hh.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 24 of 24
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Nilson, Tomas
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Thorell, KristinaHalmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Cultural Heritage Preservation: The Past, the Present and the Future2018Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  This anthology describes heritage preservation, development and management from different theoretical views and disciplines. It integrates perspectives from history, human geography, archaeology, social anthropology and heritage conservation. The texts revolve around different dimension of culture and heritage via examples from varying contexts and locations. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Nilson, Tomas
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Introduction2018In: Cultural Heritage Preservation: The Past, the Present and the Future / [ed] T. Nilson & K. Thorell, Halmstad: Halmstad University Press, 2018, p. 9-20Chapter in book (Refereed)
 • 3.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Att utbilda i entreprenörskap - en praktisk orientering: Slutrapport från projektet Innovativt entreprenörskap genom kreativitet och nytänkande i kultur- och turismutbildningar2013Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Thorell, Kristina
  Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Bevarandeplanering i landsbygdens landskap: Vägar mot förankring i det lokala2005Licentiate thesis, monograph (Other academic)
 • 5.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Bottom-up approaches within planning of the cultural landscape: preconditions for participation and decentralization.2013Other (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Bottom-up approaches within tourism planning of the cultural landscape2013Conference paper (Refereed)
 • 7.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Communicating the Dark Dimensions of the Past: A Case Study of Museum Management in Västra Götaland2018 (ed. 1:1)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Heritage is a result of cultural and social constructions rather than received values from the past (Barrere et al. 2015, p 4 p 4). Dark heritage is a concept which is synonymous to heritage that hurts, difficult heritage, heritage of atrocity and places of pain or shame (Magee & Gilmore 2015, p 900). Dark heritage sites (DHS) are places and institutions “that stand as legacy to painful periods in history; massacre and genocide sites, places related to former penal institutions, prisoners of war, battlefields and many more.” (Magee & Gilmore 2015, p 899). DHS management is a structured activity which supports a meaningful and holistic experience for visitors within the context of diverse and complex servicescapes (Magee & Gilmore 2015, p 899).

  The overall aim of this study is to increase the understanding of how dark dimensions of the past are expressed within museum management in Västra Götaland. In order to fulfil this purpose, three research questions have been formulated: Which dimensions of dark heritage are highlighted? Which ideological approaches permeate the exhibitions of the dark? How is heritage classified as dark heritage?

  The study involved documentary work at Västergötland Museum, Lödöse Museum and the Museum of Gothenburg. The researcher accomplished a documentary work, focusing upon artefacts, information text and multimedia. A qualitative analysis of the data with some inspiration from discourse theory was then carried out. Discourse refers to the meanings and understandings of worldviews that are formed within socio-historical processes (Howarth 2007; Jorgensen & Phillips 2002). Discourse theory provides a framework of how history is constructed and maintained (Howarth 2007). Discourses are transformed and maintained within formal practices and everyday lives (Jorgensen & Phillips 2002, p 12).

  The results show: (1) Dark heritage that is highlighted within the three museums refers to war, conflicts, crimes, sanitary problems, death, epidemics, hard living conditions, and unequal treatment of people. (2) The exhibitions were based on a mixture of different approaches, such as romantic chivalry, local separatist/patriotic, socialistic, and peace/ international understanding approaches (Timothy & Boyd 2003, p 27-28). (3) The discourse within society involves classifications of the dark. It is therefore possible to see a cultural pattern of how war, conflicts, epidemics and sanitary problems become dark dimensions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Det mörka kulturarvet i Västra Götalands län: Innebörd, betydelse och kommunicering inom den museala verksamheten2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur det mörka kulturarvet i Västra Götalands län definieras, värderas och levandegörs inom ramen för museal verksamhet. 100 tjänstemän fick en enkät med flera slutna och öppna svarsalternativ som bearbetades kvantitativt och kvalitativt. Resultaten visar att den övervägande delen av respondenterna instämmer i att det mörka kulturarvet förknippas med (1) krig, konflikter och oroligheter, (2) epidemier, sjukdomar och pester samt (3) svält, hårt liv och lidande. Det förefaller inte vara lika tydligt att gravstenar, begravningsfält, kyrkogårdar och katastrofer hör hit. Det mörka kulturarvet har en betydelse för att få en nyanserad och helhetlig bild av historien. Det ger förståelse för samhället i ett dåtida och nutida perspektiv. Några betonar också att det är viktigt för att vi inte ska glömma det obehagliga, traumatiska och hemska. Kulturmiljövården som grundas i olika typer av källor förmedlar kunskap genom berättelser, film, utställningar, föredrag, rapporter och skrifter. Den övervägande delen av respondenterna anser att det förgångna återges på ett objektivt och neutralt sätt men en del betonar att dåtiden skönmålas. Endast ett fåtal menar att dåtiden mörkas/dramatiseras.

 • 9.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Digital techniques for participatory city planning processes2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The project “Digital techniques for participatory city planning processes” increases the understanding of digital techniques for expanding the public involvement within city planning. Four different levels of citizen involvement could be applied within participatory processes. Information involves information from authorities to citizens. Consultation is associated with meetings where authorities listen to citizens but they do not have to take their opinions into consideration. Partnership means collaborative processes where citizens formulate strategies in cooperation with authorities. Mobilization denotes actions initiated by citizens within the civil society. The poster illustrates approaches, methods and products for E-participation, E-government, Web Collaboration and online forums. It also introduces tools for the collecting and exhibiting historical and more current data. The digital tools for participatory planning processes are structured in four groups: tool for (1) structuring ideas, (2) communication, (3) cooperation between the public sector and civil society and (4) collecting and exhibiting data.

 • 10.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Diskurs, kulturvärden och mörk turism2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Mörk turism handlar om resande till destinationer med attraktioner, platser och utställningar som förknippas med döden. Det anknyter också till krigsturism kretsat kring besöksmål där museum om konflikter och oroligheter är centrala. Med andra ord handlar det om att besöka negativt laddade kulturvärden med anknytning till politisk-geografiska dimensioner.

  I de flesta stater finns en historia som vittnar om konflikter, oroligheter och strider. Denna rapport belyser på vilket sätt detta arv levandegörs idag för turister, dagsbesökare och historieintresserade individer. Vidare problematiseras värderelaterade och etiska aspekter kopplat till dessa utställande verksamheter. Texten ger också exempel på konkreta besöksmål i olika delar av världen med fokus mot Sverige. Härtill kommer att diskursanalytiska aspekter kopplat till frågan om hur det mörka kulturarvet förmedlas lyfts fram. I detta sammanhang utvecklas frågan om hur konflikter speglas och vilka dimensioner av det förgångna som levandegörs.

  En sammanfattande konklusion är att det militära kulturarvet har såväl positivt som negativt och neutralt laddade värden. Hur levandegörandet av det militära kulturarvet förhåller sig till etiska dimensioner avgörs av vilket teoretiskt perspektiv diskussionen tar sin utgångspunkt i.

  Det argumenteras för att diskursanalys kan användas som redskap för att förstå hur makt formar det kulturarv som vi tar del av och hur sanningar konstrueras. Sådana analyser av kulturarv bidrar med förståelse för att det inte är något objektivt och neutralt. Arvet skildras utifrån en specifik kulturell kontext. 

 • 11.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK). Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Göteborgs universitet.
  Ett praktiskt exempel på lokala åtgärdsplaner2011In: Naturvårdskedjan: för en effektivare naturvård / [ed] Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & De Jong, J., Uppsala: Centrum för biologisk mångfald , 2011, p. 108-109Chapter in book (Refereed)
 • 12.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Food Security from a Spatial Perspective; The Situation in Advanced and Less Advanced Economies2016In: International Journal of Agricultural and Biosystems Engineering, Vol. 3, no 8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Food security has been one of the most important policy issues on the global arena after the Second World War. The overall aim of this presentation is to describe preconditions for a sustainable food supply from a spatial perspective. Special attention is paid to the differences between advanced and less advanced economies around the world. The theoretical framework is based upon models which are explaining complex systems of factors that affect the preconditions for agricultural productions. In addition to this, theories about how population and environmental pollution change through different stages of societal development are explained. The results are based upon data of agricultural practices, population growth, hunger and nutrition levels from different countries around the world. The analysis shows that  factors which affect preconditions for agricultural production are dynamic. Factors which support the food security in the near future are a decreasing population growth, technological development  and innovation but the environmental crisis is associated to high risks. It is, therefore, important to develop environmental policies and improved methods for organic farming. A final conclusion is that the spatial pattern is clear; the food supply is sufficient within advanced economies but rather complicated in development countries.

 • 13.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK). Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Göteborgs universitet.
  Hur skapas bättre förankring?2011In: Naturvårdskedjan: för en effektiv naturvård / [ed] Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & De Jong, J., Uppsala: Centrum för biologisk mångfald , 2011, p. 102-103Chapter in book (Refereed)
 • 14.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Landsbygdens landskap: paradigm, utveckling och analys2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En socialt hållbar turismutveckling grundas i platsens unika värden samt lokalbefolkningens perspektiv och utgångspunkter. Bakom varje synsätt på utveckling ligger ett visst värdesystem som består av normer, värderingar, attityder och beteenden. Platsparadigmet utgår från att platser bör utvecklas utifrån sina respektive geografiska förutsättningar. En annan utgångspunkt är den humanistiska människosynen som fokuserar människan och hennes behov. Planeringsmetoder för lokalt deltagande är i regel uppbyggda utifrån tre så kallade generella faser. Inledningsvis kartlägger deltagarna nuläget och därefter formuleras målet med arbetet, det kan till exempel röra sig om att formulera en framtidsvision. Sedan diskuterar deltagarna sig fram till en åtgärdsstrategi om hur det tidigare formulerade målet uppfylls. Att inkludera lokala aktörer i turismutveckling innebär att den lokala kunskapen tillvaratas. Denna är bunden till kontexten där den är producerad och är endast säkert giltig i det geografiska området. Den överförs från generation till generation. Den skapas genom observation av den lokala miljön där kunskap konstrueras inom ramen för sociala och kulturella processer.

 • 15.
  Thorell, Kristina
  Deptartment of Human and Economic Geography, Göteborg University, Sweden.
  Landscape management on the basis of local perspectives and resources2004In: : "One Earth - Many Worlds": 30th Internation Geographical Congress, Glasgow 2004, 2004Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In the farmed land in Sweden we find seminatural grassland, which is among the most species- rich landscapes. Farmers play a crucial role in landscape for preserving and enhancing biodiversity, since these lands are results from the interaction between farmer and nature. This poses a challenge to form policy measures that pay attention both to qualities in the physical landscape and to the inhabitants. Consequently, local perspectives and recourses are central points of departure in planning for their future management. 

  The poster presents implications for policy strategies on the basis of research on local views and capacities. Group interviews and action research have been carried out in two different areas in Western Sweden.

  The findings show several difficulties in the interaction between the administrative system and local actors, due to differences in landscape perspectives. Strategies, which mainly are based on an ecological view, get into conflict with farmers practical understanding of the landscape they cultivate. Furthermore, rural people have the capacity to seek their own solutions, and local knowledge as well as social capital are essential resources. One conclusion is that future landscape policies ought to contain less detailed regulations, and instead promote awareness and local responsibility.

   

  Download (pdf)
  sammanfattning
 • 16.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Marknadsföring av hållbar turism i Sverige: en empirisk analys2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Genom destinationsmarknadsföring konstrueras bilden av platser som används i till exempel reklam för att attrahera turister och besökare. Centrala moment innebär att lyfta fram unika karaktärsdrag och förmedla den till olika målgrupper. Det övergripande syftet med föreliggande arbetsrapport är att öka kunskapen om hur den hållbara turismen inom Sverige marknadsförs. Analysen grundas i en kvalitativ tolkning av webbmarkandsföring av hållbar turism genom organisationen Visit Sweden. Resultaten visar att representationer av den hållbara turismen tar sin utgångspunkt i olika rumsliga sfärer. Turism som sker i fjällen och de vackra naturområdena ses självklart som en form av hållbar turism. Aktiva semestrar på färd över Sveriges vattendrag räknas också hit. Även städerna, som med sitt rika utbud och variation, gör det möjligt att forma vistelser enligt ett hållbarhetsideal inkluderas. En förutsättning för den hållbara turismen är ett fysiskt nätverk som möjliggör hållbara kommunikationer och aktiviteter.

 • 17.
  Thorell, Kristina
  Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige.
  Naturvårdsplanering med förankring i det lokala: Villkor för delaktighet och underifrånperspektiv i vården av värden i odlingslandskapet2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  During recent decades, opinions about how nature should be protected by the public sector have changed. One result is a better awareness of the important role that local actors play in the preservation of valuable areas. The overall aim of the thesis is to increase the understanding of preconditions for bottom-up approaches within nature conservation planning of cultural landscape. The research issues touch upon: (1) the significance of strategies which are based upon the landscape perspective and the capacities of local actors, (2) the capability of participatory processes and (3) the abilities of decision makers to promote a planning system which is better adapted to the local level.

  The theoretical framework describes bottom-up approaches on the basis of research concerning participation, democracy, planning, rural development and landscape. It is concluded that local participation is complex within representative democracy, but is advocated in the interactive planning theory which deals with communicative rationality and social learning. It has also an important position in research of local mobilisation where the assumption is that planning processes should be carried out upon the initiative of those concerned.

  The research has made use of a diverse methodology. Interactive- and action-oriented research has complemented questionnaires and interviews. The investigations focused primarily on the municipalities of Orust and Munkedal in Western Sweden but other areas were also involved. Both local actors and managers within the public sectors took part.

  The results show that bottom-up approaches imply an emphasis upon the specific landscape which humans experience with all their senses and transform through daily actions. It also refers to efforts which are formulated on the basis of insights into the specific community and the context in which landscape values exist. The major driving forces are social capital, entrepreneurship, commitment and the capacity to represent public interests. Participatory processes may contribute to the preservation of aesthetic, heritage, biological and recreation values in the landscape on the bases of local conditions. The study further indicates that it is possible to incorporate bottom-up approaches into the planning system if the normative preconditions exist, i.e. societal support for a larger degree of decentralized work and participatory processes. Comprehensive structural changes, as well as practical efforts, are thus needed to expand social interaction between the authorities and local actors.

 • 18. Thorell, Kristina
  När det lokala möter det offentliga2017In: Kurage: idéskrift för det civila samhället, ISSN 2001-175X, no 24, p. 36-38Article in journal (Other academic)
 • 19. Thorell, Kristina
  Planering av det nordiska landskapet: en kunskapsöversikt om vindkraft2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kunskapsöversikten sammanställer forskning som belyser planering av vindkraft i ett landskapsperspektiv.

 • 20.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Regionala variationer i förutsättningarna för en hållbar livsmedelsförsörjning2015In: Geografiska Notiser, ISSN 0016-724X, Vol. 73, no 2, p. 59-67Article in journal (Other academic)
 • 21.
  Thorell, Kristina
  Department of Human and Economic Geography, Gothenburg University, Gothenburg, Sweden.
  Stakeholders2011Conference paper (Other academic)
  Download (pdf)
  presentationsbild
 • 22.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  The bottom up dimension of landscape planning in rural areas2018In: Cultural Heritage Preservation: The Past, the Present and the Future / [ed] T. Nilson & K. Thorell, Halmstad: Halmstad University Press, 2018, p. 35-45Chapter in book (Refereed)
 • 23.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Vad påverkar trafiksäkerhet?2015In: Plan : planering av stad & land, ISSN 0032-0560, no 5, p. 40-45Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Går det att uppfylla Nollvisionen inom en överskådlig framtid när det gäller cyklister och fotgängare? Och vilken roll spelar egentligen miljöpsykologi och den fysiska miljön för att påverka människans beteende i trafiken? Dessa frågor ställer sig Kristina Thorell vid Högskolan i Halmstad. Hon konstaterar att trafikbeteende kopplat till riskbenägenhet är ett komplicerat område där flera olika faktorer spelar in, men också att människan tenderar att inta ett mer vårdslöst trafikbeteende i miljöer som innefattar låga risker, än i de med höga. Thorell menar vidare att sociala aspekter kopplat till normer och värderingar inom olika samhällsgrupper är värt att beakta i trafiksäkerhetsarbetet eftersom de påverkar människans riskbenägenhet.

 • 24.
  Thorell, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Är aktiv studentmedverkan magi eller misstag?2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  The presentation transfers theories and previous research on local participation in community development to the university sector. It expands upon the motives, hindrances and methods of participation in the university sector, and the opportunities participation provides for social and collaborative learning. Results indicate that social and collaborative learning processes integrate not only scientific or professional knowledge, but also different types of place-, relation- and process-related capabilities. Capabilities related to place include a knowledge that is linked to a specific society and shared among most residents there. It includes insights into the distinguishing characteristics of the culture, society and the business sector. Capabilities related to relation (otherwise referred to as social capital) include trust, cooperation and reciprocity. Capabilities related to processes include those that emerge when a group is undertaking a progressive work, such as social and collaborative learning.

1 - 24 of 24
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf