hh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 4223
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abasi, Shaimaa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Patienters upplevelser av att leva med en ileostomi: En litteraturstudie2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: För varje år ökar antalet personer i Sverige som får en stomi. Olika sjukdomar och orsaker kan leda till en ileostomi som kan antingen vara tillfällig eller permanent. Sjuksköterskan har ett ansvar för patienter med ileostomi genom att ge omvårdnad, utbildning och information av hög kvalité. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av att ha en ileostomi. Metod: Genomförandet av litteraturstudien skedde med induktiv ansats. Resultatartiklar av både kvalitativ och kvantitativ metod användes för att bilda resultatet. Olika teman formades som delades upp i kategorier. Resultat: Resultatet bildade tre kategorier som belyste patienters upplevelser av en ileostomi: “Stomins inverkan på det fysiska välbefinnandet”, “Stomins inverkan på det psykiska välbefinnandet” och “Stomins inverkan på det sociala välbefinnandet”. Ileostomin hade en stor påverkan på patienters liv och anpassningsförmågan kunde se olika ut från individ till individ. Patienterna upplevde att det var viktigt med emotionellt stöd från närstående och hälso- och sjukvårdspersonal. Konklusion: Patienter med ileostomi behöver en ständig uppföljning av hälso- och sjukvårdspersonal. Stöd och information kan hjälpa patienterna att hantera och anpassa sig till sin ileostomi lättare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abd-Aljawad, Baraa
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Grönberg, Camilla
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Vem tar hand om chefen?: En explorativ studie om första linjens- och mellanchefers upplevda organisatoriska och sociala arbetsmiljö.2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att skapa djupare förståelse för chefers upplevelse, av deras organisatoriskaoch sociala arbetsmiljö. Studien syftar även till att undersöka chefers uppfattning om defriskfaktorer som de upplever som hälsofrämjande. Uppsatsens huvudfrågeställning är; “Hurupplever chefer sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö?” Då tidigare forskning oftafokuserat på preventiva faktorer, inriktar sig denna studie på ett hälsofrämjande perspektiv.Vilket syftar till studiens andra frågeställning; “Vilka friskfaktorer upplever chefer somhälsofrämjande?” Studien tillämpar kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer förinsamling av empiriskt material. Urvalet består av åtta första linjens- och mellanchefer inomolika branscher. Studien har ett explorativt fokus i syfte att skapa underlag till vidareforskning.Studiens resultat visar på att återhämtning, kommunikation, kollegor, sociala relationer,tydliga roller, mål och arbetsuppgifter upplevs som viktiga organisatoriska och socialaaspekter i chefens egna arbetsmiljö.

  Resultatet visar vidare på att upplevda friskfaktorer ärflexibilitet i arbetstid, att bli hörd, kollegors stöd, fungerande sociala relationer ochåterhämtning genom att anpassa sina möten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abdirahman, Zakariye
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Nordander, August
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  "Jag trodde inte att mitt arbete skulle vara så viktigt": En studie om vilken betydelse ungdomscoacher har för ungdomar2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om ungdomscoacher och deras arbete med ungdomar på olika mötesplatser, i områden som polisen anser är utsatta i Halmstad kommun och Växjö kommun. Den här studiens syfte är att se ungdomscoachernas betydelse för ungdomarna och hur de formar de till goda samhällsmedborgare. Ungdomarna besöker olika mötesplatser för finna gemenskap och någon vuxen de kan pratar med. Metoden som används i den här studien är kvalitetsmetod med semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att ungdomscoacherna kan påverka ungdomarna och många ungdomar kan se coacherna som förebilder. Den här möjligheten uppstår genom det band som skapas mellan en ungdom och en coach. Resultat visar också att den här relationen är viktigt för många av ungdomarna då vissa av de kan gå en hel dag utan att prata med någon vuxen. När coacherna väljer att lyssna på ungdomarna enskilt och låter dem vara delaktiga i samtal skapas ett förtroende och tillit som ger coacherna möjligheten att påverkar ungdomarnas vardag.

 • 4.
  Abdou Mahmoud, Nora
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Persson, Rattana
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Personcentrerad vård vid demens: Ett sjuksköterskeperspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med en åldrande befolkning följer även en ökning av demenssjukdomar. World Health Organisation beräknar att år 2016 finns det 47,5 miljoner personer med demens och antalet insjuknade fördubblas vart 20 år. Sjuksköterskor möter personer med demens i olika vårdsituationer. Personer med demens är en särskilt utsatt grupp med speciella vårdbehov som kräver personcentrerad vård. Syftet var att beskriva personcentrerad vård vid demens ur ett sjuksköterskeperspektiv. En litteraturstudie genomfördes med systematiska artikelsökningar baserade på relevanta sökord och elva kvalitativa artiklar svarade mot syftet. Data bearbetades med inspiration från metasyntesen.  I resultatet framkom tre teman: Behov av tid, relationers betydelse och behov av kunskap. Resultatet framhåller att personliga egenskaper hos sjuksköterskor var viktig för att skapa förtroendefulla relationer och utbildning inom personcentrerad vård krävdes för att skapa ett engagemang. Resultatet genomsyrades av behovet av kunskap och relationers betydelse som sjuksköterskor kan möta i olika vårdsituationer. För att kunna vårda personer med demens med ett personcentrerat förhållningssätt krävs mer forskning inom ämnet, mer tid och utbildning inom personcentrerad vård vid demens för sjuksköterskor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abdulahi, Majlinda
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Hempel, Louise
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  En ledares väg till motivation: - Hur organisationer kan arbeta strategiskt för att behålla sina ledare2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to investigate what factors may motivate people in leadership positions. The method used was qualitative and the empirical material was collected through semi-structured interviews. The study involved six respondents who consisted of leaders at different levels within the organization. The result was analyzed using phenomenological based sense-concentration, theory and previous research.

   

  The results showed that development, estimation and support in work create an association between individual and organization. The study also showed that basic needs need to be satisfied for the individual to be motivated to stay, but the factors we mentioned above motivates the individual over time.

  Keywords: motivation, leadership, management supply, needs and motivation factors.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Abdul-Fattah, Lina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Elhagehassan, Sandra
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  En studie av två socioekonomiska områden i Landskrona: Borstahusen & Karlslund2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ studie som handlar om ungdomars uppfattning av ungdomskriminalitet i Landskrona. Ungdomarna är från stadsdelarna Borstahusen och Karlslund. Anledningen till varför respondenterna är från olika socioekonomiska områden är för att se likheter/skillnader i uppfattningen, och vad det isåfall beror på, samt om ungdomar i Karlslund blir sedda som något de inte är med tanke på Karlslunds negativa framställning av olika aktörer. För att inhämta relevant material använde vi en kvalitativ metod i form av intervjuer som spelades in och transkriberades. Den empiri vi fick in visar både likheter och skillnader i olika frågor. Det mest markanta för denna studie är att ungdomarna syn på ungdomskriminaliteten var liknande medan uppfattningen skiljer sig åt vad gäller vart ungdomskriminaliteten utspelar sig. En annan del av resultatet visar även att ungdomar som bor i Karlslund dras över en och samma kam, de är stämplade för att vara kriminella även om de inte skulle vara det. Empirin har analyserats med hjälp av teorier och begrepp “de etablerade och outsiders”, “stämplingsteori” och “subkultur”.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Abdul-Karim, Nora
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Charafeddine, Yassmine
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Samma stad - Skilda livsvillkor2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur andra generationens invandrare upplever sin tillhörighet och integration till det svenska samhället respektive tillhörigheten till det område de bor i. Studien har en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer har genomförts. Urvalet bestod av ett snöbollsurval med åtta svenskfödda informanter mellan arton och trettio år, vars föräldrar var födda utanför Europa. En tematisk analys genomfördes och visade att majoriteten av informanterna upplevde en stigmatisering och utanförskap som bl.a. beror på att de bor i vissa bostadsområden vilket påverkar informanternas identitetsutformning och sociala band. Detta överens stämmer av med tidigare forskning som visat att personer som lever med dubbla etniciteter lever med en ständig kamp för att bli accepterade bland majoritetsgruppen i det svenska samhället och denna kamp har lett till att personerna i studien upplevde utanförskap. Det empiriska materialet analyserades med hjälp av följande teorier; Richard Jenkins teori om social identitet, Erving Goffmans teori om stigma och Scheffs teori om skam och stolthet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Abdullah, Arya
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Barnen som flyr ensamma är de mest utsatta: En kvalitativ studie av fyra ensamkommande afghanska flyktingbarns upplevelse av integrationsprpcessen i Sverige2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att öka förståelse för hur fyra ensamkommande flyktingbarn upplever det nya samhället, samt det som görs för att underlätta deras  integrering i Sverige. Att lämna sitt hemland och vara på flykt för en bättre framtid är ett beslut som varje ensamkommande flyktingbarn har tvingats möta, och lämna sin komfort zon. Denna forskning utvärderar effekterna av påtvingad invandring och de copingmekanismer som fyra ensamkommande barn använde när de påbörjar sin resa till frihet och en fristad i Sverige. Dessutom så undersöker denna uppsats det mottagandelandet Sverige, och tillgången till resurser för att underlätta deras integration i det svenska samhället, både på kommunal och nationell nivå. Fokus i denna uppsats är delvis på de svårigheter dessa ungdomar genomgår i hemlandet och den kulturchock och det tryck att anpassa sig som de möter i det nya landet. En kvalitativ forskningsmetod används i denna uppsats, som undersöker subtila nyanser av bilden på ensamkommande flyktingbarn. I denna uppsats används semi-strukturerade intervjuer för att samla in kvalitativa data, vilket gör att de svarande får tid och utrymme att dela sina känslor. Fokus i intervjun bestäms av forskaren då det finns områden som bedöms behöva en djupgående undersökning. Berättelserna analyseras med hjälp av kristeori och teorier om invandrings- och flyktingprocesser som en ämnesteori, och vi skiljer på två olika faktorer, 1. Resan bestående av dramatiska konsekvenser, såsom trauma, frustration, förföljelse, och sist men inte minst ”separationsångest". 2. Stress till följd av den nya kulturen och trycket för snabb anpassning och förändring.

   

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Abrahamsson, Hampus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Fotbollsmålvakters antecipation under straffläggning: Betydelsen av explicit kontextuell information2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att studera effekten av explicit kontextuell förhandsinformation på olika reliabilitetsnivåer hos fotbollsmålvakters förmåga att rädda straffar. Hypotesen som sattes utgick från att det skulle finnas en effekt av kontextuell förhandsinformation under förhållandet med stark handlingstendens, samtidigt skulle det inte finnas någon effekt av kontextuell förhandsinformation på målvakters förmåga vid förhållandet av svag handlingstendens. Syftet studerades genom en faktoriell experimentell design med de två förhållandena av svag handlingstendens (60/40) och stark handlingstendens (80/20). Manipuleringen av kontextuell förhandsinformation applicerades i båda förhållanden av handlingstendens i form av manipuleringen med kontextuell förhandsinformation och utan kontextuell förhandsinformation, på så vis utgjordes experimentet av fyra förhållanden. Deltagarna i studien bestod av 8 fotbollsmålvakter varav 7 män och 1 kvinna som alla hade 8 års erfarenhet av målvaktsspel. Det teoretiska ramverket som användes för analys var den bayesianska modellen som är en kognitiv modell vilken förklarar hur människan tar in och använder information genom att använda explicit kontextuell förhandsinformation och kinematisk information. Resultatet visade på att det inte fanns en statistisk signifikant effekt av kontextuell förhandsinformation oberoende av stark eller svag handlingstendens. Med resultatet menas att det inte finns några betydande effekter av kontextuell förhandsinformation under förhållande av stark handlingstendens eller svag handlingstendens. Resultaten för studien ligger inte i linje med tidigare forskningsbild av fenomenet, detta i form av att resultatet indikerar att det inte finns en effekt på målvakternas förmåga till antecipering. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Abrahamsson, Margareta
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Lucchesi, Anna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Anestesisjuksköterskans upplevelse av att delta vid plötsligt hjärtstopp på sjukhus2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige drabbas cirka 3000 patienter årligen av plötsligt hjärtstopp på sjukhus. Ett plötsligt hjärtstopp är en av de mest stressfyllda situationerna som sjukvårdspersonal utsätts för på sjukhus. Tidigare forskning har främst inriktat sig på medicinska och biofysiska aspekter vid återupplivning i samband med plötsligt hjärtstopp. De subjektiva upplevelserna för dem som utför hjärt-lungräddning och deras känslor är sällan beskrivna. Syftet var att beskriva anestesisjuksköterskans upplevelser av att delta vid plötsligt hjärtstopp på sjukhus. Datainsamlingen genomfördes dels genom intervju med en fokusgrupp med fem informanter och dels genom två individuella djupintervjuer. Dataanalysen genomfördes systematiskt enligt Graneheim & Lundmans kvalitativa innehållsanalys. Resultatet utmynnade i tre kategorier med respektive subkategorier. Kategorierna som framkom var; Den givna rollen, Teamarbete och Reflektioner relaterade till hjärtstopp. Den givna rollen upplevdes både trygg, kravfylld och tillfredsställande. Ett tydligt ledarskap och en god kommunikation beskrevs som viktiga aspekter för att skapa riktning, mål och samarbete i teamet. De upplevde behov av feedback och debriefing fyllde en viktig funktion. Uppsatsen kan ligga till grund för ett framtida förbättringsarbete, diskussionsunderlag och uppföljning av plötsligt hjärtstopp. Ytterligare forskning inom området och över professionsgränserna är önskvärt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Abrahamsson, Margareta
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Lucchesi, Anna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Patientens upplevelser efter hjärtstopp2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Alla människor kan drabbas av hjärtstopp och varje år inträffar ungefär 15 000 hjärtstopp i Sverige. Att drabbas av hjärtstopp är en traumatisk upplevelse som påverkar individen på olika sätt. En ökad kunskap om patienters upplevelser utgör grunden för att ge professionell omvårdnad och kunna bemöta patienten i sin livsvärld. Syftet var att belysa patientens upplevelser efter att ha överlevt hjärtstopp. Studien genomfördes som en litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar utgjorde underlaget för resultatet. Två huvudteman framkom: Livet ruskas om och Omvärdering av tillvaron. Sju underteman gestaltades: återväcks till livet; osäkerhet, rädsla och ångest; minnesförlust; trötthet och svaghet; sårbarhet; bemästrande och ny syn på livet. Den här patientgruppen är i behov av ett omfattande stöd för att bli delaktig i sina hälso- och vårdprocesser för att få möjlighet att återgå till ett välfungerande liv. Ytterligare kvalitativ forskning inom detta område är önskvärt, framför allt på hjärtstoppspatienter utan ICD-behandling. Att vidga kunskapen kring patientens upplevelser och livsvärld kan möjliggöra för sjuksköterskan att bemöta den här patientkategorin med individuella evidensbaserade omvårdnadsåtgärder i den kliniska verksamheten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Aburdeini, Alexandra
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Prelovac, Ruza
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Sjuksköterskans upplevelse av att kommunicera med anhöriga som inte talar samma språk: Språkbarriärer i vården2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Världsomfattande integrering ökar och detta medför en språkbarriär som skapar kommunikationsproblem inom vården. Det är en utmaning att integrera invandrargrupper till befintliga hälso- och sjukvårdstjänster och språkbarriärer är den största utmaningen för att tillgodose vårdbehovet av invandrarbefolkningen. Bristande kommunikation är ett hinder för en god vårdrelation. Dessutom anses kommunikation som en utmaning när två olika språk är inblandade, särskilt när tolkar inte finns. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelse av kommunikation med anhöriga som inte talar samma språk. Metod: En allmän litteraturstudie med induktiv ansats. Resultat: Studien är etablerad på nio vetenskapliga artiklar som resulterade i två kategorier: Språkbarriärer påverkar vården och Språkbarriärer kräver resurser. Sjuksköterskans upplevelse av språkbarriärer var negativa och användning av tolkar inom vården ansågs ha sina goda och dåliga funktioner. Trots det var sjuksköterskan i behov av ytterligare resurser. Slutsats: I litteraturstudiens resultat framkom det tydligt om sjuksköterskors negativa upplevelser av språkbarriärer. Detta sågs även som ett hinder då kommunikationen inte kunde genomföras på ett effektivt sätt med anhöriga som inte talade samma språk. Istället fick sjuksköterskor använda sig utav förenklat språk, icke-verbal kommunikation samt familjemedlemmars hjälp till att tolka som ersättning för auktoriserade tolkar. I resultatet framkom även att användning av tolkar inom vården både underlättade och försvårade kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare som inte talade samma språk. Det är viktigt att sjuksköterskan anpassar kommunikation till anhörigas förutsättningar. Mer forskning krävs om hur sjuksköterskor kan stödja anhöriga som inte talar samma språk.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Ackevall, Nina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Martinsson, My
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Strategiernas stödjande roll: En kvalitativ studie om hur friskvårdsverksamheters strategiska arbetssätt stödjer villkoren för lärande mot motion2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka arbetsstrategier som stödjer villkoren för att främja lärandet mot motion. Ett delsyfte är att urskilja likheter samt skillnader inom friskvårdsverksamheters strategiska arbetssätt för att synliggöra vilka av dessa som visar sig ge bäst förutsättningar för motion.

  Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen lyfter fram teorier och begrepp som Social cognitive theory (SCT), den proximala utvecklingszonen, autonomt stöd, Habermans kommunikationsteori och lärande.

  Metod: Studien utgår från en Hermeneutisk forskningsansats som baseras på en kvalitativ metod där intervjuer har förekommit. Fem intervjuer genomfördes, varav fyra via e-post och ett via personligt möte.

  Resultat: Resultatet belyser att det förekommer likheter samt skillnader inom samtliga friskvårdsverksamheters strategiska arbetssätt. Ett samspel mellan arbetsstrategier är även en aspekt som lyfts fram. Att anpassa arbetet efter individen är en viktig aspekt som samtliga friskvårdsverksamheter belyser.

  Slutsats: Den slutsats som dras utifrån studien är att arbetsstrategier bör samverka mellan varandra för att ge bäst villkor för lärande mot motion. Villkoren främjas utifrån att friskvårdsverksamheter tillämpar ett samspel mellan flera strategier i sitt arbetssätt. Det går alltså inte att urskilja vilka strategiska arbetssätt som är mest främjande. Genom att anpassa arbetsstrategier efter individ möjliggör att villkor för lärande väcker engagemang och motivation till att vilja motionera. Detta utifrån tillgång av motionsformer, en inlärningscentrerad miljö utifrån rådgivning, kompetens samt mål utifrån målsättning samt en utvecklande process av uppföljning. En viktig aspekt är även att uppdatera samt utveckla verksamheters strategiska arbetssätt i syfte till att främja villkoren mot motion.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Adam, Kihlman
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Psychosocial factors association with health and well-being in youth soccer2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Participating in organized sport has, according to previous research, been proven to have several benefits concerning health and well-being. Psychosocial factors such as task/ego- orientation, support from coaches and significant others has been shown to affect well-being in sport-environments. Present study was set out to investigate whether unique subgroups within soccer players (N = 732) could be found based on psychosocial factors, and if any difference between these subgroups could be found regarding well-being using a cross sectional design in four different districts around Sweden. LCA-analyses was carried out to identify the subgroups within the sample. The analyses identified four subgroups (“classes”) and the main findings showed that players who felt support from coaches and significant others and were in environments which were more task and mastery-oriented had higher general well-being. Present study confirmed previous research findings that support and environmental factors (e.g., task/ego-orientation, mastery/ego-goals) affect players well- being.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Adamovic, Alexandra
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden?: En kvalitativ studie om hur religionens betydelse stärker välbefinnandet hos sjundedagsadventister2021Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning visar på att bristande utveckling och kunskap preventivt inom existentiell hälsa möjligtvis påverkar ökningen av ett sämre hälsotillstånd och ohälsosam livsstil. Vikten av att utveckla kunskap inom existentiell hälsa men även att arbeta ur ett promotivt synsätt kan vara nödvändigt att effektivisera och framföra. Följande studie har därför fokuserat på att utveckla kunskapen om sjundedagsadventisters välbefinnande som nödvändigtvis kan effektivisera forskningsområdet, främst i Europa, där endast ringa forskning kring sjundedagsadventister och hälsa föreligger. Generellt förekommer mer kvantitativ forskning kring sjundedagsadventister och hälsa vilket leder till att få kvalitativa studier har tillämpats. Med hänsyn till detta är syftet med denna studie att belysa hur religionens betydelse stärker välbefinnandet hos sjundedagsadventister. En kvalitativ forskningsdesign med kvalitativ innehållsanalys tillämpades i form av semistrukturerade individuella intervjuer. Urvalet av deltagare innefattade medlemmar över 18 år från sjundedagsadventistiska kyrkan. Teorierna som tillämpades och kopplades samman i studien var Parks meningsskapande system och Van Deurzens teori. Resultatet från studien utformades av fyra huvudkategorier i form av hälsobudskapet, meningsfullhet, gemenskap och återhämtning. Slutsatsen i studien inkluderar och bekräftar tidigare studiers forskningsresultat kopplat till religionens betydelse på hälsan. Denna studie kan stå till grund för fortsatt kvalitativ forskning kopplat till sjundedagsadventister och välbefinnande men även generell forskning kopplat till religion och hälsa

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Adamsson, Viola
  et al.
  Clinical Nutrition and Metabolism, Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Reumark, Anna
  Clinical Nutrition and Metabolism, Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Cederholm, Tommy
  Clinical Nutrition and Metabolism, Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Vessby, Bengt
  Clinical Nutrition and Metabolism, Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Risérus, Ulf
  Clinical Nutrition and Metabolism, Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Johansson, Gunnar
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  What is a healthy Nordic diet? Foods and nutrients in the NORDIET study2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 17.
  Adamsson, Viola
  et al.
  Clinical Nutrition and Metabolism, Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Reumark, Anna
  Clinical Nutrition and Metabolism, Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Cederholm, Tommy
  Clinical Nutrition and Metabolism, Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Vessby, Bengt
  Clinical Nutrition and Metabolism, Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Risérus, Ulf
  Clinical Nutrition and Metabolism, Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Johansson, Gunnar
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  What is a healthy Nordic diet? Foods and nutrients in the NORDIET study2012Ingår i: Food & Nutrition Research, ISSN 1654-6628, E-ISSN 1654-661X, Vol. 56, artikel-id 18189Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: A healthy Nordic diet (ND), a diet based on foods originating from the Nordic countries, improves blood lipid profile and insulin sensitivity and lowers blood pressure and body weight in hypercholesterolemic subjects.

  OBJECTIVE: To describe and compare food and nutrient composition of the ND in relation to the intake of a Swedish reference population (SRP) and the recommended intake (RI) and average requirement (AR), as described by the Nordic nutrition recommendations (NNR).

  DESIGN: The analyses were based on an estimate of actual food and nutrient intake of 44 men and women (mean age 53±8 years, BMI 26±3), representing an intervention arm receiving ND for 6 weeks.

  RESULTS: The main difference between ND and SRP was the higher intake of plant foods, fish, egg and vegetable fat and a lower intake of meat products, dairy products, sweets and desserts and alcoholic beverages during ND (p<0.001 for all food groups). Intake of cereals and seeds was similar between ND and SRP (p>0.3). The relative intake of protein, fat and carbohydrates during ND was in accordance with RI. Intake of all vitamins and minerals was above AR, whereas sodium intake was below RI.

  CONCLUSIONS: When compared with the food intake of an SRP, ND is primarily a plant-based diet. ND represents a balanced food intake that meets the current RI and AR of NNR 2004 and has a dietary pattern that is associated with decreased morbidity and mortality.

  © 2012 Viola Adamsson et al.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Adamsson, Viola
  et al.
  Department of Public Health and Caring Sciences, Clinical Nutrition and Metabolism, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Reumark, Anna
  Lantmännen R and D, Stockholm, Sweden.
  Fredriksson, I.-B.
  Bollnäs Heart Clinic, Mitt Hjärta, Bollnäs, Sweden.
  Hammarström, Eskil
  Bollnäs Heart Clinic, Mitt Hjärta, Bollnäs, Sweden.
  Vessby, Bengt
  Department of Public Health and Caring Sciences, Clinical Nutrition and Metabolism, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Johansson, Gunnar
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Riserus, U.
  Department of Public Health and Caring Sciences, Clinical Nutrition and Metabolism, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Effects of a healthy Nordic diet on cardiovascular risk factors in hypercholesterolaemic subjects: a randomized controlled trial (NORDIET)2011Ingår i: Journal of Internal Medicine, ISSN 0954-6820, E-ISSN 1365-2796, Vol. 269, nr 2, s. 150-159Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective:

  The aim of this study was to investigate the effects of a healthy Nordic diet (ND) on cardiovascular risk factors.

  Design and subjects:

  In a randomizedcontrolled trial (NORDIET) conducted in Sweden, 88 mildly hypercholesterolaemic subjects were randomly assigned to an ad libitum ND or control diet (subjects' usual Western diet) for 6 weeks. Participants in the ND group were provided with all meals and foods. Primary outcome measurements were low-density lipoprotein (LDL) cholesterol, and secondary outcomes were blood pressure (BP) and insulin sensitivity (fasting insulin and homeostatic model assessment-insulin resistance). The ND was rich in high-fibre plant foods, fruits, berries, vegetables, whole grains, rapeseed oil, nuts, fish and low-fat milk products, but low in salt, added sugars and saturated fats.

  Results:

  The ND contained 27%, 52%, 19% and 2% of energy from fat, carbohydrate, protein and alcohol, respectively. In total, 86 of 88 subjects randomly assigned to diet completed the study. Compared with controls, there was a decrease in plasma cholesterol (-16%, P < 0.001), LDL cholesterol (-21%, P < 0.001), high-density lipoprotein (HDL) cholesterol (-5%, P < 0.01), LDL/HDL (-14%, P < 0.01) and apolipoprotein (apo)B/apoA1 (-1%, P < 0.05) in the ND group. The ND reduced insulin (-9%, P = 0.01) and systolic BP by -6.6 ± 13.2 mmHg (-5%, P < 0.05) compared with the control diet. Despite the ad libitum nature of the ND, body weight decreased after 6 weeks in the ND compared with the control group (-4%, P < 0.001). After adjustment for weight change, the significant differences between groups remained for blood lipids, but not for insulin sensitivity or BP. There were no significant differences in diastolic BP or triglyceride or glucose concentrations.

  Conclusions:

  A healthy ND improves blood lipid profile and insulin sensitivity and lowers blood pressure at clinically relevant levels in hypercholesterolaemic subjects. © 2010 The Association for the Publication of the Journal of Internal Medicine.

 • 19.
  Adamsson, Viola
  et al.
  Enheten för Klinisk Nutrition och Metabolism. Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap. Uppsala Universitet.
  Reumark, Anna
  MSc Kostvetenskap Lantmännen Food R&D, Stockholm.
  Fredriksson, Ing-Britt
  SSK Mitt Hjärta, Bollnäs.
  Hammarström, Eskil
  SSK Mitt Hjärta, Bollnäs.
  Vessby, Bengt
  Enheten för Klinisk Nutrition och Metabolism. Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap. Uppsala Universitet.
  Johansson, Gunnar
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Riserus, Ulf
  Enheten för Klinisk Nutrition och Metabolism. Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap. Uppsala Universitet.
  Effects of a Nordic diet on cardiovascular and metabolic risk factors in hypercholesterolemic subjects: a randomized controlled study2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Apart from lipid-lowering drugs, dietary changes can also reduce plasma LDL-C concentrations. No studies have been conducted to investigate the clinical effects of a diet with traditional foods originating from the Nordic countries. Method: In a randomised, controlled parallel-group intervention study 88 mildly hypercholesterolemic men and women were randomized to either an ad libitum Nordic diet (ND) or a control diet (CD) for 6 weeks. All meals and foods were provided to the participants in the ND group. Primary outcome measure was LDL-cholesterol, and secondary outcomes were blood pressure, plasma insulin and glucose concentrations. The ND was a high-fibre diet rich in plant foods (fruit, berries, vegetables, root vegetables, whole grain cereals and legumes), vegetable fats (rapeseed oil and nuts) and fatty fish, low-fat milk products, but low in salt, added sugars, saturated fats and red meats. Result: 86 subjects completed the study. Distribution of carbohydrates, fat and protein (E%) in ND was 54, 27, 19, respectively. ND lowered plasma total cholesterol 0.98±0.75 mmol/l (-16%), LDL-C by 0.83±0.67 mmol/l (-21%), HDL-C 0.08±0.23 mmol/l (-5%), including reduced LDL/HDL ratio by -0.42±0.57 (-14%) (all p<0.01 versus controls). Insulin concentrations decreased by 0.51± 2.25 (-9%, p=0.01) and systolic blood pressure by 7±13 mmHg (-5%, P<0.01) compared to controls. Despite diets were eaten ad libitum, body weight decreased by 3.0 kg in the ND (P<0.001). No significant differences were found for diastolic blood pressure, triglycerides or plasma glucose. Conclusion: A Nordic diet improves blood lipid profile, and insulin sensitivity as well as lowering blood pressure to a clinically significant extent in hypercholesterolemic subjects.

 • 20.
  Adbro, Helena
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Nilsson, Joanna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Återhämtning från arbetet - Att lyckas ha balans även när arbetet pågår konstant: En kvalitativ studie av individer med gränslösa arbeten2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur individer med gränslösa arbeten möjliggör sin återhämtning i relation till sin arbetssituation, samt identifiera vilka faktorer som möjliggör eller hämmar individens återhämtningsupplevelse av en aktivitet. Tio personer, sju kvinnor och tre män i åldern 31-58 år, deltog i studiens semistrukturerade intervjuer som analyserades i en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att kontroll, avkoppling, bemästring, nöje och socialt stöd var individernas återhämtningsupplevelser, både under och efter arbetstid, och att de ofta men inte alltid leder till mental distansering från arbetet. I resultatet framkom även fyra individbaserade faktorer, individuell preferens, energinivå, grad av medveten närvaro och stressnivå samt fyra situationsbaserade faktorer, grad av socialisering, grad av autonomi, jobbsituation och grad av variation som möjliggör eller hämmar återhämtningsupplevelsen av en aktivitet. Slutsatserna är att återhämtning från arbetet är viktigt för individens välmående, precis som teori och empiri visat, och för individer med gränslösa arbeten är det viktigt med kontinuerlig återhämtning både under och efter arbetstid, som ofta innebär mental distansering men inte alltid. Individen behöver ta kontroll, sätta gränser och skapa utrymme för avkoppling, bemästring, nöje och socialt stöd, samt ta de individ- och situationsbaserade faktorerna i beaktande vid val av återhämtningsaktivitet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Adbro, Lina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Crnac, Aldijana
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Att vårda riktiga hjältar: Sjuksköterskans upplevelse av att vårda cancersjuka barn2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskor som vårdar cancersjuka barn har höga krav på sig. De ska fungera som ett stöd till både patienten och till patientens anhöriga. Barnen de vårdar är även sjukare än andra barn. De många kraven sjuksköterskan har på sig kan leda till stress. Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur vårdandet av cancersjuka barn kan påverka sjuksköterskan med avseende på upplevelse av stress. Studien genomfördes med systematiska sökningar baserat på problemformuleringen och syftet. Relevant forskning inom området identifierades, granskades och analyserades. I resultatet framkom fyra kategorier: sjuksköterskan arbetar i en krävande miljö, ökad kompetens bidrar till hanterbar stress, känslomässigt engagemang innebär ökad risk för utbrändhet och sjuksköterskan behöver strategier för att hantera stress. Resultatet visar att det fanns ett flertal orsaker som bidrog till att sjuksköterskorna upplevde arbetsrelaterad stress. Orsakerna var tidsbrist, personalbrist och känslomässiga engagemang i sina patienter och deras anhöriga. Stöd och reflektion framkom som sätt att minska stressen för sjuksköterskorna. Bristen på tid bidrog till att det var svårt för sjuksköterskorna att finna tid till reflektion. Vidare forskning kring sjuksköterskans upplevelse av vårdandet av cancersjuka barn kan leda till en bättre arbetsmiljö och minskad arbetsrelaterad stress.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Adelbrant, Frida
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Thorén, Sara
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Hur barn beskriver sin upplevda smärtbehandling2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Barns smärta är komplex och för att uppnå en adekvat smärtbehandling krävs erfarenhet. Det är viktigt att behandla smärta då det är ett hot mot barnets hälsa och underbehandlad smärta kan medföra svåra komplikationer. Smärta är en subjektiv upplevelse och för att uppnå en positiv smärtbehandling måste barnet tillfrågas om sin smärta. Syfte: Syftet var att belysa barns upplevelser av smärtbehandling och smärthantering vid vårdinrättningar Metod: En allmän litteraturstudie med en strukturerad sökmetod där nio artiklar granskades med hjälp av innehållsanalysens fem steg. Resultat: Presenteras i fyra kategorier: att vara delaktig och få information är betydelsefullt, lyckad farmakologisk smärtlindring bidrar till positiva upplevelser, vikten av distraktion, att få stöd och känna trygghet är centralt med underkategorierna; från föräldrarna, vid sjuksköterskans omvårdnad. Konklusion: Barn upplever att trygghet är en central del av smärtbehandlingen som skapas med hjälp av adekvat information, delaktighet, distraktion och genom föräldrarnas närvaro. För att uppnå positiva upplevelser av smärtbehandlingen behöver sjuksköterskan administrera snabb och adekvat farmakologisk behandling i kombination med distraktion anpassat efter varje enskilt barn. Behandling av smärta kräver ständig utveckling samt uppdatering av riktlinjer där barnens subjektiva upplevelse av smärta bör vara central för en lyckad utveckling av smärtbehandling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Aderklou, Christina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Fritzdorf, Liselott
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Tebelius, Ulla
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Bengtsson, Jeanette
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Baerveldt, Albert-Jan
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Pedatronics: Robotic toys as a source to evoke young girls’ technological interest2002Ingår i: 32nd Annual Frontiers in Education. Leading a Revolution in Engineering and Computer Science Education: Conference Proceedings Volume III - Saturday Sessions. Boston Park Plaza Hotel, Boston, Massachusetts, November 6-9, 2002, San Diego: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2002, Vol. 2, s. F1C-19-F1C-24Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents some results within Pedatronics; a fusion between pedagogics and mechatronics. Our research interest is to study what emerges in the play with robotic toys. Field-experimental studies of 67 year old children’s purposeless play with robotic toys created a self-developmental sphere, as well as evoked young girl’s technological interest. Both girls and boys prolonged and intensified their interest according to the amount of gadgets involved. The results disclose a learning potential, indicating the importance to develop strategies at an early stage in order to encourage girls to choose technological and engineering educations. The study recommend engineers and toy designers, in cooperation with children, to move towards ’Integrated Play Systems’. Due to an ethological method, the results differ from other studies of children’s play with technological advanced artefacts. © 2002 IEEE

 • 24.
  Afifi, Mustafa
  et al.
  Department of Non-Communicable Diseases Control, Ministry of Health (HQ), Muscat, Oman.
  von Bothmer, Margareta
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Egyptian women's attitudes and beliefs about female genital cutting and its association with childhood maltreatment2007Ingår i: Nursing and Health Sciences, ISSN 1441-0745, E-ISSN 1442-2018, Vol. 9, nr 4, s. 270-276Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study aimed to establish Egyptian women's attitudes and beliefs about female genital cutting (FGC) or mutilation by applying a questionnaire module about violence to a subsample of 5249 married women from a total of 19 474 women who participated in the 2005 Egypt Demographic Health Survey. Women were interviewed to determine if they had been exposed to marital violence in the year prior to the survey, their attitudes and beliefs about FGC, and if they physically abused their children. The association of beliefs about FGC with maternal physical abuse was examined, adjusting for exposure to marital violence and other socio-demographic variables. Of the women surveyed 16.4% and 3.4% had been exposed to physical and sexual violence, respectively, during the year prior to the survey. Around 76% of the women surveyed intended to continue the FGC practice, and 69.8% had slapped or hit their children during the year prior to the survey. Holding positive beliefs about the practice of FGC or intending to continue it was associated with maternal physical abuse and this has significant implications for health and welfare workers in Egypt and for society in general.

 • 25.
  Aftevik, Monika
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Carlbark, Nina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Musikens påverkan på individer med autismspektrumdiagnos: En litteraturöversikt2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Individer med autismspektrumdiagnos (ASD) har en begränsad förmåga till sociala interaktioner och ömsesidig kommunikation samt uppvisar ofta hyper- eller hyporeaktioner på sensoriska stimuli. Därför kan till exempel ett besök på vårdcentral, akutmottagning eller vårdavdelning skapa en ökad påfrestning. Eftersom musik används inom olika former av terapi, exempelvis vid demens, eller som smärtlindring vid cancer var det av intresse att undersöka dess effekt vid ASD. Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka hur individer med ASD påverkas av musik. Sammanlagt 11 vetenskapliga artiklar analyserades. I resultatet framträdde fyra teman: fysisk påverkan, social påverkan, emotionell påverkan samt koncentration och coping. Musik eller musikterapi sågs exempelvis inverka på ångest, humör och sociala interaktioner på ett positivt sätt. Även rent fysiskt sågs reaktioner i de delar av hjärnan som involveras i musikuppfattning och känslobearbetning när musik spelades. Sjuksköterskans mål är att utföra en personcentrerad omvårdnad där kunskap om musikens inverkan skulle kunna kombineras med klinisk praxis för att underlätta interaktioner med patienter med ASD. Framtida forskning om musikens påverkan på vuxna individer med ASD kan ge ytterligare kunskap i ämnet som kan leda till riktlinjer och rutiner för enkel användning av musik som icke-farmakologisk åtgärd vid vård av patienter med ASD.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Ageberg, Eva
  et al.
  Department Of Health Sciences, Lund University, Lund, Sweden.
  Brodin, Eva M.
  Lund University, Lund, Sweden; Stellenbosch University, Stellenbosch, South Africa.
  Linnéll, Jennie
  Department Of Health Sciences, Lund University, Lund, Sweden.
  Moesch, Karin
  Department Of Psychology, Lund University, Lund, Sweden.
  Donaldson, Alex
  La Trobe University, Melbourne, Australia.
  Adébo, Emme
  Regional Handball Federation In South Sweden, Lund, Sweden.
  Benjaminse, Anne
  University Of Groningen, Groningen, Netherlands; Hanze University Of Applied Sciences, Groningen, Netherlands.
  Ekengren, Johan
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Granér, Simon
  Department Of Psychology, Lund University, Lund, Sweden.
  Johnson, Urban
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Lucander, Karolina
  Department Of Health Sciences, Lund University, Lund, Sweden.
  Myklebust, Grethe
  Norwegian School Of Sport Sciences, Oslo, Norway.
  Møller, Merete
  Norwegian School Of Sport Sciences, Oslo, Norway; University Of Southern Denmark, Odense, Denmark.
  Tranaeus, Ulrika
  Swedish School Of Sport And Health Sciences, Stockholm, Sweden; Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Bunke, Sofia
  Department Of Psychology, Lund University, Lund, Sweden.
  Cocreating injury prevention training for youth team handball: bridging theory and practice2022Ingår i: BMJ Open Sport and Exercise Medicine, ISSN 2055-7647, Vol. 8, nr 2, artikel-id 001263Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Although it is advocated that end-users are engaged in developing evidence-based injury prevention training to enhance the implementation, this rarely happens. The € Implementing injury Prevention training ROutines in TEams and Clubs in youth Team handball (I-PROTECT)' uses an ecological participatory design incorporating the perspectives of multiple stakeholders throughout the project. Within the I-PROTECT project, the current study aimed to describe the development of holistic injury prevention training specifically for youth handball players through using knowledge from both end-users (coaches and players) and researchers/handball experts. Employing action evaluation within participatory action research, the cyclical development process included three phases: research team preparation, handball expert-based preparation and end-user evaluation to develop injury prevention training incorporating both physical and psychological perspectives. To grow the knowledge of the interdisciplinary research team, rethinking was conducted within and between phases based on participants' contributions. Researchers and end-users cocreated examples of handball-specific exercises, including injury prevention physical principles (movement technique for upper and lower extremities, respectively, and muscle strength) combined with psychological aspects (increase end-user motivation, task focus and body awareness) to integrate into warm-up and skills training within handball practice. A cyclical development process that engaged researchers/handball experts and end-users to cocreate evidence-based, theory-informed and context-specific injury prevention training specifically for youth handball players generated a first pilot version of exercises including physical principles combined with psychological aspects to be integrated within handball practice. © 2022 BMJ Publishing Group. All rights reserved. © 2022 BMJ Publishing Group. All rights reserved.

 • 27.
  Aghakhani Morad, Mina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Sjuksköterskors känslomässiga upplevelser av att vårda pateinter i livets slutskede: En litteraturstudie2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Background: Palliative care could be described on the four foundations which are symptom relief, cooperation, communication, and support for close relatives. Palliative care is split into two different phases where the last phase is end of life care and the main goal is to relieve suffering and improve quality of life. Nurses have a major role in supporting patients at the end-of-life care. Nursing patients at the end of their life can provide different experiences for nurses. Aim: The aim of this study was to explore nurses’ emotional experience of caring for patients in end-of-life care. Method: The chosen method was a literature review of ten qualitative scientific articles with aim to explore the current state of knowledge. Result: Several different main- and subcategories emerged in the results: The experience related to the nurse as a person: feeling of inadequacy and futility and the feeling of meaningfulness. The experience related to nursing as a professional: The need for knowledge and experience and need for teamwork and planning. Caring for patients in the end of their life can be stressful and can evoke different emotions. The feelings can be one's own thoughts about death but also feelings from the patient, relatives, and colleagues. Nurses highlighted the importance of knowledge and experience in the implementation of palliative care as well as in future care. Lack of knowledge, time and resources can affect the quality of care in a negative way by causing for example, stress or other emotional strain. Conclusion: Caring for patients in palliative care is complex and requires knowledge, experience and more research. Care at the end of life is very time consuming and becomes a big challenge for the nurses who work with patients at the end of their life, where the workload is high and the lack of time is a fact. This can contribute to feelings of guilt and inadequacy in nurses.

 • 28.
  Ahlborg, Mikael
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Exploring Socioeconomic Status and the association with Mental Health in school children – a cross-sectional study2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Poor Mental health in adolescence has become more prevalent over the past decades. Differences between gender and age in mental health are apparent where girls rate their mental health lower than boys. Socioeconomic status has proven to be a determinant for poor mental health, however in detecting poor mental health, the use of solely objective measures may not suffice. The aim of this cross-sectional study was to explore different aspects of socioeconomic status and their association with school children’s mental health. The data was obtained from the 2009/10 HBSC survey in Sweden. A sample of 4449 students aged 11 and 15 was included. Binary logistic regression with odds ratio (OR) and 95% confidence intervals (95%CI) was used to estimate the associations between the different aspects of SES and mental health outcomes. The relationship between poor mental health and low subjective economic status was significant while no such relationship was found in the other SES-measures. The use of subjective economic status may be a more reliable determinant for poor mental health than objective and relative measures. Future studies should focus on developing targeted interventions, also on the understanding of socioeconomic status in childhood.

 • 29.
  Ahlborg, Mikael
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Social capital and inequalities in mental health among young adolescents in Sweden2022Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis was to explore social capital and inequalities in mental health among young adolescents in Sweden. This is a compilation thesis comprising four studies. Studies I and II are quantitative studies of crosssectional data from the Swedish Health Behaviour in School-aged Children survey. The aim of Study I was to investigate socioeconomic inequalities in health using both a subjective and an objective measure of socioeconomic status among Swedish adolescents. The findings showed that subjective socioeconomic status robustly and independently predicted mental health problems, poor life satisfaction and poor general health perception. The association between objective socioeconomic status and mental health was weakened, and even reversed, when subjective socioeconomic status was accounted for in regression models. A Latent Profile Analysis was applied in Study II with the aim of identifying distinct profiles of family, school and peer social capital in a nationally representative sample of adolescents and to explore health outcomes in those profiles. The findings showed that five distinct profiles best represented the data for 11 and 15-year olds, while a four-profile model was optimal for 13-year olds. Significant inequalities were identified between profiles when these were examined in terms of mental health problems and life satisfaction. The design of Study III was a qualitative semi-structured interview study. The aim was to explore social capital from the perspective of adolescents in relation to mental health. Adolescents spoke of having access to a safe space, feeling connected to others and predictability as important aspects of social relationships and networks in relation to mental health. The aim of Study IV was to identify and evaluate the design and psychometric properties of instruments for assessing social capital specifically developed and validated for self-reporting among adolescents (10-19 years). The design was a systematic review, in which 20 instruments were identified. The results revealed a lack of instruments that covered both the multidimensionality of social capital and contextual relevance in relation to adolescents. The conclusion from this thesis is that social capital may be useful for identifying vulnerable individuals and for differentiating between the natural imbalance of adolescence and what may lead to serious illness. Longitudinal research and refinement of the operationalization of the concept are, however, needed to enhance the understanding of these findings.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Ahlborg, Mikael
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Nygren, Jens M.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Svedberg, Petra
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Social Capital in Relation to Mental Health—The Voices of Adolescents in Sweden2023Ingår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 20, nr 13, artikel-id 6223Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The social environment that adolescents interact in has undoubtedly changed over the past decades. The latent constructs of social capital that have been described in theory may be universal, but it is necessary to reveal sociocultural specific pathways and manifestation in order to validly operationalize social capital for adolescents. There is a call for qualitative data to enhance our understanding of social capital for adolescents today and the specific sociocultural context they live in. The aim of this study was to explore social capital from the perspective of adolescents in relation to mental health. Twenty-three semi-structured interviews were conducted in a school setting with a sample of adolescents aged 11 and 15 years. Qualitative content analysis was applied, and analysis remained on a manifest level. From having adolescents describe their social relations and networks in relation to mental health, three main categories were formed: accessing a safe space, with sub-categories of trusting enough to share, having someone close to you, and being part of an inclusive and honest environment; feeling connected to others, with sub-categories of hanging out and having things in common; and maintaining control, with sub-categories of deciding for yourself, dealing with change, and having social skills. Having access to a safe space is vital for adolescents’ mental health, by providing resources such as mutual trust, honesty, and unconditional access. Feeling connected to others is important in close relationships and reveals the glue that holds networks together, but also links to sociability in a wider sense. Predictability in adolescents’ social relationships and networks, influenced by internal and external factors, may be a resource of increasing importance in todays’ society and an interesting subject for intervention and future research on social capital and adolescent mental health. © 2023 by the authors.

 • 31.
  Ahlborg, Mikael
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Nyholm, Maria
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Nygren, Jens M.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Svedberg, Petra
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Current Conceptualization and Operationalization of Adolescents’ Social Capital: A Systematic Review of Self-Reported Instruments2022Ingår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 19, nr 23, artikel-id 15596Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There is a great heterogeneity in the conceptualization and operationalization of social capital in empirical research targeting adolescents. There has not yet been an attempt to systematically map and psychometrically evaluate the existing instruments for measuring social capital that have been developed and validated for adolescent samples. The aim of this systematic review was to identify and evaluate the design and psychometric properties of self-reported instruments for social capital, specifically developed and validated for use among adolescents. The design of this study was a systematic review guided by the COSMIN methodology for systematic reviews of Patient Reported Outcome Measures. The search included six electronic databases and no time frame was applied. Twenty studies were identified as describing the development and validation of a social capital instrument for adolescent samples. The results reveal common denominators, but also great variation in the design and validation of the instruments. Adolescents were only involved in the development procedures of four instruments. There is a lack of social capital instruments that cover both the multidimensionality of social capital and contextual relevance in relation to adolescents. Careful examination of instruments should thus precede a decision when designing studies and further instrument development involving the target group is encouraged. © 2022 by the authors.

 • 32.
  Ahlborg, Mikael
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Svedberg, Petra
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Nyholm, Maria
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Morgan, Antony
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI). Glasgow Caledonian University in London, London, United Kingdom.
  Nygren, Jens M.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Into the realm of social capital for adolescents: A latent profile analysis2019Ingår i: PLOS ONE, E-ISSN 1932-6203, Vol. 14, nr 2, artikel-id e0212564Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background

  Recent reports of increasing prevalence of frequent health complaints and mental health problems among adolescents call for directing more attention on determinants of adolescent health. The relationship between health and social capital has gained increased attention since the early 2000’s and research at review level confirms the importance of social capital for health outcomes, despite methodological heterogeneity. The aim of this study was to identify distinct profiles of family, school and peer social capital in a nationally representative sample of adolescents and to explore health outcomes in those profiles.

  Method

  Cross-sectional data from the Swedish Health Behaviour of School-aged Children 2013/14 was used for this study. The analytical sample consisted of 7,804 adolescents aged 11-, 13- and 15-years. Items representing sense of belonging and emotional support were assessed in three contexts; family, school and among peers. Latent profile analyses (LPA) were run to determine social capital profiles. Health outcomes included frequent health complaints and life satisfaction, while socioeconomic status and genders were included as predictors.

  Results

  The results show that five distinct profiles best represent the data for 11- and 15-year olds, while a four-profile model was optimal for 13-year olds. Some profiles were recurrent between age groups but unique profiles were also found. Health outcomes were significantly different between profiles depending on levels of social capital in the different contexts.

  Conclusions

  This study provides novel insight into how social capital co-occurs among adolescents within the contexts of family, school and peers and how this translates into differences in health outcomes. The national representativeness of the sample increases the implications of the results and contributes to meaningful insights that help explain the interactions of social capital in multiple contexts, complementing what is previously known about the relationship with adolescent health. © 2019 Ahlborg et al. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  published2019
 • 33.
  Ahlborg, Mikael
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och omvårdnad.
  Svedberg, Petra
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och omvårdnad.
  Nyholm, Maria
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Morgan, Antony
  Glasgow Caledonian University, Glasgow, United Kingdom.
  Nygren, Jens M.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och omvårdnad.
  Socioeconomic inequalities in health among Swedish adolescents - adding the subjective perspective2017Ingår i: BMC Public Health, E-ISSN 1471-2458, Vol. 17, artikel-id 838Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background

  Socioeconomic inequalities in adolescent health predict future inequalities in adult health. Subjective measures of socioeconomic status (SES) may contribute with an increased understanding of these inequalities. The aim of this study was to investigate socioeconomic health inequalities using both a subjective and an objective measure of SES among Swedish adolescents.

  Method

  Cross-sectional HBSC-data from 2002 to 2014 was used with a total sample of 23,088 adolescents aged 11–15 years. Three measures of self-rated health (dependent variables) were assessed: multiple health complaints, life satisfaction and health perception. SES was measured objectively by the Family Affluence Scale (FAS) and subjectively by “perceived family wealth” (independent variables). The trend for health inequalities was investigated descriptively with independent t-tests and the relationship between independent and dependent variables was investigated with multiple logistic regression analysis. Gender, age and survey year was considered as possible confounders.

  Results

  Subjective SES was more strongly related to health outcomes than the objective measure (FAS). Also, the relation between FAS and health was weakened and even reversed (for multiple health complaints) when subjective SES was tested simultaneously in regression models (FAS OR: 1.03, CI: 1.00;1.06 and subjective SES OR: 0.66, CI: 0.63;0.68).

  Conclusions

  The level of socioeconomic inequalities in adolescent health varied depending on which measure that was used to define SES. When focusing on adolescents, the subjective appraisals of SES is important to consider because they seem to provide a stronger tool for identifying inequalities in health for this group. This finding is important for policy makers to consider given the persistence of health inequalities in Sweden and other high-income countries. ©  The Author(s). 2017

 • 34.
  Ahlborg, Tone
  et al.
  Nordic School of Public Health, Göteborg, Sweden.
  Dahlöf, Lars-Gösta
  Göteborg University, Sweden.
  Hallberg, Lillemor R.-M.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Quality of the Intimate and Sexual Relationship in the First-Time Parents Six Months After Delivery2005Ingår i: Journal of Sex Research, ISSN 0022-4499, E-ISSN 1559-8519, Vol. 42, nr 2, s. 167-174Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study aimed to describe the quality of the intimate relationship among parents six months after the birth of their first child. The Dyadic Adjustment Scale (DAS) has been modified and used on 820 responding first-time parents, of which 768 were couples. The results reveal that most parents were happy in their relationship, but both mothers and fathers were discontented with the dyadic sexuality. "Being too tired for sexual activity" was a problem, especially for the mothers, and the most common frequency of intercourse was once or twice per month. The result does not support the assumption that the couples compensate the lacking sexuality with sensuality. Good communication within the couple was associated with higher levels of several dimensions of the intimate relationship, especially dyadic consensus and satisfaction. Thus, one way to stabilize and strengthen a relationship when dyadic sexual activity is low would be to emphasize dyadic communication and sensual activity.

 • 35.
  Ahlborg, Tone
  et al.
  Nordic School of Public Health.
  Persson, Lars-Olof
  University of Göteborg.
  Hallberg, Lillemor R.-M.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Assessing the Quality of the Dyadic Relationship in First-Time Parents: Development of a New Instrument2005Ingår i: Journal of Family Nursing, ISSN 1074-8407, E-ISSN 1552-549X, Vol. 11, nr 1, s. 19-37Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this research was to psychometrically evaluate the Dyadic Adjustment Scale (DAS), modified for use with new, first-time parents by extending the items of communication, sensuality, and sexuality. A total of 820 Swedish respondents, 6 months after the birth of their first child, participated in the study. Psychometric evaluation was conducted with factor analysis. The obtained factor structure was tested with multitrait analysis program. Thirty-three itemswere found to fit into a five-factor solution, explaining 50% of the total variance. Descriptive data revealed thatmost new parentswere satisfied with their intimate relationship in general, but dissatisfied with their sexual lives. Themodified DAS, now called the Quality of Dyadic Relationship Instrument includes 33 items and seems to be a useful, updated measurement for assessing quality of the intimate relationship in new first-time parents.

 • 36.
  Ahlbäck, Annie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och omvårdnad.
  Kvarnsäter, Petra
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och omvårdnad.
  En av 36,7 miljoner: Att få en HIV diagnos2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Trots att HIV numera är en välkänd sjukdom och miljontals människor världen över är drabbade, är det fortfarande en av världens mest stigmatiserade sjukdomar. Stigmatiseringen leder till att sjukdomen förknippas med både fördomar och skam, vilket påverkar människorna som årligen drabbas av sjukdomen. Syftet med denna kvalitativa litteraturstudie var att belysa patienters upplevelser av att få en HIV diagnos. Litteraturstudiens resultat baserades på nio stycken vetenskapliga artiklar som resulterade i följande sex teman: Upplevelser av chock, upplevelser av ilska och skuld, upplevelser av dödsångest, upplevelser av svårigheter vid avslöjandet av diagnosen för närstående, upplevelser av acceptans samt upplevelser av diagnosen som en positiv vändpunkt. I resultatet framkom det tydligt att diagnosbeskedet väcker många starka känslor och att personerna som drabbas är i stort behov av hjälp och stöd av sjukvårdspersonal för att kunna hantera diagnosbeskedet. Därav är det av vikt att sjuksköterskor får en inblick kring upplevelserna angående ett HIV diagnosbesked samt får mer utbildning inom ämnet så att rätt information kan ges.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Ahlqvist, Malin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Hulthén, Agnes
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  “Där tror jag att jag är en kameleont”: en uppsats om upplevelser av att arbeta med individer som står långt från arbetsmarknaden2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetskraftsbrist och en krympande välfärdsstat har ökat fokusen på individer som står långt från arbetsmarknaden såväl som på arbetsintegrerande sociala företag. I den här hermeneutiska studien som baseras på intervjuer med tjänstemän som arbetar gentemot dessa grupper undersöker vi hur tjänstemännen upplever sitt handlingsutrymme och sin roll gentemot klienterna.

   

  För att kunna utföra sitt arbete behöver de handlingsutrymme vilket ligger i linje med Michael Lipskys teori om gatubyråkrater (Lipsky 2010). Sociala företag beskrivs som behövda för att lösa brister på arbetsmarknaden men också problematiska eftersom både de sociala entreprenörerna och klienterna har en bakgrund med bristfällig skolgång vilket leder till problem att navigera i samhället. Tjänstemännen kompenserar för det genom att ta på sig olika roller.

   

  Paradoxen med de sociala företagen analyseras med hjälp av en teori om pre-paradigmatiska fält och isomorfism som för med sig ett tryck på organisationerna att anpassa sig för att uppnå legitimitet och få tillgång till resurser. Med mer kunskap om den roll som tjänstemän kan spela för att förebygga utestängningar från arbetsmarknaden skulle det kunna möjliggöra för resurser att distribueras effektivare inom välfärdssystemet.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  kameleont
 • 38.
  Ahlstav Mårtensson, Ulrica
  et al.
  Halmstad Hospital, Halmstad, Sweden.
  Erling-Hasselqvist, Nann
  Halmstad Hospital, Halmstad, Sweden.
  Boström, Barbro
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Differences in pain and nausea in children operated on by Tonsillectomy or Tonsillotomy – a prospective follow-up study2012Ingår i: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 69, nr 4, s. 782-792Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aim: To evaluate the differences in postoperative pain, nausea and time of discharge in children 3–12 years old after Tonsillectomy or Tonsillotomy at the postanaesthetic care unit, children’s ward and at home. 

  Background: Tonsillectomy involves risk of bleeding, severe postoperative pain and nausea. Tonsillotomy is a less invasive method with lower risk of bleeding, postoperative pain and nausea according to previous studies.

  Design: A prospective, comparative follow-up study design.

  Method: From December 2008–April 2009 following parental agreement, 87 children in the ages 3–12 undergoing Tonsillectomy or Tonsillotomy participated. Visual analogue scale was used for children’s pain and nausea reports.

  Result: Significantly, fewer children operated on by the Tonsillotomy reported postoperative pain ‡ 3 according to the visual analogue scale than children operated on by the Tonsillectomy at the postanaesthetic care unit and the children’s ward. A statistically significant difference of postoperative nausea was only present during the care at the postanaesthetic care unit and children’s ward with fewer Tonsillotomy children reporting nausea ‡ 3. The time of postoperative care was shorter among the Tonsillotomy children in both the postanaesthetic care unit and the children’s ward. Postoperative pain and pain related difficulties in eating after discharge was significantly more present among the Tonsillectomy children compared with the Tonsillotomy children.

  Conclusion: The results of our study showed duration of postoperative pain and nausea in both groups, but indicated that Tonsillotomy is a more favourable alternative than Tonsillectomy in children. © 2012 Blackwell Publishing Ltd.

 • 39.
  Ahlstedt, Niklas
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Miikman, Mia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Sjuksköterskors omvårdnad av patienter med smärta2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Smärta är det vanligaste symtomet för vilket människor söker vård. Trots ökad kunskap inom smärthantering fortsätter underbehandlad smärta vara ett problem. Att utstå smärta är en obehaglig upplevelse och sjuksköterskor har en betydande roll i smärtbehandlingen och ska lindra patienters lidande. Ibland kan sjuksköterskors stävan efter egen empowerment påverka deras omvårdnad av patienter med smärta negativt. Syfte: Att undersöka sjuksköterskors omvårdnad av patienter med smärta. Metod: Litteraturstudie med en deduktiv riktad innehållsanalys. Resultatet visade att sjuksköterskor i grunden hade en yrkesstolthet och en vilja att förmedla god omvårdnad till patienter med smärta och att deras handlande oftast utgick från detta. Ibland styrdes dock deras handlande av deras egna behov av att kuva sina egna känslor vilket kunde resultera i att patienterna fick sämre omvårdnad; de kunde rentav misstros eller bli ignorerade. Både sjuksköterskor och patienter upplever välbefinnande genom empowerment och smärtbehandlingen påverkas således positivt. Vården bör därför organiseras så att sjuksköterskor ges utökad möjlighet att utföra omvårdnad utifrån personcentrerad vård. Forskning rekommenderas angående bakomliggande orsaker till varför sjuksköterskor undervärderar patienters smärtupplevelse och hur sjuksköterskors uppfattning av sitt egna inflytande i smärtbehandlingen kan stärkas så att patienter inte blir lidande. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Ahlstrand, Inger
  et al.
  Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Larsson, Ingrid
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Larsson, Margaretha
  University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Ekman, Aimée
  Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Hedén, Lena
  University of Borås, Borås, Sweden.
  Laakso, Katja
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Lindmark, Ulrika
  Karlstad University, Karlstad, Sweden; Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Nunstedt, Håkan
  University West, Trollhättan, Sweden.
  Oxelmark, Lena
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Pennbrant, Sandra
  University West, Trollhättan, Sweden.
  Sundler, Annelie J.
  University of Borås, Borås, Sweden.
  Hallgren, Jenny
  University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Health-promoting factors among students in higher education within health care and social work: a cross-sectional analysis of baseline data in a multicentre longitudinal study2022Ingår i: BMC Public Health, E-ISSN 1471-2458, Vol. 22, nr 1, artikel-id 1314Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Educational environments are considered important in strengthening students’ health status andknowledge, which are associated with good educational outcomes. It has been suggested to establish healthy universitiesbased on a salutogenic approach – namely, health promotion. The aim of this study was to describe healthpromotingresources and factors among first-semester students in higher education in healthcare and social work.Methods: This cross-sectional study is based on a survey distributed among all students in seven healthcare andsocial work programmes at six universities in southern Sweden. The survey was carried out in 2018 using a selfreported,web-based questionnaire focussing on general health and well-being, lifestyle factors together with threevalidated instruments measuring health-promoting factors and processes: the Sense of Coherence (SOC) scale, SalutogenicHealth Indicator Scale (SHIS) and Occupational Balance Questionnaire (OBQ).Results: Of 2283 students, 851 (37.3%) completed the survey, of whom 742 (87.1%) were women; 722 (84.8%) wereenrolled on healthcare programmes, and 129 (15.2%) were enrolled on social work programmes. Most reported goodgeneral health and well-being (88.1% and 83.7%, respectively). The total mean scores for the SOC scale, SHIS and OBQwere, respectively, 59.09 (SD = 11.78), 44.04 (SD = 9.38) and 26.40 (SD = 7.07). Well-being and several healthy lifestyleswere related to better general health and higher SOC, SHIS and OBQ scores. Multiple linear and logistic regressionsshowed that perceived well-being and no sleeping problems significantly predicted higher general health and higherSOC, SHIS and OBQ scores. Being less sedentary and non-smoking habits were significant predictors of higher SOC.Conclusions: Swedish students in higher education within the healthcare and social work sector report good generalhealth and well-being in the first semester, as well as health-promoting resources (i.e. SOC, SHIS and OBQ), andin some aspects, a healthy lifestyle. High-intensity exercise, no sleeping problems and non-smoking seem to be ofimportance to both general health and health-promotive resources. This study contributes to knowledge about thehealth promotive characteristics of students in the healthcare and social work fields, which is of importance for planninguniversities with a salutogenic approach. © 2022, The Author(s).

 • 41.
  Ahlstrand, Joacim
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Smärtlindring vid militära aktioner2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I de militära konflikthärdar som finns på ett flertal platser runt om vår värld är det oundvikligt att människor blir skadade och följaktligen uppleva smärta. Som sjuksköterska i fält är det av vikt att känna till vilka metoder som finns tillgängliga för att lindra detta lidande dels för att underlätta för den skadade soldaten i stunden och dels för att i positiv riktning även minska riskerna för att andra smärtrelaterade syndrom skall få fotfäste. Syftet med litteraturstudien var att belysa metoder för smärtlindring av skadade vid militära aktioner prehospitalt och på militärt sjukhus. Metoden som användes var litteraturstudie där sju artiklars resultat analyserades och sammanställdes. I resultatet framkom tre kategorier: smärtlindring med fentanyl, smärtlindring med ketamin och smärtlindring med kontinuerlig perifer nervblockad. Fortsatt forskning skulle kunna vara inriktad på ytterligare preparat samt förenklad administrering men också på vilket sätt sjuksköterskans förhållningssätt till patienten och dess traumatiska situation kan påverka smärtupplevelsen.

 • 42.
  Ahlström, Gerd
  et al.
  Lund University, Lund, Sweden.
  Wallén, Eva Flygare
  Karolinska Institutet (KI), Stockholm, Sweden; Municipality of Östersund, Östersund, Sweden.
  Tideman, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen. Ersta Sköndal Bräcke University, Stockholm, Sweden.
  Holmgren, Marianne
  Lund University, Lund, Sweden.
  Ageing people with intellectual disabilities and the association between frailty factors and social care: A Swedish national register study2022Ingår i: Journal of Intellectual Disabilities, ISSN 1744-6295, E-ISSN 1744-6309, Vol. 26, nr 4, s. 900-918Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe the social care provided for different age groups of people with intellectual disability, 55 years or above, and to investigate the association between such care and frailty factors for those with diagnosed level of intellectual disabilities. Descriptive and logistic regression analyses were used. Commonest forms of social care among the 7936 people were Residential care, Daily activities and Contact person. Home help and Security alarm increased with age. The frailty factors significantly associated with increased social care were age, polypharmacy and severe levels of intellectual disabilities. Persons most likely to be in residential care were in the age group 65–79 with polypharmacy and severe disability. The results indicate a need for further research of how frailty factors are considered in social care and longstanding medication, especially then severe intellectual disability hinders communication. A national strategic plan for preventive interventions should be developed to ensure the best possible healthy ageing. © The Author(s) 2021.

 • 43.
  Ahmadi, Asghar
  et al.
  Australian Catholic University, Sydney, Australia.
  Noetel, Michael
  University of Queensland, Brisbane, Australia.
  Parker, Philip
  Australian Catholic University, Sydney, Australia.
  Ryan, Richard M.
  Australian Catholic University, Sydney, Australia.
  Ntoumanis, Nikos
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd. University of Southern Denmark, Odense, Denmark.
  Reeve, Johnmarshall
  Australian Catholic University, Sydney, Australia.
  Beauchamp, Mark
  University of British Columbia, Vancouver, Canada.
  Dicke, Theresa
  Australian Catholic University, Sydney, Australia.
  Yeung, Alexander
  Australian Catholic University, Sydney, Australia.
  Ahmadi, Malek
  Islamic Azad University, Urmia, Iran.
  Bartholomew, Kimberley
  University of East Anglia, Norwich, United Kingdom.
  Chiu, Thomas K.F.
  Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong.
  Curran, Thomas
  London School of Economics, London, United Kingdom.
  Erturan, Gokce
  Pamukkale University, Denizli, Turkey.
  Flunger, Barbara
  Utrecht University, Utrecht, Netherlands.
  Frederick, Christina
  Embry-Riddle Aeronautical University, Daytona Beach, United States.
  Froiland, John Mark
  Purdue University, West Lafayette, United States.
  González-Cutre, David
  Universidad Miguel Hernández, Elche, Spain.
  Haerens, Leen
  Ghent University, Ghent, Belgium.
  Jeno, Lucas Matias
  University of Bergen, Bergen, Norway.
  Koka, Andre
  Faculty of Medicine, Tartu, Estonia.
  Krijgsman, Christa
  Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven, Netherlands.
  Langdon, Jody
  Georgia Southern University, Statesboro, United States.
  White, Rhiannon Lee
  University of Western Sydney, Penrith, Australia.
  Litalien, David
  Université Laval, Quebec, Canada.
  Lubans, David
  University Of Newcastle, Callaghan, Australia.
  Mahoney, John
  Australian Catholic University, Sydney, Australia.
  Nalipay, Ma Jenina N.
  Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong.
  Patall, Erika
  University of Southern California, Los Angeles, United States.
  Perlman, Dana
  University of Wollongong, Wollongong, Australia.
  Quested, Eleanor
  Curtin University, Perth, Australia.
  Schneider, Sascha
  University of Zürich, Zürich, Switzerland.
  Standage, Martyn
  University of Bath, Bath, United Kingdom.
  Stroet, Kim
  Leiden University, Leiden, Netherlands.
  Tessier, Damien
  Université Grenoble Alpes, Saint Martin d'Heres, France.
  Thogersen-Ntoumani, Cecilie
  University of Southern Denmark, Odense, Denmark.
  Tilga, Henri
  Faculty of Medicine, Tartu, Estonia.
  Vasconcellos, Diego
  Australian Catholic University, Sydney, Australia.
  Lonsdale, Chris
  Australian Catholic University, Sydney, Australia.
  A Classification System for Teachers’ Motivational Behaviors Recommended in Self-Determination Theory Interventions2023Ingår i: Journal of Educational Psychology, ISSN 0022-0663, E-ISSN 1939-2176, Vol. 115, nr 8, s. 1158-1176Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Teachers’ behavior is a key factor that influences students’ motivation. Many theoretical models have tried to explain this influence, with one of the most thoroughly researched being self-determination theory (SDT). We used a Delphi method to create a classification of teacher behaviors consistent with SDT. This is useful because SDT-based interventions have been widely used to improve educational outcomes. However, these interventions contain many components. Reliably classifying and labeling those components is essential for implementation, reproducibility, and evidence synthesis.We used an international expert panel (N = 34) to develop this classification system. We started by identifying behaviors from existing literature, then refined labels, descriptions, and examples using the Delphi panel’s input. Next, the panel of experts iteratively rated the relevance of each behavior to SDT, the psychological need that each behavior influenced, and its likely effect on motivation. To create a mutually exclusive and collectively exhaustive list of behaviors, experts nominated overlapping behaviors that were redundant, and suggested new ones missing from the classification. After three rounds, the expert panel agreed upon 57 teacher motivational behaviors (TMBs) that were consistent with SDT. For most behaviors (77%), experts reached consensus on both the most relevant psychological need and influence on motivation. Our classification system provides a comprehensive list of TMBs and consistent terminology in how those behaviors are labeled. Researchers and practitioners designing interventions could use these behaviors to design interventions, to reproduce interventions, to assess whether these behaviors moderate intervention effects, and could focus new research on areas where experts disagreed. © 2023 American Psychological Association

 • 44.
  Ahmadi, Asghar
  et al.
  Australian Catholic University, North Sydney, NSW, Australia.
  Noetel, Michael
  Australian Catholic University, North Sydney, NSW, Australia.
  Schellekens, Melissa
  Australian Catholic University, North Sydney, NSW, Australia.
  Parker, Philip
  Australian Catholic University, North Sydney, NSW, Australia.
  Antczak, Devan
  Australian Catholic University, North Sydney, NSW, Australia.
  Beauchamp, Mark
  The University of British Columbia, Vancouver, Canada.
  Dicke, Theresa
  Australian Catholic University, North Sydney, NSW, Australia.
  Diezmann, Carmel
  Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.
  Maeder, Anthony
  Flinders University, Adelaide, Australia.
  Ntoumanis, Nikos
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd. Department of Sports Science and Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark; School of Psychology, Curtin University, Perth, Australia.
  Yeung, Alexander
  Australian Catholic University, North Sydney, NSW, Australia.
  Lonsdale, Chris
  Australian Catholic University, North Sydney, NSW, Australia.
  A Systematic Review of Machine Learning for Assessment and Feedback of Treatment Fidelity2021Ingår i: Psychosocial Intervention, ISSN 1132-0559, E-ISSN 2173-4712, Vol. 30, nr 3, s. 139-153Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Many psychological treatments have been shown to be cost-effective and efficacious, as long as they are implemented faithfully. Assessing fidelity and providing feedback is expensive and time-consuming. Machine learning has been used to assess treatment fidelity, but the reliability and generalisability is unclear. We collated and critiqued all implementations of machine learning to assess the verbal behaviour of all helping professionals, with particular emphasis on treatment fidelity for therapists. We conducted searches using nine electronic databases for automated approaches of coding verbal behaviour in therapy and similar contexts. We completed screening, extraction, and quality assessment in duplicate. Fifty-two studies met our inclusion criteria (65.3% in psychotherapy). Automated coding methods performed better than chance, and some methods showed near human-level performance; performance tended to be better with larger data sets, a smaller number of codes, conceptually simple codes, and when predicting session-level ratings than utterance-level ones. Few studies adhered to best-practice machine learning guidelines. Machine learning demonstrated promising results, particularly where there are large, annotated datasets and a modest number of concrete features to code. These methods are novel, cost-effective, scalable ways of assessing fidelity and providing therapists with individualised, prompt, and objective feedback. © 2021 Colegio Oficial de la Psicología de Madrid

 • 45.
  Ahmadi, Edvin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Nilsson, Malte
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Regulatory focus och regulatory fit inom straffsparkar i fotboll2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Prestation i straffsparkar i fotboll inom ett själv-regulatoriskt fokus-ramverk undersöktes. Ävenkroniskt fokus och dess effekt på idrottsrelaterad ångest och emotioner under inramningarnastuderades. I en mixed faktoriell design gavs en regulatorisk inramning (promotion ochprevention) till deltagarna (n = 24) innan straffsparkarna (n = 24, Målder = 24.40, SD = 4.18 år).Deltagarna bestod av aktiva fotbollsspelare i ett manligt lag (n = 12) i division 2 respektive ettkvinnligt (n = 12) i division 1. Samtliga deltagare blev tilldelade att skjuta fem straffar underbåde en prevention och promotion-inramad straffsituation. Mätningar genomfördes pådeltagarnas prestation under de två olika inramningarna, upplevda emotioner underinramningarna samt på deras idrottsspecifika ångest. Resultaten visade att promotion-fokuseradeindivider presterade bättre i en promotion-inramad straffsituation (regulatory fit) jämfört med ien prevention-fokuserad straffsituation (regulatory miss). Prevention-fokuserade individerpresterade bättre i en prevention-inramad straffsituation jämfört med i en promotion-inramadstraffsituation. Studien visar att regulatory fit medförde lägre nivåer av negativa emotionerjämfört med regulatory miss. Dessutom har prevention-fokuserade deltagare visat en högreupplevd nivå av idrottsrelaterad ångest jämfört med de promotion-fokuserade deltagarna.Promotion-fokuserade deltagare har visat på en bättre prestation i straffsparkar oavsettregulatorisk inramning jämfört med de prevention-fokuserade deltagarna. Sammantaget visadestudien att det fanns en relation mellan kroniskt fokus och prestation under inramningar, kronisktfokus och emotioner under inramningar samt kroniskt fokus och idrottsspecifik ångest. Studien skulle kunna implementeras till tränare och spelare för att öka förståelsen om kroniskt fokus ochdess effekt på prestation och känslomässiga tillstånd.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Ahmadi, Nasser S.
  et al.
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Månsson, Jörgen
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Lindblad, Ulf
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Hildingh, Cathrine
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsofrämjande processer.
  Breathlessness in everyday life from a patient perspective: A qualitative study using diaries2014Ingår i: Palliative & Supportive Care, ISSN 1478-9515, E-ISSN 1478-9523, Vol. 12, nr 3, s. 189-194Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective: Breathlessness is a subjective symptom, which makes it difficult to define and understand. The aim of the present study was to illuminate how patients suffering from breathlessness experience their everyday life. Method: The study was a qualitative study, and the focus of the analysis was the patients' descriptions of their experiences of breathlessness using a diary with two unstructured questions for a period of 7 consecutive days. Sixteen participants: 7 men, mean age 65 ± 7 (range 55-73 years old), and 9 women, mean age 65 ± 9 (range 50-72 years old) participated in the study. Results: Two themes emerged from the analysis: 1) Impaired quality of life and 2) symptom tolerance and adaptation. The theme "impaired quality of life" included the categories limited physical ability, psychological burdens, and social life barriers. The theme "symptom tolerance and adaptation" included importance of health care, social support, hobbies and leisure activities, and coping strategies. Significance of results: The findings in our study showed that patients, in spite of considerable difficulties with shortness of breath, found relief in several types of activities, in addition to drug therapy. The result indicates that the "biopsychosocial model" is an appealing approach that should be discussed further to gain a better understanding of breathlessness. Copyright © Cambridge University Press 2013.

 • 47.
  Ahmetovic, Amina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Faur, Mariia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Det är ansvar och frihet: En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av sitt handlingsutrymme2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Socialsekreterares arbete inom Socialtjänstens missbruksenhet präglas av en utmaning att tillgodose klientens behov samtidigt som att bemöta organisationens resurser. Detta på grund av bristande resurser som läggs på missbruksområdet eftersom målgruppen inte är prioriterad. Därför är det viktigt att socialsekreterare har ett handlingsutrymme för att utföra genomtänkta handlingar i relation till båda parter. Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera vilka faktorer som socialsekreterare upplever kan påverka utredningsarbetet enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt hur socialsekreterare upplever makt i utredningsarbetet med vuxna klienter som har pågående missbruksproblem. Syftet mynnar ut i frågor som beaktar vilka möjligheter och begränsningar socialsekreterare upplever i utredningsarbetet enligt SoL och hur de upplever maktutövning i relation till klienten i sin utredning enligt SoL.

  Studien bygger på 7 kvalitativa semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare som arbetar med utredningar inom missbruksenheten i Halland och Skåne län. Materialet analyserades med hjälp av Lipskys begrepp gräsrotsbyråkrat och Foucaults maktteori. Resultatet visar att uppdrag, lagar och riktlinjer, resurser, klienters inställning samt socialsekreterares subjektivitet betraktas av socialsekreterarna som både möjligheter och begränsningar i utredningsarbetet enligt SoL. Dessutom upplever socialsekreterarna att de har makt i relation till klienten med hjälp av kunskap kring ämnet men de har även ambitionen att lyfta upp klienten trots att de besitter en makt. Socialsekreterarna agerar vidare inom en osäkerhet där socialsekreterares handlingsutrymme innefattande faktorer som möjliggör och begränsar utredningsarbetet är viktigt för arbetet inom det sociala fältet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Ahnfelt, Camilla
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Wolmestam, Malena
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Distriktsköterskans strategier för att stärka egenvård hos personer med hjärtsvikt i hemmet: En integrativ litteraturstudie2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den äldre befolkningen i Sverige ökar dramatiskt medans resurser minskar. Hjärtsvikt är en av Sveriges främsta folksjukdomar och en vanlig orsak till vårdkontakt och sjukhusvistelse för äldre personer. Symtom vid hjärtsvikt kan vara påfrestande och påverkar livskvalitén negativt för både patienter och närstående. Många äldre personer med hjärtsvikt bor kvar hemma och är i behov av stöd för att kunna hantera sin sjukdom och minska återinläggningar. Syftet med litteraturstudien är att beskriva distriktssköterskans strategier för att stärka egenvård hos patienter med hjärtsvikt i hemsjukvård. Metoden är en integrativ litteraturstudie där 19 artiklar av både kvalitativa och kvantitativa metoder ingår. Resultatet visar på fyra kategorier som tar upp strategier vilka distriktssköterskan kan tillämpa för att stärka egenvården hos patienter med hjärtsvikt; grundläggande förutsättningar för distriktssköterskan, vikten av att utgå från patientens situation och behov, att arbeta med mål och uppföljning samt erbjuda utbildning och kunskap. De grundläggande förutsättningarna handlar främst om distriktsköterskans specialistutbildning och att erfarenhet har stor betydelse i arbetet med egenvård. Andra strategier som framkommer är att se varje individ, arbeta med delaktighet, involvera anhöriga och individanpassa utbildning samt följa upp. Det finns ingen generell strategi att stärka egenvården som fungerar på alla. Distriktssköterskans kompetens är nödvändig i arbetet med att ge individuellt stöd som stärker egenvård.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Aideed, Rahma
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Lindberg, Isabella
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Sjuksköterskans erfarenheter av att identifiera smärta hos personer med demenssjukdom på särskilt boende: En litteraturstudie2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Medellivslängden ses öka i världen därmed ökar även förekomsten av demenssjukdomar. Demenssjukdom är ett tillstånd som bland annat kan medföra en oförmåga att förmedla upplevelser av smärta verbalt. Sjuksköterskan har ansvar att identifiera smärta och lindra lidandet hos personer som har demenssjukdom. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans erfarenhet av att identifiera smärta hos personer som har demenssjukdom på särskilt boende. Metod: Studien var en allmän litteraturstudie, där sju vetenskapliga artiklar sammanställdes och analyserades med inspiration av innehållsanalys. Resultat: Resultatet av studien grundades på sju vetenskapliga artiklar och tre kategorier framkom: begränsningar på grund av kommunikationsbrist, vikten av kontinuitet och anhörigstöd samt vikten av erfarenhet och kompetens. Konklusion: Sjuksköterskorna erfar svårigheter vid identifiering av smärta, eftersom personer som har demenssjukdom ofta har begränsad förmåga att kommunicera sin smärta. Det var därför svårt att få en ömsesidig dialog. Utbildning och erfarenhet var en viktig faktor för sjuksköterskan. Kontinuitet i vården och stöd av anhöriga lyftes även fram som värdefullt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Aili, Anna-Karin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Andreasson, Kristina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Träff, Anna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Sjuksköterskors erfarenheter av familjecentrerad enkelrumsvård på neonatalavdelning: - En intervjustudie2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige finns 36 neonatalavdelningar, där vårdas spädbarn som kräver högspecialiserad vård. Sjuksköterskor som arbetar inom neonatalvården behöver därför ha adekvat utbildning och vara kunniga inom sitt område. I nuläget bedriver inte alla neonatalavdelningar familjecentrerad enkelrumsvård. Familjecentrerad enkelrumsvård innebär att föräldrarna tar hand om sitt barn under hela dygnet med stöd av sjuksköterskor.

  Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av familjecentrerad enkelrumsvård på en neonatalavdelning. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju sjukskörskor och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Ur resultatet kom tre kategorier att växa fram; sjuksköterskan och familjecentrerad enkelrumsvård, föräldrarna och familjecentrerad enkelrumsvård samt barnet och familjecentrerad enkelrumsvård.

  I resultatet beskriver sjuksköterskor att familjecentrerad enkelrumsvård är att föredra, både för sjuksköterskor och familjer. Erfarenhet visar på att sjuksköterskors roll förändrats, från att vara den som står barnet närmast och utför omvårdnaden till att lämna över ansvaret till föräldrarna och istället inta en undervisande roll, vilket tillåter föräldrarna att växa i sina roller och stärker anknytningen till barnet. Kommunikationen mellan sjuksköterskor och familjer är en viktig del för att vårdformen ska lyckas och behöver därför belysas, samt lyftas upp i kommande specialistsjuksköterskeutbildningar mot barn och ungdom. Dessutom behövs det på neonatalavdelningar diskuteras och struktureras upp hur kommunikationen på arbetsplatsen bör fungera.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Familjecentrerad enkelrumsvård
1234567 1 - 50 av 4223
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf