hh.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 151 - 200 of 1040
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Berg, Martin
  Good Old, Malmö.
  Samverkan och samvärkens nödvändighet2012Inngår i: Akademi och stad – vänner för framgång / [ed] Peter Arvebro och Sonja Meksa, Helsingborg: Helsingborgs stad , 2012, s. 24-31Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 152.
  Berg, Martin
  Lunds Universitet, Sverige.
  Självet och subjektets svårgripbara nödvändighet: utkast till en socialpsykologisk kritik av Judith Butler2006Inngår i: Lambda Nordica, ISSN 1100-2573, E-ISSN 2001-7286, Vol. 11, nr 4, s. 7-24Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The self and the elusive necessity of the subject: outline of a social- psychological critique of Judith Butler In her widely cited and criticised Gender trouble, Judith Butler (1990) elaborated the thought that gender needs to be understood as performative – a certain kind of doing behind the bars of a hegemonic heterosexual imperative that governs intelligible bodily configurations. Drawing mainly on psychoanalytical and foucauldian arguments, Butler dwells upon numerous important questions concerning power and subjectivity while arguing that subjects need to conform to the heterosexual matrix in order to gain intelligibility. However, she does not manage to emphasize the importance of situating neither the subject nor the body in a social reality. Due to the problematic and sometimes unclear differentiation between the concepts of performance and performativity as well as the somewhat obscure idea of subjectivity, self and corporeality that are put forward in Butler’s theorizing, it is here argued that her theoretical framework needs to be re-conceptualized from the viewpoint of social psychology. Combining a theoretical framework that draws upon Butler (1990; 1993; 1997a and 1997b) with a symbolic interactionist perspective (Blumer 1969; Mead 1995), this paper aims at locating intersections, gaps and similarities between these rather disparate perspectives. Initiating such a venture, the argument pursued in this paper revolves around the concept of social self and the ways this concept possibly can elaborate Butler’s theory. It is argued that a social psychological take on butlerian thinking can enhance and further elaborate an understanding of the processes involved in the doing of gender.

 • 153.
  Berg, Martin
  Lunds universitet, Lund, Sverige.
  Självets garderobiär: självreflexiva genuslekar och queer socialpsykologi2008Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med föreliggande studie är tudelat. För det första syftar den till att på teoretisk väg etablera en dialog mellan queerteoretisk och socialpsykologisk teoribildning om aktörer och aktörsskap med utgångspunkt i en kritisk läsning av Judith Butler och George Herbert Mead. För det andra syftar den till att på empirisk väg utveckla och fördjupa denna dialog i syfte att demonstrera och resonera kring de möjligheter som uppstår i spänningen mellan dessa teoretiska perspektiv. På detta sätt är avsikten att föra ett bidrag till såväl den queer- och genusteoretiska debatten som dess socialpsykologiska motsvarighet. Ambitionen är att detta sammantaget kan utgöra ett ramverk i vilket möjligheterna med en queer socialpsykologi skisseras. I jämförelsen mellan dessa teoretiska perspektiv fokuseras på frågan om hur människor antas bli till som aktörer och under vilka villkor och genom vilka processer detta äger rum. I centrum för denna diskussion positioneras relationen mellan deras respektive antagande om struktur och aktör samt hur denna relaterar till och förutsätts vara uppburen genom något slags praktik. För det andra diskuteras individens möjlighet att omförhandla sitt förvärvade aktörsskap och genom vilka processer och praktiker detta eventuellt kan göras möjligt. Avhandlingen är uppdelad i fyra delar. Den inledande delen (del 1: Inledande ord) introducerar studiens övergripande bakgrund, teoretiska position, syfte, material och de metodologiska överväganden som har gjorts under forskningsresans gång. Den andra delen (del 2: Teoretiska interventioner) utvecklar i tre kapitel den diskussion om spänningen mellan queerteori och socialpsykologi som påbörjades i avhandlingens första och inledande kapitel. I ett första kapitel fokuseras på Judith Butler för att ringa in och granska några centrala argument och faktorer i hennes tänkande. I ett andra kapitel diskuteras George Herbert Mead för att, i likhet med föregående kapitel, presentera hans övergripande argument och huvudsakliga tankegångar. Avslutningsvis avrundas avhandlingens andra del med ett kapitel som syftar till att summera och utveckla den spänningsrelation som hittas mellan dessa två teoretiker samtidigt som en diskussion förs om de möjligheter en empirisk utveckling av den teoretiska problematiken skulle kunna bidra med. Den teoretiska spänning som lokaliseras mellan Mead och Butler kretsar i första hand kring deras förståelse av relationen mellan aktör och praktik och med utgångspunkt i denna formuleras arbetsbegreppen transaktör och transpraktik som genomgående används i presentationen av det empiriska materialet. Avhandlingens tredje del (del 3: Empiriska nedslag) är i första hand av empirisk karaktär och är uppdelad i två kapitel. I det första av dessa förs en diskussion om hur de självreflexiva genuslekarna inbegriper formulerandet av ett särskilt transgenus och på vad sätt det är möjligt att förstå iscensättandet av genus som en i första hand självkommunikativ praktik. Gradvis demonstreras hur det går att utläsa en önskan om att iscensätta genus tillsammans med andra människor och därför kretsar det följande kapitlet kring en diskussion om betydelsen av social interaktion för detta iscensättande. Med andra ord går det att utläsa en rörelse från självkommunikation till (önskad) social interaktion och detta är ett tema som tydligt ringar in en stor del av den teoretiska problematik som genomsyrar denna studie. I den fjärde och avslutande delen (del 4: Avslutande reflektioner) knyts i tre kapitel de resonemang som hittills har presenterats och diskuterats ihop. Det inledande kapitlet för en teoretiskt orienterad diskussion om den föregående genomgången av det empiriska materialet. I ett därpå följande kapitel fokuseras på olika aspekter av självreflexiva genuslekar i relation till den klädda kroppen för att visa hur den tidigare presenterade praktik- och aktörsproblematiken är avhängig den klädda kroppens genusprägling. I detta sammanhang visas hur det är möjligt att upprätta en relation mellan självets framväxt, subjektivitet och den klädda kroppen. Avslutningsvis förs ett kortfattat resonemang kring avhandlingens huvudsakliga argumentationslinjer och vilka möjligheter ett tänkande inspirerat av queer socialpsykologi för med sig.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 154.
  Berg, Martin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Människa och Informationsteknologi (MI-lab).
  Smart jewellery: measuring the unknown2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Self-tracking devices and apps often measure and provide interpretations of personal data in a rather straightforward way, for instance by visualising the speed and distance of a run or the quality of sleep during a night. There is however a growing number of devices that take the data analysis further by providing insights and algorithmic advices about domains of our lives that are otherwise thought of as difficult to grasp. This paper explores two devices of this kind, namely the Moodmetric and the ŌURA which are two recently released smart rings with associated mobile apps that claim to measure emotions and rest, promote happiness and help users to perform better. Whereas several studies have shed light over how users engage with self-tracking apps and devices, little attention has been paid to how these technologies stem from dreams, hopes and imaginaries of designers and developers. This paper approaches self-tracking from a producer perspective in order to frame how users and their everyday lives are imagined by designers and how these assumptions are built into the technologies. Empirically, the paper is based on a content analysis of blog posts, marketing materials and user guides from the ŌURA and Moodmetric companies along with video interviews with company representatives as well as recordings of their public appearances. Engaging with the field of software studies as well as the emerging field of self-tracking studies, this paper aims at providing a basis for further design oriented studies of self-tracking.

 • 155.
  Berg, Martin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR).
  Social Intermediaries and Object-Centred Sociability2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  During the last few years, a steady stream of journal articles and conference papers with the aim of discerning the impact and possible meanings of social network sites (SNS) have been published. It is often argued that SNS significantly diverge from earlier forms of web communities since they are centred around the individual actor rather than themes of interest. According to boyd and Ellison (2007), an important aspect of these changes is that SNS allow for the construction of a public or semi-public profile through which it is possible to put on display a list of shared social connections which, in turn, makes it viable to browse the social connections of other users. By demonstrating the social connections to others, an establishment of latent social ties is facilitated and thus, as Haythorntwaite (2005) has demonstrated in depth, a form of connectivity emerges that makes otherwise unconnected others connect. Following these lines of thoughts, this paper aims at establishing an understanding of SNS which takes into account two interrelated yet hitherto undertheorised themes. First, SNS such as Facebook and Twitter, have largely come to function as mediators of social and symbolic content which in turn provide the basis for social interaction. Following the arguments of Knorr-Cetina (1997), among others, this paper explores the fact that communication on SNS occurs through a shared social object which is not only mediated but also structured thus allowing for a certain kind of object-centred sociability. Secondly, taking into account the emergence of such a sociability, this paper suggests that SNS are not so much mechanisms for self-presentation and social interaction as they can be regarded as social intermediaries which subject social and symbolic content to the specific structure of the digital interface. Taken as a whole, this paper provides an exploratory understanding of emerging social structures in digital culture thus illuminating important facets of social interaction and communication in contemporary society. 

  boyd, d. m., & Ellison, N. B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210-230. 

  Cetina, K. K. (1997). Sociality with Objects: Social Relations in Postsocial Knowledge Societies. Theory, Culture & Society, 14(1), 1-30. 

  Haythornthwaite, C. (2005). Social networks and Internet connectivity effects. Information, Communication & Society, 8(2), 125-148. 

 • 156.
  Berg, Martin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR).
  Social Intermediaries and the Location of Agency: A Conceptual Reconfiguration of Social Network Sites2012Inngår i: Contemporary Social Science, ISSN 2158-2041, E-ISSN 2158-205X, Vol. 7, nr 3, s. 321-333Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Over recent years significant changes in the nature of online communication have taken place, not the least because of the emergence of Web 2.0 and the subsequent proliferation of Social Network Sites (SNS). These changes illuminate the need for having a precise conceptual apparatus that can grasp the complexity of contemporary online phenomena and their social dynamics. Exploring various accounts of SNS as part of the wider Web 2.0 realm, this paper approaches the widespread assumption that SNS bring forth a number of changes in the social as well as institutional arrangements surrounding their being used. Distinguishing between an instrumental and an institutional approach towards SNS, this paper suggests that contemporary research on SNS is roughly divided into two broad streams, one that focuses on how SNS are brought into service by users, and the other on how SNS bring users into service. The difference between these approaches is framed by suggesting a conceptual separation between individual-oriented and system-oriented agency. In order to overcome the difficulties attached to understanding the social dynamics of SNS as a distinct application within the Web 2.0 realm, it is argued that the term ‘social intermediaries’ offers a way to conceptualise SNS with respect to their functional position in the social realm, thus providing an important alternative to contemporary instrumental and institutional accounts. © 2012 Copyright Academy of Social Sciences.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 157.
  Berg, Martin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR).
  Social Intermediaries as the Third Other: Web 2.0 and the Conceptualisation of Sociality and Agency2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Over recent years significant changes in the nature of online communication have taken place, not the least because of the emergence of Web 2.0 and the subsequent proliferation of Social Network Sites (SNS). These changes have provided researchers, scholars and critics with a multi-levelled field of investigation while at the same time illuminating the need for having a precise conceptual apparatus which bears a possibility to account for the social dynamics of contemporary online phenomena. This paper explores the possibility to understand the various appearances of Web 2.0 and SNS as bringing forth a number of changes in the social as well as institutional arrangements surrounding their being used. In overall terms, these phenomena are conceptualised from a perspective that either focuses on individual instrumentality or institutional exploitation. Whereas the instrumental view primarily locates agency at the level of individual users and the personal benefits associated with the performance of various technologically mediated actions, the institutional view ascribes agency to the Web 2.0 applications which are assumed to commercially deploy their users as objects of inquiry and sources of information. In this paper, these ideas are further elaborated by suggesting a conceptual separation between individual- oriented and system-oriented agency that lays the foundation for developing a conceptual apparatus that accounts for the social dynamics of Web 2.0 and SNS. Taking the different ways of locating agency as a point of departure, it is furthermore suggested that the term ‘social intermediaries’ provides a possibility to conceptualise Web 2.0 and SNS from the perspective of their functional position in the social realm, thus providing an important alternative to contemporary instrumental and institutional accounts. Drawing on Georg Simmel’s understanding of sociality, the notion of social intermediaries is conceptualised as a ‘third Other’ that is assumed to intervene in the social realm and the processes as well as practices of of which it consists. 

 • 158.
  Berg, Martin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR).
  Sociala algoritmer och brukat skratt2011Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 159.
  Berg, Martin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR).
  Sociala medier är en omöjlighet2011Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 160.
  Berg, Martin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR).
  Teknologisk socialitet och bokskrivandets problem2011Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 161.
  Berg, Martin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR).
  The Archived Self: Online Data Processing and the Automated Re-Invention of Life History2012Inngår i: Proceedings of a Regular Session, Archives for Maintaining Community and Society in the Digital Age: Final Version (20120213), 2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  During the last few years, numerous journal articles aiming at discerning the impact and possible meanings of social network sites (SNS) such as Facebook and Twitter have been published. It is often argued that SNS significantly diverge from earlier forms of web communities since they are centred around the individual actor rather than themes of interest. According to boyd and Ellison (2007), an important aspect of these changes is that SNS allow for the construction of a public or semi-public profile through which it is possible to put on display a list of shared social connections which, in turn, makes it viable to browse the social connections of other users. Although being important aspects of SNS, these observations do not account for the automated data processing of harvested personal information that constitute the very motor of these sites. Exploring the ways in which Facebook gathers and processes personal and interactional data in order to provide what is assumed to be an enhanced user experience, this paper aims at establishing a (micro-)sociological understanding of the interrelationship between social interaction and archival practices as well as processes on Facebook. Drawing on the theories of Mark Poster (1995/2006) and Michel Foucault (1990/1979) among others, this paper provides an important contribution to contemporary archive studies as well as a critical account of the increasingly automatised understanding of personal life history.

 • 162.
  Berg, Martin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR).
  The “cyberqueer” option: A sociological take on queer qualitative methods2009Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Drawing on my experience of “field work” within the web community qruiser.com, this presentation raises a number of questions related to the tension between sociological and queer modes of inquiry. Frequently, as Seidman suggests out, queer analyses consist of a “rendering of literary analysis into social analysis” (1995: 125). The social realm, however, is “often narrowed into categories of knowledge and culture while the latter is itself often reduced to linguistic, discursive binary figures” (ibid: 139). What are the possibilities of a queer sociological method and in what ways is it possible to overcome the problems that Seidman points out? It is my intention to further investigate these issues by turning to what Wakeford (2002) has named “cyberqueer research”. Is it a viable thought that web communities, as O’Brien proposes, make up “a site for studying the viability and implications of constructionist theories that emphasize ’doing gender’ as a social accomplishment” (2001: 79)? Following this line of thought, could a “cyberqueer research” help to overcome the inherent differences between sociological and queer modes of inquiry?

  O’Brien, Jodi. (2001), “Writing in the body: gender (re)production in online interaction”, in Marc A. Smith and Peter Kollock (eds.), Communities in Cyberspace. London & New York Routledge, 76-104.

  Seidman, Steven (1995), “Deconstructing Queer Theory or the Under-Theorization of the Social and the Ethical”, in Linda Nicholson and Steven Seidman (eds.), Social Postmodernism: Beyond Identity Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 116-41.

  Wakeford, Nina (2002), “New Technologies and ’Cyber-queer’ Research”, in Diane Richardson and Steven Seidman (eds.), Handbook of Lesbian & Gay Studies. London: Sage, 115-44.

 • 163.
  Berg, Martin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för samhällsanalys (CESAM).
  The production of online space: Facebook and algorithmic metapower2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Explicitly focusing on Facebook, this paper aims at exploring the effects of algorithms as social structures and strives at advancing the study of how algorithms contribute to a production of online space and its impact on various social processes concerning self and subjectivity. Empirically, this papers departs from an analysis of approximately 470 self-reflexive diary entries about Facebook use, authored by people between the ages of 22 and 68. The findings are analysed by turning to core readings in the emerging field of software studies (Kitchin & Dodge 2011, Manovich 2013) along with the works of Henri Lefevbre (1999/1974) and Georg Simmel (2009/1908). In overall terms, this paper suggests that spatiality is still an important facet of contemporary online sphere yet in a radically different sense than early accounts of online space proposed. By exploring the changed characteristics of online space, this paper advances the ongoing discussion of algorithms as social structures as well as the possible surfacing of new forms of power and their general implications for everyday life (online). These are all matters that need to be taken seriously if research is supposed to establish an understanding of the complex nature of the digital world and the ways in which it feeds into, affects and become part of material social spaces.

 • 164.
  Berg, Martin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR).
  Vernacular Sociology and Netnographic Explorations2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Although the history of the internet, and the social web in particular, is comparatively short, numerous publications have strived at establishing an understanding of what it means to undertake qualitative research on the internet. Early accounts of virtual ethnography or "netnography" focused mainly on the possibility to make use of web communities for researching identity performances and consumption patterns among other themes. During the last few years, the emergence of social network sites (SNS) has heavily redefined the social landscape of the internet since it involves a shift from thematically orientated communities to networks that are centred around the activity of the individual actor. Increasingly, these networks form the basis for a new way of interaction by means of user-generated content since people engage in social activities such as sharing, reviewing and commenting upon the information that each and other user generate. Taking these fundamental changes into account, Beer och Burrows (2007) point at the importance of adjusting research strategies to the conditions of the social web while at the same suggesting that users of SNS are to some extent already involved in a sort of vernacular sociology as part of their social practices. Taking these thoughts further, this paper sets forth to understand in what ways recent developments of SNS have provided a shift in the ways in which the social actor can possibly be delineated. Since SNS allow for a self-presentation and social interaction that largely depend upon the social connection to others, the conditions for communication and social interaction have been fundamentally altered and this state of affairs challenges the assumptions that underlie qualitative research in general and ethnograpy in particular. Theoretically elaborating on these thoughts, the overall objective with this paper is to explore the tensions between ethnographic practies on the internet and the fact that users of SNS are not only preoccupied with a vernacular sociology but are also, and more importantly, to a large extent delineated by their interpersonal actions and social connections. 

  Beer, D., & Burrows, R. (2007). Sociology And, of and in Web 2.0: Some Initial Considerations. Sociological Research Online, 12(5).

 • 165.
  Berg, Martin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR).
  What you need to know about the youth to become successful in the future: Föredrag och paneldebatt tillsammans med Prof. Thomas Johansson och Dr. Katarina Graffman.2011Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Tillsammans med Katarina Graffman, doktor i antropologi och VD för InCulture, samt Thomas Johansson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, höll jag ett kortare föredrag med påföljande diskussion på The Conference. Rubriken var satt till “What you need to know about the youth to become successful in the future” och redan dessa ord tyder på att det var fråga om en grannlaga uppgift. Hur skulle det vara möjligt för tre talare att under 45 minuter komma fram till något vettigt, säga det på ett begripligt sätt och dessutom vara någorlunda överens i det vi kom fram till? Det är stora frågor vi har att göra med då utveckling och design omtalas eftersom det inte på något vis är fråga om att bara skapa en cool eller praktisk grej, tjänst eller applikation på eget bevåg eller för kunds räkning. Snarare handlar det om att skapa produkter som på ett eller annat sätt får en plats i människors vardagsliv och som därifrån får betydande konsekvenser för hur vi lever våra liv. Kanske låter det överdrivet stort men det går inte längre att se nätet och dess olika applikationer som ett festligt eller praktiskt inslag i människors vardagsliv. Med tanke på den vikt som människor (och inte minst ungdomar) lägger vid nya medier av olika slag blir design- och utvecklingsprocesser snarare en fråga om att skapa och förändra de strukturer varvid vardagslivets olika skeenden häftas fast. För att lyckas med en sådan uppgift krävs det att långsiktiga relationer med användarna byggs upp och det är något som kräver en fördjupad förståelse av såväl det sociala sammanhang som användarna (som ju trots allt är människor) befinner sig i som deras komplexa relation till teknologi. Om detta talar jag, Katarina Graffman och Thomas Johansson.

 • 166.
  Berg, Martin
  et al.
  Malmö University, Malmö, Sweden.
  Fors, Vaike
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Workshops as Nodes of Knowledge Co-production: Beyond Ideas of Automagical Synergies2017Inngår i: Theoretical Scholarship and Applied Practice / [ed] Sarah Pink, Vaike Fors & Tom O'Dell, New York: Berghahn Books, 2017, s. 53-72Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 167.
  Berg, Martin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM).
  Grafström, Maria
  Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE), Stockholm, Sverige.
  Att samverka2014Inngår i: Efter festen: Om konsten att utvecklas från doktor till docent, eller en överlevnadsguide för den postdoktorala tillvaron / [ed] Sara Eldén & Anna Jonsson, Lund: Studentlitteratur, 2014, 1, s. 197-212Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 168. Berg, Martin
  et al.
  Pink, Sarah
  Fors, Vaike
  Automation in the Wild: exploring empathy2015Inngår i: Un/Certainty / [ed] Sarah Pink & Yoko Akama, Melbourne: RMIT University , 2015, s. 50-55Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 169.
  Berg, Martin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR).
  Sjunnesson, Joakim
  Lunds universitet.
  ICOTW: Internet flyttar hemifrån2011Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 170.
  Berg, Martin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR).
  Wickman, Jan
  Åbo Akademi; Gästforskare vid Centrum för genusvetenskap, Lunds universitet.
  Queer2010Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Queerteorin har fått ett stort genomslag inom forskning och debatter om kön, genus och sexualitet. I den här boken presenteras "klassisk" amerikansk queerteori och utvecklingen av queerforskningen fram till våra dagar. Den diskuterar de spänningar som uppstår i en sociologisk tillämpning och erbjuder en analys av den lokala utformningen av perspektivet i Sverige och Norden.

 • 171.
  Berggren, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Zlojutro, Alexandra
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  "Drogmissbrukare faller mellan stolarna": En kvalitativ studie om polis och socialtjänstens åsikt kring Sveriges lagreglering i hanteringen av missbrukare2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 172.
  Bergh, Angelina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Anhörigproblematik i äldreomsorgen2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet för föreliggande uppsats är att utifrån individens perspektiv erhålla djupare förståelse och insikt i vilka faktorer som bidrar till konflikter, och hur problemlösning uppstår och utvecklas i relationen mellan anhörig och chef inom äldreomsorgen. Studien är gjord med kvalitativ metod och fokuserad intervjuguide. Urvalet består av fem enhetschefer verksamma i äldreomsorgen i Halmstad kommun. Resultatet visar på att en fruktsam problemlösning startar med en sund relation till anhöriga baserat på tillit, kunskaper om yrket samt en förståelse av vad människor behöver och hur de tänker. Chefens egen erfarenhet och bakgrund i kombination med utbildning och engagemang påverkar problemlösningens natur. För stöd i relationen nämns i första hand den egna chefen och andra kollegor. Resultatet är analyserat med utgångspunkter i Goffman, Foucault och Asplund. Analysen går genom problemlösningens socialpsykologi, social responsivitet, makt och institution.

 • 173.
  Berglund, Tomas
  et al.
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Håkansson, Kristina
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Isidorsson, Tommy
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Alfonsson, Johan
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Temporary Employment and the Future Labor Market Status2017Inngår i: Nordic Journal of Working Life Studies, E-ISSN 2245-0157, Vol. 7, nr 2, s. 27-48Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to describe and explain the development of temporary employment in Sweden between 1992 and 2010, and to investigate the effect of temporary employment for individuals' futurecareer on the labor market. The article analyzes temporary employees' status transitions on the labor market using Swedish Labour Force Survey (LFS) data for the period 1992-2010. Each cohort consists of 2-year panels and focuses on changes between the first and last measuring points. The findings indicate that the specific type of temporary employment is crucial as regards whether or not it constitutes a stepping-stone toward permanent employment. The chances are greater in the case of, for example, substitutes, but are considerably less in the case of on-call employment. Certain types of temporary employment thus seem to be used by the employer to screen the employability of the employee, while others are used for achieving flexibility.

 • 174.
  Bergström, Josefin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Theandersson, Tina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  "En väg in": En socialpsykologisk studie om de anställdas upplevelser kring organisationsförändringen "En väg in"2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån ett socialpsykologiskt- och relationellt perspektiv, skapa en djupare förståelse och förklaring för hur medarbetarna på kundservice "En väg in" i Varbergs kommun upplevt denna organisationsförändring. Urvalet bestod av sex medarbetare och två personer ur ledningsgruppen. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer har använts, samt en hermeneutisk ansats. För att analyseraoch tolka det empiriska materialet har tidigare forskning och vetenskapliga artiklar valts ut, samt teorierna Jacobsens (2013) förändringsledarskap och motstånd, Maslows behovstrappa (Aronsson m.fl. 2012), Herzbergs tvåfaktorsteori (Aronsson m.fl. 2012, Herzberg [1968]/2003) och McCelland motivationsteori om de mänskliga behoven (Aronsson m.fl. 2012) som kompletteras med, Scheffs (1994) sociala band och differentiering. Det mest centrala som framkommit i studien är betydelsen av bristande kommunikation, delaktighet och kontroll. Samt att medarbetarna haft olika inställningar till förändringen och att avdelningen ej har hunnit skapa en gemensam organisationskultur. Yrkesrollerna hämmar medarbetarna att skapa starka sociala band med varandra.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 175.
  Berisha, Fatlind
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Muren mellan skolan och fritidens engelska: Hur inkluderas extramural engelska i skolans engelskundervisning? 2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study explores the integration of extramural English in school teaching of English and use among students outside the classroom. With the growing exposure to English through digital media, a new concept of "prosumer" is being created, a role that students increasingly fulfill where they are active both as consumers and producers. It is at this stage that I become more interested in this field of study and begin to think about how the school world addresses and includes students' extramural English, and how students use the English they learn at school in their spare time. Is there a link between these two types of English? 

  By interviewing seven teachers and twelve students from year 6 in southern Sweden, this study investigates how extramural English is used in teaching. The results show an awareness among teachers about how students learn and interact with English language learning outside of school, but a lack of concrete methods of how this knowledge is integrated in the classroom. The students report that they use their “school taught English”  mainly in social media and online games, which promote and develop their communication skills, pronunciation, spelling and vocabulary.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 176.
  Berisha, Lendita
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Lindhe Escobar, Jessika
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  "Det är väldigt många bollar i luften": - Kvalitativ studie med fokus på hur socialsekreterare resonera kring arbetsbelastningen på deras arbetsplats.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka aspekter i socialsekreterarnas yrkesutövning iorganisationen som de upplever bidrar till hög arbetsbelastning, hur de beskriver att de hanterarden och eventuellt förbättrar sin egen arbetssituation och vilka arbetsfaktorer de upplever sommeningsfulla och som gör att de fortfarande arbetar kvar inom socialtjänsten. För att besvarastudiens syfte använde vi oss av en kvalitativ forskningsansats i form av semistruktureradeintervjuer. Dessa intervjuer har sedan tolkats för att hitta likheter och skillnader som sedananalyserats med hjälp av sociologiska teorier om organisationens roll, krav och kontroll ochkänsla av sammanhang. Studiens resultat visar att socialsekreterarna i perioder upplevde högarbetsbelastning. I resultatet redogörs det även för olika strategier som socialsekreterarnaanvände sig av för att kunna hantera detta. Resultatet visade också att socialsekreterarna upplevdeatt det finns en hel del belöningar och att de ändå ser sitt arbete som meningsfullt. Vår slutsatsblev att arbetsbelastningen inte behöver vara ett problem så länge som samarbetet mellan ledningoch anställda fungerade.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 177.
  Bernhardt, Emeli
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Karlsson, Lina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Professionellas syn på barns och ungdomars brukarmedverkan och brukarinflytande i regionala stödgrupper2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detgår att läsa i en rapport från socialstyrelsen att det finns ett stort behov avatt utveckla och utvärdera metoder samt pröva om dessa kan anpassas för grupperdär brukarinflytande idag saknas. Detta är enkvalitativ studie om barn och ungdomars brukarmedverkan samt inflytande. Syftetmed studien är att undersöka de professionellas syn på barn och ungdomarsbrukarmedverkan samt brukarinflytande i stödgrupper för unga som bevittnatvåld, missbruk och/eller psykisk ohälsa. Studien görs på uppdrag från RegionHalland. Metoden som använts är kvalitativ metod vilket innebär att man harstuderat olika individers upplevelser av det fenomen som undersökts. Det empiriskamaterialet har hämtats ifrån sex kommuner i Hallands län, Sverige. Totalt harsju professionella intervjuats som jobbar med stödgruppsverksamhet. Efterintervjuerna transkriberades samtliga för att underlätta sammanställning ochanalys. Den insamlade empirin analyserades utefter teorier om empowerment ochdeliberativ demokrati. Det huvudsakliga resultatet är att begreppenbrukarmedverkan och inflytande är relativt nya begrepp inomstödgruppsverksamheter. Barnen och ungdomarna har ingen gedigen inverkan istödgrupperna utan de professionellas ord väger tyngst. Det verkar även som attdet råder skendemokrati i verksamheterna då de unga har rätt att yttra sig mende professionella verkar alltid ha det sista ordet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 178.
  Bertilsson, Johanna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Fjordebring, Hanna
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Kundvalsmodellen: En ökad valfrihet, men på vilka villkor?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Uppsatsen handlar om kundvalet och de privata hemtjänstsföretag som etablerat sig på marknaden i Varbergs kommun. Centrala begrepp i uppsatsen är konsumtion, individualisering och allmän välfärd. Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie där informanterna har gett oss en berättelse hur de som anställda eller som chefer för hemtjänst upplever sitt arbete och kundvalet.

  Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse kring hur den privata hemtjänsten bedrivs och hur dessa organisationer arbetar för att etablera sig på marknaden. Genom att till viss del också undersöka den offentliga verksamheten vill vi skapa en förståelse över hur denna påverkats av kundvalet som infördes 2007. Vi vill genom detta titta närmare på hur man konkurerar med varandra i människovårdande organisationer.

  Litteratur som används är Baumans teorier kring välfärdsstaten och konsumtion. Vidare använder vi oss av Becks teorier om risksamhället och individualisering.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 179.
  Bilalli, Fatime
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Johansson, Malin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Från kriminell livsstil till accepterad samhällsmedborgare: En kvalitativ intervjustudie2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vår frågeställning ska ge svar på vilka hinder och möjligheter möter de före detta kriminella när de ska återintegreras i ett konsumtionssamhälle? Vi har intervjuat före detta kriminella som är medlemmar i organisationen KRIS och Unga KRIS utifrån syftet, att skapa kunskap och förståelse kring vad som krävs av före detta kriminella att skapa sig en livsstil som accepteras av samhället. Vi har även intervjuat Frivården som går ut på att fånga personalens syn på arbetet, hur dem arbetar för att underlätta frigivningen för de intagna samt skapa en förståelse kring deras tankar angående huruvida det faktiskt går att skapa en ny identitet. Studiens resultat presenteras i fyra teman som myndigheter, sociala relationer, identitet och livsstil samt respekt. Det gav bland annat följande resultat: respondenterna måste genomgå en förändring, ifrån en kriminell livsstil, till en livsstil som anses accepterad av samhället. Först ska myndigheterna ge den rätta hjälpen och skapa en bra relation med den före detta kriminella, den före detta kriminella ska bryta med sina gamla kompisar och skapa sig nya sociala relationer, det vill säga umgås med rätt personer. Att skapa en livsstil som inte innehåller någon kriminalitet utan skaffa struktur i form av bostad, jobb, körkort och även respekt genom att göra gott tillbaka till samhället. Då kommer den före detta kriminella få känslan av att räknas igen och bli accepterad. Analysen av materialet gjordes utifrån hinder och möjligheter med hjälp av tankar ifrån teoretikerna Zygmunt Bauman, Norbert Elias samt Ervin Goffman. Bauman talar om de konsumtionskrav som finns i samhället, följs inte dessa krav blir man som Goffman beskriver stigmatiserad till en viss status. Denna status presenteras som Elias talar om Etablerade och Outsiders. Att inte känna en tillhörighet till samhället i helhet, utan vara medlem i en viss grupp. Som före detta kriminell blir då det en svårighet att bryta sig ur och förändra denna stigmatisering.

  Fulltekst (pdf)
  FKLTAS
 • 180.
  Billsten, Johan
  et al.
  Department of Psychology, Linnaeus University, Sweden.
  Fridell, Mats
  Department of Psychology, Lund University, Sweden.
  Holmberg, Robert
  Department of Psychology, Lund University, Sweden.
  Ivarsson, Andreas
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och idrott.
  Organizational Readiness for Change (ORC) test used in the implementation of assessment instruments and treatment methods in a Swedish National study2018Inngår i: Journal of Substance Abuse Treatment, ISSN 0740-5472, E-ISSN 1873-6483, Vol. 84, s. 9-16Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Organizational climate and related factors are associated with outcome and are as such of vital interest for healthcare organizations. Organizational Readiness for Change (ORC) is the questionnaire used in the present study to assess the influence of organizational factors on implementation success. The respondents were employed in one of 203 Swedish municipalities within social work and psychiatric substance/abuse treatment services. They took part in a nationwide implementation project organized by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR), commissioned by the Swedish National Board of Health and Welfare. Aim The aims were: (a) to identify classes (clusters) of employees with different ORC profiles on the basis of data collected in 2011 and (b) to investigate ORC profiles which predicted the use of assessment instruments, therapy methods and collaborative activities in 2011 and 2013. Design and recruitment The evaluation study applied a naturalistic design with registration of outcome at consecutive assessments. The participants were contacted via official e-mail addresses in their respective healthcare units and were encouraged by their officials to participate on a voluntary basis. Statistics Descriptive statistics were obtained using SPSS version 23. A latent profile analysis (LPA) using Mplus 7.3 was performed with a robust maximum likelihood estimator (MLR) to identify subgroups (clusters) based on the 18 ORC indexes. Results A total of 2402 employees responded to the survey, of whom 1794 (74.7%) completed the ORC scores. Descriptive analysis indicated that the respondents were a homogenous group of employees, where women (72.0%) formed the majority. Cronbach's alpha for the 18 ORC indexes ranged from α = 0.67 to α = 0.78. A principal component analysis yielded a four-factor solution explaining 62% of the variance in total ORC scores. The factors were: motivational readiness (α = 0.64), institutional resources (α = 0.52), staff attributes (α = 0.76), and organizational climate (α = 0.74). An LPA analysis of the four factors with their three distinct profiles provided the best data fit: Profile 3 (n = 614), Profile 2 (n = 934), and Profile 1 (n = 246). Respondents with the most favorable ORC scores (Profile 3) used significantly more instruments and more treatment methods and had a better collaborating network in 2011 as well as in 2013 compared to members in Profile 1, the least successful profile. Conclusion In a large sample of social work and healthcare professionals, ORC scores reflecting higher institutional resources, staff attributes and organizational climate and lower motivational readiness for change were associated with a successful implementation of good practice guidelines for the care and treatment of substance users in Sweden. Low motivational readiness as a construct may indicate satisfaction with the present situation. As ORC proved to be an indicator of successful dissemination of evidence-based guidelines into routine and specialist healthcare, it can be used to tailor interventions to individual employees or services and to improve the dissemination of and compliance with guidelines for the treatment of substance users. © 2017

 • 181.
  Bir, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Olander Yildizhan, Esma
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  "Förbrukade kvinnor" och förlorad kyskhet: - Ett hot mot männens heder i den kollektiva hederskulturen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hedersproblematik är ett omdebatterat ämne i media och de senaste åren har en stor del av debatten rört diskussionen kring kulturrelativism. Uppsatsens syfte är dels att förklara kollektivets betydelse i hederskulturen samt lyfta fram hur denna kommer till uttryck, men även att förklara vilka brister kulturrelativismen har haft på myndigheters arbete kring hedersrelaterat våld och förtryck samt vilka konsekvenser dessa brister har bidragit till. Vi har tillämpat en kvalitativ metod och samlat in vår empiri i form av semistrukturerade intervjuer med ett narrativt förhållningssätt. I vårt teoriavsnitt har vi använt begrepp så som kultur, panoptikon, patriarkatet och etisk relativism. Dessa begrepp har utgjort en grund för analysen av vår empiri som vi har delat upp i olika kategorier utifrån dessa. Slutligen kom vi fram till att kollektivet har en stark betydelse inom hederskulturen, där heder och skam genomsyrar och påverkar allt ifrån övervakning, till kvinnors kyskhet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 182.
  Bjerke Nilsson, Hannah
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Teveldal, Lisa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Första linjens chefers psykosociala arbetsmiljö inom äldreomsorgen: En kvalitativ studie2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att arbeta som första linjens chef innebär ett komplext uppdrag där arbetsuppgifterna består av ansvar för personal, budget och arbetsmiljö. I arbetet befinner sig första linjens chefer i en mellanposition där de behöver ta hänsyn till att politiska riktlinjer följs och finnas tillgängliga för medarbetare och kunder. Syftet med studien är att undersöka första linjens chefers psykosociala arbetsmiljö i äldreomsorgen. Studien bygger på kvalitativ metod. Metoden som vi använde oss av var nio semistrukturerade intervjuer. Studiens teoretiska utgångspunkter är Rubenowitz modell av psykosocial arbetsmiljö och Karasek och Theorell modell om krav, kontroll och stöd. Resultatets teman är första linjens chef, psykosocial arbetsmiljö, handlingsutrymme samt socialt stöd och meningsfullhet. Temat psykosocial arbetsmiljö har en underrubrik som heter covid-19. Vi har kommit fram till att studiens resultat visar på att respondenterna delar samma uppfattning om att det är viktigt med en god psykosocial arbetsmiljö. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 183.
  Bjällö, Elin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Jönsson, Cassandra
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Lärares uppfattningar om genrepedagogik för andraspråkselever i svenskämnet: En kvalitativ intervjustudie2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Flertalet av Sveriges skolor är idag mångkulturella, därför ligger det en stor vikt i att eleverna får en undervisning som fokuserar på språk- och kunskapsinlärningen. Studiens undersökningsområde innefattar därmed dels hur lärare arbetar med genrepedagogik som en undervisningsmetod i svenskämnet för andraspråkselever i årskurs 4 - 6, samt vilka för-och nackdelar lärare uppfattar att det finns med användandet av genrepedagogiken i svenskämnet för andraspråkselever i årskurs 4 - 6. För att genomföra denna studie har åtta mellanstadielärare intervjuats där syftet var att få fram deras åsikter kring denna specifika metod. Svaren indikerar att lärarna anser att det finns betydligt fler fördelar än nackdelar. Lärarna anser att genrepedagogiken bidrar till en ökad tydlighet, samt en ökad språk- och kunskapsinlärning för elever, i synnerhet andraspråkselever i undervisningen. Eftersom genrepedagogikens syfte är att eleverna genom en explicit undervisning ska förmedlas kunskaper om en viss genrers specifika språk och uppbyggnad, bidrar detta till att eleverna får en djupare ämnesinlärning. Endast ett fåtal nackdelar genomsyrade de intervjuade lärarnas svar. De menar att genrepedagogiken lätt kan bli för strukturerad för eleverna, vilket bidrar till att deras kreativitet och intresse hämmas. En annan central del som togs upp av lärarna var att metoden kräver mycket tid, eftersom det behövs läggas ner mycket förarbete och planering, detta leder i sin tur till att annat skolarbete kommer i skymundan. Sammanfattningsvis visar resultaten att fördelarna med att använda genrepedagogiken som en undervisningsmetod för andraspråkselever är betydligt fler än nackdelarna. Därmed vill vi med denna studie förmedla kunskaper och ge en inblick i vikten av att andraspråkselever såväl som elever med svenska som modersmål tillägnas den mest givande undervisning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 184.
  Björk, Emma
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Mortensen, Veronica
  Högskolan i Halmstad.
  I hemmets lugna vrå: En kvalitativ studie om hemtjänstpersonals erfarenhet av arbete med våld i nära relation bland äldre2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning visar att arbete mot våld i nära relation är viktigt. Detta examensarbete syftar till att undersöka vilken erfarenhet personal inom hemtjänsten har av arbetet med våld i nära relation bland äldre, för att öka kunskapen om hur personal inom hemtjänsten skulle kunna arbeta med våld i nära relation. För att besvara detta syfte använde vi oss av kvalitativ metod i form av tre semistrukturerade gruppintervjuer. Respondenterna var hemtjänstpersonal i två kommuner i södra Sverige. Materialet som samlades in transkriberades och analyserades tematiskt, vilket utmynnade i åtta teman: Åtgärder, Sjukdom- en riskfaktor för våld i nära relation, Chefens roll, Sekretess, Brist på kunskap, Det dolda våldet, Det förebyggande arbetet samt Ansvaret. Vi har haft en hermeneutisk ansats för att förstå oss på helheten i det komplexa sociala problemet med våld i nära relation bland äldre.

  Resultatet visar att det finns en brist på kunskap gällande arbetet med våld i nära relation bland äldre. Respondenterna känner sig inte trygga med att arbeta med våld i nära relation då de inte vet vad som förväntas av dem. De intervjuade grupperna saknar mål och riktlinjer och inget förebyggande arbete bedrivs. Resultatet visar att våldet inte sällan beror på sjukdom men att det annars främst sker i det dolda. Detta gör att det kan vara svårt för hemtjänstpersonalen att uppmärksamma våldet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 185.
  Björk, Peter
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR), Studier om lärande och utbildningsrelationer (SOLUR).
  Dalghi, Eva
  Sociala fakta eller pågående aktiviteter?: Ett försök att förena Émile Durkheim och Dorothy Smith2007Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta paper är att diskutera Dorothy Smiths kunskapsteoretiska ställningstagande och dess relation till Emilé Durkheims klassiska tes om sociala fakta. Vid en första betraktelse kan det förefalla som om Smiths uppfattning innebär ett definitivt avståndstagande från den samhällsvetenskapliga syn som Durkheim på sin tid stod för. Vi menar dock att kunskapssyn som Dorothy Smith företräder mycket väl går att förena med Durkheims "sociala fakta".

 • 186.
  Björk-Hanson, Sara
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Hallstedt, Sandra
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  "Alla ska kunna gå till arbetet utan att få en klump i magen!": En kvalitativ studie om chefers föreställningar om personals arbetsmiljö inom äldre- och funktionshinderomsorgen2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen utvecklar kunskapen om chefernas föreställningar om personals arbetsmiljö inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. Eftersom en dålig arbetsmiljön kan leda till arbetsrelaterad ohälsa är problemområdet relevant för det sociala arbetet.

  Utifrån tidigare forskning identifieras i uppsatsen arbetssätt, medarbetarnas kompetens, relationer samt livspussel som viktiga områden i relation till personals arbetsmiljö. Som en teoretisk utgångspunkt använder sig uppsatsen av organisationsteori med två olika perspektiv: ett strukturellt perspektiv och ett HR-perspektiv. Uppsatsen bygger på kvalitativa metoder och datainsamlingen genomfördes i form av semistrukturerade mejlintervjuer. Nio respondenter deltog i studien, fem från äldreomsorgen respektive fyra från funktionshinderomsorgen. Respondenterna arbetade som chefer inom äldre- och funktionshinderomsorgen i sex olika västsvenska kommuner. Datan från intervjuerna analyserades genom en tematisk analys.

  Bland resultaten framkommer att enligt chefers föreställningar kan medarbetarnas arbetsmiljö påverkas av deras arbetssätt och påverkansmöjligheter, medarbetarnas kompetens, kommunikation, relationer samt av medarbetarnas livspussel. Dessa områden, som alltså speglar chefernas föreställningar, stämmer relativt väl överens med de områden som framhävts i tidigare forskning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 187.
  Blakaj, Drilon
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Rrmoku, Liridon
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Empowerment i multisystemisk terapi- en kvalitativ studie av MST teamet i Halmstad2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The study was performed based on a qualitative method using a hermeneutical approach used to interpret the semi-structured interviews. The study aimed to investigate the Multisystemic therapy (MST) team in Halmstad municipality perceptions on the treatment method multisystemic therapy for youths from the ages of 12-18 years old.The questions were: Does the MST therapists experience that the MST is a method that leads to an improved situation for young people who receive the method? What do the MST therapists describe as opportunities and obstacles in the work with the method?

  The study builds on previous research on MST and empowerment based on MST. The study shows three therapists and an MST leader's experiences of the treatment and how it is aimed at influencing the parents and the youth for a change. From therapists statements it highlights how the MST method is designed for the young people’s motivation to change by means of the internal and external networks. The result shows that previous research shows a lot of criticism on the treatment in Sweden. It turns out that other interventions from the social services give the same results or even better. All therapists reported that they have seen changes in the families and that most families have been guided to a new way of thinking but that collaboration with other parties concerned should be better. It has been positive and negative sides to treatment from psychiatrist’s perspective and that it constantly going research on the method for behavior problems will be prevented effectively. When the youth was involved the treatment was more effective.

  The benefit of MST is that the treatment occurs multi systemically with the whole youths network but the risk of the treatment is that the youths network could disappear and that would lead to discontinuing treatment that may not help it to achieve empowerment. There are advantages and disadvantages to treatment, and it comes to that MST therapist to interpret the MST's principles as well as possible for parents and youth to strengthen and not being dependent on other treatment interventions. There has been an improvement on the MST treatment when MST Sweden was formed and got swedish consultants. The study's conclusions is that it is important to create opportunities for youth to participate in the treatment and obtain the youths opinions on why it does not work and how the networks will work with the youth to get it to evolve. To gain achievement, the MST team has to ignore the youths, age treat individuals according to their maturity, integrating family members as much as possible and get a good interaction between the therapists and families.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 188.
  Blom, Ida
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Amin, Raime
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Vi säger samma sak, men vi menar olika saker: Sex förskolepedagogers upplevelser av kommunikation med föräldrar med ett annat modersmål än svenska2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbete tar upp relationen mellan förskolepedagoger och föräldrar med ett annat modersmål än svenska och undersöker pedagogernas upplevelser av denna typ av kommunikation.

  Frågeställningarna i denna undersökning är ” I vilka situationer upplever pedagogerna kommunikationen brister? ” och ”Vilka åtgärder finns i situationer där kommunikationen brister? ” samt ” Hur upplever pedagogerna den egna kompetensen i kommunikationen med föräldrar med ett annat modersmål än svenska?

  Resultaten visar att den egna kompetensen brister när pedagogerna möter dessa föräldrar och flertalet pedagoger saknar detta i sin utbildning. Empirin är baserat på semi-strukturerade intervjuer med sex förskolepedagoger på kommunala förskolor i Storstockholm. Materialet är analyserat genom en kvalitativ tematisk analys där olika teman togs fram och som presenteras i resultatkapitlet. Arbetets teoretiska utgångspunkter som resultatet analyseras utifrån är det sociokulturella perspektivet och symbolisk interaktionism. Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten är ett socialkonstruktivistiskt perspektiv.

  Eftersom resultaten visar att förskolepedagogerna anser att deras egen kompetens inte är tillräcklig och skulle önska mer fokus på kommunikation med föräldrar under utbildningen, är ett förslag till praktiska insatser att utveckla utbildningen till att möta detta.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 189.
  Blomgren, Louise
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Sjöland, Veronica
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Nattvandrarna och ungdomar i Helsingborg: En studie som behandlar nattvandrarnas arbete med ungdomar2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ungdomsbrottslighet och ungdomsproblematik har varit ett aktuellt ämne under en längre period. Nattvandrarnas ambition är att genom att synliggöra sig själva för ungdomarna, kunna minska eventuella brott, samt att bidra till en tryggare miljö för ungdomar. Denna studie avser att lyfta fram nattvandrarna och deras arbetssätt samt att se eventuell problematik som kan uppkomma från deras arbetsformer med ungdomar. Genom att utföra en deltagande observation i form av fältarbete under valborgsmässoafton, redogör denna uppsats för nattvandrarnas arbetssätt med ungdomar i Helsingborg. Uppsatsen innehåller även intervjuer med både tonårsföräldrar och tonåringar för att kunna lyfta fram den rådande uppfattningen om nattvandrarna och deras metoder.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 190.
  Blomqvist, Marjut
  et al.
  Department of Psychiatry, Central County Hospital Halmstad, Sweden.
  Ziegert, Kristina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  "Family in the waiting room": A Swedish study of nurses' conceptions of family participation in acute psychiatric in-patient setting2011Inngår i: International Journal of Mental Health Nursing, ISSN 1445-8330, E-ISSN 1447-0349, Vol. 20, s. 185-194Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Family plays an important role in the care provided for patients in all areas of nursing. However, relatively few studies deal with the focus of the present study: the ways that nurses experience family participation in acute psychiatric inpatient settings. Data were collected by interviewing 18 nurses who had experience working in such settings. A phenomenographical approach was used to analyse the interviews. Three descriptive categories were found: family participation as a part of the caring process, barriers to family participation, and nurses' resources in family participation. The findings show that the nurses' conceptions of family participation varied, and that the family was not always a priority in this caring context. The implementation of family participation was often only based on the nurses' own interests and insights. This could mean that family participation differed substantially, depending on which nurse a family encountered, and which unit the patient was admitted at. Finally, nurses had little professional autonomy, and organizational support and education were also lacking.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 191.
  Boholm, Sara
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Dadmehr, Mona
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Jagets plats i barnavårdsutredningar: En kvalitativ vinjettstudie kring socialarbetarens tillämpning av subjektiv kunskap2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det sociala arbetet med barn och unga är komplext. Rådande kunskap beskriver framförallt om de mest omfattande insatserna; omhändertaganden och placeringar av barn. Medan vi funnit mindre forskning kring vilka faktorer som har verkan i bedömningar och beslut om insatser. Syftet med denna studie är att undersöka betydelsen av socialarbetarens användning av jaget i barnavårdsutredningar samt bidra till en ökad förståelse för hur subjektiv kunskap verkar i bedömnings- och beslutsprocesser. Författarna har för detta ändamål använt sig utav en kvalitativ vinjett med kompletterande semistrukturerad intervju. Utifrån empirin har författarna tolkat de sju intervjupersoners utsagor i relation till Webers teori om idealbyråkrati, Hasenfelds teori om människobehandlande organisationer, Lipskys teori kring gräsrotsbyråkrater samt Lundquist teori om autonomi. I resultatet framkom att socialarbetaren har stor handlingsfrihet i sitt arbete med barn och unga samt att de i hög utsträckning använder sig av intuition och tidigare erfarenheter. Hur socialarbetaren är som person har stor betydelse för hur denne väljer att nyttja det handlingsutrymme som ges. Resultatet visar även att socialarbetare med längre erfarenhet i högre grad än socialarbetare med kort erfarenhet förlitar sig på subjektiv kunskap i sitt arbete. Vår uppfattning är att jaget är ett viktigt verktyg i arbetet med barn och unga, och att det svarar mot den komplexitet som finns inbyggd i arbetet. Dock bör vikten av reflektion kring denna kunskapsanvändning understrykas.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 192.
  Bohäll, Amanda
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Malmström, Emma
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö: En kvalitativ studie inom offentlig och privat sektor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Yrket personlig assistent är unikt då arbetsplatsen generellt utgår från brukarens hemmiljö. Vidare är arbetet unikt i den mån man som assistent kommer en person nära inpå livet genom delaktighet i syfte att förbättra individens liv och levnadsvillkor. Yrket är däremot komplext då brukaren står i centrum för insatsen men samtidigt bedömer resultatet av assistenternas insats. Syftet med följande uppsats är att undersöka personliga assistenters upplevelser av psykosocial arbetsmiljö för att öka kunskapen om arbetsmiljörelaterade risk- och friskfaktorer i arbetet med personer med funktionsnedsättning. Studien har tillämpat ett kvalitativt tillvägagångssätt och det empiriska materialet har insamlats via semistrukturerade intervjuer för att lyckas fånga respondenternas upplevelser kring den psykosociala arbetsmiljön. Semistrukturerade intervjuer har vidare tillämpats i syfte att ge respondenterna utrymme att uttrycka sig fritt kring sin psykosociala arbetsmiljö. Sammantaget har sju stycken intervjuer genomförts med yrkesverksamma personliga assistenter där urvalet av personer skett via ett så kallat snöbollsurval. Intervjuerna har i ett senare skede transkriberats för att möjliggöra en analys av den insamlade empirin. Empirin belyser utmärkande faktorer i relation till assistenternas motivation där utveckling hos assistansanvändarna betraktas som en av de primära motivationsfaktorerna. Vidare visar resultatet i studien att krav och kontroll från anhöriga till assistansanvändarna påverkar den psykosociala arbetsmiljön betydligt. Resultatet påvisar också att socialt stöd från såväl kollegor och ledning är av stor vikt för att de anställda skall uppleva att dem har en god psykosocial arbetsmiljö.

  Slutsatsen av den psykosociala arbetsmiljön för personliga assistenter utifrån den insamlade empirin tyder på en arbetssituation präglat av höga krav, låg kontroll och lågt socialt stöd. Däremot uppskattar assistenterna sitt arbete tillsammans med sina respektive brukare då dem motiveras av att i sin yrkesroll få bidra till ett värdigt liv för assistansanvändaren i fråga. Respektive arbetsgivare har dock ett viktigt arbete att driva framåt ur arbetsmiljösynpunkt gentemot sina arbetstagare i syfte att verka för en bättre psykosocial arbetsmiljö. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 193.
  Bojanic, Helena
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  En jämförande studie om identitetsskapandet, sociala band och självkänsla hos brottsoffer och f.d. kriminella2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie avser att jämföra brottsoffer och f.d. kriminellas upplevelser av hur individens identitet har formats. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med tio informanter som söker besvara frågan om hur individerna upplever att deras sociala band och självkänsla har förändrats av att vara kriminell respektive brottsoffer. Dessa frågor besvaras med de teoretiska utgångspunkter som valts där fokus ligger på Jenkins sociala identitetsteori. Vidare används Scheffs teori om sociala band som är associerad med känslor av skam och stolthet, samt Johnsons teori om självkänsla används som reglerar individens välmående. I resultatet framgår markanta skillnader mellan brottsoffer och f.d. kriminellas upplevelser av brott.  Den sociala omgivningen anses ha en betydande roll för deras olika upplevelser men framförallt för individernas identitetsskapande. Det kan även konstateras att sociala band utgör en viktig faktor för individens välbefinnande och har en inverkan på individens självkänsla.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 194.
  Borg, Caroline
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Arvidsson, Jennifer
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Att gilla och att bli gillad- en sociologisk studie om unga på sociala medier2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att skapa en djupare förståelse för hur unga tänker och handlar kring ”likes och om de gör det till en värdering där de kan mäta sig själv och andra både när det gäller online som offline. För att ta reda på detta undersökte vi om det sociala samspelet både online och offline påverkas av denna eventuella värdering. Forskning visar på att sociala medier har en påverkan på unga, dock finns det ingen forskning om just ”likesfenomenet” och hur det tar sig uttryck bland unga användare av sociala medier. Studien är av kvalitativ art och har genomförts med hjälp av fokusgrupper vilka senare har tolkats utifrån ett hermeneutiskt perspektiv samt med stöd av teorier så som socialt kapital (Bourdieu), jaget och maskerna (Goffman) och panoptikon (Foucault). Huvudresultatet visar att unga tillskriver en värdering av sig själv och andra utifrån antalet ”likes”. Denna värdering har visat sig innehålla både positiva och negativa effekter. Positiva effekter på så vis att omtyckta och populära personer offline får ännu en konfirmation på att de är omtyckta- genom många ”likes” och negativa effekter för de personer som är mindre omtyckta offline genom att de får den tillskrivningen även online- genom få ”likes”. Vårt resultat visar även att unga använder sig av olika tillvägagångsätt och strategier för att uppnå så många ”likes” som möjligt och ett av dem är att framställa sig från sin allra bästa sida på bland annat bilder.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 195.
  Borgström, Rasmus
  Högskolan i Halmstad. Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Inom ramarna för Ikea2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to demarcate Ikeas organizational culture and to define it based on the directives that exist within the organization. Through these findings my aim is to offer an explanations as to how Ikea manages to create and recreate their organization culture in areas with different cultural origins.

  My aim is also to offer an explanation as to how Ikeas conceptual based ways of organizing contributes to their possibility’s to succeed with this recreation.

   

  The empirical material in this paper is based on qualitative interviews with employees at Ikea, Russia, as well as textual analysis of steering documents, which considers Ikeas values, culture, concept and recruiting idea.

   

  The empirical material is analysed with the help of conceptions such as, culture, organizational culture, conceptualisation and componentualisation. These conceptions are used to offer an explanation as to the motives and prerequisites Ikea act upon when they establish them self in markets with another cultural context then the one that is dominating in their country of origin, Sweden.

 • 196.
  Borgström, Rasmus
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Konsultrollen2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen handlar om managementkonsulter och deras yrkesroll. Undersökningen bygger på empiri insamlad på ett managementkonsultföretag i Sverige. Empirin består av samtalsbaserade intervjuer med managementkonsulter samt en intervju med en representant för en av de organisationer som anlitat konsultföretaget. Syftet med undersökningen är att undersöka under vilka förutsättningar konsulterna utför sitt arbete tillsammans med de grupper de utbildar. För att besvara denna fråga har jag tagit hjälp av teorier rörande, Koncept & översättning, rollteori och interaktionsritualer. Resultatet av studien visar att konsulterna uppfattar sin egen prestation tillsammans med gruppen som den viktigaste faktorn för framgången i deras arbete. Då de menar att om de inte lyckas med att på ett medryckande och övertygande vis förmedla de budskap de har så kommer dessa budskap inte att vinna mark hos kunden.

  Fulltekst (pdf)
  Konsultrollen
 • 197.
  Borup, Anette
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Carlsson, Junie
  Högskolan i Halmstad.
  Att arbeta med äldre och alkoholmissbruk i hemtjänsten: En kvalitativ studie av hur arbetet bedrivs kring äldre med alkoholmissbruk inom hemtjänsten utifrån enhetschefer och undersköterskors perspektiv2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: The National Board of Health and Welfare (2020) states that when coordination fails this leads to difficulties in the cooperation between the roles of the various professions and this lack results in the staff's holistic approach to care are failing.  The National Board of Health and Welfare (2020) also shows that the elderly drink more and more alcohol and statistics show that alcohol consumption among 65-84-year-olds has risen by 21% since 2014. Purpose: The purpose of our study was to get a deeper understanding of how the work on the elderly with alcohol abuse is carried out within the home care service from the perspective of leaders and assistant nurses. Method: Collection of data material was carried out through a qualitative method which was carried out in total through eight semi-structured interviews with unit managers and assistant nurses in the home care service. Result: To then analyze the results we used collaboration from Bert Danermark, room for maneuver from Michael Lipsky and Ingrid Karlsson's thesis there she reflects on room for maneuver and freedom of action.  was used. The results of the study showed a lack of knowledge among the staff when it comes to the elderly and alcohol abuse as well as the managers' room for maneuver and the staff's freedom of action is limited towards the elderly with alcohol abuse in the home care service through laws and guidelines. They require further collaboration between the home care service and other organizations such as substance abuse care to prevent the elderly from ending up in alcohol abuse. Conclusion: Our conclusion is that there is a great need for collaboration and cooperation between the various actors in society and that one should review the already existing laws or come up with proposals for a new law. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 198.
  Boson, Louise
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Nilsson, Jennifer
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Att åter fungera som vilken medborgare som helst - om att bli integrerad i samhället efter drogmissbruk2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Kandidatuppsats sociologi 61-90
 • 199.
  Boström, Sofia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Ungdomsbrottsligheten i Ängelholm2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att vara ung är inte alltid så lätt, varken för föräldrar eller ungdomar. I ett ständigt letande efter sin identitet ska man samtidigt kämpa med utbildning, socialliv och psykologisk utveckling. För vissa ungdomar är det jobbigare än för andra. Nästan häften av de personer som misstänks för brott är 29 år eller yngre. Vad det beror på finns det olika uppfattningar om, men att det är ett problem är tydligt. 

  Följande studie har som syfte att förstå hur de sociala insatserna, polis och socialsekreterare, upplever ungdomsbrottsligheten i Ängelholm. För att undersöka problemet har fyra kvalitativa intervjuer genomförts. Intervjuer förankras i relevant teori och tidigare forskning för att studera om teorierna har någon rimlig förankring i dagens samhälle. Relevant teori för studien är Robert Agnews strainteori, Émile Durkheims anomi, broken window av George Kelling och James Wilson samt rutinaktivitetsteori av Lawrence Cohen och Marcus Felson.  

  Studiens resultat visar att den huvudsakliga faktorn till ungdomsbrottsligheten tycks sammantaget vara hemmiljön. För att fånga upp ungdomar tidigt krävs det att föräldrar får stöttning, verktyg och strategier för en bra uppväxt för barnen. Man bör förstå att det finns en vinst i att lägga resurser i förebyggande syfte och att resultatet inte kommer synas först efter ett antal år.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 200.
  Brahimi, Gia
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Aslan, Sevda
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  En kvalitativ studie om spelberoendets orsaker och konsekvenser.: ”Det är en spänning som man saknar i livet och sen en kick och samtidigt ett belöningssystem som man vill tillfredsställa sig själv med” - Per2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of our study is to from a sociological perspective, illustrate individuals with gambling addiction and gain an understanding of their experiences and actions regarding the path into gambling addiction. This study was based on a qualitative research method in which empirical data collection was conducted through eight qualitative interviews, in order to investigate the experience and prevalence of adult gambling addiction and what effect this had on the individual. What makes gambling addiction unique is that it is a social phenomenon that affects many and cannot be simply linked to a certain class or origin. It is an addiction that sneaks on until you are stuck. And since it is also an addiction you can exercise completely separated from the public in your own home, it often takes a very long time before your immediate surroundings see that there are problems. In Sweden many of us are doing well, you have a huge social protection and do not have to fight every day for survival. We have a good life compared to many other countries. Previous research shows that many adults have experience of this kind of addiction and without the right help it can lead to them being left in a situation they cannot cope with. The collected empirical analysis was based on the theorists Lars-Erik Berg, Anthony Giddens, Randall Collins and Ulrich Beck. We could conclude that gambling addiction is a societal problem and needs more attention, something our informants also mentioned during the interviews. It is therefore of sociological interest to investigate which social and social circumstances contribute to the individual's influence and consequences games of money have had.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234567 151 - 200 of 1040
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf