hh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 1040
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abd-Aljawad, Baraa
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Grönberg, Camilla
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Vem tar hand om chefen?: En explorativ studie om första linjens- och mellanchefers upplevda organisatoriska och sociala arbetsmiljö.2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att skapa djupare förståelse för chefers upplevelse, av deras organisatoriskaoch sociala arbetsmiljö. Studien syftar även till att undersöka chefers uppfattning om defriskfaktorer som de upplever som hälsofrämjande. Uppsatsens huvudfrågeställning är; “Hurupplever chefer sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö?” Då tidigare forskning oftafokuserat på preventiva faktorer, inriktar sig denna studie på ett hälsofrämjande perspektiv.Vilket syftar till studiens andra frågeställning; “Vilka friskfaktorer upplever chefer somhälsofrämjande?” Studien tillämpar kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer förinsamling av empiriskt material. Urvalet består av åtta första linjens- och mellanchefer inomolika branscher. Studien har ett explorativt fokus i syfte att skapa underlag till vidareforskning.Studiens resultat visar på att återhämtning, kommunikation, kollegor, sociala relationer,tydliga roller, mål och arbetsuppgifter upplevs som viktiga organisatoriska och socialaaspekter i chefens egna arbetsmiljö.

  Resultatet visar vidare på att upplevda friskfaktorer ärflexibilitet i arbetstid, att bli hörd, kollegors stöd, fungerande sociala relationer ochåterhämtning genom att anpassa sina möten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abdi, Ailin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Persson, Eva
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  En socialpsykologisk studie om organisationsvisionens betydelse för sociala relationer i arbetsvardagen2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna C-uppsats har vi undersökt vilken betydelse ledningens implementering av sin vision kring den psykosociala arbetsmiljön för de psykosociala relationerna har för relationerna mellan de anställda. Vi har främst utgått ifrån en hermeneutisk vetenskaplig ansats för att förstå vårt empiriska material. Då vi tolkat och gjort en socialpsykologisk analys kring vårt insamlade material har vi använt oss av Smith`s Institutionella etnografi, Sheff`s Sociala band och Asplund`s teori om social responsivitet. För att samla in det empiriska materialet har vi använt både kvantitativ och kvalitativ metod samt en textanalys av ett visionsdokument i syfte att dessa metoder kan fånga både djup och bredd av vårt valda studiefält. Resultatet vi kommit fram till visar på att den psykosociala arbetsmiljön inom organisationen kan ses som ett samspel mellan individ och miljö samt mellan individerna i sig och att detta samspel är påverkat av de organisationskultur som till viss del formas av organisationens personalpolitiska vision.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Abdirahman, Zakariye
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Nordander, August
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  "Jag trodde inte att mitt arbete skulle vara så viktigt": En studie om vilken betydelse ungdomscoacher har för ungdomar2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om ungdomscoacher och deras arbete med ungdomar på olika mötesplatser, i områden som polisen anser är utsatta i Halmstad kommun och Växjö kommun. Den här studiens syfte är att se ungdomscoachernas betydelse för ungdomarna och hur de formar de till goda samhällsmedborgare. Ungdomarna besöker olika mötesplatser för finna gemenskap och någon vuxen de kan pratar med. Metoden som används i den här studien är kvalitetsmetod med semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att ungdomscoacherna kan påverka ungdomarna och många ungdomar kan se coacherna som förebilder. Den här möjligheten uppstår genom det band som skapas mellan en ungdom och en coach. Resultat visar också att den här relationen är viktigt för många av ungdomarna då vissa av de kan gå en hel dag utan att prata med någon vuxen. När coacherna väljer att lyssna på ungdomarna enskilt och låter dem vara delaktiga i samtal skapas ett förtroende och tillit som ger coacherna möjligheten att påverkar ungdomarnas vardag.

 • 4.
  Abdul-Fattah, Lina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Elhagehassan, Sandra
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  En studie av två socioekonomiska områden i Landskrona: Borstahusen & Karlslund2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ studie som handlar om ungdomars uppfattning av ungdomskriminalitet i Landskrona. Ungdomarna är från stadsdelarna Borstahusen och Karlslund. Anledningen till varför respondenterna är från olika socioekonomiska områden är för att se likheter/skillnader i uppfattningen, och vad det isåfall beror på, samt om ungdomar i Karlslund blir sedda som något de inte är med tanke på Karlslunds negativa framställning av olika aktörer. För att inhämta relevant material använde vi en kvalitativ metod i form av intervjuer som spelades in och transkriberades. Den empiri vi fick in visar både likheter och skillnader i olika frågor. Det mest markanta för denna studie är att ungdomarna syn på ungdomskriminaliteten var liknande medan uppfattningen skiljer sig åt vad gäller vart ungdomskriminaliteten utspelar sig. En annan del av resultatet visar även att ungdomar som bor i Karlslund dras över en och samma kam, de är stämplade för att vara kriminella även om de inte skulle vara det. Empirin har analyserats med hjälp av teorier och begrepp “de etablerade och outsiders”, “stämplingsteori” och “subkultur”.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abdul-Karim, Nora
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Charafeddine, Yassmine
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Samma stad - Skilda livsvillkor2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur andra generationens invandrare upplever sin tillhörighet och integration till det svenska samhället respektive tillhörigheten till det område de bor i. Studien har en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer har genomförts. Urvalet bestod av ett snöbollsurval med åtta svenskfödda informanter mellan arton och trettio år, vars föräldrar var födda utanför Europa. En tematisk analys genomfördes och visade att majoriteten av informanterna upplevde en stigmatisering och utanförskap som bl.a. beror på att de bor i vissa bostadsområden vilket påverkar informanternas identitetsutformning och sociala band. Detta överens stämmer av med tidigare forskning som visat att personer som lever med dubbla etniciteter lever med en ständig kamp för att bli accepterade bland majoritetsgruppen i det svenska samhället och denna kamp har lett till att personerna i studien upplevde utanförskap. Det empiriska materialet analyserades med hjälp av följande teorier; Richard Jenkins teori om social identitet, Erving Goffmans teori om stigma och Scheffs teori om skam och stolthet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Abram, S.
  et al.
  University of Durham, Durham, United Kingdom & Leeds Beckett University, Leeds, United Kingdom.
  Pink, Sarah
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS). RMIT University, Digital Ethnography Research Centre, Melbourne, VIC, Australia & Loughborough University, Schools of Design and Civil and Building Engineering, Loughborough, United Kingdom.
  Introduction: Mediating publics and anthropology2015Ingår i: Media, anthropology and public engagement / [ed] Sarah Pink & Simone Abram, New York: Berghahn Books, 2015, Vol. 9, s. 1-22Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 7.
  Adetun, Erik
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Svensson, Andreas
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  En god styrning: -En kvalitativ studie kring en fotbollstränares roll för att skapa resultat och samtidigt ha ett välmående lag2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi har valt att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv studera problematiken inom tränarrollen i att balansera ett lags välmående samtidigt som man strävar efter att nå resultat. Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse för vad som kan vara bra att tänka på som tränare för att i styrning kunna kombinera fokus på resultat och välbefinnande på ett optimalt sätt. Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi har genomfört observationer och kvalitativa intervjuer för att samla in vårt material. Vi har arbetat induktivt utifrån vår empiri och har använt oss av teorier kring socialisationsprocesser, interaktionsritualer, intersubjektivitet och idrottens fenomenologiska struktur för att få en förståelse och skapa ett sammanhang för vår data. Vi har även använt oss av tidigare forskning kring idrottsledarens sociala roll, ledarskap & styrning och elitcoachers syn på sig själva för att få en ökad förståelse och för att läsarna ska få en bredare bild kring vår frågeställning. För att kunna nå och sträva efter resultat och samtidigt ha en grupp som mår bra krävs en tydlig kommunikation från ledare och organisation. För att balansera upp välmående och samtidigt sträva efter resultat krävs det en förståelse hos spelarna över de besluts som tas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  En god styrning
 • 8.
  Ahlqvist, Malin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Hulthén, Agnes
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  “Där tror jag att jag är en kameleont”: en uppsats om upplevelser av att arbeta med individer som står långt från arbetsmarknaden2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetskraftsbrist och en krympande välfärdsstat har ökat fokusen på individer som står långt från arbetsmarknaden såväl som på arbetsintegrerande sociala företag. I den här hermeneutiska studien som baseras på intervjuer med tjänstemän som arbetar gentemot dessa grupper undersöker vi hur tjänstemännen upplever sitt handlingsutrymme och sin roll gentemot klienterna.

   

  För att kunna utföra sitt arbete behöver de handlingsutrymme vilket ligger i linje med Michael Lipskys teori om gatubyråkrater (Lipsky 2010). Sociala företag beskrivs som behövda för att lösa brister på arbetsmarknaden men också problematiska eftersom både de sociala entreprenörerna och klienterna har en bakgrund med bristfällig skolgång vilket leder till problem att navigera i samhället. Tjänstemännen kompenserar för det genom att ta på sig olika roller.

   

  Paradoxen med de sociala företagen analyseras med hjälp av en teori om pre-paradigmatiska fält och isomorfism som för med sig ett tryck på organisationerna att anpassa sig för att uppnå legitimitet och få tillgång till resurser. Med mer kunskap om den roll som tjänstemän kan spela för att förebygga utestängningar från arbetsmarknaden skulle det kunna möjliggöra för resurser att distribueras effektivare inom välfärdssystemet.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  kameleont
 • 9.
  Ahlström, Gerd
  et al.
  Lund University, Lund, Sweden.
  Wallén, Eva Flygare
  Karolinska Institutet (KI), Stockholm, Sweden; Municipality of Östersund, Östersund, Sweden.
  Tideman, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen. Ersta Sköndal Bräcke University, Stockholm, Sweden.
  Holmgren, Marianne
  Lund University, Lund, Sweden.
  Ageing people with intellectual disabilities and the association between frailty factors and social care: A Swedish national register study2022Ingår i: Journal of Intellectual Disabilities, ISSN 1744-6295, E-ISSN 1744-6309, Vol. 26, nr 4, s. 900-918Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe the social care provided for different age groups of people with intellectual disability, 55 years or above, and to investigate the association between such care and frailty factors for those with diagnosed level of intellectual disabilities. Descriptive and logistic regression analyses were used. Commonest forms of social care among the 7936 people were Residential care, Daily activities and Contact person. Home help and Security alarm increased with age. The frailty factors significantly associated with increased social care were age, polypharmacy and severe levels of intellectual disabilities. Persons most likely to be in residential care were in the age group 65–79 with polypharmacy and severe disability. The results indicate a need for further research of how frailty factors are considered in social care and longstanding medication, especially then severe intellectual disability hinders communication. A national strategic plan for preventive interventions should be developed to ensure the best possible healthy ageing. © The Author(s) 2021.

 • 10.
  Ahmetovic, Amina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Faur, Mariia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Det är ansvar och frihet: En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av sitt handlingsutrymme2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Socialsekreterares arbete inom Socialtjänstens missbruksenhet präglas av en utmaning att tillgodose klientens behov samtidigt som att bemöta organisationens resurser. Detta på grund av bristande resurser som läggs på missbruksområdet eftersom målgruppen inte är prioriterad. Därför är det viktigt att socialsekreterare har ett handlingsutrymme för att utföra genomtänkta handlingar i relation till båda parter. Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera vilka faktorer som socialsekreterare upplever kan påverka utredningsarbetet enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt hur socialsekreterare upplever makt i utredningsarbetet med vuxna klienter som har pågående missbruksproblem. Syftet mynnar ut i frågor som beaktar vilka möjligheter och begränsningar socialsekreterare upplever i utredningsarbetet enligt SoL och hur de upplever maktutövning i relation till klienten i sin utredning enligt SoL.

  Studien bygger på 7 kvalitativa semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare som arbetar med utredningar inom missbruksenheten i Halland och Skåne län. Materialet analyserades med hjälp av Lipskys begrepp gräsrotsbyråkrat och Foucaults maktteori. Resultatet visar att uppdrag, lagar och riktlinjer, resurser, klienters inställning samt socialsekreterares subjektivitet betraktas av socialsekreterarna som både möjligheter och begränsningar i utredningsarbetet enligt SoL. Dessutom upplever socialsekreterarna att de har makt i relation till klienten med hjälp av kunskap kring ämnet men de har även ambitionen att lyfta upp klienten trots att de besitter en makt. Socialsekreterarna agerar vidare inom en osäkerhet där socialsekreterares handlingsutrymme innefattande faktorer som möjliggör och begränsar utredningsarbetet är viktigt för arbetet inom det sociala fältet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Ajan, Adem
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Kriminalitetens drivkrafter: En kvalitativ studie om före detta kriminellas uppfattningar och upplevelser av kriminalitetens drivkrafter2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna C-uppsats har jag studerat de bakomliggande, bevarande och kriminellt livsstilsrelaterade drivkrafterna till kriminalitet. Ungdomar är allt oftare iblandade i grov kriminalitet och därför tyckte jag det var viktigt att studera varför ungdomar börjar begå brott och varför de hamnar i kriminalitet. I forskningen på området finns inget entydigt svar på varför individer börjar begå brott men Bergström (2012) har presenterat drivkrafter till kriminalitet och Becker presenterar (1991) en modell som visar utvecklingen av en ”avvikande” karriär. Jag har i uppsatsen kategoriserat dessa till drivkrafter som bakomliggande, bevarande och kriminellt livsstilsrelaterade. Som underlag vid tolkningen har jag använt mig före detta kriminellas uppfattningar och upplevelser. Uppsatsens metod är kvalitativ och jag har intervjuat före detta kriminella som är med i Kriminellas Revansch i Samhället, KRIS. Fyra intervjuer genomfördes med informanter som var under 35 år. I uppsatsens resultat kom jag fram till att det sociala arvet med främst familjeförhållanden och kriminella i respondenternas närmiljö, där familj och bostadsområden utmärker sig som de drivkrafter som drivit dem till kriminalitet. Alla anser sig själva vara skyldiga till att de började begå brott och för att dem inte valde en annan väg i livet. Deras skolgång har dock varit problematisk och de har antingen inte fått eller kunnat ta emot det stöd dem behövt. Trygga familjeförhållanden och fungerande skolgång är två av de tungt vägande skyddsfaktorer som kan motverka kriminalitet. På anstalter har gemenskapen de haft med andra kriminella, spänningen i att begå och brott och ekonomiska förtjänster, istället för skyddsfaktorer, skapat dem förutsättningar samt motiverat dem till att förbli kriminella. Utöver detta har samtliga haft ett drog/alkoholmissbruk som bidragit till att de stannat kvar i kriminalitet, samtidigt som de upplevt det som svårt att få arbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Albertsson, Sara
  Högskolan i Halmstad.
  "Det handlar om okunskap om hur det är att vara funktionshindrad": En kvalitativ studie om samhällets bemötande gentemot personer med synliga fysiska funktionsnedsättningar.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur personer med synliga fysiska funktionsnedsättningar upplever den psykosociala tillgängligheten i samhället och hur en eventuell brist av denna tillgänglighet påverkar dem känslomässigt. Studien använder sig av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Studien är också inspirerad av en hermeneutisk ansatsmetod då syftet är att tolka informanternas upplevelse av till exempel bemötande från människor i samhället. Fem informanter i åldrarna 47-74 år deltog i studien och alla personerna hade själv olika former av synliga rörelsehinder, tre informanter är kvinnor och två är män. Studiens resultat visade på att dess informanter upplevde den psykosociala tillgängligheten, gällande exempelvis bemötandet och attityder, olika. Det syntes vissa tendenser till att skillnaden kunde bero på kön, där männen upplevde det generella bemötandet bättre än kvinnorna, men det kunde också bero på egna attityden, och/eller självacceptans. Att bemötandet inte alltid var tillfredsställande verkar bero på en kunskapsbrist vilket är något som informanterna upplever att samhället behöver arbeta mer med, framförallt inom skolan och hos politikerna. Resultatet analyserades, med hjälp av en tematisk analys, i förhållande till de vetenskapliga teorierna, stigmateorin och cripteorin, samt i förhållande till tidigare forskning inom ämnet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Alexandersson, Maria
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Olika verkligheter: En studie om föräldrars uppfattning om genus2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att förstå hur föräldrar till barn i den yngre skolåldern uppfattar genus. Föräldrar reproducerar normer och genusföreställningar till barnen, barnens möte med skolvärlden innebär ett möte med de normer och genusföreställningar som finns representerade i skolan genom lärarna. Följande frågor belyses i studien: Hur uppfattar föräldrarna sin genusmedvetenhet? Hur yttrar sig genusföreställningarna i skolan? Hur görs det genusskillnader enligt föräldrarna för barn i skolan? Hur uppfattas föräldrarnas genusmedvetenhet av pedagoger? Kvalitativa intervjuer har använts, föräldrarna som medverkat i studien har själva valt att delta och har barn i samma skola. De begrepp och teorier som ligger till grund för analysen är normer, genus, habitus och genushabitus. Resultaten visade att föräldrarna förklarar genus utifrån olika habitus. Genom att använda en feministiskpoststrukturalistisk syn på föräldrarnas förklaringar har studien kommit fram till att de normer som representeras i skolan även går att tolka som reproducerande av ojämlika genusstrukturer. Studien visar hur föräldrar reflekterar över skillnader utifrån genushabitus, men även utifrån könshabitus. Det har även framkommit att det finns normer som håller på att förändras och svårigheterna med att genomföra en förändring.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Alfonsson, Johan
  Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Alienation och arbete: Unga behovsanställdas villkor i den flexibla kapitalismen2020Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 15.
  Alfonsson, Johan
  Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige; Högskolan i Borås, Borås, Sverige .
  Arv, miljö eller både och?: En kritisk realistisk kritik av heritabilitetsmetodiken2022Ingår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, E-ISSN 2002-066X, Vol. 59, nr 1–2, s. 127-148Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  With heritability methodology researchers using twin studies, and during recent year also DNA studies, have claimed that heredity plays a crucial role in explaining social outcomes. Explaining what causes social outcomes is a strive to explain how reality is constituted, and is thus an ontological question. The purpose of this article is to examine the unspoken ontological assumptions in heritability studies from a critical realistic perspective. First I’ll explain the basics of the heritability methodology, the twin methodology and DNA studies that measure heritability, then I’ll describe the previous criticism of these studies. Thereafter I’ll argue that the heritability studies do not examine the actual causes of social events, but rather that the measures are driven by other underlying mechanisms, which thus are the ones possessing the generative power to influence social outcomes. Against this background, I argue that the studies commit the fallacy of misplaced concreteness and the epistemic fallacy. In conclusion, I argue that concrete social phenomena should be understood as an interplay between different generative mechanisms.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16. Alfonsson, Johan
  Det otrygga arbetslivet i Sverige: Dess framväxt och konsekvenser2022 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Otryggheten i det svenska arbetslivet har ökat under de senaste decennierna. Inga andra länder har haft så drastiska förändringar som Sverige. Fler arbetar med tillfälliga kontrakt eller som bemannings­anställda och på senare år har en ny form av gigarbetare dykt upp som ofta helt saknar anställning. 

  I Det otrygga arbetslivet i Sverige beskrivs orsakerna bakom förändringarna och vilka konsekvenser de har fått för de anställda och för arbetslivet i stort. Författaren visar genom att ta upp makroekonomiska och politiska förändringar att det har skett en förskjutning på arbetsmarknaden som har förflyttat makten från arbetstagarna till arbetsgivarna, vilket har underminerat de anställdas trygghet. Olika anställningsformer leder till skilda typer av otrygghet och arbetsmiljö­problem. Med utgångspunkt i maktresursteori och klassteori söker författaren svar på varför otryggheten har ökat för vissa grupper och inte för andra. 

  Boken riktar sig till universitetsstudenter i främst sociologi och arbetsvetenskap, till fackligt aktiva samt till alla med intresse för politik och svensk arbetsmarknad. © 2022 Studentlitteratur

 • 17.
  Alfonsson, Johan
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle. University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Dismantling Employeesʼ Power Resources in the Swedish Labour Market: An Ideological Theoretical Approach2024Ingår i: Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research, ISSN 1799-4691, E-ISSN 2464-4161, Vol. 9, nr 1, s. 28-47Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article examines the changes in power resources in the Swedish labour market since the 1990s and investigates the factors that have caused these changes by utilising an ideological theoretical approach. Specifically, it explores the impact of ideological changes on power resources, such as the level of unemployment, the strength of trade unions, and institutional power resources. The ideological approach is used as the analytical tool to analyse the interaction between ideas and the material world. The article analyses 24 government policy documents and how they relate to the context where the ideas arise. First, I provide a contextual description in which the changing of power resources has occurred, then government bills related to the changing of power resources are analysed. I argue that the changes were motivated by the need to adapt to a globalised and flexible economy to create growth. The reduction in employeesʼ power resources can be seen as an outcome of a dialectical spiral between ideas and the context in which they exist, and I suggest that promoting employee interests rather than growth could have led to a different outcome. © 2024 Author(s). 

 • 18. Alfonsson, Johan
  Nomaderna på den svenska arbetsmarknaden: Det otrygga arbetslivets framväxt och effekter på klasstrukturen2021Ingår i: Klass i Sverige: Ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet / [ed] Daniel Suhonen; Göran Therborn; Jesper Weithz, Lund: Arkiv förlag & tidskrift, 2021, 1, s. 445-462Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 19. Alfonsson, Johan
  (O)frihet i den flexibla kapitalismen2022Ingår i: Bortom systemskiftet: mot en ny gemenskap / [ed] Niklas Altermark; Magnus Dahlstedt, Stockholm: Verbal , 2022, 1, s. 235-254Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 20.
  Alfonsson, Johan
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle. University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Self-determination, alienation, and the value-form2023Ingår i: Legal Form: A Forum for Marxist Analysis and Critique, 2023Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To bring alienation to an end, Johan Alfonsson writes, a radical change in both capitalist society’s basic practices and premise, self-determination, is required.

 • 21. Alfonsson, Johan
  Sveriges rörelse mot flexibel kapitalism – anställningsskydd, tillfälliga anställningar och ideologi2021Ingår i: Ideologikritik / [ed] Evelina Johansson Wilén; Tomas Wedin; Carl Wilén, Lund: Studentlitteratur AB, 2021, 1, s. 143-166Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 22.
  Alfonsson, Johan
  Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Tillsammans med de nyss levande2022Ingår i: Lägga döden till rätta: Hur död administreras i vårt samhälle / [ed] Anders Björnsson; Björn Rombach, Stockholm: Santérus Förlag, 2022, s. 41-52Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 23.
  Alfonsson, Johan
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Department of Sociology and Work Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Berglund, Tomas
  Department of Sociology and Work Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Vulkan, Patrik
  Department of Sociology and Work Science, University of Gothenburg, Sweden.
  Have low-paid jobs increased in the Swedish labor market? Defining low pay in the context of the Nordic model2023Ingår i: Economic and Industrial Democracy, ISSN 0143-831X, E-ISSN 1461-7099Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Can the Nordic wage-setting model, where social partners decide wages through collective agreements, counteract a growing low-paid sector? This article tests four definitions of low-paid jobs to analyze whether this sector has grown for the period 2005–2020 in Sweden. Despite policy changes pointing towards growth, all definitions show a slight decrease in low-paid jobs over time. The authors argue that the industrial relations system, with the aim of keeping the industry wage increases in check to aid export competitiveness, also sets a uniform level wage that limits low-paid jobs. It is also found that low pay in the Swedish setting is partly a result of working less than full-time or having unstable employment, and service workers and those with low education are becoming increasingly common in this position.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Alisauskaite Nygren, Gabija
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Ek, Oliver
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Kan du inte svenska är du inte välkommen hem till mig!: En kvalitativ studie om hur utrikesfödd hemtjänstpersonal upplever relationerna till klienter, kollegor och ledning2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att utifrån frågeställningen “Hur upplever utrikesfödd hemtjänstpersonal relationerna till klienter, kollegor och ledning i en tätort i Mellansverige?” belysa möjliga utmaningar som personalen står inför i sitt yrke och hur deras utländska bakgrund påverkar interaktionerna med klienter, chefer och kollegor. Studien bygger på åtta kvalitativa intervjuer med anställda inom hemtjänsten i en liten kommun i mellan-Sverige. Resultatet visar att hemtjänstpersonalen i hög grad påverkas av att vara utrikes född i sin yrkesroll. Den utrikes födda hemtjänstpersonalen har upplevt diskriminering i arbetet, känner en press av att prestera bättre än sina svenska kollegor för att dels bli accepterade och dels bevisa sin kompetens.I analysen används intersektionalitetsteorin för att analysera diskriminering och hur faktorerna klass och status påverkar interaktioner mellan klienter, kollegor och chefer. Arlie Hochschild's teori om emotionellt arbete används för att förstå hur personalen hanterar och agerar i situationer där de utsätts för diskriminering. Avslutningsvis tillämpas Thomas Scheffs begrepp sociala band, för att förstå varför hemtjänstpersonalen agerar som de gör.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Aljicevic, Haris
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Borgstedt, Linda
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden: En kvalitativ studie utifrån ett handläggarperspektiv2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utifrån ett handläggarperspektiv undersöka hur myndigheter arbetar med att integrera nyanlända individer på den svenska arbetsmarknaden. Resultatet i studien analyseras och förstås med stöd av två teorier, teorin om Intersektionalitet samt Goodmans teori. Det empiriska materialet bygger på sju intervjuer med personer anställda i offentlig sektor som arbetar med integration av nyanlända kopplat till etablering på arbetsmarknaden. Den tidigare forskningen grundar sig i förutsättningar och hinder som hjälper nyanlända vid etablering på den svenska arbetsmarknaden. Ett huvudresultat i studien är att respondenterna upplever att gruppen nyanlända individer har svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Respondenterna lyfter att kvinnor, främst de som är födda utanför Europa har det svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än andra nyanlända och behöver särskilt riktade insatser. Detta förklaras med att det ställs höga krav på språknivå i svenska, kompetens och utbildning som denna grupp inte bedöms kunna tillgodogöra sig. Resultatet visar också att en stor andel nyanlända är beroende av omfattande stöd från myndigheter, samtidigt som de av samma insatser hänvisas till att på ett självgående sätt driva sin etableringsprocess mot självförsörjning. Handläggare arbetsmarknaden anses inte vara ämnade till att erbjuda individuellt anpassat stöd för nyanlända individer. Detta bedöms påverka svaga grupper negativt då dessa grupper riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet utan anpassade stödinsatser. Slutligen visar studiens resultat att respondenterna har låg tilltro till att de kortsiktiga satsningarna som görs skapar en permanent lösning för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Detta bekräftas genom att de nyanlända individerna erbjuds generaliserande insatser som sträcker sig under en lång period, där ambitionen primärt blivit att sysselsätta ett stort flöde av individer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26. Alkhafaji, Rad
  et al.
  Zlojutro, Emelie
  Introduktionsprogrammets påverkan för invandrare på arbetsmarknaden: En kvalitativ studie om invandrares upplevelser av Introduktionsprogrammet2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   Undersökningens syfte är att utifrån invandrares egna erfarenheter och upplevelser undersöka vilken påverkan som Introduktionsprogrammet har haft för deras etablering på arbetsmarknaden. 

  Vi utförde en kvalitativ undersökning, genom åtta semistrukturerade intervjuer med invandrare som bott i Sverige under 10–15 år. Med intervjuerna ville vi skapa en djupare förståelse för på vilket sätt Introduktionsprogrammet kan ha påverkat deras etablering på arbetsmarknaden. 

  Resultatet i studien visade att invandrares största hinder för att etablera sig på arbetsmarknaden var språket. Det gick att konstatera att det svenska språket hade haft en stor betydelse för etablering på arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammet har därför haft en gynnsam effekt för respondenterna i studien, eftersom de har fått lära sig svenska språket. Det sociala kontaktnätet var enligt respondenterna en annan avgörande faktor, som de intervjuade invandrarna saknade och som försvårade deras etableringen på arbetsmarknaden. Nyckelord: Integration, arbetsmarknaden, invandrare, introduktionsprogram och etablering. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Allelin, Majsa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Bildningspraxis och didaktisk reflexivitet som anti-skolkultur2023Ingår i: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Ungdomar – och särskilt killar – i kommunala förortsskolor är den främsta elevgruppen som missgynnas av det nuvarande skolsystemet. Dessa elevers misslyckanden beskrivs ofta som resultatet av en ”anti-skolkultur”, vilket förklaras av stjälpande maskulinitetsnormer eller avsaknad av uppförandekoder. Trots – eller kanske på grund av – strukturell utestängning har flera självorganiserade utbildningsaktiviteter nyligen vuxit fram bland ungdomar. I den här artikeln visar jag hur tjejer och killar som bor i ett socioekonomiskt missgynnat område och som möter strukturella svårigheter i dagens skolsystem, hittar sätt att utmana eller övervinna denna underordning genom att arbeta med lokaltidningen Life i Orten. Genom att vända mig bort från det problemorienterade perspektivet och i stället diskutera hur ungdomar i förorten organiserar sig via informella lärandepraktiker, utvidgar jag diskussionen och begreppet ”anti-skolkultur” och inkluderar därmed produktiva perspektiv som hittills har förbisetts. Resultaten visar att arbetet med Life i Orten skapar empowerment och nya inlärningsprocesser för ungdomarna genom att möjliggöra för alternativa pedagogiska metoder. Denna frivilliga verksamhet utgör också ett sammanhang där ungdomarnas önskan om bildning kan uttryckas och det hjälper dem att formulera en kritik av det formella skolsystemet, vilket kan förstås som en didaktisk reflexivitet. Hos Life i Orten får ungdomarnas bildningslust komma till uttryck, utifrån arbetsformer som innebär större delaktighet och empowerment.

 • 28.
  Allelin, Majsa
  Södertörn University, Huddinge, Sweden.
  Pathways to Aesthetic Education in a World of Profitability2022Ingår i: Young - Nordic Journal of Youth Research, ISSN 1103-3088, E-ISSN 1741-3222, Vol. 30, nr 5, s. 490-510Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The cultural sector has become an important part of the ‘new economy’ and has affected artistic practices as well as the road to becoming an artist. By discussing two female students’ paths to aesthetic education, the article sheds light on some of the sociopolitical and economic conditions that students in transition between elementary and upper secondary school in Sweden encounter when entering aesthetic education with musical aspirations. The results give insight into the ways in which young people reason when entering a precarious sector that demands a high amount of personal investment and planning. It also shows the ways in which social class still plays a pivotal role in the choice of and reflection on educational goals. Further, the article discusses how creative desires can transcend the economic instrumental expectations that surround the world in which the students live. Thus, it provides a contemporary understanding of how young people navigate a world of profitability.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Almqvist-Tangen, Gerd
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Axelsson, Åsa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Considerations of the concept of infant health: a literature review2006Ingår i: Early Child Development and Care, ISSN 0300-4430, E-ISSN 1476-8275, Vol. 176, nr 6, s. 575-589Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study examined a wide range of literature in order to describe factors associated with the concept of infant health. The design of the study is a literature review examining 21 research studies, written in the English language. The study explored which factors were found to exert an influence on the concept of infant health. The result showed that the concept infant health is dependent on many factors but what seems to exert an influence are foremost maternal health and well-being, the family's health care utilization and the parental assessment of their own health. Additional studies are needed to fully understand the concept of infant health. The need for an infant definition that empowers infant health arises because, if a common ground is not clearly established, miscommunication may arise. Furthermore, there is a need to initiate a model for infant health.

 • 30.
  Alrobaei, Dalya
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Turalic, Mediha
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Uppkomsten av psyisk ohälsa bland barn och unga vuxna: En systematisk litteraturöversikt ur ett socialpsykologiskt perspektiv2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psykisk ohälsa ses idag som en av Sveriges främsta folksjukdomar bland barn ochunga. Tidigare studier har visat att det är flera faktorer som kan ligga till grund för uppkomsten avpsykisk ohälsa bland barn och unga. Studien lyfter upp både strukturella faktorer och faktorerinom individen och dessa bryts därefter ner i olika subteman för att öka förståelsen om vad somär strukturella faktorer och faktorer inom individen. Syfte: Öka förståelsen för uppkomsten avpsykisk ohälsa bland barn och unga. Studien besvarar, vilka faktorer kan leda till utvecklingen avpsykisk ohälsa? Hur kan vi förstå faktorerna utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv? Metod: Enlitteraturöversikt som utgår från 16 vetenskapliga artiklar och fyra avhandlingar. Eninnehållsanalys och tematisk analys genomfördes och resulterade i två kategorier varav femunderkategorier. Resultat: Två huvudkategorier framkom, Strukturella faktorer och Faktorer inomindividen. Litteraturöversikten visade att uppkomsten av psykisk ohälsa var starkt förknippat medsocial tillhörighet, skolmiljö, normer, självkänsla och personlighetsdrag. Diskussion: Resultatet tyder påbetydelsen av barn och ungas sociala relationer, den höga självkänslan och självförtroendet för attde skall känna trygghet i sig själva. Men även för att det skall underlätta identitetsskapandet ochtillhörigheten de formar under tonåren. Det är viktigt att barn och unga i tidig ålder får tillgång tillde resurser de behöver för att bli motståndskraftiga i framtiden och kunna hantera personligamotgångar. Resurserna kan de få tillgång till genom familj, skola och vänner, däremot handlar detockså om att individen skall se livet ur ett optimistiskt och positivt perspektiv för att hanterapsykisk ohälsa.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Amoor, Shirin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Malmgren, Maria
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Barnahus som samverkansorganisation: En kvalitativ studie om anställdas yrkesroller och yrkesidentiteter2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att studera Barnahus som verksamhet genom samverkan och den organisationsförändring som verksamheten innebär samt om yrkesrollen och yrkesidentiteten påverkas av detta. Vidare vill vi studera hur relationen till de utsatta barnen upplevs genom samverkan inom Barnahus. Studien har en kvalitativ ansats och är baserad på elva stycken semistrukturerade intervjuer med representanter från polis, åklagare, socialsekreterare, psykolog, kurator samt samordnare från två Barnahus. Resultatet visade på att informanterna upplevde att deras yrkesroll stärktes genom förväntningar från de andra myndigheterna. De gav även uttryck för att samverkan har gett dem en djupare förståelse för andra myndigheters uppdrag och arbetsuppgifter. Generellt hålls samrådsmöten veckovis mellan delaktiga myndigheter och det är framförallt genom interaktionen mellan professioner som yrkesrollen stärks. Informanterna utryckte även att det skulle vara svårt att ta del av denna form av samverkan utan erfarenhet inom sin myndighet, generellt ansåg informanterna även att det är utifrån sin erfarenhet de tillskriver sin yrkesidentitet. Yrkesidentiteten skapas utefter erfarenheter och de förväntningar som en yrkesroll innebär. Informanterna har olika syn på sina yrkesroller, medan vissa professioner var säkra på sin yrkesroll inför organisationsförändringen så har det för vissa stärkt yrkesrollen.

  Nyckelord: Samverkan, yrkesidentitet, yrkesroll

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32.
  Andersson, Bertil
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Svedlind, Jesper
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  En internt segregerad skola: En kvalitativ studie utifrån elevernas egna upplevelser på Klaraskolan i Halmstad2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This qualitative essay has been performed on the secondary school Klaraskolan in Halmstad. The school has two defined groups that derive from two separate, different and homogenous schools. The aim of the essay is to identify the pupil’s experiences, thoughts and opinions about the social environment on Klaraskolan in relation to their different backgrounds. The primary focus for the essay is to examine differences between the groups that contribute to an internally segregated school. Conclusions will be made from how the power is distributed between the groups and how that affects the social cohesion. The main theory for the essay is Pierre Bourdieus field theory with two supportive theories which is Michel Foucaults conceptof disciplinary power and Ove Sernhedes concept of territorial stigmatization. The empiricism is collected by two group interviews, four individual interviews and three observations. The result proved that there are significant differences in how the pupil’s experienced their schooling, how they chose to interact with their friends and how they experience their treatment by their teachers and surroundings. The conclusions made by this was that language and residential area is of big importance regarding how they defined themselves and how they interpreted the opposite group. Regarding power between the two groups they dominated different social spaces at school. These conclusions combined generated the final conclusion that Klaraskolan can be defined as an internally segregated school.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Andersson, Camilla
  et al.
  Aalto University, Helsinki, Finland.
  Mazé, Ramia
  Aalto University, Helsinki, Finland.
  Isaksson, Anna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Who cares about those who care?: Design and technologies of power in Swedish elder care2019Ingår i: Proceedings of the Nordic Design Research Conference, 2019, Vol. 8, s. 1-9Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Design is increasingly recognized as an instrument of power. We explore power in the context of the Swedish welfare state and care institutions, which are undergoing political and structural reconfiguration as new technologies are introduced. Our aim is to better understand the effects of designed technologies within care institution and over care workers. Through our research, we have identified deviances, or gaps, between institutional policies and daily working practices, in which workers must cope within a grey zone of legality. Against this backdrop, we bring together and discuss concepts from philosopher Michel Foucault and sociologist Dorothy Smith in order to frame issues of power relevant to design. We elaborate upon these issues through a discussion of our project set in Swedish elder care institutions. Three 'research through (critical) design' examples illustrate ways and extents to which power is exerted over care workers. We discuss effects upon their subjectivity, including how their knowledge and agency can risk being ignored or overruled. Ultimately, we argue for design research to examine and articulate the (powerful) role of design in such contexts. We see this as a form of 'De-Scription' and active 'mapping' that can open up for wider debate and reconfigurations of power.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Andersson, Camilla
  et al.
  Aalto University, Esbo, Finland.
  Mazé, Ramia
  Aalto University, Esbo, Finland.
  Isaksson, Anna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Börjesson, Emma
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Ehrnberger, Karin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Materializing “Ruling Relations”: A Case of Gender, Power and Elder Care in Sweden2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper reflects upon our critical (feminist) design research approach developed in response to the Swedish Governmental Agency for Innovation Systems (Vinnova)’s innovation program on equality. As a pilot of the program, the subject of our research is equality within elder care work, a female-dominated employment sector with particular gender and power dynamics. We have responded to this program and sector by rethinking our research methodologies and critical design research method. Inspired by institutional ethnography and the concept of ‘ruling relations’, our research approach involves critical design to materialize structural inequalities manifested within the everyday micro-practices of care work. Stories and sketches (as ‘material theses’) were generated through qualitative fieldwork involving ‘research through design’ processes to observe, document, explore, interpret, discuss and communicate gendered practices of elder care. Three themes emerged along the way, which articulate ruling relations revealed within elder care work. This research case is reported here along with reflections about the potentials of critical design as a (feminist) research approach capable of more critically interrogating power and positionality within design and innovation. From our perspective, equality as a policy and subject of research – including design research – calls for critical (and feminist) theoretical and methodological development. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Andersson, Elin
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Hulander, Caroline
  Högskolan i Halmstad.
  En organisationskultur sitter inte i väggarna, den sitter i människorna: En kvalitativ studie om inkludering utifrån ett ledarskapsperspektiv på ett industriföretag i Sverige.2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study in sociology was to examine the managers view on including leadership and how leaders see their own role in creation of including organizational culture. The following questions were the focus of the study: What is an including leadership according to the managers in an industrial enterprise? How do industrial enterprise managers look at their own role in the making of an organizational culture? And also, what are the difficulties of leading inclusively according to the managers of the industrial enterprise? The goal with this study is to illustrate the importance of inclusion work and that it will enhance the awareness of norms and behavioral patterns within the organizations. The thesis is gleaned on a study about hermeneutic methodology of qualitative character, including semi-structured interviews with eight industrial managers within the same company. The theories used in the thesis are Bourdieu's (1999) theory of habitus, de los Reyes & Mulinaris (2005) theory of intersectionality and Tillys (2000) theory of persistent inequality.

  The results show that managers see including leadership as an important aspect in creating an including organizational culture. They believe that there are difficulties with language, communication, attitudes and ignorance about differences. However, it was difficult for the managers to find concrete measures for the difficulties and there were partly divided opinions about gender segregation in the managerial positions.

  Keywords: leadership, inclusion and exclusion, organizational culture, discrimination, difficulties.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Andersson, Emelie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Szabo, Zselyke
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  "I jobbet accepterar man det lite mer, det är ju förståeligt att de är upprörda".: - En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares syn på hot och våld.2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Var tredje socialsekreterare utsätts för hot och våld på sin arbetsplats.Socialsekreterare som arbetar med utredning för barn och unga löper risk attbli utsatta. Den senaste tidens debatt kring LVU-lagstiftningen kan ha ökatsocialsekreterarnas utsatthet. I denna kvalitativa intervjustudie är syftet attundersöka vilken effekt hot och våld kan få för socialsekreterares arbete,som innefattar utredning för barn och unga. Frågeställningarna somundersöks berör yrkesroll och handlingsutrymme, strategier för att hanteravåldet samt förhållningssätt till säkerhetsrutiner på arbetsplatsen. I dettaarbete genomförs en semistrukturerad intervjustudie som omfattar sexsocialsekreterare från tre olika kommuner. Det som framkommer iintervjustudien är att hot och våld kan påverka socialsekreterarnas arbete,vilket skulle kunna få konsekvenser för både utredningar och beslut.Socialsekreterare har många strategier för att hantera våld och konkreta hot,medan förtäckta och outtalade hot är svårt att definiera och hantera. Tilltrontill och kunskapen om säkerhetsrutiner varierar, medan det kollegiala stödetlyfts fram som den viktigaste trygghetsaspekten. Utifrån detta diskuteras hurmentalisering bidrar till en normaliseringsprocess, där hot och våldaccepteras som en del av yrket. Påverkan på handlingsutrymmet diskuterasutifrån makt och påverkan på utredningsarbetet, medan diskussioner förskring konsekvenser av bristfälliga säkerhetsrutiner.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Andersson, Emilia
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Solgård, Ronja
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Samhällets brister, individens ansvar: En kvalitativ undersökning om hur utrikesfödda ensamstående mödrars livsvillkor påverkas av strukturella och relationella sociala omständigheter2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka hur strukturella och relationella sociala omständigheter påverkar utrikesfödda, ensamstående mödrars livsvillkor. De strukturella utmaningar som försätter den studerade gruppen i en utsatt position i samhället undersöks utifrån ekonomiska resurser i form av möjligheter och hinder för etablering på arbetsmarknaden och kontakt med välfärdsfunktioner. Sociala resurser kommer också att undersökas i och med en migration till Sverige som innebär att viktiga sociala nätverk kan vara bristande. Kulturell bakgrund och anpassningen till ett nytt samhälle med främmande språk, normer och förväntningar kan också tänkas påverka kvinnornas möjligheter att säkerställa goda livsvillkor. Det empiriska materialet baseras på åtta kvalitativa intervjuer med utrikesfödda, ensamstående mödrars personliga berättelser och upplevelser. Det sociologiskt teoretiska ramverket utgörs av ett intersektionalitetsperspektiv, Scheffs teori om sociala band och Habermas teori om system och livsvärld. Uppsatsens huvudinsikter omfattar den individualistiska samhällsutveckling som utmanat utrikesfödda, ensamstående mödrars livsvillkor. Samhällets nedmontering av välfärdsfunktioner ställer höga krav på relationer i kvinnornas livsvärld. Sociala relationer och kontaktnät med kvinnor i liknande situation visar sig vara av stor vikt för god hälsa och välmående.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Andersson, Frida
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Lilja, Emma
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Hello Sweden! - Hello China!: En studie om globaliseringens påverkan på val av utbildning2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att utifrån en metodkombination av en kvalitativ och en kvantitativ studie utreda vilka faktorer som ligger bakom individens val att resa utomlands för att studera. För att söka svar har vi genomfört en enkätundersökning och längre intervjuer med utgångspunkt i vår frågeställning.

   

  Resultatet av undersökningen visar att en av de främsta faktorerna är den ekonomiska situationen och vi kan se att många väljer en svensk högskoleutbildning på grund av att den är avgiftsfri. Att uppleva en ny kultur är också en av de främsta faktorerna samt att en högskoleutbildning i Sverige är värd mer än en högskoleutbildning i hemlandet. Vi har även kunnat se att studenterna upplevt kulturkrockar, både med svenska studenter men också med andra internationella studenter. Detta med utgångspunkt i Zygmunt Bauman och Håkan Thörns teorier om globalisering, Jonas Stier samt Ruth Illman och Peter Nynäs kulturteorier och slutligen Pierre Bourdieus kapitalteori.

  Ladda ner (pdf)
  ATTACHMENT01
 • 39.
  Andersson, Isabelle
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Kultur i fokus: En studie om kulturmöten utifrån ensamkommande flyktingbarns perspektiv i Sverige2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Andersson, Janicke
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Heder och barnäktenskap. Erfarenheter och lärdomar från professionella inom socialtjänst2024Ingår i: Hedersrelaterat våld och förtryck: Professionellas uppdrag och utmaningar / [ed] Pernilla Ouis; Sara Högdin, Stockholm: Liber, 2024, 1, s. 122-134Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 41.
  Andersson, Janicke
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Successful dying. Later life strategics to cope with the finiteness of life [Att förhålla sig till andligheten i livet och strategier för "framgångsrikt döende"]2020Ingår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, E-ISSN 2002-066X, Vol. 57, nr 3-4, s. 271-287Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article aims to explore how older people relate to the finiteness of life. Unlike many other similar studies, this study focuses on older people outside palliative care and residential care, those who are still active and engaged in society. When, and in what ways do finiteness of life become apparent to them in their everyday lives? What strategies do they use to manage awareness of the finiteness of life? In 2015, data was collected via six focus group occasions with people aged 69-90. The result show that finiteness of life was something that all respondents were occupied with almost daily and in several ways. In most cases with ambiguity and even fear for the uncertainty of the future, but also with a feeling that the awareness of finitude made the present more valuable. Death was manifested in the respondents everyday lives, as something to be postponed, planned and administered by the types of self-disciplining techniques that are significant for successful ageing. I therefore conclude that these norms and techniques of suc-cessful ageing have expand into the field of ways of practice dying and thereby, become norms and techniques of successful dying. © 2020 Sociologisk Forskning. All rights reserved.

 • 42.
  Andersson, Janicke
  et al.
  Lund University, Lund, Sweden.
  Ekstam, Lisa
  Lund University, Lund, Sweden.
  Age Negotiation and Active Bodies at Senior Camps in Sweden2016Ingår i: The Futures we want: Global Sociology and the Struggles for a better World: 10-14 July 2016, Vienna, Austria, Book of Abstracts, 2016, s. 42-42Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Since the beginning of 2000 senior camps have been established on several places in Sweden, with the purpose to decrease social exclusion and improve health amongst elderly people. These senior camps build on notions of what it means to age and to ”be old” in relation to activity, health, functional abilities and participation in society. In a cross-scientific and holistic study at CASE, Lund University these senior camps have been studied from three perspectives 1) History of ideas: What is the cultural meaning of senior camps?. 2) Ethnology: How is age made visible and important at senior camps? 3) Occupational Science: What are the individual social and health aspects of the senior camp? In this presentation we focus on findings from part study 2, that is, how age is performed and made meaningful at senior camps. The data consists of ethnographical field notes collected from two central senior camps. We are going to show examples of  how and when the participators use “age negotiation” and “perform age” in social relations at senior camps and discuss how this negotiation can be interpreted relative to societal norms about older people and health and what is considered “age appropriate”; but also how the seniors use age performance to object to images of older people or to claim their independence.  In the perfomance of age the body and functionality becomes central and bodies are compared, evaluated and discussed in relation to age and ageing.

 • 43.
  Andersson, Janicke
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Ekstam, Lisa
  Lunds universitet, Lund, Sverige.
  Nilsson, Gabriella
  Lunds universitet, Lund, Sverige.
  Foglighet hårdvaluta för 70+ i den generationella ekonomin2021Ingår i: Äldre i centrum, ISSN 1653-3585, nr 2, s. 47-51Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 44.
  Andersson, Janicke
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Ekstam, Lisa
  Medicinska fakulteten, Lunds Universitet, Lund, Sverige.
  Nilsson, Gabriella
  Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, Lund, Sverige.
  "Mina barn tycker att jag ska vara försiktig"2021Ingår i: Perspektiv på ålderism / [ed] Håkan Jönsson, Lund: Social Work Press , 2021, s. 129-150Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 45.
  Andersson, Janicke
  et al.
  Lund University, Lund, Sweden.
  Ekstam, Lisa
  Lund University, Lund, Sweden.
  Nilsson, Gabriella
  Lund University, Lund, Sweden.
  Where seniors becomes like children again. Senior camps in Swedish media discourse2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 46.
  Andersson, Jenny
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Lex Sarah: En kvalitativ studie om hur enhetschefer inom äldreomsorgen beskriver sina kunskaper och användning av Lex Sarah2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse för hur enhetschefer inom äldreomsorgen beskriver hur de ser på och använder Lex Sarah, vilka kunskaper som finns i ämnet och hur de resonerar runt ordet missförhållande. Studien är kvalitativ och bygger på semistrukturerade intervjuer.

  Studien utgår ifrån en hermeneutisk ansats eftersom jag ville veta vad mina respondenter hade för uppfattningar, erfarenheter och tolkningar. Sammanlagt var det sex enhetschefer inom äldreomsorgen som intervjuades. De beskriver vad de har för kunskaper, hur de använder Lex Sarah i verksamheterna och hur de ser på missförhållanden. Resultatet från studien visar på kunskapen inom ämnet Lex Sarah behöver bli bättre både bland enhetschefer och bland personal. Det behöver även förbättras inom området rapportering, det behöver bli en mer enhetlig syn på vad som är en påtaglig risk för ett missförhållande och när det ska rapporteras. Som det är i dag så klassificeras de olika händelserna fast det står i bestämmelserna att det inte ska göras. Respondenterna tycker att Lex Sarah är en bra och nödvändig del i det systematiska kvalitetsarbetet samtidigt så ser de det som ett skuldbeläggande. Studien har analyserats med hjälp av vetenskapliga teorier som organisationsteorier och ledarskapsteorier.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Andersson, Jonas
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Eskilsson, Johan
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  "Att lyckas": En resa från periferin till praktikens mitt: En studie om ungdomsproffs i fotboll och deras erfarenheter och upplevelser2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi har i denna studie studerat före detta ungdomsproffs i fotboll och deras upplevelser och erfarenheter från denna tid. Vi var intresserade av att undersöka varför så många svenska ungdomsproffs återvänder till Sverige och vad det krävs för att lyckas som ungdomsproffs. Syftet med denna studie var att belysa elitsatsande ungdomsspelares erfarenheter från internationella fotbollsakademier, och deras uppfattningar om vad man behöver lära sig för att lyckas som ungdomsproffs. För att besvara syfte och frågeställningar genomförde vi intervjuer med tre före detta ungdomsproffs. Vi har utgått från situerat lärande som belyser hur nya individer kan ta sig in i en ny grupp eller praktik och blir en del av denna tillsammans med andra. Denna teori lägger fokus vid gruppen men i vår studie fann vi även individuella aspekter som var avgörande för att bli en del av praktiken. Allmänhetens uppfattning om vad det innebär att lyckas som ungdomsproffs stämmer inte överens med ungdomsproffsens egen uppfattning. Att återvända hem till Sverige ser allmänheten som ett misslyckande medans ungdomsproffsen ser tiden som en utbildning och en viktig erfarenhet för deras framtida fotbollskarriär.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 48.
  Andersson, Kim
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Joakim, Wadstedt
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  CSR och företagsstrategier: En kvalitativ studie om den paradoxala strävan efter CSR och vinst2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ur ett historiskt perspektiv är Sverige ett klassiskt exempel på en socialdemokratisk stat med tankepå dess tidiga utveckling av arbetarrörelser, demokrati och fokus på välfärdsstaten. Idag, sommedlemsstat i den Europeiska unionen har Sverige dock kommit att influeras av USA:s nyliberalapolitik där företagen behöver leverera fler och bättre varor/tjänster samtidigt som konsumenternasmedvetenhet och känslighet har ökat kring hur företagen väljer att investera. Forskning visar på attskandinaviska företag, framförallt inom Danmark och Sverige, har en ledande position när detgäller ansvarsfullt företagsbeteende vilket har varit anledningen till vårt val av studie om hursvenska företag gör för att nå framgång inom CSR. För att genomföra denna studie har vi genomkvalitativ analys använt semi-strukturerade intervjuer där vi intervjuat företag inom olikabranschområden. Det har visat sig att samtliga företag vi intervjuat är medvetna om denparadoxala strävan efter ackumulation och hållbarhet, mycket på grund av begränsningar avresurser/regelverk. För att bemöta denna utmaning arbetar företagen mycket i projektform därfokus läggs på välmående för sin egen personal och genom att ställa hårda krav påunderleverantörer. Genom att använda tidigare forskningsartiklar samt Hatch organisationsteorioch Webers sociala handlingar har vi försökt att utveckla vår förståelse av detta fenomen. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  CSR och företagsstrategier
 • 49.
  Andersson, Lina
  hos.
  Får jag tala om att jag nätdejtar?: en studie om attityder till nätdejting2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att få reda på hur attityden och hur åsikterna kring nätdejting ser ut hos allmänheten. Med denna studie önskar jag att människor vågar prata mer öppet om nätdejting och i vilken omfattning det förekommer just i deras liv.

  Frågeställningar:- Hur ser vetskapen om nätdejtingens existens och utbreddhet ut? - Hur vanligt är medlemskap på en dejtingsajt? - Vad har man för attityd och inställning kring dem som nätdejtar? - Anses det vara ett bra dejtningalternativ nu och i framtiden?- Skiljer detta sig åt mellan kön, ålder och datoranvändande?

  Teoretiska perspektiv: Intimitetens omvandling, modernitetens följder och internet.

  Metod: Kvantitativ metod med enkäter.

  Empiri: 80 enkäter delades slumpmässigt ut och frågor kring respondenternas bakgrund, erfarenhet och attityder till nätdejting besvarades.

  Slutsatser: Hela 90 % hade hört talas om nätdejting men endast hälften hade själva ett medlemskap på en nätdejting sida.Attityden till nätdejting såg olika ut. Att det bara är konstiga och blyga människor som nätdejtar höll majoriteten inte med om. Skillnaden mellan gifta och sambos visade stor skillnad i påståendet om de som nätdejtar skulle vara konstiga. Gifta var övertygade om att de som nätdejtar är konstiga medan sambos var obestämda i frågan.På frågan om man kan lära känna någon på nätet höll 70 % med om. Det fanns de som instämde i att man kan hitta kärleken på nätet men var inte lika övertygade om att man kan lära känna någon på nätet.Som par anses det att man inte bör tala om att man träffats genom nätdejting i samma utsträckning som när man som singel letar efter sin partner på nätet.

  Nyckelord: nätdejting, Anthony Giddens, genus, attityder, passion, kärlek, expertsystem.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Andersson, Linus
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Westberg, Niklas
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Autism, new media and the transformation of "the social"2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  People with Asperger Syndrome and high function autism generally suffers from impaired social skills and a strong need for a private space for oneself. In diagnostic classifications of mental illnesses social awkwardness and a strong desire for solitude are viewed as symptoms of mental disorder and as deviances from an imagined normality.

  Based on interviews with autistic people and analysis of social interaction between them on a social media platform the aim of this paper is to investigate how new social media transform their situation in various ways. New social media, with its culture of connectivity, reshape how they relate to others and themselves and transform vulnerabilities that are always at play in encounters between human beings. At play are also changing borders between the public and the private as well as the questioning of communicative ideals based on face-to-face encounters.

  More specifically we focus on how new social media transforms: 1) vulnerabilities between people in social interaction as well as the “interaction order” that regulates this interaction; 2) what it means to be a social being – and consequently to be involuntary lonely or seeking solitude. 

1234567 1 - 50 av 1040
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf