hh.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 18 of 18
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Berglund, Anders
  et al.
  Luleå university of technology, Luleå, Sweden.
  Tretten, Phillip
  Luleå university of technology, Luleå, Sweden.
  Högström, Per
  Luleå university of technology, Luleå, Sweden.
  Is video feedback in higher education worth a byte?2015In: Great Expectations: Design Teaching, Research & Enterprise - Proceedings of the 17th International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE15) / [ed] Ahmed Kovacevic , Guy Bingham, Brian Parkinsson, Darren Southee, Erik Bohemia, Glasgow: Design Research Society, 2015, p. 258-263Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Feedback can be given in various situations, like after examinations, project work, and course completion. It is widely accepted that feedback is important for students’ learning, and it can be used in various ways, such as, written, face-to-face, and with the assistance of video recordings. This study focuses on the use of video recorded feedback to gather knowledge on how video recorded feedback can enhance the students learning. Since feedback in the study was given in video recordings, an alternate way was introduced, which add further insights for teaching and learning at university levels. The results showed that 94% preferred video recorded feedback over written feedback and they, in general, preferred face to face feedback (59%). Although, follow-up questions showed that the students found the recorded option beneficial since they could review the video several times in order to see and hear exactly what was stated and what part of their work it related to. In conclusion, video feedback of student work was perceived to be beneficial and the students and the teacher positively accepted it. Copyright © 2015 Institution of Engineering Designers, The Design Society

 • 2.
  Ekberg, Niclas
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige.
  Westman, Susanne
  Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige.
  Grape, Monica
  Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige.
  Högström, Per
  Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige.
  Edström, Kattis
  Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige.
  Lundmark, Elisabeth
  Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige.
  Pekplattan och lärarutbildningen: om studenters och pekplattors intra-agerande2016In: NU2016. Högskolan i samhället. Samhället i högskolan. Malmö 16-17 juni 2016: Abstrakt, 2016, p. 107-108Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta paper är att presentera och diskutera erfarenheterna av att introducera och använda pekplattan som pedagogisk resurs för studenter och lärare i en förskollärarutbildning. Fokus fästs på att utifrån ett posthumanistiskt perspektiv och en rhizomatisk syn på lärandet förstå och diskutera tekniksatsningarna i utbildningen som samtillblivelser av lärarstudenter och pekplattor. Projektet ”Pekplattan som resurs – ett pedagogiskt verktyg för lärare och lärande”, har bedrivits mellan VT2014 och HT2015 och inbegripit 42 studenter, i slutet av sin utbildning, samt nio lärare. Satsningen har ingått som del av Luleå tekniska universitets pedagogiska utvecklingsarbete, med medel från universitets utvecklingsfond. Projektet, syftande till att utforska pekplattans pedagogiska möjligheter och utveckla metoder som berikar undervisningen och lärandet, initierades under VT2014 bland lärarna för att under läsåret 2014/2015 också inbegripa studenterna. Det har innefattat inköp och utdelning av pekplattor och applikationer till lärare och studenter, fortbildningsinsatser för lärarna, egenproduktion av utbildnings- och instruktionsmaterial för projektdeltagarna, teknikinvesteringar i lektionssalar samt organiserade kollegiala erfarenhetsutbyten. Under projektets gång har data insamlats från deltagarna genom återkommande enkäter, bestående av både öppna och slutna svarsalternativ, samt genom dokumenterade kollegiala samtal. Den första resultatanalysen utmynnade i tre teman, vilka karaktäriserar vilka betydelser teknikanvändningen har kommit att få för projektdeltagarna. Dessa tre teman är Personal Learning Environment (PLE), undervisningens och lärandets gestaltning samt professionalisering. Studenterna framhåller hur den mobila tekniken bidragit till en mer personifierad studiemiljö och studiesituation. Den ständiga tillgången till och möjligheten att själv arrangera läromaterialet visade sig inte bara betydelsefull för studenternas upplevelse av tekniken som ett organisatoriskt stöd för studierna. Teknikanvändningen har även kommit att främja studenternas självständighet vad gäller produktion och presentation i utbildningen och har vidare bidragit till deras upplevelser av ett ökat engagemang och en ökad självkänsla. Projektets fokus på lärandets multimodala aspekter har inneburit nya vägar till kunskapsrepresentation och reflektion. Genom att nyttja flera olika uttrycksformer och själva figurera i olika produktioner och representationer har studenterna upplevt ett rikare lärande och en större glädje och kreativitet i studierna. Projektet har därtill visat sig ha betydelse för studenternas professionalisering då det bidragit till en högre beredskap att använda de tekniska resurserna samt givit ett större mod att både möta och ta en egen plats i förskoleverksamheten. Den inledande resultatuppföljningen gav oss som forskarlag, tillika projektdeltagande lärare, en del svar på våra frågor om pekplatteanvändningens betydelse för såväl undervisningens villkor som studenternas lärande och professionalisering, men väckte i sin tur även nya: Vad innebär lärarstudentens möte med den mobila tekniken för lärandets villkor, vägar och uttryck? Till vem blir studenten och till vad blir pekplattan i det inom utbildningen arrangerade mötet mellan människa-teknik? Hur kan lärarstudenters och pekplattans intra-agerande förstås? Med utgångspunkt frågorna genomfördes en fördjupad studie bland de projektdeltagande studenterna. Vårt datamaterial består i sju videodokumenterade gruppsamtalsessioner under vilka studenterna behandlar och diskuterar fyra givna frågeställningar av öppen karaktär. Vi avser att under presentationen både redogöra för resultaten av vår studie och diskutera det posthumanistiska perspektivets möjligheter till förståelse av studenters möte med och relationer till den mobila informations- och kommunikationstekniken.

 • 3.
  Helldén, Gustav
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Kristianstad, Sverige.
  Högström, Per
  Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige.
  Jonsson, Gunnar
  Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige.
  Karlefors, Inger
  Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige.
  Vikström, Anna
  Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige.
  Vägar till naturvetenskapens värld: ämneskunskap i didaktisk belysning2015 (ed. 2)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vad händer när vatten fryser till is? Hur övervintrar bin? När dör en morot? Vad behövs för att ett frö ska gro? Dessa och andra till synes enkla frågor leder i boken Vägar till naturvetenskapens värld- ämneskunskap i didatisk belysning in på de stora frågorna om allt liv på vår jord, om biologisk mångfald ekologi och hållbar utveckling.Denna nya upplaga har kompletterats med två nya kapitel: ett grundläggande från fysikens område och ett om rymden.

 • 4.
  Högström, Per
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Arbete med händerna gör att det händer2020In: Bi-lagan : inspiration och information för lärare i skolan, ISSN 2000-8139, no 1, p. 20-21Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Undervisning som innefattar praktiska undersökningar har positiva effekter, på såväl elevers attityder som deras utveckling av kunskap och förståelse, vilket har visats genom flera forskningsstudier. Lärarens roll är central i detta arbete. Hur de praktiska undersökningarna ska genomföras på mest gynnsamma sätt är en viktig och stor fråga i skolan.

 • 5.
  Högström, Per
  Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige.
  ”En Spirande modell”: Examensarbeten som verktyg i samverkansmodell mellan universitet och offentlig verksamhet2015Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektet avser att identifiera och synliggöra framgångsfaktorer i SPIRA-projektet, som är ett samarbete mellan LTU och SPIRA förskola, och beskriva hur dessa kan utgöra grund för samverkan mellan verksamhet och universitetsutbildning på sätt som är gynnsamma för samtliga involverade parter.

 • 6.
  Högström, Per
  Luleå tekniska universitet, Luleå.
  Examensarbeten som verktyg i samverkansmodell mellan universitet och offentlig verksamhet2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The project evolves from a mapping performed to clarify factors successful for cooperation between school practice and Luleå University of technology (LTU), where student theses were used as tools. However, such cooperation demands a well-established organization in both environments. In the performed cooperation a number of successful factors were identified that will be evaluated, developed and implemented in the planned project. With students´ theses as a bridge, a sustainable cooperation-model for LTU, school practice and FoUI environment will be created and thereby act as one standpoint for further development. Three partners cooperate in the project: LTU, FoUI and municipality schools in Norrbotten. When municipality schools and LTU are given opportunities to strengthen their cooperation perspectives on quality are widened. This include both development of practice based on knowledge gathered from students´ theses and development of teacher education at LTU based on input from practice. FoUI grant networks, support project staging and communicate results. The cooperation-model will be incorporated in internal organizations of both LTU and FoUI, which will guarantee a long-term sustainability. The individual transfer includes work at FoUI workplace during the project. This transfer will strengthen the individual´s regional network and the individual´s competence to act together with practice. LTU will strengthen quality of students´ theses by incorporating practice in co-research. FoUI will develop ways to assist cooperation between LTU and public service and ways to support municipals´ demands of development.

 • 7.
  Högström, Per
  Umeå universitet, Umeå, Sverige.
  Laborativt arbete i grundskolans senare år: lärares mål och hur de implementeras2009Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Laboratory work is considered important for student achievements in science education. This thesis will contribute with increased knowledge about lab work in science education in Swedish secondary school. The main purposes are to describe secondary school science teachers’ objectives for lab work and to describe how these objectives are implemented during laboratory exercises. The thesis shows and discusses, from a teacher perspective, the complexity involved in lab work.The thesis is comprised of four papers based on empirical analysis of teacher interviews, laboratory manuals and laboratory exercises. Two interview studies identified which objectives the teachers consider important and compared these to international studies. Two case studies identified how the teachers’ objectives are put forward during lab work and what factors are important for the implementation of objectives.The results from the interview studies show that Swedish secondary school science teachers express general objectives including the development of students’ understanding of concepts and phenomena, of their interest in science and ability to think and reflect upon labwork. This is to a large extent in accordance with objectives identified in international studies. However, when the teachers describe specific laboratory exercises they emphasize the activity and the laboratory skills. Some of the teachers describe lab work that includes scientific inquiry but not specifically, knowledge about the nature of science. Scientific inquiry was mostly used to develop interest in science and not to develop knowledge about how to systematically investigate phenomena in nature. The teachers express their objectives differently in different contexts. The laboratory manuals mostly put forward objectives to help students identify objects and phenomena and to learn facts, which is not always in accordance with the teachers objectives. Results from the case studies show that the teachers’ objectives do not always correspond to the students’ views of important things to learn. It is not obvious that lab work in itself make students understand a certain scientific content, they need help to "see what is intended to be seen". Interactions between the teacher and the students are important to help students perceive the teacher’s objectives. Many interactions have a starting point in the laboratory manuals, and if the objectives in the manual correspond to the teacher’s objectives it makes it easier for both the students and the teacher to reach the intentions for the laboratory exercise. Implications for science teaching are discussed.

 • 8.
  Högström, Per
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Science and Digitalization in Preschool Teacher Education: Student Teachers’ Experiences2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The widespread use of digital devices has had considerable implications for Swedish preschools. While research has identified digital technology as a key learning resource, many preschool teachers are sceptical and lack in digital competence. The study reports on preschool student teachers’ experiences of a digitalization initiative in preschool teacher education and how the combination of slowmation and teaching and learning science influence professional development. The results provide insights on how professional development within science education can improve preschool teacher education.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Högström, Per
  Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige.
  Skolprojekt för teknik och hållbar utveckling2012Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Högström, Per
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige.
  Faarinen, Ewa-Charlotte
  Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige.
  På spaning efter teknikmedvetenhet hos lärare2018Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Presenteration av forskningsresultat med relation till teknikundervisning i förskola och skola.  Diskussion om hur forskning och undervisningspraktik kan mötas och vilka kontaktytor som därigenom kan skapas. Diskussion om innovativa lösningar för praxisnära forskning och strategier för samverkan. 

 • 11.
  Högström, Per
  et al.
  Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
  Jonsson, Gunnar
  Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
  What can primary school students snowball fighting tell about silent knowledge?2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  It has been shown that science learning in school is difficult. Science is abstract and stuffed with laws, it has it’s own language and it has not much in common with the learners lives. However, the nature of science implies that scientific language arisen from educated knowledge, can give word to unvoiced knowledge about science. This could be useful in school contexts to make children’s silent knowledge become an incentive for science learning.

  Purpose: This study intended to depict school science learners’ own knowledge and own expressions, i.e. emanating in their life-world, with expressions from the educated knowledge. The research questions are: Which physics knowledge is recognized in children’s snowball fighting? and: What can primary school students snowball fighting tell about silent knowledge?

  Method: The study involved thirty 11-year old primary school children from northern Sweden. Playing with snow is culturally embedded, hence an every day phenomena during winter. Snowball fighting was chosen with the purpose to analyze what children express when they think about and carries out this and if these expressions could be recognized as knowledge about physics. Data was collected from children’s drawings and written explanations. Additionally, a video recording with a stimulated recall group interview was performed. The analysis was carried out step-by-step for each empirical resource and interpreted as life-world representations.

  Results: All children expressed their views both with drawings and in written explanations. One child explained: "You raise your arm backwards when you throw to get more force and what you should think about when you want to hit someone behind a shelter is to aim high". As expressed, with non-scientific as well as scientific words, it is possible to identify this child’s silent knowledge within the explanation. Also, additional information about the children’s silent knowledge was identified in children’s discussions while watching a recording of a playful snowball fight. This knowledge, expressed in several and rich ways, can be recognized as knowledge about physics.ConclusionsPlayful activities, such as snowball fights, can be used to identify what silent knowledge children have. Following this, it is possible to identify what scientific words to add to existing knowledge and what science teaching needed to enrich children’s learning about specific phenomena. The results suggest that teaching physics in primary school is facilitated if children’s silent knowledge is understood. Copyright © 2018 AARE

 • 12.
  Högström, Per
  et al.
  Umeå University, Umeå, Sweden.
  Ottander, Christina
  Umeå University, Umeå, Sweden.
  Teachers’ aims of laboratory work in secondary school in Sweden2005In: Proceedings of the Fifth International ESERA Conference on Contributions of Research to Enhancing Students’ Interest in Learning Science, European Science Education Research Association , 2005, p. 1211-1214Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Högström, Per
  et al.
  Umeå University, Umeå, Sweden.
  Ottander, Christina
  Umeå University, Umeå, Sweden.
  Benckert, Sylvia
  Umeå University, Umeå, Sweden.
  Implementation of Objectives for Laboratory Work in Secondary School Science2008In: NARST Proceedings 2008, Omnipress , 2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this case study of three laboratory exercises in biology, chemistry and physics is to show how secondary school science teachers’ objectives for labwork are carried out in practice. What objectives do teachers put forward for specific laboratory exercises, what objectives appear in supporting laboratory manuals and how do objectives appear in teacher and student interactions during laboratory work? In three cases, pre-interviews with teachers about their objectives took place, laboratory instruction manuals were collected, video recordings of the actual laboratory exercises were made and post-interviews with teachers about these video-recordings took place. The teachers’ expressed objectives and objectives identified in manuals were compared with objectives identified in teacher actions and teacher-student interactions. The results show that the introduction of the laboratory exercise and its laboratory manual is very important. In order for teachers’ objectives to be implemented, results in this study put forward that a correlation between objectives, laboratory manual and actual labwork is favourable. This study also puts forward that objectives need to be explicit to the teacher and that teachers’ awareness of the need to pursue objectives is crucial.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Högström, Per
  et al.
  Umeå University, Umeå, Sweden.
  Ottander, Christina
  Umeå University, Umeå, Sweden.
  Benckert, Sylvia
  Umeå University, Umeå, Sweden.
  Lab Work and Learning in Secondary School Chemistry: The Importance of Teacher and Student Interaction2009In: Research in science education, ISSN 0157-244X, E-ISSN 1573-1898, Vol. 40, no 4, p. 505-523Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Laboratory work is considered essential in promoting students’ learning of science and of scientific inquiry. What the students perceive as important to learn from a regular laboratory exercise is probably affected by the teacher’s objectives. We study the extent to which one teacher’s objectives are fulfilled during lab work, and how teacher-student and student-student interactions contribute to developing learning experiences from the laboratory exercise. Do students encounter opportunities to learn in agreement with the teacher’s objectives? This explanatory single case study includes use of a palette of methods, such as pre- and post-interviews, observations and video documentation from an experienced secondary school teacher and her 8th grade (aged 13-14) students’ laboratory work. Our results point to the importance of teacher involvement to help students understand what to look for, how to do it and why. Especially teacher-student interactions during lab work seemed to influence what students perceived as important to learn. In the laboratory exercise in this case, the teacher helped the students to observe and to use their observations in their explanations. The lab work included learning experiences other than those addressed by the teacher, and the teacher’s intentions were partially fulfilled. Not only what the teacher says, but also how the teacher acts is important to help students understand what to learn from a laboratory exercise. © 2009 Springer Science+Business Media B.V.

 • 15.
  Högström, Per
  et al.
  Umeå universitet, Umeå, Sverige & Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige.
  Ottander, Christina
  Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet, Umeå, Sverige.
  Benckert, Sylvia
  Institutionen för fysik, Umeå universitet. Umeå, Sverige.
  Laborativt arbete i grundskolans senare år: Lärares perspektiv2010In: NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, ISSN 1504-4556, E-ISSN 1894-1257, Vol. 6, no 1, p. 80-91Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we describe the results from interviews with science teachers in lower secondary school. The teachers were asked what they wanted to achieve with laboratory work, what difficulties they experienced and if there were any differences between lab work in biology, chemistry and physics. The results show that the teachers wanted lab work to help the students develop their understanding, to make them interested and to develop their laboratory skills. Some of the teachers described lab work that included scientific inquiry but not, specifically, knowledge about how to systematically investigate phenomena in nature. Aspects of nature of science were rare. Lack of time to discuss with the students during lab work was seen as one difficulty which resulted in problems for students to linkobservables to scientific ideas. Laboratory exercises in chemistry were often regarded too abstract while lab work in physics and biology were much easier to link to everyday life.

 • 16.
  Högström, Per
  et al.
  Umeå universitet, Umeå, Sverige.
  Ottander, Christina
  Umeå universitet, Umeå, Sverige.
  Benckert, Sylvia
  Umeå universitet, Umeå, Sverige.
  Lärares mål med laborativt arbete: Utveckla förståelse och intresse2006In: NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, ISSN 1504-4556, E-ISSN 1894-1257, Vol. 2, no 3, p. 54-66Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to analyse secondary school teachers’ goals for laboratory work. What general goals do teachers have for labwork and what goals appear when teachers describe real labwork used in their own teaching? What goals are expressed in the written laboratory instructions? Eleven science teachers in secondary school participated in individual semi-structured interviews. The teachers’ laboratory instruction sheets were analysed with respect to intended learning outcome. The analysis of teachers’ general goals showed five themes and that cognitive aspects were the most prominent. Furthermore, when teachers talked about specific labwork used in their own teaching affective aspects were more important and an additional theme appeared. It was also shown that laboratory instructions supported teachers’ goals to develop students understanding of concepts and phenomena. However, goals concerning to think and reflect upon labwork were not supported by the laboratory instructions.

 • 17.
  Jonsson, Gunnar
  et al.
  Luleå university of technology, Luleå, Sweden.
  Högström, Per
  Luleå university of technology, Luleå, Sweden.
  Silent knowledge in the learners’ world of experience2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Learning is always situated in the children’s life-world. The knowledge that the learning give rise to, is in itself a phenomenon with its origins in social contexts. The views and feelings the learner has regarding the context may therefore have impact on the learning that will be enabled. This presentation puts attention to the context of a playful snowball fight as an arena for learning.PurposeThe aim is to give voice to children’s unspoken but nonetheless expressed thoughts and opinions about having a playful snowball fight. How is this particular context expressed by children?MethodChildren in the age of 11-12, in grade five in an ordinary school class in Northern Sweden were taking part in a playful snowball fight. The children had in advance been given the task of making a drawing that depicted a snowball fight. The "fight" was video recorded and the film was afterwards shown for the children. While watching the film, they could simultaneously comment on what they saw on the film.ResultsIn the analysis, three different themes of the context emerged. The first theme could be described as an arena where interactions take place. The second theme as an arena for play and construction, and the third theme as an arena filled with emotions. Short video clips and drawings that illustrate these themes will be shown during the presentation.ConclusionsThe outcome of the study will be discussed in relation to what meaning the context will have for learning and to the importance of really listening to the children, both the pronounced as well as the unspoken sentences. It is a truism that all understanding is contextual. For learning to happen, teaching should proceed from the learner’s full world of experience. Therefore the importance to start in the life-world of the children will be emphasized.

 • 18.
  Öqvist, Anna
  et al.
  Luleå university of technology, Luleå, Sweden.
  Högström, Per
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science. Luleå university of technology, Luleå, Sweden.
  Don’t Ask Me Why: Preschool Teachers’ Knowledge in Technology as a Determinant of Leadership Behavior2018In: Journal of Technology Education, ISSN 1045-1064, Vol. 29, no 2, p. 4-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the Swedish preschool curriculum, technology education is emphasized as one of the most significant pedagogical areas. Particularly, the teacher’s role is emphasized: It is the preschool teacher’s responsibility to stimulate and challenge children’s interest in science and technology. Unfortunately, prior research indicates that preschool teachers feel uncertain about what technology is and the extent of their knowledge on the topic. Based on the path–goal theory, this article will explore how preschool teachers’ knowledge of technology influence how they act toward children in different learning activities. Using a qualitative research design, this study collected data comprising 15 interviews with preschool teachers. The result provide insights for how teachers limited knowledge in technology influence their leadership behavior toward children both in planned activities initiated by teachers and in unplanned activities initiated by children during free play. The core of how teachers’ knowledge in technology influences their leadership behavior in these two types of activities is their ability to deal with children’s why questions. The results also show that a compensatory approach becomes evident in teachers’ leadership behavior toward children in planned activities and that an avoidance approach is evident in unplanned activities. Our findings suggest that the development of a problem-solving approach in unplanned activities could enable teachers to create learning environments for children in which technology becomes something natural. Moreover, enhanced knowledge and understanding of technology will in turn make teachers better able to explain and clarify concepts and various technical phenomena.

1 - 18 of 18
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf