hh.sePublications
Change search
Refine search result
3839404142 2001 - 2050 of 2085
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2001.
  Werstroh, Jonas
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Gustavsson, Mattis
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Aktiemarknadens psykologi: En studie i kapitalförvaltarens tillämpning av behavioral finance på aktiemarknaden2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2002.
  Westberg, Julia
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Malmström, Victor
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Karismatiskt ledarskap och motivation: En kvalitativ studie inom fastighetsbranschen2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Title: Charismatic leadership and motivation - A qualitative study in the property industry.

  Course: Bachelor dissertation – Leadership

  Authors: Julia Westberg och Victor Malmström

  Advisor: Ingemar Wictor

  Examinator: Jonas Gabrielsson

  Research question: How does the charismatic leadership affect the motivation of the employees in the property industry?

  Purpose: The essay's purpose is to describe and explain wether charismatic leadership is applied in the property business and how this affects the motivation of the employees.

  Theoretical framework: The theoretical framework is built around two main concepts that are connected to the research question. The main concepts are charismatic leadership and motivation. In the section about charismatic leadership we presented what prior research argues creates or identifies charismatic leadership. In the section about motivation, it is presented how motivation through charismatic leadership shows itself.

  Method: The study is of a qualitative nature and with an abductive approach. The empirical data was collected through eight interviews. The respondents were three bosses and five property managers from different companies in the southwestern part of Sweden.

  Results: The study found that the charismatic leadership as a whole did not exist in the property industry, parts that included vision and goals were hard for the bosses to influence but independent work and empowerment were used frequently. We found that there were strong connections between motivation and empowerment, empathy and envisioning.

  Implications: The practical implications that emerges from this study imply that company management can use the information presented and learn from it. Theoretical implications from this study imply that the company management prevents charismatic leadership to exist due to the fact that it is difficult to create goals and visions for managers further down in the organisation.

  Keywords: Charismatic leadership, motivation, property Manager 

 • 2003.
  Westberg, Markus
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Deann, Viktor
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Lundqvist, Caroline
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Sinnesmarknadsföring: It makes sense2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2004.
  Westman, Joacim
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Olofsson, Jesper
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Svenska bankers syn på personalomsättning: Påverkar den kundnöjdheten?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problembakgrund: Den arbetsintensiva tjänstesektorn i Sverige har växt kraftigt det senaste århundradet och de anställda spelar en alltmer viktig roll i organisationer, vilket gör det viktigt för organisationer att behålla dessa individer. Dessutom är personalomsättning ett av de mest debatterade ämnena det senaste århundradet då det skapar kostnader och andra negativa konsekvenser för organisationerna. Trots teknologins framfart i bankbranschen är kundnöjdheten i på de lägsta nivåerna sedan finanskrisen 1990-1994. Det är därför intressant att undersöka svenska bankers syn på personalomsättning samt hur deras personalomsättning påverkar kundnöjdhet.

  Problemfrågeställning: Vad har svenska banker för syn på personalomsättning och vilken påverkan har deras personalomsättning på kundnöjdhet?

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva samt skapa en fördjupad förståelse för svenska bankers syn på personalomsättning. Vidare är syftet att analysera vilken påverkan bankernas personalomsättning kan ha på kundnöjdhet.

  Metod: För att få en djupingående data har en kvalitativ metod använts. Empirin insamlades via tre intervjuer på större banker samt tre intervjuer på mindre banker.

  Resultat:

  • Väsentliga skillnader i bankernas syn på personalomsättning, framförallt skiljer det sig mellan större och mindre bank, där större banker har en mer negativ syn på personalomsättning.
  • Det råder en intressant paradox mellan bankernas storlek, syn på gynnsam personalomsättning och hur de kan hantera personalomsättning.
  • Inget kausalt samband mellan personalomsättning och kundnöjdhet, men det finns indikationer att det finns ett samband.
 • 2005.
  Wiberg, Robert
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Karlsson, Robin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Pole Position: En komparativ studie om hur Volvo kan anpassa sitt positioneringsarbete på grund avskillnad i varumärkesuppfattning2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Pole Position – en komparativ studie om hur Volvo kan anpassa sitt positioneringsarbete på grund av skillnad i varumärkesuppfattning.

  Författare: Robin Karlsson och Robert Wiberg

  Handledare: Thomas Helgesson

  Nivå: Kandidatuppsats i marknadsföring, 15 HP, vårtermin 2012

  Nyckelord: Varumärken, varumärkesidentitet, varumärkesuppfattning, märkeskännedom, positionering, positioneringsstrategier

  Problemställning: Hur kan ett företag, verksamt på olika geografiska marknader, anpassa sitt positioneringsarbete på grund av skillnad i varumärkesuppfattning?

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån den teoretiska referensramen genom kvantitativ och kvalitativ forskning förklara hur ett företag, aktivt på olika geografiska marknader kan positionera sig på de olika marknaderna på grund av skillnad i varumärkesuppfattning.

  Metod: I uppsatsen har vi haft en abduktiv ansats och en kvalitativ datainsamlingsmetod. Vi har jämfört ett företags verksamhet i två länder och har således utfört en komparativ uppsats.

  Teoretiskt perspektiv: Inledningen av den teoretiska referensramen beskriver varumärken i allmänhet. Teorin övergår sedan till en förklaring av varumärken ur ett internt- samt externt perspektiv. Avslutningenav teorin belyser ämnet positionering och strategier för ändamålet.

  Empiriskt perspektiv: Empirisk data är insamlad genom en kvalitativ intervju med Volvo Personvagnar AB i Sverige och en intervju via mailmed motsvarigheten i Brasilien. Ytterligare information har delgivits oss genom mailkontakt under arbetets gång. Dessutomhar en kvantitativ undersökning utförts i Sverige.

  Slutsats: Företag som är aktiva på olika geografiska marknader kananpassa sitt positioneringsarbete för att nå önskad identitet på marknaderna. Arbetet på marknaderna kan skilja sig åt och även den eftersträvade positionen på marknaden kan vara olika. Det är inte säkert att varumärkesuppfattningen är den avgörande faktorn för framgång utan det kan även vara märkeskännedom.

 • 2006.
  Wichmann, Saskia
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Nieuwenhuis, Jan-Willem
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Evaluation and Improvement of an Industrial Retailer’s Level of Marketing Channel Integration: A Cross-Border Case Study from the Maintenance, Repair and Operations Sector Taking the Perspective of the Physical Store2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to answer the research question of how an industrial retailer’s level of channel integration can be evaluated and improved. A conceptual model is developed and applied in a case study context of the shop channel of a large international industrial distributor of maintenance, repair and operations goods. Marketing channel integration is proven to improve customer satisfaction, customer loyalty and customer expenditure - despite these benefits, there does not exist any evaluation method that helps researchers or practitioners determine the level of channel integration of an industrial retail channel. The case study follows a mixed method approach and uses qualitative data from in-depth interviews with 11 managers and 24 employees, as well as quantitative data from a management survey with 26 respondents. Using the conceptual model the shop channel of the German parent company was rated at a multi-channel level of integration and the Dutch shop channel at a multiple channel level of integration. Any improvement to the level of channel integration of an industrial retail channel depends on the understanding of and commitment to the integrated channel strategy by the shop management.  

 • 2007.
  Wictor, Ingemar
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  A Born Global Company’s Way to Growth2011Other (Other academic)
  Abstract [en]

  In this paper, a Born Global company is studied, with the aim of investigating how it has developed from 1990 to 2007. Which growth stages can we identify over time? Which factors influence these stages? The method used is the case study and the information was gathered through interviews and secondary data. For the theoretical approach, I have used the indicative ‘stages’ of the growth/life-cycle modelsby Churchill and Lewis (1987) and Smallbone and Wyer (2006), a framework focusing oninternational growth, international market strategy, international entrepreneurship and cultureand international organisation. The Rubber Company was studied from 1990 to 2007, which suggests that three CEOs have been in charge of the company; the founder, external CEO I and CEO II. The company’s development and expansion over the study period were followed and related to the stages of growth/life-cycle model and theoretical framework. The stages analysed are the Entrepreneurial stage (1990–1999), the Expansion stage (2000–2004) and the Industrial stage (2005– ). The three CEOs took part in different stages, which affect firm development. The Rubber Company is still growing and very entrepreneurial, over time lifting its development curve to newlevels. Market strategy has changed from distributors to subsidiaries. Unknown global segmentshave been developed. Critical incidents over time have been the founder’s way of acting during the second stage in relation to CEO I, who came from a much larger company with a strong support staff. In combination with the fact that the founder was still the owner and had the power, this did not make it easy to change the company to a new stage of development. He also did not have the experience of working in a smaller company. CEO II already had a close relationwith the founder and thus he was more quickly accepted. During the Industrial stage, the new investor supported the firm’s strong development.The ongoing Entrepreneurial stage on the business development curve indicates even faster growth for the Rubber Company. For that situation, entrepreneurship strategies must be more open, decentralised and teamwork-oriented. Another management style is later required to leadand expand the company. Since 2005, the company has been in the Industrial stage; i.e.expanding even faster in the global market. A value-added pricing concept has been developed. The company’s external focus on customers and relations is very important. CEO II suggests that traditional multinationals have too much of an internal focus. The learning process in the Rubber Company has been present from inception, but the firm hashow become more professionalised through international workshops. For the culture and vision,it is important to agree on the internal values of the company all over the world – the “CompanyWay” of doing business. Entrepreneurship strategies have changed from an entrepreneur deciding in most cases to a more coaching style of leadership. New owners have now invested inthe company and capital for expansion is available.The most interesting question is how the Rubber Company grows over time and how management continuously manages to shift the life-cycle curve to new levels. A Born Global company grows and develops in its special way according to the prevailing theory. However,when it is growing, it is more and more like a traditional company but still with an extreme entrepreneurial focus, in some cases because of the founder.

 • 2008.
  Wictor, Ingemar
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Born globals: explanations to rapid internationalisation2006Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 2009.
  Wictor, Ingemar
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Born Globals, Networks and Management2013In: The 16th Annual McGill International Entrepreneurship Conference: Researching New Frontiers: The Conference Program and Collection of Short Summaries, 2013, p. 103-103Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Many studies have been focusing the entrepreneur and the international market situation for the Born Global Company as parts of developing the company and its growth. Networks have also been studied over time but not so much value creating networks from an internal perspective in relation to the company’s management. Networks are important and can be used to “involve help in overcoming perceived barriers on cultural and regulatory issues, those associated with locating partners, plus other matters deemed important to specific management teams” (Crick, 2009, p. 466). Cooney (2009) found evidence of a positive relationship between entrepreneurial teams and high-growth firms.

  This study will take its starting point in the conceptual framework of Andersson and Wictor (2003): The Entrepreneurs, Networks, Globalisation and Industry. The study will deepen especially the knowledge about networks and how the management works developing the company and making it profitable. The purpose of this paper is to investigate how value creating networks are used in Born Global companies and how management acts.

  In this quality study data has been collected through a case study. For this a conceptual framework has been developed. How does the management work in Born Global Companies?

  Results which were found, was that different networks were handled differently. Building a strong and profitable company is due to how you work with your core manufacturing, outsourcing and your strategic situations in the company, how you handle your suppliers and who is responsible in your management team. In this case they have built up strong and close relationships to the suppliers and have for strategic reasons taken over strategic equipment suppliers. The management has to be aware of and define what is core manufacturing and not. It may be the easiest way to outsource but is it the best in the long run? To compete you should build a strong local network and if possible automatize your core manufacturing. The CEO has to take his or her responsibility for strategic operative situations. To decide the different roles are important in the management team. The entrepreneur’s charismatic leadership is important for empowering the organisation and its acting and for creating interesting ‘value creating networks’. Theoretical implications may be to deepen this study even more in many more companies. To study the relation from the suppliers and the customers perspective would very interesting. Practical implications are for the management to be aware of how important the strategic questions are for the management to handle in an efficient way. The board members have to be aware of what they delegate of the core business so the CEO can work with distinct roles and to secure that networks are built for supporting a profitable development. This will be even more important in the future through the Chinese competition.

  This is an on-going study and will be presented in a final paper.

 • 2010.
  Wictor, Ingemar
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Born Globals: Rapid International Growth in New Ventures2012Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The traditional theories developed by Johanson and Vahlne (1977, 1990) and other researchers ofinternationalisation have long been questioned because of the fast-changing environment and deregulations. In particular, for Born Global firms, namely a company that has achieved a foreign sales volume of at least 25% within three years of its inception and that seeks to derive significant competitive advantage from the use of resources and the sales of outputs in multiple countries (Andersson and Wictor, 2003, p. 254), itis a question of surviving by establishing in many markets in a short period of time.This thesis summarises five papers. Paper 1 showed that the CEO´s perception and the fast changing environment push small firms to internationalise and that younger CEOs have an important role in expanding the firm. This is often because of their experiences accumulated inthe organisation over time or because the entrepreneur has been exposed to the international arena and information technologies, which can explain why some small firms continue to expandtheir international activities.The conceptual framework in paper 2 comprises four factors that influence Born Global firms:entrepreneurs, networks, industry and globalisation. To succeed in establishing a global firm it isimportant to have certain resources, such as an entrepreneur with international experience and strong networks. A Born Global entrepreneur is distinguished by his interest and motivation todo business abroad and his vision for the future.Paper 3 focuses on the importance of Born Globals’ foreign market channel strategies. The decision to establish a new market is of great importance for the long-term survival of the company. In this comparative case study, four companies that display different foreign entrymodes are compared. We found that these companies had very different market channel strategies even though they internationalised rapidly.Paper 4 is a study of four companies that indicates that their CEOs are active and involved in making strategic decisions in all parts of a Born Global firm’s value chain activities. Decisions on localisation and outsourcing are influenced by the entrepreneur’s definition of his firm’s core competencies. However, factors outside the firm are also an influence: potential suppliers,outsourcing of manufacturing and potential partners in distribution, especially relating to the riseof new emerging markets (e.g. China). The importance of coordinating value chain activities also influences the localisation of different activities. Entrepreneurs aim to arrange value-creating networks to secure their core manufacturing processes and close relations with local suppliers when they outsource products. In such a case, the entrepreneur can be seen as an orchestrator ina virtual organisation. The ‘global factory’ concept can be adjusted to fit locally for a Born Global company and its environment. Paper 5 focuses on a Born Global company’s way to grow and is a longitudinal study of acompany over 17 years (1990–2007) and its development in the different stages in the growth/life-cycle curve. From inception, the vision is already strong to go global. During thea bove period, the founder, external CEO I and CEO II were interviewed to assess whatcharacterises the different stages of growth over time compared with the growth/life-cycle model of Smallbone and Wyer (2006). The company is still growing and very entrepreneurial. The leadership has changed from a deciding style to a more coaching way of leading. Themanagement and organisation have changed to be more professionalised and team-oriented over8time. Entrepreneurial teams have also become more and more important for transferring knowledge to individuals in the organisation.The traditional models of Johanson and Vahlne (1977, 1990) point out that learning at an organisational level is a main factor in international development over time. However, a way to speed up the development of Born Global firms is entrepreneurial background with long experience and different knowledge serving his vision for the company. Nevertheless, theknowledge transfer from the entrepreneur and his team to the organisation is important. Knight and Cavusgil (2004, p. 137) find that “Born Globals pose an important new challenge to traditional views on the internationalization of the firm”.Johanson and Vahlne (2003) study what happens in companies because of rapid changes in the environment. They suggest that the Uppsala model is still valid, but that the early stage of a firm’sinternationalisation is important to study. Organisational learning is carried out at an individual and an entrepreneurial level. Johanson and Vahlne (1977) focus on the importance of the people working in a market and their learning. In their latest published article by Schweizer et al. (2010,pp. 368–369), they argue that “it is the liability of outsidership rather than the liability offoreignness that gives rise to internationalization difficulties. Outsidership implies that the firm isnot a member of relevant networks. Internationalization can be seen then as taking steps tobecome an insider in relevant networks in focal foreign markets … In their last study it emphasizes the entrepreneurial facets of a firm’s internationalization process”. The above defined background of the entrepreneur, his entrepreneurial way of working and his experience from former jobs also means that he already has the networks necessary for international expansion.The entrepreneur and his team in a Born Global company must from the beginning have the capability and knowledge of the environment and market in a country to establish in the new market as well as the understanding of how to manage the company and organisation. If they do not have this knowledge, they must have a network from which to extract this information. The entrepreneur has to be strongly involved in building and sustaining relationships with both customers and suppliers. In the organisation, he also has to build a powerful culture with decentralisation and empowered employees. The leadership in these companies is charismatic,employees are empowered in their jobs and the teams are entrepreneurial. Employees are therefore also allowed to make their own decisions within certain limits. Networks are important to overcome “perceived barriers on cultural and regulatory issues, those associated with locating partners, plus other matters deemed important to specific management teams” (Crick, 2009, p. 466). Coviello and Cox (2006) find that a company’s network is aresource when it is working with acquisitions and important recruitments. For companies growing over many years such as the Rubber Company studied herein, networks change and the chairman’s networks can be of great importance when core individuals should be recruited as an important part of the company’s strategies.

 • 2011.
  Wictor, Ingemar
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  The importance of value chain in born globals2009Conference paper (Refereed)
 • 2012.
  Wictor, Ingemar
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  The Management of Value Chain Activities in Born Global Companies2011Other (Other academic)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this study is to investigate how Born Global companies’ value chain activities are managed and organised.

  Methodology

  This study explores how Born Global firms’ activities are managed and organised through qualitative research using secondary data and interviews with the entrepreneurs and CEOs offour Swedish Born Global firms.

  Findings

  This study indicates that CEOs are active in making strategic decisions in all parts of a Born Global firm’s value chain activities. Decisions on localisation and outsourcing are influenced by the entrepreneur’s definition of his firm’s core competencies. However, factors outside the firmare also an influence: potential suppliers, outsourcing of manufacturing and potential partners indistribution, especially relating to the rise of new emerging markets (e.g. China). The importanceof coordinating value chain activities also influences the localisation of different activities. The use of value-creating networks is important for Born Global companies. These networks,especially local ones, can also be seen in connection with the ‘global factory’ concept but adjusted to the Born Global Company and its international environment.

  Research limitations/implications

  This study provides a deeper understanding of how entrepreneurs in Born Global firms are involved in decisions regarding all parts of the value chain. A limitation is that it has focused onthe value activities within these firms. Future studies should also investigate how the relationship with other actors in the value chain (e.g. suppliers and distributors) influences the development of Born Global firms.

  Practical implications

  It is important to focus on strategic decisions in all parts of the value chain in global settings. The management team needs to create an organisation that can deal with operative matters and work without the direct supervision of top-level management.

  Originality/value

  This paper takes a holistic view of all parts of Born Global firms’ value chain activities and the role of the entrepreneur and management in the value chain, which few previous studies have investigated.

 • 2013.
  Wictor, Ingemar
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Andersson, Svante
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Charismatic leadership and empowerment in born globals2010In: McGill International Entreprenurship Conferences Series / [ed] Hamid Etemad, 2010Conference paper (Refereed)
 • 2014.
  Wictor, Ingemar
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Andersson, Svante
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  The Importance of Leadership and Vision in Born Globals2012In: Business and Management Research, ISSN 1927-6001, E-ISSN 1927-601X, Vol. 1, no 1, p. 13-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the beginning of the 1990s studies of Born Global companies has become a major topic in internationalizationliterature. Earlier research has pointed out the importance of the entrepreneur in the born global firm’s internationaldevelopment. Even if many studies have been done which identify the impact of entrepreneurs and management onfirms’ internationalisation and behaviour few studies have focused on leadership in Born Global Companies. Followingearlier research, the aim of this paper is to investigate how the entrepreneur uses his/her vision in Born Globalcompanies. The main findings and conclusions are that the entrepreneur and his/ her vision have an important role inthese companies. The vision is like an umbrella and affects many important parts of the company, such as organisation,communication, recruitment, knowledge transfer and other parts that will form the company’s culture. The born globalentrepreneurs create the company values and motivate the employees in the organisation. The Born Global leaders sharethe power with subordinates. It is crucial to delegate operational decisions to subordinates so the entrepreneur can workwith strategic issues fostering the firms’ international expansion. Communication is open and straight with an openatmosphere in the culture. Good communication is important when building goals, values and conveying the leader’svision. Even if the entrepreneurs motivate their employees in a positive way the entrepreneurs still have a tight control ofthe company. The main implications from this study are that the entrepreneurs in The Born Global firms have been ableto create an innovative culture in the firm that creates international growth.

 • 2015.
  Wictor, Ingemar
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Andersson, Svante
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  The Importance of vision in born global companies2011In: Research on Technology, Innovation and Marketing Management 2009‐2011: Introducing the Research Area of Innovation Science / [ed] Sven-Åke Hörte, Halmstad: Högskolan i Halmstad , 2011, p. 37-53Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to investigate how the entrepreneur uses his vision in Born Global companies. Design/methodology/approach – In this qualitative study, data has been collected by carrying out case studies of three companies. The main approach has been to study the role ofvision, leadership and communication in these companies. Findings – The entrepreneur and his vision is very important in a Born Global company. The vision is like an umbrella and affects many important parts of the company, such as communication,r ecruitment, knowledge transfer and other parts that will form the company’s culture. After a few years these items will help to create the company’s handbook, which will form the guidelines for how employees in the company work and act. Even if the entrepreneurs motivate their employees in a positive way, so that they can develop and do a good job, the entrepreneurs still must control the company. Research implications – This is an area where much more research needs to be done. In this study the entrepreneurs have been interviewed. To get more information the employees need to be interviewed. Practical implications – Implications for traditional small to medium‐sized enterprise (SME) companies could help to understand what happens in Born Global companies. Originality/value – This paper uses a view of the visionary perspective to study the three companies. This could be used by more traditional companies to discover new areas of potential.

 • 2016.
  Widercrantz, Sofia
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Carlsson, Josefin
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Värdeminskning av Goodwill: En komparativ studie mellan regelverken K3 och IFRS2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förvärvad goodwill är en immateriell tillgång som uppstår vid ett rörelseförvärv, i redovisningen hos det förvärvande företaget. Detta om köpeskillingen överstiger det förvärvade företagets nettotillgångar. Denna tillgång får redovisas i balansräkningen, enligt både K3 och IFRS. Historiskt sett har det varit en stor variation mellan länder angående redovisningen, och även kring hur goodwill hanteras. Det återstår fortfarande skillnader mellan nationella och internationella regelverk, angående goodwillpostens värdeminskning. Större svenska onoterade företag kan välja att redovisa enligt antingen K3 eller IFRS, och dessa regelverk har olika värdeminskningsmetoder för tillgången; avskrivning kontra nedskrivning. I detta arbete undersöks hur dessa metoder skiljer sig åt. Värdeminskningens påverkan på företagets rapporter undersöks också. Dessa rapporter, i sin tur, utgör en del av investerarnas beslutsunderlag. Arbetet undersöker även de eventuella signaler som företaget sänder ut i samband med redovisningen kring goodwillposten.

  Egenkonstruerade typfall har skapats för att påvisa regelverkens skillnader. Dessa typfall har applicerats på ett fiktivt företag, vars omsättning och kostnader hålls konstanta, för att tydliggöra värdeminskningsmetodernas påverkan. Det fiktiva företaget, och konsekvenserna av metoderna, har observerats under fem år. Utifrån företagets finansiella rapporter kan aktuella nyckeltal beräknas. Med hjälp av signalteori, de båda regelverken, de konstruerade typfallen samt framräknade nyckeltal kan en analys genomföras för att bedöma vilka signaler hanteringen av goodwill sänder ut till investerarna.

  Resultatet av denna studie visar att regelverkens olika metoder, för hanteringen av goodwillpostens värdeminskning, skiljer sig kraftigt åt. K3:s metod kan uppfattas som en enklare strategi, medan IFRS:s metod är betydligt mer komplicerad och kräver mer från företaget i form av tid, kapital och resurser. Vidare illustrerar studien påverkningarna som värdeminskningsmetoderna medför, både på de finansiella rapporterna och på företagets nyckeltal. Det här, i sin tur, leder till att investerarna, givet det regelverk som företaget följer, får tillgång till skiftande mängd information som även kan vara av varierande kvalitet.

 • 2017.
  Wigren-Kristoferson, Caroline
  et al.
  CIRCLE, Lund University, Lund, Sweden.
  Gabrielsson, Jonas
  CIRCLE, Lund University, Lund, Sweden.
  Fumi, Kitagawa
  Manchester Business School, University of Manchester, Manchester, Sweden.
  Mind the gap and bridge the gap: research excellence and diffusion of academic knowledge in Sweden2011In: Science and Public Policy, ISSN 0302-3427, E-ISSN 1471-5430, Vol. 38, no 6, p. 481-492Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper aims to highlight the changing and diversifying nature of academic work related to various forms of knowledge production and diffusion. Focusing on the changing research policy landscape in Sweden, three interrelated questions are investigated: what academics do in terms of commercialisation and public dissemination; how they perform these activities; and why they engage in these activities. Based on data from a recent survey with over 10,000 academics in Sweden, we identify and analyse ‘high-performing’ researchers, in the context of the commercialisation and public dissemination of their academic work. The quantitative analysis is supplemented by qualitative interviews with scientists at strong research environments in Sweden. We argue that there is a virtuous cycle connecting different academic activities in strong research environments — research excellence and excellence in knowledge production on one hand, and knowledge diffusion activities, such as commercialisation and public dissemination, on the other hand. © Beech Tree Publishing 2011.

 • 2018.
  Wikfeldt, Emma
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Chammas, Michella
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Revisorns dilemma: En studie om riskproblematik i perspektiv av skadeståndsansvar2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The auditor has a task of reviewing a company's financial accounts to ensure that the numbersare accurate. Nevertheless, it is not an absolute guarantee of ensurance. The auditor is liablefor damages in the event of injury to the audited company. This hermeneutic study has beencarried out due to a research gap regarding the problematic risks in the audit that could lead todamages. The purpose of this study is to describe the problematic risks in the audit associatedwith the auditor’s liability of damages and how this affects the auditor's examination, as wellas to develop the concept of the auditor's dilemma. The research question: What problematicrisks in terms of liability of damages exist and how does it affect the auditor's examination?has been answered by means of a qualitative method. The empirical evidence consists of tenpersonal interviews with authorized auditors from small and large auditing firms operating inwestern Sweden. The results show that the auditor’s risk of being liable for damages, and thusthe auditor’s risk awareness, has increased in recent years. The risk of a claim for damages ishigher for larger auditing firms because their client base more often consists of larger clients,unlike smaller auditing firms. The auditor maintains an awareness for the damages liability butis, however, not affected by the liability in his or her daily work. In addition, sanctions fromthe Swedish Inspectorate of Auditors are considered to be a more significant risk than a claimfor damages. Many difficulties in the audit are based on the fact that they require an assessmentof future prospects, sometimes supported by few concrete audit evidence. In the audit, theauditor makes assessments based on the audit risk. In the event that the client's managementwithholds or falsifies information, it increases the risk that the auditor makes an incorrectassessment. This amplifies the risk of not detecting embezzlement and other manipulationsmade by the management of the client. This apprehension also enhances when the client’scorporate management exhibits high risk propensity. Finally, damages can be induced whenthe auditor remarks too much or too little in the audit report. Both Type I and Type II errorsmade by the auditor can damage the client and may form the basis for a potential monetaryclaim.

 • 2019.
  Wiking, Viktor
  et al.
  Halmstad University.
  Noring, Adam
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  En uppsats om finansiella aktörers agerande inför implementeringen av PSD2 direktivet.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Författare: Adam Noring & Viktor Wiking

  Handledare: Urban Österlund

  Bakgrund: PSD2 är ett nytt EU direktiv som implementeras i svensk lagstiftningden 1 Maj 2018. PSD2 är ett utvecklat och förnyat direktiv av det gamla direktivetPSD1. Målet med det nya direktivet är att göra det enklare för tredjepartsaktörer attta sig in på betaltjänstmarknaden och komma åt bankernas kunddata, med kundensgodkännande samt att direktivet ska bidra till ökad konkurrens och valmöjligheter förkunder.

  Syfte: Syftet med studien har varit att studera finansiella aktörers strategier, hurdem jobbar med säkerhet samt vilka eventuella möjligheter och utmaningar de stårinför.

  Metod: En kvalitativ fallstudie har gjorts med semistrukturerade intervjuer därskribenterna har intervjuat tre storbanker, två fintechbolag samt en grundläggandeintervju med finansinspektionen.

  Resultat: Resultatet visar att strategierna hos storbankerna och fintechbolagen inteändrats något drastiskt i samband med PSD2 men att möjligheterna är många ochsamarbeten är något som aktörerna är positiva till. Säkerheten är en viktig detalj däralla aktörer måste kunna visa upp en giltig licens.

 • 2020.
  Wikström, Amanda
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Karlsson, Linn
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Strävan efter en hållbar, säker och rättvis värld: En fallstudie på ASICS om CSR, Varumärke och Varumärkeslojalitet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem:

  • How does sport business’ work with Corporate Social Responsibility (CSR)?
  • How is the CSR - work within a sports business coupled with their brand and brand loyalty?

  Purpose: The purpose of this study is to gain a deeper understanding of how one of the biggest sport companies, which manufacture sports equipment and clothes, is working with CSR and how they relate to the phenomenon. We also want to investigate how company’s CSR-work is coupled to their brand and brand loyalty. Further we want to investigate whether the frame of reference can be compared with how the sport companies are working with CSR in reality.

  Frame of reference: This chapter presents the existing theories, which describes Corporate Social Responsibility (CSR), Sports Business and CSR, Brand and Brand loyalty. This chapter has a significant importance as it is the basis for the study, and helps us to provide clarity on the subject.

  Method: The study has a qualitative research method and a deductive approach. We have collected the empiric information with open-face interviews and email interviews with people at ASICS, who have a good knowledge within ASICS CSR-work and their brand. A document analysis of ASICS CSR - and Sustainability report from 2014 has also been made.

  Empiric: This chapter presents the empirical data that we have collected from our respondents about their expertise in the subject and information from the document analysis.

  Analysis: In this chapter we compare and analyze the collected empirical data against the theoretical framework.

  Conclusion: ASICS is continuously working with CSR, they are constantly trying to develop their work and share knowledge about their sustainability philosophy through the entire supply-chain. ASICS CSR-work is based on their good and safe supply-chain, they want to invest in communities and people and reduce the environmental impact of their products and services. The study has shown that ASICS CSR-work is indirectly linked to their brand and brand loyalty. Their CSR-work creates good material that is coupled with the quality and performance that describes ASICS brand. Their CSR-work is linked indirectly to their brand loyalty because they are a company that takes responsibilities which gives consumers confidence in their products. ASICS brand is linked to their brand loyalty because they are a company that produces reliable products, which create good relationships with consumers.

 • 2021.
  Winborg, Joakim
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Pengar är inte allt: sociala nätverk skapar viktiga resurser2004In: Lokal ekonomi för hållbar tillväxt, Stockholm: Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) , 2004, p. 93-98Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Utbildningen av potentiella och etablerade företagare bör ge dessa kreativa finansieringsmöjligheter mer utrymme. Idag läggs mycket tid och energi på att lära företagare hur man skriver och presenterar en affärsplan riktad till externa finansiärer. Genom att från början utgå från företagets aktiviteter och de resursbehov dessa skapar kan alternativa lösningar identifieras innan extern finansiering blir aktuellt. Finansiärer som inriktar sig på nya och små företag har mycket att vinna på att beakta värdet av olika bootstrappingmetoder för ett företags utveckling. att beakta värdet av olika bootstrappingmetoder för ett företags utveckling. Finansiell bootstrapping innebär att företaget kommer åt och utnyttjar andras resurser utan att detta syns i företagets balansräkning. Detta innebär att ett före-resurser utan att detta syns i företagets balansräkning. Detta innebär att ett företag i många fall är starkare än vad som framgår av dess balansräkning. Vid värderingen av nya och små företag bör finansiärer om möjligt beakta före-Vid värderingen av nya och små företag bör finansiärer om möjligt beakta företagets position i olika nätverk av företag. Företagets nätverksposition är näm-tagets position i olika nätverk av företag. Företagets nätverksposition är nämligen mycket viktig för möjligheterna att anskaffa de resurser företaget behöver. ligen mycket viktig för möjligheterna att anskaffa de resurser företaget behöver. Företagets position i olika nätverk inverkar också på möjligheterna att dra till sig resurser på förmånliga villkor. Företag som återfinns i centrum av ett nätverk har, allt annat lika, bättre möjligheter att bli framgångsrika.

 • 2022.
  Winborg, Joakim
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Use of financial bootstrapping in new businesses: a question of last resort?2009In: Venture Capital: an International Journal of Entrepreneurial Finance, ISSN 1369-1066, E-ISSN 1464-5343, Vol. 11, no 1, p. 71-83Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines motives for using financial bootstrapping in new businesses. First, it identifies and labels groups of new business founders based on their motives for using bootstrapping. Second, it examines the relation between variables referring to the founder and the business and the motives. The data were collected in a questionnaire sent by post to 120 new business founders in Swedish business incubators. The results show that 'lower costs' is the most important motive, followed by 'lack of capital', and, surprisingly, 'fun helping others and getting help from others'. On the basis of a cluster analysis three groups of founders were identified, based on differences in their motives for using bootstrapping. The groups were labeled cost-reducing bootstrappers, capital-constrained bootstrappers and risk-reducing bootstrappers. The relative experience of the founder is the most significant influence for using bootstrapping. As experience is gained the new business founder learns more about the advantages and motives for using bootstrapping. The resource acquisition behavior changes from initially focusing on reducing costs towards a proactive focus on reducing the risk in the business.

 • 2023.
  Winborg, Joakim
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Why do they use financial bootstrapping?: a quantitative study of new business managers2008In: Entrepreneurship, Sustainable Growth and Performance: Frontiers in European Entrepreneurship Research / [ed] Hans Landström, Hans Crijns, Eddy Laveren & David Smallbone, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2008, p. 77-90Chapter in book (Refereed)
 • 2024.
  Winborg, Joakim
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Landström, Hans
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Financial bootstrapping in small businesses - A resource-based view on small business finance1997In: Frontiers of entrepreneurship research 1997: proceedings of the Seventeenth Annual Entrepreneurship Research Conference / [ed] Reynolds, PD; Bygrave, WD; Carter, NM; Davidsson, P; Gartner, WB; Mason, CM; McDougall, PP, Babson Park: Center for Entrepreneurial Studies, Babson College , 1997, p. 471-485Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  It seems fair to argue that a major parr of the research in small business finance has been focused on the supply of capital, departuring from a rather narrow definition of finance referring mainly to "capital" as such. In our opinion research in small business finance has to originate from the small business manager's own logic, and the definition of finance has to be extended to include the different resources needed in the business. In line with this reasoning this study focuses on small business managers' use of measures in order to meet the need for resources without using external capital from institutional sources, called financial bootstrapping measures. The focus on resources needed makes us believe that the resource-based theory can be fruitful in order to help us understand small business finance. The research process was initiated with a number of exploratory interviews. On the basis of this empirical framework, together with a literature study, a questionnaire was constructed and sent to 900 small business managers in Sweden. From the explorative interviews a total of 32 different bootstrapping measures were identified. The bootstrapping measures were separated into two comprehensive groups of measures; (i) measures with the aim of reducing need for capital, and (ii) measures used in order to meet need for capital. The cluster analysis undertaken resulted in the identification of six clusters of bootstrappers, differing fundamentally from each other with respect to the use of bootstrapping measures. Further, independent variables discriminating between the six clusters were isolated in order to get a picture of the typical business in each cluster. On the basis of these pictures the six clusters were labelled: (1) delaying bootstrappers, (2) relationship oriented bootstrappers, (3) subsidy bootstrappers, (4) minimizing bootstrappers, (5) non-bootstrappers and finally, (6) the private owner financed bootstrappers. For future research and policy making we would like to emphasize the importance of broadening the focus when discussing small business finance, to include the small business manager's own logic encompassing the resource acquisition process as such, in order to better understand the way small business managers handle capital requirements.

 • 2025.
  Winborg, Joakim
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Landström, Hans
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Financial bootstrapping in small businesses: Examining small business managers' resource acquisition behaviors2001In: Journal of Business Venturing, ISSN 0883-9026, E-ISSN 1873-2003, Vol. 16, no 3, p. 235-254Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years, small businesses have received much attention from policy makers and researchers, in that these businesses are considered important for economic growth and job creation. At the same time small businesses are assumed to face major problems in securing long-term external finance, which is regarded as restraining their development and growth. Small business managers are assumed to use institutional finance as a means of meeting the need for resources, and as a consequence the major part of the research on small business finance has focused on constraints in the supply of institutional (market) finance. As we see it, most small business managers handle the need for resources using means other than external finance by applying different kinds of financial bootstrapping methods. Financial bootstrapping refers to the use of methods for meeting the need for resources without relying on long-term external finance from debt holders and/or new owners. However, these other means of resource acquisition have, with few exceptions, not been focused on within earlier research on small business finance. Against this background, the purpose of this study is to describe small business managers' use of different financial bootstrapping methods, and, more importantly, to develop concepts that can help Its better understand small business managers' financial bootstrapping behaviors. The research process was initiated with a number of unstructured interviews conducted with small business managers, accountants, consultants, bank officials, and researchers, in order to identify different financial bootstrapping possibilities. On the basis of the interviews and an earlier study on financial bootstrapping, resulting in the identification of 32 bootstrapping methods, a questionnaire was constructed and sent to 900 small business managers in Sweden. Given the limited knowledge within the area of financial bootstrapping, the study is based on explorative factor analysis and cluster analysis. From the cluster analysis six clusters of bootstrappers were identified differing from each other with respect to the bootstrapping methods used and the characteristics of the business. On the basis of this information the different clusters were labeled: (I) delaying bootstrappers; (2) relationship-oriented bootstrappers; (3) subsidy-oriented bootstrappers; (4) minimizing bootstrappers; (5) non-bootstrappers; and (6) private owner-financed bootstrappers. The groups of financial bootstrappers show differences in their orientation toward resource acquisition, representing different aspects of art internal mode of resource acquisition a social mode of resource acquisition, and a quasi-market mode of resource acquisition. We find that the delaying bootstrappers, private owner-financed bootstrappers, and minimizing bootstrappers all represent an internal mode of resource acquisition. The relationship-oriented bootstrappers follow a socially oriented mode of resource acquisition, whereas the subsidy-oriented bootstrappers apply quasi-market oriented resource acquisition. This study contributes to our empirical understanding by providing knowledge about the financial bootstrapping methods used in small businesses Furthermore, by developing concepts this study contributes to the conceptual development of our knowledge about financial bootstrapping. The implication of this study is that financial bootstrapping is a phenomenon which deserves more attention in future research on small business finance. At the same time, financial bootstrapping behavior is probably a more general phenomenon appearing in different contexts, such as R&D activities in large businesses, financing startups, etc. Finally, the study points out implications for small business managers, consultants, teachers, etc. Practitioners often tend to focus on market solutions to resource needs. This study shows, however, that this strong focus cart be questioned. Resources needed in small businesses can in many situations be secured using financial bootstrapping methods, referring to internally oriented and socially oriented resource acquisition strategies.

 • 2026.
  Winborg, Joakim
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Politis, Diamanto
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Can bootstrapping be learnt from experience?: the role of human capital for explaining bootstrapping orientation in new businesses2009Conference paper (Other academic)
 • 2027.
  Wincent, Johan
  et al.
  Halmstad University.
  Wennerström, Christian
  Halmstad University.
  Varför sker det miljöinvesteringar i Sveriges fastighetsbransch?: Ett arbete om vilka faktorer som kan påverka om en miljöinvestering genomförs2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2028.
  Winge, Oscar
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kriborg, Frida
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Att tiga är silver, att tala är guld: Framtagningsprocessen av ekonomisk information i tre svenska företag.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The literature describes the role of the controller very differently, reflecting the fact that the controller role varies from company to company, hence the controller's role is very widely debated regarding title, position in the company, its function and duties. Researchers point out that this is an area that should be studied more. In our paper, we try to retell the role of the controller function as described in three Swedish companies: Duni AB, Höganäs AB and Gekås. Previous studies discussing the controller's relationship towards their CFO has shown that the economic product the controller produce is not satisfactory and at worst irrelevant to decision making within the company. This paper intends to describe the development process of the controller products, the CFO’s perception of the end product and the situation between the controller, as producer, and CFO, as recipients, in the three companies surveyed. Using interviews with the controller and CFO of the three companies, we interpret their stories and then analyze this against our theoretical framework with a view to seek an explanation on why the situation appear differently towards theory.

  Thesis results show that the CFO is satisfied regarding the end produt. And the CFO and the controller use a close dialogue with each other about what information should be developed, which shows that the CFO has been involved in the development process. We conclude that the informal communication between the controller and the CFO and the involvement of the CFO is the common factor among companies that have contributed to the product being relevant.

 • 2029.
  Winroth, Jenny
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Thuresson, Daniel
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Varberg Energi AB:s overheadkostnader och fördelning av dem2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Varberg Energi anser att de på ett mer tydligt sätt skulle kunna fördela sina overheadkostnader. Fördelningen av overheadkostnaderna sker på företagets rörelsegrenar som är elnät, gasnät, fjärrvärme och kabel-TV/IT. Genom fördelningen av sina overheadkostnader vill Varberg Energi få rättvisande resultat som de kan fatta beslut på. Fördelningen av overheadkostnaderna sker i Varberg Energis budget för de olika rörelsegrenarna och i den interna redovisningen. Budgeten används bland annat för planering av ekonomin. Den interna redovisningen används för att följa upp de olika rörelsegrenarna. Idag sker fördelningen till viss del utifrån bärkraft med vissa procentsatser som förslag. Den nuvarande metoden har använts i mer än 40 år. Vi har genom denna uppsats försökt besvara frågan hur Varberg Energis fördelning av overheadkostnader kan bli mer rättvisande jämfört med nuvarande metoden som företaget använder. Då det var svårt att få en uppfattning om hur rättvisande deras nuvarande fördelning är var det också något krångligt att veta om en ny fördelning skulle vara mer rättvisande. Uppsatsens slutsats är att för att Varberg Energi ska kunna fördela sina overheadkostnader på ett mer rättvisande sätt borde företaget tydligare fördela sin personal på sina rörelsegrenar, de bör lägga ner mer tid på fördelningen av kostnaderna och de bör vara öppna för nya metoder att fördela overheadkostnaderna på.

 • 2030.
  Winroth, Mats
  et al.
  Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Danilovic, Mike
  Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Boix Miralles, Rafa
  Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain.
  Manufacturing Networks: Critical factors to successful collaboration2004In: CIRP Journal of Manufacturing Systems, ISSN 1581-5048, Vol. 33, no 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The competitive situation for Small and Medium Sized Enterprises, SME’s, has become intensified during the last few years. Large customers, such as within the automotive industry, have increased the outsourcing of their manufacturing capacity and reduced the number of suppliers. At the same time the large systems integrators place demands on their suppliers to actively participate in the product development and to take full responsibility for manufacturing as well as to deliver complete systems or subsystems. Due to the limited capacity of the suppliers, in terms of the scarcity of resources and limited knowledge base, suppliers need to collaborate in networks. The purpose of this study is to identify critical factors to successful network collaborative settings. In this paper we also introduce a four dimensional tentative framework, in terms of surface of integration, the scope of integration, the time horizon of integration, and the intensity of integration. This framework can be used to analyze how well collaborative networks are developed from three aspects of corporate integration, in terms of structural design of the network, the design of the work flow in collaborative settings, and aspect of handling the psychological and social boundaries among people, that management has to handle in order to increase the degrees of network collaboration. This tentative framework is suggested as an analytical tool that can be used in order to understand how different collaborative networks are developed in terms of the network constellation, output of the collaborative process, as well as duration and robustness of the network.

 • 2031.
  Winroth, Mats
  et al.
  Department of Industrial Engineering and Management, School of Engineering, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Danilovic, Mike
  Jönköping International Business School, Jönköping, Sweden.
  Fernández Aguilar, Alfonso
  School of Industrial Engineering of Barcelona, Barcelona, Spain.
  Flaquer Borràs, Oriol
  School of Industrial Engineering of Barcelona, Barcelona, Spain.
  Dynamics of sourcing – strategic implications of outsourcing2007In: 14th International annual EurOMA conference: Managing operations in expanding Europe / [ed] Nuran Acur, Nessim K. Erkip & Evrim Didem Günes, Ankara: Bilkent University, 2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  From a strategic manufacturing perspective companies are facing challenges in finding a balance in what they do on their own and what their suppliers do. This balance requires some times that companies are outsourcing and sometimes in sourcing activities. One conclusion is that outsourcing should be considered as a strategic decision that is not easily made by a purchasing or operations department. Many companies tend to outsource more and more of their manufacturing to specialists, but this does not mean that companies can afford to loose their competence in manufacturing. It is still essential that the companies, even though another company performs parts of the actual manufacturing, understand the special conditions for manufacturing. Otherwise they are not in a position where they can discuss product development, specification of the different tasks that they want the contractors to do, and they can certainly not make the right decisions when buying components and parts from suppliers. The outsourcing decisions also need to be strategically justifiable and outsourcing only for cost reasons is rarely successful. Outsourcing should provide other advantages in terms of improvement of competitive priorities. For different reasons, it may also end up in a situation where the company needs to insource previously outsourced activities.

 • 2032.
  Winter Söderberg, Cristoffer
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Göransson, Stephanie
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  THE BANK CRISIS FINANCIAL RATIOS: A comparative research of the UK and Sweden during 2006-20102011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The credit crunch that started the 9th of August 2007 is generally viewed as the most significant crisis to affect the financial markets and the global economy since the 1930s.The UK financial sector was heavily hit by the crisis which resulted in a dry up in lending and left a black hole in the British banks‟ finances. During the last quarter of 2010 the GDP shank unexpectedly with 0.5 percent from the third quarter which created concerns about going back into the recession. Contrarily, for Swedish economy 2010 was an impressing year with an unexpected GDP growth of 7, 3 percent in the last quarter.The purpose of this study is to analyse how the finance crisis has affected the leading banks‟ performance within the two countries and see whether the differences in values can explain the difference in GDP growth during the last quarter of 2010. The analyse is performed through a financial ratio analysis of the different banks.The final results of the research indicates to that the Swedish banks have been more profitable, have had a more secure and higher quality of lending and more capacity to lower cost related to income than the British banks. The more distinctive negative influence is mostly based on the larger amount of credit losses the British banks had to experience which contributed to their significant decrease in earnings per share which created scepticism on the credit market followed by a severe slowdown in consumption and in GDP growth. Since the credit losses never got to same levels in Sweden as in the UK the scepticism of the Swedish banking system did not affect the reduction in credit use and house prises to the same extent and GDP growth could recover back to normal levels sooner than in the UK.

 • 2033.
  Wislander, Emmy
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Lundqvist, Tom
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Styrelse och Ledningsgrupp - Hur går det till?: En studie över hur styrelse och ledningsgrupp interagerar vid strategi2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2034.
  Wolfsteller, Corinna
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Jingyu, Yu
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  HR Practices - Lessons of successful, innovative companies2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Motivation: Through the increasing demand in new products, companies within international business context have to implement innovation efforts and so, they are searching for talents in an increasing amount of available employees.

  Problem statement: The problem of those firms is to employ the right people (talents) on one side and to ensure the innovative performance of the company on the other side.

  Research approach: For solving this issue, a qualitative research was chosen, while conducting a Swedish and a German case study of suitable companies and interviewing them about their practices of attracting, selecting, and integrating talents.

  Results: There is support found for the connection between the recruitment of talents and the innovative performance.

  Conclusions: The results contribute to talent management and provide lessons from successful cases as a guideline for other companies. For the reason that the case studies do not belong to a specific industry, the results are potentially generalizable.

 • 2035.
  Wolfsteller, Corinna
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Wang, Yichen
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  The interactive process of mass customization2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Expressing the individual personality with the help of the products, people use, and the mass customization are getting closer to our daily life. As a result, more and more companies have begun to implement mass customization in different industries. Also, flexible production becomes a key factor to win the market after more online customization appear and connect different demanders across the borders. Between companies and customers, there exists an important connection which is the interactive process influencing mass customization. An interactive process consists of three parts which are named: information about customers, trans-formation of data and use of information to produce more products. However, there are a lot of factors that will affect the interactive process and finally set thereby requirements for mass customization. During this research, the authors use a qualitative case study and deductive ap-proach to obtain a theoretical model. Through interviewees with two managers of Dooria AB and a visit of the factory in Kungsätter, the authors identified high quality approach, experienced employees, high loyalty of employees, flexibility of human capital, flexibility of production, feedback of customers, education information flow and interaction as important factors which influence the interactive process. Hence, this investigation provides insights about the interrelations between these factors. So, manager in similar industries can identify the situation of their own company and improve the efficiency mass customization.

 • 2036.
  Wood, Greg
  et al.
  Bowater School of Management and Marketing, Deakin University, Warrnambool, Australia.
  Svensson, Göran
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER).
  Singh, Jang
  Odette School of Business, University of Windsor, Canada.
  Carasco, Emily
  University of Windsor, Canada.
  Callaghan, Michael
  Bowater School of Management and Marketing, Deakin University, Warrnambool, Australia.
  Implementing the Ethos of Corporate Codes of Ethics: Australia, Canada and Sweden2004In: Business Ethics. A European Review, ISSN 0962-8770, E-ISSN 1467-8608, Vol. 13, no 4, p. 389-403Article in journal (Refereed)
 • 2037.
  xinjing, chen
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  simin, pan
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  The influences of national culture on new product development collaboration2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To  ensure  success  in  the  rapid  pace  of  globalization,  it  is  crucial  for  companies  to understand the management practice within and outside national boundaries. This study investigates  the  influences  of  national  culture  on  new  product  development  (NPD) collaboration between China and Sweden.  

  By applying  the  qualitative approach  with a single  case,  the  study  shows that national culture influences on NPD  collaboration  by  means  of organizational  culture and  work values   regarding   six   national   culture   dimensions   between   China   and   Sweden. Concerning  organizational  culture,  power  distance  and  masculinity  versus  femininity dimensions  of  national  culture  have  impacts  on  NPD  collaboration.  In  terms  of  work values, the  influences  of power  distance and uncertainty avoidance are  ranked at  first place, whereas individualism and collectivism, masculinity  versus femininity, harmony and long-term versus short-term orientation are relative weak comparing with first two dimensions.  

  However,  the  results  also  show  that  some  organizational  characteristics  including uncertainty  avoidance,  long-term  versus  short-term  orientation  and  harmony  have barely  effects on NPD  collaboration. This  implies that there  could  be  context-specific factors  that  affect  performances  of  NDP  collaboration  regardless  of  in  which  country the NPD project takes place.

 • 2038.
  Xu, Chenke
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hu, Hao
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Factors influencing SMEs' export performance: A case study of Chinese SMEs2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Small and medium-sized enterprises play much more important roles in both domestic and international markets nowadays. The issue that factors influence their export performance (mainly the export sales and profits) also becomes much more attractive these years. The purpose of this thesis is to investigate the factors which influence the SMEs’ export performance and how each factor influences the SMEs’ export performance. This study is built on a modified model of the factors influencing the SMEs’ export performance. The authors use case study to conduct this research, and one company’s (Company B’s) data is collected through the semi-structured interview. Some findings are obtained: the important factors which influence Company B’s export performance contain the trade shows, the expenses on getting the authentication, capital sources, export rebate, firm network, firm previous experience, firm competencies, personal network, international orientation and personal previous experience. In addition, the authors also find the effect of firm size is indirect. However, customs duty, transportation, as well as building up the brand do not play important impacts on export performance. Take the trade shows as an example, personal cards and product samples are sent to the customers, then the customers who are interested in the products will contact Company B. In this way, the customers are accumulated and the export sales increase. Thus, the export performance is enhanced.

 • 2039.
  Xu, Haiyi
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Yang, Runyu
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Capturing environmental and entrepreneurialinfluences on business model formulation: A Case study on technology-based SMEs2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 2040.
  XU, XIAOCHEN
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  JIN, YOUQI
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Chinese Buying Process and the Influence of Different Marketing Promotional Tools: Marketing Promotional Tools in an Evolving Context2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A company might offer the best product with best price on the market, but the marketing 

  plan would not be reached unless you have a great marketing communication strategy 

  with your target consumers and other important audience. Promotion as the key of marketing 

  mix plays a core role in consumers’ decision as well as the success of the market. In order to 

  use marketing promotional tools strategically, companies should learn about the consumers 

  purchase behavior as well as the process of consumers to have a purchase decision. The 

  purpose of this thesis is to give some implication from the perspective of how to mix the 

  marketing promotional tools in an appropriate way for those who want to entry Chinese 

  clothing market. This study is built on a modified model by Charles's (2012) "The goals 

  of promotional mix in AIDA".

  We use the method of case study to conduct this investigation, and the data of two companies 

  which in clothing industry (Company M and Company Y) are collected through the semi-structured 

  interview. The data of consumer behavior is collected by the questionnaire sent to our friends to fill. 

  Some findings are obtained: Chinese company use different promotional tools mix to meet Chinese 

  consumers' buying behavior over time. The influence of promotional tools on Chinese buying process 

  may have some difference to western people.

 • 2041.
  XU, ZAOXUAN
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  The Challenges of brand innovation in different brand portfolio strategies2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In today’s knowledge-based economies, the global competition has become fiercer. In order to respond to competition and gain a competitive advantage or, in some cases, survive, company takes a variety of means to improve its competitiveness. Companies that do not acknowledge the effective ways to innovate its brands fail to gain more market share and there is also a risk of losing their occupied market share. It is important for companies to innovate its brand effectively.

   

  The purpose of this thesis is to identify the challenges related to brand innovation in the context of two different types of brand portfolios (i.e. “the house of brands”, and “the branded house”).

   

  In this thesis, I use a case study to analyze three cases in one company so as to realize the importance of brand innovation and its challenges. In order to gather the important information, I interview respondents of Haier which is a big home appliance company in China.

   

  This study demonstrates that the companies need to know the challenges of brand innovation a company face depending on its brand portfolio strategy. In addition, it is better for companies to make the right strategies when they innovate their brands, and to learn how to overcome the challenges of brand innovation. 

 • 2042.
  XU, ZAOXUAN
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  WU, HOUQIANG
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Analyzing how companies respond to competition in an Industry: A Case Study of two B2C e-commerce companies in China2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Nowadays global competition has become more and more rigorous when entrepreneur operates a company in e-commerce industry. Companies, which don’t acknowledge the effective ways to respond to global competition, fail to gain more market share and there is also a risk of losing their occupied market share. It is important for companies to respond to competition effectively. By using Porter’s five forces model, we can analyze how companies respond to competition more comprehensive.  

   

  The purpose of this thesis is to demonstrate some of competition that companies face and analyze how companies respond to competition when operating in e-commerce industry.

   

  In this thesis, we use a case study to analyze two companies’ competition strategies so as to develop an understanding of the e-commerce competitive environment and realize the importance of responding to various competitions in e-commerce market. In order to gather the important information, we interview respondents of two Chinese B2C companies. Two B2C companies are: JD Company and Amazon China. JD Company is a domestic company and Amazon China is a multinational company.

   

  This study demonstrates that the companies need to improve their competitiveness to respond to competition such as improving the quality of product, the logistic system, and the after-sale service. In addition, it is better for companies to make the strategies such as low-price strategy and differentiation strategy to respond to competition. 

 • 2043.
  Yang, Ming
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Chen, XinJing
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Transformation of Chinese OEM-----Case study2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Due to the globalization trend, the transformation of Chinese OEM has become a hot topic in the last decades. Although the previous literature suggested that there were many different determinants influencing firms to be successful companies, there is a lack of combination in the context of Chinese OEM. Thus, the purpose of this research study is to find out the approach of Chinese OEMs to successfully launch their own products based on three perspectives - organizational structure, processes and culture.Applying a qualitative approach, the data was gathered through semi-structured telephone interviews with the senior personnel of one Chinese OEM company (Damekiss), complemented with secondary data collected from the company’s and public websites.The results of analysis showed different views of how organizational structure, process and culture influencing on the transformation of Chinese OEM. We found that four functions (i.e. manufacturing, distribution, new product development and human resource management) influenced the transformation of Chinese OEM in organizational structure perspective. Among these functions, human resource management and distribution are extremely weak in the organizational structure of Chinese OEM. Regarding to the process of formulating these functions, the deep understanding of the customers’ preferences and collaboration partners that influenced building distribution were figured out. In the case company, it showed a relative poor ability on distribution which would be the barriers for further developing. Building HRM process was raised as another issue of the transformation of Chinese OEMs. According to the case company, HRM was poorly organized. The recruitment did not get enough attention; the training programs stayed at a lower level. The last not least, the corporate culture was also proven to be playing an important role in the transformation of Chinese OEMs. Awareness of corporate culture as one of significant aspects influencing the entire company was found in the case company. Slogan, company heroes and rituals as an internal culture were properly used to motivate employees.

 • 2044.
  Yar Hamidi, Daniel
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL). University of Borås, Borås, Sweden.
  Chairperson leadership and entrepreneurial strategic posture in SMEs: a conceptual framework and research model2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper outlines a conceptual framework with a research model for understanding innovation-promoting board leadership in entrepreneurial small and medium-sized enterprises (SMEs). The framework and research model depict the behavioural aspects of board leadership and how these are related to strategy development and the entrepreneurial strategic posture of entrepreneurial SMEs. Engaging in innovation is identified as a fundamental strategic posture in entrepreneurial SMEs. The advantages of a team production perspective on board leadership embedded in behavioural theories are discussed, as are the theoretical and managerial implications of the proposed framework and research model.

 • 2045.
  Yar Hamidi, Daniel
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL). University of Borås, Borås, Sweden.
  Governance for Innovation – Board Leadership and Value Creation in Entrepreneurial Firms2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation has identified, developed and empirically tested concepts associated with the capacity of chairpersonship to promote innovation in entrepreneurial small and medium-sized enterprises (SMEs). A multi-methodological approach is applied in five studies, comprising a systematic literature review, three empirical studies and a concluding conceptual paper.

  The dissertation focuses on how the chairperson of the board of directors influences value creation in entrepreneurial SMEs. Value creation in this context is about the performance of strategic leaders at entrepreneurial firms’ upper echelons in acting and making strategic choices aimed at increasing firms’ capability to engage in innovation. Innovation is defined as the generation and/or adoption of an idea or behaviour, relating to a product, service, device, system, policy or program, which is new to the adopting organization.

  Innovation has been widely recognized as a concept central to economic growth and societal development. Governance is widely recognized as essential for the support and development of innovations in firms. However, the academic literature is scarce regarding how the chairperson of the board can contribute to and promote innovation in SMEs.

  This dissertation offers theoretical and empirical insights into how the chairperson of the board of directors influences value creation in entrepreneurial SMEs. In this respect, the dissertation offers a conceptual framework and a research model for understanding board leadership in promoting innovation in entrepreneurial SMEs. The framework and research model emphasize the behavioural aspects of board leadership and show how these are related to the development of entrepreneurial SMEs.

  Furthermore, the findings in this dissertation provide actionable knowledge for practitioners and policymakers. In this respect, the dissertation contributes theoretical and empirical understandings of the benefits of employing external chairpersons with relevant knowledge and experience in SMEs. These insights also provide practitioners with advice on the qualifications and processes that can help them to develop innovation-promoting boards.

 • 2046.
  Yar Hamidi, Daniel
  University of Borås, Borås, Sweden.
  What do non-executive chairpersons do in owner-managed firms? – evidence from Sweden2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The board of directors is often emphasized as an untapped resource in small and medium enterprises (SMEs). However, literature and research addressing issues of boards and governance has by tradition focused on large publicly held corporations while leaving the SME context largely unexplored. In this study, the aim is to examine how board leadership and the external chairperson may contribute to value creation in owner managed SMEs. More specifically, this study adopts a process perspective by looking at the role of the external board chairperson in owner-managed SMEs and how this role is carried out by the chairperson by engaging in different tasks and interpreted by the owner-managers. The study is based on a case study and interviews with chairpersons, board members and owners of two owner-managed SMEs. The tasks and processes of the board of directors in SMEs are thus discussed. The leadership responsibility of the board is in the center of attention and an eclectic theoretical perspective is applied to the discussion. Findings provide theoretical and practical insights into chairperson’s task involvement in owner managed SMEs. Suggestions about implications and further research are presented.

 • 2047.
  Yar Hamidi, Daniel
  et al.
  University of Borås, Borås, Sweden.
  Gabrielsson, Jonas
  Lund University, Lund, Sweden.
  Board chairmanship and innovation in growth oriented firms: Opening up the black box of leadership in the boardroom2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we present a framework of how board chairperson practices may promote innovation in small entrepreneurial firms. A case study approach is employed involving interviews with experienced board members. In our analysis we identify a set of chairperson practices related to issues such as structure, processes and culture, which serves as prerequisites for effective board work. In addition, we distinguish another set of innovation-driving chairperson practices related to the cognitive aspects of the board’s work. Overall, our findings provide a conceptual foundation for the value creating potential of board leadership embedded within the boundaries of the entrepreneurial firm and its operations. 

 • 2048.
  Yar Hamidi, Daniel
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Gabrielsson, Jonas
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Chairpersonship and board strategy involvement in small and medium-sized enterprises2018In: Journal of Leadership, Accountability and Ethics, ISSN 1913-8059, Vol. 15, no 2, p. 86-97Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A critical issue when setting up a board of directors in small and medium-sized enterprises relates to the chairperson position. This study examines whether and how chairperson’s experience and leadership influence the extent to which the board of directors is involved in strategy. We rely on survey data from multiple respondents in 326 firms and use regression analysis to test our hypotheses. We find that chairpersons’ board experience and leadership efficacy have a positive and significant effect on boards’ involvement in strategy. Our findings provide ample support for the significance of chairperson behaviours in explaining board outcomes in firms.   

 • 2049.
  Yar Hamidi, Daniel
  et al.
  University of Borås, Borås, Sweden.
  Gabrielsson, Jonas
  Corporate governance and innovation in small entrepreneurial firms: The board chairperson’s role2016Manuscript (preprint) (Other academic)
 • 2050.
  Yar Hamidi, Daniel
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL). University of Borås, Borås, Sweden.
  Gabrielsson, Jonas
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL). Lund University, Lund, Sweden.
  Developments and Trends in Research on Board Leadership: A Systematic Literature Review2014In: International Journal of Business Governance and Ethics, ISSN 1477-9048, E-ISSN 1741-802X, Vol. 9, no 3, p. 243-268Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a systematic literature review of 139 articles on board leadership that were published in business and management journals since 1980s. Journal names, author country affiliations, topics and focus levels, theories, empirical contexts, and methodologies are presented and analysed. We also assemble and analyse this data thematically in order to identify and frame developments and trends in researchers ideas on board leadership. This analysis provides guidance for researchers by identifying different research streams on board leadership. The analysis may also serve as basis for theory development in board leadership research that can inform policymaking and best practice recommendations. Copyright © 2014 Inderscience Enterprises Ltd.

3839404142 2001 - 2050 of 2085
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf