hh.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 6691
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Aldrin, Viktor
  Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Kursguidernas roll i högre utbildning: En studie av kursguidebruk vid Göteborgs universitet2013In: Högre Utbildning, ISSN 2000-7558, E-ISSN 2000-7558, Vol. 3, no 1, p. 37-51Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Kursguider är en text som finns mellan kursplanens målformuleringar och själva genomförandet av en kurs. Den skrivs om för varje kurstillfälle för att anpassas till datum och specifika examinationsformer. Som undersökningsmaterial är kursguider därmed mycket praktiknära och ger mycket god insyn i hur undervisning är tänkt att ske. Trots detta har ingen tidigare forskning gjorts i Sverige kring detta material, och internationell forskning finns endast i begränsad omfattning kring denna typ av praktiknära material. Denna artikel är en del i ett större projekt, Bättre kursguider, på Enheten för Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) vid Göteborgs universitet som bedrivits 2011–2012.

 • 102.
  Aldrin, Viktor
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT), Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Learning with adults: a critical pedagogical introduction. By Leona M. English and Peter Mayo.2014In: Teaching Theology and Religion, ISSN 1368-4868, E-ISSN 1467-9647, Vol. 17, no 3, p. 293-294Article, book review (Refereed)
 • 103.
  Aldrin, Viktor
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL).
  Referensguiden: Parallell stilmanual för Harvard, APA, Oxford & Chicago.2015 (ed. 1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 104.
  Aldrin, Viktor
  Göteborgs universitet.
  Sjundedagsadventisternas friskola i Ekebyholm2007In: Religiösa friskolor i Sverige: Historiska och nutida perspektiv / [ed] Jenny Berglund & Göran Larsson, Lund: Studentlitteratur, 2007, p. 157-169Chapter in book (Other academic)
 • 105.
  Aldrin, Viktor
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Teaching Undergraduate Research in Religious Studies. Edited by Bernadette McNary-Zak and Rebecca Todd Peters. AAR Teaching Religious Studies Series.2013In: Teaching Theology and Religion, ISSN 1368-4868, E-ISSN 1467-9647, Vol. 16, no 3, p. 293-294Article, book review (Refereed)
 • 106.
  Aldrin, Viktor
  et al.
  Högskolan i Borås, Borås.
  Aldrin, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Hur förmedlas kristendomen i läromedelstexter för gymnasieskolan? En ideologikritisk analys2018In: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, Vol. 2, p. 23-44Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aims at investigating how the image of the religion of Christianity is constructed in Swedish textbooks for the Upper Secondary School (gymnasieskolan), with a specific focus on the perspective from which the text considers the religion and how this perspective creates possibilities for and limitations of pupils’ identification. Introductions of Christianity through text and images were selected from six current textbooks; five printed and one digital. The method used for analysis was ideological text criticism with a combination of Linguistic and Theological perspectives. Three aspects were highlighted in the analysis: interest making strategies, demands of previous knowledge, and subject perspectives. The study showed that the examined texts did not express Christianity as the cultural norm as considered in previous research. Instead there seemed to be an ambivalence in the perspective from which the textbooks considered the religion. Demands of previous knowledge as well as subject positions varied highly both within and between textbooks.

 • 107.
  Aldrin, Viktor
  et al.
  Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Keller, Christina
  Jönköping International Business School, Jönköping, Sweden.
  Kursguider, kursinstruktion och kursbeskrivning: Ett rundabordssamtal om kursguidepraktiker i högre utbildning2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Vad ska en kursguide eller kurs-PM innehålla? Hur bör ett sådant dokument struktureras? Kursguider har som instruktionsdokument kommit att bli allt mer viktiga som dokument i undervisning på universitet och högskolor och utvecklats till att bli ett semiofficiellt dokument mellan kursplanernas formella nivå och undervisningens mer informella nivå (jfr Robinson 2011, Rowan & Correnti 2009). Ett exempel på detta är att betygskriterier tenderar att flyttas från kursplaner till kursguider. Som område ligger kursuidepraktiker nära den utveckling som sker inom kursplaneområdet och har i likhet med denna ett tydligt fokus på Constructive Alignment eftersom mål i kursplanen förklaras och konkretiseras i studieguiden (Martone & Sireci 2009). Utvecklingen av kursguider måste därför ha ett tydligt kvalitetsperspektiv med goda möjligheter till transparens och granskning (Porter 2002). En annan central aspekt av kursguidepraktiker är de sätt på vilket IKT kommit att påverka utvecklingen av kursguider. På vilka sätt kan lärplattformar och digitala medier användas? Digitala tekniker ger idag möjlighet att gå bortom ett papperstänk vad gäller instruktioner med ett enkelriktat budskap till att istället utgöra grund för interaktivitet och medskapande mellan lärare och student. Kursens gång kan därmed påverka utformningen av kursguiden som alltså blir både kommunikation, instruktion och dokumentation kring kursens mål och genomförande. Kursguider som forskningsområde är ett område med omfattande forskning vad gäller kursplanekonstruktion och instruktionsdesign (för en forskningsöversikt, se Roher & Pashler 2010), men med i stort sett obefintlig forskning om dess praktiker.

  Rundabordssamtalet kommer att ske i form av ett samtal mellan högskolepedagoger från västsvenska högre lärosäten. Målgruppen för rundabordssamtalet är dels pedagogiska ledare och dels undervisande lärare. Rundabordssamtalet är ett led i projektet Bättre Studieguider på Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) vid Göteborg universitet och det utbyte som påbörjats mellan västsvenska universitet och högskolor kring erfarenheter och idéer om kursguidepraktiker.

  Martone, A. & Sireci, S. G. (2009) Evaluating Alignment Between Curriculium, Assessment, and Instruction. Review of Educational Research 79(4), s. 1332–1361.

  Porter, A. C. (2002) Measuring the Content of Instruction: Uses in Research and Practice. Educational Researcher 31(7), s. 3­–14.

  Robinson, G. (2011) Designing Effective Instruction. Hoboken, NJ: Wiley.

  Roher, D. & Pashler, H. (2010) Recent Research on Human Learning Challenges Conventional Instructional Strategies. Educational Researcher 39(5), s. 406–412.

  Rowan, B. & Correnti, R. (2009) Studying Reading Instruction With Teacher Logs: Lessons From the Study of Instructional Improvement. Educational Researcher 38(2), s. 120–131.

 • 108. Aldrin, Viktor
  et al.
  Scheja, Max
  Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Högskolepedagogik2014In: Nationalencyklopedin (NE.se) / [ed] Frans af Schmidt, Malmö: Nationalencyklopedin , 2014Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 109.
  Aldén, Josefine
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Gavie, Maja
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Sponsringens förmåga att skapa varumärkesassociationer: Når bilföretags budskap fram?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att skapa förståelse för hur företag använder sig av sponsring för att skapa associationer till sina varumärken. Vidare undersöks huruvida associationerna når fram till företags målgrupp.

  Metod: Studien är kvalitativ och har ett abduktivt angreppssätt. I studien intervjuades tre stycken bilföretag individuellt. Det genomfördes även en gruppintervju med företagens målgrupp.

  Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen behandlar varumärke, målgrupp, sponsring och dess associationsförmåga, faktorer som avgör ett effektivt sponsorskap samt nackdelar och risker. Kapitlet avslutas med en egenmodifierad modell som beskriver sambandet mellan de olika teorierna.

  Empirisk studie: Empirisk data samlades in genom intervjuer med sponsoransvariga för Mercedes Benz, Audi och Volvo samt ifrån varumärkenas målgrupp.

  Slutsats: De slutsatser som presenteras är att det är av vikt att företag arbetar med sponsringens associationsförmåga utifrån väldefinierade mål med grund i varumärkets identitet. Företaget ska identifiera sin målgrupp för att budskapet ska nå fram och för att associationerna som skapas ska överensstämma med vad företaget vill förmedla. Både befintliga och nya målgrupper kan bearbetas genom val av evenemang och detta val ska kännas naturligt sammankopplat till sponsorns varumärke. Företag samarbetar över gränser med andra sponsorer för att nå nya målgrupper och för att förstärka befintliga eller skapa nya varumärkesassociationer. När företagets budskap överensstämmer med vad som har nått fram till målgruppen har önskvärda associationer skapats vilket tyder på ett starkt varumärke.

 • 110.
  Aleborg, Hannah
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Askemyr, Marie
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  GRUNDSKOLAN - EN SKOLA FÖR ALLA - EN IDÉANALYS AV NIVÅGRUPPERING ÖVER TID2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen undersöker, utifrån en beskrivande idéanalys, hur begreppet nivågruppering har använts över tid i läroplanerna Lgr-1962, Lgr-1969, Lgr-1980 och Lpo-1994 samt förarbetena SOU 1961:30, SÖ-1967, SÖ-1978, SOU 1992:94. Med hur avser vi att eftersöka argument som talar för/mot nivågruppering generellt men även specifikt för/mot organisatorisk nivågruppering (utanför den heterogena klassens ram) samt för/mot pedagogisk nivågruppering (inom klassens ram). I läroplanerna och förarbeten till dessa eftersöks även om nivågruppering förespråkas eller avstyrks, samt vem som anses dra nytta av nivågrupperingen det vill säga läraren eller eleverna.

  Undersökningen byggs på tidigare forskning kring nivågruppering och de vanligast förekommande argumenten för respektive mot som uppträder däri. Utifrån dessa argument görs ett analysschema men undersökningen omfattar även argument som inte uppträder i forskningsgenomgången.

  I analysen framkommer (bland annat) att samtliga argument som uppträder i tidigare forskning återfinns i en eller flera förarbeten respektive läroplaner och att det största antalet av argumenten vänder sig mot nivågruppering (även om det finns många för nivågruppering också och främst vad gäller pedagogisk nivågruppering). Trots detta har nivågruppering använts och används fortfarande. En slutsats blir att det inte upplevs finnas några fungerande alternativ.

  Nyckelord: differentiering, heterogenitet, homogenitet, läroplaner, nivågruppering

 • 111.
  Alenius, Lisa
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Bernholtz, Josefine
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Lekterapi - för barnens skull: En kvalitativ studie om hur lekterapeuter resonerar kring leken2018Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie kommer ha sitt fokus på verksamheten på lekterapi där förskollärare och fritidspedagoger arbetar. Av den tidigare forskning vi tagit del av kan vi se att det finns forskning om hur leken används i förskolan men inte om hur den används på lekterapin. Syftet med den här studien är genom fokusgrupssamtal med lekterapeuter bidra med kunskap och lyfta hur lekterapeuter samtalar om hur leken konstrueras på lekterapin. Utifrån syftet är följande forskningsfrågor ställda: Hur resonerar lekterapeuter om leken på lekterapin? och Vilka tolkningsrepertoarer synliggörs i samtalen med lekterapeuterna?  Vi har valt att studera det här utifrån ett socialkonstruktionistisk paradigm där kunskap ses som en social konstruktion. Därav är vår metod fokusgrupssamtal som kommer genomföras med verksamma lekterapeuter. Det gjorde två fokusgrupssamtal på två olika sjukhus i södra Sverige där två lekterapeuter deltog på vardera samtal. Genom den metoden kommer deras verklighet språkliggöras och vi kan ta del av den och sedan analysera deras samtal. Analysverktygen som används för att analysera resultatet är, tolkningsrepertoar, funktion och retorik. I resultatet ses hur lekterapeuterna resonerar kring hur värdefullt det är att möjliggöra samspel med barnen, om lekens betydelse samt hur leken används som kommunikation. 

 • 112.
  Alenklint, Linnea
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Rahmani, Afrodite
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Ensamt på toppen - myt eller sanning?: Upplevelsen av det sociala stödet för chefer i privat äldreomsorg2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte med studien är att undersöka hur det sociala stödet upplevs av verksamhetschefer i den privata äldreomsorgen och om stödet har betydelse för att bibehålla ett hållbart arbetsliv.Studien undersöker vilken typ av socialt stöd och från vem som verksamhetscheferna upplever att de får stöd ifrån.Kvalitativa intervjuer har genomförts med fem verksamhetschefer som arbetar på olika äldreboenden inom samma organisation. I intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide för att få en större förståelse. Teoretiska perspektiv som används i studien är krav-kontroll-stöd och James S. House (1980) beskrivning av socialt stöd.I huvudresultat framkommer det att verksamhetscheferna upplever att socialt stöd har stor betydelse för att kunna ha ett hållbart arbetsliv som chef. Cheferna uppger att deras sociala stöd främst kommer från regionchef, HR-center, kollegor, gruppchefer och medarbetare.Stödet som verksamhetscheferna får är främst ett värderande och informativt stöd. Generellt upplevs stödet bra men brister finns ibland i det emotionella och värderande stödet. Resultatet av vår studie konfirmerar vad tidigare forskning säger, vilket är att socialt stöd har stor betydelse för att chefer ska kunna bibehålla ett hållbart arbetsliv och att hälsan kan påverkas positivt av socialt stöd.

 • 113.
  Alexandersson, Maria
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Olika verkligheter: En studie om föräldrars uppfattning om genus2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att förstå hur föräldrar till barn i den yngre skolåldern uppfattar genus. Föräldrar reproducerar normer och genusföreställningar till barnen, barnens möte med skolvärlden innebär ett möte med de normer och genusföreställningar som finns representerade i skolan genom lärarna. Följande frågor belyses i studien: Hur uppfattar föräldrarna sin genusmedvetenhet? Hur yttrar sig genusföreställningarna i skolan? Hur görs det genusskillnader enligt föräldrarna för barn i skolan? Hur uppfattas föräldrarnas genusmedvetenhet av pedagoger? Kvalitativa intervjuer har använts, föräldrarna som medverkat i studien har själva valt att delta och har barn i samma skola. De begrepp och teorier som ligger till grund för analysen är normer, genus, habitus och genushabitus. Resultaten visade att föräldrarna förklarar genus utifrån olika habitus. Genom att använda en feministiskpoststrukturalistisk syn på föräldrarnas förklaringar har studien kommit fram till att de normer som representeras i skolan även går att tolka som reproducerande av ojämlika genusstrukturer. Studien visar hur föräldrar reflekterar över skillnader utifrån genushabitus, men även utifrån könshabitus. Det har även framkommit att det finns normer som håller på att förändras och svårigheterna med att genomföra en förändring.

 • 114.
  Alexandersson, Philip
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  da Silva Örlin, Erik
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  En fallstudie av visionsstyrningsmodellen i Halmstads kommun: - Ur ett New Public Management-teoretiskt perspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att utifrån ett New Public Management-perspektiv undersöka i vilken utsträckning visionsstyrningsmodellen i Halmstads kommun följer New Public Management och utifrån det undersöka vad det resulterat i. Uppsatsen grundar sig i en intervjumetod där ledande politiker och tjänstemän från kommunen intervjuats. Den teoretiska ansatsen utgörs av en New Public Management–teori grundad på olika dimensioner av New Public Management. Uppsatsens huvudsakliga empiriska material kommer från de intervjuer som genomförts. Det finns även ett brett och representativt material för New Public Management som främst presenteras som tidigare forskning. Uppsatsens resultat tyder på att visionsstyrningsmodellen inte entydigt följer ett New Public Management i alla indikatorer utifrån den teoretiska ansatsen. Det framgår dock tydligt att visionsstyrningsmodellen influeras av alla de New Public Management-teoretiska dimensionerna uppsatsen utgår från.

 • 115.
  Alexandersson, Robert
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Taiwan In Sino-American Relations: An Ontological Security Study2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to explain why China put so much emphasizes on the Taiwan issue in their relations with the U.S. This will be explored by looking at what elements are affecting the commitment to the Taiwan question in Sino-American relations and how this can be explained by using ontological terms such as "rooted identity" and "significant others". Two key elements has been identified to analyze this; victimization and legitimacy. To evaluate the subject two research questions will be used; how can legitimacy and victimization explain China’s commitment to the Taiwan question when it comes to Sino-American relations? What is the connection between legitimacy, victimization and the PRC’s rooted identity? Policy-statement and official documents will be used to sheed light on the Taiwan-questions affects on Sino-American relations from an ontological security theory perspective. The thesis will argue that the PRC’s early history has great effects on their commitment to this issue and that legitimacy and victimization is affecting China’s commitment to Taiwan to the extent that it cannot accept an independent Taiwan. Hence this issue will continue to have great impact on China’s foreign relations, especially with the U.S. However, despite strong rhetoric’s China does not necessarily need to achieve unification with Taiwan in the near future.

 • 116. Alf, Victoria
  et al.
  Claesson, Pia
  Utbildad idrottslärare?: En kvantitativ undersökning om utbildade respektive outbildade lärares sätt att använda uppnåendemålen i sin undervisning samt bedömning.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 117.
  Al-Far, Manal
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Fysisk aktivitet och depression hos äldre2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Depression at old age is a big health problem that is commonly occurring as well in primary as in secondary health care. Physical activity is necessary in order to preserve a good active aging and through preventive and promoting initiatives can health profits be achieved. The aim with the literature study was to elucidate the relationship between physical activity and depression among elderly. In the literature study, 9 scientific articles were analysed. The results from the analysis showed the significant value of physical activity for elderly people with depression and the results were categorized in two set of factors, firstly those general factors related to physical activity among elderly with depression  and secondly those related to maintaining physical activity into older age especially in association with depression.  Knowledge and awareness about factors that contribute to elderly people’s participation in physical activities enhances the possibilities for health care staff to give efficient and health promotion recommendations.

 • 118.
  Alfelt, Oscar
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Eriksson, Martin
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Talent Management inom den svenska banksektorn: Hur den svenska banksektorn använder talent management processen som en del av sitt HR-arbete2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel:                                   Talent Management inom den svenska banksektorn.

  Författare:                         Martin Eriksson och Oscar Alfelt 

  Handledare:                      Timurs Umans

  Nivå:                                  Kandidatuppsats 15 hp, Ledarskap, VT 2012 

  Frågeställning:                  Hur använder svenska banker talent management processen som en del av sitt HR-arbete? 

  Syfte:                                  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur banker använder talent management processen som en del av sitt HR-arbete och på så sätt öka sin konkurrenskraft och effektivisera sitt arbete. Vi ämnar undersöka hur processen kan anpassas till en specifik sektor vilket i vårt fall är den svenska banksektorn.

  Metod:                               Studien gjordes med ett beskrivande angreppssätt. Vi använde en kvalitativ ansatts med individuella öppna intervjuer. Intervjuerna gjordes över telefon med fem stycken respondenter från svenska banker. 

  Teoretisk referensram:    Den teoretiska referensramen består av tre delar där första delen handlar om att förklara vad talent management är för att sedan presentera två talent management processer samt att beskriva HR inom banksektorn. Detta ligger som grund för vår talent management modell som presenteras i slutet. 

  Resultat:                            Här återges vad respondenterna uppgav under intervjuerna. 

  Analys:                               I analysen jämförs respondenternas empiri och analyseras efter den teori som vi har använt.

  Slutsatser:                          Här presenteras de ändringar som gjorts i modellen sedan den först presenterades i den teoretiska referensramen. Med hjälp av teorin och informationen från respondenterna har vi kunnat skapa en relevant och giltig talent management modell för den svenska banksektorn.

  Nyckelord:                         Talent Management, Human Resource Management, banksektorn, personalarbete.

  Centrala begrepp:            HRM (Human Resource Management): Handlar om arbetet med personal och humana resurser.

  Talent Management: Ett verktyg inom HRM med fokus på arbetet med att attrahera, bibehålla och utveckla nyckelpersoner inom företaget.

 • 119.
  Alfermann, D.
  et al.
  Faculty of Sports Sciences, University of Leipzig, Leipzig, Germany.
  Stambulova, Natalia
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI). The P.F. Lesgaft State Academy, St Petersburg, Russian Federation.
  Zemaityte, A.
  University of Vilnius, Vilnius, Lithuania & Department of Pyschology, University of Konstanz, Konstanz, Germany.
  Reactions to sport career termination: A cross-national comparison of German, Lithuanian, and Russian athletes2004In: Psychology of Sport And Exercise, ISSN 1469-0292, E-ISSN 1878-5476, Vol. 5, no 1, p. 61-75Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: To assess the cognitive, emotional, and behavioural consequences of sport career termination of national and international level athletes in three nations.

  Design and methods: Athletes of Germany (n=88), Lithuania (n=65), and Russia (n=101) were asked to describe in retrospect their reactions to career termination. The Athletic Retirement Questionnaire developed by the first two authors and presented in three corresponding languages was used. Planning of retirement and national identity served as independent variables. Dependent variables were reasons and circumstances for career termination, participants’ emotional reactions, coping reactions, athletic identity during and after sport career, and adjustment to life after career termination.

  Results: Analyses of variance revealed significant main effects of retirement planning and national identity on most dependent variables. Planning of retirement contributed to significantly better cognitive, emotional, and behavioural adaptation. In addition, high athletic identity contributed to less positive reactions to retirement and to more problems in the adaptation process. The emotional reactions of Russian and Lithuanian athletes were similar, but differed from the German athletes who, in general, showed more positive and lesser negative emotions after retirement. Though accepting the reality of retirement was the most often used coping strategy among all participants, Lithuanian athletes showed more denial and Russian athletes more distraction strategies after retirement than the other nations.

  Discussion: The results are discussed with regard to athletes’ readiness for career transition in different social and cultural environments. Recommendations are given on how to help athletes to prepare for and to cope with career termination. © 2003 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 120.
  Alfermann, Dorothee
  et al.
  Leipzig University, Leipzig, Germany.
  Stambulova, Natalia
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Sport Health and Physical activity.
  Sport psychology in Europe – Women’s perspective2013In: Abstracts of the ISSP 13th World Congress of Sport Psychology: July 21-26, 2013, Beijing Sport University, Beijing, China, Beijing, 2013, p. 55-55Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Compared to other disciplines of psychology, sport and exercise psychology is a very young field. Sport psychology associations were founded in a variety of countries (particularly in Europe and North America) in the 1960es and later, after the first World Congress of Sport Psychology had taken place in Rome in 1965. Despite the fact that even in those ages quite a few women were studying psychology and afterwards starting a scientific career, females in sport psychology were extremely underrepresented. One of the reasons could lie in the fact that sport, much more than psychology, was a stereotypically male field, with only a few opportunities available to women. Making a career in sport psychology was then a double contradiction for women. First, making a career in general contradicted the typical female role, and second, making a career in sport meant an untypical field for women.

  The presentation will be structured as a dialogue between the two presenters – female sport psychologists working in the field for more than 30 years. Both were born and started their careers during the period of the Cold War: Dorothee Alfermann in the Federal Republic of Germany, and Natalia Stambulova in the Soviet Union. Both countries do not exist on the European map any more reflecting dramatic political, social and economic changes in Europe during the last two decades. All the changes in the European context put their impacts on the development of sport and exercise psychology in Europe including overall organizational development, as well as female careers and their contributions to European Federation of Sport Psychology (FEPSAC), other international sport psychology organizations (e.g., ISSP, AASP) and international sport psychology events (e.g., Congresses). The dialogue will be structured around the following three themes: (a) the presenters’ own careers analyzed from the point of gender issues (e.g., female professional role models and mentors), (b) history of European sport and exercise psychology, foundation of FEPSAC and contribution of its first President Ema Geron (1969-1973), and (c) female sport psychology professionals’ role in today’s European sport psychology and their contributions to FEPSAC, ISSP, AASP, national sport psychology associations, the editorial board of Psychology of Sport and Exercise, the European Forum of Applied Sport Psychologists, the European Master’s Studies in Sport and Exercise Psychology (EMSSEP), and the recent European Master’s (Mundus) Program in Sport and Exercise Psychology (EMPSEP).

 • 121.
  Alfermann, Dorothee
  et al.
  Leipzig University, Leipzig, Germany.
  Stambulova, Natalia
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Center for Sport and Health Science (CIHF).
  Zemaityte, Aiste
  University of Vilnius, Vilnius, Lithuania.
  Causes and consequences of career termination: A comparison of German, Russian and Lithuanian athletes2001In: International Society of Sport Psychology (ISSP) 10th World Congress of Sport Psychology: organized by Democritus University of Thrace, University of Thessaly, Hellenic Society of Sport Psychology : in the dawn of the new millennium : May 28-June 2, 2001, Skiathos, Hellas : programme and proceedings: vol. 4 / [ed] Athanasios Papaioannou, Marios Goudas, Yannis Theodorakis, Thessaloniki, Greece: Christodoulidi Publications , 2001, p. 26-28Conference paper (Refereed)
 • 122.
  Alhabib, Mohammed
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Balic, Amel
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Att bryta mönster: Att inkludera nya generationens invandrare i idrottsundervisning2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige genomgår en utveckling där en generationsväxling som har formats av tidigareflyktingströmmar från exempelvis forna Jugoslavien och Mellanöstern. Även idag tar Sverigeemot och hjälper individer med utländsk bakgrund in i det svenska samhället. Detta innebäratt skolor också står inför en förändring som skall anpassa sig till behovet som finns isamhället. Det övergripande syftet i detta arbete är att undersöka hur elever med utländskbakgrund i årskurs nio i en mindre svensk kommun upplever sin idrottsundervisning utifråninkluderande aspekter. Ett delsyfte är att undersöka hur läraren upplever att hon/han formarsin idrottsundervisning utifrån inkluderande aspekter. Denna studie har bedrivits medkvalitativa forskningsmetoder, metoderna vi har använt oss av är intervjuer och observationer.Insamlingen av empirisk data är gjord på två grundskolor i mellersta Sverige med sammanlagttvå lärare och sex elever. I resultatet går det att utläsa att lärarna anser att delaktigheten inomundervisningen är viktigt. Från elevernas upplevelser kan vi konstatera att de upplever attläraren inte lyssnar på dem, samt att genomgångarna av olika aktiviteter kan brista. Resultatetvisar också att elevernas motivation gentemot och delaktighet i idrottsundervisningen kanavta. Att relationen mellan de olika aktörerna inom idrottsundervisningen kan bidra till ökadmotivation, men även hämma den.

 • 123.
  Alhabib, Mohammed
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Balic, Amel
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Gashi, Adonis
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  I inkluderingens fotspår2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att granska huruvida elever med muslimsk bakgrund upplever sitt deltagande i religionsundervisningen, samt hur lärarnas undervisningsmetoder arbetas med inom religionsundervisningen. Vi ville undersöka hur elever med muslimsk bakgrund upplever sitt deltagande i religionsundervisningen och hur samspelet mellan eleverna och läraren är. Vi undersökte även vilka metoder läraren använder sig av inom religionsundervisningen, men även för att etablera relationer till eleverna. Vi har i denna uppsats arbetat med två kvalitativa arbetsmetoder, då vi intervjuade lärare och elever, men också observerade de på religionsundervisningen. Denna studie gjordes på tre grundskolor och vi intervjuade sammanlagt tre lärare och sex elever. På varje skola intervjuade vi en lärare och två elever. Det visade sig att lärarens uppfattningar inte alltid stämde överens med beskrivningen från eleverna. Lärarna försöker vara innovativa i sin undervisning samt att de försöker inkludera alla elever, men att undervisnings upplägget och materialet inte motsvarar elevernas önskemål och åsikter.

 • 124.
  Alimadi, Azhar
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Chamma, Alexander
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  App eller papp?: En studie om hur Matteappen påverkar elevernas motivation2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det här examensarbetet kommer vi att synliggöra hur användning av Matteappen påverkar elevernas motivation i matteundervisning på högstadiet. Syftet med arbetet är att undersöka hur mycket traditionell undervisning skiljer sig från undervisning som använder Matteappen samt vilken inställning elever har till Matteappen. Vi har besökt skolor och genomfört en rad enkäter, fokusgruppsamtal och undersökningar för att få data som möter syftet. Vi har tagit del av tidigare forskningar kring hur digitaliseringen kan påverka elevernas resultat och inställningar till ett visst ämne.

  Enkäterna visar en stor variation över vilken typ av läromedel som eleverna tycker är bäst för dem. Majoriteten av elever anser fortfarande att det är bäst att jobba med matteboken eller blandat med Matteappen. Vår undersökning pekar inte på några större skillnader mellan de olika arbetssätten. Gruppsamtalen har gett oss svar på elevernas inställningar till Matteappen och i vilka sammanhang de tycker det lämpar sig bäst att jobba med de olika läromedlen.

  De resultat vi har kommit fram till pekar på att Matteappen i sig är ett bra verktyg med mycket potential och möjligheter. Den är under utveckling och i nuläget fungerar den mer som en mattebok fast på en iPad. Vår slutsats är att innehållet i appen inte erbjuder mycket nytt för att eleverna ska jobba bättre eller bli mer motiverade, det är snarare de alternativa tjänster som ett digitalt läromedel erbjuder som gör appen attraktiv.

 • 125.
  Al-Jamali, Talal
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Taivaloja, Jmmy
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  MOTIVATION, PASSION OCH SJÄLVFÖRTROENDE HOS FOTBOLLSSPELARE I SVENSKA UNGDOMSLANDSLAG2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to investigate motivationalfactors, passionfactors and level of confidence players among the youth Swedish nationalteam in soccer. Furthermore the relationship between passion and confidence was investigated and also how motiovation is related to passion and confidence. 288 male and female soocer players aged between 15-17 (M=16.02, Sd=1.06) took part of the study. Vealey Sportconfidence Scale (VSS), Sport Motivation Scale (SMS) andThe Passion Scale (PS) was used in the study. The results showed statistically significant relationships between passion, motivation and confidence. The results showed that internal motivational factors was most common in youth national team players and that harmonic passion showed a more significant relationship with confidence than obsessive passion did. Further the results were analyzed and discussed in relation theories and earilier findings. Like all fields of research, further research on a wider population and with larger sample is needed in order to establish any form of conclusions. 

 • 126. Allbäck (Lysenko), Marina
  Formuvanja kulturnoji kompetenzii pjatiklasnikiv u prozeci vyvchennja romaniv J.K. Rowling2007In: Uchebnije zapiski Tavricheskogo Nazionalnogo Universiteta, Vol. 20, no 4, p. 196-199Article in journal (Refereed)
 • 127. Allbäck (Lysenko), Marina
  Ujava jak projav tvorchogo myslennya uchniv na urokax literatury2008In: Zbirnik naukovix praz Berdjanskogo dergavnogo pedagogichnogo universytety, no 4, p. 81-87Article in journal (Refereed)
 • 128. Allbäck (Lysenko), Marina
  Vyvchenja tvoriv fentesi v konteksti dialogu kultur2008In: Kultura narodov prichernomorja, ISSN 1562-0808, Vol. 2, no 137, p. 93-95Article in journal (Refereed)
 • 129. Allbäck (Lysenko), Marina
  Лисенко М.В. Формування читацької компетенції учнів на уроках позакласного читання. За творам Льюїса Керролла “Аліса в Країні чудес“. 6 клас2007In: Зарубіжна література в школах України, no 10, p. 15-17Article in journal (Refereed)
 • 130. Allbäck (Lysenko), Marina
  Романи Дж.Роулінг у системі шкільного виховання: літературознавчий та методичний аспекти2007In: Studia Germanica et Romanica: Foreign Languages. World Literature. Methods of Teaching, ISSN 2075-4205, Vol. 4, no 2, p. 100-109Article in journal (Refereed)
 • 131. Allbäck (Lysenko), Marina
  Чарівний світ чаклунів і магів. До вивчення твору Дж. Роулінг “Гаррі Поттер і таємна кімната“. 5 клас2007In: Зарубіжна література в школах України (Foreign literature in schools of Ukraine), no 9, p. 32-34Article in journal (Refereed)
 • 132.
  Allert, Alexander
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Richloow, Emil
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Att följa ett hållbarhetsarbete: en longditudinell studie av SJs hållbarhetsrapporter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: To follow sustainability - through a longitudinal study of the sustainability reports of SJ.

  Introduction: Sustainability Reporting is a way for companies to show how they work with sustainability, where the companies ambitions, strategies and visions of sustainability are also presented. GRI (Global reporting initiative) is the largest framework in the world that companies use when designing the sustainability report. One way of looking at the sustainability report is that it is for communicating with stakeholders, society and within the management team. In this way, the sustainability report is a way of making sustainability challenges more visible and by creating perspectives and achievements that make changes.

  Problem: One of the main purposes of the sustainability reporting framework GRI is to provide greater transparency for stakeholders, thus providing the opportunity for comparison over time. When there is a lack of clear national provisions for the preparation of sustainability work, evaluations and comparisons are difficult for the rest of the world. The lack of accounting principles and common practice means that it is often not clear what has been measured, how it has been measured and what tasks are covered. Therefore, it is interesting to study what can complicate a comparison over several years, by studying the sustainability work over time in the company SJ, which has been actively working with the framework of GRI since 2007.

  Purpose: Analyze what in sustainability reports that can complicate the comparability of the results.

  Method: It is important that companies sustainability issues are linked to performance measures, just to measure sustainability performance. Therefore, we have chosen to look at the sustainability areas of SJ and the indicators that are linked to these areas. We wanted to see how well it was possible to compare the results of the sustainability areas of SJ over time? This is carried out through a longitudinal case study with inductive approach to the sustainability reports of SJ.

  Results: In this study, it has been found that there is a lack of information about several parts, where the reader of the report does not get enough insight. Information deficiency in definitions and measurement methods leads to a comparison being uncertain and less credible. In the examination of deviating outcomes, the complexity was shown to interpret what influenced an outcome and strongly suggested that there was a lack of transparency. It also emerged that there is a big room for companies to choose which performance indicators and measurement methods they want.

 • 133.
  Allgulin, Mattias
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Cantmo, Kristoffer
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  "Så har jag lite frånvaro också...": En studie av frånvaron och dess orsaker på vuxenutbildningen i Halmstad2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 134.
  Alm Nilsson, Carolina
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Liljeblad, Lovisa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Utanförskap och inkludering i svenskundervisning: en kunskapsöversikt om huruvida andraspråkselever kan inkluderas i ordinarie svenskundervisning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I nuläget invandrar många barn och vuxna till Sverige av olika anledningar. Barnen ska bli en del av den svenska skolan och lära sig det svenska språket. I den svenska skolan finns ämnet svenska som andraspråk för de elever som inte har svenska som modersmål. De elever som har svenska som modersmål har däremot undervisning i svenska. Andraspråkseleverna hamnar ofta utanför klassrummet och utanför gemenskapen. Kunskapsöversikten undersöker hur andraspråkselever kan inkluderas i svenskundervisningen, vilka för- och nackdelar och vilka metoder läraren kan använda sig av. De vetenskapliga artiklarna har vi systematiskt sökt i olika databaser. Resultat som kommit fram är att metoder, så som samundervisning, digitala verktyg och grupparbete, som gör att andraspråkselever och modersmålselever får kommunicera kan leda till inkludering. Slutsatsen är att det inte finns några riktlinjer för hur man ska inkludera eleverna utan man får testa sig fram med olika metoder. Fortsatt forskning bör ske kring hur andraspråkselever kan inkluderas i alla ämnen.

 • 135.
  Alm, Rasmus
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Cassel, Philip
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Svenska tennistränares erfarenheter och upplevda kompetens av mental träning ur ett tränar filosofiskt perspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka svenska tennistränares erfarenheter och upplevd kompetens inom mental träning ifrån ett tränarfilosofiskt perspektiv. För att undersöka syftet användes tre frågeställningar: (1) Hur prioriterar svenska tennistränare mentala förberedelser jämfört med fysiska, taktiska och tekniska förberedelser? (2) Vilka erfarenheter har svenska tennistränare av mental träning? (3) Vilken upplevd kompetens av mental träning finns hos svenska tennistränare? Deltagarna i studien var 13 (M-ålder=31,5, SD-ålder=9,8) män som var tennistränare inom Västra Götaland. En semi-strukturerad intervjuguide konstruerades med fyra huvudsakliga temaområden tränarfilosofi, erfarenhet av mental träning, kompetens av mental träning och utveckling av mental träning. Resultatet visade att: (1) svenska tennistränare anser att mental träning är viktigt inom tennis men prioriterar inte det i deras tränarfilosofi (2) svenska tennistränarna har erfarenhet av mental träning genom att använda det på banan för sina spelare samt ifrån sina egna tenniskarriärer (3) tränarna upplever att de har låg eller ingen kompetens av mental träning samt att tränarna önskar att få mer kompetens. Slutsatsen från studien är att mental träning är något som svenska tennistränarna anser är viktigt men tränarna har för lite erfarenhet och låg kompetens i deras tränarroll.

 • 136.
  Almaw Tefera, Chalachew
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Nilsson, Felix
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  MARKET ENTRY MODES OF INTERNATIONAL SERVICE FIRMS2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 137.
  Al-Mimar, Samer
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science. Halmstad University.
  The Swedish sustainable energy market:Opportunities and barriers for new actors.: Barriers and obstacles to Swedish solar market2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden is moving from the fossil-atomic age, making ready for photovoltaics (PV) to assume a noteworthy part in a future formed by renewable power production. Sweden is a global leader in renewable energy, environment technology, and Clean-tech. The country fully embraces green technologies and this area has a major business potential. The goal is to reach a 50 percent share of renewable energy by 2020. Photovoltaic (PV) system is one of the main sources of renewable energy sources, the rate of installed PV increased in Sweden. During 2014 36.2 MWp installed, which is almost double installed power 19.1 MWp during 2013. During 2013 and 2014 1.1 MWp sold to the electrical grid and 9.5 MWp of the off-grid system been sold. It was and will be always a problem to start a business or to enter a new market or technology, struggle to understand the market, solve the problems, and increase the sales to achieve the success. Since many companies face difficulties, selling products and getting more projects, for that a research document made to investigate more and find solutions. The purpose of this research to identify solar market entrance obstacles and barriers, and how can new entrants makes solar market entrance. Investigate the statues que of today market and the predict future for solar market in Sweden. Data collection sequence started with identifying customer needs, then review the literature, and finally interview Swedish solar firms. The interviewed firms were five firms operating in Southern of Sweden. The information outcome from the process identifies market obstacles and barriers, providing ideas about the today market situation, predicting the market future, and setting a plan for market entrance for a new entrant. The research neglected the firm size, concentrating on market obstacles and barriers. 

 • 138.
  Al-Mofty, Chalang
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Svenska partiernas invandrarpolitiska åtgärder – assimilering eller integrering?: En undersökning om de fem äldsta partiernas idéer om invandrarpolitik från 1960- till 2010-talet2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe, analyze and compare the Left Party’s, the Social Democratic Party’s, the Liberal People’s Party’s and the Moderate Party’s ideas on immigration policy from 1960-2010. In this study the immigration policy program or party program was analyzed through idea analysis to find out what immigration policy interventions they have come with, and if they want to assimilate or integrate immigrants. Materials used for the study are the immigration policy programs and party programs. Even scientific journals and articles have been used, in both national and international level. An analysis instrument, by Carl Dahlström (2004), has been used in this study. In the analysis instrument the author mentions eleven (11) immigration policy interventions (6 integration and 5 assimilation meansures). The study concluded that the parties had different immigration policy interventions (assimilation and integration), but during certain periods of time, a number of parties had an equal number of interventions. Keywords: Immigration policy, integration policy, assimilation policy, party program, immigration policy program.

 • 139.
  Almqvist, Malin
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Söderqvist, Josefin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Den flexibla arbetstillvaron: - en kvalitativ studie om arbetsförhållanden hos kvinnliga tjänstemän och deras oreglerade arbetstillvaro.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   This study takes its premise in an earlier survey amongst persons working in a knowledge based company during the fall of 2013. That survey showed that one of the workgroups (the activity developers) perceived that the work interfered with their free time. That is the reason a study was done with the purpose of acquiring knowledge by interviewing activity developers about the phenomena, in which the individuals experience difficulties with disconnecting themselves from work in their free time. 

  This study aimed to acquire knowledge about the underlying factors relating to this phenomena. The questions that form the basis of this study are; what are the causes that negatively impact the participant’s free time? Could it be related to organizational problems? How could an organization limit this impact? 

  The result indicated that all participants have what we refer to as unregulated work, based in four dimensions; time, execution, workplace, and collaboration. According to the study it is clear that the participants feel that there is a lack of support in their work; experience a low degree of social support in the workplace, and it that clear goals are lacking. Management of expectations, is also seen as a contributing factor. The study concludes that the organization should invest more in education, teambuilding and work towards defining goals and tasks in order to reduce the impact on the participants and their free time. 

   

 • 140.
  Almqvist, Philip
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET). Campus Varberg .
  Gustén, Oscar
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET). Campus Varberg .
  Problematiken kring ett energieffektiviserande projektförslag i en kommunal organisation2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When it comes to the priority of a project proposal, a variety of factors is affecting theoutcome. In the municipal sector, factors of non- economic nature appears to be particularlyimportant when the organization is not intended to be profit-making.This study's research question is What problems can occur around an energy-efficiencyproject proposal in a municipal organization? The purpose of this study is to gainunderstanding of what possible problems an energy efficiency project proposal mayencounter, in the municipal implementation process as well as the problems of a changingownership can bring.To conduct this study, the method was qualitative in nature. We have cooperated withVarberg Energi AB and Varberg kommun, which has stood as respondents for the empiricalbasis of the study. In this study, we have conducted four personal interviews.In this study, we have found that there may be several problematic factors associated with anenergy-efficiency project proposal in a municipal organization. In conjunction with theimplementation of an energy efficiency project proposal in a municipal organization, we seethat the problem is that the decision process is preceded by a complexity that includesinadequate decision support, the fear of losing the "public space" and that the street lightsisn´t included in the energy efficiency strategy. In connection with a change in ownership, wesee the increased decentralization leads to a larger distance between the municipality and themunicipal company. Distance can create an agent-principal relationship in which themunicipality has the role of principal while the municipal company becomes the agent. Thedistance may lead to information about future decisions made by the municipal company (theagent), never reaches the municipality (the principal). If information about a future decisiondoes not reach the municipality (the principal), it may be perceived as having lost control ofstreet lighting.

 • 141.
  Almqvist, Sandra
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  En skola i förändring: En attitydundersökning kring implementering av GY20112013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den första juni 2011 genomfördes ett politiskt beslut, taget av regeringen, som ändrade den svenska gymnasieskolans riktlinjer. Skolreformen har lett till höjda krav, högre kvalité samt en ny betygsskala där betygskriterierna har blivit tydligare. Syftet med uppsatsen är att ta reda på lärarens inställning till implementeringen utav GY2011 samt att ta reda på vilka förutsättningar som finns för implementering utifrån tre olika områden; motivation, resurs och kompetens. Metoden som har använts i denna studie är en kvantitativ enkätundersökning som skickades ut till lärare verksamma på tre kommunala gymnasieskolor i en kommun i Halland.  Studiens resultat har utifrån de data som samlats in analyserats utifrån olika teorier kring implementering. Lärarnas inställning har analyserats i samband med litteraturen och lett till att belysa vissa problem som har visat sig i resultatet och som har uppstått i implementeringsprocessen. Resultatet har visat att politikernas beslut om en ny gymnasieskola inte har nått fram till alla lärare i denna studie. Det har visats att det är viktigt att ha med sig lärarna vid en skolreform och det är intressant då resultatet visar att lärarna verkar känna till de bakomliggande orsakerna som politikerna gav angående skolreformen, men att de möjligtvis inte riktigt förstår, eller har en positiv inställning till dem. I samband med detta visar studien även att många lärare inte har känt sig delaktiga i förändringsarbetet på skolan. Det finns en antydan till att det har saknats viss tydlighet vid implementeringen utav Gy2011. Vid betygssättning är lärarna fortfarande påverkade utav de ”gamla” riktlinjerna och de anser att det är för tidigt att se en förbättring på skolan. I allmänhet verkar det finnas en positiv stämning på skolorna verksamma i denna studie.

 • 142.
  Almqvist, Sandra
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Jarekvist, Anja
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  "Att färga skolan med verkligheten": En studie i bemötandet av kulturell mångfald2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har författarna utifrån intervjuer och enkäter försökt se samband mellan kulturell mångfald och undervisning. Påverkar den kulturella mångfald som finns i skolan undervisningen och relationen mellan elev och lärare?

  Tre lärare på tre olika skolor i Sverige har genom kvalitativa intervjuer svarat på en del frågor och delat med sig av sina erfarenheter.

  Interkulturell pedagogik är en metod som tar stor del i denna uppsats då författarna undersöker om interkulturell pedagogik är en lämplig metod för att bemöta kulturell mångfald i skolan.

   

 • 143.
  Alonso Rodríguez, Marta
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Calmès, Anne-Gaëlle
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Advertising and the role of gender: A study of Sweden,France and Spain magazine advertisements2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The gender portrayals study aims to understanding how the roles of men and women are portrayed in magazine advertisements. This has been an issue investigated over the past decades as companies try to achieve a higher level of sales of their products and services and the gender issue influences in how this companies plan one advertising program or another. However, there is a debate among authors: some of them believe that advertising reflects what is already on society and others express that advertisers use the most convenient reality to sell their products. Thus, it makes us wonder what is the actual truth behind this debate. This thesis tries to answer the question of how men and women are portrayed in advertising campaigns. There are several studies on gender portrayals across countries but none that compares France, Spain and Sweden. This thesis tries to fill this gap.

   

  The study is conducted following Hofstede framework that classifies countries whether masculine or feminine, and is completed by analyzing the data gathered from four magazines of these three countries. We classified this data following Courtney and Lockeretz classification scheme and analyzed the data obtained with theories of some other authors.

   

  The results of this thesis show that males were dominant among working roles while females were in non-working roles. The findings might not add a huge contribution to this field of study but may be used as guiding tool for further research.

 • 144.
  Alonzo, Alicia C.
  et al.
  Michigan State University, East Lansing, MI, USA.
  Berry, Amanda
  Monash University, Melbourne, Australia.
  Nilsson, Pernilla
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Unpacking the Complexity of Science Teachers’ PCK in Action: Enacted and Personal PCK2019In: Repositioning Pedagogical Content Knowledge in Teachers’ Professional Knowledge / [ed] Hume, Anne, Cooper, Rebecca & Borowski, Andreas, Singapore: Springer, 2019, 1, p. 271-286Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter focuses on enacted PCK (ePCK), i.e. the specific knowledge and skills that science teachers use in their practice, as it plays out in specific classroom contexts while teaching particular content to their students. In unpacking this aspect of the Refined Consensus Model (RCM) of PCK, we consider both the nature of ePCK and its interactions with other realms of PCK, primarily personal PCK (pPCK). Recognising the complexity of classroom practice—in terms of both the uniqueness of each classroom situation and the necessarily spontaneous nature of classroom interactions—we propose a mechanism through which pPCK is transformed into ePCK, and vice versa, throughout the plan-teach-reflect cycle. We then illustrate these ideas using several empirical examples of efforts to capture and analyse science teachers’ ePCK (and associated pPCK). We conclude with discussion of some of the opportunities, challenges and implications of using the RCM, along with our unpacking of ePCK and its relationship to pPCK, as a means of understanding the knowledge that science teachers utilise in the midst of planning, teaching and reflecting.

 • 145.
  Alriksson, Sofie
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET). Halmstad University.
  Torstenson, Emma
  Halmstad University. Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Intern Marknadsföring: En rapport om intern marknadsföring inom produktionsföretag2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utifrån den teori som idag finns om intern marknadsföring upptäckte vi som forskare för dennarapport att det skrivits relativt lite om intern marknadsföring i produktionsföretag jämfört med itjänsteföretag, varför vi såg det intressant att gå djupare in på detta område. Vi diskuteradedärefter syftet med rapporten som blev att kartlägga hur intern marknadsföring tillämpas i ettproduktionsföretag utifrån de tre olika perspektiven; utbildning, informationsspridning och kundmedvetenhet.Detta för att få en inblick i hur produktionsföretag agerar inom intern marknadsföring.Utifrån detta syfte kom vi fram till följade problemformulering; På vilket sätt tillämpasintern marknadsföring i stora produktionsföretag i Sverige med perspektiv mot utbildning,informationsspridning och kundmedvetenhet? Utifrån teorin valde vi att intervjua två lämpligaproduktionsföretag som fick ligga till grund för vår insamlade primärdata. Vi valde att intervjuatvå personer i varje företag, en operatör och en i ledningen. Efter att vi sammanställtintervjumaterialet fick intervjurespondenterna gå igenom underlaget för att skapa högre validitetoch trovärdighet för vår rapport.

  Med denna uppsats har vi kommit fram till följande slutsats; att produktionsföretag är oeniga omvem som är kund, lojalitet och tillfredställelse uppnås inte enbart genom företagsprodukten ocharbetsuppgiften, kunskap i form av information kan öka personalens effektivitet och motivationsamt att större vikt bör läggas på utbildning av personalens kundmedvetenhet.

 • 146.
  Al-Shalabi, Ammar
  et al.
  Centre of Computer Aided Design and Knowledge Manufacturing (CCADKM) Faculty of Engineering and Technology, Multimedia University, Melaka, Malaysia.
  Omar, Khaled
  Centre of Computer Aided Design and Knowledge Manufacturing (CCADKM) Faculty of Engineering and Technology, Multimedia University, Melaka, Malaysia.
  Rundquist, Jonas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Outsourcing and organizing of NPD: A Survey of Malaysian industry2007In: Proceedings from EIASM 14th IPDMC, European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) , 2007, p. 12-Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Malaysian manufacturing firms are interested in New Product Development (NPD) methods, due to the fact that they are competitive tools for survival. The purpose of the present study is to investigate NPD practices in Malaysia, in particular the outsourcing of NPD and the organizing of NPD. We achieved our objectives by conducting a survey of 72 companies in the automotive, chemical, and electrical industries and analyzing the results. Managers involved in NPD will benefit from the findings presented in this paper. The results indicate that the NPD practices used in Malaysian firms focus more on production cost and manufacturability, whereas the need for increased knowledge receives lower priority.

 • 147.
  Altmann, Peter
  et al.
  Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden.
  Engberg, Robert
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL). Getinge Sterilization AB, Getinge, Sweden.
  Frugal Innovation and Knowledge Transferability: Innovation for Emerging Markets Using Home-Based R&D2016In: Research technology management, ISSN 0895-6308, E-ISSN 1930-0166, Vol. 59, no 1, p. 48-55Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Western firms are generally advised to rely on emerging market partners when attempting to develop frugal innovations for these developing markets. Underlying such advice is the idea that the requirements of emerging market consumers may not be familiar to Western firms and local developers will better understand local needs. We propose an alternative approach for high-tech firms—one that relies on home-based breakthrough R&D focused on emerging market needs. Three frugal innovation projects at a Swedish medical devices manufacturer serve to illustrate both how home-based breakthrough R&D can help managers reconceptualize their core products and the contextual factors favoring such an approach. © 2016, Industrial Research Institute.

 • 148.
  Altmann, Peter
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Engberg, Robert
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Managing Human Resources and Technology Innovation: The Impact of Process and Outcome Uncertainties2015In: International Journal of Innovation Science, ISSN 1757-2223, E-ISSN 1757-2231, Vol. 7, no 2, p. 91-106Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  High technology innovation performance relies on a skilful utilization of human resources. The main purpose of this paper is to explore the impact of interpreted outcome and process uncertainties on the effective management of human resources for technology innovation. This is achieved through an insider-outsider based case study approach of three medical device innovations with varying degrees of radicalness. Findings suggest that uncertainties in process and outcome strongly influence what constitutes effective management of human resources for technology innovation. Findings also offer insights into when certain innovation theories hold, and suggestions on how to manage human resources and technology innovation under various conditions of uncertainty.

 • 149.
  Altmann, Peter
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Li, Jing
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  The novelty of Open Innovation2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Proponents of Open Innovation argue in support of its novel additions, critics however question its novelty and argue that the roots of Open Innovation predate Chesbrough. We investigate what is novel about Open Innovation by comparing predating theories and concept swith the main themes we found using a literature review. Our results indicate that the novelty of Open Innovation lies in its holistic approach. These findings were synthesized into a star model that could help both scholars and managers in their work with Open Innovation.

 • 150.
  Altmann, Peter
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Rundquist, Jonas
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Florén, Henrik
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Sustained innovativeness and human resource management2011In: Research on Technology, Innovation and Marketing Management 2009-2011: Introducing the Research Area of Innovation Science / [ed] Sven-Åke Hörte, Halmstad: Högskolan i Halmstad , 2011, p. 21-35Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Innovation is paramount to success. Over time firms must maintain their ability to innovate in order to maintain their competitive edge. In this paper we explore the role human resource management has in nurturing and enhancing the innovative capability of the firm. To explore HRM activities, functions and processes that enhance or impede innovativeness we conducted a literature review. Following this review, 10 propositions have been made that link HRM to both incremental and radical innovativeness respectively. Our results include suggestions for empirical studies to validate our propositions as well as some managerial implications.

1234567 101 - 150 of 6691
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf