hh.sePublications
Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 102
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Achiniotis, Gabrielle
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Elevers perspektiv på mobbning och att arbeta förebyggande med mobbning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie är av kvalitativ karaktär med en fenomenologisk ansats. Fyra elever har intervjuats, där tre utav dem har intervjuats tillsammans i fokusgrupp och en individuell intervju, för att undersöka deras erfarenheter av mobbning och förebyggande arbete med mobbning. Elevernas erfarenheter sätts i fokus och deras berättelser ligger till grund för vad de kommer fram till är effektiva metoder för att arbeta förebyggande med mobbning. Hur dessa elever själva hade valt att arbeta förebyggande med mobbning är vad som är intressant för denna uppsats. Intervjuerna som genomförts har varit av semistrukturerad karaktär där det har använts öppna frågor för att lämna mycket utrymme för berättelser och resonering kring ämnet som kan ge en djupare förståelse av elevernas uppfattning. Resultatet redovisar vad eleverna har för uppfattningar om mobbning, vem som mobbas och vem som mobbar, med maktaspekten av mobbning i fokus och sen har det lett fram till metoder för att förebygga mobbning. Slutsatserna blir tre metoder som kan användas för att förebygga mobbning i en klass eller på en skola. En metod handlar om eleverna delaktighet, den andra om en skrämseltaktik och den tredje om lärarens ansvar att känna eleverna och på så vis kunna arbeta med maktbalansen och rollerna i klassen.

 • 2.
  Achiniotis, Gabrielle
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Lind, Johan
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Mobbning från ett infrånperspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en kvalitativ studie med syfte att finna förståelse för hur en blivande lärare med erfarenhet av att bli mobbade ser på sitt framtida arbete med att motverka mobbning. Den förklarar också hur mobbningen har påverkat den blivande läraren i relation till sitt framtida yrke. Uppsatsen baseras på tre djupintervjuer. Uppsatsen har ett studentperspektiv där författarna vill veta hur lärarstudenter kommer hantera anti-mobbningsfrågor i relation till sina egna upplevelser som mobbade under sin egen skolgång. Intervjuerna har varit semistrukturerade där författarna ställt öppna frågor och fokuserat på vad undersökningspersonen själv valt vad hen vill berätta. Författarna fokuserar på relationen mellan undersökningspersonernas erfarenheter och vad de vill göra för att förebygga mobbning och kränkande behandling i sitt kommande yrke. Resultatet visar att undersökningspersonerna har en erfarenhet som gynnar arbetet mot mobbning och kränkande behandling. Undersökningspersonerna har utifrån sina tidigare erfarenheter av mobbning visat på metoder som de tror kan fungera. Det kan exempelvis vara att fokusera på elevers styrkor och ta fasta på de men även fokusera på vilka konsekvenser mobbningen får den enskilda individen. Resultatet visar även att det finns samband mellan undersökningspersonernas berättelser och hur en känd anti-mobbningsorganisation arbetar.

 • 3.
  Allgulin, Mattias
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Cantmo, Kristoffer
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  "Så har jag lite frånvaro också...": En studie av frånvaron och dess orsaker på vuxenutbildningen i Halmstad2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4.
  Andersson, Janicke
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Education and Television in Great Shape2011In: Geneva, 7-10 September 2011. ESA 10th Conference, Social Relations in Turbulens Times: Abstract Book, Geneva, 2011, p. 235-235Conference paper (Refereed)
 • 5.
  Andersson, Janicke
  CASE, Lund University, Lund, Sweden.
  Senior bastards - rebellion against or a repetition of negative age codes?2015In: IAGG-ER 8th Congress Dublin 2015 - Unlocking the Demographic Dividend: Congress Abstracts, The Irish Gerontological Society , 2015, Vol. 6, p. 319-319Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In contemporary media and scientific contexts, it has become increasingly popular to launch today's elderly as different from previous generations of older people, especially emphasized is that today's elderly will have more attitude and set higher demands on society. The TV- series “Pensionärsjävlar” (Senior bastards) is based on this idea of today's and tomorrow's elderly as different and more rebellious than previous generations. The purpose of this presentation is to analyze and discuss how age and age codes are used as a prerequisite for, but also are challenged in the series. The result builds on a study of the Swedish TV-series Senior bastards that was broadcasted in 2010. The theoretical perspective implies age as a social construction of performativity and interaction. The result shows that chronological age is almost absent in the series, instead age coding is performed by physical attributes and verbal acts. Most common attributes are those connected to decreased functionality, such as walker, wheelchair, walking stick etcetera. The most common taboo joked about is sexuality, and other common themes are decreased functionality, child/youth like behavior and traffic. In the presentation I discuss how these themes and attributes are negotiated in relation to positive and negative age codes. © Irish Gerontological Society, 2015

 • 6.
  Andersson, Janicke
  et al.
  CASE, Lund University, Lund, Sweden.
  Ekstam, Lisa
  CASE, Lund University, Lund, Sweden.
  Nilsson, Gabriella
  Dept. of Ars and Cultural Sciences, Lund University, Lund, Sweden.
  Pensioneer camps - about doing age and making difference2015In: IAGG-ER 8th Congress Dublin 2015 - Unlocking the Demographic Dividend: Congress Abstracts, The Irish Gerontological Society , 2015, Vol. 6, p. 337-337Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  "Pensioneer camps", summer camps aimed at older people, has for some years been established in several locations in Sweden. What unites the camps is the claimed positive effect they have for older people's health and quality of life. The stay is said to break isolation and lead to new habits and friendships that endure. This multidisciplinary study focuses on the phenomenon "Pensioneer camp" with the overall aim to study its health and life enhancing potential. Pensioneer camps are examined from a structural cultural-historical perspective focusing on the discourses in action, from an ethnographic perspective, focusing on identity construction and performance of age and from an activity perspective, focusing on quality of life and health in everyday life before and after the camp stay. Key issues are: What impact have older or more general discourses of "summer camp" on the activities? What age coded practices are made possible and how is age performed? How is the camp experienced by the elderly and it can be said to have any long-lasting impact in their lives after their stay? By studying both the individual, cultural and organizational aspects in relation to Pensioneer camps it enables both in- depth scientific knowledge of older people's quality of life and health in general, and, recommendations for future local investment in Pensioneer camps in terms of possibilities and limitations. © Irish Gerontological Society, 2015

 • 7.
  Andersson, Josefin
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Nilsson, Elisabet
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Rör sig elever tillräckligt mycket?: En studie om pojkar och flickors fysiska aktivitet på fyra olika skolor2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine the extent to which children's physical activity during school  hours  are  met  in  relation  to  today’s  health  recommendations.  This  study  was  a quantitative  research  method  through  study  with  pedometers  and  observation.  The  main instrument was pedometers which the pupils wore during one day at school. The study group consisted of 74 students, made up of 36 boys and 38 girls from the 4th grade in four schools in  southern Sweden. The  results demonstrate  that  the boys were physical active 47-50 % of what  they should and  the girls 33-36 % of what  they should according  to recommendations. The boys  took about 3000 more  steps  than  the girls.  In our  study only one boy  reached  the recommended  amount  of  steps  per  day,  but  no  girl  did. The  conclusion  is  that  the  pupils  are  inactive  during  their  time  in  school.    There  are differences  in  boys'  and  girls'  physical  activity,  both  within  each  school  and  between  the schools. The observation showed that the girls stand still more than the boys during break and the girls are generally less active than the boys at all four schools.

 • 8.
  Anderstedt, Sandra
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Stark, Lisa
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Pedagogers uppfattningar av bemötande gentemot elever i svårigheter2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Skolan har idag svårt att uppfylla sitt uppdrag gentemot alla elever vilket är att utformaundervisningen så den tillgodoser alla elevers behov. Uppfyllandet av uppdraget brister främst närdet att få elever i svårigheter att utveckla sina kunskaper. Det ställs höga krav på elevernasprestationer och kunskaper i skolans ämnen, vilka de har svårt att nå upp till. Detta innebär attlärarna måste ta hänsyn till elevernas unika inlärningsstil samt deras olikheter och utifrån demskapa en varierad undervisning där alla elever ges möjlighet att utvecklas. Varför elever hamnar isvårigheter har varit omdiskuterat och vissa menar att det är miljön som brister medan andrapåstår att det är eleven själv som brister.Syftet med vårt examensarbete är att undersöka pedagogers uppfattningar av hur de börbemöta och tillgodose elever i svårigheters behov. Undersökningen utgår från tre fiktivafallbeskrivningar som representerar elever i olika typer av svårigheter. Inspirationen tillundersökningen växte fram under lärarutbildningen då vi läste specialiseringenSpecialpedagogik. Vi har i undersökningen inspirerats av den fenomenografiska ansatsenvilken syftar till att undersöka individers uppfattning av samma fenomen. Resultatet haruppkommit genom sju kvalitativa intervjuer med pedagoger verksamma i grundskolanstidigare åldrar. I fenomenografisk anda har vi utifrån resultatet kunnat urskilja likheter ochskillnader i pedagogernas syn på hur de ska bemöta och tillgodose elever i svårigheter ochderas behov. Genom resultatet har vi sedan funnit beskrivningskategorier tilllitteraturgenomgången, resultatredovisningen och analysen vilka är självkänsla, socialasvårigheter matematiksvårigheter och koncentrationssvårigheter. Vidare framkom det iresultatet att föräldrakontakt och skolmiljöns utformning är väsentliga faktorer när det gällerpedagogers bemötande. Undersökningen visar på att den framtagna forskningen ochpedagogerna är överens om att det är viktigt att se till helheten för att tillgodose elever isvårigheters behov och det första steget att undanröja svårigheter är att stärka elevernassjälvkänsla. Det visade sig även att en gemensam uppfattning var att alla i elevens omgivningoch eleven själv har ett gemensamt ansvar för att på bästa möjliga sätt underlätta och hjälpa.

 • 9.
  Aronsson, Karin
  et al.
  Department of Child and Youth Studies, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Sjöberg, Jeanette
  Verbal artistry in building a youth chat room community: leet speak, language play, and multilingual resources2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This talk discusses ways in which chat room participants in a Swedish youth chat room deploy leet speak and other hybrid language forms (including code switches, Swenglish, "Swedish Deutsch" and other multilingual resources).  The focus is on the ways in which such hybrid forms are deployed by the participants as part of their local formation of a net community. The detailed analyses draw on recordings of approximately 30 hours of chat room talk.

  The data document a rich use of invented spelling and various other hybrid forms, related to leet speak (e.g. switches between lower and upper case letters or numbers, as well as other types of creative spelling). Novel varieties of text compressions are other features of leet speak. But above all, code switching, as well as reduplications and capital letters are deployed as ways of accentuating (Bakhtin, 1981; Stanislavskij, 1986) various stances in conversations, for instance, when making assessments about style or performance or when commenting on technical issues (e.g. NEWbies’ for newcomers or inexperienced participants; ‘lagggggggggggggg’ for time 'lag'). 

  The analyses focus on verbal artistry (Bauman & Briggs, 1990)and community building, and especially the ways that leet speak and other hybrid language varieties (e.g. crossings, Rampton, 1999; 2009) are deployed as ways of forming local alignments and disalignments. The chat room conversations show that the participants position themselves as central participants through this type of everyday poetics. This can be seen in ongoing conversations, as well as when participants enter or leave the forum. Greetings and leave takings are extended affairs where the participants revel in embellishing their language through novel varieties of crossings, code switches, creative spelling (e.g. ‘heiiii’ instead of Swedish ‘hej’ for ‘hi’) and other hybrid language forms.

  The hybrid constructions and verbal artistry can be seen as instances of creative improvisations (Duranti & Black, 2012) where participants align and disalign with each other through various accentuations of talk.

 • 10.
  Arvidsson, Jessica
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Sysselsättning och social rättvisa: En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kunskapen om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är begränsad. Varken välfärds- eller forskarsamhället har kunskap om vilken typ av sysselsättning som före detta elever i den svenska gymnasieskolan har efter skoltiden.

  Huvudsyftet med denna sammanläggningsavhandling är tredelat: att (a) öka kunskapen om vilka typer av sysselsättning som personer med intellektuell funktionsnedsättning har efter avslutad gymnasiesärskola, att (b) åskådliggöra mönster och faktorer (kön, förfluten tid sedan examen, utbildningsprogram, boendekommun samt föräldrarnas födelseland och utbildningsnivå) som kan bidra till skillnader vad gäller typ av sysselsättning, samt att (c) skapa ett nationellt register som möjliggör kvantitativa analyser, longitudinella studier och utgör underlag för kvalitativa fördjupande studier av efter(sär)gymnasial sysselsättning. Avhandlingen innehåller fyra artiklar och en ramberättelse.

  Ett nationellt register, Halmstad University Register on Pupils with Intellectual Disability (HURPID) skapades utifrån information i slutbetygen från 12 269 tidigare elever i gymnasiesärskolan. Slutbetyg är allmänna handlingar som begärdes från kommunerna. HURPID samkördes med två nationella register: Longitudinell Integrationsdatabas för Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstudier (LISA) och LSS-registret som innehåller information om insatser som beviljats enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Avhandlingen bygger på tvärsnittsstudier vilka ger en ögonblicksbild av den efter(sär)gymnasiala sysselsättningen under 2011 bland de personer som gått ut mellan 2001-2011. Frekvensanalyser användes för att beskriva studiepopulationens karaktäristika. Korstabeller och Pearson´s chi2-test användes för att analysera skillnader avseende typ av sysselsättning mellan olika grupper i studiepopulationen. Sambandet mellan avhandlingens beroende och oberoende variabler undersöktes med bivariata och multivariata logistiska regressionsanalyser.

  Analyserna visar att den största andelen (47%) av de unga har sin sysselsättning inom daglig verksamhet, 22,4% har ett förvärvsarbete, de flesta med någon form av lönesubvention; och 6,6% studerar. En betydande andel (24%) betecknas vara "någon annanstans" (inte i någon av de andra tre sysselsättningstyperna). Andelen unga vuxna i daglig verksamhet är lägre än förväntat och andelen som har ett förvärvsarbete är högre än förväntat. En oväntat stor andel tillhör kategorin "någon annanstans" och har inte daglig verksamhet, inte ett förvärvsarabete och studerar inte.

  Kön, typ av utbildningsprogram, hur lång tid som förflutit sedan examen, boendekommun och föräldrarnas utbildningsnivå samt geografiska härkomst är alla faktorer som påverkar vilken typ av sysselsättning som unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning har. Män som har gått ett nationellt program i gymnasiesärskolan och som tog examen mellan 2001-2006 är de som har störst sannolikhet för att ha ett förvärvsarbete. Personernas boendekommun har en viss oberoende effekt på typ av efter(sär)gymnasial sysselsättning och den totalt sett låga andelen flyttar i populationen antas förstärka betydelsen av vilken kommun de bor i. Unga vars föräldrar är lågutbildade har mer sannolikt ett förvärvsarbete eller tillhör kategorin "någon annanstans". De vars föräldrar är högutbildade har mer sannolikt en sysselsättning inom daglig verksamhet eller studerar (exempelvis på Komvux eller folkhögskola). De unga vars föräldrar är födda i ett utom-europeiskt land är med större sannolikhet studerande eller personer som tillhör kategorin "någon annanstans".

  Avhandlingens huvudresultat diskuteras i förhållande till ett teoretiskt ramverk om social rättvisa. Betydelsen av samhällets ansvar att främja alla medborgares möjlighet att vara och göra vad de har anledning att värdesätta betonas. Ett samhälle som främjar social rättvisa måste stödja människors möjligheter att oavsett funktionsförmåga kunna välja sysselsättning. Såväl den offentliga som den privata sektorn behöver tydligare betrakta personer med intellektuell funktionsnedsättning som en viktig resurs i samhället och på arbetsmarknaden; se dem som personer med förmågor som riskerar att döljas bakom kategorier, fördomar och föråldrade strukturer.

 • 11.
  Asschier, Maria
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Lanzén, Therése
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Jag visste inte det. Att tjejer kan leka med killgrejer.: Barnboken - ett pedagogiskt redskap i arbete med jämlikhet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att belysa barnboken som ett pedagogiskt redskap i ett jämlikhetsarbete på en förskola. Inför studien läste vi in oss på tidigare forskning kring barnböcker i förskolan samt studier kring förskolors jämställdhetsarbete, som är en del av ett jämlikhetsarbete. För att uppnå syftet lästes tre olika barnböcker för en grupp femåriga barn, barnen intervjuades sedan både enskilt och i grupp kring barnböckerna och de teman de tog upp. Vi fann att barnen fångades av barnböckerna och gärna ville skapa sig förståelse kring både bokens handling och dess karaktärer, vilket ledde till samtal mellan barn och barn, men även mellan barn och pedagog. En slutsats från studien visar att barnen ofta relaterade barnböckerna till sina egna erfarenheter. Studien ger en inblick i hur barnen samtalade under boksamtalen, samt hur variationer i typer av uppfattningar visade sig i intervjuerna. Ett resultat som framkom visar att barnen i de flesta fall följer traditionella könroller och könsmönster, barn förhåller sig till det de upplever förväntas av dem, men det fanns även tillfällen där barnen inte gjorde åtskillnad mellan flickor och pojkar. En slutsats som dragits av studien är att det krävs ett medvetet arbetssätt från pedagogens sida för att ta tillvara på boken som ett pedagogiskt redskap. Det går inte endast att läsa en barnbok och ta för givet att barnen upplever det pedagogen hade i åtanke, utan pedagogen bör ställa frågor och skapa samtal där barnen är medskapare och där deras tankar är av intresse. I boksamtal kan barn ges utrymme att dela sina tankar och få möjlighet att göra sig hörda.

 • 12.
  (Bengtsson) Sjöberg, Jeanette
  Stockholm Institute of Education, Research on Play and Socialisation.
  Multiple roles on a simple screen: An explorative study of human interplay in real time chat2005In: A Nordic Dimension in Education and Research, Myth or Reality?, 2005, p. 64-64Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The present study investigates human interaction in a virtual environment, with focus on what roles the participants in the chat room takes (or gets), and the importance of the presentations of these roles when entering the chat room in order to gain contact with others. The mediaethnographic study was conducted throughout a period of seven weeks in 2002; hence the study is to be regarded as a pilot study.

  The aim of this paper is, by looking at various roles used in the chat room sphere and the presentations of these roles, to enlighten the chat room as an arena of human interplay and to create an understanding for the specific forms of interaction that takes place within its frames. The interplay in the chat room was analyzed from an interactional theoretical base, such as Meads concept of role, Cooley’s metaphor of the looking-glass self and Goffman’s metaphor of front- and backstage. The study was conducted through three steps: participatory observations by being present in the chat room, online; interviews with participants, on line; capturing real time (i.e. emoticons, turn takings, time spans, etc) on DV-film. Data was collected by using DVcamera to film the chat room and in that capture the on-line interviews and observations which were made. Primary results of the study were: identification of five different “role-characters” based on their behaviour in the chat room, and the parallel use of multiple roles in different chat rooms simultaneously

 • 13.
  Bengtsson, Åsa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Anna Katarina Preinitz2018In: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Presentation of Anna Preinitz (1870-1912) in Biographical encyclopedia of Swedish women. 

 • 14.
  Bengtsson, Åsa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Emelie Rathou2018In: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Biografisk presentation av Emelie Rathou (1862-1948) i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

 • 15.
  Bengtsson, Åsa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Emma Kristina Wretlind2018In: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Biografisk presentation av Emma Wretlind (1852-1944) i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

 • 16.
  Bengtsson, Åsa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Gerda Teresa Meyerson2018In: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Biografisk presentation av Gerda Meyerson (1866-1923) i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

 • 17.
  Bengtsson, Åsa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Gustava Elisabet (Elsa) Bengtsson2018In: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Presentation of Elsa Bengtsson (1865-1922) in the Biographical encyclopedia of Swedish women.

 • 18.
  Bengtsson, Åsa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Hedvig Natalia Rinander2018In: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Biografisk presentation av Hedvig Rinander (1868-1953) i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. 

 • 19.
  Bengtsson, Åsa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Maria Gustfva Sandström2018In: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Biografisk presentation av Maria Sandström (1870-1948) i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

 • 20.
  Berg, Lars-Erik
  et al.
  Institutionen för teknik och samhälle, Högskolan i Skövde.
  Nelson, Anders
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR), The Learning and Educational Relations (SOLUR).
  Identitet och genus i lek med dockor och figurer i förskolan2006In: Nordisk Pedagogik, ISSN 0901-8050, E-ISSN 1504-2995, Vol. 26, no 2, p. 124-138Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this text is to introduce perspectives, questions and empirical examples regarding children's identity construction in play with dolls and figures that represent women and men in both gender-typed and non gender-typed ways. Videotaped play of two 4-year old boys and three 5-year-old girls in a preschool setting is analyzed from complementary interactionistic and socio-cultural perspectives. The level of plasticity in the toyplay is interpreted. The results suggest ways in wich the gender-plastic character of toy play can be founded in children's intentions as well as in the toys' character as mediating tools. The analysis is based on whether children play with, through, in or beside their toy gestalts. These and other similar distinctions help to differentiate identity consequences in play.

 • 21.
  Bilstrup, Urban
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Stranne, Frida
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS). The Swedish Institute for North American Studies (SINAS), Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Peace in Cyberspace Will Not Take Place2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The ongoing debate whether cyberwar exists or not is odd and to large extent based on an Industrial age view of the definition of war. The ongoing digital revolution ends the industrial age and it was in the context of the industrial age that the Clausewitzian theories of war were defined. The industrial age was built upon machines and physical objects, and the theories of war in this era were also based on these elements. However, when the importance of physical values is vanishing and replaced by other values, as information and knowledge, the fundamental elements of war in the industrial age becomes week. An extension of the theories of war in the information age is that destruction of digital assets is representing the same element of violence, if it potentially cripples an enemy to defeat. When a society’s valuable assets are in the digital form and not necessarily even present within the geographical area of a sovereign state one maybe have to reconsider the understanding of war. This paper explores the discourse framing war in the information age, and conducts a discussion on how to define peace and war in cyberspace, especially in the context of digital violence.

 • 22.
  Björk, Eva-Stina
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Ottosson, Stig
  Otto-von-Guericke University, Magdeburg, Germany.
  Aspects of consideration in product development research2007In: Journal of engineering design (Print), ISSN 0954-4828, E-ISSN 1466-1837, Vol. 18, no 3, p. 195-207Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  One reason for conducting research on product development processes is to improve the usability in methods and tools for companies to be more competitive and efficient. However, the transfer of research findings over to industry has been shown to be slow and incremental, which could be seen as a result of bad usability and/or low acceptability in research findings from studies on industrial product development processes.

  According to our research and practice experience, we have found that, to grasp what really happens on a daily basis in a development project, to get the opportunity to reflect upon it, and to understand the complex nature of a development process, it is necessary to conduct insider action research (IAR), which is a qualitative approach. So far, the traditional outsider perspective using a quantitative research approach has been dominant. Conducting IAR means that the researcher is present and intervenes most of the time in a development project either as project leader, team member or observer.

  To improve the opportunities for implementation of research findings (which is an important issue for society as a whole) and to guarantee trust in presented research findings, IAR has proved to be efficient in the studied projects. As the research situation becomes unique for each product development process, trust in the research findings is strongly related to the presence of the researcher in the development process. Reliability and credibility in terms of provable data can be filed in diaries, email communications, and so on, and saved to be available if required.

 • 23.
  Brantmark, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Karlsson, Rebecca
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Föräldrars påverkan i utvecklingen av övervikt och fetma hos barn2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Overweight and obesity in children are serious conditions, with many negative consequences to the health of individuals and the health care system as a whole. The prevalence is particularly great in certain groups of people and the frequency of these conditions is increasing at an alarming rate. Parents, as the primary caregivers, play a vital role in determining whether or not their children lead a healthy lifestyle. The aim of this literature review was to establish the influence that parents have on the development of overweight and obesity in their children. 19 articles were systematically reviewed and the results showed three main areas of influence; socio-economic factors, factors within the family and the role of the parent. In each of these areas, risk factors of developing overweight and obesity in children were identified. In general, parents lack information about these conditions and are in need of support from nurses and other health care professionals, who in turn carry the responsibility to support the parents, promote good health and prevent disease.

 • 24. CHEVALLIER, Julie
  et al.
  TRESALLET, Anaëlle
  Scandinavian design: A thesis about the place of Scandinavian countries on the design market2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 25.
  Costa Flores, Casandra
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Costa Flores, Valeria
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Det ingår i jobbet: En kvalitativ studie om hot och våld i klientrelationer på Migrationsverket2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Working with vulnerable people in a government controlled authority may for most people seem harmless - but is it really? Previous research has shown that there is large hidden statistics when it comes to client-related threats and violence and that the incidents are not taken seriously enough. The purpose of this paper is to gain a greater understanding of what the increased threats and violence towards officials in a government controlled authority can lead to. We want to shed visibility over the attributes in the client relationship that leads to threats and violence against the government officials. The theoretical framework used in the paper is street-level bureaucracy, power, and client relationships. We have performed six semi-structured interviews with officials from the Swedish Migration board, which have shown that threats and violence towards government officials occur to a greater extent than it is shown and reported on. The results showed that the hidden statistics is large in incident reporting and that there is a "it comes with the territory" mentality among officials. The distribution of power has a major role in client relationships and is a contributing factor to incidents occurring. Furthermore, it turns out that negative decisions are the ones that tend to trigger threats or violence from the client and that it is rarely reported unless the client resorts to physical violence. Finally, the paper shows that prevention work must be done on a larger scale.

 • 26.
  Danielsson, Martin
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre for Studies of Political Science, Communication and Media (CPKM), Media and Communication Science.
  Sjöberg, Ulrika
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre for Studies of Political Science, Communication and Media (CPKM).
  Fritid och digitala medier2012In: Fritid i senmoderna samhällen / [ed] Ulla Tebelius, Lund: Studentlitteratur, 2012, p. 143-153Chapter in book (Other academic)
 • 27.
  Davidoff, Yvette
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Jansson, Mikaela
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Veterinärers arbete: En studie om etik, ansvar och känslor2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the modern society family pets are more and more considered as members of the family with valid feelings. This has resulted in higher demands on the veterinary occupation. The vet is expected to look upon their animal patients from the owners’ point of view. The purpose of this thesis is to increase the knowledge of the work situation for Swedish veterinarians and the problems they encounter in the triad relation, veterinarian – animal – owner. The authors have used a qualitative method and hermeneutic approach to achieve this knowledge. The reason for choosing the subject of emotional labour within the veterinary trade was that there weren’t too many Nordic articles about it. The result shows that Swedish veterinarians don’t get any guidance or education in the emotional labour that is required in the social interaction with pet owners. Seven semi structured deep interviews have been conducted with veterinarians from animal hospitals and private practitioners. The authors have come to the conclusion that the working conditions for Swedish veterinarians are complicated as each consultation involves emotional labour as well as a medical labour. Apart from that they have to compromise with Swedish animal law and their own ethical conviction.

 • 28.
  Emelie, Sjöberg Leigard
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Spädbarns föräldras jakt på sömnen: En analys av tre texter som avhandlar sömnmetoder för spädbarn2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studien inriktar sig på tre texter som avhandlar sömnmetoder för spädbarn. Det finns idag i de västerländska kulturerna ett flertal olika sömnmetoder för småbarnsföräldrar att tillämpa på sina spädbarn som anses ha sömnproblem. Fenomenet är av vikt att studera då forskningen kring ämnet pekar åt olika håll samtidigt som definitionen på sömnproblem hos spädbarn är diffus.

  Syfte: Syftet med studien är ur ett hälsopedagogiskt perspektiv belysa och jämföra tre texter som avhandlar sömnmetoder för spädbarn.

  Frågeställningar: Vilka pedagogiska idéer framställs till föräldrar i de olika texterna? Vilka hälsorisker framställs till föräldrarna i texterna? Vilken syn på föräldraskap framställs i texterna? Vilken kunskapsgrund bygger de olika sömnmetoder på?

  Metod: För att kunna svara på syftet med studien har en konventionell kvalitativ innehållsanalys används med en abduktiv ansats. Urvalet av texter har gjorts genom barnläkarförbundets beskrivning av sömnmetoder. Utifrån analysen framställdes fem kategorier för att svara på syfte och frågeställning. Kategorierna som framställdes var: 1) Tillrättavisande av misslyckat föräldraskap2)Råd till lyckat föräldraskap3)Tillämpning av sömnmetoder 4)Sociala, psykiska och fysiska hälsorisker 5) Legitimering av sömnmetod.

  Teori: Studiens teoretiska utgångspunkt tar avstamp i Anthony Giddens teori om moderniteten, där nyckel begreppen expertsystem, tillit och risk används.

  Resultat: Resultatet påvisar att två av texterna anklagar föräldrarna för sitt spädbarns sömnproblem samt tillrättavisar föräldrarna i hur de istället ska gå tillväga. Den tredje texten framställer istället råd i hur föräldrar kan handskas med sitt spädbarns sömn. Det framkommer både skillnader och likheter i de tre sömnmetodernas genomförande. Antingen rekommenderades föräldrarna att lära sitt spädbarn själv-trösta eller införa läggningsrutiner med miljöförbättringar innan sänggående. I resultatet framgick även att två av texterna framställde hälsorisker med att inte lära sitt spädbarn sova på natten. Slutligen framgick att de olika författarna grundar sin sömnmetod på antingen egna erfarenheter, en vetenskaplig studie eller vårdens rekommendationer. De olika texterna håller inte med varandra och kritiserar varandras sömnmetoder.

 • 29.
  Fors, Vaike
  Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige.
  Myten om den tekniskt ointresserade tonåringen2009In: På spaning efter teknisk bildning / [ed] Åke Ingerman, Karin Wagner & Ann-Sofie Axelsson, Stockholm: Liber, 2009, 1, p. 113-123Chapter in book (Other academic)
 • 30.
  Fors, Vaike
  et al.
  Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige.
  Wagner, Karin
  Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige.
  Svensson, Maria
  Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige.
  Ingerman, Åke
  Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige.
  Hjärnkontoret som teknisk bildningsarena2009In: På spaning efter teknisk bildning / [ed] Åke Ingerman, Karin Wagner & Ann-Sofie Axelsson, Stockholm: Liber, 2009, 1, p. 102-112Chapter in book (Other academic)
 • 31.
  Gajnok, Karolina
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Rättigheter för personer med funktionsnedsättning: En komparativ studie av Sveriges och Ungerns implementeringsstrategier för FN-konventionen med särskilt fokus på hälsa2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The main purpose of this essay is to compare Sweden and Hungary’s implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).  The study focuses on the countries´ perception of disability and how these perceptions are shown through implementation of CRPD. The essential subject throughout the essay is questions about disability, and how these questions have been interpreted in various health-related fields in both Sweden and Hungary. 

       In general, significance is attached to the construction of the concept of disability and how these concepts are applied to the implementation work of Sweden and Hungary.  Furthermore, similarities and differences between the countries are analyzed through Constructivism. The method of this essay is comparative, and the research questions, connected to the purpose of this essay, are important tools to analyze the data as they constitute the ground for the research. As a result, the method is used to draw attention to each country’s strategy to implement the CRPD. To sum up, the comparative analysis of this essay shows that there were patterns in both Sweden and Hungary that indicated that there were more similarities than differences between the countries on how they approached the Convention regarding disability issues.   

 • 32.
  Gobczyński, Karol
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Leroux, Maxime
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Socio-economic factors influencing the electric vehicle buying process in Iceland2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this research is the analysis of socio-economic factors that wouldinfluence consumer buying process of electric vehicles in Iceland. The purpose of the researchis to detect the most crucial factors influencing Icelanders decisions for and againstpurchasing an electric vehicle, instead of car with internal combustion engine. This researchverified people‟s opinions and can bring companies closer to real mindsets of Icelandicpotential buyers. Moreover, this paper might give a possibility to eliminate wrong thinkingand barriers by better adjusted marketing. Additionally, analyzed advantages might showwhat the main reason of shifting to this alternative technology is. Moreover, it shows whatmight be the customer acceptance price range.

 • 33.
  Gustafsson, Kristina
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Norström, Eva
  Lund University, Lund, Sweden.
  Fioretos, Ingrid
  Malmö University, Malmö, Sweden.
  Community Interpreter Training in Spoken Languages in Sweden2012In: International Journal of Interpreter Education, ISSN 2150-5772, E-ISSN 2150-5772, Vol. 4, no 2, p. 24-38Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to analyze the community interpreter training program in Sweden and, based on the results of two research projects, describe structural conditions and shortcomings. The authors discuss Sweden’s laws and regulations, the changing demand for interpreting service in society, the open access ideology within adult education associations, and the limitation of economic resources for fulfilling the demand for trained interpreters. Interpreter training in Sweden is built on public-service needs in the areas of social insurance, the labor market, health care, and court interpreting. It is focused on factual knowledge and terminology and devotes little time for developing aspects of ethical rules, the role of the interpreter, and technical issues. In order to make progress possible it is important to use existing research and theory to develop didactics for community interpreting training. © The authors and CIT

 • 34.
  Gustavsen, Bjørn
  et al.
  Work Research Institute, Oslo, Norway.
  Hansson, Agneta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Qvale, Thoralf U.
  Work Research Institute, Oslo, Norway.
  Action Research and the Challenge of Scope2008In: The SAGE Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice / [ed] Peter Reason & Hilary Bradbury, London: Sage Publications, 2008, 2, p. 63-76Chapter in book (Other academic)
 • 35.
  Habibi, Shiva
  et al.
  Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Sprei, Frances
  Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Englund, Cristofer
  RISE Viktoria, Gothenburg, Sweden.
  Voronov, Alex
  RISE Viktoria, Gothenburg, Sweden.
  Pettersson, Stefan
  RISE Viktoria, Gothenburg, Sweden.
  Wedlin, Johan
  RISE Viktoria, Gothenburg, Sweden.
  Engdahl, Henrik
  Nimling, Gothenburg, Sweden.
  Success and usage pattern of free-floating car sharing services in cities2018In: Transportation Research Board (TRB) Meeting 2018, 2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Free-floating car sharing services (FFCS) have been offered as a more flexible mobility solution than other car sharing services. FFCS users can pick up and return cars anywhere within a specified area in a city.The objective of this paper is to identify similar usage patterns of FFCS in different cities as well as city characteristics that make these services a viable option. The authors have access to real booking data for 32 cities in Europe and North America. Their study shows the share of daily car trips is negatively correlated to the utilization rate of these services. Also, the higher the congestion and the harder finding a parking lot, the lower the utilization rate of these services is in the cities. Moreover, our results suggest that FFCS services do not compete with public transport but are rather used in combination to it. These services are mainly used during midday and evening peak and the trips taken by these services are mainly chained trips.The clustering analysis shows that the trips are grouped into two or three clusters in different cities. The majority of clusters are the inner city clusters which contain a significantly higher number of trips than the clusters around other points of interest such as airports. © Conference Compass and Transportation Research Board

 • 36.
  Hallberg, Lillemor R.-M.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Forskningsmiljön Välfärd & Välbefinnande vid Högskolan i Halmstad: Tema: välfärd och välbefinnande2007In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 84, no 3, p. 177-180Article in journal (Refereed)
 • 37.
  Hammarberg, Katarina
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Larsson Hammarberg, Anette
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Med språket som grund till förståelse: - en kvalitativ studie av lärares uppfattningar kring det matematiska språket, dess användning och betydelse för matematikinlärningen.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare i år 1 och 2 definierar, använder och introducerar det matematiska språket. Detta bland annat för att förstå vilken roll det matematiska språket spelar för matematikförståelse då det sägs att svenska elevers matematikkunskaper är sämre jämfört med andra länder. Efter analysen av de kvalitativa intervjuerna med de fyra lärarna har vi, efter att ha inspirerats av fenomenografin, jämfört vår analys med vad forskningen anser om ämnet. Vi har utgått från socialkonstruktivismen och därför är kommunikation av olika slag en röd tråd genom vårt arbete. Med kommunikation menar vi här, kommunikation mellan människor, med läroböcker samt kommunikationen med konkretiseringsmaterial. I vår analys har vi kommit fram till 2 strategier med 4-5 kategorier var. Av detta har vi dragit slutsatsen att lärarna i våra intervjuer är ganska klara över sin definition av det matematiska språket, men att det är svårt att förklara innehållet i det matematiska språket på ett kortfattat sätt. De använde sig alla av kommunikation av olika slag, i sin matematikundervisning, för att få elever att bygga upp sin förståelse av det matematiska språket. Det som tydligast skilde lärarna åt i sin introduktion och användning av det matematiska språket var användningen av ett visst begrepp och orsaken till det, utnyttjandet av medveten kommunikation mellan elever och insikten över kopplingen mellan konkretisering och det matematiska språket. Enligt en ny forskning (Olander, 2010) kan elever lättare tillägna sig vetenskapliga begrepp om de får diskutera begreppen med varandra och bygga upp ett interlanguage, ett så kallat blandspråk, mellan deras vardagliga språk och det vetenskapliga språket. Detta tillsammans med Löwings (2004, 2008) uppfattning om att konkretiseringen måste byggas upp med matematiska begrepp så att man senare kan använda konkretiseringen då matematiken blir alltför abstrakt har gett oss grunden till vårt resultat. Matematik behöver utgå från elevernas erfarenhetsvärld, matematikspråkets innebörd måste diskuteras fram mellan elever och mellan lärare och elever samt att det ska finnas koppling i språket mellan konkretiseringen av matematik till det abstrakta. Vad som vi också kommit fram till är att det formella matematikspråket ska finnas i klassrummet oavsett om man diskuterar, arbetar med lärobok eller konkretiserar.

 • 38.
  Hansson, Kajsa
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Axelsson, Petra
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  En säljares bekännelser: En kvalitativ studie av en säljgrupp2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   We have in this paper chosen to study a group of salespeople on a company. This by conducting semi-structured qualitative interviews. The image that we had of a salesman was a person that has got social skills and sharp arguments who do not give the customer so much as a chance to protest. We want to focus and try to explain the aspect of social psychology in this phenomena connected to a group of salespeople that we have got access to. This we get by making use of various theories such as Asplund’s social responsivity, Vroom’s theory of motivation, Allvin et al. boundless work and Hochschild’s emotional labor. We are going to use the hermeneutic as a scientific point of view and use parts of the phenomena to understand it on a deeper level. We are also going to have an overlooking view so that we can se the phenomena in a complete picture. In that way we are going to understand the phenomena better. We present the empirical material in a result and use the theories mentioned above to analyze the result. Then we make a summary of the paper and end it with a reflection over our paper.

 • 39.
  Hawes, Jane
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  SENDING A MESSAGE INTO OUTERSPACE: Communication Between Nonverbal, Intellectually Disabled Adults with ASD, and the People Around Them.2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Very little information exists regarding the communication ofnonverbal adults with severe Intellectual Disabilities(ID) and Autism Spectrum Disorder(ASD). Most research in this area pertains to children. This study poses the following questions: “Howdononverbal, intellectually disabled adults who haveASD and those people who have contact with them on a regular day-to-day basis communicate with each other? What enhancesand or strengthens this communication? Can positive development in communication occur?”Based upon the data retrieved from eleven interviews, portraits of the communicative relationships of nonverbal adults with ID and ASDand their caregivers were compiled. The results of the study confirmed the existence of a personalized, functional system of communication between nonverbal adults with severe ID and ASD and their caregivers. The information gathered revealed improvement in communication. It was discovered, moreover, that a key factor in communicative development was the creation of common conceptual ground between caregiver and service user. Several attitudes and behaviors on the part of caregivers were noted to increase this common conceptual ground. The study’s conclusion cites the limitations, in methodology and scope, of the current investigation, and calls for more wide-ranging research on the communication of nonverbal adults with ID and ASD.

 • 40.
  Helmersson, Sara
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Statushierarkier og udfodringer ved at tage stilling til fordel for ofre: Eksemplet kommunale krisecentre mod vold i nære relationer2019In: Social kritik tidsskrift for social analyse og debat, ISSN 0904-3535, Vol. 31, no 158, p. 46-53Article in journal (Refereed)
 • 41.
  Hofmaier, Bernd
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Regional Learning and Governance (RELL).
  An evaluation tool for practice-based learning (PBL)2009In: Proceedings of the ECER VETNET Conference 2009: Papers presented for the VETNET programme of ECER 2009 "Theory and Evidence in European Educational Research" / [ed] Deitmer; Ludger, Lassnigg; Lorenz; Manning, Sabine (Eds.), Berlin: Wissenschaftsforum Bildung und Gesellschaft e.V , 2009, p. 11 s.-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Study programmes in universities include now a variety of praktikum, with different duration, organisational forms and names. In the paper an evaluation- and support method is presented which is based on self reflection and self evaluation. This is the first report from a nation wide cooperation in five countries.

 • 42.
  Holmquist, Mats
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Regional Learning and Governance (RELL).
  Interactive research and joint learning for practical contributions2009In: Journal of Workplace Learning, ISSN 1366-5626, E-ISSN 1758-7859, Vol. 21, no 3, p. 240-251Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to examine whether universities can find ways to make more practical contributions through collaboration, collective reflection and joint learning. Design/methodology/approach – The approach takes the form of action research and cooperation in three different development networks in Sweden. Data are analyzed by theories on science in society, organizational learning, dialogue and reflection. Findings – Results show that the participants in the networks reduced their insecurity and increased their competence to handle change. The dialogue, exchange of experiences and systematic reflections gave ideas, knowledge and contacts that supported them in their work life and inspired them to take development action. Research limitations/implications – Researchers can contribute to the development process by acting as facilitators and using interactive methods for joint learning. Coming from different cultures and aiming to collaborate under equal and democratic conditions, all involved actors must have an attitude that is humble and free of an assumed prestige. Practical implications – External development networks with university participation can be a useful tool for internal development. Originality/value – Interactive research is a possible way for universities to make practical contributions at work. All academics who work with applied research should consider this approach.

 • 43.
  Hwang, Stephen
  Halmstad University.
  Forskningskvalitet, effektivitet och extern finansiering2018Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Denna rapport studerar effekten av det svenska forskningsfinansieringssystemet på Sveriges lärosäten. I synnerhet analyseras hur den externa finansieringen påverkar systemet och forskningskvaliteten. Rapporten visar att lärosätenas sammantagna citeringar beror till mycket stor del på hur mycket forskningsintäkter som lärosätet har. Detta förklarar cirka 98% av skillnaderna mellan lärosätena. Ju mer medel ett lärosäte har desto mer citeringar. Endast en liten del, cirka två procent för perioden som studeras, kan inte förklaras utifrån tillgängliga medel. Analysen av dessa två procent visar att kvalitetsskillnaderna mellan olika lärosätena inte påvisar någon positiv effekt av externa medel. Tvärtom pekar en hel del data på en negativ påverkan av externa medel på kvaliteten. Slutligen analyseras effekten av att minska andelen externa medel. En minskning av andelen externa medel leder till en relativt stor kvalitetshöjning genom att forskarna minskar sin tid för att söka medel. Totalt svarar systemet med externa medlen för en kvalitetsförlust om 10-20%. Detta är en betydande kvalitetsförlust och motsvarar i pengar mellan fyra och åtta miljarder kronor årligen. Vid ett scenario där Sverige skulle minska andelen av externa medel från nuvarande nivå på cirka 57% till 40%, kan det motsvara en kvalitetshöjning på cirka fem procent. Detta är samma kvalitetshöjande effekt som ett tillskott på över två miljarder kronor årligen. Dessutom skulle minskningen av andelen externa medel sannolikt minska oförbrukade bidrag och myndighetskapitalet på lärosätena med mångmiljardbelopp.

 • 44.
  Hwang, Stephen
  Halmstad University.
  Kommentarer gällande VR:s PM ”Externfinansiering och dess påverkan på forskningssystemet”2019Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I ett PM med rubriken ”Externfinansiering och dess påverkan på forskningssystemet” analyserar och kritiserar Vetenskapsrådet (VR) rapporten ”Forskningskvalitet, effektivitet och extern finansiering”. Detta PM tar upp kritiken av Rapporten och visar att VR:s invändningar till Rapportens resultat saknar grund. VR:s påstående att ”en förenklad analys av forskningskvalitet leder fel” analyseras och visas vara baserad på bristfällig analys av data. En mer korrekt analys av data ger ytterligare stöd för slutsatsen att externfinansierad forskning inte leder till ökad bibliometrisk kvalitet och effektivitet.

 • 45.
  Hwang, Stephen
  Halmstad University.
  Research Quality, Efficiency and Project funding in the Swedish Higher Education sector2018Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  This report studies the effect in Sweden of the funding of research in the HE sector. In particular, it will analyze how so-called project funding will influence the performance and quality of research. In Sweden project funding makes up 56 percent of the total funding for research. The analysis shows that the performance in terms of citations measured at a university level almost entirely depends on the total amount of research funding available. For the period studied, 98 percent of the differences between HE institutions are explained by the total amount of funding alone. This means that only two percent cannot be attributed to the amount of funding. The differences in performance between institutions corresponding to the two percent are then studied and it is shown that the relative amount of project funding has no positive effect on the performance. In fact, the data indicates a negative effect of project funding on performance. This implies that project funding will not promote quality. Finally, the effect of decreasing the project finding on performance is analyzed. A decrease in the amount of funding that is project based will lead to a quite substantial increase in performance, since it will give researchers more time to do research as opposed to applying for project funding. Our estimates show that in Sweden between ten and twenty percent loss of performance is due to time spent on applications. Consequently, by reducing the amount of project funding one can gain the same amount in performance. In money, this will represent a quality gain corresponding to four to eight billion SEK annually, a substantial amount compared to the roughly forty billion SEK that the HE institutions receive in total for research. We believe that the findings are of importance not only in Sweden, but in general for countries with project funding.

 • 46.
  Högdin, Sara
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Samverkan kring hedersrelaterat våld och förtryck: En studie av projektet Kärleken är fri 2014-20172017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för den här studien har varit att ett projekt som bygger på samverkan mellan ett stort antal olika aktörer kring en så konfliktfylld fråga som hedersrelterat våld och förtryck, vilket projektet Kärleken är fri gör, oundvikligen påverkas av den polariserade debatten och oenigheten som råder på fältet. Projektet bygger på samverkan mellan ett stort antal aktörer med olika agendor och utgångspunkter i sitt arbete. Det övergripande syftet med studien har varit att öka kunskaperna om vilka utmaningar och möjligheter det finns för att samverka i arbetet med att metodutveckla socialverksamhet kring hedersrelaterat våld och förtryck. Studien tar avstamp i tidigare forskning , vilket även inkluderar den offentliga debatten (Larsson & Englund 2004; Grutzky och Åberg 2013; Ekström 2009) och olika perspektiv på HRV som har lyfts fram i tidigare kunskapsöversikter (NCK 2009). Därtill har målet varit att undersöka skolans möjligheter att förebygga HRV och de motsättningar som det kan innebära för skolans likabehandlingsarbete (Darvishpour, Lahdenperä & Lorentz 2010; Lövkrona & Rejmer 2016; Högdin 2007). Andra utgångspunkter för studien är civilsamhällets möjligheter att driva metodutveckling (Bauböck 1996) och teoretiska utgångspunkter som möjliggör samverkan mellan ett stort antal aktörer (Danermark 2004).

 • 47.
  Idoff, Caroline
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Fredman, Monica
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Coaching - En väg till utveckling och förändring?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studies syfte är att belysa coachingfenomenet för att på så sätt få en djupare förståelse för vad det är som skapar utveckling för individen och hur detta upplevs av den som blir coachad. Genom följande frågeställningar uppnår vi vårt syfte: Vad gör en coach när den coachar? Samt vilka faktorer identifierar coachen och den som blir coachad som betydelsefulla för en lyckad process?

  Den vetenskapsteoretiska ansats som studien utgår från är Hermeneutiken och metoden är kvalitativ, med tematiskt öppna intervjuer för insamlingen av det empiriska materialet. Intervjuerna är genomförda vid olika tillfällen med sex personer vilka arbetar som coach inom arbetslivet i södra Sverige samt med fyra personer som har blivit coachade. Coacherna och de coachade har inget samband med varandra. Intervjun med coacherna speglar en övergripande bild av coaching och de coachade en mer subjektiv upplevelse av det. Inget i studien kan generaliseras då urvalet är för litet och på grund av att urvalet inte är gjort strategiskt.

  Resultatet visar att coachen med hjälp av frågorna som sitt främsta verktyg får den coachade att reflektera, bli medveten samt komma till insikt. Utifrån detta skapar den coachade sina egna målformuleringar. Resultatet visar också att en god relation mellan coachen och den coachade är en förutsättning för att coachingprocessen ska leda till utveckling och förändring. Det som beskrevs som viktigt i relationen var förtroende, tillit, öppenhet och ärlighet. Något som coachen bl.a. skapar genom att visa empati samt tala om och visa att de två kan dela ett förtroende. Coachen delar också med sig av sina egna känslor och erfarenheter, tillsammans skapar coachen och den coachade något nytt.

  I resultatet framkommer att coachen och den coachade har olika uppfattning om effekten av coaching. Samtliga coacher anser att coaching är mycket effektivt, de beskriver att tankesättet blir en livsstil. De coachade bekräftar att tankesättet förändrats i viss mån men uttrycker en svårighet att få till stånd bestående förändring och coaching har för dem inte lett till någon ny livsstil.

 • 48.
  Jansson, Fredrik
  et al.
  Centre for the Study of Cultural Evolution, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Lindenfors, Patrik
  Centre for the Study of Cultural Evolution, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Sandberg, Mikael
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Center for Social Analysis (CESAM). Centre for the Study of Cultural Evolution, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Democratic revolutions as institutional innovation diffusion: Rapid adoption and survival of democracy2013In: Technological forecasting & social change, ISSN 0040-1625, E-ISSN 1873-5509, Vol. 80, no 8, p. 1546-1556Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Recent 'democratic revolutions' in Islamic countries call for a re-consideration of transitions to and from democracy. Transitions to democracy have often been considered the outcome of socio-economic modernization and therefore slow and incremental processes. But as a recent study has made clear, in the last century, transitions to democracy have mainly occurred through rapid leaps rather than slow and incremental steps. Here, we therefore apply an innovation and systems perspective and consider transitions to democracy as processes of institutional, and therefore systemic, innovation adoption. We show that transitions to democracy starting before 1900 lasted for an average of 50. years and a median of 56. years, while transitions originating later took an average of 4.6. years and a median of 1.7. years. However, our results indicate that the survival time of democratic regimes is longer in cases where the transition periods have also been longer, suggesting that patience paid in previous democratizations. We identify a critical 'consolidation-preparing' transition period of 12. years. Our results also show that in cases where the transitions have not been made directly from autocracy to democracy, there are no main institutional paths towards democracy. Instead, democracy seems reachable from a variety of directions. This is in line with the analogy of diffusion of innovations at the nation systems level, for which assumptions are that potential adopter systems may vary in susceptibility over time. The adoption of the institutions of democracy therefore corresponds to the adoption of a new political communications standard for a nation, in this case the innovation of involving in principle all adult citizens on an equal basis. © 2013 Elsevier Inc.

 • 49.
  Jonasson, Kalle
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  'Sport qua science': Michel Serres's ball as an asset of knowledge2019In: Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, ISSN 1743-0437, E-ISSN 1743-0445, Vol. 22, no 9, p. 1512-1527Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article concerns the use of sport as an asset of knowledge in academia. The background to this is sport’s neglected role and isolation in academia, save for in sundry sports sciences. By mapping the academic use of philosopher Michel Serres’ sport metaphors, a new perspective of the relationship between sport and science is explored. A mixed-methods approach was chosen to review the literature using Serres’ concept of the ‘quasi-object’. The findings show that the concept appeals to a wide array of disciplines within the social sciences and the humanities. The article suggests that there exists a parallel sport science in academia that flies under the radar of regular sport disciplines, a sort of ‘sport AS humanities’. This proposed ‘sportive science’ focuses on other aspects of sport than its already existing sport study counterparts. Thus, sport qua science acknowledges its topic as an asset of knowledge, not as a mirror of society. © 2018 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

 • 50.
  Kamrudin, Habil
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Hensner, Niklas
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Nyckeln till frihet och framgång: En grundad teori om frilansande specialisters arbetsform2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of the study was to investigate and obtain knowledge about how expert freelancers perceive their work and what effects the work form entails for the individual, from a sustainability perspective. The research questions were: "what effects, in terms of opportunities and obstacles, does the work form entail for expert freelancers?" And "what motivates the individual to freelance?"

   

  Materials and Methods: The study used the classical grounded theory method, which is a complete method for the entire essay. Data collection was done through five unstructured interviews and four semi-structured interviews based on a combination of chain sampling and purposeful sampling. The interviews were completed with four scientific articles related to the study's research purpose. The analysis was done in three stages; open coding, selective coding and theoretical coding, which resulted in a model of sustainability for expert freelancers.

   

  Findings: Key to obtain sustainability in the work form requires extensive professional competence, which leads to the incentives and preferences of expert freelancers and their employability. Incentives and preferences consist of the pursuit of independence and personal and professional development linked to the freelancer's extensive professional competence. The employability is based on expert freelancers ability to effectively build networks and market their professional skills, as well as the ability to handle the potential economic uncertainty of the work form.

123 1 - 50 of 102
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf