hh.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 46 of 46
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Holmquist, Mats
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Thomsen, Michel
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Åkesson, Maria
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  IT-utveckling för hållbara arbetsplatser:  Rapport I - Analysseminarium2018Report (Other academic)
 • 2.
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Regional Learning and Governance (RELL).
  De nya regionerna och den kommunala självstyrelsen: politisk organisering i skärningspunkten mellan lokalt och regionalt2008In: Regioner i rörelse: perspektiv på svenska regionaliseringsprocesser / [ed] Thomas Denk & Martin Åberg, Åbo: Åbo Akademi , 2008, p. 49-96Chapter in book (Other academic)
 • 3.
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Demokrati i regioner: Utvecklingsdrag och möjligheter1999In: Maktdelning / [ed] Erik Amnå, Stockholm: Fakta info direkt , 1999, p. 349-374Chapter in book (Other academic)
 • 4. Johansson, Jörgen
  En fungerande region: politisk styrning för regional utveck­ling1996In: Regional tillväxt: villkor och möjligheter, Stockholm: Landstingsförbundet , 1996, p. 31-56Chapter in book (Other academic)
 • 5. Johansson, Jörgen
  Europeiska regioner: Regionforskning i empirisk och normativ be­lysning1995Book (Other academic)
 • 6.
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Forskningsöversikt - demokratiutveckling i kommunerna : Underlag för följeforskning om demokratiutveckling i Ängelholms kommun2016Report (Other academic)
 • 7.
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Forskningsöversikt - demokratiutveckling i kommunerna: Underlag för följeforskning om demokratiutveckling i Ängelholms kommun2016Report (Other academic)
 • 8.
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Från regionernas Europa till en kommunernas Region: regionre­former i svensk politik sedan 19902003In: Demokratins geografiska gränser: en antologi om storlek, demokrati och effektivitet, Stockholm: Svenska kommunförbundet , 2003, p. 140-173Chapter in book (Other academic)
 • 9.
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Regional Learning and Governance (RELL).
  Försök med en ny regional samhällsorganisation: Demokrati, fler­nivåpolitik och regional mobilisering2000In: Regional försöksverksamhet - tre studier: Rapport till Den parlamentariska regionkommittén (PARK), Stockholm: Fritzes, 2000, , p. 135p. 7-141Chapter in book (Other academic)
 • 10.
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  I skärningspunkten mellan regionkommun och kommuner: Med regional utvecklingspolitik och kulturpolitik i fokus2010In: Kulturpolitiken under lupp: Forskare om kultur och kulturpolitik i Västra Götaland, Uddevalla: Västra Götalandsregionens kultursekretariat , 2010, p. 32-57Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det här kapitlet syfter till att lämna en översiktlig beskrivning och problematisering av det som i svensk politik har kommit att benämnas som en regionfråga. Regionfrågan har enkelt uttryckt inneburit att aktörer inom det kommunala självstyrelsesystemet riktat anspråk på statsmakten att få överta ansvaret för den regionala utvecklingspolitiken. Jag ska i detta kapitel beskriva regionfrågans utveckling från 1990 fram till år 2010 och jag ska framförallt ägna uppmärksamhet åt hur relationerna mellan lokalsamhället och regionen utvecklats inom detta område. Och inte nog med detta, jag ska dessutom behandla kulturpolitikens betydelse i sammanhanget. 

 • 11.
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Institutionalisering av ansvar i kommunal revision2010In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 112, no 4, p. 454-457Article, book review (Other academic)
 • 12.
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Regional Learning and Governance (RELL).
  Kommunpolitikers kontakter: kommunstyrelsepolitikers aktörs­kontakter i Skåne, Västra Götaland och Kalmar län 1994-20042005In: Kommunal ekonomi och politik, ISSN 1402-8700, Vol. 9, no 4, p. 7-36Article in journal (Refereed)
 • 13.
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Regional Learning and Governance (RELL).
  Offentligt och privat i regionalpolitiken1991Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 14.
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Regional Learning and Governance (RELL).
  Politik i ett epokskifte: regiondemokrati i en differentierad poli­tisk ordning2000In: Epokskifte och demokratiparadoxer: tre essäer om tillväxt, partnerskap och demo­krati i den nya regionala utvecklingspolitiken, Stockholm: Landstingsförbundet , 2000, p. 10-Chapter in book (Other academic)
 • 15.
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Politikundervisning vid lärarutbildningarna i Sverige: En översiktlig analys av kursplaner i samhällskunskap2009Report (Other academic)
 • 16.
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Politikundervisningens didaktik: Ämnesdidaktiskt forsknings- och utvecklingsarbete i samhällskunskap2007Conference paper (Other academic)
 • 17.
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Regional Learning and Governance (RELL).
  Regionalisation in Sweden2000In: Local and Regional Governance in Europe: Evidence from Nordic Regions / [ed] Janerik Gidlund & Magnus Jerneck, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2000, p. 125-159Chapter in book (Other academic)
 • 18.
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Regionalisering och internationalisering i Halland: politik och statsvetenskap i ett epokskifte1999Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I svensk och europeisk politik har en regionfråga etablerats på den politiska dagordningen. Över hela Europa har regionen som politiskt och demokratiskt projekt fått mycket stor uppmärksamhet. Europas framtid har av många politiker och bedömare just beskrivits som ett regionernas Europa. Många ser också regionfrågan som ett uttryck för att de västerländska samhällena förändrats på ett grundläggande sätt. Regionfrågan har skapat ett förnyat intresse för politiska grundproblem rörande demokrati, decentralisering och territorialitet.

  Syftet med denna bok är att studera denna samhällsförändring och villkoren för politiskt arbete i ett litet län. Med utgångspunkt taget i Hallands län diskuteras möjligheterna och villkoren för politiskt förändringsarbete idag. Det finns mycket av intresse att lära av regionpolitikens utveckling i Halland.

 • 19.
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Regionalisering och kommunal självstyrelse: halländska kommuner i en regional miljö2004Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna bok behandlas kommunernas ökande engagemang och intresse i regionpolitiska frågor. Vi har under det senaste decenniet sett en markant ökning av kommunala åtaganden i regionala sammanhang. Vi vet exempelvis att kommunerna i ett stort antal län engagerat sig för att starta kommunala samverkansorgan med vittgående ansvar inom en rad olika politikområden. Vi vet också att kommunerna tagit aktiv del i regionala partnerskap, i aktiviteter för att utveckla kontakterna mellan högskolor och näringsliv och i en rad andra frågor som inte har omedelbar betydelse för den egna kommunens angelägenheter. I boken söks därför svar på två huvudfrågor: För det första; vilka är de grundläggande drivkrafterna för de enskilda kommunerna att engagera sig i politiska uppgifter utanför den egna kommungränsen? Och för det andra; vilka blir konsekvenserna av dessa aktiviteter för frågor som rör demokratiskt ansvarsutkrävande och kommunernas relationer till staten? Hur kan exempelvis den enskilde kommunmedborgaren utöva politiskt ansvar och inflytande över den politik som bedrivs i kommunalförbund? Vilken roll ska de politiska partierna och de enskilda kommunpolitikerna spela i regionpolitiken? I boken studeras hur kommunerna i Halland tagit del i en rad nya regionpolitiska aktiviteter. Bland annat beskrivs framväxten av ett nytt kommunalt samverkansorgan, Region Halland, där de sex halländska kommunerna och landstinget inlett ett långtgående regionalt samarbete om tillväxtpolitik, regionalpolitik, kulturfrågor, miljöinsatser m.m. Slutsatserna av analyserna visar på ett behov av att ompröva den kommunala självstyrelsens principer avseende bland annat demokratiska arbetssätt i kommunerna och, inte minst, avseende kommunernas relationer till statsmakten.

 • 20.
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL). Karlstads universitet, Karlstad, Sverige.
  Regionalpolitikens utveckling: Mellan politisk kamp och ekonomisk nytta2013In: Det regionala samhällsbyggandets praktiker: Tiden, makten, rummet / [ed] Tomas Mitander, Line Säll & Andreas Öjehag-Pettersson, Göteborg: Daidalos, 2013, 1, p. 51-72Chapter in book (Refereed)
 • 21.
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Regionalt och lokalt engagemang för en hållbar landsbygdsutveckling2017In: Så här ligger landet – tankar om landsbygdsprogram och landsbygdsutveckling, Jönköping: Jordbruksverket , 2017, p. 119-125Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 22.
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Regiondemokrati och politisk kommunikation2001In: Politisk kommunikation och demokrati / [ed] Hans Bengtsson, Lund: Studentlitteratur , 2001, p. 360-383Chapter in book (Other academic)
 • 23.
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Regional Learning and Governance (RELL).
  Regionförsök och demokrati – demokratisk legitimitet och regi­onalt utvecklingsarbete i Skåne och Västra Götaland2005 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna bok redovisas en utvärdering av Region Skånes och Västra Götalandsregionens politik för regional utveckling. Fokus är riktat mot det regionala utvecklingsarbetets demokratiska förankring och legitimitet. I boken analyseras bland annat medborgargruppers, politiska partiers och kommuners möjligheter att påverka och utkräva ansvar för Region Skånes och Västra Götalandsregionens regionala utvecklingspolitik. Utvärderingen är av politiskt intresse i den mening att såväl Region Skånes som Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsarbete sker inom ramen för en försöksverksamhet där ansvaret för den regionala utvecklingspolitiken överförts från staten, främst länsstyrelserna, till direktvalda regionfullmäktige. inom ramen för det kommunala självstyrelsesystemet. Huvudtanken bakom försöksverksamheten är att utöka den demokratiska förankringen och deltagandet inom områden som rör näringslivspolitik, infrastrukturfrågor, regionalpolitik, hållbar utveckling och kulturpolitik. Sammantaget visar utvärderingen att vi just nu bevittnar en omfattande förändring av villkoren för politiskt arbete på den regionala samhällsnivån. Det gäller exempelvis frågor om demokratipolitik, politisk styrning genom partnerskapsarrangemang samt inte minst i en grundläggande omstöpning av det kommunala självstyrelsesystemet i Sverige.

  Utvärderingen har genomförts av Jörgen Johansson, docent i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad.

 • 24.
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Regionkommuner och kommunal självstyrelse: Politiska utmaningar i relationen mellan lokalt och regionalt2010In: Flernivåstyrning: Framgångsfaktor för kommuner, regioner och staten / [ed] Marie-Louise von Bergmann-Winberg & Pontus Tallberg, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Regionplanekontoret vid Stockholms läns landsting och Sveriges Kommuner och Landsting , 2010, p. 93-120Chapter in book (Other academic)
 • 25.
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Regional Learning and Governance (RELL).
  Regionreform på försök: Första stegen mot en ny regional sam­hälls­organisa­tion1999Report (Other academic)
 • 26.
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Regional Learning and Governance (RELL).
  Regionreformer i Sverige: regionalisering i Skåne och Västra Göta­land2006In: Skandinaviske regioner - plass for politikk?: det regionale politiske demokrati i utvikling eller for avvikling? / [ed] Per Kristen Mydske, Bergen: Fagbokforlaget , 2006, p. 69-92Chapter in book (Other academic)
 • 27.
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Regional Learning and Governance (RELL).
  Samhällsförändring och förvaltningspolitik på regional nivå1999Report (Other academic)
 • 28.
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Samhällskunskap i den nya ämneslärarutbildningen - samhällskunskapens innehåll vid 14 lärosäten i Sverige2017In: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, no 4, p. 1-27Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Syftet med artikeln är att analysera samhällskunskapsämnets innehåll i ämnes­lärarutbildningen vid lärosäten i Sverige. Avsikten är att analysera hur man vid olika lärosäten utformat ämnesinnehåll och ämnesdidaktisk integrering i kursplaner. Studien besvarar fyra frågor; I vilken omfattning det förekommer lärandemål i samhällskunskap om (1) faktuell kunskapsöverföring, vetenskaplig metodologi, granskande undersökningar; (2) normativt innehåll; (3) ämnesdiscipliner respektive flervetenskapliga tematiseringar samt (4) ämnesdidaktik. Kursplaner i samhällskunskap från 14 lärosäten har analyserats vid två tillfällen, 2009 och 2015, dvs. före och efter den senaste lärarutbildningsreformen i Sverige. Resultaten visar att det totala antalet lärandemål i samhällskunskapskurserna ökat med 21 % och att detta i hög grad betingas av att statsmakten lagt in fler lärandemål i examensförordningen jämfört med tidigare. Analysen visar (1) att inslagen av ämnesdidaktisk integrering ökat i kursplanerna, (2) att andelen flervetenskapliga tematiseringar minskat, (3) att mängden ämnesteoretiska lärandemål varit oförändrade men fått fler inslag av normativt färgade problemställningar samt (4) att inslagen av vetenskaplig metodologi varit oförändrade. Analysen av kursplanerna indikerar behov av ytterligare analys och ämnesdidaktisk forskning om samhällskunskapsämnet möjligheter gällande bl.a. tvärvetenskaplig integrering, vetenskaplig metodologi samt betydelsen av normativa ansatser.

 • 29.
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Samhällskunskap i den nya ämnes­lärarutbildningen: samhällskunskapens innehåll och ämnesdidaktik vid 14 lärosäten i Sverige2016Report (Other academic)
 • 30.
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Research on Innovation in a Societal Perspective (RISP).
  Samordning av regionalt utvecklingsarbete: erfarenheter från kommunala samverkansorgan och regionkommuner2011Report (Other academic)
 • 31.
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Skoldemokratins fördolda jämställdhetsproblem2012In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 114, no 1, p. 171-175Article, book review (Other academic)
 • 32.
  Johansson, Jörgen
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Regional Learning and Governance (RELL).
  Beckman, Björn
  Låt 139 blommor blomma: Regionalt utvecklingsarbete i sex län1984Report (Other academic)
 • 33.
  Johansson, Jörgen
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Brogren, Anders
  Aspero idrottsgymnasium.
  Petäjä, Ulf
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM), Centre for Studies of Political Science, Communication and Media (CPKM).
  Gymnasielärares syn på demokrati, kunskap och värderingar och hur denna påverkar undervisningen i demokrati- och värdegrundsfrågor2011Report (Other academic)
 • 34.
  Johansson, Jörgen
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Holmquist, Mats
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Gabrielsson, Jonas
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Sociala innovationer i Halland - forskningsstöd till utvecklingsprojekt för sociala innovationer och samhällsentreprenörskap2017Report (Other academic)
 • 35.
  Johansson, Jörgen
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Holmquist, Mats
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Jonasson, Mikael
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Lärande, Profession och Samhällsutveckling.
  Mattsson, Marie
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, The Rydberg Laboratory for Applied Sciences (RLAS).
  Ulvenblad, Per-Ola
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Weisner, Stefan
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, The Rydberg Laboratory for Applied Sciences (RLAS).
  Slututvärdering av det svenska landsbygdsprogrammet 2007–2013: DELRAPPORT IV : Synteser för en hållbar landsbygdsutveckling : Utvärdering av programmets samlade effekter2017Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är en del av utvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007–2013. Fyra grupper med forskare från universitet och högskolor har gjort slututvärderingen. Den publiceras i fyra delrapporter varav detta är en. Frågor som handlar om hela programmet besvaras huvudsakligen i delrapport IV. Frågor om enskilda åtgärder besvaras i de tre andra delrapporterna. En översikt av vilka frågor som besvaras i vilken rapport finns på följande sidor.

  Slututvärderingen görs för att besvara EU-gemensamma och specifika svenska utvärderingsfrågor om vilka effekter programmet har haft, i vilken utsträckning det har bidragit till att uppfylla målen och hur effektivt detta har gjorts.

  Utvärderingssekretariatet vid Jordbruksverket ansvarar för att de svenska EU-programmen där Jordbruksverket är förvaltande myndighet blir utvärderade. Det innebär att utvärderingssekretariatet beställer och genomför utvärderingar av landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling inom regionalfonden och socialfonden. Programmen utvärderas dels var för sig men också tillsammans. Utvärderingarna görs i relation till målen i programmen och de övergripande EU 2020-målen.

  De flesta utvärderingarna genomförs av externa aktörer. Vi tar hjälp av forskare för att kvalitetsgranska rapporterna innan de publiceras. I slutet av rapporterna finns ett utlåtande från granskarna. Rapporterna publiceras i en särskild rapportserie och rapportförfattarna är ansvariga för slutsatserna. Slutsatserna utgör inte Jordbruksverkets officiella ståndpunkt.

  /Utvärderingssekretariatet vid Jordbruksverket

 • 36.
  Johansson, Jörgen
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Holmquist, Mats
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Thomsen, Michel
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Åkesson, Maria
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  En god digital arbetsmiljö: Slutrapport2018Report (Other academic)
 • 37.
  Johansson, Jörgen
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Holmquist, Mats
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Thomsen, Michel
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Åkesson, Maria
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  IT-utveckling för hållbara arbetsplatser: Rapport I - Analysseminarium2017Report (Other academic)
 • 38.
  Johansson, Jörgen
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Holmquist, Mats
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Thomsen, Michel
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  Åkesson, Maria
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Man and Information technology laboratory (MI-lab).
  IT-utveckling för hållbara arbetsplatser: Rapport II - Analysseminarium2018Report (Other academic)
 • 39.
  Johansson, Jörgen
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Research on Innovation in a Societal Perspective (RISP).
  Niklasson, Lars
  Linköpings universitet.
  Kommunernas region: Kommunernas inflytande i regionen2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur ska kommunerna ges ett inflytande och involveras i det regionala tillväxtarbetet i en region där fullmäktiges mandat kommer direkt från väljarna? Vilka är framgångsfaktorer för en effektiv samverkan mellan region och kommuner? Vilka erfarenheter kan man ta med sig från dagens regioner och från samverkansorganens arbete? Dessa frågor har hög aktualitet när man diskuterar att föra över det regionala utvecklingsansvaret till landstingen.

 • 40.
  Johansson, Jörgen
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Niklasson, Lars
  Linköpings universitet, Linköping, Sverige.
  Persson, Bo
  Linköpings universitet, Linköping, Sverige.
  Kommunernas betydelse för regional utveckling i en storregion: Drivkrafter och hinder i ett underifrånperspektiv2017In: Regionala tillväxtpolitiska utmaningar – behov av strukturreformer och nya samverkanslösningar? / [ed] Ulf Tynelius & Torbjörn Danell, Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser , 2017, p. 38-47Chapter in book (Other academic)
 • 41.
  Johansson, Jörgen
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS). Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Niklasson, Lars
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Persson, Bo
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  The role of municipalities in the bottom-up formation of a meta-region in Sweden: drivers and barriers2015In: Offentlig Förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration, ISSN 2000-8058, E-ISSN 2001-3310, Vol. 19, no 4, p. 71-88Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The sub-national level in the Nordic countries is currently undergoing a process of major transformation. A central issue concerns the role of municipalities in regionalization processes. The purpose of the article is to analyse the positions and strategies of municipalities regarding interlocal cooperation and regional governance, in relation to a failed attempt to create a new large region in southern Sweden during 2013-2014. This attempt was based on a reform strategy, initiated by the government, which gave the main role in the creation of larger regions to municipalities and regional actors in a bottom-up process. How can we understand the roles of municipalities, and what are the drivers and barriers in a bottom-up strategy of regional formation? Our study shows that the views expressed by municipal representatives in Sweden regarding regional governance are anchored in the strong institutional position of municipalities in that country. Our conclusion is that a bottom-up strategy has several shortcomings as a method for making institutional reforms in a system of regional governance. There are obvious drivers in such a process, but there are also difficulties in achieving cooperation that result from high transaction costs (which lead to a collective-action dilemma), from an uncertain national policy, and from problems of legitimacy. © Jörgen Johansson, Lars Niklasson, Bo Persson and School of Public Administration 2015

 • 42.
  Johansson, Jörgen
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Research on Education and Learning within the Department of Teacher Education (FULL). Karlstads universitet, Karlstad, Sverige.
  Niklasson, Lars
  Linköpings universitet, Linköping, Sverige.
  Persson, Bo
  Linköpings universitet, Linköping, Sverige.
  Sjöstrand, Niklas
  Linköpings universitet, Linköping, Sverige.
  "Kommunernas region" – kommunernas inflytande i en sydsvensk storregion2014In: Behöver vi en sydsvensk region?: Tio röster om möjligheter och fallgropar för medborgare, vård, näringsliv, politik och utveckling / [ed] Erik J. Rudvall, Sydsvensk regionbildning , 2014, p. 91-112Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vilka möjligheter till verksamhetsutveckling ser kommunerna i de fyra berörda länen (Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne)? Vilka vinster kan kommunerna göra om länen slås samman och kommunerna får ett inflytande över den nya regionorganisationen? Vilka samverkansmöjligheter finns mellan kommunerna och mellan kommun och region? Vilken organisationsform krävs för att samverkan ska utvecklas på ett positivt sätt?

 • 43.
  Johansson, Jörgen
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Regional Learning and Governance (RELL).
  Rydstedt, Johan
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Regional Learning and Governance (RELL).
  Att styra regionala utvecklingsprocesser - demokrati, jämställdhet och lärande i Region Halland och i Gnosjöregionen & Jönköpings län2010Report (Other academic)
 • 44.
  Johansson, Jörgen
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Severinsson, Ronny
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Årsrapport 2016: Kommunstyrelsens arbetsgrupper och de politiska beredningarna i Ängelholms kommun2017Report (Other academic)
 • 45.
  Karlsson, Jan
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL). Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Holmquist, Mats
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Regional Learning and Governance (RELL). Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Severinsson, Ronny
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Följeforskningsrapport 2016: Ängelholms kommuns nya organisation2017Report (Other academic)
 • 46.
  Karlsson, Jan
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Holmquist, Mats
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Johansson, Jörgen
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Severinsson, Ronny
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Ängelholms nya kommunorganisation: Följeforskningens slutrapport2018Report (Other academic)
1 - 46 of 46
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf