hh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 2687
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Antonsson, Maria
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och omvårdnad.
  Ving, Angelica
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och omvårdnad.
  Fri från cancer?: Patienters upplevelser av att leva med en rädsla för recidiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Rädsla för recidiv är vanligt förekommande bland patienter som genomgått cancersjukdom. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskaper om hur rädslan för recidiv kan påverka hälsan för att kunna stödja dessa patienter på ett tillfredsställande sätt. Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av rädslan för recidiv efter genomgången cancersjukdom. Tio resultatartiklar som motsvarade studiens syfte granskades och sammanställdes. Genom att kondensera innehållet framkom i databearbetningen tre kategorier som bildade resultatet: Rädsla för recidiv underhålls av återkommande påminnelser, Rädsla för recidiv skapar emotionell och existentiell sårbarhet och Rädsla för recidiv påverkar livskvalitén. I litteraturstudiens resultat identifierades flera faktorer som utlöste patienters rädsla för recidiv. Dessa faktorer var uppföljningsbesök, media, historier om andras cancersjukdom och kroppsliga förändringar. I resultatet framkom också patienters tankar och känslor som gav dem en emotionell och existentiell sårbarhet. Rädslan för recidiv påverkade i hög utsträckning patienternas livskvalité och hade negativ inverkan på deras hälsa. Det är av stor vikt att sjuksköterskan uppmärksammar faktorer hos patienter som kan associeras med rädsla för recidiv och mer forskning krävs om hur sjuksköterskan kan stödja dessa patienter på ett adekvat sätt.

 • 152.
  Anvari, Maryam
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Hannoun, Maria
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  "Man behöver ju någon": - En kvalitativ studie om ensamkommande flyktingbarns upplevelser av de sociala relationer de har skapat i Sverige2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka ensamkommande flyktingbarns upplevelser av de sociala relationer de har skapat i Sverige. Genom att studera olika aspekter av deras sociala relationer blev det möjligt att kontextualisera dessa i förhållande till studiens teman; sociala relationer/sociala band, integration och tillhörighet. Studien har utifrån tidigare forskning, relevanta teorier samt öppna intervjusamtal med åtta pojkar, använt sig av en kvalitativ forskningsmetod.

  Resultaten visar att de sociala relationer som informanterna har skapat i Sverige har fungerat som ett socialt stöd och har bidragit till deras välmående. Informanternas bristande språkkunskaper var det största hindret för att söka sig utanför den egna etniska gruppen. Detta bidrog till att deras sociala relationer endast präglas av den egna etniska gruppen samt de sociala relationer som skapats på boendet. Den kulturella identiteten präglas då endast av kulturen inom gruppen vilket har bidragit till att ungdomarna inte har kunnat identifiera sig med det svenska samhället och därmed saknar de känslor av tillhörighet. Detta tyder på att informanterna inte har lyckats integreras i det svenska samhället.

 • 153.
  Anwar, Ashna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Lachonius, Lovisa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  "Lilla gumman, du är ändå inte stark": En studie av hur kvinnliga poliser upplever att de blir bemötta av samhället.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  ”Snutfitta”, ”du är ändå inte stark”, ”lilla gumman” är bara några av de förekommande meningar som kvinnliga poliser möts av när de arbetar ute i samhället och möter allmänheten. Att vara kvinna i ett traditionellt sätt mansdominerat yrke kan vara svårt både när det gäller hur de blir behandlade och bemötta samt möjligheten att klättra inom organisationen. Syftet med föreliggande studie var att ta reda på hur kvinnliga poliser upplever att de blir bemötta av samhällets medborgare, men även på arbetsplatsen. Finns det en större press på kvinnor i ett mansdominerat yrke att prestera hårdare för att bevisa att de räcker till? I studien har Erving Goffmans teori om intrycksstyrning, Axel Honneths teori om de tre dimensionerna, Jean Lipman Blumens teori om homosocialitet och heterosocialitet samt Morrisons teori om glastaket tillämpats. Dessa teorier har tillämpats i syfte till att besvara studiens frågeställningar. Resultatet av denna studie presenteras av semistrukturerade intervjuer i en kvalitativ design, där tio kvinnliga poliser deltagit i intervjun och delat med sig av sina upplevelser. Analysen av resultatet visade med hjälp av teorier och vetenskapliga artiklar att det är ett hårdare klimat för kvinnor i ett mansdominerat yrke, dels vad gäller utvecklingsmöjligheter, dels hur kvinnor inom yrket bemöts av samhället. Slutsatsen av resultat och analys visade att även om jämställdheten inom polisyrket ökar, finns det fortfarande skillnader mellan könen vilket grundar sig långt bak i historien och är svårt att komma ifrån

 • 154.
  Apelqvist, Annie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Hoverberg, Isabelle
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  När benen inte längre kan stötta dig: En litteraturstudie om betydelsen av stöd efter en planerad benamputation2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att förlora en kroppsdel medför att patienternas liv förändras. En amputation innebar inte endast en fysisk förändring utan även en psykisk förändring av patienternas liv. Syfte: Var att beskriva betydelsen av stöd hos patienter efter planerad benamputation. Metod: En litteraturstudie som genomfördes i tre olika databaser. Litteraturstudiens resultat resulterade i nio artiklar som presenterades i fyra teman; betydelsen av stöd vid fysiska förändringar, betydelsen av stöd vid psykiska förändringar, betydelsen av stöd vid existentiella förändring och sociala stödets betydelse vid en amputation. Resultat: Studien resulterade i fyra teman; (I) belyser hur fysiska förändringarna påverkat patienterna samt patienternas ADL. (II) beskriver den psykiska påverkan på patienterna efter amputationen samt att stödet från sjukvårdspersonalen måste inriktas till det psykiska likaväl som det fysiska. (III) beskriver ett missnöje hos patienterna angående stödet från sjukvårdspersonalen samt att patienterna efter amputationen måste bemästra nya färdigheter. (IIII) belyser det sociala stödets betydelse från närstående, vänner och människor runt omkring. Slutsats: I resultatet framkom det att patienterna som är amputerade behövde flera olika inriktningar av stöd efter amputationen. Behovet av stöd och att se hela människan behöver inkluderas i sjuksköterskeprofessionen och det är därför med stor vikt att studiens resultat belys.

 • 155.
  Aptich, Nursen
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Azaric, Mirjana
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Sjuksköterskors erfarenhet av arbete med flyktingbarn och deras föräldrar på barnavårdscentralen2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskor verksamma på barnavårdscentral (BVC) möter dagligen flyktingbarn och deras föräldrar i sitt arbete och dessa möten ser olika ut beroende på olika faktorer. Syftet med studien var att beskriva BVC- sjuksköterskors arbete med flyktingbarn och deras föräldrar. Semistrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Ur resultatet kom tre kategorier: att skapa trygghet, att vara lyhörd och att ge stöd. I kategorin att skapa trygghet beskrev BVC- sjuksköterskor hur de arbetade för att skapa jämlik vård, öka tillgängligheten samt belyste de vikten av kontinuitet i vården för flyktingbarnen. Kategorin att vara lyhörd innefattade sjuksköterskors sätt att se det enskilda barnets behov. Detta tillämpades med respekt, förståelse och acceptans för kulturella skillnader. Att ge stöd genom behjälplighet vid språk-och kommunikationssvårigheter, rätt anpassad information och samverkan med andra professioner gav flyktingbarnen tryggare och snabbare integrering i det svenska samhället. Svårigheter som BVC- sjuksköterskorna beskrev var kommunikation via tolk, brist på resurser och brist på kontinuitet i arbete med flyktingbarn. Fortsatt forskning behövs för att få ökad kunskap och förståelse kring flyktingbarns behov. Det behövs även fortsatta studier i utveckling, organisation och samordning av verksamheter som bedriver vård och omsorg för flyktingbarn.

 • 156.
  Aradottir, Louis
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Möllgård, Emma
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Att explodera i handling: Sjuksköterskors upplevelser av hjärt- och lungräddning2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mellan 2005- 2014 registrerades 15956 hjärtstopp på sjukhus i Sverige. Sjuksköterskor är ofta först på plats vid ett hjärtstopp och det är ett krav att de är utbildade inom S-HLR och D-HLR. I hjärt- och lungräddning ingår många moment som ska utföras på kort tid och under hög press. Det är viktigt att sjuksköterskor får möjlighet att bearbeta händelsen för att utvecklas i sin yrkesroll och hantera eventuella känslor som uppkommit. Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser kring hjärt- och lungräddning inom slutenvården. Studien genomfördes som en litteraturstudie där 11 artiklar användes till resultatet. Innehållet i artiklarna genererade tre övergripande teman; sjuksköterskors upplevelser före HLR, sjuksköterskors upplevelser under HLR och sjuksköterskors upplevelser efter HLR. Kontinuerlig HLR- utbildning upplevdes vara en positiv erfarenhet som förberedde sjuksköterskorna inför verkliga situationer. Dock kunde simuleringarna vara för simpla och inte tillräckligt verklighetstrogna. HLR- situationen upplevdes oftast som stressande och ångestladdad och gav många sjuksköterskor ett adrenalinpåslag som både kunde ha en positiv och negativ inverkan på den kognitiva funktionen. Sjuksköterskorna upplevde att de efter händelsen hade ett behov av att bearbeta känslor och ett bra instrument för detta ansågs vara debriefing. Ytterligare forskning om sjuksköterskors upplevelser av HLR krävs för att utröna varför vissa sjuksköterskor påverkas mer än andra av händelsen trots likartad utbildning.

 • 157.
  Arasimowicz, Tim
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Dyfvermark, Elias
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Identitet, jämförelse och kultivering på sociala medier: En kvalitativ studie om användares resonemang kring relationen mellan sociala medier, det psykiska välbefinnandet samt synen på den egna identiteten.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study aims to increase the understanding regarding the relationship between social media use and mental well-being. By doing this the study further aims to contribute with qualitative insights to a research-field dominated by quantitative studies. By means of semi-structured interviews, users reasoning regarding social media uses potential effects on their mental well-being and perception of their own identity was investigated. The empirical data was later analyzed using social identity theory, social comparison theory and cultivation theory. Results showed that social media use can affect mental well-being and the perception of one's identity in a number of ways, with the type of interaction being an important factor in regard to outcome. Positive interactions like connecting with friends and like-minded, were linked to positive effects on mental well-being. While negative interactions, like comparison of one’s own appearance, success or activity with others were linked to negative effects on well-being. Potential reasons why and suggestions for further research are discussed in the study’s conclusion.

 • 158.
  Archer, Trevor
  et al.
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Josefsson, Torbjörn
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Lindwall, Magnus
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Effects of physical exercise on depressive symptoms and biomarkers in depression2014Ingår i: CNS & Neurological Disorders: Drug Targets, ISSN 1871-5273, E-ISSN 1996-3181, Vol. 13, nr 10, s. 1640-1653Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Regular physical exercise/activity has been shown repeatedly to promote positive benefits in cognitive, emotional and motor domains concomitant with reductions in distress and negative affect. It exerts a preventative role in anxiety and depressive states and facilitates psychological well-being in both adolescents and adults. Not least, several meta-analyses attest to improvements brought about by exercise. In the present treatise, the beneficial effects of exercise upon cognitive, executive function and working memory, emotional, self-esteem and depressed mood, motivational, anhedonia and psychomotor retardation, and somatic/physical, sleep disturbances and chronic aches and pains, categories of depression are discussed. Concurrently, the amelioration of several biomarkers associated with depressive states: hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis homeostasis, anti-neurodegenerative effects, monoamine metabolism regulation and neuroimmune functioning. The notion that physical exercise may function as "scaffolding" that buttresses available network circuits, anti-inflammatory defences and neuroreparative processes, e.g. brain-derived neurotrophic factor (BDNF), holds a certain appeal. © 2014 Bentham Science Publishers.

 • 159.
  Arnarsson, Arsaell
  et al.
  University of Iceland, Reykjavik, Iceland.
  Nygren, Jens
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Nyholm, Maria
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Torsheim, Torbjorn
  University of Bergen, Bergen, Norway.
  Augustine, Lilly
  University of Kristianstad, Kristianstad, Sweden.
  Bjereld, Ylva
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Markkanen, Ilona
  University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland.
  Schnohr, Christina w.
  University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.
  Rasmussen, Mette
  University of Southern Denmark, Odense, Denmark.
  Nielsen, Line
  University of Southern Denmark, Odense, Denmark.
  Bendtsen, Pernille
  University of Southern Denmark, Odense, Denmark.
  Cyberbullying and traditional bullying among Nordic adolescents and their impact on life satisfaction2019Ingår i: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, s. 1-9Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aims: The aim of this study was to investigate the prevalence of cybervictimization in the six Nordic countries and to assess its overlap with traditional bullying. A further aim was to examine potential associations between life satisfaction, on the one hand, and traditional bullying and cyberbullying on the other. Methods: Analyses were based on data from the 2013⁄2014 Health Behaviour in School-aged Children study. It included 32,210 boys and girls, aged 11, 13, and 15, living in the six Nordic countries. Results: The prevalence of cyberbullying by both pictures and by messages was around 2% in all the Nordic countries except Greenland. There it was considerably higher. The prevalence of being bullied in a traditional manner varied widely by country. For boys, this type of bullying was most frequent in the youngest age group and then decreased steadily in the older age groups. Girls were on average more likely to be cyberbullied. Cyberbullying was more common among 13- and 15-year-olds than 11-year-olds. Higher family affluence was unrelated to the risk of cyberbullying. However, it was related to traditional bullying and combined forms of bullying. Compared with intact families, cybervictimization was commoner among single-parent families and stepfamilies. Adjusting for age, gender, family affluence, and family structure, those subjected to cyberbullying had lower life satisfaction than those who were not bullied. Conclusions: We found relatively little overlap between cyberbullying and traditional bullying, indicating that the two may be separate phenomena stemming from different mechanisms, at least in the Nordic context.

 • 160.
  Arnell, Erika
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Höjskeld, Lena
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Diagnosen få känner till: Erfarenheter av Myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) är en komplex sjukdom av okänd etologi. ME/CFS syns inte på utsidan men leder till funktionsnedsättning i varierande grad. Okunskapen om sjukdomen är stor vilket leder till att många får diagnos i ett sent skede eller en felaktig diagnos. ME/CFS innebär en etisk utmaning för forskningen, samhället och inte minst för sjukvården, då evidens för både omvårdnad och behandling fortfarande saknas. Syftet var att undersöka personers erfarenheter av att leva med ME/CFS. I databearbetningen framkom tre kategorier: möte med vården, påverkan på vardagen samt anpassning till livssituationen. I resultatet påvisas erfarenheter från personer med ME/CFS och hur de upplever bemötandet med vården och den okunskap som råder. Det framkommer att sjukdomen påverkar identitet, relationer och aktivitetsförmåga. Resultatet visar även hur livet förändras samt vilka strategier som krävs för att hantera vardagen när förutsättningarna i livet förändras. För att möta omvårdnadsbehovet hos personer med ME/CFS krävs mer forskning och utbildning för vårdpersonal.

 • 161.
  Aronsson, Jenny
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Huisman, Josefin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Forensisk omvårdnad: Sjuksköterskans upplevelser av att vårda brottsoffer och gärningsmän2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forensisk omvårdnad kan beskrivas som länken mellan sjukvård och rättssystem. Sjuksköterskans uppgift inom den forensiska omvårdnaden innebär att hålla ett opartiskt förhållningssätt som främjar patientens rättigheter och en eventuell påföljande rättsprocess. I mötet mellan patient och sjuksköterska ger kunskap om forensisk omvårdnad en möjlighet till samhörighet som skapar god omvårdnad och minskat lidande. Syfte: Syftet var att skildra sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att arbeta med forensisk omvårdnad inom sjukvården. Metod: Metoden var en allmän litteraturstudie som innefattade tio artiklar. Databearbetning genomfördes med kodning och tematisering och sammanställdes senare till ett resultat med teman och subteman. Resultat: Resultatet delades in i tre huvudteman som var Sjuksköterskans emotionella börda, Forensisk Omvårdnad – utmanande och krävande och Kunskap som brist och tillgång. Därefter tillkom tre subteman Sjuksköterskans hantering av den emotionella bördan, Omvårdnad av familj och Omvårdnad av gärningsmän. Sjuksköterskan upplevde en stor emotionell påverkan av att arbeta med våldsutsatta patienter och belyste behovet av utökad kunskap för att kunna vårda patienter inom forensisk omvårdnad optimalt. Slutsats: Studien tydliggjorde hur den emotionella bördan till följd av forensisk omvårdnad påverkade sjuksköterskan och därmed vårdkvaliteten negativt. Sjuksköterskans upplevelser visade på ett stort behov av kunskap inom området för att samhörigheten mellan sjuksköterska och patient ska kunna växa fram och bidra till att lindra patientens lidande.

 • 162.
  Arvidsson, Barbro
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI). Malmö School of Education, Malmö, Sweden.
  Group supervision in nursing care: a longitudinal study of psychiatric nurses' experiences and conceptions2000Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Inom hälso- och sjukvården betonas att vården ska ges utifrån ett patientorienterat sätt. Om sjuksköterskor skall kunna ge patienten god omvårdnad, måste de själva ha en god arbetssituation. Det blir allt vanligare att sjuksköterskor i arbetet utsätts för en mängd negativa psykiska påfrestningar, såsom hot och våld, som kan leda till stress. Stress kan också relateras till att sjuksköterskorna i sitt arbete ställs inför komplicerade etiska övervägande. Det är viktigt att få möjligheter att reflektera över vilka etiska principer och ställningstagande arbetet baseras på. En metod som möjliggör reflektion är grupphandledning i omvårdnad. Deltagarna i grupphandledning bör ha samma yrkesbakgrund och ledas av en utbildad handledare, som också har samma yrkesbakgrund, som de som deltager i handledning. I handledning reflekteras över genomförda omvårdnadssituationer utifrån frågor som Vad hände? Vilka etiska aspekter förekommer? Vad kan sjuksköterskan göra annorlunda om det händer igen? Det handlar om att genom reflektion undersöka hur sjuksköterskan agerar, gör bedömningar, tänker och känner i olika omvårdnadssituationer. I detta sammanhang kan hon/han få emotionell och teoretisk återkoppling, ges möjlighet att kritiskt granska och diskutera svåra ställningstaganden samt få alternativa handlingsmöjligheter. Det övergripande syftet med föreliggande studie var att granska och undersöka hur psykiatrisjuksköterskors professionella kompetens över tid förändrades genom grupphandledning i omvårdnad. Tre delstudier genomfördes. Undersökningsgruppen bestod av tolv psykiatrisjuksköterskor, fördelade på två grupper som erhöll handledning i omvårdnad under två år. Inför den första delstudien konstruerades två frågeformulär för att undersöka om deltagarna i grupphandledning upplevde trygghet, tillit och lärande under handledningssammankomsterna. Resultatet från delstudie 1 visar att psykiatrisjuksköterskorna i hög grad upplevde att handledningssammankomsterna karakteriserades av ett humanistiskt synsätt. Deltagarna upplevde stöd, hjälp och att man lyssnade på varandra samt att alla hade en inlevelseförmåga. Efter varje handledningssession skrevs dagbok över vad som hänt. Avsikten med dagboksanteckningarna var att få material som beskrev handledningssituationerna. En allmän kunskapsutvecklande handledningsmodell skapades av de i resultatet framtagna orden och formuleringarna. Handledningsmodellen kan användas vid uppbyggnad och genomförande av handledning och undervisning inom olika yrkesområden för att stimulera till ökad yrkesmässig utveckling. Delstudie 2 och 3 utgjordes av svar från intervjuer med deltagarna efter ett år och två år, under pågående handledning, samt fyra år efter avslutad grupphandledning i omvårdnad. Resultatet visar att psykiatrisjuksköterskorna kände ökad arbetstillfredsställelse. De förvärvade ökad kunskap och kompetens och fick förstärkt säkerhet i omvårdnadssituationer. Vidare uppfattade de att deras självförtroende ökat. Vid fyra årsuppföljningen framkom att psykiatrisjuksköterskornas yrkesidentitet hade förstärkts. De hade integrerat omvårdnadsperspektivet i det dagliga arbetet. Grupphandledning i omvårdnad bidrog till att deltagarna vidmakthöll styrka och hade kraft att fortsätta att arbeta. Psykiatrisjuksköterskorna önskade att grupphandledning i omvårdnad skulle utgöra en integrerad del i deras yrkesverksamhet. Efter avslutad handledning kvarstod känslan av gemenskap bland de som deltagit i handledning. I Sverige är omvårdnadsforskning på frammarsch och ger sjuksköterskor en god möjlighet till uppdatering och att bli mer avancerade och skickliga i sina uppgifter. Presenterade studie visar att grupphandledning i omvårdnad är ett sätt att få ökad medvetenhet om hur omvårdnadsforskningens resultat kan förklaras, tydliggöras och tillämpas. Grupphandledning i omvårdnad bör vara en naturlig del i sjuksköterskeutbildningen.

 • 163.
  Arvidsson, Barbro
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Grupphandledning i omvårdnad utmanar sjuksköterskans kompetens2004Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 81, nr 4, s. 334-339Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Handledning i omvårdnad startade bland sjuksköterskor inom den psykiatriska vården i England. Under 1960-talet började handledning av sjuksköterskor införas på en psykiatrisk avdelning vid Ullevåls sjukhus i Norge. Utvecklingen av handledning i omvårdnad/yrkesmässig handledning i omvårdnad har sedan dess spridits via den psykiatriska vården till den somatiska (Hermanson m.fl., 1994), och kom i slutet av 1980-talet även till Sverige.

 • 164.
  Arvidsson, Barbro
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Yrkesmässig handledning i omvårdnad2006Ingår i: Psykiatrisk omvårdnad: att stödja hälsofrämjande processer, Lund: Studentlitteratur, 2006, s. 139-154Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Boken, den första i sitt slag, har ett hälsofrämjande förhållningssätt både vad gäller att förhindra att psykisk ohälsa uppstår och att förhålla sig till personer som i någon mening drabbats av psykisk ohälsa. Syftet är att locka fram hälsofrämjande processer, att hitta hälsan i det sjuka.

  Författarna beskriver den vårdande insatsen, mötet och relationen mellan vårdare och patient/vårdtagare. Boken belyser också betydelsen av att övriga sociala relationer fungerar, såväl inom familjen som i övriga samhällslivet. Värdet av stöd till vårdarna i form av yrkesmässig handledning lyfts fram, liksom vårdmiljöns betydelse.

  Boken vänder sig till universitets- och högskolestudenter vid specialistutbildningar för sjuksköterskor inom psykiatrisk omvårdnad, vid utbildningar med inriktning mot folkhälsa samt till kliniskt verksamma inom hälso- och sjukvården.

  (Från Studentlitteratur)

 • 165.
  Arvidsson, Barbro
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Arvidsson, Susann
  Department of Research and Development, Spenshult Hospital, Halmstad, Sweden.
  Hellström, Elisabeth
  Department of Research and Development, Spenshult Hospital, Halmstad, Sweden.
  Persson, Ulrika
  Department of Research and Development, Spenshult Hospital, Halmstad, Sweden.
  Petersson, Ingemar F.
  Department of Research and Development, Spenshult Hospital, Halmstad, Sweden.
  Patients' perceptions of drug dispensing in a rheumatological in-patient unit2005Ingår i: Musculoskeletal Care, ISSN 1478-2189, E-ISSN 1557-0681, Vol. 3, nr 4, s. 213-223Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction:

  The dispensing of drugs in medical care systems is, in most countries, strictly regulated, and nurses are responsible for distributing drugs to in-patients.

  Aim:

  To describe the perceptions of patients with rheumatic diseases regarding traditional drug dispensing during in-patient care and rehabilitation in a specialized rheumatological care unit.

  Method:

  Twenty in-patients who stayed in the Spenshult Hospital unit for 3-4 weeks and who were on continuous medication were chosen for the study. The phenomenographic approach was used for the collection and analysis of data.

  Findings:

  Three descriptive categories emerged - Relief, Active Participation and Dependence. These descriptive categories comprised: three perceptions for Relief (to experience security, to be served, to dare to bother), two for Active Participation (to rely on one's own ability, to search for knowledge) and two for Dependence (lack of independence, lack of information).

  Conclusion:

  The patients experienced relief due to the nurse assuming responsibility for the medication and its dispensation. Patients expressed a wish to be more active in the management of their medication, as they trusted their own ability. The patients articulated that they were dependent on the nurse to give them the correct medication and they also asked for more information about their medication.

 • 166.
  Arvidsson, Barbro
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Baigi, Amir
  Department of Primary Health Care, Sahlgrenska Academy, Göteborg University, Sweden.
  Skärsäter, Ingela
  Faculty of Health and Caring Sciences, Institute of Nursing, The Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Sweden.
  Changes in the effects of process-oriented group supervision as reported by female and male nursing students: a prospective longitudinal study2008Ingår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 22, nr 3, s. 437-444Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this prospective longitudinal study was to perform a large-scale investigation over a longer period of time, to evaluate changes in the effects of process-oriented group supervision (PGS) as reported by female and male nursing students undergoing a 3-year nursing education. The study included nursing students (n = 183) who were followed during their 3-year study period in relation to their participation in PGS.

  Methods:

  A questionnaire consisting of three subscales: supportive (six items), educational (six items) and developmental (six items) as well as three items of a socio-demographic character (age, gender and previous experience of healthcare work) was used. Student’s t-test was conducted to compare the educational, supportive and developmental subscales between the first and third year.

  Results:

  Females had a significant increase in the educational subscale (p = 0.018) over the 3-year study period, while no such difference was found for the males (p = 0.733). The female students also exhibited an increase in the supportive subscale (p = 0.031) over the 3-year period, while there was no difference for the male students (p = 0.426). There was also an increase in the developmental subscale for the female students over the 3-year period (p = 0.047) but no significant difference for their male counterparts (p = 0.912). For the study group as a whole, an increased positive effect of supervision was observed in the educational subscale (p = 0.020).

  Conclusions:

  The findings have strengthened the argument for the use of PGS in nursing education. To achieve the goal of PGS, which is supportive, educational and developmental in nature, it is important to bear in mind that the supervision needs of women and men can differ. Further research should therefore map out the supervisees’ experiences and expectations of participating in a single sex group.

 • 167.
  Arvidsson, Barbro
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Franke, Anita
  Department of Education, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Nurses' various ways of conceiving their learning process as doctoral students: A phenomenograhic study2013Ingår i: Nurse Education in Practice, ISSN 1471-5953, E-ISSN 1873-5223, Vol. 13, nr 1, s. 53-57Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  AIM: The aim was to describe variations in how doctoral students conceive their learning process to become researchers in the light of their professional background as nurses. BACKGROUND: Nursing research is an emerging discipline and the number of nurses who acquire a doctor's degree is increasing. METHOD: The study had a descriptive, qualitative design with a phenomenographic approach and was carried out by means of 20 interviews. RESULTS: Three different description categories emerged: (1) A learning process that provides a synthesis of different parts of the research process aimed at developing preparedness for action within the nursing profession. (2) A learning process where practical problems are integrated with and problematised in relation to scientific theories. (3) A learning process involving the transformation from nurse to researcher. CONCLUSIONS: The description categories revealed that the focus was on solving problems that occur in health care and synthesising them by means of research tools. Furthermore, the doctoral students explored different ways of understanding and developing their awareness of the nature of research. Focus was also on the nursing profession and practice and a shift towards the role of a researcher was evident.

 • 168.
  Arvidsson, Barbro
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Fridlund, Bengt
  Department of Nursing, Lund University, Lund, Sweden.
  Factors influencing nurse supervisor competence: a critical incident analysis study2005Ingår i: Journal of Nursing Management, ISSN 0966-0429, E-ISSN 1365-2834, Vol. 13, nr 3, s. 231-237Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to identify factors related to critical incidents that influence the competence of nurse supervisors. Nurse supervisors require considerable competence in order to help supervisees to reflect on their clinical work and to interpret the needs of the patient. A qualitative approach involving the critical incident technique was used. Critical incidents were collected by means of self-reports from 25 nurse supervisors. Two main areas emerged: a professional and a personal stance. The professional stance described the nurse supervisors’ awareness of the importance of creating a secure learning environment and facilitating reflection. The supervisors structured the material and created awareness of fundamental nursing values. The second main area, personal stance, described the nurse supervisors’ behaviour when they gave the participating nurses the opportunity to work through the experiences gained in the daily provision of nursing care. Although they experienced lack of self-assurance during the supervision session, they also expressed security regarding their own performance as nurse supervisors. Nurse supervisors need to include more nursing theory and focus on the nursing process as well as being aware of their own shortcomings and resources. One way for the supervisior to scrutinize his/her actions is to discuss and examine them with a more experienced nurse supervisor colleague.

 • 169.
  Arvidsson, Barbro
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Hedelin, Birgitta
  Institutt for sykepleie, Högskolan i Gjøvik, Norge.
  Johansson, Inger
  Institutionen för Hälsa och Vård, Karlstads Universitet, Karlstad.
  Uppsatsarbete på kandidatnivå inom omvårdnad: peer-review som kvalitetssäkring2006Ingår i: Vård i Norden, ISSN 0107-4083, E-ISSN 1890-4238, Vol. 26, nr 1, s. 56-59Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to describe degree projects on a bachelor level in nursing where peer review was used as quality assurance. Two student groups, 45 nursing students and seven registered nurses, participated. This case study describes quality assurance through collaboration between examiners. The results are focused on students´, supervisors´ and examiners` experiences during the degree process from the examiners perspective. Time disposal and criteria for a passing grade constituted factors associated with obstacles for students as well for supervisors and examiners. Peer review between two universities created opportunities for increasing awareness and validation of the quality of degree project and increased reliability for the examiner’s assessment. The study highlighted the need for collaboration between supervisors and examiners throughout the work process with student’s degree project. A model of group supervision e.g. with eight students, two supervisors and one examiner with regularly utilisation of peer-review for quality assurance is a further development to reach quality assurance in a degree project.

 • 170.
  Arvidsson, Barbro
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Löfgren, H.
  Department of Educational and Psychological Research, School of Education, Malmö University, Malmö, Sweden .
  Fridlund, Bengt
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Psychiatric nurses' conceptions of how a group supervision programme in nursing care influences their professional competence: a 4-year follow-up study2001Ingår i: Journal of Nursing Management, ISSN 0966-0429, E-ISSN 1365-2834, Vol. 9, nr 3, s. 161-171Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  AIM: The aim of the study was to describe, after 4 years, psychiatric nurses' conceptions of how a 2-year group supervision programme within nursing care had influenced their professional competence.

  BACKGROUND: The intention of group supervision in nursing care is to understand nurses' experiences within real care settings and to structure these in a professional and personal context.

  METHODS: Ten psychiatric nurses participated in a 2-year group supervision programme. They were interviewed 4 years after the group supervision was ended. Data were analysed according to the phenomenographic method.

  FINDINGS: Six description categories emerged: a feeling of job satisfaction; gaining knowledge and competence; gaining a sense of security in nursing situations; a feeling of personal development; realizing the value of supervision; and a sense of professional solidarity.

  CONCLUSIONS: The findings of the 4-year follow-up showed that a group supervision programme in nursing care had lasting influences on the psychiatric nurses' professional competence in the form of a pronounced professional identity and an integrated nursing care perspective. Group supervision contributes to maintaining the strength and energy needed to carry on working, which makes continuing supervision necessary.

  IMPLICATIONS: An important research implication could be to investigate the type of knowledge that ought to be developed within group supervision in nursing care.

  © 2001 Blackwell Science Ltd.

 • 171.
  Arvidsson, Barbro
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Löfgren, H.
  Department of Educational and Psychological Research, School of Education, Malmö University, Malmö, Sweden.
  Fridlund, Bengt
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Psychiatric nurses' conceptions of how group supervision in nursing care influences their professional competence2000Ingår i: Journal of Nursing Management, ISSN 0966-0429, E-ISSN 1365-2834, Vol. 8, nr 3, s. 175-185Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  AIM: The aim of the study was to describe, after 1 and 2 years respectively, psychiatric nurses' conceptions of how group supervision within nursing care influenced their professional competence.

  BACKGROUND: The intention of group supervision in nursing care is to understand nurses' experiences within real care settings and to structure these in a professional and personal context.

  THE STUDY: Ten psychiatric nurses participated in the group supervision. They were interviewed on two occasions: after 1 and 2 years, respectively.

  FINDINGS: The data analysis was influenced by the phenomenographic approach and provided four description categories: a feeling of job satisfaction; acquiring knowledge and competence; gaining a sense of security in nursing situations; and a feeling of personal development.

  CONCLUSIONS: In supervision, practice and theory are integrated, resulting in enhanced nursing competence among the participants. Supervision should be an integrated part of nursing work and regarded as a means of quality assurance. A long-term follow-up could give valuable proof that group supervision in nursing care has a lasting effect on nurses' professional competence.

 • 172.
  Arvidsson, Barbro
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Petersson, Ann
  Department of Research and Development, Spenshult Hospital, Halmstad, Sweden.
  Nilsson, Inger
  Department of Research and Development, Spenshult Hospital, Halmstad, Sweden.
  Andersson, Britt I.
  Department of Research and Development, Spenshult Hospital, Halmstad, Sweden.
  Petersson, Ingemar F.
  Department of Research and Development, Spenshult Hospital, Halmstad, Sweden.
  Fridlund, Bengt
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  A nurse-led rheumatology clinic’s impact on empowering patients with rheumatoid arthritis: A qualitative study2006Ingår i: Nursing and Health Sciences, ISSN 1441-0745, E-ISSN 1442-2018, Vol. 8, nr 3, s. 133-139Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe a nurse-led rheumatology clinic’s impact on empowering patients with rheumatoid arthritis (RA). Rheumatoid arthritis is a chronic, inflammatory disease that attacks many joints, causing considerable functional restrictions for patients. Consequently, these patients are dependent on a wide variety of health-care services. A descriptive, qualitative design inspired by phenomenography was chosen. The conceptions were collected through interviews with 16 strategically selected patients with RA. Three descriptive categories comprising eight conceptions emerged: teaching (gaining insight and receiving information), regular review (receiving security, realizing regularity, and achieving accessibility), and attention (getting a holistic assessment, receiving coordinated care, and getting sufficient time). A nurse-led rheumatology clinic can be a source for empowering patients with RA to adopt new stances to alternative actions and achieve a higher level of faith in their own abilities.

 • 173.
  Arvidsson, Barbro
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Skärsäter, IngelaHögskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för sjuksköterskeutbildning.
  Psykiatrisk omvårdnad: att stödja hälsofrämjande processer2006Samlingsverk (redaktörskap) (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  oken, den första i sitt slag, har ett hälsofrämjande förhållningssätt både vad gäller att förhindra att psykisk ohälsa uppstår och att förhålla sig till personer som i någon mening drabbats av psykisk ohälsa. Syftet är att locka fram hälsofrämjande processer, att hitta hälsan i det sjuka. Författarna beskriver den vårdande insatsen, mötet och relationen mellan vårdare och patient/vårdtagare. Boken belyser också betydelsen av att övriga sociala relationer fungerar, såväl inom familjen som i övriga samhällslivet.

  (Beskrivning från förlaget)

 • 174.
  Arvidsson, Barbro
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Skärsäter, Ingela
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Baigi, Amir
  The Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Department of Primary Health Care, Göteborg, Sweden.
  Fridlund, Bengt
  The Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Department of Primary Health Care, Göteborg, Sweden.
  The development of a questionnaire for evaluating process-oriented group supervision during nursing education2008Ingår i: Nurse Education in Practice, ISSN 1471-5953, E-ISSN 1873-5223, Vol. 8, nr 2, s. 88-93Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The benefits of process-oriented group supervision are difficult to evaluate, as the validity and reliability of the existing instruments have been questioned. The aim was to develop and test the psychometric properties of a questionnaire in order to evaluate the effects of process-oriented group supervision on nursing students during their three-year nursing education. A 55-item Process-oriented Group Supervision Questionnaire (PGSQ) with a developmental design was formulated on the basis of a literature review and the expectations of nursing students who participated in a three-year nursing education programme (N = 176). Construct validity and internal consistency reliability were tested at the end of each study year: year 1 (T1), year 2 (T2), and year 3 (T3) by means of exploratory factor analysis and Cronbach’s coefficient. An adequate explorative factor analysis (principal component analysis, varimax rotation) with an Eigenvalue >1.0 and factor loadings >0.40, reduced the questionnaire to 18 items comprising three factors labelled educative, supportive and developmental, which explained 60.2% at T1, 71.8% at T2, and 69.3% at T3 of the total cumulative variance. The corresponding Cronbach’s coefficient figures were 0.89 (T1), 0.94 (T2) and 0.93 (T3). The 18-item PGSQ is considered to be a short and useful tool due to its satisfactory validity and reliability figures.

 • 175.
  Arvidsson, Barbro
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Skärsäter, Ingela
  The Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Institute of Health and Care Science, Göteborg, Sweden.
  Fridlund, Bengt
  School of Health Sciences and Social Work, Växjö University, Sweden.
  Svensson, Marie-Louise
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Baigi, Amir
  The Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Department of Primary Health Care, Göteborg, Sweden.
  Effects of process-oriented group supervision as reported by nursing students: a pilot study2008Ingår i: Vård i Norden, ISSN 0107-4083, E-ISSN 1890-4238, Vol. 28, nr 1, s. 26-29Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  One method to ensure that nursing students are better prepared for their future professional role can be to offer them process-oriented group supervision. The aim of this prospective, longitudinal pilot study was to evaluate the effects of a process-oriented group supervision programme (PGSP) comprising educational, supportive and developmental areas based on reports by nursing students undergoing a 3-year nursing education. The students (N=61) evaluated their experiences of the PGSP by means of a questionnaire, which they filled in after each study year. An independent t-test was conducted to compare the educational, supportive, and developmental areas after the first (2002), second (2003) and third year (2004) as well as over the whole 3-year study period. The result showed no significant difference in scores in the educational area. However, there was a significant increase in the supportive area (p=.03) over the 3-year period, which was especially noticeable during the first year (p=.013). There was also an increase in the developmental area over the 3-year period (p=.021) as well as during the first year (p=.024). Thus, PGSP seems to develop nursing students in their professional identity and personal growth. However, as this was a pilot study, a research implication is to perform a large-scale study over a longer period of time.

 • 176.
  Arvidsson, Barbro
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Skärsäter, Ingela
  The Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Institute of Health and Care Science, Göteborg, Sweden.
  Öijervall, Jörgen
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Fridlund, Bengt
  School of Health Sciences and Social Work, Växjö University, Växjö, Sweden.
  Process-oriented group supervision implemented during nursing education: nurses’ conceptions 1 year after their nursing degree2008Ingår i: Journal of Nursing Management, ISSN 0966-0429, E-ISSN 1365-2834, Vol. 16, nr 7, s. 868-875Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  AIM: To describe the variation in how nurses conceive process-oriented group supervision, implemented during nursing education, 1 year after their nursing degree. BACKGROUND: Process-oriented group supervision can be an effective support system for helping nursing students and nurses to reflect on their activities. METHODS: A descriptive qualitative design was chosen for the study. Conceptions were collected through interviews with 18 strategically selected Swedish nurses in 2005. RESULTS: Three descriptive categories comprising seven conceptions were emerged. Supportive actions comprised: a sense of security, belonging and encouragement. Learning actions involved: sharing and reflecting while developmental actions described: enabling professional identity and facilitating personal development. CONCLUSIONS: Process-oriented group supervision has a lasting influence on nurses' development. The possibility to reflect over new stances during nursing education was a prerequisite for the provision of high-quality care. Process-oriented group supervision can make an important contribution to nursing education. IMPLICATIONS: for Nursing Management Process-oriented group supervision provides nurses with the strength to achieve resilience to stress in their work. It may lead to autonomy as well as clarity in the nurse's professional function. This indicates the need for nurse managers to organize reflective group supervision as an integral part of the nurse's work.

 • 177.
  Arvidsson, Ellinor
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Karisaar, Alicia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Sjuksköterskors attityder gentemot patienter med alkoholberoendeproblematik: En litteraturstudie2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige konsumeras alkohol av individer i alla olika åldrar och av olika socioekonomiska klasser. Cirka 320 000 personer i det svenska samhället lider av en alkoholberoendeproblematik. Alkohol är klassad som en laglig substans och sjuksköterskan kan komma i kontakt med patienter som har drabbats av en alkoholberoendeproblematik inom alla olika instanser inom vården, vilket innebär att sjuksköterskan med all säkerhet möter dessa patienter. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors attityder till patienter med en alkoholberoendeproblematik. Studien genomfördes som en litteraturstudie. Sökningen av artiklarna resulterade i åtta artiklar, vilka bearbetades så att tre olika kategorier framstod och bildade studiens resultat. De tre kategorier som framkom var: Sjuksköterskans attityder: negativa, neutrala och positiva, Sjuksköterskans attityder angående rätten till vård av patienter med alkoholberoendeproblematik  och Hur utbildning kan påverka sjuksköterskors attityder till patienter med alkoholberoendeproblematik. Negativa, neutrala och positiva attityder existerade hos sjuksköterskan. Den grundläggande faktorn till vilken attityd som förekom var sjuksköterskans erfarenheter. Oavsett attityd ansåg sjuksköterskan att patienter med alkoholberoendeproblematik hade rätt till vård för att behandlas för sitt sjukdomstillstånd. För att uppnå mer positiva attityder hos sjuksköterskan fanns ett behov utav mer utbildning inom ämnet alkoholberoendeproblematik.

 • 178.
  Arvidsson, Jessica
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Sysselsättning och social rättvisa: En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning2016Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Kunskapen om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är begränsad. Varken välfärds- eller forskarsamhället har kunskap om vilken typ av sysselsättning som före detta elever i den svenska gymnasieskolan har efter skoltiden.

  Huvudsyftet med denna sammanläggningsavhandling är tredelat: att (a) öka kunskapen om vilka typer av sysselsättning som personer med intellektuell funktionsnedsättning har efter avslutad gymnasiesärskola, att (b) åskådliggöra mönster och faktorer (kön, förfluten tid sedan examen, utbildningsprogram, boendekommun samt föräldrarnas födelseland och utbildningsnivå) som kan bidra till skillnader vad gäller typ av sysselsättning, samt att (c) skapa ett nationellt register som möjliggör kvantitativa analyser, longitudinella studier och utgör underlag för kvalitativa fördjupande studier av efter(sär)gymnasial sysselsättning. Avhandlingen innehåller fyra artiklar och en ramberättelse.

  Ett nationellt register, Halmstad University Register on Pupils with Intellectual Disability (HURPID) skapades utifrån information i slutbetygen från 12 269 tidigare elever i gymnasiesärskolan. Slutbetyg är allmänna handlingar som begärdes från kommunerna. HURPID samkördes med två nationella register: Longitudinell Integrationsdatabas för Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstudier (LISA) och LSS-registret som innehåller information om insatser som beviljats enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Avhandlingen bygger på tvärsnittsstudier vilka ger en ögonblicksbild av den efter(sär)gymnasiala sysselsättningen under 2011 bland de personer som gått ut mellan 2001-2011. Frekvensanalyser användes för att beskriva studiepopulationens karaktäristika. Korstabeller och Pearson´s chi2-test användes för att analysera skillnader avseende typ av sysselsättning mellan olika grupper i studiepopulationen. Sambandet mellan avhandlingens beroende och oberoende variabler undersöktes med bivariata och multivariata logistiska regressionsanalyser.

  Analyserna visar att den största andelen (47%) av de unga har sin sysselsättning inom daglig verksamhet, 22,4% har ett förvärvsarbete, de flesta med någon form av lönesubvention; och 6,6% studerar. En betydande andel (24%) betecknas vara "någon annanstans" (inte i någon av de andra tre sysselsättningstyperna). Andelen unga vuxna i daglig verksamhet är lägre än förväntat och andelen som har ett förvärvsarbete är högre än förväntat. En oväntat stor andel tillhör kategorin "någon annanstans" och har inte daglig verksamhet, inte ett förvärvsarabete och studerar inte.

  Kön, typ av utbildningsprogram, hur lång tid som förflutit sedan examen, boendekommun och föräldrarnas utbildningsnivå samt geografiska härkomst är alla faktorer som påverkar vilken typ av sysselsättning som unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning har. Män som har gått ett nationellt program i gymnasiesärskolan och som tog examen mellan 2001-2006 är de som har störst sannolikhet för att ha ett förvärvsarbete. Personernas boendekommun har en viss oberoende effekt på typ av efter(sär)gymnasial sysselsättning och den totalt sett låga andelen flyttar i populationen antas förstärka betydelsen av vilken kommun de bor i. Unga vars föräldrar är lågutbildade har mer sannolikt ett förvärvsarbete eller tillhör kategorin "någon annanstans". De vars föräldrar är högutbildade har mer sannolikt en sysselsättning inom daglig verksamhet eller studerar (exempelvis på Komvux eller folkhögskola). De unga vars föräldrar är födda i ett utom-europeiskt land är med större sannolikhet studerande eller personer som tillhör kategorin "någon annanstans".

  Avhandlingens huvudresultat diskuteras i förhållande till ett teoretiskt ramverk om social rättvisa. Betydelsen av samhällets ansvar att främja alla medborgares möjlighet att vara och göra vad de har anledning att värdesätta betonas. Ett samhälle som främjar social rättvisa måste stödja människors möjligheter att oavsett funktionsförmåga kunna välja sysselsättning. Såväl den offentliga som den privata sektorn behöver tydligare betrakta personer med intellektuell funktionsnedsättning som en viktig resurs i samhället och på arbetsmarknaden; se dem som personer med förmågor som riskerar att döljas bakom kategorier, fördomar och föråldrade strukturer.

 • 179.
  Arvidsson, Jessica
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Särskolan - och sen?2012Ingår i: Den 13:e forsknings- och utvecklingskonferensen HAB 2012, Örebro 17-19 april 2012: Fånga framtiden - möjligheter och hinder för ökad aktivitet och delaktighet, Örebro: Habiliteringens forskningscentrum, Habilitering och Hjälpmedel, Örebro läns landsting , 2012, s. 19-20Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: De senaste 20 årens utveckling med mer än en fördubbling av antalet elever i särskolan, höjda krav på arbetsmarknaden och en ökning av antalet personer som kategoriseras som funktionshindrade är troligen några av faktorerna bakom den kraftigt ökade efterfrågan på bl.a. daglig verksamhet (LSS). Tendensen verkar vara att många går direkt från gymnasiesärskolan till daglig verksamhet och därmed riskerar att isoleras i en roll som ”omsorgstagare”. Inlåsningseffekten i daglig verksamhet är betydande. Endast ett fåtal individer som beviljats daglig verksamhet bedöms gå vidare i någon form av anställning på arbetsmarknaden.

  Bristen på kunskap om livet efter gymnasiesärskolan, är betydande och den tidigare forskningen på området är mycket begränsad. Detta gäller särskilt systematisk kunskap om arbetsmarknaden och intellektuella funktionshinder. Som exempel kan nämnas att det idag inte finns några statistiska uppgifter kring hur stor andel av de som tar studenten från gymnasiesärskolan som sedan går vidare till daglig verksamhet respektive lönearbete. Vi känner inte heller närmare till vad som händer med de unga med gymnasiesärskolebakgrund som väljer bort den dagliga verksamheten till förmån för att försöka etablera sig den reguljära arbetsmarknaden. Dessutom saknas kunskap kring de framgångsfaktorer som leder till att personer med gymnasiesärskolebakgrund kan ta sig in, och bli kvar, på densamma.

  SYFTE: Att öka kunskaperna om övergången mellan skola och arbetsliv för personer med gymnasiesärskolebakgrund med särskilt fokus på faktorer som stärker deras position på arbetsmarknaden och möjliggör en anställning. 

  METOD: Delstudie ett är kvantitativ och baseras på registerstudier i två olika register (LSS och LISA). Genom en statistisk kartläggning belyses situationen för samtliga elever som gick ut gymnasiesärskolan mellan åren 2001 och 2011. Avhandlingen byggs upp av totalt två till tre delstudier där den inledande studiens resultat blir avgörande för följande delstudiers antal, omfattning och inriktning. Dessutom planeras longitudinella uppföljningar av populationen vart femte år. Uppskattningsvis kommer den första delstudien att omfatta drygt 17 000 personer.

  RESULTAT: Datainsamlingen i den första delstudien i forskningsprojektet ”Särskolan – och sen?” påbörjades i september 2011. Vi tidpunkten för konferensen HAB 2012 kommer de första resultaten i delstudie ett att kunna presenteras: hur stor andel av de elever som har gått ut gymnasiesärskolan i Sverige mellan 2001-2011 som finns i daglig verksamhet, hur många som har arbete, ev. skillnader mellan olika regioner och kommuner, ev. skillnader mellan könen etc.

  SLUTSATS: I samband med HAB 2012 kommer slutsatser från den första delstudien att presenteras.

 • 180.
  Arvidsson, Jessica
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Nyman, Carin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Widén, Stephen
  Örebro universitet, Örebro, Sverige.
  Tideman, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Sysselsättning för unga med intellektuell funktionsnedsättning – betydelsen av föräldrars utbildningsnivå och geografiska härkomstIngår i: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 181.
  Arvidsson, Jessica
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Staland Nyman, Carin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Widén, Stephen
  Örebro universitet, Örebro, Sverige.
  Tideman, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Efter(sär)gymnasial sysselsättning för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning - betydelsen av föräldrars utbildningsnivå och födelseland.2016Ingår i: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 182.
  Arvidsson, Jessica
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Staland Nyman, Carin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Widén, Stephen
  Örebro universitet, Örebro, Sverige.
  Tideman, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Sysselsättning för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning – boendegeografiska skillnader2016Ingår i: Tidsskrift for velferdsforskning, ISSN 0809-2052, E-ISSN 2464-3076, Vol. 19, nr 3, s. 241-260Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I länder med starkt decentraliserat ansvar för välfärdstjänster kan skillnader mellan kommuner och regioner förväntas. I artikeln studeras om, och iså fall hur, efter(sär)gymnasial sysselsättning bland personer med intellektuell funktionsnedsättning varierar beroende på i vilken kommungrupp eller geografisk region de bor. Analyserna baseras på data från ett unikt register som inkluderar 12 269 avgångselever från gymnasiesärskolan i Sverige från åren 2001–2011.

  Resultaten visar att kommungrupp och region har en viss oberoende effekt på typ av efter(sär)gymnasial sysselsättning samt att andelen flyttningar överkommungränser som företas i studiepopulationen är få.

  Slutsatsen är att boendegeografiska variationer, som identifierats i andra delar av det svenska välfärdssystemet, också i viss utsträckning gäller efter(sär)gymnasial sysselsättning.

 • 183.
  Arvidsson, Jessica
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Staland-Nyman, Carin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Widén, Stephen
  Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Institutet för handikappvetenskap, Örebro universitet, Örebro, Sverige.
  Tideman, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Intersectional perspectives on post-school occupation among young adults with intellectual disabilities in Sweden2016Ingår i: Journal of Intellectual Disability Research, ISSN 0964-2633, E-ISSN 1365-2788, Vol. 60, nr 7-8, s. 771-771Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aim: This study explores and analyses, from an intersectional perspective, the association between parents’ country of birth as well as their level of education and their children's type of occupation after graduating from Swedish upper secondary school for pupils with intellectual disabilities (ID).

  Method: This is a quantitative study based on three registers (HURPID, LSS, LISA). The analyses are based on logistic regression, interaction analysis and chi-square tests. The sample size was 12,269.

  Results: Children of less-educated parents tend to have paid employment and children of highly educated parents tend to participate in disability day programs. Parents’ country of birth and level of education affect the former pupils’ post-school occupation in different ways. The association between parents’ country of birth and former pupils’ occupation is modified by parents’ level of education.

  Conclusions: Knowledge and awareness of different background conditions among children graduating from upper secondary school for pupils with ID need to increase.

 • 184.
  Arvidsson, Jessica
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Tideman, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  I stort sett nöjda, men...: Brukarnas erfarenheter och framtida bedömningar av LSS-insatserna i Laholms kommun2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Under hösten 2006 har Högskolan i Halmstad, på uppdrag av Laholms kommun, genomfört en brukarundersökning bland de kommuninvånare som tar del av insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). De totalt 183 brukarna som oktober 2006 hade LSS-insatser har getts möjligheten att besvara en enkät som berör fler områden av den dagliga tillvaron i Laholms kommun. Undersökningen har både syftat till att ge en nulägesbeskrivning samt en bild av önskningar och farhågor inför framtiden med avseende på de verksamheter som bedrivs på LSS-området i kommunen.

  Den grundläggande och viktigaste poängen med undersökningen är att belysa brukarnas egna upplevelser, erfarenheter och önskningar. En version av enkäten skickades ut till barn och ungdomar under 21 år och en annan sändes till vuxna över 22 år. Huvudresultaten i undersökningen presenteras nedan.

  • Av de totalt 183 utskickade enkäterna inkom 117 svar, vilket ger en total svarsfrekvens på 64 %.

  • Av dem som besvarat enkäterna är 53,4 % kvinnor/flickor och 46,6 % män/pojkar. Vid en uppdelning mellan barn/ungdomar och vuxna ser könsfördelningen ut enligt följande: Barn/ungdom: Flickor: 43,3 %, Pojkar: 56,7 % Vuxna: Kvinnor: 57 %, Män 43 %

  • Respondenternas erfarenheter och upplevelser av innehållet och utformningen av de insatser som man tar del av är över lag positiva. Detsamma gäller den hjälp och det bemötande man fått från flera olika personalkategorier samt det allmänna stödet och servicen i kommunen.

  • Kritiken som framkommer i enkätsvaren gäller främst brister i olika former av information. Kritiken berör både den faktiska förekomsten av information i allmänhet samt innehållet och omfånget av densamma i synnerhet. Kritik framkom även kring de otillräckliga insatser som några ansåg sig ha samt om den avstannade utveckling och snålhet som vissa av respondenterna anser råda i kommunen.

  • Särskilt i enkätsvaren från barn och ungdomar tecknas en bild av en relativt utbredd ensamhetsproblematik i kommunen. Hela 44,4 % i ålderskategorin 0-21 år säger att man inte har några vänner som man träffar och att man för det mesta är ensam.

  • De närmaste 5-10 åren behöver barnen och ungdomarna insatser som man inte tar del av idag. Detta gäller särskilt insatserna daglig verksamhet och boende för vuxna. Bland önskemålen inför framtiden återfinns små gruppbostäder, egna lägenheter och kooperativa boenden.

  • De närmaste 5-10 åren behöver de vuxna brukarna insatser inom de insatser som man tar del av idag. Man vill helt enkelt ha mer av de insatser som man har idag. Önskemålen gäller såväl boende som sysselsättning och övriga insatser.

 • 185.
  Arvidsson, Jessica
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Tideman, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Särskolan - och sen då?2015Ingår i: Intra, ISSN 1102-4143, Vol. 25, nr 3, s. 26-27Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Vad händer efter gymnasiet för elever som gått ut gymnasiesärskolan? En unik studie från högskolan i Halmstad har kartlagt de fd eleverna och resultatet visar att uppfattningen om att eleverna per automatik hänvisas till daglig verksamhet inte stämmer.

 • 186.
  Arvidsson, Jessica
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Tideman, Magnus
  Widén, Stephen
  Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet, Örebro, Sweden.
  Upper secondary school – and then?2012Ingår i: Journal of Intellectual Disability Research, ISSN 0964-2633, E-ISSN 1365-2788, Vol. 56, nr 7-8, s. 709-709Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  AIM: The purpose of the study is to increase the knowledge about the transition from school to working life for pupils with intellectual disabilities. In addition the purpose is to identify factors which may play a role in strengthen their position on the labor market.

  METHOD: The first study is quantitative and based on the cross classification of a newly created register combined with two Swedish national registers. The statistical identification highlights the situation of all students who left upper secondary school for pupils with intellectual disabilities, during the period 2001-2011. The first study includes more than 17 000 people with intellectual disabilities.

  RESULTS AND CONCLUSIONS: At the time for the conference we will be able to present descriptive data for e.g. how many individuals who have passed upper secondary school between 2001-2011, how many who are in the daily activity programs and how many who have ordinary jobs outside daily activity. We will also be able to describe the situation based on factors such as differences between regions and municipalities, between the sexes, and between different upper secondary school programs, etc.

 • 187.
  Arvidsson, Jessica
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Widén, Stephen
  Örebro University, Örebro, Sweden.
  Staland Nyman, Carin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Tideman, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Post-School Destination—A Study of Women and Men With Intellectual Disability and the Gender-Segregated Swedish Labor Market2016Ingår i: Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, ISSN 1741-1122, E-ISSN 1741-1130, Vol. 13, nr 3, s. 217-226Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Knowledge about people with intellectual disability (ID) and their connections to the labor market is scarce. The aim of this study was to describe and analyze the entry into and representation in the Swedish labor market for people with ID, discussed with a special focus on the gender perspective. This study included 2,745 individuals (30% women and 70% men) who graduated from Swedish upper secondary schools for pupils with intellectual disability (USSID) in the 2000s, and who were defined as employees in 2011. Graduation data from 2001 to 2011 were analyzed in relation to employment data from 2011 and adjusted for gender, graduation year, and educational program. Results show that men who attended a national USSID program and graduated between 2001 and 2006 were the most likely group to have a job. The authors conclude that the gender differences in the Swedish labor market are more clearly pronounced among women and men with ID in relation to employment rate, wage levels, and professions than in the general population. Education, welfare-services, and interventions specifically targeted to meet the needs of people with ID have to develop in more gender-sensitive ways. © 2016 International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities and Wiley Periodicals, Inc.

 • 188.
  Arvidsson, Jessica
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Widén, Stephen
  Örebro University, Örebro, Sweden.
  Tideman, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  New labour market - old gender roles: working life after school for young adults with intellectual disability in Sweden2014Ingår i: JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities, ISSN 1360-2322, E-ISSN 1468-3148, Vol. 27, nr 4, s. 373-373Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aim: Taking a gender perspective, this study explores and analyzes the labour market situation for 2745 gainfully employed men and women with an educational background in the Swedish upper secondary school for pupils with intellectual disability (ID).

  Method: This quantitative register study is based on the cross-classification of a newly created register and a two additional Swedish national registers. The analyses are based on logistic regression and chi-square tests.

  Results: Those who are employed after upper secondary school for pupils with ID are 70.8% men and 29.2% women. Both the road to work and the situation at work differs between men and women. Small private companies are the main employers in general, and for women the public sector is also a major employer. Men and women are mainly employed in traditionally “male” and “female” occupations. Also, salary levels and additional support from the welfare system differs between the sexes and within the different educational programs.

  Conclusion: Traditional gender roles of the labour market are clearly manifested among the people included in the study. Questions about the gender structure of the Swedish labour market and the impact of educational background on wage labour will be discussed.

 • 189.
  Arvidsson, Jessica
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Widén, Stephen
  Institution of Health and Medicine, Swedish Institute for Disability Research, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Tideman, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Post-school options for young adults with intellectual disabilities in Sweden2015Ingår i: Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities, ISSN 2329-7018, Vol. 2, nr 2, s. 180-193Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to examine life after school for young adults with intellectual disabilities in Sweden. It identifies a snapshot of the post-school destination in 2011 of students of Swedish Upper Secondary Schools for Pupils with Intellectual Disability (Special Secondary Schools), who graduated between 2001 and 2011. This national registry study used personal identification numbers to link data for about 12,269 former students in the Halmstad University Register on Pupils with Intellectual Disability with data about labour market participation and service provision under the Swedish disability legislation (Swedish LSS Act, 1994). Results showed that the largest proportion (47%) of former students participated in disability day programs, known as “daily activities”; 22.4% were employed, most with some type of wage subsidy; and 6.6% participated in various types of further education programs. A sizeable group (24%) were described as being “elsewhere”, not engaged in employment, education, or disability day programs. The type of post-school occupation is associated with gender, the type of educational program undertaken at secondary school, and age. The authors found a high risk of young people with intellectual disabilities falling through safety-net welfare or post-school participation provisions. Even in a country such as Sweden, which has comprehensive post-school programs, almost a quarter of young adults with intellectual disabilities were socially excluded, without education, disability day programs, or employment. © 2015 Australasian Society for Intellectual Disability

 • 190.
  Arvidsson, Jessica
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Widén, Stephen
  Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro Universitet, Örebro, Sverige.
  Tideman, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Upper secondary school – and then?: About young adults with an educational background in the upper secondary special school and the transition to work2013Ingår i: NNDR2013 – 12th Research Conference Nordic Network of Disability Research: May 30–31, 2013 in Turku, Finland: Abstract Book, Turku: Finnish Society for Disability Research , 2013, s. 17-17Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this ongoing study is to identify and analyze former pupils ́ relationship to the labor market after the graduation from the Swedish upper secondary school for pupils with intellectual disabilities. The study includes 10,517 former pupils who graduated between 2001-2010 and describes the former pupils ́ relation to the labor market as it was in 2010. The study is based on the cross classification of a newly created register combined with two Swedish national registers from Statistics Sweden and the Swedish National Board of Health and Welfare. One of the preliminary results from this study is that the assumption, presented in media as well as in previous research that the majority of the current pupils are going directly from school to the municipal or private organized daily activities do not seem to match reality. Our results indicate that 48% of the total population were in daily activities in 2010 and 20% of the total population were defined as “in paid work” during the same year and the actual picture of what the former pupils do after they have graduated from upper secondary school for pupils with intellectual disabilities is much more complex than the assumed. Analyses on the current data that are carried out at the moment will be presented at the NNDR-conference.

 • 191.
  Arvidsson, Martin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Karlsson, Caroline
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Socialpsykologi och hållbar utveckling: I främjandet av arbetet med hållbar utveckling och spridningen av ekologisk medvetenhet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Lärosäten uppmanas idag att föra in hållbar utveckling som en del av utbildningen, vilket ligger till grund för denna uppsats syfte. Högskolan i Halmstad upprättade år 2013 Utskottet för hållbar utveckling där ett av målen är att göra studenter och övrig personal medvetna om arbetet med hållbar utveckling. Uppsatsen är en kvalitativ studie som bygger på empiriskt insamlat material från intervjuer med medlemmar i utskottet för hållbar utveckling på ett Högskolan i Halmstad. Syftet med studien är att söka förståelse för de hinder och möjligheter som kan uppkomma i implementering av riktlinjer för en hållbar utveckling på ett lärosäte. I uppsatsen ställs frågan om hur medlemmarna i utskottet arbetar med hållbar utveckling. En kvalitativ metod har använts där det i intervjuerna framkommer några av de hinder och möjligheter som kan uppkomma i samband med implementeringen. Störst fokus ligger i att utifrån vår socialpsykologiska kunskap förstå den ekologiska kommunikationens betydelse, dels via relationen mellan texter och människa och dels mellan människor. Vi menar att det är kommunikationen som ligger till grund för samordning av handlingar. Uppsatsens teoretiska tyngdpunkt återfinns i Niklas Luhmanns systemteori, Dorothy Smiths institutionella etnografi och Johan Asplunds begrepp ”social responsivitet”. Resultatet visar att samordning lokalt delvis påverkas av translokal koordinering och att tolkning samt förståelse har betydande inverkan på samordningen av arbetet för främjandet av ekologisk medvetenhet.

 • 192.
  Arvidsson, Susann
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Aili, Katarina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI). Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Nygren, Jens M.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Health-Related Quality of Life among Young Adult Acute Lymphoblastic Leukemia Survivors in Sweden2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 193.
  Arvidsson, Susann
  et al.
  Department of Research and Development, Spenshult Hospital for Rheumatic Diseases, Oskarström, Sweden.
  Arvidsson, Barbro
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Fridlund, Bengt
  School of Health Sciences and Social Work, Växjö University, Växjö, Sweden.
  Bergman, Stefan
  Department of Research and Development, Spenshult Hospital for Rheumatic Diseases, Oskarström, Sweden.
  Chronic musculoskeletal pain and sleep disturbances as predictors for lower vitality measured by the short form 36 (SF-36) - A eight-year follow up study2006Ingår i: Annals of the Rheumatic Diseases, ISSN 0003-4967, E-ISSN 1468-2060, Vol. 65, nr Suppl. 2, s. 656-656Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Background: Subjects with chronic musculoskeletal pain or sleep disturbances have been shown to have a poor healthstatus as measured by the SF-36 health survey. Fatigue is commonly reported by subjects with chronic musculoskeletal pain and sleep disturbances. There is little known about the temporal relationship between chronic pain, sleep disturbances and changes of vitality.

  Objectives: The aim of this study was to evaluate the predictive value of chronic musculoskeletal pain and sleep disturbances with regard to changes in vitality as measured by SF-36 over an eight year period.

  Method: An eight year follow up of 2 425 subjects aged 20-74 from the general population that in 1995 answered the same postal questionnaire. The questionnaire assessed chronic musculoskeletal pain, sleep disturbances, and included the SF-36 health survey. Pain was considered "chronic" if persistent for three months or more. Sleep disturbances assessed were difficulty in falling asleep, frequent awakenings, early awakenings and not feeling rested. Main outcome measure was change of vitality as measured by SF-36 in those that at baseline reported vitality over the median value. Statistical analyses were done with use of logistic regression. Besides the studied variables, the logistic regression analyses also controlled for gender, age, socio-economic group, and the use of analgesics and sleeping pills.

  Results: At baseline 1212 subjects reported a vitality score on SF-36 above the median score of 75. There were 943 subjects (78%) responding at the eight-year follow up. Chronic pain at baseline predicted (OR=1,64, 95% CI 1,14-2,36%, p=0,01) worsening of vitality over time. Loss of vitality was also predicted by moderate problems with falling asleep (OR=2,17, 95% CI 1,31-3,60%, p<0,01), and problems with not feeling rested (moderate problems OR=2,08, 95% CI 1,23-3,50%, p=0,01, and major problems OR=4,76, 95% CI 1,53-14,78%, p=0,01).

  Conclusion: Loss of vitality in SF-36 over an eight-year period was predicted by chronic musculoskeletal pain, problems with falling asleep and problems with not feeling rested. Problems with frequent awakenings and early awakenings did not predict lower value of vitality over an eight-year period. It could thus be important to attend to sleeping problems and especially the feeling of not being rested in subjects with chronic musculoskeletal pain.

 • 194.
  Arvidsson, Susann
  et al.
  FoU Centrum, Spenshult, Halmstad, Sverige & Hälsohögskolan, Jönköping, Sverige.
  Arvidsson, Barbro
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Fridlund, Bengt
  Hälsohögskolan, Jönköping, Sverige.
  Bergman, Stefan
  FoU Centrum, Spenshult, Halmstad, Sverige.
  Factors promoting health-related quality of life in patients with rheumatic diseases 12 months after rehabilitation2010Ingår i: Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2010: Program: Reumatologi, 2010, s. 3-3Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Rheumatic diseases have significant adverse impact on the individual from physical, mental and social aspects, resulting in a low estimation of health-related quality of life (HRQL). Patients with rheumatoid arthritis who receive a multi-disciplinary team-based care in a rheumatology clinic could get improved HRQL. Several factors can be supposed to promote health in patients with rheumatic diseases and in health-promoting work within the clinical practice it would be valuable to identify health factors that affect HRQL in a positive direction.

  This is a longitudinal cohort study in 185 patients with rheumatic diseases with test one week and 12 months after rehabilitation on a Swedish rheumatology clinic. HRQL was assessed by SF-36 together with suggested health factors (chronic musculoskeletal pain, sleep quality, food habits, exercise habits, leisure habits, sexual lust, sense of coherence (SOC), social support and socio-demographic variables). The association between SF-36 subscales and suggested health factors were estimated by OR and 95 % CI calculated by multivariable logistic regressions.

  Factors predicting better outcome in HRQL in one or several SF-36 subscales were being of younger ages or middle-ages, feeling painless, having good sleep structure, feeling rested after sleep, doing low effort of exercise more than twice a week, having strong SOC, having emotional support and practical assistance, having higher educational level, and having working capacity. The most important factors were having strong SOC, feeling rested after sleep, having working capacity, being of younger ages or middle-ages, and having no/small problem with sleep structure.

  The most important factors promoting HRQL in patients with rheumatic diseases 12 months after rehabilitation were having strong SOC, feeling rested after sleep, having working capacity, being of younger ages or middle-ages, and having no/small problem with sleep structure. These health factors are important to address in clinical work with rheumatic diseases to optimise treatment strategies.

 • 195.
  Arvidsson, Susann
  et al.
  Research and Development Centre Spenshult, Spenshult hospital for rheumatic diseases, Oskarström, Sweden & School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Arvidsson, Barbro
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI). Gjøvik University College, Faculty of Nursing Science, Gjøvik, Norway.
  Fridlund, Bengt
  School of Health Sciences & Social Work, Växjö University, Växjö, Sweden & School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Bergman, Stefan
  Research and Development Centre Spenshult, Spenshult hospital for rheumatic diseases, Oskarström, Sweden.
  Factors promoting health-related quality of life in people with rheumatic diseases: a 12 month longitudinal study2011Ingår i: BMC Musculoskeletal Disorders, ISSN 1471-2474, E-ISSN 1471-2474, Vol. 12, artikel-id 102Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Rheumatic diseases have a significant adverse impact on the individual from physical, mental and social aspects, resulting in a low health-related quality of life (HRQL). There is a lack of longitudinal studies on HRQL in people with rheumatic diseases that focus on factors promoting HRQL instead of risk factors. The aim of this study was to investigate the associations between suggested health promoting factors at baseline and outcome in HRQL at a 12 month follow-up in people with rheumatic diseases.

  Methods: A longitudinal cohort study was conducted in 185 individuals with rheumatic diseases with questionnaires one week and 12 months after rehabilitation in a Swedish rheumatology clinic. HRQL was assessed by SF-36 together with suggested health factors. The associations between SF-36 subscales and the health factors were analysed by multivariable logistic regressions.

  Results: Factors predicting better outcome in HRQL in one or several SF-36 subscales were being younger or middle-aged, feeling painless, having good sleep structure, feeling rested after sleep, performing low effort of exercise more than twice per week, having strong sense of coherence (SOC), emotional support and practical assistance, higher educational level and work capacity. The most important factors were having strong SOC, feeling rested after sleep, having work capacity, being younger or middle-aged, and having good sleep structure.

  Conclusions: This study identified several factors that promoted a good outcome in HRQL to people with rheumatic diseases. These health factors could be important to address in clinical work with rheumatic diseases in order to optimise treatment strategies. © 2011 Arvidsson et al; licensee BioMed Central Ltd.

 • 196.
  Arvidsson, Susann
  et al.
  Research and Development Centre, Spenshult hospital for rheumatic diseases, Oskarström, Sweden.
  Arvidsson, Barbro
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Fridlund, Bengt
  School of Health Sciences and Social Work, Växjö University, Växjö, Sweden.
  Bergman, Stefan
  Research and Development Centre, Spenshult hospital for rheumatic diseases, Oskarström, Sweden.
  Feeling rested predicts good health in subjects with and without chronic musculoskeletal pain2008Ingår i: Annals of the Rheumatic Diseases, ISSN 0003-4967, E-ISSN 1468-2060, Vol. 67, nr Suppl. II, s. 552-552Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Musculoskeletal pain is a public health problem and a common cause for people to seek health care. It has also been shown that people with musculoskeletal pain estimates their health-related quality of life very low compared to a pain free population. Earlier studies have primarily looked at risk factors and there are little known about health predicting factors in a general population.

  Objectives: To investigate the associations between suggested health factors and health-related quality of life at baseline and in an eight-year follow up in subjects with and without chronic musculoskeletal pain.

  Methods: A longitudinal study in a Swedish general population (N=1 849) with a postal questionnaire at baseline 1995 and at a follow up 2003. Subjects were divided into two groups, according to their response about chronic musculoskeletal pain at baseline. Health-related quality of life was assessed by the SF-36 together with suggested health factors. The associations between the dependent variables (SF-36 subscales) and the independent variables (i.e. the suggested health factors; socioeconomic status, immigrant status, emotional support, regularly exercise, sleep structure, feeling rested, smoking and alcohol habits) were estimated by OR and 95% CI calculated by multivariable logistic regressions, with adjustment for all health factors, age, sex and baseline SF-36 values.

  Results: The most consistent finding for subjects with and without chronic musculoskeletal pain at baseline and in the eight-year follow up was a statistical significant (p<0.05) better health outcome in SF-36 subscales for subjects that were feeling rested at baseline. At baseline feeling rested was associated with having a health status better than the mean score in seven SF-36 subscales for both subjects with chronic pain (OR 1.5 (95% CI 1.0-2.3) – OR 4.4 (95% CI 2.9-6.6)) and subjects without chronic pain (OR 2.6 (95% CI 1.6-4.1) – OR 4.4 (95% CI 3.0-6.5)). At the follow up feeling rested predicted a better outcome in five subscales for subjects with chronic pain (OR 1.6 (95% CI 1.0-2.4) – OR 2.2 (95% CI 1.4-3.6)) and in six subscales for subjects without chronic pain (OR 1.6 (95% CI 1.0-2.5) – OR 2.7 (95% CI 1.8-4.1)). Other factors that in some aspects predicted a better outcome were belonging to higher socioeconomic group, being an inborn Swede, having emotional support, having good sleep structure, never being or being a former smoker, and regularly drinking alcohol.

  Conclusion: ''Feeling rested'' was the most consistent factor predicting a good health outcome, both in subjects with and without chronic musculoskeletal pain, and should be attended to in health promotion work. Emotional support, sleep structure, smoking and alcoholic habits also appears to be important health factors to take into account.

 • 197.
  Arvidsson, Susann
  et al.
  Research and Development Centre, Spenshult hospital for rheumatic diseases, Oskarström, Sweden & School of Health Sciences and Social Work, Växjö University, Växjö, Sweden.
  Arvidsson, Barbro
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI). Gjøvik University College, Faculty of Nursing Science, Gjøvik, Norway.
  Fridlund, Bengt
  School of Health Sciences and Social Work, Växjö University, Växjö, Sweden.
  Bergman, Stefan
  Research and Development Centre, Spenshult hospital for rheumatic diseases, Oskarström, Sweden.
  Feeling rested predicts good health in subjects with and without chronic musculoskeletal pain2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 198.
  Arvidsson, Susann
  et al.
  Research and Development Centre, Spenshult hospital for rheumatic diseases, Oskarström, Sweden & School of Health Sciences & Social Work, Växjö University, Växjö, Sweden.
  Arvidsson, Barbro
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI). Gjøvik University College, Faculty of Nursing Science, Gjøvik, Norway.
  Fridlund, Bengt
  School of Health Sciences & Social Work, Växjö University, Växjö, Sweden & School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Bergman, Stefan
  Research and Development Centre, Spenshult hospital for rheumatic diseases, Oskarström, Sweden.
  Health predicting factors in a general population over an eight-year period in subjects with and without chronic musculoskeletal pain2008Ingår i: Health and Quality of Life Outcomes, ISSN 1477-7525, E-ISSN 1477-7525, Vol. 6, artikel-id 98Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Many factors are proposed to be associated with health-related quality of life. Knowledge of health factors associated to development of a good health-related quality of life could be of use in clinical practice and public health work. The aim of this study was to investigate the associations between suggested health factors and health-related quality of life at baseline and in an eight-year follow up in subjects with and without chronic musculoskeletal pain in a cohort from a general population.

  Methods: The study was designed as a longitudinal study in a Swedish general population (N = 1 849) with a postal questionnaire at baseline 1995 and at follow up 2003. Subjects were divided into two groups, according to their response about chronic musculoskeletal pain at baseline. Health-related quality of life was assessed by the SF-36 together with suggested health factors. The associations between SF-36 subscales and suggested health factors were estimated by OR and 95% CI calculated by multivariable logistic regressions, with adjustment for all health factors, age, sex and baseline SF-36 values.

  Results: Although subjects without chronic musculoskeletal pain reported better health-related quality of life than subjects with chronic pain, similar health factors were found to be associated to higher scores in SF-36 at baseline and predicted a better outcome in the eight-year follow up. The most consistent finding was a better health outcome in the eight-year follow up for subjects that were feeling rested after sleep. Other factors that in some aspects predicted a better outcome were belonging to higher socioeconomic group, being a native Swede, having emotional support, having good sleep structure, never being or being a former smoker, and regularly drinking alcohol.

  Conclusion: The most important health factor in subjects with and without chronic musculoskeletal pain was feeling rested after sleep, but also emotional support, sleep structure, smoking and alcoholic habits appears to be important components. These health factors could be important to address in clinical work with painful musculoskeletal disorders. Since several health factors are common in both subjects with and without pain there could be a common strategy to be formed in public health programmes.

 • 199.
  Arvidsson, Susann
  et al.
  Development Centre, Spenshult Hospital for Rheumatic Diseases, Oskarström, Sweden & School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Bergman, Stefan
  Development Centre, Spenshult Hospital for Rheumatic Diseases, Oskarström, Sweden.
  Arvidsson, Barbro
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI). Research and Development Centre, Spenshult Hospital for Rheumatic Diseases, Oskarström, Sweden & Faculty of Health Care and Nursing, Gjøvik University College, Gjøvik, Norway.
  Fridlund, Bengt
  School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Bengtsson-Tops, Anita
  School of Health Sciences and Social Work, Växjö University, Växjö, Sweden.
  Experiences of health-promoting self-care in people living with rheumatic diseases2011Ingår i: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 67, nr 6, s. 1264-1272Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aim: This paper is a report of a study that explores and describes the meaning of the phenomenon of health-promoting self-care as experienced by people living with rheumatic diseases.

  Background: People with rheumatic diseases estimate health status as low and health belief and health status influence self-care behaviours. Several self-care behaviours are used in the efforts to mitigate the diseases.

  Method: The study had a descriptive phenomenological approach based on a reflective life-world perspective. Data were gathered in 2007 by unstructured open-ended interviews with 12 individuals living with rheumatic diseases.

  Findings: The meaning of health-promoting self-care as experienced by people living with rheumatic diseases was that self-care takes place against a background of continual hope and belief to influence health in positive ways. Self-care was a way of life and implied being ready to understand and respond to signals from the body. Three inter-related constituents elucidated their experiences: dialogue, power struggle and choice. Self-care was experienced as dialogues with the body and with the immediate environment. In order to respond to signals from the body, power struggles were required to be entered into when fighting the diseases. Choices were required to be made and things that were beneficial for the body were prioritized.

  Conclusion: In this study, the meaning of health-promoting self-care as experienced by people living with rheumatic diseases was that self-care was a way of life. This meant to be ready to understand and respond to signals from the body. Self-care required dialogues, power struggles and choices. © 2011 Blackwell Publishing Ltd.

 • 200.
  Arvidsson, Susann
  et al.
  Research and Development Centre, Spenshult hospital for rheumatic diseases, Oskarström, Sweden.
  Bergman, Stefan
  Research and Development Centre, Spenshult hospital for rheumatic diseases, Oskarström, Sweden.
  Arvidsson, Barbro
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Fridlund, Bengt
  School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Bengtsson-Tops, Anita
  School of Health Sciences & Social Work, Växjö University, Växjö, Sweden.
  People with Rheumatic Diseases Experiences of Health-Promoting Self-Care2010Ingår i: Annals of the Rheumatic Diseases, ISSN 0003-4967, E-ISSN 1468-2060, Vol. 69, nr Suppl. 3, s. 743-743Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: People with rheumatic diseases estimate their health status low. The health status and health belief are influencing the choice of self-care behaviours. Self-care behaviours are common and could prevent loss of valued life activities and health. Little is known of how people with rheumatic diseases experience self-care.

  Objectives: To describe people with rheumatic diseases experiences of health-promoting self-care.

  Methods: The study had a phenomenological approach based on a reflective life-world perspective. Data were gathered by unstructured and open-ended interviews with 12 individuals with various diagnoses of rheumatic diseases.

  Results: For people with rheumatic diseases, self-care was a way of life and implied being ready at all times to understand and respond to signals from the lived body. Self-care was experienced as an internal dialogue within the lived body but also as an external dialogue with the immediate environment. Self-care could also be described as a power struggle where the individuals strived and forced themselves to fight the diseases and its concrete consequences. The self-care also required that choices were made. Crucial for the choices were trust in oneself and belief in one's own ability to chosen health-promoting self-care. The individual prioritised self-care that was experienced as a beneficial and/or a reward for the lived body.

  Conclusion: People with rheumatic diseases experienced self-care as a way of life and that it meant to be ready at all times to understand and respond to signals that the lived body sends out. Self-care required dialogue, power struggle and choice. This knowledge ads to a fuller understanding of factors that from a patient perspective are important for health when living with a chronic rheumatic disease.

  Disclosure of Interest: None declared

1234567 151 - 200 av 2687
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf