hh.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 1240
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Bengtsson, Ida
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Larsson, Hanna
  Att vårda sin livskamrat: Upplevelser av att vårda en anhörig som har insjuknat i stroke2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Stroke is a common disease that annually affects 30 000 people in Sweden. Stroke survivors may suffer physical and psychological disabilities. The impact of stroke also affects the next of kin´s of the stroke survivor who often become an informal caregiver. Informal caregivers of a relative stroke survivor may experience a heavy caring responsibility. The purpose of this scientific study was therefore to illuminate informal caregivers experiences of caring for a relative who has suffered a stroke. The study was conducted as a literature review in which 16 scientific articles were reviewed. In the result two themes were found, To care is burdened and To care is to adapt. The result showed that informal caregivers experienced heavy burden, loneliness and frustration. Informal caregivers felt that it was difficult and time consuming to adjust their daily lives to the relative. It was found that informal caregivers did not get enough support, information and education from health- professionals which they would have needed to learn how to cope with their new life situation. Nurses, and all health professionals, should pay attention to the situation of the informal caregivers. Continued nursing research on informal caregivers copingstrategies, and, how, were and when the nurse will give informal caregivers support, information and education is desirable.

 • 152.
  Bengtsson, Jennie
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Andersson Zaheri, Philip
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Att uppleva meningsfullhet som äldre vid depression: En litteraturstudie om sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid depression hos äldre2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag lever det drygt 350 miljoner människor i världen med depression och år 2020 beräknas depression vara det ledande skälet till sjuklighet i världen. I Sverige lever cirka 1,6 miljoner äldre varav runt 150 000 lider av depression. Antalet äldre som drabbas av depression ökar och tillståndet medför ett stort lidande, sänkt livskvalité samt ökar risken för dödlighet och suicid hos äldre. Sjuksköterskan har den avgörande rollen för att sätta in rätt omvårdnadsåtgärder då hen har den närmsta kontakten med denna patientgrupp. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid depression hos äldre. En allmän litteraturstudie genomfördes och resultatet baseras på 14 vetenskapliga artiklar som granskades och analyserades. Vid analysen av artiklarna framkom två kategorier: narrativt samtal på olika nivåer och att uppmuntra till meningsfulla handlingar. I resultat framkom omvårdnadsåtgärder som egenvård där sjuksköterskan tillsammans med den äldre fann egenvårdstrategier, att samordna och uppmuntra olika former av aktivitet som dans, musik, rörelseträning och social interaktion samt det narrativa samtalet där den äldre verbaliserade tankar, känslor samt minnen. Då antalet äldre med depression ökar bör utbildningar för allmänsjuksköterskor innehålla mer utbildning om depression hos äldre, dessutom bör kliniska verksamheter ge sjuksköterskan mer tid för att på så sätt ge äldre den omvårdnad som krävs vid depression.

 • 153.
  Bengtsson, Linda
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Johansson, Susanna
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Omvårdnadsåtgärder för patienter med malign hjärntumör: Ett kunskapsunderlag2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Malign brain tumor is a common illness which gives different kinds of symptoms depending upon where the tumor is located. The treatment can give complications with many different symptoms. There are no clear guidelines how to practice nursing of the patient with a malign brain tumor. The aim of the study was therefore to compile knowledge about nursing interventions for patients with malign brain tumor. The study´s method was a review of literature of scientific articles, care programs, bachelor- and master´s thesis and books. Findings showed whom, how, where, what and when information should be given and how to manage the medication when patient was given chemotherapy, cortisone and epileptic seizures. Nurses must have knowledge of how observation/monitoring must be carried out. How nursing should be carried out at radiotherapy, nausea, malnutrition, fatigue/depression and at fever. One specific nurse is responsible for contacts and her role is to support and coordinate for the patient. The knowledge shows which nursing interventions the patient with a malign brain tumor needs. Implementation of the knowledge-based guidelines involves an evidence-based foundation for the nursing practice and an increased patient safety. More nursing research is needed in the future of patients with brain tumor.

 • 154.
  Bengtsson, Linnéa
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Johansson, Hanna
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  En plats för hälsa: Vårdmiljöns betydelse för patientens hälsa och välbefinnande2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Nursing care is based on the humanistic perspective, which says that man should be seen in a holistic way, in which the environment is included. The purpose of this study was to illuminate the meaning of the health facility environment to the patients’ health and well-being. People are affected by places, as much as people affect each other and therefore it is important that nursing care also includes the impact of health facility environment on the patient. The results showed that various factors in the environment, both in the physical and psychosocial, can help the patient and promote his or her health and well-being. The most significant factors that can facilitate the patients’ health is the interaction between patient and nurse in the environment, safety in the new place, aesthetics in the health-care environment, continuity from the safe location to the new environment, distraction from the disease situation and facilitation of sense of control within the patient. Research shows that healthcare environment affects patients' health and well-being, however, there are no clear general guidelines on how good a health care environment should be created in the practical nursing work. It would be good for the nurses’ health care work for more knowledge and clearer general guidelines with focus on health facility environment were developed.

 • 155.
  Bengtsson Lundin, Hanna
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Mjöberg, Sara
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Att skapa nya vanor och beteenden: Hur motivation påverkar människan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kunskapen om motiverande faktorer som påverkar människor till att göra beteendeförändringar för att främja hälsa ökar kvaliteten i sjuksköterskans yrkesprofession. Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkar motivationen till livsstilsförändring. Studien genomfördes som en litteraturstudie där tolv vetenskapliga artiklar utgjorde underlaget för resultatet. I resultatet angavs två olika teman som kan relateras till motivationsfaktorer. Temana var sociala och psykologiska faktorer. De mest framträdande drivkrafterna relaterat till motivationsfaktorer var det sociala stödet, känslan av välbefinnande och somatiska symptom. Barriärer som framkom var bristen på engagemang, ohälsa och okunskap. Individer upplevde att tack vare ett socialt stöd och känslan av välbefinnande kunde hinder för motivation lättare övervinnas. En ökad medvetenhet bland sjuksköterskor kring vikten av motivation i det hälsofrämjande arbetet bör eftersträvas. Sjuksköterskans roll kopplas ofta ihop med vårdandet av sjuka människor men det promotiva arbetet måste också uppmärksammas. Fortsatt forskning kring vilka motivationsfaktorer som är drivande hos individer som genomgår livsstilsförändringar är nödvändig. Vidare forskning krävs för att sjuksköterskan på bästa sätt skall kunna uppmuntra och stötta individer i deras strävan mot hälsosammare levnadsvanor. Det är viktigt att sjuksköterskan under utbildningen får kunskap om motivationsfaktorer.

 • 156.
  Bengtsson, Malin
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Palmgren, Fredrik
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Sjuksköterskors attityder till smärtbehandling av patienter med opioidmissbruk2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Patients with an opioid addiction may be perceived to have a socially deviant behavior which may lead to social stigmatization. To see patients as socially deviant in healthcare can lead to that they receive worse care and treatment than what they are entitled to. Pain is a subjective experience, where the patient has an individual perception of his pain and can not be compared with another's experience of pain. The purpose of the study was to examine nurses' attitudes to pain treatment of patients with opioid addiction. A systematic literature review was conducted consisting of 11 scientific articles. The results culminated in three categories: Attitudes towards patients with opioid addiction, Attitudes to the subjective pain and attitudes associated with experience and lack of knowledge. The results showed that nurses have negative attitudes towards patients with opioid addiction. The nurses were aware that patients with a previous or current opioid addiction experienced pain needed a higher dose of pain medication, they were perceived nonetheless as they lied to get an increased dose of opioids. The study highlighted a lack of knowledge of nurses regarding addiction and dependence, which could lead to a judgment of patients with opioid addiction. For further studies there is a need to study how patients with opioid addiction experienced nurses' attitudes in the caring encounter. 

 • 157.
  Bengtsson, Mimmi
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Andersen, Johanna
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Att leva med diabetes mellitus typ 2: Faktorer som påverkar individens upplevda livskvalité2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Diabetes är en av de stora folksjukdomarna ivärlden och cirka 300 000 personer i Sverige har diabetes mellitus typ 2. Tidigare forskningar har visat att olika diabetesrelaterade faktorer påverkar den upplevda livskvalitén negativt. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vilka faktorer som påverkar den upplevda livskvalitén hos indi- vider med diabetes mellitus typ 2. Identifierade faktorer var bland annat egenvård, utbildning, komplikationer, depression, biverkningar samt behandlingar. Resultatet visade att egenvård och utbildning i sjukdomshantering hade en stark po- sitiv inverkan på livskvalitén. Studien visade också att det kan vara hälsovådligt om en individ med diabetes typ 2 drabbas av depressionssym- tom då det kan minska individens följsamhet i sin behandling vilket kan leda till svåra komplikat- ioner. Även hypo- och hyperglykemi visade sig ha en negativ inverkan på livskvalitén. Inade- kvata blodglukosvärden kan leda till mikro- och makrovaskulära komplikationer. Sjuksköterskan behöver besitta kunskaper kring hur dessa sjuk- domsrelaterade faktorer påverkar individen för att kunna hjälpa till att förbättra dennes livskvalité.

 • 158.
  Bengtsson, Pernilla
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Cederlöf, Åsa
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Sjuksköterskans attityd: till patienter med suicidalt beteende2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Health care nurse can meet patients with suicidal behavior which may seem stressful and evoke strong feelings for the nurse. There can also be a fear and uncertainty within nurses to patients with suicidal behavior that can lead to those nurses ignoring the suicidal patients. The purpose with the literature study was to illustrate the nurses’ attitude to patients with a suicidal behavior. The literature study was carried out by 5 qualitative and 10 quantitative articles, which were reviewed. It showed two categories, the judgmental attitude and the allowable attitude. The result showed that experience, age, education, psychiatric consultation and the actual mood of the nurse had significance for the attitude. It also showed that when the nurse had an allowable attitude the nursing became more positive which made the patients feel more cared for. When the nursing became negative it depended on that the nurse had a distance attitude or judgmental attitude. This could lead to that the patients recovery took a longer time. Several studies showed that the nurses who didn't have experience of working with patients with suicidal behavior had a more judgmental attitude compared to nurses with more experience. Further research of differences in male nurses’ and female nurses’ attitudes towards patients with suicidal behavior are needed, which is not showed in this study.

 • 159.
  Bengtsson, Rebecka
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Thidemansen, Mona
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Erfarenheter av palliativ vård ur ett patientperspektiv.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The experience of palliative care have been studied, but mainly from a next of kin and nursing perspective and little has been devoted to study the patient perspectives of the care offered. The purpose of this study was to illustrate experiences of palliative care from a patient perspective. Fourteen scientific articles were selected for review, analysis and processing in order to answer the present study purpose. The processing resulted in five categories, experiences of; communication, information, treatment, accessibility and place of care. Patients’ in need of palliative care experienced the communication as satisfactory. Deficiency in communication between care professions and the patient was experienced as negative. The nurse was perceived as a source of information and knowledge. Lack in given information experienced to result in decreased self-determination. The nurse treatment and availability affected the experience of care. The place of palliative care was at hospital, in hospice or at home and one common denominator was that all sites created safety for the patients. Nurses will during their careers face patients in need of palliative care. The nurses need a foundation to stand on in the meeting with the patient and it requires that the basic education includes mandatory education about palliative care. Greater cooperation between health professions and an ongoing research may help improve patients' experiences and quality of life in palliative care.

 • 160.
  Bengtsson, Veronika
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Lindälv, Lisa
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Olsson, Katarina
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Skolsköterskors uppfattningar av att kommunicera hälsa med elever i årskurs fyra2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Healthiness in childhood gives conditions for a healthy life as an adult. The schools organisation and environment creates unique possibilities for health promotional work aimed at children. The school nurse plays an important role through the regular health visits performed during the school years. To meet children of different ages raises demands on the school nurses ability to communicate and mediate health messages. Health Promotion Model is used as a theoretical frame for the study. The aim of the study was to describe school nurses perceptions of communicating health with pupils in the fourth grade. The study was carried out as a qualitative study with an inductive approach. Six interviews with school nurses were held and the material was analysed with a phenomenografic method. The result of the study describes the school nurses perceptions of health communication with pupils in the fourth grade as a complex task. Three descriptive categories emerged; The relations has significance for health communication, The school nurse has a supporting role in helping the pupil to communicate its own health and The competence of the school nurse has significance for a good health communication. The categories are bound together by the word trust. The result of the study can be used within the school nurses own profession to create a wider understanding of health communication with pupils in the fourth grade. There is a need for further research regarding the pupils perceptions of health communication and also regarding the obstacles that the nurses describes. Research to develop three part communication between child-school nurse-parent is also of importance.

 • 161.
  Bengtsson, Viktor
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Pettersson, Martin
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Musikintervention: Att använda musik för att lindra smärta2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Pain in all its dimensions is a state of ill health as well as a problem that affects the entire life-world of the individual. At the same time, music is something that all individuals have a subjective experience of what it means and how the body and mind are affected by its rhythm, harmony and melody. Therefore the study aimed to investigate how music as an intervention was perceived as a relief in pain. A literature study was used as method, where 11 scientific articles of both qualitative and quantitative approach was reviewed. The result was divided by code words and placed under the different pain dimensions. The result demonstrated that the music affected the individual's experience of pain in all of the dimensions. The physiological dimension, which focused on the physiological causes of the pain appeared most strongly influenced by the music intervention. Weakest influence the music had on the socio-cultural dimension, which focused largely on how the pain was manifested in the surroundings of the individual. The results also revealed that the most important thing for music intervention to be perceived as reliving in pain was that the piece of music was sufficiently appreciated by the individual.

 • 162.
  Bennedsen, Svetlana
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Boklund, Linda
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Törnkvist, Mikaela
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Anhörigvårdare till demenssjuk i hemmet - Erfarenhet av e-hälsa2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aging population is increasing in several countries in the world, which leads to an increase in people with a dementia disease. There is a development work to improve homecare so that the dementia can live at home. For carers who live with a dementia, life changes and the new change can become very demanding, leading to a mental and physical strain. Today, various e-health-based solutions are offered in care. The solutions are presented as a complement to traditional hospital care, when care can be conducted at home. The purpose of the study was to describe the carers experiences of e-health in connection with homecare for a dementia. The study was conducted as an integrative literature study, which gives a deeper understanding of a particular phenomenon in health care. The literature study results are based on 16 scientific articles. The analysis revealed five themes: Improved quality of life, emotional support, increased knowledge, simpler everyday life and technical challenges. EHealth proves to have a positive impact on quality of life, the carers felt safer and found a better balance for working in everyday life. Carers also described that ehealth was an effective way of gaining new knowledge and that it was convenient because they saved resources and energy compared to a visit to a clinic. Although technical challenges arose, the close carers were pleased with e-health-based solutions.

 • 163.
  Bennefors, Sandra
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Bergström, Debbie
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Mötet efter suicidförsöket: Sjuksköterskans kunskapsbehov vid bemötande av patienter som försökt begå suicid2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The encounter with suicidal patients can occur in different departments depending ontheir need for somatic health care after suicide attempts. There is a need for broaderinterdisciplinary collaboration and knowledge about the encounter and care ofsuicidal patients as low experience in this area can create a risk of poor understandingand treatment of this patient. The nurses’ ignorance and fear to meet these patientsimpede adequate care. The aim was to highlight what knowledge nurses need to carefor patients in somatic departments who have survived suicide attempts. A literaturereview was used as method and included five qualitative and four quantitative articlesthat resulted in two themes and six categories. The first theme Approach in care ofpatients after attempted suicide had the subcategories: radiate hope and empathy;reflect on ones own attitudes, barriers and professional role; understand theimportance of good communication. The second theme Individualized holistic carefor prevention of further suicide attempts had the subcategories: see the whole person;identify risk factors and stressors; find resources for the will to live. The result can bethe implemented in clinical practice to provide nurses with greater knowledge andunderstanding of treatment, personalized guidance, patient safety and the preventionof further suicide attempts. There is an obvious need for updated guidelines,suggestions for continuing aftercare and further research on how suicidal patientsshould be treated in health care.

 • 164.
  Bensvik, Louise
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Leuchovius, Richard
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Att främja fysisk aktivitet hos inaktiva barn i åldrarna 9-13 år: En intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Children spend an increasing amount of time on sedentary activities. A project aimed at children in need of increasing their physical activity level was therefore initiated to prevent overweight and obesity, but also to increase children's involvement in agility and togetherness. Aim: To highlight a physical activity project aimed at children between the ages of 9-13, from the perspectives of the adults. Method: Seven semi-structured interviews were conducted with people involved in the project. The interviews were analyzed with qualitative content analysis. Results: The analysis resulted in two main categories: “Children and adults in a physical activity project ” and “To be leaders in an activity promotion project”. The informants described the project as an open and prestige less activity which created feelings of togetherness in the children and strengthened and increased their self-esteem. The children's attitude towards physical activity also showed increased pleasure and joyness for being physically active and agile. The results show the importance of custom-made projects for sedentary children. Conclusion: A custom-made physical activity project amenable for sedentary children where they can be themselves, and develop with other children and adults, creates an increased joy for physical activity and being agile.

 • 165.
  Berg, Alexandra
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Karlsson, Natalie
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Dödshjälp eller livshjälp?: Sjuksköterskors upplevelser av palliativ sedering2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Nurses’ role in the palliative care is to promote autonomy, quality of life and relieve suffering. Palliative sedation is a treatment method that aims to reduce unbearable suffering, but leads to a reduced level of consciousness and limitation of autonomy which the nurse contributes to. The aim of the study was to examine nurses' experiences of palliative sedation. The study was conducted as a general literature study, guided by content analysis based on an inductive approach. The results of the literature study reveals that nurses’ experience an ambivalence in the participation of palliative sedation. Nurses' experience ethical dilemmas when the desire to do what seems best for the patient, is inadequate to depriving patient autonomy and fear of hastening death. Guidelines nor the knowledge of palliative sedation are seen enough to provide nurses’ with comfort in their work with palliative sedation. An establishment of regulations and national guidelines are therefor of value to promote good care on equal terms.

 • 166.
  Berger, Beatrice
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Johansson, Sandra
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Patienters upplevelser av att behandlas med medicinsk cannabis vid kronisk smärta: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Chronic pain is a widespread issue and conventional analgesic treatment is insufficient for many patients. Medical cannabis (MC) is discussed today as a pain management alternative but more research is recommended in the field to determine the risks associated with short-term and long-term treatment. The aim of this literature-based study was to explore patient´s experiences of MC as an analgesic treatment in chronic pain. An inductive approach was chosen, of which three articles with a qualitative approach, seven articles with a quantitative approach and a mixed-method article were included in the result. An analysis of the content was conducted and themes with associated subthemes were designed. The result presents different aspects that affect the experience of MC as a treatment. Stigmatization related to MC was found to occur from both the surrounding sphere and healthcare staff. Reduced pain-intensity, increased quality of life and reduction of other drugs were reported. The literature study shows that nurses should acquire knowledge about the drug as well as the experience of it, in order to respond to and inform patients who request this treatment for chronic pain. Nurses also need to be aware of the potential risks of the drug with, for example, adverse effects and risk of further abuse, and work proactively to avoid this. 

 • 167.
  Berggren, Anette
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Jansson, Eliana
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Sjöstrand, Charlotta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  En komplex vardag: Att leva med tvångssyndrom2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tvångssyndrom är en psykisk sjukdom som ca 2 % av världens befolkning lever med och som visar sig som tvångstankar eller tvångstankar och tvångshandlingar. Den ångest som ligger bakom tvångssyndromet lindras med hjälp av tvångshandlingar. Då sjuksköterskan i sitt yrke kommer att träffa personer med tvångssyndrom är det viktigt med förståelse om hur vardagen ser ut för personer med tvångssyndrom och hur de upplever sitt syndrom.

  I denna litteraturstudie, vars syfte var att öka sjuksköterskans kunskaper kring de komplexa situationer som kan uppstå vid omvårdnaden av personer med tvångssyndrom genom att belysa erfarenheter av den levda vardagen hos personer med tvångssyndrom, har 12 artiklar varav 4 kvalitativa och 8 kvantitativa systematiskt granskats och analyserats.

  Resultatet visar att personer med tvångssyndrom lever med en låg livskvalitet i förhållande till personer utan tvångssyndrom. En försämrad livskvalitet påverkar personens vardagliga liv genom att negativt påverka relationer, arbete och utbildning.

  För att ytterligare öka förståelsen för personer med tvångssyndrom rekommenderas ytterligare kvalitativ forskning om personers upplevelser. Att nå ut till sjuksköterskestudenter och verksamma sjuksköterskor med resultatet av ny forskning är av stor vikt. Temadagar om psykisk ohälsa under utbildningen samt på arbetsplatser kan öka förståelsen inom ämnet.

 • 168.
  Berggren, Annie
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Fehrm, Maria
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Skapa en vardag med en främling: närståendes upplevelser av vardagen när en familjemedlem drabbats av stroke2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Up to 30,000 people annually suffers primary stroke. Due to an older population and enlarged incidence of illness, sickness are increasingly tending to affect family and close relatives. Stroke incidence generally results in impairments which also may affect relatives’ everyday life and lived world. The purpose of this study was to illuminate the experiences of close relatives of everyday life by the time a family member suffered stroke. The study was conducted as a literature review in which twelve articles formed the result. The result showed that stroke incidence was seen as a trauma and chaos of existential meaning. The incidence was seen to have many negative effects on family functioning such as unwanted roles and unfair expectations. High stress in relationships evoked feelings of alienation. Family focused nursing might be a tool of scientific support to capture the whole family and kindred health and alleviate unnecessary suffering. Further research on information sharing and long-term psychological follow-up could help family to process the trauma.

 • 169.
  Bergholtz, Helene
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Vilson, Paulina
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Patienters upplevelse av livskvalitet vid palliativ vård i hemmet: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  An increased number of patients choose to end their life in home environments, with support from palliative efforts from home care services. Since quality of life is an important goal in palliative care, knowledge of the nurse regarding which factors that affect the quality of life in the patients is important. The aim was to through a literature study explore what affected the patient´s experience of quality of life in conjunction with palliative care in the home environment. The result was from ten scientific articles, whereof two qualitative articles, seven quantitative articles and one with mixed method, which resulted in two main categories: Physical and psychological symptoms and psychosocial factors. The result showed that if both physical and psychological symptoms were alleviated, the patient´s quality of life increased. The result also deals with how the nurse in the palliative care can give the patient relevant information, support, security and hope, which also increases the quality of life. By as a nurse be able to give the patient time, both security and quality of life were increased. Something that emerged in the result was that a large proportion of patients suffered from depression, further research is needed for the development of easy-use-screening instruments. Nurses need continuous competence development in palliative care, to be able to develop new skills for the ability to take relevant care measures to be able to increase the perceived quality of life in the patients in the palliative phase.

 • 170.
  Berglund, Jenny
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Haraldsson, Caisa
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Högt tryck på hälsan: En metasyntes om hur glaukom påverkar livet2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Glaucoma is a progressive chronic disease that slowly decreases visual perception. In order to optimize and individualize the care to people living with glaucoma, the ophthalmic nurse needs to understand the impact glaucoma has on daily life. The aim of this metha-synthesis is to present a synthesis of current research concerning experiences of living with glaucoma. The results of this metha-synthesis indicates that the feelings and experiences of living with glaucoma are coherent internationally. Glaucoma has both an emotional impact and an effect of the perceived autonomy. The treatment and regularly contacts with healthcare providers disturbs daily life. In order to improve the perceived health, persons with glaucoma need knowledge, how to cope with the different dimensions of the disease and the treatment. If the ophthalmic nurse, more efficiently could identify the areas in need of care, health promoted, check-up intervals prolonged, and the costs of healthcare reduced. Further research is needed concerning what persons living with glaucoma would prefer the healthcare to focus on, as well as the socioeconomic impact of their preferences.

 • 171.
  Berglund, Malin
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Granville-Self, Anette
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Distriktssköterskans förhållningssätt till hälsolitteracitet i bemötandet av patienter på en vårdcentral2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Health literacy is the patient's cognitive ability to understand and apply health information. According to Henderson's nursing theory the nurse should understand and assist the patient who does not have sufficient motivation, knowledge or strength to independently achieve health. The aim of this study was to identify the district nurses' attitude to health literacy in their treatment of patients at a medical centre. The study was a qualitative interview study with an inductive approach. Five district nurses from three medical centres were interviewed using an interview guide based on semi-structured questions. A qualitative content analysis was performed and revealed the following theme; the district nurse encouraged patient participation through an approachable and committed approach to health literacy. Three categories were identified; strive for trust, adapt to the patient and encourage empowerment. The district nurses described that they strived to create insight and motivation to encourage them to participate in their own health care. None of the district nurses in this pilot study were familiar with the term health literacy. Despite this, they described that they understood that their patients had differing abilities in understanding and applying information. This pilot study offers a basis for a full-scale study of district nurses application of health literacy, customized to Swedish health care system. 

 • 172. Berglund, Marika
  et al.
  Jönsson, Ulrika
  Distriktssköterskors upplevelser av kommunikationssvårigheter med icke-svensktalande patienter vid triage på vårdcentral2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I takt med den ökande invandringen till Sverige möter distriktssköterskor allt oftare icke-svensktalande patienter, som söker hjälp i triaget på vårdcentraler. För att kunna gör en medicinsk bedömning och avgöra vårdnivå behöver det finnas en fungerande kommunikation mellan distriktssköterskan och patienten. Distriktssköterskan behöver dessutom kunna förmedla information bland annat i form av egenvårdsråd till dessa patienter. Syfte: Att undersöka distriktssköterskors upplevelser av kommunikationssvårigheter med icke-svensktalande patienter vid triage på vårdcentral. Metod: Studien är en intervjustudie baserad på tolv intervjuer. Dataanalysen genomfördes med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman . Resultat: I resultatet framkom två kategorier: En utmanande kommunikation och Att kunna kommunicera på andra sätt. Distriktssköterskor berättade att de upplevde osäkerhet och oro för att missa en allvarlig åkomma på grund av språksvårigheter. De uttryckte även att bristen på tid utgjorde ett hinder i kommunikationen. Dessutom uppgavs ett antal olika kulturella faktorer som försvårade kommunikationen med icke-svensktalande. Distriktssköterskorna använde sig av uppfinningsrikedom och fantasi för att kunna kommunicera. De tog även hjälp av anhöriga som tolkade eller professionella tolkar.  Konklusion: Att kommunicera med icke-svensktalande vid triage är en utmaning för distriktssköterskor och kräver att distriktssköterskorna kan kommunicera på andra sätt. Ökade resurser i form av tid och lättare tillgång till tolk hade kunnat underlätta för distriktssköterskor som möter dessa patienter. Utbildning i transkulturell, kulturanpassad omvårdnad på grund- och specialistutbildningar inom omvårdnad skulle kunna öka förståelsen och kunskapen och därigenom leda till bättre förutsättningar för kommunikation.   

 • 173.
  Bergman, Emelie
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Emmelie, Johansson
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Intensivvårdssjuksköterskans smärtbedömning av en medvetslös patient2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Patienter som vårdats på en intensivvårdsavdelning beskriver ofta att de under vistelsen upplevt smärta, vilket kan ge traumatiska minnen lång tid efter. Patienten är i regel ventilatorbehandlad och har en fluktuerande medvetandegrad eller är medvetslösa. Vid medvetslöshet har patienten inte förmåga att uttrycka sig verbalt utan andra sätt att tolka och bedöma smärta ska då användas. Syftet med denna studie var att belysa hur intensivvårdssjuksköterskan evidensbaserat bedömer smärta hos en medvetslös intensivvårdspatient. En deskriptiv kvalitativ studie genomfördes. Fokusgruppsintervju med tre intensivvårdssjuksköterskor utfördes på en intensivvårdsavdelning i Västra Sverige och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Intensivvårdssjuksköterskorna observerade och bedömde patientens ansikts-, kroppsliga- och fysiologiska uttryck. Teamet runt patienten och information av närstående ansågs viktiga vid smärtbedömning. Smärtanamnes och dokumentation var andra faktorer som gav förutsättning för bedömning. Avsaknad av bedömningsinstrument, tidspress och personalbrist utgjorde hinder för smärtbedömning. Bedömningen ansågs vara individuell beroende på erfarenhet, intuition, personlig tolkning och utvärdering efter smärtlindring. Implementering av smärtbedömningsinstrument kan leda till kontinuerlig och strukturerad bedömning.

 • 174.
  Bergman, Louize
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Carlsson, Jessica
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Äldre personers upplevelse av att leva ensamma efter förlust av partner2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att förlora en partner är en dominerande händelse hos äldre och att bli ensam efter förlust av partner förändrar livet radikalt. Personer som efterlämnats behöver all hjälp och stöd de kan få för att hantera sin sorg och anpassa sig till den nya situationen som änka eller änkling. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva äldre personers upplevelse av att leva ensam efter förlust av partner. Resultatet baseras på 17 vetenskapliga artiklar och analysen resulterade i två kategorier: känslor och tankaroch livsförändringar. I resultatet framkom att personer som blivit ensamma efter förlust av partner kunde uppleva ångest, oro, tomhet och meningslöshet. I studien framkom även upplevelser av att ha förlorat sin identitet och att känna sig ensam bland vänner och familj och en känsla av utanförskap i samband med gruppaktiviteter. Förlusten kunde öka risken för ohälsa men för en del individer innebar förlusten ett ökat välbefinnande. Därför är det viktigt att sjuksköterskan sätter sig in i varje unik individs situation för att kunna bedriva en personcentrerad omvårdnad och stödja individen i att leva ensam efter förlusten av en partner. Med förändrade sociala roller och relationer kommer det i framtiden behövas ny forskning då upplevelsen av att leva ensam efter förlust av partner sannolikt kommer att förändrats.

 • 175.
  Bergsten, Ulrika
  et al.
  Research and Development Centre at Spenshult Hospital, Oskarström, Swede.
  Bergman, Stefan
  Research and Development Centre at Spenshult Hospital, Oskarström, Swede.
  Fridlund, Bengt
  School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Alfredsson, Lars
  Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Berglund, Anita
  Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Petersson, Ingemar F.
  Lund University Hospital, Lund, Sweden.
  Arvidsson, Barbro
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Patients’ conceptions of the cause of their Rheumatoid Arthritis: A qualitative study2009In: Musculoskeletal Care, ISSN 1478-2189, E-ISSN 1557-0681, Vol. 7, no 4, p. 243-255Article in journal (Refereed)
 • 176.
  Bergsten, Ulrika
  et al.
  School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Bergman, Stefan
  Spenshult Hosp, Ctr Res & Dev, Oskarstrom, Sweden .
  Fridlund, Bengt
  School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Arvidsson, Barbro
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  “Delivering knowledge and advice”: Healthcare providers’ experiences of their interaction with patients’ management of rheumatoid arthritis2011In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 6, no 4, article id 8473Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Rheumatic diseases are often chronic and involve a lifetime of suffering. The focus of rheumatology care is to support patients to manage their lives and master their disease. Healthcare providers and patients have different views on the consequences of living with rheumatic diseases and patients are reporting unmet healthcare needs. There is a need to integrate providers’ perspective to develop the quality of rheumatology care. The aim was to explore healthcare providers’ experiences of their interaction with patients in their management of RA. Interviews with 18 providers from different clinical settings were analysed in accordance with the grounded theory method. A core category; Delivering knowledge and advice was found to be the most important task and involved providing the patient with information about the disease and appropriate forms of treatment. Healthcare providers’ attitudes and patients’ responses influenced the outcome of the delivery of knowledge and advice and three dimensions emerged; completed delivery, adjusted delivery and failed delivery. There were differences in the providers’ experiences in their interaction with patients as well as in reflections on their role as the delivering part. There could be difficulties in the interaction when patients’ expectations and preferences were not taken into account when giving advice. These findings highlight the importance of developing rheumatology care, as no provider or patient benefits if the delivery of knowledge and advice becomes a failed delivery. The healthcare organization must acknowledge the difficulties involved in the interaction with patients in their management of RA and find methods to develop a more person-centred approach to care.

 • 177.
  Bergsten, Ulrika
  et al.
  Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Bergman, Stefan
  Spenshult Hospital, Oskarström, Sweden.
  Fridlund, Bengt
  Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Arvidsson, Barbro
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  "Striving for a good life" - the management of reumatoid arthritis as experienced by patients2011In: Open Nursing Journal, ISSN 1874-4346, E-ISSN 1874-4346, Vol. 5, p. 95-101Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim:

  To generate a theoretical model how patients experience their management of rheumatoid arthritis (RA) in everyday life.

  Method:

  An explorative design with the grounded theory approach was used by interviewing 16 informants with RA.

  Results:

  The generated theoretical model emerged in a core category-Striving for a good life with two categories; making use of personal resources and grasping for support from others, which formed the base of managing RA. When relating these categories together, four dimensions emerged which characterised patients' different ways of managing RA: mastering, relying, struggling and being resigned.

  Discussion:

  The management of RA incorporated the use of personal resources and the grasping for support from others. Both self-management strategies and patients' need of support were highlighted as aspects that were of importance when managing RA. Patients' experiences of their need of support to manage RA give extended knowledge that is of importance for nurses and other healthcare providers. The relationship between patients and healthcare providers is always the key to a good encounter. Interventions to increase self-management in RA have to incorporate this knowledge when trying to increase patients' self-efficacy and with their experience of support.

 • 178.
  Bergstrand, Sanna
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ottosson, Frida
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Skammen, skulden och tystnaden: Att bli utsatt för sexuella övergrepp, offrets reaktioner och sjuksköterskans förhållningssätt2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sexuella övergrepp är det mest integritetskränkande brottet som en människa kan utsättas för. Sjuksköterskor kommer att stöta på patienter som blivit utsatta för sexuella övergrepp eftersom det är ett växande samhällsproblem. Syftet med litteraturstudien var att belysa vanliga reaktioner samt sjuksköterskans förhållningssätt till vuxna individer som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Resultatet delades in i tre teman: reaktioner, sjuksköterskans förhållningssätt och att komma tillbaka efter sexuella övergrepp. Alla människor är olika och får olika reaktioner, dock är de vanligaste reaktionerna efter sexuella övergrepp att känna skam och skuld, ångest och flashbacks. I värsta fall kan drabbade personen utveckla posttraumatiskt stressyndrom. Som sjuksköterska är det viktigt att skapa en god relation till patienten och våga ställa frågor vid misstanke om sexuella övergrepp för att kunna ge en så god vård som möjligt. Att komma tillbaka efter sexuella övergrepp är en lång resa och alla har olika sätt att bearbeta händelsen på. Bearbetningen börjar när patienten har accepterat händelsen och det sker i olika takt. Forskning inom detta område behövs för att på bästa sätt kunna bemöta och hjälpa patienter som blivit utsatta för sexuella övergrepp, även mer utbildning i sjuksköterskeprogrammet efterfrågas.

 • 179.
  Bergén, Sara
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Björk, Marina
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Upplevelsen av att vara syskon till ett långvarigt sjukt barn: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The healthy child is affected by living with a sibling that has a chronic disease the same way as it affects the whole family. It is important that the nurse includes the healthy siblings in the care, sees them as a part of the family and helps them to a sense of coherence. The aim in this literature study was to describe the sibling´s experience of having a brother or sister with a chronic disease. The result includes ten articles and from them three themes with subthemes emerged. The first theme is changes for the sibling with subthemes as challenges for the family and challenges in everyday life. The second theme that emerged was the sibling’s needs with four subthemes: need of the family, need in everyday life, need of knowledge and need of support. The last theme was the sibling´s feelings with the following subthemes: feelings about the family, feelings about themselves and feelings about the environment. The siblings want to be seen as a part of the family and they feel that the sibling relationship deepens. They want to be involved in the care of the sick child and they have a need of information about what they can do, but also the need for increased knowledge about diagnosis, treatment and prognosis. 

 • 180.
  Berndtsson, Karin
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Lekman, Petra
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Jag är unik men ändå som alla andra: En litteraturstudie om att vara ung och leva med en kronisk sjukdom2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To live with a chronic disease as an adolescent or a young adult is combined with a lifelong reliance on, and frequent contact with the healthcare system. Young people have both life dreams and thoughts of the future that may have to be revalued due to their chronic disease. The study was made as inductive literature review. The aim was to illuminate the experience of adolescence and young adult living with a chronic disease. Four themes emerged: experience of wanting to feel normal, perception of health and quality of life, experiences in relation to the future and experience of independence. The young people with a chronic disease had a desire to be accepted and treated as anyone else. Mental strength and adaption to life were seen as important factors of health. The conclusion was that young people experienced a varying need of support why it is needed knowledge among health care professionals to adapt this. Further research about this specific age group is needed and increased knowledge about this phenomenon is vital for nurses meeting adolescence and young adults with chronic disease.

 • 181.
  Bernhardsdottir, Johanna
  et al.
  Department of Nursing University of Iceland Reykjavik Iceland & Landspitali-The National University Hospital of Iceland Reykjavik Iceland .
  Dimmit Champion, Jane
  School of Nursing The University of Texas at Austin Austin, TX USA .
  Skärsäter, Ingela
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI). The Institute of Health and Care Science Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg Gothenburg Sweden.
  The experience of participation in a brief cognitive behavioural group therapy for psychologically distressed female university students2014In: Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, ISSN 1351-0126, E-ISSN 1365-2850, Vol. 21, no 8, p. 679-686Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to elucidate the experience of participation in four sessions of cognitive behavioural group therapy for psychological distress for female university students' (n = 19), aged 22–45 years. Data were gathered with semi-structured interviews during March and April 2008 and analysed according to thematic content analysis. The results identified four themes: ‘Gaining knowledge and understanding’, ‘Becoming more balanced and positive in thinking’, ‘Feeling more self-confident and in control’ and ‘Opportunities for practice and in-depth reflections’. Future recommendations include an increase in sessions from four to five, with one booster session to follow-up on newly acquired skills. © 2013 John Wiley & Sons Ltd.

 • 182.
  Berntsson, Linda
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Kvick, Angelica
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Se mig, inte min cancer!: Upplevelsen av livskvalitet hos kvinnor med bröstcancer.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Breast cancer is the most common cancer among women, it is therefore important forthe healthcare services to know how it affects the women’s experience of quality oflife. The aim of this study was to examine the experience of quality of life in womenwith breast cancer. From a systematic review of the literature, three themes emerged:physical changes, emotional reactions and meaning of support. The womenexperienced physical reactions such as fatigue, sleeping difficulties and pain whichnegatively affected their quality of life. The quality of life was also affected by thechange of body image which could arise at treatment. The women experienced thatthey didn’t receive enough information from the health care personnel, this also hadan impact on their quality of life. They emphasized the importance of meaningfulrelationships and that social support could increase their quality of life. It is importantthat the health care personnel become aware of the fact that the quality of life isaffected by several aspects in the women’s life to help her maintain her quality of life.It is clear the further qualitative research should be carried out in order to achieve abetter understanding of how to help women achieve a better quality of life whenconfronted with this disease.

 • 183.
  Berntsson, Maria
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Johansson, Ulrika
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Warensce, Eva
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Vård i hemmet - kroniskt sjuka äldre personers upplevelser2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The amount of elderly receiving care in their homes is increasing, where informal care account for a large part. The purpose of this study is to highlight the experiences of receiving care at home for elderly, chronically ill. The study was conducted as an integrative literature review, which contributes to a deeper understanding and an overall view of a certain phenomenon. Elderly felt alienated as a result of being treated as objects. Sense of affinity in mutual relationships with family and caregivers inflicted a positive experience of receiving care at home. Elderly, which completely or partly received informal care, felt that they were cared for by someone who knows their routines and needs. Informal care felt natural, but it also gave the care receiver a sense of anxiety and fear of being a burden. The home is an important place for the elderly chronically ill, since the home represents identity, integrity and history and gives a feeling of inner peace. The study showed that more time, personnel and knowledge is required in home care in order to consider the needs of the elderly and to reduce their sense of alienation. More qualitative studies are necessary to highlight their experience and to extend the knowledge of how the caregivers can respond to the elderly chronically ill in their homes.

 • 184.
  Berntsson, Tommy
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Den prehospitala vårdrelationen ur ambulanssjuksköterskors perspektiv2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The development of the Swedish ambulance service in the last ten years has lead to that ambulance nursing skills has become a requirement for the implementation of advanced patient examinations and treatments in the prehospital environment. Accordingly, the profession's main area “nursing science” has become an important addition to the knowledge area. A nursing scientific model has been developed which describes the prehospital nurse-patient relationship as a number of phases: an orientation, an identification, an exploitation and a resolution phase. The purpose of this study was to explore by direct content analysis how this nurse-patient relationship and its phases emerge in ambulance nurses' descriptions of an ambulance mission. The result shows that the four phases of the prehospital nurse-patient relationship each contain several separate steps from the ambulance nurses' perspective. The different steps are included in varying degrees depending on the character and circumstances of the ambulance mission. In the orientation phase the ambulance nurse create an understanding of the situation. In the identification phase an assessment of the patient is carried out, this leads to caring actions which is performed in the exploitation phase. In the resolution phase the ambulance nurse focuses on the receiving care unit and the handover of the patient. The knowledge of the prehospital nurse-patient relationship, its four phases and their steps could be used as a support for the ambulance nurses in their pre-hospital action plan which is implemented in each ambulance mission. Furthermore, this knowledge could be used in the training of ambulance staff and students in order to make clear that the phases of the prehospital nurse-patient relationship contains several different steps which has to be taken into account.

 • 185.
  Berntsson, Tommy
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Den prehospitala vårdrelationen ur ambulanssjuksköterskors perspektiv2010In: Forskningsseminarium 11 november 2010 Kunskapscentrum Prehospen, Högskolan i Borås.: Vårdande möten-möjligheter och hinder, 2010Conference paper (Other academic)
 • 186.
  Berntsson, Tommy
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Den prehospitala vårdrelationens sakaspekt -skapar förutsättningar för att förstå och tillgodose personens behov2013In: PreHospen 2013: Prehospital vård för att värna om patientens hälsa, 2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: To be able to further develop the pre-hospital emergency care from a nursing perspective, both in the clinical setting and in the educational setting, it is important to get a better understanding and clarification of the pre-hospital nurse-patient relationship. Therefore, a study was conducted (Berntsson and Hildingh, 2012) to explore how the phases of the pre-hospital nurse–patient relationship described by Suserud (Dahlberg et al., 2003), emerge in 17 specialist ambulance nursing students (SANs) descriptions of ambulance missions. 

  Methods: The study has a descriptive design and uses a qualitative research method. An analysis method, qualitative content analysis with a directed approach, was used. A directed approach means that the analysis is based on existing theory or prior research (Hsieh and Shannon, 2005). In this study we decided to use Suserud’s description (Dahlberg et al., 2003) of the phases of the prehospital nurse–patient relationship to govern the analysis and the identification of categories. 

  Results: In the orientation phase of the pre-hospital nurse–patient relationship, there was an ongoing analysis process in which the SANSs were seeking to obtain an initial picture of the situation, this was made by: understand the situation with support from the EMD team, from a collegial discussion, from one’s own first assessment, from the patients and relatives or witnesses description, from the colleague’s actions, from some other health-care professional’s assessments and actions. 

  In the identification phase of the nurse–patient relationship, the SANSs made an extended assessment of the situation to understand the patient’s current needs, this was made by; assess the airway, the breathing, the circulation, the consciousness, the level and experience of pain, perform a head to toe assessment, collecting the patients’ health history and note aggravating environmental factors for care and transfer. 

  In the exploitation phase of the pre-hospital nurse–patient relationships, the SANSs focus was on the hands-on care of the patient, this was made by; provide care by managing ABC problems, assessing the cause for the disability problem, managing head-to toe problem, performing actions to prevent hypothermia, creating an intravenous access, managing pain problems, transferring the patient to the stretcher and the ambulance, assessing the patient’s vital signs and by selecting appropriate driving speed.

  In the resolution phase the SANSs targeted their attention towards the receiving care unit and the forthcoming care, this was made by; pre-warn or speak with the receiving unit, inform the patient about the continuing care in the receiving care unit, transfer the patient from the ambulance stretcher on the receiving unit, report to the receiving care unit, finish the nurse–patient relationship and follow up the patient’s condition.

  Conclusion: The results of the study show that the phases in the nurse–patient relationship, as described by Suserud (Dahlberg et al., 2003), appeared in the SANSs descriptions of ambulance missions. Furthermore, the study reveals that each phase of pre-hospital nurse–patient relationship includes several parts; these findings extend Suserud’s (Dahlberg et al., 2003) description.

 • 187.
  Berntsson, Tommy
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Hildingh, Cathrine
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  The nurse-patient relationship in pre-hospital emergency care: form the perspective of Swedish specialist ambulance nursing students2013In: International Emergency Nursing, ISSN 1755-599X, E-ISSN 1878-013X, Vol. 21, no 4, p. 257-263Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The development of the Swedish ambulance service has resulted in three different competence levels in Swedish ambulance teams: specialist ambulance nurses, registered nurses and emergency medical technicians. A nursing scientific model developed by Peplau (Peplau, H., 1991. Interpersonal Relations in Nursing. Springer Publishing Company, New York.) breaks down the nurse-patient relationship into a number of phases: an orientation, an identification, an exploitation and a resolution phase. This model has then been adapted to the pre-hospital emergency care by Suserud (Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B.-O., Fagerberg, I., 2003. Att förstå vårdvetenskap [To Understand Caring Science]. Studentlitteratur, Lund.). The purpose of this study was to explore, by direct content analysis, how the phases of the pre-hospital nurse-patient relationship described by Suserud (Dahlberg et al., 2003), emerge in 17 specialist ambulance nursing students descriptions of ambulance missions. The results show that the four phases of the pre-hospital nurse-patient relationship could be identified and each phase includes several different parts. Furthermore, the results show that the parts of each phase can vary depending on the patient's condition and the environmental circumstances of the ambulance mission. This improved understanding of the four phases of the pre-hospital nurse-patient relationship, and their parts, could be used by ambulance team members as a support during the pre-hospital caring process in ambulance missions. This new knowledge could also be used in education. © 2012 Elsevier Ltd.

 • 188.
  Berntsson, Tommy
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Wallinvirta, Eivor
  Arcada högskola Helsingfors, Helsingfors, Finland.
  Nyström, Patrik
  Arcada högskola Helsingfors, Helsingfors, Finland.
  Patientsäkerhet och vårdandets etik2013In: PreHospen 2013: Prehospital vård för att värna om patientens hälsa, 2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: An international collaborative project has been ongoing since 2009 between the Ambulance training program in Nursing at the University of Halmstad and the program in Emergency Care at Arcada University of Applied Sciences. The purpose is to jointly develop knowledge about patient safety and caring ethics, through participation in experiential skills development in innovative environments. The focus areas of collaboration are: 1) To learn safety by preventing and creating resistance to human errors and malpractices in health care 2) To become aware of the outer and inner ethics, as a basis of use of the self 3) To create conditions for inner leadership and personal responsibility in health care. The course content planning is guided by an integrative pedagogy, which contains an active simulation exercise.

  Methods: Simulation exercises are given to interdisciplinary student teams at a one week exchange program in Helsinki in spring and in Halmstad in autumn. The assessment is a written work, and the student deepens understanding in evidence-based research.

  Results: Simulation has given students opportunities for an active and motivational approach to learning, where a high degree of knowledge, creativity and reflection co-exist. Students have expressed that they have learned to think and act in terms of patient safety and ethics. The concepts have been concrete and visibly demonstrated by simulating everyday prehospital emergency situations: e.g. a situation in which the patient refuses to be transported. The simulation exercises have explained theory and built bridges to practice.

  Conclusions: The discussions of reflection in interdisciplinary groups and after the simulations have been fruitful, due to students´ different experiences, but also because of awareness of cultural similarities and differences. Students have adopted permanent values of concrete models for how to act safely and ethically at the individual, community and organizational level.

 • 189.
  Bexell, Tove
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Johansson, Maria
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Sarman, Stefan
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Specialistutbildade sjuksköterskans uppfattning av att kunna identifiera patienter med misstänkt stroke inom den prehospitala vården2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Region Skåne finns tydliga behandlingsriktlinjer gällande prehospitalt omhändertagande av patienter med misstänkt stroke i vårdprogrammet "Rädda hjärnan". Det saknas ett enhetligt bedömningsinstrument som specialistutbildade sjuksköterskor inom ambulans kan använda för att känna sig säkrare och tryggare i sin identifiering av patienter med misstänkt stroke. Syftet med studien var att undersöka specialistutbildade sjuksköterskors uppfattning av att kunna identifiera patienter med misstänkt stroke inom den prehospitala vården. Studien genomfördes med en kvantitativ ansats i form av enkätundersökning som delades ut till 35 specialistutbildade sjuksköterskor. Resultatet av studien visade att en majoritet av respondenterna upplevde att det hade underlättat med ett enhetligt bedömningsinstrument i deras bedömning av patienter med misstänkt stroke. Det framkom även att respondenterna upplevde en större säkerhet med att fastställa debuttiden med hjälp av anhöriga eller vittnen, jämfört med om bedömningen gjordes enbart med hjälp av patienten. Det framkom även att respondenterna kände sig relativt säkra på när vårdprogrammet skulle aktiveras, trots att över hälften upplevde att det inte fanns klara direktiv om hur en neurologisk undersökning skall utföras. Vår rekommendation för vidare utbildning är en gemensam stroke dag för alla medarbetare i vårdkedjan. Om fler patienter kommer under behandling snabbare kan det vara en samhällsekonomisk besparing på grund av mindre restsymtom och kortare vårdtider.

 • 190.
  Bjur, Jenny
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Sangüesa, Paloma
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Olausson, Sara
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ögonsjuksköterskors upplevelser av beslutsstöd vid telefonrådgivning2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Telephone counseling is one of the tasks in ophthalmic nursing and research within this area was found inadequate. The aim was to describe the ophthalmic nurses’ experiences of using a decision making system in when counseling. The method was a descriptive qualitative de sign. Six ophthalmic nurses at three different eye clinics were interviewed. The data were analyzed according to qualitative content analysis. The result was four categories: a source of knowledge source if needed, supportive to the professional role, deficiencies in decision system and good quality of care from a patient perspective. Ophthalmic nurses were positive using a decision making system if inexperienced and in infrequent and complex situations. The use of decision making system facilitated the prioritization and coordination of the care taken, high quality of care from a patient perspective and a sense of security. Decision making system facilitated communication with other health care providers and patients. The system though was not useful in every situation and there was a need of a continuous development and update. Active listening and thinking in the combination of experience and knowledge were considered to be important components in the telephone counseling. Further development of the system in use today is needed.

 • 191.
  Bjurling-Sjöberg, Petronella
  et al.
  Uppsala Univ, Dept Publ Hlth & Caring Sci, Sect Caring Sci, Uppsala, Sweden.;Uppsala Univ, Ctr Clin Res Sormland, Uppsala, Sweden..
  Jansson, Inger
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Wadensten, Barbro
  Uppsala Univ, Sect Caring Sci, Dept Publ Hlth & Caring Sci, Uppsala, Sweden..
  Engström, Gabriella
  Florida Atlantic Univ, Christine E Lynn Coll Nursing, Boca Raton, FL 33431 USA..
  Pöder, Ulrika
  Uppsala Univ, Sect Caring Sci, Dept Publ Hlth & Caring Sci, Uppsala, Sweden..
  Prevalence and quality of clinical pathways in Swedish intensive care units: a national survey2014In: Journal of Evaluation In Clinical Practice, ISSN 1356-1294, E-ISSN 1365-2753, Vol. 20, no 1, p. 48-57Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Rationale, aims and objectivesTo identify the prevalence of clinical pathways (CPs) in Swedish intensive care units (ICUs) and to explore the quality, content and evidence base of the documents. MethodsA descriptive and explorative survey of all Swedish ICUs (N84) and a review of submitted examples of CPs (n12) were conducted. ResultsCPs were in use at 20% of the Swedish ICUs. There was a significant geographic variation but no relationship between the use of CPs and category of hospital, type of ICU, size of ICU or type of health record applied. In total, 56 CPs were reported within a range of scopes and extensions. The content of the ICUs' CPs, as well as the degree to which they were interprofessional, evidence based, and renewed varied. ConclusionsProgress has been made in relation to CPs in recent years, but there is potential for further improvements. None of the ICUs had CPs that contained all key characteristics of a high-quality, interprofessional and evidence-based CP identified in the literature. Greater knowledge sharing and cooperation within the field would be beneficial, and further research is needed.

 • 192.
  Bjärbo, Magnus
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Barn som anhöriga i ett västsvenskt ambulansområde: En pilotkartläggning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Children as next of kin to patients who are treated by an ambulance nurse in Swedish ambulance service in unknown. Children under 18 years of age may sometimes be present when their parent or other next of kin, has to call the ambulance service due to illness or accident. How many children who experience their next of kin transported to hospital within a Western Swedish ambulance service district is unknown. The purpose of this survey is to identify how many children actually are present when their next of kin may need care and treatment from an ambulance service.

  Purpose: Survey how many children are present when an ambulance nurse cares and treats a next of kin due to illness or an accident, prioritized as priority 1 or 2.

  Method: a survey conducted by ambulance nurses in a western Swedish ambulance service. The survey has a quantitative design.

  Children as next of kin are present within a Swedish ambulance service district, in this survey 155 children was identified in a total of 95 ambulance missions. Children as next of kin are seen as adults, in most cases, a parent as well as children usually a sibling. Many children are present when their relative shows sign and symptoms of severe illness.

 • 193.
  Bjärne, Jenny
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Thulin, Linn
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Patienters upplevelse av hopp i palliativ vård: En allmän litteratudstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to highlight how hope is experienced by patients in a palliative care context. The background notes that about 90 000 palliative patients die in Sweden each year. The patients in palliative care experience several dimensions of pain, both physical and psychological. Hope is described as something that can lead patients towards more positive goals and actions and is therefore of great importance for their wellbeing. The method of this study is a general literature study based on qualitative research. The analysis is performed with an inductive approach. Following similarities identified 17 subcategories, six categories and two overall themes that where established. The result illustrates how hope is expressed in palliative care patients. Unchanged hope, transformational hope, strategic hope, overcoming hope and everyday hope were categories that emerged as hopeful. In contrast to the hope there were also a hopelessness. The hopelessness was identified as an obstacle to hope which increased passivity and the feeling of helplessness. The conclusion of this study is that the experience of hope is expressed in different ways through the care process. There are several categories that are recurring in earlier research. Most discoveries are identified as hopeful and proved to increase the quality of life for patients in the palliative care context. However, there is no research about how patients would like to be treated regarding their hope.

 • 194.
  Björck, Carolina
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Svensson, Ingrid
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Organisationsfaktorer som påverkar sjuksköterskans omvårdnadsarbete2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  How healthcare is organized is significant to the nurse’s condition to perform nursing care. Leadership and the work environment are parts of the organization which influences the work of nurses. The purpose of this study was to examine which organizational factors that influence the work of nursing. A literature review was conducted in which 12 articles were reviewed and analyzed. Five categories emerged Support and Communication, Nurses' job satisfaction, Nurse’s experience of resource allocation effects, Nurse’s increased workload, and Changed terms of nursing care. The results showed that when the leader shared responsibility with the nurse, communicated and gave support he/she created a greater opportunity for nurses to provide adequate care. The leader influenced the nurse’s job satisfaction, which also favored patient satisfaction. It was considered important that the nurse felt in control over the work situation and that they were provided with enough resources to provide adequate nursing care. The technological development could increase the workload and lead to downsizing. The conclusions were that the workload could reduce patient safety and that the leader could create development possibilities for nurses and create a more patient-focused care, for example by increasing the collaboration among the workers. Future research should focus on organizational changes from the patients view, nurse’s experience before, during and after organizational changes and advantages and disadvantages with current organizational forms.

 • 195.
  Björk, Josefine
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Skär, Sanna
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Wahlberg, Cia
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Att leva med fekal inkontinens: Ett begränsat liv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to illustrate experiences of living with fecal incontinence. Fecal incontinence, also known as FI, is a symptom that up to 15% of the population suffers from. The symptom is physical, but can also have a negative impact on quality of life, both on an emotional and social level. The stigmatization of FI makes many individuals suffer in silence. The results from the literature study is based on eleven scientific articles, and resulted into seven categories: Loss of control, Social isolation, Body image and self-esteem, Desire for affirmation, Life limitations, Inadequate treatment of health care, Feelings of shame, humiliation and To keep fecal incontinence a secret. The results showed that the taboo surrounding FI led to feelings of shame of those who lives with the symptom. The results also showed that individuals with FI usually limited their social life, resulting in a reduced quality of life and self-esteem. The shameful experience of FI correlates with lack of knowledge about the symptom. More knowledge generally leads to reduced feelings of shame. The health care may provide the individual with information and insight about their symptoms. It is important for the health professionals to have adequate education about the appearance of negative feelings, in order to help individuals with FI managing their feelings of shame. In this way, the health professionals can treat and support individuals on an individualized level. Hence the need for further research conducted on the subject. 

 • 196.
  Björkqvist, Kornelia
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Svantesson, Eva
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Omvårdnad av patienter med smärta i palliativ vård.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The definition of palliative care is to provide a diligent care to all patients no matter what disease they suffer from in the end of life. To manage pain with nursing care in palliative care is important and the nurse has a significant role. Pain in palliative care is a symptom that often occurs and can be manage through nurse interventions. The aim is to describe nursing care of patients with pain in palliative care. A content analysis was made where nine scientific articles were audited. The nine scientific articles that were audited resulted in three categories; Pain assessment, Complementary treatment methods, Psychosocial support. The results of this study indicated that nurse interventions can relieve pain; heat and cold, distraction, change of position, relaxation and touch. Psychosocial support is given to both patients and relatives through information and communication. Teamwork in the palliative team is important to assess and manage pain in palliative care. Pain assessment can be hard because some patients cannot verbally tell that they suffer from pain. When family members were mistrustful of the care it was hard for the nurse to assess and manage pain. In order to relieve pain with the help of nursing documents, knowledge, experience and good communication skills are required. Within the subject there is a need for further studies such as; how the use of pain assessment instruments and documentation can be expanded in palliative care.

 • 197.
  Björnerhag, Linette
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Kärrbrand, Maria
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Sjuksköterskors erfarenheter av faktorer som påverkar bemötandet av närstående i sorg2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Grief may occur in many stages in life and nurses are meeting grieving people throughout their work. Nurses responsibility is to prevent illness in both families and patients and with the complexity in the grieving process nurses can find it difficult to meet grieving people adequately.

  The aim of this study was to describe nurses’ experiences of factors influencing the meeting with families in grief.

  Method: The study was conducted as a structured literature review with an inductive approach.

  The result was constructed by nine scientific articles compiled in four categories: Stressful work environment, Coping with own uncertainty, Motivation and Nursing relationship.

  Conclusion: Several different factors contributed to the nurses experiencing a stressful work environment, affecting their meeting with families in grief negatively. Nurses experienced uncertainty in their meeting with families in grief, which they linked to a lack of experience and education. Even though it was difficult, the nurses felt motivated to meet families in grief and a deep relationship could be formed between them which affected the grieving process positively. Further research is needed to enable an improvement of nurses meeting families in grief.

 • 198.
  Björnstad, Maria
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Karlsson, Linda
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Larynxmask: - en metod för att möjliggöra fri luftväg och adekvat ventilation2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Airway obstruction can in the case of an unconsciousness patient be caused by the tounge that falls back in the throat or by secretion, blood, stomach fluid or foreign body. The knowledge of airway management of the unconsciousness patient is a necessary qualification in every nurse anesthetist. The purpose of this study was to describe if laryngeal mask airway is a safe method to establish a secure airway and adequate ventilation. The study was performed as a literature study in which 19 articles were analysed. During the analyse five themes occurred: LMA is a secure way for airway management, LMA is a secure way to maintain adequate ventilation, the staff competence when using LMA, the risk of aspiration when using LMA with subtheme LMA in overweight and LMA in elective and acute situations. The result of the study shows that LMA is a secure way to establish a safe airway and adequate ventilation. Further studies could study if LMA can be used to elective patients with increased risk of aspiration, for example in cesarean and obesity surgery. Studies could also focuse on the patients´ postoperative experiences between LMA and tracheal intubation.

 • 199.
  Björsing, Malin
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Casparson, Ida
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Olofsson, Louise
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Skolsköterskans upplevelse av arbetet med att främja högstadieelevers psykiska hälsa2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Research shows that the mental health of Swedish students is increasing and that the school nurse has an important health-promoting role. The mental health among students can lead to a weaker performance capacity or that the students don´t manage to finish their studies. The aim of the study was to describe the school nurse´s experience of the mental health promoted work among high school students. Six school nurses from two municipalities in Skåne were interviewed from a strategic selection on the basis of demographic data. The interviews were processed using a qualitative content analysis. The result of the study is presented in a general theme; collaboration and good organization, with a student centered approach to prevent mental health which are prerequisites in order to pursue the health promoting work successfully. Three categories emerged from the theme that describes the school nurses´ experience of the health promoted work; cooperation is needed in the health promoted work, the school nurse is an active operator in the health promoted work and it requires that the school nurses work from a student perspective. The subcategories describe further aspects that are meaningful in the health promoted work such as parental cooperation, the school nurse´s commitment, availability, capacity to form relations and empowerment. The results of this study are important in the school nurse´s health promoted work in order to strengthen the students mental health. Further research within the health promoted work from the student´s perspective is needed in order to obtain both aspects of health promotion and to get the knowledge what the pupils want and need.

 • 200.
  Bladh, Matilda
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Norrström, Ida
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Att våga tala om sexualitet: en del av sjuksköterskans roll i kommunikation med patienten2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As sexuality is an integrated part of every person’s life and it is the nurse’s responsibility to talk about the subject with the patient in order to conduct a holistic health care. Many diseases and treatments may impact the patient’s sexuality. Most patients feel the need to communicate regarding this subject, but still sexuality is an area that the nurse often avoids. It is therefore important to examine why this is so and what factors promote the nurse's communication regarding sexuality. Therefore, the aim was to highlight what inhibits and promotes the nurse's communication regarding sexuality with the patient. The work was carried out as a literature study where 12 scientific articles were analyzed in order to identify inhibiting and promoting factors. These factors formed the basis for the result. The results showed that the nurse's education, age, gender, work experience and feelings about sexuality were factors that could both inhibit and promote the nurse's communication regarding sexuality with the patient. The workplace also has bearing on whether or not the nurse talks to the patient about the subject. Cultural differences between nurse and patient also affected the conversation about sexuality. Sexuality's impact on health should be elucidated in the nurse education and then through training in the workplace. Clear guidelines and more in-depth research is needed to promote nurses in the future to speak more openly about sexuality.

1234567 151 - 200 of 1240
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf