hh.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 26391
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Adekolu, Adekunle Matthew
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Chen, Lei
  Halmstad University, School of Information Technology.
  A Simple Approach to Develop a Parental Control via a Monitoring Home Network2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis explains how a simple parental control can be developed. The system aims to limit kids’ activities rather than entirely restrict those activities. However, current solutions are applying some filtering methods that prevent kids from playing games. In order to overcome this issue, this thesis presents a simple approach to implement a cost-effective parental control using low-cost hardware devices and open source applications.The main advantage of the suggested method is that it can be used without installing any additional software and gives parents general information about their kids' activities on the internet without preventing kids from playing online games.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 152.
  Adekolu, Adekunle Matthew
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Khan, Hasan
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Neelam, Neelam
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Network Monitoring2014Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Managing a network is a very big functional area along with performance, devicemaintenance, security, performance, monitoring, troubleshooting, plan of changeand etc. Among all of these monitoring plays a vital role. It can cover a wide area ofnetwork management. Monitoring is the only way to find out whether the networkis functioning according to plan. In order to know what is happening in a network,how its functioning at any given time, a network should have a logging system. Nowa day this logging activity is done by Network monitoring tool. It lets user know thestatus of the network at any given time. This logging can give the user a wide viewwhat can't be seen in general. For example the statistics of a week or month, even ayear. Monitoring is a very important issue in an organization network which aroseover the time.In this project we are going to implement some well known network monitoringtools in a real world scenario and we will investigate how this monitoring tool canhelp network administrators to monitor a network . Moreover, what kind ofinformation we can extract from a network by these tools.The purpose of this project is to get an overall idea about the importance of networkmonitoring and what are the facts need to be considered while monitoring anetwork. There are lots of pros and cons in monitoring a network. So choosing theappropriate tool for monitoring is very important. Monitoring a network with theleast effects on network performance is the best solution in case of monitoring.The outcome from these monitoring tools is a wide range of useful data andintegration of these data produces the status of the network at any give time.Moreover these data will be logged to create a statistical report. Different users suchas a network admin and organization can use this information from differentperspectives to make a network more efficient for users.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 153.
  Adekunle, Akeem
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nilsson, Ken
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  MECH 4U21999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  NCFL är en organisation som forskar om leksaker och pedagogiska media. Projektet som blev vårt examensarbete går ut på att utveckla ett kopplingssystem som kan koppla ihop runda stavar i vilken vinkel som helst. Kopplingarna kan delas in i tre grupper: skarvkopplingar, t-kopplingar och krysskopplingar. I varje grupp togs fem, sex förslag fram för utvärdering. Efter utvärdering av lösningsförslagen valdes de bästa förslaget från varje grupp, som lösning till hur kopplingen ska utformas. Ett av förslagen finns i varje grupp, eftersom det med tillbehör kan användas som samtliga typer av koppling. Ett materialval gjordes för att ta fram det material som är mest lämpat för att tillverka delarna i. Spårets profil bestämdes genom att fem olika förslag togs fram. Fem beräkningar utfördes på samtlinga profiler, för att se var den största spänningen uppstår och vilken profil som får de lägsta spänningarna
 • 154.
  Adelgren, Anna-Carin
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Karlsson, Ulrika
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Attitudes and Motives to Exercise among the Empolyees of National Gummi AB: A Descriptiv Quantitaive Studie2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  National Gummi AB has chosen to improve upon the health of its empolyees by increasing the employees wages with 4 crowns/h if the employees will do physical exercise. The main purpose with this study is to find out employees attitudes and motives surrounding physical exercise. The under lying purpose is to find out employees attitudes to the company's health promotion and see if there is a need for changes within the health program. The method was quantitative and a questionnaire was given to 90 candidates, active as well as inactive. Almost all participants likes exercise, but exercising is more important for those who participates in the exerciseprogram. The most convincing motive to exercise is the health reason as well as the physical well-being. The greatest problem is that of not having enough time. In general, the company's health promotion investment is good.
 • 155.
  Adelgren, AnnaCarin
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Levenius, Jenny
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Kvinnors upplevelse av att handskas med sin långtidsskada: En explorativ studie av fyra kvinnor2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med denna studie var att undersöka hur rehabiliteringsprocessen ser ut hos kvinnor som råkat ut för en långtidsskada. Intresset var mer specifikt att ta reda på upplevelserna och hanteringen av skada utifrån idrottspsykologiska perspektiv som miljö, motivation, stress, själförtroende och målsättning. Metoden utgjordes av en semistrukturerad intervjuguide om ca 20 frågor. Försökspersonerna var fyra kvinnor, med medelåldern 28 år, i begynnelsen av sin rehabiliteringsprocess. Tre av fyra kvinnor hade innan skadan varit aktiva i en idrottsförening. Resultatet visade att träning, självförtroende, självbestämmande, positivt tänkande och mer målsättning anses vara de bästa copingstrategierna vid en skadesituation. Det framgick att några av upplevelserna under skadesituationen var att man inte kunde lita på sin kropp. Skadan upplevdes ha ett negativt inflytande på träningen och vardagslivet och oro fanns för att inte bli återställd. Slutsatsen är att anstängningen för att bemästra sin skada är otillräcklig hos två av kvinnorna. Det är saknad av engagemang och upplevd hopplöshet som bidrar till sviktande motivation. Det som stärker motivationen är konkreta mål, upplevelsen av framsteg och känslan av kontroll över sin situation.
 • 156.
  Adelgten, AnnaCarin
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Erixon, Nadia
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Johansson, Monica
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Kost och motionsvanor hos gymnasieungdomar i Halmstad: En kvantitativ studie om attityder, värderingar och påverkansfaktorer kring kost och motion2000Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Stämmer massmedias bild om svenska ungdomars försämrade kost- och motionsvanor överens med gymnasieungdomarna i Halmstad. Vi har valt att arbeta kvantitativt och utifrån det utformat en enkät som ska besvaras och beskriva vårt syfte. Tredje årets gymnasieungdomar i åldern 18 till 21 år. Slumpvis utvalda 10 elever per program.
 • 157.
  Aderclou, Christina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Den plastiska människan: neurologisk förändring med fokus på den individuella läroprocessen1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet var att undersöka om individuell lärprocess har betydelse för träning, lärande och bemötande av personer med medfödd eller förvärvad hjärnskada. Ur ett salutogeniskt perspektiv grundat på neurologisk- och utvecklingspsykologisk forskning. Genom intervjuer och lärstilsinventieringar med sex informanter gjordes upptäckter som pekar mot bättre rehabilitering, lättare arbetsplatsintroduktion och lättare skolgång om man tar den individuella läroprocessen i beaktande. Metalärande och dialog runt lärande kan innebära en gynnsam förändring, för den funktionshindrade. Resultat som kan relaterar till de förbättringar som inom medicinsk verksamhet brukar hänföras till “spontan förbättring” det vill säga förbättring som inte kan förklaras. Neuroforskning av i dag pekar på att hjälpmedel kan vara ett hinder för att utveckla och skapa nya minnesspår. I stället bör hjärnan, precis som hjärtat och resten av kroppen tränas. Hjälpmedel innebär anpassning, inte en utveckling i linje med hjärnans plastiska kapacitet. Det bör nog övervägas om en planerad hjälpmedelsinsats hjälper eller stjälper individen. Svarer beror på vems pespektiv man intar. Den skadades eller samhällets, eller vad den skadade själv vill och motiveras till. Gruppen upplevde hinder för lärande som inte relaterades till själva funktionshindret. Begränsningar sattes av rehabiliterings- och habiliteringspersonal på basis av diagnostiserad hjärnskada, andra teorier. Informanterna fick inte konkret pröva sina förmågor. Andra personer talade om vad de kunde och inte kunde göra. Detta uttrycktes som en stor frustration, särskilt svårt var det för dem som hade ett accomodativt lärstilsmönster. Begreppet tid var frekvent och livligt diskuterat. Flertalet tenderade i lärstilen ha hög nivå av reflekterande observation, vilket generat ökat tidsbehov, detta kombinerat med att funktionshindret i sig medför ökat tidsbehov, gör att de uppfattas som “sega eller dumma” som någon av dem uttryckte det. I studion framkom vid lärstilsinventeringen ett “perceptionsfenomen” som visade att de som uttryckte sig ha perceptionsbekymmer hade hög varseblivning, men obefintlig förmåga att bearbeta och organisera information. De använde sig av affimation för att klara sig. Deras lärande handlar om inlärning enligt modellärning eller operant betingning.
 • 158.
  Aderklint, Denice
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Legal Support for a Resilient Stormwater Management: Review of Swedish Regulations and Objectives2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sustainability entails a system that has the capacity to sustain itself. Stormwater management is one part of the concept sustainable development but traditional practices entail adverse effects on social-ecological systems and there is a need for increasing the resilience of urban stormwater systems.  The growing pressure from climate change and intensified urbanization increase the need for stormwater management. If poorly managed the security and functioning of societies will be negatively affected. Regulations are essential in the achievement of sustainable urban environments. However, national regulations concerning stormwater management are spread through different legal frameworks from different times and it has been recognized that the spread could challenge implementation of the regulations and climate change adaptation. Administrative instruments are important to support the social, economic and ecological value of green and blue structures. The thesis target to analyze relevant regulations and investigate their effectiveness for a sustainable stormwater management through combined interpretation methods based on the intention behind the law and their function in society. The thesis claims that consequences of poorly regulated sustainable stormwater management results in an inefficient use of resources and pose a risk for the environment. Sustainable development is not visible in any article in the Law on General Water Services and it therefore risk to be overlooked in practice. The issues of urban stormwater need to be more integrated in the municipal work and planning processes.

  The analysis reveals that there is support for resilient stormwater management when there is a combination of up-to date research and an objective teleological interpretation. As the shift towards sustainable urban environments entails several aspects, the use of administrative instruments is one important strategy in ensuring urban resilience.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 159.
  Aderklou, Christina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Intermediära fönster: arena för adolescent självutveckling Subjektiva upplevelser i gränssnittet människa och maskin1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Interaktion med tv, videos och datorer fokuserades för att undersöka om gränssnittet har betydelse för självutveckling. Intermediära fönster skapades som begrepps- och analysmodell för olika upplevelseförmedlande bildskärmar. Nio adolescenter intervjuades mikroanalytiskt. Mikroskeenden genom tittande, spelande och samtalande i intermediära fönster analyserades komparativt med D.N. Sterns självteori. Upplevelser i intermediära fönster förmedlade känslor av själv. Resultatet visade att upplevd självagens inom kärnsjälvsdomänen var av stor betydelse för subjektets upplevelse av relateranden inom andra domäner. Utöver Sterns känslor av själv fann jag känslor av ett själv på flera platser samtidigt och känslor av ett själv med flera jag; en kompetens innebärande en ny och annorlunda tanke- och samspelskapacitet. Implikationer diskuteras utifrån intermediärt fönster som ett kliniskt fönster för diagnostik, terapi och intervention. Intermediära fönster modellen diskuteras också som en faktor att ta i beaktande vid införande och användning av olika former av kommunikationsteknologi i skolan, i ljuset av D.N. Sterns självteori
 • 160.
  Aderklou, Christina
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Fritzdorf, Liselott
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Tebelius, Ulla
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Bengtsson, Jeanette
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Baerveldt, Albert-Jan
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Pedatronics: Robotic toys as a source to evoke young girls’ technological interest2002In: 32nd Annual Frontiers in Education. Leading a Revolution in Engineering and Computer Science Education: Conference Proceedings Volume III - Saturday Sessions. Boston Park Plaza Hotel, Boston, Massachusetts, November 6-9, 2002, San Diego: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2002, Vol. 2, p. F1C-19-F1C-24Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents some results within Pedatronics; a fusion between pedagogics and mechatronics. Our research interest is to study what emerges in the play with robotic toys. Field-experimental studies of 67 year old children’s purposeless play with robotic toys created a self-developmental sphere, as well as evoked young girl’s technological interest. Both girls and boys prolonged and intensified their interest according to the amount of gadgets involved. The results disclose a learning potential, indicating the importance to develop strategies at an early stage in order to encourage girls to choose technological and engineering educations. The study recommend engineers and toy designers, in cooperation with children, to move towards ’Integrated Play Systems’. Due to an ethological method, the results differ from other studies of children’s play with technological advanced artefacts. © 2002 IEEE

 • 161.
  Adersjö, Anette
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hermansson, Niklas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Optimering av Sandwichelement2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Vårt mål var att utveckla ett lätt sandwichelement i betong med hjälp av fiberbetong. Vi ville minska vikten på sandwichelementen genom att minska tjockleken på betongskivorna från dagens 60 mm till 25 mm. Vi ville även att de båda betongskivorna skulle kunna gjutas var och en för sig och sedan sammanfogas med så få arbetsmoment som möjligt. För att kunna få ner tjockleken på betongskivorna var vi tvungna att använda oss av fiberarmering iställer för vanligt traditionell armering. Genom att vi övergav den traditionella armeringen behövde vi inte tänka på några täckskikt och därmed kunde vi minska tjockleken radikalt. Vi valde att använda oss av plastfiber då vi ansåg att denna fiber hade de egenskaper som passade bäst i konstruktionen
 • 162.
  Adervall, Mikael
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Gustafsson, Peter
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  the Automatic Britt Jar2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  A machine that separates the finefraction from the paperfibres.
 • 163.
  Adetun, Erik
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Svensson, Andreas
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  En god styrning: -En kvalitativ studie kring en fotbollstränares roll för att skapa resultat och samtidigt ha ett välmående lag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har valt att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv studera problematiken inom tränarrollen i att balansera ett lags välmående samtidigt som man strävar efter att nå resultat. Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse för vad som kan vara bra att tänka på som tränare för att i styrning kunna kombinera fokus på resultat och välbefinnande på ett optimalt sätt. Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi har genomfört observationer och kvalitativa intervjuer för att samla in vårt material. Vi har arbetat induktivt utifrån vår empiri och har använt oss av teorier kring socialisationsprocesser, interaktionsritualer, intersubjektivitet och idrottens fenomenologiska struktur för att få en förståelse och skapa ett sammanhang för vår data. Vi har även använt oss av tidigare forskning kring idrottsledarens sociala roll, ledarskap & styrning och elitcoachers syn på sig själva för att få en ökad förståelse och för att läsarna ska få en bredare bild kring vår frågeställning. För att kunna nå och sträva efter resultat och samtidigt ha en grupp som mår bra krävs en tydlig kommunikation från ledare och organisation. För att balansera upp välmående och samtidigt sträva efter resultat krävs det en förståelse hos spelarna över de besluts som tas.

  Download full text (pdf)
  En god styrning
 • 164.
  Adiego Abad, Sonia
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Degree project:HOSTEL2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A construction project including planning, cost estimation and design of a Hostel on a property in the city of Halmstad.

 • 165.
  Adler, Christina
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kristiansson, Pernilla
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Regnhammar, Charlotte
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ägarstrukturens inverkan på organisationens styrning1995Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Problem: Hur inverkar en organisations ägandestruktur på dess styrning? Syfte: Utifrån ett teoretiskt perspektiv beskriva begreppet styrning och valda ägandestrukturer, dvs franchisekedja och filialkedja. Emperiskt undersöka eventuella skillnader och/eller likheter mellan de båda ägarstrukturerna vad gällr styrning. Metod: Fallstudie av en franchisekedja och en filialkedja på huvudkontorsnivå. Utgångspunkt för uppsatsen är 6 st hypoteser, vilka vi med hjälp av djupintervjuer förkastar eller antar. Slutsatser: H1: Affärsidén är mer konkretiserad i franchisekedjan än i filialkedjan - förkastas. H2: Den ekonomiska ansvarsfördelningen är klarare definierad i filialkedjan än i franchisekedjan - antas. H3: Ekonomistyrfunktionen är mer integrerad i filialkedjan än i franchisekedjan - antas. H4: Det råder ingen skillnad mellan filialkedjan och franchisekedjan vad beträffar styrning av inköpsfunktionen - förkastas. H5: I både franchise- och filialkedjan sköts marknadsföreningen från central nivå - antas. H6: Personalidé är mer specificerad i filialkedjan än i franchisekedjan - förkastas.
 • 166.
  Adler, Christina
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Renghammar, Charlotte
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Att vara toppen: Chefsskap i privata företag och offentliga förvaltningar.1994Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Frågorna som ställs i uppsatsen är: Finns den teoretiske chefen i verkligheten? Vad innebär det att vara chef? Finns det några skillnader och likhetet mellan privata- och offentliga chefer? Genom litteratur- och fallstudie av tre privata företag och tre offentliga förvaltningar har författarna fått ny kunskap om och nya infallsvinklar av området.
 • 167.
  Adler, Emilie
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Poricanin, Lejla
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Jönsson, Caroline
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  En studie om vilken inverkan anställdas självledarskap och arbetstillfredsställelse har på personalomsättningen i restaurangbranschen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Self-leadership is described as a process where individuals, based on their own ability influences themselves to handle different situations they are exposed to. Previous research indicates that self-leadership strategies have an impact on intrinsic and extrinsic job satisfaction. The research also shows that job satisfaction has an impact on employee turnover. The purpose of this study is to gain an understanding if employees’ self-leadership affects the employee turnover in the restaurant industry by analyzing job satisfaction as a link between self-leadership and employee turnover. The restaurant industry is an industry with high employee turnover, which is facing the challenge of high growth in the future. One of the reasons for the high employee turnover is because the employees have not reached the desired job satisfaction. An individual who deals with its own self-leadership leads to an improvement of job performance and attitude towards its work. A quantitative method in the form of a questionnaire study was conducted to investigate the problem. A total of 302 questionnaires were sent out with 102 completed questionnaires, the response rate was 34 %. The results did not show any direct impact between self-leadership and employee turnover. However, the result agreed with the theories that there is a relationship between self-leadership and job satisfaction and between job satisfaction and employee turnover. This indicates that there is an indirect impact between self-leadership and employee turnover.

  Download full text (pdf)
  En studie om vilken inverkan anställdas självledarskap och arbetstillfredsställelse har på personalomsättning i restaurangbranschen
 • 168.
  Adler, Sebastian
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Missner, Mario
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Dömd till livstids lärande: Lärande och kompetensutveckling inom företagshälsovården2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle är ständig utveckling och förnyelse viktiga överlevnadsvillkor för företag inte minst inom branschen företagshälsovård. Konkurrensen ökar och företagen måste ständigt se till att ligga i framkant och det har allt oftare konstaterats att den viktigaste tillgången är att utveckla de anställdas kompetens. Syftet med studien är att studera personals uppfattningar kring kompetensutvecklingen inom företagshälsans olika yrkesgrupper samt att genom den identifiera hur gynnsamma förhållanden för lärande kan skapas. För att få svar på syftet har vi använt oss av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Sammanlagt genomfördes sex intervjuer där fem olika yrkesgrupper representerades och företagets Vd. Studien har en fenemenografisk ansats som medför dataanalysmetod som består av sju steg. Eftersom vi var ute efter variationer av yrkesgruppernas olika uppfattningar var den fenemenografiska ansatsen mest optimal.

  I resultatet framkommer det ett flertal uppfattningar kring kompetensutveckling, lärandestrategier och hur gynnsamma förhållanden för lärande kan skapas. Vidare finns det gemensamma uppfattningar om att yrkesgrupperna har ett stort handlingsutrymme och att det är nödvändigt för att arbetet ska fungera. En av studiens slutsatser är att tid för reflektion är viktigt för gynnsamma förhållanden. Genom att få mer tid att kunna reflektera över det som har skett tror vi medför ett mer kreativt tänkande och en utveckling av kompetens. En annan intressant slutsats som framkom är att varje yrkesgrupp är i behov av den konsultativa kompetensen och att den aldrig är färdigutvecklad.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 169.
  Adlercreutz, Therese
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Simfors, Jenny
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Melin, Daniel
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  J-Glans, Karin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Cfix2001Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Detta produktförbättringsprojekt handlar om att förbättra en huvudfixation till en akutbår. Problemet med den nuvarande huvudfixationen är att den är ca 5 cm hög i viloläge vilket gör att man måste lyfta patienten när den ska läggas på båren. Eftersom detta är mycket riskfyllt vill man få en huvudfixation som är plan i viloläge och detta var vår problemställning. Projektarbetet ledde fram till prototypen Cfix. Detta projekt har utförts i sammarbete med Eson Comfort.
 • 170.
  Adlers, Ann-Cathrine
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Att främja normal förlossning: Barnmorskans främsta uppgift2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Pregnancy and childbirth are in most cases a normal life event. Over the past decades the rate of instrumental birth and caesarean sections has increased at the expense of normal birth. Despite more interventions no difference is seen in the maternal or perinatal morbidity or mortality. The midwife’s work encompasses the normal pregnancy and labour. The aim of this study was to describe how the midwife can promote normal birth. The study was conducted as a literature study in which 13 scientific articles, with both quantitative and qualitative approach, were analyzed. Three categories emerged that explained how the midwife promotes normal birth. The midwife creates through closeness a positive relationship to the woman and gives guidance. By using herself as a source of knowledge, the midwife’s senses, experiences from previous labours and formal knowledge, contribute to make correct decisions. The midwife supports and confirms the normalcy, from the woman’s individual needs, and thereby creates a safe environment for the woman that prevents her from unnecessary interventions. As there is a medical culture within the maternity care, the midwife’s work with normal birth needs to be strengthened. Since the organization has an impact on the midwife’s promoting work, further research is needed in this area.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 171.
  Adlers, Ann-Cathrine
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Att verka som lots - Ett sätt för barnmorskan att främja normal förlossning2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Despite the majority of all pregnancies are assessed as normal, the interventions during labourprocess increase, where caesarean section without medical reason is one part. One reason may be that care for women with uncomplicated pregnancy is conducted at the same level as a complicated pregnancy. A caesarean section may result in increased risk of health problem for both the woman and the child. The midwife´s work encompasses the normal, uncomplicated pregnancy and labour. The midwife also has the possibility within the working range to promote women’s health. The aim of this study was to gain an increased understanding of how midwives promote the normal labourprocess. A non-participation observational study, of a total of four midwives in duty at a labour ward, was conducted at two hospitals. Grounded Theory was used for data collection and analysis. As a result emerged the core category to act as a pilot with four subcategories. The midwife primarily creates and anchors a relationship with the woman. Through the different stages of labour, the midwife assesses, facilitates and confirms the labourprocess individually, concerning the woman´s needs. The categories together form a model that describes what the midwife performs; in verbal and silent communication and in acting or refraining from acting, to promote a normal birth. There is a need for further research about what in the midwife´s management that promotes the normal birth. It is also essential with research at an organizational level since it has an impact on how the midwife promotes normal birth.    

   

 • 172.
  Adolfson, Stefan
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Håkansson, Per Johan
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nykonstruktion av dörrhållare för autoklav1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Utfört för Getinge AB, arbetet har gått ut på att nykonstruera eller förstärka dörrhållare till autoklaver. Utfört med hjälp av FE-analys.
 • 173.
  Adolfsson, Anders
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kemikaliehantering vid företag: vägledning och sammanställning för Förenade Well1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 174.
  Adolfsson, Anders
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Andersson, Daniel
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hedenström, Fredrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Real-Time Communication based on the Bluetooth Technology2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 175.
  Adolfsson, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Vidjen, Elma
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Våldtäkt i krigsjournalistik: En uppsats om vilka faktorer som påverkar krigsbilden i vårt nyhetsutbud2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 176.
  Adolfsson, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Rosenqvist, Michelle
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  7 LEDARE I FASTIGHETSMÄKLARBRANSCHENS SYN PÅ, OCH HANTERING AV, FASTIGHETSMÄKLARES GRÄNSLÖSA ARBETSFÖRHÅLLANDEN.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to get an idea of ​​how the leaders in the real estate industry perceive and manage boundless working conditions. Questions that were answered were how the leaders in the service influence and control the employees' working conditions. Also how the communication strategies are designed to facilitate the work towards common goals, when tasks are not limited to the workplace. The study examine if boundless working conditions is characterized by unspoken expectations. Based on the current view, seven interviews were conducted with leaders from six organizations in the real estate brokerage. The results showed that the industry is controlled by few limits and that leaders use different strategies to maximize performance and wellbeing. It is a commission-based industry in which all work is according to individual performance where results are measured before the time spent at work. By explicit strategies of working and labor leaders are trying to reduce inequalities, and so they try to also reduce the scope of the psychological contract in certain aspects.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 177.
  Adolfsson, Frida
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Holmén, Elin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Stressorer i vårdmiljön och dess inverkan på sjuksköterskans omvårdnad2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem: The professions in health care are highly physically and especially mentally stressful jobs where time pressure and work rate continues to increase. Purpose: The purpose of this study was to illuminate stressors that may affect nursing outcomes. Method: The study was a literature review, 17 articles (3 qualitative and 14 quantitative) and a thesis which met the study's purpose was reviewed and analysed. Results and conclusion: Many factors and causes of ill health can today be found in the work environment and its increasingly greater demands on the individual. Each individual is unique and therefor affected differently by the same situations. The stressful experience and how each person handles the situation depends on all the factors in her/his whole life-world. It becomes clear that regardless of the situation, no one is doing well during long-term stress. The factors considered to contribute to the deterioration of quality of care includes lack of time, heavy workload, staff shortages, poor working conditions and reorganizations. These together and also separately, result in that nurses´ experiences of stress and dissatisfaction with their work, which may affect quality of patient care. Implication: Further research should focus on how nurses can influence the factors which leads to stress and a poor work environment and decrased quality of care.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 178.
  Adolfsson, Helen
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Teaching, Testing and Assessment; an Interrelation of English as a Foreign Language - The Swedish National Test of English2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate the interrelation between teaching, testing and assessment of English as a foreign language in the Swedish school system. The focus is on the Swedish National test of English, and teaching and assessment of English in Swedish schools. A comparison with the Cambridge testing system is part of the study which has given rise to questions regarding the validity and reliability of the Swedish National test of English.

  The study was carried out through qualitative questionnaires and interviews aimed at 5 English teachers working within the Swedish School system. The findings of the primary data suggest that the test is, with the exception of its marking procedures, regarded highly by the interviewees. The results of the interviews and questionnaires also suggest that the common factor between teaching, testing and assessment of EFL (English as a Foreign Language) in the Swedish school system appears to be the syllabus and, thus, indirectly, the Common European Framework of Reference (CEFR).

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 179.
  Adolfsson, Jakob
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  En ämnesintegrering av de olympiska spelen i Berlin 19362018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 180.
  Adolfsson, Jakob
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hallberg, Joel
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Digitala verktyg i ämnet idrott och hälsa: Ur ett lärarperspektiv i årskurs 7-9.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag ska det finnas digitala inslag i ämnet idrott och hälsa och skolan har generellt blivit mer digitaliserad. Det kan vara svårt att veta hur digitala verktyg kan implementeras i idrottsundervisningen, varför det ska användas och vad det egentligen medför till ämnet som är praktiskt inriktat. I dagens samhälle är det viktigt med digital kompetens både för lärare och elever, vilket kräver tid och kunskap. Syftet var att belysa digitaliseringen i skolan. Delmålen med studien var att undersöka digitaliseringens påverkan i ämnet idrott och hälsa samt hur digitala verktyg används i undervisningen under olika former. Studien genomfördes på olika skolor i Västra Sverige där tio idrottslärare med olika erfarenheter, kön och ålder intervjuades. Frågorna som behandlades i studien var hur digitala hjälpmedel och verktyg användes under lektionerna inom idrott och hälsa, varför digitala verktyg används för elevernas lärande inom idrott och hälsa samt vilka hinder digitaliseringen kan medföra i ämnet idrott och hälsa. Det som främst framkom i studien var att digitala verktyg inte används i alla moment utan främst i momenten dans, orientering och redskapsgymnastik. Det används även för att skapa ett formativt lärande och bedömningsunderlag. Hinder digitaliseringen medför var att det bidrar till stillasittande, mer skärmtid och mer arbete för idrottslärarna. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 181.
  Adolfsson, Jenny
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Föräldrars betydelse för utveckling av övervikt och fetma hos barn: En litteraturstudie2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  I dag pekar allt fler rapporter på att övervikt och fetma hos barn är ett växande problem i hela västvärlden. I Sverige förekommer fetma hos cirka tre till fyra procent av barnen i 10-årsåldern och 18-25 procent i denna ålder är överviktiga. Syftet med litteraturstudien var att kartlägga föräldrars betydelse för utveckling av övervikt och fetma hos barn. Studien grundades på tio vetenskapliga artiklar som A söktes i databaserna, Academic Search/Ebsco Host, PubMed och Science Direct. Resultatet visade att föräldrarna hade stor betydelse för utvecklingen av övervikt och fetma hos barnet i många avseenden. Föräldrarnas attityder, beteende, kroppsvikt och socioekonomiska status inverkade på barnets utveckling av övervikt och fetma. Med anledning av föräldrarnas centrala roll i problematiken kan därför en ökad kunskap och medvetenhet hos föräldrarna om barns näringsbehov vara ett steg i preventionsarbetet. Med anledning av detta är prevention för övervikt och fetma hos barn ett aktuellt problem att studera.
 • 182.
  Adolfsson, Jonas
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Augustsson, Ola
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Project SKREN1996Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  A new way of cleaning headlights for cars.
 • 183.
  Adolfsson, Jonas
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Augustsson, Ola
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Lindström, Martin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Stener, Kerstin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Marknadsplan Johanson Design1995Student paper second termStudent thesis
 • 184.
  Adolfsson, Jonas
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Augustsson, Ola
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Lindström, Martin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Stener, Kerstin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Produktplanläggning Johanson Design1995Student paper second termStudent thesis
 • 185.
  Adolfsson, Julia
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Vilka erfarenheter har lärare av att undervisa elever med ADHD?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vilka erfarenheter lärare har av att arbeta med elever med ADHD i sina klasser. Studien riktar sig till grundskolans tidigare år skolår 1-3. Det empiriska materialet har samlats in genom en bandad fokusgruppintervju där åtta verksamma grundskollärare med erfarenheter av att jobba med dessa barn medverkar. Lärarnas beskrivningar av sina erfarenheter kretsar till stor del kring de avvikande beteenden ett barn med ADHD kan ha i form av aggressiva utbrott och impulsiva handlingar. Hur dessa beteenden påverkar såväl eleven själv som läraren i klassen men även övriga kamrater.  Lärarna beskriver också vilka strategier de använder sig av för att minimera aggressiva utbrott samt vilka erfarenheter de har av inkludering och exkludering.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 186.
  Adolfsson, Julia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Holmberg, Hampus
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Jag är en kille, fast jag har tjejkläder: En kvalitativ studie om barns konstruktion av kön i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur barn konstruerar kön i den fria leken på förskolan och om heteronormativitet påverkar denna konstruktion. Hur använder pojkar och flickor språket i relation till kön i fri lek? Hur kommer heteronormativitet till uttryck i barns fria lek? Föreliggande studie har utgångspunkt ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Vi använde oss av produktion av kvalitativa data genom videoobservationer på barn i förskolan, mellan åldrarna tre till sex år gamla. Resultatet visar att pojkar och flickor konstruerar sitt kön genom varierade könsladdade begrepp, språkliga repertoarer och handlingar. Manlig och kvinnlig heteronormativitet kom till uttryck genom dessa uttryck.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 187.
  Adolfsson, Kariin
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Leetsaar, Simon
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Rätt person på rätt plats2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Title: The perfect candidate – the selection process in a global organization.

  Authors: Kariin Adolfsson and Simon Leetsaar

  In today's society, it becomes increasingly current with correct person on correct place in the

  working life. What requires knowledge about how to recruit in a professional manner and

  reliable ways. In many bigger organizations, there is today a human resources department that

  only works with recruitment of new employees. The purpose with our research is to describe

  personnel selection process in a big swedish organization, how they work throughout the

  entire process. The study is based on three qualitative interviews and observations of two

  focus group interviews. The qualitative interviews were held with the personnel manager,

  deputy personnel manager and the recruiting manager. Moreover, a summary was formulated

  of the documents that the organization had given us access to. The results from the interviews

  and observations has then been analyzed compared to theoretical concepts chosen for the

  study. The analysis of the result shows that the organisation follows a surely prepared

  procedure in the personnel selection process that reflects the theoretical concepts chosen for

  the study. Finally, suggestions is presented how the organisation can work furthermore in

  order to improve their work with recruitment.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 188.
  Adolfsson, Katarina
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Kambili and Tambudzai: Inspirational Young Women from Africa2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay explores the living conditions of the main characters Kambili in Purple Hibiscus by Chimamanda Ngozi Adichie and Tambudzai in Nervous Conditions by Tsitsi Dangarembga and their struggle to achieve personal freedom. It aims to show that colonial stereotypes are challenged through the girl´s struggles.

  It starts with a short exposé over post-colonial theory, here a methodological viewpoint, which is important to consider Kambili and Tambudzai from. It furthermore considers how their extensive family circumstances have impact on these two young protagonists, and finally examines how they employ formal and informal education as a tool to make changes in their lives and become inspirational young African women.

  Download full text (pdf)
  EN61-90D,c-essay, Katarina Adolfsson, vt 2012
 • 189.
  Adolfsson, Kristin
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Svärd, Linda
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Kost och prestation ett steg mot idrottsanorexi1999Student paper second termStudent thesis
 • 190.
  Adolfsson, Lena
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Representativ demokrati: Hur väl fungerar den representativa demokratin och vilka är politikerrollen i Ängelholms Kommun?2000Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Idag har väljarna möjlighet, även vid de kommunala valen, att rösta, inte endast på ett parti, utan även på en enskild kandidat. Detta medför att en stor förändringsprocess har inletts både då det gäller politikerrollen och förutsättningarna för en fungerande demokrati. samtidigt har det under senare tid allt mer uppmärksammats att det, runt om i landet, råder stor frånvaro vid kommunalfullmäktigesammanträdena. De ledamöter som väljarna gett förtroendet att föra deras talan är alltså inte närvarande vid sammanträdena och i vissa fall ej heller deras ersättare. Detta har lett fram till följande frågeställningar: (i) Hur uppfattar fullmäktigeledamöterna sin roll som politiker? (ii) I vilken utsräckning deltar de ordinarie ledamöterna vid fullmäktigesammanträdena? (iii) Vad är det som påverkar i vilken utsträckning ledamöterna deltar vid sammanträdena? (iv) Vilken betydelse - ur ett demokratiskt perspektiv - har de ordinarie ledamöternas deltagande?
 • 191.
  Adolfsson, Marie
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Gender Control: A Feminist Approach to the Lyrics of Britney Spears and Backstreet Boys2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  Music is produced and consumed by adolescents in ways that both strengthen their sense of self, and serve to construct the social world in which their identities operate. It is hard to determine how much of the sex role imagery contained in popular music is perceived by young people. However, there is a close connection between the performers, here Spears and BSB, and the message of their lyrics. Spears’ lyrics give animplicit message of a glorification of beauty and material things while BSB’s lyrics give the latent message of the importence of a world filled with stars, parties and drugs. Both artists perform lyrics with conventional, contrastive and mixed gender roles.
 • 192.
  Adolfsson, Markus
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Eriksson, Mattias
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Ethernet Switch Demonstrator with Real-Time Services for Heterogeneous Traffic2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 193.
  Adolfsson, Markus
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Fredriksson, Rickard
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Räfling, Jonas
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  SimSpelGen: Ett grafiskt verktyg för konstruktion av radarscenarion2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  SimSpelGen is a graphical, platform independent tool generating radar scenarios. SimSpelGen was made for Ericsson Microwave Systems (EMW) in Mölndal, where an important system unit in the radar logic is the simulator. The simulator uses predefined static radar scenarios from which it extracts radar information. The scenarios are stored in files which contains information about the different objects, e.g. aircrafts, robots, sensors and clutters. EMW’s guidelines for projects, documenting and software engineering follows well known software development design patterns, which the thesis project was set to obey. Consequently the project was divided into four phases; requirements, design, implementation and test. Each phase has generated different documents such as an iteration plan, several requirement specifications, design specifications containing divers flow charts and class structural diagrams. The thesis project resulted in a well designed tool that met the requirements set by EMW except the ability to play the scenarios in real time.
 • 194.
  Adolfsson, Markus
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Beyer, Martin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Business Intelligence - ett underlag för strategiskt beslutsfattande2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Beslut innebär att välja mellan olika alternativa handlingar för att uppnå de angivna målen. För att underlätta beslutsfattande finns det ett antal olika stödsystem som tar fram underlag till besluten. Vi är intresserade av att se hur dessa understödjer strategiskt beslutsfattande och till vilka typer av beslut som de används.

  Uppsatsens syfte är att granska beslutsstöds betydelse och hur beslutsstöd kan underlätta organisationens verksamhet och dess beslutsprocesser. Vi vill skapa en bakomliggande förståelse om beslutstöds användbarhet och huruvida beslutsstöd används, samt i vilken utsträckning. Vi vill även undersöka de nackdelar som skapas i och med användandet av beslutsstöd.

  Studien visar att användning av Business Intelligence effektiviserar beslutsprocessen och möjliggör för ett ökat proaktivt agerande. Samtidigt skapas ett beroende av Business Intelligence vid aktiv användning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 195.
  Adolfsson, Matilda
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Vibrationer och engesvängningar i Alfdex separator2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to create a greater understanding of what happens inAlfdex’s separator in terms of natural frequencies, also called resonances. Try in asystematic way to find out where the problem is and produce a possible solutionto the problem. To achieve this smoothly, vibration measurements were made onthree different models with two variants, a total of six different variants. Themeasurements made with an electric shaker were set to run a sweep of 2-500Hz,which means that it increases the frequency from 20-500Hz with a constantacceleration of 2G. The measurement was first made on these six variants and, onthe basis of the results, it has been possible to compare with the modificationsmade.As the first modification, the disks in the separator were glued together to see ifthey made any difference from the previous result. As the next test spacers wereprinted out of the 3D-printer, that would replace the existing springs in theseparator, to aww what happens if we do not have any springs. There was also atest where the top of the separator the so-called house, was cut into a larger holeso as to see how the disks hold a constant amplitude relative to each other, whichmeans that the disks are not exposed to any natural frequencies. The springs werefilmed to see how they act and move, where it is clear that there are naturalfrequencies in the springs.Based on these tests, it can be concluded that the disk in question are not aproblem. The problem instead has its foundation in the springs that carry the diskstack throughout the separator, resonances in these give a great influence in theentire contents of the separator.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 196.
  Adolfsson, Mattias
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Aprin, Shabnam
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Sinkjaer, Edna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  VERCOM: Verification of Communicationslink1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  We have built hardware that retrieves data 763 times/sec from a testbox. Data is transferred five nibbles at a time. The lower five nibbles come first, and are stored in latches until the higher five nibbles arrive. The five entire bytes are then delivered to the PC. The transmission uses handshake between the testbox and the databuffer, and between the databuffer and the PC respectively to achieve sunchronisation. Software is made and consists of three parts : VERCOME Sampling, VERCOM Analys and VERCOM Tempbox. VERCOM Sampling retrieves the data from the hareware and saves it to a file on the hard disk. VERCOM Analys allows for analysis of the sampled data at a speed that is 50 times lower than when data was sampled in real time. VERCOM Tempbox controls a temperature box. This to see how the hardware responds to wxtreme cold and warm temperatures.
 • 197.
  Adolfsson, Mattias
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Natanaelsson, Anders
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Fieldbus Interface ASIC2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 198.
  Adolfsson, Petra
  et al.
  Göteborgs universitet GRI.
  Dobers, PeterMälardalens högskola.Jonasson, MikaelHalmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Guiding and guided tours2009Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  This book is based on the collaborative work and experience from Swedish researchers in an new and promising field of scientific and management oriented inquiry: guided tours. The book represents a wide range of scientific perspectives such as organizational theory, human geography, architecture, ethnology and technology.

  The chapters are divided into three themes: Guided tours as a phenomenon, Guided tours and guidebooks and finally Guided tours: their production, content and use. And your guides - the authors - will provide various kinds of insights. We will follow the history of guidebooks and their followers, experience the smell of sage and find out how a guided tour at a construction site can be performed. Let's take a walk...

 • 199.
  Adolphsson, Louise
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Broman, Kristin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Förberedande arbete inför certifiering av livsmedelssäkerhet på Lantmännen AXA Foodservice, Laholm2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  People have the right to expect the food they eat to be safe and suitable for consumption. Food handlers therefore have a responsibility to assure that food is safe and appropriate for eating. The aim of this project was to prepare the company, Lantmännen AXA Foodservice, in Laholm, Sweden, for certification of Food Safety by the BRC Global Standard.

  Flow charts for every line in the production of pancakes, meat products and wraps were made, 14 in total. A document of all the company’s raw material was made where the ingredients were divided into different categories.

  The HACCP-plan, including risk analysis and control chart, is developed and upgraded to the production of today. A total of 17 risk analysis and control charts have been made for all the lines in production. One risk analysis for the ingredients in the wraps production has also been made. A traceability test was performed where a product made earlier this year was chosen and all its ingredients were traced and lab tests controlled.

  The project has resulted in a good and applicable HACCP which meets the requirements of the BRC standard. The traceability test needs a few completions to fulfil the standard, but a very good beginning has been made.

 • 200.
  Adriansson, Emma
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Biological and Environmental Systems (BLESS), Environmental Science.
  Turesson, Linnéa
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Biological and Environmental Systems (BLESS), Environmental Science.
  Klimatanalys av avloppsreningsverk: Analyser av två av Laholmsbuktens VA:s avloppsreningsverk med förslag på förbättringsåtgärder2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The intensified greenhouse effect is the biggest cause for a negative climate change. Global warming is a result of enhanced greenhouse effect and poses a potential threat for humans and its surrounding environment that can result in disastrous consequences. The rise in temperature is driven by increased human activity whereas the leading cause for emissions of greenhouse gases is the combustion of fossil fuels. The prominent source of emissions is from the following sectors: transport, industrial and energy. The task of reducing the emissions of greenhouse gases is both globally and internationally prioritized. Progress has been made although every potential source for emissions has to be investigated in order to reduce the total climate impact. Based on scientific research, wastewater treatment plants are also a contributing factor to the greenhouse effect by emissions of gases. This bachelor’s thesis is investigating two wastewater treatment plants and identifying which processes contribute to the climate impact. The climate impact is calculated with an Excel-based analyzing tool and the results show the Carbon Footprints for the treatment plants. The purpose of this paper is to present result acquired from the treatment plants and identify the processes that have the biggest impact on our climate. Afterwards, solutions derived from the analysis of results will be suggested to improve and bring additional help to the treatment plants with their climate work. In conclusion, it is determined that the treatment plants both have net emissions of greenhouse gases. The biggest contributor is the wastewater treatment and the use of biogas. Results from analysis show that some of the assumptions on emissions made in the tool make the initial results doubtful. Therefore, further research is needed on this subject in order to produce more reliable facts.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 151 - 200 of 26391
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf