hh.sePublications
Change search
Refine search result
252627282930 1351 - 1400 of 1470
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1351.
  Söderström, Sofie
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Affärskultur: Hållbar utveckling genom effektiv kommunikation2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Globaliseringen som ständigt ökar kan i samband med utveckling av destinationer bli påverka de av kulturella interaktionerna på platsen. Förutom att olika nationaliteter befinner sig på en destination så ökar även de kulturella olikheterna/de olika nationaliteterna i de företag och organisationer som finns på platsen.

  Forskning som är inriktad på enhetligt samarbete mellan chefer och övriga anställda i organisationer, de människor som kommer ifrån olika kulturer och som kämpar för att förstå likheter och skillnader, ökar drastiskt. Globalisering av företag blir mer vanligt vilket gör att företag bör ändra sin "makeup" till en med mångkulturell struktur. Kraven för att utmana kulturella hinder för att nå konkurrensfördelar beror på andra grundläggande orsaker. När världen krymper genom globalisering och allt fler människor bor och arbetar i andra länder så ökar kontakten med människor som kommer ifrån mycket diversifierade ursprung.

  En förbättring och hantering av människor med olika kulturella ursprung kräver en utveckling av motivation, ledarskap och produktivitet för att utvecklas så effektivt som möjligt som företag. All internationell aktivitet inom affärsvärlden innehåller på något sätt kommunikation. Inom den internationella och globala affärskulturen så förekommer ofta utbyten av aktiviteter, information, idéer, beslut och förhandling och ledarskap. Dessa är alla baserade på hur bra en manager från en typ av kultur kommunicerar med andra managers och anställda med en annan kulturell bakgrund. Att uppnå en effektiv kommunikation är en utmaning världen runt även när arbetskraften är homogen. När det inkluderas en stor variation på språk och kulturella bakgrunder så blir två-vägs kommunikation allt svårare men också viktigare att uppnå. Effektiv tvärkulturell kommunikation är möjlig, men internationella managers kan inte påverka effektiviteten på samma sett som de inhemska. Först, effektiva internationella managers "vet att de inte vet". De antar en viss olikhet tills likhet är bevisad istället för att anta likhet tills de att olikhet är bevisat. För att förstå sina internationellt främmande kollegor, så måste internationella managers betona, genom observation se till vad som verkligen sägs och görs istället för att tolka och värdera händelsen. Konflikter kan kännas farliga och de potentiella förmånerna kan vara svåra att se. Konflikter underminerar målet för gruppen när en oenighet hindrar effektiv kommunikation, även fast konflikter är en stor dynamisk kraft som kan bidra till förändring. Utan den kreativa spänning som ofta uttrycks under en konflikt, så kommer gruppen att förbli stillastående. Utan katalysatorn av konflikten sida så kan behov och önskemål förbli ignorerade och otillfredsställda. Genom att studera tvär kulturella skillnader så förstår vi oss på ledarskap och beteenden i olika kulturer och i multikulturella sammanhang bättre. Ledarskaps beteende och dess effektivitet är influerade av hur ett ledarskap är påverkat av andra sociala "spelare" såsom chefer, underanställda eller högre uppsatt anställda.

  Download full text (pdf)
  Affärskultur-Hållbar utveckling genom effektiv kommunikation
 • 1352.
  Sörensen, Emily
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Larsson, Ellinor
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Svampar växer på fuktiga ställen. Det är därför de ser ut som paraplyer.: En litteraturstudie om vilka undervisningsmetoder som används i NO-undervisningen i grundskolan.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en litteraturstudie, vars syftet är att undersöka vilka undervisningsmetoder som kan påverka elevernas förståelse och studieresultat i naturvetenskap. De frågeställningar som det i denna litteraturstudie eftersökts svar på är följande: ”Vilka undervisningsmetoder används enligt forskning i  naturvetenskaplig undervisning i den svenska grundskolan?” och ”Vilka undervisningsmetoder påverkar enligt forskning elevers studieresultat i den svenska grundskolan?”. 12 studier har analyserats, både svenska och internationella, som behandlar detta område. Studierna hittades i databaserna Eric, Diva och Academic Search Elite. De visade att laborationer är effektfulla för elevers förståelse i NO-ämnet, där det kan skapas diskussioner, frågor och tankar som är lärorika för eleverna. Andra studier som behandlats tar upp naturvetenskapliga läroböcker som undervisningsmaterial, NTA-projektet (Naturvetenskap och Teknik för Alla) som arbetar för skolutveckling i NO ämnet, men även digitala hjälpmedel som datorer och surfplattor. I resultatdelen behandlas internationella studier från Australien, vilka tog upp multimodala representationer och interaktiva skrivtavlor. Slutligen diskuteras och ställs några studier emot varandra. Dessa tas sedan upp i slutsatsen som är att lärare bör variera sina undervisningsmetoder för att så många elever som möjligt ska skapa förståelse för abstrakta begrepp och naturvetenskapliga fenomen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1353.
  Sörensen, Susanne
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  In Splendid Isolation: A Deconstructive Close-Reading of a Passage in Janet Frame's "The Lagoon"2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In reading the literary criticism on Janet Frame's work it soon turns out that Frame was deconstructive before the concept was even invented. Thus, deconstruction is used in this essay to close-read a passage in the title story of her collection of short stories, The Lagoon (1951). The main hierarchical dichotomy of the passage is found to be the one between "the sea" and "the lagoon," in which the sea is proven to hold supremacy. "The sea" is read as an image of the great sea of English literary/cultural reference whereas "the lagoon" is read as an image of the vulnerably interdependent, peripheral pool of it, in the form of New Zealand literary/cultural reference. Through this symbolic and post-colonial reading the hierarchical dichotomy between "the sea" and "the lagoon" is deconstrued and reversed. In the conclusion, a post-colonial trace of Maori influence displaces the oppositional relation between "the sea" and "the lagoon."

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT03
 • 1354.
  Tagesson, Lisa
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Kall Aronsson, Ann-Sofie
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Språkutvecklande metoder inom förberedelsegruppens slöjdämne2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

   

  Sammanfattning

   

  I den här uppsatsen undersöker vi huruvida slöjdämnet har en språkutvecklande funktion hos elever som går i förberedelsegruppen och i så fall på vilket sätt. Undersökningen är gjord i form av en fallstudie över tre skolor och materialet är insamlat genom observationer, intervjuer och litteraturstudier.

   

  I uppsatsens inledning ger vi en kortfattad inblick i forskningen kring språkutveckling och slöjd, samt förklarar hur förberedelsegruppen fungerar. Vi förklarar även att vi har våra teoretiska utgångspunkter i Lev Vygotskij, Jim Cummins, Pauline Gibbons och Inger Gröning.

   

  Vi förklarar sedan vårt syfte, våra frågeställningar och den metod vi använt mer ingående och går sedan över till att redovisa våra resultat skola för skola. De skolor som vi har besökt ligger i södra Sverige och har organiserat sin slöjdundervisning för förberedelsegruppen på olika sätt. På den skola som vi kallar ”Skola 1” har förberedelsegruppen slöjd tillsammans, på ”Skola 2” har de istället slöjd två gånger i veckan; dels med förberedelsegruppen och dels i ordinarie klass. På den sista skolan, ”Skola 3”, har de slöjd i sin ordinarie klass.

   

  I nästa kapitel diskuterar vi skolorna utifrån lärarnas syn och våra frågeställningar.  Vi kan konstatera att samtliga slöjdlärare har en medvetenhet kring elevernas språkutveckling och hur slöjden kan ha en språkutvecklande funktion. Vidare diskuterar vi hur elevernas placering och klassrummens utformning påverkar språkbruket, vilka språkutvecklande metoder lärarna på respektive skola använder, samt hur kommunikationen i klassrummet kan påverka språkutvecklingen.

   

  Avslutningsvis konstaterar vi att slöjdämnet tycks främja språkutvecklingen för förberedelsegruppen på samtliga skolor.

   

   

   

   

   

  Nyckelord: Språkutveckling, slöjd, förberedelsegrupp, nyanlända elever.

  Download full text (pdf)
  Språkutvecklande metoder
 • 1355.
  Tasyurek, Esra
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hållbara evenemang: med fokus på Göteborg och Co2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   In this paper we will investigate sustainable events. The aim is to gain a deeper understanding of how thoughtful Goteborg & Co work socially and ecologically sustainable with their events. What will be investigated is what positive and negative effects that can occur with events based on the two sustainability aspects. Through in-depth interviews we have gained an idea of ​​the organizers' role in sustainability. The theories underlying the investigation have touched on sustainability concepts in events, ISO 20121, and strategies for achieving sustainable events. The empirical material is based on deep interviews with selected respondents from environmental management as well as Goteborg & Co.

  Further in the analysis and conclusion we have come to the conclusion that sustainability is extremely important. Organizers are working on sustainability in their events, partly because it promotes the marketing concept and partly to reduce environmental impact by raising awareness among visitors to think more sustainable.

  The authors conclude that the organizers are on track but that there is still sustainability work that the events need to improve. We have also noted that both small and large festivals should invest more in working sustainably to achieve sustainable long-term success.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1356.
  Tasyurek, Esra
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Sandén, Amanda
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hållbara evenemang: med fokus på Göteborg och Co2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this paper we will investigate sustainable events. The aim is to gain a deeper understanding of how thoughtful Goteborg & Co work socially and ecologically sustainable with their events. What will be investigated is what positive and negative effects that can occur with events based on the two sustainability aspects. Through in-depth interviews we have gained an idea of ​​the organizers' role in sustainability. The theories underlying the investigation have touched on sustainability concepts in events, ISO 20121, and strategies for achieving sustainable events. The empirical material is based on deep interviews with selected respondents from environmental management as well as Goteborg & Co.

  Further in the analysis and conclusion we have come to the conclusion that sustainability is extremely important. Organizers are working on sustainability in their events, partly because it promotes the marketing concept and partly to reduce environmental impact by raising awareness among visitors to think more sustainable.

  The authors conclude that the organizers are on track but that there is still sustainability work that the events need to improve. We have also noted that both small and large festivals should invest more in working sustainably to achieve sustainable long-term success.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1357.
  Taubner, Helena
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  “At least I can walk” – online re-negotiation of identity in post-stroke aphasia2017Conference paper (Refereed)
 • 1358.
  Taubner, Helena
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Hallén, Malin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Wengelin, Åsa
  Department of Swedish, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Still the same? – Self-identity dilemmas when living with post-stroke aphasia in a digitalised society2020In: Aphasiology, ISSN 0268-7038, E-ISSN 1464-5041, Vol. 34, no 3, p. 300-318Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Self-identity construction through “stories of self” is highly relevant for people with aphasia, not only because the onset entails a “biographical disruption” but also since their ability to keep their “stories of self” going is reduced. Three dilemmas (constancy/change, sameness/difference and agency/dependency) are known to be central to identity. In a digitalised society like Sweden, self-identity construction, including the navigation of these dilemmas, takes place both online and offline. Nevertheless, research combining aphasia, identity and online issues is scarce.

  Aim: This qualitative study aims, in terms identity dilemmas, to investigate self-identity construction in working-age persons living with post-stroke aphasia in a digitalised society (i.e. Sweden). Are the dilemmas relevant to the participants, and if so, how do they navigate them online and offline?

  Methods and Procedures: Nine individuals (three men and six women, aged 24–54 at onset) with mild or moderate post-stroke aphasia participated. The data comprises nine individual audio-recorded interviews and 1,581 screenshots from online observations. Qualitative analyses were performed (vertically and horizontally), combining inductive and deductive approaches.

  Outcomes and Results: All three dilemmas are relevant to the participants. They construct their self-identity as both the same as they were pre-stroke and changed. They are both the same and different in relation to other stroke survivors (with or without aphasia), i.e. both “disabled” and “normal”. They display both dependency and agency. Thus, they navigate the dilemmas by constantly negotiating what to include in their stories of self. In addition, telling one story of self offline does not imply telling the same story online.

  Conclusion: The dilemmas are intertwined and highly relevant to the participants. Offline and online settings evoke different ways for them to navigate the dilemmas. Increased awareness of the possible struggle with self-identity dilemmas in people with aphasia, and the possible difference between their online and offline self-identities, should be of value to family members, clinicians and researchers. Further research based on a larger sample is suggested. © 2019 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1359.
  Tebelius, Ulla
  et al.
  Halmstad University.
  Ericsson, Marie
  Halmstad University.
  Demokrati som procedur eller engagemang: Unga kvinnors och mäns möjlighet till demokratisk påverkan2001Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Teenagers do not join voluntary organisations except for sport-clubs, and show little interest in politics, which have worried the Swedish, government. Community-clubs are attractive as they offer a meeting-place without any adult, where something unexpected and exciting may happen. The idea of the club, however, is to discipline. Teenagers should be active and socialised into democratic behaviour and norms, hence democratic procedures are used for them to run the club themselves. It might also offer a scene for individual modes of expression and collective protest. Modern life seems to give unlimited possibility of creating one's identity and future expressed in symbols from different cultures and with a focus on leisure activities. This paper is based on interviews with teenagers at community clubs, specially focusing girls, with the aim of showing the role of the club in their socialisation. There seems to be a potential for mainstream youngsters to participate in alternative democratic activities at the club. This public scene is of special importance to girls.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 1360.
  Tefke, Frida
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Morgin, Nina
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  "Men hur skriver man med egna ord om det är samma sak man vill få sagt?": Elever om problemet att skriva med egna ord.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens skolor har jakten på fusket ökat. Antiplagieringstjänster är ett vanligt förekommande medel för att ta reda på om fusk föreligger eller inte. På detta vis kan man lätt lägga juridiska och moraliska aspekter på fuskande, men kan problemet ligga i själva pedagogiken? Att finna gränslandet mellan plagiat och imitation är lättare sagt än gjort. En uppmaning som inte sällan används av lärare för att hjälpa eleven i sin skrivprocess är “skriv med egna ord”. Vi undersöker hur elever uppfattar denna uppmaning och hur deras uppfattningar förhåller sig till lärares uppfattningar av samma uppmaning.

  Som grund för studien ligger material från två gruppintervjuer med elever på högstadiet och gymnasiet samt fyra tidigare genomförda djupintervjuer med svensklärare verksamma på dessa stadier angående deras uppfattningar av uppmaningen “skriv med egna ord”. Kategorier för uppfattningar identifieras och sorteras med hjälp av fenomenografisk analysmodell. Dessa uppfattningar jämförs för att se hur de förhåller sig till varandra, kategorierna emellan. Tidigare forskning på närliggande områden används som referensram och denna forskning visar att imitation är en naturlig och nödvändig del av skrivutvecklingen vilket gör uppmaningen “skriv med egna ord” problematiskt. Vi har kommit fram till att uppfattningarna av uppmaningen hos lärare och elever är delade i dubbel bemärkelse. Hos eleverna identifierade vi fem olika uppfattningar och lika många hos lärarna. Stundtals är de åtskilda och stundtals gemensamma. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1361.
  Tefke, Frida
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Morgin, Nina
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Skillnaden mellan plagiat och imitation är milsvid: Fyra lärare om elevtexter i gränslandet mellan imitation och plagiat2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In school, pupils learn to critically relate to sources of various texts. In the course of time they also learn how to make references and cite properly. Yet, alarming reports show increasing cheating and plagiarism in colleges and universities. Plagiarism prevention services are used today in Swedish high schools. We are questioning how this relates to the sociocultural perspective and curriculum view of imitation as a natural part of the learning process, communication and language.

  Material from depth interviews, with four teachers in the school subject Swedish about their theoretical and practical approach to students' writing process and writing development are used to deal with the issues of this thesis. The results from the interviews are analyzed in relation to a literature study on the subject. Research on the sociocultural perspective shows that imitation is a natural part of the learning process, communication and language. The form of intertextuality that occurs when texts are imitated and voices are borrowed - dialogism - is not only natural but also necessary for all writing development. We seem to be unable to discern the natural role of imitation in students’ writing development among all respondents. 

  Download full text (pdf)
  Skillnaden mellan plagiat och imitation är milsvid Morgin Tefke
 • 1362.
  Tellqvist, Olle
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Inofficiell litteraturkanon: En kvantitativ undersökning om urval av litteratur i läromedel för gymnasieskolan och på ämneslärarutbildningen2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker om det finns en likriktning i det urval av skönlitteratur som görs inom ämneslärarutbildningen i svenska vid sju lärosäten och i fyra läromedel på gymnasieskolan. Om en sådan likriktning existerar är det möjligt att beskriva den som en svensk kanon. En vidare fråga berör om en sådan kanon kan beskrivas som traditionell eller inkluderande. För att få fram detta används en kvantitativ metod där författarnamns förekomst på litteraturlistor vid universitet och högskolor samt i läromedel för gymnasieskolan räknas och sammanställs för att det ska gå att se vilka författarskap som är mest frekvent förekommande. Resultatet visar att det finns en likriktning som ger anledning att tala om en svensk kanon och att den kan beskrivas som traditionell snarare än öppen och inkluderande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1363.
  Tengbom, Christina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Will learning a foreign language help me excel in my future career?: A meta-analysis of publications on the motivation in Japanese and American students to study a foreign language2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This meta-analysis will investigate and compare existing research material on how Japanese and American high school students studying a foreign language are motivated by a belief that studying a foreign language will increase their future career opportunities. Reference material by appropriately versed authors will be used for this purpose. The concepts of attitude and motivation will be discussed together with the social context surrounding students from the two nations, such as the countries’ historical backgrounds and past and present educational circumstances. The reviewed literature revealed that there have been various reasons for reluctance in both countries to teaching foreign languages in school; however, more recent research points towards a transition and, particularly in the case of the United States, a new understanding is taking shape in regards to the need also for native English speakers to learn foreign languages.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1364.
  Terne, Madeleine
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Att gestalta innovation: En studie av Business Region Skånes och Business Region Göteborgs innovationskommunikation via video2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Business Region Skåne och Business Region Göteborg strategiskt kommunicerar och gestaltar innovation via video och vad som förmedlas om innovation och vilken bild det förmedlar om regionerna. 

  Metod och material: I studien har kvalitativ metod använts och fyra videor publicerade på Business Region Skånes och Business Region Göteborgs digitala videokanaler har analyserats genom multimodal sociosemiotisk analys samt tre intervjuer har genomförts med kommunikationsansvariga om videorna. 

  Huvudresultat: Det kan konstateras att Business Region Skåne och Business Region Göteborg kommunicerar och gestaltar innovation genom att använda berättelser i videorna om komplexa innovationsområden utifrån framtidsvisioner. Innovation gestaltas på ett okomplicerat och uttrycksfullt sätt varvat med faktastrategi samtidigt görs regionerna attraktiva. Videorna förmedlar fördelar om olika innovationsområden som har betydelse för människors vardagsliv samtidigt som videorna genom att skapa engagemang i kommunikationen lyfter upp aktuella problemområden i förhållande till innovation i samhället. Resultatet visar genom den multimodala sociosemiotiska analysen att gestaltningen av innovation i videorna i sig är komplex.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1365.
  Thellman, Saga
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Does Gender Influence the Way People Provide and Receive Politeness?: A Research Study on the Differences or Similarities Between Gender and Linguistic Politeness2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay examines the relation between gender and adherence to Brown and Levinson's Politeness Principle. Women and men tend to use language for different purposes and for the purpose of achieving various goals. In order to examine this relation, a research study was conducted. Two women and three men were observed discussing subjects given by an interviewer. The collected interview data gathered from the conversation was analyzed and related to the Politeness Principle. Aspects from sociolinguistics, such as theories from gender and language studies, and the Cooperative Principle as proposed by H P Grice, were also considered and formed part of the analysis. The results indicate that there is a small difference between women’s versus men’s adherence to the Politeness Principle. More specifically, women tend to use more aspects of linguistic politeness. However, as the sample group of the research study consisted of only five participants, the limits of the study in terms of the generalizability of the results are recognized and suggestions have been made for further research.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1366.
  Tholse, Ida
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Läroplansförändring inom Idrott och hälsa: En undersökning om hur lärare i ämnet idrott och hälsa har sett på läroplansförändringarna från Lgr62-Lgr112015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Arbetets art: Ämneslärarutbildning, Examensarbete i Historia, 15HP

  Antal sidor: 36

  Titel: Läroplansförändring inom Idrott och hälsa, En undersökning om hur lärare i ämnet idrott och hälsa har sett på läroplansförändringarna från Lgr62-Lgr11

  Författare: Ida Tholse, 911114-2023

  Handledare: K.G Hammarlund

                                                                                                                                                                  

  Bakgrund: Förändring i skolan är något som sker kontinuerligt. Läraren är den som verkställer de förändringar som sker, för utan läraren som förändrar sitt sätt att lära spelar det ingen roll ifall politiker lägger ner tid och pengar på att skapa nya läroplaner. Lärarens inflytande över de förändringar som sker har däremot inte alltid varit särskilt stor, därför tycker jag att det är intressant att ta reda på hur just lärarna har reagerat vid dessa förändringar.

   

  Syfte och frågeställningar: Jag vill undersöka hur man har sett på ämnet idrott i skolan samt hur man har reagerat på de läroplansförändringar som har skett från Lgr62 fram till dagens Lgr11. Hur har lärarna sett på förändringarna? Vad har lärarna fokuserat på när det gäller ämnets mål? Har dessa tankar stämt överens med den nya läroplanen?

   

  Metod: För att få svar på dessa frågor har jag utgått från Idrottsläraresällskapets tidning, Tidskrift i gymnastik & idrott, Tidskrift i gymnastik samt Tidningen Idrott & Hälsa med fokus på de år kring de olika läroplansförändringarna (alltså: 1961-62, 1979-80, 1993-94, 2010-2011). För att få en jämförelse så har jag även använt mig av Björn Sandahls bok, Ett ämne för alla, där han även för fram hur Riksidrottsförbundet, Skolidrottsförbundet, Idrottslärarkåren och Idrottshögskolan reagerar kring de olika förändringarna.

   

  Resultat: Idrottslärare har med hjälp av bland annat tidningen Idrott och hälsa ett stort forum där de delar med sig och utbyter åsikter om vad som sker inom yrket. De reaktioner som går att hitta ur dessa tidningar, just när det kommer till läroplansförändringar, är varierade från läroplan till läroplan. Läroplanerna ändras i takt med att samhällets fokus, både politiskt och socialt, ändrades beroende på landets förutsättningar och villkor. Vissa läroplaner är så pass snarlika att lärarna istället fokuserar på att förbättra yttre faktorer såväl som inom undervisningen (material) som utanför (lärarutbildning). Andra läroplaner skapade otroligt starka reaktioner och lärarrollen ifrågasattes.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1367.
  Thomasson, Fannie
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Nielsen, Anna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Den engelska läsningens roll vid språkinlärning2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna litteraturstudie undersöks litteraturens roll vid språkinlärning. Studien fokuserar på hur den skönlitterära läsningen inom engelskinlärning bidrar till ett utvecklat och tryggt ordförråd i de tidiga skolåren. Syftet med litteraturstudien var att undersöka effekterna som framkommer då läsning används i syfte att utveckla elevers språk. Vi har utgått från forskningsfrågan: Hur bidrar läsning till en ökad säkerhet gällande språkförmågan, med fokus på ett bredare ordförråd, för annat språk än modersmålet? Forskning som vi utgått ifrån samt våra studier svarar på den fråga som varit i fokus under studiens utveckling och lyft vikten av att involvera litteratur på olika sätt i undervisningen. Enligt vår studie är det fördelaktigt att använda litteratur i engelskundervisningen, då det kan öppna möjligheter för eleverna att använda sitt språk, utveckla det samt motiveras till en livslång läsglädje. Denna studie kan bidra till att lärare involverar skönlitteratur i engelskundervisningen där språkutveckling får vara i fokus. Eftersom vi, under arbetets gång, blev varse om att ett elevperspektiv saknades i artiklarnas resultat, hade det hade varit intressant att titta vidare på till exempel elevers inställning till litteraturläsning på engelska. Detta är något som kan vara i fokus vid framtida forskning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1368.
  Thomasson, Fannie
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Nielsen, Anna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hur arbetar lärare med läsning?: en studie om lärares beskrivningar gällande val av engelska texter och arbetssätt för läsning på engelska2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att läsa ingår i samtliga skolämnen och när då PISA-undersökningar visar att svenska elever blir allt sämre på läsförståelse finns grund till oro. Språket är i skolan en viktig grundpelare när skolans stora uppdrag är att förbereda eleverna för att bli funktionella samhällsmedborgare. Syftet med studien var att undersöka vilka arbetssätt angående läsning på engelska som verksamma lärare säger sig använda. Denna studie riktar sig mot att skapa en större kunskap om hur läsning används i skolan idag. Studier visar att svenska elever är starka i ämnet engelska men svaga när det gäller läsförståelse överlag. Vi undersöker vilken roll läsningen spelar i skolan idag enligt verksamma lärare. Resultatet i studien visar att de deltagande lärarna i studien anser att det kan vara en för stor utmaning för enskilda elever att använda läsning på engelska. Slutsatsen av studien berättar att läsning sker främst gemensamt i klassen i de yngre åldrarna, det är då av vikt att välja rätt text som engagerar samtliga till läsning. Vidare studier angående detta ämne kan lyfta eller undersöka varför läromedel tar en stor plats i undervisningen trots att en del lärare känner att dessa är otillräckliga för elevers utveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1369.
  Thorell, Alexander
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Entering the Anthropocene Through the Great American Novel: Dark Ecology in Don DeLillo's Underworld2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1370.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Att utbilda i entreprenörskap - en praktisk orientering: Slutrapport från projektet Innovativt entreprenörskap genom kreativitet och nytänkande i kultur- och turismutbildningar2013Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1371.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Communicating the Dark Dimensions of the Past: A Case Study of Museum Management in Västra Götaland2018 (ed. 1:1)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Heritage is a result of cultural and social constructions rather than received values from the past (Barrere et al. 2015, p 4 p 4). Dark heritage is a concept which is synonymous to heritage that hurts, difficult heritage, heritage of atrocity and places of pain or shame (Magee & Gilmore 2015, p 900). Dark heritage sites (DHS) are places and institutions “that stand as legacy to painful periods in history; massacre and genocide sites, places related to former penal institutions, prisoners of war, battlefields and many more.” (Magee & Gilmore 2015, p 899). DHS management is a structured activity which supports a meaningful and holistic experience for visitors within the context of diverse and complex servicescapes (Magee & Gilmore 2015, p 899).

  The overall aim of this study is to increase the understanding of how dark dimensions of the past are expressed within museum management in Västra Götaland. In order to fulfil this purpose, three research questions have been formulated: Which dimensions of dark heritage are highlighted? Which ideological approaches permeate the exhibitions of the dark? How is heritage classified as dark heritage?

  The study involved documentary work at Västergötland Museum, Lödöse Museum and the Museum of Gothenburg. The researcher accomplished a documentary work, focusing upon artefacts, information text and multimedia. A qualitative analysis of the data with some inspiration from discourse theory was then carried out. Discourse refers to the meanings and understandings of worldviews that are formed within socio-historical processes (Howarth 2007; Jorgensen & Phillips 2002). Discourse theory provides a framework of how history is constructed and maintained (Howarth 2007). Discourses are transformed and maintained within formal practices and everyday lives (Jorgensen & Phillips 2002, p 12).

  The results show: (1) Dark heritage that is highlighted within the three museums refers to war, conflicts, crimes, sanitary problems, death, epidemics, hard living conditions, and unequal treatment of people. (2) The exhibitions were based on a mixture of different approaches, such as romantic chivalry, local separatist/patriotic, socialistic, and peace/ international understanding approaches (Timothy & Boyd 2003, p 27-28). (3) The discourse within society involves classifications of the dark. It is therefore possible to see a cultural pattern of how war, conflicts, epidemics and sanitary problems become dark dimensions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1372.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Diskurs, kulturvärden och mörk turism2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Mörk turism handlar om resande till destinationer med attraktioner, platser och utställningar som förknippas med döden. Det anknyter också till krigsturism kretsat kring besöksmål där museum om konflikter och oroligheter är centrala. Med andra ord handlar det om att besöka negativt laddade kulturvärden med anknytning till politisk-geografiska dimensioner.

  I de flesta stater finns en historia som vittnar om konflikter, oroligheter och strider. Denna rapport belyser på vilket sätt detta arv levandegörs idag för turister, dagsbesökare och historieintresserade individer. Vidare problematiseras värderelaterade och etiska aspekter kopplat till dessa utställande verksamheter. Texten ger också exempel på konkreta besöksmål i olika delar av världen med fokus mot Sverige. Härtill kommer att diskursanalytiska aspekter kopplat till frågan om hur det mörka kulturarvet förmedlas lyfts fram. I detta sammanhang utvecklas frågan om hur konflikter speglas och vilka dimensioner av det förgångna som levandegörs.

  En sammanfattande konklusion är att det militära kulturarvet har såväl positivt som negativt och neutralt laddade värden. Hur levandegörandet av det militära kulturarvet förhåller sig till etiska dimensioner avgörs av vilket teoretiskt perspektiv diskussionen tar sin utgångspunkt i.

  Det argumenteras för att diskursanalys kan användas som redskap för att förstå hur makt formar det kulturarv som vi tar del av och hur sanningar konstrueras. Sådana analyser av kulturarv bidrar med förståelse för att det inte är något objektivt och neutralt. Arvet skildras utifrån en specifik kulturell kontext. 

 • 1373. Thorell, Kristina
  Kulturarv: perspektiv och förmedling2018 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kulturmiljövård kan betraktas som en kulturell process som handlar om att minnas och att utifrån dåtiden skapa sätt att förstå nutiden på. Denna rapport skildrar kulturarvets komplexitet och mångfald. Under postmoderniteten föll de stora berättelserna samman och verkligheten blev relativ, kontextuell och subjektiv. Museerna fick i uppgift att hantera komplexitet, mångfald och flera olika perspektiv på det bevarandevärde. Denna komplexitet och en allt högre grad av professionalisering är två av förändringsmekanismerna som påverkar museerna. Andra utvecklingstendenser handlar om ökade krav på kostnadseffektivitet och dokumentation genom t ex vetenskapliga rapporter. Verksamheten ställs också inför uppgiften att möta globalisering, teknologisering, ökad informationsmängd och förändringar i kulturpolitiken.

  Rapporten fokuserar det mörka kulturarvet som är värdefullt eftersom det är en del av historien; utan dessa dimensioner kommer vi aldrig åt en sann bild av dåtiden. Vidare har det mörka ett utbildande värde; genom att en allt bredare allmänhet förstår misstagen som inträffat i historien och dess konsekvenser minskar risken för att de sker igen. En explorativ och kvalitativ fältstudie om det mörka kulturarvet i Visby redovisas. Det övergripande syftet med fältstudien var att belysa innebörden av det mörka kulturarvet där. Rapporten visar också hur det mörka kulturarvet levandegörs genom storytelling.

  Rapportens avslutande del berör metoder för att läsa ett landskap. Detta handlar om att nå djupare innebörder om det. Exempel på aspekter att analysera i ett sådant sammanhang är: landskapstyp, historisk dimension, fysisk – geografiska förutsättningar, symbolik och landskapsvärden. Det är också möjligt att analysera kopplingar mellan naturgivna förutsättningar och människans verksamhet, markanvändning samt fysiska mönster och strukturer. Vidare kan makt och politiska beslut som påverkat landskapet vara i fokus. Analyserna länkar landskapsgeografin med den politiska geografin.

 • 1374.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  The bottom up dimension of landscape planning in rural areas2018In: Cultural Heritage Preservation: The Past, the Present and the Future / [ed] T. Nilson & K. Thorell, Halmstad: Halmstad University Press, 2018, p. 35-45Chapter in book (Refereed)
 • 1375.
  Thoresen, Jakob
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Fakta och innehåll framför förmågor och analys?: Strategier och metoder för tankebegrepp i historieundervisningen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt kursplanen för historia i årskurs 7-9 ska eleven kunna uppvisa ett tiotal förmågor utöver det historiska innehållet för att uppnå den lägst godkända kunskapsnivån E. Forskning visar att elever har svårt att konstruera historisk kunskap, samt att ämnesinnehållet ofta är tunt beskrivet.

  Kandidatuppsatsen är en litteraturstudie med forskning och litteratur utifrån en historiedidaktisk kontext. Empirin är inventerad genom en hermeneutisk metod och har analyserats med historiskt tänkande teorins fokusering av tankebegrepp.

  Enligt historiskt-tänkande teorin är tankebegrepp redskap för att organisera och hantera det historiska tänkandet och framställandet. Exempel på ett begrepp som studien behandlar är orsak-konsekvens. Totalt studeras sex olika tankebegrepp.

  Studien syftar till att undersöka vilka undervisningsmetoder och strategier som kan användas i historieundervisningen utifrån historiskt tänkande teorins fokusering av tankebegrepp.

  Studiens resultat visar bland annat att undervisningsmetoder och strategier som skildrar innehållet ur flera perspektiv, ställer frågor som öppnar upp för analys istället för fakta, samt undervisar dem explicit i undervisningen är faktorer som skapar förutsättningar för att stärka elevers förmågor att framställa och organisera sina historiska kunskaper.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1376.
  Thoresen, Jakob
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Carlsson, Anton
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "Enda regeln är att ingen ska vara ensam": En kvalitativ studie om lärares kommunikation av lärobjekt och uppfattningar av betydelsefull kommunikation i undervisningen för Idrott och Hälsa.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den förändrade kunskapssynen ställer nya och högre krav på lärares bedömning av elevers prestationer. Kriterier som karaktäriseras av beteende i form av närvaro eller att göra sitt bästa inryms således inte i skolämnets kunskapskrav för Idrott och hälsa eftersom de inte går att legitimeras som varken kunskap eller prestation. Dock visar forskning att elever har svårt att uppfatta relevanta kriterier för ämnet. Studier visar på att elever värderar beteendemässiga egenskaper framför de idrottsliga förmågorna, vilket direkt strider emot vad forskare och styrdokument anger som giltiga kriterier. Som konsekvens av detta problem betonar forskare vikten av att idrottslärare måste redogöra för lektionens lärobjekt för att reducera felaktiga uppfattningar hos elever. Studiens syfte var därmed att genom observationer undersöka vilka lärobjekt som kommuniceras explicit av lärare i undervisningen. Ett delsyfte var även att med kompletterande intervjuer jämföra resultatet med vad lärarna uppfattade som betydelsefullt att kommunicera. Studiens resultat omfattades av fem legitimerade lärare i Idrott och hälsa.

  Resultatet visade bland annat att tre av fem lärare explicit kommunicerade lärobjekt i undervisningen. Resultatet visade även att de lärare som ej kommunicerade lärobjekt i undervisningen endast kommunicerade lektionens innehåll, samt vikten av att förhålla sig till aktiviteternas regler och ett gott uppförande. Slutsatser från resultatet var att de lärare som nämnde betydelsen av att kommunicera prestationsbunden feedback även explicit kommunicerade lärobjekt i undervisningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1377.
  Thornberg, Johan
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Boy and Girl Talk: A sociolinguistic study of international high school students' turn-taking patterns from a gender perspective2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   The aspect of gender and language has been thoroughly studied by sociolinguists. Research has however mainly focused on adults. This study investigates whether the concepts of male competitiveness and female cooperation are valid among Swedish high school students and if boys and girls use different turn-taking strategies when engaging in a conversation.

  Eight high school students participated in a conversation which was recorded. The topic, the justification for the existence of Systembolaget, which is a government run off-license, was chosen as it is a controversial subject on which young people have diversified opinions.Hedges, minimal responses, tag questions, interruptions and overlaps were categories used as parameters to quantify how cooperative or competitive the participants were. Categories were chosen as other sociolinguists have found that these are areas where men and women use language differently.The behaviours of the participants were also connected to Grice’s conversational maxims. The maxims serve as an explanation as to how turn-taking and turn-taking order took place in the recorded interaction.The concept of female cooperation and male competitiveness proved to be ambiguous, as the girls adopted cooperative strategies, such as hedges and minimal responses, as well as a more competitive strategy by using far more overlaps and interruptions than the participating boys did.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 1378.
  Thorsell, Hanna
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Fasth, Izabelle
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Pedagogernas högläsning: En fenomenografisk studie om pedagogers uppfattningar om högläsning2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att synliggöra pedagogers uppfattningar av högläsningens betydelse för språkutveckling. De frågor som vi valt att utgå ifrån är:

  - Hur uppfattar pedagoger arbetet med högläsning i den pedagogiska verksamheten?

  - Vilken uppfattning har pedagoger om språkutveckling i samband med högläsning? Eftersom att vår studie fokuserar på att beskriva pedagogers uppfattningar valde vi att utgå ifrån fenomenografiska perspektivet.

  I resultatet framkom det att pedagogerna uppfattade att högläsningen har en betydelse för barns språkliga utveckling, framförallt i kombination med reflekterande samtal. Det framkom även att det finns olika faktorer som gör att högläsnings aktiviteter inte går att genomföra i förskolans verksamhet.

  Den slutsats som vi fått fram utifrån vår studie är att högläsningen i kombination med reflekterande samtal har en betydelse för barns språkutveckling. Men även att vi som pedagoger får hitta strategier för att få högläsnings aktiviteterna att fungera. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1379.
  Thorsén, Dennis
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Fotbollens begynnelse i Halmstad: En beskrivning av Halmstadfotbollens etableringsprocess åren 1900-19222020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With over 600,000 active soccer players and over 1 million registered members of soccer associations, soccer occupies the position as Sweden's national sport in 2020. This has not always been the case. The sport came to Sweden from England in the late 19th century and then began an establishment process which led to its position as a national sport. This establishment process is described at a national level in other studies, but a deeper explanation and understanding of the growth of soccer at a local level is lacking. This study therefore aims to contribute to the research by studying the growth of soccer in Halmstad. The study follows a chronological review during the two initial decades of the 20th century in Halmstad. This provides an insight into which the first teams were, an idea of how soccer was established and an understanding of the approach to soccer at its early growth in the city. The result shows that soccer during the establishment process in Halmstad never stopped growing, it constantly found methods to increase the inhabitant’s interest. The study also shows that IF Kamraterna Halmstad was the first team in the city. Thereafter more teams followed but during 1912-1914 only two teams were accepted in Halmstad. People in control thought this would lead to better soccer and a more unison sport in the city but a lot of people wanted to play soccer and more teams were a supposition. The games were played at Sommarlust which were a common field for all clubs in Halmstad during the 1900s and 1910s and had an important role under the age of the establishment process. The people of Halmstad seems to have enjoyed soccer at its growth. But different organizations, such as church and temperance movement, did not like soccer at the beginning which forced the sport to adapt. When soccer first came to Halmstad in the 1900s it was nothing, but the continued growth and adaption made it to a natural part of Halmstad.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1380.
  Thyrsson, Angelica
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Det spontana, dialogiska och ostandardiserade bloggspråket: En studie av språkanvändandet i några av Sveriges största bloggar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning studerar specifika delar av språket i sex av Sveriges största bloggar. Bloggarna som utgör undersökningsmaterialet är Dessie, Kenzas, Paow, SamirBadran, Hugo Rosas och The odd way. De språkliga företeelser som undersöks är icke-verbala inslag, svordomar, utrop, talspråkliga ordformer, lånord och förkortningar. I undersökningen har både en kvantitativ och en kvalitativ metod använts och för att få fram ett resultat har varje enskilt ord studerats och kategoriserats. Syftet med undersökningen var att studera i vilken utsträckning de språkliga företeelserna har använts samt vad de har för betydelse för texterna.

  Resultatet visar att det finns såväl likheter som skillnader mellan bloggarna. En likhet är att språket i bloggarna starkt präglas av en personlig smak och stil. En annan likhet är att bloggarna genom icke-verbala inslag förstärker och betonar vissa delar av språket. En skillnad är däremot vilka icke-verbala inslag de väljer att använda. Även svordomar används för att förstärka känslor i texterna men undersökningen visar att alla bloggare inte är lika positivt inställda till användandet av svordomar. Förekomsten av utrop och talspråkliga ordformer ger inläggen en dialogisk skepnad och de låneord som förekommer bekräftar att det svenska språket i bloggarna har anglifierats. Genom användandet av lånord och förkortningar tycks bloggarna utgå från att läsarna har en viss förförståelse och kunskap inom vissa ämnen. Detta tyder på att det finns en relation och interaktion mellan bloggare och läsare. Resultatet visar även att det inte finns några påtagliga språkliga drag som är typiskt kvinnliga eller manliga.

  Bloggen sägs idag utgöra en egen genre och undersökningen visar att det är en genre som tillåter mycket informellt språk med stora variationer. Undersökningen visar att språket i bloggar är mer än bara text och att flera visuella komponenter adderas för att ge det skrivna språket en mer känslomässig prägel. Undersökningen fastställer avslutningsvis att språket i bloggar är ytterst komplext och att det finns många aspekter att studera när det gäller bloggspråk. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1381.
  Tillman, Karolina
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Beauty Mania and Intellectual Hollowness: How the Obsession of Physical Perfection Leads to a Spiritually Disturbed Population in Jeanette Winterson's The Stone Gods2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In Western society, appearance has become constricted to an extent where everybody looks more or less the same, i.e. Western culture has become a culture where beauty is something very standardized. Jeanette Winterson’s The Stone Gods discusses the subjects of body and perfection by creating a civilization where our society's ideals of body and beauty are given an extreme form. This essay discusses The Stone Gods and the society that it depicts from a cultural perspective concentrating on the social aspects of beauty and body, and examine how narrowed ideals affect the people, who live in the shadow of the norms, and moreover how they affect the society as a whole in the novel.

 • 1382.
  Tilving, Evelina
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Vampyrer i klassrummet: -vad kan Bram Stoker och Stephanie Meyer lära elever i högstadiet?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I kursplanen för Svenska B står att läsa att eleven ska ”ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat bekantskap med författarskap från olika tider och epoker” (Skolverket.se). Harold Bloom, författaren till Den västerländska kanon beskrev 1994 sin oro över vårt litterära förfall med orden ”Skuggorna blir allt längre i vårt aftonland och vi närmar oss det tredje årtusendet beredda på ytterligare mörker” (1994:28)

  Det finns med andra ord idag en motsättning mellan vad man som elev bör läsa och vad man som elev kanske vill läsa. Dilemmat tycks vara att många elevers uppfattning om en klassiker idag är ”tråkiga, svårlästa och föga inspirerande” (Bäcklund & Eriksson 2008:4).  I och med det senaste decenniets vampyrvåg har dock serier som Twilight och True Blood brutit ny mark hos ungdomar som tidigare inte hyst läsintresse. Lena Kjersén Edman startade en livlig debatt på DNs kultursidor hösten 2008 där hon anklagade Meyer för att vara bakåtsträvande i sin beskrivning av kärlekshistorien mellan de båda ungdomarna (DN, 080902). Däremot bode man kunna använda dagens populärlitteratur som ingångsport till äldre litteratur, även kallade klassiker. Idén med denna uppsats är således att avgöra hur Om jag kunde drömma förhåller sig till Dracula ur en litterär synpunkt, samt om man skulle kunna läsa Om jag kunde drömma med utgångspunkt i Dracula, för att på detta vis gå de elever som väljer Meyer framför Stoker till mötes. Som blivande lärare i grundskolans senare år och på gymnasiet, ämnar jag undersöka hur de båda verken förhåller sig till varandra ur tematisk synpunkt, för att möjligen kunna använda mig av detta material i min kommande undervisning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 1383.
  Toncic, Sandra
  et al.
  Halmstad University.
  Svensson, Frida
  Halmstad University.
  En tillfredställande arbetsplats: -En kvalitativ studie som belyser universitetslärarnas upplevelser av arbetsmiljön och arbetsbelastningen i relation till dess pedagogiska förmåga och individuella välbefinnande.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1384.
  Torstensson, Elias
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Sci-fi, Horror and The Three Step Program: Racial Identity, Racial Hierarchy and Hybridity inThe Shadow Over Innsmouth and I Am Legend2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is a study regarding the use of H.P. Lovecraft´s Shadow over Innsmouth, Richard Matheson´s I am Legend and Joel M. Sipress´s three step program when working along the theme of race in the classroom. The study supports the argument that it is possible to successfully incorporate these two Sci-fi/Horror novels in a pedagogical context when working with race. To further strengthen this argument I am going to look closer at three terms, which will serve as the essay´s theoretical focus points, and investigate how they can be used to explain the content of the works and their understanding of race. These three terms are racial identity, racial hierarchies and hybridity.

  I am going to discuss the possibilities regarding how and why one could practically apply the two novels when working with Joel M. Sipress´s three-step strategy in the classroom. The reason behind my decision to focus my essay on this is because I want to explore the possibility for meaningly using these less-mainstream genres in a pedagogical context.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1385.
  Totevski Falck, Sylvia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Anmälningsplikten-Om att göra det vi måste kring barn som far illa: En kvalitativ intervjustudie med pedagoger i förskolan2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1386.
  Trulsson, Julia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Att namnge ett företag – Inte helt enkelt, eller?: En kvalitativ studie om entreprenörers skapande av företagsnamn2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Serge Moscovici och Gerard Duveen sa en gång: ”Att skänka ett namn till något eller någon, har en mycket speciell, nästan högtidlig betydelse.” (Fox, 2011:1). Syftet är att undersöka hur namngivningsprocessen går till, och vilka faser som genomgås när ett företag ska namnges. Materialet består av 13 företag inom olika verksamhetsområden, som har samlats in och analyserats kvalitativt. Resultatet visar att företagen går igenom en namngivningsprocess som består av sex faser. En intressant iakttagelse är att entreprenörerna testar namnet bland utomstående personer innan registrering sker, vilket skiljer sig från tidigare forskningars namngivningsprocesser gällande kommersiella verksamheter, och förnamn. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1387.
  Turkalj, Karolina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Learning English as a Second Language: A Study on Grammatical Accuracy and Knowledge in Written English2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1388.
  Tydesten, Martin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Youtuberska och bloggarinna: En korpusstudie i huruvida det sker nybildningar med de feminina suffixen -erska och -(ar)inna.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats studerar om de feminina suffixen -erska och -(ar)inna är produktiva, i ett visst material. Med produktiv menas i detta sammanhang att nybildningarna måste innehålla avledningar som inte tidigare använts. Materialet består av de delar som omfattar tiden från och med 2010 och framåt i de fyra korpusarna GP (Göteborgs-Posten), Twitter, Bloggmix och Webbnyheter. Resultatet visar att det sker nybildningar med -erska och -(ar)inna, dock inte i någon större utsträckning. Den oftast förekommande varianten av de personbeteckningar som påträffats är allmännare beteckningar för verksamhet, följt av yrkesbeteckningar och avslutningsvis övriga statusbeteckningar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1389.
  Tysk, Johanna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Boksamtal som hälsofrämjande literacypraktik: En kvalitativ teoretisk litteraturanalys2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker om det finns möjligheter att integrera ett hälsofrämjande arbete i litteraturundervisningen genom Judith Langers (2017) didaktiska modell för boksamtal som en literacypraktik. Möjligheterna undersöks med en hermeneutisk forskningsansats som metod. Judith Langers (2017) didaktiska modell för boksamtal som en literacypraktik studeras utifrån en biblioterapuetisk teoribildning framtagen av Arleen Hynes & Mary Hynes-Berry (2012). Resultatet visar att Langers (2017) modell för boksamtal i en literacypraktik skulle kunna fungera hälsofrämjande och därmed möjliggörs det att tillhandahålla litteraturundervisning i skolan som kan fungera för elevers välbefinnande genom att Langers (2017) modell används.

  I slutet av studien prövas Langers (2017) didaktiska modell i sin funktion som en hälsofrämjande aktivitet i en exemplarisk närläsning av boken Slutet (2018) skriven av Mats Strandberg.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1390.
  Tysk, Johanna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  En bild säger mer än tusen ord: En kvalitativ studie om bilders funktion i läromedel för religionsämnet på gymnasiet.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En kvalitativ studie är utförd i syfte att undersöka hur bilder i religionsläromedel på gymnasiet kan påverka elevers religionsuppfattning. För att uppfylla syftet behandlas tre frågeställningar. Dessa är; Vilken betydelse har bilder i läromedel för elever? På vilket vis kan bilder som förekommer i de tre undersökte religionsläromedlen påverka elevers religionsuppfattning? Hur väl överensstämmer funktionen av de bilder som återfinns i de tre undersökta läromedlen med skolans värdegrund samt läroplan? Undersökningen avgränsas till tre religionsläromedelsböcker, samtliga är aktuella visar en förundersökning. Böckerna som används är; En människa, tusen världar, Religionskunskap 1. Robert Tuveson. Gleerups, 2015 Din tro, eller min? Religionskunskap för gymnasiet, kurs 1. Erica Appelros, Anne – Christine Hornborg, Helena Röcklinsberg. Natur och kultur 2006. Religion 1&2 liv och mening. Gunilla Rundblom & Leif Berg. NA Förlag 2014. Vidare avgränsas studien ytterligare för att hantera studiens omfång, därav är det endast bilder ur kapitlen om judendom som studeras. Empirin samlas in genom semistrukturerade intervjuer med åtta gymnasieelever. Två elever studerar på högskoleförberedande program och sex elever studerar på yrkesförberedande program. Empirin tolkas med hjälp av W.J.T Mitchells bildtolkningsteori, vilken är omformulerad av Yvonne Eriksson i boken Bildens tysta budskap (2017). Teorin har som utgångspunkt att bilder fungerar som meningsskapande entiteter, detta påvisas genom att bilder behandlas ur fem olika kategorier vilka samtliga analyserar bildens förmåga att påverka mottagarens uppfattning av fenomenet som visas på bilden. Kategorierna är Graphic, Perceptual, Optical, Mental samt Verbal. Ytterligare utgörs empirin av Gy 11, samt bilder ur de tre läromedelsböckerna som presenterades i första stycket.Resultatet påbjuder faktum att bilder i läromedel enligt Mitchells bildtolkningsteori har påverkan på mottagarnas perception av olika fenomen som betraktas. Betydelsen som bilderna har varierar mellan funktionen att intressera eller inte intressera eleverna till vidare kunskapsinlärning om fenomenet som visas. Därav kan elevernas inlärning om området påverkas av vilka bilder som exponeras i anslutning till området. Vidare kan det av resultatet samt teorin utläsas att bilder kan skapa förutfattade meningar och fördomar, vilka påverkar elevernas religionsuppfattning. Då bilder i läromedel visade sig påverka elevernas religionsuppfattning och eventuellt bidra till fördomar besvaras sista frågeställningen med faktumet att bilder i läromedel stämmer dåligt överens med aktuell läroplan och aktuellt värdegrundsarbete. Skolans värdegrundsarbete motarbetas av bilders eventuellt negativa funktion för elevers inlärning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1391.
  Törnert, Sara
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Udd, Chatarina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  POSITIV PSYKOLOGI PÅ ARBETET: -Karaktärsstyrkors samband med psykologiskt välbefinnande, arbetstillfredsställelse, harmonisk- respektive tvångsmässig passion och stress2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Over a long time psychology was focusing on human frailties and mental diseases. In 1998, positive psychology was introduced - the scientific study of strengths, well-being and optimal functioning. Theory and research in the area has identified 24 character strengths, in which each individual owns and celebrates a number of top strengths, signature strengths. These strengths have been shown to be important in achieving happiness and well-being. The purpose of this study was to investigate the relationship between character strength and psychological well-being, job satisfaction, harmonious- and obsessive passion and stress. The results showed that wisdom, kindness, social intelligence, curiosity, hope, creativity, spirituality and love was positively correlated with psychological well-being. Few strengths correlated with job satisfaction and harmonious passion. No strengths were significantly correlated with obsessive passion. The results from the study provide little support for the theory. Some support was found for the relationship between character strengths and psychological well-being. It seems like character strengths are not important for job satisfaction, harmonious passion, obsessive passion and stress. An explanation for the few correlations, can be that this research examined each of the 24 character strengths compared with previous research that has investigated the use of individual signature strengths. More basic research is needed to confirm the theory.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1392.
  Töyrä, Jessica
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Ledartexten – En genre för alla?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker läsbarheten i ledargenren i morgontidningarna DN och SvD med hjälp av läsbarhetsfaktorerna; meningslängd, bisatsfrekvens, personliga pronomen och personord, LIX samt OVIX. Hypotesen som prövas i uppsatsen är att ledargenren, liksom skriftspråket i allmänhet, har gått mot ett allt ”enklare” och mer läsbart språk med mer inslag av talspråklighet. En annan hypotes är att DN som är en liberal tidning har ett enklare språk än SvD som är konservativ/moderat. Materialet består av sammanlagt 12 ledartexter från åren 2004, 2008 och 2012. Undersökningen är av kvantitativ natur och resultatet relateras till tidigare undersökningar om ledargenren.

      Undersökningens resultat ger stöd åt ovanstående hypoteser, då läsbarhetsfaktorerna visar på att ledargenren har fått ett mer läsbart skriftspråk, samt att DN är den tidning med mest läsbara ledare. Trots att ledargenren har blivit enklare, är den fortfarande en svår genre att läsa i förhållande till de flesta andra genrer. Ledargenren visar således även en hög skriftspråklighet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1393.
  Uggla, Caroline
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Swedish Second Language Learners’ Ability to Pronounce English Contrastive Consonant Phonemes2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate sixth form students’ pronunciation, and their

  exposure to English during their English lessons in school. The focus of the study is to

  investigate whether or not the students have problems with pronouncing the contrastive

  consonant phonemes that do not exist, or are rarely used in the Swedish language

  (i.e /z/).

  In order to investigate the students’ pronunciation, questionnaires were handed out,

  followed by a reading exercise that was recorded. Also, a questionnaire was handed out

  to the students’ teachers in order to investigate their thoughts about the importance of

  teaching pronunciation. The participating students and teachers in this essay were

  chosen from a school in the south-west part of Sweden.

  The results in this essay show that the majority of the students participating had

  difficulties pronouncing the English consonant phonemes which do not exist, or are

  rarely used, in Swedish i.e /z/, /tʃ/ and /dʒ/. Furthermore, the results in this essay show

  that the students are more likely to pronounce English words with consonant phonemes

  similar to those used in Swedish.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1394.
  Ulvbielke, Martin
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Nordens Sorrento: Båstads utveckling som badort 1900-19392011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under 1800-talet var Båstad redan etablerad som badort. Orten marknadsfördes som kurort som bl.a. erbjöd havsbad som medicinsk behandlingsmetod. Badgästernas ökande krav på förströelse och nöjen kom att medföra en utveckling, där dessa attraktioner fick allt större betydelse för badorten. I denna studie undersöks vilka faktorer som påverkade turistutvecklingen i Båstad under tiden före andra världskriget. Genom en komparativ studie där antalet badgäster och logimöjligheter bestäms under olika perioder mellan åren 1910-1939 och införs i en beräkningsmodell för turistdestinationers utveckling, kompletteras bilden av hur turismen i Sverige utvecklades vid denna tid. Materialet utgörs av samtida badgästtidningar. Resultaten vad gäller Båstad visar på en stark expansion, mycket tack vare enskilda entreprenörer, inom samhällsbyggnation och turism, där bad dominerade den tidiga perioden och sommarsporterna tennis och golf fick stor betydelse under den senare delen. Yttre faktorer som exempelvis världskrig, kungabesök och börskraschen 1929 i USA kom att få följder för turistnäringen i Båstad

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 1395.
  van Horik, Markus
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Extern och Intern Motivation: En studie om överenstämmelsen mellan ledares och medarbetares motivationsfaktorer i energibranschen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1396.
  van Manen, Ulrika
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Second Language Acquisition: A Study of Successful and Unsuccessful Incorporation of Progressive Verb Forms into Pupils’ Written Production2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to find out how well Swedish pupils succeeded in their use of the progressive verb forms. A comprehensive research has been carried out in the area of second language acquisition, in which an interest in the order of acquisition of a second language as well as verb forms also was included. The material for the study was collected from second year pupils at an upper secondary school and consisted of two consecutive writing assignments. The first assignment was preceded by the teaching of the progressive verb forms, which the pupils were implicitly expected to use in their writing. In the second assignment, no grammar lessons were given prior to the assignment. A comparison of the evolution of the use of the verb forms mentioned was then conducted. The result indicates an increase of an accurate use. One conclusion that can be drawn is that learner strategies and motivation are beneficial to second language acquisition, as well as learning a more accurate grammar.

  Download full text (pdf)
  Cessay final.pdf
  Download full text (pdf)
  Cessay final.pdf
 • 1397.
  Vanhanen, Patricia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Learning while Gaming: Second Language Students’ Acquisition of English Idioms2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Idioms are found in every language, and if one wants to master a language it is important to learn and be able to use idioms while communicating. The English language is no exception. As well as in other languages, idioms are used extensively in the English language.

  There is also a difference between a literal and an idiomatic meaning of a sentence. If one wants to understand different shades of meaning it is important to know the meaning of idiomatic expressions. For example, “break a leg” is an idiom used commonly when speaking. The literal meaning of the sentence would an instruction by the speaker telling someone to break a bone in their leg. However, the idiomatic meaning of this expression is: good luck and do your best. This idiomatic expression is often used among actors when they tell each other to “break a leg” before entering the stage to perform.

  Furthermore, computers have become an increasingly important and widely used medium of communication over the past two decades. Researchers have viewed this positively, and noted how it is especially helpful when it comes to language development.

  The aim of this study is to investigate whether playing computer games as a leisure activity improves the usage and knowledge of idioms among students in the secondary school. A total of 22 students participated in the study, 12 male students and 10 female students. The methodology is based on a quantitative method (Dörnyei 2007).  The data is collected with the help of questionnaires in which students had to answer questions about their video gaming habits and attitudes towards idioms. Apart from this, they then had to work with idiomatic expressions in three different ways to measure their knowledge of idioms. Even though the data collected is limited, some evidence was found which indicated that playing video games or online computer games does have a noticeable impact on the English language, regarding idioms. The observation measured the participants’ usage and knowledge of idioms. The main conclusion of the study is that video games and online games might influence the players’ language proficiency in a positive way with regards to idiomatic expressions. Moreover, most of the students state that they consider idiomatic expressions important, and that they are necessary to learn to acquire a more nuanced English language.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1398.
  Velcic, Daniela
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  « La sultane et sa sœur »: Une étude narratologique à partir de la thématique de la sororité dans Ombre sultane d’Assia Djebar2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [fr]

  Ce mémoire est consacré au roman djebarien Ombre sultane, qui raconte l’histoire de deux femmes : Isma et sa coépouse Hajila, entre lesquelles se développe une sorte de sororité. À partir de la thématique de la sororité le mémoire cherche à analyser l’interaction du contenu et des trois aspects de la forme : la voix narrative, la focalisation et le temps narratif ; pour réaliser l’analyse nous utilisons une méthode narratologique, celle de Gérard Genette.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 1399.
  Velcic, Matias
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Synen på livet i dödens spegel: Om livsideal och död, en mentalitetshistorisk studie av likpredikningar från 1700-talets Stockholm2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie över likpredikningar från 1700-talets Stockholm har som mål att undersöka seklets ideal, dödssyn samt samhällssyn hos överklassen. Vilka är de manliga och kvinnliga idealen och skiljer de sig åt? Detta genomförs med en kvalitativ textanalys av källmaterialet. Under 1700-talet var dygden framstående hos både män och kvinnor, med den skillnaden att dygden hos kvinnorna sammankopplas med gudfruktighet. Ytterligare centrala ideal är äkthet i sitt varande och plikttrogenhet. Inför döden uppfylls de döende av en Gudslängtan, och ibland viljan att lämna en ond värld. Böner, psalmer och nattvard utgör förberedelserna för den slutliga färden. Den samhällssyn som framträder sätter lagen före överheten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 1400.
  Vesterlund, Amanda
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Historiebruk vid Halmstads 700-årsjubileum2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om historiebruket vid Halmstads 700-årsjubileum 2007. Syftet med uppsatsen äratt öka medvetenheten kring hur man använder historia och att ta reda på vilken historia som förmedlades till Halmstadsborna under 700-årsjubileet och vilket historiebruk det speglar. Materialet som ligger till grund för undersökningen är den officiella jubileumsboken Epoker och händelser i Halmstad (2006) och maj- och junimånad ur två lokala tidningar, Hallandsposten och Hallands Nyheter. En kvalitativ textanalys tillsammans med Klas-Göran Karlsson typologi om historiebruk med Ulf Zanders tillägg har använts för att analysera källmaterialet. Undersökningen visar att det var främst Halmstads tidiga historia fram till 1600-talet som förmedlades och att det existentiella historiebruket var det dominerande historiebruket.

  Download full text (pdf)
  Historiebruk vid Halmstads 700-årsjubileum
252627282930 1351 - 1400 of 1470
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf