hh.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 5281
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Alm, Annica
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Folkesson, Ingrid
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Salsgård, Maria
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Cityhandelns förändring vid extern etablering.1993Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Inna Eurostop etablerades strax utanför Halmstad föregicks det av en intensiv debatt. Rädslan för att större delen av handeln skulle flytta ut från city var mycket stor. Denna rädsla tog si g uttryck i aktioner som bl a ett överklagande av etableringsbeslutet till Kammarrätten. Rädslan fick också positiva effekter för Halmstad city, då man fick upp ögon för att något måste göras för att bevara city levande. Författarna har i sin utredning velat tat reda på sanningen om vad som hänt i Halmstad city sedan Eurostop öppnade.
 • 152.
  Alm, Filip
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nordin, Christian
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Klein, Johan
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Intern utbildning för frontpersonal: Kan glappa? "KAN" påverkar!2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  En uppsats om hur internutbildning ser ut för frontpersonalen inom hemelektronikbranschen. Detta för att sedan kunna förklara och förstå om, och i så fall varför, det finns en skillnad mellan frontpersonalens respektive butikschefens syn på intern utbildning för frontpersonalen.
 • 153.
  Alm, Jonna
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Johansson, Maja
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Smakar det så kostar det - En studie om Sveriges hyresbostadsmarknad2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hyressättningsproblematiken är idag ett hett diskussionsämne, något som år 2005 ledde till att regeringen tillsatte en särskild utredning med uppdrag att formulera förslag och normer till en allmännytta anpassad efter dagens hyresbostadsmarknad. Faktorer som ligger bakom problematiken är det faktum att det byggs allt färre hyresfastigheter, samtidigt som fler ombildningar till bostadsrätter genomförs. Med hänsyn till bostadsmarknadens utvecklingsförlopp är det angeläget att undersöka faktorer som ligger till grund för dagens hyresnivåer, vilka således bestäms genom förhandlingar mellan allmännyttiga bostadsbolag och hyresgästföreningar och därmed inte av det ursprungliga bruksvärdets syfte. Dagens system påstås vara i behov av en förändring, i det avseende att de allmännyttiga bostadsbolagens hyresnormerande roll bör tas bort och istället baseras på hyresgästernas egna värderingar gällande sitt boende. Något som även bör beaktas är frågan om hyresregleringen är en bidragande faktor till minskade investeringar i och nyproduktion av fastigheter och dessutom vad en fastighets värde har för betydelse gällande hyresnivåerna.

  Syfte: Studiens framstående syfte är att opartiskt och rättvist förklara vilka faktorer som påverkar och vilka effekterna är av Sveriges nuvarande hyressättningssystem. Utefter detta ska den möjliga utvecklingen av Sveriges hyresbostadsmarknad och attityderna kring detta granskas.

  Undersökningsmetod: För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ undersökningsmetod använts. Vi har genomfört fem stycken intervjuer med respondenter som är väl insatta i Sveriges hyressättningssystem. Samtliga intervjupersoner arbetar inom Sveriges hyresbostadsmarknad med säte på olika orter i Sverige.

  Slutsats: Hyresregleringen framkommer under studien som den mest påverkande faktorn till dagens hyressättning, en faktor som i framtiden kommer elimineras om de allmännyttiga bostadsbolagens normerande roll tas bort. Andra faktorer som idag inverkar på vilken hyresnivå som ska vara gällande är lägenhetens läge och dess attraktivitet, boendekvalitet, standard, trygghet, närhet till kommunikationer och service samt hyresgästens bedömning och värdering av sitt boende som i framtiden, vid en friare hyressättning, kommer få allt större fokus då bruksvärdessystemets ursprungliga syfte återigen ska få en primär roll. Möjligheten till en ökad lönsamhet i och med högre hyresinbetalningar kommer innebära att fler privata fastighetsägare visar sig på marknaden samtidigt som fler byggföretag kommer satsa på nyproduktion.

 • 154.
  Almarsson, Angelica
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Gunnarsson, Anna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Åhlander, Veronica
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Aktiens prissättning vid initial börsintroduktion: Vilka är de viktigaste faktorerna enligt ledningen ?2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Anledningen till att företag väljer att börsintroducera sig kan vara flera. Prissättning av aktier kan vara svårt då det inte finns tidigare marknadspriser att gå efter. Det finns olika faktorer som påverkar det pris som slutligen sätts på aktien vid en initial börsintroduktion
 • 155.
  Almgren, Anna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Material- och tillverkningsteknikval för en stol åt Källemo2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta projekt har pågått under sista terminen på maskiningenjörsprogrammet vid högskolan i Halmstad. Projektet har utförts av en student och tillsammans med företaget Källemo. Syftet med projektet har varit att studenten ska hitta och utvärdera ett lämpligt material åt en ny stol. Materialvalet skulle också kompletteras med en lämplig tillverkningsmetod. Stolen är designad av Pierre Sindre, SandellSandberg, och kommer att produceras och säljas av Källemo. Pierre Sindres ritningar och renderingar var underlaget som var utgångspunkt för projektet. Arbetet har inneburit att olika material har utvärderats och framförallt formpressad filt. Lämpligheten har testat genom liknande referensmöbler och fysiska tester. Bland annat har provbitar testat med enkla handtester. En dialog har också förts med leverantörer av material som haft mycket erfarenhet och kunnat bidra med tips och idéer.  Då projektet inte har varit ett typiskt konstruktionsprojekt har metoden utvecklats efterhand som olika resultat uppkommit. Detta har varit ett arbetssätt som har varit väldigt lärorikt för studenten och också väldigt tidseffektivt då ingen onödig tid har lagt på irrelevanta processer. Varje steg i arbetets gång har diskuterats med både uppdragsgivaren på företaget och två handledare som högskolan tillhandahållit. Veckomöten varje vecka har också bidragit till ett mycket tidseffektivt arbete där snedsteg tidigt kunnat upptäckas av de med mer erfarenhet. Dessa möten har varit avgörande för det goda resultatet som erhållits. Resultatet består av fem lösningsförslag som tagits fram och vid diskussion med företaget och leverantörer utmynnat i ett slutligt resultat som nu är färdigt för produktion. När projektet avslutades var den första delen i produktion och således målet med projektet uppfyllt.

 • 156.
  Almgren, Rikard
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ärtrev som substrat för biogasproduktion: En litteraturstudie och rötning i labbskala2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Until 2020, 49% of Sweden's use of energy must derive from renewable sources. Greenhouse gases must as well decline with 40% compared to 1990 as a part of Sweden's 16 environmental objectives. Biogas is part of the effort to achieve these objectives, but as the demand for biogas increases, more substrates are needed to meet the demand. The purpose is to investigate the conditions for pea residue as substrate by performing lab-scale mesophilic digestion with different fractions and notch lengths and then to summarize pea residue as a substrate for biogas production. During anaerobic digestion, 1000 ml bottles were used as reactors for digestion. Analyses of gas production, gas composition, content of dry matter and organic matter, carbon / nitrogen-ratio and pH have been performed.The results from lab scale digestion show that the pea residue has a methane potential of 300-400 liters of methane per kg VS during 25 days of anaerobic mesophilic digestion. Chopped pea residue had a slightly higher methane production than untreated pea residue.. The substrate was very difficult to mix up in a regular household blender because of long and tough fibers. This suggests that the substrate requires to be chopped in order to avoid difficulties with management in pumps. Profitability may be a problem if you chop pea residue as the machine being used is expensive and the increase in methane yield as a result of chopping is too small for the pretreatment to be worthwhile. The cost for collecting and chopping the pea residue has been estimated to 473 SEK per hectare or 0,1 SEK per kWh.Practical experience of digesting chopped ensiled pea residue in large-scale facility shows that the substrate works well in pumps and does not affect the process negatively in any way, which suggests that chopping and ensiling pea residue is preferable. Theoretically, there is an energy potential of pea residue amounting to 40 GWh in Skåne and Halland, which roughly corresponds to the fuel consumption of 130 biogas buses annually. The biogas needs to be upgraded before this is possible.Environmental benefits of digesting pea residue include reducing nitrous oxide emissions of 500-1200g per hectare. Other environmental benefits include the reduction of ammonia emissions and nitrate leaching. Biogas as a fuel is neutral as regards carbon dioxide emissions and can replace fossil fuels. Crop residues as a substrate for biogas production do not compete with land for food production.

 • 157.
  Almhagen, Jimmy
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Amfibier i nyanlagda våtmarker: En fältstudie i Laholms jordbrukslandskap2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Many species of amphibians are threatened both in Sweden and globally. The causes are many and a main factor is habitat alterations which often results in populations being isolated. Changes in the agricultural landscape have among other things resulted in small water bodies being filled and dried out and that has severely affected the Swedish amphibians. Swedish amphibians are depended upon small water bodies for their reproduction. Wetlands have been constructed to reduce the impacts of the eutrophication in the Laholm bay. In my study I have chosen to examine the composition of amphibian species in 34 of those newly constructed wetlands. Netting is the method that has been used to find the animals but there have also been visual observations. The inventories took place during spring and summer year 2006. The study has been carried out in the municipality of Laholm and has proven that colonization can proceed rapidly. All of the wetlands had been colonized and the youngest wetland was only 15 months old at the first inventory. All of the five amphibian species that according to the literature could be represented were also found during the inventories. In one wetland all five species were found. In my study I found out that presence of crayfish had a negative impact on amphibians. Amphibians were reproducing in all wetlands and many of the wetlands did also contribute with a healthy environment since the offspring could develop and finally get up on land.

 • 158.
  Almhagen, Jimmy
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Anuran colonization of newly constructed ponds: The importance of time and distance to source populations2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Dispersal is an important factor in animal ecology. Anurans (frogs and toads) are often philopatric (home loving) but some specimens in a population usually have the capacity to disperse relatively long distances. In this study I investigated the colonization of newly constructed ponds in the southwest of Sweden by three anuran species: The common toad (Bufo bufo), the moor frog (Rana arvalis) and the common frog (Rana temporaria). The ponds were constructed between two and five years ago and were now as frequently occupied as older source ponds in the area. For the common toad and the common frog there was no correlation between distance to source populations and degree of colonization. The moor frog was more common in ponds that were situated in the vicinity of older source ponds with ample populations. The main impression was that these species rapidly colonize newly constructed ponds, at least within moderate distances from source populations. There were some differences between the species though and it seems like the moor frog have more limited dispersal abilities than the other two species.

 • 159.
  Almhagen, Petter
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Josefson, Thomas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Orion1990Student thesis
 • 160.
  Almkvist, Göran
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  "Kontinuerlig Variabel Tändning": (CVI-tändsystem)1982Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  CVI-tändsystem (Continuous Variable Ignition) En behovsstudie visade att det finns behov av nya tändsystem som exakt kan styra rätt tändtidpunkt. I synnerhet gäller detta framtida högkomprimerade och “strypta” motorer där ett betydligt flexiblare tändsystem än dagens system är ett måste.
 • 161.
  Almqvist, Emma
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hruzova, Barbara
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Olsson, Kajsa
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Changes in the coffee culture - opportunities for multinationals coffee shops?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The Swedish coffee culture is changing and bringing new business opportunities for multinational coffee shops. Our purpose with this dissertation was to describe the Swedish coffee culture and its changes. We wanted to increase our knowledge about how these changes can make Sweden a more attractive country for coffee shops, like Starbucks, wanting to establish in Sweden.

  We choose to use a qualitative method with an abductive approach. To gather the primary data we interviewed one barista and sent questionnaires to staff at different big coffee shops in Sweden. The interview questions were made out of five categories of describing culture by Rugman and Hodgetts. These answers and a multiple of articles helped us to describe the coffee culture and the changes. In the conclusion several benefits for coffee shops were identified from the cultural changes. Among the benefits we could see more knowledgeable and demanding customers. We could also distinguish a market with competing coffee shops and supporting industries well adapted to provide material needed to make the coffee. The benefits that the changes in the coffee culture bring are multiple and we see a coffee culture highly adapted to the new trend.

  This dissertation can be useful for foreign coffee shops to gain knowledge about the Swedish coffee market and its culture.

  New markets are opening through cultural changes, so marketers and others searching for new marketing opportunities on the Swedish coffee market should read this paper to get ideas, advices and inspiration.

 • 162.
  Almqvist, Philip
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET). Campus Varberg .
  Gustén, Oscar
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET). Campus Varberg .
  Problematiken kring ett energieffektiviserande projektförslag i en kommunal organisation2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When it comes to the priority of a project proposal, a variety of factors is affecting theoutcome. In the municipal sector, factors of non- economic nature appears to be particularlyimportant when the organization is not intended to be profit-making.This study's research question is What problems can occur around an energy-efficiencyproject proposal in a municipal organization? The purpose of this study is to gainunderstanding of what possible problems an energy efficiency project proposal mayencounter, in the municipal implementation process as well as the problems of a changingownership can bring.To conduct this study, the method was qualitative in nature. We have cooperated withVarberg Energi AB and Varberg kommun, which has stood as respondents for the empiricalbasis of the study. In this study, we have conducted four personal interviews.In this study, we have found that there may be several problematic factors associated with anenergy-efficiency project proposal in a municipal organization. In conjunction with theimplementation of an energy efficiency project proposal in a municipal organization, we seethat the problem is that the decision process is preceded by a complexity that includesinadequate decision support, the fear of losing the "public space" and that the street lightsisn´t included in the energy efficiency strategy. In connection with a change in ownership, wesee the increased decentralization leads to a larger distance between the municipality and themunicipal company. Distance can create an agent-principal relationship in which themunicipality has the role of principal while the municipal company becomes the agent. Thedistance may lead to information about future decisions made by the municipal company (theagent), never reaches the municipality (the principal). If information about a future decisiondoes not reach the municipality (the principal), it may be perceived as having lost control ofstreet lighting.

 • 163.
  Almqvist, Robert
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Melanoz, Emelie
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hur påverkas syreupptagningsförmåga och arbetspuls av åtta veckors låg till moderat fysisk aktivitet? - en studie baserad på en grupp personer med lätt utvecklingsstörning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka om syreupptagningsförmågan kan öka och arbetspulsen kan minska genom låg till moderat träning två gånger per vecka i åtta veckor.

  Studien baserades på en grupp personer med lätt utvecklingsstörning. Vidare genomfördes intervjuer innan och efter studien med personalen på gruppboendet för att undersöka om personalen upplevt någon förändring i aktivitetsnivå, initiativförmåga/självständighet och motivation hos deltagarna. Antalet deltagare var fyra stycken män i åldrarna 25 till 45 år. Syreupptagningsförmågan mättes med Åstrands submaximala cykeltest (Åstrand & Ryhming, 1954). Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide utformad av författarna bestående av förberedda öppna frågor. Resultatet av studien visade att två av deltagarna ökat syreupptagningsförmågan och en deltagare uppmätte en oförändrad syreupptagningsförmåga. En av deltagarna valde att inte genomföra eftertestet. Deltagarna som förbättrat syreupptagningsförmågan hade sänkt arbetspulsen vid eftertestet, medan deltagaren som uppmätte en oförändrad syreupptagningsförmåga fick en oförändrad arbetspuls. Resultatet av andra intervjutillfället visade att personalen inte upplevt någon förändring angående deltagarnas aktivitetsnivå eller initiativförmåga/självständighet. Personalen upplevde dock en ökning av deltagarnas motivation till att utföra organiserad fysisk aktivitet.

 • 164.
  Almström, Jennie
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Gustavsson, Simon
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Styrketräning en gång per vecka förbättrade anaerob kapacitet hos cyklister och triathleter: En 12 veckor lång interventionsstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Triathletes and cyclists are endurance athletes with extreme training volume and high demands on aerobic capacity but the sport also requires anaerobic power and muscular strength for example hills or changes in tempo. Many endurance athletes do hesitate to implement strength training with the belief that the effect will negatively affect their performance, the high training volume also makes it difficult to combine. Strength training as a complement to endurance exercise has been shown to have a positive effect and may improve performance. The aim was to investigate whether strength training once a week can improve anaerobic capacity among cyclists and triathletes, and if any potential increase in strength capacity may affect swim performance in triathletes. The method was an interventional study with pre and post-test in which participants had to conduct a workout consisting of the three exercises, once a week for 12 weeks, in addition to regular exercise. The results from the test of maximum strength in the leg press showed a significantly increased strength in the intervention group, p = 0.001, a strength improvement of 16.5%. The Wingate test showed a significant improvement in maximum power, p = 0.003, an improvement of 11.1%, and the maximum power per kilogram bodyweight, p = 0.001, an improvement of 11.9 %. For the control group, there were no noticeable changes and no association was seen between increased strength and swim performance. Our strength training in combination with the regular workout can probably work synergistically and optimize their performance.

 • 165.
  Almén, Roger
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Björnberg, Carl
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Hur får man trovärdighet i sin miljöannonsering? : en fallstudie på PLM och Tetra Pak1996Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  I och med att konsumenterna har blivit mer miljömedvetna måste marknads- kommunikationen anpassas efter detta. Idag är det många företag som använder sig av ett miljöbudskap i sin annonsering. Syftet med uppsatsen är att studera hur PLM och Tetra Pak utformar sin miljöannonsering gentemot allmänheten och hur de får den att verka trovärdig. Författarna har gjort en kvalitativ undersökning med djupintervjuer. De har intervjuat fem chefer för att höra deras personliga åsikter om miljömarknadsföring. De utgår från en deduktiv ansats då de testar en teori med den verklighet som förpackningsbranschen lever i. Deras resultat pekar på att ett miljöarbete måste börja i den egna organisationen. Man måste i ett första steg ta hänsyn till de anställdas arbetsmiljö. Sedan ska man se till att det miljöbudskap som man vill förmedla finns väl förankrat i den egna organisationen. Miljömarknadsföring inbjuder till granskning och det finns ett stort antal intressenter att beakta. Omgivningen består inte enbart av företagets egna kunder utan även av människor som drabbas av nedsmutsningen.
 • 166.
  Almér, Stefan
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Andersson, Fredrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Gyllving, Jesper
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Swärdh, Johan
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Marknadsplanläggningsprojekt Preconal AB1996Student paper second termStudent thesis
 • 167.
  Almér, Stefan
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Andersson, Fredrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Gyllving, Jesper
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Swärdh, Johan
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Produktplanläggningsprojekt Preconal AB1996Student paper second termStudent thesis
 • 168.
  Almér, Stefan
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Andersson, Fredrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Gyllving, Jesper
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Swärdh, Johan
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Projekt CentraSug1995Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Product improvement project, of a granulate transporter for the plastic industry. From existing to improved product with all its methods and systematics.
 • 169.
  Almér, Stefan
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Swärdh, Johan
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Project BeamSwitch1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  The project concerns a method of diverging higheffect laser beams with an angle of 90 degrees. Its designed for YAG-lasers with an effect up to 2.5 kW and a beam diameter of 20 mm.
 • 170.
  Alnström, Pernilla
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Gustafson, Henrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Holm, Christina
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Strömfelt, Gordon
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kompostmaster1995Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Hushållningssällskapet in Halland wants to reserch the market for a kompost
 • 171.
  Alnström, Pernilla
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Gustafson, Henrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Holm, Christina
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Strömfelt, Gordon
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kompostmaster: (PPL)1995Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Hushållningssällskapet in Halland wants to reserch the market for a kompost
 • 172.
  Alriksson, Sofie
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET). Halmstad University.
  Torstenson, Emma
  Halmstad University. Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Intern Marknadsföring: En rapport om intern marknadsföring inom produktionsföretag2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utifrån den teori som idag finns om intern marknadsföring upptäckte vi som forskare för dennarapport att det skrivits relativt lite om intern marknadsföring i produktionsföretag jämfört med itjänsteföretag, varför vi såg det intressant att gå djupare in på detta område. Vi diskuteradedärefter syftet med rapporten som blev att kartlägga hur intern marknadsföring tillämpas i ettproduktionsföretag utifrån de tre olika perspektiven; utbildning, informationsspridning och kundmedvetenhet.Detta för att få en inblick i hur produktionsföretag agerar inom intern marknadsföring.Utifrån detta syfte kom vi fram till följade problemformulering; På vilket sätt tillämpasintern marknadsföring i stora produktionsföretag i Sverige med perspektiv mot utbildning,informationsspridning och kundmedvetenhet? Utifrån teorin valde vi att intervjua två lämpligaproduktionsföretag som fick ligga till grund för vår insamlade primärdata. Vi valde att intervjuatvå personer i varje företag, en operatör och en i ledningen. Efter att vi sammanställtintervjumaterialet fick intervjurespondenterna gå igenom underlaget för att skapa högre validitetoch trovärdighet för vår rapport.

  Med denna uppsats har vi kommit fram till följande slutsats; att produktionsföretag är oeniga omvem som är kund, lojalitet och tillfredställelse uppnås inte enbart genom företagsprodukten ocharbetsuppgiften, kunskap i form av information kan öka personalens effektivitet och motivationsamt att större vikt bör läggas på utbildning av personalens kundmedvetenhet.

 • 173.
  Alsén, Jonna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Effekten av stretching2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  En studie som undersökerom det finns någon skillnad på stretchingens effekt på hamstringmuskulaturen mellan kvinnor och män.

 • 174.
  Altmann, Peter
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Kämpe, Oskar
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  AN OPEN INNOVATION APPROACH TO THE RADICAL INNOVATION PROCESS: An Analysis of the Management of the Process of Radical Innovation in an Open Innovation Paradigm2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis amends some existing theoretical gaps and an overall lack of empirical studies regarding the ways R&D managers can use Open Innovation during the management of the radical innovation processes’ early development phase.Using existing theories, an interview guide and an analytical model was created. These were later used during the gathering and analysis of empirical data. Our sampling involves three of Sweden’s largest companies, representing three distinct industry fields. Interviews took place during April 2010, and all the interviewees were R&D managers with previous experience with Open Innovation and radical innovation.The results reveal that the managers do use Open Innovation when managing radical innovation, and point to both benefits and issues brought about by using Open Innovation during this process. The use of Open Innovation during the management of radical innovation can be divided into two main aspects; the actual extent to which it is used, and the ways the managers use it. Our results reveal that the extent varies from an early peak, an in between Open Innovation chasm and a final increase. Furthermore, our studies also show that the main ways the managers use OI are; exploitation and creation of revenue streams, knowledge leveraging and integration, and finally to create superior products using broad knowledge networks.

 • 175.
  Altmann, Peter
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Li, Jing
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  The novelty of Open Innovation2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Proponents of Open Innovation argue in support of its novel additions, critics however question its novelty and argue that the roots of Open Innovation predate Chesbrough. We investigate what is novel about Open Innovation by comparing predating theories and concept swith the main themes we found using a literature review. Our results indicate that the novelty of Open Innovation lies in its holistic approach. These findings were synthesized into a star model that could help both scholars and managers in their work with Open Innovation.

 • 176.
  Altmann, Peter
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Löf, Roger
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nilsson, Johannes
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Utveckling av en transponder2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Utveckling av en transponder som med befintliga tekniker erbjuder möjlighet att, över stora avstånd, lokalisera gods utom- såväl som inomhus.

 • 177.
  Altmizi, Anan
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Baic, Mladen
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ägglocksmaskin: Produktutveckling på en maskin som hanterar ägglocken2014Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 178.
  Altnäs, Jens
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Forshus, Risto
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  KnäKraft1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Målsättningen med detta arbete är att ta reda på hur krafter påverkar kondylerna (ledytorna) i knäleden beroende på valgus/varus (kobent/hjulbent). Genom att bygga en enkel modell av en knäled och utföra mätningar på den fick vi fram hur belastningen varierar på kondylerna vid olika vinklar mellan lår- och skenben. Resultatet visar att belastningsvariationen är linjär mellan kondylerna när storleken på valgus/varus ändras. Av resultatet framgår också att ju bredare knäled desto mindre risk för förslitningsskador. Mätvärderna har även verifierats matematiskt. Arbetet ger biomekaniska förklaringar till varför vissa grupper (bl.a. överviktiga och kvinnor) är överrepresenterade bland dem som drabbas av förslitningsskador. Att kvinnor drabbas hårdare kan till viss del bero på att deras knäleder är smalare. För personer som går upp i vikt kan belastningen på den enskilda kondylen öka mer än den reella viktökningen.
 • 179.
  Altnäs, Kjell
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Björcke, Johanna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Eriksson, Andreas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Näslund, Esbjörn
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Marcet strategic planning1995Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Describing Oscar Gustafsson Biredskap AB and how to market their products.
 • 180.
  Altnäs, Kjell
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Björcke, Johanna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Eriksson, Andreas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Näslund, Esbjörn
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Product strategic planning1995Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  How to implement new products in the market.
 • 181.
  Alvarsson, Mats
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Huhtala, Matti
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Projekt Elektronisk Lim-Timer1989Student thesis
 • 182.
  Alvbring, Niklas
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Ek, Daniel
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Pihl, Frank
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Balanced Scorecard: införandet hos allmännyttiga fastighetsbolag2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med undersökningen är att se om det går att enas kring en arbetsordning samt en grundläggande modell för BSC hos allmännyttiga fastighetsbolag i införandefasen.
 • 183.
  Alverstrand, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Johansson, Jenny
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Föreställningar inför en förändring2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Medvetenheten om personalen som en mycket viktig resurs har ökat under senare år och personalens förändringsvilja blir en viktig förutsättning för att klara av och lyckas med förändringar. När personalen får veta att de kommer att beröras av en förändring skapas det omedvetet eller medvetet en uppfattning. föreställning, om hur de tror att förändringen kommer att påverka dem.
 • 184.
  Alvtegen, Kristin
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Jonsson, Malin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Humankapitalets framställning i årsredovisningar1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Den lagstadgade informationen om personalen är inte tillräcklig för att kunskapsintensiva företag ska kunna visa sin verkliga tillgång, humankapitalet. Vårt syfte med undersökningen är att beskriva hur företag lyfter fram sitt humankapital i årsredovisningen. Vi ville också finna likheter och skillnader mellan företagen för att få en förståelse hur kommunikationen mellan företagen och deras intressenter ser ut. Vi tar i vår uppsats upp olika redovisningsteorier för att visa på hur redovisningen ser ut idag. Vi för även en diskussion om de normgivande organen för att visa på att de kommer få en allt viktigare roll i framtiden. Vår undersökning visar att den information som företagen lämnar om humankapitalet i sina årsredovisningar idag skiljer sig åt och detta trots att de företag som vi valt har liknande verksamheter. Detta beror till stor del på vilket syfte de har med årsredovisningen och vilken målgrupp de riktar sig till.
 • 185.
  Alvén, Alexander
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Häggström, Jonas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Vägen från kärnvärden, via varumärket, till en önskad image – En vägatlas som gör en kurvig väg rak.2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Denna uppsats syftar till att öka förståelsen för hur ett företags affärsidé och kärnvärden kan fungera som basen för dess skapande av en önskad varumärkesidentitet. Uppsatsen kommer även att belysa hur en varumärkesidentitet kommuniceras till marknaden samt de problem som kan uppstå om denna identitet misstolkas av mottagaren. Syftet är att utifrån befintlig teori skapa en teoretisk referensram avsedd att svara på det definierade problemområdet. Dessutom vill vi genom en empirisk undersökning kunna styrka det teoretiska resonemang som förs. Målsättningen är att förklara hur en affärsidé och kärnvärden tillsammans med kommunikation kan användas för att styra imagen som uppstår i konsumentens sinne. Denna uppsats är skriven utifrån en deduktiv ansats. Uppsatsen är baserad på både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning, vilka har formen av en djupintervju samt en enkätundersökning.
 • 186.
  Alvén, Alexander
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Sundström, Torbjörn
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Wallin, Anders
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Marknadsplan för Unilevers pastakoncept2003Student thesis
  Abstract [sv]
  Unilever Best Foods vill med hjälp av ett pastakoncept på allvar bryta sig in i marknadssegmentet “Food on the go”. Idén är att konsumenten skall kombinera sin egen pastarätt på kort tid. I konceptet ingår en brandad pastamaskin, frys, tallrikar, pastasås och frusen förkokt pasta
 • 187.
  Alwå, Pär
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Andersson, Ulf
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Axelzon, Fredrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Johansson, Mattias
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Märkesidentitet: ett sätt att stärka varumärket1998Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  På senare år har det blivit allt viktigare för företag och organisationer att skapa sig en stark märkesidentitet, vilket är en viktig del av varumärket. Uppsatsens problem och syfte var att undersöka varför och hur ett företag arbetar med att stärka sin märkesidentitet utifrån Mats Urdes fyra centrala punkter: profil/image, positionering, personlighet och företagsidentitet.
 • 188.
  Alwå, Pär
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Johansson, Mattias
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Utvidgning av modermärket- en balansgång mellan att förstärka eller minska varumärketes fokus1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Uppsatsen skrevs utifrån hur företag i dagens läge hanterar sina varumärkesportföljer. Efter hand som marknaderna globaliseras ökar också konkurrensen vilket gör det viktigt för företag att fokusera sig till att enbart tillfredsställa ett behov eller koncept. Företag har ett stort behov av att växa och när de växer gör de ofta det genom att utnyttja sitt modermärke med hjälp av varumärkesutvidgningar eller diversifieringar. Vad som är viktigt vid en utvidgning är att den görs på rätt sätt så att företaget håller sig inom varumärkeskategori. Om företag utvidgar sig på ett ofukuserat sätt ( utanför sin varumärkeskatogori) uppstår risken att företaget vattnar ur sina varumärkens identiter samt splittrar ledningsbesluten så den rör sig i olika färdriktningar. För att skapa nytt perspektiv på hur företag kan arbeta för att utvidga sig utan att förlora modersmärkes fokus, har vi skapat en modell som baseras på uppsatsen teoretiska referensram. I empirin jämför vi vår modell med ett varumärkesinriktat företagts varumärkesstrategi.
 • 189.
  Alzueta, Miriam
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Monreal, Amaia
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Pierredon, Mathieu
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  How does a company reach and maintain its leadership?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  The main topic for the thesis has been the leadership in an industry. The problem areas we worked on were how a firm reaches a leadership position in an industry and how it maintains it. The Comparative Advantage Strategies of Porter (1985) have been used as our main theoretical framework for this study. Concerning our empirical data, we conducted a survey of the fast food industry. We conducted 100 questionnaires in four european countries in order to collect the data we needed for the analysis. In this latter part, we cleraly underlined the main role of the differentiation strategy as the most effective one to reach and maintain leadership in an industry.
 • 190.
  Amanda, Hugosson
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Carolina, Martinsson
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Konstruktion och design av duschredskap2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna rapport presenteras ett examensarbete som syftar till att ta fram idéer för en användarvänlig produkt, anpassad till dusch- och badrumsmiljöer som gör att äldre och funktionsnedsatta kan klara sig mer självständigt i hemmet. Arbetet har utförts tillsammans med uppdragsgivaren Jörgen Carlsson, produktchef på företaget Macro International AB (Macro) som tillverkar, utvecklar och säljer badrumslösningar med duschar och möbler. Examensarbetet har genomförts på Högskolan i Halmstad under våren 2014 och omfattar 15 högskolepoäng.

  Målet med projektet var att utifrån ett valt koncept utveckla en prototyp som passar till Macros nuvarande duschsortiment samt ta fram konstruktionsritningar för eventuell tillverkning av produkten. Produkten skulle vara lätt att montera för privatpersoner samt utstråla den känsla, enkelhet, personlighet och spänning som företaget strävar efter i alla sina produkter.

  Arbetet inleddes med en omfattande marknadsundersökning där tolkningen och resultatet av undersökningen tillsammans med uppdragsgivarens åsikter ledde till ett antal idéer att gå vidare med och utveckla. Två designmetodiker har kombinerats med en konstruktionsmetodik vilket har lett till ett slutligt resultat av ett duschredskap som kan användas som stöd i Macros duschar ”Skagen” och ”Fjord”. En prototyp av produkten tillverkades i Macros 3D-skrivare. Bildrenderingar och en monteringsfilm gjordes med hjälp av KeyShot 4, Catia V5 och Photoshop CS6. Även färdiga ritningar som kan användas vid en eventuell tillverkning är bifogade i rapporten.

 • 191.
  AmarMahdi, Amar
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Säll, Gustav
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Luft/luftvärmepump: - Med möjlighet till återvinning2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden has long had access to low electricity prices due to the wide availability of hydro and nuclear power. This has now changed because of today's rising electricity rates resulting in increasing heating costs for properties, especially in the properties with electric heating systems.

  "Ankaret" is a parish for "Svenska Alliansmissionen", which is located at "Gullbrannagården".The parish has installed electrical radiators and an exhaust ventilation system that makes the energy demand high due to the large ventilation flows. The building was built as the price of electricity was still low and would reduce energy use today by combining its heating system with an air/air heat pump. The heat pump delivers more heat into the room than the electrical energy that it uses. This lowers the electricity needs. At present, the Assembly pays 22 000 SEK for electricity, water and sewage.

  The report's purpose is other than to install a heat pump to improve an air/air heat pump with a very simple solution. Air/air heat pumps have a lower COP-factor in cold out temperatures when the most energy is needed in the building. Suggesting an unusual placement of the heat pump in order to take advantage of an otherwise unused energy source. By placing the heat pump near the exhaust ventilation to use the heat that would otherwise just had been energy losses. In this report a discussion with three options for recovering heat from the ventilation system will take place. The added heat to the heat pump will reduce the temperature difference and thus increase the COP-factor to allow it to supply more heat to "Ankaret". The defrosting of the outer part (the evaporator) performs at cold temperatures due to icing will be lowered which further improves the heat pump.

  The report will also identify the transmission and ventilation losses for "Ankaret" to assess the energy need. An estimation of household electricity (lighting, appliances, etc.) and hot water use will be carried out in order to obtain an approximate value for how much electrical energy the building use. In addition, there will also be two alternative heating systems which have a similar function as an air/air heat pump that uses heat from a ventilation system. This is a "FTX" ventilation system and an extractor heating pump. This is to see the difference in the investment cost for the three different systems and the energy savings.

  The result of the energy inventory shows an overall energy use at 37 000 kWh/year of these 5 500 kWh/year household electricity and water heating. The specific energy use for heating is 180 kWh/m2  and year.

  The result also shows an economic aspect over which of the three heating system with the shortest payback period in relation to the investment cost. The pay-of-method shows that air/air heat pump has the shortest payback period.

 • 192.
  AMIMEUR, Rachel
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  NOCERAS MULET, Caterina
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Consumer's behavior and trust in E-commerce2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Consumer’s behavior and trust in E-commerce.

  Authors: AMIMEUR Rachel and NOCERAS MULET Caterina

  Supervisor: LJUNGQUIST Urban

  Level: Bachelor Thesis in Business and Administration, Marketing

  Key words: E-commerce, consumer’s behavior, buying behavior, Trust, pure players…

  Purpose: The purpose is to explore how people working in E-commerce can encourage customers purchase decision on internet by improving customer trust during the purchase.

  Frame of references: First of all, we give a definition of consumer behavior following by characteristics affecting it and a description of different king of buying behavior. Then, we describe the buyer decision making process for a known product or an innovation. We bring some knowledge about trust in E-commerce. Finally, we present our conceptual framework.

  Method: First, we explain the methodological approach and then the research design. After this, we explain which research method we took and why. Finally, we explain the writing of our survey.

  Conclusion: Trust in E-commerce can be brought through for elements: product quality, payment security system, E-customer relation management, website quality and time of delivery.

 • 193.
  Amin, Handren
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  A comparative study of 2 CAD-integrated FE-programs using the linear static analysis2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This Master’s thesis is summery of a comparative study of 2 commercial CAD-integrated

  FE-programs. These FE-programs were CATIA v5 and ABAQUS 6.3-7. The primary

  objective of this study is to investigate the basic FEA capabilities of CATIA and

  ABAQUS 6.7-3 in performing the linear static analysis and to identify whether there are

  any differences and similarities between results the both Finite Element FE codes give.

  The overall research question in the present thesis is: Do different FE programs, here

  CATIA and ABAQUS, give the same results for FE analysis giving the same models if

  subjected to the same boundary conditions? This research seeks to achieve its aims

  through making a comparative qualitative study. Certain pre-selections were performed in

  advance of conducting Finite element analysis and the comparison process to ensure that

  results would reflect only the most relevant and meaningful differences and similarities

  between the both FE-codes. Five different 3D solid models have been selected to perform

  linear static Finite element analysis on. All these models (case studies) are created in

  CATIA V5 and the linear static analysis conducted on using FE-codes CATIA v5 and

  ABAQUS 6.7-3. Three static responses (results) of the linear static analysis have been

  adopted as criteria for comparisons purposes. These criteria were: (1) displacements, (2)

  Von Mises stress, and (3) principal stress. The results of comparisons showed that there is

  a very good agreement in most cases and small gap between in a few cases. Results of

  this study demonstrate that the both FE-programs CATIA v5 and ABAQUS 6.7-3 have

  good capabilities to perform FE-analysis and they give very near results. Reason behind

  differences is that each of them uses a different algorithm for solving problems. The final

  answer for the research question is given with valuable recommendations for future work

  in the scope of this research.

 • 194.
  An, Xing
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Recent developments in wetland technology for wastewater treatment2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Constructed wetlands for wastewater treatment have substantially developed in the last decades. As an eco-friendly treatment process, constructed wetlands may enable the effective, economical, and ecological treatment of agricultural, industrial, and municipal wastewater. The present study reviews the recent developments in wetland technology for wastewater treatment from articles published from 2011 to 2012. The papers were searched from Web of Science using the key words constructed wetland and wastewater treatment. Up to 32 articles were selected and a table describes the recent enhancements in wetland treatment technology. Some articles presented notable results, with higher pollutant removal rates or related to some important factors in removal processes. These articles were separated into three main parts, namely, enhancement of nitrogen removal, phosphorus removal and recovery, and wetland contribution to heavy metal removal. The recent trends in the enhancement of wetland treatment were identified. The major enhancement methods for nitrogen, BOD, and COD reduction are hybrid water flow wetland designs and the combination of porous substrates with conventional gravel. Organic substrates, such as wood mulch and rice husk, are a suitable option for the upper porous media. The recent promotion of phosphorus removal involves a solution to internal loading and an inexpensive substrate source. Fragmented Moleanos limestone and alum sludge cake from the water plants present the feasibility of P removal. The main improvement in heavy metal removal depends on the substrate and combination of different treatment methods. Additionally, the free water surface constructed wetland was proven as a stable heavy metal treatment method. Vegetation was confirmed to enhance the removal rate of all wetland types for all kinds of pollutants. However, the species of the vegetation does not significantly influence the removal rates.

 • 195.
  Anderberg, Cecilia
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Characterisation and function of cylinder liner surfaces2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The demands on decreased environmental impact from vehicles force the automotive industry to develop engines with reduced engine oil and fuel consumption. Engine oil consumption is recognized to be a significant source of pollutant emissions. Unburned or partially burned oil in the exhaust gases contribute directly to hydrocarbon and particulate emissions. Engine oil and fuel consumption are to a great extend controlled by the topography of the cylinder liner surface.

  Recent engine tests have shown a promising reduction in oil consumption when using cylinder liners with a smoother finish than the current plateau honing.

  One approach to produce smoother liner surfaces is to replace SiC ceramic honing stones with diamond tools. However, event though the diamond honing process results in higher productivity, improved demands of quality control is needed to monitor the degree of cold worked material - “blechmantel” (German), and the resulting risk of increased wear and scuffing.

  A number of petrol and diesel engine cylinder liners have been mapped to be able to verify the quality and consequences, in terms of wear and function, of the honing process. A new mapping method, combining SEM images and quantitative image analysis with traditional 2D profilometry has been developed and tested in this study. The liners where tested in a reciprocating rig of 8 mm stroke and with a frequency of 10 Hz, simulating the top-dead center conditions in a running engine.

  The tests where carried out in high- and low pressure conditions with smooth respectively rough liner roughnesses against PVD coated piston rings. The developed surface mapping method was employed before and after the test to study effect of running-in wear on the surface, features characterized with the SEM- and the 2D profilometer.

  The results show that combining SEM- and profilometric methods gives a good picture of the effects of varying the cylinder liner pressure and roughness. The roughness of the core decreases more for diesel liners than for petrol liners. In average (rough and smooth liners) the diesel core roughness decreases 265% while the petrol liners average on a 60% decrease. Blechmantel- and Irregularities ratio show a high sensitivity to varying conditions and decrease 1180% to 100% for the diesel liners while the parameters increase between 106% to 18% for all the petrol liners. A probable cause is the more severe diesel high pressure run-in conditions are able to effectively “truncate” the plateaux and remove residing plastically deformed un-cut honing residues while the less severe petrol liner conditions not manage to remove the blechmantel and irregularities in an important extent.

 • 196.
  Anderberg, Michael
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Chalhoub, Salman
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Värdeskapande: Finns det skillnader mellan självständiga och syndikerade investeringar?2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Denna studie handlar om venture capitalbolag i Sverige. Denna bransch har det senaste årtiondet skapat sig en stark ställning i den svenska ekonomin. Ett utmärkande drag för just ett venture capitalbolag är dess aktiva engegemang i sina portföljbolag. Detta kallas för värdeskapande
 • 197.
  Anderberg, Staffan
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nielsen, Göran
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Wärnegård, Marianne
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Franchising ett annorlunda affärssystem1991Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Denna uppsats behandlar franchising som affärssystem med de möjligheter och problem som franchisertagare upplever. Som studieobjekt har vi haft Datack AB i Halmstad, ett företag som tidigare varit franchisetagare inom Kontorsutvecklingskedjan men numera är ett obundet företag. Vi har studerat vad litteraturen ger för bild av franchising och utifrån den gjort en jämförelse med hur Datack har upplevt tiden inom kedjan. Undersökningen har också försökt ge svar på varför Datack lämnade franchisekedjan samt ringa in de problem och möjligheter som företaget ställdes inför i den situationen.
 • 198.
  Anderbjuv, Carl
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Bergström, Magdalena
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Qwist, Karin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Vad gör ledare på små tillväxtföretag?2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 199.
  Anders, Fahlström
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Robert, Sanell
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Svenska underleverantörer i en globaliserad värld, hur möter personbilsindustrins sekundärleverantörer framtiden?2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  Nine 2-tier suppliers in the Swedish car industry are examined in order to find out their strategic response to the requirements and trends in the Swedish car industry. The paper is based upon a theoretical framework that is analyzed and compared with the empirical data from the interviews. The purpose is to find a pattern regarding the suppliers’ strategic responses and which requirements and trends they experience, but also to find out differences between the theoretical framework and the empirical data. The result shows on an obvious pattern where the suppliers tend to concentrate their strategic response on technical specialization. With the technical specialization as a base the suppliers further concentrates their strategic response towards production skills, function knowledge, material skills and the ability to act in networks. The most obvious requirements that they see is a constant price reduction, high demands regarding quality and precision in delivery, in-house product development and geographical nearness to the customer. The research available is very much applicable in the context of the 2-tier supplier of the Swedish car industry.
 • 200.
  Andersen, Evelina
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Selsmark, Anna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Produktplaceringens effekter på svenska konsumenter: en fallstudie av TV-serien Solsidan.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

                                            Sammanfattning

  Titel:

  Produktplaceringens effekter på svenska konsumenter: en fallstudie av TV-serien Solsidan.

  Författare:

  Evelina Andersen och Anna Selsmark

  Handledare:

  Klaus Solberg Søilen

  Nivå:

  Kandidatuppsats, Marknadsföring 15 Hp, VT 2013.

  Nyckelord:

  Produktplacering, varumärke

  Problemformuleringar:

  (1) Hur uppmärksamma är svenskar gällande produktplacering i serien Solsidan? (2) På vilket/vilka sätt påverkas svenskar av produktplacering i serien Solsidan? (3) Hur påverkas svenskars attityder gentemot de produktplacerade varumärkena i serien solsidan? (4) Är produktplacering en effektiv metod i svenska serien Solsidan gentemot svenskar? (5) Hur uppfattar svenskarna produktplaceringen i serien Solsidan?

  Syfte:

  Syftet med denna uppsats är att undersöka effektiviteten av produktplacering i svensk television samt hur medvetna de svenska tittarna är gällande produktplacering.

  Metod:

  Vid besvarandet av våra problemformuleringar har vi använt oss utav en kvantitativ undersökningsmetod med ett induktivt tillvägagångssätt. Visning av serien solsidan som efterföljts enkätundersökningar om avsnittet som visats.

  Teoretiskt perspektiv:

  Tidigare produktplaceringsforskning redogörs i olika delar rörande typer, etik och varumärkesimage.

  Empiriskt perspektiv:

  Primärdata presenteras för de 153 respondenterna som det genomförts visningar med.

  Analys:

  I kapitlet ställs empirin mot redan befintlig teori och analyseras.

  Slutsats:

  Konstaterade slutsatser, reflektioner och framtida forskning.

1234567 151 - 200 of 5281
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf