hh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 336
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Alexandersson, Philip
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  da Silva Örlin, Erik
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  En fallstudie av visionsstyrningsmodellen i Halmstads kommun: - Ur ett New Public Management-teoretiskt perspektiv2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att utifrån ett New Public Management-perspektiv undersöka i vilken utsträckning visionsstyrningsmodellen i Halmstads kommun följer New Public Management och utifrån det undersöka vad det resulterat i. Uppsatsen grundar sig i en intervjumetod där ledande politiker och tjänstemän från kommunen intervjuats. Den teoretiska ansatsen utgörs av en New Public Management–teori grundad på olika dimensioner av New Public Management. Uppsatsens huvudsakliga empiriska material kommer från de intervjuer som genomförts. Det finns även ett brett och representativt material för New Public Management som främst presenteras som tidigare forskning. Uppsatsens resultat tyder på att visionsstyrningsmodellen inte entydigt följer ett New Public Management i alla indikatorer utifrån den teoretiska ansatsen. Det framgår dock tydligt att visionsstyrningsmodellen influeras av alla de New Public Management-teoretiska dimensionerna uppsatsen utgår från.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fallstudie av visionsstyrningsmodellen i Halmstads kommun, ur ett New Public Management-teoretiskt perspektiv
 • 2.
  Alexandersson, Robert
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Taiwan In Sino-American Relations: An Ontological Security Study2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to explain why China put so much emphasizes on the Taiwan issue in their relations with the U.S. This will be explored by looking at what elements are affecting the commitment to the Taiwan question in Sino-American relations and how this can be explained by using ontological terms such as "rooted identity" and "significant others". Two key elements has been identified to analyze this; victimization and legitimacy. To evaluate the subject two research questions will be used; how can legitimacy and victimization explain China’s commitment to the Taiwan question when it comes to Sino-American relations? What is the connection between legitimacy, victimization and the PRC’s rooted identity? Policy-statement and official documents will be used to sheed light on the Taiwan-questions affects on Sino-American relations from an ontological security theory perspective. The thesis will argue that the PRC’s early history has great effects on their commitment to this issue and that legitimacy and victimization is affecting China’s commitment to Taiwan to the extent that it cannot accept an independent Taiwan. Hence this issue will continue to have great impact on China’s foreign relations, especially with the U.S. However, despite strong rhetoric’s China does not necessarily need to achieve unification with Taiwan in the near future.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Al-Mofty, Chalang
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Svenska partiernas invandrarpolitiska åtgärder – assimilering eller integrering?: En undersökning om de fem äldsta partiernas idéer om invandrarpolitik från 1960- till 2010-talet2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe, analyze and compare the Left Party’s, the Social Democratic Party’s, the Liberal People’s Party’s and the Moderate Party’s ideas on immigration policy from 1960-2010. In this study the immigration policy program or party program was analyzed through idea analysis to find out what immigration policy interventions they have come with, and if they want to assimilate or integrate immigrants. Materials used for the study are the immigration policy programs and party programs. Even scientific journals and articles have been used, in both national and international level. An analysis instrument, by Carl Dahlström (2004), has been used in this study. In the analysis instrument the author mentions eleven (11) immigration policy interventions (6 integration and 5 assimilation meansures). The study concluded that the parties had different immigration policy interventions (assimilation and integration), but during certain periods of time, a number of parties had an equal number of interventions. Keywords: Immigration policy, integration policy, assimilation policy, party program, immigration policy program.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  D-uppsats. Svenska partiernas idéer om invandrarpolitik
 • 4.
  Andersson, Linus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Mainstream Coverage of Alternative Media2019Ingår i: Alternative Media Meets Mainstream Politics: Activist Nation Rising / [ed] Joshua D. Atkinson and Linda Kenix, Lanham, Maryland: Lexington Books, 2019, s. 143-158Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 5.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Graad, Stina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Skapandet av Vi och Dom: Identitetskonstruktioner inom EU:smigrationsdiskurs 2011-20162016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Globala konflikter har under 2010-talet utmanat den Europeiska Unionen på många sätt ochdärmed har migrationen blivit ett prioriterat område på den europeiska agendan. Dennauppsats studerar EU:s migrationsdiskurs under tidsperioden 2011-2016 för att analysera deneuropeiska identiteten och hur vi och dom konstrueras inom diskursen. Uppsatsen tar sinutgångspunkt i tidigare forskning inom området och de teoretiska och metodologiska ramverksom ligger till grund för uppsatsen. Studien bygger på en modernistisk identitetsteori medfokus på antagonism och utgår från diskursanalys som metodologiskt tillvägagångssätt medinfluenser från diskursteoretikerna Ernest Laclau och Chantal Mouffe samt av andradiskursiva analysmodeller. De empiriska materialet studeras i form av migrationspolitiskadokument från EU-kommissionen och analyseras utifrån teori och metod.Sammanfattningsvis avslutas studien med resultatet att EU inte konstruerar ett tydligt vi menatt det finns flertalet tydliga dom, där vissa ses som en tillgång för EU och andra somantagonister.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Andersson, Victor
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Tillit till Polisen: Individuella, Sociala eller Institutionella förklaringsfaktorer i de nordiska länderna och EU's medlemsländer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Polisen ar den organisation som i fredstider har mandat att uppratthalla ordningen i samhallet. Vad som paverkar tilliten till polisen ar viktigt att veta eftersom okad tillit ger polisen okade mojligheter att bekampa brott. Den okade globaliseringen och ett mer transnationellt samhalle kraver samarbete mellan olika landers polis for bekampning av brott. Denna studie ar kvantitativ och undersoker individuella, sociala och institutionella faktorer som paverkar tilliten till polisen i de nordiska landerna och EU’s medlemslander. Studien visar att tillit till polisen i de nordiska landerna och EU’s medlemslander till stor del paverkas av de politiska systemfaktorerna ”grad av demokrati” och ”det politiska systemets mojligheter till effektiva och tillforlitliga statliga institutioner”. De nordiska landerna och EU’s medlemslander bor darfor varna om den demokratiska utvecklingen samt se till att det politiska systemet mojliggor att statliga institutioner bedrivs effektivt och tillforlitligt for att oka tilliten till polisen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Angbo, Malin
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Deltagardemokratins förhinder: En fallstudie av det medborgerliga deltagandet i Framtid Oskarström2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En intensiv förändringsprocess har kunnat identifieras runt om i Sveriges kommuner där en rad reformer genomförts i syfte att skapa forum för ökat medborgerligt deltagande. Syftet är att på så vis stärka demokratin på lokal nivå. I Halmstads kommun arbetar man med medborgerligt deltagande i flera projekt, Framtid Oskarström är ett av dem. Det finns dock en spänning i debatten kring om den lokala demokratin stärks genom att arbeta med medborgerligt deltagande. Omfattande kritik har riktats mot det deltagardemokratiska idealet, ändå arbetar Sveriges kommuner intensivt med att öka det medborgerliga deltagandet i politiska projekt och processer mellan de allmänna valen.

  Denna uppsats har två stycken syften. För det första har nivån av medborgerligt deltagande i projektet Framtid Oskarström studerats och för det andra har utsagor om kritik mot det deltagardemokratiska idealet undersökts. Fem stycken intervjuer har genomförts och resultatet visar att nivån av medborgerligt deltagande i Framtid Oskarström är medverkande dialog och respondenternas utsagor om kritiken som riktats mot det deltagardemokratiska idealet visar att det finns kritik som respondenterna håller med om, och som de inte håller med om. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8. Angela, Moussallem
  Den latenta förbrytaren: En diskursanalys av hur ”invandraren” framställs i relation till brottslighet.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats syftar till att undersöka hur ”invandraren” i relation till brottslighet framställs i diskursen samt vilka premisser representationen vilar på. Metoden utgörs av en kvalitativ diskursanalys, diskursen utgörs av opinionsbildande texter i dags- och kvällstidningar. Det har framkommit ett antal olika konkurrerande diskurser som samspelar. Den dominerande diskurser består av en presumtiv hållning att kategorin ”invandrare” är mer kriminell än övriga kategorier. En annan konkurrerande representation är ”invandraren” som offer för främlingsfientlighet och en politiserad debatt, eller dålig socialpolitik. ”Invandraren” beskrivs i genomgående termer som offer för hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, fattigdom, isolering och dålig integrations- och migrationspolitik. Inte sällan förekom samtliga representationer tillsammans. Sättet att beskriva ”invandraren” som mer utsatt och i behov av ”vår” hjälp bidrar till en reducering av ”invandraren” som ständigt i behov av sociala åtgärder, detta i sin tur kan förväntas bidra till en bild av den framtida förbrytaren.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Aranda García, Jhonatan Andrés
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Libya, Syria and The Responsibilty to Protect:: A Case Study to determine what accounted for the different outcomes.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract:

  In 2011, the Libyan and Syrian crises caught the attention of the media and international society. Whereas the former reached a positive outcome in compliance with the application of the Responsibility to Protect norm, the latter continues to claim the lives of thousands of people to this day. Despite calls by the international community, China and Russia continue being an impediment for the adoption of measures in Syria in the name of the Responsibility to Protect. Their arguments are in line with the criticized Libyan intervention. Nevertheless, it is possible that the real reasons behind this shift of attitude from one crisis to another, are nothing more than a neo-realistic response to regional politics.

  Keywords:

  Libya, Syria, Responsibility to Protect (RtoP), Neo-realism, Social constructivism, China, Russia.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Bachelor Thesis
 • 10.
  Argento, Daniela
  et al.
  Department of Business and Social Studies, University of Siena, Siena, Italy.
  Grossi, Giuseppe
  Department of Business and Social Studies, University of Siena, Siena, Italy.
  Tagesson, Torbjörn
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Collin, Sven-Olof
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  The ‘externalisation’ of local public service delivery: experience in Italy and Sweden2010Ingår i: International Journal of Public Policy, ISSN 1740-0600, E-ISSN 1740-0619, Vol. 5, nr 1, s. 41-56Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In recent years, the local government sector in European countries has undergone important changes involving, among other things, the externalisation of local public service provision through various forms of corporatisation, public-public collaboration, public-private partnerships and contracting out. An important consequence of these institutional changes has been the recasting of local governance systems through the need for increased cooperation between public and private actors. This article addresses these matters with comparative reference to the experience in Italy and Sweden. In doing so, it considers local governments in their constitutional and legal contexts, leading to more detailed discussions of their externalisation initiatives and resultant organisational forms and governance arrangements. Issues of ownership have been important concerning the significance of 'community' and 'place' in the management of public affairs. © 2010 Inderscience Enterprises Ltd.

 • 11.
  Arvidsson, Jessica
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Staland Nyman, Carin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Widén, Stephen
  Örebro universitet, Örebro, Sverige.
  Tideman, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Sysselsättning för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning – boendegeografiska skillnader2016Ingår i: Tidsskrift for velferdsforskning, ISSN 0809-2052, E-ISSN 2464-3076, Vol. 19, nr 3, s. 241-260Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I länder med starkt decentraliserat ansvar för välfärdstjänster kan skillnader mellan kommuner och regioner förväntas. I artikeln studeras om, och iså fall hur, efter(sär)gymnasial sysselsättning bland personer med intellektuell funktionsnedsättning varierar beroende på i vilken kommungrupp eller geografisk region de bor. Analyserna baseras på data från ett unikt register som inkluderar 12 269 avgångselever från gymnasiesärskolan i Sverige från åren 2001–2011.

  Resultaten visar att kommungrupp och region har en viss oberoende effekt på typ av efter(sär)gymnasial sysselsättning samt att andelen flyttningar överkommungränser som företas i studiepopulationen är få.

  Slutsatsen är att boendegeografiska variationer, som identifierats i andra delar av det svenska välfärdssystemet, också i viss utsträckning gäller efter(sär)gymnasial sysselsättning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Avsharova, Sabina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Populistiska attityder i Europa Social Survey2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Populistiska krafter blir allt mer inflytelserika runt om i västvärlden, populism inklusive alla dess olika inriktningar får ett allt större stöd hos befolkningen sedan början på 2000-talet. Denna uppsats undersöker fyra förklaringsfaktorer som främjar populistiska attityder hos individer som ingår i Europa Social Survey data. Dessa faktorer grundas i Ronald Inglehart och Pippa Norris förklaringsmodeller och skapar underlag för studiens hypoteser. För att genomföra detta tillämpas kvantitativ forskningsstrategi med en deduktiv ansats. Indikatorer i analysen är sekundärdata från ESS som används för att summera ett populismindex och finna förklaringsvariabler. Syftet är att med hjälp av multipel regressionsanalys framställa vilka förklaringsfaktorer har en påverkan på populistiska attityder samt påvisa ett signifikant samband. Analysen framställer hur populistiska attityder ser ut bland studiens inkluderade länder, samt påvisar ett samband mellan populismindexet och utvalda förklaringsfaktorer. Resultatet visar att fyra förklaringsfaktorer som har inkluderats i studien har effekt på individers mottaglighet för populistiska attityder. Följaktligen redogörs att om individen är missnöjd med livet i sin helhet eller med vårdtjänsterna som finns i respektive land, kan det leda till att den är mer mottaglig för populistiska attityder än om den har låg utbildningsnivå eller tillhör den äldre generationen. Det innebär att studiens hypoteser som avser missnöje och individens bakgrundsfaktorer stämmer överens med Ingleharts och Norris förklaringsmodeller.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Balta, Natali
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Demokratiska medier?: En kvalitativ textanalys av nyhetsartiklar av fallet "Julia Caesar"2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen har studerat tio utvalda nyhetsartiklar från traditionella och alternativa medier i fallet Julia Caesar i relation till teorin om sju krav på journalistik i en demokrati. Frågeställningarna har varit: 1. Hur väl uppfylls varje krav i respektive nyhetsartikel? 2. Framgår någon skillnad mellan de traditionella och alternativa medierna i hur de förhåller sig till sju krav på journalistik i en demokrati och i sådana fall hur påvisas det? En kvalitativ textanalys med en hermeneutisk utgångspunkt tillämpas i uppsatsen. I analysen har citat valts ut för att påvisa varför ett krav uppfyllts eller inte. Resultatet av den här uppsatsen har visat att de traditionella medierna i en större utsträckning än de alternativa medierna uppfyller de sju kraven men att både de traditionella och alternativa medierna har en viktig roll i samhället, det gör det möjligt för medborgare att läsa olika åsikter kring samma nyhet. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14. Batory, Agnes
  et al.
  Svensson, Sara
  The fuzzy concept of collaborative governance: A systematic review of the state of the art2019Ingår i: Central European Journal of Public Policy, ISSN 1802-4866, E-ISSN 1802-4866, Vol. 13, nr 2, s. 28-39Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article contributes to the consolidation and synthesis of scholarship on collaborative governance by expanding our knowledge of how the term is used in the academic literature and policy documents in a range of European countries. It adds value to the existing reviews of the field by conducting a systematic literature review on a corpus of over 700 article abstracts and a traditional literature review identifying five key analytical dimensions. The article also provides an exploratory analysis of grey literature hitherto outside the purview of researchers and considers the linguistic and cultural connotations that alter the meaning of the term when translated into new contexts in ten EU/EFTA countries. Findings indicate heterogeneity and fuzziness in the way the concept is used. The article argues that explicit positions with respect to five main analytical dimensions and taking into account the national connotations that the term carries across political systems would inject more clarity into the academic discourse. This, in turn, will help policymakers to make informed use of the concept, especially in multi-national policy-making arenas. © 2019 Agnes Batory et al., published by Sciendo 2019.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Beijer Brondén, Frida
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Schill, Anders
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Talking Solidarity and the Burden of Saving Lives: A Qualitative Case Study on the Common European Asylum System2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis examines the difficulties encountered in the process of establishing the CommonEuropean Asylum System, taken from a discursive perspective. The focus of the study isthreefold; why are specific issues highlighted by the European Union Member States, how isthe discursive conflict expressed within the discourse on CEAS, and what definitions ofsolidarity are promoted by the Member States. In purpose of addressing these focuses,discourse theory, issue salience and solidarity through burden sharing are used as theoreticalframework. By applying critical method and discourse analysis, this study has managed toestablish that the security issues are among the most highlighted, whereas the geographicallocation of a Member State seems to be an explanatory factor to a Member State’s specificemphasis. Regarding the discursive conflict, the definitions of the concepts mutual trust, fairdistribution and cooperation are especially contested. Furthermore, the external dimension ofsolidarity is proven to be the precedent definition of solidarity.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Bengtsson, Hans
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Centrum för studier av politik, kommunikation och medier (CPKM).
  Offentlig förvaltning: Att arbeta i demokratins tjänst2010Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Boken ger en överblick över organiseringen och den diskussion och problematik som präglar politik och förvaltning i ett pluralistiskt modernt samhälle. Frågan är t.ex. hur enskilda individers och gruppers behov av frihet och självbestämmande kan förenas med behovet av ömsesidiga hänsynstaganden och gemensamma, kollektiva angelägenheter i en demokrati. Att arbeta i politiskt styrd verksamhet innebär att man möter både praktiska och etiska problem som skall lösas i samråd med många andra inblandade aktörer. I ett avslutande kapitel i boken behandlas därför etiska frågeställningar som präglar den offentliga förvaltningen.

 • 17.
  Bengtsson, Hans
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Centrum för studier av politik, kommunikation och medier (CPKM).
  Varför blir det inte som vi har bestämt?: Om implementeringen av en social reform2008Ingår i: Demokrati och makt: Vänbok till Lennart Lundquist / [ed] Stubbergaard, Ylva & Hall, Patrik, Lund: Statsvetenskaplig tidskrift , 2008, s. 117-143Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Implementering av politiska reformer berör centrala statsvetenskapliga problemområden. I artikeln diskuteras, med erfarenheterna från implementeringen på lokal nivå av rättighetslagen LSS, möjligheter och hinder att via sociala reformer skapa rättvisa levnadsvillkor för personer med omfattande funktionshinder.

 • 18.
  Bengtsson, Tobias
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Niima, Sara
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Rumsliga analyser av protester: En studie av eventuella spridningseffekter bland protester i Afrika under åren 1997-20152018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med denna underökning ville vi pröva en hypotes om att antalet proteser i ett givet land i Af- rika påverkar antalet protester i angränsande länder, det vill säga en analys om geografisk när- het påverkar antalet protester i grannländerna mellan åren 1997 – 2015. Tidigare studier av exempelvis Arabiska våren har nämnt internetanvändning som en tänkbar faktor vid sprid- ningen av protester. För att ytterligare pröva uppkomsten av den typen av sociala fenomen använde vi i första steget en metod som mäter en variabels påverkan på sina geografiska grannar. Resultatet visade ett svagt stöd för att geografisk närhet påverkar antalet protester i länder i Afrika under åren 2000 och 2006, men i efterföljande steg kunde vi inte hitta något stöd för att våra övriga utvalda förklaringsvariabler (demokratisering, internetanvändning, BNP, korruptionsindex samt populationsnivå) samverkade under dessa år. Detta antyder att metoden i sig fortfarande kan vara användningsbar, men att vi helt enkelt inte valde ut rätt samverkande variabler i vårt test.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Bergsten, Hanna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  A matter of equality, religion or politics?: The proliferation of same-sex marriage legislationamong the member states in the European Union2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis has investigated the effect of political influence, religious denomination, and level of equality regarding same-sex marriage legislation among the 28 member states of the European Union (EU). Furthermore, prior research has been related to the topics: same-sex marriage cases within the EU court, religious influence on approval of homosexuality, Conservative, Liberal, and Social democratic ideas regarding same-sex marriage and research about Feminism and equality. It has used a quantitative, comparative, and causal analysis to test the six hypotheses by using Cox Regression.

  The thesis has concluded that religious influence had a negativeeffect on the same-sex marriage legislation, disregarding denomination, and the level of social cohesion and equality had a positive effect on the legislation. Additionally, the result has shown that among the member states of the EU, the phenomenon of same-sex marriage was not a politically polarised, but that there were rather possible other variables not included in the analysis that could explain why half of the member states have legislated same-sex marriage. However, the predicted hazard rate of no legislation has increased and if the trend would continue there could possibly be a consensus among the members of the EU in the future.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Björk, Peter
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR), Studier om lärande och utbildningsrelationer (SOLUR).
  Regional samverkan för distansstudier i Entreprenörsregionen: En utvärdering av flexibelt lärande och entreprenörskap2005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar resultatet från en utvärdering av projektet "Regional samverkan för distansstudier i Entreprenörsregionen" som, med stöd av Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande (CFL), pågick mellan våren 2003 och våren 2005. Utvärderingen genomfördes inom ramen för ämnet Statsvetenskap vid Sektionen för Hälsa och Samhälle på Högskolan i Halmstad, på uppdrag av projektets ledare vid Entreprenörsregionen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Borglin, Charlotta
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  När smarta människor blir dumma: En studie av funktionell dumhet på Högskolan i Halmstad2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en studie av funktionell dumhet på Högskolan i Halmstad. Studien bygger på sju intervjuer av anställda på högskolan som sedan analyserats och placerats i ett schema för funktionell dumhet. Intervjuerna, som gjordes med både chefer och ”vanliga” anställda gjorde det möjligt att konstatera att funktionell dumhet är ett fenomen som har tydliga tendenser och i vissa fall finns på Högskolan i Halmstad. I de flesta fall var chefer och anställda överens om var funktionell dumhet kan synas, medan de i vissa fall hade skilda åsikter. Resultaten presenteras genom tydliga tabeller och tillhörande motivering och kommentarer. Det faktum att den funktionella dumheten syns på organisationen påvisar att Alvesson och Spicers teori om fenomenet är värd att undersöka vidare, på olika sorters organisationer, inte bara på statliga myndigheter. Även om författarna själva menar att detta fenomen finns på alla organisationer, så ger denna undersökning en konkret bild med riktiga situationer tagna från intervjupersonernas upplevelser. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Borovic, Valeria
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Demokratin i skymundan av filterbubblan: En kvalitativ innehållsanalys kring filterbubblor och deltagardemokrati2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis is about the phenomenon filter bubble and how it affects the participant democracy. The purpose of this thesis is to analyze how participant democracy is presented together with the filter bubbles in articles of filter bubbles. The questions that is answered inthis thesis is: In which way is filter bubble described in the Swedish newspapers “Dagens Nyheter” and “Svenska Dagbladet”? How is participant democracy presented in relation tofilter bubbles? The results show us that the Swedish newspapers DN and SvD is presenting the filter bubbles in their articles and has different arguments that goes within the participant democracy.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Brönmark Riex, Emma
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Karlsson, Elizabeth
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Lost In Translation: Betydelsen av Kultur utifrån Nationalitet, Lingvistik samt Organisation i Multinationella Team2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  As a result of globalization, multinational teams are being more frequently used in today´s businesses. This specific type of team can be described as heterogeneous when it comes to nationality and linguistics. The aim of this study was to explore the concept of multinational teams. This was made using culture as a main concept, and nationality, linguistics, and organizational culture in order to describe it. We intended to say something about how this type of team´s efficiency; when it comes to satisfaction and performance; was affected by national and linguistic heterogeneity within the team. While analyzing differences between the teams’ efficiency when it comes to satisfaction and performance, we also intended to say something about how organizational culture can affect this.

  This study was made by using a qualitative approach, with focus on a deductive way of doing it. Four different case studies were conducted in order to support this study. A total of seven different respondents where used in this study and their narratives are together with the theoretical framework the basis for this study´s analysis and conclusions.

  This study reveals that perceived efficiency when it comes to satisfaction and performance can be affected by national and linguistic heterogeneity among team members in multinational teams. It also suggests that organizational culture can be used in order to overshadow these differences among team members, and that this in turn affects the perceived efficiency. A straightforward answer regarding nationality, linguistic, and organizational culture´s influence on multinational team´s efficiency, was never given from the case studies. Instead, this seemed to vary from case to case. Two extremes were yet to be found. When nationality and linguistic heterogeneity were easy to observe, low efficiency was perceived in the multinational team. In contrast, when organizational culture was easy to observe, high efficiency was perceived within the multinational team. This suggests that organizational culture can override national and linguistic heterogeneity when it comes to creating high performance and satisfaction among members of multinational teams.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Lost in Translation
 • 24.
  Bukvic, Enisa
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Rashid, Zhale
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Implementeringsprocessen i en extraordinär situation: En fallstudie om kommunala verksamheters förutsättningar för implementering av de lagar som berör ensamkommande barn2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att analysera förutsättningarna för implementeringsprocessen när det gäller de lagar som berör ensamkommande barn, i och med den extraordinära situation som den markanta ökningen av denna grupp gett upphov till. Syftet och tillhörande frågor besvaras genom att urskilja om de kommunala verksamheterna i Halmstad, som valts utifrån ett målinriktat urval, förstår, kan och vill implementera dem. Genom en semistrukturerad intervjumetod besvaras tre bifrågeställningar som utgår från Lundquist och Vedungs teoretiska implementeringsvillkor: om tjänstemännen (1) förstår, (2) kan och (3) vill implementera lagarna i arbetet. Detta i sin tur besvarar huvudfrågeställningen: har Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Överförmyndarförvaltningen och Socialförvaltningen, i takt med den extraordinära situation som uppkommit, förutsättningarna som krävs för att implementera lagarna i arbetet? Rättsreglerna som skulle implementeras var Lag om mottagande av asylsökande, Lag om god man för ensamkommande barn och Socialtjänstlagen. Resultatet påvisar att förutsättningarna för implementeringen saknades. Tjänstemännen kunde, ville och förstod inte hur lagarna skulle tillämpas i enlighet med beslutsfattarnas intentioner. Skälet grundar sig i den markanta ökningen av ensamkommande barn. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Börjesson, Emma
  Högskolan i Halmstad. Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Hälsoteknik: Ett tillväxtområde och innovationssystem med gränsöverskridande potential utifrån ett genusperspektiv?2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Innovationer och innovationssystem har på senare tid fått en allt viktigare roll i synen på vad somfrämjar ekonomisk tillväxt och regional utveckling. Forskning visar att statliga satsningar inominnovationspolitiken uppvisar ett prioriteringsmönster där kön synes vara en organiserandeprincip. Tekniktunga branscher som främst sysselsätter män som anställda får majoriteten av demedel som delas ut för att stödja och utveckla innovativa processer . I Halland är Hälsoteknik etts.k. prioriterat tillväxtområde och därmed mottagare av dessa medel. Hälsoteknik har somområde en potential att vara gränsöverskridande då det sammanför mansdominerade branschermed könsbalanserade och kvinnodominerade branscher. Uppsatsen studerar om tillväxtområdetoch innovationssystemet hälsoteknik utmanar de dualistiska genuskonstruktioner som forskningvisat att den svenska innovationspolitiken bygger på, samt visar på genusperspektivets relevans iatt synliggöra obalanser i strukturer som kan verka tillväxthämmande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Hälsoteknik
 • 26.
  Chen, Weirun
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  The People's Republic of China's foreign policy towards the Democratic People's Republic of Korea: From issue areas of the nuclear weapon, the possible reunification of two Koreas and the changed lesadership in the Democratic People's Republic of Korea2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this research is to analyze the People’s Republic of China’s foreign policy towards the Democratic People’s Republic of Korea.

  In order to analyze the People’s Republic of China’s foreign policy towards the Democratic People’s Republic of Korea, the author will take advantage of the constructivist approach and from that view the author will give the three specific issue areas to look at the People’s Republic of China’s foreign policy towards the Democratic People’s Republic of Korea, the nuclear weapon program, the possible reunification of two Koreas, the changed leadership in North Korea, respectively. Through these three specific issue areas, we can go tohave a general understanding about what is the People’s Republic of China’s governments’foreign policy towards the Democratic People’s Republic of Korea. 

  The conclusion will be made on the basis of the three specific events and through that we can realize and conclude the standpoints of the People’s Republic of China’s foreign policy on the Democratic People’s Republic of Korea.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Chung, Hsien-Yu
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för studier av politik, kommunikation och medier (CPKM).
  Taiwan’s Public Diplomacy and Mega-event: An Analysis of Foreign News Reports of the World Games 2009 Kaohsiung2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis, as a case study, focuses on the perspective of foreign news reports on Taiwan’s first time hosting an international multi-sport event, the World Games 2009 in its biggest port city Kaohsiung. The World Games 2009 Kaohsiung, the significant Olympic type mega-event as to Taiwan, is applied as the approach to public diplomacy and soft power for the purpose of expanding Taiwan’s international space. It is expected to raise publicity and mass media exposure to boost Taiwan’s international profile and spur its tourism industry. From Taiwan’s image-marketing strategy, practices to foreign news reports, it outweighs to study foreign media’s reflection on Taiwan and the World Games 2009 as the important evaluation on the mega-event as a whole. This thesis attempts to answer two research questions: How was the World Games 2009 Kaohsiung reported by the foreign media? Did hosting the World Games improve Taiwan’s image? It presents the results and perspectives of foreign news reports by qualitative methods: case study and discourse analysis of online-English news reports and some quantitative methods applied on data. It combines news reports study with theory, model of public diplomacy, mega-event and expected-model. Within 101 pieces of online-English news found related to the World Games 2009, it unveils fruitful results such as the failure of interpreting the core story (Taiwan’s images and values) by foreign media during the sporting extravaganza, and it echoes Rivenburgh (2004)’s three viewpoints toward the Olympic type event (intercultural challenges, less news about host country’s culture and dramatic news). By the amount of news and the absence of foreign media on the press conference indicates that foreign media did not pay much attention to the World Games and Taiwan. In spite of reporting the sports and games, other major topics of reports were Taiwan’s hosting the event, the greenest solar-powered stadium designed by Japanese, Toyo Ito, Chu Chen’s promotion itinerary to Beijing and China’s absence on the opening and closing ceremony which triggered foreign media’s great concern.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Collin, Sven-Olof Yrjö
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Tagesson, Torbjörn
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Governance strategies in local government: a study of the governance of municipal corporations in a Swedish municipality2010Ingår i: International Journal of Public Policy, ISSN 1740-0600, E-ISSN 1740-0619, Vol. 5, nr 4, s. 373-389Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Municipal corporations can be seen as a method of disintegrating municipal operations, but retaining control through those corporations. We assume that the municipal influence of the corporation can be described through the concept of governance strategy. Through a case study of seven corporations in one Swedish municipality, we found that emphasis was put on corporate strategy as a governance mechanism and that the board only retained a latent capacity. Furthermore, financial control and executive compensation were hardly ever used as governance mechanisms, which led us to formulate the ’chamber concert’ hypothesis: the use of governance mechanisms is influenced by traditions, norms, knowledge and governance needs. Copyright © 2010 Inderscience Enterprises Ltd.

 • 29.
  Cregård, Anna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS). Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Inter-occupational cooperation and boundary work in the hospital setting2018Ingår i: Journal of Health Organisation & Management, ISSN 1477-7266, E-ISSN 1758-7247, Vol. 32, nr 5, s. 658-673Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this paper is to add a little piece to the research on boundary work and inter-occupational cooperation by addressing two questions: how do actors perform boundary work in an inter-occupational cooperation project that seeks to improve the personnel health work in a hospital setting? What impact does the boundary work have on such cooperation in the personnel health project?

  Design/methodology/approach: The study is based on individual, in-depth interviews and participative observations of focus group discussions conducted at a regional municipal organization in Sweden. Respondents are hospital line managers, experts and strategists in the HR departments, and experts from the internal occupational health service.

  Findings: The concepts on boundary work, which include closing/opening boundary strategies, provide the framework for the empirical illustrations. The cooperation runs smoothly in the rehabilitation work because of an agreed upon process in which the professionals’ jurisdictions are preserved through closing strategies. Illness prevention and health promotion are not areas of inter-occupational cooperation because the stronger actors use closing strategies. While the weaker actors, who try to cooperate, use opening boundary strategies in these areas, they are excluded or marginalized.

  Research limitations/implications: The empirical investigation concerns one cooperation project and was completed at one data collection point.

  Originality/value: No similar study of boundary work and inter-occupational cooperation in a hospital setting is available despite the frequency of this professional group configuration in practice. A more inclusive concept of professionalism may facilitate the study of boundary work and inter-occupational cooperation among actors with different professional authority. © Emerald Publishing Limited 2018

 • 30.
  Cregård, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS). Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Berntson, ErikStockholms universitet, Stockholm, Sverige.Tengblad, StefanHögskolan i Skövde, Skövde, Sverige.
  Att leda i en komplex organisation: Utmaningar och nya perspektiv för chefer i offentlig verksamhet2018Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 31.
  Cregård, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS). Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Berntson, Erik
  Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Tengblad, Stefan
  Högskolan i Skövde, Skövde, Sverige.
  Andersson, Pia
  Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Lindgren, Hans
  Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  En introduktion till ledarskap och organisatorisk komplexitet2018Ingår i: Att leda i en komplex organisation: Utmaningar och nya perspektiv för chefer i offentlig verksamhet / [ed] Anna Cregård, Erik Berntson & Stefan Tengblad, Stockholm: Natur och kultur, 2018, s. 9-21Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 32.
  Cregård, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS). Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Skövde, Sverige.
  Chefskap i professionella organisationer: Läkare som chefer2018Ingår i: Att leda i en komplex organisation: Utmaningar och nya perspektiv för chefer i offentlig verksamhet / [ed] Anna Cregård, Erik Berntson & Stefan Tengblad, Stockholm: Natur och kultur, 2018, s. 71-84Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 33.
  Cregård, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS). Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Forsberg, Tina
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Berntson, Erik
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Models for cooperation between line-managers and techno structure experts: creating value and professionalization in local government2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In recent years the number of people working within the techno structure in public sector organizations has increased, for example within human resource, communication, financial control, and general administration, just as Mintzberg (1993) foresaw already in the beginning of the 1980’s[1]. Many of these occupations have initiated a professionalization process, which among other things has resulted in an increased focus on developing the profession itself, strengthening boundaries towards other occupations and functions, and elevating the jurisdiction. For example within local government human resource and communication functions the jurisdictional claim has been transferred from the operative, hands-on work to more strategic work and in partnership with strategic management[2]. The techno structure experts can be described as more professional, more knowledgeable and highly skilled, but also more detached from the everyday work of civil servants and operative managers trying to execute the public organization’s mission, hence creating public value.

  Professionalization within the local governments’ techno structure is theoretically interesting. For example there is a matter of gender, since women mostly inhabit the techno structure functions. It is also interesting from a cooperation and boundary work point of view, since different models of cooperation contain different logics of negotiations, conflict and agreements. And cooperation is hard to achieve, since that requires actual prioritization and redistribution of resources[3]. In this study our aim is to develop knowledge on cooperation models between the techno structure experts and line-managers in order to create sustainable and healthy organizing that can foster public value creation. Following Zhou, et al.[4] inter-occupational cooperation is defined here as working together across boundaries in order to achieve common goals, emphasizing the multi-actor and multi-occupational relationships.

  In order to investigate the content and effects of different models of cooperation we have conducted case studies in three Swedish local governments, including focus group interviews, survey data and secondary sources. We have also re-analyzed both survey data and interview data from our previous investigations on related issues in local governments.

  We present three analytical models of cooperation between line-managers and techno structure experts, derived from the empirical investigation. The three models are built up by different logics, and hence create different levels of value to the public organization and common good on the one hand, and to the different functions and professions involved on the other hand. The models may be used as analytical tools for empirical and normative work for the development of the public organization, but also as a foundation for adding a little piece of the theoretical puzzle of how to create cooperation and value within local government organizations. 

    

  [1] Mintzberg, H. (1993). Structure in fives: Designing effective organizations. Prentice-Hall, Inc. 

  [2] Condrey, S.E. (2015). Public Human Resource Management: How We Get Where We are Today. Riccucci, N. M. (ed) Public Personnel Management. 1-13. Routledge. 

  [3] Ashkenas, R. (2015). There’s a Difference Between Cooperation and Collaboration. Harvard Business Review, April 20, 1-6. 

  [4] Zhou, J., et al. (2014). Making collaborators happy: The outcome priming effect in integrative negotiation. Public Personnel Management, 43(3), 290-300.

 • 34. Cregård, Anna
  et al.
  Sobis, Iwona
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Dissemination of Environmental Information and its Effects on Stakeholders’ Decision-Making: A Comparative Study between Swedish and Polish Municipalities2017Ingår i: NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, ISSN 1337-9038, E-ISSN 1338-4309, Vol. 10, nr 2, s. 9-47Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  According to Action Agenda 21, which was adopted at the Rio Conference in 1992, sustainable development is a major objective for local and global development. Economic growth, good living conditions, and protection of the earth’s natural environment are important to all people in the world. This article focuses on one aspect of sustainable development, i.e. on environmental sustainability. Research shows that local government can take a leading position in protecting the natural environment and disseminating information on it among stakeholders. However, our knowledge about the dissemination of environmental information practices among stakeholders is limited. The purpose of this research is to fill a gap in current knowledge, to describe and compare the practical work with dissemination of such information among stakeholders in Swedish and Polish municipalities. The questions to be answered are: What environmental information is collected and produced by the local government? At what stakeholders is such information targeted? and What effects does it have on decision-making by stakeholders in the investigated municipalities? The study is based on state regulations, the homepages of municipal offices, and policy documents, official reports, and semi-structured interviews with key managers responsible for the protection of the natural environment in the studied municipalities. Data were collected from late 2015 to early 2017. This research indicates that dissemination of environmental information has a positive effect on the decision-making of internal stakeholders. In both countries, the municipal authorities follow the EU recommendations, resulting in innovative work and growing environmental awareness among the municipal authorities, the residents, and other stakeholders. Improvement of the natural environment is perceived as “a must” for the future. Nonetheless, especially larger municipalities face challenges because the production and dissemination of environmental information is time-consuming. In the long run, however, surprisingly positive effects on the local protection of the natural environment appear.

 • 35.
  Cregård, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS). Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Solli, Rolf
  University of Borås, Borås, Sweden.
  Top managerial role in transition – or not? Trajectories during 20 years in Swedish local government2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The top municipal managers – the CEOs – hold an important role in the Swedish municipalities. He or she is the highest non-politically appointed official, in charge of the administration. Often the position has ensured stability in municipalities with high turnover on politicians and changing political majority, and with the position also comes a comprehensive and professional bureaucracy. The municipal services are extensive in Sweden, and are characterized by high competence, independence from state intervention and a wide-ranging scope. Politics and management usually work close to each other. However, this makes the position of the municipal CEO both influential and difficult, as she or he moves in and between major political issues but always has to be perceived as apolitical and objective. The position is formally unregulated and is often described in terms of understanding and making sense about a golden interface. In this paper we analyze the past, present and the future of Swedish municipal administrative governance based on the perspective of the municipal CEO. We also discuss effects of the development of the role and its performance. We conclude by suggesting how the role - and thus also part of the municipal governance - could develop in the future.

  Two theoretical frameworks form the basis of our studies. Institutional theory forms the basis for analyzing path dependencies and change. Theoretical concepts of leadership form the basis for studying the managerial role of the municipal CEO. The framework provides the starting point for our operationalization of questions to a questionnaire sent to all Swedish municipal CEOs every five years for a 20-year period (a total of five times starting in 1995). In addition to the survey data, we use longitudinally collected interview data as well as secondary sources.

  Our investigations reveal that the municipal CEO holds his or her position in a shorter period (increased turnover) grows older and the proportion of women is increasing rapidly and steadily. The CEO puts less emphasis on economic crisis management, but puts more emphasis on ensuring compliance with rules, giving politicians advice and planning for regional development with other municipalities’ CEO. Comparing to other countries' corresponding positions, we notice that the Swedish municipal CEO has much in common with Northern Europe's local administrations, but not with Southern Europe's countries or Great Britain. The leadership style is more participatory than authoritative even if this changes slightly over the years. The CEOs describe their role as difficult, especially in relation to the political level. The changes in the role during the investigated 20 years suggest there are at least three trajectories to choose from in the future: 1) to become increasingly political (and perhaps even politically appointed), 2) to be clearly separated from the political level through increased formal regulation, or 3) to support continued informal interpreting of the mystic and undefined golden interface.

 • 36.
  Dagård, Ulrika
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Samstyret kring naturum på Koster: En fallstudie om medborgerligt deltagande2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande uppsats är att utifrån ett teoretiskt och begreppsmässigt ramverk, bestående av en diskussion kring demokratiteori, governance, samstyre och deltagande, att genomföra en analys av samstyret i naturumprocessen. Förloppet kring naturum utgjorde en betydande del i processen kring bildandet av Kosterhavets nationalpark. Karaktäristiskt för naturums samstyre har varit att företrädare för myndigheter från nationell, regional och kommunal nivå har styrt och samarbetat tillsammans med företrädare från lokal nivå. De aktörer som har ingått i samstyret har varit Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Västra Götaland, Strömstads kommun, Kosternämnden och helårs- och delårsboende kosterbor. Fokus finns framförallt på medborgarnas och Kosternämndens deltagande. Kosternämnden är en partiopolitisk nämnd och ett deltagardemokratiskt forum som har bildats på Kosteröarna i Strömstads kommun i norra Bohuslän. Samstyret analyseras med hjälp av en analysmodell som har konstruerats med utgångspunkt från det teoretiska ramverket. Det metodologiska tillvägagångssättet har inneburit att naturumprocessen har spårats bakåt och kartlagts med hjälp av intervjuer med de aktörer som har varit involverade i samstyret. En dokumentanalys har genomförts av dokument från myndigheter, från Strömstads kommun, från Kosternämnden, från olika webbsidor och från Strömstads Tidning.

  Resultaten visar att naturums samstyre har varit funktionellt på ett övergripande plan. Likväl har legitimitets- och förtroendekriser kunnat identifieras som går att härleda till beslutsprocessens utformning och de lokala aktörernas, Kosternämndens och helårs- och delårsboendes kosterbors, deltagande. För att bedriva samstyresprocesser krävs resurser, processledning och kommunikations- och deltagandeplaner.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Dahlkvist, Jessica
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Implemenring av politiska beslut i skolan: En fallstudie om implementeringen av riktlinjerna för utbildningsval - arbete och samhällsliv2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Implementeringsproblematik är något man inte sällan stöter på när politiska reformer skall genomföras. Problematiken ligger i att de beslut som fattas inte genomförs på det sätt beslutsfattarna avsett. Flera forskare, både internationella och nationella, har försökt hitta svar på vart i processen problematiken ligger. Således har de också kommit fram till olika svar och lösningar. Syftet med denna uppsats är att ur ett implementeringsteoretiskt perspektiv studera förutsättningarna för implementeringen av riktlinjerna utbildningsval – arbete och samhällsliv i förordningen ”Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011”. Detta görs med hjälp av Lundquist tre förklarande egenskaper hos tjänstemännen – förstår, kan och vill. Uppsatsen tar utgångspunkt i den tidigare forskningen och har analyserat huruvida det finns goda förutsättningarna för tjänstemännen på Falkenbergs gymnasieskola att implementera riktlinjerna. Resultatet visar att de vill men att de varken kan eller förstår. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Daniel, Ryberg
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  The Sun, The Wind, and the Kaesong Industrial Complex: The Contrasting Views of the Republic of Korea and the United States of America on Inter-Korean Cooperation2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper examines the different attitudes of the Republic of Korea (South Korea) and the United States of America with regards to the Kaesong Industrial Complex, a joint inter-Korean economic project located in the Democratic People's Republic of Korea (North Korea). The paper uses the theoretical framework of Social Constructivism to analyze the different ideas available in the political discourse of both actors with regards to North Korean policy in general and policy towards Kaesong specifically. The paper relates these ideas to the positions both actors have taken with regards to the inclusion of Kaesong products in the S. Korean-U.S. FTA.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Demidov, Andrey
  et al.
  Central European University, Budapest, Hungary.
  Svensson, Sara
  Central European University, Budapest, Hungary.
  Local cross-border cooperation at the European Union's external border: The meaning of local in the European Neighbourhood Policy2013Ingår i: Regions and Cohesion, ISSN 2152-906X, E-ISSN 2152-9078, Vol. 3, nr 2, s. 22-46Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The article examines a key priority in European Union policy toward the east and south: the effort to turn the external border areas into secure, stable, and prospering regions via support for cross-border cooperation. This features highly in a range of policies brought together under the European Neighbourhood Policy and in the partnership with Russia. The main question asked by the article is if these policies live up to the goal of involving local actors. Based on a content analysis of pro- gram documents and a categorization of project partners by actor type, the article argues that the notion of “local” can be subject to various un- derstandings, but if we understand local versus regional along the lines of the European Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) classification, the policy in practice is undoubtedly tilted toward regional rather than local cross-border cooperation. In addition, the article argues that the four objectives of the European Neighbourhood and Partnership Instrument-Cross Border Cooperation (ENPI-CBC) do not match what could realistically be achieved with the resources available. © 2019 Berghahn Books

 • 40.
  Ek, Marcus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Ekonomiska män och omsorgsfulla kvinnor: En kvantitativ innehållsanalys av riksdagsmotioner2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I många delar av världen är kvinnor fortfarande underrepresenterade i parlamenten. Sverige är dock ett av länderna i framkant vad det gäller en jämställd representation och många andra länder blir mer och mer jämställda. Denna utveckling har lett till att ett kvinnovetenskapligt problemområde utvecklats; hur påverkar en mer jämställd representation politiken som förs? Tidigare studier på området har framförallt genomförts under sent 80-tal och tidigt 90-tal och hur situationen ser ut idag är i stort sett outforskat. Denna uppsats undersöker skillnader mellan manliga och kvinnliga riksdagsledamöter i motionsskrivandet. För att identifiera skillnader så genomförs en kvantitativ innehållsanalys av fristående motioner från år 2015. Det visar sig att det finns stora könsskillnader både vad det gäller hur många motioner som skrivs och vad de handlar om. Kvinnor skriver bland annat betydligt färre motioner och mäns motioner får dubbelt så ofta någon form av bifall.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Ek Thorbjörnsson, Karin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Kan vi möjliggöra jämställdhetsintegreringen?: En kvalitativ fallstudie om förutsättningar för att implementera jämställdhetsintegrering i två kommunala förvaltningar2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Jämställdhetsintegrering som policystrategi antogs i Beijing 1995 i samband med FN’s fjärde världskonferens om kvinnor. Över 20 år senare är forskare ännu inte eniga om hur man på bästa sätt implementerar jämställdhetsintegreringen, och forskning som berör den lokala nivån är begränsad. Denna uppsats syftar till att undersöka och analysera förutsättningar för implementering av två kommunala förvaltningars arbete med jämställdhetsintegrering, och vad som kan utläsas som särskilt viktigt för en hållbar implementering av jämställdhetsintegrering på lokal nivå. Det analytiska ramverk som tillämpas i uppsatsen utgörs av fyra variabler som Alison E. Woodward sammanställt för att analysera förutsättningar för implementeringen av jämställdhetsintegrering. Dessa fyra variabler är konsensus, genuskunskap, motstånd och implementeringsansvar och utförande. Semistrukturerade intervjuer med berörda aktörer från studieobjekten Barn och Ungdomsförvaltningen och Räddningstjänsten i Halmstads kommun resulterar i slutsatsen att Räddningstjänsten har bra förutsättningar för implementeringen av jämställdhetsintegrering, eftersom förvaltningen uppfyller kriterierna för Woodwards fyra variabler. Barn och Ungdomsförvaltningens förutsättningar visar sig vara nämnvärt sämre, främst som följd av att förvaltningen inte uppnår kriteriet för variabeln konsensus, som brister i förvaltningsledningen. Konsensus är också den variabel som utifrån respondenternas svar visar sig vara den som är mest avgörande för implementeringen av jämställdhetsintegring.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Eklund, Monica
  et al.
  Mid Sweden University, Härnösand, Sweden.
  Nyberg, Olle
  Mid Sweden University, Härnösand, Sweden.
  What are the Academic Foundations of Didactics in Civics?2006Ingår i: International Reflections on Education and Business / [ed] Niki Kyriakidou, Athen: Athens Institute for Education and Research (ATINER), 2006, s. 105-120Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 43.
  El Hayek, Lars
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Vårt offentliga etos: En studie av två kommunala bostadsbolag utifrån Demokrati- och Ekonomivärden2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstract

  Den kommunala förvaltningen har de senaste decennierna varit föremål för omfattande reformer. Kommunallagen som är en ramlag, reglerar kommunernas organisation och ansvarsområden. Det innebär att kommuner tillåts i stor utsträckning fritt avgöra hur verksamheter och åtaganden ska organiseras. Kommunala aktiebolag, även kallade för hybridorganisationer är idag ett vanligt inslag i den kommunala organisationen. Forskning visar att införandet av New Public Management i offentligt förvaltning b.la. bidragit till en ökning av antalet kommunala aktiebolag. Organisationsformen innebär att betydelsefulla verksamheter positionerats mellan det offentliga och privata, vilket medför implikationer för granskning och ansvarsutkrävande. Vidare har forskningen även påvisat att NPM bidragit till att göra ekonomivärdena centrala i verksamheterna.

  Studien tar sin utgångspunkt från teorin om vårt offentliga etos, en uppsättning demokrati- och ekonomivärden som bör prägla varje offentlig anställd. Utvecklingen visar dock att ekonomivärdena i form av kostnadseffektivitet och produktivitet fått en mer framträdande roll i den offentliga förvaltningen, på bekostnad av demokrativärdena. Genom en enkätundersökning kommer tjänstepersoner i respektive bolag få möjlighet att besvara ett antal påståenden formulerade utifrån vårt offentliga etos. Parallellt med enkätundersökningen kommer ägardirektiv och bolagsordning för respektive bolag att vara föremål för en kvalitativ innehållsanalys. Bolagen som inkluderas i uppsatsen är verksamma i varsin kommun, den ena kommunen har oavbrutet varit borgerligt styrd sedan 1976 medan den andra kommunen varit socialistiskt styrd sedan 1976. Mot bakgrund av tidigare forskning innehåller uppsatsen en övergripande hypotes att; politiskt majoritet inte påverkar utfallet i resultatet. Resultatet av enkätundersökningen uppvisar en bredare enighet kring ekonomivärdena till skillnad mot demokrativärdena. Resultatet av innehållsanalysen är desto tydligare, den visar att demokrativärdena i båda bolagen är framträdande. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Elin, Wigelius
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Går det att lita på politikers vallöften?: En kvalitativ studie om hur väl de svenska partierna Kristdemokraterna och Socialdemokraterna uppfyller sina vallöften i EU-valet år 2009.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  EU förknippas ofta med en svag relation mellan väljare och valda politiker, samtidigt som att EU forskare har en diskussion kring huruvida organisationen kännetecknas av bristande demokrati. Brutna vallöften är främsta orsaken till minskat förtroende för politiker och således en försvagad demokrati. Detta då de valda politikerna skall representera väljarnas åsikter som är centralt i representativ demokrati vilket kännetecknar Europaparlamentet. Europaparlamentet är EU:s enda folkvalda instans vars främsta uppdrag är att föra fram medborgarnas politiska åsikter där vallöften har en central del i relationen. Tidigare forskning kring vallöften har främst berört nationella val. Uppsatsen syftar till att undersöka om de svenska partierna Kristdemokraterna och Socialdemokraterna uppfyllde sina utlovade vallöften i EU-valet år 2009 samt att se om dessa partier påverkar demokratin i någon bemärkelse.

  Studien är en kvalitativ innehållsanalys där båda partiernas vallöften analyseras utifrån mandat-, ansvars-, representations- och frihetsmodellerna som utgångspunkter för att undersöka om vallöftena uppfyllts. Valmanifesten som innehåller vallöftena jämförs med de dokumenterade uttalandena i plenarsammanträden ledamöterna gjort under mandatperioden år 2009 till år 2014. Socialdemokraterna uppfyllde merparten av sina vallöften och intog en stark representativ ställning vad gäller ledamöternas sätt att bedriva politik. Kristdemokraterna uppfyllde även merparten av vallöftena, samtidigt som ledamoten för partiet intog både en representativ och en frihetsställning i sina politiska handlingar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Elvér, Sara
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Hur mikrofinanser genererar empowerment hos kvinnor i utvecklingsländer: Pengar med ett syfte2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Social work as an traditional aid is an area that provides welfare services financed from public funds, which is one of the methods of microloans. Microloans have since the mid-1970s has become an increasingly common tool in the fight against poverty. Instead of purely assistance is now offered microloans from more banks and other institutions, as well as NGOs (non governmental organization). This paper aims to study whether and how microcredit can contribute to the empowerment of women in Bangladesh and India. This study is based on a qualitative text analysis, and has hence been based on a number of reports and articles. The paper examines, from a radical feminist perspective how microcredit can fight and eliminate poverty, and how empowerment can help women in developing countries to become independent and liberated. The introduction of micro-loan is considered to have positive effects on women's empowerment in the short term. But it is, however, the longer term effects that are considered to have the greatest positive impact on society's unequal structures. The study shows, however, that in order to achieve the desired result, education is of utmost importance. Future research should focus on how to break down the patriarchal structures of society where this is considered a prerequisite for obtaining a long-lasting and stable change in the status of women in the countries concerned.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Ericsson, Fredric
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Svensson, Philip
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Drömmen om folkhemmet: En kvalitativ studie av Jimmie Åkessons almedalstal 2011 och 2018 ur ett idé-ideologiskt samt retoriskt perspektiv2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine the party leader of the Swedish democrats, Jimmie Åkesson. The aspects that we look into is if there are any rhetorical differences in his speeches at Almedalen the year of 2011 and 2018. Along with the rhetorical side the other aspect that will be examined is the differences in ideas and ideological roots that shines through at the two different speeches at Almedalen. In order to point out differences we used two different methods. The method used in the rhetorical spectrum is based on Bo Rhenbergs steps to analyse political speeches. For the part that focuses on what ideas that mediates and which types of ideological roots his speech derives to, we used Mats Lindbergs analysis to identify values and an own constructed model based on literature regarding ideologies for the ideological analysis.  What we find in the rhetorical analysis is that Åkesson's rhetoric has changed marginally. It appears that he uses more of ethos' argumentation at the number 2018 than at 2011. Åkesson thus uses much of all the three rhetorical aspects. It also appears that the shift between the different styles Åkesson uses to convey the speech to the audience changes something between them both years. ​In the idea and ideological analysis, here too, the differences are relatively small. The actual differences in which values ​​the speech contains are few, but they exist. Differences are not based on the fact that the party or Jimmie Åkesson has changed values ​​and started to lean more to the right or to the left, instead the differences lie on which topics are in focus. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Eriksson, Tony
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  EU:s Legitimitet: En fallstudie av medborgarnas uppfattningar om EU2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Stödet för EU från medborgarna har i olika opinionsundersökningar visat sig vara lågt, samtidigt som integreringen i EU blir djupare och det diskuteras därför huruvida organisationen är ett legitimt politiskt system. Medborgarnas stöd för EU anses vara en förutsättning för att kunna fortsätta fördjupningen av samarbetet inom organisationen. Syftet är att utifrån medborgarnas uppfattningar undersöka i vilken utsträckning EU är ett legitimt politiskt system. Undersökningen genomförs som en fallstudie och undersöker medborgarnas uppfattningar om EU utifrån ett analytiskt ramverk där tre kriterier har identifierats; ledarskap, resultat och procedurer. Det empiriska materialet som analyseras består av opinionsundersökningar genomförda av Eurobarometer. Resultatet från undersökningen visar att ledarskapet och procedurerna inte anses vara legitima enligt medborgarna utifrån Weilers definition av social legitimitet. Det är endast resultaten som produceras som erhåller tillräckligt med stöd för att legitimera EU som ett politiskt system.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kandidatuppsats
 • 48.
  Ersson, Axel
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Kommissionen, kulturen och de instrumentella värdena: En analys av Europeiska kommissionens förslag till EU:s kulturprogram från 1998, 2004, 2011 och 20182019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to gain a better understanding of why the European Commission believes that the European Union (EU) should support culture and if a change has occurred over time. This is achieved by combining a qualitative idea analysis and a quantitative content analysis and analyzing proposals from 1998, 2004, 2011 and 2018 that the Commission has presented regarding a framework programme for the cultural sector within the EU. Geir Vestheims theory that all cultural policy is instrumental was used as a theoretical framework since it consists of ideal types that can explain why states support culture: because of its qualitative, economic, social or democratic instrumental values. The results of the study show that qualitative, economic, social and democratic arguments could be found in all four proposals and particularly that the proposal from 2018 contained several diverse arguments. A change over time was discovered however, since the most prominent arguments in the proposals from 1998 and 2004 revolved around the fact that culture was to be supported because of its impact on social development. The proposals from 2011 and 2018 were instead comprised of a large amount of arguments pertaining to the economic benefits of supporting culture.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Eschweiler, Jennifer
  et al.
  Roskilde University, Roskilde, Denmark.
  Svensson, Sara
  Center for Policy Studies, Central European University, Budapest, Hungary.
  Mocca, Elisabetta
  University of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom.
  Cartwright, Andrew
  Center for Policy Studies, Central European University, Budapest, Hungary.
  Villadsen Nielsen, Louise
  Roskilde University, Roskilde, Denmark.
  The Reciprocity Dimension of Solidarity: Insights from Three European Countries2019Ingår i: VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, ISSN 0957-8765, E-ISSN 1573-7888, Vol. 30, nr 3, s. 549-561Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The article argues that closer attention to how solidarity is understood and expressed in different European contexts can shed light on the conditions for establishing a social and solidarity economy. Drawing on data collected within the H2020 SOLIDUS project, which explores current expressions of European solidarity, the comparative analysis covers three social economy initiatives, each representing a country with different political and economic context. The analysis focuses on solidarity as reciprocity and, in particular, how it is affected by such factors as actor motivations, internal participatory functioning, resource mix and political legitimacy. While further empirical work is needed, the findings suggest that solidarity as reciprocity produced by social and solidarity economy organisations thrives where political institutions are both supportive and trusted, where public funding is accessible, and where partnerships with relatively autonomous social and solidarity economy organisations are genuinely collaborative. © 2019, The Author(s).

 • 50.
  Fjæstad, Björn
  et al.
  Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Öhman, Susanna
  Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Olofsson, Anna
  Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  von Bergmann-Winberg, Marie-Louise
  Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Seger, Nina
  Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Sweden, the lid is on, but for how long?2001Ingår i: Biotechnology 1996-2000: The years of controversy / [ed] George Gaskell and Martin W. Bauer, London: Science Museum , 2001, s. 267-281Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
1234567 1 - 50 av 336
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf