hh.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 17 of 17
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Arvidsson, Barbro
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Grupphandledning i omvårdnad utmanar sjuksköterskans kompetens2004In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 81, no 4, p. 334-339Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Handledning i omvårdnad startade bland sjuksköterskor inom den psykiatriska vården i England. Under 1960-talet började handledning av sjuksköterskor införas på en psykiatrisk avdelning vid Ullevåls sjukhus i Norge. Utvecklingen av handledning i omvårdnad/yrkesmässig handledning i omvårdnad har sedan dess spridits via den psykiatriska vården till den somatiska (Hermanson m.fl., 1994), och kom i slutet av 1980-talet även till Sverige.

 • 2.
  Bothmer, Margareta von
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Studenters hälsovanor – hur ser de ut? Är studenter motiverade att leva hälsosamt?2004In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 81, no 4, p. 319-333Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Tvärsnittsstudie av studenters självskattade hälsa i relation till hälsovanor, motivation och personlighetsvariabler.

 • 3.
  Eriksson, Lena
  et al.
  Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige.
  Sager, Morten
  Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige.
  Staland-Nyman, Carin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Hensing, Gunnel
  Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige.
  Kunskap och bedömningar i sjukskrivning: En vetenskapsteoretisk studie av det försäkringsmedicinska beslutsstödet2014In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 91, no 4, p. 323-331Article in journal (Refereed)
 • 4.
  Flemme, Inger
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Trygghet/säkerhet och livskvalité hos individer med ICD (implanterad hjärtdefibrillator) fem år efter implantationen2007In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 84, no 3, p. 230-238Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Hjärt-kärlsjukdomar (Holmberg, M, Holmberg, S coh Herlitz 1999) är den främsta orsaken till död i västvärlden. I Europa orsakas 40 % av alla dödsfall av hjärt-kärlsjukdomar. En hjärt- kärlsjukdom kan leda till livshotande rytmrubbningar (arytmier) som i sin tur kan leda till plötslig hjärtdöd. Implanterad hjärtdefibrillator (implantable cardioverter defibrillator, ICD) (Socialstyrelsen 2004) har utvecklats för att behandla livshotande arytmier. Att leva med en ICD (Luderitz et al. 1994) kan upplevas på olika sätt. En del individer lever ett normalt liv, ICD besvärar dem inte och de ser den som en livräddare. Andra förändras i sin personlighet efter implantationen (Charmaz 1987, Sauve 1995) och ICD utgör ett hinder för ett normalt liv. En individs livskvalité (Eckert och Jones 2002) påverkas inte bara av sjukdomen utan också av anpassningen till en förändrad livssituation som ett resultat av ICD. Studiernas syfte var att beskriva otrygghet/osäkerhet och livskvalité hos individer som har levt med ICD i minst fem år. Trettiofem ICD-bärare från sydvästra Sverige studerades under en 5-årsperiod med avseende på otrygghet/osäkerhet och livskvalité. Resultaten visar att otryggheten/osäkerheten var som högst ett år efter implantationen. Den totala livskvaliten och livskvaliten inom det socioekonomiska livsområdet var lägst ett år efter implantationen för att därefter åter öka fram till år fem efter implantationen. Livskvaliten inom familjelivet skattades högst från början, i förhållande till de andra livsområdena, men minskade sedan åter. Den skattades efter fem år fortfarande högt. Slutsatsen av studien är att ICD-bärare efter 5 år hade en rimligt god livskvalité med undantag från det första året. De kände sig tryggare/mindre osäkra med tiden och upplevde ICD som en livräddare

 • 5.
  Hallberg, Lillemor R.-M.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Forskningsmiljön Välfärd & Välbefinnande vid Högskolan i Halmstad: Tema: välfärd och välbefinnande2007In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 84, no 3, p. 177-180Article in journal (Refereed)
 • 6.
  Hallberg, Lillemor R.-M.
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Ringdahl, Anders
  Hörselvårdsavdelningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.
  Vad innebär cochlea implantat (CI) som rehabilitivt hjälpmedel för vuxna med postlingual dövhet: tema: välfärd och välbefinnande2007In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 84, no 3, p. 220-229Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Since about 20 years cochlear implants have been available as audiological aids for adults with postlingual deafness, i.e. profound hearing impairment or deafness acquired after development of a spoken language. The studies that will be briefly presented in the present paper aim at gaining a deeper understanding of what a cochlear implant (CI) means to adults with postlingual deafness and how quality of life is affected by the CI. We also intend to identify factors that can predict psychological well-being (quality of life). In a qualitative study it was found that the meaning attributed to having a CI referred to psychological and existential dimensions rather than to audiological factors, only. Having a CI as a rehabilitative aid means according to the informants coming back to life. In a quantitative study it was found that environmental factors, such as availability of social support, attitudes from others and chronological age explained about half of the variance in psychological well-being/quality of life. In line with Malterud (2001) we argue that medical research needs methodological multiplicity. Despite that qualitative and quantitative research differ concerning ontological and epistemological starting-points, methodologically the approaches should be seen as complementary rather than as incompatible.

 • 7.
  Kjellman, Cecilia
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Har plats betydelse för hälsa?2007In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 84, no 3, p. 205-211Article in journal (Refereed)
 • 8.
  Linge, Lotta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Med fokus på sjukhusclowner - ett vårdgivarperspektiv2010In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 87, no 4, p. 264-273Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The study was aimed at evaluation of the hospital clowns´work from the perspective of medical staff. The methodological approach entailed in-depth interviews with twenty professionals working at different hospitals in Sweden. The results showed specific patterns in the work of the hospital clowns with an emphasis on the joyful side of life. Interpretation of a value of the hospital clowns´work revealed an underlying meaning in the development of positive attitudes toward life in the ailing children. The clowns´work also facilitated the staff interactions with their patients and improved a quality of support and assistance to them.

 • 9.
  Linge, Lotta
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Sjukhusclowner: i kommunikation med sjuka barn2007In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 84, no 3, p. 181-192Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the present study was to gain a deeper understanding of the work of hospital clowns - in their communication with child patients. The methodological approach entailed an interview study with thirteen hospital clowns, working at different hospitals in Sweden. The results showed specific patterns in the communication involving synchronicity of movement patterns and not forcing the speed of non-verbal communication. Interpretation of the value of this kind of communication revealed a deeper psychological meaning, mamely the positive attitudes toward life in the child patients, the empathic attitudes of the hospital clowns and the hopeful and facilitating attitudes of the staff.

 • 10.
  Nordgren, Lars
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science. Lunds universitet, Lund, Sverige.
  Det "rena sjukhuset": ett ledningsperspektiv: En diskursanalys av hantering av antibiotikaresistens på sjukhus2021In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 98, no 1, p. 131-144Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Med stöd av diskursanalys belyser artikeln hur en sjukhusledning, med sjukhuschef, verksamhetschefer och smittskyddsläkare, hanterar antibiotikaresistens på sjukhus. En framträdande diskurs handlar om att påverka beteendet hos personal och patienter för att skapa renhet och engagera medarbetarna. Fraser som ”Rena händer är viktigast.” och ”Tvätta dina händer.” ingår i diskursen. Den andra, rumsliga diskursen, handlar om modifiering och planering av lokaler, för att öka möjligheter till isolering, ventilation och rengöring. Den handlar även om att separera patient - och anhörigvägar från personalvägar. En idé är att använda boenden för avancerad sjukvård. När sjukhusledningen kommunicerar det ”rena sjukhuset” för att motverka antibiotikaresistens krävs begripliga och tydliga råd samt ett engagerat ledarskap. Det krävs också ett ökat politiskt ansvarstagande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Nordgren, Lars
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Samhällsekonomisk analys av antibiotikaresistens2021In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 98, no 2, p. 324-330Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Forskningen inom området samhällsekonomisk analys av antibiotikaresistens är begränsad och behöver utvecklas. I sådana analyser ingår att beräkna ökade vårdkostnader och samhällskostnader. Enligt Folkhälsomyndighetens beräkningar av framtida kostnader för antibiotikaresistens kommer antalet upptäckta fall i Sverige med anmälningspliktiga resistenstyper att fyrfaldigas från 15 500 fall år 2016 till 70 000 fall år 2050. De samlade ackumulerade kostnaderna bedöms uppgå till 15,8 miljarder kronor tom. år 2050. Därutöver tillkommer kostnader för ej anmälningspliktig resistens. För att kontrollera resistensutvecklingen behöver åtgärder som beteendeförändring och satsning på vårdhygien vidtas. Globala strategier för att motverka antibiotikaresistens behöver också implementeras. I kölvattnet av Covid-19-pandemin kommer det att uppdagas vilka ekonomiska konsekvenser en smittsam sjukdom får. Även om det finns skillnader kan paralleller dras till framtida ekonomiska verkningar av antibiotikaresistens.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Paulsson, Gun
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Munhälsa hos patienter med cancerdiagnos: en interventionsstudie av vårdpersonal och patienter2007In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 84, no 3, p. 212-219Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Patienter med cancerdiagnos är en speciell grupp där komplikationer, dels i samband med själva grundsjukdomen, dels i samband med de behandlingar patienten genomgår, påverkar munhälsan. Upprätthållandet av en god munhälsa är därför av största betydelse för både nutrition, tillfrisknande och välbefinnande. Munvård betraktas som en betydelsefull men eftersatt omvårdnadsåtgärd och överskuggas ofta av andra behov som upplevs som mer angelägna. Munhälsodokumentationen måste förbättras, men detta bör göras inom ramen för en generell förbättring av rutinerna runt omvårdnadsdokumentationen, vilken ofta uppvisar brister. 

 • 13.
  Staland Nyman, Carin
  Socialmedicin, Göteborgs Universitet.
  Domestic workload and multiple roles - epidemiological findings on health and sickness absence in women2009In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 86, no 6, p. 587-Article, book review (Other academic)
 • 14.
  Ståhl, Christian
  et al.
  Linköpings Universitet, Linköping, Sverige.
  Nyman, Carin
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Sjukförsäkringen i dag och i morgon - rättvisa, jämlikhet och legitimitet2019In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 96, no 5, p. 645-654Article in journal (Other academic)
 • 15.
  Svensson, Ove
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Tideman, Magnus
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Motvärn, motståndsidentitet och empowerment bland personer med intellektuella funktionshinder2007In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 84, no 3, p. 193-203Article in journal (Refereed)
 • 16.
  Svensson, Petra
  Halmstad University. Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige.
  Komplex helhetsstyrning - att integrera allt med allt2020In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 97, no 4, p. 679-690Article in journal (Refereed)
 • 17.
  Ziegert, Kristina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Livet i skuggan av dialys: beskrivning av anhörigas vardag ; tema: välfärd och välbefinnande2007In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 84, no 3, p. 239-246Article in journal (Refereed)
1 - 17 of 17
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf