hh.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 4780
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Alinder, Yvonne
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Datorn-som hjälpmedel1994Student thesis
 • 102.
  Al-Jamali, Talal
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Taivaloja, Jmmy
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  MOTIVATION, PASSION OCH SJÄLVFÖRTROENDE HOS FOTBOLLSSPELARE I SVENSKA UNGDOMSLANDSLAG2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to investigate motivationalfactors, passionfactors and level of confidence players among the youth Swedish nationalteam in soccer. Furthermore the relationship between passion and confidence was investigated and also how motiovation is related to passion and confidence. 288 male and female soocer players aged between 15-17 (M=16.02, Sd=1.06) took part of the study. Vealey Sportconfidence Scale (VSS), Sport Motivation Scale (SMS) andThe Passion Scale (PS) was used in the study. The results showed statistically significant relationships between passion, motivation and confidence. The results showed that internal motivational factors was most common in youth national team players and that harmonic passion showed a more significant relationship with confidence than obsessive passion did. Further the results were analyzed and discussed in relation theories and earilier findings. Like all fields of research, further research on a wider population and with larger sample is needed in order to establish any form of conclusions. 

 • 103.
  Al-Kuraishi, Gemila
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Bitiqi, Dafina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Rosengårdens Barn och Den Svenska Kulturen2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  This dissertation is about children in a district in Malmö, Sweden that is called Rosengård. This district is known for its high amount of immigrants and foreigners and all the children interviewed for the study are foreigners.

  We wanted to bring out their story, how they experience the cultures they are in touch with, the Swedish culture that they live in and their foreign culture that they experience at home with their parents. How do these children socialize into the Swedish culture while living in a district that is hardly exposed to it? We have been working from a different perspective, this due to the fact that we have both grown up in Rosengård and are still currently living here. Therefore our perspective is more from the inside, we can relate to the children’s stories and we can tell about it in a way that seems more natural.

  These children are not more different than other children, they have the same interests and hobbies as is considered to be “fashionable” in youth culture today. They all have hopes and dreams like everybody else, and the fact that they are not exposed to the Swedish culture does not seem to affect them, yet.

 • 104.
  Allansson, Filip
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Det permanenta projektet?: En teoriprövning utifrån det lokala utvecklingsavtalet i Halmstads kommun2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flertalet av de bostadsområden, vilka vi idag kallar för ”utsatta”, uppkom som ett resultat av den bostadspolitik som tog sin början efter andra världskrigets slut och kan sägas ha nått sin kulm i det vi känner igen som miljonprogrammet. Målet med, den relativt nya, storstads- och den urbana politiken är att bryta mönster av det utanförskap som existerar inom dessa områden. Den senaste reinkarnationen av denna politik är det lokala utvecklingsavtalet (LUA). Kommuner ingår avtal med staten utifrån ett ramverk vilket säger att kommunerna åtager sig att genom samverkan och tvärsektoriella partnerskap arbeta med urbant utvecklingsarbete. Halmstads kommun har sedan år 2007 ingått ett lokalt utvecklingsavtal med staten för stadsdelen Andersberg. Detta fungerar som bakgrund till uppsatsen vars syfte är att pröva den s.k. vehikelteorin på det lokala utvecklingsavtalet i Halmstads kommun. Vehikelteorin säger att det lokala utvecklingsavtalet är ett sätt för staten att styra kommuner till att arbeta nätverksbaserat och tvärsektoriellt med urbant utvecklingsarbete. Uppsatsen vill med andra ord klargöra graden av nätverksbaserat och tvärsektoriellt utvecklingsarbete i Halmstads kommun, och framförallt utreda huruvida dessa samverkansformer och detta utvecklingsarbete är ett resultat av det lokala utvecklingsavtalet.

  Uppsatsens resultat visar att det inte finns belägg för att de samverkansformer som existerar inom utvecklingsarbetet är ett direkt resultat av det lokala utvecklingsavtalet. Vad som dock kan fastslås är att det lokala utvecklingsavtalet har inneburit en klar ökning av utvecklingsaktiviteter.  

 • 105.
  Allansson, Filip
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Mittens rike: En idéanalys av Socialdemokraternas och Moderaternas idépolitik 1956-20092010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inför årets riksdagsval så förekommer det en debatt där Sveriges två största politiska partier anklagas för att ha övergivit sina ideologiska värdegrund. Den rådande perceptionen är att detta har ledat till att de två partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, befinner sig närmare varandra än tidigare. Undersökningens syfte är att klargöra huruvida denna perceptions stämmer eller ej. Detta görs genom en idéanalys av de två partiernas idépolitik där partiprogram utgör material. Materialet ska klassificeras utefter olika idealtyper för att på så sätt kunna placera in partiernas idépolitiska position. Resultatet visar att den rådande perceptionen stämmer, Socialdemokraterna och Moderaterna befinner sig närmare varandra än tidigare. Detta är inte resultatet av att ett parti har närmat sig det andra, utan båda har gjort en idépolitisk resa i riktning mot den politiska mitten

 • 106.
  Allard, Denise
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ätstörningar: psykologisk störning eller samhälleligt problem?2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Studien handlar om ätstörningar, varför kvinnor utvecklar den typen av sjukdom. Idag lever vi i ett utseendefixerat samhälle där vi dömer en individ efter utseendet istället för vem personen verkligen är. Ätstörningar är ett fenomen som blir allt vanligare bland oss. Det kan ses som en konsekvens av det moderna samhället vi lever i, där kraven på människorna ökar samtidigt som utbudet av mat och träningsinstitutioner blir allt större. Ätstörningar är inte bara en psykologisk störning utan utvecklas under miljöer som ger förutsättningar får sådan typ av sjukdom. Det finns inte endast en förklaring till varför kvinnor utvecklar den här typen av sjukdom. Slutsatsen är att ätstörningar är ett symptom på ett mer djupgående problem, där dåligt självförtroende spelar en central och avgörande roll.
 • 107.
  Allgulin, Helén
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Bengtsson, Birgitta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Föräldrar hela livet: Föräldrarutbildningens väg till föräldraskap Litteraturstudie2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva dokumenterad forskning om föräldrautbildningens väg till föräldraskap. Metod: En litteraturstudie, i materialet till resultatet användes 14 vetenskapliga artiklar. Materialet strukturerades i 3 grupper: Förändrade blivande föräldrar, förändrad förlossningsvård och förändrade föräldrautbildare. Resultat: Många studier beskriver att föräldrautbildningen idag har påverkats av att samhället och tekniken har förändrats vilket också påverkat de blivande föräldrarnas väg till föräldraskap.
 • 108.
  Allisson, Anna
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  När återhämtar patienten sig snabbast?: Jämförlse mellan inhalationsanestesi och total intravenös anestesi.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  General anesthesia includes both inhalations anesthesia and total intravenous anesthesia (TIVA). After any anesthetic technique a de sirable characteristics is a predictably rapid emergence and sustained alertness. There is a clinical and scientific debate about which anesthetic technique who gives the most rapid emergence in the early postoperative recovery. The aim of this study was to compare patients early postoperative recovery after inhalations anesthesia and after total intravenous anesthesia (TIVA). The methods are based on 15 research articles. They where analysized from the questionnaire: which anesthetic technique gives the most rapid emergence in the early postoperative recovery. The results showed that inhalations anesthesia gave the most rapid emergence in the earky postoperative recovery. The nurse anesthetist handling, planning and experience affect the patients awakening. Therefore further research instead could compare these anesthetic techniques in another way. The time after the nurse anesthetist has extubate the patient until the patient is adequate orientated, could be measured to find a more comparable result.

 • 109.
  Alm, Margareta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Professionellt förhållningssätt i mötet med patienter med ätstörningar: uppfattningar hos ett behandlingsteam1999Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med studien var att beskriva hur ett behandlingsteam, med ett kognitivt synsätt i behandlingen av patienter med ätstörningar, uppfattar sitt förhållningssätt i behandlingsarbetet. Datainsamlingen genomfördes i form av intervjuer med fjorton informanter och analyserades enligt den fenomenografiska metoden. Sex kategorier av uppfattningar om förhållningssätt i behandlingsarbetet framstod som tydliga: att möjliggöra här och nu, att förmedla ett sammanhang, att stimulera tankeprocessen, att frigöra känslor, att verklighetsanknyta, och att främja hanterbarhet. Behandlingsteamet uttrycker betydelsen av ett medvetet professionellt förhållningssätt och agerande för att förmedla känsla av sammanhang och hanterbarhet till patienter med ätstörningar och värdet av att i samråd med den vårdsökande utveckla och genomföra behandlingsprogram. Det vore intressant att i kommande studier intervjua personer som behandlats för ätstörning, för att identifiera deras syn på vad som utgör professionellt förhållningssätt i behandlingsarbete och därmed synliggöra betydelsefulla interventioner för tillfrisknande.
 • 110.
  Alm, Margareta
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Wieslander, Inger
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  På jakt efter kvalitet: en utvärdering av undervisning i ett sjuksköterskeprogram1996Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Hög kvalitet och kontinuerlig utvärdering är grundläggande krav inom grundutbildningen vid högskolor och universitet. Syftet med studien var att belysa studenters och lärares upplevelser av och synpunkter på kvalitet i undervisningssituationer i ett sjuksköterskeprogram för att fånga aspekter av vad som kan känneteckna pedagogisk kvalitet. Metoden var en modifierad form av critical incident teknik i vilken 14 studenter och nio lärare deltog genom att skriftligt beskriva undervisningssituationer som har varit av avgörande betydelse utifrån student- respektive lärarperspektiv. I resultatet framkom att pedagogisk kvalitet för studenten under högskolestudier till sjuksköterska är att vara målinriktad, ställa krav både på sig själv och andra och att söka meningsfullt lärande för att uppnå handlingsberedskap för den kommande yrkesrollen. Lärarna beskriver vikten av ett pedagogiskt förhållningssätt i undervisningen som har betydelse för den pedagogiska handlingskompetensen. Vi ser betydelsen av att studien genomförs vid fler institutioner inom högskolan och då med en jämförande analys, för att se om ytterligare pedagogiska kvaliteter kan bli synliga.
 • 111.
  Almgren, Oscar
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Karlsson, Per
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Svenson, Mattias
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Studenters upplevda stress i relation till fysisk aktivitet - en kvantitativ studie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Inom universitet och högskolemiljö är stress ett vanligt förekommande fenomen. Ungdomar som börjar studera får frihet att kontrollera sin vardag och sin livsstil, vilket kan resultera i ohälsosamma levnadsvanor. Tidigare forskning har visat positiva effekter av fysisk aktivitet vad beträffar minskad upplevd stress, vilket föranledde vårt val av ämne till uppsatsen.

  Syftet med studien var att undersöka studenters upplevda stress i relation till fysisk aktivitet.

  Metoden som användes var kvantitativ. Urvalet omfattade 186 studenter, 80 män och 106 kvinnor som valdes genom ett bekvämlighetsurval. Dessa personer fick svara på frågor om upplevd stress samt om träningsvanor. Analys av resultatet skedde i det statistiska analysprogrammet SPSS.

  Resultatet visade inget samband mellan upplevd stress och fysisk aktivitet. Dock påvisades samband mellan upplevd stress och ångest vid träning. Inga könsskillnader vad avser upplevd stress framkom i resultatet. Upplevelsen av träning visade sig vara betydelsefull. Det var stor skillnad, beträffande stressymptom, mellan de som upplevde sin träning som rolig och de som upplevde träningen som ångestfylld.

  Det är nödvändigt med fortsatt forskning inom området då stress är ett växande samhällsproblem som kostar samhället mycket pengar. Förslag till fortsatt forskning är göra en mer omfattande studie där stress mäts med exakta och validerade instrument. Det vore även intressant att inrikta forskningen mot upplevelsen av fysisk aktivitet.

 • 112.
  Al-Mofty, Chalang
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Svenska partiernas invandrarpolitiska åtgärder – assimilering eller integrering?: En undersökning om de fem äldsta partiernas idéer om invandrarpolitik från 1960- till 2010-talet2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe, analyze and compare the Left Party’s, the Social Democratic Party’s, the Liberal People’s Party’s and the Moderate Party’s ideas on immigration policy from 1960-2010. In this study the immigration policy program or party program was analyzed through idea analysis to find out what immigration policy interventions they have come with, and if they want to assimilate or integrate immigrants. Materials used for the study are the immigration policy programs and party programs. Even scientific journals and articles have been used, in both national and international level. An analysis instrument, by Carl Dahlström (2004), has been used in this study. In the analysis instrument the author mentions eleven (11) immigration policy interventions (6 integration and 5 assimilation meansures). The study concluded that the parties had different immigration policy interventions (assimilation and integration), but during certain periods of time, a number of parties had an equal number of interventions. Keywords: Immigration policy, integration policy, assimilation policy, party program, immigration policy program.

 • 113.
  Almqvist, Ann-Caroline
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  En arbetstidsmodell: en redogörelse för tillvägagångssättet vid utarbetandet av en arbetstidsmodell för Ecophon1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 114.
  Almqvist, Chatarina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Hjälplös eller driftig?: En diskursanalys kring framställningen av pensionärer i Hallandsposten2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att kvallitativt undersöka hur framställningen av äldre ser ut i en lokal morgontidning. I studien undersöks ...

 • 115.
  Almqvist, Malin
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Söderqvist, Josefin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Den flexibla arbetstillvaron: - en kvalitativ studie om arbetsförhållanden hos kvinnliga tjänstemän och deras oreglerade arbetstillvaro.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   This study takes its premise in an earlier survey amongst persons working in a knowledge based company during the fall of 2013. That survey showed that one of the workgroups (the activity developers) perceived that the work interfered with their free time. That is the reason a study was done with the purpose of acquiring knowledge by interviewing activity developers about the phenomena, in which the individuals experience difficulties with disconnecting themselves from work in their free time. 

  This study aimed to acquire knowledge about the underlying factors relating to this phenomena. The questions that form the basis of this study are; what are the causes that negatively impact the participant’s free time? Could it be related to organizational problems? How could an organization limit this impact? 

  The result indicated that all participants have what we refer to as unregulated work, based in four dimensions; time, execution, workplace, and collaboration. According to the study it is clear that the participants feel that there is a lack of support in their work; experience a low degree of social support in the workplace, and it that clear goals are lacking. Management of expectations, is also seen as a contributing factor. The study concludes that the organization should invest more in education, teambuilding and work towards defining goals and tasks in order to reduce the impact on the participants and their free time. 

   

 • 116.
  Almqvist, Marie
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Petersson, Ulrika
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Hjärnkontoret: en analys av ett barnprogram1996Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  En kvalitativ innehållsanalys av TV-programmet “Hjärnkontoret”, ett barn- och ungdomsmagasin som behandlar teknik och naturvetenskap. Analysen omfattar såväl form som innehåll. Serien studeras ur flera olika synvinklar. En mindre del av arbetet är en receptionsanalys med en femteklass. Problemformuleringen lyder: Programmets form och innehåll som populärkulturellt uttryck för barn. Vad dramaturgin, bildspråket och musiken har för betydelse för uppfattningen om vetenskap. På vilket sätt populariseringen av vetenskap sker, framförallt när det gäller anpassning till målgruppen. Vad kvinnligt och manligt har för betydelse gällande barns identifiering inom de tekniska och naturvetenskapliga områdena. Slutsatsen är att programmet på ett tillfredsställande sätt populariserar vetenskap så att målgruppen kan tillgodogöra sig innehållet. Vi är kritiska till programmets okritiska inställning gentemot vetenskapen, och att de inte hjälper barnen till en kritisk, mer varierad syn på den. Form och innehåll samspelar på ett harmoniskt sätt, genom att formen stöder och framhäver innehållet. “Hjärnkontoret” lägger vidare stor vikt vid att ha både kvinnlig och manlig inriktning på programmet, något som de inte alltid klarar av.
 • 117.
  Almqvist, Robert
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Larsson, Gustav
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Konsekvenser av alkoholkonsumtion och hälsofrämjande åtgärder i studentpopulationer2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 118.
  Almqvist-Tangen, Gerd
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Considerations of the concept of infant: health: a literature review.2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]
  This study examined a wide-range of literature in order to describe factors associated with the concept of infant health. The design of the study is a literature review and examined 21 research studies, written in the English language. The study explored which factors were found to exert an influence on the concept of infant health. The result showed that the concept infant health is dependent on many factors but what seems to exert an influence are foremost maternal health and wellbeing, the family’s health care utilization and the parental assessment of their own health. Additional studies are needed to fully understand the concept of infant health. The need for an infant definition that empowers infant health arises because if a common ground is not clearly established, miscommunication may arise. Furthermore there is a need to initiate a model for infant health.
 • 119.
  Almryd, Helena
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Lundström, Ann-Sofie
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Melin, Camilla
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Paulsson, Ulrika
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  GP:C: Dina attityder avslöjar dig!1994Student paper second termStudent thesis
 • 120.
  Almryd, Helena
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Nilsson, Lena
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Anorexia Nervosa: en belysning av sjukdomen1996Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Målet med vår uppsats är att belysa vilka faktorer som har betydelse för sjukdomen anorexia nervosa och på vilket sätt. Vi har tagit fasta på ett antal olika faktorer. Dessa är media, föräldrar, samhället, skolan och kompisar. Under våra intervjuer har vi fått fram intressanta synvinklar på problemen kring sjukdomen. Det är svårt att förstå sig på sjukdomen och den sjukes beteende. Den sjuke kännetecknas ofta av motsägelsefullhet. Beteendet som sjukdomen innebär uppstår av störd självkänsla och sjukdomen är ett sätt att hantera sin ångest på. Bidragande faktorer som framkallar sjukdomen är bl.a. familjerelationer, erfarenheter under uppväxten samt dagens kroppsideal i media. Bantning i gäng kan utlösa anorexia nervosa men kompisar bryr sig och tar sitt ansvar. Skolan har en viktig uppgift beträffande sjukdomen men samtidigt är anorektikerna svåra att upptäcka eftersom de gärna går undan. Idrotten är även en bidragande faktor till sjukdomens uppkomst. Uppkomsten kan inte alltid förstås men det är mycket viktigt att sjukdomen och anorektikerna blir sedda i samhället.
 • 121.
  Alriksson, Ingrid
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Johansson, Helene
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Mellan tradition och framtidEn studie om ett antal lantbrukares situation i ett föränderligt samhälle2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur lantbrukarna ser på sin situation i ett föränderligt samhälle. Inom lantbruket sker stora strukturrationaliseringar och detta medför att lantbrukarna blir färre samtidigt som lantbruken blir större. Vi har genomfört åtta stycken intervjuer med sammanlagt elva personer. Vår undersökning genomfördes med hjälp av kvalitativ metod. Vi använde oss av följande teorier: Tönnies begrepp om gemeinschaft och gesellschaft, Webers idealtyper som motiverar handlingar, Giddens teorier om det senmoderna samhället, Becks beskrivning av det senmoderna samhället samt begreppen roll, status och socialisation. Vi har konstaterat att deras situation präglas av både det traditionella och det senmoderna samhället. Lantbrukarna är inte säkra på om de kan fortsätta att bedriva sin verksamhet framöver, på grund av den dåliga lönsamheten och den ökade konkurrensen från andra länder. Flera av dem som vi har intervjuat upplever att de har mött mycket okunskap från allmänhetens sida och de känner även att de är missgynnade från politiskt håll. EU ser många som något positivt för lantbruket, då de genom EU-medlemskapet får tillgång till EU:s marknad.
 • 122.
  Alsterstad, Viktoria
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Davidsson, Camilla
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Yvemark, Veronica
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Faktorer av betydelse vid bedömning av barns smärta1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Sjuksköterskor har en betydande roll när det gäller bedömning av barns smärta. Det kan vara svårt eftersom smärta är en subjektiv upplevelse, unik för varje barn. Därav syftet med litteraturstudien som var att beskriva faktorer av betydelse vid sjuksköterskors smärtbedömning av barn. Litteraturstudien omfattar 21 artiklar. I resultatet framkom att sjuksköterskor påverkas av olika faktorer i bedömning av barns smärta. De olika faktorer som sjuksköterskor påverkas av är barns fysiologiska förändringar, olika beteede, vokala och verbala uttryck, barns utvecklingsnivå, föräldrars attityder samt att föräldrar är en viktig länk mellan barn och sjuksköterskor. En annan faktor som även påverkar sjuksköterskor i bedömningen av barns smärta är den kunskap och attityd som de har till detta. Implikationer för vidare forskning är fler kvalitativa studier eftersom det har stort värde inom omvårdnadsforskningen. Fler studier behövs även som jämför barn i olika åldrar i bedömning av smärta.
 • 123.
  Altemar, Håkan
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Andersén, Peter
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Utvecklingssamtalet skådat via Femme horisonter2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen undersöker vilka konsekvenser införandet av kasamDIALOGEN ungdom som ett verktyg i utvecklingssamtalet kan få för elever, mentorer och skolan. Detta är ett pilotprojekt inom gymnasieskolan i Halmstads kommun. Projektet är ett led i att finna ett fungerande utvecklingssamtal för den framtida gymnasieskolan, ett samtal som utgår från elevens egen uppfattning av sin situation. Syftet med uppsatsen är inte att utvärdera verktyget i sig, utan istället de relationella konsekvenser metoden kan få för berörda parter. På uppdrag av Utbildningsförvaltningen i Halmstad kommun har vi intervjuat fem mentorer och åtta elever. Dessa respondenter och deras upplevelser av metoden, ligger till grund för både uppsatsen och en senare rapport till Utbildningsförvaltningen i Halmstad kommun. Utifrån vår socialpsykologiska utgångspunkt har vi sedan bearbetat och analyserat materialet ur fem teoretiska perspektiv. Materialet tyder på att införandet av den nya metoden generellt upplevts positivt såväl av mentorer som av elever. Genom tillämpningen av kasamDIALOGEN ungdom kan mer personliga samtal initieras, vilket ger nya förutsättningar för elev och mentor att mötas. Materialet tyder på att de relationer som uppstår kan ha positiva effekter både i och utanför klassrummet. Något som även framgår tydligt är att relationernas karaktär skiljer sig åt mellan könen. En av grundtankarna med införandet av kasamDIALOGEN ungdom har varit att ”fånga upp” elever med problem, detta tycks fungera till viss del. Däremot tycks de elever som redan fungerar bra i skolan mer benägna att ta till sig kasamDIALOGEN ungdoms grundtanke och syfte.

 • 124.
  Althén, Lina
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Lindström, Sanna
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Kriskommunikation en fallstudie av Sydkraftkoncernens kommunikation i samband med elavbrottet 20032004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 125.
  Aluan, Malgorzata
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Dodic, Lolita
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Kvinnlig könsstympning: Kvinnors problem i mötet med hälso- och sjukvården2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Länge låg fokus för kvinnlig könsstympning enbart på den afrikanska kontinenten. Med den folkomflyttning som ägt rum de senaste årtiondena har det skett en ökad inflyttning av invandrare och flyktningar i västvärlden från de länder där könsstympning praktiseras. Det har resulterat i att hälso- och sjukvårdssystemen i den rika världen kommit att konfronteras med könsstympning i allt större utsträckning. Syftet med studien var att belysa dessa kvinnors problem för att få en ökad kunskap och för att kunna ge en god omvårdnad. Arbetet genomfördes som en litteraturstudie baserad på nitton vetenskapliga artiklar. Artiklarna valdes ut så att de överensstämde med syftet. Resultatet visade att problemen kvinnorna drabbades av var medicinska, gynekologiska, obstetriska och psykosexuella. Kvinnornas möte med västerländsk sjukvård var präglad av oförståelse och okunskap från vårdpersonalen. Mötena resulterade i otrygghet och rädsla, många av problemen uppkom på grund av kommunikationssvårigheter. Sjuksköterskor behöver teoretisk kunskap om Female Genital Mutilation (FGM) i sin utbildning. Fler studier om kvinnors psykosexuella situation efterfrågas.
 • 126.
  Alvarsson, Christel
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Carlsson, Karolina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Finns dropparna så finns de och finns de inte får det gå bra ändå: Sjuksköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till inneliggande patienter med ögonsjukdomar2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Patients with ocular diseases are a large group which is expected to increase since many of the ocular diseases are age-related and world population is aging. These patients are found in various wards where they are inpatients because of other causes than ocular diseases. Nursing care is the nurse´s major responsibility and they are obliged to follow guidelines and laws regularizing their profession. The purpose of this pilot study was to investigate nurses´ experience of providing care for inpatients with any ocular disease, in their anamnesis. The pilot study was conducted using a qualitative content analysis using interviews. The results were compiled into three categories; Experiencing inadequate accountability, Experiencing the need for priorities, and Experiencing the ignorance of ophthalmology. The nurses in the pilot study experienced nursing care to patients with various eye diseases in history difficult. They thought they lacked sufficient knowledge and because of the workload which made them prioritize in a way which did not benefit the patients. The nurses expressed a need of more education in ophthalmic care. More knowledge would support them in experiencing an increased security in their profession and lead to improved patient safety. The pilot study shows that there is potential for improvement to enhance patient safety and should be followed up in a full scale study.

   

 • 127.
  Alveheim, Pierre
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Andersson, Monica
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Tonåringar och fysisk aktivitet: för ett friskt samhälle framtiden Teenagers and physiacl activity for a healthy society in the future2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  To experience and take part of physical activity is individual. People are different and aprehend things in different ways, therefore it is important to work with physical activity from each individual needs. The studey concerns physical activity and its importance for teenagers and what possible healthprofits it eventually will give in a longer perspective. The purpose was to map the importance of physical activity among teenagers in a perspective of public health. To achieve the purpose four questions were made. The method used was a literature study and scientific articles were examined using a matrix for analyses. The result showed that physical activity prevent public health diseases and promote the learning ability. It also appeared that the subject of sport and health in school is not a priority which can affect the adolescents future attitude towards physical activity. Furthermore it appeared that substantial healthprofits can be achieved in a biological statistic perspective. Conclusions drawn from the result that public health diseases like obesity, osteoporosis, high blood pressure can lbe prevented by physical activity. The schoolsubject sport and health therefore need to get a stronger legitimacy in order to give adolscents the right attitude towards movement and in that way create to natural and spontaneous attitude towards movement and in that way create a natural and spontaneous attitude towards physical activity.
 • 128.
  Alveheim, Pierre
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Andersson, Monica
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Tonåringars syn på idrott och hälsa: En kvalitativ studie av grundskole- och gymnasieelevers inställning till fysisk aktivitet i skolan2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  The present study is a part of a bigger concept concerning sport and health education among teenagers. The aim of study was to describe what teenagers think of sports and health. Though the study concerns individual believes the main theoretical framework was phenomenography in which individuals apprehends can be explained. A qualitative interview method was used, and the nine participants were chosen by a strategic selection. The result showed that the informations are positive to physical activity in school but for eliminating stress they are asking for more schedualed free time in between lessons in practising sports and theoretical subjects. They also want new experiences to maintain their interests in sport health education and they emphasises the importance of their teachers devotion. Conclusions drawn from the result show that teenagers has a natural need of physical movement during their day in school. The school subject sport and health therefore needs to get stronger legitimacy.
 • 129.
  Alveheim, Pierre
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Björnström, Niklas
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  “En agent säljer en dröm och den drömmen heter Bosman” : En undersökning om vilka konsekvenser Bosmandomen har haft för svensk kliubbfotboll1999Student paper second termStudent thesis
  Abstract [sv]
  Vi har undersökt vilka konsekvenser Bosmandomen haft för svensk fotboll. Till arbetet använde vi oss av intervjuer och olika tidningsartiklar som finns om ämnet. Arbetet bygger på Charles Darwins teori om de bäst utrustade arternas bestånd i kampen för tillvaron.
 • 130.
  Alvmyren, Ingela
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Athletes' perceived health, goal orientation, athletic identity, self-esteem, physical self perception and sport satisfaction2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 131.
  Alvmyren, Ingela
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  ATHLETES’ PERCEIVED HEALTH, GOAL ORIENTATION, ATHLETIC IDENTITY, SELF-ESTEEM, PHYSICAL SELF PERCEPTION AND SPORT SATISFACTION2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was twofold: (a) to develop and to test the Perceived Health & Sport Participation Profile (PHSPP) Questionnaire; (b) to examine the relationship between athletes’ perceived health, goal orientation, self-esteem, physical self perception and sport satisfaction. The main theoretical framework used in this study is the Perceived Health & Sport Participation model (PH&SP) (Stambulova, Johnson, Lindwall & Hinic, 2005). A package of five questionnaires was completed by 139 competitive athletes representing different types and levels of sport. The data treatment involved descriptive statistics, correlation, factor, and regression analyses performed with the SPSS. A test-re-test was also performed on the PHSPP questionnaire with 30 subjects.

  The study confirmed major parts of the PH&SP-model and its link to some established concepts and theories, e.g., athletic identity and goal orientation. Factor analyses of the PHSPP resulted in eight extracted factors explaining 61.46% of the total variance of the questionnaire with alpha values between 0.71 and 0.89 for all the factors. Test-re-test reliability appeared as satisfactory. Regression analyses showed that social influences on athletes contribute more to unhealthy than to healthy sport participation. Analyses also confirmed that healthy sport participation contributes to satisfaction with health and sport participation, and unhealthy sport participation contributes to dissatisfaction with health and sport participation. The results are discussed in relation to the corresponding literature and the PH&SP-model.

  Key words: competitive athletes, perceived health, social influences, sport satisfaction.

 • 132.
  Alvmyren, Ingela
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Athletes´perceived health, goal orientation, athletic identity, self-esteem,physical self perception and sport satisfaction2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]
  The purpose of this study was twofold: (a) to develop and to test the Perceived Health & Sport Participation Profile (PHSPP) Questionnaire; (b) to examine the relationship between athletes’ perceived health, goal orientation, self-esteem, physical self perception and sport satisfaction. The main theoretical framework used in this study is the Perceived Health & Sport Participation model (PH&SP) (Stambulova, Johnson, Lindwall & Hinic, 2005). A package of five questionnaires was completed by 139 competitive athletes representing different types and levels of sport. The data treatment involved descriptive statistics, correlation, factor, and regression analyses performed with the SPSS. A test-re-test was also performed on the PHSPP questionnaire with 30 subjects. The study confirmed major parts of the PH&SP-model and its link to some established concepts and theories, e.g., athletic identity and goal orientation. Factor analyses of the PHSPP resulted in eight extracted factors explaining 61.46% of the total variance of the questionnaire with alpha values between 0.71 and 0.89 for all the factors. Test-re-test reliability appeared as satisfactory. Regression analyses showed that social influences on athletes contribute more to unhealthy than to healthy sport participation. Analyses also confirmed that healthy sport participation contributes to satisfaction with health and sport participation, and unhealthy sport participation contributes to dissatisfaction with health and sport participation. The results are discussed in relation to the corresponding literature and the PH&SP-model. Key words: competitive athletes, perceived health, social influences, sport satisfaction.
 • 133.
  Alvmyren, Ingela
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  PERCEIVED HEALTH: “A BENEFIT” OR “A COST” OF SPORT PARTICIPATION?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine a relationship between perceived health and sport participation with objectives as follows: (a) to examine how athletes perceive their health and understand its importance for sport and life; (b) to examine what strategies athletes use to enhance their health and under what conditions they put their health at risk in sport; (c) to analyse social influences on athletes related to sport and health and (d) to analyse a position of health among athletes’ perceived “benefits” and “costs” of athletic career in its relation to satisfaction with sport participation. The perceived health and sport participation working model (Stambulova, Johnson, Lindwall & Hinic, 2004) was used as the theoretical framework for this study. Thirty six competitive athletes – representatives of different sports - were interviewed using a structured interview guide with both qualitative and quantitative questions. Inductive and deductive analyses were used to treat the qualitative data and to develop category profiles. SPSS was used to treat the quantitative data (descriptive statistics). The results show that the athletes’ attitude to their health is double sided. A majority of the athletes value health as important for life but at the same time 69% of them put their health at risk in their athletic career (e.g, practicing or competing when ill or injured). A majority of the athletes also use self enhancing strategies (e.g., injury and overtraining prevention), but are at the same time draining their health related resources. Health was the second highest perceived benefit of sport participation, but it was also the second highest perceived cost. Social influences are also contradictive as the athletes significant others express positive opinions about the link between sport and health, but they also often “push” athletes to put their health under risk in sport. The results are discussed in relation to the corresponding literature and the perceived health and sport participation working model.

 • 134.
  Alvmyren, Ingela
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Percieved health: "A benefit" or "a cost" of Sport Participation?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 135.
  Alwå, Per
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Edqvist, Svante
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Regiondebatten i Hallands län: Kommunernas ståndpunkter1997Student paper second termStudent thesis
 • 136.
  Alyhr, Helén
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Faktorer som påverkar livskvaliteten för patienter med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom: En litteraturstudie2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Patienter med IBD insjuknar ofta tidigt i livet och deras livskvalitet påverkas i hög grad. Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som påverkade livskvaliteten och hur den kan förbättras. De faktorer som påverkade livskvaliteten mest var sjukdomens osäkra förlopp, läkemedelsbiverkningar, att genomgå operation, att få stomi och förlust av energi vilket orsakades främst av frekventa diarrér. Behandlingsformer för IBD var medicinska och kirurgiska men patienterna kunde även kostbehandlas. Medlemskap i föreningen för Morbus Crohn och ulcerös colit gav kunskap. Studier visade att stresshantering och god kunskap om sjukdomen förbättrade livskvaliteten för patienterna. Sjuksköterskor definierade livskvalitet som individuellt, något individen kände inom sig. De kunde öka patientens livskavalitet genom att ge sig tid, inspirera patienten, inge förtroende, finnas till och lyssna. Utbildning och information hjälper patienten att få kunskap om sin sjukdom. Utbildningen bör utvecklas individuellt. Detta kan göras i IBD skolor.
 • 137.
  Alzén-Kristiansson, Maria
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Från en missbruksidentitet till en "Svenssonidentitet": Vad är viktigt för missbrukaren i sin identitetsutveckling mot ett drogfritt liv?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 138.
  Alén, Olivia
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Sundbeck, Christina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Risker för blodsmitta i omvårdnadsarbetet2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Antalet blodsmittade personer i samhället ökar stadigt. Sjuksköterkan som arbetar nära patienten måste skydda sig och patienten mot blodsmitta i omvårdnadsarbetet. Det är främst Humant immunbristvirus, Hepatit B virus och Hepatit C virus som är de vanligaste och största hotet vid arbetsrelaterade blodolyckor. I Sverige finns lagar och författningar som reglerar förfarandet vid blodsmitta i hälso- och sjukvården.
 • 139.
  Amankhani, Fereydoun
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Malnutrition vid hjärtsvikt2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  Patienter med hjärtsvikt är en stor grupp och varje år får uppemot 30 000 människor diagnosen hjärtsvikt i Sverige. Sjukdomen kräver ofta återkommande sjukhusinläggningar eftersom det sker en försämring av patientens tillstånd trots goda behandlingsprinciper och mediciner. Svår undernäring utgör ett inslag i de sista stadierna av kronisk hjärtsvikt, i form av kardiell kakexi. Tillståndet uppfattas som en naturlig och ofrånkomlig följd av sjukdomen men frågan är om den allvarliga nutritionssituationen kan förebyggas och om nutritionsbehandling är till någon nytta. Hjärtat skonas inte när kroppens vävnader bryts ned p.g.a. undernäring. Syftet med denna allmänna litteraturstudie är att belysa orsakerna till och konsekvenserna av malnutrition vid hjärtsvikt samt beskriva hur tillståndet kan upptäckas, förebyggas eller åtgärdas. Ett delsyfte är även att upprätta en standardvårdplan för nutrition vid hjärtsvikt. En adekvat vård innefattar både medicinska och icke-medicinska interventioner och åtgärder. För att kunna uppmärksamma och åtgärda nutritionsproblematiken hos denna patientgrupp behövs en vårdplan som är användbar i klinisk verksamhet. Vårdplanen är utformad för att användas sjuksköterskor med syftet att uppmärksamma, identifiera och hjälpa patienter med hjärtsvikt som ligger i riskzonen för malnutrition.
 • 140.
  Amberntsson, Johanna
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Johansson, Cecilia
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Bröstcancerpatienters behov av stöd och sjuksköterskans stöd till bröstcancer patienter i omvårdnaden1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Cancer är idag ett stort hälsoproblem som på olika sätt påverkar en individs fysiska och psykiska välbefinnande. Stöd är en central del i omvårdnaden av svårt sjuka individer. Begreppet stöd innefattar fyra kategorier: informativ, emotionellt, instrumentalt och bekräftelse. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva stöd utifrån bröstcancer patienters och sjuksköterskors perspektiv. Via databaserna Cinahl och Medline söktes vetenskapliga artiklar med hjälp av sökorden: social support and breast cancer. Resultatet analyserades utifrån de fyra kategorierna av begreppet stöd . Resultatet visade att både sjuksköterskor och bröstcancer patienter upplevde att kvinnorna som drabbades av cancer var otillräckligt stöttade innan sjukhusvistelsen. Det informativa stödet var bristfälligt till bröstcancer patienter innan sjukhusvistelsen. Sjuksköterskorna ansåg emotionellt stöd som mest betydelsefullt för kvinnor som drabbades av bröstcancer. Kvinnorna upplevde att deras behov av emotionellt stöd var väl tillgodosett. Instrumentalt stöd mottog kvinnorna av olika individer som tog hand om praktiska områden såsom att hjälpa till med barnen, ordna transporter och andra hushållssysslor. Kvinnorna upplevde sig bekräftade som en enskild individ när sjuksköterskan visade förståelse, intresse och respekt och gav positiv feedback. Det känns angeläget med forskning som inkluderar alla områden i begreppet stöd.
 • 141.
  Amedi, Reving
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Disability in Kurdistan: A Study Seen From a Human Security Perspective2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper is concerned with the developed area of Kurdistan, the Iraqi Kurdistan, and this paper will try to underline the situation of persons with disabilities living standards in Kurdistan. The research problem concerned with this topic is, what is being done by the different actors who have the power to influence the living standards of persons with disabilities in the region of Kurdistan. The purpose and aims of this paper is to highlight the importance of these living standards for these persons and how they feel they are being treated by the society as whole, both from the society (the people around them), and also the government, authorities and organizations at place for aid and assistance to those people.

  The main course of this paper has been laid on interviews with official persons from government and associations in Kurdistan. On the authorities and similar side, Salah Yousif Mohammed, the directorate of Disabled Care Duhok has been interviewed, together with Nassrat Mohammed Salem, the director of ZheenHandi Capped Association, Wahid Saeed Chicho, the director of Little People of Kurdistan Association and Khabat Islam Muhamad, Dohuk Program Manager for the Voice of Older People (VOP). These interviews together with interviews with persons with disabilities have laid forward a comprehensive matter of facts at hand to study.

  Social Constructivism, Human Security and Disability have been chosen as theoretical framework of this paper to help for better understanding of the purpose of this paper. Both Social Constructivism and Human Security help to define and better understand the concept of Disability in Kurdistan. The Social Model of Disability in Sweden has also been included in Disability for better understanding of a successful example.

 • 142.
  Amhag, Lisbeth
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Blir nya svenskar och flyktingar delaktiga på mediearenan?2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med studien är att beskriva och förstå hur nya svensakr och flyktingar blir beskrivna, uppmärksammade och delaktiga i det offentliga samtalet på våra mediearena - i IT, press, radio och TV och hur de upplever sin roll när de lyfts fram av massmedia.
 • 143.
  Amhag, Lisbeth
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Skapar internationellt utbyte förståelse för andra människor och kulturer?: En etnologisk studie inom gymnasieskolan2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]
  Syftet med studien är att belysa vad internationellt arbete innebär för elever på gymnasieskolenivå, hur de upplever mötet mellan olika människor och kulturer och varför skolorna skall satsa på ett internationellt perspektiv i undervisningen. Mitt slutresultat bygger på fem enkätundersökningar bland; 732 svenska elever (75 %), 92 utbyteselever (59 %), två pilotklasser före den internationella veckan bland 52 svenska elever (94 %) och 49 spanska elever och efter den internationella veckan bland 52 svenska elever (79 %) och 66 spanska elever, 75 lärare (40 %) och 83 värdfamlijer (69 %) samt observationer i två gymnasieskolor och fokuserad intervju med tio svenska elever. Studien visar att internationell utbyta utveckla såväl elever, lärare som skolans verksamhet. Eleverna får ökad förståelse för andra människor och kulturer, de växer som människor, lärarna tar ett kliv ut i den verklighet som skolan som institution ofta distanserar sig ifrån och nya dörrar öppnas för skolans verksamhet.
 • 144.
  Amhliden, Helene
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Sjöberg, Carina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Svensson, Johanna
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Att minska oro och rädsla hos barn och föräldrar i samband med anestesi2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barn som ska opereras upplever den okända situationen som stressfylld och obehaglig. Denna litteraturstudies syfte var att belysa vad anestesisjuksköterskan kan göra för att minska oro och rädsla för barn och föräldrar i samband med anestesi. Efter analys av 16 artiklar blev resultatet fyra kategorier; information, åtgärder i förberedelsefasen, åtgärder vid anestesitillfället och bedömning av oro. Informationen ska vara omfattande och detaljrik och även beröra den postoperativa smärtlindringen. Internetprogram kan vara bra komplement till traditionell information. Goda resultat ses med åtgärder i förberedelsefasen. De kan vara utformade på olika sätt, vilka alla syftar till att öka delaktighet och reflektionsmöjligheter hos föräldrar och barn. Olika metoder kan användas i den direkta omvårdnaden som att förbättra vårdpersonalens bemötande av barnen. Ett annat är att använda avledande moment i form av clowner. För bedömning av oro kan barnens och föräldrarnas beteende bedömas i realtid. På så sätt identifieras oroliga barn och föräldrar. Resultatet i studierna visar på att oroliga barn vill ha mer omfattande information inför anestesi och operation än vad som ges idag. Att åldersanpassa och individanpassa information och att arbeta med perioperativ dialog är sätt att kvalitetshöja omvårdnaden.

 • 145.
  Amiri, Majid
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Attityder till invandrare1996Student paper second termStudent thesis
 • 146.
  Amoor, Shirin
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Malmgren, Maria
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Barnahus som samverkansorganisation: En kvalitativ studie om anställdas yrkesroller och yrkesidentiteter2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att studera Barnahus som verksamhet genom samverkan och den organisationsförändring som verksamheten innebär samt om yrkesrollen och yrkesidentiteten påverkas av detta. Vidare vill vi studera hur relationen till de utsatta barnen upplevs genom samverkan inom Barnahus. Studien har en kvalitativ ansats och är baserad på elva stycken semistrukturerade intervjuer med representanter från polis, åklagare, socialsekreterare, psykolog, kurator samt samordnare från två Barnahus. Resultatet visade på att informanterna upplevde att deras yrkesroll stärktes genom förväntningar från de andra myndigheterna. De gav även uttryck för att samverkan har gett dem en djupare förståelse för andra myndigheters uppdrag och arbetsuppgifter. Generellt hålls samrådsmöten veckovis mellan delaktiga myndigheter och det är framförallt genom interaktionen mellan professioner som yrkesrollen stärks. Informanterna utryckte även att det skulle vara svårt att ta del av denna form av samverkan utan erfarenhet inom sin myndighet, generellt ansåg informanterna även att det är utifrån sin erfarenhet de tillskriver sin yrkesidentitet. Yrkesidentiteten skapas utefter erfarenheter och de förväntningar som en yrkesroll innebär. Informanterna har olika syn på sina yrkesroller, medan vissa professioner var säkra på sin yrkesroll inför organisationsförändringen så har det för vissa stärkt yrkesrollen.

  Nyckelord: Samverkan, yrkesidentitet, yrkesroll

 • 147.
  Ana Maria, Panescu
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Belfast a city divided? Community relations in Belfast2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  A conflict known for being played out between Catholics and Protestants has affected Northern

  Ireland deeply as a country and society, leaving a divided and segregated society. What happened after the Belfast Agreement in 1998? A bachelor degree thesis about community relations in Belfast between Catholics and Protestants, written by Ana Maria Panescu.

 • 148.
  Anderberg, Annika
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Carlson, Marie
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Jörgensen, Ulrika
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Obstipation ett omvårdnadsproblem2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]
  Obstipation är något som förekommer överallt inom sjukvården. Det är viktigt för sjuksköterskan att ha ett holistiskt synsätt i omvårdnaden eftersom obstipation är något som påverkar hela människan. Sjuksköterskan behöver goda kunskaper om tarmens anatomi, fysiologi samt omvårdnadsåtgärder. Begreppet obstipation innefattar allt ifrån funktionell obstipation till de specifika som till exempel läkemedelsinducerad obstipation. I resultatet framkom grupperingar inom ämnet: Sjuksköterskans kunskap om obstipation. Patienternas uppleverlser av obstipation. Kosten, vätskan och motionens betydelse för prevention och behandling av obstipation. Farmakologiska preparat och naturprodukter som behandlingar och till sist läkemedel som kunde ge obstipation. Resultatet visar att det är viktigt att se till hela människan och lyssna till patienterna för att få en ökad förståelse för deras situation. Förstålese leder till ökad kunskap för sjuksköterskan. Fiber, frukt och andra naturprodukter som behandlingsalternativ till farmakologiska behandlingsåtgärder visade sig vara effektiva och minskade användandet av laxantia.
 • 149.
  Anderberg, Louise
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Samuelsson, Jessica
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ågren, Caroline
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  (O)självklara val: En litteraturöversikt om föräldrars beslut kring barnvaccination2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Vaccination of typical childhood diseases in the world has as an intervention itself saved millions of people the last 200 years. Despite this the anti-vaccine movement is a growing phenomenon. The aim of this review was to map out the different factors affecting parents in their decision-making regarding childhood vaccination. 18 peer reviewed articles were analyzed and constituted the basis for the result. From this three themes emerged, all of them with inspiration from Rogers (1995) Diffusion of Innovation theory. The themes are: The Innovation, Communication Channels and A Social System. Some of the reasons for why parent choose to vaccinate their children were following a tradition/norm and/or a fear of the vaccine preventable diseases. The most prominent factors to why parents chose to refrain from childhood vaccinations were a fear of side effects and permanent disability as well as the belief that an infant is too young and its immune system is too vulnerable. An information aspect permeated all studies and the primary problem seemed to be inadequate and unreliable information from authorities and health care providers. Therefore, as a nurse, there is a need to be open to take part of the factors behind parents’ childhood vaccination beliefs to be able to help them make an adequate decision.

 • 150.
  Andermo, Lotta
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Goldberg, Alexandra
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Norrgren, Ann
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Komplementära smärtlindringsmetoder vid postoperativ smärta2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Otillräcklig smärtlindring och läkemedelsbiverkningar är ett stort problem i den postoperativa vården. Smärtan i sig kan också leda till olika postoperativa komplikationer. Komplementära metoder är idag efterfrågade och börjar också integreras i vården. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om sjuksköterskan kan använda sig utav akupunktur, aromaterapi, massage, musik och TENS vid postoperativ smärta. Frågeställningarna som sedan ställdes var då, kan komplementära metoder minska smärta postoperativt, minska opioidanvändningen samt påverka andra smärtrelaterade symtom i kroppen, såsom andningsfrekvens, blodtryck, puls och hormoner i kroppen? Arbetet gjordes som en litteraturstudie där 22 kvantitativa artiklar granskades. Resultetet delades in i kategorier utefter vilka metoder som studerats i artiklarna. Litteraturstudiens resultat visar att komplementära metoder såsom, akupunktur, aromaterapi, massage, musik och TENS har smärtlindrande egenskaper samt höjer välbefinnandet hos patienterna. Det sågs också en minskning i opioidanvändning samt påverkan på vissa andra smärtrelaterade symtom. Mer forskning behövs för att ytterligare utreda de komplementära metodernas plats i den postoperativa vården. Redan idag finns forskning som indikerar att komplementära metoder fungerar effektivt som smärtlindring och eftersom de saknar/har få biverkningar bör de kunna införas och integreras i sjukvården.

1234567 101 - 150 of 4780
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf