hh.sePublications
Change search
Refine search result
1234 151 - 194 of 194
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Samarasinghe, Kerstin
  et al.
  Department of Health Sciences, University of Kristianstad, Kristianstad, Sweden.
  Arvidsson, Barbro
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  `It is a different war to fight here in Sweden'- the impact of involuntary migration on the health of refugee families in transition2002In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 16, no 3, p. 292-301Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Involuntary migration and adaptation to a new cultural environment is known to be a stress factor. The aim of the study was to explore the impact of involuntary migration on the family health in order to identify specific health care issues related to refugee families in transition living in Sweden. Data was collected through interviews with 16 members of 10 different refugee families from Balkan countries, Kurdistan and Africa for which permission was obtained from the chairman of the local ethnic organizations in a municipality in the southern part of Sweden. In interpreting the material, analysis was made using a contextual approach with reference to phenomenography. The analysis resulted in four qualitatively different descriptive categories characterizing the health of the families: a distressed family living under prolonged tension; a contented family who leads a satisfactory life; a frustrated family who cannot lead a fully satisfactory life and a dejected family who feels deserted. Stressors seeking asylum, facing unemployment and changed roles, interacted negatively within the family. A friendly and understanding attitude from the host country was the main factor in promoting the health of the refugee families. Nursing interventions should therefore assist the families accordingly in order to promote the stability of the family system.

 • 152.
  Samuelsson, Johanna
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Söderberg, Sofia
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Patienters psykosociala upplevelser av Fysisk aktivitet på Recept (FaR): En kvalitativ studie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att främja fysisk aktivitet finns det en arbetsmetod som heter Fysisk aktivitet på Recept (FaR). Det är ett konkret verktyg för hur hälso- och sjukvården, tillsammans med externa aktörer, kan främja fysisk aktivitet hos individer. Med hjälp av FaR kan kostnader för läkemedel reduceras, biverkningar av mediciner minskas och patienters rehabilitering ge snabbare resultat. Syftet med studien var att beskriva psykosociala upplevelser hos patienter som förskrivits FaR. För studien valdes en kvalitativ metod där fyra semistrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades. Patienterna upplevde FaR antingen positivt eller negativt. Positiva upplevelser var bland annat ökad ork och en känsla av minskade krav som bildade en pol som benämndes ”Upplevd meningsfullhet”. Patienterna upplevde även att de efter förskrivningen kunde inspirera andra till att bli mer fysiskt aktiva och på så vis skapa en bredare umgängeskrets. Negativa upplevelser var exempelvis känsla av tristess och känsla av misslyckande och de bildade motpolen ”Upplevd otillfredsställelse”. Åldern var en viktig faktor för hur receptet upplevdes och därför önskade patienterna ett mer individanpassat recept. Trots att det enbart ingick fyra intervjuer i studien framkom det att det fanns brister när det gällde mervärden som patienterna förväntades vinna av FaR. Studien kan ses som en grund för fortsatt forskning inom området med fokus på individanpassat recept.

 • 153.
  Sandberg, Sandra
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Sport Health and Physical activity.
  Ultege, Jennifer
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Sport Health and Physical activity.
  Gisselman, Suzana
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Sport Health and Physical activity.
  Internet som hälsopromotivt informationsverktyg för att främja psykisk hälsa bland unga vuxna: En Litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förhållandet mellan sjukvården och målgruppen är problematiskt och yrkeskunniga inom området efterfrågar arenor för att underlätta förmedlandet av kunskapsbaserade  hälsofrämjande åtgärder till unga vuxna. Studier pekar på att internet kan lösa mycket av problematiken. Frågan hur yrkespersoner och dess målgrupp ställer sig till brukandet av internet som hälsopromotivt informationsverktyg kvarstår. Syftet med studien var att utreda huruvida den psykiska ohälsan bland unga vuxna kunde motverkas genom inkorporerande av ett mer salutogent perspektiv med internet som informationsverktyg. Vi ville undersöka vilka fördelar respektive nackdelar det fanns med ett sådant tillvägagångssätt. Utöver detta önskade vi utforska attityderna till Internet som hälsofrämjande verktyg hos yrkesutövare samt målgruppen som bestod av unga vuxna. Studien är gjord utifrån riktlinjer för en litteraturstudie där kvalitativt respektive kvantitativt underlag från vetenskapliga databaser sammanställts. Resultatet pekade på att den största fördelen med användande av internet var kostnadseffektiva insatser samt lättheten i anpassning och publicering av information mot både yrkespersoner och målgrupp. Nämnd enkelhet var också nackdelen med internet som informationsverktyg på grund av bristande informationsgranskning tillsammans med otillräcklig säkerhet kring personuppgifter. Attityderna till internet som informationsverktyg skiljde sig markant åt mellan yrkesutövare inom hälsa och sjukvård och de individer som berördes av deras arbete. Inom yrkeskåren existerade internetkritisk kultur medan det i målgruppen återfanns övervägande positiva attityder till Internetbaserad information. Vi uppmuntrar till ytterligare forskning på området, gärna utförliga kohortstudier eftersom att det råder brist på sådana. Resultaten av flertalet sådana studier skulle ge en stabil grund av evidensbaserad forskning vilket kliniker i dagsläget efterfrågar.

 • 154.
  Schultzén, Patrik
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Aaltonen, Anette
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Sambanden mellan schemalagd undervisningstid, sömn och psykiskt välbefinnande bland högskolestudenter.2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In recent years, sleep deprivation has been increasing in Sweden. This phenomenon has become quite apparent in the student category aged between 20-24 years old. Insomnia, which is correlated with mental well-being, has many causes some of which include an irregular and hectic lifestyle. Students particularly fall into this group and are becoming more and more vulnerable to this condition. The purpose of this study was to find and identify the links between the students’ busy academic schedules and the apparent inability to get a full and restful night sleep. This paper will also profile the psychological aspects of a carefully selected target group for the purpose of this research. Students with more than 10 academic tuition hours reported that they were able to fall asleep and slept well, but also indicated that the duration was insufficient for their need which is in direct contrast to students who had less than 10 tuition hours. This paper also identified that students with poor sleeping or insufficient sleep were more stressed, agitated and suffered from raised levels of anxiety as opposed to other students.

 • 155.
  Sjöholm, Therese
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Changes in Running Technique At Shod and Barefoot Running Condition: - An analysis of Muay Thai Fighters2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: everal studies mean that individuals accustomed to running barefoot and habitually barefoot individuals choose a fore foot or mid foot strike rather than a rear foot strike when running. This is partly to do with the proprioceptive feedback given from the soles of the feet. The common denominator of the barefoot runner and the Muay Thai fighter would be this proprioceptive feedback due to general bare foot training. A contributing factor to a non heal strike pattern could perhaps also be found in the sport specific movement pattern of Muay Thai where the athlete is trained to execute several actions from the fore foot. Aim: The first aim was to analyse differences in angles of the knee, ankle and foot at initial contact while running shod compared to barefoot in Muay Thai fighters accustomed to training barefoot. A second aim was to investigate if there was a difference in running technique regarding foot strike pattern when running shod compared to bare foot. The foot strike pattern is defined as heal strike, mid foot strike or forefoot strike. Method: Seventeen Muay Thai fighters (13 male 4 female) volunteered to participate in the test of the cross- sectional experimental study. The study took place at PT-Studion Halmstad. The participants performed 2x3minutes of running shod and barefoot respectively at a subjective speed equal to a 12 on the Borg scale. Both conditions were video recorded from a sagittal plane using an iPhone 6. The dominant leg defined as the non-weight bearing leg at the preferred boxing stance was analysed. Data was collected two-dimensionally of the angels of the knee, ankle and foot position to horizontal. Foot strike pattern was also determined. Landmarks were marked to ease the analysis. T-tests of paired samples were used to examine whether there were any differences between the angle of the knee, ankle and foot at barefoot and shod conditions. The significance level for this study was set to be statistically significant if p ≤ 0.05. Foot strike frequency distributions were compared between shod and barefoot runners using chi-square (X2) analysis. Result: A significant difference at the angle of the foot (p=0,034) at initial contact with the ground while running between shod (12 ± 9) and barefoot (17 ± 9) was found. No significant difference in the angle of the knee (p=0,076) or ankle (p=0,081) was found. Changes in foot strike pattern were observed. At shod condition 88% used a rear foot strike, 6% used a mid foot strike and 6% used a forefoot strike. At barefoot condition 41% used a rear foot strike, 0% used a mid foot strike and 59% a fore foot strike. Conclusion: This study shows that the there is a significant difference in foot strike pattern when running shod and barefoot which confirms previous studies. The test group have in common that they train Muay Thai although; their sport specific training doesn’t appear to in this case have any impact on the foot strike pattern.

 • 156.
  Solenhill, Madeleine
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Grotta, Alessandra
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Pasquali, Elena
  Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden.
  Bakkman, Linda
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Bellocco, Rino
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden & University of Milano-Bicocca, Milan, Italy.
  Lagerros, Ylva Trolle
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden & Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.
  The Effect of Tailored Web-Based Feedback and Optional Telephone Coaching on Health Improvements: A Randomized Intervention Among Employees in the Transport Service Industry2016In: Journal of Medical Internet Research, ISSN 1438-8871, E-ISSN 1438-8871, Vol. 18, no 8, article id e158Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Lifestyle-related health problems is an important health concern in the transport service industry. Web- and telephone-based interventions could be suitable for this target group requiring tailored approaches.

  Objective: To evaluate the effect of tailored web-based health feedback and optional telephone coaching with respect to improved lifestyle factors (Body Mass Index [BMI], dietary intake, physical activity, stress, sleep, tobacco- and alcohol consumption, disease history, self-perceived health, and motivation to change health habits), in comparison to no health feedback or telephone coaching.

  Methods: 3,876 employees in the Swedish transport services were e-mailed a web-based questionnaire. They were randomized to either: A) control group (498 out of 1,238 answered, 40.2%) or B) intervention web (482 out of 1,305 answered, 36.9%), or C) intervention web+telephone (493 out of 1,333 answered, 37.0%). All groups received an identical questionnaire, only the interventions differed. Group B received tailored web-based health feedback and group C received tailored web-based health feedback + optional telephone coaching if the participants’ reported health habits did not meet the national guidelines, or if they expressed motivation to change health habits. The web-based feedback was fully automated. Telephone coaching was performed by trained health counsellors. Nine months later, all participants received a follow-up questionnaire and intervention web+telephone. Descriptive statistics, Chi-square test, analysis of variance, and generalized estimation equations (GEE) models were employed.

  Results: 981 out of 1,473 (66.6%) employees participated at baseline (men: 66.7%, mean age: 44 years, mean BMI: 26.4 kg/m2) and at follow-up. No significant differences were found in reported health habits between the three groups over time. However, significant changes were found for motivation to change. The intervention groups reported higher motivation to improve dietary habits (n=144 out of 301 participants [47.8%] and n=165 out of 324 participants [50.9%] for B and C, respectively) and physical activity habits (n=181 out of 301 participants [60.1%] and n=207 out of 324 participants [63.9%] for B and C, respectively) compared to the control group A (n=122 out of 356 participants [34.3%] for diet and n=177 out of 356 participants [49.7%] for physical activity). At follow-up, the intervention groups had significantly decreased their motivation (group B: P<.001 for change in diet; P<.001 for change in physical activity; group C: P=.007 for change in diet; P<.001 for change in physical activity), whereas the control group reported significantly increased motivation to change diet and physical activity (P<.001 for change in diet; P<.001 for change in physical activity). © Madeleine Solenhill, Alessandra Grotta, Elena Pasquali, Linda Bakkman, Rino Bellocco, Ylva Trolle Lagerros.

  Conclusions: Tailored web-based health feedback and the offering of optional telephone coaching did not have a positive health effect on employees in the transport services. However, our findings suggest an increased short-term motivation to change health behaviors related to diet and physical activity among those receiving tailored web-based health feedback.

 • 157.
  Staland Nyman, Carin
  Socialmedicin, Göteborgs Universitet.
  Domestic workload and multiple roles - epidemiological findings on health and sickness absence in women2009In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 86, no 6, p. 587-Article, book review (Other academic)
 • 158.
  Staland Nyman, Carin
  Institutionen för medicin, Göteborgs Universitet.
  Domestic workload and multiple roles: epidemiological findings on health and sickness absence in women2008Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Aim: The objective of this thesis was to analyse the importance of specific exposures in women’s lives to health and sickness absence; more precisely to study the association between domestic work, multiple roles and the experience of being sick-listed, and self-rated health, psychiatric disorders and sickness absence. Method: The thesis was based on two datasets. ‘Women’s health and living conditions’ (WHL) is a cross-sectional study on 1 417 employed women aged 17 to 64 years old. Data was collected with a questionnaire, and register and employee data on sickness absence. ‘Women and alcohol in Göteborg’ (WAG) is a prospective cohort study on 1 799 women in eight age cohorts born from 1925 to 1980. Data was collected with a screening questionnaire, interviews and register-based sickness absence. Several aspects of domestic work, multiple roles and experience of sickness absence were analysed in relation to self-rated health (SF-36), psychiatric disorders (DSM-III and IV) and sickness absence. The study on multiple roles emanated from the role strain and role enhancement hypotheses and roles were analysed as single roles and as combinations of roles. Changes in self-rated physical health were assessed in relation to experience of sickness absence over five year. Cross-sectional and longitudinal analyses were conducted using multivariate regressions analyses. Results: Domestic job strain and a lack of domestic work equity and marital satisfaction were associated with lower self-rated health particularly vitality and mental health. The former was not associated to sickness absence, but the latter was. Women with domestic workload due to children and adults with special needs had higher odds for medium-long sick-leave spells, while parental responsibility gave lower odds for any sick-leave spell. Occupation was related to lower odds for poor self-rated physical health and sickness absence, while the parental role was associated with higher odds for sickness absence. Compared with women who had all three roles women with occupation and partner role had lower odds for negative health outcomes. Support was found for the role strain hypothesis in the cross-sectional analyses of role combinations while neither of the hypotheses was supported in the five year follow up. A lower proportion of those who had experience of being sick-listed reported good health at both baseline and follow up. Women with psychiatric disorders had higher odds for a change from poor to good self-rated physical health over the five years if they had been sick-listed. Conclusion: Domestic workload was associated to health and sickness absence in women, but there were inconsistencies in the findings on children and being a parent and on multiple roles. From a public health perspective, deeper knowledge on the importance of women’s engagement domestic work and its different dimensions is important for promoting women’s health. A multidimensional assessment of domestic work is important and the content and complexity of domestic work and of different roles needs to be further explored in relation to health and sickness absence in women.

 • 159.
  Staland Nyman, Carin
  et al.
  Sahlgrens Acad, Dept Publ Hlth & Community Med, Sect Social Med, Gothenburg, Sweden.
  Alexanderson, K
  Karolinska Inst, Dept Clin Neurosci, Stockholm, Sweden.
  Hensing, G
  Sahlgrens Acad, Dept Publ Hlth & Community Med, Sect Social Med, Gothenburg, Sweden .
  Is there an association between strain in domestic work and sickness absence: a study of employed women in Sweden2007In: European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, E-ISSN 1464-360X, Vol. 17, no Suppl. 2, p. 232-232Article in journal (Other academic)
 • 160.
  Staland Nyman, Carin
  et al.
  Social Medicine, Department of Public Health and Community Medicine, The Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Sweden.
  Alexanderson, Kristina
  Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Hensing, Gunnel
  Social Medicine, Department of Public Health and Community Medicine, The Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Sweden.
  Associations between strain in domestic work and self-rated health: A study of employed women in Sweden2008In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 36, no 1, p. 21-27Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study was to analyse the association between strain in domestic work and self-rated health among employed women in Sweden, using two different methods of measuring strain in domestic work. Methods: Questionnaire data were collected on health and living conditions in paid and unpaid work for employed women (n=1,417), aged 17-64 years. "Domestic job strain" was an application of the demand-control model developed by Karasek and Theorell, and "Domestic work equity and marital satisfaction" was measured by questions on the division of and responsibility for domestic work and relationship with spouse/cohabiter. Self-rated health was measured using the SF-36 Health Survey. Associations were analysed by bivariate and multivariate linear regression analyses, and reported as standardized regression coefficients. Results: Higher strain in domestic work was associated with lower self-rated health, also after controlling for potential confounders and according to both strain measures. "Domestic work equity and marital satisfaction" showed for example negative associations with mental health β -0.211 (p<0.001), vitality β -0.195 (p<0.001), social function -0.132 (p<0.01) and physical role β -0.115 (p<0.01). The highest associations between "Domestic job strain" and SF-36 were found for vitality β -0.156 (p<0.001), mental health β -0.123 (p<0.001). Conclusions: Strain in domestic work, including perceived inequity in the relationship and lack of a satisfactory relationship with a spouse/cohabiter, was associated with lower self-rated health in this cross-sectional study. Future research needs to address the specific importance of strain in domestic work as a contributory factor to women's ill-health.

 • 161.
  Staland Nyman, Carin
  et al.
  The Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Alexanderson, Kristina
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Hensing, Gunnel
  The Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Sickness absence in women—what are the associations with domestic work?2008In: European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, E-ISSN 1464-360X, Vol. 18, no Suppl. 1, p. 36-36Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Issue

  One explanation put forward for women’s higher sickness absence, is they often have the main responsibility for the domestic work. Studies on the association between health and ‘double burden’ and ‘interactions between paid and unpaid work’, respectively are common. Few have addressed the association with sickness absence and the specific impact of domestic work.

  Description of the problem

  Compared with paid work, measures on exposure to domestic work are scarce and less developed. In previous studies on association between domestic work and sickness absence, different measures, such as number and age of children at home, responsibility for household work, working hours in domestic work, and interference between paid and unpaid work have been used. Results are inconsistent and improved measures have been asked for. In a study on employed women in Sweden, a multidimensional perspective of domestic work was used in constructing different measures of domestic work. No associations were found between sickness absence and ‘domestic job strain’. ‘caring activities related to adults’, ‘caring activities related to children’ and ‘domestic life events or difficulties’ were associated with higher risk of sick-leave spells from 8 to 30 days. Lacking ‘domestic work equity and marital satisfaction’ was associated with a higher risk of a new sick-leave spell during the study period, while ‘parental responsibility’ was associated with lower risk of sick-leave.

  Lessons learned

  Domestic work combines life domains and work tasks with very different meaning and content. A multidimensional assessment of domestic work contributed to identify specific aspects of domestic work that might affect women’s sickness absence, and that might be possible to prevent. Future research needs to improve measures focusing both general and specific domestic work aspects as well as contextual factors so that the complexity of domestic work becomes better defined and operationalized.

 • 162.
  Staland Nyman, Carin
  et al.
  Department of Social Medicine, Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Sweden.
  Alexandersson, K
  Department of Clinical Neuroscience at Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Hensing, G
  Department of Social Medicine, Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Sweden.
  Household work and self-rated health: a comparison of two different models in a study of gainfully employed women in Sweden2005In: European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, E-ISSN 1464-360X, Vol. 15, no Suppl 1, p. 84-84Article in journal (Refereed)
 • 163.
  Staland Nyman, Carin
  et al.
  Socialmedicin, Göteborgs Universitet.
  Andersson, Lena
  Socialmedicin, Göteborgs Universitet.
  Spak, Fredrik
  Socialmedicin, Göteborgs Universitet.
  Hensing, Gunnel
  Socialmedicin, Göteborgs Universitet.
  Exploring consequences of sickness absence - a longitudinal study on changes in self-rated physical health2009In: Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 34, no 3, p. 315-324Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Women experience sickness absence more often than men, but few studies have addressed the possibility that the sick-leave period itself could be regarded as an exposure with possible positive or negative consequences on health. The aim was to explore the association between experience of sickness absence and self-rated physical health. Interview data from population samples in 1990 and 1995 of women born in 1935, 1945, 1955 and 1965 (n=231) were used. 'Any sick-leave' and 'Long sick-leave' were used as exposure measures and analyzed in relation to change in self-rated physical health with multivariate logistic regression, adjusting for age and prior sickness absence. Separate analyses were performed for women with psychiatric disorders (DSM-III-R) and different level of domestic responsibility. The proportion reporting good health at baseline and follow up were lower when experienced sickness absence compared to those who had not. For women exposed to long sick-leave, the OR for remained poor health were 4.1 (95% CI 1.1-15.4), and for women with psychiatric disorders, the OR for a change from poor to good health was 9.9 (1.7-58.5). Women with high level of domestic responsibility and exposed to long sick-leave, had increased ORs for both a positive and negative change in health. This explorative study contributes to the sparse knowledge of consequences on health of sickness absence. © 2009 - IOS Press and the authors. All rights reserved.

 • 164.
  Staland Nyman, Carin
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Hensing, Gunnel
  Department of Public Health and Community Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Gender differences in self-reported health - the significance of inequality in domestic work2019In: European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, E-ISSN 1464-360X, Vol. 29, no Suppl. 4, article id ckz187.201Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Gender difference in health is an important public health issue. Although biological factors contribute, social processes and living conditions create, maintain and exacerbate health differences between women and men. The aim of this study was to examine if lack of equality in domestic work contributes to the explanation of gender differences in self-reported mental well-being, common symptoms and persistent illness.

  Methods: Population based questionnaire data on co-habiting women and men in Sweden, aged 19-64 years (n = 2666), was used. Division of planning and performing domestic work, satisfaction with division of domestic work and equality in partner relationship, were analysed in relation to health outcomes using binary logistic regression analysis with adjustments for age, income, country of birth, occupational class, weekly hours in paid work and number of children.

  Results: Women, compared to men, showed higher odds (OR) for having low mental well-being, OR 1.35 (1.07-1.70), > 7 common symptoms, OR 1.98 (CI 1.59-2.46) and ≥ 1 persistent illness, OR 1.25 (CI 1.06-1.47). When equal partner relationship and planning and performing domestic work were included in the regression, the ORs for mental well-being and persistent illness slightly weakened and decreased to non-significance when satisfaction with division of domestic work were analysed, OR 1.14 (0.99-1.44) and OR 1.18 (0.99-1.39) respectively. Corresponding ORs for common symptoms were almost unchanged throughout the analysis.

  Conclusions: Satisfaction with division of domestic work contributed to explanation of gender differences in persistent illness and notably to differences in mental well-being.

  Key messages:

  • Inequality in domestic work could contribute to explanation of gender difference in health.

  • Satisfaction in division of domestic work is of specific relevance in gender difference in mental health.

  © Staland Nyman & Hensing 2019. Published by Oxford University Press on behalf of the European Public Health Association. All rights reserved.

 • 165.
  Staland Nyman, Carin
  et al.
  Unit of Social Medicine, Department of Public Health and Community Medicine, The Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Sweden.
  Spak, Lena
  Unit of Social Medicine, Department of Public Health and Community Medicine, The Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Sweden.
  Hensing, Gunnel
  Unit of Social Medicine, Department of Public Health and Community Medicine, The Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Sweden.
  Are there any associations between single and/or multiple social roles and self-rated physical health, psychiatric disorder and long-term sickness absence in women?2012In: italian journal of public health, ISSN 1723-7815, Vol. 9, no 1, p. 80-88Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The relationship between single and/or multiple social roles that women hold (occupational, partner, and parent) and health and sickness absence is an important public health issue. Few studies on the social roles held by women have been performed in the Swedish context of gender equality. The aim of this study was to analyse associations between occupational, partner and parent roles (and combinations of these roles) and their relation to self-rated physical health, psychiatric disorders and long-term sickness absence in a population based sample of women in Sweden. Methods: Women born in 1935, 1945, 1955, 1965, 1970 or 1975 (n=600) were interviewed at baseline and five years later. Cross-sectional data were analysed with multivariate logistic regression analysis adjusted for age, socio-economic position, alcohol dependence and abuse. Results: An occupational role was associated with lower odds for poor self-rated physical health, 0.28 (0.10-0.82), and sickness absence, 0.25 (0.10-0.86). A partner role was associated with lower odds for psychiatric disorder, 0.58 (0.35-0.98) while a parental role (children < 14 years) was associated with higher odds for sickness absence, 4.17 (1.86-9.38). The combination of holding an occupational and partner role was associated with lower odds for health outcomes compared with having three roles. Conclusion: Holding an occupational and partner role was related to lower odds for poor self-rated physical health, psychiatric disorder and long-term sickness absence, while having a parental role was adversely related to sickness absence. Results are important in the light of discussions on reconciliation of work and family, and are of interest in countries with high or increasing female labour force participation.

 • 166.
  Staland Nyman, Carin
  et al.
  Department of Public Health and Community Medicine, Institute of Medicine, Gothenburg, Sweden.
  Spak, Lena
  Department of Public Health and Community Medicine, Institute of Medicine, Gothenburg, Sweden.
  Hensing, Gunnel
  Department of Public Health and Community Medicine, Institute of Medicine, Gothenburg, Sweden.
  Multiple roles, health and sickness absence – A five year follow-up study on women in Sweden2011In: European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, E-ISSN 1464-360X, Vol. 21, no Suppl. 1, p. 275-276Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Labour force participation among women in Sweden is high and many women are combining a professional role with a role as partner and parent. The effect of multiple social roles on women’s health is thus an important public health issue. Multiple social roles and health is also likely to be influenced by cultural and social contexts and welfare support. Two contrasting hypotheses have been put forward; ‘role strain’ i.e. increased demands and conflicts with stress as a result and ‘role enhancement’ i.e. increased access to benefits with positive influence on health. However, few prospective studies have been performed and the aim of this study was to analyse longitudinal associations between changes in number of social roles over a five year follow-up in relation to self-rated physical health, psychological wellbeing, psychiatric disorder and long-term sickness absence.

  Methods

  Data was derived from a population-based longitudinal cohort. Women with an occupational role (gainfully employed or students) born in 1935, 1945, 1955, 1965, 1970 and 1975 (N =532) were interviewed with a five year follow-up. Occupational, partner and parental roles were assessed. Self-rated information on physical health, psychological wellbeing and long term sickness absence was used, while information on psychiatric disorder was based on structured diagnostic questions at the interviews according to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-III-R and DSM-IV. Analyses were performed by multivariate logistic regression.

  Results

  An increased number of social roles was associated with lower odds for poor psychological well-being, OR 0.43 (CI 0.26–0.72), and for psychiatric disorders, OR 0.67 (0.45–0.99) at follow-up when adjusted for age, socio-economic position, alcohol dependence and abuse and health at baseline. No significant associations were found in relation to poor physical self-rated health and long-term sickness absence and changes in social roles.

  Conclusions

  This study contributed to the knowledge on longitudinal associations between multiple roles and health. The result indicated that an increased number of social roles were positive in relation to women’s mental health and gave to some extent support for the role enhancement hypothesis.

 • 167.
  Staland Nyman, Carin
  et al.
  Samhällsmedicin och Folkhälsa, Göteborgs Universitet.
  Spak, Lena
  Samhällsmedicin och Folkhälsa, Göteborgs Universitet.
  Hensing, Gunnel
  Samhällsmedicin och Folkhälsa, Göteborgs Universitet.
  Multiple Social Roles, Health, and Sickness Absence-A Five-Year Follow-Up Study of Professional Women in Sweden2012In: Women & health, ISSN 0363-0242, E-ISSN 1541-0331, Vol. 52, no 4, p. 336-351Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to analyze associations between changes in social roles and physical health, mental well-being, psychiatric disorder, and long-term sickness absence over a five-year period. The study was part of a general population-based multipurpose project. Professional women from six birth cohorts born in 1935, 1945, 1955, 1965, 1970, or 1975 (N = 532) were interviewed twice. Self-rated information on physical health, mental well-being, long-term sickness absence, and changes in social roles was used. Information on psychiatric disorders was based on Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-III-R and Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV diagnoses. Multivariate logistic regressions were adjusted for age, socio-economic position, alcohol dependence and abuse, and health at baseline. An increase in number of social roles was associated with lower odds for poor mental well-being, odds ratio (OR) 0.4 (confidence interval [CI] 0.2 to 0.8), while a decrease was associated with higher odds for poor mental well-being, OR 4.5 (CI 1.8 to 11.0), psychiatric disorder, OR 2.6 (1.0 to 6.8), and sickness absence, OR 4.4 (1.6 to 11.7). The results indicated that an increase in number of social roles might be protective against poor mental well-being, while a decrease in number of roles might be related to increased psychiatric disorders and long-term sickness absence. More studies on long-term health implications of gender-specific experiences are needed. © 2012 Taylor and Francis Group, LLC.

 • 168.
  Sundström, Björn
  et al.
  Inst fär Folkhälsa och Klinisk Medicin, sektionen för Reumatologi. Umeå Universitet.
  Wållberg Jonsson, Solveig
  Inst för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Reumatologi, Universitetssjukhuset, Umeå.
  Cederholm, Tommy
  Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap/Klinisk nutrition och metabolism, Uppsala Universitet.
  Johansson, Gunnar
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Long-chain polyunsaturated fatty acid composition in plasma, adipose tissue and diet among patients with ankylosing spondylitis2010In: Ann Rheum Dis 2010;69(Suppl3):698, 2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are the basic treatment of pain and stiffness in patients with ankylosing spon- dylitis (AS). NSAIDs act by blocking the synthesis of eicosanoids which are derived from 20-carbon long-chained polyunsaturated fatty acids (LCPUFAs). LCPUFAs in the body are obtained from the diet or from endogenous elongation of shorter dietary poly- unsaturated fatty acids.In a cross-sectional design, dietary intake of LCPUFAs, com- position of LCPUFAs in plasma and adipose tissues and disease activity were assessed among patients with AS who were not on treatment with biologics. Blood samples and gluteal fat biopsy were drawn from sixty-six patients (51 male, 15 female,mean age 48 years, range 26-65) with AS fulfilling the modified New York criteria. Dietary intake of LCPUFAs were calculated on the ba- sis of a semi-quantitative food frequency questionnaire. Plasma and adipose tissue content of LCPUFAs were assessed using gas chromatography. Disease status was measured with erythrocyte sedimentation rate (ESR, Westergren), high sensitive C-reactive protein (hiCRP) and the Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI).The phospholipid plasma level of Arachodonic Acid (AA) correlated significantly with disease activity according to both the total BASDAI score (Rs=0.39, p<0.01), and five of its six sub-scores. Levels of other long-chained fatty acids in plasma phospholipids such as dihomo gammalinolenic acid and eicosa- pentaenoic acid did not correlate with BASDAI. Neither did con- tents of LCPUFAs in gluteal adipose tissue and dietary intake correlate with BASDAI.The plasma phospholipid content of AA correlated with BAS- DAI, and may be regarded as a biomarker for disease activity. The lack of correlation between BASDAI and LCPUFAs in diet and adipose tissue, suggests that the endogenous production and incorporation of AA in phospholipids may be involved in the pathogenesis of AS.

 • 169.
  Svedberg, Petra
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Group for Research on health promotion and disease prevention.
  In what direction should we go to promote health in mental health care?2011In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 6, no 2, article id 7118Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is a growing recognition of the need for health promotion interventions in all health care today. In spite of this, health promotion interventions among patients with mental illnesses have been scarce in research, practice, and policies. There is also an ambiguous interpretation of the definition of health promotion in the literature. The emphasis in this paper is thus to (1) discuss why we should pay attention to the interpretations of the concept of health promotion and (2) present a possible model for what nurses do when they intend to promote health in mental health care. This paper was presented at the Nordic Conference of Mental Health Nursing in Helsinki, Finland in 2010.

 • 170.
  Svedberg, Petra
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Nygren, Jens M.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Hutton, Katrin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Nyholm, Maria
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Sport.
  Self-reported objective and subjective indicators of socio-economic status and mental health between two adolescent age groups in Sweden2014In: European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, E-ISSN 1464-360X, Vol. 24, no Suppl. 2, p. 31-31Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Research has shown that socio-economic status (SES) contributes to the mental health of adolescents; however the causality of this effect is debated. SES among adolescents is methodologically difficult to assess and SES indicators differ between age groups. The aim of this study was to evaluate objective and subjective indicators of SES and their relation to mental health in two adolescent age groups.

  Methods: This is a cross-sectional study based on data collected by self- report questionnaires from 11-13 years old n = 457 (younger age group) and 14-16 years old n = 462 (older age group) adolescents at schools in a rural town in south western Sweden. The Family Affluence Scale (FAS) (high, medium, low) and Perceived Wealth (PW) (high, medium, low) were used as measurement for objective and subjective socio-economic wealth. The domain psychological functioning health from the Minneapolis Manchester Quality of Life instrument (MMQL-PF) (continuous variable) was used to measure self-rated mental health.

  Results: When measuring SES using the two different scales, the proportion of adolescents in the younger age group stating a low SES was 28.1% using FAS and 12.1% using PW. In the older age group the proportion was 21.4% in FAS and 15.5% in PW. There was a positive significant relation between PW and self-rated mental health in both age groups, by 0.112 (95% CI.0.024; 0.199) in the younger age group and by 0.140 (95% CI.0.051; 0.223) in the older age group. This relation was not seen regarding FAS.

  Conclusion: In the search for SES’ relation to mental health, different aspects of adolescents’ socio-economic conditions should be considered. In this study we suggest that the subjective experiences of adolescents regarding the wealth of the family might be a stronger indicator of SES influencing mental health. This might be taken into consideration when planning for public health interventions and effective prevention programs suited for adolescents with lower SES. 

  Key message:

  • In the search for SES’ relation to mental health, different aspects of adolescents’ socio-economic conditions should be considered.

  © The Author 2014

 • 171.
  Svedberg, Petra
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health promotion and disease prevention.
  Nygren, Jens
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health promotion and disease prevention.
  Staland Nyman, Carin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Nyholm, Maria
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  The validity of socioeconomic status measures among adolescents based on self-reported information about parents occupations, FAS and perceived SES; implication for health related quality of life studies2016In: BMC Medical Research Methodology, ISSN 1471-2288, E-ISSN 1471-2288, Vol. 16, article id 48Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Research has shown inconsistencies in results and difficulties in conceptualization of assessment of socioeconomic status (SES) among adolescents. The aim of this study was thus to test the validity of self-reported information on SES in two age-groups (11–13 and 14–16 years old) in an adolescent population and to evaluate its relationship to self-reported health related quality of life (HRQOL). Different measures of SES commonly used in research in relation to HRQOL were tested in this study; parent’s occupations status, family material affluence status (FAS) and perceived SES.

  Method

  A cross-sectional study, with a sample of 948 respondents (n = 467, 11–13 years old and n  = 481, 14–16 years old) completed questionnaires about SES and HRQOL. The adolescents’ completion rates were used, with chi2-test, to investigate differences between gender and age-group. Correlation was used for convergent validity and ANOVA for concurrent validity.

  Results

  We found a low completion rate for both fathers’ (41.7 %) and mothers' (37.5 %) occupation status, and a difference in completion rate between gender and age-groups. FAS had the highest completion rate (100 %) compared to parent's occupations status and perceived SES. The convergent validity between the SES-indicators was weak (Spearman correlation coefficient below 0.3), suggesting that the indicators measured different dimensions of SES. Both FAS and perceived SES showed a gradient in mean HRQOL between low and high SES in relation to HRQOL, this was significant only for perceived SES (p < 0.01, both age-groups).

  Conclusion

  This study indicates the need for considering different approaches to measures of SES among adolescences and when evaluating SES in relation to HRQOL. Further research is needed to investigate sustainable ways to measure SES, delineating the relevance of tangible measures of education, occupation and income in relation to the perceived socioeconomic status in comparison with others in immediate social networks and in society at large.

 • 172.
  Svensson, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Pålsson, Sara
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ungdomars motivationsfaktorer & barriärer för att vara fysiskt aktiva och för att delta i ett idrottsprojektunder skoltid: en intervjustudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  High School students are a group with many physical inactive. Hallands Idrottsförbund runs a project to gain physical activity in adolescents, were they get an opportunity to play a soccer game during some of their lessons on their lector time. The Project lasts one hour a week. All students who attend the project is studying on High School level and are studying on the electrical programme. As an evaluation of the project 10 interviews were carried out. The aim of the study was to describe the factors that motivate adolescent’s and the factors that were barriers to be physical active and to attend a sports project. Motivational factors for attending the sports project that came up was well-beeing, to become more alert, to have an attractive body and have fun with there friends. Motivational factors to attend the sports project was different, one motive that came up was to escape from the ordinary lessons. Other motives to attend the project were the competition between classes. At school those classes who had teachers with a positive attitude towards the project was more motivated to attend. In this study those adolescent’s who indentified themselves as physical active persons were more likely to attend the project and to be more physical active. Barriers that prevent the students from being more physical active was lack of time and competing activities, for example dealing with computers and social contacts. Barriers that prevents students to attend the project was schoolwork, that they didn’t want to miss any lessons and that they didn’t want to catch up with the schoolwork afterwards.  By doing a larger study with more interviews, more motivators and barriers highlighted.

 • 173.
  Svensson, Madeleine
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Pasquali, Elena
  Division of Epidemiology and Biostatistics, European Institute of Oncology, Milan, Italy.
  Bellocco, Rino
  Unit of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Petersson, Lena
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Bakkman, Linda
  Unit of Clinical Epidemiology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Trolle Lagerros, Ylva
  Unit of Clinical Epidemiology, Stockholm, Sweden.
  The Effects of a Randomized Workplace Lifestyle Intervention - Using Web-Based Feedback with Health Behavior Theories for Self-Empowered Health and Health Literacy2013Conference paper (Refereed)
 • 174.
  Svensson, Ove
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Gambling: Electronic friends or a threat to one's health and personal development?2011In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 6, no 2, p. 7207-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Gambling has become quite common in Sweden. The Swedish National Institute of Public Health (2010) has reported that about 70% of the Swedish population has gambled at least once during the last 12 months. Half of the population had gambled with money by 18 years of age and about 11% had gambled for the first time when they were 12-years-old or younger. In the report from the Swedish National Institute of Public Health, gambling problems are related to health problems and risky alcohol consumption. The highest problem rate is found among men aged 18 to 24; almost 1 in 10 had some gambling problems. The share of problem gamblers is found to be twice as high among the under-age gamblers as it is among the population as a whole. Young people gamble less but develop gambling problems to a larger extent than adult gamblers. In this article young people's gambling and their gambling careers are analysed as a natural part of their internalisation of other adult habits.

 • 175.
  Svensson, Ove
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR). Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Hallberg, Lillemor
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Hunting for health, well-being, and quality of life2011In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 6, no 2, article id 7137Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Health, well-being, quality of life, and lifestyle are central concepts within health science, although generally accepted definitions are still lacking. Lifestyle can either be seen as an independent variable and the cause of unhealthy behaviour or as a dependent variable, which is affected by conditions in the society. In the first case, the attention is directed on each individual case: maintaining or improving health requires changes in lifestyle and living habits. In this perspective, diet and physical activity are important features for health promotion. In the second case the attention is rather directed on structural conditions in society, for example the food industry, the lunches for children at school, and the "fast food" industry should be influenced to protect human health. The structural perspective has, so far, received restricted impact when it concerns prevention and promotion of health. Processes of individualisation in the society have to an increasing extent viewed health as an affair for the individual. The benefits of physical activity, healthy food and beverage, social support, and joy are documented scientifically. In general, the trend towards increasing responsibility for one's lifestyle and health is positive, but might reinforce the inequality in health. With an even harder climate in society there might be a risk that individual health projects undermine the solidarity and the will to accept costs for medical treatment and care for people who risk their health through an unhealthy and risk-taking lifestyle. However, we argue that peoples' well-being and quality of life presupposes a society that stands up for all people.

 • 176.
  Svensson, Ove
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Wellfare and Well-being (V&V).
  Hallberg, Lillemor R-M
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Jakten på hälsa, välbefinnande och livskvalitet2010In: Hälsa och livsstil: forskning och praktiska tillämpningar / [ed] Lillemor R-M Hallberg, Lund: Studentlitteratur, 2010, p. 35-52Chapter in book (Other academic)
 • 177.
  Sävström, Anders
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Söderström, Patrik
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Effekter av psykologisk rådgivning på viktnedgång hos barn och ungdomar med övervikt och fetma – en litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Overweight and obesity is an increasing problem among children and adolescents. The purpose of this study was to examine the positive effects psychological counselling may have on individuals with this health status. This study is a literature study and the result is gathered from the database PubMed.  Multidisciplinary treatment seems to be the most effective and psychological treatment is an important part of that. Children and adolescents needs early care so that this health state will not increase and be carried on in to adulthood with further health implications as a result.

 • 178.
  Toft Ingfeldt, Camilla
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Holmén, Gunilla
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Probiotika i små barns kost2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Probiotics, beneficial and useful bacterias for the human body, occur more often in different products targeted to small children – in everything from drops and capsules to formula and porridge. Within the child health care, the pediatric- and the district nurse lacks guidance and guidelines concerning probiotics in small children's diet. The aim with the literature review was to examine evidence concerning probiotics health effects in prevention, in small children. The method was a literature review based on 20 scientific articles. The analysis resulted in that probiotics were safe to give to healthy small children. All studies gave uniformly results and showed no disadvantages with giving small children probiotics. No negative health effects were detected in this literature review. Positive health effects of great importance have shown be beneficial within treatment of colic with probiotics given to infants since relief occurred within a week. A predominately positive result was seen in use of probiotics to small children in order to prevent eczemas came to light. Probiotics also decreased absence from day care centers since infection diseases were reduced among the children. Antibiotic prescriptions also decreased when probiotics were used to pre-school children. The positive health effects of probiotics can be used for health recommendations to small children within the child health care by the pediatric- and the district nurse. Extended research is desirable since increased or and combinations of several probiotic bacterium stutters can give increased health effects.

 • 179.
  Torsheim, Torbjørn
  et al.
  Department of Psychosocial Science, University of Bergen, Bergen, Norway.
  Nygren, Jens M.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Rasmussen, Mette
  National Institute of Public Health, University of Southern Denmark, Copenhagen, Denmark.
  Arnarsson, Arsæll M.
  School of Humanities and Social Sciences, University of Akureyri, Akureyri, Iceland.
  Bendtsen, Pernille
  National Institute of Public Health, University of Southern Denmark, Copenhagen, Denmark.
  Schnohr, Christina W.
  Department of Public Health, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.
  Nielsen, Line
  National Institute of Public Health, University of Southern Denmark, Copenhagen, Denmark.
  Nyholm, Maria
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Social inequalities in self-rated health: A comparative cross-national study among 32,560 Nordic adolescents2018In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 46, no 1, p. 150-156Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIMS: We aimed to estimate the magnitude of socioeconomic inequality in self-rated health among Nordic adolescents (aged 11, 13 and 15 years) using the Family Affluence Scale (a composite measure of material assets) and perceived family wealth as indicators of socioeconomic status.

  METHODS: Data were collected from the Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey in 2013-2014. A sample of 32,560 adolescents from Denmark, Norway, Finland, Iceland, Greenland and Sweden was included in the study. Age-adjusted regression analyses were used to estimate associations between fair or poor self-rated health and the ridit scores for family affluence and perceived wealth.

  RESULTS: The pooled relative index of inequality of 2.10 indicates that the risk of fair or poor health was about twice as high for young people with the lowest family affluence relative to those with the highest family affluence. The relative index of inequality for observed family affluence was highest in Denmark and lowest in Norway. For perceived family wealth, the pooled relative index of inequality of 3.99 indicates that the risk of fair or poor health was about four times as high for young people with the lowest perceived family wealth relative to those with the highest perceived family wealth. The relative index of inequality for perceived family wealth was highest in Iceland and lowest in Greenland.

  CONCLUSIONS: Social inequality in self-rated health among adolescents was found to be robust across subjective and objective indicators of family affluence in the Nordic welfare states. © Author(s) 2017

 • 180.
  Torstensson, Mia
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Äldres erfarenhet av att genomföra fysisk aktivitet regelbundet och dess påverkan på deras livskvalitet: – en intervjustudie2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Physical inactivity is a risk factor for the most common public diseases like cardiovascular diseases, high blood pressure, osteoporosis and depression. Studies show a relationship between regular physical activity and increased quality of life among elderly. The purpose of this study was to describe the experience of physical activity regularly and the effect on quality of life among elderly. Qualitative method was chosen and ten interviews were conducted with elderly over 70 years. Data were analyzed with content analysis. The result that were produced found tree categories; increases well-being, have a function in everyday life and effects everyday life. The latent content was shown in the team: creates possibilities for increased meaningfulness in everyday life. The conclusion was that regular physical activity contributes to better well-being and meaningfulness in everyday life; this show that regular physical activity may improve quality of life among elderly. With an aging population there is a need for increased health promotion activities towards elderly for example group exercise for elderly with an instructor present. The suggestion for continues studies is to investigate physical inactivity among elderly and there experience of barriers and motivation factors towards physical activity.

 • 181.
  Torstensson, Mia
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Borgman, Anni
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Livskvalitet och främjande insatser ur långtidsarbetslösas perspektiv: - en kvalitativ intervjustudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The long-term unemployed people in Sweden are feeling unsatisfied than any other population groups and they are in a more vulnerable situation in society in comparison to others. Lowered health status and sense of coherence are often the situation for unemployed people. The purpose of this study was to describe how long-term unemployed people with economic support experience their quality of life and their experience and thoughts of supportive interventions. Data was collected through semi-structured interviews with eight long-term unemployed people who were listed in a project in south-west Sweden. The results showed social support, freedom and creativity in everyday life appears to increase quality of life. Obstacles for quality of life were the unemployment, discrimination, language problems and economic difficulties. Encouraging activities like practical experience, study tours, Swedish language courses and health activities were experienced as positive and an increased selection of some selection was wished for. This could be reached through interventions and local authorities increased cooperation and networking with other parts in society such as companies, universities and non-profit organizations. An evaluation of political implementations and goals for the unemployed, an increased language support in Swedish and a qualitative study with people who work with the long-term unemployed, to get their point of view of supportive interventions, are recommendations for further studies within this health science field.

 • 182.
  Verdin, Linn
  et al.
  Halmstad University.
  Johansson, Frida
  Halmstad University.
  Medias påverkan på unga flickors kroppsuppfattning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den psykiska ohälsan hos unga flickor har ökat drastiskt och förändringar i miljöer där ungdomar befinner sig kan vara en anledning till denna ökning. Media har stor inverkan på människor då vi dagligen exponeras i form av internet, sociala medier, TV och press. I dagens samhälle ligger stort fokus på hälsa och kroppsförändring vilket måga ungdomar vill sträva efter. Syfte: Att undersöka medias beskrivning av rådande kroppsideal och dess påverkan på unga flickor i åldern 13-25 år. Metod:  Detta var en litteraturstudie med tematisk metod och databaserna som användes för att hitta artiklar var PubMed och Psycinfo. Utefter de resultaten som hittades framkom tre teman. Resultat: Medias tunna kroppsideal kan bidra till att unga flickor får sämre självkänsla och ångest och kan leda till depression och ätstörningar. Kroppsuppfattningen visade sig vara sämst under tonåren och att jämföra sig med andra och känna press från omgivningen var ett vanligt förekommande. Att förändra sitt utseende för att uppå de ideal som media skapar genom plastikkirurgi, diet eller träning är idag många ungdomars lösning för att få passa in. Fyra teman framkom i resultatet: Felaktig kroppsuppfattning, Press att förändra, Påverkar självkänslan och Försämrat välbefinnande. Implikation: Att informera om hälsa i skolorna hade kunnat vara   en åtgärd men även fortsatt forskning inom området behövs för att i framtiden hitta lösningar på problemet.

 • 183.
  Von Bothmer, Margareta
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Fridlund, Bengt
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Promoting a tobacco-free generation: who is responsible for what?2001In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 10, no 6, p. 784-792Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to investigate how adolescents, parents and school staff look upon different agents' responsibilities in relation to the goal 'a tobacco-free generation'. This study was part of a larger study and used a descriptive, cross-sectional three-group design with questionnaires as the means of data collection. The sample comprised 216 pupils in grade five (11 years old) and 225 pupils in grade eight (14 years old) in a south-western county in Sweden, 293 of their parents and 119 school staff (headteachers, teachers, school nurses). All respondents agreed that adults should take a clear stand against adolescent tobacco use. The adolescents ranked their parents as the number one source of tobacco information, while pupils, parents, teachers and headmasters ranked school nurses at the bottom rank, The teaching at school focused on risks from tobacco use. The non-smoking norm at school was viewed differently by pupils, parents and school staff. The actions of family, school and society reflect the norms and these do influence adolescent smoking. The conclusion was that the responsibility to promote a tobacco-free generation was viewed differently by the categories involved in this study. The adolescents put the responsibility mainly on parents, while parents put it on the school, and the school staff on special health educators. Both parents and school staff need to recognize their importance in creating a non-smoking culture. To contribute to the creation of a non-smoking generation, school nurses should abandon their passive role in health promotion, as shown in this study, and instead engage in encouraging pupils, parents and teachers to remain or become tobacco-free.

 • 184.
  von Bothmer, Margareta
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Rudebeck, Carl-Edvard
  Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Understanding the meaning of smoking behaviour through the philosophy of Merleau-Ponty2003In: Theoria : journal of nursing theory, ISSN 1400-8033, Vol. 12, no 2, p. 5-12Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to explore the meaning of smoking behaviour by applying the philosophy of Merleau-Ponty. Behaviour is a result of body-mind reacting on its world and is always intentional. The meaning of smoking behaviour is discussed in relation to body and space, formation of body image and identity, and learning of a habit. A habit is entrenched at the bodily level and in order to change the habit, the person has to re-identify herself at the bodily level as well as at the cognitive and emotional levels. It is suggested that the philosophy of Merleau-Ponty could be used in practice and research to improve smoking prevention and cessation strategies.

 • 185.
  Vårhammar, Annelie
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Is there canine distemper virus in the Antarctic seal populations?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The highly contagious canine distemper virus (CDV) has caused many so called epizootics, i.e. widespread transmissions of severe diseases in animal populations. Antibodies to CDV have been found several times in the northern hemisphere, but only once in the 1980’s in the phocid seal populations on the remote continent of Antarctica. This raises the question of whether the virus is enzootic or if it has been eliminated from the seal populations, which brings forth this study with serological testing on recently sampled seals. In this study, samples of 49 crabeater seals (Lobodon carcinophagus), 49 Weddell seals (Leptonychotes weddellii) and 14 Ross seals (Ommatophoca rossii) from two separate expeditions with the Swedish icebreaker Oden in year 2008/2009 and 2010/2011 were tested for antibodies to CDV using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). The ELISA was repeated three times on the same samples but unexpectedly showed inconsistent results. Statistical analysis revealed that there were significant differences in titre values between the three trials in all three species. The results must therefore be considered unreliable for the purpose of estimating antibody prevalence and should be discarded. The inconsistency could be explained by the ELISA kit being designed for dogs. Thus, the present study is valuable as a pilot study and shows that ELISA tests on seals developed for dogs should be treated with caution and that the samples need to be re-tested with other methods, preferably by using a virus neutralization test. The present study reviews the preceding literature concerning the prevalence of antibodies against CDV in the Antarctic seals, and also displays how the results of a future re-testing can be used to assess the susceptibility of a future outbreak of CDV in the seals of Antarctica.

 • 186.
  Weman Josefsson, Karin
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Sport.
  Back, Jenny
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Sport.
  Projekt elcyklist – ett motivationsperspektiv2017In: Proceedings of the Nordic Sport Science Conference – ‘The Double-Edged Sword of Sport: Health Promotion Versus Unhealthy Environments’ / [ed] Krister Hertting & Urban Johnson, Halmstad: Halmstad University Press, 2017, p. 39-39Conference paper (Refereed)
 • 187.
  Wiberg, Anna
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Stressrelaterad ohälsa hos föräldralösabarn och ungdomar i länder utanför Europa2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: There are 143 million orphans and adolescentsaround the world today. They have lost an important protection in their lives. The protection a genetic parent is expected to provide is the best for the child or adolescent to survive.Purpose:The purpose of this study was to illuminate factors thattrigger stress-related illness among orphans in countries outside Europe.Method:This paper is performed as a literature study and it isbased upon 12 scientific articles.Results:A total of three themes are presented which were; Care,witnessed violence and the feeling of powerlessness. Common to the three themes is that they showed how the situation and health is of orphaned children and adolescents. Stress occurred for example at times when they had witnessed a serious incident which changed their life situation.They experienced negative attitudes from society which made it difficult for the orphaned children and adolescents to have a normal life.Implication:This knowledge can be used to create a supportiveenvironment for the children and adolescents. More information to guardians and concerned organizations about health promotion is also an appropriate measure. 

 • 188.
  Wiman, Virginia
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Småföretagares upplevelser av företaget som en hälsofrämjande arena2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Workplace health promotion leads to better health, increased staff morale, higher productivity and reduced absenteeism. The leader­ship is very important for the health of the employees and the small business has the biggest need for health promotion because they have less access to occupational health service and often lack of knowledge and resources to manage health and safety problems. A qualitative approach was used and 10 managers in small business were interviewed to describe how managers in small business perceive the company as a health promotion arena for the employees. The informants were selected through a strategic selection and maximal variation was pursued. Collected data were analyzed using content analysis. The result is described in the main categories: sees the workplace as an arena, sees the opportunity to promote employees health and sees a need for external support. The overall theme of the result was; Health promotion leadership in order to perceive the company as a health promotion arena. The conclusions were that managers play a key role in workplace health promotion and that there is a need for external support for the managers. For development of healthy organiza­tions it is necessary with a comprehensive strategy in which employers, employees and society is pursuing the same goal.

 • 189.
  Zervas, Yannis
  et al.
  University of Athens, Greece.
  Stambulova, Natalia
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Physical activity and cognitive functioning1999In: Psychology for physical educators / [ed] Yves Vanden Auweele, Frank Bakker, Stuart Biddle, Marc Durand, Roland Seiler, Champaign, IL: Human Kinetics , 1999, p. 135-154Chapter in book (Other academic)
 • 190.
  Ziegert, Kristina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Livet i skuggan av dialys: beskrivning av anhörigas vardag ; tema: välfärd och välbefinnande2007In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 84, no 3, p. 239-246Article in journal (Refereed)
 • 191.
  Ziegert, Kristina
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Forsberg, Elenita
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Kristén, Lars
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Klingvall-Arvidsson, Bodil
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Dansen gör skillnad – ”Jag kan trots sjukdomen Parkinson”2019In: M&STE : elektronisk tidskrift för konferensen Musik & samhälle, E-ISSN 2002–4622, no 6, p. 27-35Article in journal (Other academic)
 • 192.
  Ziegert, Kristina
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI). Department of Medicine, Central Hospital Halmstad, S-301 85 Halmstad, Sweden.
  Fridlund, Bengt
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI). Department of Medicine, Linköping University, Linköping, Sweden .
  Conceptions of life situation among next-of-kin of haemodialysis patients2001In: Journal of Nursing Management, ISSN 0966-0429, E-ISSN 1365-2834, Vol. 9, no 4, p. 231-239Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The presence of renal disease in a family is a strain on both the patient and the next-of-kin, affecting their life situations. Surprisingly, few studies dealing with the ways that the next-of-kin experience their situation are available. The aim of this study was to describe how the next-of-kin of haemodialysis patients conceive their life situation. Data were collected by interviewing 12 people who live with someone with dialysis-treated renal disease and analysed according to a qualitative method inspired by the phenomenographic approach. Six description categories of how the subjects construed their life situation emerged: a feeling of confinement; a feeling of social isolation; a feeling that the way of life has changed; a feeling of security in life; a feeling of a threatening future; and promoting health. The next-of-kin generally expressed a large degree of commitment to and concern for the sick person. In spite of their life situation having been dramatically changed, the next-of-kin described an ability to adapt. With the help of society the feelings of confinement and social isolation can be dispersed, enabling the next-of-kin to promote the health of the sick person. A suggestion for further research is to study what adaptation strategies next-of-kin use in their life situation.

 • 193.
  Ziegert, Kristina
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Högstedt, Benkt
  Dept. of Development and Research, Central Hospital, Halmstad, Sweden .
  Fridlund, Bengt
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Lidell, Evy
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Time distribution factors of hospital and home care among chronic haemodialysis patients2004In: EDTNA-ERCA journal, ISSN 1019-083X, Vol. 30, no 1, p. 19-22Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Today, many studies are available that focus on haemodialysis; however studies on the time distribution factor involved are lacking. It is therefore important to study the distribution of time, taking into account outpatient care, inpatient care and home care. The aim of the study was to chart over a five-year period, the time distribution factors of hospital care and home care among chronic haemodialysis patients. The design of the study was descriptive, and the data material was drawn from a patient register (N = 61). The data analysis was performed by means of both descriptive and inferential statistics.

 • 194.
  Åkesson, Per
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Att vara eller inte vara fysiskt aktiv bland medelålders män: En litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Iakttagelser har dock visat en minskad grad av fysisk aktivitet hos befolkningen. Könsskillnader har visats vara en faktor, män och kvinnor har ibland olika motivationskällor till fysisk aktivitet. Syfte : Syftet med den här studien var att beskriva vad som motiverar medelålders män till fysisk aktivitet. Metod : Genom att ha en litteraturstudie som metod var målet att få en fördjupning av det nuvarande kunskapsområdet som berör syftet. Studien har inkluderat 15 stycken artiklar från databaserna: Cinahl, Pubmed, Sciverse och Academic search elite. Artiklarna lästes och genomgick en temaanalys. Resultat : Resultatet delades in i fem teman. Socioekonomi och psykosociala faktorer menar att socioekonomisk tillhörighet och till exempel socialt stöd är betydande faktorer. Närmiljön och dess tillgångar är styrande med tillgängliga parker, cykelbanor etcetera som visats stimulera mäns motionsvanor. Förhållandet till det manliga idealet menar bland annat att det finns förutfattade meningar om hur män ska bete sig och hur detta påverkar deras motivation till fysisk aktivitet. Möjligheter till fysisk aktivitet på arbetet och fritiden visade att ett tungt jobb minskar chansen till motion på fritiden. Vardagsmotion eller bekvämlighet är till stor del styrande av ekonomiska resurser samt om utvecklade cykel och promenadvägar som finns tillgängligt. Implikation: För att främja fysisk aktivitet hos medelålders män bör både yttre och inre faktorer tillgodoses. Mer företag bör överväga att införa hälsovård. Kanske viktigast att ge arbetare i låga socioekonomiska grupper exempelvis förmånliga priser på gymkort. Det rekommenderas upprätthållande av platser såsom cykelbanor och motionsspår, där fysisk aktivitet kan utövas. Åtgärder som riktar sig till att stärka mäns självförtroende och andra inre egenskaper som är viktiga för att främja motivation till fysisk aktivitet hos medelålders män.

1234 151 - 194 of 194
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf