hh.sePublications
Change search
Refine search result
1234 101 - 150 of 182
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Hoffert, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Sjöqvist, Therese
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Kommunikation i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 102.
  Jalhed, Frida
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Språk, kultur och samhälle.
  Namn på karaktärer i fantasylitteratur genom tiderna: En onomastisk jämförelse av namn i svensk och engelsk fantasylitteratur2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här undersökningen har jag haft som syfte att se om det finns ett förändrat namn­givningsmönster i fantasylitteratur som har skett över tid och om denna förändring sker samtidigt och på samma sätt i fantasy från Sverige och i fantasy från Storbritannien. Till denna undersökning valdes 14 engelska böcker och 14 svenska böcker. Det valdes två från varje årtionde, från 50-talet till 2010-talet. Dessa böcker excerperades och namnen analyserades. Det framkom att namntypernas användning i svensk och engelsk fantasy skiljer sig mycket från varandra. Det kan observeras att det varierar vilka namntyper som används under vissa perioder. 

 • 103.
  Jangblad Jukic, Anna
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Can Humbert be Trusted with the Telling of His Tale?A Deconstructive Study of Binary Oppositions in Vladimir Nabokov’s Lolita2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In Lolita, Humbert is obsessed with the 12-year-old Lolita. It is a vulgar and disturbing story which raises questions about morality and ethics. With a sophisticated and elegant narrative, Humbert manages to draw attention to language rather than to his actions. Through fancy prose style Humbert covers up and hides his horrible actions. His verbal game serves to manipulate his readers to accept Humbert´s feelings and actions and sympathize with him.  Humbert´s narration is very persuasive and the reader is easily fooled to concentrate on what he says rather than what he does.

  In this essay deconstructive method is used to analyse Lolita. The study shows how binary oppositions are used in Lolita and what effect they have on the reader´s comprehension of the text. The study presents a number of incongruities in Humbert´s telling of the story and therefore the essay argues that Humbert cannot be trusted with the telling of his tale.

 • 104.
  Johansson, Emelie
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Emotionella flickor och omtänksamma pojkar: En undersökning om hur kvinnliga och manliga karaktärer representeras och framställs i barn- och ungdomslitteratur2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur flickor/kvinnor respektive pojkar/mänrepresenteras och framställs i barn- och ungdomslitteratur samt vilka skillnader som finnsmellan kvinnliga respektive manliga författare.Metoden har bestått av en kvantitativ frekvensanalys och en mer subjektiv kvalitativtolkning och bedömning av karaktärerna.Resultatet har visat att det främst förekommer pojkar/män i böckerna men attflickor/kvinnor talar mest. Samtidigt visar kvinnliga författare en tendens att beskrivakaraktärerna med de egenskaper som sägs stämma överens med deras kön medan manligaförfattare visar sig vara mer könsöverskridande i sina personbeskrivningar. Undersökningensresultat kan sägas bekräfta de tidigare teorier som finns om huruvida kvinnors och mäns språkskiljer sig åt.

 • 105.
  Johansson, Linda
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  "Fula ord": En undersökning i ungdomars språkbruk.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens huvudfrågor var att undersöka vilken attityd ungdomar har till användandet av de som benämns som fula ord samt varför de använder dem. Ett ord som kallas för fult innebär att de är ett tabubelagt ord. Det är ett ord som är kraftfullt, framkallar reaktioner vilket innebär att det inte bör sägas. De som personer som använder dessa ord mest är arbetarklassen och ungdomar, framförallt killarna. Dock har tjejerna börjat jämna ut skillnaderna genom att använda de ”fula orden” allt mer.

  Orsakerna till att de så kallade fula orden används är för det första för att uttrycka känslor. Det kan vara när en plötslig känslomässig förändring sker eller när man utsätts för fysisk smärta. Sedan kan det också vara en språklig anledning som tas till för att chockera och förstärka ens budskap. Lägg där till att de kan användas för att visa på vänskap och samhörighet, men också för att visa på makt.

  Ungdomars attityd gentemot att använda de som kallas för fula ord varierar, men de flesta använder dem om än i olika omfattning. De anser inte att de ska användas i offentliga sammanhang som i nyhetsprogram i media, men att det är okej i den privata sfären. Det är också i den privata sfären som de flesta använder dem oavsett kön, ålder eller klass. Det egna användandet beror dock till stor del på den uppfostran man har fått samt vilken attityd gentemot dem man har. När killar och tjejer jämförs påvisas inga större skillnader, även om tjejerna i större omfattning använder sig av eufemism. Det ska bero på att tjejer oftare strävare efter ett mer vårdat språk.

  Medias påverkan på attityden och användandet av de så kallade fula orden är omtvistad. De används i allt större omfattning idag i underhållningsprogram och på internet, även om de mer allvarliga delarna av medias utbud oftast inte brukar dem. Dock förekommer de allt mer i skrift idag, då många privatpersoner skriver både krönikor, bloggar och allt mer SMS.

  Uppfattningen att många av de ”fula orden” blivit allt mer stereotypa och mindre chockerande resulterar i att behovet av nya uppkommit. Det vanligaste sättet att bilda nya är att låna från andra språk rakt av eller att översätta dem till svenska. Behovet av att provocera och framkalla reaktioner finns dock kvar, även om möjligheten styrs av omgivningens attityd gentemot de så kallade fula orden.

   

   

   

 • 106.
  Johansson, Marie
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  "Det är på det hela taget ett förbannadt språk vi ha": En analys av språk och stil i Hjalmar Söderbergs romaner i jämförelse med Peter Cassirers analys av Historietter2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning analyserar ett urval stildrag och språkaspekter i tre av Hjalmar Söderbergs fyra romaner: Förvillelser (1895), Martin Bircks ungdom (1901) och Doktor Glas (1905) och relatera resultatet till Peter Cassirers motsvarande analys av stilen och språket i novellsamlingen Historietter (Cassirer 1970).

  Undersökningen är av stilistisk karaktär och studerar huruvida texter i olika genrer av en och samme författare kan skilja sig, eller visa sig överensstämma, med den övriga produktionen. Metoden är kvalitativ när det gäller de motiviska aspekterna och berättarsynvinkeln och kvantitativ när det gäller de språkliga och allmänt stilistiska aspekterna.

  Resultatet visar att somliga stilaspekter sammanfaller mellan novellerna i Söderbergs Historietter och hans romaner, speciellt vad gäller de språkliga aspekterna. Andra stildrag är inte gemensamma, men detta beror huvudsakligen på att noveller och romaner har skilda format, såsom längd och uppbyggnad. Detta gäller till exempel aspekterna på miljö och persongalleri. Det beror även på att Söderbergs flanörstil är tydligare i hans romaner än i hans noveller. Frågan om distans eller närhet till läsaren är en fråga som skiljer sig mellan novellerna och romanerna. Söderberg skapar i sina romaner, genom ett antal stilgrepp, en närvaro och en närhet till läsaren. I novellerna däremot finns en distans som författaren skapar genom andra stilgrepp.

  Vad gäller stilen är den koncentrerad i Söderbergs noveller. Även i romanerna är stilen en aning koncentrerad, med många huvudsatser, förhållandevis korta meningar och knapp personbeskrivning. Både noveller och romaner är tämligen lättöverskådliga och lättlästa, tack vare avsaknaden av långa meningar med många satser. Denna undersökning visar också att Söderberg genererar en slags närhet mellan texten/berättaren och läsaren, genom läsarapostroferingar, tempusanvändning och en väl beskriven miljö kombinerat med väder i sina romaner. 

 • 107.
  Johansson, Martina
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Elevers språkbruk: Vad två svensklärare på gymnasiet anser om elevers språkbruk och vad som kan påverka språkbruket.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the present study is to investigate whether there are any changes in the use of language among pupils and how some teachers look at this. The questions the study is based on is: How does Swedish teachers in high school look at the use of language among pupils in and outside of school? Is there any change in the language use of pupils today compared to before? and What can this change, if so, depend on? Theoretically the study is based on research on the development of language in the modern Swedish society and how we use language to communicate in different ways. Furthermore, the study is based on research on young people's use of language and language development mainly outside of but also in school. The survey method used in this essay is of qualitative character and consists of separate semi-structural interviews with Swedish teachers in high school. The results and the analysis show that young people's use of language is linked to their identity and are dependent on the various situations you are in, and that spoken and written languages are converging more and more. In the discussion there will be reflection upon what has emerged in the results and analysis.

 • 108.
  Johansson, Mats
  Halmstad University.
  Clefts in contrast: a contrastive study of it clefts and wh clefts in English and Swedish texts and translations2001In: Linguistics, ISSN 0024-3949, E-ISSN 1613-396X, Vol. 39, no 3, p. 547-582Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents corpus-elicited contrastive data relevant to the inter- and intralanguage study of cleft constructions. It is shown that even in closely related languages like English and Swedish, the frequency and distribution of different types of cleft constructions vary greatly. Previous approaches to the study of clefts in English have attempted to derive distributional differences between types of clefts from their syntactic, semantic, or informational properties, or from processing constraints. However, these analyses do not easily carry over to the contrastive data presented here. In particular, attempts to account for the distribution of different types of cleft in English in terms of independent factors cannot account for the correspondences found in translated texts. The aims of this paper are (1) to present a methodology for establishing differences between languages based on the study of authentic texts, (2) to show that closely related languages like English and Swedish differ in the frequency and distribution of different types of cleft, and (3) to propose a parameter along which the function of marked word-order constructions may vary across languages.

 • 109.
  Johansson, Roger
  et al.
  Lunds universitet.
  Johansson, Victoria
  Lunds universitet.
  Wengelin, Åsa
  Lunds universitet.
  Se upp och vinn tid!2008In: Språktidningen : tidningen som bevakar och bejakar språket, ISSN 1654-5028, no 1, p. 20-21Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den som mest tittar på tangenterna skriver långsammare än den som tittar på skärmen. Har blickens riktning också effekt på textens kvalitet?

  Var tittar du när du skriver? På tangenterna eller på skärmen? Vissa skribenter tittar mest på tangentbordet och vissa tittar mest på skärmen, men nästan alla tittar på tangentbordet ibland. Frågan är om det spelar någon roll för hur texten blir i slutändan.

  Vår forskargrupp i Lund beslöt att undersöka saken. Vi lät 28 studenter (utan läs- och skrivsvårigheter) skriva en text i ett program som spelade in alla tangentnedslag som gjordes under skrivandet. Samtidigt registrerade vi vad studenterna tittade på med hjälp av en ögonrörelsemätare fäst på en cykelhjälm.

  En första analys visade att skribenterna kunde delas in i två grupper: en som mest tittade på skärmen och en som mest tittade på tangentbordet. Vi kallar den första gruppen för skärmtittare och den andra för tangentbordstittare.

 • 110.
  Johansson, Roger
  et al.
  Centre for Languages and Literature, Lund University, Lund, Sweden.
  Wengelin, Åsa
  Centre for Languages and Literature, Lund University, Box 201, 221 00 Lund, Sweden.
  Johansson, Victoria
  Centre for Languages and Literature, Lund University, Lund, Sweden.
  Holmqvist, Kenneth
  Humanities Laboratory, Lund University, Lund, Sweden.
  Looking at the keyboard or the monitor: relationship with text production processes2010In: Reading and writing, ISSN 0922-4777, E-ISSN 1573-0905, Vol. 23, no 7, p. 835-851Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we explored text production differences in an expository text production task between writers who looked mainly at the keyboard and writers who looked mainly at the monitor. Eye-tracking technology and keystroke-logging were combined to systematically describe and define these two groups in respect of the complex interplay between text production and the reading of one's own emerging text. Findings showed that monitor gazers typed significantly faster and were more productive writers. They also read their own text more, and they frequently read in parallel with writing. Analysis of fixation durations suggests that more cognitive processing is in use during reading in parallel with writing than during reading in pauses. Keyboard gazers used the left and right cursor keys significantly more. We suggest that this is because they revised their texts in a much more serial mode than monitor gazers. Finally, analysis of the characteristics of the final texts showed no differences between the groups.

 • 111.
  Jönsson, Ida
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Learning and teaching vocabulary in a second language: Testing three distinct techniques2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to investigate what technique is the most successful one when learning and teaching English vocabulary. Focus is on three distinct techniques: one focusing on writing, one involving pictures, and one that uses the concept of social interaction with tasks and exercises in groups.

  To achieve results regarding the degree of success for each technique, three different lessons are planned and executed, each lesson designed according to one of the techniques. The pupils that are taught are three classes in year 7 at Östergårdsskolan, Halmstad. The students are given pre-tests, to see how much previous knowledge the students have, and an immediate post-test is also given after the lesson. Three weeks later, the same test is given to find out how much of the information had been transformed into long-term memory.

  The results from the tests were summarized to see which class had learned the most words, and the results were discussed. Furthermore, interviews were held with four English teachers and 24 students, regarding their attitudes to vocabulary learning. These answers are also analyzed and discussed.

  After the lessons had been conducted and the results processed, it was obvious that the class that had learned the most words was the class that used the method of writing. The problem was that this class had forgotten the biggest amount of words when looking at the delayed post-test, which leads to the conclusion that the method of writing only helps the information transfer into the short-term memory.

  When analyzing the delayed post-test, it is visible that the class that remembered the biggest amount of words was the one that used the technique of images. Although they learned the least words during the lesson, they also remembered the most words after three weeks.

  The conclusion drawn from this is that it is very useful for students to write the words down on paper, even though they already have them in their books. Using another sense, in this case writing, is a great way of transferring information into short-term memory. However, if the goal is for the students to remember the new vocabulary for a long time, the method of using images is the most effective one.

 • 112.
  Jönsson, Johan
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT). Halmstad University.
    Förnamnstrender 2007 jämfört med 1998: En personnamnsstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om vad som hänt i namnskicket bland personnamnen mellan år 1998 och år 2007. Syftet är att se vad som har hänt, och varför, på nio år. De 100 vanligaste pojk- och flicknamnen 1998 och 2007 har undersökts och tendenser har framkommit. De korta namnen, de namn som tillhör de nordiska, de namn som var populära kring år 1900 och de lite mer ovanliga namnen har blivit mer populära 2007 jämfört med 1998. Namn med betydelse har blivit mer populära bland flicknamnen, medan bibliska namn blivit mindre populära bland pojknamnen. Namn blir populära på grund av mode, det verkar även vara så att samma typ av namn blir populära med cirka 100 års mellanrum.

 • 113.
  Karlsson, Monica
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Idiomatic mastery in a first and second language2019Book (Refereed)
  Abstract [en]

  The comprehension, retention and production of idiomatic expressions is one of the most difficult areas of the lexicon for second language (L2) learners, even very advanced students, to master. This book investigates this under-researched and interesting aspect of language acquisition, shedding light on both conventional uses of idiomatic expressions as well as creative variant forms. The chapters in the book delve into different aspects of idiomatic mastery: students’ comprehension of canonically used idioms in both their first and second language; the effects of multimedia and visualization techniques on learners’ comprehension and retention of L2 idioms; students’ misinterpretations of L2 idioms; L2 learners’ comprehension of creative idiom variants and their use of idioms in free composition writing.

 • 114.
  Karlsson, Monica
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Quantitative and qualitative aspects of L1 (Swedish) and L2 (English) idiom comprehension2012In: 45th Annual Meeting of the British Association for Applied Linguistics, University of Southampton, September 6–8, 2012, Book of Abstracts / [ed] Mirosław Pawlak, Kalisz, Poland: Department of English Studies, Faculty of Pedagogy and Fine Arts, Adam Mickiewicz University , 2012, p. 147-147Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  According to the Dual Idiom Representation Model (Titone & Connine 1994; Abel 2003), the number of idiom entries created in a learner’s L1/L2 mental lexicon depends on the decomposability and frequency of the idiom and the time of exposure to the language in question. When the idiom is comparatively opaque, the frequency relatively low and/or little time has been spent on acquiring the language, the learner, when trying to interpret idioms, instead resorts to conceptual metaphors that exist across languages. L2 learners also make use of context to a greater extent than L1 speakers. (Liu 2008) L2 idiom comprehension thus appears to entail a more heuristic approach than L1 idiom comprehension. (Liu 2008) In the present investigation 15 first-term university students were faced with 80 context-based idioms in English (L2) and Swedish (L1) respectively (30 of which focused on the source domain of animals which is commonly used in both languages) and asked to explain their meaning. The idioms were of varying frequency and transparency. Three main research questions were thus addressed.

  1) How well do the subjects master idioms of approximately the same total frequency in their L2 as compared to in their L1?

  2) How do a) degrees of transparency (full transparency, semi-transparency, no transparency), b) idiom frequency and c) the choice of source domain affect the subjects’ comprehension in their L2 as compared to in their L1?

  3) To what extent is context used when interpreting the idioms in the subjects’ L2 as compared to in their L1?

  The students were also requested to evaluate their knowledge. In addition, native speaker results were used as a point of reference for the L2 test.

 • 115.
  Karlsson, Monica
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Quantitative and quantitative aspects of L1 (Swedish) and L2 (English) idiom comprehension2013In: Studies in Second Language Learning and Teaching, ISSN 2083-5205, Vol. 3, no 2, p. 293-319Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the present investigation, 15 first term university students were faced with 80context-based idioms in English (L2) and Swedish (L1) respectively, 30 of whichwere in the source domain of animals, commonly used in both languages, andasked to explain their meaning. The idioms were of varying frequency andtransparency. Three main research questions were thus addressed:1. How well do students master idioms in their L2 as compared to their L1?2. How do (a) degrees of transparency, (b) idiom frequency and (c) thechoice of source domain affect students’ L1 and L2 comprehension?3. To what extent is context used when interpreting L1 and L2 idioms?Results show that while the frequency of an idiom does not appear to play apart in whether it is comprehended or not in either language, the degree oftransparency is of great importance in students’ L2. Also, students make extensiveuse of context in their L2.

 • 116.
  Karlsson, Sven-Göran
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Effektiv ordinlärning?: En studie av aktiv ordinlärning i engelska inom gymnasieskolan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to discuss and compare different ways of learning new words and expanding your vocabulary in a foreign language. This is done by an examination of relevant literature and available research, as well as by an empirical study with two upper secondary school classes, in which two different methods are put to the test: one traditional method of the kind that is found to be most common in second language acquisition, and one designed to take existing research into account. The results show that, although effective in the initial stages of acquisition, the traditional method, where words are learned in isolation and via translation to L1, results in a very limited form of knowledge. A big part of the words acquired via this method is also forgotten soon afterwards. The other method, where words were learned and tested in its proper context, was found to result in a broader form of vocabulary knowledge, covering more aspects, and that remained over time. The results were discussed in relation to relevant research, the documents that govern the Swedish school system and the national course tests in English. The conclusion is that traditional methods of teaching and testing vocabulary are in many ways insufficient for advanced learners such as pupils in upper secondary school. New methods, based on research, should be employed in its stead. This essay illustrates one such method. 

 • 117.
  Kihl, Charlie
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Aktivt handlande eller hemlig agent: Systemisk funktionell ergativitetsanalys som metod för kritisk diskursanalys2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to systematize and advance the Systemic-FunctionalLinguistic method of analysing Ergativity such as it has potential to be employedfor linguistically oriented Critical Discourse Analysis. By applying the termMetaphor of Ergativity, and distinguishing and defining a variety of suchMetaphors, different realizations of Ergativity can be identified and categorized.The method is subsequently adopted for an analysis of a newspaper material. Theanalysis reveals that Ergativity is realized differently depending on which Agent isassociated with an Ergative process, and that different Metaphors of Ergativity tendto be used with slightly different functions. Such differences may carry significancefor Critical Discourse Analyses, and the method could therefore be a usefuladdition to future linguistically oriented Critical Discourse Analyses.

 • 118.
  Klingmyr, Elisabet
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Typ, asså men ba lite ba: En studie av Halmstadungdomars talspråk2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen beskriver talspråk hos 15 ungdomar i årskurs 9 i Halmstad vintern 2012. Materialet består av inspelningar gjorda på tre högstadieskolor i områden med olika socioekonomiska förutsättningar. Huvudsyftet med undersökningen var att kartlägga förekomsten av några typiska inslag i talat ungdomsspråk, nämligen samtalspartiklarna asså, ba, typ, liksom och såhär samt slang, svordomar, fula ord och ljudord. Andra syften var att se om det förekom skillnader i ungdomarnas talspråk i de olika stadsdelarna och om inspelningssituationen påverkade informanterna. Undersökningen är synkron och har främst en kvalitativ ansats med kvantitativa inslag. Resultatet visar att det invandrartäta och socioekonomiskt minst gynnade Öster var asså-land, medan unga i de socialt mer gynnade områdena på Väster och Norr talade typ-språket. Bruket av slang, svordomar och fula ord varierade och var vanligast på Väster och överraskande lågt på Öster. Inspelningssituationen påverkade informantgrupperna olika. Störst grad av formalitet fanns hos de unga på Österskolan.   

 • 119.
  Kristensen, Madeleine
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Gendered Talk in World of Warcraft2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is predominantly a qualitative piece of research by which I mean it is mainly based on my own observations and analysis of the material. To do this I will cover the theories of communities of practice together with gendered language and apply it to the community and language of the online game World of Warcraft.

  Through using collected chat logs, I will analyse conversations held in World of Warcraft with a specific focus on gender and identity, I will then compare these to examples of face-to-face conversations. My analysis will draw on the works of theorists such as Holmes (2006), Sunderland and Litosseliti (2002), Eckert and McConnel-Ginet (1992) amongst others. This study will show that although Netspeak within World of Warcraft is written and not spoken, the strategies for creating gendered identities are not very different from real life discourse. The essay will be a general study of gendered language in a virtual community and will discover that there is an extremely nuanced language within the limited communication medium of chat, and lays the ground for more extensive research on the subject.

 • 120.
  Kvick, Daniel
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Läsbarhet nu och då: En undersökning om ungdomsbokens och deckarens språkliga förändring över 50 år2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  I detta arbete undersöks den språkliga förändring som skett i ungdomsböcker från 1950- och 60- talet med ungdomsböcker från 2000- och 2010-talet. Jag jämför ungdomsböckernas förändring med förändringen hos deckarböcker under samma period. I undersökningen sammanställs ca 60 grafiska meningar ur vardera 17 böcker fördelat på fyra kategorier: Fyra ungdomsböcker från 1950-1965 samt fyra ifrån 2000-2015. Fyra deckare från 1950-1965 samt fyra från 2000-2015. Med i undersökningen finns även en jämförelsebok av äldre stilkaraktär som syftar till att tydliggöra skillnaden mellan de olika böckerna.

  Syftet med uppsatsen är att visa hur och i vilken omfattning en eventuell förändring av språket i ungdomsböcker och deckare visar sig. De språkliga företeelser som undersöks är bland annat meningslängd, förekomsten av substantiv, verb och pronomen, antal långa och överlånga ord, huvud- och bisatser, samt lix- och ovix-värde.

  Min undersökning bygger på teorier och metoder inspirerade av Aina Lundqvist (1992) och Ewelina Burri (2010) som i sina respektive arbeten undersökt liknande teman såsom läsbarhet inom barn- och ungdomslitteratur samt läroboktexter. Undersökningens resultat visar att både ungdomsböckerna och deckarna från 1950- och 60-talet har en högre grad av svår läsbarhet än dess nutida motsvarigheter. Undersökningen visar också att ungdomsböckerna och deckarna med tiden har blivit mer utjämnade gällande läsbarheten, och har anammat ett språk av större talspråklig karaktär. Nutida deckare visar sig vid ett antal tillfällen ha en enklare läsbarhet än äldre ungdomsböcker. 

 • 121.
  Kvick, Daniel
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Motivation in the classroom: Teachers' perspectives on what motivation is; how you attain and sustain it2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Motivation in the classroom: Teachers' perspectives on what motivation is; how you attain and sustain it

  Daniel Kvick

  1. Abstract

  The aim of this essay was to explore the issue of motivation and gain better understanding of what motivation in the school environment is all about.  Is it just a term we use in our everyday life without putting any meaning into what we really mean by it? I have centered my work around the following questions: 

  What is motivation in school? 

  What makes for a motivating school task? 

  How do teachers best motivate their students? 

  What motivates the teachers? 

  Why is it that some students just can’t be motivated? 

  The research for this essay was carried out in two ways.  The first part was to complete an online survey, which was then e-mailed to several teachers in the Laholm area.  The second part consisted of a series of interviews with four different teachers which centered around the questions stated above.  The teachers, who were between the age of 31-51, were all working at Osbecksgymnasiet in Laholm (Upper-Secondary-school) and were all teaching different sets of subjects (English, French, Maths, Swedish, Physical education, and Sciences).  Interviewing teachers from a variety of subjects rather that just focusing on English gave me an opportunity to compare attitudes towards the different subjects.  The interviews were carried out in the school, and varied between 44 minutes to 1 hour and 24 minutes

  Keywords: motivation, intrinsic motivation, extrinsic motivation, immediacy

 • 122.
  Larsson, Alexander
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Borg, Michelle
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  The learning and teaching of English: A field based study at Phaung Daw Oo Monastic High School, Mandalay2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  This essay reports on a Minor field study carried out at Phaung Daw Oo Monastic Educational High School in Mandalay, Myanmar. The aim was to carry out a three-stage analysis of the learning and teaching of English whilst in the institution. Firstly, the general needs of PDO were identified and field notes were taken. Secondly, we worked with improving the pupils’ English communicative skills. Finally, areas regarding teaching and suggestions for future projects for teaching English at PDO were highlighted.

   

  The questions we sought to answer were:

  • What strategies do the local English teachers at PDO use to activate their pupils’ English communicative skills?
  • What developmental areas regarding the teaching of spoken English can be identified, and how can they be acted upon at PDO?

   

  In order to carry out the analysis we chose to take an ethnographical approach where observations and interviews were our main sources for collecting data. During our eight-week stay at PDO, we taught several subjects through English in different departments with the aim of activating and improving the pupils’ English communicative skills.

   

  The main finding was that the local teachers mainly used a modified rote learning strategy to activate their pupils’ English communicative skills. Furthermore, several developmental areas regarding the teaching of English were identified. We believe that the local teachers’ limited education in teaching methodology and in spoken English are the major areas for development.

 • 123.
  Larsson, Amanda
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "Det hade varit som om jorden gick under": En kvalitativ studie om talängslan2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay was to survey why students still suffer from speech anxiety, eventhough the new curriculum, present multiple opportunies to practice oral speaking. From this purpose, this question emerged: What kind of aspects affect the students’ who are suffering from speech anxiety? What kind of aspects affect the students´ who are not suffering from speech anxiety? What is separating them? Interviews were conducted with six students and from these eleven different categories were created. These eleven categories were analyzed by using the concept and theory of gender and speech anxiety. The result was that students´ with speech anxiety had bad past experience, little practice and had negative thoughts of themselves as well as they did´nt see the purpose of practice in argue speech. The result was that students´who didn´t suffer from speech anxiety thought highly of themsleves, had a good self confidence, had strategies to handle the speech situation and had practiced alot. However, what separated them mostly was how they thought of themselves and how they handled the situation.

 • 124.
  Larsson, Charlotte
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  L'anglais - la cinquième langue de la Suisse?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [fr]

  Le rôle de la langue anglaise en Suisse a changé et a aujourd’hui beaucoup plus d’influence dans le pays. Dans ce mémoire, j’ai choisi d’étudier l’influence de l’anglais sur la communication entre les différents groupes linguistiques en Suisse et la relation entre les deux langues principales du pays – l’allemand et français – et je vais essayer de tirer des conclusions concernant l’avenir de l’anglais en Suisse. Je vais aussi examiner les raisons pour lesquelles les germanophones semblent plus positifs vis-à-vis de l’influence de l’anglais que les francophones.

 • 125.
  Lesné, Susanna
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Does working in asymmetrical pairs in class lead to better results than working individually?: A study of an 8th grade English class in Sweden2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  According to former brain surgeon, Nils Simonson, Swedish schools are wasting their students’ time by using teaching methods that lead to poor memorization, namely reading and listening as separate activities. He instead suggests that the students use methods that lead to better memorization. The study described in this rendering focuses on two of Simonson’s suggestions – discussion and peer teaching.

  This work accounts for a study, in which Swedish 8 thgrade English students were working in asymmetrical pairs, i.e. pairs composed by students on different levels of achievement. The study was aimed at finding an answer to the thesis question of whether working in asymmetrical pairs led to a larger or smaller improvement, on a final grammar test, than the improvement of the rest of the students in the class, who were working individually, and thus formed a control group for the study.

  The result was that the students in three out of four asymmetrical pairs improved their results more than the control group. Since one of the students in the fourth asymmetrical pair had been absent, they had only been working together during half the period of the study. This probably explains why their improvement was only on the same level as the improvement of the students in the control group. The answer to the thesis question is therefore that working in asymmetrical pairs led to better results on the final grammar test, than working individually. If the results of the participating students are divided into different groups, we also find that the students with the lowest results on the initial grammar test were those who improved their results the most, which could possibly be explained by a better room for improvement.

  Due to the short time range of the study, it was limited to one class, and the generalizability of the study is hence very low. However, it could potentially serve as a pilot study for larger research projects. My main idea of future research is thus to expand the study to a larger number of students. It would also be interesting to incorporate students on all levels of achievement into a similar research project.

  This work incorporates predominant teaching science theory, such as socio-cultural theories, and influential second language acquisition theory, such as the input hypothesis, the output hypothesis and focus on form instruction.

 • 126.
  Lilja, Astrid
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Klara relationer?: En analys av relationer och maktförhållanden i svenska myndighetstexter2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att visa och jämföra vilka relationer Försäkringskassan och Skatteverket skapar till medborgarna genom två faktablad, och om det är möjligt att urskilja maktförhållanden. Dessutom undersöks vilken betydelse kontexten och myndigheternas roll i medborgarnas liv har för texternas utformning. Uppsatsens teori och metod är kritisk diskursanalys och systemisk-funktionell grammatik. Resultatet visar att båda myndigheterna tenderar att upprätthålla ett maktförhållande och en asymmetrisk relation, men att Skatteverket visar tendenser av en mer distanserad relation till medborgaren jämfört med Försäkringskassan. Möjligtvis kan detta förklaras av den bakomliggande kontexten och den roll respektive myndighet har i medborgarens liv.

  Nyckelord: relationer, maktförhållanden, myndighetstext, försäkringskassan, skatteverket

 • 127.
  Lindell, Christian
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Nastic, Mikael
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Läsförståelse som ett ämnesövergripande ämne: En kvalitativ studie om ämneslärares upplevelser av läsundervisning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen påbörjades med den senaste PISA-undersökningen i åtanke, där den nedåtgående trenden vad gäller läsförmåga var något som behövde problematiseras. Målet med uppsatsen är att undersöka hur verksamma ämneslärare förhåller sig till läsförståelseutveckling och hur ämneslärares förhållningssätt kan förklaras i relation till tidigare forskning.

  Syftet mynnar ut i följande frågeställningar:

  Vilken roll anser lärarna att läsförståelsen har för undervisningen i skolan?

  Vilken läspedagogik ger ämneslärarna uttryck för?

  Vilka läsundervisningsmodeller, om några, arbetar ämneslärarna med?

  Studien antar en kvalitativ ansats, med semistrukturerade intervjuer som metod. Intervjuerna har genomförts med aktiva ämneslärare från olika högstadieskolor i Halmstad Kommun. Resultaten visar att ämneslärarna var överens i sin syn på läsundervisningen i skolan som ett ämnesövergripande ämne och att goda resultat i skolan står i direkt relation till god läsförmåga. Informanternas syn på läsutveckling i skolan kunde härledas till ett flertal läspedagogiska förhållningssätt och de arbetade medvetet med ett flertal olika lässtrategier i sin egen läsundervisning.

 • 128.
  Lindelöf, Carin
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Sara, Lindqvist
  Språkriktighet: En studie av svensklärares uppfattningar om språkriktighet i gymnasieskolan2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 129.
  Löfgren-Gustafsson, Maria
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Johansson, Emma
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Tala är silver: …- En kvalitativ studie om synen på dialekter2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  The purpose of this study, was to see if there were any connections between dialects and the listeners expectations on the identity of the person who speek the dialect. Are our expectations effected by earlier experience, that we tend to analyze a person, and judge him or her, on their dialect? What does the interview person think about his own dialect?

   

  The questions were as follows: What does the interviewee think about his/her own dialect? In what way did the interviewed person get influenced by the dialects and which expectations can be found that are influenced by earlier experiences?

   

  Methodologically a semi-structured interview-structure was used, following a frame which would represent different head-themes. The selected crowd consisted of twelve interview persons between the age of 20-30. The interviews lasted for approximately 30 to 40 minutes. The obtained result indicated that most of our interview persons where effected of themes as expectations and solidarity when it came to their vision of their own and other peoples' dialects.

   

 • 130. Melkersson, Rickard
  Psaltarpsalmerna i Den svenska tideboken 1525: En katolsk "reformationsbibel"2018In: Studier i svensk språkhistoria 14 / [ed] Lönnroth, Harry, Haagensen, Bodil, Kvist Maria & Sandvad West, Kim, Vasa: University of Vaasa , 2018, p. 198-214Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In 1525, a Catholic Book of Hours in Swedish (later called Den svenska tideboken) was printed in Uppsala, in the very same printing house that would issue the first Swedish translation of the New Testament in 1526. Whereas the latter, along with the other translations of biblical texts of the Lutheran reform, has been a frequent subject of philological research, the former has rather been regarded as a less intresting example of the linguistic decay of the pre-reform era, as the 19th century editor Klemming puts it. This paper examines three features of the language in the 40 psalms found in Den svenska tideboken, in comparison with the reform Psalter of 1536: the infinitive, the genitive and the word order in subordinate clauses and in infinite verb phrases. As to the infinitive and to orthography in general, it is clear that Den svenska tideboken shows a significant number of variation, while the 1536 Psalter is both more consistent and more faithful to the Old Swedish system. On the other hand, the genitive and the word order in Den svenska tideboken could be described as more faithful to the older system. There are also significant differences whithin Den svenska tideboken that deserve to be the subject of further research. 

 • 131.
  Mustedanagic, Anita
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Gender in English Language and EFL-   Textbooks2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

  Abstract

  A textbook is a key component in the arsenal of a teacher of English. For this reason, it is of importance that textbooksused in Swedish schools are compliant with the fundamental values of equality, provided in the LPO 94. I will attempt to discover the extent to which English textbooks present males and females in non-stereotyped ways and as equal. I want to provide an overview to show how they deal with gender issues. In addition, I aim at establish whether there are any connection between learning and gender, and whether it hinders the pupil’s language learning.

  My analysis will draw on previous research  and theories presented by prominent figures in the field, such as, Butler (1990), Mills (1995), Renner (1997), Ravitch (2004) and Jones, Kitetu & Jane Sunderland (1997)among others. Thereafter, these theories, and my own research will be compared, to and contrasted with the guidelines from the Swedish National Agency of Education.

  This dissertation comprises a qualitative critical discourse analysis of two randomly selected textbooks that have been, or are being used, in Swedish secondary schools. For my study, I have chosen Team 8 (1984) and Wings 8 (2000).

  In my analyses, a number of different aspects will be taken into consideration, such as the   gender distribution of narrators, main characters and sub characters, as well as the   description of gender/gender roles, and the representation of gender in illustrations. Further, I will study what kind of language is used: the extent to which it is gendered or de-gendered language.  These aspects will be collected quantitatively.

  The findings from the analysis show that the language in Wings 8 gives a broad and non-stereotypic view of gender roles, which is in accordance with the fundamental values of LPO 94. However, the illustrations tend to portray males and females in what can be considered as quite stereotypical.

  Team 8, on the other hand, contains gendered language and male dominance; women were placed in the background or left out completely.  Therefore, Team 8 would not be deemed to be compliant with the requirements set by the Swedish National Agency of Education today.

   

  Key words: Education, teaching material, Wings, Team 8, gender, critical discourse analysis.

 • 132.
  Månsson, Ninnie
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Ordet apartheid i utvidgad betydelse och som metafor: En korpusstudie av bruket i svenska tidningar åren 2001–20132018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to show how the word apartheid is used in Swedish newspapers 2001–2013, when it’s not referring to the former system of racial segregation in South Africa. One part of the study focuses on the linguistic structure of the metaphorical use and the other part analyses the phenomena that are described with the metaphor apartheid.

  A corpus study is carried out in Korp from Språkbanken and finds 329 tokens of the word apartheid that indicate semantic broadening or metaphorical use. 156 of them are compounds, in which apartheid can appear as either head or modifier. The most frequent phenomenon to be conceptualized as apartheid is the political situation in Israel/Palestine. Other frequent themes are ethnic/religious/national groups of people, gender, migration and immigration and the former racial segregation in the U.S.

 • 133.
  Mård, Thimmy
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Multimodal text i övergången från det traditionella till det moderna: En studie om sambandsmarkering i tryckta och digitala nyhetsartiklar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen är en multimodal studie om sambandsmarkörer i journalistiska artiklar i tio svenska dagstidningar i ett tryckt format och på webben. Syftet har varit att undersöka vilka av markörerna inramning, avstånd, överlappning, visuellt rim och kontrast genom färg samt språkliga hänvisningar som förekommer, vilka likheter och skillnader som finns mellan användningen av markörerna i de två formaten samt vilka störningsmoment det finns som påverkar sambandsskapandet negativt och om störningarna är fler i något av formaten. Metoden har varit en kvalitativ analys och studiens resultat visar att samtliga markörer förekommer, men att inramning, avstånd och språkliga hänvisningar dominerar. Att fastställa om det finns fler störningsmoment i något av formaten har inte varit möjligt eftersom det när sambandet inom artiklarna störs, genom att samband skapas med annat innehåll som inte hör artiklarna till, i båda formaten finns andra sambandsmarkörer närvarande som motverkar störningsmomenten.

 • 134.
  Nagy, Victor
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Robild, Henrik
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Context Matters: A Qualitative Study of the Teaching of English Vocabulary at the Swedish Upper Secondary Level2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to identify effective ways of teaching English vocabulary at upper secondary level in Sweden. We have answered three research questions:

  -  In what ways do local English teachers at the upper secondary level teach vocabulary?

  -  How do local students at the upper secondary level perceive their acquisition and learning of English vocabulary?

  -  According to research regarding vocabulary acquisition, what is necessary to include when constructing an effective module for teaching vocabulary? 

  We gathered the data needed to answer the research questions by conducting interviews with both teachers and students as well as an independent study. The independent study investigated which of six pre picked vocabulary teaching methods gave the best results in a single English 6 class and was the most preferred by those students. The interviews as well as the independent study indicated that one of the most effective ways of teaching vocabulary is through context-based exercises. Our conclusion is that the students’ retention of new vocabulary may be directly connected to the amount of context in which the words are taught. Based on our findings, we have constructed frameworks for a series of lessons which focus on teaching vocabulary.

 • 135.
  Niemi, Oscar
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Självklart: En uppsats om klarspråk i myndighetstexter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att studera och jämföra två myndighetstexters klarspråksanpassning. De tvåtexterna är broschyrer från två välkända svenska myndigheter, Arbetsförmedlingen ochFörsäkringskassan. Arbetsförmedlingens språkkonsult påstår att Försäkringskassan är bättre på attklarspråksanpassa sina texter och uppsatsen ämnar att svara på om påståendet stämmer för deundersökta texterna. I undersökningen används Språkrådets klarspråksprinciper som är utformadeför att göra myndighetsspråket mer lättbegripligt. Resultatet visar att båda texterna uppfyller likamånga principer, men att de brister på olika punkter.

 • 136.
  Nilsson, Andreas
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  User, Form and Confrontation: - Awareness and Attitudinal Dynamics in Observance of Unconventional Features2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present work is a sample study in which the investigator asks a number of randomly selected informants[1]to evaluate a number of items and to answer questions on their take on and understanding of, unconventional language. The focus of the investigation is on the relationship between the interviewees’ understanding and recognition of unconventional language and their particular attitudes towards the same as their ability to recognise slang is compared with their respective attitudes. To fully appreciate the linguistic scope within which this exists, one must acknowledge what it is that generates an informant’s attitudes. The American linguist Penelope Eckert (2000) has in her Linguistic variation as Social Practice written something that quite well captures what it is all about. Here is what she writes:

  “In many cases it is easy to identity the common endeavour that assembles a community of practice (using language): a garage band, a day care cooperative, a research group, a kindergarten class. That endeavour develops a life of its own as local practices develop around it, transforming the enterprise, the activity, and knowledge. The practices that emerge as a rock’n roll band works together include such things as the choice of songs the band plays, the kind of music, a view of its place in the wider landscape of music, an attitude towards other kinds of music, the band’s “sound” and the contribution of each instrument of that sound, ways of dressing, ways of getting and choosing gigs, ways of performing and behaving on gigs, ways of developing new songs and rehearsing, ways of behaving and talking in encounters with band members and when representing the band. This practise is one that develops – it grows out of the band’s mutual engagement in being that particular band. The individual musicians, through their particular form of participation, simultaneously construct identities of participation in that band. At the same time, that process of construction, engaged in jointly by the various members of the bank, yields a band – or a (speech) community of practice – with a particular character. The character of that band in turn enters into the individual members’ interactions with people outside the band, in the members’ personae at work, at home, and at other bands’ gigs” (Eckert 2000: 35-36).

  The above captures what attitude ‘is’ in many ways, not merely the explicit attitudes one actively display such as clothes, personal attire or style, but it prevails the sense of what linguistic attitudes are. The use of language, ergo speaking, is what generates our attitudes, or rather linguistic attitudes are maintained and constructed in line with how we like to be perceived, thus what language we wish to use. This is what the present study aims to unfold – what command of unconventional features would a user of language have and what does the informants’ attitudes toward language of this nature look reveal.

  [1]This is not to say perfectly ‘randomly selected’ but more in the sense that the study is not set against a particular group but rather the contrary, no particular group at all. This is in order to, to the point it is possible, enable the informants to form a model of a general cut of speakers in a society. This should preferably then include people from all segments of a society, as well socially, economically as ethnically. The informants in this kind of segment should further be naturally distributed on the age scale.

 • 137.
  Nilsson, Emilia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Asklund, Linda
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Att tala om det lästa: -En kvalitativ intervjustudie om elever och lärares uppfattningar av att arbeta med läsförståelseträning i sociala samspel.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska elevers läsförståelse är låg i jämförelse med andra OECD länder, och faktorerna som bidrar till detta anses vara flera. Bland annat är en orsak att elever inte får tillgång till att arbeta med läsförståelse i sociala samspel, utan enskilt läser i böcker i skolan. Forskning har visat att kunskap sker i sociala samspel där individer drar nytta av varandras lärdomar och utbyte av kunskap kan ske. Denna kvalitativa intervjustudie har därför undersökt och jämfört elevers och lärares uppfattningar av att arbeta med läsförståelseträning i sociala samspel. Metoden som använts i den föreliggande studien är semistrukturerade gruppintervjuer med elever och semistrukturerade enskilda intervjuer med lärare. Resultaten som framkommit i denna studie är att Kunskapsutbyte i sociala samspel spelar roll för läsförståelsens utveckling hos eleverna då de får utbyta kunskaper med varandra. Denna kategori är baserad på lärare och elev uppfattningar. Brister i gruppkonstellationer anses också ha stor betydelse för hur läsförståelsen kan påverkas hos eleverna, då det arbetar i grupper och olika negativa roller kan intas. Även denna kategori är baserad på lärare och elev uppfattningar. Nästa kategori har fått namnet Miljöns påverkan på läsförståelsen, denna kategori innefattar enbart elevers uppfattningar om hur den fysiska miljön i skolan och hemmen spelar roll för elevernas kunskapsinlärning. Den fjärde och sista kategorin har fått namnet Brist på tid och resurstillgång och berör endast lärares uppfattningar. Kategorin visar att lärare anser att de inte har tillräckligt med resurser eller tid för att kunna arbeta med läsförståelse i sociala samspel. Slutsatsen med denna studie resulterade i att både lärare och elever anser att elevers läsförståelse gynnas av sociala samspel. Dock finns vissa aspekter att ta hänsyn till för att läsförståelsen skall kunna utvecklas hos eleverna optimalt och dessa aspekter är de tre sistnämnda kategorierna ovan.

 • 138.
  Nilsson, Henrik
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  She Is Up the Duff - Hon Har en Bulle i Ugnen: A comparative study of euphemisms in English and Swedish2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There has seemingly never been a study conducted on Swedish euphemisms in comparison to Englisheuphemisms. This study seeks to contribute to the insights regarding euphemisms in everydaysituations. After reviewing existing literature and relevant theoretical texts on this issue, research wasundertaken to garner primary data on this topic. This was effected by distributing a self-administeredquestionnaire in Swedish to fifteen Swedish-speakers and one in English to fifteen English-speakers. Inboth samples, eight individuals were female and seven were male while age and education variedgreatly. They were posed questions featuring different terms for which they were asked to assigneuphemisms in their mother tongue. A number of findings were made which distinguished between theusage of euphemisms by speakers in terms of their respective languages, i.e. English and Swedish, butalso within these language communities in terms of gender and age differences. The study seeminglyaccorded with the general view that males are more direct and do not tend to utilize euphemisms asmuch as females. A further conclusion was that native English speakers are more comfortablediscussing alcohol, in terms of the drinking-cultures, as compared to native Swedish speakers and apossible explanation for this difference was the state alcohol monopoly in Sweden. It may also beconcluded that, while many euphemisms appeared that were particular to the language, it was possibleto identify many cases in which there are closely corresponding euphemisms in both languages.

 • 139.
  Nilsson Idoffsson, Maria
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Språklig bedömning och rättning av elevtexter: Fem svensklärares tankar2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med dennas uppsats var att genom intervjuer undersöka hur ett antal lärare resonerar kring bedömning och rättning av elevtexter på det språkliga planet. Intervjuerna utfördes på sammanlagt fem lärare i varierande ålder och med varierande yrkeserfarenhet.

     Resultaten som framgår i denna uppsats är likvärdiga med undersökningar som gjorts tidigare. Även om det finns mycket tidigare litteratur på området har det på senare år gjorts få empiriska undersökningar inom ämnet.

     Att språklig korrekthet är viktigt var majoriteten av informanter överens om även om många primärt prioriterade innehållet vid bedömning.

 • 140.
  Nilsson, Mathilda
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Woodbridge, Niclas
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  NORMER, IDENTITET OCH BÖCKER: Ämnesintegrering av Svenska och Samhällskunskap2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur lärare, som arbetar i både Svenska och SO, ser på ämnesintegrering mellan Svenska och samhällskunskap samt hur de beskriver hur de genomför sådan i skolan. Den undersöker också hur man kan använda sig av lässtrategier för att förbättra läsförståelsen, det vill säga hur man tolkar text och genom det omvärlden/individen, samt använda skönlitteratur inom arbetsområdet identitet och normer i samhällskunskapen. Undersökningen visar att lärare gärna vill ämnesintegrera men att det ofta blir i andra ämnen

  än samhällskunskap och att de inte använder litteratur i samhällskunskapen då de ser det som mer nödvändigt att använda nyhetstexter. Den visar också på att det är viktigt med lässtrategier som ställer frågor till eleverna för att utveckla deras läsförståelse för ett vidare perspektiv och ge dem förståelse för samhället runt om dem.

 • 141.
  Nygren, Johanna
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  "She's just not there": A study of psychological symbols in Haruki Murakami’s work2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this essay a novel by the Japanese author Haruki Murakami, The Wind-up Bird Chronicle, is examined through dreams as a psychoanalytical phenomenon or spectacle. The novel is a complex work but mainly circles around the main character Toru, a middle-aged man in modern Japan whose wife leaves him unexpectedly. The focus in this essay is on the dream symbols in this novel and how they have a narrative function, i.e., how the symbols can be tied to the main character Toru’s real life problems, more specifically, his problems with femininity. The psychoanalytical approaches used in this essay are Sigmund Freud’s and C G Jung’s theories on dreams. Material from another novel by Murakami, Norwegian Wood, which contains the same type of symbolic imagery as The Wind-up Bird, is also included.

 • 142.
  Persson, Anders
  Lunds universitet.
  Klart vi ska slumplyssna!2010In: Språktidningen, ISSN 1654-5028, no 5, p. 52-53Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 143.
  Persson, Sofia
  et al.
  Halmstad University. Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Mesanovic, Leila
  Halmstad University. Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Lärares och elevers uppfattning om den skönlitterära undervisningen- skönlitteratur, ett isolerat eller integrerat delmoment? -2009Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den aktuella kursplanen för svenska på grundskolan, Lpo94, går det att utläsa att svenskämnet inte ska delas upp i delmoment, utan att språk och litteratur ska ses som en helhet. Kursplanen erbjuder inga lösningar på hur denna undervisning ska se ut, och detta kan automatiskt innebära problem för lärarna. Denna uppsats strävar efter att ta reda på hur verksamma lärare tillämpar skönlitterär undervisning och om skönlitteratur är ett isolerat eller integrerat delmoment i svenskundervisningen. Undersökningen behandlar även elevernas uppfattning av den sköntlitterära undervisningen de får i skolan. För att bättre förstå de verksamma lärarnas arbetssätt har en grundlig genomgång av litteratur– och receptionsforskning genomförts. Uppsatsen kopplar sedan ihop teorierna med resultaten av intervjuer med fyra högstadielärare, och enkätundersökningar bland 67 elever på två olika skolor för grundskolans senare år.

   

  Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer och en kvantitativ enkätundersökning. De kvalitativa intervjuerna med lärarna och den kvantitativa enkätundersökningen bland eleverna har tolkats och analyserats utifrån en hermeneutisk tolkningsmetod. Resultaten av lärarintervjuerna visar att de fyra lärarna arbetar utifrån en rutiniserad undervisning och att litteratur ofta är ett isolerat delmoment i ett uppdelat undervisningssätt. Intervjuresultaten bekräftas av eleverna som verkar vara av den uppfattningen att litterär undervisning innebär att en bok först läses och sedan recenseras utifrån färdigställda frågor framställda av läraren.

 • 144.
  Petersson, Casper
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Motivational Practices - Creative Teaching and Learning through Cross-Curricular Activities: Using cross-curricular activities in order to promote students' motivation to the subject of English2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to analyze and evaluate how cross-curricular activities could be used with the science-program in the ESL-classroom in order to raise and nurture students’ motivation. The study also aims to identify the determining motivational factor(s) in the ESL-classroom. Finally, the study aims to analyze and evaluate how teachers can make use of Dörnyei’s motivational taxonomy in order to conduct motivation based teaching.

  This study is divided into three different parts. The first part is analyzation of three different lessons by using a thematic logbook. The first lesson was conducted through a ”traditional” approach, while the second and third lesson was conducted through a creative approach which involved a cross-curricular activity. The second part is the carrying out of student surveys to compare the lesson observations with students’ responses in order to find possible factors that improve motivation and interest. The third part is analyzing the result by Dörnyei’s taxonomy in order to investigate the impact of the teaching on students’ motivation.

  The results of this study show that cross-curricular teaching has a positive impact on students’ motivation towards the subject of English, and it is also one of the determining motivational factors. The second factor is the active participation and encouragement from the teacher. A cross-curricular assignment was created and carried out in order to demonstrate how cross-curricular activities can be used in the ESL-classroom. Finally, the results from the application of Dörnyei’s taxonomy shows that teachers can make use of the taxonomy to reflect on previous lessons in order to identify if the right conditions for motivation were created and protected.

 • 145.
  Prgomet, Anna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Having dyslexia and coping with the English language: A case study of a Swedish student with dyslexia2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this research, it is discovered that for a Swedish child with dyslexia writing in English is difficult to execute. However, according to the Education Act in Sweden, when students with dyslexia are graded, they do not have to fulfill all the required knowledge areas. This means that their skills in writing are often disregarded when being given a final grade. In this case study, the student Filip was found to have difficulties with English spellings, especially words containing monophthongs, which can also be a common problem for all Swedish learners of English. However, there are methods that can be used to overcome this difficulty such as working with “systematic phonics”. It is also clear that the learners need to be given as many opportunities to work with the language in all its forms and practice as much as possible. This is something that the student emphasized as one of most effective ways of developing his language skills.

 • 146.
  Rama, Fatos
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Kostov, Fana
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Språkutveckling: Några lärares beskrivningar av arbetet med att stärka det svenska språket hos elever som har svenska som andraspråk2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen beskriver hur fem lärare väljer att arbeta med att stärka det svenska språket hos elever som har svenska som andra språk samt vilken syn de har på tvåspråkiga elever. Detta väckte ett intresse hos oss då vi själva har en annan kulturell bakgrund samt är tvåspråkiga. Dessutom lever vi i ett mångkulturellt samhälle där skolorna består av elever från olika kulturella bakgrunder. Studier har visat att vart fjärde elev med utländsk bakgrund lämnar grundskolan utan grundläggande behörighet till de nationella programmen i gymnasieskolan. Därför intervjuades fem verksamma lärare i grundskolans tidigare år för att få en beskrivning av deras arbete. Resultatet varierade lite mellan de olika pedagogerna men kort handlade det om kommunikation, konkret och interaktivt arbetssätt för att främja språkutveckling. Dessutom hade de olika syn på tvåspråkiga elever, där tre av lärarna stod bakom det individinriktade perspektivet med exkluderande lösningar för eleverna och två av lärarna stod bakom det deltagarinriktade perspektivet med inkluderande lösningar.

 • 147.
  Rask, Linnea
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Gender differences in answering questions in a News Interview: a study of male and female answers in The Andrew Marr Show2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to examine possible differences in the way male and female politicians answer questions in a news interview, with focus on hedging expressions, answer resistance strategies and negative mentions of other politicians and political parties.The study is based on analysis of 13 interviews with British politicians made for the BBC One programme The Andrew Marr show in 2013 and 2014. The data used for analysis is transcripts and recordings of the interviews, and the study uses conversation analytical tools to in detail examine the answers in relation to conversational phenomena and techniques.The results show several significant differences in the way men and women answer questions. Women use more hedging expressions, minimal response and overt resistance than men, whereas men covertly resist questions to a greater extent than women. Men also seem more likely to mention colleagues or other political parties in a negative manner in a way to pass blame. These results are discussed in relation to social structures in society as well as former studies on the matter. 

 • 148.
  Runevad, Jennie
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Åkesson, Jessica
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Språkutveckling: Att göra förskollärares tänkande synligt2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SYFTE; Syftet är att utifrån ett språkutvecklande perspektiv undersöka förskollärares uppfattning om språkutveckling. Samt om deras intervjusvar enligt oss speglar en medvetenhet kring de språkutvecklande teorierna.

   

  BAKGRUND; Bakgrunden till arbetet ska förmedla en ökad förståelse kring begreppet språkutveckling och presentera det som formulerats om språkutveckling i läroplanen för förskolan (Lpfö98). I Läroplanen för förskolan står det bl.a. att språk och lärande hänger samman och att förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Språkutveckling handlar om att tala, lyssna och uttrycka sig med hjälp av kroppsspråk.

   

  METOD; Här förklarar och motiverar vi valet av en kvalitativ metod, vilket innebär att vi undersöker hur intervjupersonerna framställer och uppfattar sin verklighet. Vidare beskrivs även tillvägagångssättet vid insamlandet av material, som i vårt fall är intervjuer och de språkutvecklande teorierna. Det empiriska underlaget analyseras genom transkribering av intervjuerna som både har spelats in och antecknats på papper. 

   

  RESULTAT; Undersökningens resultat visar att skillnaderna inte var så stora beträffande förskollärarnas uppfattning och medvetenhet kring språkutveckling. I analyseringen av teorin och intervjusvaren kom vi tillsammans fram till att Vygotskijs pedagogiska teori dominerade förskollärarnas uppfattning och medvetenhet. Tre av fyra har en uppfattning och medvetenhet i likhet med Vygotskij, men detta innebär inte att deras åsikter alltid stämmer överens med varandra. Den fjärde förskolläraren har en uppfattning som påminner om Piaget och en medvetenhet som liknar Skinners och Chomskys teorier

 • 149.
  Sandström, Cecilia
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Identity Formation and the Emotional Journeys of the Protagonists in Wide Sargasso Sea and Annie John2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Comparative study between Annie John and Wide Sargasso Sea.

 • 150.
  Sjölin, Hannah
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Maktspelet mellan manliga och kvinnliga politiker i debatten: En samtalsanalys av en partiledardebatt i Sverige2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen handlar om maktspelet mellan manliga och kvinnliga politiker i en svensk partiledardebatt från år 2015. Syftet med undersökningen är att se hur män och kvinnor konstruerar makt i en partiledardebatt och om deltagarna har samma förutsättningar, oavsett könstillhörighet. Metoden som används är en samtalsanalys som utförts på en tv-sänd partiledardebatt från år 2015. Denna debatt är också materialet som ligger till grund för den här undersökningen. Stor betydelse för undersökningen har tidigare forskning av Kirsten Gomard (1991, 2001) använts, Gomard har gjort liknande undersökningar som denna. Gällande maktperspektivet används Berit Ås fem härskartekniker, osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, skuld- och skambeläggande och dubbelbestraffning.

  Resultatet av undersökningen visar att kvinnor har lika mycket makt och utrymme i debatten som männen har. Den härskarteknik som är mest vanligt förekommande i den här debatten är osynliggörande, men också de fyra andra teknikerna förekommer. Slutsatsen av undersökningen är att kvinnor inte är underlägsna männen i en partiledardebatt, något som Gomard (2001) menade på. 

1234 101 - 150 of 182
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf