hh.sePublications
Change search
Refine search result
1234 151 - 194 of 194
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Persson, Sofia
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  En studie i yrkeselevers inställning till kärnämnet svenska2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Den här uppsatsen har försökt ta reda på vilken inställning yrkeselever har till kärnämnet svenska, och vad anser är mest samt minst intressant med ämnet. I styrdokumenten står det att elever på yrkesprogram ska förberedas för studier på högskola/universitet, och den här uppsatsen ämnade ta reda på om det något som eleverna är intresserade av, eller vad de annars vill göra i framtiden. När eleverna i skolan väljer vad de ska lägga sitt fokus på har de säkert redan en åsikt om vad deras framtida arbetsgivare kan tänkas lägga vikt på vid anställning, men vad är det egentligen arbetsgivarna bryr sig mest om? Genom att utföra tre enkätundersökningar, en på en byggklass, en på en industriklass och en företagsenkät, fick jag fram de resultat som var av betydelse för min undersökning. Det visade sig att yrkeseleverna finner att ämnet svenska är relativt viktigt för dem, men att karaktärsämnena är ännu viktigare. Det som eleverna finner mest intressant är att kolla på film, medan det minst intressanta bland annat är att hålla muntliga föredrag och att arbeta med grammatik. Eleverna är även av den åsikten att deras framtida arbetsgivare lägger mest fokus på elevernas praktiska färdigheter vid anställning, men att det är bättre att ha ett godkänt betyg än icke godkänt eftersom ett icke godkänt betyg kan visa företagen att de inte kan läsa eller skriva. Företagen själva är av ungefär samma åsikt, och det är de praktiska färdigheterna som räknas mest. Ändå har betyg i ämnet svenska en viss påverkan vid anställning eftersom företagens anställda måste kunna förstå det skrivna språket när det gäller till exempelvis säkerhetsföreskrifter. Eleverna vill i framtiden inte studera vidare, utan efter studenten vill de ut och arbeta. En orsak till varför de valde yrkesprogram var för att de var garanterade arbete direkt efter studenten.

   

  Det som är viktigt är att svensklärarna tar till vara elevernas intresse och arbetar med programinfärgning. Genom infärgning skulle eleverna kunna finna svensklektioner mer intressant, och genom ett gott samarbete med företag och yrkeslärare hade ämnet svenska kunnat erhålla en högre status.

 • 152.
  Persson, Sofia
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Tilving, Evelina
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Är mindre bättre?: Hur den uppgiftsrelaterade kommunikationen mellan elever förändras i förhållande till klasstorleken2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning avser att belysa klasstorlekens betydelse för karaktären på den verbala kommunikationen mellan eleverna under lektionen, med avseende på om de pratar om undervisningsinnehållet eller ej. Genom en etnografisk observation i en åttondeklass har vi sökt finna specifika situationer i vilka elevernas kommunikation är uppgiftsrelaterad eller inte, samt hur detta kan relateras till klassens storlek. Vi fann tendenser som visade på att den uppgiftsrelaterade kommunikationen ökade i när klassen minskade i antal, samt eleverna lättare återfår koncentrationen i mindre grupper.

 • 153.
  Petersson, Lina
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Bengtsson, Malin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  “Så tänkte jag inte kemi då”: En kvalitativ studie om hur förskolans pedagoger talar om kemi i förskolans kontext2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i förskolan talar om kemi, vilket besvaras genom forskningsfrågan “Vilka tolkningsrepertoarer gällande kemi framträder i pedagogernas tal?”. Studien tar avstamp i ett problemområde där det finns en brist av forskning gällande kemi i förskolan. Forskning som undersöker naturvetenskap i förskolan visar att pedagoger känner sig osäkra inom naturvetenskap och därmed undviker de naturvetenskapliga ämnena, inklusive kemi, i förskolan men å andra sidan visar forskning att pedagoger är positiva gentemot ämnet. Kemi i förskolan är av betydelse eftersom tidigare forskning belyser att ett naturvetenskapligt lärande i tidig ålder kan bidra till att underlätta för barnen i deras fortsatta skolgång. Med en socialkonstruktionistisk vetenskapsteoretisk utgångspunkt samt en inriktning på diskurspsykologi som metod har analysbegreppen varit retorik och funktion för att synliggöra tolkningsrepertoarer i pedagogernas uttalanden. Syfte och forskningsfråga har besvarats genom analyser av två fokusgruppsamtal med pedagoger i förskolan. I resultatet framträder tolkningsrepertoarer gällande svårigheter med konkretisering av kemi, kemi som underordnat andra ämnen samt pedagogernas roll som medupptäckare vid kemiundervisning. Det synliggörs en osäkerhet och en oro hos pedagogerna för att ses som okunniga samt oprofessionella av kollegorna men även hur de vill bevara sin goda relation genom att inte framställa sig som kunniga. Det tydliggörs hur de framställer sig som medupptäckare i kemiundervisning med barnen där pedagogerna själva menar att det inte krävs kunskap av dem för att skapa möjlighet till lärande. Det framkommer hur pedagogerna är omedvetna om när kemi uppkommer samt kan tillämpas i förskolans verksamhet.

 • 154.
  Pettersson, Jessica
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Trubarac, Alexandra
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Förskollärares kompetensutveckling: En kvalitativ studie om hur förskollärare uppfattar sina möjligheter till kompetensutveckling2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Enligt de politiska dokument som förskollärare har att förhålla sig till idag så ökar kraven på den personliga kompetensen och kompetensutvecklingen. Ett sätt att möta dessa krav är att ge förskollärare möjlighet till att ta del av kompetensutvecklande aktiviteter så som föreläsningar, kurser och diskussionsgrupper. Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare uppfattar sin möjlighet till kompetensutveckling. Detta är viktigt då man för att kunna möta kraven i läroplanen behöver en bred kompetens. För att kunna säkerställa att alla barn får samma möjligheter och för att öka statusen på förskolläraryrket är det viktigt att förskollärare får de möjligheter som krävs för kompetensutveckling. För att besvara våra frågeställningar valde vi att utföra datorstödda intervjuer med elva förskollärare för att på så sätt få ta del av deras uppfattningar av möjligheter, hinder och ansvar för kompetensutveckling. Vi har i vår undersökning sett att förskollärarnas uppfattning är att möjligheten till kompetensutveckling är god. De ser dock ekonomi och i viss mån tid som hinder för kompetensutveckling. Ansvaret för kompetensutvecklingen ligger hos förskolechefen men de uppfattar även att de själva har ett ansvar för att kompetensutveckling ska äga rum.

 • 155.
  Politis, Diamanto
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Winborg, Joakim
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Lindholm Dahlstrand, Åsa
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Exploring the resource logic of student entrepreneurs2012In: International Small Business Journal, ISSN 0266-2426, E-ISSN 1741-2870, Vol. 30, no 6, p. 659-683Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study responds to the call in recent research for comparative studies examining whether student entrepreneurs are different to other kinds of entrepreneurs. Based on institutional theory, the specific question we ask in this study is whether student entrepreneurs who start up their firms in close relation to the university have a different resource logic compared to entrepreneurs who start their firms outside the university context. We define resource logic as the individual's set of ideas for how to secure and use resources, and we link this concept to theories of effectual reasoning and bootstrapping to develop our argument. Moreover, we identify two different viewpoints about the effects of the university milieu on the resource logic of student entrepreneurs and we develop hypotheses to test the different viewpoints. The findings give overall support for the view that student entrepreneurs have developed a resource logic that favours both effectual reasoning and the use of bootstrapping methods.

 • 156.
  Rami, Justin
  et al.
  Dublin City University, Ireland.
  Lalor, John
  Dublin City University, Ireland.
  Berg, Wolfgang
  University of Applied Sciences in Merseburg, Germany.
  Lorencovicova, Eva
  Silesian University in Opava, Czech Republic.
  Lorencovic, Jan
  University of Ostrava, Czech Republic.
  Maiztegui Oñate, Concepción
  University of Deusto, Bilbao, Spain.
  Elm, Annika
  Department of Education and Psychology, University of Gävle, Gävle, Sweden.
  Competencies for educators in Citizenship Education & the Development of Identity in First & Second Cycle Programmes: Volume 12006Report (Other academic)
  Abstract [en]

  These two booklets are structured as Volumes 1 & 2. The working team responsible for researching and writing them come from five member states within the European Union: Czech Republic, Germany, Ireland, Spain & Sweden. This book explores which specific competencies in Citizenship Education and Identity might be included in 1st & 2nd cycle courses that educate/train professionals who will work with children/young people. A secondary aspect of the booklets was to show how the ‘Tuning Principles’1 could be applied to develop Specific Competencies for undergraduate and graduate cycle programmes that relate to Citizenship Education & Identity with respect to young people. Volume One takes a wider, theoretical and more sociological perspective primarily relating to the Bologna Process and the Tuning Principles in a European and National context. It also examines the broader concepts of Teacher Education relating to Citizenship and Identity.

 • 157.
  Rinde, Johanna
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Virtanen, Robert
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Högpresterande elever i matematik: En kvalitativ studie av lärares och specialpedagogers åsikter kring undervisning av högpresterande elever2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur lärare och specialpedagoger arbetar för att stimulera högpresterande elever i matematik och hur de skulle kunna göra det på ett mer optimalt sätt. Vi har varit särskilt intresserade av att se vad specialpedagogerna har för roll i arbetet med de högpresterande eleverna. Att se hur den rådande synen på högpresterande elever ser ut på de skolor som varit aktuella i studien har också varit en del av syftet. Genom kvalitativa intervjuer av fyra lärare och två specialpedagoger på tre olika skolor har ovanstående undersökts. Lärarnas och specialpedagogernas syn på de högpresterande eleverna är att de är i behov av stimulans och extra utmaningar för att de skall kunna utvecklas. Studien visar att i lärarnas fall stimuleras de högpresterande eleverna på olika sätt. Två av lärarna har individualiserande läroböcker och de två andra lärarna arbetar laborativt, där eleverna skapar sina egna matematikböcker. Åsikterna kring hur man skulle kunna arbeta med de högpresterande eleverna skiljer sig, men de flesta i undersökningen är överens om att det krävs mer resurser för att nå dessa elever. Det råder ingen tvekan om att de högpresterande eleverna är i behov av stöd, vilket skolan är skyldiga att ge dem då de är ansvariga för varje individs enskilda utveckling.

 • 158.
  Rosenberg, Mikaela
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Lidström, Sara
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Utomhuspedagogikens rumsliga ramar2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utomhuspedagogik har speglats som en positiv metod lärare kan använda sig av i sin undervisning. Litteraturstudien belyser hur forskningen ser på utomhuspedagogik samt hur forskare lyfter och kritiserar metoden. De delade aspekter som lyfts fram sker ur ett lärarperspektiv där lärare bland annat anser att utomhuspedagogiken tar mycket resurser och tid från skolans värld, samtidigt som de talar för de gynnande effekterna på elevers kunskapsutveckling.Syftet med denna studie är att undersöka utomhuspedagogikens påverkan på elevers kunskapsutveckling inom ämnet biologi utifrån undervisningsplatsen. Utifrån tidigare forskning har en litteraturstudie gjorts där vårt empiriska material består av vetenskapliga artiklar.Genom vår studie fick vi fram att användningen av utomhuspedagogik i ämnet biologi erhöll både positiva och negativa aspekter men att det saknas forskning kring kritiska infallsvinklar om metoden. Ytterligare forskning behövs inom användningen av metoden i ämnet för att ge eleverna möjligheter till ett gynnsamt lärande.

 • 159.
  Rundqvist, Kimberly
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  En modell för att bedöma faktafilmers multimodala kvalitéer inom biologi för årskurs 4–6.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att skapa ett analysverktyg, vilket lyfter fram kvalitativa aspekter som har betydelse vid värdering av val av filmer inom naturvetenskap för år 4–6. Många lärare använder sig av faktafilmer som ett komplement i deras undervisning, men de har inte verktygen för att värdera de otaliga faktafilmer som finns tillgängliga för lärare att välja mellan. Denna studie utgår från en multimodal teoribildning och ett multimodalt literacyperspektiv. För att analysera faktafilmer från sajten Sli.se har ett analysverktyg i form av en kodningsmanual och ett kodningsschema tagits fram utifrån tidigare forskning. Utifrån kodningsschemat har sedan sju faktafilmer från sajten Sli.se analyserat. Resultatet visar att de pedagogiska faktafilmerna uppfyller multimodala pedagogiska kvalitéer genom relation till kursplan, representation, interaktion och innehåll. Dessa multimodala pedagogiska kvalitéter gör att tittarna ökar sitt meningsskapande och därigenom ökas deras lärande.

 • 160.
  Rådahl, Christina
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Wendeborn, Emilie
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Diskussion om förskolans samling: En litteraturstudie som skildrar samlingen i tidningen Förskolan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur samlingen framställs i tidningen

  Förskolan och hur dessa skildringar kan relateras till ett av förskolans uppdrag där omsorg,

  fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi har använt oss av en litteraturstudie i form av en

  textanalys där vi undersökt och analyserat artiklar i tidningen Förskolan efter införandet av

  förskolans läroplan 1998. Vi använde oss av ett analysschema där vi förtydligade innebörden

  av begreppen omsorg, fostran och lärande.

   

  Resultatet i tidningen Förskolan visar att i samlingen sker det mer fostran och lärande än

  omsorg. Sammanfattningsvis beskrivs samlingen i artiklarna som en daglig återkommande

  aktivitet som innehåller lärande i många olika former, medan fostran sker mer indirekt.

  Lärande i samlingen utgörs till stor del av språkutveckling och matematik. Fostran relateras

  till socialisering där samlingen fungerar som ett skolförberedande moment. Omsorg i

  samlingen synliggörs i form av att göra barnen delaktiga i gruppen samt att bekräfta det

  enskilda barnet. Avslutningsvis visar resultatet på att samlingen som arbetssätt kan relateras

  till förskolans uppdrag då omsorg, fostran och lärande i olika utsträckning ingår/skildras i

  samlingen, vilket bildar en helhet.

   

  Nyckelord: Samling i förskolan, omsorg, fostran, lärande.

 • 161.
  Sandberg, Marlene
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Nilsson, Emelie
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  den goda och den "onda" leken: en studie av lek i förskolan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 162.
  Sandquist, Sebastian
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Det blir mer svart på vitt: En studie om lärares inställning till kursplanoch nationella matematikprov i årskurs 32011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 163.
  Selldén, Ulrika
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Nilsson, Emma
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Vision och praktik: En studie om relationen mellan fyra förskollärares uttalade tankar och genomförda handlingar i bildskapandet tillsammans med barn i åldrarna ett till tre år.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utifrån vår B-uppsats vi skrev våren 2010 och den verksamhetsförlagda utbildningen vi fått under våra studier, har vi uppmärksammat en variation på tillgången av det bildskapande materialet ute på de berörda förskolorna. Hur materialet är presenterat kan skilja sig genom att materialet står i barnens höjd, på öppna hyllor eller bakom låsta dörrar.

  Syftet med studien är att beskriva relationen mellan fyra förskollärares syn på bildskapande (deras tankar) och den verksamhet som bedrivs (deras handlingar) med barn i åldrarna ett till tre år. Vi avser att jämföra relationen mellan respektive pedagogs uttryck och inte pedagogerna emellan.

  Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer och observationer i den bildskapande aktiviteten. Detta för att förstå relationen mellan pedagogernas uttalade tankar och genomförda handlingar i och om bildskapandet.

  Det råder inget tvivel om att det finns skillnader mellan pedagogernas uttalade tankar och genomförda handlingar utifrån det material vi samlat. Bland annat synliggörs detta i materialets tillgänglighet och pedagogernas delaktighet i den bildskapande aktiviteten.

 • 164.
  Sjöberg, Jeanette
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Johnsson, Annette
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Granklint Enochson, Pernilla
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Preconceptions or a Community of Practice? Discursive Constructions of the Preschool Practice in Preschool Professionals Conversations about Collegial Development Work2019Conference paper (Refereed)
 • 165.
  Sjöberg, Jeanette
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Lagergren, Anniqa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Holmberg, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Seen but not heard?! Children's participation in research about digital technology in preschool2017In: 27th EECERA Annual Conference: Social Justice, Solidarity and Children’s Rights’, Bologna, Italy, 29th August – 1st September 2017: Abstract Book, 2017, p. 45-45Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate norms and constructions of children in previous research concerning preschool children and digital technology. Digital technology is an important part of preschool activities. The number of children and preschool teachers who have access to computer tablets and clever boards in their everyday practice has increased in recent years (e.g. Couse & Chen, 2010, Edwards, 2013). This development has led to the need of extended knowledge concerning the critical contextual factors of digital technology use in preschool context (e.g. Lindahl & Folkesson, 2012). In the analysis of the material, social constructionism and discursive psychology (Wheterell & Potter, 1992, Potter, 1996) were used. This paper is based on a critical integrative literature review (Torraco, 2005) regarding research on preschool children and digital technology. The review draws from a number of scholarly research articles conducted between 2000-2015. Ethical considerations were met by showing respect and responsiveness to other researchers work (e.g. codex.vr.se). Preliminary results indicate that children often are marginalised in research and focus is more likely to be on an adult's point of view (such as the teacher or the parent). In this sense, children have a weak "voice" in research regarding digital technology use in preschool, therefore, the lack of the child's perspective is evident. The results, we argue, have important implications for researchers, preschool teachers and teacher educators in further discussions of how, when and for what purposes digital technology should be used in preschool children's activities.

 • 166.
  Sjöberg, Rimfjäll, Maria, Daniel
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Vilka orsaker gör att individer väljer att anlita en personlig tränare?: Utifrån ett personligt tränareperspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi vet att fysik aktivitet har positiv effekt på vår hälsa. Idag finns det ett yrkes grupp som har kunskap att kunna hjälpa oss individer att må bra genom motion. Denna yrkesgrupp, de personliga tränarna, ska bland annat vägleda, inspirera och motivera oss individer i vår träning och fysiska utveckling. Enligt våra intervjuade personliga tränare har det blivit mer tillåtet för oss ”vanliga” människor att ha en personlig tränare, det är inte bara för stjärnor längre. Den personliga tränaren ska fungera som en coach och vägledare till sin klient. Deras kunskap och uppläggning ska skapa en bra strategi som gör att klienten känner en utveckling i sin träning och finner motivation. Genom de personliga tränarnas pedagogik ska de skapa goda förutsättningar för klienten att ta emot den kunskap som förmedlas av dem.På så vis ska klienten på egen hand kunna fortsätta med sin träning utan assistans av en personlig tränare .

 • 167.
  Sjöström, Linda
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Rotvold, Lovisa
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  De lyckta dörrarnas praktik: En forskning om övergång och samverkan mellan två traditionsbundna verksamheter2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår forskning är att få en fördjupad förståelse av förskollärares föreställningar om övergång mellan förskola och förskoleklass. De frågor vi söker svar på genom våra empiriska studier i förhållande till vår forskningsbakgrund är: Går det att urskilja likheter och skillnader i förskollärares föreställningar om övergången mellan förskola och förskoleklass? och Vad kan dessa likheter och skillnader bero på? Forskningens empiri bygger på en kvalitativ, halvstrukturerad intervjumetod. Det innebär att vi har intervjuat sex förskollärare verksamma i förskola och förskoleklass. Intervjuerna har skett mellan de verksamheter där övergången är aktuell. Forskningens bakgrund bygger på de historiska förändringar som har skett och som har kommit att påverka förskola och förskoleklass. Vi har även tagit del av forskning som berör ämnesområdet övergång. De slutsatser vi kan dra utifrån resultat- och analysdelen är att det mellan verksamheter inte råder någon smidig övergång. Vi tolkar att det beror på att förskola och förskoleklass har skilda läroplaner och att dessa bygger på olika traditioner som hämmar en övergång. Titeln, De lyckta dörrarnas praktik, bestämdes i slutskedet av forskningen. Den ger en bild av forskningens resultat- och analysdel.

 • 168.
  Skogsberg, Maria
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Begåvade elever i skolan: - En studie av begåvade elever ur ett lärarperspektiv2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 169.
  Strömberg, Conny
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Jönsson, Johan
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  "...om man inte är beredd att ge de resurser som behövs så blir det därefter.": En studie av 8 högstadielärares uppfattningar om orsaker till läs- och skrivsvårigheter i en västsvensk kommun.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att ge förståelse för åtta högstadielärares uppfattningar om orsaker till läs- och skrivsvårigheter inom skolor i en mindre kommun. Studien genomfördes genom intervjuer och svaren förhålls i vår studie till forskningsperspektiv inom specialpedagogik. Studien undersöker om det finns diskrepans mellan de uppfattningar som lärarna i studien har gällande orsaker till läs- och skrivsvårigheter och realiteten. I resultatredovisningen används till viss del en hermeneutisk ansats. De intervjuade lärarna rör sig i samtliga fall över fler än ett av forskningsperspektiven. Studien visar att lärarna i regel inte avviker från sin valda uppfattning. En viktig slutsats som dras är att lärarnas åsikter om orsaker till läs- och skrivsvårigheter inte är reduktionistiska.

 • 170.
  Svanberg, Albertina
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Svensson, Johanna
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Vänskap i förskolan: En studie om förskollärares arbete med vänskapsrelationer i förskolan med barn i åldrarna 3-5 år2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to seek answers to how the preschool teachers who work with children aged 3-5 years choose to work with children's friendships in preschool, because previous research shows that more and more children are in preschool and friendship for children is very important for their welfare. Questions that we attempting to answer in this paper is how preschool teachers work with children's friendships in preschool, if the preschool teacher believes that children's friendships are a range of priority in preschool and how preschool teacher thinks about his own involvement in children's creation of friendships. We are looking for answers to the questions by making a qualitative interview with a preschool teacher and observations as a complement to the interview. As a theoretical starting point, we use theories about what friendship is for children in early years and the importance of friendships for children. Since preschool teachers should contribute to children making friends, they must understand the relationships between the children from children's own terms. Our results show that the current preschool worked with children's friendships by having a theme, and other various activities such as drama and discussions of literature. The results also show that preschool teacher believes that children's friendships should be valued and that their own role in children's friendship is of great importance. It is difficult to manage a friendly work if the team has different views on what friendship is. Therefore it doesn´t matter how much preschool teachers tells the children how to behave and how to be a friend if not preschool teachers can´t demonstrate these qualities themselves, because the preschool teachers serve as role models for children.

 • 171.
  Svane, Torben Ernst
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Aderklou, Christina
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Fritzdorf, Lotta
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Hamilton-Jones, Jo
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Knowledge by user demand and self-reflection: New models for teaching and assessment in edutainment software design2001In: Conference proceedings - Frontiers in Education Conference, ISSN 0190-5848, E-ISSN 2267-1242, Vol. III, p. T1B-1-T1B-6, article id 8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reports on experiences from applying Knowledge by User Demand (KBUD) to teaching at the Edutainment Software Design programme at Halmstad University, Sweden. ’Edutainment’ denotes educational and recreational systems for homes, schools and work. Upon graduation, students may find careers in game design, project management, systems development etc. KBUD emphasizes participation in selection and creation of course contents, to foster a continuous review process of how to attain competencies needed to accomplish a task. Continuous self-reflection, on how and why competencies develop, and how personal learning can be refined, is highlighted in discussions and through using projects from previous courses as case studies. KBUD classes offer a core of approximately 50% of course content. Students select another 25% from a range of teacher-prepared themes and develop themselves the remaining themes under teacher supervision. KBUD modules combine subject adherence with encouraging student interest and participation, whilst also ensuring content vitality. © 2001 IEEE

 • 172.
  Svane, Torben Ernst
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Hamilton-Jones, J.
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Establishing international co-operation in edutainment software design: Some experiences2002In: Conference proceedings - Frontiers in Education Conference, ISSN 0190-5848, E-ISSN 2267-1242, Vol. 3, p. 5-10Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper addresses two topics that are viewed important to the future of most institutions of higher learning. One is an increased international focus, for extended student enrolment and also for facilitating international experiences to already enrolled students. The second deals with establishing international partnerships, which not only will provide a receiver of exchange students but will also, as in the case presented, provide a partner for educational joint ventures, resulting in the establishment of innovative, new and student-attractive degree programmes. The example given presents curriculum design and work leading to the establishing of an undergraduate degree in edutainment software design at a Swedish and a British university, and an extended outlook, to also incorporate other overseas partners over time, initially from the U.S.A., Australia and New Zealand.

 • 173.
  Svensson, Fanny
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Andersson, Johanna
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Elever, situationer och platser: Elevers berättelser om sina erfarenheter av olika platser i skolan.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse den sociala miljön på olika platser i skolan har för elevers erfarenheter av dessa. Den sociala miljön är en miljö som i denna uppsats består av den fysiska miljön på en plats, människors interaktion med denna fysiska miljö, men också människors interaktion med varandra. I undersökningen har vi vänt oss till högstadieelever i årskurs sju och nio på en F-9 (från förskola till årskurs nio) skola i en mellanstor kommun i södra Sverige.

  I detta examensarbete har vi valt att använda en visuell metod, kallad fotoelicitering där eleverna fått fotografera med hjälp av sina mobilkameror platser i skolan de har positiva eller negativa erfarenheter av. Dessa foton har sedan utgjort grunden för ett samtal med eleverna, enskilt.

  Resultatet av denna studie visar att eleverna anser att den sociala miljön på en plats har betydelse för deras positiva eller negativa erfarenheter av denna plats. Resultatet pekar på att erfarenheterna av en plats beror på situation och vilka människor som vistas på platsen samtidigt. Aspekter som ansetts ha betydelse för elevers erfarenheter och trivsel är bland annat elevernas beteende, vuxnas närvaro och åldern på eleverna som vistas på en specifik plats. I resultatet lyfts också aspekter i den fysiska miljön som viktiga för trivseln i skolan, dessa är bland annat fräschhet i lokalerna, tillgång till mötesplatser, tilltalande inredning, möblering och ljusinsläpp et cetera.

 • 174.
  Svensson, Hanna
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Den formativa bedömningens implementeringsproblematik: En kvalitativ undersökning av lärares vilja, förståelse och möjligheter till arbete med formativ bedömning2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 175.
  Söderbäck, Lisa
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Berggren, Gerda
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Ämnesintegreringens båda sidor ur ett elevperspektiv: en enkätundersökning om elevers syn på ämnesintegrering2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt samhälle genomgår ständigt en förändring och utveckling och det är därför viktigt att lärare som närbyråkrater, vilka ska arbeta mot att uppnå skolverksamhetens mål och uppdrag, kontinuerligt utvärderar och utvecklar sitt arbete. Idag finns det många undervisningsmetoder och i denna studie behandlas ämnesintegrering utifrån elevernas perspektiv. Studiens frågeställning lyder: Vad anser eleverna om ämnesintegrerad undervisning i relation till dess fördelar och nackdelar? För att ta reda på detta har en enkätundersökning gjorts utifrån tidigare forskning kring fördelar och nackdelar med ett ämnesintegrerat arbetssätt. Fördelar som ökat helhetsperspektiv, ökat intresse samt vardagsanknytning och nackdelar som bedömningssvårigheter och sämre ämneskunskaper ligger till grund för utformningen av enkätens innehåll. Undersökningens resultat visar på att majoriteten avelevernas uppfattning om ämnesintegrering stämmer överens med forskningens fördelar och nackdelar. Dock inte när det gäller elevernas uppfattning om att ämnesintegrering ger tillräckliga kunskaper inom ett ämne där majoriteten av eleverna svarade emot forskningen. Studien och dess resultat kan inte generaliseras över alla elevers syn på ämnesintegrering men den kan ge lärare en inblick i vikten av att utvärdera sina valda undervisningsmetoder tillsammans med eleverna. Det ärviktigt att tänka på att alla elever är olika och att det kommer finnas en minoritet som inte anser att vald undervisningsmetod är till fördel för dem. Slutsatsen med den här studien är att det är viktigt att som lärare använda sig av en varierad undervisning för att se alla elever samt att utvärdera sina undervisningsmetoder tillsammans med eleverna.

 • 176.
  Tefke, Frida
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Morgin, Nina
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  "Men hur skriver man med egna ord om det är samma sak man vill få sagt?": Elever om problemet att skriva med egna ord.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens skolor har jakten på fusket ökat. Antiplagieringstjänster är ett vanligt förekommande medel för att ta reda på om fusk föreligger eller inte. På detta vis kan man lätt lägga juridiska och moraliska aspekter på fuskande, men kan problemet ligga i själva pedagogiken? Att finna gränslandet mellan plagiat och imitation är lättare sagt än gjort. En uppmaning som inte sällan används av lärare för att hjälpa eleven i sin skrivprocess är “skriv med egna ord”. Vi undersöker hur elever uppfattar denna uppmaning och hur deras uppfattningar förhåller sig till lärares uppfattningar av samma uppmaning.

  Som grund för studien ligger material från två gruppintervjuer med elever på högstadiet och gymnasiet samt fyra tidigare genomförda djupintervjuer med svensklärare verksamma på dessa stadier angående deras uppfattningar av uppmaningen “skriv med egna ord”. Kategorier för uppfattningar identifieras och sorteras med hjälp av fenomenografisk analysmodell. Dessa uppfattningar jämförs för att se hur de förhåller sig till varandra, kategorierna emellan. Tidigare forskning på närliggande områden används som referensram och denna forskning visar att imitation är en naturlig och nödvändig del av skrivutvecklingen vilket gör uppmaningen “skriv med egna ord” problematiskt. Vi har kommit fram till att uppfattningarna av uppmaningen hos lärare och elever är delade i dubbel bemärkelse. Hos eleverna identifierade vi fem olika uppfattningar och lika många hos lärarna. Stundtals är de åtskilda och stundtals gemensamma. 

 • 177.
  Thornberg, Fredrik
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Kompetens i klassrumsbedömning – en studie av lärares reflektioner om videodokumenterad undervisning2015Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  There is a tendency to view teachers´ assessment literacy from a deficit perspective, and teachers existing practices are rarely used as a source of knowledge about assessment. Instead of treating teachers as being to some extent experts on assessment, the domain of assessment literacy is primarily represented by viewing researchers as “experts”. In this study teachers´ assessment literacy is approached from an asset perspective. The knowledge and skills that teachers possess can contribute to the description and understanding of classroom assessment literacy.

  The overall aim of the study is to develop knowledge about teachers’ classroom assessment literacy. Studying teachers' collective reflections about assessment, in relation to video-recorded teaching situations, is used to approach the question of what classroom assessment and assessment literacy actually mean. Three primary schools and eleven teachers, heterogeneous regarding age, sex, education and experience, are involved in the study. 

  The results indicate three themes to describe teachers´ classroom assessment literacy: focus on the intention of assessment, focus on the enactment of assessment and focus on the conclusion of assessment. The study shows that teachers have the competence to conduct and use assessment as an integral part of teaching. An overall conclusion is that assessment literate teachers invite students to share power and responsibility in assessment processes. The three themes can be seen as a process of developing, implementing and using assessments, which requires a holistic approach to learning, teaching and assessment.

 • 178.
  Thörnberg, Daniel
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Lärarens ledarskap: med fokus på ledarstilar utifrån elev och lärarperspektiv2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att belysa olika ledarstilar och undersöka vilka som uppfattas som väl fungerade utifrån ett elev- och lärarperspektiv. 

  I litteraturen finns en stor mängd ledarstilar beskrivna och jag har tittat närmre på auktoritär-, demokratisk-, låt-gå-mässig- och situationsanpassad ledarstil. Jag har utifrån en enkät undersökt hur lärare och elever på två gymnasieskolor upplever dessa ledarstilar.

  Resultatet av arbetet visar att den demokratiska ledarstilen är den ledarstil som, både lärare och elever, tillämpar och uppskattar mest samt att lärarens ledarstil i stor utsträckning är situationsanpassat. Auktoritär- samt låt-gå-mässig ledarstil används också och upplevs fungerande i vissa situationer. Det som skilde lärare och elevers åsikter var att lärarna upplevde att de behövde leda och styra eleverna medan eleverna ansåg sig självgående och ville ha egenansvar.

 • 179.
  Vencel, Karolina
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Andreasson, Emelie
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Nu springer dom! Vi går ut": En kvalitativ studie om förskollärares inställning och användande av utomhusmiljön2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  “Varför går de inte ut?” Den frågan ställer vi oss när vi läser forskning där förskolepersonal uttrycker att lokalerna är små i förhållande till barngruppens storlek och följden blir att förskolepersonalen har svårigheter med att följa läroplanens intentioner. Därför är det intressant att göra en kvalitativ undersökning och studera följande problem ur en ny infallsvinkel där följande forskningsfrågor kommer besvaras Hur beskriver förskollärare användandet av utomhusmiljön vid planerade aktiviteter? och Vad uttrycker förskollärare för inställning till planerade aktiviteter utomhus? Arbetet utgår från hermeneutiken som har sitt huvudsakliga fokus på att få en förståelse genom tolkningar, därav används semistrukturerade intervjuer som metod. Studiens resultat och analys presenteras i följande tre tematiseringar Begränsningar, Nyttjande av utomhusmiljön, Planerade aktiviteter och Förskollärarnas utvecklingsområde. Genom våra analyser har vi kommit fram till att utomhusmiljön i första hand används om vädret stämmer överens med förskollärarnas förväntningar eller som en avlastningsyta. Vår slutsats indikerar att förskollärare styrs av sin inställning gentemot utomhusmiljön, vilket leder till att färre planerade aktiviteter genomförs utomhus. De fyra medverkande förskollärarna i föreliggande studie medger dock att utomhusmiljön är ett utvecklingsområde.

 • 180.
  Wallmark, Torkel
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Blomqvist, Jan Einar
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Jarreby, Bertil
  Spin-off companies and innovation activities at Chalmers and Halmstad: an attempt to compare1992In: Product development in engineering education: Proceedings, Halmstad: Halmstad University , 1992, p. 185-192Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A study has been made of the Development Engineer education at Halmstad University by a written questionnaire to the graduates in 1982-91. Some of the results regarding patent applications, formation of spin-off companies and monthly salary are presented. Although not exactly comparable some related data are presented from Chalmers University of Technology, Gothenburg. The results indicate very high rates of patent applications and spin-off company formation. The monthly salary level of graduates from Halmstad is on level with graduates from other Swedish technical universities.

 • 181.
  Weiland,, Sara,
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Tioukalia, Vaia
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  'Jag vill kunna klara mig själv': en studie om mobbning via elektroniska medier bland gymnasister2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 182.
  Wennergren, Ann-Christine
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  The Power of Risk-Taking in Professional Development2014In: Lost in Practice: Transforming Nordic Educational Action Research / [ed] Karin Rönnerman & Petri Salo, Rotterdam: Sense Publishers, 2014, p. 133-151Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The author of this chapter is engaged as a teacher and researcher at the University of Halmstad in Sweden, and has a special interest in professional learning based on action research. The chapter draws on experiences from a professional learning project conducted as a partnership between two municipalities and the University. The local authorities decided that two schools would participate in the project. © Springer International Publishing AG, Part of Springer Science+Business Media

 • 183.
  Wennergren, Ann-Christine
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  The Power of risk-taking in professional learning2014In: Lost in practice: Transforming Nordic Educational Action Research / [ed] Karin Rönnerman & Petri Salo, Rotterdam: Sense Publishers, 2014, p. 133-151Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The author of this chapter is engaged as a teacher and researcher at the University of Halmstad in Sweden, and has a special interest in professional learning based on action research. The chapter draws on experiences from a professional learning project conducted as a partnership between two municipalities and the University. The local authorities decided that two schools would participate in the project. The schools in question had, from national evaluations, identified obvious needs for improving student learning and achievement. The situation for the teachers and the author can be described as frustrating, but with a little spark of curiosity when thinking of the next step. The author, in the role of the researcher, did not know where to start; there was compass and a direction, but no local map. The situation can be described as being lost in a new and shared practice, where there was an urgent need to draw a map based on observations of practice. From this point of departure, all the participants set out on a collaborative journey, with the compass directed towards researched-based teaching and increased achievement among the students. © 2014 Sense Publishers

 • 184.
  Wennergren, Ann-Christine
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Blossing, Ulf
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  A Professional Learning Community of Teachers and Students2015In: Abstract book, 2015, p. 199-199Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Topic, aim and framework

  A professional learning community (PLC) is characterised by teachers sharing and critically reviewing their practices in an on-going collaborative, inclusive and learning-orientated way. Students represent the majority of a school organisation although they are rarely considered as participants in the PLC. The aim of our study was to explore an extended version of a PLC with a focus on participation of teachers and students working together in the classroom. The social theory of Wenger was used as a framework of the study. We have also made an explicit connection between PLC and the classroom as a community of practice (CoP). According to Wenger learning occurs as a function of legitimate participation in the negotiation of the work.

  Methodology/research design

  The qualitative design was based on interviews with eleven teachers at a compulsory school working within a school wide project of professional learning. Teachers selected for the interviews had earlier in the project showed a close collaboration with students during their improvement work in the classroom. Three themes constituting the legitimate participation in the negotiation were used as an analytical tool: shared repertoire, mutual engagement and joint enterprise.

  Findings

  A shared repertoire was in the interviews expressed in terms of how teachers introduced and developed different tools for learning. The use of temporary and permanent tools seemed to change customary teaching into positive learning experiences. A mutual engagement was expressed in terms of how to establish relations and an atmosphere as well as respect for learning among students. A joint enterprise was expressed in terms of how students’ associations and experiences were used to illuminate the content knowledge in planning for learning. Collaboration between teacher and students were initially dependent on the teacher inviting the students to participate. However, gradually transferring invitations into negotiations shaped a community of teachers together with students.

  Conclusion

  We conclude that the CoP is a useful theory for describing and explaining the level of participation and engagement in a PLC for teachers together with students. Enterprise, engagement and repertoire have been essential components when planning and organising teaching, but to encourage democracy and participation those components need to be combined qualities of togetherness – joint, mutual and shared.

 • 185.
  Wennergren, Ann-Christine
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Blossing, Ulf
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Professional Learning Communities in an Extended Version2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A professional learning community (PLC) has increasingly appeared as an ideal image for school leaders when shaping a successful school organisation. A PLC is characterised by teachers sharing and critically reviewing their practices in an on-going collaborative, inclusive and learning-orientated way. Students represent the majority of a school organisation although they are rarely considered as participants in the PLC. The aim of our study was to explore an extended version of a PLC with a focus on participation of teachers and students working together in the classroom. The social theory of Wenger was used as a framework of the study. We have also made an explicit connection between PLC and the classroom as a community of practice. According to Wenger learning occurs as a function of legitimate participation in the negotiation of the work. 

  Data was based on interviews with eleven teachers at a compulsory school working within a school wide project of professional learning. Teachers selected for the interviews had earlier in the project showed a close collaboration with students during their improvement work in the classroom.

  Three themes constituting the legitimate participation in the negotiation were used as an analytical tool: shared repertoire, mutual engagement and joint enterprise. 1) A shared repertoire was in the interviews expressed in terms of how teachers introduced and developed different tools for learning. The use of temporary and permanent tools seemed to change customary teaching into positive learning experiences. 2) A mutual engagement was in the interviews expressed in terms of how to establish relations and an atmosphere as well as respect for learning among students. 3) A joint enterprise was in the interviews expressed in terms of how students’ associations and experiences were used to illuminate the content knowledge in planning for learning.

  Collaboration between teacher and students were initially dependent on the teacher inviting the students to participate. However, gradually transferring invitations into negotiations shaped a community of teachers together with students. Knowledge of what constitute a PLC is most relevant for school leaders when planning for improvement, especially how PLCs interact with and engage students in the learning process. To promote the building of a PLC our findings showed important qualities for school leaders to be considered in organising teachers´ work and learning.

 • 186.
  Werngren, Jan
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Teacher attitudes toward IT and IT-use: A case study of four teachers of English using IT in Swedish Compulsory School2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Through an analysis of four case-studies, this essay aims to provide some recent data related to what extent information technology (IT) and ICT-tools are used in schools.

  It takes a closer look at some of the problems teachers can encounter in connection with computers, lap-tops, tablets and so on. The focus of the essay has been placed mainly on answering questions related to two areas;

  • What kind of attitudes do teachers express toward IT and its use?

  • How does the reality involving IT and IT-use actually look like in schools?

  The methodology used to acquire the information was based on R. H. Bernard's format for semi-structured interviews. Further, the study also brings up issues that can be worthwhile to elaborate on, and, how to better predict the future of IT in schools.

  Two factors were brought into view that seems vital to deal with in order for computers and IT to function well in a school-setting:

  • A sufficient quantity of the technological tools that are implemented

  • Access to updated and professional training in the tools being used

  This study also confirmed that IT in school is still very much characterized by trials, errors and experimenting, much like University professor Säljö stated eleven years ago. (Säljö, 2002)

 • 187.
  Wetterling, Mats
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Haspe, Camilla
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Den inkluderande skolan: En intervjustudie av elever ”i läs- och skrivsvårigheter” och deras lärare.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Vi som gjort denna studie vet inte vad lärarna och skolan gör för att inkludera elever ”i läs och skrivsvårigheter” i ”en skola för alla” inom klassens ram. Vi skall ta reda på vad lärarna i svenska, matematik och engelska samt eleverna ”I läs och skrivsvårigheter” säger att lärarna och skolan gör.

  Föreliggande studie görs i form av kvalitativa intervjuer av elever ”i läs- och skrivsvårigheter” samt deras lärare i svenska, matematik och engelska. Studien genomförs på två skolor, en friskola och ett kommunalt naturbruksgymnasium. Eleverna intervjuas med öppna frågor där de får berätta hur de upplever sin skolsituation, på vilket sätt de får det stöd de behöver av lärare och skola. Även lärarna intervjuas med öppna frågor och de får berätta om vad de gör för att stödja elever ”i läs- och skrivsvårigheter”. Vi redogör för relevant forskning. Studien riktar sig till gymnasiet men den mesta forskningen är baserad på grundskolan. Vårt arbete följer etiska regler. Alla svar behandlas konfidentiellt och att materialet används endast i vår studie.

  Denna studie har kommit fram till att det är kommunikation, stöd, delaktighet, social närvaro inom klassens ram som ger eleverna en känsla av inkludering.

  Studien visar att de anpassningar som görs av lärarna inte fullt ut är vad eleverna efterfrågar. Elevernas önskan att arbeta i mindre grupp kan ha uppenbara risker. Eleverna kan utveckla mindre önskvärda normer och få försämrade möjligheter till utveckling av andra väl så viktiga kompetenser i liten grupp.

  Föreliggande studie kan vara intressant att ta del av för de som jobbar i klassrummet med elever i svårigheter, såväl som i arbetet med ”en skola för alla”. Men vi hoppas också att skolledning såväl som politikerna vill ta del av studien.

 • 188.
  Wiktorén, Simon
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Slijepčević, Borislav
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Läxor och stress: En jämförelse2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Syftet med studien är att få en bild, genom en enkät, hur gymnasieelever upplever sin skolsituation när det gäller läxor, stress, betyg och svårighetsgrad i kärnämnena.

  I forskningsöversikten framkommer det att begreppet l

  äxa kan tolkas på många olika sätt. Det samma gäller begreppet stress

   

  . Forskning kring läxor i Sverige har inte varit omfattande. Vissa forskare frånskjuter sig till och med sina resultat om läxor om resultaten inte visar ett önskat mönster. Detta gör att fenomenet både har otydliga fördelar och nackdelar då någon konsensus inte finns. Skillnader i skolan mellan könen har alltid funnits.

  Studien har utförts i en gymnasieskola där 99 elever gjorde en enkät. Resultatet sammanställs med deskriptiv statistik samt analytisk statistik.

  Resultatet visar att det finns likheter och skillnader mellan den tidigare forskningen och denna studie. Tjejerna i denna studie har fler läxor, använder mer tid för att göra dem samt är mer negativt stressade än sina manliga klasskamrater. En hög negativ stressnivå är kopplad till en hög svårighetsgrad.

   

   

   

   

   

 • 189.
  Wilhelmsson, Lars
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Läsförståelse enligt en läsande klass: En granskning av ett modernt perspektiv för effektivt lärande2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 190.
  Wärnestål, Pontus
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Lindqvist, Mats
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Course Structuring for Procedural Knowledge in Interaction Design Education2012In: IRIS 35: Proceedings of the 35th Information Systems Research Seminar in Scandinavia: Designing the Interactive Society, Uppsala: Department of Informatics and Media, Uppsala University , 2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Society’s use of increasingly complex information technology is, in a long-term perspective, shaped by the way we train our future designers and developers of information systems. By preparing students for practice on the field, in complex use-contexts, we aim to help student’s bridge theory and practice, thereby helping them incorporate procedural knowledge and reflective practice in their skill repertoire. This paper presents a new course structure founded on active, contextual, and peer-based formative learning. Based on student and teacher reflections from two implementations of a course in Interaction Design, we find that our approach enhances the students’ understanding, and assimilation, of the reflective aspect of interaction design practice.

 • 191.
  Wärnestål, Pontus
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Lindqvist, Mats
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Designerly Ways of Teaching and Learning: A Course Structure for Interaction Design2012In: Joint International Conferences 2012 Academic Business World International Conference & International Conference on Learning and Administration in Higher Education: Proceedings, 2012, p. 79-79Conference paper (Refereed)
 • 192.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Practical and Theoretical Knowledge in Contrast: Teacher Educators´ Discursive Positions2017In: Australian Journal of Teacher Education, ISSN 1835-517X, Vol. 42, no 8, p. 29-42Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Higher education in general and teacher education in particular have been subjected to significant changes. As there are few studies examining how actors rhetorically position themselves within this context, the ambition of the paper is to study conversations between teacher educators related to norms and values in education. The aim of the paper is to study interpretative repertoires and subject positions that are constructed in conversations between teacher educators and to discuss these in relation to qualities in teacher education.The theoretical framework emanates from post-structuralist and social constructionist theories. The empirical material consists of group conversations with teacher educators. The findings reveal that the practical and theoretical appear to be in contrast, which in turn seem to affect education quality. Finally, implications of the findings are discussed, where a future diagonal diverse discourse, combining theoretical and practical knowledge, is argued for.

 • 193.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Wennergren, Ann-Christine
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Sjöberg, Ulrika
  Malmö University, Malmö, Sweden.
  Tensions in communication – Teachers and academic facilitators in a critical friendship2018In: Action Research, ISSN 1476-7503, E-ISSN 1741-2617, Vol. 16, no 1, p. 7-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper concerns the complex relationships between external facilitators and tea- chers in action research, as they work in a critical friendship to develop interaction in specific ways that open up rather than shut down communication and learning. The aim is to contribute with knowledge about interpersonal communication between academic facilitators and teachers in a development process where the teachers had a lack of influence in the initial phase of the project. The findings reveal that communication in a context of incompatible positions and professional distance did not lead to further communication, whereas communication in a context of confidence, mutual reliance, and challenge opened up possibilities for further dialogue. We identified three aspects affecting communication: absence of ownership of specific problems, trust without relationship, and courage before trust. Implication for the action research community is the importance of making strategies for critical friendship explicit. This assists for teachers to internalize the role. © The Author(s) 2016

 • 194.
  Åberg, Sofie
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Kärmander, Lisa
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  TRADITIONELLA KÖNSMÖNSTER OCH KÖNSROLLER I FÖRSKOLAN: En kvalitativ studie omimplementering av ett uppdrag från förskolans läroplan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att ta reda på huruvida förskollärare arbetar med följande uppdrag från läroplanen; ”förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller" (Lpfö 98 rev 10: 5). Det är inte självklart att förskolorna arbetar med det här. Förskollärare har ett brett handlingsutrymme och deras egenskaper är avgörande för genomförandet av uppdraget (Bengtsson, 1998: 42). Vi ville veta om förskollärarna förstod uppdraget samt om de kunde och ville arbeta med det, detta var också våra frågeställningar. Under litteraturgenomgången tar vi upp bakgrundsforskning om bland annat implementering, könsnormers uppkomst och genusarbete i förskolan. Detta tar vi upp för att man som läsare ska förstå betydelsen av att utföra detta uppdrag, hur viktigt det verkligen är. För att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar intervjuade vi pedagoger på fyra olika förskolor. Vi använde oss av halvstrukturerade intervjuer då vi hade några grundfrågor, men lät samtalet löpa ganska fritt och ställde spontana följdfrågor. Intervjuerna spelades in med ljudinspelning och transkriberades. Resultatet visade att samtliga förskolor kunde arbeta med uppdraget med de resurser som redan fanns. Däremot varierade viljan mellan respondenterna. En del av respondenterna var mycket engagerade medan andra visade mindre lust till att arbeta med uppdraget. Vi kunde inte komma fram till huruvida förskollärarna förstod uppdraget eller inte p.g.a. det inte finns beskrivit några konkreta arbetssätt i läroplanen. Vi kunde inte bedöma om pedagogernas sätt att förstå och arbeta var rätt eller fel eftersom att tolkningsutrymmet av läroplanen är så brett.

1234 151 - 194 of 194
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf