hh.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 101 - 150 of 1336
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Ann-Karoline, Karlsson
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Reflektioner av en lärarstudent under tiden på lärarutbildningen2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet handlar om tankar och reflektioner jag har fått under tiden på lärarutbildningen.

  Jag tar upp funderingar som uppstått till följd av olika situationer och händelser i undervisningen på lärarutbildningen och under praktikperioderna. De olika händelser och avsnitt jag tar upp, har jag hämtat från mina dagboksanteckningar som jag skrivit under utbildningsperioden. De ligger till grund för de olika teman som bygger upp själva berättelsen. Följande teman tas upp och diskuteras; verklighetsanknutna uppgifter i verkligheten och olika matematikfenomen, lärarhumör, skolans uppgifter, stökiga elever, svaga elever, kompetens eller kvalificerad lärare, personlighetsförändring, diskussionsdags, flummig undervisning och fult med givmildhet och omtanke? I arbetet diskuterar jag bland annat om hur viktigt jag anser det vara enligt mina erfarenheter, att skolan knyts till verkligheten och samhället utanför, att svaga och ”stökiga” elever får rätt till den behandling de behöver, och att den kompetens lärare behöver inte bara består av kognitiv kompetens utan även pedagogisk kompetens. Arbetet tar även upp fenomen som uppstår vid diskussioner och hur en lärares humör kan påverka undervisningen. Med de olika händelserna jag tar upp i arbetet vill jag mana till eftertanke och poängtera hur viktigt det är med reflektion kring sina handlingar och tankar vid olika pedagogiska situationer och möten. Jag tycker det är viktigt att kunna se sina eventuella brister och styrkor och i handling och tanke, och använda dem för att kunna utvecklas som medmänniska. I arbetet finns även exempel på metoder för att utveckla sin självreflektion.

 • 102.
  Anthony Sammy, Lourdson
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  ÄR MATRISER ETT UNDERSKATTAT VERKTYG I ARBETET MED ATT SÄKERSTÄLLA LÄROPLANENS INTENSIONER I UNDERVISNINGEN PÅ GYMNASIETS YREKSINRIKTADE PROGRAM?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar i allt väsentlig om attityder och strukturer i undervisningen på gymnasiets yrkesförberedande linjer med speciell fokusering på Hotell- & Restaurang- programmet. Framför allt har tonvikten i undersökningen lagts på yrkeslärarnas attityder till arbetet med matriser och olika bedömningar utifrån dessa, speciellt i relation till den nu gällande läroplanen Gy 2000 och den förestående läroplanen Gy 2011, under förutsättning av att den sistnämnda kommer att godkännas av Riksdag och Regering.

  Undersökningen genomfördes i enkätform med diverse frågor till 15 yrkeslärare, alla aktiva inom gymnasiets Hotell- och Restaurang – program. Så gott som samtliga yrkeslärare hade lång erfarenhet som kock och kocklärare och de representerade 5 olika gymnasier. Det blev inget externt eller internt bortfall under undersökningens gång.

  Skolverket gav år 2000 ut ett Hotell- och Restaurangprogram med programmål, kursplaner, betygskriterier och rekommendationer (HR 2000:09). Ett av undersökningens syfte var att medels enkäten ta reda på om nämnde program idag används enligt Skolverkets intentioner. Ett annat om programmet är så utformad att det är lätt att förstå och använda och ett tredje om det finns en obligatorisk kurslitteratur att luta sig emot och om det finns behov för det. Kan matriser spela någon roll i detta sammanhang?

  Ett litteraturgenom visade att mycket lite forskning gjorts kring användandet av matriser i gymnasieskolan och på det yrkesförberedande programmet i synnerhet. Detta gäller såväl matriser för att strukturera grunderna i utbildningen som användandet av bedömningsmatriser vid betygssättning och dylikt.

  En rad olika bedömningsteorier och bedömningsformer finns att tillgå. Flera av dessa beskrivs och exempel ges på deras användning.                                  Skolverket har i rundskriv och förordningar det senaste decenniet efterlyst en skärpning vid bedömning av elevernas prestationer och givet direktiv för hur problemet kan angripas. Bland annat påpekas förordningen från 2008 som påbjuder bedömningsprotokoller vilket innebär en skriftlig dokumentation av elevernas prestationer. Bedömningsmatriser nämns som ett möjligt verktyg i detta sammanhang.

  Begreppet matriser belyses och exempel ges på byggandet och användning av matriser i undervisningen.

  Undersökningen utfördes i form av en enkät med en titelfråga och två huvudfrågor med följdfrågor, totalt 10 frågor som alla besvarades av de 15 yrkeslärarna. Endast ett fåtal följdfrågor förblev obesvarade.                                                          Titelfrågan handlade om bedömningsmatriser som ett eventuellt underskattat verktyg för att säkerställa läroplanens intentioner.                                           Den första huvudfrågan handlade om yrkeslärarnas attityd till skriftlig dokumentation av elevernas prestationer. Den andra huvudfrågan handlade om yrkeslärarnas attityd till matriser som verktyg till att strukturera och säkerställa att vissa minimum krav i undervisningen uppfylls. Enkätsvaren med kommentarer beskrivs. Svaren på titelfrågan såväl som de två huvudfrågorna med följdfrågor pekar i riktning av att matriser är ett underskattat verktyg i undervisningsarbetet på det yrkesförberedande H & R programmet. Svaren visar vidare att det finns ett behov för strukturerade undervisningsplaner, ny kurslitteratur och samordning av lärarresurserna i den lokala skolmiljön.

  Ett framtida forskningsområde för matriser på gymnasienivå skisseras.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 103.
  Antonsson, Emelie
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Jaktens berättigande i 1930-talets Sverige: En undersökning om föreställningarna och förhållandena mellan jakten och människan i samband med 1938 års jaktlagstiftning.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vilka föreställningar om jakt ligger till grund för att den svenska jägaren jagade under senare hälften av 1930-talet? Den här undersökningens syfte är att försöka finna ett svar på detta och bidra till det historiska forskningsläget kring jakt. Jakten började förlora sin betydelse som försörjning under 1900‑talet och mellankrigstiden tycks varit en betydelsefull brytpunkt. När 1938 års jaktlagstiftning kom innebar den slutet för enmansjakterna, med fällor och giller som vanliga jaktmedel, och början till en jakt med ett mer viltvårdande syfte. Tidigare forskning beskriver naturupplevelsen, rekreationen och viltvården som de största anledningarna till jakt under slutet av 1970-talet. Även jaktens betydelse som försörjning och inkomst mellan åren 1920‑1940 har tidigare undersökts. Resultatet från den avhandlingen visar på att försörjningsaspekten av jakten fortfarande fanns kvar för allmogejägaren men att den börjat minska väsentligt efter den nya jaktlagstiftningen 1938. Forskningen jämförs med källmaterialet för att undersöka om motiven och föreställningarna kring jakten stämmer överens. Frågeställningarna är vilka synsätt, tankar och föreställningar kring jakt som återspeglas i jaktlagstiftningsutredningen 1936, riksdagstrycken och jaktlagen 1938, samt tidningarna Svensk Jakt och Jakt och Jägare under perioden 1936‑1940. En kvalitativ textanalys har använts i uppsatsen för att försöka ta reda på bakomliggande värderingar i ord, begrepp och formuleringar som använts i källmaterialet. Uppsatsens resultat skiljer sig till viss del från tidigare forskning då det viltvårdande motivet till jakt här kommer före naturupplevelsen och rekreationen. Jag har i materialet inte funnit något som styrker att jakten skulle spela någon större roll för jägarnas försörjning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 104.
  Antonsson, Emelie
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Understanding the Meaning of English Idiomatic Expressions in Song Lyrics: A Survey Regarding Swedish University Students’ Understanding of Idiomatic Expressions in English Song Lyrics.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The general field of interest for this study is the Swedish public’s level of awareness of non-literal and figurative language, such as idioms and metaphors, in English. The English language can be considered to be evolving into Sweden’s second language, since it is present in so much more than school, for example, on television, computers and radio. This study aims to gain an insight into the degree of understanding of common idiomatic expressions in popular English song lyrics by native Swedish speakers. University students were chosen as the sample group and twelve of them were asked to explain their understanding of selected English idioms which occur in songs with which they were likely to recognize. The results have then been analyzed and it was possible to establish the degrees of understanding, misunderstanding and failure to understand. Firstly, the participants have explained the expression out of context, and secondly they were asked to explain it in the context of the song. This was to see whether the expressions appear to have been easier to understand out of context or in context. Earlier research show difficulties in defining the term idiom, and in this survey the term idiomatic expression has been used and defined as a way of speaking or writing that does not make any literal sense, even though the expressions are used all the time and people familiar with the language generally recognize them and understand their meaning. Earlier research has facilitated the analysis by the use of terms, theories and definitions on various ways of understanding metaphors, metonymy and idioms, and how these might, or might not, differ between Swedish and English. The results of this survey show that most of the expressions appear to have been easier to explain and understand when seen and heard in the context of the song. Although, some expressions appear to have been very alien to the participants, which has resulted in misunderstandings and failure to understand both in and out of context of the song lyrics in question.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 105.
  Antonsson, Emelie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Eliasson, Emma
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  "Facebook är ju bara en knapp bort...": Ett elevperspektiv på datorns möjligheter och hinder för lärandet.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet är att synliggöra elevers uppfattningar om datorns möjligheter och hinder i relation till deras lärande. Detta är ett område som är intressant att undersöka, eftersom datorn i detta sammanhang ska hjälpa elever i lärandet. Därför bör elevers uppfattningar om datorns möjligheter och hinder lyftas fram för att utvärdera datorns prestanda som ett lärandeverktyg. Undersökningen har genomförts på två gymnasieskolor, en i Halland och en i Småland, som nyligen infört projektet En-till-En. Vi har inspirerats av den fenomenografiska intervjumetoden och intervjuat tretton stycken elever vid fyra olika tillfällen. Eleverna har intervjuats i grupper om tre till fyra personer, och samtalen har spelats in med en diktafon. Det empiriska materialet har sedan transkriberats så nära talspråket som möjligt, och därefter kategoriserats och analyserats. Den teoretiska utgångspunkten som vi kopplar vårt arbete till är Säljös (2008) sociokulturella perspektiv. Säljö lyfter fram artefakter som ting som hjälper det mänskliga tänkandet, men betonar att dessa ting inte ersätter människors egna kognitiva processer, utan istället förbättrar och preciserar dem. Tidigare forskning visar inte entydigt på att datorn hjälper eller stjälper elever i lärandet. De visar snarare en mer mångfasetterad bild där situationen styr dess betydelse för lärandet. Utvärderingen av projektet En-till-En i Falkenberg visar på övervägande positiva uppfattningar kring datorn och dess användning bland eleverna. Till skillnad från Falkenbergsstudien visar vår undersökning att eleverna till största del uppfattar närheten till datorn som ett hinder för lärande. Det är i huvudsak de sociala medierna, så som Facebook och bloggar som uppfattas som distraherande vid användandet av datorn, då det är lättillgängligt och lockande att gå in på dessa forum istället för att hålla skoluppgiften i fokus. Resultatet visar även, som tidigare forskning antyder, att datorns effekter på lärandet inte är enkelriktat, utan beror på elevens självdisciplin och situationen när datorn används.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 106.
  Apelqvist, Hanna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Bjärnstedt, Ida
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Integrering av fysisk aktivitet: pedagogers uppfattningar om effekter av integrering av fysisk aktivitet i de teoretiska ämnena samt möjligheter och hinder2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  -Vi höll på att skratta järnet när vi höll på med den fysiska aktiviteten på engelskan tidigare idag. Detta poängterades av Maria som var en av de åtta pedagogerna som vi intervjuade i syftet att undersöka deras uppfattningar kring effekter av integrering av fysisk aktivitet. Studien berör även vilka hinder samt möjligheter pedagogerna ser till denna integrering. Dessa intervjuer var uppbyggda likt kvalitativa halvstrukturerade intervjuer för att på bästa sätt besvara våra frågeställningar. Under arbetet med studien har vi utöver detta inspirerats av en fenomenografisk metodologi, då vårt mål var att kartlägga pedagogers förhållningssätt. De teorier vi tagit inspiration från var Deweys teori ”learning by doing” samt Hannafords teori kring att lärande sker med hela kroppen. En del av resultatet vi fick fram visar på att pedagogerna var positivt inställda till att integrera fysisk aktivitet. Däremot kunde de även se vissa komplikationer till att lyckas med detta. Ytterligare ett resultat vi kunnat utläsa var att pedagogerna ser att den fysiska aktiviteten ger positiva effekter på vissa delar av barnens skolgång. Vi tror att våra intervjuer ledde till att flertalet av informanterna fick tänka till på deras uppbyggnad av en teoretisk undervisning. Detta tror vi resulterade i självreflektioner kring integrering av fysisk aktivitet. Vår förhoppning med denna studie är att den typ av självreflektion även infinner sig hos uppsatsens läsare som arbetar inom skolans verksamhet.  

  Fulltekst (pdf)
  Integrering av fysisk aktivitet
 • 107.
  Appelberg, Susanne
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Axelsson, Camilla
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Kompetens och undervisning i matematik: En studie i hur klasslärare för de tidigare åren beskriver sin kunskap och undervisning i matematik i relation till sin utbildning.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om lärares beskrivningar av sina kompetenser och syn på matematik. Vårt syfte har varit att undersöka relationen mellan klasslärare för de tidigare årens utbildning i matematik och deras sätt att undervisa i ämnet. Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer med sex klasslärare som undervisar i de tidigare skolåren. Empirin har analyserats för att få en kunskap om hur lärare ser på sina kunskaper och undervisning i matematik. Resultatet visar att respondenterna anser sig ha tillräckliga matematikkunskaper för att undervisa i år 1-3, men att några av dem inte känner sig lika säkra när de undervisar i år 4-5. De flesta av respondenterna relaterar sina matematikkunskaper i större utsträckning till sin yrkeserfarenhet än till sin utbildning. De lärare i undersökningen som inte anser sig ha tillräckliga kunskaper i matematikämnet har en enformigare undervisning och är mer styrda av läromedlet. Klasslärarna anser även att de saknar kompetensutveckling i ämnet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 108.
  Arman, Judy
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Framgångsrikt ledarskap i klassrummet: En intervjustudie om lärares syn på framgångsrikt ledarskap i klassrummet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka kompetenser lärare anser känneteckna framgångsrikt ledarskap i klassrummet liksom hur de med sitt ledarskap anser sig kunna motivera eleverna i deras lärande. För att uppnå syftet söker studien svar på hur män och kvinnor som lärare ser på framgångsrikt ledarskap i klassrummet samt huruvida det föreligger några likheter och skillnader i deras syn på framgångsrikt ledarskap. Studien baseras på intervjuer med sex lärare, tre män och tre kvinnor, som är verksamma i grundskolans senare del. Det empiriska underlaget samlades in via halvstrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide. Studiens resultat visar att de kompetenser som lärarna anser känneteckna ett framgångsrikt ledarskap är lyhördhet, flexibilitet och anpassning. Lärarna anser dessutom att de genom uppmuntran, uppskattning och bekräftelse kan bidra till elevernas allsidiga utveckling, såväl på det kunskapsmässiga som på det personliga planet. Det framgår också att samtliga lärare anser att man i sitt ledarskap måste vara tydlig och bestämd, men också lyhörd för elevernas åsikter och idéer, vilket stämmer överens med den demokratiska ledarstilen. För lärarna består det framgångsrika ledarskapet av kontroll, individualisering och planering. Samtliga lärare betonar lyhördheten och tillvaratagandet av elevernas egna intressen, samt individualiseringen av undervisningen som de mest grundläggande motivationsfaktorerna. Studiens resultat visar också att männen och kvinnorna har överlag en samstämmig syn på det framgångsrika ledarskapet, men att de kvinnliga lärarna betonar de nära relationerna till eleverna som en förutsättning för ett framgångsrikt ledarskap.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 109.
  Arnell, Elise
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Skilda roller - genusstrukturer i Backåkers Eriks dagbok2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Under 1800-talet blev det vanligt att bönder började föra dagbok över i första hand sitt arbete och vad som hände på gården de bodde på. Detta har varit en värdefull historisk källa för forskare och studenter intresserade av agrarhistoria. Det är också en intressant historisk källa för genusstrukturer samt sociala undersökningar. Erik levde sitt liv på Backåkersgården och förde under större delen av sitt liv dagbok, närmare bestämt från 1861-1914. Den dagboken finns bevarad, avskriven och tryckt. Syftet med uppsatsen är att synliggöra könsrollerna på Backåkersgården och hur denna sociala kod påverkade livet på gården. Uppsatsen ifråga angriper dagboken utifrån frågan om hur genusstrukturerna såg ut och hur maktbalansen var mellan könen samt på vilket sätt detta blir tydligt genom det skrivna ordet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 110.
  Arnersten, Henrik
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Ungernrevolten 19562008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Ungernrevolten 1956 var en kort intensiv revolt som varade i tolv dagar där ungerska frihetskämpar revolterade emot det kommunistiska styret i landet En relativt lugn demonstration startad av ungerska studenter växte snabbt och ledde snart till en väpnad revolt emot den ungerskkommunistiska regimen. Några dagar av reformer mot ett liberalare ungerskt statsskick avbröts abrupt av de ryska trupperna som efter tolv dagar slog ned revolten och återtog makten i landet igen. Denna studie syftar att genom fem svenska dagstidningar med olika politiska tendens undersöka Ungernrevolten 1956 och hur den behandlades i de olika dagstidningarnas ledarartiklar. Ledarartiklarna analyseras med hjälp av Vedungs (1971) modell som används för att kartlägga politiska debatter. Resultatet visar att det finns klara skillnader mellan de olika tidningarna hur de presenterar revolten, man kan även se vissa samband till deras politiska inriktning.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 111.
  Arnström, Emma
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  "Likvärdighet, hur menar du?": En diskursanalys av ett flitigt använt begrepp i skolans värld.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Examensarbete Emma Arnström
 • 112.
  Arnström, Maria Johansson
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Ottosson, Johanna
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Elevers syn på fenomenet betyg: Enkätstudie i årskurserna 5, 8 och 92003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Denna uppsats handlar om betygssystemet i den svenska skolan både idag och igår, en viktig kunskap för oss som blivande lärare, men också för andra blivande yrkesverksamma. Uppsatsen utgår från elevers syn på betygssystemet och dess eventuella påverkan på eleverna. Utifrån elevernas synsätt ville vi försöka förstå hur betygen kan få en effekt på deras motivation i skolarbetet. Utifrån enkäter, besvarade av elever, har vi försökt få fram ett underlag som skulle ge oss känslan för hur lärare kan hantera den känsliga betygssättningen. Vi presenterar för läsaren resultat och tolkningar från enkäten med förankring i litteratur, men också våra egna reflextioner. Vår slutsats är att elevernas viktigaste budskap är att de ser på dagens betygssystem som något abstrakt och därmed lyckas de inte heller se något alternativ till det.
 • 113.
  Aronsson, Martin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Ask, Joakim
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Pojkars och flickors aktivitetsgrad mätt med stegräknare, samt synen på vad som anses vara manligt respektive kvinnligt lektionsinnehåll i en åttondeklass2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att kartlägga skillnaderna gällandeaktivitetsgrad pojkar och flickor emellan under tre olika lektioner i idrott och hälsa.Vidare finner vi det också intressant att se vad målpopulationen har för åsikter om vad de anser kan kategoriseras som ett manligt/kvinnligt, kvinnligt eller manligt lektionsinnehåll. Målpopulationen består av en åttondeklass med 32 elever i sydvästra Sverige.För att samla in de data vi behöver, använder vi oss av stegräknare och enkäter. Resultatet visar att pojkar har ett högre stegantal än flickorna under samtliga tre genomförda lektioner vad beträffar det aritmetiska medelvärdet. När det gäller målpopulationens syn på vilka aktiviteter som kategoriseras som manligt/kvinnligt, kvinnligt alternativt manligt, visar resultaten bland annat att bollspel av flickorna ses som en manlig/kvinnlig aktivitet. Resultatet från det tredje och sista lektionen vilken består av musik och rörelse, visar att mer än hälften av målpopulationen anser att detta är en manlig/kvinnlig aktivitet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 114.
  Aros, Krisztian
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Andersson, Fredrik
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Lärares syn på matematisk kommunikation i dagens skola: Vad anser lärarna att de gör för att främja kommunikationssyftet i Lgr 11 för matematik?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Intentionen med detta examensarbete var att redogöra för vilken syn och vad lärarna anser de gör för att främja kommunikations syftet för matematik i Lgr 11. För att uppnå detta har kvalitativa intervjuer genomförts med tre lärare i årskurs 2-3.  Resultat från undersökningen visar att ingen lärare anser att de inte uppnår målen i Lgr 11. Men lärarna säger att tiden är en avgörande faktor. De stora klasserna gör att läraren upplever att de inte har den tid till varje enskild elev som de hade velat ha. Vår syn på den tid och resurser lärarna måste lägga ner på enbart kommunikation har förändrats. Kommunikation är något som kräver mycket tid och resurser. Att enbart lämna eleverna i smågrupper för att diskutera matematik kan leda till en felaktig förståelse av matematik.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 115.
  Artursson, Katarina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Att förverkliga innehållet i skolans värdegrund och uppdrag: en studie av Nonviolent Communication och International Child Development Programs2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka och beskriva två förhållningssätt, Nonviolent Communication och International Child Development Program, där man har som mål att medvetet arbeta med att förbättra kommunikation och relationer, bl.a. i skolan. Jag vill göra detta då jag, som blivande lärare, anser mig ha för lite kunskap om hur man i teorin och praktiken kan arbeta för att uppnå skolans värdegrund och uppdrag. Jag vill alltså få mer kunskap om, och förhoppningsvis väcka intresse för, hur man på bästa sätt skapar en god lärandemiljö för eleverna.
 • 116.
  Artursson, Marcus
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Pahmp, Anna
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  En resa mellan olika, men lika skolor2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Den här etnografiska berättelsen behandlar likheter och skillnader mellan skolor i Sverig och Nya Zeeland. Målet med berättelsen är att försöka väcka läsarens intresse för skolvärlden och medvetenadegöra olika aspekter av skollivet, samt ett försök att se kolan som kulturell företeelse i ett jämförande perspektiv i tid och rum. Dessutom är målet att förmedla egna erfarenheter och att det skall ge läsaren egna “aha-upplevelser”. Utgångspunkterna för berättelsen är det material som samlades under resan till Papakura High School, Auckland, Nya Zeeland. De teoretiska utgångspunkterna består av litteratur som behandlar pedagogiska och sociologiska, filosofiska frågeställningar. Etnografisk kvalitativ metod har använts, samt en fenomenologisk ansats. Materialet har baserats på deltagande observation, onformell intervju och dagboksanteckningar. Berättelsen är inte resultatinriktad då det inte är målet. Författarna försöker att se i vilka sammanhang de studerade befinner sig i och drar vissa slutsatser av det. Skillnader och likheter mellan olika skolor redovisas och tolkat av författarna.
 • 117.
  Arvidson, Sophie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Lesné, Susanna
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Språkelevers uppfattningar av den egna målspråksanvändningen inom engelsk- respektive franskundervisningen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Inom språkundervisningen är kommunikationen mycket viktig. Det visas i olika studier att elevernas språk utvecklar sig genom att de får möjlighet att använda sitt muntliga språk, dvs. att lärare och elever använder målspråket i undervisningen. Många språkforskare hävdar att såväl engelskundervisning som undervisningen av moderna språk bör ske på målspråket. Vår erfarenhet är dock att kodväxling, dvs. att byta språk från målspråket till svenskan, diskuteras mycket mer bland engelsklärare än bland fransklärare. Vi har samtidigt erfarenhet av fransklärare som undervisar franska uteslutande på målspråket, vilket fungerar väl på alla nivåer. Denna undersöknings fokus riktas därför mot språkelevers kodväxling inom såväl engelsk- som franskundervisningen. Eftersom vi vill rikta fokus mot de främmande språken så har vi valt att tala om elevernas målspråksanvändning under språklektionerna, snarare än att tala om deras kodväxling.

   

  SYFTE: Syftet med studien är att kartlägga Halmstads kommuns gymnasieskolors språkelever, beträffande deras tankar om den egna målspråksanvändningen under engelsk- respektive fransklektionerna samt att beskriva och analysera språkelevers uppfattningar av den egna målspråksanvändningen under deras engelsk- respektive fransklektioner.

   

  METOD: Dels kvantitativ metod i form av enkäter, dels kvalitativ metod i form av fokusgruppsintervjuer,  som har genomförts på gymnasiet med fransk- och engelskelever.

   

  RESULTAT: Resultatet av enkäterna och intervjuerna visar att det eleverna efterfrågar är en undervisning med meningsfullt innehåll och ämnen som har en verklighetsanknytning. Vikten av att kunna relatera till det de förväntas prata om på ett främmande språk betonas. Vidare har vi kommit fram till att bristen på självförtroende i klassrummet är en betydande faktor till att elever inte producerar tillräckligt med utflöde under lektionerna. Vi presenterar elevernas förslag på vad som skulle kunna öka deras målspråksanvändning under språklektionerna.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 118.
  Arvidsson, Andreas
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Fredriksson, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Från G till E: En kvalitativ studie av den nya betygsskalan och dess kriterier i historia2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Från G till E
 • 119.
  Arvidsson, Arvidsson
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Fredriksson, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Placeboeffekt?: En utvärderande studie av friskolereformen i Halmstads kommuns gymnasieskolor2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis is an evaluative study of the political reform, Friskolereformen, which enabled independent schools to receive state funding. The study evaluates to what extent the incentives, which preceded the reform, have been fulfilled. The evaluation is defined to include upper secondary schools in the municipality of Halmstad during the years of 2005–2010. The reform was enacted on the basis that it would result in a higher standard of quality, efficiency and freedom of choice. The result of the study has shown that no significant improvements to the educational quality in the municipality have occurred. Regarding efficiency, the reform has proven to be extremely costly for the local government, since the average cost per pupil has practically doubled over the course of ten years. However, the study has found that the reform has contributed to slightly increase the available educational options in the municipality, and as a consequence of that, improved the freedom of choice. Before a new school can begin to operate, the local politicians have the right to express their opinions to Skolinspektionen (The Swedish School Inspectorate), even though their say is only advisory. The politicians comment on whether the new schools would have a positive or negative influence on the local educational system. The study has found these comments to be highly influenced by their political conviction and not by actual facts.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 120.
  Arvidsson, Carola
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Johansson, Marika
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Skönlitterär läsning och litterärt utbud på två gymnasieskolor2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats var att undersöka lärares och elevers uppfattning om skönlitterär läsning på två gymnasieskolor och ta del av det litterära utbudet i svenska A och B. De teoretiska utgångspunkterna är Molloys didaktiska frågor, den ämnesdidaktiska triangeln och

  tidigare forskning och studier. Undersökningsmaterialet bestod av elevenkäter och fyra

  lärarintervjuer. Resultatet visar att det fanns skillnader i lärares och elevers uppfattning om

  skönlitterär läsning och utbud. Vår övergripande slutsats blev att den skönlitterära läsningen

  på de två gymnasieskolorna inte fullt ut var ett fungerande moment i svenskundervisningen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 121.
  Arvidsson, Carola
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT). Högskolan i Halmstad.
  Joling, Frida
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT). Högskolan i Halmstad.
  Jag är väl inte bäst men inte sämst heller så jag är väl medel: En studie om gymnasieflickors upplevelser av deras fysiska självuppfattning i ämnet Idrott och hälsa2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   

  Detta arbete handlar om att undersöka gymnasieflickors fysiska självuppfattning där syftet är att belysa och få en fördjupad förståelse för gymnasieflickors upplevelser av sin fysiska självuppfattning i ämnet Idrott och hälsa. Frågeställningarna gällde följande; hur flickorna upplever sin kroppsliga kompetens och kroppsattraktivitet samt hur sociala interaktioner påverkar deras fysiska självuppfattning. Vi valde att endast undersöka flickors upplevelser. Detta gjordes med hjälp av kvalitativa intervjuer av tio flickor i en gymnasieklass i södra Sverige. Intervjuerna genomfördes individuellt. Studien hade en fenomenologisk hermeneutisk ansats där förståelsen och beskrivningen av flickornas livssituation var av betydelse. Som grund för den teoretiska ramen använde vi oss av olika teorier inom området. Resultatet visade att flickorna överlag upplevde den egna fysiska självuppfattningen positivt. En implikation i resultatet kan vara tillvägagångssättet i urvalet av intervjupersonerna.

  Nyckelord: Fenomenologisk hermeneutik, fysisk kroppslig kompetens, kroppsattraktivitet, sociala interaktioner

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 122.
  Arvidsson, Kristoffer
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Hansson, Michael
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Är Idrott och hälsa ett ämne för alla?: En studie om hur lärare inom Idrott och hälsa arbetar för en inkluderande undervisning2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Dagens skola ska arbeta mot en "skola för alla". Ämnet Idrott och hälsa är ett komplext ämne när det gäller att bedriva en inkluderande undervisning där alla elever oavsett diagnos eller funktionshinder ska ingå. Problematiken ligger i att ämnet Idrott och hälsa är ett utpekande ämne där du visar upp dina svaga/starka egenskaper öppet inför alla klasskamrater. Vanligtvis får eleven en direkt feedback på sin kompetens vilket kan vara känsligt för alla berörda parter.

  Vikten av att lärare ändå arbetar mot en inkluderande undervisning ligger i skolans intresse då skolorna skall vara anpassade till alla och där denna debatt ständigt är aktuell. Syftet med detta arbete är att undersöka huruvida lärare inom Idrott och häsla på grundskolenivå, årskurs 6-9, arbetar för en inkluderande undervisning. Undersökningen gjordes med en kvalitativ studie där sex lärare i ämnet Idrott och hälsa intervjuades.

  Resultatet visar att lärare generellt har en delad mening om vad inkludering innebär men det används olika i praktiken. Vanligtvis beror det på bristande kunskap hos lärarna men det kan också bero på att resuserna tryter i form av specialpedagoger eller extra personal. Problematik angående lärarnas möjligheter till att arbeta för en inkluderande undervisning ute på skolorna är även tillgängligheten där faciliteter inte har den anpassning som krävs till elever i behov av särskilt stöd. Ett hinder är även de ekonomiska aspekterna som ständigt har en avgörande roll i vilka kapaciteter skolan har att nå målet "en skola för alla"

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 123.
  Arvidsson, Lena
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Fysik för både flickor och pojkar2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Forskning har visat att fysikläromedlen riktar sig mer till män än till kvinnor. Syftet med den här

  undersökningen är därför att ta reda på hur eleverna uppfattar fysikböckerna och

  fysikundervisningen med avseende på genus och kön, och vilken betydelse genusperspektivet har

  för eleverna. Undersökningen har utförts genom enkäter till elever i årskurs nio. Jag har dessutom

  gjort en enklare granskning av vilket kön som dominerar bild och text i deras fysikböcker.

  Resultaten är inte entydiga, men visar att eleverna till största delen uppfattar såväl fysikböcker

  som fysikundervisning som jämlik mellan könen. Genusfrågan verkar inte heller hanågon större

  betydelse i sammanhanget. Att intresset för fysik minskar, främst hos flickor, verkar alltså inte

  bero på att de tycker fysiken är mansinriktad.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 124.
  Arvidsson, Lisbeth
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Tala är silver men Samtala guld: En studie om lärares upplevelser av samtal och stöd i förhållande till kolleger och skolledning2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie beskriver sju gymnasielärares uppfattningar om stöd och samtal i förhållande till sina kolleger och arbetsledning.  Den vetenskapliga metod som använts för undersökningen är kvalitativ och inspirerad av fenomenografin. I resultatet har sex övergripande kategorier vad gäller lärarnas upplevelser av fenomenen analyserats fram. De talar om lösningar av problem, samarbetet, tidsaspekten, inflytande och delaktighet, samtalens struktur och lärarrollen. Lärarna i undersökningen var överlag nöjda med tiden de fick för samtal med kolleger och ledning samt upplevde att stöd fanns att få vid behov. Då problem uppstod i arbetet kunde de få hjälp av kollegerna, skolledningen eller av skolans resurspersonal. Däremot avstod lärarna ibland hjälp från ledningen då de ansåg att den redan var överbelastad. Samarbetet mellan lärarna fungerade för det mesta bra och många upplevde att de också kunde påverka sin arbetssituation. Men en förändrad lärarroll och ökade krav på dokumentation bidrog till att lärarna upplevde sin arbetsbelastning som stor och menade att loven var en förutsättning för att orka fortsätta arbeta som lärare. För att utvecklas i sin profession både vad gäller kunskapsmässigt som didaktiskt, önskade lärarna kontinuerlig fortbildning bekostad av skolorganisationen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 125.
  Arvidsson, Matilda
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Brödjegård, Ulla
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi: En studie över hur två skolor arbetar med läs- och skrivsårigheter/dyslexi2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Abstrakt Syftet var att år 2004 i en svensk kommun inom två olika skolors organisation, på olika nivåer, göra en jämförelse mellan två skolors synsätt och arbetssätt när det gäller läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och om det finns något ekonomiskt samband mellan vilken hjälp skolorna kan erbjuda dessa elever. Resultatet vi kom fram till visade att skolorna har olika synsätt och arbetssätt men att eleverna får den hjälp de behöver. Politiska normer och beslut styr skolornas organisation och indirekt undervisningen Samtliga intervjupersoner ansåg i enlighet med detta att en diagnostisering av dyslexi var obefogad och i många fall överflödig. De ansåg istället att arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi borde individanpassas i större utsträckning.
 • 126.
  Arvidsson, Sven
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Henningsson, Märta
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Vad påverkar eleverna i gymnasievalet?2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Vårt arbete är en undersökning som ska visa vad som påverkar eleverna i gymnasievalet med inriktning mot det naturvetenskapliga programmet. Undersökningarna bygger på intervjuer med elever, lärare och studievägledare gjorda på en högstadieskola i västra Sverige. Några intevjuer har gjorts med studenter på lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Undersöknimgen visade att deflesta eleverna väljer efter intresse och framtid urke. Även andra faktorer som föräldrars och kompisars påverkan stryr vilket program eleverna väljer i årskurs nio. Hur lärare ser på sitt ämne och lägger upp lektionerna påverkar elevernas syn på ämnet och därmed deras gymnasieval. Undersökningen visade också att andra faktorer som påverkar eleverna i valet till gymnasiet är intresse och kompisars val av skola.
 • 127.
  Askemyr, Marie
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Finns det tid för läxa? En undersökning om hur elever betraktar sin oreglerade arbetstid2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Abstract

  Den här uppsatsen behandlar läxor, främst läxornas inflytande på elevernas fritid och därmed deras livsvillkor. Metoden som används är en kvantitativ undersökning med en enkät som elever i årskurs sju och årskurs nio besvarar. Syftet är att beskriva elevers läxarbete, elevers attityder till läxor och konsekvenser med ett utvecklat läxsystem vad gäller skolans undervisning i stort. Flera frågor behandlas och resultaten visar på att den oreglerade arbetstiden som läxorna medför är olika lång, och att den påverkar ungdomarna på olika sätt. En konsekvens som går att se är att eleverna frivilligt och ofrivilligt prioriterar bland läxorna. Elevernas bild av tidskrävande läxor är att de är stora, teoretiska och flera elever ger uttryck för att de är tråkiga. Läxorna upplevs dock inte uteslutande som negativa. I undersökningen framkommer det att eleverna inte vill byta ut läxorna mot längre skoldagar.

  Nyckelord: läxa, tid, inflytande

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 128.
  Askemyr, Marie
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Teenage chick lit a heterogeneous genre - A comparative study of The Princess Diaries and Gossip Girl: A novel2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  This essay is a comparative study of The Princess Diaries and Gossip Girl: A novel. The study aims to give support to the argument that teenage chick lit is a heterogeneous genre. Initially, the background to the essay is presented and then follows a presentation of the genre chick lit. Next, the method that is used in this essay is explained followed by a brief summary of the novels. Subsequently, the comparative study of how the novels handle several topics is presented. The topics discussed are friendship, family bonds, the importance of appearance, sex, and love. The discussion of each topic emphasises similarities and differences between the novels. Furthermore, the significance of the differences is analysed and discussed.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 129.
  Asschier, Emil
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Comprehension of L2 idioms – audio-visual versus written context2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The main objective of the present study is to investigate whether there is a difference in comprehension between two groups of Swedish L2 learners of English when they are faced with idioms in either a written context or in an audio-visual context.

  The investigation was performed at a Swedish upper secondary school. The subjects of the investigation are two different groups, where group 1 consists of 21 subjects and group 2 of 26 subjects. To one group, the idioms were presented in a written context, which is a transcribed version of the audio-visual context to which the second group was subjected.

  The results of the study are statistically confirmed, which means that they are generalizable to any two similar sets of students taking the same two tests and they show that there is a difference in comprehension for L2 learners if they are presented with idioms in an audio-visual context in comparison to when they are presented with a written context. This difference suggests that the comprehension of L2 idioms can be strengthened when the idioms are presented in an audio-visual context.

  Fulltekst (pdf)
  Comprehension of L2 idioms – audio-visual versus written context
 • 130.
  Asschier, Maria
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Lanzén, Therése
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Jag visste inte det. Att tjejer kan leka med killgrejer.: Barnboken - ett pedagogiskt redskap i arbete med jämlikhet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att belysa barnboken som ett pedagogiskt redskap i ett jämlikhetsarbete på en förskola. Inför studien läste vi in oss på tidigare forskning kring barnböcker i förskolan samt studier kring förskolors jämställdhetsarbete, som är en del av ett jämlikhetsarbete. För att uppnå syftet lästes tre olika barnböcker för en grupp femåriga barn, barnen intervjuades sedan både enskilt och i grupp kring barnböckerna och de teman de tog upp. Vi fann att barnen fångades av barnböckerna och gärna ville skapa sig förståelse kring både bokens handling och dess karaktärer, vilket ledde till samtal mellan barn och barn, men även mellan barn och pedagog. En slutsats från studien visar att barnen ofta relaterade barnböckerna till sina egna erfarenheter. Studien ger en inblick i hur barnen samtalade under boksamtalen, samt hur variationer i typer av uppfattningar visade sig i intervjuerna. Ett resultat som framkom visar att barnen i de flesta fall följer traditionella könroller och könsmönster, barn förhåller sig till det de upplever förväntas av dem, men det fanns även tillfällen där barnen inte gjorde åtskillnad mellan flickor och pojkar. En slutsats som dragits av studien är att det krävs ett medvetet arbetssätt från pedagogens sida för att ta tillvara på boken som ett pedagogiskt redskap. Det går inte endast att läsa en barnbok och ta för givet att barnen upplever det pedagogen hade i åtanke, utan pedagogen bör ställa frågor och skapa samtal där barnen är medskapare och där deras tankar är av intresse. I boksamtal kan barn ges utrymme att dela sina tankar och få möjlighet att göra sig hörda.

  Fulltekst (pdf)
  Jag visste inte det. Att tjejer kan leka med killgjejer. Barnboken - ett pedagogiskt redskap i arbete med jämlikhet
 • 131.
  Attesson, Gerd Söderberg
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Ingemarsson, Yvonne
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Läxans syfte: ur några lärares perspektiv2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Vårt syfte är att kartlägga ett antal lärares motivering till varför de ger läxa. Genom att lyfta fram deras skäl vill vi framförallt lära oss mer om läxans orsaker men också se om vi kan öppna upp för skolutvecklingstankar som innebär reflektioner, samtal och vidare forskning ute på arbetsplatserna.
 • 132.
  Augustsson, Annica
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Trieu, Hai
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Barns tankar om naturvetenskapliga ämnen2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Vi har i vårt arbete undersökt om det finns några skillnader mellan barn som tidigt fått komma i kontakt med naturvetenskapliga ämnen jämfört med barn som inte fått det. Vårt syfte med undersökningen har varit att se om det finns några märkbara skillnader. För att kunna ta del av barnens tankegångar och idéer har vi gjort djupintervjuer med tio barn i årskurs tre till fem. Fem av dessa har gått på Lillteknis, en förskola som har teknik och naturvetenskap som huvudinriktning. Intervjuerna har gått till så att barnen fått svara på frågor, göra tankeexperiment samt förklara sina tankegångar. Det vi fick fram av undersökningen var att barn som gått Lillteknis har lättare att uttrycka sina tankar, idéer och klarar att ställa en hypotes. De barn som inte gått på Lillteknis är mer osäkra, tveksamma, pratar mindre och har svårt att ställa hypoteser.
 • 133.
  Awan, Anam ul Haq
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Ali, Shahzad
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Regionalization and Marketing Mix Strategies of a company2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  Our study deals with the concept of regional trade blocs or open borders (Nordic Region) and their impact on the Marketing Mix Strategies of the firm. The purpose of our study is to analyze the regionalization concept as company point of view and then its impact on the marketing mix strategies of a company operating in Nordic Region. To get the appropriate data for this, we studied a telecommunication company based in Norway and operating in Denmark and Sweden as well. We adopted the inductive approach and case study method, and our study is based on our research findings, on the basis of which we developed our own model. The model discusses certain variables and factors which influence the marketing mix decisions of the company.

  The study results show that company felt the reality of open market and trying to get the advantages of this opportunity by modifying or reorganizing its marketing mix strategies according to the open market conditions. Innovation and product development according to the customer demands in different markets forced the company to take attention about their product line and product components. Competition in local and regional market forced the company and they based their price strategy on competition so competition became a driving force for the company’s price strategy. Open borders gave a number of alternatives to position the products and Telenor is using different distribution channels which vary from market to market and country to country. Company adopted trans-border strategy for the easiness of their end consumers and used different brand names in different markets but with single logo at all.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 134.
  Axelsson, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Hultman, Veronica
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Den röda tråden: - en studie av pedagogers arbete med högläsning och föräldrars högläsningsvanor i relation till projektet Läsa Tillsammans2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle är det betydelsefullt att kunna läsa och skriva och läsutveckling är ett diskuterat ämne. Dock har undersökningar på senare tid uppmärksammat att svenska barns läsförståelse försämrats. Syftet med denna studie var att genom en kvalitativ undersökning skapa en förståelse för vilken syn pedagoger på förskolor i och utanför det kommunala projektet Läsa Tillsammans har på sitt arbete med högläsning och samtal kring böcker. Vidare avsågs att med stöd av kompletterande kvantitativa enkätfrågor kring högläsningsvanor i hemmen, skapa en uppfattning om hur ofta föräldrar samtalar med sina barn kring böckers innehåll och språk. Tillsammans kunde sedan resultatet av den kvalitativa och den kvantitativa undersökningen sättas i relation till tidigare forskning och användas för att diskutera barns läsutvecklingsmöjligheter. Vi har i denna studie utgått från en hermeneutisk ansats och ett induktivt angreppssätt. I litteraturgenomgången presenteras studiens centralabegrepp: läsförståelse, implementering, miljö, aktörer och styrning. Resultatet visar att det finns ett tydligt engagemang vad gäller högläsning hos de pedagoger som deltar i projektet Läsa Tillsammans. Dessa pedagoger arbetar utifrån de områden som forskningen beskriver som viktiga för läsutvecklingen. De pedagoger som inte deltar i projektet beskriver sitt arbete på ett likartat vis. Ungefär samma grundläggande delar behandlas, men arbetet är inte lika strukturerat och utvecklat. Studien visar även att det finns barn som aldrig får möjlighet att samtala kring böcker med sina föräldrar. Sammanfattningsvis kan sägas att projekt liknande Läsa Tillsammans kan bidra med stöd i det arbete med läsutveckling som genomförs på förskolor, samt att ett behov av stöd kring högläsningsaktiviteter kan finnas i förskolebarns hemmiljö. Därmed har slutsatsen att det finns relevans att fortsätta implementeringen av projektet Läsa Tillsammans eller liknande projekt på fler förskolor kunnat fastställas.

  Fulltekst (pdf)
  Den röda tråden
 • 135.
  Axelsson, Harrieth
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Barn med behov av särskilt stöd: hur arbetar grundskolan med dessa barn2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Detta arbete är en undersökning om hur skolan arbetar med barn med speciella behov. I undersökningen har intervjuer gjorts med specialpedagoger, lärare, resurspersonal, elevassistent, förälder samt observationer av barn med diagnos. Undersökningen visar hur skolan arbetar med dessa barn samt vilken hjälp de får. Enligt styrdokument och skollagar har alla barn rätt till hjälp men resultatet visar om eleverna ska få bra hjälp och en individuell lösning krävs det diagnostisering. Lärarna har huvudansvaret i klassrummet med de tycks sakna kunskaper om vad diagnoser och speciella behov egentligen innebär. Vilket gör att många elever inte får den hjälp de behöver då lärarna har problem att hantera situationen. Att inte alla elever är lika ses som ett problem, men egentligen ligger problemet till stor del i okunskap hos de berörda pedagogerna. I dagens skola verkar det endast vara specialpedagogerna som har den kunskapen, vilket lett till att de fått en mer handledande roll. vad som är normalt eller avvikande beror till stor del på omgivningen och skolan som själv sätter gränserna.
 • 136.
  Axelsson, Ulrika
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Colegio Escandinavo: En beskrivande uppsats av Skandinaviska skolan i Madrid2001Student paper second termOppgave
  Abstract [sv]
  Arbetet handlar om Skandinaviska skolan i Madrid och är baserat på erfarenhet frå en praktik på skolan våren 2001. Syftet med enna studien var att beskriva skolan och även undersöka hur lärare och elever upplevde skillnaderna på denna skola i jämförelse med en skola i Sverige. Detta gjordes genom intervjuer av personer som har erfarenhet från både verksamhet i Sverige och i Madrid. Resultatet visade att det mest gemensamma tendensen var att skolans storlek skilde sig mycket från en skola i Sverige och alla fördelar respektive nackdelar med skolan kan mer eller mindre hänvisas till skolans storlek. Alla inblandade trivdes dock på skolan och tyckte att det var en bra erfarenhet att provat på att gå eller arbeta på eb svensk skola utomlands.
 • 137.
  Backhouse, Åsa
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  How do Teachers Talk about Oral Proficiency in the 'English C/7' course?: A Qualitative Study2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Download (pdf)
  How Do Teachers Talk about Oral Proficiency in the 'English C/7' course?
 • 138.
  Backman, Mayumi
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Högstadieelevers tankar kring sin uteblivna frukost2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats tar upp en annan vinkel på frukostätande och högstadieelevers tankar kring frukostätande och deras skolprestation. Målsättningen med uppsatsen är att redovisa och analysera tankar bakom ungdomars uteblivna frukost med hjälp av tidigare forskning av både för - och nackdelar med frukosten. Fältarbetet gjordes bland elever i årskurs sju: enkätundersökning med två klasser och djupintervjuer med fyra elever som inte åt frukost varje dag på skoldagarna. Hälsopedagogik och skolans roll tas också upp. Resultatet av undersökningen har visat att majoriteten av eleverna åt frukost varje dag och tre elever åt frukost endast på helgerna. De som hoppade över frukosten på vardagarna verkade klara sig ganska bra med sitt skolarbete trots allt. Det fanns viss koppling mellan vissa av elevernas vana att fasta och utebliven frukost när det gällde deras kroppskännedom och hur deras hälsotillstånd påverkar skolprestationer. Flickorna var mer medvetna om sin hälsa och hälsofrågor än pojkarna i intervjuerna. Förutom tidsbrist, trötthet eller dålig aptit som var orsaker till utebliven frukost, fanns det en elev som mådde dåligt av att äta frukost på morgonen. Frukost kan orsaka magont, stress, trötthet och därmed sämre skolprestation enligt henne, vilket ät motsatsen till vad de flesta tidigare forskning om frukost har visat. Eleven tyckte att det är det viktigt att äta frukost trots att hon själv inte upplevde någon nytta av att äta frukost. Frågan är om hon också ska äta en ordentlig frukost på morgonen när hennes kropp säger ifrån. Tål hon inte äta på morgonen eller uppstår besvären på grund av hennes ovana att äta frukost. Olika perspektiv och orsaker till symptomen och konsekvenser av utebliven frukost kommer att diskuteras. Studien har också visat att frukostätande är ett komplicerat fenomen där olika faktorer spelar in. Eftersom varje individ är olika, borde skolverksamheten ta hänsyn till individens olika behov. Så länge det finns nackdelar med att äta frukost, även om de som inte äter frukost är en monoritet, borde vikten av frukostätande introduceras försiktigt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 139.
  Backman, Mayumi
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Teaching Methods in Japan with relation to English Syntax2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Syntax
 • 140.
  Bader, Pontus
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Ågren, Sandra
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Socialt samspel som hjälp och stjälp för lärande i matematik - Ett elevperspektiv2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 141.
  Badri, Mali
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Lärares förståelse av kunskapsuppdraget: En resa från ensamarbete till samarbete – en aktionsforskningsstudie2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 142.
  Bagler, Camilla
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Skagerfält Delin, Miriam
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Elevers upplevelse av skolans skillnadspraktik: Etnicitet och normer i en skola för alla2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I en globaliserad värld möts olika kulturer och etniciteter ständigt och kan ge upphov till en ojämlik maktfördelning. Rester av kolonialismen syns i vårt samhälle i den norm som den vite mannen representerar. Skolan är en mötesplats för människor oavsett kön, kultur, klass eller etnicitet. Utan att medvetandegöra kategorisering ur ett maktperspektiv blir skolan endast en reproducerande institution där den strukturella diskrimineringen får råda. Vi har för avsikt att uppmärksamma skillnadspraktiken utifrån etnicitet med avseende på synliggjorda normer. Vi har intervjuat nio elever som utgör en heterogen grupp utifrån kön och etnicitet i åk 9 på en F-9 skola. Det som framkom var att skillnadspraktik i viss mån förekom men inte nämndes explicit initialt, samt att den svenska normen var svårfångad och belystes med hjälp av sin antites. Grupperingar av ”vi och dom” reproduceras i skolan, och vi ser vikten av att skolan försöker uppmärksamma och bryta denna uppdelning samt utöva sitt inflytande över ungdomar och samhälle. Under sådana förhållanden skulle visionen om en skola för alla kunna bli sann även i en kosmopolitisk värld.

  Fulltekst (pdf)
  Elevers upplevelse av skolans skillnadspraktik
 • 143.
  Bakiras, Louis
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Jacobsson, Hans
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Elevers individuella utgångspunkter: En empirisk undersökning kring hur och om lärare reflekterar över elevers individuella utgångspunkter2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Syftet med detta examensarbete är att undersöka om hur ett antal lärare i den kommunala grund- och gymnasieskolan reflekterar kring elevernas individuella utgångspunkter i termer av; individuella förutsättningar, tidigare erfarenheter och behov. Underlaget för studiens empiriska del utgörs av fem kvalitativa intervjuer. De teoretiska utgångspunkterna är styrdokument, samt studier rörande olika förhållningssätt hos lärare. Intervjuerna har tolkats utifrån ett hermeneutiskt synsätt. Studien visar att de intervjuade lärarna ofta svarar på vad de gör i sin lärargärning, istället på varför de gör det de gör. Studien visar också att de intervjuade lärarna utgår från den enskilde individen i sina reflektioner kring elevers individuella utgångspunkter och detta oberoende av om de i grunden är grupp- eller individorienterade, samt att dessa reflektioner kan knytas till styrdokumentens intentioner gällande elevers behov.
 • 144.
  Ban, Mac
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Tyst kunskap: varför är den så tyst2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Den här uppsatsen handlar om känslan - den viktigaste kunskapen för mig som människa och lärare, den tysta kunskapen, det osägbara, det trots sin viktighet så tysta. Vi människor har det alla inom oss, men vi talar sällan om det. Jag ville veta varför det måste vara så och nådde med självreflektion insikt. Jag beskriver de situationer där min tysta kunskap visar sig för mig. Utifrån mina egna reflektioner försöker jag nu leda läsaren till insikten om den tysta kunskapens natur - dess osägbarhet - enhelig osägbarhet som inte låter den tysta kunskapen teoretiseras i ord, för att det tysta ligger bortomorden, bortom den fysiska, logiska världen som vi ser den. Den ligger i en andlig, tyst dimension som vi känner
 • 145.
  Banck, Lina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Hanselius, Cecilia
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Hur får vi eleverna motiverade i religionsämnet?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]
  Att få eleverna motiverade och engagerade i skolan är något vi vill eftersträva i vår framtida yrkesroll. Vår hypotes var att många elever är omotiverade i religionsämnet, i denna uppsats ville vi se om denna hypotes stämde. Religionsämnet är kanske ett av de svåraste ämnena att få eleverna motiverade i och vi tror att en av anledningarna kan vara svårigheten att levandegöra ämnet och göra det konkret för eleverna. För att få en bild av elevernas inställning till religionsämnet har vi genomfört kvalitativa intervjuer med både elever och lärare. Vi blev fascinerade av Bifrostskolan i Danmark då de arbetar mycket med estetiska läroprocesser i undervisningen för att motivera eleverna. Detta medförde att vi frågade lärarna vi intervjuade om de arbetar på liknande sätt. Resultatet av intervjuarna visade att det inte fanns någon skillnad på elevernas motivation till ämnet beroende på deras prestationsförmåga. Intervjusvaren visade att de lärarna med kortare erfarenhet i yrket, inte använde sig av estetiska läroprocesser, däremot den med lång erfarenhet.
 • 146.
  Barrington, Melinda
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Meuller, Linda
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Kostvanor hos barn och unga i grundskolans senare del2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle är kostfrågor ett aktuellt ämne. Då hälsofrämjandet börjar redan i låg ålder är det viktigt att redan från början försöka påverka barn och ungas kostvanor. I arbetet gjordes en undersökning hos barn och unga i grundskolans senare del för att kartlägga deras kostvanor. Dessutom syftar studien till att belysa de skillnader som finns mellan pojkars och flickors kostvanor samt sambandet mellan barn och ungas kostvanor och hur de mår. Undersökningen genomfördes kvantitativt, det vill säga genom enkätundersökning. Populationen i undersökningen har överlag goda kostvanor. En tydlig signifikant skillnad som påvisades mellan pojkar och flickor var deras sallad/grönsaksintag. Flickor äter mer sallad/grönsaker än pojkar. En relation mellan kostvanor och välmående kan även presenteras i denna studie. Arbetets grund vilar på KASAM – känslan av sammanhang. Ett gott välmående är grundläggande för barn och ungas utveckling i skolan.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 147.
  Becevic, Semir
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Klassrumsundervisning i matematik på gymnasienivå2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  I vår tid då diverse kritiska rapporter om matematikundervisningen på gymnasieskolan dyker

  upp och förstärker känslan av att undervisningen inte kunskapsmässigt verkar fungera på ett

  tillfredställande sätt inför arbetslivet och för fortsatta studier, är det avgörande att stanna upp

  och kolla vad som egentligen pågår och varför.

  För att göra analysen så enkel som möjlig uppmärksammas matematikundervisningens

  beståndsdelar planering, organisering och genomförande. Begreppen arbetsform och

  arbetssätt blir centrala moment. Undervisningssituationen fokuseras. En del av den relevanta

  didaktik- och undervisningsteorin ställs mot skolverkligheten genom aktionslärandets

  principer. Tre aktioner pågår.

  Det visar sig möjligt att berika variationen i matematikundervisningen genom ett mer

  genomtänkt samarbete mellan lärarna samt läraren/lärarna och eleverna. Lektionerna blir mer

  oförutsägbara medan lärarnas och elevernas intresse, engagemang och delaktighet tilltar och

  värderas högre. Parterna, lärarna och eleverna, får bekräftelse.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 148.
  Behrens, Christin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Folkesson, Ramona
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Gör musik någon skillnad?: En studie om genuskonstruktioner i musikaliska aktiviteter i förskolan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur genusmönster konstrueras i samband med musikaktiviteter i förskolans verksamhet och hur dessa kommer till uttryck. Hur visar sig genuskonstruktioner och vilket förhållande har de till samhällets värderingar och normer? Underlag för analys och diskussion var observationer som dokumenterades på film och ägde rum i femårsavdelningar på tre olika förskolor. Både planerade och spontana musikaliska aktiviteter står i fokus. Undersökningen vilar på ett sociokulturellt perspektiv med utgångspunkt i socialkonstruktivism och etnometodologi. Etnometodologi undersöker metoder och rutiner som används för att skapa mening och konstruera ett gemensamt socialt liv.

  Vidare redogörs för tidigare forskning som kartlägger genus som socialt och kulturellt konstruerad och forskning som sätter genus i relation till musik. Analysen sker med hjälp av interaktionsanalysen (Jordan & Henderson, 1995) där materialet granskas och tolkas utifrån ett barnperspektiv.

  Studiens resultat visar upp skillnader i flickors och pojkars genus konstruktioner och framställer olika metoder och rutiner för att skapa och upprätthålla dessa. Flickor har till exempel en benägenhet att uppträda som regeluppehållare och pojkar ses som mer aktiva och initiativtagande. Olika faktorer som gruppkonstellationer, miljö och pedagoger är avgörande för resultaten och påverkar barnens genushandlingar. I diskussionsdelen sätts tidigare forskning, teoretisk bakgrund och metod i förhållande till resultat och analys. Det dras paralleller till andra studier och likheter och skillnader beskrivs och diskuteras.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 149.
  Beischer, Per-Henrik
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT). Högskolan i Halmstad.
  "Sveriges bästa lärarutbildning": Estetiska lärprocesser i lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Denna kritiska studie visar att inom lärarutbildningen vid högskolan i Halmstad härskar en metod över andra att förpacka, distribuera, erhålla och bedöma kunskap. Det är framför allt textmediet och den akademiska ideologin som tillsammans med den förra reproducerar lärkulturer och lärstrategier vilka är troliga att ge återverkan på hur blivande lärare iscensätter sin praktik. Detta sker trots en uttalad argumentation hos företrädare för lärarutbildningen som slår fast vikten av att kunna erbjuda ett rikt lärande som harmonierar med olikheter vilket får stöd av skolans uppdrag som är att erbjuda en skola för alla där alla ska erbjudas likvärdig utbildning efter sina egna förutsättningar, förmågor och kvaliteter.

  Studien identifierar en dikotomi som består av motpolerna estetiska lärprocesser – akademisk ideologi som får en återverkan för estetikens position i lärarutbildningen då motsatsparet ses ha en relation där den ena utesluter den andra. Likaså medvetandegörs den akademiska ideologin och i studien diskuteras också i vilken grad den verkar som dold och/eller synlig. Sammanfattningsvis ter det sig som om estetiken spelar en marginell roll i lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 150.
  Beischer, Sara
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  "Jag vill inte sitta på ett moln och spela harpa": En kvalitativ undersökning kring hur vårdpersonal inom äldreomsorgen ser på och förhåller sig till död och religion2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  ABSTRACT

   

  I denna studie undersöks hur vårdpersonal inom äldreomsorgen ser på och förhåller sig till döden, och om det kan kopplas till uppfattningar om religion. Vidare studeras om det finns några föreställningar kring tiden efter döden, inom denna yrkesdomän, samt om det förekommer några särskilda rutiner och ritualer kring döden på informanternas arbetsplatser.

  Underlaget för undersökningen är fyra kvalitativa intervjuer, utförda på vårdpersonal, vilka arbetar inom äldreomsorgen i Halmstad kommun. Resultatet bearbetas mot bakgrund av Ariès teori om människans förhållningssätt till döden, Max Webers och Bryan Wilsons sekulariseringsteorier samt mot bakgrund av Bells ritualteori.

  Resultatet visar att det inom äldreomsorgen finns en dubbel hållning till död och religion. Informanternas syn på döden kan ses stå i förbindelse med deras relation till religion.  Det förekommer även en rad särskilda rutiner och ritualer i anslutning till ett dödsfall, på de arbetsplatser som inkluderas i studien. Det görs dock ingen åtskillnad, av vårdpersonalen, mellan rutinhandlingar och ritualhandlingar.

   

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 101 - 150 of 1336
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf