hh.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 2310
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Andersson, Stina
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Sörman, Sara
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Ser du vad jag ser?: En kunskapsöversikt om bildens betydelse för läsförståelse med hjälp av stöttning.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kunskapsöversikten berör bildens betydelse för läsförståelse med hjälp av stöttning och samspel. Artiklar och avhandlingar har sökts genom olika databaser med hjälp av olika sökord. De artiklar som har varit relevanta för att ge svar på kunskapsöversiktens syfte har analyserats och skrivits fram i bakgrunden och framförallt i resultatdelen. Merparten av resultaten visar på bildens betydelse för läsförståelse och att lärarens insats är betydande då det krävs olika strategier för att lära sig att läsa en bild men för en del elever är bilden ett hinder för läsning. Flertalet elever genomför läsningen av bilder på ett självklart vis men för andra krävs det ett regelbundet arbetssätt och stöttning för att öka läsförståelsen. I dagens högteknologiska samhälle är begreppet literacy ständigt aktuellt då symboler med eller utan text finns i omgivningen. Vidare forskning kan utföras genom en etnografisk studie där bildens betydelse för läsförståelse undersöks. Med en önskan och ett hopp om en vidare aktionsforskning där bilden införlivas och den auditiva delen lyfts fram. Sammanfattningsvis är bildens betydelse i samspel med stöttning och digitala verktyg av stor vikt för att möjliggöra inkludering då vi alla är, lär och utvecklas olika.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 102.
  Andersson, Therese
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Bland Jackpottar och extra spins: -En analys av hur spelföretag försöker locka kunder samt hur manligt och kvinnligt framställs i reklamfilmer.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka kommunikationsstrategier som används i reklamfilmer för spelbolag samt vilka gemensamma drag och olikheter som finns i de olika spelbolagens marknadsföring då tv-reklam utgör mediet. Jag har i min uppsats besvarat följande frågeställningar:

  • Hur byggs reklamfilmerna upp för att locka specifika målgrupper att spela på just deras sajter?

  • Hur gestaltas manligt och kvinnligt i reklamfilmerna?

  Jag har analyserat fem reklamfilmer från fem olika spelföretag; Karamba, Maria, Jackptjoy, Vera & John samt Mr Green. Jag har analyserat reklamfilmerna utifrån begreppen: humor, metafor, ljud, bild, kvinnlighet och manlighet. Dessa begrepp är formade utifrån Jens Elmelund Kjeldsen, Maria Nikolajeva samt Ulf Dahlqvist och Magnus Lindes teorier om retorik, genusschema och reklamutformning. Min slutsats är att reklamfilmerna använder sig av en ensam huvudkaraktär och humor samtidigt som kvinnor får ta en stor plats i reklamen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 103.
  Andersson, Victor
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Tillit till Polisen: Individuella, Sociala eller Institutionella förklaringsfaktorer i de nordiska länderna och EU's medlemsländer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Polisen ar den organisation som i fredstider har mandat att uppratthalla ordningen i samhallet. Vad som paverkar tilliten till polisen ar viktigt att veta eftersom okad tillit ger polisen okade mojligheter att bekampa brott. Den okade globaliseringen och ett mer transnationellt samhalle kraver samarbete mellan olika landers polis for bekampning av brott. Denna studie ar kvantitativ och undersoker individuella, sociala och institutionella faktorer som paverkar tilliten till polisen i de nordiska landerna och EU’s medlemslander. Studien visar att tillit till polisen i de nordiska landerna och EU’s medlemslander till stor del paverkas av de politiska systemfaktorerna ”grad av demokrati” och ”det politiska systemets mojligheter till effektiva och tillforlitliga statliga institutioner”. De nordiska landerna och EU’s medlemslander bor darfor varna om den demokratiska utvecklingen samt se till att det politiska systemet mojliggor att statliga institutioner bedrivs effektivt och tillforlitligt for att oka tilliten till polisen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 104.
  Andreasson, Camilla
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Söderholm, Emma
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Alltid tillgänglig?: En kvalitativ studie om hur tjänstemän i fastighetsbolag upplever tillgänglighet i arbetslivet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel: Alltid tillgänglig?” En kvalitativ studie om hur tjänstemän i fastighetsbolag upplever tillgänglighet i arbetslivet.”

  Författare: Camilla Andreasson och Emma SöderholmHandledare: P-O Börnfelt

  Högskolan i Halmstad VT 17

  Syfte

  Studiens syfte är att undersöka tillgänglighet och förväntningar på tillgänglighet för arbete på och utanför arbetsplatsen bland tjänstemän i fastighetsbolag.

  Frågeställningar

  • Hur tillgängliga är tjänstemän för arbete och varför är de tillgängliga?

  • På vilket sätt har arbetsplatskultur betydelse för hur tjänstemän upplever förväntningar

   på tillgänglighet?

   Material och metoder

   Studien har genomförts genom kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Studiens respondenter är tjänstemän i fastighetsbolag. Teorikapitlet består av teorier om gränslöst arbete, tillgänglighet, arbetsplatskultur, samt en arbetsmiljöföreskrift från arbetsmiljöverket. Materialet har analyserats med en hermeneutisk ansats.

   ”Meningen hos en del kan endast förstås om den sätts i samband med helheten.” Alvesson och Sköldberg (2008:193)

   Hermeneutiken innebär därmed att empiri behöver tolkas utifrån ett större sammanhang för att vi ska kunna förstå den.

   Huvudresultat

   Det framgår i studien att respondenterna verkar ha höga förväntningar på sig själva att vara tillgängliga för arbete både på och utanför arbetsplatsen. Det verkar också finnas en kultur på arbetsplatsen där hög tillgänglighet är norm.

   Nyckelord

   Gränslöst arbete, gränsdragning, tillgänglighet, förväntningar, arbetsplatskultur, riktlinjer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 105.
  Andreasson, Lovisa
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Skogström, Caroline
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Läs- och skrivutveckling med hjälp av digitalaverktyg: En kunskapsöversikt2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I läraryrket är det av stor vikt att en väl fungerande läs- och skrivutveckling upprätthålls. Inlärningen sker på olika vis och därför är det positivt att lärare hittar olika verktyg och metoder för att utmana eleverna att utveckla sin läs- och skrivning. Lärares engagemang och kompetens inom området skiljer sig dock. Kunskapsöversikten problematiserar om det finns forskningsresultat som talar för att använda digitala metoder vid läs- och skrivutveckling. Därmed är syftet att ta reda på hur läs- och skrivutveckling ser ut idag. Metoden som används i arbetet för att framställa kunskapsöversikten är systematisk litteraturstudie. Viktiga resultat i kunskapsöversikten visar att ett sporadiskt användande av digitala verktyg i undervisningen inte gynnar elevers läs- och skrivutveckling. Däremot finner elever inspiration och motivation till skrivning när digitala verktyg har ett tydligt syfte i undervisningen. Forskningsresultaten har inte belyst hur digitala verktyg kan underlätta elevers läs- och skrivinlärning, utan fokuserat på utvecklingen. För framtida forskning vore det intressant att i en studie se hur läs- och skrivinlärning kan ske från grunden med hjälp av digitala verktyg.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 106.
  Andrén, Daniel
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Judisk identitet i Sverige: En studie av Judisk Krönika 2010 - 20112017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete skriver jag om judisk identitet i Sverige så som den framkommer i Judisk Krönika 2010-2011. Vad det finns för knep för att skapa och upprätthålla en judisk identitet. Vad identifierar man sig med? Jag har använt mig av tidskriften Judisk Krönika årgång 2010-2011 som primärkälla, med chefredaktören Jackie Jakubowski. Jakubowski har även skrivit vetenskapligt om judendom i Sverige. Teorier härstammar från Lasse Dencik, Anthony Giddens och Alberto Melucci. Melucci och Giddens använder en konstruktivistisk syn på identitetsbildande och Dencik skriver om en Davidsstjärna där han beskriver olika aspekter av judisk identitet. Arbetet belyser hur det är att vara jude i Sverige idag, vilka möjligheter som finns och också vilka hinder som kan tänkas finnas, så som det framställs i Judisk Krönika. Judar har genom historien varit förföljda och utsatta för försök till assimilation istället för integration, detta skulle kunna leda till att man är rädd för att visa att man är jude, att våga vara stolt för sitt ursprung. Undersökningen visar att det går att leva ett judiskt liv i Sverige, med vissa komplikationer. I skapandet och upprätthållandet av en judisk identitet i Sverige läggs fokus på såväl traditioner, familj som andra världskriget.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 107.
  Andrén, Kim
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Media form and ESL students’ comprehension: A comparative study between audiobooks and printed text2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to investigate how the choice of media form, i.e. printed format, audiobook or reading and audio combined, affect the ability of ESL students to achieve comprehension, and how different ways of asking questions can affect their comprehension ability. Lastly, the study aims to investigate the relationship between comprehension and students’ proficiency levels in their L2. To answer this question, 155 students were recruited and divided into three groups and assigned one type of media form. The quantitative data was collected through an online comprehension test and analysed. The results showed a significant difference between the media forms and revealed that printed reading was superior. However, a printed and audio combination was the most time efficient way for students to achieve comprehension, which indicates that the inclusion of audio does not impede student learning. Previous research in the same field shows that the results are inconclusive, but shares one common conclusion, that students enjoy the audio format. As a result, the educational system should make every effort to media choices for students to choose their preferred media, and more research in the field needs to be done, as students enjoyment leads to increased learning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 108.
  Angelica, Thyrsson
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Johan, Waldebrand
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Att hitta rätt stödhjul: En kvalitativ studie om elevers uppfattning av föräldrars stöttning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande undersökning är att studera hur en viss grupp flickor på gymnasiet upplever föräldrarnas stöttning i sin skolgång. Studien ämnar även studera en eventuell åtskillnad i hur stöttningen kan tas i uttryck beroende på föräldrarnas utbildningsnivå. Begreppet stöttning har i studien operationaliserats med utgångspunkt i motivations- och förväntansteorier och med hjälp av Bourdieus teori kring kapital ämnar studien att förklara den reproducerande kraft som utbildningskapitalet hos föräldrarna bidrar till. Studiens empiriska underlag består av kvalitativa intervjuer med sex flickor, varav tre har högutbildade föräldrar och övriga tre har icke utbildade föräldrar. Studien visar att eleven själv har en stor avgörande roll i huruvida föräldrarnas stöttning tillåts ha en framträdande roll eller ej. Eleverna med högutbildade föräldrar har en större benägenhet att tillåta föräldrarna att vara närvarande och dessa föräldrar har även en större tendens att ställa höga förväntningar på sina barn. Dock tenderar en allt för hög grad av föräldranärvaro att uppfattas som kontrollerande vilket leder till att dessa elever upplever en mindre grad av självständighet jämfört med eleverna vars föräldrar inte är högutbildade. Studien bidrar därmed till en förståelse för den rådande reproduktionen där barn till högutbildade föräldrar presterar bättre i skolan. 

  Download full text (pdf)
  Att hitta rätt stödhjul
 • 109.
  Appelqvist, Heléne
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Johansson, Camilla
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Social men...: - En kvalitativ studie om hur förskolepersonal resonerar kring barn som inte leker med andra barn.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur förskolepersonal definierar lek på förskolan samt hur de talar om barn som inte leker med andra barn. Forskningsläget på ämnet barn som inte leker med andra barn är tvetydig och det finns en diskrepans utifrån vilka konsekvenser det får för barns utveckling av den sociala kompetensen. Då den mesta forskningen utgår ifrån kvantitativa undersökningar kunde vi se en avsaknad av hur förskolepersonal talar om de barn som inte leker med andra barn. Därför valde vi för att besvara forskningsfrågan; Vilka tolkningsrepertoarer i förskolepersonals resonemang framträder kring barn som inte leker med andra barn att utgå ifrån en kvalitativ fokusgruppsintervju metod. Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten är socialkonstruktionism där diskursanalys och diskurspsykologi använts som analysmetod. För att producera data till studien har två fokusgruppsintervjuer med totalt sju deltagare genomförts. Resultatet visar att de tolkningsrepertoarer som framträder är de vuxnas överordnade ställning kring leken, exkludering av det enskilda barnet med hänsyn till kollektivet, det normbrytande barnet och att alla barn vill leka. Studiens slutsats är att barn som inte leker med andra barn ses som en utmaning för förskolepersonalen där de barn som inte leker med andra barn konstrueras som ”speciella”, ”brötiga” och som saknar de sociala koderna samt en oförmåga att tyda leksignaler från andra barn.   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 110.
  Arabaci, Bahar
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  En undersökning av lärares språkutvecklande arbetssätt med nyanlända elever2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 111.
  Areschoug, Caroline
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "Why not, liksom?": En komparativ studie av svensk-engelsk kodväxling i svenska och utlandssvenska bloggtexter2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks svensk-engelsk kodväxling i bloggtexter. Syftet är att jämföra kodväxlingens frekvens, struktur och funktion i svenska och utlandssvenska bloggar. Materialet har inhämtats i sex olika bloggar, varav hälften av skribenterna är baserade i Sverige och den andra hälften har sin hemvist i USA. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har såväl en kvantitativ som en kvalitativ metod tillämpats. Studien visar att kodväxlingen är mer frekvent bland de bloggskribenter som befinner sig i en engelskspråkig kontext. Kodväxlingens struktur uppvisar ett likartat mönster i de båda urvalsgrupperna, där kodväxling på ordnivå är vanligast. Det förekommer vissa skillnader mellan grupperna i fråga om kodväxlingens funktion, vilket kan vara en effekt av att de utlandssvenska blogg­skribenterna befinner sig i en direkt språkkontakt med engelskan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 112.
  Arkå Nilsson, Joakim
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Programmering som moment i gymnasiematematiken: En intervjustudie med berörda lärare2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I takt med att allt större delar av vår vardag blir digitaliserad finns ett behov att utbilda medborgare i syfte att stärka deras digitala kompetens. Som ett led i detta arbete har det beslutats att programmering skall införas som metod för problemlösning inom matematikämnet på gymnasiet. Eftersom programmering inte tidigare har varit en del av det centrala innehållet i matematik är det många lärare idag som saknar kompetens inom programmering.

  Syftet med det här arbetet är att undersöka hur några lärare i en medelstor kommun upplever implementeringen av programmering i matematikkurserna i gymnasiet. För att få ett underlag att analysera valdes kvalitativ intervju, där fyra lärare valde att ställa upp.

  Resultatet av studien visar att det i dagsläget finns många frågetecken kring hur programmering skall implementeras i matematikämnet. Några av lärarna är negativt inställda och menar att de inte tror att det finns tid för programmering utöver de andra momenten i matematikkurserna som också skall behandlas under lektionstiden. Andra lärare anser att det kan träna elevernas förmåga att lösa problem, om det genomförs på rätt sätt i undervisningen. Undersökningen visar att det finns skilda åsikter om vad begreppet programmering har för innebörd. Skolverkets definition av programmering innefattar problembeskrivning, val av lösningsmetod, prövning och omprövning och även dokumentation av arbetsprocessen. För många av informanterna är programmering synonymt med att skriva kod. Denna skillnad i föreställning är av betydelse eftersom det i stor grad påverkar hur arbetet i klassrummet kommer se ut.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 113.
  Arkå Nilsson, Joakim
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hallberg, Henric
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Diabetes typ 2, hjärt- kärlsjukdomar och kost i en läromedelskontext: En litteraturstudie om livsstilssjukdomar och kostråd i fyra läromedel för gymnasiet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning. Dålig kosthållning kan medföra negativa konsekvenser för individens hälsa senare i livet. En individ som har kunskaper om kost är också bättre utrustad att fatta goda beslut. Vi har därför valt att undersöka vilka aspekter inom livsstilssjukdomar, som typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar, som beskrivs samt vilka kostråd som presenteras i ett antal läromedel inom ämnet Naturkunskap på gymnasiet.

  Metod. Vi har gjort en innehållsanalys av fyra olika läromedel. Analysen resulterade i ett antal teman som belyser olika aspekter av livsstilssjukdomar och kostråd. De teman vi hittade var “forskningsläget och orsaker till sjukdom”, “förebyggande åtgärder”, “konsekvenser” och “allmänna kostråd”.

  Tidigare forskning. Forskningen vi har tagit del av visar att en diet som är rik på livsmedel från växtriket och som samtidigt begränsar intaget av fett är bra för dels de som ligger i riskzonen att drabbas av hjärt- kärlsjukdom eller typ 2-diabetes, dels personer med diagnostiserad sjukdom. Växtbaserad kost hanterar dessutom samtliga kostrelaterade riskfaktorer för båda livsstilssjukdomarna, vilket är önskvärt med tanke på att prevention utifrån enstaka riskfaktorer inte har samma effekt som ett helhetsgrepp. Även behovet av förebyggande arbete bland barn och skolungdomar poängteras, då utvecklingen av sjukdomarna startar tidigt i livet.

  Resultat. Vår studie visar att läromedelsförfattare väljer att fokusera på olika aspekter av livsstilssjukdomarna med skillnader avseende orsak, möjlighet till förebyggande och konsekvenser. Kostråden varierar också, där fokus läggs på alltifrån sunt förnuft och tallriksmodellen till Nordiska Näringsrekommendationer. Gemensamt för majoriteten av de analyserade läromedlen är dock att de i någon bemärkelse rekommenderar enskilda näringsämnen såsom essentiella aminosyror, kostfibrer, kolhydrater, omättade fettsyror och protein samt livsmedel i form av fisk, frukt, fullkornsprodukter, grönsaker och olja. Vad som bör undvikas är för mycket fett, socker, salt, mättat fett, tillsatser, sötningsmedel samt tomma kalorier som läsk och godis. Likheter med WHO:s kostråd syns. När andelen fett av kaloriintaget nämns, anges 25-40 E%.

  Slutsats och Diskussion. Referenshanteringen i läromedlen uteblir, varför flera av författarnas påståenden blir svåra att bemöta. Nyttan av en vegetarisk diet behandlas heller inte. Istället framställs vegetariska kostmönster som något svårt eller riskabelt − ofta med utgångspunkt i felaktiga beskrivningar om aminosyrainnehåll eller andra enskilda näringsämnen. En fettsnål kost rekommenderas heller inte och skillnaden mellan intaget på 25-40 E% i läromedel utgör en kontrast till de ca 10 E% som avhandlas i tidigare forskning.

  Didaktiska implikationer. I rollen som lärare blir det viktigt att komplettera den bild som läromedlen förmedlar. Resultatet visar på en fragmenterad bild av kost i relation till hälsa och lärarens ansvar blir att brygga klyftan mellan läromedel och forskning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 114.
  Arnesson, Malin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Vardagssysslor och rättspraxis: En studie om kvinnor vid Norra Åsbo häradsrätt under åren 1680 och 16812015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien bygger på hur kvinnorna vid Norra Åsbo häradsrätt framkommer i domboken under åren 1680 och 1681. I förhållande till tidigare forskning har en diskussion förts gällande om kvinnan var underordnad mannen och i så fall hur detta har framkommit i domboken. Yvonne Hirdmans genusteori har använts för att studera dikotomier, det vill säga motsatserna mellan manligt och kvinnligt samt hierarkin mellan könen. De ärenden som kvinnorna hade störst delaktighet i var de rörande ekonomi, affärer, arv och stöld. Ärenden rörande trolovning, lägersmål, ärekränkning och fysiskt våld har också framkommit i domboken. Enligt dansk lag hade kvinnorna rätt att föra sin egen talan vid tinget men de behövde inte närvara. I studien har det framkommit att kvinnorna, om så i små mängder, kunde ansvara för männens affärer och ärenden vid tinget.  Det har också framkommit att männen oftast förde kvinnornas talan.

  Download full text (pdf)
  Vardagssysslor och rättspraxis
 • 115.
  Arola Johansson, Simon
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Vi gör film, inte historia!: En filmanalys om historicitet i filmerna Gladiator och Troja samt dess funktion i undervisningen2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The antiquity period has just undergone a big debate in Sweden, the debate started by Skolverkets proposal to remove the antiquity period from being taught in Swedish schools. The proposal did not go through; however, it did start a debate on time-management. How do we fully optimize our teaching hours?

  This study’s aim is to find out if motion pictures can work as a way to teach antiquity in school. Are motion picture movies a good way for students to understand the historical time called the antiquity period? Antiquity movies, as any historical movies, include a lot of historical errors, but does these errors matter? This study has been conducted by comparing and analysing the movies Gladiator and Troy, and by comparing their themes, errors and overall production, to see if they are valid motion pictures for students to study in history classes.

  The study is based on Vygotsky’s’ theory “development-zones” which is originated from the sociocultural perspective and, in short, means that a person (or student in this case) who has knowledge about something that another student doesn’t have, teaches that student who is lacking in knowledge. This could lead to that a newly taught student teaches another student about that newly found knowledge, or in some cases even a teacher. Historical errors in movies and development-zones therefore goes hand in hand, due to its nature to be corrected or explained. Besides the development-zones theories such as history-consciousness, history- use and meditative tools are also implemented on the analysis. The method used to analyse the empiricism in this study is constructed by Andersson & Hedling and relies on the person conducting the study to present relevant data for the study in the text.

  By applying these theories, I noticed that, even though Gladiator and Troy includes a lot of factual errors, they don’t matter too much in the aspect of learning, because if they are approached by the teachers in a correct manner, they become harmless. By using delevopment-zones, students and teachers are able to learn from each other which is an environment to strive for in classrooms.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 116.
  Arsenic, Marina
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Larsson, Josephine
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  En litteraturöversikt om vilka effekter digital- och analogbaserade skrivverktyg har på elevers skrivinlärning i årskurs 1–3.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Analog- och digitalbaserade skrivverktyg kan ge både främjande och icke främjande effekter på elevers skrivinlärning. I denna litteraturöversikt diskuterar vi vad forskning belyser vara främjande och icke främjande gällande digital och analog skrivinlärning i skolan. Syftet med litteraturöversikten är att ta reda på vad forskning säger om effekter av digitala och analoga skrivverktyg för elevers skrivinlärning i ämnet svenska. Mer precist har vi besvarat frågeställningen: Vilka främjande och icke främjande effekter har digital- och analogbaserade skrivverktyg för elevers skrivinlärning i årskurs 1–3? För att kunna besvara frågeställningen och uppnå litteraturöversiktens syfte har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier inom digital- och analogbaserad skrivning inom ämnet svenska. Vårt resultat visar en stor spridning gällande digitalt och analogt skrivandes inverkan på skrivinlärning. Digitalbaserade skrivverktyg visar främjande och icke främjande effekter på elevers skrivinlärning och likaså analogbaserade skrivverktyg. I utvecklingsarbete är vi intresserade att studera hur digital- och analogbaserade skrivverktyg används kombinerat. För forskningsfältet kan vidare forskning innebära om mönster kan upptäckas på lång sikt mellan tidig skrivinlärning och senare skrivutveckling beroende på om eleverna skriver analogt eller digitalt. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 117.
  Artois, Malin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Miljöpolitiska budskap i Nausicaä från Vindarnas dal och Prinsessan Mononoke av Hayao Miyazaki2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen behandlas två filmer av filmskaparen Hayao Miyazaki: Nausicaä från vindarnas dal och Prinsessan Mononoke. Uppsatsen börjar med en kort bakgrundsbeskrivning av Miyazaki för att sedan gå in på dennes tankar kring naturen, filmerna, framtiden och den värld som vi lever i idag. Därefter följer analyser av de två filmerna som innehåller handling, viktiga karaktärer, teman, motiv, budskap och diskussion. I denna del tar jag också upp det visuella i Nausicaä från Vindarnas dal och Prinsessan Mononoke. Jag tittar även på vad andra har sagt om filmerna och skriver om kraften i det visuella med utgångspunkt i artikeln The ecological and consumption themes of the films of Hayao Miyazaki av Kozo Mayumi, Barry D. Solomon och Jason Chang. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 118.
  Arve, Christine
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  A Harlot at Camelot: Female Power and Sexuality in The Mists of Avalon2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Mists of Avalon is not the first contemporary novel written based on the tales of King Arthur. It is, however, the first best-selling story with solely female focalizers, which makes it a notable work. Drawing largely on Sir Thomas Malory’s work Le Morte D’Arthur, it tells the tale of Arthur’s rise and fall through the eyes of his sister Morgan le Fay – or Morgaine, as Bradley has chosen to call her. Making Morgan le Fay the main character and focalizer is an unusual move, since she, although she has been portrayed in several different ways throughout history, has always been seen through someone else’s eyes. In this regard, The Mists of Avalon turns the tables of the traditional narrative, and gives Morgan le Fay - or Morgaine - a personality, and makes her someone whose perspective the reader can understand and relate to.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 119.
  Arvidsson, Emelie
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Sjögren, Mimmi
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Perspektiv på ett undersökande arbetssätt: En intervjustudie med fokus på grundlärares uppfattningar om och syften med NO-undervisning.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande studie har genomförts som en kvalitativ intervjustudie med åtta lärare i de yngre åldrarna (förskoleklass till och med årskurs 3). En kunskapslucka gällande vilka syften lärare i de yngre åldrarna har med sin undervisning då ett undersökande arbetssätt används som metod har identifierats genom genomförande av en systematisk litteraturstudie. Dessutom är det problematiskt att begreppet undersökande arbetssätt har skilda innebörder i tidigare forskning. Detta har resulterat i att studiens syfte är att undersöka vad lärare i de yngre åldrarna menar är de huvudsakliga syften vid arbetet med ett undersökande arbetssätt för NO-ämnena likväl som att undersöka lärares syn på arbetssättet. Sammanfattningsvis visar resultatet att lärarna i studien ser arbetssättet som ett praktiskt, systematiskt samt teoretiskt arbetssätt där syftena med arbetet är att det ska vara elevaktivt, intresseväckande samt utveckla kunskaper och förmågor. Slutsatsen som dras efter genomförd intervjustudie är att lärarna uppfattar det undersökande arbetssättet som ett praktiskt arbetssätt där eleverna använder sig av material och av kroppen i sitt lärande. Lärarna har kännedom om vad ett undersökande arbetssätt innebär men deras uppfattningar skiljer sig stundvis åt. Dessutom använder samtliga lärare i studien arbetssättet utifrån liknande syften, det vill säga för att väcka intresse, utveckla förmågor samt att arbeta praktiskt. Utifrån resultat och slutsatsen identifieras ett behov av vidare forskning kring samma ämne i ett större perspektiv för att få en större, generell bild av lärares uppfattningar och vad som faktiskt sker i undervisningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 120.
  Arvidsson, Emelie
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Sjögren, Mimmi
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Undersökande arbetssätt som språkutvecklande metod i NO-ämnena för elever i grundskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande systematiska litteraturstudie behandlar hur ett undersökande arbetssätt kan användas som metod för språkutveckling inom det naturorienterande ämnenas ämnesspecifika språk. Ett problem med metoden är att det praktiska genomförandet av laborationer har överskuggat syftet med laborationen. Syftet med denna litteraturstudie är därför att undersöka vad forskning säger om effekterna av det undersökande arbetssättet på den språkliga utvecklingen i NO-ämnena hos elever i de yngre åldrarna. Sammanfattningsvis visar studien att samarbete, läraren som samtalsledare, mål och syfte med undervisningen och intresse är viktiga komponenter gällande språkutveckling inom NO-ämnena. Slutsatser som dras utifrån resultatet är att ett undersökande arbetssätt är en användbar metod för att utveckla språkliga kunskaper inom det naturvetenskapliga ämnesspråket. En annan slutsats som dras är att lärare måste vara medvetna om mål och syfte med undervisningen för att inte tappa fokus från den språkliga utvecklingen och hamna i att fokus enbart ligger på genomförandet. Utifrån resultat och slutsatser finns en vilja att forska kring vilken skillnad det hade varit för elevernas engagemang och kunskapsutveckling om de i förväg fått reda på mål och syfte med laborationen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 121.
  Arvidsson, Evelina
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Lindberg, Ronja
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Att göra barns röster hörda: En barndomssociologisk studie om barns egna berättande om stillasittande och rörelse i förskolan2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studies problemområde grundar sig i att det finns lite forskning kring stillasittande och rörelse utifrån barns perspektiv i förskolan. Därmed ämnar vi bidra med kunskap via barns berättande som utgångspunkt på vad de själva berättar om stillasittande och rörelse. Syftet är att ge en röst åt barn för att närma sig barns perspektiv på stillasittande och rörelse i förskolan, utifrån barns egna berättande med stöd i egen producerade fotografier. De forskningsfrågor som låg till grund för att besvara studiens syfte var; Vad i miljön uppfattar barnen här och nu som olika platser för stillasittande eller rörelse? Och På vilket sätt anpassar barnen sitt berättande om stillasittande och rörelse i förhållande till regler? Studien har barndomssociologiskt perspektiv som teoretisk utgångspunkt vilket innebär att barn i studien ses som being och becoming samtidigt. Det empiriska materialet samlades in på två förskoleavdelningar med hjälp av gruppintervjuer, där 10 barn har deltagit i åldrarna 4–5. Dokumentationsverktygen som användes var ljudinspelning och fältanteckningar, datan har därefter transkriberats och transformerats med stöd i tematisk analys. Resultatet presenteras i tre teman: Man sitter stilla – men får ju röra på sig lite också, Rörelsens innebörd enligt barnen och Barnens agens i utomhusmiljön. I resultatet framkom det via barns berättande att vid stillasittande sker någon form av rörelse samtidigt, till exempel när de pärlade satt de stilla men de var tvungna att förflytta armen för att ta pärlor. Barnen beskrev även hur de rörde på sig med flera olika förslag exempelvis springa och gå, två barn visade även fysiskt på golvet hur armhävningar går till, vilket de associerade till att använda sina muskler. Slutsatsen är att utifrån barnens berättande framkom det förslag på rörelse och stillasittande aktiviteter via verbalt språk och kroppsspråk. Barnen menade att det oftast skedde någon form av rörelse vid stillasittande aktiviteter. Önskvärda platser i miljön framhölls även av barnen där fysisk rörelse kunde ta uttryck.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 122.
  Asanovic, Seada
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Blom, Frida
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Att erövra världen med flera språk!: En studie om de yngsta flerspråkiga barnens språklärande på förskolan2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samhället och förskolan utvecklas ständigt – idag går allt fler flerspråkiga barn på förskolan och det blir därför av betydelse att uppmärksamma flerspråkiga barns språklärande. Syftet med den här studien är att undersöka vad som kännetecknar de språkliga handlingarna hos de flerspråkiga barnen i samspel med andra barn och förskollärare i leken. Frågeställningarna är:

  - Vilka språkliga handlingar tar de flerspråkiga barnen i bruk i leken?

  - Vilka av dessa handlingar kan härledas till språklärande?

  Vår studie tar sin ansats i det sociokulturella perspektivet. De centrala begrepp som berörs i vår studie utifrån detta perspektiv är språk, handlingar, artefakter, mediering, lärling, guidat deltagande och deltagande förståelse. Vår studie designades som en fallstudie med utgångspunkt i en kritisk mikro-etnografisk metod. För att få fram empirin har vi använt oss av deltagande observationer som kompletterades med stimulated recall kombinerat med en semistrukturerad intervju. Det analysverktyg vi använt för att analysera empirin är en kritisk mikro-etnografi analys.

  Resultatet i studien synliggör hur de språkliga handlingar som visar sig i leken hos de flerspråkiga barnen tar sig i uttryck som guidat deltagande, mediering genom artefakter och hur den verbala kommunikationen styr leken.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 123.
  Askheim, Ole Petter
  et al.
  Lillehammer University College, Lillehammer, Norway.
  Bengtsson, Hans
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Richter Bjelke, Bjarne
  The National Board of Social Services, Aarhus, Denmark.
  Personal assistance in a Scandinavian context: similarities, differences and developmental traits2014In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 16, no Suppl. 1, p. 3-18Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Personal assistance (PA) has been characterized as a melting pot consisting of, on the one hand, a social rights discourse with its basis among disabled people, and, on the other hand, a consumer directed market discourse increasingly putting its stamp on welfare policy in the Western world. In the realm of welfare politics, these discourses are, in many ways, opposites, but have found common ground in the demand for a more individual and consumer friendly provision of services. Within a shared welfare state model, the application of PA has developed divergently in the Scandinavian countries and relates to the two discourses in different ways. In this article, PA in Denmark, Norway and Sweden is presented and similarities and differences are discussed and analysed. Questions raised include: How can the differences between the countries be understood? What dilemmas within welfare policy do they illustrate? How do the different discourses put their marks on the different PA-models in the Scandinavian countries? How do the PA programmes seem to develop further and what kind of PA will the Scandinavian countries end up with in the future?. © 2014 Nordic Network on Disability Research.

 • 124.
  Asklund, Jonas
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Ljudet som pusselbit: Multimodal auralitet i Martin Widmarks och Helena Willis Schlagersabotören (2012)2018In: Barnboken, ISSN 0347-772X, E-ISSN 2000-4389, Vol. 41, p. 1-17Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research on multimodal narration in illustrated children´s books and picturebooks have mainly focused on the relations between the text, the illustrations and the book itself as a medium. Relatively few studies discuss the importance of sound in this context. In this article, however, I examine what Irina Rajewsky refers to as a medial configuration presented by an illustrated book for children and an accompanying CD including the narrator’s voice, songs and music. Drawing on the concept of aurality and Lars Elleström’s model for intermedial analysis, I analyze how text, illustration, and sound mediate a detective story for children: Martin Widmark’s and Helena Willis’ Schlagersabotören (2012). The concluding discussion combines perspectives from both genre theory and intermediality studies: In which ways can auditory text and non-verbal sound present the young reader with some of the clues needed in a detective story? Two major functions of sound as a medium can be identified. Firstly, non-verbal sound helps the reader distinguish between the different diegetic levels in the story, thereby focusing the locked room so typical of the detective story. Secondly, auditory text and vocal pitch help the reader perceive some of the anger and frustration among the suspects in that room. Sound, together with text and illustration, presents the reader with a mystery, but also with the cognitive tools to solve it.

 • 125.
  Asklund, Jonas
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  "Mitt hjerta var i Malin": Förmedling och förvandling i Fredrika Bremers Grannarne (1837)2016In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, no 1, p. 5-13Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  ”My heart was with Malin”: Mediation and Transformation in Fredrika Bremer’s The Neighbours. This article focuses on a scene in Fredrika Bremer’s 1837 novel, Grannarne (Th e Neighbours), investigating the relationship between reading aloud and empathy established in this work. It discusses the characters’ varied responses to the shared reading experience, utilising reception theory. In a follow-up discussion, I examine the feasibility of using newer theories concerning narrative empathy. Fritz Breithaupt’s theory is of particular interest since he suggests that second-level observation (and thus placing oneself in another person’s perspective) is central to the experience of empathy. Finally, I consider the emotional responses of the characters in relation to melodrama in Bremer’s work.

 • 126.
  Asklund, Jonas
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Myt och metall: Värdemodeller i litteratur och ekonomisk prosa under tidigt 1800-tal2016In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 137, p. 5-30Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Money and myths: An exploration of models of value in early 19th-century literature and texts on economy

  The main aim of this paper is to show how the concept of money could be treated in literary and in economic writings in the Swedish Age of Romanticism. Three texts — an early poem by Erik Johan Stagnelius and two contemporary essays in economic theory — serve as examples of how, and for which purpose, qualitative and quantitative values could be negotiated in these writings. The study shows that, in the poem, money and profit are treated as inconsistent with such qualitative values as freedom, justice, and joy, whereas the two theoretical essays both make use of different strategies of fictionalization to deal with qualitative and quantitative values in one and the same narration. In this paper, the fictionalization strategies are linked to the paracapitalist approach often to be found in the political and economic theories in the Romantic period. From the perspective of economy-discourse history, an attempt is made to link the two essays to the German economist and philosopher Adam Müller and his Versuche einer neuen Theorie des Geldes (1816).

 • 127.
  Asklund, Jonas
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Rekreationer: Orter och öden i Hjalmar Bergmans romanvärldar2018In: Turismhistoria i Norden / [ed] Wiebke Kolbe, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur , 2018, p. 97-108Chapter in book (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 128.
  Asklund, Jonas
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Varför ska jag inte berätta? Litteraturarbete som språkintroduktion2018In: Educare - Vetenskapliga skrifter, ISSN 1653-1868, no 2, p. 90-106Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Discussions about books and ways of reading play an important role in the curriculum for the Swedish secondary school system. In an intervention study based on a series of book discussions of an easy reader novel, I investigated the cooperation between a group of Swedish language learners aged 16 to 19, their teacher in the introduction program for newcomers, and the school librarian. Based on my function as a teacher educator, and drawing on the current research in literature didactics, I planned and carried out six discussions where different reading strategies and methods were used. Using the concept of third space (Gutiérrez, 2008; Skerrett, 2010b) and interpersonal space(Cummins, 2000), I discuss the students’cognitive and emotional responses to the story we shared, and reflect upon the way these discussions have developed. Semi-structured interviews with five students, a teacher, and a school librarian constitute the data for this study. The analysis of the data indicates that the leader of the group discussion is instrumental in helping the participants shift between different perspectives, try out new roles, and transgress different boundaries, thereby offering the group different emotional, cognitive and linguistic challenges. 

 • 129.
  Asklund, Jonas
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Värde och valör. Om penningdiskursen i Hjalmar Bergmans Herr von Hancken2013In: Det universella och det individuella. Festskrift till Eva Haettner Aurelius / [ed] Kerstin Bergman et al., Göteborg: Makadam Förlag, 2013, p. 166-174Chapter in book (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 130.
  Asklund, Linda
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Nilsson, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Varför läsa när det inte är roligt?: - En litteraturstudie om vilka faktorer som motiverar elever till läsning 2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska elevers läsförståelse är låg. Med denna studie har det undersökts vilka faktorer som enlig forskning kan motivera elever till läsning inom grundskolan. Metoden som använts är en systematisk litteraturstudie där det inkluderats både kvalitativa samt kvantitativa studier. Resultaten som framkommit ur studien är att informations- och kommunikationstekniska faktorer, sociala yttre faktorer samt interaktionsfaktorer påverkar elevers motivation till läsning. Slutsatserna sammanfattas med lärarens och de vuxnas viktiga roll i att motivera elever till läsning inom olika kontextvärldar. Fortsatt forskning kring ämnet är att undersöka vad elever själva anser missgynnar deras motivation till lärande.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 131.
  Avdic, Medina
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hjalmarsson, Frida
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  ”Vi vill så mycket men vi kan inte göra allt...”: En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser angående den reviderade läroplanen för förskolan, med fokus på svenskt teckenspråk som ett nytt mål2019Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie undersöks förskollärares upplevelser av det svenska teckenspråket och deras tankar och känslor om den nya revideringen av läroplanen för förskolan. Förskollärare tar i större utsträckning på sig ett större ansvar än vad som skrivs fram i läroplanen. Därav är syftet med undersökningen att få fram förskollärarnas åsikter och inställning till läroplansmålet rörande det svenska teckenspråket utifrån deras livsvärld. Detta sätts i relation till deras nuvarande kompetenser i att möta den nya reviderade utgåvan av läroplanen. Det som undersöks i detta arbete är alltså hur förskollärare utifrån sin livsvärld beskriver sin upplevelse av teckenspråk samt hur de upplever att det nya målet med teckenspråk kommer inverka på deras yrkesutövande. Studien utgår från ett fenomenologiskt perspektiv och använder en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med fem deltagande förskollärare och intervjuerna har spelats in för att sedan transkriberas och analyseras. I resultatet framgår det att förskollärarna, oberoende av antal år ute i verksamheten, känner sig osäkra inför att bemöta det nya målet. En stor del av osäkerheten beror på bristen på utbildning och fortbildning under tiden på högskolan såväl som senare ute i arbetslivet. Det krävs mer forskning och delaktighet från fältet för att denna typ av revidering ska kunna bemötas med positivt engagemang istället för rädsla och oro.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 132.
  Avsharova, Sabina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Populistiska attityder i Europa Social Survey2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Populistiska krafter blir allt mer inflytelserika runt om i västvärlden, populism inklusive alla dess olika inriktningar får ett allt större stöd hos befolkningen sedan början på 2000-talet. Denna uppsats undersöker fyra förklaringsfaktorer som främjar populistiska attityder hos individer som ingår i Europa Social Survey data. Dessa faktorer grundas i Ronald Inglehart och Pippa Norris förklaringsmodeller och skapar underlag för studiens hypoteser. För att genomföra detta tillämpas kvantitativ forskningsstrategi med en deduktiv ansats. Indikatorer i analysen är sekundärdata från ESS som används för att summera ett populismindex och finna förklaringsvariabler. Syftet är att med hjälp av multipel regressionsanalys framställa vilka förklaringsfaktorer har en påverkan på populistiska attityder samt påvisa ett signifikant samband. Analysen framställer hur populistiska attityder ser ut bland studiens inkluderade länder, samt påvisar ett samband mellan populismindexet och utvalda förklaringsfaktorer. Resultatet visar att fyra förklaringsfaktorer som har inkluderats i studien har effekt på individers mottaglighet för populistiska attityder. Följaktligen redogörs att om individen är missnöjd med livet i sin helhet eller med vårdtjänsterna som finns i respektive land, kan det leda till att den är mer mottaglig för populistiska attityder än om den har låg utbildningsnivå eller tillhör den äldre generationen. Det innebär att studiens hypoteser som avser missnöje och individens bakgrundsfaktorer stämmer överens med Ingleharts och Norris förklaringsmodeller.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 133.
  Avén, Petter
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Anpassningar av godo: Dyslexi på gymnasiet: Att lära in och att lära ut2016Independent thesis Basic level (professional degree), 240 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 134.
  Avén, Petter
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Tänk om...: Attityder till kontrafaktisk historia och dess potential som verktyg i historieundervisningen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 135.
  Axelsson, Hanna
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Torstensson, Elias
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Digitala Artefakter: En litteraturstudie kring relevansen av digital kompetens samt lärares förhållningssätt till medierande artefakter som verktyg i mellan- och högstadie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 136.
  Axelsson, Lovisa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  De yngsta barnens introduktion i förskolan: Fyra modeller för arbete med anknytning och separation2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker hur olika modeller för introduktion av barn och deras föräldrar i förskolan ger förutsättningar för arbete med barnets anknytning till förskolläraren samt separation från föräldern. Fokus ligger på introduktionens längd samt graden av aktivitet hos föräldern under introduktionen. Vidare ges en inblick i begreppen anknytning, separation och föräldrasamverkan. Genom intervjuer med förskollärare ges en bild av hur de olika modellerna används i de representerade förskolorna och vilka för- respektive nackdelar de ser med de olika graderna av föräldrasamverkan vad gäller anknytning och separation samt hur lång tid de anser krävs för att skapa förutsättningar för barnens nya anknytning till förskolläraren samt hantera separationen från föräldern. Studien undersöker även hur föräldrar involveras i planeringen av introduktion samt hur arbetet med föräldrasamverkan fungerar tiden efter introduktionen. Syftet är att undersöka sex förskollärares erfarenhet av användning av olika modeller för introduktion, samt deras argument för att använda modellerna. Resultaten lyfter fram erfarenheter från samtliga arbetssätt och synliggör för- och nackdelar. Slutligen förs en diskussion om i vilken grad föräldrar bör medverka aktivt i barnets introduktion för att främja barnets anknytning till förskolläraren samt hantera separationen från föräldern, även här lyfts fram för- och nackdelar utifrån ett erfarenhetsperspektiv samt forskning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 137.
  Axelsson, Lovisa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  De yngsta barnens introduktion i förskolan: Fyra modeller för arbete med anknytning och separationIndependent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker hur olika modeller för introduktion av barn och deras föräldrar i förskolan ger förutsättningar för arbete med barnets anknytning till förskolläraren samt separation från föräldern. Fokus ligger på introduktionens längd samt graden av aktivitet hos föräldern underintroduktionen. Vidare ges en inblick i begreppen anknytning, separation och föräldrasamverkan. Genom intervjuer med förskollärare ges en bild av hur de olika modellerna används i de representerade förskolorna och vilka för- respektive nackdelar de ser med de olika graderna av föräldrasamverkan vad gäller anknytning och separation samt hur lång tid de anser krävs för att skapa förutsättningar för barnens nya anknytning till förskolläraren samt hantera separationen från föräldern. Studien undersöker även hur föräldrar involveras i planeringen av introduktion samt hur arbetet med föräldrasamverkan fungerar tiden efter introduktionen. Syftet är att undersöka sex förskollärares erfarenhet av användning av olika modeller för introduktion, samt deras argument för att använda modellerna. Resultaten lyfter fram erfarenheter från samtliga arbetssätt och synliggör för- ochnackdelar. Slutligen förs en diskussion om i vilken grad föräldrar bör medverka aktivt i barnets introduktion för att främja barnets anknytning till förskolläraren samt hantera separationen från föräldern, även här lyfts fram för- och nackdelar utifrån ett erfarenhetsperspektiv samt forskning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 138.
  Axenfalk, Paulina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Språkbruket och stigmatisering: En kvalitativ intervjuundersökning med personal på ungdomsmottagningar i Sverige2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie utreder huruvida stigmatisering har någon inverkan på vårt språkbruk i kommunikationssituationer som behandlar psykisk ohälsa och sexualitet, samt huruvida går att urskilja någon skillnad mellan olika grupper av ungdomar på ungdomsmottagningar i Sverige. Utredningen grundar sig på tio intervjuer med personal på vederbörande ungdomsmottagningar och deras upplevelser. Resultatet visar att språkbruket kan begränsas till följd av olika faktorer där stigmatisering utgör en, främst när ungdomen har annan kulturell bakgrund i vilken stigmatisering är vidare utbrett. Andra faktorer som påverkar språkbruket i kommunikationssituationerna är tillgång till kognitiv förmåga, generations- och åldersklyftor samt abstraktionsnivån hos vissa begrepp, som t.ex. ångest.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 139.
  Ayar, Ceren
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Abazaj, Eldina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Digitala verktyg som pedagogiskt stöd vid läs- och skrivinlärning2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 140.
  Aylar, Sedaghatalvar
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Rylko, Emilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  ”Det ska se fint ut när föräldrarna kommer”: En kvalitativ studie om dans i förskolan mellan modest barnkultur och marknadsorienterad populärkultur2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie fokuserar på dans som en estetisk uttrycksform. Studiens övergripande syfte är att skapa större förståelse för yngre barnens dansaktiviteter i förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Utifrån det blir vårt syfte att synliggöra de estetiska innehållen i yngre barns dansaktiviteter i förskolan. Därmed blir våra frågeställningar: vilka estetiska innehåll kännetecknar barns dansaktiviteter och vilka medierande handlingar och verktyg främjar barns dansaktiviteter? För att kunna besvara dessa frågor har vi använt oss av det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt eftersom den fokuserar på sociala och fysiska handlingar i samspel med omgivningen. Vidare genomfördes observationer och filminspelningar på tre olika förskolor på småbarnsavdelningar. Data analyserades sedan utifrån tre analyskategorier av estetiska innehåll: modesta estetiken, radikala estetiken och marknadsestetiken. Dessutom använde vi oss av två analysbegrepp, vilka är stöttning och mediering. Resultatet visar att i förskolan är det estetiska innehåll som är mest framträdande är den modesta estetiken. De verktyg som medierade till dans var projektor, bandspelare och bilder. De handlingar som medierade till dans var pedagogernas aktiva närvaro i form av dans, sång och stöttning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 141.
  Back, Emma
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Att skriva klart är inte förhandlingsbart: En klarspråksanalys på myndighetsblanketter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ämnar belysa de klarspråksproblem mellan myndighet och medborgare, i blanketter som kommunikationsmedel, som uppstår på grund av bristfälligt klarspråksarbete. Huvudfokus är klarspråk, men ett delfokus hamnar även på den typografiska delen av blanketterna som påverkar läsbarheten. Som metod används tre delundersökningar för att få tre olika vinklingar på klarspråk. Det visar sig att det finns stora skillnader avseende klarspråk för de olika myndigheterna, vilka man kan dra slutsatsen att det beror på myndigheternas auktoritära position och vem eller vilka blanketten har som målgrupp. Det visar sig även att det är tydliga skillnader mellan de myndigheter som har ett pågående klarspråksarbete och de som inte har det. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 142.
  Badelt, Mikaela
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Cinthio, Charlotte
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  “Du får också ge förslag, det är bara jag som sitter och tänker här.”: En kvalitativ studie om grupprocesser och roller2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det har observerats vid gruppbildning att det ofta är pedagogen som placerar eleverna i sina respektive grupper, utgångspunkten blir vilka elever som fungerar med varandra och ur en trygghetsaspekt. Detta beror på att man vill undvika uttalanden i gruppdiskussioner från eleverna så som citatet i titeln. När pedagogen känner sina elever placeras de ofta utifrån vem de fungerar med och inte fungerar med, detta kan leda till att eleverna hamnar i en uttråkningszon. De utmanas inte att lära sig arbeta och samtala med alla klasskamrater, utan blir bekväma och intar sina egna givna roller. Trots att pedagogen har en genomgång om hur samarbetet kan se ut i ett grupparbete visar det sig i gruppdiskussionerna att kommentarer kring utförandet av arbetet uttrycktes ändå. Läraren visar på så sätt en bild av en främmande värld om eleverna alltid får arbeta med de klasskamrater de känner sig trygga med. När eleverna sedan kommer ut i arbetslivet är det inte självklart att de får arbeta med dem de känner sig mest bekvämast med. Det är situationen som styr vilken roll individen intar när individen hamnar i en situation där den måste utföra ett grupparbete, och vilka olika roller som förekommer. Om eleverna har en förförståelse inom det område de arbetar med är chansen större att beteendet blir positivt och de kan slutföra uppgiften. De elever som inte har fått förutsättningar att utföra uppgiftenkanriskeraatthaettmernegativtbeteende. Derollerelevernatogsiganvarledaren, den som härmar eller passiva roller som accepterar svaret från den elev som oftast säger sig kunna, eller den som väljer att inte delta i diskussionen. Utifrån rollerna skapades grupprocesser där ledaren berättade hur uppgiften skulle utföras, när de ska avslutas och börja på ett annat begrepp och ifrågasätta andra svar. Interaktion och handledning visar att förberedelser och träning i helklass behövs för att eleverna ska få öva på sin sociala förmåga. Resultatet visar att det sker handledning mellan gruppmedlemmar och pedagogen genom att öppna frågor ställs. Den handledningen som sker är oftast mellan eleven som intagit ledarrollen och de passiva rollerna.

  Studien har gjort en kvalitativ analys vilket gjorde det möjligt att undersöka studiens syfte: att belysa pedagogers gruppbildning i undervisningen ur ett socialpsykologiskt perspektiv i ämnet svenska och hur beteenden hos elever framträder utifrån grupprocesser. Genom detta kunde vi besvara studiens frågeställning: hur framkommer vissa roller beroende på gruppbildning?

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 143.
  Badelt, Mikaela
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Cinthio, Charlotte
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Genrepedagogik och litteracitet: en litteraturöversikt för flerspråkiga elevers väg in i svenskundervisningen2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flerspråkiga elever har en längre startsträcka än enspråkiga elever, då de tar in kunskapsrelaterad information via sitt andraspråk. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad forskning säger om hur lärare kan få flerspråkiga elever i grundskolan att känna sig delaktiga och få utveckla sin begreppsförmåga i svenska genom undervisningsmetoder. Genom att besvara frågeställningarna: Hur kan lärare öka flerspråkiga elevers begreppsförmåga inom svenska genom användandet av undervisningsmetoderna genrepedagogik och litteracitet? På vilket sätt skapar litteracitet och genrepedagogik delaktighet i undervisningen för flerspråkiga elever?

  För att besvara frågeställningarna och uppnå studiens syfte har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga artiklar om delaktighet, genrepedagogik, litteracitet, flerspråkiga elever och begreppsförmåga. Resultat visar att flerspråkiga elevers begreppsförmåga inom svenska gynnas genom att läraren använder sig av genrepedagogik och litteracitet. Detta framkommer genom att forskning pekar på att genrepedagogik tillsammans med litteracitet ökar den sociala interaktionen, vilket medför att eleverna utbyter erfarenheter och tidigare kunskaper som ökar delaktigheten samt den språkliga utvecklingen. Forskningen visar även på att det sker ett meningsskapande när läraren använder sig av socialt stöd, bilder och symboler i sitt klassrum. Efter diskussioner kring vidare forskning kom vi fram till att det hade varit intressant att undersöka närmare vad forskning säger om att lyfta in modersmålsundervisningen i svenskämnet och hur det påverkar elevernas språkliga utveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 144.
  Bagavac, Ivan
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Berisha, Fatlind
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Undervisningsmetoder för ökad kommunikation i engelska som andra språk2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete är en kunskapsöversikt om hur lärare kan undervisa för att främja elevers vilja och mod att prata engelska i klassrummet. Syftet är med denna kunskapsöversikt att undersöka och redovisa undervisningsmetoder i engelska som andra språk med fokus på muntlig kommunikation. Syftet preciseras genom följande forskningsfråga – vilka metoder kan lärare använda sig av för att elever ska motiveras till att våga prata mer engelska i klassrummet? Det är sju artiklar från sök- och urvalsprocessen som ansågs vara relevanta för studien och som har granskats. Resultatet av vår kunskapsöversikt visar att det som främst påverkar undervisning och lärande är att skapa en miljö för kommunikation och vilja genom att motivera, att implementera engelska utanför klassrummet i lektionerna, estetiska undervisningsmetoder och användandet av teknik i lärande av engelska. Förslagsvis kan man vidare undersöka på vilka sätt dessa undervisningsmetoder kan användas. Hur mycket påverkar årskursen metodernas grundläggande utformning? Hur ska lärare implementera detta och på vilket sätt mäter vid om eleverna vågar prata mer engelska i klassrummet innan respektive efter implementeringen av undervisningsmetoderna? Detta är funderingar vi tar med oss.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 145.
  Balta, Natali
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Demokratiska medier?: En kvalitativ textanalys av nyhetsartiklar av fallet "Julia Caesar"2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen har studerat tio utvalda nyhetsartiklar från traditionella och alternativa medier i fallet Julia Caesar i relation till teorin om sju krav på journalistik i en demokrati. Frågeställningarna har varit: 1. Hur väl uppfylls varje krav i respektive nyhetsartikel? 2. Framgår någon skillnad mellan de traditionella och alternativa medierna i hur de förhåller sig till sju krav på journalistik i en demokrati och i sådana fall hur påvisas det? En kvalitativ textanalys med en hermeneutisk utgångspunkt tillämpas i uppsatsen. I analysen har citat valts ut för att påvisa varför ett krav uppfyllts eller inte. Resultatet av den här uppsatsen har visat att de traditionella medierna i en större utsträckning än de alternativa medierna uppfyller de sju kraven men att både de traditionella och alternativa medierna har en viktig roll i samhället, det gör det möjligt för medborgare att läsa olika åsikter kring samma nyhet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 146.
  Bartholdsson, Johanna
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  The Borders between the Historian and Those Whom She Studies2009In: Borders as Experience, Halmstad: Halmstad University , 2009, , p. 218p. 9-20Chapter in book (Refereed)
 • 147.
  Batory, Agnes
  et al.
  Central European University, Budapest, Hungary.
  Svensson, Sara
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS). Central European University, Budapest, Hungary.
  Regulating Collaboration: The Legal Framework of Collaborative Governance in Ten European Countries2019In: International Journal of Public Administration, ISSN 0190-0692, E-ISSN 1532-4265Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Many scholars have considered when and why collaboration between government agencies and societal actors occurs. This article argues that a simple but largely overlooked answer to these questions is that a formal legal or administrative requirement to do so is in place. Therefore, the objective is to substantiate whether there are legal requirements to collaborate and in what type of source and context this obligation applies in ten European countries. The main finding is that collaboration is underpinned by an extensive range of legal requirements in Europe, although imposing these requirements is generally not the main objective. © 2019 The Author(s).

 • 148.
  Beekhuis, Lovisa
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Melldén, Kajsa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Betydelsen av elevers lässtrategier i engelska som andra- och främmandespråk2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle är kunskaper inom det engelska språket en förutsättning för att kunna ta till oss information och kommunicera. Läsförståelse och lässtrategier är därmed viktigt för att eleverna ska kunna utvecklas till väl fungerande medborgare. I vår litteraturöversikt undersöker vi vilka lässtrategier eleverna använder för att skapa förståelse av läsning vid engelska som andra- och främmandespråk. Även eventuell utveckling av elevernas lässtrategier undersöks, samt vilken inverkan lärarnas interventioner av lässtrategier har på elevernas förståelse. Resultaten visar att där finns ett samband mellan elevernas ålder och deras användning av lässtrategier och att lärarnas interventioner har stor betydelse för elevernas användande av lässtrategier.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 149.
  Beglerli Hansen, Selin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  The Handmaid's Tale a dystopian novel: Simone DeBeauvoir's The Second Sex and Lois Tyson's Traditional Gender Roles2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 150.
  Beijer Brondén, Frida
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Schill, Anders
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Talking Solidarity and the Burden of Saving Lives: A Qualitative Case Study on the Common European Asylum System2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis examines the difficulties encountered in the process of establishing the CommonEuropean Asylum System, taken from a discursive perspective. The focus of the study isthreefold; why are specific issues highlighted by the European Union Member States, how isthe discursive conflict expressed within the discourse on CEAS, and what definitions ofsolidarity are promoted by the Member States. In purpose of addressing these focuses,discourse theory, issue salience and solidarity through burden sharing are used as theoreticalframework. By applying critical method and discourse analysis, this study has managed toestablish that the security issues are among the most highlighted, whereas the geographicallocation of a Member State seems to be an explanatory factor to a Member State’s specificemphasis. Regarding the discursive conflict, the definitions of the concepts mutual trust, fairdistribution and cooperation are especially contested. Furthermore, the external dimension ofsolidarity is proven to be the precedent definition of solidarity.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 101 - 150 of 2310
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf