hh.sePublications
Change search
Refine search result
26272829 1401 - 1448 of 1448
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1401.
  Wärnestål, Pontus
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Kan man föreläsa på ett bibliotek?: Kombinerad lärande- och designmiljö på fältet2012In: NU2012: Gränslöst lärande: Göteborg 17-19 oktober 2012: konferenskatalog, 2012, p. 29-31Conference paper (Refereed)
 • 1402.
  Wärnestål, Pontus
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Lindqvist, Mats
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Course Structuring for Procedural Knowledge in Interaction Design Education2012In: IRIS 35: Proceedings of the 35th Information Systems Research Seminar in Scandinavia: Designing the Interactive Society, Uppsala: Department of Informatics and Media, Uppsala University , 2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Society’s use of increasingly complex information technology is, in a long-term perspective, shaped by the way we train our future designers and developers of information systems. By preparing students for practice on the field, in complex use-contexts, we aim to help student’s bridge theory and practice, thereby helping them incorporate procedural knowledge and reflective practice in their skill repertoire. This paper presents a new course structure founded on active, contextual, and peer-based formative learning. Based on student and teacher reflections from two implementations of a course in Interaction Design, we find that our approach enhances the students’ understanding, and assimilation, of the reflective aspect of interaction design practice.

 • 1403.
  Wärnestål, Pontus
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Lindqvist, Mats
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Designerly Ways of Teaching and Learning: A Course Structure for Interaction Design2013In: Journal of Learning in Higher Education, ISSN 1936-346X, Vol. 9, no 1, p. 179-188Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Society´s use of increasingly complex information technology is, in a long-term perspective, shaped by the way we train our future designers and developers of information systems. By preparing students for practice on the field, in complex use-contexts, we aim to help student’s bridge theory and practice, thereby helping them incorporate procedural knowledge and reflective practice in their skill repertoire. This paper presents a new course structure founded on active, contextual, and peer-based formative learning. Based on student and teacher reflections from two implementations of a course in Interaction Design, we find that our approach enhances the students’ understanding, and assimilation, of the reflective aspect of interaction design practice.

 • 1404.
  Wärnestål, Pontus
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Lindqvist, Mats
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Designerly Ways of Teaching and Learning: A Course Structure for Interaction Design2012In: Joint International Conferences 2012 Academic Business World International Conference & International Conference on Learning and Administration in Higher Education: Proceedings, 2012, p. 79-79Conference paper (Refereed)
 • 1405.
  Yalcin, Hamza
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  ” Allt börjar och slutar med dig”      :   Aktörskap  hos studenter med invandrarbakgrund2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med denna kvalitativa studie var att få en djupare förståelse för aktörskap hos studenter med invandrarbakgrund. En tidigare delrapport visade att studenter med invandrarbakgrund på Högskolan i Halmstad höstterminen 2007 hade delvis annorlunda föreställningar om, förhållningssätt till och prestationsnivå i utbildningen än studenter med nordisk bakgrund på samma program. Jag bestämde mig för att skapa en djupare förståelse kring hur dessa skillnader mellan studenter med invandrarbakgrund och svensk bakgrund ser ut, vad de nämnda skillnaderna kan bero på och vilka konsekvenser de kan leda till. Jag valde begreppet aktörskap som utgångspunkt och använde mig främst av Freire som teoretiker i min studie. Jag samlade empiri med hjälp av kvalitativa och semistrukturerade intervjuer och diskussioner.  Resultatet pekar på en traditionell studentroll som stämmer överens med en s.k. ”bankutbildning” som bygger på ett anpassningsinriktat lärande, vilket kan resultera i okritisk kunskap, underlägsenhetskänslor och motivationsförlust hos studenter med invandrarbakgrund.

 • 1406.
  Yorgun, Helin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Högläsning ur elektroniska böcker: En kvalitativ studie om en ny företeelse av högläsningspraktiker inom förskolans verksamhet.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med grund i tidigare forskning som belyser problematiken om att barn lämnas ensam med digitala verktyg vid högläsning av elektroniska böcker har denna studie fokuserat på högläsning av elektroniska böcker med pedagoger. Syftet med studien är att undersöka vilka kunskaper inom literacy som konstitueras när pedagoger läser högt ur elektroniska böcker. Studien har tar sin utgångspunkt ifrån följande frågeställningar, Vad kännetecknar pedagogens handlingar under högläsningsaktiviteten av den elektroniska boken och hur möjliggör handlingarna interaktionen mellan deltagarna? Vilka kunskaper medierar den elektroniska boken till barnen? samt Hur medierar den elektroniska boken dessa kunskaper? Studien grundar sig på ett sociokulturellt perspektiv på lärande och genomfördes utifrån en kvalitativ ansats med observation som metod och videodokumentation samt fältanteckningar som dokumentationsverktyg. Observationerna skedde på en avdelning, på en förskola, i södra Sverige med barn i åldern 2-4 år. Resultatet har analyserats med analysmetoden interaktionsanalys och är tematiserad tre i teman, Pedagogens handlingar som ett stöd för barns begreppsförståelse, Pedagogens handlingar som ett stöd för e-bokens hotspots  och E-bokens mediering av begrepp. Resultatet visar hur pedagoger genom verbala och icke-verbala handlingar stöttade barns begreppsförståelse samt vägledde de genom e-bokens interaktiva funktioner och berättelse. De verbala handlingarna kännetecknas av undervisande frågor, uppmaningar och vägledning medan de icke-verbala handlingarna är blickarnas riktning, gester och fysisk beröring. Pedagogernas handlingar har även möjliggjort interaktion mellan deltagarna. Ett annat framstående resultat är hur e-boken medierade olika begrepp för barnen genom sina illustrationer, animationer och ljudeffekter. Dessa interaktiva funktioner levandegjorde begreppen stundvis och gav barnen möjlighet att delta i undervisningen, istället för att endast lyssna.

 • 1407.
  Zetréus, Emma
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  ”Jag ser det som en buffé av möjligheter för mig i mitt klassrum”: En kvalitativ studie av fyra gymnasielärares uppfattningar om digitala medier och verktyg i undervisningen i religionskunskap2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en kvalitativ analys av fyra lärares, som undervisar i religionskunskap på gymnasiet, uppfattningar och åsikter av att undervisa med digitala medier och verktyg i undervisningen. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka digitala medier och verktyg som används av fyra gymnasielärare, som arbetar på två olika skolor i samma kommun, i deras undervisning i religionskunskap. Uppsatsen ska ge svar på vilket sätt som de digitala verktygen används i lärarnas undervisning. Även hur deras uppfattning är om digitala medier och verktyg i undervisningen samt hur de anser att det mottas av eleverna. Frågeställningarna som besvaras i uppsatsen är; ”Vilka digitala medier och digitala verktyg använder sig fyra gymnasielärare, på två olika skolor, av i skolan och i undervisningen i religionskunskap?”, ”På vilket sätt använder sig gymnasielärarna av digitala medier och digitala verktyg i undervisningen i religionskunskap?” samt ” Vilken uppfattning har gymnasielärarna om användningen av digitala verktyg i undervisningen i religionskunskap, samt hur de upplever att eleverna har för uppfattning om digitala verktyg i undervisningen?”

  Metoden som används är kvalitativa intervjuer. Empirin analyseras med hjälp av Frida Monséns undervisningsmodell samt Karin Nygårds tre kompetensområdena inom digital kompetens. Resultatet är att lärarna använder sig av digitala medier och verktyg i sin undervisningen men vilka de använder skiljer sig mellan lärare och mellan skolorna. De använder sig av bla. av Digilär, MTM, UR, SLI, olika presentationsverktyg, digitala quiz och prov m.m. Ett annat resultat är att uppfattningen om digitala medier och verktyg i undervisningen är generellt väldigt positiv. Lärarna anser att det är smidigare än tidigare att genom digitala medier att få fram information, lekitonsplaneringar och tillgången till t.ex. filmer.

 • 1408.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT). Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Contrasts in Teacher Educators´ Discursive Positions; an Effect of Changes in Educational Policy Discourses?2017In: ECER 2017" Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and the role of educational research”, 2017Conference paper (Refereed)
 • 1409.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Coteaching in ”music-drama”: An arena for joint creative learning2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In an aesthetic methods course within teacher education, teachers and students experienced that the different aesthetic subjects and the teachers were separated from one another. In order to improve subject collaboration and joint professional reflection in action, a coteaching project in “music-drama” was initiated. The aim of the project was to investigate how three aesthetic teachers in teacher education engaged in a coteaching project concerning music and drama and to explore the potential of coteaching in addressing the issue of providing a more integrated approach to teacher learning.. The project was designed in three phases; coplanning, coteaching and coevaluation (Murphy & Scantlebury, 2010). The aim of the study was to analyse how a music teacher and two drama teachers reflected in action in a coteaching project. The theoretical framework is sociocultural, where aspects of learning from ´the other´ in praxis by working in a ZPD is of special interest. Empirical material consists of classroom reflections in action, focus group conversations and students´ written reflections. Preliminary findings show three prominent patterns in the empirical material: • creativity as a problem solver, • synergies in subjects parallels • differences as resources for joint learning. Coteaching provided an arena for joint creative intutitive learning where trust among the teachers enabled them to work in their ZPD, a process that acquired courage and self-confidence. In conclusion, the teachers´ reflections in action appeared as expressions of being in their zone of proximal development, where courage and trust were crucial in order to engage in mutual professional learning.

 • 1410.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Inclusion functioning as exclusion: new students entering the Academy of Music in Sweden2015In: Teachers and Teaching: theory and practice, ISSN 1354-0602, E-ISSN 1470-1278, Vol. 21, no 3, p. 277-288Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents findings from a pioneer study addressing the first co-action between students with intellectual disabilities and an Academy of Music in Sweden. The aim of the article is to study and discuss subject positions that are constructed in rhythmic lessons related to a gathering where students with intellectual disabilities interact with a group of Master of Education in Music students at an Academy of Music, and also to describe how constructions of identity are manifested in the interaction between the actors. With poststructuralist and social constructionist theories as theoretical framework, video observations were conducted to enable an overarching view of the pedagogic practice. The findings reveal that the gathering between the groups becomes an expression of inclusion functioning as exclusion, since the teacher’s position the students with intellectual disabilities in ways that obstruct equal interaction with the other student group. Finally, implications of the findings are discussed in addition to inclusion as an ideal model in educational settings.

 • 1411.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  Göteborgs universitet, Högskolan för scen och musik, Göteborg, Sverige.
  Musiklärares val av undervisningsinnehåll: En studie om undervisning i ensemble och gehörs- och musiklära inom gymnasieskolan2009Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The way in which music teachers choose and use the subject content in ensemble and music theory in the upper secondary school is focused in this study. The point of interest is the everyday classroom teaching of music teachers. The intentions that music teachers have with their teaching is also studied.

  This thesis is a study of music teaching and is a subject-didactic investigation, inspired by variation theory. The overarching aim of the thesis is to study how music teachers in upper secondary school choose teaching content when teaching ensemble and music theory. The teachers’ use of the teaching content implies that they choose to focus and teach certain parts in their teaching. This choice of con- tent and how it is used is in focus in this study. The research questions are: How do music teachers choose teaching content when teaching ensemble and music theory in upper secondary school? How do music teachers use the teaching con- tent in their teaching?

  The data collection includes video-documented lessons and qualitative inter- views with five music teachers in upper secondary school in 2004.

  The analysis reveals two different choices of content. When the teachers have music and theory as the content of their teaching, it is the content that guides the teaching methods, where the teacher uses a fixed content, which is then presented in different ways; this was mainly in music theory. When the content is music activities, the music teachers adjust the activity-based content in accordance with the level of the pupils’ skills in ensemble. The differences that occur in the varia- tion theory results are closely related to the teaching content. The foundations of the two different choices of content that are made by the music teachers, as well as the significance of the learning objects, are finally discussed. 

 • 1412.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Practical and Theoretical Knowledge in Contrast: Teacher Educators´ Discursive Positions2017In: Australian Journal of Teacher Education, ISSN 1835-517X, Vol. 42, no 8, p. 29-42Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Higher education in general and teacher education in particular have been subjected to significant changes. As there are few studies examining how actors rhetorically position themselves within this context, the ambition of the paper is to study conversations between teacher educators related to norms and values in education. The aim of the paper is to study interpretative repertoires and subject positions that are constructed in conversations between teacher educators and to discuss these in relation to qualities in teacher education.The theoretical framework emanates from post-structuralist and social constructionist theories. The empirical material consists of group conversations with teacher educators. The findings reveal that the practical and theoretical appear to be in contrast, which in turn seem to affect education quality. Finally, implications of the findings are discussed, where a future diagonal diverse discourse, combining theoretical and practical knowledge, is argued for.

 • 1413.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Why using a digital learning platform?: Teacher and school leader conversations about digital devices in teaching2018In: ICERI2018 Proceedings / [ed] L. Gómez Chova, A. López Martínez & I. Candel Torres, Seville: The International Academy of Technology, Education and Development, 2018, p. 9372-9376Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  At present, digital technologies are implemented in school and as such, influence teachers´ practices in different ways. Digital resources could involve a reconsideration of the concept of learning in educational contexts, as well as a change in teachers´ roles and practices in the classroom. In an implementation process, different agendas and arguments could be in conflict. This is in great need of further studying, enabling a more complex discussion, giving emphasis to varying arguments concerning digital resources in school. Based on these considerations, this study focuses on a secondary school, where the municipality has decided to implement a software related to a digital learning platform for different teaching subjects. For the specific software, the software company needs to approve teachers´ design before allowing them to accomplish their teaching. In this way, it might be assumed that the software company governs the teachers´ in a way that could have consequences for their possibilities to implement their professional knowledge into their teaching practice. The aim of this paper is to study dialogues between principal and teachers related to the implementation of a digital platform in teaching, and further to discuss in what way this digital platform influences on teachers´ teaching practices. The empirical material consists of group conversations during staff meetings between principal and teachers. The theoretical framework emanates from social constructionist and poststructuralist theory, with discursive psychology and discourse theory as methodological approach. Findings reveal several aspects in the conversations, presented as different interpretative repertoires. From a principal perspective, the repertoire of persuasion is characterized by stressing positive aspects of the learning platform, regardless of subject. The principal is positioning himself as knowledgeable of the digital platform on a general level. From a teacher perspective, two repertoires appear. The repertoire of promoting is characterized by emphasizing the digital platform as user friendly for the students, while the repertoire of resistance implies questioning the adequacy of the platform related to subject matter content and student learning. The former implies that the teachers are positioning themselves as supporters of the digital platform whereas the latter means teachers positioning themselves as disputing the adequacy of the platform related to student needs. Concludingly, according to the repertoire of persuasion and the repertoire of promoting, student learning and student needs related to a specific subject matter content is considered as less important, than implementing the digital platform per se. From an educational perspective, several problematic aspects on teaching quality as well as on teacher agency appear. These aspects, as well as implications for secondary school settings, are finally discussed in addition to digital technologies as an influential tendency.

 • 1414.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Ericsson, Claes
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Studenter med intellektuell funktionsnedsättning i rytmikundervisning inom högre musikutbildning: subjektspositioner, identitet och kunskapsbildning2013In: Nordisk musikkpedagogisk forskning: Årbok, ISSN 1504-5021, Vol. 14, p. 105-125Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article is based on a larger research project where the overall ambition is to critically discuss the encounter between students with intellectual disabilities and the Academy of Music. The aim of the article is to study the subject positions that are offered to the students, and how identity is constructed in interaction between the participants in teaching situations. The aim is also to describe the knowledge formation in a broad sense. The theoretical points of departure are the poststructuralist and the social constructionist theories, where the subject is considered as an agent that constructs reality in social interaction, but also as restricted by prevailing discourses. Discourse analysis is being used, with the aid of analytic tools developed within discursive psychology. Two different promi- nent discourses in rhythmics are identified: the protective therapeutic discourse, and the reproductive musical discourse. As a final conclusion, subject positions as well as knowledge formations contained in these discourses are discussed. 

 • 1415.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Ericsson, Claes
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  The silenced discourse2012In: NORDISCO 2012, Book of Abstracts, 2012, p. 77-77Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study, based on a larger research project, the ambition is to problematize the first appointment between persons with intellectual disabilities and Swedish Higher Music Education. The aim of the study is to investigate subject positions that are constructed in eurhythmics related to the appointment between a group of students with intellectual disabilities and a group of student teachers, and to study how identity is constructed in interaction between the actors. Also, the aim is to describe the knowledge formation that is materialized. The theoretical framework is built on post-structuralist and social constructionist theory. Discursive psychology has been useful in the micro analysis of the situations in the classroom. A Foucault inspired analysis has contributed with an overarching view on the concept of discourse as well as a point of departure to reveal the silent discourse. Finally, Discourse theory as it is formulated by Laclau and Mouffe is suitable for discussing different available subject positions and a so called overdetermined identity. Inspired by an ethnografic approach, video observations were made for an extended period of one term in order to develop an understanding of the culture constructed in the practice. The results show that the silenced discourse, the unspeakable, is constructed from the fact that the students with intellectual disabilities both are insufficiently skilled for the task as leaders in eurhythmics, and less skilled than the student teachers. When the teachers feel awkwardness spreading among the visiting students, they use verbal and bodily strategies trying to cover up the fact that the disabled students do not possess adequate skills. Finally, the silenced discourse is discussed in addition to a hegemonic discourse in the Swedish politics of education.

 • 1416.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Fritzdorf, Liselott
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Panzio, Fredrik
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Mission Possible 2.0: Livesändning som fördjupning av examination2017In: Högskolepedagogisk konferens: Aktiv studentmedverkan i högre utbildning - vad innebär det?: Program 16 november 2017, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Lärarlaget i Förskollärarutbildningen på Högskolan i Halmstad har sedan starten HT 2011 systematiskt arbetat med utbildningens digitala progression. Vi har hittills genomfört digitala projekt med studenterna trots att brist på utrustning och teknikstöd har gjort det komplicerat. I föreliggande projekt har vi tagit nästa steg i kvalitetsutvecklingen av den digitala progressionen med stöd av de nya möjligheter Digitalt laborativt center (DLC) erbjuder. Examinationsformer inom högre utbildning tenderar att präglas av kunskapsredovisning och akademiskt skrivande. Mot bakgrund av detta är motivet för projektet att bidra till att synliggöra hur digital ljud- och bildproduktion kan utgöra examinationsformer i lärarutbildning, vilket vi ser som strategiskt viktigt för utbildning vid såväl akademi som hela Högskolan. Motivet är också att lyfta fram hur kvalitet i lärarutbildningen kan utvecklas via studentaktivt lärande med stöd av DLC för redan befintliga utbildningsdelar. Vårt projekts ambition är sammantaget att uppmärksamma lärar- och studentroller i vår undervisning med nya digitala redskap och att beakta de kritiska aspekter som förs fram. Projektets syfte är att utveckla kursmomentet Mission Possible till 2.0, vad gäller digital visuell produktion. Detta har inneburit att del av examination har sänts live ifrån DLC, där det finns ljud och bild av god kvalitet. Studenter har skött den digitala tekniken respektive agerat experter utifrån de områden de har läst in sig på i kursen och ställt frågor till inbjudna gäster inom respektive område ifrån fältet. Lärarna har haft rollen som debattmoderatorer. Den live-sända examinationsdelen har utvärderats specifikt av studenterna, vilket också inbegriper deras perspektiv på projektet i relation till erfarenheter av deltagande. Under presentationen kommer examinationens utformning och genomförande att beskrivas närmare tillsammans med en problematisering av såväl process som produkt.

 • 1417.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Holmberg, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Immanence, realism and construction: variations of posthumanistic subjects2015In: Abstract book, Gothenburg: University of Gothenburg , 2015, p. 163-163Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years, posthumanist perspectives have become increasingly influential in the pedagogical research debate. The need for theories also capable of handling materialities as actors can be related to the increasing amount of technical devices present in everyday life, as in teaching contexts from preschool to university. Today, human´s use of different materialities is taken for granted, but materialities´ influence on the human has not been as obvious. From a posthumanist perspective characterized by anti-anthropocentrism where immanence and non-hierarchical approaches are emphasized, opportunities to understand materialities as acting subjects are created.

  Within this perspective, different ways of handling the subject have evolved which we find both interesting and important to further explore. The aim of the study is to analyze and problematize posthumanist subjects in pedagogical research. Thus, the ambition is to clarify subject formations and specify subjects that appear, which in turn contributes to visualizing different subject forms. Methodological tools from posthumanist theory are used to find different Entrances in the research Rhizome. The findings are presented as specific Entrances in the Rhizome. The Entrances show different subject formations, where subjects with similarities to poststructuralist perspectives, subjects in a critical framework, as well as more radical posthumanist subjects emerge. Finally, the subject variation that has appeared is further discussed and problematized. 

 • 1418.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Holmberg, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Students served at all costs and rescued from difficulties: consequences of neoliberal ideas in teacher education in Sweden2014In: ICERI2014 Proceedings / [ed] L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Valencia: IATED Academy , 2014, p. 867-873Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  During the last decades, neoliberal ideas have increased their influence in society at large, as well as in higher education. As teacher educators, we experience a growing trend that emphasizes the teacher's ability to be “liked” and “popular” at different levels of the educational system. Also, teacher education at large seems to profile through management, where a good reputation becomes weapon in the race to gain market shares. As a consequence of this emphasis is placed on quantification of students´ apprehensions, as it becomes a tool for success in the popularity-rankings, which in turn create possibilities to attract more students. For students already in the system, we have identified that they are more concerned about them selves and their own education than they are taking collective responsibility for a mutual education.

  This is in great need of further studying, enabling a more complex discussion, giving emphasis to varying consequences of neoliberal ideas in teacher education. Such a discussion opens up for issues as student freedom related to knowledge, teaching and becoming a teacher in a market-driven logic as well as issues related to the educational system at large and to society.

  Based on these considerations, the aim of this ongoing project is to study dialogues between students and teachers related to activities in teacher education and to discuss this in the light of neoliberal ideas. Data consists of written correspondence between teacher students and teachers produced during two months in 2014. The theoretical framework is built on social constructionist and poststructuralist theory, with discursive psychology and discourse theory as methodological approach.

  Findings show several aspects in the dialogues between teachers and student teachers, presented as different interpretative repertoires. From a student perspective, the repertoire of demands implies claiming to be served at all costs, while the repertoire of resignation implies appealing to be rescued from difficulties. The students are positioning themselves as consuming children in need of support whereas the teachers are positioned as helping facilitators. From a teacher perspective, the repertoire of adherence is characterized by responsiveness, whereas the repertoire of resistance means questioning students´ matter. Here, the teachers position themselves as facilitators or as critics, where the latter is seen as an expression of a competing idea, challenging the repertoires from a student perspective. From an educational perspective, several problematic aspects on education quality as well as on the supply of teachers to society appears. Finally, implications for teacher education settings are discussed in addition to neoliberalism as an influential tendency. 

 • 1419. Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  Lindgren, Monica
  Zandén, Olle
  Singing in Swedish Secondary Schools: A diverse discursive practice2018In: 23rd Conference of Nordic Network for Research in Music Education, 2018Conference paper (Refereed)
 • 1420.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Nilsson, Pernilla
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Does content matter?: Developing preschool teachers' pedagogical content knowledge in music education2018In: The Finnish Journal of Music Education, ISSN 1239-3908, Vol. 21, no 1, p. 25-38Article in journal (Refereed)
 • 1421.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Nilsson, Pernilla
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  From Pedagogical Knowledge to Pedagogical Content Knowledge: Development in Mentor and Student-Teacher Group Conversations2019In: International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, ISSN 1694-2493, E-ISSN 1694-2116, Vol. 18, no 10, p. 233-247Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This case study focuses on mentor group conversation meetings with primary student-teachers, demonstrating how student-teachers ́ reflections on classroom experiences might influence their understanding of the complicated relationship between teaching, subject matter content and the context. The aim is to study how mentors ́ and student-teachers ́ reflections affect (or not) the student-teachers ́ development of pedagogical content knowledge (PCK). The theoretical framework derives from a sociocultural perspective, emphasising the collective character of teaching and learning. The empirical material consists of video documented mentor group conversations during one semester within an academic school context. Findings show development of PCK, highlighting a transition from pedagogical knowledge and contextual knowledge, to a blending of subject matter knowledge, pedagogical knowledge and contextual knowledge. This blending only occurred when the student teachers reflected on their teaching. Findings demonstrate the need to systematically explore student-teacher reflections of their teaching in practice to discern how different knowledge bases integrate into PCK. ©2019 The authors and IJLTER.ORG. All rights reserved.

 • 1422.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Nilsson, Pernilla
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Teaching in a digital learning platform: A case study of how second language English teachers express their Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) during collegial reflections2018In: ICERI2018 Proceedings, The International Academy of Technology, Education and Development, 2018, p. 9366-9371Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  During the last decade, digital technologies have been more and more integrated into teachers´ classroom practice. Perceptions of knowledge and the teacher´s role might change when digital resources are introduced in the classroom - regardless of the subject. As a consequence, teachers might reconsider the concept of learning in educational contexts. Despite a vast number of studies from a Technological pedagogical content knowledge (TPACK) perspective, there is still a need for studies that focus on how TPACK develops among teachers. Thus, the aim of this case study is to explore how three teachers´ Technological pedagogical content knowledge (TPACK) is expressed during a second language English project in secondary school. The research question is: How are teachers´ components of TPACK expressed and integrated within their reflections on their teaching in a second language English project with a digital learning platform? The theoretical framework is based on Pedagogical Content Knowledge (PCK) and more specifically on technological pedagogical content knowledge (TPACK), which is essential to this study. The empirical data consists of video recorded stimulated recall group interviews and the analysis is inspired by the structures of content analysis. The research context was a compulsory school situated near a larger town. The school had a special license with a digital learning company that provided a digital learning management system called Digital learning platform (DLP), that offered opportunities to arrange teaching projects digitally. The results show that several combined components of TPACK are present in teachers´ reflections on their teaching; Technological pedagogical knowledge (TPK), Technological content knowledge (TCK), and Pedagogical content knowledge (PCK). The way in which these components appear seems to depend on the phase in the project. Thus, when planning the project, expressions of TPACK are characterised by suggestions of how to use the Digital Learning Platform (DPL), whereas reflections after teaching were characterised by analysing the use of the DPL related to advantages or disadvantages for students´ learning processes. Overall, the teachers´ reflections on their teaching developed, where components of TPACK related to functions in the DPL after the project were referred to in a more deepened and differentiated way. In summary, discussions and reflections with regard to the possibilities and limitations for learning with the use of DPL in school and important questions concerning teachers´ digital competence were elucidated. As such, the result of this study might create a discussion of and recommendations for how teachers choose, combine, implement, and evaluate digital technologies for different teaching and learning situations.

 • 1423.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Nilsson, Pernilla
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  When Content Matters - Capturing and Developing Preschool Student Teachers´ Pedagogical Content Knowledge in Music2017In: ABSTRACTS: SENIOR RESEARCH: NNMPF 2017: The 22nd Annual Conference of the Nordic Network for Research in Music Education, March 14-16 2017, 2017, p. 37-37Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study focuses on a group of preschool student teachers´ reflections of their Pedagogical Content Knowledge (PCK) during a 10-week music methods course. The student teachers created Content Representations (CoRe) when planning before and reflecting after their music lessons in a preschool context. The analysis of written reflections in CoRe protocols about the teaching of “Dynamics” indicates changes in focus between CoRe 1 and CoRe 2, suggesting a development of PCK. More specifically it was a progress from children gaining experience to children´s understanding, from teaching strategies to children´s learning, and from the teacher governing the activity to involve children collaboration. In conclusion, this approach to enhancing preschool teachers´ professional development in music adapting a CoRe based methodology has a promising potential to make their PCK more explicit and elaborate.

 • 1424.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Wennergren, Ann-Christine
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Sjöberg, Ulrika
  Malmö University, Malmö, Sweden.
  Tensions in communication – Teachers and academic facilitators in a critical friendship2018In: Action Research, ISSN 1476-7503, E-ISSN 1741-2617, Vol. 16, no 1, p. 7-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper concerns the complex relationships between external facilitators and tea- chers in action research, as they work in a critical friendship to develop interaction in specific ways that open up rather than shut down communication and learning. The aim is to contribute with knowledge about interpersonal communication between academic facilitators and teachers in a development process where the teachers had a lack of influence in the initial phase of the project. The findings reveal that communication in a context of incompatible positions and professional distance did not lead to further communication, whereas communication in a context of confidence, mutual reliance, and challenge opened up possibilities for further dialogue. We identified three aspects affecting communication: absence of ownership of specific problems, trust without relationship, and courage before trust. Implication for the action research community is the importance of making strategies for critical friendship explicit. This assists for teachers to internalize the role. © The Author(s) 2016

 • 1425.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Heléne
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT), Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Estetisk verksamhet inom högre utbildning2011In: Musik och kunskapsbildning: En festskrift till Bengt Olsson / [ed] Monica Lindgren, Anna Frisk, Ingemar Henningsson, Johan Öberg, Göteborg: Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet , 2011, p. 201-205Chapter in book (Refereed)
 • 1426.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Heléne
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT), Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Inclusion as exclusion2013In: The 41st Annual Congress of the Nordic Educational Research Association: Disruptions and eruptions as opportunities for transforming education: Abstract book, 2013, p. 305-305Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study, which is a part of a larger research project, the ambition is to problematize and to critically discuss the first appointment between students with intellectual disabilities and the Academy of Music in Sweden. The aim of the study is to investigate subject positions which are constructed in an encounter between a group of music instrumentalist student teachers and a group of students with intellectual disabilities. Also, the aim is to study how identity is constructed in interaction between the actors. The theoretical framework is post-structuralist and social constructionist theory. Discursive psychology has been used in a micro analysis of the activities in the classroom. A Foucault inspired analysis has provided an overarching view on the concept of discourse and Discourse theory as it is formulated by Laclau and Mouffe is suitable for a discussion of different available subject positions and a so called overdetermined identity. Inspired by an ethnografic approach, video observations were made for an extended period of time in order to study how the culture was constructed in practice. The results show that inclusion can be considered as exclusion, since the teachers positions the group of students with intellectual disabilities in ways that obstruct interacting with the other student group, constructing a practice that widen the gap between them.

  Finally, the results are discussed in addition to inclusion as an ideal model in educational settings. The study´s relevance to Nordic educational research show as it is a pioneer study, covering the first time students with intellectual disabilities are gaining access to an university setting in Sweden, enabling a discussion of similar projects in other countries. Also, the issue of inclusion is of interest, as it constitutes a hegemonic discourse in Swedish, as well as in Nordic politics of education.

 • 1427.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Heléne
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Muntlig gestaltande examination som lärtillfälle2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Många examinationsformer inom högskolan präglas av kunskapsredovisning och akademiskt skrivande. Mot bakgrund av lärarstudenternas missnöje med en sådan examinationsform i kursen estetiska lärprocesser påbörjades 2008 processen att förändra densamma. Idag ges kursen Estetiska lärprocesser och samspel där planeringen inför den avslutande muntliga, gestaltande examinationen börjar redan vid kursintroduktionen. Under kursens gång har studenterna flera handledningstillfällen inför examinationen samt ett litteraturseminarium där de presenterar kunskapsinnehållet praktiskt genom estetiska uttrycksformer samtidigt som de problematiserar litteraturen. För att studenterna ska befinna sig i sin utvecklingszon är instruktionerna till examinationen att de själva lägger upp genomförandet. Under examinationen redovisar sedan varje student individuellt sin lärprocess i kursen. Studenten ska beskriva den egna lärprocessen i relation till teoretiska perspektiv med hjälp av estetiska uttrycksformer som gestaltar det egna lärandet. Det egna kunskapandet står i centrum och studenten reflekterar ofta kring vad hon/han har lärt sig i processen och under genomförandet av examinationen. Efter examinationen får studenterna reflektera över sin kunskapsutveckling. Den fortsatta utvecklingen av examinationen pågår kontinuerligt tillsammans med studenterna. En aspekt är avvägningen mellan omfånget på det skriftliga underlaget till examinationen och den praktiska redovisningen. Under presentationen kommer examinationens utformning och genomförande att beskrivas närmare tillsammans med en problematisering av såväl process som produkt.

 • 1428.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Heléne
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Ericsson, Claes
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  The Silenced Discourse: Students with Intellectual Disabilities at the Academy of Music in Sweden2012In: Australian Journal of Teacher Education, ISSN 1835-517X, Vol. 37, no 9, p. 67-80Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, based on a larger research project, the ambition is to critically discuss the first collaboration between students with intellectual disabilities and the Academy of Music in Sweden. The article presents an analysis of video observations of lessons in rhythmics, related to an encounter between the students with intellectual disabilities and a group of student teachers. The theoretical and methodological framework emanates from post-structuralist and social constructionist theories. The results show that the silenced discourse, the unspoken, is constructed from the fact that the students with disabilities both are insufficiently skilled for the task as leaders in rhythmics, and less skilled than the student teachers. Finally, the silenced discourse is discussed, where assumptions of normality and issues of inclusion are addressed as well as a hegemonic discourse in the Swedish politics of education.

 • 1429.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Heléne
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Holmberg, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Quality and Knowledge Content in Music Activities in Preschool: The Impact of Human Materiality Combinations2017In: Journal of Research in Childhood Education, ISSN 0256-8543, E-ISSN 2150-2641, Vol. 31, no 1, p. 103-112Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Traditionally, pedagogical research has been child centered, where materialities often have been considered as objects and tools. However, in recent posthuman research, attempts have been made to consider human materiality combinations to have impact on pedagogical activities in preschool, but to a large extent music as an issue has been neglected. Therefore, the aim of this research study is to discuss pedagogical quality and knowledge content in music activities in preschool by focusing on combinations of human and materiality subjects as “cyborgs.” Particularly, this is essential for preschool, teacher education, and research, contributing alternative understandings of learning settings. A theoretical framework emanates from posthumanist theories, where the authors apply methodological concepts used in their earlier work to study music activities. The empirical material was produced in Spring 2013. The analysis of video observations identifies two different characters of a cyborg, the guitar-human, and the CD human having quite different impacts on the music activities. Nevertheless, they have in common that they create intensities with the children, where entanglements between human and materiality become the activity. Finally, the cyborgs are discussed, where issues and dilemmas related to pedagogical quality, knowledge content, agency, and competence are addressed.

 • 1430.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Heléne
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Holmberg, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  The Sounding iPad as a Resource for Teaching Children in Preschool2014In: Minding the Sound – Sounding the Mind: Soundscapes Past and Present, Imagined and Real: 27-28 November 2014, Halmstad: Halmstad University , 2014, p. 6-6Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years, digital technologies have become more important in educational contexts in general and in preschool educational activities in particular. This paper is a part of a larger study focusing on every day activities in preschool where educators and children are using I-pads as musical and physical movement resources. More specifically, the aim in this paper is to study how musical activities with sounding I-pads in preschool are staged. The theoretical framework is built on discursive psychology, which emanates from social constructionist and poststructuralist ideas. Discursive psychology has been used in an extensive micro-analysis of video recorded I-pad related music activities in preschool. Data was collected during March/April 2013. Findings show that an increased space for children's participation and agency constructs an educator position that is challenged, transformed and opened up for negotiation. The educator position is questioned by the child's alternative music repertoire and prominent position related to the sounding I-Pad. At the expense of other sounding musical resources that enable the teacher to position him-/herself as a competent educator, the I-pad permeating the music activities implies a resource that both teachers and children have mutual access to. Hereby, the educator position becomes open to both teachers and children. Altogether, this legitimates a dismantled educator responsibility, Findings are considered problematic referred to quality and available knowledge formation in the music activities.

 • 1431.
  Zirnig, Bianca
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Ska vi leka med nå't?: - En studie om leksaksutbudet på två förskolorsamt två pedagogers argument kring valet avleksaker.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande studie handlar om leksaksutbudet på två förskolor i Småland. Leksaksutbudet harkartlagts och pedagogernas argument kring sina val av leksaker, har undersökts. I min studiehar jag valt en kvalitativ forskningsansats där jag har observerat leksaksutbudet samtintervjuat pedagogerna på förskolorna. Tidigare forskning ger en överblick på hurleksaksutbudet såg ut för ca 20 år sedan och beskriver vikten av att förskolepersonal gör ettaktivt val då leksaker köps in. Det finns olika syn på vilka leksaker som lämpar sig bättre änandra. Exempelvis är begreppet ”pedagogiska leksaker” ett uttryck som diskuteras. Mittresultat visar att leksaksutbudet på förskolorna är relativt klassiskt, samt att pedagogernasargument kring valet av leksaker, överensstämmer med det utbud av leksaker som finnstillgängligt för barnen på förskolorna.

 • 1432.
  Zuniga Johansson, Annelie
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Tufvesson, Johanna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Förskolegården: En kvalitativ studie om barns uppfattningar2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att studera vad barn har för uppfattningar kring förskolegårdens

  utformning, innehåll och användningsområden utifrån ett pedagogiskt syfte.

  Ytterligare en aspekt är att synliggöra hur barn uppfattar delaktighet med sig själva

  som utgångspunkt samt pedagogerna i relation till förskolegården. Studien har utförts

  med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, med en induktiv ansats. Det empiriska

  materialet har framställts med hjälp av semistrukturerade intervjuer med fjorton barn

  på två olika förskolor i Sverige. Barnen som intervjuats är i åldrarna mellan två och

  fem år. Resultatet visade att barnen är relativt nöjda med sin förskolegård samtidigt

  som de hellre vistas inomhus om de själva får välja miljö. Att barnen hellre vistades

  inomhus berodde på att det fanns fler möjligheter att välja lekredskap och material

  inomhus. Barnen uppfattade sig själva som mindre delaktiga och mindre erfarna då

  det gällde att ta beslut gällande förskolegården. Resultatet visade på att det fanns en

  viss bristande kunskap hos barnen när det gällde förskolegårdens pedagogiska syfte.

  Slutsatsen som dragits är att förskolegården behövs utvecklas och uppmärksammas då

  den är betydelsefull för barns lärande och utveckling.

 • 1433.
  Åberg, Louise
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Valsted, Madelene
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Pedagogers förhållningssätt:   - En intervjustudie av pedagoger och elever som har svenska som andraspråk samt allmänna matematiksvårigheter.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns tidigare forskning om hur pedagoger bemöter elever som har allmänna matematiksvårigheter. Bemötandet påverkas av många olika faktorer som till exempel andra människors uppfattningar, värderingar och attityder. I denna uppsats har vi valt att belysa hur pedagogers bemötande och språk mot de elever som har svenska som andraspråk samt med allmänna matematiksvårigheter har för betydelse i lärande situationer. Utifrån det uppkom två frågeställningar som uppsatsen grundar sig på. Dessa två frågeställningar är hur uppfattar pedagoger att deras språkhandlingar bidrar till elevers lärande av matematik och hur uppfattar elever att pedagogers språkhandlingar bidrar till deras lärande av matematik?

  Denna uppsats är genomförd med kvalitativ metod och den grundar sig på tolv intervjuer varav fyra stycken intervjuer är från pedagoger och åtta stycken intervjuer från elever. Av alla elever hör två elever samman med en pedagog och samtliga elever har svenska som andraspråk och allmänna matematiksvårigheter. Det vi kom fram till var att pedagogernas synsätt på elevernas svårigheter inte alltid stämde överrens med elevernas synsätt. Därför är vår slutsats att det är viktigt som pedagog att granska sig själv för att utvecklas.

 • 1434.
  Åberg, Sandra
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Wennerlund, Klara
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Barns kamratkonflikter - ett brett spektrumav färgstarka känslor och våld: En fenomenologisk studie om barns upplevelser och erfarenheter av fenomenet kamratkonflikter2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens problemområde ligger till grund på den rådande bristen av barns perspektiv på konflikter och konflikthantering i forskning, därför vill vi bidra med ny kunskap i forskningens tomrum av barns upplevelser och erfarenheter av kamratkonflikter i förskolan. Denna studie utgår från fenomenologin, där syftet är att närma oss barns, 3–6 år, livsvärldar för att beskriva deras erfarenheter av fenomenet kamratkonflikter i förskolan. Där forskningsfrågorna är “Hur kan kamratkonflikter upplevas av barn?” samt “Hur kan essensen av barns kamratkonflikter beskrivas?”. Studiens empiriska material samlades in genom fem stycken gruppintervjuer, intervjuerna utgick från en intervjuguide där barnen under intervjun hade tillgång till ett papper, en penna och bilder på känslofigurer. Totalt deltog 11 stycken förskolebarn i åldern 3–6 år. Som datainsamlingsmetod användes filmdokumentation via en Ipad, materialet har granskat samt transkriberats för att slutligen bearbetas och transformeras. Resultatet visade att barnen gav uttryck för olika känslor såsom arg, bamsearg, förbannad, en brännande känsla, oro, sur, ledsen, helt ledsen, upprördhet, rädd och livrädd, vilket kan förstås som att barnen gav uttryck för att kamratkonflikter “inte känns bra” och inte tillhör det vanliga. Kamratkonflikter beskriver barnen som “vanliga och stora bråk”, dessa innefattar fysisk konflikt i form av bland annat sparkar och slag mot motparten men även att subjektet tilltar objekt som medel för att kasta eller förstöra för motparten i kamratkonflikten. Kamratkonflikter kan samtidigt utifrån barnens upplevelser vara ett uttryck för meningsskiljaktigheter, med andra ord att det inte skett en överenskommelse mellan subjekten i leken. Slutsatsen för denna studien är att kamratkonflikter är känsloladdat, barnen beskriver kamratkonflikter allt från att blänka sura miner till att frukta sitt liv. Även essensenutgör slutsatsen där fenomenet kamratkonflikter utgör fysiska konflikter, känslorna arg och ledsen samt meningsskiljaktigheter. Utan dessa egenskaper slutar fenomenet kamratkonflikt att existera utifrån barnens livsvärldar. Denna studie har gett en röst åt barnen och möjliggör för pedagoger att kunna hantera och möta kamratkonflikter i förskolan utifrån barns perspektiv.

 • 1435.
  Åberg, Sofie
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Kärmander, Lisa
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  TRADITIONELLA KÖNSMÖNSTER OCH KÖNSROLLER I FÖRSKOLAN: En kvalitativ studie omimplementering av ett uppdrag från förskolans läroplan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att ta reda på huruvida förskollärare arbetar med följande uppdrag från läroplanen; ”förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller" (Lpfö 98 rev 10: 5). Det är inte självklart att förskolorna arbetar med det här. Förskollärare har ett brett handlingsutrymme och deras egenskaper är avgörande för genomförandet av uppdraget (Bengtsson, 1998: 42). Vi ville veta om förskollärarna förstod uppdraget samt om de kunde och ville arbeta med det, detta var också våra frågeställningar. Under litteraturgenomgången tar vi upp bakgrundsforskning om bland annat implementering, könsnormers uppkomst och genusarbete i förskolan. Detta tar vi upp för att man som läsare ska förstå betydelsen av att utföra detta uppdrag, hur viktigt det verkligen är. För att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar intervjuade vi pedagoger på fyra olika förskolor. Vi använde oss av halvstrukturerade intervjuer då vi hade några grundfrågor, men lät samtalet löpa ganska fritt och ställde spontana följdfrågor. Intervjuerna spelades in med ljudinspelning och transkriberades. Resultatet visade att samtliga förskolor kunde arbeta med uppdraget med de resurser som redan fanns. Däremot varierade viljan mellan respondenterna. En del av respondenterna var mycket engagerade medan andra visade mindre lust till att arbeta med uppdraget. Vi kunde inte komma fram till huruvida förskollärarna förstod uppdraget eller inte p.g.a. det inte finns beskrivit några konkreta arbetssätt i läroplanen. Vi kunde inte bedöma om pedagogernas sätt att förstå och arbeta var rätt eller fel eftersom att tolkningsutrymmet av läroplanen är så brett.

 • 1436.
  Ågren, Sandra
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Delaktighet och gemenskap i en inkluderande miljö: En aktionsforskningsstudie om en elevs delaktighet under matematiklektioner2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1437.
  Åhlander, Sofia
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Westerberg, Johanna
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Med andras ögon: Hur pedagogik gestaltar sig i omvårdnad2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Human beings who are in need of caring in nursing requires pedagogical learning in the form of support from the nurse facing the issues and challenges they are receiving. How pedagogical learning is designed in different care situations is not yet sufficiently scientifically explored, making it important to map the problem of the lack of pedagogical learning in nursing. The aim was to identify what pedagogical learning is in nursing. The method is a literature review of 8 scientific articles that formed the basis for the result. The results showed six different sub-themes; pedagogical flaws, pedagogical innovation, the nurse, the patient's life-world, pedagogical mutuality and pedagogical care and who formed the main theme "With the eyes of others”. Pedagogic is one of the most important key aspects in nursing in order to initiate a proper care to the patient. In order to integrate pedagogy as part of the care process, more training, knowledge and research in pedagogy is needed and learning how unique nursing situations for the unique patient should be applied.

 • 1438.
  Åkerström, Annika
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Att vara ute i olika miljöer: Planerat och spontant2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet handlar om utomhuspedagogik, pedagogernas syn på detta och aktiviteternautformning. För att få fram det empiriska materialet har jag använt mig av halvstruktureradeintervjuer. I analysarbetet har grundad teori tillämpats. Jag har under arbetets gång haft etthermeneutiskt synsätt för att skapa en förståelse för förskollärarnas syn på utomhuspedagogikoch hur detta tillämpas.Mitt viktigaste resultat i arbetet är att kompetens, motivation och miljö bidrar både negativtoch positivt i arbetet med utomhuspedagogik. Att pedagogerna har större kunskap omutomhuspedagogik än vad de tror, detta visas genom den verksamhet de har ute. Men även närde berättar om sin syn på utomhuspedagogik.

 • 1439.
  Åkesson, Karin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Vägen till en god läsförståelse2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Litteraturstudien behandlar dels lässtrategier vid läsförståelse dels vilka förmågor som enligt forskning är väsentliga hos eleven för att en elev ska anses vara en läsare med god förståelse. Bakgrunden till innehållet är att det har pågått diskussioner angående elevers svaghet inom just det specifika området. Syftet med litteraturstudien är därför att ta reda på vad forskning säger angående hur barn utvecklar sin förmåga att förstå läst text, sin läsförståelse, samt vilka strategier som underlättar processen på en metanivå. Studien baserar sig på vetenskapliga artiklar och resultatet visar på att det är viktigt att eleven har tillägnat sig strategier vid läsförståelse som hen kan använda, samt att textsamtal är en bra metod. Slutsatsen utifrån denna litteraturstudie är att strategier är viktigt inom läsförståelse och att läraren spelar en stor roll för elevernas utvecklade läsförståelse. Vidare forskning som skulle vara intressant att bedriva handlar om vilka strategier och hur många av strategierna som skulle kunna användas på lågstadiet i läsförståelse.

 • 1440.
  Åkesson, Maria
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Thomsen, Michel
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  A blended model for student-centered supervision of thesis work in higher education2016In: ICERI2016 Proceedings, Valencia: IATED , 2016, p. 906-914Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Thesis work is challenging to both students and supervisors. The traditional model of supervision is that one supervisor individually supervises thesis work. In higher education this model has been challenged with new approaches such as blended group supervision to make the process more interactive and to provide support for students to complete the thesis work on time. In this paper we report from an effort to design a model for blended group supervision with the aim to provide structure and support for students as well as supervisors. The model is discussed in relation to the theoretical concepts zone of proximal development and scaffolding. 

 • 1441.
  Årnedal, Amalia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Lind Andersson, Paulina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Dags för rast!: En mikro-etnografisk studie om elevers fysiska aktiviteter2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att som barn få goda upplevelser av fysisk aktivitet kan leda till ett fysiskt aktivt liv även i vuxen ålder. Detta i sin tur kan bidra till ett välmående liv. Barn spenderar en stor del av sin vardag i skolan och därmed är raster tillfällen då de kan få möjlighet att utöva fysisk aktivitet. Trots kunskap om fördelarna med fysisk aktivitet är många elever inaktiva mer än 50 % av rasten. Anledningarna till varför de är inaktiva kan vara många. Elever har olika behov och deras åsikter och rastaktiviteter kan vara källor till att få reda på vad som skulle kunna få dem mer fysiskt aktiva under rasten. Syftet med denna mikroetnografiska studie är att, med fokus på; skolgården, läraren, samt klassen, synliggöra elevers fysiska aktivitet under rasten. Detta för att elevers handlingar, i relation till vad de uttryckt i tidigare gruppsamtal, kan bidra till mer kunskap om fysisk aktivitet på rasten. Studien skedde i två klasser, en årskurs fyra och en årskurs fem, på två skolor i södra Sverige. Efter observationer, analys och diskussion visade det sig att elevernas uttryckta ord och handlingar till viss del skilde sig från varandra. Vi kan konstatera att en kombination av kommunikation och uppmärksamt iakttagande under rasten ger en tydligare inblick i vad som kan skapa en mer fysiskt aktiv rastkultur. 

 • 1442.
  Öberg, Josefin
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Karlsson, Frida
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Om man väljer att ha de glasögonen på: En diskursanalytisk studie som handlar om hur förskollärare resonerar kring vardagsmatematiken i förskolans verksamhet2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare resonerar kring den matematik som förekommer i vardagen inom förskolans verksamhet. Studien hade sin utgångspunkt i forskningsfrågorna: Vilka variationer av metoder framkommer när förskollärare talar kring hur de arbetar med att synliggöra vardagsmatematik i förskolans verksamhet? Samt Hur resonerar förskollärare kring vikten av att synliggöra vardagsmatematiken i förskolans kontext? Studien utgick ifrån socialkonstruktionism och diskurspsykologi där förskollärarnas resonerande var i fokus. Tre verksamma förskollärare deltog i denna kvalitativa intervjustudie som utgick ifrån semistrukturerade intervjuer där frågeschemat innefattade matematik samt vardagsmatematik. Även ljudupptagning användes som kompletterande verktyg vid datainsamlingen.

  Studiens resultat visade att användandet av den vardagsmatematik som förekommer i förskolans verksamhet, som barnen dagligen befinner sig i, öppnar upp för möjligheter att lägga en grund för den matematik som komma skall när barnen blir äldre. Studien resulterade även i en insikt och konkreta exempel kring varierande arbetssätt i relation till synliggörandet av vardagsmatematik och hur det går att förhålla sig till dessa.

 • 1443.
  Ölmedal, Nils
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  ”Jag jobbar med en kompis, så då går det ju ännu snabbare.”: Något om elevers användning av matematikboken.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är inte orimligt att tänka sig att de flesta av landets skolelever, till exempel i högstadiet, ägnar åtminstone någon timme varje vecka åt arbete med en matematikbok. Men precis hur matematikböcker används är inte helt välundersökt. Här beskrivs en undersökning genom intervjuer i fokusgrupper med elever i år 9. Läraren visar sig ha en viktig roll för användandet av boken även när det gäller arbete i egen takt. Det visar sig finnas inbyggda motsättningar mellan elevernas strävan att ge ''rätt svar'', att komma snabbt framåt och att kunna samarbeta med klasskamrater, och eleverna verkar se en konflikt mellan hur man tänker sig att man borde använda boken och hur man faktiskt gör. Flera av resultaten är sådana att de inte gärna kunde framkommit om man bara studerat läroboken i eller lärarens undervisning i sig.

 • 1444.
  Öqvist, Anna
  et al.
  Luleå university of technology, Luleå, Sweden.
  Högström, Per
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science. Luleå university of technology, Luleå, Sweden.
  Don’t Ask Me Why: Preschool Teachers’ Knowledge in Technology as a Determinant of Leadership Behavior2018In: Journal of Technology Education, ISSN 1045-1064, Vol. 29, no 2, p. 4-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the Swedish preschool curriculum, technology education is emphasized as one of the most significant pedagogical areas. Particularly, the teacher’s role is emphasized: It is the preschool teacher’s responsibility to stimulate and challenge children’s interest in science and technology. Unfortunately, prior research indicates that preschool teachers feel uncertain about what technology is and the extent of their knowledge on the topic. Based on the path–goal theory, this article will explore how preschool teachers’ knowledge of technology influence how they act toward children in different learning activities. Using a qualitative research design, this study collected data comprising 15 interviews with preschool teachers. The result provide insights for how teachers limited knowledge in technology influence their leadership behavior toward children both in planned activities initiated by teachers and in unplanned activities initiated by children during free play. The core of how teachers’ knowledge in technology influences their leadership behavior in these two types of activities is their ability to deal with children’s why questions. The results also show that a compensatory approach becomes evident in teachers’ leadership behavior toward children in planned activities and that an avoidance approach is evident in unplanned activities. Our findings suggest that the development of a problem-solving approach in unplanned activities could enable teachers to create learning environments for children in which technology becomes something natural. Moreover, enhanced knowledge and understanding of technology will in turn make teachers better able to explain and clarify concepts and various technical phenomena.

 • 1445.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Achieving organizational independence of employees’ knowledge using knowledge management, organizational learning, and the learning organization2009In: Handbook of research on knowledge-intensive organizations / [ed] Dariusz Jemielniak & Jerzy Kociatkiewicz, Hershey, PA: IGI Global, 2009, p. 229-242Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The ambition of this chapter is to pay some attention to more obvious, as well as more subtle, methods for organizations to become independent of the individual’s subjective knowledge, from the employees’ point of view. Terms such as ’knowledge sharing’, ’knowledge transfer’, and ’learning for all’ are almost always seen as being positive for both employers and employees. However, this chapter will critically examines those terms. Three popular management ideas relating to knowledge and/or learning have been analysed from a ’knowledge control’ perspective: knowledge management, organizational learning, and the learning organization. The main conclusion of this conceptual and elaborating chapter is that the more current and less academic ideas of the learning organization and knowledge management contain the same tools as the idea of ’old’ organizational learning as regards gaining control over knowledge, but that these two ideas additionally contain other knowledge control measures, which are more refined, in the sense that they are less obvious as knowledge control measures. The idea of ’new’ organizational learning, however, is less suited to knowledge control, since it implies that knowledge is not storable. In other words, the chapter’s contribution is an analysis of some of the most popular management ideas that deal with knowledge and/or learning relating to the organizational/employer independence of subjective knowledge, from the employees’ point of view, something which is rarely seen. © 2009, IGI Global.

 • 1446.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Guest editorial for special section: Are organizations able to learn?2009In: Learning Inquiry, ISSN 1558-2973, Vol. 3, no 1, p. 21-23Article in journal (Refereed)
 • 1447.
  Örtenblad, Anders
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Senge’s many faces: problem or opportunity?2007In: Learning Organization, ISSN 0969-6474, E-ISSN 1758-7905, Vol. 14, no 2, p. 108-122Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to discuss both possibilities and problems with Senge’s (1990) many faces in The Fifth Discipline, i.e. the fact that different authors refer to different excerpts from his book as his version of the learning organization. Design/methodology/approach - The paper shows that the authors’ understandings of Senge, in which a literature review resulted, are seen in the light of theories of travelling of management ideas, particularly the "translation model". Findings - The paper finds that both possibilities and problems with Senge’s many faces were found. A fatal problem is that the many faces jeopardize the confidence in the concept and eventually its existence. But the strong connections to Senge’s book, that the authors have, reduces the problems, and Senge’s many faces might not cause that much trouble after all. Research limitations/implications - The paper shows that anyone who wishes to can, for different reasons, refer to Senge, and his version of the learning organization, and thereby gain legitimacy. One does not have to be very accurate; as it seems, almost anything goes. Practical implications - In the paper the "translation model" is divided into two sub-models, which probably will sharpen future translation research. Originality/value - The paper is a study in which it is shown how authors understand other authors. This is an example that is rarely seen. Both possibilities and problems are discussed with vagueness to Senge’s many faces. This is not very common. A special case of the translation model is developed (the "smorgasbord model"), better suited to deal with the type of idea that focuses on copying of excerpts from a specific book than the traditional translation model (the "whispering game model").

 • 1448.
  Östberg, Per
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Persson, Alexander
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  ”Det är inte bara släng in en boll och låt de rulla”: - En studie i hur pedagoger arbetar med fysisk, psykisk och social hälsa2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
26272829 1401 - 1448 of 1448
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf