hh.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 1395
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Asklund, Jonas
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  "Mitt hjerta var i Malin": Förmedling och förvandling i Fredrika Bremers Grannarne (1837)2016In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, no 1, p. 5-13Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  ”My heart was with Malin”: Mediation and Transformation in Fredrika Bremer’s The Neighbours. This article focuses on a scene in Fredrika Bremer’s 1837 novel, Grannarne (Th e Neighbours), investigating the relationship between reading aloud and empathy established in this work. It discusses the characters’ varied responses to the shared reading experience, utilising reception theory. In a follow-up discussion, I examine the feasibility of using newer theories concerning narrative empathy. Fritz Breithaupt’s theory is of particular interest since he suggests that second-level observation (and thus placing oneself in another person’s perspective) is central to the experience of empathy. Finally, I consider the emotional responses of the characters in relation to melodrama in Bremer’s work.

 • 152.
  Asklund, Jonas
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Myt och metall: Värdemodeller i litteratur och ekonomisk prosa under tidigt 1800-tal2016In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 137, p. 5-30Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Money and myths: An exploration of models of value in early 19th-century literature and texts on economy

  The main aim of this paper is to show how the concept of money could be treated in literary and in economic writings in the Swedish Age of Romanticism. Three texts — an early poem by Erik Johan Stagnelius and two contemporary essays in economic theory — serve as examples of how, and for which purpose, qualitative and quantitative values could be negotiated in these writings. The study shows that, in the poem, money and profit are treated as inconsistent with such qualitative values as freedom, justice, and joy, whereas the two theoretical essays both make use of different strategies of fictionalization to deal with qualitative and quantitative values in one and the same narration. In this paper, the fictionalization strategies are linked to the paracapitalist approach often to be found in the political and economic theories in the Romantic period. From the perspective of economy-discourse history, an attempt is made to link the two essays to the German economist and philosopher Adam Müller and his Versuche einer neuen Theorie des Geldes (1816).

 • 153.
  Asklund, Jonas
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Rekreationer: Orter och öden i Hjalmar Bergmans romanvärldar2018In: Turismhistoria i Norden / [ed] Wiebke Kolbe, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur , 2018, p. 97-108Chapter in book (Refereed)
 • 154.
  Asklund, Jonas
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Värde och valör. Om penningdiskursen i Hjalmar Bergmans Herr von Hancken2013In: Det universella och det individuella. Festskrift till Eva Haettner Aurelius / [ed] Kerstin Bergman et al., Göteborg: Makadam Förlag, 2013, p. 166-174Chapter in book (Refereed)
 • 155.
  Asklund, Linda
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Nilsson, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Varför läsa när det inte är roligt?: - En litteraturstudie om vilka faktorer som motiverar elever till läsning 2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska elevers läsförståelse är låg. Med denna studie har det undersökts vilka faktorer som enlig forskning kan motivera elever till läsning inom grundskolan. Metoden som använts är en systematisk litteraturstudie där det inkluderats både kvalitativa samt kvantitativa studier. Resultaten som framkommit ur studien är att informations- och kommunikationstekniska faktorer, sociala yttre faktorer samt interaktionsfaktorer påverkar elevers motivation till läsning. Slutsatserna sammanfattas med lärarens och de vuxnas viktiga roll i att motivera elever till läsning inom olika kontextvärldar. Fortsatt forskning kring ämnet är att undersöka vad elever själva anser missgynnar deras motivation till lärande.  

 • 156.
  Asschier, Emil
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Comprehension of L2 idioms – audio-visual versus written context2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main objective of the present study is to investigate whether there is a difference in comprehension between two groups of Swedish L2 learners of English when they are faced with idioms in either a written context or in an audio-visual context.

  The investigation was performed at a Swedish upper secondary school. The subjects of the investigation are two different groups, where group 1 consists of 21 subjects and group 2 of 26 subjects. To one group, the idioms were presented in a written context, which is a transcribed version of the audio-visual context to which the second group was subjected.

  The results of the study are statistically confirmed, which means that they are generalizable to any two similar sets of students taking the same two tests and they show that there is a difference in comprehension for L2 learners if they are presented with idioms in an audio-visual context in comparison to when they are presented with a written context. This difference suggests that the comprehension of L2 idioms can be strengthened when the idioms are presented in an audio-visual context.

 • 157.
  Augustsson, Malin
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Bilden av Dalarna: En text- och bildanalys av hur Dalarna förmedlas till omvärlden.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur bilden av Dalarna förmedlas genom internet och massmedia.

  Frågeställning: Hur ser Dalarnas platsmarknadsföring ut via Visit Dalarna? Hur förmedlar kommunikationsföretaget VisitSweden bilden av Dalarna till omvärlden? Hur förmedlas bilden av Dalarna i massmedia?

  Metod: För att svar kopplade till frågeställningen har en text- och bildanalys använts där icke sannolikhetsurval har legat till grund. Vidare har forskaren valt att använda hermeneutiken som förklaras som läran av tolkning. Studien är skriven utifrån en induktiv ansats där en kvalitativ metod används.

  Resultat: Efter att ha analyserat insamlad data blev slutsatsen att Dalarna har en platsmarknadsföring som stämmer överens mellan olika kanaler. Dessa kanaler förmedlar Dalarnas identitet med hjälp av texter och bilder. Främst används Dalarnas kultur och traditioner men även landskapets storslagna naturlandskap förmedlas.

 • 158.
  Avazpour, Kimia Raha
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Error Analysis of Basque/Spanish Learners' Written Language: A Case Study2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It is generally believed that when learning another language, students most commonly use their first language as the source of language influence. In the Basque region of Spain people are either Spanish monolinguals or Basque bilinguals and in this case study I set out to see whether students use Spanish or Basque as a reference when learning English. The three most common written errors of Spanish monolinguals and Basque bilinguals were analyzed by using Error Analysis as an analytical tool. The errors were not only described but also reasons were put forward as to why these errors were made. Even though Basque was the first language of half of the students, the results show that Spanish was the main source of influence when writing in English. 

 • 159.
  Avdic, Medina
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hjalmarsson, Frida
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  ”Vi vill så mycket men vi kan inte göra allt...”: En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser angående den reviderade läroplanen för förskolan, med fokus på svenskt teckenspråk som ett nytt mål2019Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie undersöks förskollärares upplevelser av det svenska teckenspråket och deras tankar och känslor om den nya revideringen av läroplanen för förskolan. Förskollärare tar i större utsträckning på sig ett större ansvar än vad som skrivs fram i läroplanen. Därav är syftet med undersökningen att få fram förskollärarnas åsikter och inställning till läroplansmålet rörande det svenska teckenspråket utifrån deras livsvärld. Detta sätts i relation till deras nuvarande kompetenser i att möta den nya reviderade utgåvan av läroplanen. Det som undersöks i detta arbete är alltså hur förskollärare utifrån sin livsvärld beskriver sin upplevelse av teckenspråk samt hur de upplever att det nya målet med teckenspråk kommer inverka på deras yrkesutövande. Studien utgår från ett fenomenologiskt perspektiv och använder en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med fem deltagande förskollärare och intervjuerna har spelats in för att sedan transkriberas och analyseras. I resultatet framgår det att förskollärarna, oberoende av antal år ute i verksamheten, känner sig osäkra inför att bemöta det nya målet. En stor del av osäkerheten beror på bristen på utbildning och fortbildning under tiden på högskolan såväl som senare ute i arbetslivet. Det krävs mer forskning och delaktighet från fältet för att denna typ av revidering ska kunna bemötas med positivt engagemang istället för rädsla och oro.

 • 160.
  Avén, Petter
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Tänk om...: Attityder till kontrafaktisk historia och dess potential som verktyg i historieundervisningen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 161.
  Axelsson, Elin
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Han var ett jävla svin som hatade kvinnor: En komparativ analys av kvinnosynen i Män som hatar kvinnor och The girl with the Dragon tattoo2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this essay I’ve chosen to do a comparative analysis of the two films Män som hatar kvinnor (Niels Arden Oplev, 2009) and The girl with a Dragon tattoo (David Fincher, 2011) based on feministic theories. I have done this with the intent of comparing the two versions way of viewing the woman. The analysis is based on my own questions, observations and interpretations, and has a hermeneutic approach.

  My conclusion is that “The girl with at Dragon tattoo” is closer to Stieg Larsson’s original story that both films are based upon, though the Swedish film Män som hatar kvinnor has got more of a feministic purpose. Män som hatar kvinnor proved to have a feministic perception of women. I found this to be much like the more radical forms of feminism, whereas The girl with the Dragon tattoo often tends to fall back to cinematic tradition, by depicting the lead role of Lisbeth Salander by the traditional female stereotype.

 • 162.
  Axelsson, Hanna
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Torstensson, Elias
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Digitala Artefakter: En litteraturstudie kring relevansen av digital kompetens samt lärares förhållningssätt till medierande artefakter som verktyg i mellan- och högstadie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 163.
  Axenfalk, Paulina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Språkbruket och stigmatisering: En kvalitativ intervjuundersökning med personal på ungdomsmottagningar i Sverige2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie utreder huruvida stigmatisering har någon inverkan på vårt språkbruk i kommunikationssituationer som behandlar psykisk ohälsa och sexualitet, samt huruvida går att urskilja någon skillnad mellan olika grupper av ungdomar på ungdomsmottagningar i Sverige. Utredningen grundar sig på tio intervjuer med personal på vederbörande ungdomsmottagningar och deras upplevelser. Resultatet visar att språkbruket kan begränsas till följd av olika faktorer där stigmatisering utgör en, främst när ungdomen har annan kulturell bakgrund i vilken stigmatisering är vidare utbrett. Andra faktorer som påverkar språkbruket i kommunikationssituationerna är tillgång till kognitiv förmåga, generations- och åldersklyftor samt abstraktionsnivån hos vissa begrepp, som t.ex. ångest.

 • 164.
  Ayar, Ceren
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Abazaj, Eldina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Digitala verktyg som pedagogiskt stöd vid läs- och skrivinlärning2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 165.
  Back, Emma
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Att skriva klart är inte förhandlingsbart: En klarspråksanalys på myndighetsblanketter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ämnar belysa de klarspråksproblem mellan myndighet och medborgare, i blanketter som kommunikationsmedel, som uppstår på grund av bristfälligt klarspråksarbete. Huvudfokus är klarspråk, men ett delfokus hamnar även på den typografiska delen av blanketterna som påverkar läsbarheten. Som metod används tre delundersökningar för att få tre olika vinklingar på klarspråk. Det visar sig att det finns stora skillnader avseende klarspråk för de olika myndigheterna, vilka man kan dra slutsatsen att det beror på myndigheternas auktoritära position och vem eller vilka blanketten har som målgrupp. Det visar sig även att det är tydliga skillnader mellan de myndigheter som har ett pågående klarspråksarbete och de som inte har det. 

 • 166.
  Backman, Mayumi
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Högstadieelevers tankar kring sin uteblivna frukost2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats tar upp en annan vinkel på frukostätande och högstadieelevers tankar kring frukostätande och deras skolprestation. Målsättningen med uppsatsen är att redovisa och analysera tankar bakom ungdomars uteblivna frukost med hjälp av tidigare forskning av både för - och nackdelar med frukosten. Fältarbetet gjordes bland elever i årskurs sju: enkätundersökning med två klasser och djupintervjuer med fyra elever som inte åt frukost varje dag på skoldagarna. Hälsopedagogik och skolans roll tas också upp. Resultatet av undersökningen har visat att majoriteten av eleverna åt frukost varje dag och tre elever åt frukost endast på helgerna. De som hoppade över frukosten på vardagarna verkade klara sig ganska bra med sitt skolarbete trots allt. Det fanns viss koppling mellan vissa av elevernas vana att fasta och utebliven frukost när det gällde deras kroppskännedom och hur deras hälsotillstånd påverkar skolprestationer. Flickorna var mer medvetna om sin hälsa och hälsofrågor än pojkarna i intervjuerna. Förutom tidsbrist, trötthet eller dålig aptit som var orsaker till utebliven frukost, fanns det en elev som mådde dåligt av att äta frukost på morgonen. Frukost kan orsaka magont, stress, trötthet och därmed sämre skolprestation enligt henne, vilket ät motsatsen till vad de flesta tidigare forskning om frukost har visat. Eleven tyckte att det är det viktigt att äta frukost trots att hon själv inte upplevde någon nytta av att äta frukost. Frågan är om hon också ska äta en ordentlig frukost på morgonen när hennes kropp säger ifrån. Tål hon inte äta på morgonen eller uppstår besvären på grund av hennes ovana att äta frukost. Olika perspektiv och orsaker till symptomen och konsekvenser av utebliven frukost kommer att diskuteras. Studien har också visat att frukostätande är ett komplicerat fenomen där olika faktorer spelar in. Eftersom varje individ är olika, borde skolverksamheten ta hänsyn till individens olika behov. Så länge det finns nackdelar med att äta frukost, även om de som inte äter frukost är en monoritet, borde vikten av frukostätande introduceras försiktigt.

 • 167.
  Backman, Mayumi
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Teaching Methods in Japan with relation to English Syntax2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 168.
  Badelt, Mikaela
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Cinthio, Charlotte
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  “Du får också ge förslag, det är bara jag som sitter och tänker här.”: En kvalitativ studie om grupprocesser och roller2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det har observerats vid gruppbildning att det ofta är pedagogen som placerar eleverna i sina respektive grupper, utgångspunkten blir vilka elever som fungerar med varandra och ur en trygghetsaspekt. Detta beror på att man vill undvika uttalanden i gruppdiskussioner från eleverna så som citatet i titeln. När pedagogen känner sina elever placeras de ofta utifrån vem de fungerar med och inte fungerar med, detta kan leda till att eleverna hamnar i en uttråkningszon. De utmanas inte att lära sig arbeta och samtala med alla klasskamrater, utan blir bekväma och intar sina egna givna roller. Trots att pedagogen har en genomgång om hur samarbetet kan se ut i ett grupparbete visar det sig i gruppdiskussionerna att kommentarer kring utförandet av arbetet uttrycktes ändå. Läraren visar på så sätt en bild av en främmande värld om eleverna alltid får arbeta med de klasskamrater de känner sig trygga med. När eleverna sedan kommer ut i arbetslivet är det inte självklart att de får arbeta med dem de känner sig mest bekvämast med. Det är situationen som styr vilken roll individen intar när individen hamnar i en situation där den måste utföra ett grupparbete, och vilka olika roller som förekommer. Om eleverna har en förförståelse inom det område de arbetar med är chansen större att beteendet blir positivt och de kan slutföra uppgiften. De elever som inte har fått förutsättningar att utföra uppgiftenkanriskeraatthaettmernegativtbeteende. Derollerelevernatogsiganvarledaren, den som härmar eller passiva roller som accepterar svaret från den elev som oftast säger sig kunna, eller den som väljer att inte delta i diskussionen. Utifrån rollerna skapades grupprocesser där ledaren berättade hur uppgiften skulle utföras, när de ska avslutas och börja på ett annat begrepp och ifrågasätta andra svar. Interaktion och handledning visar att förberedelser och träning i helklass behövs för att eleverna ska få öva på sin sociala förmåga. Resultatet visar att det sker handledning mellan gruppmedlemmar och pedagogen genom att öppna frågor ställs. Den handledningen som sker är oftast mellan eleven som intagit ledarrollen och de passiva rollerna.

  Studien har gjort en kvalitativ analys vilket gjorde det möjligt att undersöka studiens syfte: att belysa pedagogers gruppbildning i undervisningen ur ett socialpsykologiskt perspektiv i ämnet svenska och hur beteenden hos elever framträder utifrån grupprocesser. Genom detta kunde vi besvara studiens frågeställning: hur framkommer vissa roller beroende på gruppbildning?

 • 169.
  Badelt, Mikaela
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Cinthio, Charlotte
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Genrepedagogik och litteracitet: en litteraturöversikt för flerspråkiga elevers väg in i svenskundervisningen2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flerspråkiga elever har en längre startsträcka än enspråkiga elever, då de tar in kunskapsrelaterad information via sitt andraspråk. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad forskning säger om hur lärare kan få flerspråkiga elever i grundskolan att känna sig delaktiga och få utveckla sin begreppsförmåga i svenska genom undervisningsmetoder. Genom att besvara frågeställningarna: Hur kan lärare öka flerspråkiga elevers begreppsförmåga inom svenska genom användandet av undervisningsmetoderna genrepedagogik och litteracitet? På vilket sätt skapar litteracitet och genrepedagogik delaktighet i undervisningen för flerspråkiga elever?

  För att besvara frågeställningarna och uppnå studiens syfte har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga artiklar om delaktighet, genrepedagogik, litteracitet, flerspråkiga elever och begreppsförmåga. Resultat visar att flerspråkiga elevers begreppsförmåga inom svenska gynnas genom att läraren använder sig av genrepedagogik och litteracitet. Detta framkommer genom att forskning pekar på att genrepedagogik tillsammans med litteracitet ökar den sociala interaktionen, vilket medför att eleverna utbyter erfarenheter och tidigare kunskaper som ökar delaktigheten samt den språkliga utvecklingen. Forskningen visar även på att det sker ett meningsskapande när läraren använder sig av socialt stöd, bilder och symboler i sitt klassrum. Efter diskussioner kring vidare forskning kom vi fram till att det hade varit intressant att undersöka närmare vad forskning säger om att lyfta in modersmålsundervisningen i svenskämnet och hur det påverkar elevernas språkliga utveckling.

 • 170.
  Bagavac, Ivan
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Berisha, Fatlind
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Undervisningsmetoder för ökad kommunikation i engelska som andra språk2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete är en kunskapsöversikt om hur lärare kan undervisa för att främja elevers vilja och mod att prata engelska i klassrummet. Syftet är med denna kunskapsöversikt att undersöka och redovisa undervisningsmetoder i engelska som andra språk med fokus på muntlig kommunikation. Syftet preciseras genom följande forskningsfråga – vilka metoder kan lärare använda sig av för att elever ska motiveras till att våga prata mer engelska i klassrummet? Det är sju artiklar från sök- och urvalsprocessen som ansågs vara relevanta för studien och som har granskats. Resultatet av vår kunskapsöversikt visar att det som främst påverkar undervisning och lärande är att skapa en miljö för kommunikation och vilja genom att motivera, att implementera engelska utanför klassrummet i lektionerna, estetiska undervisningsmetoder och användandet av teknik i lärande av engelska. Förslagsvis kan man vidare undersöka på vilka sätt dessa undervisningsmetoder kan användas. Hur mycket påverkar årskursen metodernas grundläggande utformning? Hur ska lärare implementera detta och på vilket sätt mäter vid om eleverna vågar prata mer engelska i klassrummet innan respektive efter implementeringen av undervisningsmetoderna? Detta är funderingar vi tar med oss.

 • 171.
  Barow, Thomas
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Vår rädsla för "de andra"2013In: Intra, ISSN 1102-4143, no 4, p. 12-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 172.
  Bartholdsson, Johanna
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  The Borders between the Historian and Those Whom She Studies2009In: Borders as Experience, Halmstad: Halmstad University , 2009, , p. 218p. 9-20Chapter in book (Refereed)
 • 173.
  Batluk, Liilia
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Modality and Method: A Comparison of Russian and English Epistemic Modal Verbs through SFL and its Implications for Second Language Learners.2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   This study is intended to shed light on similarities and differences in terms of functional structure of the clause when modality is expressed by use of modal operators in Russian and English, in order to arrive at findings which inform, and are applicable to, the process of English language acquisition by the Russian learner. The need for the investigation was prompted by the author’s work experience in the field of English teaching, and the lack of explicit guidance in available textbooks currently used in Russian schools and institutions with regard to the particular issue highlighted. While learning the subject of Systemic Functional Linguistics, I drew parallels between the functional structures in the two languages, the purpose of which is to provide a roadmap which facilitates the learning and teaching of English modality to the Russian learner.

  The approach of Systemic Functional Linguistics (SFL), focusing on the metafunctions as the correspondence in the sociolinguistic message of the clause, is used as a basis for comparing the functional structures in both languages. The investigation of functional grammar features is carried out in order to spotlight  both the similarities and the differences inherent in expressing a degree of probability of an event or statement indicated, not only by the choice of an appropriate modal verb, but also its placement within the clause. The role of the social context in which the text is set is noted as significant for delivering the precise meaning of the message. Hence, the proposition will be pursued through further investigation in the field of modality, and viewed from perspectives of sociolinguistics.

 • 174.
  Batluk, Liilia
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Rhythm and Rhetoric: A Linguistic Analysis of Barack Obama's Inaugural Address2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this essay I shall analyze Barack Obama’s Inaugural Address, January, 2009 from the perspective of various linguistic techniques. More specifically, I shall propose and focus on the idea that the composition of the speech has an aim to create a unity of the speaker and the audience in order to deliver the message. Moreover, the speaker maintains the atmosphere of unity throughout the speech, so that the speech produces an effect when the audience becomes a co-author of it. My thesis will also discuss some aspects of persuasive strategies employed in the speech from those dating back as long as Ancient Greece to temporal discourses. The aim is to analyze how the use of a number of linguistic approaches creates a speech which senses an agreement and co-operation between the orator and the audience.

 • 175.
  Bauer, Christian
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Stereotypical Gender Roles and their Patriarchal Effects in A Streetcar Named Desire2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Stereotypical gender roles have probably existed as long as human culture and are such a natural part if our lives that we barely take notice of them. Nevertheless, images of what we perceive as typically masculine and feminine in appearance and behavior depend on the individual’s perception. Within each gender one can find different stereotypes. A commonly assumed idea is that men are hard tough, while women are soft and vulnerable.

  I find it interesting hoe stereotypes function and how they are preserved almost without our awareness. Once I started reading and researching the topic of stereotypes it became clear to me that literature contains many stereotypes.

  The intension of this essay is to critically examine the stereotypical gender roles in the play A Streetcar Named Desire, written by Tennessee Williams in 1947. It is remarkable how the author portrays the three main characters: Stanley, Stella and Blanche. The sharp contracts and the dynamics between them are fascinating.

 • 176.
  Beglerli Hansen, Selin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  The Handmaid's Tale a dystopian novel: Simone DeBeauvoir's The Second Sex and Lois Tyson's Traditional Gender Roles2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 177.
  Behrns, Ingrid
  et al.
  Institute of Neuroscience and Physiology, Division of Speech and Language Pathology, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.
  Ahlsén, Elisabeth
  Department of Linguistics, University of Gothenburg, Sweden.
  Wengelin, Åsa
  Centre for Languages and Literature, Linguistics, Lund University, Sweden.
  Aphasia and text writing2010In: International journal of language and communication disorders, ISSN 1368-2822, E-ISSN 1460-6984, Vol. 45, no 2, p. 230-243Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background:

  Good writing skills are needed in almost every aspect of life today, and there is a growing interest in research into acquired writing difficulties. Most of the findings reported so far, however, are based on words produced in isolation. The present study deals with the production of entire texts.

  Aims:

  The aim was to characterize written narratives produced by a group of participants with aphasia.

  Methods & Procedures:

  Eight persons aged 28–63 years with aphasia took part in the study. They were compared with a reference group consisting of ten participants aged 21–30 years. All participants were asked to write a personal narrative titled ‘I have never been so afraid’ and to perform a picture-based story-generation task called the ‘Frog Story’. The texts were written on a computer.

  Outcome & Results:

  The group could be divided into participants with low, moderate, and high general performance, respectively. The texts written by the participants in the group with moderate and high writing performance had comparatively good narrative structure despite indications of difficulties on other linguistic levels.

  Conclusions & Implications:

  Aphasia appeared to influence text writing on different linguistic levels. The impact on overall structure and coherence was in line with earlier findings from the analysis of spoken and written discourse and the implication of this is that the written modality should also be included in language rehabilitation.

 • 178.
  Behrns, Ingrid
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Ahlsén, Elisabeth
  Göteborgs universitet.
  Wengelin, Åsa
  Lund University.
  Aphasia and the Process of Revision in Writing a Text2008In: Clinical Linguistics & Phonetics, ISSN 0269-9206, E-ISSN 1464-5076, Vol. 22, no 2, p. 95-110Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Most of the previous research on aphasia and writing ability concentrates on the production of words in isolation. The purpose of the current study was to examine the process of producing written texts by clients with aphasia. By using keystroke logging, it was possible to analyse the participants' ongoing work during text writing. Results showed that the participants with aphasia composed their texts in what may be described as a linear way. Edits concerning syntax or text structure were almost absent in the subjects' data, but they spent much time and effort on revising smaller units of text, that is, letters and words, possibly as a result of changing their minds or not being able to realize their intentions. However, these changes did not always result in correctly written words in the final text. The findings are discussed in relation to current writing theories.

 • 179.
  Behrns, Ingrid
  et al.
  University of Gothenburg, Sweden.
  Hartelius, Lena
  University of Gothenburg, Sweden.
  Wengelin, Åsa
  Lund University, Sweden.
  Aphasia and Computerised Writing Aid Supported Treatment2009In: Aphasiology, ISSN 0268-7038, E-ISSN 1464-5041, Vol. 23, no 10, p. 1276-1294Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background:

  Individuals with aphasia often experience difficulties in writing. Word processors with a spell checker and a grammar checker can compensate for some of the writing difficulties associated with aphasia.

  Aims:

  To determine if writing difficulties associated with aphasia may be reduced by the use of a computerised writing aid when training patients.

  Methods & Procedures:

  The writing aids used in this study were originally designed specifically for persons with developmental reading and writing difficulties and are based on statistics of frequent misspellings and phonotactic rules. Three participants with aphasia selected one of two offered writing aids. Written production during treatment and evaluation was recorded and analysed by keystroke logging. The study had a single-subject ABA design replicated across three participants. The baseline (A) was established by measuring four dependent variables. During a 9-week intervention phase (B) the dependent variables were measured once a week. A follow-up (A) was done 10 months after the training was finished. The dependent variables were: total number of words in a writing task; proportion of correctly written words; words per minute; proportion of successful edits. The results were analysed both visually and by statistical calculations.

  Outcomes & Results:

  All participants experienced a positive improvement in their writing ability. Results showed individual differences; after completed training the first participant made more successful edits, the second wrote more words, had a larger proportion of correctly written words, and made more successful edits. The third participant's results did not show any improvement that could be statistically supported.

  Conclusions:

  This study showed that the computerised training facilitated the generating process and made the revision process more efficient for the participants. The results are important in that they indicate possible ways of designing writing treatment. However, they also show the need for careful analyses when evaluating different treatment strategies and in discussing what improved writing ability may be.

 • 180.
  Behrns, Ingrid
  et al.
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Wengelin, Åsa
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Broberg, Malin
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Hartelius, Lena
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  A comparison between written and spoken narratives in aphasia2009In: Clinical Linguistics & Phonetics, ISSN 0269-9206, E-ISSN 1464-5076, Vol. 23, no 7, p. 507-528Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the present study was to explore how a personal narrative told by a group of eight persons with aphasia differed between written and spoken language, and to compare this with findings from 10 participants in a reference group. The stories were analysed through holistic assessments made by 60 participants without experience of aphasia and through measurement of lexical and syntactic variables. The findings showed that the participants with aphasia generally received lower ratings than the reference group, but also that stories written by participants with aphasia were rated as easier to understand, more interesting, and more coherent than the group’s spoken stories. Regression analysis showed that syntax could predict several of the rated variables for the stories told by the participants with aphasia. Results point to the need to include writing training in language rehabilitation in order to increase the ability for persons with aphasia to participate in communicative situations in everyday life.

 • 181.
  Beischer, Sara
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  "Jag vill inte sitta på ett moln och spela harpa": En kvalitativ undersökning kring hur vårdpersonal inom äldreomsorgen ser på och förhåller sig till död och religion2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ABSTRACT

   

  I denna studie undersöks hur vårdpersonal inom äldreomsorgen ser på och förhåller sig till döden, och om det kan kopplas till uppfattningar om religion. Vidare studeras om det finns några föreställningar kring tiden efter döden, inom denna yrkesdomän, samt om det förekommer några särskilda rutiner och ritualer kring döden på informanternas arbetsplatser.

  Underlaget för undersökningen är fyra kvalitativa intervjuer, utförda på vårdpersonal, vilka arbetar inom äldreomsorgen i Halmstad kommun. Resultatet bearbetas mot bakgrund av Ariès teori om människans förhållningssätt till döden, Max Webers och Bryan Wilsons sekulariseringsteorier samt mot bakgrund av Bells ritualteori.

  Resultatet visar att det inom äldreomsorgen finns en dubbel hållning till död och religion. Informanternas syn på döden kan ses stå i förbindelse med deras relation till religion.  Det förekommer även en rad särskilda rutiner och ritualer i anslutning till ett dödsfall, på de arbetsplatser som inkluderas i studien. Det görs dock ingen åtskillnad, av vårdpersonalen, mellan rutinhandlingar och ritualhandlingar.

   

 • 182.
  Bellung, Ingemar
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Une étude linguistique contrastive: L'emploi des expressions du "futur" dans deux langues, français - suédois2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [fr]

  Ce travail comprend, aprés l'introduction, une présentation concernant la forme de travail, un résumé sur l'histoire et l'emploi du "futur" dans de contextes historiques et grammaticaux.

  L'étude a traité les deux langues, le français et le suédois de manière contrastive. La base du corpus est une lecture littéraire française et suédoise traduites dans les deux langues respectives. L'auteur a analysé la manière, de la part de traducteurs, de traiter le futur simple (Fs) vis-à-vis des périphrases suédoises avec un sens de futur.

  L'étude a abouti à un ensemble d'exemples d'expressions de futur simple et de périphrases suédoises qui ont été analusées de la manière suivante: prémièrement les résultats au total, puis l'auteur a réparti les résultats de chacun des groupes de future simple et des périphrases suédoises.

  Les résultats de l'étude sont présentés dans des tableaux suivis d'analyses. 

 • 183.
  Bencic, Michelle
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Trender i upplevelseindustrin; Hur de uppkommer samt vilken effekt de har på turismutvecklingen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har som syfte att undersöka hur trender i turismindustrin uppkommer samt vilka drivkrafter det är som styr huruvida trender får stark genomslagskraft eller ej.

  Inom turismindustrin, liksom i andra näringar, kan vi finna trender. Dessa trender styr utvecklingen av turismen, samtidigt som de till stor del även styr konsumtionsbeteende. Genom att vara medveten om vilka drivkrafter i samhället det är som styr utvecklingen av trender skapas även en möjlighet att förutspå hur turismutvecklingen möjligtvis kan komma att se ut på lång sikt och därmed skapa sig ett försprång i egenskap av turismutvecklare, alternativt vara i framkant och leda utvecklingen.

  Tidigare forskning är framför allt på engelska och till största del endast tillgänglig via artikeldatabaser. Jag hoppas därmed kunna frigöra kunskapskapital så att det blir tillgängligt för allmänheten. Teorin visar att de drivkrafter som ger upphov till och styr utvecklingen av trender är teknologi, demografi, politisk situation, ekonomi, miljömedvetenhet, och sociologiska faktorer.

  Intervjuobjekten är subjektivt handplockade genom stratifierat urval. De är futurister med god insikt i trenders påverkan på turism. Frågorna i min strukturerade intervjuguide har besvarats via e-post.

  Resultatet visar att dessa futurister till stor del har en åsikt som stämmer överens med eller i viss mån liknar deras kollegors teoretiska verk som utgör grunden för tidigare forskning. Eventuella meningsskiljaktigheter kan tänkas bero på att de är forskare som, trots att de alla har god kännedom om trender och trenders påverka på turismutveckling, även har sina examina i olika discipliner. Det tycks finnas grundprinciper för hur trender driver turismutvecklingen framåt, samtidigt som dessa är föränderliga och därmed inte tillförlitliga på sikt. Istället bör man utvärdera situationen med en omvärldsanalys utifrån de megatrender som råder, då dessa är övergripande trender som förändras långsamt medan mindre trender kan äga rum plötsligt till följd av nya framsteg eller förändringar i samhällsstruktur eller teknik.

 • 184.
  Bengthagen, Erika
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  En konstsociologisk studie om Tora Vega Holmström: Kvinna och konstnär i det konstnärliga produktionsfältet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöker jag vilken plats konstnären Tora Vega Holmström tog i det konstnärliga fältet utifrån hennes kapitalsinnehav och habitus genom Pierre Bourdieus teorier om fält, habitus och kapital. Jag undersöker även vilka förutsättningar hon hade som kvinnlig konstnär vid början av 1900-talet, vilka hinder hon mötte och vilka val hon gjorde på grund av sitt kön.Holmström levde under osäkra villkor i och med att hon var kvinna i ett mansdominerat fält och måste hela tiden kämpa för rätten att ägna sig åt sitt yrke. Under hela sitt liv levde hon ogift och födde inte heller några barn då det var svårt att kombinera detta med sitt konstnärskap. Att inte gifta sig var ett medvetet val från Holmströms sida, hon ville ge sin uppmärksamhet åt sitt konstnärskap. I enlighet med hennes samtids krav hade hon blivit underordnad den man hon äktat vilket var en värdering hon vägrade acceptera. Holmströms uppväxt utmärktes av goda förutsättningar att placera sig i det konstnärliga fältet och hon skaffade sig både ett habitus och ett gott kapitalsinnehav passande för fältets ramar. Dock var detta aldrig tillräckligt mycket för att slåss om en högre position i fältet.Holmström hade goda förutsättningar att avancera i fältet men ett flertal orsaker höll henne tillbaka. Hennes nederlag var kritikerna och hennes brist på framstående kontakter i fältet som gjorde att hon aldrig blev en i toppskiktet av fältet. Holmström hade ett brett kontaktnät, med flera högt ansedda personer inkluderade så som Ellen Key eller Adolf Hölzel. Detta tycks dock inte hjälpt hennes position i fältet.Min undersökning visar att hon positionerar sig nedanför mittenstrecket, närmre det unga avantgardet, dragen mot den intellektuella polen i det kulturella produktionsfältet i Donald Broadys schema över det kulturella fältet. Hon var aldrig en av kulturfurstarna, men inte heller var hon en konstnär som arbetade för en kommersiell produktion.

 • 185.
  Bengtsson, Alexander
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Lindahl, Martin
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Djupare insikter i svenska: En multimodal läromedelsanalys2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien som utförts analyserar ur ett sociosemiotiskt och multimodalt perspektiv vilka resurser läromedlet "Insikter i svenska" använder sig av. Läromedlet är riktat mot ungdomar i första året på gymnasiet som läser en yrkesinriktad utbildning. Studien redogör för ett antal utgångspunkter för multimodal bildanalys och påvisar även att lärmedlet innehåll ett antal av dessa resurser. 

 • 186.
  Bengtsson, Carl-Anton
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Fyns fisketurister: En studie om fisketuristers motiv och värderingar, utifrån ett miljö-och fiskeetiskt perspektiv.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With the fast-growing interest in recreational fishing, new opportunities are created in tourism. People travel all over the world in the purpose of fishing which creates a new sector of nature tourism with associated jobs and activities. Wildlife scenery together with the chance of catching fish, places the tourists in natural environments that can adversely affect our ecosystems. Therefore, it is important to evaluate the impact of this kind of tourism. In this study, the main emphasis is placed on the tourist and its values that form the basis of environmental ethics in both consciousness and practice. The debate about if fishing tourism can be regarded as ecotourism or not is discussed from the perspective of Catch & Release. The purpose of this essay is to create an overview of travel motives and values of the recreational fishing tourists between 18-65 years visiting Fyn in Denmark, to measure their environmental awareness, as well as view from an environmental perspective how they relate to the release of fish, and thus discuss the sustainability of this emerging tourism sector and associated activities like lodges. The data collection is based on a survey. The study confirms that there is evidence of a clear link between high environmental awareness and people doing outdoor activities. Further results also show that the fishing tourists visiting Fyn release almost all fish they catch, fishes from an ecocentric ethic, and that with their diligent use of Catch & Release they can legitimately be regarded as eco-tourists.

 • 187.
  Bengtsson, Fanny
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Högberg, Liv
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Att välja Jehovas vittnen: En kvalitativ studie om individers konverteringsprocess2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jehovas vittnen är en omdiskuterad religiös rörelse som finns över hela världen. För att ge ett inifrånperspektiv valde vi att göra en kvalitativ analys genom att intervjua individer som alla valt att döpa sig i vuxen ålder. Syftet med uppsatsen är att belysa vilka orsaker som kan tänkas bakom en individs konvertering till Jehovas vittnen samt hur de införlivar organisationens retorik i deras konverteringsberättelser. Teorier som använts för att analysera det insamlade materialet är nätverksteori, deprivationsteori, socialiseringsteori, religion som jakt på mening och tillhörighet samt socialkonstruktivism. Vårt resultat visar att det är flera aspekter som samverkar i en konverteringsprocess. Det som är utmärkande i vårt resultat är att sociala nätverk spelar stor roll i samtliga respondenters konverteringsprocess. Jehovas vittnens strategier för att rekrytera nya medlemmar går ut på att just skapa nätverk.

 • 188.
  Bengtsson, Hans
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Vinklade budskap: perspektiv på politisk kommunikation2015Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  Innehållet i denna antologi bygger på studier som medarbetarna genomfört i olika sammanhang. I tre av fallen är det erfarenheter från genomförda doktorsavhandlingar som ligger till grund för respektive kapitel, i ett par fall är det pågående avhandlingsprojekt och i övriga fall andra projekt som rör politik och kommunikation. Som en röd tråd går tanken att de budskap som kommuniceras till oss som medborgare inte är neutrala och objektiva utan präglas av sändarna och andra involverade aktörer – alla budskap är mer eller mindre vinklade. Som mottagare är vi också präglade av den sociala och kulturella situation vi befinner oss i när vi tolkar de budskap som möter oss.I det inledande kapitlet fokuserar författaren på centrala begrepp som återkommer i antologin – politik, kommunikation och demokrati – och på några användbara samhällsvetenskapliga analysmodeller. Därefter följer kapitel om dels vetenskapens roll som politisk kommunikation, dels hur retoriken används över tid i politiska sammanhang. Att musik också är ett uttryckssätt och en kanal för politisk kommunikation visar en av författarna genom exempel från 1970-talspunken.I en andra del i antologin behandlas massmediernas roll ur olika perspektiv. Ett par kapitel behandlar medialiseringen av politiken respektive utvecklingen av sociala medier. Är medierna oberoende informationsförmedlare eller opinionsbildande aktörer? Vilken betydelse har internet i ett demokratiskt perspektiv? Viken roll spelar egentligen medierna i politiken? I ett kapitel redovisas morgontidningars publicering i ett genusperspektiv och i ett annat kapitel press- och tryckfriheten i Sverige under andra världskriget.Den tredje delen i antologin har såväl ett internationellt som ett nationellt perspektiv på genomförande av politiska processer. I ett kapitel diskuterar författaren tankesmedjornas roll i amerikansk politik. Därefter får vi inblick i vilket handlingsutrymme olika aktörer har i genomförandet av projekt finansierade av Europeiska socialfonden. I ett avslutande kapitel analyseras kommunikationen i ett styrelserum – uppfattar de förtroendevalda i ett kommunalt bostadsföretag sig som politiker eller som företagare?

 • 189.
  Bengtsson, Malin
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Streetchurch: Mötet med senmoderniteten.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Streetchurch är en relativt ny organisation (startades 2004) och finns bland annat verksam på Internet. Själva beskriver sig gruppen vara ett nätverk av kristna från olika kyrkor och samfund som tröttnat på att sitta i de allt glesare kyrkobänkarna. Istället har man flyttat ut en ”levande kyrka” i samhället med koncentration på krogar, inneställen, folkfester och framförallt musikfestivaler vilka man besöker under sommaren. Det är alltså en ”gatans kyrka”. Medlemmarna har olika bakgrund och beskrivs tillhöra olika kristna samfund men med samma mål: Att få så många som möjligt att möta Jesus och få frälsning. Gruppen är dock inte helt ensam med detta koncept. Pannkakskyrkan är en ungdomsorganisation som startade för några år sedan med samma längtan som Streetchurch, att få ut kyrkan på gatan.

  En grupp i sig har beskrivits vara viktig för individen samt ha stor betydelse för individens möjligheter att vidmakthålla den subjektiva verkligheten. Vidare att individen i ett pluralistiskt samhälle, står i bestämd relation till flera grupper. Detta inkluderar bland annat studiekamrater, idrottsorganisationer, familjen, församlingen. I den religiösa gruppen är det självklart framförallt religionen och de religiösa aktiviteterna som utgör den gemensamma erfarenheten.  Dessa tankar tas dock upp mer under teoridelen i detta arbete.

 • 190.
  Bengtsson, Matilda
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Borgman, Ebba
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Digitala och analoga verktygs effekter på elevers tidiga läs- och skrivinlärning i svenskämnet: En litteraturöversikt2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samhället blir allt mer digitaliserat och skolorna bjuder in allt fler digitala verktyg i undervisningen. Ny forskning om hur och varför skolor använder sig av digitala verktyg i den tidiga läs- och skrivinlärningen växer fram, vilket bidrar till att arbetet med analoga verktyg får allt mindre undervisningstid. I takt med den digitala framväxten, ökar forskares tankar kring ämnet och vad detta kan ge för effekter på elevers läs- och skrivinlärning. Syftet med denna studie är att genom en litteraturöversikt undersöka hur digitala och analoga läs- och skrivverktyg påverkar elevers tidiga läs- och skrivinlärning i svenskämnet och att besvara frågeställningen: Vilka effekter har elevers användande av analoga jämfört med digitala verktyg på deras tidiga läs- och skrivinlärning? För att besvara frågeställningen och uppnå studiens syfte har vetenskapliga studier om elevers läs- och skrivinlärning inom svenskämnet kopplat till användandet av analoga respektive digitala läs- och skrivverktyg, systematiskt tagits fram, analyserats och sammanställts. Resultat visar att det finns både positiva och negativa effekter av användandet av läs- och skrivverktygen. Motivationen löper som en röd tråd och kan därför ses som en av de viktigaste effekterna av digitala verktyg. Dock har analoga verktyg positiva effekter på minne och motorik. Förslag på vidare forskning är att undersöka om digitala verktyg kommer att fortsätta öka elevers motivation i läs- och skrivinlärningen då det slutar vara något nytt och spännande, eller om det kommer krävas något ytterligare.

 • 191.
  Bengtsson, Philip
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Bada, simma och semestra: En lokalhistorisk undersökning om tillämpandet av SOU:s friluftsbad, simhallar, bastur vid byggandet av Halmstad simhall2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to examine the similarities and differences between the Swedish public research  (SOU) called Friluftsbad, simhallar, bastur: simundervisning och simlärarutbildning and the discussion in several board protocols and their effects on the local public bath in Halmstad. Halmstad is a small city located in south west Sweden, research on a national level has been done, but not on local. An additional aim is to investigate the recreation- and health discourse on a local level. The tool for the analys is the theory named Agent-and structure method. 

  The conclusion of this study is that the public bath in Halmstad has many similarities with former research by SOU. For example there is a connection between the choice of location, and the length of the building. However, this study also discover some new aspects, for example facts about people with disabilities.

 • 192.
  Bengtsson, Philip
  Halmstad University.
  Lättlästa dialoger – talspråk eller skriftspråk?: Om lättlästanpassningen av dialogerna i Guillous Ondskan2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker dialoger i två versioner av Jan Guillous Ondskan, originalversionen och den lättlästa versionen. Undersökningen utförs genom en kvalitativ textanalys. Undersökningsmaterialet baseras på cirka 61 dialogpar. I uppsatsen presenteras åtta olika huvudanpassningar som går att se när det gäller dialoger. Utöver det visas på ytterligare femton tendenser av anpassningar inom huvudanpassningarna. Resultatet visar att majoriteten av anpassningarna med spår av muntlighet försvinner eller skrivs om i den lättlästa versionen mot ett standardspråk. De anpassningar som inte bär på spår av muntlighet är förenklade enligt de gängse riktlinjerna för lättläst. I vissa fall uppmärksammades anpassningar som kan sägas vara godtyckligt gjorda i förhållande till de gängse riktlinjerna för lättläst.

 • 193.
  Bengtsson, Åsa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Anna Katarina Preinitz2018In: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Presentation of Anna Preinitz (1870-1912) in Biographical encyclopedia of Swedish women. 

 • 194.
  Bengtsson, Åsa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Emelie Rathou2018In: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Biografisk presentation av Emelie Rathou (1862-1948) i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

 • 195.
  Bengtsson, Åsa
  Department of History, Lund University.
  Emilie Rathou och Vita Bandet: Rabiata och radikala kvinnoröster2010In: Presshistorisk årsbok 2010 / [ed] Ellinor Melander, Stockholm: Svensk Presshistorisk Förening , 2010, p. 28-44Chapter in book (Other academic)
 • 196.
  Bengtsson, Åsa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Emma Kristina Wretlind2018In: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Biografisk presentation av Emma Wretlind (1852-1944) i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

 • 197.
  Bengtsson, Åsa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Gerda Teresa Meyerson2018In: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Biografisk presentation av Gerda Meyerson (1866-1923) i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

 • 198.
  Bengtsson, Åsa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Gustava Elisabet (Elsa) Bengtsson2018In: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Presentation of Elsa Bengtsson (1865-1922) in the Biographical encyclopedia of Swedish women.

 • 199.
  Bengtsson, Åsa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Hedvig Natalia Rinander2018In: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Biografisk presentation av Hedvig Rinander (1868-1953) i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. 

 • 200.
  Bengtsson, Åsa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Maria Gustfva Sandström2018In: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Biografisk presentation av Maria Sandström (1870-1948) i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

1234567 151 - 200 of 1395
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf