i utkantanten av en storstad eller en småstad har förskollärarna i stort sätt liknande uppfattningar och tankar om förskolegårdens betydelse för barns motoriska utveckling. Det är enligt förskollärarna en kombination mellan förskolegårdens utformning och faktorer som exempelvis deras egen roll som ger barn de bästa möjligheterna till motorisk utveckling på förskolans utegård.

  Nyckelord; Barn, fenomenografi, förskolegård, förskollärarens roll och motorik

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 240.
  Boström, Josefin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Hjalmarsson, Petra
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  HUR BARN MED OCH UTAN SPRÅKSTÖRNING SKAPAR EN INKLUDERANDE PEDAGOGIK: En studie genomförd på en grundskola med ett språkspår2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  - Tatta ni inenntinn? Utbrister Alex frustrerat till sina klasskamrater under en av våra observationer. Alex har som flera andra elever på skolan vi valde att göra vår undersökning på funktionsnedsättningen språkstörning vilket kan leda till att han har svårt att förstå och göra sig förstådd i kommunikativa situationer. Syftet med studien är att belysa samspelet mellan tolv barn med och utan språkstörning i åldrarna sju - elva år för att få syn på vad som kännetecknar dialogen mellan barnen i detta samspel med avseende på språket som ett socialt redskap. För att uppnå vårt syfte och få svar på våra forskningsfrågor valde vi att göra videoobservationer av ett samspel mellan barn med och utan språkstörning. De delar vi la fokus på i vår undersökning var framförallt inkludering och språket som socialt redskap och det här arbetet inleds med en genomgång av tidigare forskning kring dessa två områden. Resultatet vi fick fram i vår undersökning var framförallt att kroppsspråket var en stor del av kommunikationen mellan eleverna samt vilka konsekvenser saknaden av ett gemensamt språk kan leda till. Vi uppmärksammade även att eleverna utan språkstörning var väldigt tillmötesgående och förstående i sitt bemötande med språkbarnen. Vi tror att vårt resultat kan ge pedagoger en förståelse för hur viktigt ett gemensamt språk i klassrummet är och detta kan även pedagoger som har klasser utan språkbarn dra nytta av i sin undervisning då vi menar att alla elever är och lär olika.

   

  Fulltekst (pdf)
  HUR BARN MED OCH UTAN SPRÅKSTÖRNING SKAPAR EN INKLUDERANDE PEDAGOGIK
 • 241.
  Bousova, Katerina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  "Tjeckisk" skolstart i Sverige2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Att inträda i skolans värld är ett stort steg i barnets liv. Sverige har en sådan skolstartsmodell

  som ger barnen möjligheter att inträda i skolans värld vid olika tidpnnkter. Varianten att

  inträda i skolans värld ett år senare används trots allt nästan inte alls. Det innebär att

  konsekvenserna av denna modell blir sådana att en del barn som är födda sent på året inträder

  i skolans värld utan att ha uppnått ålder sex år. Enligt forskarna påverkar detta negativt

  barnets skolgång och studieresultat. Däremot ger den tjeckiska skolstartsmodellen

  möjligheten till alla barn att inträda i skolans värld efter att de har fyllt sex år.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 242.
  Bramis, Emmi
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Hur en lärare skall vara: Elevröster från en F9-skola2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Syftet med studien är att presentera elevers förväntningar på läraren. Studien är kvalitativ i form av enkät med öppna frågor, 155 elever i år fyra till nio har lämnat sina förväntningar på lärare. Resultatet visar att eleverna förväntar sig en lärare som kan sitt ämne och genom sina pedagogiska metoder kan lära ut det, samtidigt som läraren genom sin personlighet har förmåga att läsa av eleven och dennes verklighet. Resultatet visar också att eleverna förväntar sig att läraren finns i klassrummet så att läraren är tillgänglig och lätt kan hittas.
 • 243.
  Brandt, Pia Karlsson
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Gymnasieelevers associeringar till och sotering av matematiska ord och begrepp2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Det presenterade arbetet är en pilotstudie genomförd för att undersöka elevers ordförråd i matematik genom att analysera hue eleverna associerar till matematik och hur de sorterar matematiska ord och begrepp. Den teoretiska bakgrunden är redovisad i ett allmänt resonemang kring språk, språkets betydelse för begreppsbildning och specialiserat mot språket i ämnet matematik. Den metodiska grunden för bearbetningsmoment och förståelseträning utgår från en metod för läs-och skrivinlärning. De ord flest elever associerat till relaterades till närliggande matematiska ocd och begrepp. Dessa fick eleverna gruppera. Vanliga ord som eleverna associerar till ordet matematik är ekvation och Pythagoras sats samt ord relaterade till de fyra räknesätten. Elevernas sorteringsgrunder är liksom ordgruppernas innehåll och storlek varierande. Även då gruppnamnen är likartade varierar de ingående orden i grupperna i hög grad. På samma sätt varierar vilka ord som eleverna relaterar till varandra. Studien visar att språklig bearbetning som en del i matematikundervisningen är viktig för att begreppsbildningen. Sortering av matematiska ord kan vara ett sätt att belysa elevernas uppfattning om begreppen.
 • 244.
  Braun, Andreas
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Storkonflikten 1909– orsaker, förlopp och konsekvenser i Oskarström, Rydöbruk och Getinge2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att kartlägga storkonflikten 1909 med fokus på dess orsaker, förlopp och konsekvenser på lokalnivå. För detta har företagsmaterial och fackföreningsmaterial från de mest betydande industrierna i Oskarström, Rydöbruk och Getinge undersökts liksom de aktuella församlingarnas flyttningslängder.

  Resultatet visade att Oskarströms och Rydöbruks industrier blev involverade i storkonflikten 1909 på grund av de aktuella företagens medverkan i Svenska Arbetsgivarföreningen. Majoriteten av arbetarna i Oskarström och Rydöbruk berördes direkt av konflikten. Konflikten mellan arbetarna och arbetsgivarna kunde vara hätsk, framförallt i Oskarström. Konsekvenserna av konflikten var ekonomiska förluster för företagen, nedläggandet av de lokala fackföreningarna samt en ökad emigration och utflyttning från Oskarström.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 245.
  Braun, Andreas
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Hellström, Isabella
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Svensklärares arbete med det nationella provet i svenska B -En jämförelse mellan kommunala och fristående gymnasieskolor med fokus på likvärdighetsarbetet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att beskriva svensklärares arbete med det nationella provet i svenska B samt att undersöka skillnader och likheter mellan kommunala och fristående gymnasieskolor vad gäller likvärdighetsarbetet med detta prov. Metoden är kvalitativ och består av intervjuer med sju stycken gymnasielärare i svenska. Svensklärarna representerades av fem kvinnor och två män. Tidigare forskning om de nationella proven, som till största del gjorts på uppdrag av Skolverket, ligger till grund för föreliggande undersökning. Denna undersökning har visat att det finns brister i likvärdighetsarbetet med det nationella provet i svenska B. Undersökningens resultat visar att arbetet på de studerade skolorna uppvisar flera variationer, såväl gällande handhavandet och förberedelserna av provet, bedömningen av provet, provets betygsstödjande funktion samt hur lärarna på de undersökta skolorna samverkar för att öka likvärdigheten. Några för likvärdigheten avgörande systematiska skillnader mellan kommunala och fristående gymnasieskolor gick inte att utläsa av resultatet.

  Nyckelord: nationella prov, bedömning, betygsättning, likvärdighet, likvärdighetsarbete.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 246.
  Bravomalo Svensson, Barbarella
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Grozdanic, Nerma
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Elevers upplevelse av inkludering i helklass- med fokus på elever i behov av särskilt stöd i ämnena svenska, engelska eller matematik2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att undersöka vilka upplevelser av inkludering elever i behov av särskilt stöd i ämnena svenska, engelska eller matematik som får sin undervisning delvis förlagd i liten grupp men till största delen i helklass, hade då de befann sig i helklass. Med inkludering avseddes i den här studien olika dimensioner av delaktighet, nämligen uppgiftsorienterad delaktighet, social delaktighet samt upplevd tillhörighet (se avsnitt 3). Något som vi ytterligare ville ta reda på var till vilken dimension av delaktighet elevernas upplevelser av inkludering lättast och svårast kunde hänföras.

  Den metod som användes i studien var en kvalitativ forskningsintervju. För att besvara våra frågeställningar valde vi att intervjua sex elever i årskurs nio. Som analysmetod använde vi oss av en hermeneutisk ansats.

  Upplevelserna av inkludering i helklassen avseende uppgiftsorienterad delaktighet visade sig vara svår att uppnå. Detta syntes ha sin grund i dels svårigheten med att förstå det innehåll som behandlades på grund av uppgifternas svårighetsgrad, dels hjälpen från läraren som upplevdes som bristfällig samt hur felsägningar mottogs av klasskamraterna. Beträffande resultaten som hade med social delaktighet att göra, visade sig elevernas delaktighet och därmed upplevelserna av inkludering vara hög då elevernas umgänge varken under skoltid eller på fritiden var begränsat till enbart en grupp av individer, utan eleverna umgicks med både kamrater från den lilla gruppen, helklassen samt med elever från andra klasser och skolor. Inom delaktighetsdimensionen upplevd tillhörighet, där fokus läggs på självbilden, visade några av elevernas upplevelser, utifrån deras egen uppfattning om sig själva, på att eleverna upplevde sig tryggare och mer självsäkra i helklass efter att ha börjat i liten grupp. Placeringen i liten grupp visade sig även, utifrån elevernas upplevelse av andra elevers föreställningar om dem, hota självbilden av att vara en vanlig elev och därmed tillhörigheten till helklassen. För att hantera detta vanliggjorde några av eleverna sin placering i den lilla gruppen och därigenom sig själva. Utifrån dessa resultat kunde elevernas upplevelser av inkludering lättast placeras inom social delaktighet och svårast inom uppgiftsorienterad delaktighet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 247.
  Bredenfeldt, Karin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Ivansson, Sara
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Räkna med förskolan: En fenomenografisk studie om förskollärares uppfattningar av matematik i förskolan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   

  I denna studie har vi undersökt förskollärares uppfattningar av matematik i förskolan och deras uppfattningar av hur de arbetar med matematik i förskolans verksamhet.

  Vi har gjort kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare på fyra olika förskolor. Dessa intervjuer har vi sedan bearbetat med hjälp av en fenomenografisk analysmetod. Resultatet visar många aspekter på hur förskollärare uppfattar att de arbetar med matematik i förskolan. Förskollärarna uppger att de arbetar med matematik i samtal tillsammans med barnen och att de benämner olika matematiska begrepp i vardagssituationer som t.ex. vid utdelning av frukt med förekommande frågor som: Hur stor bit vill du ha? Vill du ha en hel, en halv eller en fjärdedel av äpplet? Ett exempel som framkom på matematik i förskolan var i barnens lek. En förskollärare uppgav att ett matematiskt problemlösande kunde vara då barnen byggde koja tillsammans. Förskolläraren uppmuntrade barnen till att fundera på storlekar på filtar och andra material som de kunde tänkas behöva till bygget. När det gäller förskollärarnas arbetsätt så var det på många sätt olika men de tänkte likt om matematikarbetets betydelse för barnen i förskolan. Förskollärarna var alla överrens om att en tidig introduktion av matematik kan ge barnen en ökad förståelse för sin omvärld. Det framkommer även i resultatet att förskollärarnas egen inställning och erfarenheter har förändrats sedan de har fått mer kunskap om matematikämnet och detta har påverkat hur de arbetar med matematik i förskolans verksamhet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 248.
  Breime, Camilla Ingemalm
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Åshage, Carina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  NV da Vinci: Ämnesintegrering En undersökning om elevers tankar kring sitt lärande2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Syftet med uppsatsen är att undersöka vad eleverna på NV da Vinci, Kattegattgymnasiet i Halmstad, anser om att arbeta med ämnesövergripande projekt. Frågorna som ligger till grund för studien handlar om elevernas allmänna inställning till ämnesövergripande undervisning, hur eleverna upplever språkutvecklingen i svenska och engelska samt vad de anser om lärarnas respons och engagemang. Studien baserar sig på Michael M. Bakhtins teorier om dialogicitet samt Olga Dysthes klassrumsforskning. Undersökningen grundar sig på kvalitativa intervjuer med tjugo elever. Resultaten visar att eleverna på NV da Vinci överlag är positivt inställda till ämnesintegrering och att de känner att de utvecklas både kunskaps- och språkmässigt. De säger sig ockå få en bra bakfrund inför vidare studier.
 • 249.
  Brkic, Mia
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Asschier, Emil
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Lärarutbildningen i Halmstad – bäst i klassen?: En kritisk diskursanalys2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats görs ansatsen att, med hjälp av en kritisk diskursanalys och Norman Faircloughs tredimensionella modell, belysa eventuella skillnader och likheter mellan två olika typer av lärarutbildningar: Regeringens proposition 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning och Regeringens proposition 2009/10:89 Bäst i klassen – en ny lärarutbildning. Utifrån denna modell analyseras de passager från texterna, vars innehåll bär relevans till de skäl som står till grund för förändring av utbildningen, ur ett grammatisk och lingvistiskt perspektiv. I nästa steg belyses den diskursiva praktik som är framträdande i båda propositionerna. Det tredje och sista steget behandlar den sociala praktiken som analyseras utifrån ett fokusgruppssamtal som hölls mellan tre pedagoger som är verksamma på Högskolan i Halmstad. Det huvudsakliga resultatet av undersökningen visar att synen på pedagogik skiljer sig de två propositionerna emellan, samt att de förändringar som föreslås har en ideologisk utgångspunkt. En av de slutsatser som dras är att det är problematiskt med förändring på ett så stort plan som en ny lärarutbildning innebär.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 250.
  Brkic, Mia
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Lund, Hanna
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Döden: Sex kvinnliga medlemmar i Svenska Kyrkan och deras syn på döden2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur sex kvinnliga medlemmar i Svenska kyrkan ser på döden och hur denna syn är konstruerad. Vi ville få veta om de skapat en föreställning kring döden utifrån sin gudstro eller om det fanns andra faktorer som spelade in, så som samhälle, familj och vänner. Men även om deras tro hjälper dem att skapa en mening kring döden som annars kan kännas orättvis och svår att förstå.

  Vi har använt oss av religionspsykologiska, religionssociologiska, socialpsykologiska och socialkonstruktionistiska teorier för att jämföra och se om dessa teorier kan stämma in på kvinnornas berättelser och föreställningar om döden. Det visade sig att teorierna till stor del stämde in på kvinnornas berättelser och att kvinnorna genom sin gudstro skapat både en föreställning kring döden och en meningsfullhet. Detta i sin tur har lett till att kvinnorna känner en trygghet och säkerhet i förhållande till döden. Dock är inte resultatet enhälligt utan det finns mindre variation i deras berättelser.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
2345678 201 - 250 of 1336
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf