hh.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 6256
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Andersson, Frida
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Studenters upplevelser av en god pskykosocial arbetsmiljö: En kvalitativ studie2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Most occupational studies in school are directed to staff or to the younger ages, and therefore it is missing knowledge of young adults' perceived learning environment. The aim of this study was to describe how college students experience a good psychosocial work environment. To answer this purpose a qualitative method with semi-structured interviews was chosen and a qualitative contentanlysis. The selection of informants was done through mass e-mails in which interested students were asked to contact the researcher. Age range of the 10 respondents was 20-41 years, and four of the five sections of the chosen university in southern Sweden were represented. The result is presented in three categories Security and trust, Control in the study situation and Supportive study environment. The initial period of the studies is important for the continued well-being. Availability to social support is important, both from classmates, lecturers and from family. The students' ability and knowledge of influencing their situation at the school is low. Informants feel demands in their studies from themselves, lecturers and other people in the surroundings. More studies are necessary to find out what is required in the first period and how the introduction of college can be made in the best way.

 • 202.
  Andersson, Frida
  et al.
  Halmstad University.
  Bladh, Frida
  Halmstad University.
  Irlands konkurrensfördelar: En kvalitativ studie om den irländska modellens faktorer och dess betydelse för etablerade amerikanska multinationella företag i Galway, Irland2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Multinationella företag och utländska direktinvesteringar blev ett nytt fenomen efter slutet på andra världskriget. En revolutionerande globalisering började ta form där företag ökade sina marknadsandelar genom investering och flytt till nya marknader. Denna globalisering kom inte att ske på Irland förrän på mitten av 1960-talet. Innan dess var landet slutet och nästan varken någon export eller import skedde. Idag har Irland blivit ett av de mest framgångsrika länderna i världen med att locka till sig utländska direktinvesteringar och multinationella företag. Ett land som har investerat mer än något annat land i Irland är USA som har investerat miljarder av dollar. Irlands framgångssaga har blivit positivt omtalat världen över och den största anledningen är den främjande strategi som Irlands regering satsade på för utländska direktinvesteringar och multinationella företag under 1960-talet. Med denna uppsats vill vi, författarna, undersöka och förstå vad som gjorde Irland så berömt, och vad det var som bidrog till Irlands framgångsrika strategi med att locka till sig utländska företag. Vi har fokuserat på Michael Porters berömda Diamantmodell för att kunna granska Irlands konkurrensfördelar. Den Irländska modellen som är erkänd världen över omfattas av fem faktorer; dessa är låg bolagsskatt, utbildad och erfaren arbetskraft, språk och kultur, geografiskt läge och statliga bidrag. Vi bestämde oss för att tillämpa dessa fem faktorer på fyra amerikanska multinationella företag i Galway, Irland. Syftet med vår uppsats är att se om det finns en av dessa fem faktorer som är mer betydelsefull än de andra, och har betydelsen av faktorerna ändrats under de år som företagen varit verksamma på Irland. Genom att använda oss av en kvalitativ studie med en abduktiv ansats svarar vi på vår fråga: ”Har den irländska modellens faktorer samma betydelse idag som när företagen flyttade till Galway, Irland?” Vi kom fram till att utbildad och erfaren arbetskraft var den faktor som var mest betydelsefull för alla företagen både när de etablerades i Galway och idag. Men vi kan se en förändring där den låga bolagsskatten har kommit att bli väsentligt mycket mer betydligare än när företagen flyttade hit, och att just denna faktor i framtiden kommer antagligen att vara den mest betydelsefulla.

 • 203.
  Andersson, Frida
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Klaesson, Marina
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Svensson, Emma
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Inte som alla andra: Faktorer som påverkar sjuksköterskors attityder till patienter ur normavvikande grupper2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Patients who deviate from the norms of society will be affected by nurses' negative attitudes as a result of lack of knowledge and prejudice from society. The purpose of this study was to elucidate the factors that influence attitudes nurses have in meeting with patients from the norm deviant groups. This literature studies results reflect the overall importance of knowledge and the importance of education, work environment and gender of nurses and is based on 15 scientific articles conducted in different countries. Articles consisting of 12 from quantitative approach, two from qualitative approach and one from mixed method. The results are analyzed in different stages where themes were created and a deeper understanding reached by summarizing and compiling results in article overviews. Nurses’ negative attitudes can result in poorer care and a bad attitude, which can be reduced through more education and to find out the contributing factors for nurses' attitudes may create a greater understanding and acceptance. Further research is needed to influence the factors that lead to negative attitudes.

 • 204.
  Andersson, Frida
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Lilja, Emma
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Hello Sweden! - Hello China!: En studie om globaliseringens påverkan på val av utbildning2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att utifrån en metodkombination av en kvalitativ och en kvantitativ studie utreda vilka faktorer som ligger bakom individens val att resa utomlands för att studera. För att söka svar har vi genomfört en enkätundersökning och längre intervjuer med utgångspunkt i vår frågeställning.

   

  Resultatet av undersökningen visar att en av de främsta faktorerna är den ekonomiska situationen och vi kan se att många väljer en svensk högskoleutbildning på grund av att den är avgiftsfri. Att uppleva en ny kultur är också en av de främsta faktorerna samt att en högskoleutbildning i Sverige är värd mer än en högskoleutbildning i hemlandet. Vi har även kunnat se att studenterna upplevt kulturkrockar, både med svenska studenter men också med andra internationella studenter. Detta med utgångspunkt i Zygmunt Bauman och Håkan Thörns teorier om globalisering, Jonas Stier samt Ruth Illman och Peter Nynäs kulturteorier och slutligen Pierre Bourdieus kapitalteori.

 • 205.
  Andersson, Gunnar
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Eliasson, Camilla
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Lär på plats: En fallstudie kring Arbetsplatsförlagt Lärande2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats är att undersöka hur arbetsförlagt lärande, APL fungerar på ett företagsom tar emotelever från ett yrkesinriktat gymnasieprogram.Vi har gjort en fallstudie kring detta företag och genomfört intervjuer med tre elever som varit på detta företag på sin praktik, APL. Vi har även intervjuat två personer på företaget, samt den lärare som på gymnasieskolan är den ansvarige för APL och har kontakt med företaget.Genom vår undersökning har vi stärkts i uppfattningen att de teorier vi valt att se undersökningen genom, det sociokulturella och det entreprenöriella perspektivet, som också förespråkas av Skolverket och genomsyrar den svenska skolan idag, är relevanta. Verklighetskontakten med det kommande yrket är ytterst viktigt, det är alla parter eniga om. De intervjuade eleverna bekräftar också att de blir motiverade och upplever att de lär sig yrkespraxisen och den tysta kunskapen i yrket lättare på plats. Det som är svårt att förmedla inom skolans ramar. Även det som sker runt yrkesutövandet i sig är viktigt för eleverna att ta del av, det sociala sammanhanget på arbetsplatsen och vuxenkontakten får dem att växa på flera sätt.Det vi speciellt uppmärksammat och kommit fram till som en viktig faktor på den arbetsplatsförlagda praktiken är handledarens roll. Dennes engagemang är det allra viktigaste, men också att handleda eleven på ett för eleven utvecklande och lärande sätt. Att kombinera utövandet med reflektion över utövandet förespråkas.Den insats vi som yrkeslärare kommer göra nu,för att ytterligare stärka samarbetet mellan skolan och de företagen som tar emot våra elever,är att utveckla och,där det inte finns, arrangera handledarutbildning.Detbidrar till en ökad kunskap ute på plats för att i sin tur öka lärandet hos eleverna. Detta för dessutomockså med sig att eleverna till högre grad matchar branschens krav och förväntningar på nyutexaminerade medarbetare

 • 206.
  Andersson, Gunvor
  et al.
  Socialhögskolan, Lunds universitet.
  Linge, Else Charlotte "Lotta"
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Tioåringars kompetens och levnadsförhållanden1998Report (Other academic)
 • 207.
  Andersson, Helen
  et al.
  Halmstad University.
  Karlsson, Linda
  Halmstad University.
  Andersson, Caroline
  Halmstad University.
  Män + E-handel = Sant?: En studie om hur modeföretag boostar sin e-handel2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 208.
  Andersson, Ida
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Larsson, Emma
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Investering i Solceller: - En blygsam utveckling i Sverige2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Solen är grunden till allt liv på jorden. Idag finns det teknik som kan utvinna energi ur solen och genom solceller kan el produceras. I Sverige finns mycket förnybar energi med en betydande andel från vattenkraft. Idag finns 24 MW installerad solcellseffekt. Det saknas tydliga mål för utbyggnad av solceller i Sverige. Tyskland försöker minska sitt beroende av fossil energi och har tagit beslut om att avveckla all kärnkraft. Tyskland har tydliga och ambitiösa mål för förnybar energi och solceller. Idag finns det 33 GW installerad solcellseffekt vilket motsvarar ungefär fem procent av Tysklands totala elproduktion.

  Den här studiens forskningsfråga är Vilka förutsättningar påverkar solcellsinvesteringar i Sverige i förhållande till Tyskland? Syftet med den här studien är att försöka få en förståelse av den svenska marknadens förutsättningar i förhållande till Tyskland inom begreppet solcellsinvesteringar. Syftet är att försöka beskriva varför solcellsinvesteringar inte har fått en större genomslagskraft i Sverige och vilka förutsättningar som kan vara avgörande i framtiden.

  Det här är en kvalitativ studie som innefattar två empiriska block. Vi har varit i Tyskland för att samla in empiri till det första blocket som består av respondenter på den tyska marknaden. Det andra blocket av empirin består av respondenter på den svenska marknaden.

  I Sverige är elpriset lågt i förhållande till Tyskland. I Tyskland finns ett stöd för solceller i form av inmatningstariffer. Det innebär att den som investerar erhåller en viss ersättning per inmatad kilowattimme el i 20 år. Det har varit ett effektivt sätt att introducera solceller på marknaden. I Sverige finns ett investeringsstöd där 35 procent av grundinvesteringen erhålls.

  I den här studien sätts fyra olika investeringar i relation till varandra. För bedömning används återbetalningsmetoden och känslighetsanalys. Bedömningen fokuserar på osäkerheten i olika antaganden och vilka förutsättningar som påverkar investeringar.

  Sverige har en blygsam utveckling av solceller. Tyskland har haft en stark utveckling och påverkat marknaden för solceller. Det är olika förutsättningarna som påverkar en investering. Genom att beskriva dess känslighet har en slutsats blivit att elpris och stödsystem är viktiga förutsättningar för investeringar i solceller. I framtiden väntas ett beslut om nettodebitering i Sverige vilket antas gynna solcellsutvecklingen.

 • 209.
  Andersson, Isabelle
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Interventioner i läraryrkets offentliga tjänstemannaskap.: En studie om hur gymnasielärare upplever att politik, marknad, och brukare intervenerar skolans organisation och lärarnas professionella arbete samt hur detta påverkar lärarnas tillit till skolans organisation.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att utifrån tre kommunalt styrda gymnasieskolor undersöka hur sex ämneslärare på gymnasienivå i dagsläget upplever att politiken, marknaden och brukarna intervenerar skolans organisation liksom lärarens professionella arbete och hur detta påverkar gymnasielärarnas tillit till skolans organisation. 

  Detta undersöker jag genom att genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex ämneslärare på gymnasienivå. För att säkerställa att frågorna knyts an till kvalitativa nyckelfaktorer kring pedagogens yrkesutövning och skolans ramverk så har jag hämtat inspiration från skolinspektionens huvudsakliga undersökningsområden gällande; kommunernas huvudmannaskap, skolans enskilda huvudman, rektorn och gymnasieskolan.

  Undersökningen utgår från två vetenskapsteoretiska perspektiv, fenomenologi och kunskapssociologi. Dessa perspektiv är valda då undersökningen kretsar kring respondentens upplevelse av sin sociala verklighet samt hur detta påverkar respondentens tillit till skolans organisation. 

  Som teoretisk utgångspunkt har jag valt Bo Rothsteins teori ”Korruption och social tillit: Varför fisken ruttnar från huvudet och ner”.1 I uppsatsen kommer jag att testa Rothsteins teori i förhållande till hur respondenterna innehar tillit till skolans organisation i förhållande till politikens, marknadens och brukarnas interventioner i skolan.

  Uppsatsens slutsatser ger teorin ett starkt stöd då resultatet visar att respondenterna inte innehar någon tillit i förhållande till skolans organisation. Undersökningen visar också att brukarna, marknaden och politiken menligt intervenerar lärarnas professionella arbete till den grad att läraryrket inte kan sägas utgöra en profession. 

 • 210.
  Andersson, Isabelle
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Kultur i fokus: En studie om kulturmöten utifrån ensamkommande flyktingbarns perspektiv i Sverige2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 211.
  Andersson, Jennie
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Luthra, Renee
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Hurtig, Peter
  Research and Development, Misa AB, Stockholm, Sweden.
  Tideman, Magnus
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Employer attitudes toward hiring persons with disabilities: A vignette study in Sweden2015In: Journal of Vocational Rehabilitation, ISSN 1052-2263, E-ISSN 1878-6316, Vol. 43, no 1, p. 41-50Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Individuals with disabilities are often far removed from the labour market and research shows that employers’ negative attitudes toward persons with disabilities create a barrier to attaining employment. OBJECTIVE: The purpose of this study was to investigate Swedish employers’ experiences and attitudes toward hiring persons with various disabilities. METHODS: A vignette method with accompanying questions was used. A total of 212 employers, who were actively seeking to hire, were recruited via an online employment site and participated in the study. RESULTS: The results indicated that there is some interest for employers to hire persons with disabilities and that this depended on the type of disability a person has. Other results demonstrated that previous experience of employing persons with disabilities was linked to greater interest in hiring, that employers had greater interest to hire than they thought other employers had, and that openness about the disability was deemed as an important factor in the hiring process. CONCLUSION: The novelty of this study is its use of a vignette design to investigate employers’ attitudes in Sweden. Moreover, the results are much in line with international research. This contributes to knowledge and development of increasing employment for persons with disabilities. © 2015 - IOS Press and the authors. All rights reserved.

 • 212.
  Andersson, Jennifer
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Lindgren, Kristina
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  "Det är ingen enmansshow": Samverkansprocessens möjligheter och hinder kring det brottsförebyggande arbetet.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 213.
  Andersson, Jenny
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Lex Sarah: En kvalitativ studie om hur enhetschefer inom äldreomsorgen beskriver sina kunskaper och användning av Lex Sarah2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to get abetter understanding of howunit managers in eldercare describe how they view and use the Lex Sarah, existing knowledge on the subject and how they reason around the word anomaly. The study is qualitative and based on semi-structured interviews. The study is based on a hermeneutic approach because I wanted to know my respondents ideas and experiences concerning Lex Sarah. Six unit managers were interviewed. The managers describe their knowledge, how they used the Lex Sarah in operations and how they see the ills. The result of the study shows that the knowledge of the subject Lex Sarah needs to be improved both among unit managers and among staff. It also needs to be improved in the area of ​​reporting, there is a need for a more uniform approach to what a substantial risk of an anomaly is and when it should be reported. Today it`s classified in many different ways though it says in the rules that it should not be done. Respondents think that Lex Sarah is a good and necessary part of the systematic quality work at the same time they see it as guilt. The study has been analyzed using scientific theories organizational theories and management theories.

 • 214. Andersson, Jessica
  et al.
  Hansson, Sofia
  Prestationsmätning i den offentliga sektorn: En uppsats om kvalitetsmätning i Göteborgs stad2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to describe how quality-work is conducted in the public sector and whether the structure of the performance measurement gives a fair picture of the quality. In addition, investigate whether the measurement itself can affect the quality of the work an organization perform. The study has been conducted in Gothenburg, focusing on aid-based interventions provided by the home service. 

  Theoretical framework: The theoretical framework first deals with quality, how it’s defined and how quality development can be conducted. Then performance measurement is described in terms of why and how it is used, how performance measurements can be evaluated and performance measures.

  Results and conclusions: Quality in the elderly care in the city of Gothenburg is described by the Social Services Act. Quality is measured by care recipients responding to two different surveys; a nationwide survey sent by the National Board of Health and one that is designed by the City of Gothenburg and performed by care administrators. Results from the National Board of Health’s survey are part of the basis for the measures contained in the Quality Report 

  o   The City of Gothenburg has relevant performance measures that provide a nuanced description of the quality, but the measures are many which complicates the possibility of a comprehensive picture.

  o   The National Board of Health’s survey consists of questions that are clear and relevant and has large number of respondents, which makes the measurement reliable.

  o   The City of Gothenburg’s own survey consists of questions that are unclear, difficult and, in some cases, impossible to answer. The survey is an unprioritized work task among the care administrators, leading to a small          statistical basis and not reliable results.

  o   A large amount of resources is spent on performance measurement, which can have a negative effect on quality. In particular, if the measurement is poorly designed and takes time from other tasks.

 • 215.
  Andersson, Jessica
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kaplar, Erik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Selö, Nathalie
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Functional or emotional values in B2B?: A study of marketing communication in the B2B healthcare market2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  To create value is a critical task for marketers and companies regardless of industry, and this study is focusing on the highly debated topic regarding functional and emotional values in business-to-business (B2B). Conventionally, emotional values has been perceived as irrelevant to B2B markets due to that business buyers have often been viewed as strictly rational decision makers. Other researchers however, argue that emotional values are essential since these values are the only sustainable ones, and this debate between scholars has created a research gap in the area. Some scholars therefore stress the importance of further research within this topic. This study aims to decrease the existing gap by analysing the customers perception and response of marketing communications in a B2B context by exploring the significance of functional and emotional values as well as what implications this has for B2B firms. This study has been made in collaboration with the Swedish state-of-the-art medical technology company Getinge, and in order to answer our research question and purpose we have conducted a quantitative study within the healthcare market in Turkey. The findings in this study indicate that functional and emotional values are both highly relevant in B2B marketing communication and that emotional values have a significant role when it comes to the perceptions of the customers. 

 • 216.
  Andersson, Joakim
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Engström, Tim
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Digitalisering och automatisering av revisionen: Hur kan den påverka samt hanteras av branschen?2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the current economic environment, companies tend to use IT systems to a greater extent in order to document and process business transactions. Digitalization is seen as a driving force to the most basic and long-term changes in society and Digital in real-time is seen as an important trend over the next 10-20 years for the auditing and accounting profession. How digitalization will affect the audit in the Swedish context is a relatively unexplored area and the purpose of this study is to analyze the audit industry's continued digitalization and development towards a more automated process and to develop concepts of this change. By applying a qualitative study based on personal interviews with software developers and authorized auditors and an interview with Dan Brännström, General Secretary of FAR, we have answered the study's research question: How does the ongoing digitalization and automation within auditing appear and how can it affect and be handled by the industry? The result shows that the ongoing digitalization and automation can increase the quality of the audit since the audit can be conducted more efficiently, comprehensive and with an improved accuracy. By taking advantage of the technology, auditing is experiencing a shift toward using more data analysis and move towards an analytical review of the company's entire population of transactions. This development can change the role of the auditor. The auditor can, with the help of technology, create a more comprehensive picture of the business and help the company with difficult issues at a corporate strategic level. IT knowledge and analytical skills are seen as key competences for the auditor in the future. More complex work tasks tend to create a greater demand for qualified personnel in auditing firms, while the need for less qualified personnel will decrease due to automation of simple tasks. The shift in competencies creates a gap between the universities’ programs and the increasingly digital and automated audit process. The curriculum needs to be redesigned and should include more IT and data analysis to ensure that aspiring auditors possess the knowledge required when entering the industry.

 • 217.
  Andersson, John
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Pålsson, Andreas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Fastighetsmäklarens kundmöte med den säljande kunden: - En fallstudie av Mäklarhuset2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Communication, competence, trust and commitment are all important factors forthe real estate agent which affects the customer meeting. The real estate agent will workactively with the variables in order to obtain the knowledge and satisfaction of the sellingcustomer’s wishes. A superficial analysis of needs out of the customer and a personalizedcustomer meeting are factors that affect customer satisfaction in the positive sense. The essayproves that the variables interact and affects the number of satisfied customers within the realestate industry.

 • 218.
  Andersson, Johnn
  et al.
  Chalmers University of Technology, Division of Environmental Systems Analysis Department of Energy and Environment, Gothenburg, Sweden.
  Perez Vico, Eugenia
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL). Lund University, Lund, Sweden.
  Hammar, Linus
  Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  The critical role of informed political direction for advancing technology: The case of Swedish marine energy2017In: Energy Policy, ISSN 0301-4215, E-ISSN 1873-6777, Vol. 101, p. 52-64Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Marine energy technologies can contribute to meeting sustainability challenges, but they are still immature and dependent on public support. This paper employs the Technological Innovation Systems (TIS) framework to analyze the development and diffusion of Swedish marine energy up until 2014. While there were promising device developers, relevant industrial capabilities, and world-class research, the system suffered from weaknesses in several important innovation processes. Finally, the analysis identifies the lack of informed political direction as a critical blocking factor and highlights its connection to domestic market potential. © 2016 Elsevier Ltd

 • 219.
  Andersson, Jonas
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Eskilsson, Johan
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  "Att lyckas": En resa från periferin till praktikens mitt: En studie om ungdomsproffs i fotboll och deras erfarenheter och upplevelser2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har i denna studie studerat före detta ungdomsproffs i fotboll och deras upplevelser och erfarenheter från denna tid. Vi var intresserade av att undersöka varför så många svenska ungdomsproffs återvänder till Sverige och vad det krävs för att lyckas som ungdomsproffs. Syftet med denna studie var att belysa elitsatsande ungdomsspelares erfarenheter från internationella fotbollsakademier, och deras uppfattningar om vad man behöver lära sig för att lyckas som ungdomsproffs. För att besvara syfte och frågeställningar genomförde vi intervjuer med tre före detta ungdomsproffs. Vi har utgått från situerat lärande som belyser hur nya individer kan ta sig in i en ny grupp eller praktik och blir en del av denna tillsammans med andra. Denna teori lägger fokus vid gruppen men i vår studie fann vi även individuella aspekter som var avgörande för att bli en del av praktiken. Allmänhetens uppfattning om vad det innebär att lyckas som ungdomsproffs stämmer inte överens med ungdomsproffsens egen uppfattning. Att återvända hem till Sverige ser allmänheten som ett misslyckande medans ungdomsproffsen ser tiden som en utbildning och en viktig erfarenhet för deras framtida fotbollskarriär.

 • 220.
  Andersson, Jonna
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Heberlein, Filippa
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Revisionsplikt & Skattefel i Sverige: Hur resonerar intressenter på den Sociopolitiska arenan?2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Mandatory auditing for the smallest limited companies in Sweden was abolished in 2010, mainly to reduce the cost burden for these small companies. This created different reactions among the companies' external stakeholders, both positive and negative. It was seen as positive for business in Sweden, but there was also concerns expressed about the risk of errors in the accounts and the declarations, and that they would increase when an auditor is no longer obligated to review them. These errors can result in improperly recognized tax and increased tax error. Tax error includes all errors that have an impact on the reported tax, and they can be both intentional and unintentional. Tax error affects many parties around the company, including the stakeholders operating in the social political arena, so called Stakekeepers. They do not have any direct relation to the company's business, but they have an indirect impact on the company through its influence on public opinion and legislation. These stakeholders' reactions and standingpoints is today a relatively unexplored area within the stakeholder theory, and this theoretical knowledge is important in order to create an understanding of what is happening on the social political arena. As these stakeholders have influence on legislation, the legislators must take their opinions into account in its reports on new legislative changes. During 2015, the government will undertake an assessment of the abolition of the mandatory auditing in 2010, to possibly conduct a further increase in the limits for mandatory auditing, and thus make the audit optional for more companies.

  The study aims to describe and explain how stakeholders in the social political arena perceive the tax error development, whether and how they relate this trend to the abolition of the mandatory auditing, and further what motivates and influences their position regarding a possible future limit raise. To meet this objective, the study was performed with a qualitative study in the form of interviews with four different stakeholders from the social political arena.

  The analysis of the empirical data, with the support of the theoretical framework, resulted in three conclusions. The first is about the different perceptions regarding the tax development among stakeholders in the social political arena, due to their professional skills. The second is that they are driven and influenced by their representation, particularly if they are representing the public or the private sector. The last conclusion is about the factors that affect how the stakeholders relate to a possible future limit raise. These factors are their representation, responsibility and their trust in larger companies accounting.

 • 221.
  Andersson, Josefin
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Nilsson, Elisabet
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Rör sig elever tillräckligt mycket?: En studie om pojkar och flickors fysiska aktivitet på fyra olika skolor2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine the extent to which children's physical activity during school  hours  are  met  in  relation  to  today’s  health  recommendations.  This  study  was  a quantitative  research  method  through  study  with  pedometers  and  observation.  The  main instrument was pedometers which the pupils wore during one day at school. The study group consisted of 74 students, made up of 36 boys and 38 girls from the 4th grade in four schools in  southern Sweden. The  results demonstrate  that  the boys were physical active 47-50 % of what  they should and  the girls 33-36 % of what  they should according  to recommendations. The boys  took about 3000 more  steps  than  the girls.  In our  study only one boy  reached  the recommended  amount  of  steps  per  day,  but  no  girl  did. The  conclusion  is  that  the  pupils  are  inactive  during  their  time  in  school.    There  are differences  in  boys'  and  girls'  physical  activity,  both  within  each  school  and  between  the schools. The observation showed that the girls stand still more than the boys during break and the girls are generally less active than the boys at all four schools.

 • 222.
  Andersson, Josefine
  et al.
  Halmstad University.
  Bengtsson, Hanna
  Halmstad University.
  Läs- och skrivutvecklingsmetoder: - en kvalitativ studie om hur pedagoger uttrycker sina uppfattningar kring sin läs- och skrivundervisning2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läsning och skrivning är förmågor som återkommer i skolans alla ämnen, inte bara i ämnet svenska. Därför är det mycket viktigt att alla elever får en god start på sin läs- och skrivutveckling. För att kunna anpassa undervisningen till alla elevers individuella behov krävs fler än en utvecklingsmetod. Det innebär att en pedagog som enbart bedriver läs- och skrivutveckling efter en metod riskerar att inte nå fram till alla elever. Följden av det kan bli att dessa elever får en anpassad undervisning hos specialläraren eller specialpedagogen på skolan. Detta trots att de egentligen inte har läs- och skrivsvårigheter, de har bara inte fått rätt verktyg.

  Svenska elever har under en tioårsperiod presterat allt sämre i olika undersökningar inom läs- och skrivutveckling, såväl i nationella som i internationella undersökningar. Detta var en av anledningarna till att vi ville fördjupa oss inom ämnet. Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur sex stycken pedagoger i årskurs 1 resonerar kring sin läs- och skrivundervisning. Vi kommer även att undersöka vilka läs- och skrivutvecklingsmetoder de använder sig av, vilka faktorer de stödjer undervisningen på samt hur dessa pedagoger resonerar om individualisering. I undersökningen kommer vi att använda oss av kvalitativa intervjuer för att därigenom få en djup förståelse av pedagogers val av metoder kring läsutveckling. 

  Resultatet visar att pedagogerna i undersökningen är medvetna om fördelarna med en varierad läs- och skrivundervisning som bygger på fler än en metod. Det var däremot få som beskrev sin undervisning som varierad. Intervjupersonerna beskrev fyra faktorer som påverkar deras val av läs- och skrivutvecklingsmetod: skolans påverkan, elevernas lust att lära samt erfarenhet och utbildning. De hade svårigheter att uttrycka vad de grundade sin läs- och skrivundervisning på. Faktorer som framkom var styrdokumenten och Vygotskijs teorier om lärande. Pedagogerna uttryckte att de individualiserar sin undervisning, men främst för de elever som var i behov av särskilt stöd.

 • 223.
  Andersson, Josefine
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Hassleberg, Sebastian
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Erfarenheter av budgetavskaffande: En studie baserad på två fallstudier i budgetlösa företag 2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Budgeten som styrmedel har kritiserats under lång tid. Kritiker till budgeten har påtalat budgets brister och felaktigheter, andra menar att kritikerna har lämnats alltför mycket tid i rampljuset och hävdar istället att budgeten är lika användbar som problematisk. Det finns mycket befintlig forskning kring budgeten, men forskningen är dock något begränsad vad gäller erfarenheter av budgetavskaffanden. Syftet med denna uppsats är att beskriva erfarenheter av budgetavskaffanden samt förstå varför dessa erfarenheter uppstår. Således kommer denna uppsats fylla en mindre del av tomrummet på området. Uppsatsens genomförande utgörs av tre intervjuer, vilka är genomförda på två budgetlösa företag. Teorier kring ekonomistyrning i budgetens närvaro, förändringsprocessen vid budgetavskaffandet samt budgetens funktioner utgör hörnstenarna i den teoretiska referensramen. Referensramens innehåll har verifierats mot den begränsade forskningen på området, för att bekräfta relevansen av innehållet. Resultatet visar att initiativet till ett budgetavskaffande grundas i ett missnöje kring budgeten. Under avskaffandet uppstår inga större svårigheter eller utmaningar, varken mänskliga eller tekniska. Resultatet visar även att de företag som avskaffar sin budget skapar en djupare förståelse för sin ekonomistyrning, vilken också blir mer decentraliserad. Ett budgetavskaffande främjar dessutom kommunikationen inom det egna företaget.

 • 224.
  Andersson Josefsson, Nina
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Sjörén, Jessika
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Intäktsredovisning: En jämförande studie mellan RFR 2/IFRS 15 och K32018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Revenue recognition is an essential part of accounting theory and is used for determining financial performance. It is also a meaningful measure for stakeholders that use revenue recognition to estimate companies’ financial performance. In 2002 the IASB started a project to develop a new international revenue recognition standard. The reason for this was to increase the comparability across companies and countries as well as develop a more consistent framework for revenue recognition. Unlisted Swedish companies which classifies as larger companies should apply the Swedish regulation K3, but they also have the opportunity to practise the international IFRS regulation by applying the Swedish recommendation RFR 2.

  The purpose of this study is to examine possible differences that may arise between the revenue recognition of RFR 2/IFRS 15 and K3 regarding income tax, dividends and financial ratios. The study will also show which regulation is most beneficial from a stakeholder perspective. The stakeholders referred to are the users of the financial statements in IASB’s conceptual framework. In order to achieve the purpose of this study, three hypothetical examples have been designed based on three different industries that are expected to be the most affected of the new revenue recognition standard. The hypothetical examples have then been analyzed based on the application of RFR 2/IFRS 15 and K3. The method for this study is an abductive character and within the frames of qualitative research.

  The findings of this study indicate that differences appear between RFR 2/IFRS 15 and K3. The hypothetical examples show that differences occur in the timing and allocation of revenue recognition which have an effect on income tax, dividends and financial ratios. Even though differences occur it is difficult to conclude which regulation is the most beneficial from a stakeholder perspective, based on these hypothetical examples and elements. However, considering RFR 2/IFRS 15 being more comprehensive and detailed than K3, RFR 2/IFRS 15 may be considered more beneficial to stakeholders as it provides stakeholders with more useful and extensive information.

 • 225.
  Andersson, Kim
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Joakim, Wadstedt
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  CSR och företagsstrategier: En kvalitativ studie om den paradoxala strävan efter CSR och vinst2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  From a historical perspective, Sweden is a classic example of a social democratic state in view ofits early development of labor movements, democracy and focus on the welfare state. Today, as amember state of the EU, Sweden has however come to be influenced by America’s neoliberalpolities, where companies need to deliver more and better products/services while the consumerawareness and sensitivity has increased about company’s way to invest. Research shows thatScandinavian companies, primarily in Denmark and Sweden, has a leading position when it comesto responsible corporate behavior which has been the reason to our choice of studying howSwedish companies do to achieve success in CSR. To carry out this study, we have usedqualitative analysis, using semi-structures to interview companies in different industry sectors. Allthe companies we interviewed were aware of the paradoxical quest for accumulation andsustainability, largely because of the limitations of resources and regulations. To address thischallenge, companies put a lot of emphasis on work in projects where they’re focusing the wellbeingof its own staff and by setting strict requirements on suppliers. Using previous researcharticles, an organizational theory (Hatch) and Weber’s social actions theory, we’ve tried todevelop our understanding of these phenomena. 

 • 226.
  Andersson, Konrad
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Abdilkarim, Hawraz
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Samhällets oönskade avvikare: En kvalitativ studie om kriminella karriärer i utsatta områden i Sverige2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 227.
  Andersson, Lina
  hos.
  Får jag tala om att jag nätdejtar?: en studie om attityder till nätdejting2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att få reda på hur attityden och hur åsikterna kring nätdejting ser ut hos allmänheten. Med denna studie önskar jag att människor vågar prata mer öppet om nätdejting och i vilken omfattning det förekommer just i deras liv.

  Frågeställningar:- Hur ser vetskapen om nätdejtingens existens och utbreddhet ut? - Hur vanligt är medlemskap på en dejtingsajt? - Vad har man för attityd och inställning kring dem som nätdejtar? - Anses det vara ett bra dejtningalternativ nu och i framtiden?- Skiljer detta sig åt mellan kön, ålder och datoranvändande?

  Teoretiska perspektiv: Intimitetens omvandling, modernitetens följder och internet.

  Metod: Kvantitativ metod med enkäter.

  Empiri: 80 enkäter delades slumpmässigt ut och frågor kring respondenternas bakgrund, erfarenhet och attityder till nätdejting besvarades.

  Slutsatser: Hela 90 % hade hört talas om nätdejting men endast hälften hade själva ett medlemskap på en nätdejting sida.Attityden till nätdejting såg olika ut. Att det bara är konstiga och blyga människor som nätdejtar höll majoriteten inte med om. Skillnaden mellan gifta och sambos visade stor skillnad i påståendet om de som nätdejtar skulle vara konstiga. Gifta var övertygade om att de som nätdejtar är konstiga medan sambos var obestämda i frågan.På frågan om man kan lära känna någon på nätet höll 70 % med om. Det fanns de som instämde i att man kan hitta kärleken på nätet men var inte lika övertygade om att man kan lära känna någon på nätet.Som par anses det att man inte bör tala om att man träffats genom nätdejting i samma utsträckning som när man som singel letar efter sin partner på nätet.

  Nyckelord: nätdejting, Anthony Giddens, genus, attityder, passion, kärlek, expertsystem.

 • 228.
  Andersson, Lina
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Bengtsson, Lovisa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "Vi lägger ju grunden för svenska språket": Förskollärare samtalar om strategier för barns andraspråksutveckling2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka antaganden om barns andraspråksutveckling som framkommer i samtal med sex stycken förskollärare. I denna studie undersöks vad dessa förskollärare ger uttryck för gällande undervisningsstrategier för barns andraspråksutveckling. Studien grundar sig i problematiken kring att det länge pågått och fortfarande pågår en diskussion gällande vilka undervisningsstrategier som är mest effektiva för barns tillägnande av ett andraspråk. Tidigare forskning inom området belyser bland annat hur pedagoger arbetar med barns andraspråksutveckling i förskolan, dock inte vad valet av undervisningsstrategier grundar sig på för antaganden om barns andraspråksutveckling. Den vetenskapsteoretiska utgångspunkt som ligger till grund för denna studie är socialkonstruktionismen, där fokus riktas mot att det finns flera versioner av verkligheten som är berättigade. Diskursanalys används följaktligen som forskningsmetod, där vi fokuserar på människans aktiva användning av språket. Vidare används diskurspsykologi som är ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt till diskursanalys. Produktionen av empiri har i denna studie grundat sig i semistrukturerade intervjuer med sex stycken förskollärare. Resultatet av studien belyser att samtliga förskollärare uttrycker att de använder sig av det svenska språket som strategi för barns andraspråksutveckling. Argument som framförs är bland annat att förskollärarna inte har kunskaper i barnens förstaspråk, att de arbetar efter föräldrars önskan om att svenska ska vara det språk som talas på förskolan samt att strategin grundar sig i kunskap kring hur barns andraspråksutveckling bör arbetas med. Det framkommer även att förskollärarna kan se fördelar med att involvera barns förstaspråk i verksamheten. Funktionen med detta tycks främst vara att ge barnen trygghet, en känsla av gemenskap samt att underlätta för barns förståelse av enstaka svenska begrepp. 

 • 229.
  Andersson, Linda
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Moberg, Hanna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Investeringsbedömning av ett operatörshotell2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With today's rapid IT development and our increased consumption of IT, the load on the computer halls increases, and there is also an increased environmental impact. To measure the energy reduction in data centers, use is made out of PUE. By reconstructing an existing data center and make it more energy efficient, the energy costs will decrease. Will the investment pay back within 5 years and can the investment handle the municipality's investment return? How sensitive will the investment be to different interest rates? Is it economically viable to make todays data center more energy efficient?

 • 230.
  Andersson, Linus
  Södertörns högskola, Huddinge, Sverige.
  Alternativ television: former av kritik i konstnärlig TV-produktion2012Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation analyses social critique, communication critique and aesthetical critique in television produced by artists. Theoretically it draws on research on alternative media, TV studies, especially genre analysis and narratology, and media aesthetics. It conducts a text-production study of three examples of alternative television from the period 2004-2008: Contemporary Art Center TV (CAC TV): A show produced by the CAC in Vilnius, Lithuania and aired on a commercial TV-channel; Good TV who aired video art on a local public access channel in Stockholm, Sweden; and Candyland TV, a pirate transmission from an art gallery in central Stockholm.

  Empirically it builds on TV-texts, web sites and documents, as well as interviews with participants. Through a study of form and stylistics, relation to conventional genres and modes of narration, it engages in a discussion about the features of a critical, alternative media text.

  The study shows how these televisions work in a tradition of alternative television and connects them to tactics and aesthetical forms as found in historical examples, but also how this type of formalist media critique might inform an understanding of alternative media. From the analysis of relations between social and formalist aspects of alternative television, a distinction between alternative as ”alternative worldview” and as ”alternative expressions” is suggested, a distinction that contributes to the development of theory in the study of alternative media.

 • 231.
  Andersson, Linus
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Conspiracy theories and critical thinking2018Conference paper (Other academic)
 • 232.
  Andersson, Linus
  Södertörns högskola, Huddinge, Sverige.
  Formalistisk mediekritik: Kritiska interventioner och alternativ gestaltning2014In: Mediekritik / [ed] Fredrik Stiernstedt, Lund: Studentlitteratur , 2014, 1:1, p. 73-93Chapter in book (Other academic)
 • 233.
  Andersson, Linus
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Interventionist Aesthetics: Critical Interventions in Television and the Idea of Subversion through Disruption2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper presents a discussion about the prospects and theoretical challenges that interventionist aesthetics have to face in the contemporary media culture. By “interventionist aesthetics” I mean a cultural form that builds on the idea of subversion through disruption. The aim is to reach a more informed understanding of what makes interventions an attractive and widely spread form of expression in contemporary culture. With artistic interventions in the TV medium as its empirical example, the paper argues that interventionist aesthetics often build on more or less spontaneous theories of the media, and in order to understand the critical potential and attraction of contemporary interventions, there are reasons for considering an update of its media theory.

 • 234.
  Andersson, Linus
  Södertörns högskola, Huddinge, Sverige.
  Medieförändring och samhällsförändring: Glasnost, massmedier och sociala rörelser2009In: Nordisk Østforum, ISSN 0801-7220, E-ISSN 1891-1773, Vol. 23, no 4, p. 355-371Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article applies Piotr Sztompka’s theory of social becoming on a discussion of media change in the Baltic region. Concentrating on three recurrent categories in the literature on the transformation of the Baltic media landscape – glasnost, mass media and social movements – the article seeks to explore how these categories contributed to shaping the current media landscape. Sztompka’s model of social becoming is an attempt at developing a tool for studying social change without being historically deterministic and at the same time getting round the dichotomisation of structure and actor in social theory. Previously, the model has been applied on analyses of social movements and revolutions. In the article, it is attempted to extend the use to the study of mass media in the Baltic states. It is argued that media change in the Baltic states was an event that drew on external factors such as glasnost and public involvement in social movements, but that the impact of these external factors cannot be separated from each other or from developments inside the media system itself

 • 235.
  Andersson, Linus
  Södertörns högskola, Huddinge, Sverige.
  Mediemaktens utmanare: alternativa medier och sociala rörelser2006In: Locus, ISSN 1100-3197, no 2, p. 20-28Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Linus Andersson belyser relationen mellan medier och samhällets unga medborgare i denna text. Han menar att aktivister förhåller sig till medier på ett annat sätt idag än vad de gjorde för ett fåtal decennier sedan. Nu finns mer oberoende förhållningssätt där egna mediekanaler har fått en utökad betydelse. Proteströrelser kan genom dem ta en aktiv del i den politiska offentligheten.

 • 236.
  Andersson, Linus
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  No Digital “Castles in the Air”: Online Non-Participation and the Radical Left2016In: Media and Communication, ISSN 2083-5701, E-ISSN 2183-2439, Vol. 4, no 4, p. 53-62Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents results from a study of online presence in activist milieus associated with the radical left in Sweden discussed from a perspective of non-participation. With the aim to further the understanding of digital non-participation as communicative strategy in activism, it builds upon empirical findings and argues that the online practices and use of social media, as could be observed in milieus associated with the radical left, indicates active non-participation and that this, in turn, is related to the ambition to claim autonomy. The article draws from existing scholarship on critical perspectives on protest movements and social media as well as empirical examples of online content published by radical leftist groups. Furthermore, it analyses how these activities could be understood in terms of active and passive non-participation, abstention or adaptation to social media affordances, as well as implosion of the social in digital media. The findings suggest that much of the activities in the material could be described as active non-participation and that this media practice relates to ideological positioning and values in the milieu. © 2016 by the author

 • 237.
  Andersson, Linus
  Södertörns högskola, Huddinge, Sverige.
  Television sublime: The experimental television of Lithuanian CAC TV2013In: Television Aesthetics and Style / [ed] Jason Jacobs & Steven Peacock, New York: Bloomsbury Academic , 2013, 1, p. 269-276Chapter in book (Other academic)
 • 238.
  Andersson, Linus
  Södertörns högskola, Huddinge, Sverige.
  There is No Alternative: The Critical Potential of Alternative Media in the Face of Neoliberalism2012In: tripleC (cognition, communication, co-operation): Journal for a Global Sustainable Information Society / Unified Theory of Information Research Group, ISSN 1726-670X, E-ISSN 1726-670X, Vol. 10, no 2, p. 752-764Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article was written in order to contribute to a discussion about a critical definition of alternative media. Asking what role alternative media could play in challenging neoliberal discourse in an age where capitalism have become immune to criticism, it elaborates on the concept of "the alternative" and the media through three sections. The first section discusses neoliberalism and the connection between neoliberal doctrine and mainstream media. This connection is described as promoting "public amnesia", financialization and economization of news journalism. The second section discusses alternative media from the perspective of new social movements and symbolic resistance, claiming that the symbolic resistance framework undermines the critical potential of alternative media, it also comments on some recent critical literature on neoliberalism and capitalism. The third section takes examples from artistic explorations of capitalism and television to propose how a distinction between social and formalist aspects of "the alternative" could inform a critical notion of alternative media.

 • 239.
  Andersson, Linus
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Understanding and analysing online conspiracy theories and communities2018Conference paper (Other academic)
 • 240.
  Andersson, Linus
  Södertörns högskola, Huddinge, Sverige.
  US-governed radical media: Radio Free Europe in Eastern Europe2004Report (Other academic)
 • 241.
  Andersson, Linus
  Södertörns högskola, Huddinge, Sverige.
  What Linus Reckons: Does Indymedia have a Future?2007In: Communication and New Media: from Broadcast to Narrowcast / [ed] Martin Hirst & John Harrison, South Melbourne, Vic.: Oxford University Press , 2007, p. 355-356Chapter in book (Other academic)
 • 242.
  Andersson, Linus
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  What’s left of the radical left online?: Absence of communication, political vision, and community in autonomist web milieus in Sweden2018In: New Media and Society, ISSN 1461-4448, E-ISSN 1461-7315, Vol. 20, no 1, p. 384-398Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents and discusses results from a study of radical left-wing activism online carried out by the Swedish Media Council, a report that suggested that the Internet (i.e. the web, web 2.0, and social media) is not a prioritized arena for propaganda and recruitment for the radical left in Sweden. The purpose of this article is to re-evaluate some of these findings and add to the discussion on online activity and connectivity in political communication online, as well as to problematize simplified notions of radicalization and recruitment to pro-violent groups. Based on a hermeneutic inquiry regarding modes of communication, representations of political visions, and community, the article shows how the sites and groups studied favor one-way communication before interactivity, that political visions are limited to short-term goals in the immediate future, and that they give very little information about their activist activities to recruit supporters. © The Author(s) 2016

 • 243.
  Andersson, Linus
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Where Technology Goes to Die: Representation of Electronic Waste in Global Television News2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper presents an analysis of television news stories, aired on global networks, which have been reporting on the problems with electronic waste (e-waste). The main objective is to present a perspective on how a “low-frequency” emergency (i.e. a lengthy and ongoing state of environmental emergency) is presented as a news-worthy issue. Drawing on literature on televised “distant suffering”, the paper engages in a multi-modal text-analysis that addresses three questions:  By what techniques is the e-waste-problem presented as an urgent issue? How is the issue addressed? What relations between the spectator and the problem on display are established through the representation? The findings shows how on-location reports from e-waste dumping sites make use of sublime imagery in the visual representations; how e-waste dumping sites are presented as strange spaces, with no clear and comprehensible history; and finally, that the representations suggests an ambivalence and uncertainty when it comes to agency (who’s responsible, what can be done?). It could be argued that these modes of representation favor a (passive) “aesthetic contemplation” of the waste, rather than possibilities for action and relief.

 • 244.
  Andersson, Linus
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Where Technology Goes to Die: Representations of ElectronicWaste in Global Television News2017In: Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture, ISSN 1752-4032, E-ISSN 1752-4040, Vol. 11, no 2, p. 263-275Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article analyzes how electronic waste (e-waste) gets represented in television news stories. The main objective is to present a perspective on how a “low-frequency” emergency (i.e. a lengthy and ongoing state of environmental emergency) is presented as a newsworthy issue. Drawing on literature on televised “distant suffering,” the article engages in a multimodal text analysis of four newsstories about e-waste. The findings show how on-location reports from e-waste dumping sites make use of sublime imagery in the visual representations; how e-waste dumping sites are presented as strange spaces, with no clear and comprehensible history; and finally, that the representations suggest an ambivalence and uncertainty when it comes to agency (who is responsible and what can be done?). The article ends with a discussion of the implications of this mode of representation and its effectiveness in eliciting an appropriate response to the harms caused by e-waste. © 2016 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group

 • 245.
  Andersson, Linus
  Södertörns högskola, Huddinge, Sverige.
  Är du vaken?2013In: Glänta, ISSN 1104-5205, Vol. 13, no 4, p. 13-19Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 246.
  Andersson, Linus
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Danielsson, Martin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Intervention and participation: A study of children’s involvement in the design of media literacy interventions2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper presents findings from a review of articles about media literacy interventions, with the purpose to discuss the value of child participation in the design of such interventions. The findings indicate that while numerous studies present evaluations of media literacy interventions, it is rare that the design processes behind these interventions are described. The most popular form of media literacy intervention is a school curriculum aimed towards tweens and teens. We argue for a closer attention to the ways in which media literacy interventions are designed in order for us to better understand when child participation can be beneficial.

 • 247.
  Andersson, Linus
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Danielsson, Martin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  The kids will have their say?: Child participation in media literacy interventions2017In: NordMedia 2017 – Abstracts: Division 5, Media Literacy and Media Education, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents the findings from a scoping review of articles about media literacy interventions, with the purpose to discuss the value of having children to participate in the design of media literacy interventions.

  The findings indicate that while numerous studies present evaluations of media literacy interventions, it is rare that the design processes behind these interventions are thoroughly described. Furthermore, the review shows that even though child participation in the implementation of interventions is put forth as important by several studies, it is rare that participation in the design stage is discussed. Finally, the findings show that child participation in the design of media literacy interventions is not considered as a factor for successful media literacy interventions.

  The paper ends with a discussion of the implications of these findings for further research on child participation in media literacy interventions. It is argued that we need to pay closer attention to the ways in which media literacy interventions are designed in order for us to better understand what makes them succeed or fail. More specifically, the role of child participation in this respect – not only in terms of listening to their various media-related questions and needs, but also in the sense of actual co-design – must be further examined.

 • 248.
  Andersson, Linus
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Danielsson, Martin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Voice, Decision, Responsibility: Child Participation in the Design of Media Literacy Interventions2018Conference paper (Refereed)
 • 249.
  Andersson, Linus
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Sundin, Ebba
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Disaster Tourists, Smartphone Bystanders, Mediated Witnesses or Citizen Journalists? Bystander Theories and Mobile Media Practices at Accident Sites2016In: ECREA 2016 Abstact Book: Mediating (Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures., Prague: Czech-In , 2016, p. 176-176Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper addresses the phenomenon of bystanders who use their smartphones to film or take photographs at accident scenes, instead of offering their help to people in need or to assist medical units. This phenomenon has been extensively discussed in Swedish news media in recent years, since it has been described as a growing problem for rescue workers, like paramedics, police and fire fighters.

  Some of the early literature in social psychology explained bystander inaction by indifference, but in the late 1960’s, the American researchers Darley and Latane showed that bystander inaction could be explained as an effect of the size of the bystander crowd. With an increase of the number of the bystanders, the chances of their involvement to help decreased.

  The past decade has seen an growing scholarly interest in “media witnessing”, both in terms of witnessing from a distance through mass media, as discussed by Peters, and “citizen camera-witnessing”, a term popularised by the works of Allan and Andrén-Papadopoulos. This literature recognizes the complexity of concepts such as active/passive and proximity/distance when it comes to media witnessing in the digital era.

  Drawn from previous research and theories, the aim of this paper is to discuss how bystander theory can be further developed to include the action of mobile media practices at scenes like accidents. From this perspective, the paper also draws attention to what could be a part of a mediated cultural trauma found in contemporary society and thereby connects to the theme of the conference.

  The paper identifies four categories in the literature that are relevant for further research into the phenomenon and to be connected to the framework of bystander theories. These categories are: “disaster tourism”, “citizen (photo) journalism”, “media witnessing”, and “digital media ethics”.

  The paper ends with a discussion about possible theoretical approaches to further empirical studies on contemporary bystander phenomena.

 • 250.
  Andersson, Linus
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Westberg, Niklas
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Autism, new media and the transformation of "the social"2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  People with Asperger Syndrome and high function autism generally suffers from impaired social skills and a strong need for a private space for oneself. In diagnostic classifications of mental illnesses social awkwardness and a strong desire for solitude are viewed as symptoms of mental disorder and as deviances from an imagined normality.

  Based on interviews with autistic people and analysis of social interaction between them on a social media platform the aim of this paper is to investigate how new social media transform their situation in various ways. New social media, with its culture of connectivity, reshape how they relate to others and themselves and transform vulnerabilities that are always at play in encounters between human beings. At play are also changing borders between the public and the private as well as the questioning of communicative ideals based on face-to-face encounters.

  More specifically we focus on how new social media transforms: 1) vulnerabilities between people in social interaction as well as the “interaction order” that regulates this interaction; 2) what it means to be a social being – and consequently to be involuntary lonely or seeking solitude. 

2345678 201 - 250 of 6256
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf