hh.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 39 of 39
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Berglund, Aseel
  et al.
  Department of Computer and Information Science, Linköping University, 581 83, Linköping, Sweden.
  Johansson, Pontus
  Department of Computer and Information Science, Linköping University, 581 83, Linköping, Sweden.
  Using speech and dialogue for interactive TV navigation2004In: Interactive Access in the Information Society (UAIS), Vol. 3, no 3-4, p. 224-238Article in journal (Refereed)
 • 2.
  Degerstedt, Lars
  et al.
  Department of Computer Science, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Wärnestål, Pontus
  Department of Computer Science, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Evolutionary Development of Phase-Based Dialogue Systems2003In: Eighth Scandinavian Conference on Artificial Intelligence: SCAI'03 / [ed] Bjørnar Tessem, Pekka Ala-Siuru, Patrick Doherty & Brian Mayoh, Amsterdam: IOS Press, 2003, p. 59-67Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We put forward initial results on lightweight phase-based control for dialogue systems as a test case of evolutionary development of such systems. A new design pattern for generalized phase-based processing is presented. A phase-based view of top-level control for dialogue systems is suggested in terms of the new pattern. The work verifies the generality of a previously reported development method for dialogue system, w.r.t. the choice of implementation frameworks.

 • 3.
  Einberg, Eva-Lena
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Svedberg, Petra
  Wärnestål, Pontus
  Thomsen, Michel
  Stigmar, Jennie
  Barnonkologiskt centra, Skånes Universitetssjukhus i Lund, Lund, Sverige.
  Enskär, Karin
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, Jönköping, Sverige.
  Åkesson, Maria
  Nygren, Jens
  Hur gör man barn delaktiga i forsknings- och innovationsprocesser vid utveckling av digitala hälsoinnovationer2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Att drabbas av en svår eller kronisk sjukdom under barndomen kan bidra till fysiska och psykosociala svårigheter senare i livet. Kamratstöd mellan individer som delar samma erfarenhet är en viktig främjande faktor till hälsa och välbefinnande och kan verka som en buffert mot stress och motgångar. Empirisk evidens som kan vägleda utveckling av digitala och interaktiva lösningar för kamratstöd mellan barn som drabbas av sjukdom i skolåldern är idag begränsad. Den process som presenteras här är fokuserad på att etablera metodologi för barns delaktighet i innovationsprocesser och att fånga barns bakomliggande beteenden och mål relaterat till kamratstödjande processer och hälsa. Intervjuer i fokusgrupper är en teknik som främjar barns deltagande och fångar barns perspektiv, förståelse och erfarenhet relaterat till deras hälsa. Friska barn (8-12 år) rekryterades från en lokal grundskola till fyra fokusgrupper med fyra barn i varje grupp. Barnen träffades två gånger med en intervall på 1-2 veckor. Förändringar gjordes mellan varje fokusgrupp för att anpassa strukturen på träffarna till en nivå motsvarande barnens erfarenheter, ålder och förmåga och för att fokusera diskussionerna på innovationsprocessen. En blandning av informativa och kreativa tekniker som öppna frågor, brainstorming, rita och måla och fotografering användes för att underlätta för barnen att uttrycka sig. Barnen framförde efter deltagandet att de tyckte om att delta och ville träffas igen i den här formen av grupp. Vår anpassade struktur på fokusgrupper används idag med barn med erfarenhet av svår sjukdom (cancer) för att ta fram typanvändare (Personas) i innovationsprocessen. Barnen rekryterades från Barnonkologiskt centra i Lund och Hallands sjukhus i Halmstad till fem fokusgrupper med tre barn i varje grupp. Barns delaktighet genom vår metod har förbättrat förutsättningarna att fånga barns mål och beteende och tillfört unikt material till den fortsatta designprocessen.

 • 4.
  Einberg, Eva-Lena
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Svedberg, Petra
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Wärnestål, Pontus
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Thomsen, Michel
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Stigmar, Jennie
  Barnonkologiskt centra, Skånes Universitetssjukhus i Lund, Lund, Sverige.
  Enskär, Karin
  Avd. för omvårdnad, Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, Jönköping, Sverige.
  Åkesson, Maria
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Nygren, Jens
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Hur gör man barn delaktiga i forsknings- och innovationsprocesser vid utveckling av digitala hälsoinnovationer2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Att drabbas av en svår eller kronisk sjukdom under barndomen kan bidra till fysiska och psykosociala svårigheter senare i livet. Kamratstöd mellan individer som delar samma erfarenhet är en viktig främjande faktor till hälsa och välbefinnande och kan verka som en buffert mot stress och motgångar. Empirisk evidens som kan vägleda utveckling av digitala och interaktiva lösningar för kamratstöd mellan barn som drabbas av sjukdom i skolåldern är idag begränsad. Den process som presenteras här är fokuserad på att etablera metodologi för barns delaktighet i innovationsprocesser och att fånga barns bakomliggande beteenden och mål relaterat till kamratstödjande processer och hälsa. Intervjuer i fokusgrupper är en teknik som främjar barns deltagande och fångar barns perspektiv, förståelse och erfarenhet relaterat till deras hälsa. Friska barn (8-12 år) rekryterades från en lokal grundskola till fyra fokusgrupper med fyra barn i varje grupp. Barnen träffades två gånger med en intervall på 1-2 veckor. Förändringar gjordes mellan varje fokusgrupp för att anpassa strukturen på träffarna till en nivå motsvarande barnens erfarenheter, ålder och förmåga och för att fokusera diskussionerna på innovationsprocessen. En blandning av informativa och kreativa tekniker som öppna frågor, brainstorming, rita och måla och fotografering användes för att underlätta för barnen att uttrycka sig. Barnen framförde efter deltagandet att de tyckte om att delta och ville träffas igen i den här formen av grupp. Vår anpassade struktur på fokusgrupper används idag med barn med erfarenhet av svår sjukdom (cancer) för att ta fram typanvändare (Personas) i innovationsprocessen. Barnen rekryterades från Barnonkologiskt centra i Lund och Hallands sjukhus i Halmstad till fem fokusgrupper med tre barn i varje grupp. Barns delaktighet genom vår metod har förbättrat förutsättningarna att fånga barns mål och beteende och tillfört unikt material till den fortsatta designprocessen.

 • 5.
  Einberg, Eva-Lena
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Svedberg, Petra
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Wärnestål, Pontus
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Thomsen, Michel
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Stigmar, Jennie
  Barnonkologiskt centra, Skånes Universitetssjukhus i Lund, Sverige.
  Enskär, Karin
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, Avd. för omvårdnad, Jönköping, Sverige.
  Åkesson, Maria
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Nygren, Jens
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Involving children in research and innovation processes in the development of digital health promotion intervention2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction

  Severe or chronic illness in childhood may contribute to physical and psychosocial problems later in life. Peer support among individuals who share the same experience is an important factor in promoting health and wellbeing and can act as a buffer against stress and adversities. Empirical evidence that could guide development of digital and interactive solutions for peer support between school-aged children affected by illness is limited.

  Purpose/Methods

  The process presented here is focused on establishing method- ology for children's participation in innovation processes and to capture the child's underlying behaviors and goals related to peer support processes and health. Focus group interview is a child-friendly method that promotes participation and access to children's perspectives, insights and experiences related to their health. Healthy children were recruited from a local elementary school. Focus groups were carried out in two sessions for each group with an interval of 1-2 weeks.

  Results

  Adjustments were made between each focus group to adapt the meeting structure to a level commensurate with the chil- dren's experience, age and abilities and to focus discussions on innovation incentives related to a digital peer support service. A mixture of informative and creative techniques such as open questions, brainstorming, drawing and painting and photog- raphy were used to assist the children to express themselves. The children were pleased to participate and wanted to meet again in this form of group.

  Conclusions

  Our adapted focus group structure are now being used with children with experience of severe illness (cancer) to develop Personas (fictitious characters of users) in the innovation pro- cess. Children's participation through our method has improved the chances of capturing children's goals and behavior, and added unique material for the continuing design process. 

 • 6.
  Einberg, Eva-Lena
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Svedberg, Petra
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Wärnestål, Pontus
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Thomsen, Michel
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Stigmar, Jennie
  Skåne University Hospital, Lund, Sweden.
  Enskär, Karin
  Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Åkesson, Maria
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Nygren, Jens
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Participatory innovation process for development of a digital peer support service for children with cancer2012In: SIOP Publication Abstracts, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2012, p. 88-88Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: Surviving cancer during childhood imposes a number of difficulties later in life. Peer support has been recognised as an important contributor to health and well-being but empirical evidence that could guide development of peer support programs for school aged children is scarce. The process presented here is focused on generic exploration of children’s needs and expectations related to peer support innovations to promote health and wellbeing of children with cancer. The purpose of this study is to establish a participatory innovation process that grasps the underlying behaviours and goals of children that will affect the design of a digital peer support service.

  Methods: Focus group interview is a child-friendly technique that promotes participation and access to children’s perspectives, insights and experiences related to their health. Healthy children 8–12 years of age were recruited from a local elementary school. Focus groups (n = 5 groups) were carried out in two sessions for each group (n = 4 children per group) with an interval of 1–2 weeks. Adjustments were made between each focus group to adapt the meeting structure to a level commensurate with the children’s experience, age and abilities and to focus discussions on innovation incentives related to a digital peer support service.

  Results: The adaptation process involved adjustments of the focus group structure to match children in the selected age group and to the aims of the innovation process. A mixture of informative and creative techniques (open questions, brainstorming, drawing, photography) assisted the children in talking and expressing themselves. The children were pleased to participate and wanted to meet again in this kind of study group. The adapted focus group sessions are now being used in the research and innovation process with children (8–12 yrs) with experience of cancer treatment.

  Conclusion: The final focus group structure capture children’s perspectives for the design of a digital peer support service.

 • 7.
  Einberg, Eva-Lena
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Svedberg, Petra
  Wärnestål, Pontus
  Thomsen, Michel
  Stigmar, Jennie
  Enskär, Karin
  Åkesson, Maria
  Nygren, Jens Martin
  Participatory innovation process for development of a digital peer support service for children with cancer2012In: NOPHO NOBOS Meeting and Congress Uppsala, Sweden, May 19 – 22, 2012: Programme and Abstract Book, 2012, p. 118-118Conference paper (Refereed)
 • 8.
  Ibrahim, Aseel
  et al.
  Nokia Home Communications, Linköping, Sweden & Linköping University, Linköping, Sweden.
  Johansson, Pontus
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Multimodal Dialogue Systems: A Case Study for Interactive TV2003In: Universal Access Theoretical Perspectives, Practice, and Experience: 7th ERCIM International Workshop on User Interfaces for All, Paris, France, October 24–25, 2002, Revised Papers / [ed] Noëlle Carbonell & Constantine Stephanidis, Berlin: Springer Berlin/Heidelberg, 2003, p. 209-218Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Many studies have already shown the advantages of building multi-modal systems. In this case study we have shown the advantages of combining natural language and a graphical interface in the interactive TV domain. In this paper we describe a multimodal dialogue TV program guide system that is a research prototype built for the case study by adding speech interaction to an already existing TV program guide. Study results indicate positive attitudes towards providing two input modes - spoken natural language input and direct manipulation by means of remote control. © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2003.

 • 9.
  Ibrahim, Aseel
  et al.
  Nokia Home Communications, Linköping, Sweden.
  Johansson, Pontus
  Department of Computer & Information Science, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Multimodal Dialogue Systems for Interactive TV Applications2002In: Proceedings: Fourth IEEE International Conference on Multimodal Interfaces: 14-16 October 2002: Pittsburgh, Pennysylvania / [ed] Danielle C. Martin, Piscataway, NJ: IEEE Computer Society, 2002, p. 117-122Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Many studies have shown the advantages of building multimodal systems, but not in the interactive TV application context. This paper reports on a qualitative study of a multimodal program guide for interactive TV. The system was designed by adding speech interaction to an existing TV program guide. Results indicate that spoken natural language input combined with visual output is preferable for TV applications. Furthermore, user feedback requires a clear distinction between the dialogue system's domain result and system status in the visual output. Consequently, we propose an interaction model that consists of three entities: user, domain results, and system feedback. @ IEEE 2002

 • 10.
  Johansson, Pontus
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Design and Development of Recommender Dialogue Systems2004Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The work in this thesis addresses design and development of multimodal dialogue recommender systems for the home context-of-use. In the design part, two investigations on multimodal recommendation dialogue interaction in the home context are reported on. The first study gives implications for the design of dialogue system interaction including personalization and a three-entity multimodal interaction model accommodating dialogue feedback in order to make the interaction more efficient and successful. In the second study a dialogue corpus of movie recommendation dialogues is collected and analyzed, providing a characterization of such dialogues. We identify three initiative types that need to be addressed in a recommender dialogue system implementation: system-driven preference requests, userdriven information requests, and preference volunteering. Through the process of dialogue distilling, a dialogue control strategy covering system-driven preference requests from the corpus is arrived at.

  In the development part, an application-driven development process is adopted where reusable generic components evolve through the iterative and incremental refinement of dialogue systems. The Phase Graph Processor (PGP) design pattern is one such evolved component suggesting a phase-based control of dialogue systems. PGP is a generic and flexible micro architecture accommodating frequent change of requirements inherent of agile, evolutionary system development. As PGP has been used in a series of previous information-providing dialogue system projects, a standard phase graph has been established that covers the second initiative type; user-driven information requests. The phase graph is incrementally refined in order to provide user preference modeling, thus addressing the third initiative type, and multimodality as indicated by the user studies. In the iterative development of the multimodal recommender dialogue system MADFILM the phase graph is coupled with the dialogue control strategy in order to cater for the seamless integration of the three initiative types.

 • 11.
  Johansson, Pontus
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  MADFILM – a Multimodal Approach to Handle Search and Organization in a Movie Recommendation System2003In: Proceedings of the 1st Nordic Symposium on Multimodal Communication: Copenhagen, Denmark 25-26 September 2003 / [ed] Patrizia Paggio, Kristiina Jokinen & Arne Jönsson, København: CST, Center for Sprogteknologi , 2003, p. 53-65Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The MADFILM multimodal movie information and recommendation system prototype addresses the information search and recommendation problem with a natural language interface, and the information organization problem with a direct manipulation interface. The two modalities are integrated to allow for coordinated and simultaneous interaction. This paper describes the design and implementation of the MADFILM system.

 • 12.
  Kronlid, Fredrik
  et al.
  Talkamatic AB.
  Larsson, Staffan
  Talkamatic AB.
  Wärnestål, Pontus
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Using Learned Predictions of User Utterances to Decrease Distraction2013In: Proceedings of the 17th Workshop on the Semantics and Pragmatics of the Dialogue / [ed] Raquel Fernandez and Amy Isard, Amsterdam, 2013, p. 210-212Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Driver distraction is one of the most com- mon causes of accidents. By having a di- alogue manager request predicted user an- swers from a user model instead of ask- ing the user, we can reduce the number of utterances in the dialogue and thereby re- duce the time that the user is distracted. 

 • 13.
  Lahti, Angelica
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Naraha, Sanna
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Svensson, Jesper
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Wärnestål, Pontus
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Ethical Heuristics – A Tool for Applying Ethics in User-Involved IS Projects2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  User involvement in information system development, as well as in digital innovation processes, is viewed as a key element for success. By introducing users in IS projects, ethical consideration is needed. Even though ethical theoretical frameworks are available in the IS (and other) spheres; cheap and fast methods and tools for applying ethics efficiently and effectively in everyday design and development work remain scarce. This paper presents a suggested heuristics-based tool that bears the promise of quick integration, and effective and efficient application of ethics in user-involved IS projects.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Lindberg, Susanne
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Wärnestål, Pontus
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Nygren, Jens
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Svedberg, Petra
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Designing digital peer support for children: design patterns for social interaction2014In: IDC '14 Proceedings of the 2014 conference on Interaction design and children, [S.l.]: ACM Press, 2014, p. 47-56Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Children who have survived a life-threatening disease like cancer benefit from social support from other children with a similar background. However, these children are often geographically dispersed and have little opportunity to meet. We investigate the design and development of Digital Peer Support Services (DPS), which may overcome this problem. Peer support is a kind of social support that brings together peers with similar experiences to help their adjustment to a disease. The aim of this paper is to develop design patterns for social interaction that can be implemented in a DPS for children surviving cancer. We conducted four sets of design workshops with children, from which emerged clusters relating to peer support and friendship that were broken down into triads. From these, six design patterns for social interaction were developed. The patterns delineate different aspects of social interaction for children and are illustrated with examples from DPS prototypes and concepts. The patterns are organized into a hierarchy, comprising the beginning of a design pattern language for social interaction for children. An essential aspect of the patterns is providing users with transparency and control of the extent to which their social interaction is public or private. Copyright © 2014 ACM.

 • 15.
  Nygren, Jens M.
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Lindberg, Susanne
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Wärnestål, Pontus
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Svedberg, Petra
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing.
  Involving Children With Cancer in Health Promotive Research: A Case Study Describing Why, What, and How2017In: JMIR Research Protocols, ISSN 1929-0748, E-ISSN 1929-0748, Vol. 6, no 2, article id e19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Participatory research approaches have been introduced to meet end-users’ needs in the development of health promotion interventions among children. However, whereas children are increasingly involved as passive informants in particular parts of research, they are rarely involved as partners, equal to adult researchers, throughout the research process. This is especially prominent in the context of child health where the child is commonly considered to be vulnerable or when the research concerns sensitive situations. In these cases, researchers and gatekeepers to children’s involvement base their resistance to active involvement of children on potential adverse effects on the accuracy or quality of the research or on ethical or moral principles that participation might harm the child. Thus most research aimed at developing health promotion interventions for children in health care is primarily based on the involvement of parents, caregivers, and other stakeholders.

  Objective: The objective of this paper is to discuss reasons for involving children in health promotive research and to explore models for children’s participation in research as a basis for describing how researchers can use design methodology and participatory approaches to support the participation and contribution of children in a vulnerable context.

  Methods: We developed and applied a model for children's participation in research to the development of a digital peer support service for children cancer survivors. This guided the selection of appropriate research and design methodologies (such as interviews, focus groups, design sessions, and usability evaluation) for involving the children cancer survivors (8-12 years) in the design of a digital peer support service.

  Results: We present a model for what children’s participation in research means and describe how we practically implemented this model in a research project on children with cancer. This paper can inform researchers in their planning of strategies for children’s participation and ensure future development of health promotion interventions for children is based on their perspectives.

  Conclusions: Challenges in reaching a suitable degree of participation during a research project involve both creating opportunities for children to have genuine influence on the research process and organizing this involvement so that they feel they understand what they are involved in and why. To achieve this, it is essential to enable children to be involved in research over time to gain confidence in the researchers and to develop children’s abilities to make decisions throughout the research processes.

 • 16.
  Svedberg, Petra
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health promotion and disease prevention.
  Einberg, Eva-Lena
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health promotion and disease prevention. Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Wärnestål, Pontus
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Stigmar, Jennie
  Skåne University Hospital, Lund, Sweden.
  Castor, Anders
  Skåne University Hospital, Lund, Sweden.
  Enskär, Karin
  Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Nygren, Jens
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health promotion and disease prevention.
  Support from healthcare services during transition to adulthood – Experiences of young adult survivors of pediatric cancer2016In: European Journal of Oncology Nursing, ISSN 1462-3889, E-ISSN 1532-2122, Vol. 21, p. 105-112Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: Improved survival rates of pediatric cancer have drawn attention on how to best facilitate long-term follow up and transition from pediatric to adult care. The transition process is multifactorial and necessitates the joint involvement of the patient, the family and the healthcare providers. The purpose of this study was to explore the experiences of support from healthcare services during the transition from adolescence to adulthood described by young adult survivors of pediatric cancer.

  Methods: A mixed method with a convergent parallel design was used to evaluate the experiences of receiving support from healthcare services (eg pediatric oncology and pediatric clinic) during transition from adolescence to adulthood described by young adult survivors of pediatric cancer (n = 213) in a nation wide cross-sectional survey.

  Results: A quantitative assessment of the experienced extent and satisfaction of support from healthcare services to handle physical, mental and social changes to continue life after the disease showed that a majority of the participants had received insufficient support. The qualitative analysis indicated a need for equal roles in healthcare to promote participation, a need to manage and process consequences of the disease, and a need for continuous support.

  Conclusions: During transition to adulthood, there's a need for a personalized care plan that takes a holistic approach towards supporting the young cancer survivor in managing life in the best way. Identifying and handling the individual needs of pediatric cancer survivors is important for providing the resources and support required to increase the likelihood of successful transition to adulthood. © 2016 Elsevier Ltd.

 • 17.
  Weman Josefsson, Karin
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Ebbesson, Esbjörn
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Halila, Fawzi
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Johnson, Urban
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Sport Health and Physical activity.
  Lund, Jesper
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Wickström, Nicholas
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR - Center for Applied Intelligent Systems Research.
  Wärnestål, Pontus
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Application of self-determination theory in the e-health industry – promoting sustainable exercise motivation2015In: Proceeding: 14th European Congress of Sport Psychology: Sport Psychology: Theories and Applications for Performance, Health and Humanity: 14-19 July 2015, Bern, Switzerland / [ed] Olivier Schmid & Roland Seiler, Bern: University of Bern , 2015, p. 372-372Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Developing tailored digital interventions for exercise motivation by applying behavioral theory into existing web services in cooperation with the e-health industry could create a mutual base for experience exchange and practical implications. It could also add higher standards to e-health business by providing a scientifically sound and trustworthy foundation for digital solutions. This project aims to design an interactive tool grounded in sport and exercise psychology and combined with the latest expertise from information technology and innovation science, considering e-health industrial requirements and user needs. A main objective is to test the efficacy of using Self-Determination Theory (SDT) in designing, constructing and evaluating an exercise intervention. The digital intervention is based on a literature review mapping exercise motivation related to self-determination theory, complemented by qualitative cross-disciplinary interaction design methodologies, such as qualitative analysis of interviews and contextual observation capturing participant goals, behaviour, preferences, attitudes and frustrations. Intervention contents are essentially autonomy supportive structures, goal-setting support and relapse prevention, self-regulation structures, health information and web links. In February 2015 the intervention prototype will be pilot tested in a randomized controlled trial (RCT), involving existing members and clients (N > 10 000) of two health service companies. Outcomes relate to self-determined exercise motivation (The Basic Psychological Needs in Exercise Scale and The Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire-2) and exercise behaviour, measured both by self-report measures (Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire) and step counters. The RCT contains three measure points in order to allow advanced analyses of change and mechanisms based on the SDT-process model and motivational profiles. Latent growth curve and structural equation models will primarily be used to analyse data. This pilot study will create a baseline for elaboration into a second phase, were the digital tool will be further developed and longitudinally tested and evaluated over a nine months period. © 2015 University of Bern, Institut of Sport Science 

 • 18.
  Weman Josefsson, Karin
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI). University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Halila, Fawzi
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Johnson, Urban
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Lindwall, Magnus
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Wickström, Nicholas
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR - Center for Applied Intelligent Systems Research.
  Wärnestål, Pontus
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Digital innovations and self-determined exercise motivation: a person-centred perspective2014In: Vitalis – Nordens ledande eHälsomöte 2014: Vetenskapliga papers presenterade vid Vitalis konferens, Svenska Mässan, Göteborg, 8-10 april 2014, Göteborg: Vitalis & Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet , 2014, p. 22-25Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Health care costs are increasing twice as fast as wealth, making health promotion and development of cost-effective care increasingly important in order to generate sustainable health care solutions. E-health, applications and interactive tools for exercise promotion flourish; but despite this and an overflow of information regarding health benefits of regular physical activity, exercise adherence has proven to be a significant challenge. This article concerns a project aimed to design an interactive tool based on comprehensive knowledge from the field of psychology combined with expertise from information technology and innovation, based on e-health industrial requirements and user needs. The research group will, together with the expertise and infrastructure of the collaborating companies Health Profile Institute AB and Tappa Service AB, support and progress an existing PhD-project on digital interventions in exercise motivation. This will be done by designing; applying and evaluating a person-centred digital intervention prototype for exercise motivation and adherence enhancement based on Self-Determination Theory.

 • 19.
  Weman Josefsson, Karin
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Halila, Fawzi
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Johnson, Urban
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Sport Health and Physical activity.
  Wickström, Nicholas
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR - Center for Applied Intelligent Systems Research.
  Wärnestål, Pontus
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Digital interventions in self-determined exercise motivation – interdisciplinary innovations2015In: ISBNPA 2015: Advancing Behavior Change Science : 3rd – 6th June 2015: Abstract Book, 2015, p. 592-592Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose:There is a need for scientifically sound and theory based tools and services in e-health. In this project knowledge from the field of psychology will be complemented by expertise in information technology and innovation science in designing a digital intervention based on Self-determination theory (SDT) aiming to facilitate exercise motivation.

  Methods:The intervention will be tested by a three wave RCT design in a population of e-health clients (n = 200) in a web based exercise service. Sensors (step counters) and self-reports (Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire) will be used to measure objective and subjective exercise behavior while instruments based on SDT (Basic Psychological Needs in Exercise Scale and Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire-2 ) will measure factors related to motivation.  Advanced mediation variable analyses (MVA) and latent growth curve models (LGCM) will be used to explore motivational processes, changes and profiles in relation to exercise behavior.

  Expected Results:Based on the SDT process model, it is hypothesized that a (digital) environment supporting basic psychological need satisfaction will facilitate internalization and enhanced self-determined motivation, which in turn will have a positive effect on exercise behavior.

  Conclusions:Clarifying mechanisms and indirect effects provide knowledge of how intervention effects could be interpreted and understood. Combining high level research design like RCT and advanced analyses as MVA provides valuable contributions to the understanding of theoretical mechanisms of motivation that could inform the tailoring of effective interventions promoting healthy exercise behaviours.  In addition, the project might form a prosperous interdisciplinary fusion generating innovative and theory based digital solutions for e-health.

 • 20.
  Weman-Josefsson, Karin Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Sport Health and Physical activity. University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Halila, Fawzi
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Johnson, Urban
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Sport Health and Physical activity.
  Wickström, Nicholas
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR - Center for Applied Intelligent Systems Research.
  Wärnestål, Pontus
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Digital Innovations and Self-determined exercise motivation: an interdisciplinary approach2015In: Proceedings of The 6th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC March 2015. Orlando, Florida., 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In face of escalating health care costs, new technology holds great promise for innovative solutions and new, more sustainable health care models. Technology centers around the individual, allowing for greater autonomy and control in health issues and access to tailored information and customized health behavior interventions. While this offers good opportunities for both public health impact and improved well-being at individual levels, it also emphasizes the need for properly designed e-health models firmly based on scientific principles and adequate theoretical frameworks. Consequently, this project aims to design an interactive tool utilizing an interdisciplinary approach combining motivational theory with the fields of information technology and business model innovation. In collaboration with two companies from the e-health industry, the purpose is to design, apply and evaluate a person-centered interactive prototype for maintainable and self-determined exercise motivation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Weman-Josefsson, Karin
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Wärnestål, Pontus
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Johnson, Urban
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Halila, Fawzi
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Wickström, Nicholas
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR - Center for Applied Intelligent Systems Research.
  An interdisciplinary project plan on Digital Innovations and Self-determined Exercise Motivation2013Conference paper (Other academic)
 • 22.
  Wärnestål, Pontus
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Dialogue Behavior Management in Conversational Recommender Systems2007Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis examines recommendation dialogue, in the context of dialogue strategy design for conversational recommender systems. The purpose of a recommender system is to produce personalized recommendations of potentially useful items from a large space of possible options. In a conversational recommender system, this task is approached by utilizing natural language recommendation dialogue for detecting user preferences, as well as for providing recommendations. The fundamental idea of a conversational recommender system is that it relies on dialogue sessions to detect, continuously update, and utilize the user's preferences in order to predict potential interest in domain items modeled in a system. Designing the dialogue strategy management is thus one of the most important tasks for such systems.

  Based on empirical studies as well as design and implementation of conversational recommender systems, a behavior-based dialogue model called bcorn is presented. bcorn is based on three constructs, which are presented in the thesis. It utilizes a user preference modeling framework (preflets) that supports and utilizes natural language dialogue, and allows for descriptive, comparative, and superlative preference statements, in various situations. Another component of bcorn is its message-passing formalism, pcql, which is a notation used when describing preferential and factual statements and requests. bcorn is designed to be a generic recommendation dialogue strategy with conventional, information-providing, and recommendation capabilities, that each describes a natural chunk of a recommender agent's dialogue strategy, modeled in dialogue behavior diagrams that are run in parallel to give rise to coherent, flexible, and effective dialogue in conversational recommender systems.

  Three empirical studies have been carried out in order to explore the problem space of recommendation dialogue, and to verify the solutions put forward in this work. Study I is a corpus study in the domain of movie recommendations. The result of the study is a characterization of recommendation dialogue, and forms a base for a first prototype implementation of a human-computer recommendation dialogue control strategy. Study II is an end-user evaluation of the acorn system that implements the dialogue control strategy and results in a verification of the effectiveness and usability of the dialogue strategy. There are also implications that influence the refinement of the model that are used in the bcorn dialogue strategy model. Study III is an overhearer evaluation of a functional conversational recommender system called CoreSong, which implements the bcorn model. The result of the study is indicative of the soundness of the behavior-based approach to conversational recommender system design, as well as the informativeness, naturalness, and coherence of the individual bcorn dialogue behaviors.

 • 23.
  Wärnestål, Pontus
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Facilitating Urban Planning with Human-Centred Digital Design Methodology2019In: IM + io : das Magazin für Innovation, Organisation und Management, E-ISSN 2198-9990, no 1, p. 90-93Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Future Smart Cities and societies can benefit greatly from interdisciplinary Human-Centred Design (HCD). The Participatory Urban Design project has developed and verified a human-centered service design methodology as a new way of working for architects and urban planners. The method is based on the impact mapping and “customer” journey mapping methods. This approach allows the architects in the project to e ectively tie the city’s long-term vision into concrete design solutions for the design and construction of residential areas, and to communicate these values and effects to other stakeholders such as builders and property owners. © 2019 August-Wilhelm Scheer Institut für digitale Produkte und Prozesse gGmbH

 • 24.
  Wärnestål, Pontus
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Formal Learning Sequences and Progression in the Studio: A Framework for Digital Design Education2016In: Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice, ISSN 2165-3151, E-ISSN 2165-316X, Vol. 15, no 1, p. 35-52Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper examines how to leverage the design studio learning environment throughout longterm Digital Design education in order to support students to progress from tactical, well-defined, device-centric routine design, to confidently design sustainable solutions for strategic, complex, problems for a wide range of devices and platforms in the digital space. We present a framework derived from literature on design, creativity, and theories on learning that: (a) implements a theory of formal learning sequences as a user-centered design process in the studio; and (b) describes design challenge progressions in the design studio environment modeled in seven dimensions. The framework can be used as a tool for designing, evaluating, and communicating course progressions within – and between series of – design studio courses. This approach is evaluated by implementing a formal learning sequence framework in a series of design studio courses that progress in an undergraduate design-oriented Informatics program. Reflections from students, teachers, and external clients indicate high student motivation and learning goal achievement, high teacher satisfaction and skill development, and high satisfaction among external clients.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Wärnestål, Pontus
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Kan man föreläsa på ett bibliotek?: Kombinerad lärande- och designmiljö på fältet2012In: NU2012: Gränslöst lärande: Göteborg 17-19 oktober 2012: konferenskatalog, 2012, p. 29-31Conference paper (Refereed)
 • 26.
  Wärnestål, Pontus
  Department of Computer Science, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Modeling a Dialogue Strategy for Personalized Movie Recommendations2005In: Beyond Personalization 2005: A Workshop on the Next Stage of Recommender Systems Research: San Diego, January 9, 2005 / [ed] Mark van Setten, Sean McNee & Joseph Konstan, 2005, p. 77-82Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper addresses conversational interaction in user-adaptive recommender systems. By collecting and analyzing a movie recommendation dialogue corpus, two initiative types that need to be accommodated in a conversational recommender dialogue system are identified. The initiative types are modeled in a dialogue strategy suitable for implementation. The approach is exemplified by the MADFILM movie recommender dialogue system.

 • 27.
  Wärnestål, Pontus
  Department of Computer and Information Science, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Modularized User Modeling in Conversational Recommender Systems2005In: User Modeling 2005: 10th International Conference, UM 2005, Edinburgh, Scotland, UK, July 24-29, 2005. Proceedings / [ed] Liliana Ardissono, Paul Brna & Antonija Mitrovic, Berlin: Springer Berlin/Heidelberg, 2005, p. 527-529Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  My research interest lies in investigating user-adaptive interaction in a conversational setting for recommender systems, with particular focus on modularized user model components and the use of a dialogue partner (DP) in such systems. © Springer International Publishing AG, Part of Springer Science+Business Media 2005

 • 28.
  Wärnestål, Pontus
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Studio Course Progression in Digital Design Education2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper examines how to leverage the design studio learning environment throughout long-term education in order to support students to progress from tactical, well-defined, device-centric routine design, to confidently design sustainable solutions for strategic, “wicked”, and device-agnostic problems. We present a model that describes design challenge progressions in the design studio environment based on six dimensions derived from literature on design, creativity, and theories on learning. This contribution can be used as a tool for designing course progressions within – and between – series of design studio courses, and is exemplified with a four-step studio progression in a three-year undergraduate design-oriented informatics program.

 • 29.
  Wärnestål, Pontus
  Department of Computer Science, Linköping University, Linköping, Sweden.
  User Evaluation of a Conversational Recommender System2005In: 4th IJCAI Workshop on Knowledge and Reasoning in Practical Dialogue Systems: Edinburgh, Scotland: August 1, 2005 / [ed] Ingrid Zukerman, Jan Alexandersson & Arne Jönsson, 2005, p. 32-39Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Conversational recommender systems (CRSs) approach user preference acquisition from a conversational point of view, where preferences are captured and put to use in the course of on-going natural language dialogue. The approach is motivated by its aim to make interaction efficient and natural, to acquire preferences from the user in a context when she is motivated to give them, as well as to facilitate exploration of the domain and the development of the user’s preferences. A CRS’s dialogue strategy to achieve these aspects of the interaction is crucial for its performance and usability. This paper reports on a user satisfaction evaluation of ACORN, which is a CRS in the movie domain. The results of the study indicate a high user satisfaction with the interaction from nine usability aspects, and that ACORN’s dialogue strategy is suitable for efficient interaction and user preference modeling, and facilitates domain exploration.

 • 30.
  Wärnestål, Pontus
  et al.
  Department of Computer Science, Linköping University, Sweden.
  Degerstedt, Lars
  Department of Computer Science, Linköping University, Sweden.
  Jönsson, Arne
  Department of Computer Science, Linköping University, Sweden.
  Emergent Conversational Recommendations: A Dialogue Behavior Approach2007In: Proceedings of the 8th SIGdial Workshop on Discourse and Dialogue / [ed] Simon Keizer, Harry Bunt, Tim Paek, East Stroudsburg, USA: Association for Computational Linguistics, 2007, p. 63-66Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents and evaluates a behavior-based approach to dialogue management, where a system's complete dialogue strategy is viewed as the result of running several dialogue behaviors in parallel leading to an emergent coherent and flexible dialogue behavior. The conducted overhearer evaluation of the behavior-based conversational recommender system CORESONG indicates that the approach can give rise to informative and coherent dialogue; and that a complete dialogue strategy can be modeled as an emergent phenomenon in terms of lower-level autonomous behaviors for the studied class of recommendation dialogue interaction. © 2007 Association for Computational Linguistics.

 • 31.
  Wärnestål, Pontus
  et al.
  Department of Computer Science Linköping University, Sweden.
  Degerstedt, Lars
  Department of Computer Science Linköping University, Sweden.
  Jönsson, Arne
  Department of Computer Science Linköping University, Sweden.
  Interview and delivery: Dialogue strategies for conversational recommender systems2007In: Proceedings of the 16th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 2007 / [ed] Joakim Nivre, Heiki-Jaan Kaalep, Kadri Muischnek, Mare Koit, Tartu, Estonia: University of Tartu, 2007, p. 199-205Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In our work with conversational recommender systems we have derived two dialogue strategiescalled interview and delivery. We explorethe symmetry between preferential interview andtraditional clarification questions, and arrive atbasic interview and delivery strategies suitablefor conversational recommender system implementations.The strategies are based on a corpusanalysis of recommendation dialogues inthe movie domain. We illustrate the strategiesin a conversational music recommender systemcalled CORESONG.

 • 32.
  Wärnestål, Pontus
  et al.
  Department of Computer and Information Science Linköping University, Sweden.
  Degerstedt, Lars
  Department of Computer and Information Science Linköping University, Sweden.
  Jönsson, Arne
  Department of Computer and Information Science Linköping University, Sweden.
  PCQL: A Formalism for Human-Like Preference Dialogues2007In: IJCAI 07: 5th IJCAI Workshop on Knowledge and Reasoning in Practical Dialogue Systems: Workshop Proceedings, 2007, p. 46-54Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Preference dialogues display several interestin gcharacteristics that have implications on how to design human-like dialogue strategies in conversational recommender systems. Using human-human preference dialogues as an empirical base, this paper introduces a novel data manipulation language calledPCQLthat comprises explicit descriptive, comparative and superlative preference management as well as implicit preference statements such as factual information queries. The usage of the PCQL language is demonstrated by an implementation of a music conversational recommender system.

 • 33.
  Wärnestål, Pontus
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Kronlid, Fredrik
  Talkamatic AB, Gothenburg, Sweden.
  Towards a user experience design framework for adaptive spoken dialogue in automotive contexts2014In: IUI'14: 19th International Conference on Intelligent User Interfaces: Haifa, Israel – February 24-27, 2014, New York, NY: ACM Press, 2014, p. 305-310Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We present an initial set of design principles for designing efficient, effective, coherent, and desirable adaptive spoken interaction for traffic information and navigation. The principles are based on a qualitative analysis of driver interactions with an adaptive speech prototype along with driver interviews. The derived set of principles range from high-level fundamental design values, conceptual and behavioral principles, to low-level interface-level principles that can guide the design of adaptive spoken dialogue interaction in the car from a user experience perspective. © 2014 ACM.

 • 34.
  Wärnestål, Pontus
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Lindqvist, Mats
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Course Structuring for Procedural Knowledge in Interaction Design Education2012In: IRIS 35: Proceedings of the 35th Information Systems Research Seminar in Scandinavia: Designing the Interactive Society, Uppsala: Department of Informatics and Media, Uppsala University , 2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Society’s use of increasingly complex information technology is, in a long-term perspective, shaped by the way we train our future designers and developers of information systems. By preparing students for practice on the field, in complex use-contexts, we aim to help student’s bridge theory and practice, thereby helping them incorporate procedural knowledge and reflective practice in their skill repertoire. This paper presents a new course structure founded on active, contextual, and peer-based formative learning. Based on student and teacher reflections from two implementations of a course in Interaction Design, we find that our approach enhances the students’ understanding, and assimilation, of the reflective aspect of interaction design practice.

 • 35.
  Wärnestål, Pontus
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Lindqvist, Mats
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Designerly Ways of Teaching and Learning: A Course Structure for Interaction Design2013In: Journal of Learning in Higher Education, ISSN 1936-346X, Vol. 9, no 1, p. 179-188Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Society´s use of increasingly complex information technology is, in a long-term perspective, shaped by the way we train our future designers and developers of information systems. By preparing students for practice on the field, in complex use-contexts, we aim to help student’s bridge theory and practice, thereby helping them incorporate procedural knowledge and reflective practice in their skill repertoire. This paper presents a new course structure founded on active, contextual, and peer-based formative learning. Based on student and teacher reflections from two implementations of a course in Interaction Design, we find that our approach enhances the students’ understanding, and assimilation, of the reflective aspect of interaction design practice.

 • 36.
  Wärnestål, Pontus
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Lindqvist, Mats
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Designerly Ways of Teaching and Learning: A Course Structure for Interaction Design2012In: Joint International Conferences 2012 Academic Business World International Conference & International Conference on Learning and Administration in Higher Education: Proceedings, 2012, p. 79-79Conference paper (Refereed)
 • 37.
  Wärnestål, Pontus
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Nygren, Jens M
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Building an Experience Framework for a Digital Peer Support Service for Children Surviving from Cancer2013In: Proceedings of Interaction Design and Children (IDC'13), New York, NY: Association for Computing Machinery (ACM), 2013, p. 269-272Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Childhood cancer survivors adjust to the physical, mental, and social difficulties associated with their illness and treatment. This process can be facilitated by social support from peers. For children, this is often problematic due to geographical, clinical, and age-related limitations. This paper reports on a stakeholder assessment study that confirms the relevance of a digital peer support service for childhood cancer survivors. The analysis establishes where in the existing health care process the digital peer support service should be introduced, what actors play a key role in facilitating service onboarding and use, and characterizes desirable user experience qualities. The analysis also yields a collection of design challenges to be addressed in the development of the digital peer support service. Copyright 2013 ACM.

 • 38.
  Wärnestål, Pontus
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Svedberg, Petra
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Lindberg, Susanne
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Nygren, Jens M.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Effects of Using Child Personas in the Development of a Digital Peer Support Service for Childhood Cancer Survivors2017In: Journal of Medical Internet Research, ISSN 1438-8871, E-ISSN 1438-8871, Vol. 19, no 5, article id e161Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Peer support services have the potential to support children who survive cancer by handling the physical, mental, and social challenges associated with survival and return to everyday life. Involving the children themselves in the design process allows for adapting services to authentic user behaviors and goals. As there are several challenges that put critical requirements on a user-centered design process, we developed a design method based on personas adapted to the particular needs of children that promotes health and handles a sensitive design context.

  OBJECTIVE: The purpose of this study was to evaluate the effects of using child personas in the development of a digital peer support service for childhood cancer survivors.

  METHODS: The user group's needs and behaviors were characterized based on cohort data and literature, focus group interviews with childhood cancer survivors (n=15, 8-12 years), stakeholder interviews with health care professionals and parents (n=13), user interviews, and observations. Data were interpreted and explained together with childhood cancer survivors (n=5) in three explorative design workshops and a validation workshop with children (n=7).

  RESULTS: We present findings and insights on how to codesign child personas in the context of developing digital peer support services with childhood cancer survivors. The work resulted in three primary personas that model the behaviors, attitudes, and goals of three user archetypes tailored for developing health-promoting services in this particular use context. Additionally, we also report on the effects of using these personas in the design of a digital peer support service called Give Me a Break.

  CONCLUSIONS: By applying our progressive steps of data collection and analysis, we arrive at authentic child-personas that were successfully used to design and develop health-promoting services for children in vulnerable life stages. The child-personas serve as effective collaboration and communication aids for both internal and external purposes.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Wärnestål, Pontus
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Svedberg, Petra
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Nygren, Jens
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Co-constructing Child Personas for Health-Promoting Services with Vulnerable Children2014In: CHI '14 Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Toronto, ON, Canada: ACM Press, 2014, p. 3767-3776Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The availability of health-promoting resources for young children diagnosed with cancer who are transitioning from intensive care to everyday life is limited. In the context of designing digital peer support services for children who are considered vulnerable due to clinical and age-related aspects, there are several challenges that put critical requirements on a user-centered design process. This paper reports on a new method for co-constructing child-personas that are tailored for developing health-promoting services where empirical data is restricted due to practical and ethical reasons. In particular, we are proposing to focus children design workshop sessions on salutogenesis, and complement this with a pathogenic perspective by interviewing healthcare professionals and parents. We also introduce the use of proxy personas, and redemption scenarios in the form of comicboards, both collaboratively constructed by children and designers through storytelling. By applying four progressive steps of data collection and analysis we arrive at authentic child-personas that can be used to design and develop health-promoting services for children in vulnerable life stages.

1 - 39 of 39
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf