hh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 2287
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Bengtsson, Emilia
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Karlsson, Josefin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Men jag får aldrig bestämma när vi läser!: En intervjustudie med fenomenografisk ansats beträffande barns uppfattningar av högläsning i förskolan.2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problematiken som ligger till grund för studien är att forskning indikerar att högläsning utformas som lugnande åtgärd istället för lärtillfälle, samt att barns inflytande inte tillvaratas i utformning av förskolans verksamhet. Problematiken tog oss fram till ett forskningsproblem gällande att forskning inom området för studien är övervägande framskriven ur vuxnas perspektiv, vilket vi vill vända på genom att försöka närma oss hur barn ser på högläsningen i förskolan. Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolebarn uppfattar utformningen och inflytandet på högläsningen i förskolan, för att förstå hur barnen uppfattar fenomenet högläsning. Studien utgår ifrån följande frågeställningar; Vilka uppfattningar av högläsningens utformning ger barnen uttryck för? Vilka uppfattningar av inflytande på högläsningen ger barnen uttryck för? Då vi vill lyfta fram barns uppfattningar med denna studie har det inspirerat oss till att inta en fenomenografisk ansats, som handlar om att beskriva hur fenomen eller företeelser i världen uppfattas olika av människor. För att besvara syfte och frågeställningar gjordes valet att använda semistrukturerade intervjuer som metod, vilka utfördes med 14 förskolebarn i åldrarna 4–6. Ljudinspelningar användes som datainsamlingsmetod och materialet har granskats, transkriberats samt analyserats med en fenomenografisk analysprocess i fyra steg. Genom analysprocessen sammanställdes barnens utsagor från intervjuerna i fyra beskrivningskategorier som utgör studiens resultat; Högläsning av fröken, Högläsning av barnen, Fröken bestämmer och Barnen bestämmer. Utifrån resultatet går det att dra slutsatsen att barns uppfattningar av fenomenet högläsning varierar och grundar sig i hur pedagoger i förskolan förhåller sig till att låta barnen komma till uttryck, både vad gäller utformning av högläsningen samt utrymmet för inflytande på den. Om barn ska få möjlighet till inflytande är det av betydelse att barns uttryck blir uttalade, lyssnade på samt värdesatta av pedagoger som arbetar med barn i förskolan. Det framkommer att barnen har viljan till mer inflytande på högläsningen i förskolan än vad pedagogerna i deras närvaro möjliggör för i dagsläget.

 • 152.
  Bengtsson, Emmy
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Snygg, Erica
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Pust och stånk! Meen vad roligt vi hade när vi fick igång det.: En diskurspsykologisk studie av personals samtal om barns delaktighet i dokumentationsprocessen på förskolan.2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 153.
  Bengtsson, Fanny
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Högberg, Liv
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Att välja Jehovas vittnen: En kvalitativ studie om individers konverteringsprocess2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Jehovas vittnen är en omdiskuterad religiös rörelse som finns över hela världen. För att ge ett inifrånperspektiv valde vi att göra en kvalitativ analys genom att intervjua individer som alla valt att döpa sig i vuxen ålder. Syftet med uppsatsen är att belysa vilka orsaker som kan tänkas bakom en individs konvertering till Jehovas vittnen samt hur de införlivar organisationens retorik i deras konverteringsberättelser. Teorier som använts för att analysera det insamlade materialet är nätverksteori, deprivationsteori, socialiseringsteori, religion som jakt på mening och tillhörighet samt socialkonstruktivism. Vårt resultat visar att det är flera aspekter som samverkar i en konverteringsprocess. Det som är utmärkande i vårt resultat är att sociala nätverk spelar stor roll i samtliga respondenters konverteringsprocess. Jehovas vittnens strategier för att rekrytera nya medlemmar går ut på att just skapa nätverk.

 • 154.
  Bengtsson, Fanny
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Högberg, Liv
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Skolans jämställdhetsuppdrag: Hur ramfaktorer upplevs påverka lärares möjligheter att anlägga ett genusperspektiv på undervisningen2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vår undersökning syftar till att, med hjälp av det ramfaktorteoretiska tänkandet, undersöka hur högstadielärare i de samhälls- och naturorienterande ämnena upplever vilka möjligheter och/eller hinder de har att anlägga ett genusperspektiv på sin undervisning i enlighet med vad skollagen och läroplanen föreskriver. Vi har intervjuat fem lärare för att undersöka om och hur de upplever att både yttre och inre ramfaktorer påverkar dem att anlägga ett genusperspektiv på undervisningen. Våra slutsatser är att ansvaret för anläggandet av ett genusperspektiv på undervisning och verksamhet tycks falla på den enskilde läraren, troligtvis för att läroplanen är tolkningsbar i detta avseende. Således blir lärarens intresse och kunskap om genusfrågor styrande för om ett genusperspektiv anläggs eller inte. 

 • 155.
  Bengtsson, Hans
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Centrum för studier av politik, kommunikation och medier (CPKM).
  Offentlig förvaltning: Att arbeta i demokratins tjänst2010Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Boken ger en överblick över organiseringen och den diskussion och problematik som präglar politik och förvaltning i ett pluralistiskt modernt samhälle. Frågan är t.ex. hur enskilda individers och gruppers behov av frihet och självbestämmande kan förenas med behovet av ömsesidiga hänsynstaganden och gemensamma, kollektiva angelägenheter i en demokrati. Att arbeta i politiskt styrd verksamhet innebär att man möter både praktiska och etiska problem som skall lösas i samråd med många andra inblandade aktörer. I ett avslutande kapitel i boken behandlas därför etiska frågeställningar som präglar den offentliga förvaltningen.

 • 156.
  Bengtsson, Hans
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Centrum för studier av politik, kommunikation och medier (CPKM).
  Politik, lag och praktik: implementeringen av LSS-reformen2005Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 157.
  Bengtsson, Hans
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för studier av politik, kommunikation och medier (CPKM).
  Vad har vi lärt av Gudrun och Per?: Om krishantering i ett kommunikativt perspektiv2008Ingår i: Säkerhet och sårbarhet: Hur skapar vi ett hållbart samhälle? Om forskning och utveckling i samverkan / [ed] Hans Bengtsson, Anders Mellbourn, Halmstad: Högskolan i Halmstad , 2008, s. 65-87Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Innehåller en översikt och analys av dels den statliga styrningen av krisberedskap på kommunal nivå, dels rapporter och uppsatser av krishanteringen i Hallands län i samband med stormarna Gudrun (januari 2005) och Per (januari 2007).

 • 158.
  Bengtsson, Hans
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Centrum för studier av politik, kommunikation och medier (CPKM).
  Varför blir det inte som vi har bestämt?: Om implementeringen av en social reform2008Ingår i: Demokrati och makt: Vänbok till Lennart Lundquist / [ed] Stubbergaard, Ylva & Hall, Patrik, Lund: Statsvetenskaplig tidskrift , 2008, s. 117-143Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Implementering av politiska reformer berör centrala statsvetenskapliga problemområden. I artikeln diskuteras, med erfarenheterna från implementeringen på lokal nivå av rättighetslagen LSS, möjligheter och hinder att via sociala reformer skapa rättvisa levnadsvillkor för personer med omfattande funktionshinder.

 • 159.
  Bengtsson, Hans
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Vinklade budskap: perspektiv på politisk kommunikation2015Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Innehållet i denna antologi bygger på studier som medarbetarna genomfört i olika sammanhang. I tre av fallen är det erfarenheter från genomförda doktorsavhandlingar som ligger till grund för respektive kapitel, i ett par fall är det pågående avhandlingsprojekt och i övriga fall andra projekt som rör politik och kommunikation. Som en röd tråd går tanken att de budskap som kommuniceras till oss som medborgare inte är neutrala och objektiva utan präglas av sändarna och andra involverade aktörer – alla budskap är mer eller mindre vinklade. Som mottagare är vi också präglade av den sociala och kulturella situation vi befinner oss i när vi tolkar de budskap som möter oss.I det inledande kapitlet fokuserar författaren på centrala begrepp som återkommer i antologin – politik, kommunikation och demokrati – och på några användbara samhällsvetenskapliga analysmodeller. Därefter följer kapitel om dels vetenskapens roll som politisk kommunikation, dels hur retoriken används över tid i politiska sammanhang. Att musik också är ett uttryckssätt och en kanal för politisk kommunikation visar en av författarna genom exempel från 1970-talspunken.I en andra del i antologin behandlas massmediernas roll ur olika perspektiv. Ett par kapitel behandlar medialiseringen av politiken respektive utvecklingen av sociala medier. Är medierna oberoende informationsförmedlare eller opinionsbildande aktörer? Vilken betydelse har internet i ett demokratiskt perspektiv? Viken roll spelar egentligen medierna i politiken? I ett kapitel redovisas morgontidningars publicering i ett genusperspektiv och i ett annat kapitel press- och tryckfriheten i Sverige under andra världskriget.Den tredje delen i antologin har såväl ett internationellt som ett nationellt perspektiv på genomförande av politiska processer. I ett kapitel diskuterar författaren tankesmedjornas roll i amerikansk politik. Därefter får vi inblick i vilket handlingsutrymme olika aktörer har i genomförandet av projekt finansierade av Europeiska socialfonden. I ett avslutande kapitel analyseras kommunikationen i ett styrelserum – uppfattar de förtroendevalda i ett kommunalt bostadsföretag sig som politiker eller som företagare?

 • 160.
  Bengtsson, Hans
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Centrum för studier av politik, kommunikation och medier (CPKM).
  Arvidsson, Jessica
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Dagens och morgondagens LSS-boende: Rapport från en FoU-cirkel i Skåne2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport behandlar frågor som rör dagens och morgondagens boende för målgrupper inom LSS. Handläggare och chefer från åtta kommuner i Skåne som arbetar med dagens boende eller ansvarar för planering och utveckling av boendeformer har i en FoU-cirkel diskuterat problem och möjligheter inför framtiden. Deltagarna har identifierat och lyft viktiga frågeställningar att arbeta vidare med ute i kommunerna för att möta brukarnas behov och önskemål

 • 161.
  Bengtsson, Hans
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Centrum för studier av politik, kommunikation och medier (CPKM).
  Mellbourn, AndersHögskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Centrum för studier av politik, kommunikation och medier (CPKM).
  Säkerhet och sårbarhet: Hur skapar vi ett hållbart samhälle? Om forskning och utveckling i samverkan2008Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Föreliggande volym redovisar i första hand en stor konferens 17 april 2008 om Säkerhet och Sårbarhet på Högskolan i Halmstad. Den är ett uttryck för hur vi försöker möta de olika förväntningarna på en framgångsrik högskola. Den är inte en utpräglad forskningsrapport men innehåller både forskningsuppsatser och presentationer från olika myndigheter och organisationeri Halland. Arrangemanget har genomförts i samverkan med Länsstyrelsen i Halland och Region Halland.

 • 162.
  Bengtsson, Hans
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Centrum för studier av politik, kommunikation och medier (CPKM).
  Svensson, Krister
  Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem2011 (uppl. 7)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den snabba utvecklingen med styrning och kontroll genom ny lagstiftning inom skolområdet är bakgrunden till denna nya upplagan av boken "Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem". Frågor som rör personalens arbetsrättsliga ställning, skolans arbetsmiljöansvar, diskriminering, mobbning, offentlighet och sekretess , dokumentation och handläggning behandlas ingående.  För att åskådliggöra och analysera konsekvenserna av förändringarna kommenteras gällande lagtexter med aktuella rättsfall.

 • 163. Bengtsson, Hans
  et al.
  Svensson, Krister
  Urbas, Anders
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem2018 (uppl. 8)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 164.
  Bengtsson, Johan
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Kan du förklara hur du tänkte?: En kumulativ studie om matematiska resonemang och vilket sätt de bidrar till lärande i grupp2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tal i bråkform anses som ett arbetsområde som både lärare anser är svårt att lära ut och eleveratt lära, särskilt när det är i kombination med en tallinje. Forskning visar att mycket avmatematiken framförs via envägskommunikation, oftast genom lärare till elev. Samtidigt visarforskningen även att flervägskommunikation är en väsentlig del i matematiken för att nå enhögre kunskapsnivå. Syftet för denna studie är att utveckla kunskaper om hur resonemang kanbidra till elevers lärande om tallinjen i en årskurs 3. Följande frågeställningar är: Vilka typerav resonemang kan identifieras i 33 elevers diskussioner om tallinjen? På vilka sätt bidrarresonemang till lärande i grupp? 33 elever deltog i studien och klassens mångkulturellavariation kan anses som låg. Bakgrunden förklarar centrala begrepp och tidigare forskningsom går i linje med studiens ämne. Detta är en kumulativ studie, som innebär att dennastudies resultat har som grund pålitlig tidigare forskning (Cronehed, 2009: 52). Resultatetvisade att arbete i grupp och användandet av resonemang hade tendenser till att utöka eleversförmåga att resonera, samt utveckla matematiska kunskaper om tal i bråkform i samband medtallinjen. Kreativt matematiskt resonemang visade större tendenser för utvecklad kunskap ände övriga resonemangen. Studiens resultat visade även att den med viss sannolikhet går attanvända inom hela matematiken som skolämne, både enskilt och i grupp. I rubriken”didaktiska implikationer” anges vad verksamma pedagoger kan ha för nytta av det resultatet idenna studie givit. Pedagoger kan använda sig av resonemang för att gynna elevers lärande igrupp. I synnerhet kreativt matematiskt resonemang, då det visade störst tendens till lärande.Pedagogerna bör även se värdet av att arbeta i grupp och vilka möjligheter det kan medföra.

 • 165.
  Bengtsson, Johan
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Månsson, Erica
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Nu blir det bråk!: En litteraturstudie inom matematik med inriktning på tal i bråkform.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vissa elever anser matematik är svårt och tråkigt. Elever både i yngre och högre åldrar visar otillräckliga kunskaper vid inlärningen av tal i bråkform, vilket är ett mönster som fortsätter i skolorna. Syftet med studien var att ta reda på vad forskning säger om elevers svårigheter med och missuppfattningar av tal i bråkform, användningen av del av helhet och antal och hur tal i bråkform representeras. Resultaten visar att elever har svårigheter med vissa delar inom tal i bråk och uppfattningen av del av helhet. Den visar också att det finns olika representationer som gynnar eleverna. För vidare studier inom detta område föreslås djupare inriktning på vad det är som påverkar elevernas brister, vad som kan göras i tidig ålder samt hitta nya metoder, modeller och representationer som gynnar elever lärande inom matematik.

 • 166.
  Bengtsson, Josefine
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Wetterstrand, Linn
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Läsningens betydelse för matematiska färdigheter under lågstadiet2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att elever ska uppnå målen i matematik under lågstadiet krävs inte endast förståelse i matematik utan även förståelse för läsning och språk. Från bl.a. scenarier under verksamhetsförlagd utbildning har vi uppmärksammat att lärare inte lägger fokus på detta lärandevillkor. Vidare har vi observerat att elever ofta “fastnar” i sina matematikböcker och kontinuerligt behöver fråga om hjälp för att förstå vad de egentligen ska göra med uppgiften de tilldelats av läraren. Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka hur relationen mellan läsning och matematik ser ut genom att kartlägga tidigare forskning. Det har gjorts utifrån två frågeställningar: vad säger tidigare forskning om relationen mellan elevers lässvårigheter och aritmetiska färdigheter? Samt, vad säger tidigare forskning om relationen mellan lässvårigheter och elevers förmåga att lösa matematiska textuppgifter? Efter att vi har bearbetat forskning utifrån våra frågeställningar har vi kartlagt varför, på vilket sätt och i vilken utsträckning lässvårigheter hindrar elever i matematik. Resultatet av vår kunskapsöversikt bygger på nio artiklar och tre avhandlingar som har analyseras och bearbetats på olika vis. I resultatet framkom det att det finns ett starkt samband mellan läsning och matematik, framförallt inom matematiska textuppgifter men även inom aritmetik. Detta är värdefulla kunskaper för att förstå didaktiska implikationer som rör elevers matematiska utveckling.

 • 167.
  Bengtsson, Josefine
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Wetterstrand, Linn
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Språkutveckling i matematik: En kvalitativ studie som undersöker vilka faktorer som påverkar hur elever presterar i en matematisk undervisningsmetod.2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 240 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning visar att elever med lässvårigheter hindras inom matematiken då matematikundervisning ofta är läsorienterad. Därför syftar studien till att undersöka hur eleverna löser en uppgift i en specifik matematisk undervisningsmetod som är anpassad för svaga läsare. Undervisningsmetoden tar utgångspunkt i teorin om ”peer tutoring” genom expert- och hemgruppsarbete. Vi menar att elever inte ska behöva vara starka läsare för att kunna bemästra matematiken. I föreliggande studie kategoriserades eleverna in i grupper utifrån sina olika läsförmågor och matematiska kunskaper. Resultatet visade på att både medel till starka och svaga läsare påverkades negativt av att ha texter tillgängliga vid presentationer av matematiskt innehåll. Vidare visade resultatet på att elever som utmanas, stimuleras och känner tillhörighet engageras. Slutligen visade resultatet på att en specifik undervisningsmetod inte kan inkludera alla elever utan att undervisning bör differentieras utifrån elevernas olika behov. Studiens metod är inspirerad av grundad teori och empirin bestod av videoupptagning som analyserats genom kodning. De funna kategorierna var: “text som stöd blir ett hinder”, “eleverna visar engagemang för undervisningsmetoden”, samt “eleverna fångas inte upp av undervisningsmetoden”.

 • 168.
  Bengtsson, Julia
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Gullvén, Isabell
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Multiplikation, division och dess samband2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Litteraturstudien grundar sig i det faktum att vägen till förståelse för innebörden och funktionen av operationer med multiplikation och division är besvärligt för en del elever och lärare. De svenska elevernas låga resultat inom matematik från undersökningarna PISA och TIMSS är även oroande och därför är det av yttersta vikt att forska inom vilka strategier och metoder som faktiskt används i undervisningen om multiplikation, division och dess samband. Syftet med denna studie är att undersöka vad forskning beskriver om multiplikation, division och dess samband, och mer specifikt, att besvara frågeställningarna: vilka strategier och metoder beskriver forskning används i undervisning om multiplikation och division? Samt vilka strategier och metoder beskriver forskning används i undervisning om sambandet mellan multiplikation och division? För att besvara frågeställningarna och uppnå studiens syfte har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier som berör det valda området. Resultatet visar att den strategi som används och upphöjs mest är arrays, dock visar de olika studierna att det finns många olika metoder som lärare kan använda när de arbetar med strategin. Inom vilka strategier och metoder som används för att förklara sambandet mellan räknesätten nämns även arrays som en effektiv metod. Resultatet visar även att forskarna helst ser att man undervisar multiplikation och division tillsammans istället för isär och på så sätt visar sambandet mellan dem. Problematiseringen av resultatet i denna studie är att majoriteten av studier som använts är internationella och därför kan inte resultaten representera hur lärare i Sverige arbetar med det valda området. Vidare forskning inom området kan vara att titta på hur ett fåtal svenska lärare undervisar om sambandet. Slutsatsen för studien är att lärare är i behov av djupare kunskap inom sambandet mellan multiplikation och division och för att få det måste fler strategier och metoder inom ämnet synliggöras.

 • 169.
  Bengtsson, Julia
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Gullvén, Isabell
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Är det en utmaning?: En läromedelsanalys om vilka kognitiva utmaningar elever möter vid arbete med sambandet mellan multiplikation och division i två matematikböcker för årskurs 3.2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är viktigt att redan i unga år skapa sig en förståelse för hur de fyra räknesätten hänger samman, men även vilka kognitiva utmaningar sambandet mellan räknesätten multiplikation och division framställs i matematikböcker för yngre åldrar. Idag finns det ingen statlig granskning av läromedel, utan vem som helst kan skriva ett läromedel. För att kunna skapa förutsättningar för att elever i de yngre åldrarna ska kunna tillskansa sig förståelse och kunskap om sambandet mellan multiplikation och division, behövs ett läromedel där elever får möta uppgifter som är kognitivt utmanande. Syftet med studien är således att bidra med kunskap om hur sambandet mellan multiplikation och division framställs i två matematikböcker för årskurs 3 och specifikt svara på frågeställningen. Vilka kognitiva utmaningar möter elever vid arbete med sambandet mellan multiplikation och division i två matematikböcker för årskurs 3? För att besvara frågeställningen har två läroböcker inom matematematik analyserats utifrån två aspekter och fyra kategorier. Resultatet som framkom var att majoriteten av de analyserade uppgifterna som berör sambandet mellan multiplikation och division i de valda läroböckerna avser en låg kognitiv utmaning för elever. Detta innebär att uppgifterna inte gynnar eller hjälper elever att skapa en förståelse för sambandet mellan multiplikation och division. Viljan att inspirera yrkesgruppen och att forska vidare inom området är stort. För den skull, kan yrkesgruppen utvecklas genom att exempelvis föra diskussioner gällande vikten av vilka matematikböcker som väljs och vilka kognitiva utmaningar som elever får möta. Det skulle även vara intressant att följa upp om hur lärare arbetar/kompletterar redan befintliga uppgifter som innehåller sambandet mellan multiplikation och division för att elever ska beröras av högre kognitiva utmaningar. 

 • 170.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Nowak, Paulina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  IKT i matematikundervisning: Den digitala teknikens effekter på undervisningen och elevers resultat inom matematik2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Eleverna i den svenska skolan har i flera undersökningar visat på sämre resultat inom matematikämnet och debatter om hur man ska lyfta kunskaperna i ämnet är ständigt aktuella. Samtidigt är användningen av IKT inom skolan på framfart till följd av den teknologiska utvecklingen i samhället. Syftet med detta arbete är att undersöka vad ett urval av forskningen säger om användningen av IKT i matematikundervisningen genom att göra en systematisk litteraturöversikt. Resultaten visar att användning av IKT inte är någon garanti för förbättrade resultat hos eleverna. För att arbetet med IKT ska ge ett så bra resultat som möjligt är lärarens roll vital. Det är hur läraren väljer att arbeta med IKT som har störst inverkan på resultaten. IKT ger eleven stöttning genom direkt feedback och möjligheten att utan lärarens hjälp fortsätta sitt arbete gör eleven mer självständig. Lågpresterande elever är den grupp som drar mest nytta av den direkta feedbacken. Som förslag till vidare forskning lyfts kompetensutveckling för lärare med fokus på IKT.

 • 171.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Nowak, Paulina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  IKT som en del av matematikundervisningen: En kvalitativ intervjustudie om lärares användning av digitala verktyg i matematikundervisningen i årskurserna F-42017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att med hjälp av det teoretiska ramverket TPACK,  undersöka hur lärare verksamma i grundskolans tidigare årskurser, uttrycker IKT-användningen i sin matematikundervisning. Forskningsfrågorna är som följer: Vilka didaktiska val beskriver lärarna som viktiga vid användning av IKT i undervisningen? Vilka följder beskriver lärarna att användandet av IKT får för ämnet matematik? Hur beskriver lärarna sin tekniska kunskap inom ramen för skolans organisation? Det empiriska underlaget har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med åtta grundskolelärare som bedriver matematikundervisning i sina klassrum. De responderande lärarna är verksamma på tre olika skolor belägna i västra Sverige. Resultatet visar att lärare kan identifiera flera fördelar med användandet av digitala verktyg, men att de ser begränsningar i användandet kopplat till vilket område de jobbar med inom matematiken och hur mycket kunskap de har om verktygen. En slutsats som vi kan dra av detta är att lärare behöver ett eget intresse av att integrera de digitala verktygen i sin undervisning och tillgodogöra sig ny kunskap på egen hand då skolans fortbildning ofta inte är tillräcklig. Ett förslag på framtida forskning är därför att undersöka hur framtida fortbildning inom IKT kan utformas.

 • 172.
  Bengtsson, Louice
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Göransson, Emma
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Att läsa är silver, att tala om det lästa är guld: En kunskapsöversikt om vad som skapar intresse och motivation för läsning hos grundskoleelever2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 240 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt PISA-undersökningen och PIRLS-undersökningen, läser svenska elever allt sämre, trots att läsning har en stor plats i kursplanen i svenska. Hur ska vi då få elever att vilja läsa mer? Att motivera eleverna är en nyckel till lärande. Det är därför viktigt att veta vad det är som påverkar elevers motivation och intresse och hur lärare kan arbeta i skolan för att stärka dessa. Syftet med litteraturstudien var att kartlägga vad som framkommer i forskning om grundskoleelevers läsning i skolan och på fritiden samt grundskolelärares undervisning i läsning, med olika texter. I denna litteraturstudie framkommer det att eleven själv, föräldrarna och läraren kan påverka elevers intresse och motivation för läsning. Resultatet visar även exempel på intresseväckande och motiverande metoder. Slutsatsen är att läraren behöver vara insatt i barn- och ungdomslitteratur, att läsning av barn- och ungdomslitteraturen bör ha en stor plats i undervisningen och den bör bearbetas och diskuteras tillsammans i klassen. Detta för att kunna väcka intresse och motivation för läsning. Vidare forskning om hur föräldrars läsvanor påverkar elevers läsning efterfrågas för att lärare ska kunna arbeta kompensatoriskt.

 • 173.
  Bengtsson, Louice
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Göransson, Emma
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Boksamtal? Javisst! - om alla får chansen att delta: En studie om dilemman i boksamtal2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 174.
  Bengtsson, Malin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Patriksson, Cecilia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Hur gör jag för att förstå det jag läser?: En litteraturstudie om olika lässtrategiers betydelse för läsförståelsen.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att eleverna ska kunna verka i samhället är språkförmågan viktig och vikten av att kunna läsa är av stor betydelse. Språket är ett redskap för att tänka, kommunicera samt lära och det är ingen överdrift att säga att förmågan att läsa och skriva är en förutsättning för i princip allt lärande. Undersökningar utförda av PISA 2015 har visat på att 15-åringars kunskap i läsförståelse i Sverige har förbättrats, men det gick inte att specifikt säga vad förbättringarna berodde på. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka strategier som är gynnsamma för de elever som är i början av sin läsutveckling. Detta genom att besvara frågeställningarna: Vilka lässtrategier kan elever använda för att gynna sin läsförståelse? Vilka lässtrategier kan lärare använda i undervisningen som kan gynna elevers läsförståelse? För att besvara frågeställningarna för studien har vi analyserat resultaten i de vetenskapliga studier om läsförståelse och lässtrategier som vi systematiskt tagit fram. Vårt resultat visar att lässtrategier som att förutspå och ställa frågor till texten  måste aktivt läras ut för att gynna elevers läsförståelse, men att lärare saknar kunskap i hur de kan arbeta med strategierna. Resultatet har även visat på ett behov av vidare forskning i hur digitala verktyg kan användas i undervisningen av lässtrategier.

 • 175.
  Bengtsson, Martin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Digital kompetens i Lgr 11: En kritisk diskursanalys2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inför höstterminen 2017 gav Skolverket ut en reviderad version av läroplanen Lgr 11. Syftet med att revidera läroplanen var att Regeringen bestämt att svenska elevers digitala kompetens skulle stärkas. Utgångspunkten för den reviderade läroplanen var digitaliseringskommissionens arbete och deras rekommendation till Skolverket att föra in begreppet digital kompetens som en basfärdighet. Den här uppsatsen utgår från kunskapssyner, skolpolitiska diskurser och olika sätt att definiera digital kompetens för att visa på de problem som finns i digitaliseringskommissionens definition av digital kompetens och hur den grundar sig i en syn på kunskap som en samling av arbetsgivare eftertraktade kompetenser. Samtidigt visar jag på problem med att infoga digitaliseringskommissionens definition i läroplanen eftersom läroplanen utgår från en annan kunskapsdiskurs. Avslutningsvis kopplas digitaliseringskommissionens kunskapssyn till de internationella policydokument som till stor del formar europeisk och internationell skola idag.

 • 176.
  Bengtsson, Matilda
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Borgman, Ebba
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Digitala och analoga verktygs effekter på elevers tidiga läs- och skrivinlärning i svenskämnet: En litteraturöversikt2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Samhället blir allt mer digitaliserat och skolorna bjuder in allt fler digitala verktyg i undervisningen. Ny forskning om hur och varför skolor använder sig av digitala verktyg i den tidiga läs- och skrivinlärningen växer fram, vilket bidrar till att arbetet med analoga verktyg får allt mindre undervisningstid. I takt med den digitala framväxten, ökar forskares tankar kring ämnet och vad detta kan ge för effekter på elevers läs- och skrivinlärning. Syftet med denna studie är att genom en litteraturöversikt undersöka hur digitala och analoga läs- och skrivverktyg påverkar elevers tidiga läs- och skrivinlärning i svenskämnet och att besvara frågeställningen: Vilka effekter har elevers användande av analoga jämfört med digitala verktyg på deras tidiga läs- och skrivinlärning? För att besvara frågeställningen och uppnå studiens syfte har vetenskapliga studier om elevers läs- och skrivinlärning inom svenskämnet kopplat till användandet av analoga respektive digitala läs- och skrivverktyg, systematiskt tagits fram, analyserats och sammanställts. Resultat visar att det finns både positiva och negativa effekter av användandet av läs- och skrivverktygen. Motivationen löper som en röd tråd och kan därför ses som en av de viktigaste effekterna av digitala verktyg. Dock har analoga verktyg positiva effekter på minne och motorik. Förslag på vidare forskning är att undersöka om digitala verktyg kommer att fortsätta öka elevers motivation i läs- och skrivinlärningen då det slutar vara något nytt och spännande, eller om det kommer krävas något ytterligare.

 • 177.
  Bengtsson, Philip
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Bada, simma och semestra: En lokalhistorisk undersökning om tillämpandet av SOU:s friluftsbad, simhallar, bastur vid byggandet av Halmstad simhall2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study aims to examine the similarities and differences between the Swedish public research  (SOU) called Friluftsbad, simhallar, bastur: simundervisning och simlärarutbildning and the discussion in several board protocols and their effects on the local public bath in Halmstad. Halmstad is a small city located in south west Sweden, research on a national level has been done, but not on local. An additional aim is to investigate the recreation- and health discourse on a local level. The tool for the analys is the theory named Agent-and structure method. 

  The conclusion of this study is that the public bath in Halmstad has many similarities with former research by SOU. For example there is a connection between the choice of location, and the length of the building. However, this study also discover some new aspects, for example facts about people with disabilities.

 • 178.
  Bengtsson, Tobias
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Niima, Sara
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Rumsliga analyser av protester: En studie av eventuella spridningseffekter bland protester i Afrika under åren 1997-20152018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med denna underökning ville vi pröva en hypotes om att antalet proteser i ett givet land i Af- rika påverkar antalet protester i angränsande länder, det vill säga en analys om geografisk när- het påverkar antalet protester i grannländerna mellan åren 1997 – 2015. Tidigare studier av exempelvis Arabiska våren har nämnt internetanvändning som en tänkbar faktor vid sprid- ningen av protester. För att ytterligare pröva uppkomsten av den typen av sociala fenomen använde vi i första steget en metod som mäter en variabels påverkan på sina geografiska grannar. Resultatet visade ett svagt stöd för att geografisk närhet påverkar antalet protester i länder i Afrika under åren 2000 och 2006, men i efterföljande steg kunde vi inte hitta något stöd för att våra övriga utvalda förklaringsvariabler (demokratisering, internetanvändning, BNP, korruptionsindex samt populationsnivå) samverkade under dessa år. Detta antyder att metoden i sig fortfarande kan vara användningsbar, men att vi helt enkelt inte valde ut rätt samverkande variabler i vårt test.

 • 179.
  Bengtsson, Åsa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Anna Katarina Preinitz2018Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Biografisk presentation av Anna Preinitz (1870-1912). 

 • 180.
  Bengtsson, Åsa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Emelie Rathou2018Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Biografisk presentation av Emelie Rathou (1862-1948) i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

 • 181.
  Bengtsson, Åsa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Emma Kristina Wretlind2018Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Biografisk presentation av Emma Wretlind (1852-1944) i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

 • 182.
  Bengtsson, Åsa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Gerda Teresa Meyerson2018Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Biografisk presentation av Gerda Meyerson (1866-1923) i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

 • 183.
  Bengtsson, Åsa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Gustava Elisabet (Elsa) Bengtsson2018Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Biografisk presentation av Elsa Bengtsson (1865-1922) i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

 • 184.
  Bengtsson, Åsa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Hedvig Natalia Rinander2018Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Biografisk presentation av Hedvig Rinander (1868-1953) i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. 

 • 185.
  Bengtsson, Åsa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Maria Gustfva Sandström2018Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Biografisk presentation av Maria Sandström (1870-1948) i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

 • 186.
  Bengtsson, Åsa
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för humaniora (HUM), Kontext & kulturgränser (KK).
  Nyktra, frisinnade kvinnor2010Ingår i: Parti eller rörelse?: Perspektiv på liberala organisationsstrategier 1880-1940 / [ed] Tomas Nilson & Martin Åberg, Lund: Sekel , 2010, s. 17-49Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 187.
  Bengtsson, Åsa
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för humaniora (HUM), Kontext & kulturgränser (KK).
  Nyktra kvinnor: Folkbildare, företagare och politiska aktörer. Vita Bandet 1900-19302011Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In this thesis the female Christian temperance union the White Ribbon is in focus. The White Ribbon was founded in Stockholm in 1900 and it was part of the international organization World’s Woman’s Christian Temperance Union (WWCTU). The organization’s ambition was to create a temperate and moral society, running a variety of philanthropic institutions and adult education, as well as non-alcohol serving restaurants.

  The aim of the thesis is to study the White Ribbon’s social and political commitment and its ideological approach during the first three decades of the 20th century. The White Ribboners’ ideological approach and culture are problematized in relation to the prevailing and predominant view on women. The organization’s monthly journal has been closely studied and the ideas and practical social and political commitment have been analyzed in a theoretical perspective of social movement theory, according to the Swedish sociologist Håkan Thörn’s methodological framework. This theoretical approach is an instrument to analyze what the White Ribbon identified to be social problems; what was considered to be the reasons for these problems; and what strategy the organization regarded to be the best way to deal with them in order to reach the prognosticated change.

  The analysis shows that the White Ribbon identified the predominant gender system and the bourgeois view on women as a primary social problem. The organization’s strategy was to eliminate the patriarchal order of the gender system and to change the attitude of people through adult education, information and persuasion. The White Ribbon participated in public debate pursuing temperance and women’s suffrage, and was a lobbyist proposing motions and demanding legislative reforms. The White Ribbon’s ideological approach, as well as their philanthropic activities emanated from a bourgeois ideal of conscientiousness and cultivation, and from an interest in social politics. This was in contrast to the bourgeois view of what the ideal woman should do. From the White Ribboners’ point of view, society could only prosper when women had the same rights as men, and could participate the public sphere and become involved in politics.

  The study shows that the organization worked hard for equality and democracy, pursuing a feminist and liberal ideology. The White Ribboners regarded themselves, and also acted, as political agents. They introduced and increased women’s possibilities for adult education. They initiated and provided social protection for alcohol addicted women, and for poor and fallen women and girls. These activities must be seen as forms of enterprises and the White Ribboners  as entrepreneurs, since these institutions were, in fact, innovations and models for solving problems in order to build a welfare system and to create a temperate and prosperous society. The thesis put forward arguments that the White Ribbon’s social and political work are political innovations and important elements in the process of democratization and, therefore, played an important part in this process.

 • 188.
  Bengtsson, Åsa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Kontext & kulturgränser (KK).
  The White Ribbon - Temperate Women on Public Scenes2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  I would like to present my dissertation on the female temperance organization the White Ribbon, founded in Sweden in the year 1900. The organisation was part of the international World’s Woman’s Christian Temperance Union. The aim of the White Ribbon was to create a temperate society and the activity was nationwide. The organisation ran temperance restaurants, and established different kinds of philanthropic institutions such as orphanages, rest homes, and rescue homes for prostitutes and female alcoholics. They also launched vocational training and educational courses for women. They had their own publishing firm, which issued a journal and pamphlets.

  I have studied the White Ribbon as a social movement, and therefore I use a social movement theory to analyse their work. This theoretical approach has made it possible to analyse the underlying ideology as well as the organisation’s practical activities. Thus, I have been able to focus on the social and political activities in relation to the process of democratisation in Sweden. The study shows that the White Ribbon’s aim was not only to create a temperate society. In fact, it may be argued that the primary ambition was an equal and democratic society, which was founded on women’s political rights and their participation.

  Generally speaking, female Christian associations and their charitable activities have been considered conservative, promoting a traditional female ideal that consigned women to the private sphere. My study shows differently. The White Ribboners opposed the prevailing views on women, arguing that they had both a right and an obligation to act in society and politics. Their philanthropic institutes did not originate from a female Christian mission but from socio-political ambitions. Moreover, they should also be seen as businesses in a branch of new and necessary social services; the White Ribboners were in fact entrepreneurs and business owners. The organisation’s members were presented as role models for how women could and should participate in society. The journal paid attention and tributes to businesswomen, female politicians and writers, etcetera. This way the White Ribbon praised and promoted icons that contradicted the prevailing view on women. In short, they introduced a new and different female ideal.

  As part of the temperance movement, the White Ribboners did not only have access to the political field, but were also recognised as political agents. Like their male equivalents, the White Ribboners were political lobbyists active in political parties. Quite a few of them were members of the Liberal party and had positions in local councils. Like many other studies, mine shows that women were active agents on the public and political scene. Despite this, female politicians are rarely mentioned in the history of politics; newly published school textbooks still reproduce the view that men, and not women, were agents in society, claiming that the public and political scenes were male domains. Unfortunately, after decades of gender research the history shelves in Swedish bookstores are still dominated by the history of men. This raises several questions worth discussing.

 • 189.
  Bengtsson, Åsa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Kontext & kulturgränser (KK).
  Transnational Feminists – The White Ribbon2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In order to briefly demonstrate the contextual and transnational background of the women’s movement and the temperance movement in Sweden, this paper shortly introduces how female organizations were founded due to the lack of gender equality in the American temperance movement. Thereafter, an excerpt from my dissertation Temperate Women. Educators, Entrepreneurs and Political Agents. The White Ribbon 1900-1930  (2011) follows, in which I conclude the result of my analysis of the Swedish female, Christian, temperance organization The White Ribbon, which was a Swedish branch of The World's Woman's Christian Temperance Union, initially founded in the USA.

  I briefly introduce the dissertation’s theoretical perspective of social movement, and give an account of how I analyze The White Ribbon as a political agent. I then summarize the result of my analysis of the White Ribboners participation on the political field and the public debate. In their ambitions to create a temperate society, the White Ribboners demanded women's political and social rights. The claimed that society could only progress if women participated in politics and decision making. The White Ribboners themselves were politically engaged and several had positions in local councils. All over the country organization ran philanthropic institutes, which were not only social companies, but also models or political innovations of how to deal with social problems. The work of the White Ribbon was generated from the feminist ideology of the American female teetotalers, and in the final discussion the conclusion highlights the American influence on the Swedish White Ribboners.

 • 190.
  Bennedahl, Claude
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för studier av politik, kommunikation och medier (CPKM), Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Johansson, Henrik
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för studier av politik, kommunikation och medier (CPKM), Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Utformningen av lärande barnprogram: En kvalitativ analys utifrån filmteori och semiotik2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte:              Syftet med uppsatsen är att kritiskt granska utformning av svenska barnprogram som har målet att vara lärande, för att se på vilket sätt man skapar mening och vilka strategier man använder för att göra programmen intressanta. Målet är att identifiera olika metoder och reflektera över på vilket sätt metoderna förmedlar programmens budskap. 

  Metod:           Vi har utfört en kvalitativ analys av tre olika barnprogram utifrån filmteori och semiotik.

  Resultat:           Vi har kommit fram till att olika program använder skilda metoder för att förmedla sitt budskap. Metoderna skiljer sig åt beroende på vilken målgrupp man riktar sig, vad man har för intentioner med programmet och vad programmet handlar om. 

 • 191.
  Bennedal Karlsson, Karolina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  En läromedelsanalys av digitala läromedel utifrån en läsförståelse-kontext2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Läromedel har använts i många år i skolan och många lärare använder dem som en grund i deras undervisning. Tidigare har läromedlen kritiskt granskats av staten, idag är det däremot upp till lärarna att själva göra denna granskning. Läromedel idag består dessutom inte bara av den traditionella boken, idag finns även digitala läromedel att tillgå i undervisningen. I läroplanen har det getts mer utrymme för det digitala och digital kompetens ses som en nyckelkompetens för att ett livslångt lärande ska kunna ske. De digitala läromedlen kommer användas mer i undervisningen och även dessa behöver kritiskt granskas.       

  I studien granskas tre digitala läromedel och två frågeställningar besvaras, dessa är ”Hur är avsnitten med lässtrategierna strukturerade i de utvalda läromedlen?” och ”Hur ger avsnittet Sammanfatta möjlighet att utveckla läsförståelsen när läsningen sker via digitala medier?” Resultatet visar att de digitala läromedlens innehåll är bristfälligt för eleverna och utvecklingen av läsförståelsen. Utifrån resultatet konstateras det att läromedlen är svåra att navigera i och flera av dem saknar en tydlig guide över hur de ska användas. När läsning ska ske finns flera brister i utformningen och layouten som gör att läsförståelsen kan påverkas negativt.

  Genom studien kan lärare få verktyg och inspiration till att själva granska digitala verktyg som de tänkt använda i undervisningen. Genom granskningen får lärarna även större förståelse för hur läromedlet fungerar. Genom att ta del av denna studie kan lärare även inspireras att skapa egna analysaspekter i en läromedelsgranskning för att på så sätt undersöka om läromedlet erbjuder det som läraren efterfrågar.   

  Fortsatt forskning hade kunnat ske genom att elever får använda läromedlen och att deras åsikter uppmärksammas genom intervjuer eller enkäter. På så sätt granskas läromedlet ur ett elevperspektiv och nya egenskaper i läromedlen kan upptäckas

 • 192.
  Bennedal Karlsson, Karolina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Dzamalija, Nerma
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Läsförståelse i grundskolan: En litteraturstudie om läsförståelse och hur den påverkas av att läsningen sker via en skärm2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Undervisningen utvecklas och förändras kontinuerligt i takt med att samhället förändras. En stor förändring de senaste åren är att de digitala verktygen flyttat in i klassrummet, detta till stor del eftersom att samhället digitaliserat. Med det digitaliserade samhället framkommer nya metoder som eleverna kan använda för att utveckla sina kunskaper, däribland också sin läsförståelse. Det är skolans skyldighet att utifrån kursplanen att introducera eleverna till metoder som framkommer på skärm som undervisningsmaterial. Syftet med denna studie är att se vad forskning säger om hur läsförståelsen påverkas om texten läses på papper eller på skärm. Resultatet av litteraturstudien visar att skillnad finns mellan läsning som sker på papper eller på skärm, när läsning sker via en skärm påverkas läsförståelsen negativt. Denna negativa påverkan beror bland annat på metakognitiva processer som tillkommer och attityder till det medium som används. Litteraturstudien har dock även visat på positiva aspekter med användningen av det digitala, bland annat kan undervisningen anpassas mer till elevens individuella behov. Till vidare forskning kan man undersöka hur läsförståelsen påverkar elever som blivit uppväxta med det digitala i undervisningen.

 • 193.
  Bentelid, Dina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Den moderna ensamhetens paradox: En litteraturvetenskaplig analys av modernitet och individualism i Therese Bohmans Aftonland2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker spänningen mellan frihet och trygghet respektive ensamhet och gemenskap som typiskt moderna erfarenheter i Therese Bohmans samtidsroman Aftonland (2016). Studien syftar till att relatera dessa teman till viss kritik av det moderna samhället genom sociologiska teorier om modernitet och individualism. Tillvägagångssättet för studien är en litteraturvetenskaplig analys med en hermeneutisk forskningsansats. De slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat är att spänningen mellan frihet och trygghet kan kopplas till ensamhet, såväl självvald som ofrivillig. Det moderna samhällets frihetsbetoning och individers identitetsskapande som skildras i Aftonland kan resultera i en upplevelse av otrygghet och oro som kan härledas tillbaka till sökandet efter balans mellan frihet och trygghet. I detta resultat kan också en kritisk diskussion om individualism och frihet som moderna erfarenheter anas.

 • 194.
  Bentelid, Dina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Tellqvist, Olle
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Frimurarna och religionen: En religionssociologisk studie av Svenska Frimurare Ordens plats i det samtida religiösa landskapet2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to situate the locus of the Swedish branch of freemasonry, Svenska Frimurare Orden, in the contemporary religious landscape. The research questions are as follows: On what grounds can the Swedish branch of freemasonry be considered religious? If the Swedish branch of freemasonry is considered religious, how does it fit into the contemporary society among the plethora of new religious movements? In regard to the first question, a definition of religion is required, thus Bruce Lincoln’s theory with four domains of religion is used to decide to what extent the Swedish branch of freemasonry can be described as a religion or a religious movement. To be able to answer the second research question the four sociological narratives as presented by Meredith B. McGuire are used to analyze the results of our study.

   

  The results are reached through examination of the common laws of the Swedish branch of freemasonry and the data found on their official website, combined with hermeneutic interpretation. Our conclusion is that the Swedish branch of freemasonry through its explicit connection to Christianity, in addition to its esoteric and occult practices both fits into a historical continuity regarding religion in Sweden, as well as with contemporary societal currents regarding new religious movements.

 • 195.
  Berg, Eric
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Kommunismen i läroplaner: En artikelstudie om hur kommunismen porträtteras i våra läroplaner och i läroböcker under åren: 1955, 1969, 1980, 1994 och 2011.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 196.
  Berg, Lars-Erik
  et al.
  Institutionen för teknik och samhälle, Högskolan i Skövde.
  Nelson, Anders
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR), Studier om lärande och utbildningsrelationer (SOLUR).
  Identitet och genus i lek med dockor och figurer i förskolan2006Ingår i: Nordisk Pedagogik, ISSN 0901-8050, E-ISSN 1504-2995, Vol. 26, nr 2, s. 124-138Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this text is to introduce perspectives, questions and empirical examples regarding children's identity construction in play with dolls and figures that represent women and men in both gender-typed and non gender-typed ways. Videotaped play of two 4-year old boys and three 5-year-old girls in a preschool setting is analyzed from complementary interactionistic and socio-cultural perspectives. The level of plasticity in the toyplay is interpreted. The results suggest ways in wich the gender-plastic character of toy play can be founded in children's intentions as well as in the toys' character as mediating tools. The analysis is based on whether children play with, through, in or beside their toy gestalts. These and other similar distinctions help to differentiate identity consequences in play.

 • 197. Berg, Lars-Erik
  et al.
  Nelson, AndersHögskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR), Studier om lärande och utbildningsrelationer (SOLUR).Svensson, Krister
  Toy Research in the Late twentieth Century. Part 1, Toys in Educational and Socio-cultural Contexts: Selection of papers presented at the International Toy Research Conference, Halmstad University, Sweden, June 19962003Proceedings (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 198.
  Berg, Marlene
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Lygnestad, Madeleine
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  ”Vi kan lära oss av varandra och få tips”: En undersökning om hur texttriangeln kan fungera som ett stöd när elever ger respons till varandra och om elevers attityd till kamratrespons.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På de nationella proven i årskurs 6, presterar eleverna sämst på delprov C, där de testas på sin skriftliga förmåga. Tidigare forskning visar att elever är vana vid att få summativ respons istället för formativ respons samt att elever saknar kunskaper om hur användbar respons ges. Det finns därför ett behov av att elever lär sig att ge lämplig och användbar kamratrespons. Syftet är att undersöka om texttriangeln kan fungera som ett stöd när elever i årskurs 4–6 ger kamratrespons på varandras instruerande texter, i svenskämnet. Vidare är syftet att undersöka vad elever har för attityder gentemot kamratrespons på varandras texter, mer specifikt, att besvara frågeställningarna: Vilka typer av kommentarer skriver eleverna i sin kamratrespons när de använder texttriangeln som responsmall? och Vilka attityder har eleverna gentemot kamratrespons? För att besvara frågeställningarna och uppnå studiens syfte har elevers kommentarer de gett i sin kamratrespons och svar på en internetenkät analyserats. Resultatet visar att eleverna ger fyra olika typer av kommentarer i sin kamratrespons och att det finns en positiv attityd bland eleverna gentemot kamratrespons från en klasskamrat.

 • 199.
  Berg, Martin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR).
  Att fånga tidens tempo: Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i näringslivet2011Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Riksbankens Jubileumsfond har sedan 2009 ett pilotprogram, Flexit,  där forskare inom humaniora och samhällsvetenskap får möjlighet att arbeta som in-house forskare i den privata sektorn under tre år. Flexits syften är att:

  • bygga broar mellan humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och näringslivet,
  • underlätta kunskapsutbyte och stimulera kontakter så att fler organisationer utanför universitetsvärlden kan se och nyttja kompetensen hos disputerade humanister och samhällsvetare.
  • påverka meriteringssystemet så att akademin i högre grad värderar erfarenheter från företagsvärlden, och vice versa,
  •  visa alternativa karriärmöjligheter för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

  Två av forskarna från den första omgången, Martin Berg och Susanna Toivanen, berättar om sina erfarenheter inom programmet. Susanna Toivanen berättar hur det är att forska om framtidens kontorsarbetsplatser, och vilka möjligheter och utmaningar det innebär att bedriva forskning i samverkan med ett stort byggbolag. Susanna är verksam som samhällsvetenskaplig forskare på NCC Property Development på företagets kontor i Västra Hamnen i Malmö.

  Martin Berg delar med sig av sina erfarenheter av att forska om sociala medier på en webb- och strategibyrå som har ena foten i Malmö och den andra på internet. Martin är sociolog och verksam som forskare på Good Old i Malmö.

  Maria Wikse fungerar som samtalsledare.

 • 200.
  Berg, Martin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR).
  Begäret försvann på en middag med Judith Butler2011Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
1234567 151 - 200 av 2287
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf