hh.sePublications
Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 120
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Alexander, Bengtsson
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Media Literacy i klassrummet: Filmadaptionens relevans i det vidgade textbegreppet, en adaptionsanalys av Kim Novakbadade aldrig i Genesarets sjö2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Al-Hamawi, Shahad
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Betydelsen av skönlitterärt läsande för grundskoleelevers utveckling av deras ordförråd.2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skönlitteratur har en stor och central roll i skolans läroplan. Den har ävenen tydlig roll i dagens undervisning genom att pedagogerna i klassrummet ger elevernamöjligheten till att läsa under olika tillfällen samt genom gemensamma läsningsstunder. Detövergripande syftet med litteraturstudien är att få en uppfattning om betydelsen avskönlitterärt läsande för grundskolelevers utveckling av deras ordförråd. Forskning belyser attordförrådet är en viktig faktor för utvecklande läsning, likaväl för att bli en god läsare ochlyckas i skolan där eleverna skall få samma möjlighet till högre studier.Resultatet av litteraturstudien visar att ordförråd kan utvecklas hos eleverna med hjälp av defaktorer som analyseras i studien. Det allra första steget i ordförrådets utveckling är attföräldrarna är delaktiga redan från barnets första utvecklingsstadium. Därefter börjarutvecklingen ske i skolan under olika tillfällen. Litteraturstudien har även påvisat att genomskönlitteratur förmedlas upplevelser av spänning, glädje och utveckla sin kreativitet vilketbidrar till att förstå världen och framför allt sig själva. Det påvisas vidare att läsningen avskönlitteraturen kan bidra till att grundskoleelever kan få ett rikare språk och en störreförståelse av innehållet i ämnet som undervisas i skolan. I vidare forskning i ämnet kan jagundersöka om hur inlärning av ordförråd påverkas om den sker med hjälp av digitala verktyg.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Al-Hamawi, Shahad
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Dazamlija, Nerma
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  En textanalys av läsförståelseövningar i digitala läromedel2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Om vi söker på ”digitala läromedel” så hittar vi tusental olika programvaror på internet. Det har skett en ökad utveckling i användning av digitala läromedel i skolan vilket gör att digitalisering har idag en central roll i skolans verksamhet som ständigt utvecklas. Det beskrivs fram att både program såsom appar som har en pedagogisk tanke kan fungera som ett läromedel. Syftet med denna studien är att analysera läsförståelseövningar i tre digitala läromedel i svenska med inriktning årskurs 4-6. Vår förhoppning med undersökningen är att kunskapen kommer kunna användas senare i möten med elever för att bidra till att läsförståelsen utvecklas. Vår studie grundar sig på en kvalitativ textanalys som byggs på tolkning av texter i olika läsförståelseövningar i tre utvalda digitala läromedel. Clio Online, Gleerups och Liber som valdes ut för den studien och valet grundar sig på teoretiska utgångspunkter som handlar om digitala teknikens möjligheter som bör finnas i ett digitalt läromedel. Studiens resultat visar på att de utvalda läromedlen gestaltas för det mesta på samma sätt. I alla tre läromedel finns det enklare kunskapsfrågor där man ¨fyller i¨ rätt svar. Detta kan kopplas till de tre läromedlen där det finns tillgång till kunskapsfrågor som det bara finns ett rätt svar till. Såsom kunskapsfrågor så får användaren även återkoppling på rätt/fel svar när användaren är färdig med uppgifterna och klickar på specificerad plats. Dock beroende på typen av frågor så vissa frågor är samtals frågor och vissa är att formulera ett svar. Det framkommer ett innehåll i alla tre läromedel i början av uppgiften där det står vad eleverna ska arbeta med. Vid varje avsnitt så får användaren ”eleven” lärandemål inför hela området samt vilka lärandemål som eleven ska träna på vid varje respektive sida eller fråga. Det framgår en självständig genomgång vid undervisningsavsnitt och visualiserade händelser som användaren ”eleven” kan få kunskap kring. I alla tre läromedel som analyserades finns det både likheter och skillnader emellan dem. De tre läromedel har samma funktioner som exempelvis att man kan lyssna på texten man läser, övningar med svårighetsgrad med mera. Till vidare forskning hade det varit givande att fortsätta studier inom digitala läromedel. Det hade varit till stor fördel att analysera lärarens material som tillkommer i de digitala läromedlen. För att få en bredare syn på hur de digitala läromedlen fungerar utifrån ett lärarperspektiv hade varit gynnsamt till framtida arbetsområden inom ämnet svenska.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Amarius, Sebastian
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Fredriksson, Oliver
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Från Livet till Döden via Naturen, Vinet och Kärleken: En motivhistorisk studie i svensk viskonst2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnar att utreda hur det arv som Carl Michael Bellman lade grunden för levt vidare i efterföljande trubadurers diton. Förutom Bellman har Evert Taube, Cornelis Vreeswijk och Stefan Sundströms verk kartlagts. Med utgång från Bellman valdes fyra vanligt förekommande motiv: Vinet, Kärleken, Naturen samt Livet och döden. Genom att undersöka respektive trubadurers samlade verk kunde dessa sorteras in under de olika motiven. Bellman använde sig också av ett omfattande persongalleri, där olika karaktärer fick symbolisera dessa motiv. Således har trubadurernas persongallerier också inkluderats för analys. Studiens resultat visade att Bellmans vismodell återfinns i samtliga trubadurers verk. Denna modell har förvisso förändrats och förädlats för att passa respektive trubadurs egen stil, men de har alla en tydlig inspirationskälla. Slutligen presenterar denna studie ett antal didaktiska kopplingar. Bellman, Taube och Vreeswijk har blivit en del av Sveriges kulturella arv. Deras personporträtt går därmed att inkludera i svenskämnet på gymnasiet. Det är även möjligt att undersöka hur det svenska språket har förändrats genom att jämföra de olika visorna. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Andersson, Alma Lena
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  L'habit fait l'homme: Étude des vêtements et de leur rôle dans les conditions sociales et psychologiques dans Madame Bovary par Gustave Flaubert et deux nouvelles de Guy de Maupassant; «Boule de Suif» et «La Parure»2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Gustave Flaubert and Guy de Maupassant were friends and realist authors who wanted to describe the totality of society as artisans rather than artists. In doing so both of them used  the way their characters dressed to discover society, the stratification in society and the characters in their literary work. However, in spite of their will to work as artisans they were stylistically prominent with styles precise and elaborated.From a socio-critical point of view this essay tries to understand:

  • How the out-fit unveils the social position of the characters.
  • How the out-fit unveils the story and psychology of the characters.
  • How the out-fit symbolises the characters in a wider literary context.
  Download full text (pdf)
  L'habit fait l'homme
 • 6.
  Andersson, Emma
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Svensson, Cornelia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Högläsning som pedagogiskt verktyg för elevers språkutveckling.: En kunskapsöversikt om högläsning i årskurserna F-3.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Elevers språkutveckling är viktig för att de ska kunna bli goda samhällsmedborgare. Läraren i dagens klassrum har i uppgift att inkludera den skönlitterära genren i undervisningen. Elevers resultat har försämrats inom ämnet svenska. Syftet med denna kunskapsöversikt är att synliggöra vad forskning säger om högläsningens betydelse för elevers språkutveckling i de tidigare skolåren. Mer specifikt ska följande frågeställning besvaras:

  Vad säger tidigare forskning om hur lärares högläsning av

  skönlitterära böcker kan utveckla elevers språkutveckling i F-3? För att besvara frågeställningen har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt nio vetenskapliga studier och tre forskningssammanställningar som handlat om hur lärare använder sig av högläsning och vilken form av språkutveckling som uppmärksammats hos eleverna. Resultatet visar att högläsning kan användas genom interaktiv högläsning, diskussion, repetition och planering i syfte att utveckla elevers språkutveckling. Resultatet är inte generaliseringsbart då en del av studierna genomförts över en kort tid och med en liten population. Studierna har även genomförts utanför Sveriges gränser och har därför inte tagit hänsyn till vad lärare i Sverige måste genomföra utifrån läroplanen. Detta leder oss till lämplig fortsatt forskning som kan vara att göra liknande studier i Sverige. Lärare kan använda denna kunskapsöversikt för att förstå hur viktig högläsningen är och för att ta del av de olika sätten att ta sig an högläsning på i sin undervisning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Andersson, Matz
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  The Quest for a Transcendental Experience: A Deconstruction of Binary Oppositions in Jon Krakauer’s Into the Wild2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Andersson, Sara
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Skyddande pojkar och omtänksamma flickor?: En språklig studie av personbeskrivande ord i barnböcker ur ett genusperspektiv.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet var att undersöka hur huvudkaraktärerna i tio barnböcker rent språkligt gestaltas ur ett genusperspektiv i en jämförelse med de traditionella stereotyperna för vad som anses manligt respektive kvinnligt. I studien undersöktes även likheter och skillnader mellan positivt och negativt laddade ord ur ett genusperspektiv. Metoderna för undersökningen gick ut på att först dela in de personbeskrivande orden i barnböckerna i tre olika semantiska kategorier: känslor, psykiska egenskaper och fysiska egenskaper. Sedan gavs orden en positiv eller negativ laddning.Baserat på de vanligast förekommande orden finns ingen skillnad mellan beskrivningar av manliga och kvinnliga huvudpersoner. Baserat på alla förekommande personbeskrivande ord finns dock en skillnad mellan ord som beskriver manliga och kvinnliga huvudpersoner. Resultatet följer de traditionella genusstereotyperna vi har om manligt och kvinnligt: nämligen att pojkar beskrivs som skyddande och flickorna som omtänksamma och omsorgsfulla. Denna skillnad tyder dock på en mer jämställd situation, jämfört med studier av barnböcker från 1960-talet. Två tredjedelar av de personbeskrivande orden är negativt laddade. Jag kunde inte se någon skillnad mellan positiva och negativa laddningar på orden i en jämförelse mellan manliga och kvinnliga personbeskrivningar. De stereotypa beskrivningarna av manliga och kvinnliga personer överensstämmer även med vissa av huvudkaraktärerna i de enskilda böckerna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Arvidson, Paula
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  En attendant Godot: une étude sur les conditions humaines dans le théâtre de l’absurde2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [fr]

  Samuel Beckett (1906-1989), irlandais d’expression française et anglaise, peut être considéré comme un des écrivains modernistes du XXe siècle les plus influents. Son nom est surtout associé au théâtre de l’absurde, un style de théâtre des années 50 inspiré des surréalistes et des dadaïstes, dont l’origine était le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Parmi les pièces absurdes les plus importantes se trouve En attendant Godot de Beckett, une pièce connue et jouée dans le monde entier.

  Ce que Samuel Beckett nous montre dans En attendant Godot est évidemment l’absurdité de la vie, et l’absurdité de ce qui n’est pas encore venu ou déterminé. Le point central dans cette pièce est – malgré l’absence d’histoire, de sens et de but – sa représentation de la condition humaine : les relations, la communication, l’inquiétude et, bien sûr, l’attente. Le but de se mémoire sera d’examiner de quelle manière Beckett révèle son image de la condition humaine à travers d’une pièce rompant avec toute convention théâtrale classique.

  Download full text (pdf)
  En attendant Godot, Paula Arvidson
 • 10.
  Asklund, Jonas
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Ljudet som pusselbit: Multimodal auralitet i Martin Widmarks och Helena Willis Schlagersabotören (2012)2018In: Barnboken, ISSN 0347-772X, E-ISSN 2000-4389, Vol. 41, p. 1-17Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research on multimodal narration in illustrated children´s books and picturebooks have mainly focused on the relations between the text, the illustrations and the book itself as a medium. Relatively few studies discuss the importance of sound in this context. In this article, however, I examine what Irina Rajewsky refers to as a medial configuration presented by an illustrated book for children and an accompanying CD including the narrator’s voice, songs and music. Drawing on the concept of aurality and Lars Elleström’s model for intermedial analysis, I analyze how text, illustration, and sound mediate a detective story for children: Martin Widmark’s and Helena Willis’ Schlagersabotören (2012). The concluding discussion combines perspectives from both genre theory and intermediality studies: In which ways can auditory text and non-verbal sound present the young reader with some of the clues needed in a detective story? Two major functions of sound as a medium can be identified. Firstly, non-verbal sound helps the reader distinguish between the different diegetic levels in the story, thereby focusing the locked room so typical of the detective story. Secondly, auditory text and vocal pitch help the reader perceive some of the anger and frustration among the suspects in that room. Sound, together with text and illustration, presents the reader with a mystery, but also with the cognitive tools to solve it.

 • 11.
  Asklund, Jonas
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  "Mitt hjerta var i Malin": Förmedling och förvandling i Fredrika Bremers Grannarne (1837)2016In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, no 1, p. 5-13Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  ”My heart was with Malin”: Mediation and Transformation in Fredrika Bremer’s The Neighbours. This article focuses on a scene in Fredrika Bremer’s 1837 novel, Grannarne (Th e Neighbours), investigating the relationship between reading aloud and empathy established in this work. It discusses the characters’ varied responses to the shared reading experience, utilising reception theory. In a follow-up discussion, I examine the feasibility of using newer theories concerning narrative empathy. Fritz Breithaupt’s theory is of particular interest since he suggests that second-level observation (and thus placing oneself in another person’s perspective) is central to the experience of empathy. Finally, I consider the emotional responses of the characters in relation to melodrama in Bremer’s work.

 • 12.
  Asklund, Jonas
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Rekreationer: Orter och öden i Hjalmar Bergmans romanvärldar2018In: Turismhistoria i Norden / [ed] Wiebke Kolbe, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur , 2018, p. 97-108Chapter in book (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Bauer, Christian
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Stereotypical Gender Roles and their Patriarchal Effects in A Streetcar Named Desire2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Stereotypical gender roles have probably existed as long as human culture and are such a natural part if our lives that we barely take notice of them. Nevertheless, images of what we perceive as typically masculine and feminine in appearance and behavior depend on the individual’s perception. Within each gender one can find different stereotypes. A commonly assumed idea is that men are hard tough, while women are soft and vulnerable.

  I find it interesting hoe stereotypes function and how they are preserved almost without our awareness. Once I started reading and researching the topic of stereotypes it became clear to me that literature contains many stereotypes.

  The intension of this essay is to critically examine the stereotypical gender roles in the play A Streetcar Named Desire, written by Tennessee Williams in 1947. It is remarkable how the author portrays the three main characters: Stanley, Stella and Blanche. The sharp contracts and the dynamics between them are fascinating.

  Download full text (pdf)
  c-uppsats Streetcar
 • 14.
  Berndtson, Erik
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Mortal Minds and Cosmic Horrors: A Cognitive Analysis of Literary Cosmic Horror in H.P.Lovecraft's ”The Shadow Out of Time”2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay explores how the reader cognitively reacts to reading H. P. Lovecraft’s horror story “The Shadow Out of Time” (1936). I analyse the text to see how it invites readers to beaffected by it. I specifically look at invitations to envisionment, subjective experience andintersubjectivity. The literary horror terms uncertainty and uncanniness are used inconjunction with cognitive theory to explain how the readers may react to readingLovecraft’s stories. These are in turn reinforced by the reader's ongoing envisionment of thestory, and their sharing of the character’s experiences via subjective experience. For example,the separation between the mind and body of the protagonist creates an uncanny dissonanceto his own identity, which disrupts the reader’s understanding of the character. This maycause distress in the reader due to the subjective experience that connects the reader to thecharacter. Additionally, the disrupted sense of reality in the book affects the narrator'sperceptions of both his surroundings and his own mental faculties. Subsequently, the reader’sunderstanding of the text is also in a state of flux which affects their envisionment of thestory. This disrupts understanding and may enhance feelings of unease. My theory istherefore that unease is invited by certain horror techniques, such as uncertainty anduncanniness, which in turn influence the reader specifically through subjective experienceand envisionment.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Bernerson, Anna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Terrorism, Religion and Race: A Comparison Between John Updike's Terrorist and Bernard MacLaverty's Cal2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ”Terrorism” is a term widely used today. It and its effects are portrayed and discussed innewspapers, in movies, on TV. Seeing as it seems to be present in most media, it appears quite inevitable that terrorism has also found its way into literature. Two examples of novels dealing with terrorism are the American novel Terrorist, written by John Updike in 2006 and Bernard MacLaverty's Northern Irish novel Cal, written in 1983. The novels have their similarities. They share terrorism as a major theme, and both of them have a young man as a protagonist. However, they differ in both time and place. Updike's novel is set in a post-9/11 New Jersey, while Cal takes place in a Northern Ireland divided by The Troubles. Furthermore, Updike's main character is a dedicated Muslim, while the main character of Cal is a not as dedicated Catholic. Indeed, the novels might seem similar at first, but the differences are significant.The perspective to be used in this essay is ethnic. Various theories on terrorism, manipulation and race will be used with said perspective in mind. The aim is to, with the help of relevant theories, examine and analyse the terrorism and its connection to religion and ethnicity in the two novels, in order to compare them and find out whether they portray these things in a different way or not. The question I will be asking, and thus the purpose of this essay, is whether the terrorismand its reasons, organisation – including influence by others – and connection to religion and ethnicity in the two novels mentioned above are similar or not. It is my belief that a comparative analysis of the novels will show that the terrorism and its connection to religion and ethnicity will not be the same in Cal as in Terrorist. One of the reasons for this is that they are set in environments that differ from each other not only geographically and chronologically, but also politically. Thus it seems likely that the reasons for and organisation of the terrorism will differ as well. Another reason is that the characters in Terrorist are more diverse than the ones in Cal, both in terms of religion and ethnicity. General theories dealing with reasons for terrorism, such as Kristopher K. Robison, Edward M. Crenshaw, and Craig J. Jenkins's theory on Islamist terrorism, according to which terrorism performed by Islamists is a reaction to the secular West (p. 2012), and Jeff Victoroff's rational choice theory, which suggests that terrorists are rational (p. 14), will be used to examine whether the characters of the two novels have different reasons for their terrorism or not.The next set of theories that will be used deal with influence, manipulation and brainwashing. Austin T. Turk suggests that a terrorist organisation often isolates its members inorder to ensure that they only have the required knowledge (p. 276), and since this can be used as a tool of manipulation, his theory will be used to examine, and compare, the level of influence and manipulation on the two protagonists. For similar reasons, I. E. Farber, Harry F. Harlow, Louis Jolyon West and Joel Rudinow's theories on manipulation, with and without deception, will be used in the comparative analysis. Finally, racial theories, like the theory of signs, which suggests that people have a tendency to divide others into categories based on their racial differences, along with theories on imperative patriotism and the Arab American stereotype will be used. According to Steven Salaita's imperative patriotism, only those who act and look American can be truly American (p. 154), and Jack G. Shaheen suggests that Arab Americans are, by many, thought to be violent Muslims (p. 23). Furthermore, analysts Mita Banerjee and Pamela Mansutti both suggest that there is in fact a connection between religion and race in Updike's novel (p. 16, p. 108). These theories and ideas will be used to analyse the connection between terrorism, ethnicity and religion, and then to compare the two novels, whereupon a conclusion will be drawn. I believe that this conclusion will indeed confirm my thesis.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Björkén-Nyberg, Cecilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Hearing, Seeing, Experiencing: Perspective Taking and Emotional Engagement through the Vocalisation of Jane Eyre, Heart of Darkness and Things fall apart2020In: International Journal of Language Studies, ISSN 2157-4898, E-ISSN 2157-4901, Vol. 14, no 1, p. 63-88Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Readers’ emotional engagement with fiction is a busy research area situated at the intersection of cognitive, affective and narrative theory. Perspective taking is a feature that cuts across the disciplines since the narrative situation is crucial for communicating experiences of narrators and characters in literary texts. However, what has been explored in less detail is how the vocalisation of print text facilitates an empathetic response due to the expressive impact of the human voice so that narratives may be visualised and experienced in a variety of ways. Within audionarratology, the concept of voice is undergoing a redefinition since it ceases to be textually mediated and can be experienced directly. Audiobook narration is a case in point. In the present study it is argued that empathy is a mediating agency that resides in the vocalisation of text rather than in the text itself. For the purpose of exploring this phenomenon, a pilot study was carried out. Three canonical English texts that had previously been studied in their entirety in print by a group of students were accessed in part in a remediated audio format. The listening experiment showed that the individual voice profile of each of the narrating actors had a significant impact on perspective taking and emotional engagement. © 2020 IJLS; Printed in the USA by Lulu Press Inc.

 • 17.
  Blegel, Alexsandra
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Jangstål Bäckman, Emelia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Ekelund, Sofia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Könsmönsters påverkan på litteraturarbetet i skolan: En systematisk litteraturstudie om hur litteraturarbetet i skolan ser ut ur ett genusperspektiv2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This literature study was conducted with the aim to examine how the literature work in school appears from a gender perspective. It was based on two questions: “according to scientific research, how is the pupil’s reading affected by gender norms?” and “according to scientific research, how can different views of gender be made visible by working with fiction in the classroom?”. Initially, the importance of equality according to the different national policy documents was presented. Next, the progression of children’s literature from a gender perspective was introduced, from the 1940s to the 1970s. Research showed that fiction can influence children’s thoughts about gender, and how both schoolbooks and fiction occasionally strengthen traditional gender norms. The method for collecting data went in line with a model, where the search process was divided into two phases. The key words were chosen and the databases that were used were ERIC, APA Psychinfo and SwePub, along with some manual searches. The result indicates that gender norms play a significant role when choosing and interpreting books. Children’s intertextual knowledge is crucial for how they are interpreting texts. The result also shows that the teacher has an important role when making different views of gender visible, and three ways to do this is by making conscious book choices, by engaging the students in discussions about books, and by roleplaying with the students. 

   

  Based on the result of this study, further research will be made with the aim to examine if the teacher’s treatment of the students in booktalks have an impact on their perception of gender. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Brandstedt, Nathalie
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  The Complexity of Motherhood in Dystopian Novels: A comparative study of Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale and Lois Lowry’s The Giver2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study explores how motherhood is depicted in Margaret Atwood’s and Louis Lowry’s dystopian novels The Handmaid’s Tale and The Giver. It examines the negative social and psychological consequences of forced surrogacy in the novels’ state-constructed nuclear families, looking closely at a lack of maternal love and care. Using feminist and psychoanalytic criticism, this essay examines the link between the broken connection of mother and child and the protagonists’ search for maternal love in other relationships. It contrasts the protagonists’ rebellion to the social backlash effect and shows how motherhood emerges as a form of resistance against the social engineering of the dystopian societies.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Bärgård, Nelly
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Lindbladh, Helena
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Varför har vi läsläxor?: Läsläxans betydelse och föräldrars engagemang2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Varför får eleverna i grundskolan läsläxor? Läxan är och har varit ett debatterat ämne i många decennier och även synen på läsförståelse. Tar verkligen läraren hänsyn till alla elevers- och hemmets förutsättningar och behov genom att skicka hem läsläxan?

  Syftet med den här litteraturstudien är att ta reda på vad forskning säger om läsläxans betydelse för elevers läsförståelse samt om föräldrars delaktighet och engagemang i läxläsning har någon påverkan och mer specifikt, att besvara frågeställningarna: Vilken betydelse har läsläxan för elevers läsförståelse enligt forskning? Vilken betydelse har föräldrars delaktighet och engagemang i läsläxan för elevers utveckling av läsförståelse enligt forskning? För att besvara frågeställningarna och uppnå studiens syfte har vi systematiskt sökt, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier om läxor, läsförståelse, hemmets förutsättningar, ansvaret på lärare och sambandet däremellan.

  Studiens resultat visar ett tydligt samband mellan läsläxans påverkan på elevers läsförståelse och hur läsläxan är utformad. Tidigare forskning visar att det finns andra faktorer som kan påverka elevers läsförståelse som socioekonomiska förutsättningar. Vidare råder det meningsskiljaktigheter mellan lärares-, föräldrars- och elevers upplevelser kring läxor.

  Vår systematiska litteraturöversikt visar att förekomsten av begreppet läxor i pedagogisk litteratur är bristfällig, vilket bidrar till lärares kunskapsbrist i hur läxan ska utformas. Vidare forskning kan vara att ta reda på hur lärare utformar läsläxan för att främja elevers läsförståelse och hur lärare informerar föräldrar kring de strategier föräldrarna behöver använda för att stötta sina barn på det sätt där barnets läsförståelse utvecklas.

  Didaktiska implikationer: Forskning visar att effektiva lässtrategier i samband med läsläxor som leder till textsamtal, utvecklar elevers läsförståelse. Därför är det av vikt att föräldrar blir informerade om läsläxans uppbyggnad och syfte.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Börjesson, Emma
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Socialtanter och paragrafryttare: Synen på polisen och sociala myndigheter i Magdalena Graafs Det ska bli ett sant nöje att döda dig2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att genom närläsning av Magdalena Graafs självbiografi Det ska bli ett sant nöje att döda dig, studera hur stereotypa föreställningar kommer till uttryck. De stereotypa föreställningar som valts är synen av polisens och de sociala myndigheters arbete.

       Hermeneutisk metod har används för att få en så fullständig uppfattning av bokens innehåll som möjligt. Därtill har också närläsning av texten gjorts med syfte att hitta alla ställen i boken då Magdalena Graaf talar om polisen eller de sociala myndigheterna. I resultat och analysdelen jämförs den stereotypa bild som finns i Magdalena Graafs bok med liknade studier av stereotyper inom faktionslitterturen. Uppsatsen avslutas sedan med en slutdiskussion där jag sammanfattar och svarar på uppsatsens syfte och frågeställningar. Vidare görs en redogörelse för hur forskning påvisar att de stereotypa föreställningar som finns i faktionslitteratur kan bidra till att ovana, okritiska läsare för sina fördomar bekräftade och betraktar faktionen som en ren faktatext.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Caliskan, Eylem
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Jahangiri, Deniz
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Sörbye, Alexandra
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Undervisningsstrategier i Svenska för nyanlända elever: En kunskapsöversikt2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här litteraturstudien undersöker hur lärare och andra pedagoger inom skolverksamheten kan hjälpa nyanlända elever med det svenska språket utifrån den enskilda elevens behov. Frågeställningen som ställts är: ‘’Hur kan lärare främja utvecklingen av det svenska språket för nyanlända elever inom åk F-3 i Sverige?’’.

  Vetenskapliga artiklar och avhandlingar har nyttjats för att samla data för litteraturstudiens grund. Detta genom databaserna ERIC och SwePub. I resultatet framkommer det att elevernas tidigare erfarenheter bör tas tillvara, att goda relationer gynnar elevernas språk samt elevernas kunskap, erfarenheter och förmågor. En stor aspekt inom resultatet är samarbete mellan lärare och andra pedagoger likaså föräldrar och modersmålslärare, även elevernas modersmål.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Chammas, Michella
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  The benefits of using cases in teaching2017Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Teaching with case studies has expanded extensively and it has shown that this methodology is a very good manner for the learner to maintain the given knowledge and challenge themselves in more than one way. Teaching with cases opens up the walls of curiosity of decision-making, problem-solving, discussions and more. The case methodology is rich in detail which allows the apprentices learn not only theoretical concepts but practical concepts in different case situations.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Chammas, Michella
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science.
  Users' perception of future alternatives to Facebook2016Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This research investigates the future of Facebook by the users' perspectives, obtained through a survey and scientific articles. Facebook enables multiple benefits as it is focusing on reaching individuals worldwide. Since Facebook has many wide options in their programming, it entertains users’ and has possibilities to explore into an even wider social networking site. A sample of 217 users responded whether or not Facebook will be overtaken by other new services. Overall, 52,5 percent of the respondents did not think that Facebook will be overtaken compared with 47,5 percent of the respondent who thought that Facebook will be overtaken. Some users do not experience Facebook like before, while other users still find it useful. By comparing the theoretical chapter with the empirical chapter, Facebook enables connection with friends, internet marketing and other satisfying alternatives.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Cudmore, Danielle
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Prophet, poet, seer, skald: Poetic diction in Merlínusspá2018In: International Journal of Language Studies, ISSN 2157-4898, E-ISSN 2157-4901, Vol. 12, no 4, p. 29-60Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines the use of figurative language in Gunnlagur Leifsson’s Merlínusspá, an early 13th-century Icelandic translation of Geoffrey of Monmouth’s Prophetiae Merlini. Gunnlaugr has translated Geoffrey’s Latin prose into Icelandic poetry and added kennings, multipart circumlocutions for nouns, to Geoffrey’s animal allegory. Particularly notable is Gunnlaugr’s use of elaborate kennings in a meter and poetic form that do not demand them. This suggests that he understood kennings as having a potential role in the prophetic and figurative language he rendered into Icelandic. Building on previous scholarship, I proceed from the assumption that Gunnlaugr is conscious in his use of kennings to supplement the symbolic and figurative language of Geoffrey’s text, and that even if his main intention is to provide ornament, he does so in an original and thoughtful way that may provide a glimpse of academic understanding of kennings as figurative language in late 12th and early 13th-century Iceland. Ultimately, Gunnlaugr’s kennings provide an interpretive multidimensionality and culture-bridging effect, serving to link the ancient Britain of Merlin’s prophecies to Gunnlaugr’s Iceland, and Icelandic literature to that of the wider world. This article is largely intended as an overview of Gunnlaugr’s use of figurative language, in particular for non-specialists in Old Norse who nevertheless might take some interest in this example of Arthuriana norræna. © 2018 IJLS; Printed in the USA by Lulu Press Inc.

 • 25.
  Derehed, Linus
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Worldmaking and Victim-Blaming in Nabokov’s Lolita2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study explores the intentions of the character Humbert Humbert in Vladimir Nabokov’s Lolita, as well as the outcome of his words. It also examines the intended as well as the unintended effects on the reader. Humbert’s attempt to lure in the reader by twisting the truth and deflecting blame is analyzed by using worldmaking and victim-blaming. Through worldmaking it is shown that the perception of the world differs almost as much between different readers as it does between Humbert and the reader. Despite the difference in reader experience, Humbert’s failure to convince any reader of his innocence is inevitable. He even, in part, fails to convince himself. His inability to accept blame slowly diminishes as he reexperiences his vile relationship with the innocent Dolores Haze.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Edenlind, Emma
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Westerberg, Maria
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Att förstå det lästa: En kunskapsöversikt om textsamtalsmodeller och deras effekter på elevers läsförståelse2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Lgr 11 står det att eleverna ska tränas i att använda sig av olika strategier, återge och lyssna på olika samtal, samt resonera om och sammanfatta en text. Det ägnas för lite tid åt läsförståelse ute i skolornas verksamhet och det gemensamma textsamtalet kan hjälpa eleverna framåt i läsförståelseprocessen. Syftet med denna studie är att ta reda på vad forskning säger om hur lärare med hjälp av textsamtal kan utveckla grundskoleelever, och mer specifikt, att besvara frågeställningen: Hur kan lärare arbeta med textsamtal och vilken effekt har lärarledda textsamtal på elevers förståelse av texter? För att besvara frågeställningen och uppnå studiens syfte har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier om olika modeller för textsamtal och vilka effekter de leder till. Vårt resultat visar att flera olika modeller och frågor för textsamtal har en positiv effekt på elevers läsförståelse, metakognition, motivation samt utvecklar samtalet från att vara lärarlett till mer självständigt. Resultatet av den här litteraturstudien kan framförallt verka som en inspirationskälla för verksamma lärares arbete. En upptäckt under arbetets gång var att många artiklar inom valt område handlade om högre årskurser än F-3. Dock valdes de artiklarna ändå eftersom textsamtal kan användas i alla årskurser. Följaktligen behövs mer forskning inom lärarledda textsamtal för lågstadiets åldrar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Edvinsson, Kristin
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Using literature to educate students about conflicts concerning identity, religion and perspectives: Ten Things I Hate About Me and Does My Head Look Big In This?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim with this study is to demonstrate how the protagonists in Randa Abdel-Fattah´s novels Ten Things I Hate About Me and Does My Head Look Big In This? deal with conflicts concerning identity and religion but also to show how teachers can work with diversity and different perspectives with students. In this essay, the assumption is that most teenagers probably have many similar experiences in their lives despite differences. I attempt to show how teachers can use literature in the classroom while educating their students about multiculturalism and identities. The essay shows how Abdel-Fattah’s two books can help an ESL teacher in the classroom. My argument is that these two novels would work well as tools to educate students about multiculturalism, identity and Islam. The study argues that the conflicts in the two novels could be recognized by many students and therefore useful to work with.

  The Swedish school system is built on a common value-system that says that we should help the students become democratic citizens. We should also discourage all sort of discrimination. In this essay I show how using fiction can do this. Several parts from the novels are high lighted to show how I believe one can use them for education purposes. To support my arguments I use theories such as: Your teen´s search for identity by Bellows and Teaching diversity by Gonzalez-Mena and Pulido-Tobiassen. They have helped me to prove that it is positive to use fiction, and furthermore that teenagers do have similar issues as the protagonists. The essay thus argues that these books could help students to understand themselves, others and different cultures. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Ekelund, Sofia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Blegel, Alexsandra
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Jangstål Bäckman, Emelia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Barnböcker ur ett genusperspektiv: En text och bildanalys av de böcker som högläses för elever i årskurs F-32022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study was conducted with the aim to make gender representation visible in books that are being read-aloud to pupils in the grades 0-3. The study was based on two questions: “What does the representation of gender look like in the books that are being read aloud to the pupils?” and “What does the figuration of the books' characters look like from a gender perspective?”. Initially, the importance of equality according to the different national policy documents was presented. Swedish schools have a mission, according to the curriculum, to achieve equality. This is necessary because research showed that children were affected by gender norms and made choices based on them. Therefore, several authors meant that teachers should be making conscious book choices, where they choose norm-critical books. According to the curriculum, children should face different kinds of stories in school that give them new knowledge and insight. The read-aloud book that the teacher chooses could be used as a tool for opening discussions about gender. The method for collecting data went in several steps. First, several libraries across the country were asked to send their statistics of the most borrowed children's literature in the age gap of 6-9 or 9-12. The statistics then were compiled into one list of the 18 most popular children´s books. A survey was then conducted with the compiled list of books, and it was sent out into two Facebook groups, for teachers to answer. The teachers answered the question if they have or are planning to read this book with their pupils. The five most popular books were then analysed with the help of our own constructed analysis-tool, and the method for analysing was qualitative text analysis and semiotic picture analysis. This study's theoretical framework was Hirdman´s (1988; 2003) theory of gender system, gender contract and three different formulas to express gender stereotypes, Harding´s (1986) theory of symbolic and structural gender and Nikolajeva´s (2017) scheme of stereotypical attributes. The result showed that the representation of gender was rather equal between the two sexes. The characters' portrayal on the other hand went mostly in line with the stereotypes for their gender, with some exceptions. Female characters were mostly portrayed as caring and passive, with makeup and long eyelashes. Male characters on the other hand were mostly portrayed as active and brave.Finally, further research should be made where the impact of fiction on young children is analysed, and there is also a need for further research on Swedish children's books from a gender perspective. Further research could also be made where booktalks after a read-aloud session are used to open discussions about gender. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Ekstrand, Jessica
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Johansson, Johanna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Malm, Sara
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hur lärare motiverar elever till läsning: En kunskapsöversikt om hur lärare kan motivera elever till läsning i årskurs 1-32021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar på att elever i grundskolan påvisar bristande motivation när det kommer till läsning och att deras läsvanor har försämrats. När läsning väl förekommer är det till största delen som tidsfördriv, där elever enbart bläddrar i böcker. När lärare har slut på idéer eller lektionsslut börjar närma sig är det oftast läsning elever får fördriva tiden med. Läsning förekommer mestadels i sammanhang där elever förväntas utveckla sin läsförmåga. Syftet med kunskapsöversikten är att ta reda på vad forskning säger om hur lärare kan motiverar elever till läsning, mer specifikt svara på frågeställningen: Hur kan lärare motivera elever till att läsa i årskurs 1-3?

  För att besvara frågeställningen för kunskapsöversikten har vetenskapliga studier om motivation, läsning och professionella lärare sökts upp som empiriskt material. Detta gjordes genom både manuella och systematiska sökningar i olika databaser. Styrdokument nämns ocksåi bakgrunden för att tydliggöra vad som förväntas av lärare. Forskningen som togs fram analyserades utifrån tematisk innehållsanalys och sammanställdes sedan under lämpliga underrubriker i resultatdelen.

  Resultatet i kunskapsöversikten visar på att en läskultur är väldigt viktigt för att elever ska bli läsare, där de får uppleva läsande förebilder både i och utanför skolan. Vidare visar resultatet att själva litteraturen elever får till sig att läsa, spelar stor roll för själva motivationen. Slutligen visar det också att lärare behöver bemöta elever på rätt sätt. Genom att stötta elever utifrån bakgrund, erfarenheter och hemmiljö kan elevers motivation öka. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Evensson, Ulla
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Self-hatred and Its Consequenses in Toni Morrison's The Bluest Eye2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Toni Morrison's novel The Bluest Eye from 1970, shows how the upbringing and society's norms can affect a young girl in an African-American society, where racism and a feeling of inferiority is the standards. Pecola's wishes for blue eyes since that may make her part of a world where she has never belonged. Her wish is not only a futile attempt to be looking differently but also a wish for a better life.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Filipsson Korkeasalo, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Pigan och makten: En komparativ litteraturanalys med intersektionellt perspektiv2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker maktförhållandena i böckerna En piga bland pigor av Ester Blenda Nordström och Ett pennskaft som piga av Bonn i Taninge. Som metod och analysverktyg används intersektionellt perspektiv med utgångspunkt från de tre kategorierna kön, klass och funktionalitet. Vidare diskuteras maktförhållandena utifrån socialt- och genuskritiskt perspektiv för att spegla kvinnors och mäns villkor i det tidiga 1900-talets Sverige. Sammantaget visar litteraturanalysen att Ester Blenda Nordström besitter en maktposition även om hon utger sig för att vara en piga bland pigor. Den historiska kontexten som böckerna är skrivna i kännetecknas av modernitet och nationalskapande, och Ester Blenda Nordström blir rollmodell för den nya kvinnan som tar sig in på manliga domäner och kämpar för kvinnans rätt och jämlikhet i samhället.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Forsberg, Jakob
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Lundin, Erik
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Effekter av visuella representationer på grundskoleelevers problemlösningsförmåga i geometri: en litteraturstudie2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Visuella representationer är hjälpmedel som används av såväl yrkesverksamma matematiker som högpresterande elever. Visuella representationer är en grundläggande faktor till ett lyckat utfall i geometrisk problemlösning. Samtidigt visar forskning att visuella representationer sällan får utrymme inom geometrisk problemlösning. Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vad forskning säger om utvecklingen av den geometriska problemlösningsförmågan, och mer specifikt, att besvara frågeställningen: Vilken betydelse har visuella representationer för grundskoleelevers geometriska problemlösningsförmåga? För att besvara frågeställningen och uppnå litteraturstudiens syfte har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier om grundskoleelevers visuella representationer i geometrisk problemlösning. Vårt resultat visar att betydelsen för visuella representationer är stor för ett lyckat utfall i geometrisk problemlösning. Samtidigt bygger denna litteraturstudie endast på internationella studier vilket försvårar överförbarheten till den svenska skolan. Det finns även frågeställningar kring trovärdigheten och förmågan att kunna dra slutsatser kring vissa forskningsresultat då endast ett litet urval av elever undersöks. Fortsättningsvis föreslås att denna litteraturstudie ligger till grund för fortsatt forskning kring vilka anpassningar som är mest gynnsamma för att utveckla undervisningen av elevers visuella representationer av geometrisk problemlösning. Det föreslås även att ny forskning undersöker visuella representationers betydelse inom andra områden i matematiken. Konsekvenserna av denna litteraturstudie blir att se över undervisningen av geometrisk problemlösning och att fokusera på att skapa en lärmiljö där visuella representationer får mer utrymme.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Fredriksson, Erik
  Halmstad University.
  The Human Animal: An Ecocritical View of Animal Imagery in Aldous Huxley's Brave New World2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The early twentieth century saw the beginning of modern environmentalism. Intellectuals dreamed up solutions to the world’s problems and hoped for a better future being made possible by advances in science and technology. However, Aldous Huxley produced Brave New World which, as this essay argues, mocks the enthusiasm of his intellectual peers. The dystopian novel depicts a future in which technology dehumanizes the population, and uses a great deal of animal imagery to make this point. This essay analyses the use of animal imagery from an ecocritical perspective arguing that the “pathetic fallacy” is reversed. By examining the use of biotechnology and central planning in the novel, and applying the ecocritical perspective that humanity and nature are part of a whole, this essay argues that society resembles a farm for human animals, which is partly expressed by Huxley’s use of the image of a bee colony. The argument is presented that Huxley satirizes his environmentally concerned peers by depicting a totalitarian state which, though unconcerned with environmental issues, echoes the eco-fascist methods proposed by the author’s friends and family.

  Download full text (pdf)
  erifre12 D essay The Human Animal
 • 34.
  Fried, Harald
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Att läsa kritiskt som dyslektiker: En undersökning kring dyslektikers möjligheter att kritiskt analysera skönlitteratur2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Fritze, Thina
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Lindqvist, Kerstin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Ordförrådets betydelse för elevers progression i skolan: En kunskapsöversikt om metoder för att utveckla F-3-elevers ordförråd2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är stora skillnader i elevers ordförråd när de börjar skolan. Ordförrådet är ett viktigt verktyg i skolans alla ämnen men det finns inga tydliga riktlinjer för hur lärare ska jobba med ordförrådet. Konsekvenserna ett dåligt ordförråd kan leda till är ofärdiga utbildningar och utanförskap i samhället. Syftet med denna studie är att ta reda på vad forskning säger om utveckling av ordförrådet, och mer specifikt, att besvara frågeställningen: Vilka metoder kan lärare använda för att förbättra F-3-elevers ordförråd i svenska? För att besvara frågeställningen har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier om vilka metoder man kan använda för att lära ut ordförråd på ett effektivt sätt. Resultatet visar att metoder som via dialog ger en förklaring av ett obekant ord är bra för ordförrådet. Ju fler sätt ett ord kan sättas in i ett sammanhang desto djupare blir förståelsen. Resultaten visar också att läraren måste införa undervisning specifikt om ordförrådet för en produktiv ordinlärning. De vetenskapliga studierna i denna litteraturöversikt är alla genomförda med det engelska språket i fokus. För att resultaten fullt ut ska kunna generaliseras till svenska elever behövs även svenska studier. Ett förslag på vidare forskning är att undersöka hur en planerad ordförrådsundervisning faller ut jämfört med den ordinarie undervisningen. En utvecklande dialog mellan elever och lärare är grunden för ett bra ordförråd.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Fritzon, Sandra
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Working with literature in the classroom2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  WorkingWithLiteratureInTheClassroom
 • 37.
  Green, Nathalie
  Halmstad University.
  The Continued Support of Patriarchal Ideologies in the Nancy Drew Series: A Comparative Study of Nancy Drew: The Scarlet Slipper Mystery & Nancy Drew Diaries: The Magician’s Secret 2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The well-loved Nancy Drew from 1930 has continued to solve mysteries in 1974 and 2015, though the series can no longer claim to be unconventional. Even though Nancy was a revolutionary character in 1930, the thought of a mystery-solving female is not as controversial anymore. This essay argues that the recently published Nancy Drew Diaries still advocate patriarchal ideologies seen in the 1974 version of The Scarlet Slipper Mystery, specifically ideas about gender roles, conformability and homosexuality. In order to investigate if 2015 The Magician’s Secret and 1947 The Scarlet Slipper Mystery portrayed similar patriarchal ideas deconstructive, feminist, and queer theories have been used. They revealed that both books contain patriarchal views and depict them in similar ways, even though the newer book is more implicit in its portrayal. This suggests that even as the vaster society believes itself to move forward, patriarchal ideologies continue to affect our portrayal of men and women in the media, though in a more implicit way than before.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Grujicic, Sandra
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Akbarnejad, Neda
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Haji, Rejin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hur påverkar högläsning respektive tyst läsning elevers läsförståelse?2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This literature study was conducted with the aim to examine how elementary school teachers use oral reading and silent reading in the classroom, and whether and in what way the two reading strategies benefit students’ reading comprehension. The questions that the study is based on are ”what purpose does the teacher have with reading aloud and silent reading in the classroom?” and ”is reading aloud and silent reading beneficial for student’s reading comprehension, and in what way?”. Initially, the study presents government documents and their perspective on reading and reading comprehension. Next, the following concepts are presented: oral reading, silent reading and reading comprehension. Continuously, research that analyzes the teachers’ purpose for oral reading and silent reading and in what way they affect reading comprehension, is introduced. The process of collecting data has been carried out in line with the method literature review, where the search process has been divided into two phases. Keywords are presented and the databases that have been used are: Educational Resource Information Center (ERIC, EBSCO) and Swepub. The results of the study show that teachers can have different purposes for reading. When reading aloud, the purpose may be to create participation by involving all students in the teaching. The reading aloud can be used to process and retell texts through questions asked by the teacher. Through the reading aloud, students are given an opportunity to reflect together. The purpose of silent reading can be to make students’ learning process visible by working with notes and feedback. Through notes and feedback, the importance of reading continuously is made visible in order for there to be a development in reading. This can be beneficial for students as it can contribute to a greater joy of reading. Greater joy of reading means that students feel an increased motivation to read. Furthermore, the results shows that reading comprehension consists of several different components and that it can be difficult to recognize from a teacher’s perspective. Among other things, it emerged that students perform better at comprehension questions after reading aloud. In contrast, they perform better at silent reading in situations where they are supposed to retell what they have read. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Haidari, Nahid
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Kizilarslan, Lore
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  En litteraturstudie om motivation och språkutveckling via läsning hos elever2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att läsning bidrar till elevernas språkutveckling, samt har stor inverkan på fantasi och inlevelse. Syftet med detta examensarbete är att undersöka de olika nyckelfaktorerna som berör elevernas läsförmågor. Nyckelfrågorna består bland annat av motivation för att kunna leda eleverna till läsning och därmed kontribuera för en god språkutveckling.  

  Vidare har vi bearbetat oss fram i detta examensarbete genom att använda oss av tematisk analys som har resulterat i huvudteman. Därefter har vi kunnat bearbeta texten utifrån våra två huvudteman till underrubriker som har baserats utifrån våra forskningsfrågor.

  I processen av denna litteraturstudie har vi som nämnt tidigare använt oss av tematisk analys genom våra nio vetenskapliga artiklar. Detta har resulterat i en framtagning av våra forskningsfrågor: Hur bidrar läsning till barns språkutveckling med fokus på mellanstadieåldern? Hur kan lärare motivera barn till läsning med fokus på mellanstadieåldern?.

  Därigenom fick vi fram huvudteman - Lässtrategier, språkutveckling, läsa tidigt, motivation för läsning, och utmaningar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Hansen, Hanna
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Rönnkvist, Ida
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Larsson, Sanna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Bildstöd - en litteraturstudie: Hur kan användning av bildstöd i grunskolan påverka elevers språkinlärning i ämnet engelska?2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har observerat att forskning kring bildstöd i relation till inlärning av det engelska språket, oftast framhäver bildstödets funktion i kombination med läsförståelse och ordförståelse. Vi anser därför att det finns en brist på omfattande forskning som undersöker hur bildstöd kan påverka elevers engelska kommunikativa förmåga som helhet i grundskolan.

  Studiens syfte är att studera fördelar och nackdelar i att integrera bildstöd i engelskundervisning kopplat till kommunikativa färdigheter i grundskolan. Genom att studera fördelar och nackdelar kan vi identifiera bildstödets påverkan på elevers språkinlärning. Utifrån vårt arbete kan lärare finna stöd vid användning av bildstöd så att de kan använda metoden vid passande tillfällen och exkludera bildstödet vid andra. Vår ambition är att genom detta främja en meningsfull och långvarig förstärkning av elevers språkinlärning.

  Denna litteraturstudie är därför framskriven för att sammanställa information kring användning av bildstöd i grundskolans engelskundervisning och dess påverkan på elevers kommunikativa förmåga. Vi utgår från frågeställningen: “Hur kan användning av bildstöd i grundskolan påverka elevers språkinlärning i ämnet engelska?” med inkluderings- och exkluderingskriterier som redovisas längre fram i arbetet.

  Vi har utgått från tematisk analys som metod. Utifrån metoden har åtta artiklar inkluderats, analyserats och tematiserats. Genomförandet utmynnar i arbetets resultat som visar att användning av bildstöd påverkar elevers språkinlärning i ämnet engelska positivt genom flera kommunikativa moment i grundskolan. Även elevernas självsäkerhet och trygghet i genomförandet stärks samtidigt som motivation och engagemang ökar. Vårt arbete framhäver också vikten av lärares medvetenhet kring bildstödets potentiella begränsningar och behovet av en balanserad pedagogisk strategi för optimal effekt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Hansson, Elin
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Kullenberg, Olivia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Linnér, Malin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Ordförståelseinlärning vid instruktionstillfällen: En litteraturstudie kring hur läraren kan använda instruktionstillfällen för att utveckla elevernas ordförståelse2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med litteraturstudien var att undersöka vad forskning säger ommöjligheten att ta tillvara på muntliga instruktionstillfällen för att förbättraelevernas ordförståelse. Frågeställningen som litteraturstudien utgick ifrånvar “på vilka sätt kan läraren arbeta vid muntliga instruktionstillfällen för attutveckla elevernas ordförståelse?”. Inledningsvis lyfts utifrån styrdokumentbetydelsen av språket för att kommunicera och verka i samhället. Vidarestuderas svårigheterna som bristande ordförståelse och ordförråd medför vidinhämtning av ny kunskap. Därefter presenteras problemområdet.Forskningen är inte helt enig om vilket sätt som rekommenderas för lärarensarbete med utvecklingen av elevernas ordförståelse. En överblick över denmuntliga kommunikationen i klassrummet, muntliga instruktioner iklassrummet samt olika sätt att arbeta med ordförståelse och ordförråd gessedan. Metoden för datainsamlingen skedde utifrån två faser,litteraturstudiens inledande informationssökning och litteraturstudiensegentliga informationssökning. I första fasen arbetades nyckelord fram och iandra fasen användes nyckelorden i olika sökningar. Resultatet indikerar attläraren vid muntliga instruktionstillfällen kan arbeta på flera olika sätt för attutveckla elevernas ordförståelse. De tre huvudsakliga arbetssätten somframkommer i resultatet är lärarens ordval, lärarens upprepning av ord ochlärarens konkretisering av ord vid instruktionstillfällena.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Hassel, Sebastian
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  “It is a new world they live in”: A CBI Approach to the Post-Apartheid Experience in J.M. Coetzee’s Disgrace2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Hedberg, Emelie
  et al.
  Halmstad University.
  Mravljov Iversen, Martina
  Halmstad University.
  Niklasson, Emma
  Halmstad University.
  Undervisningsmetoder som främjarläsförståelse via högläsning: En litteraturöversikt om hur läsförståelse kan främjas viahögläsning2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Högläsning är en vanligt förekommande aktivitet i de tidiga skolåren. Utvecklingen av läsförståelse är något som, enligt läroplanen, ska påbörjas under dessa år. Det är en lång, tidskrävande process som pågår under hela grundskolan. Hur högläsningen utformas ser olika ut i de olika klassrummen. Eftersom vissa forskare hävdar att många lärare inte utnyttjar högläsningens potential för att utveckla läsförståelse, lägger den här litteraturöversikten fokus på den didaktiska frågan hur. Denna litteraturöversikt utgår från frågeställningen: vilka undervisningsmetoder, som innefattar högläsning, kan främja utvecklingen av elevers läsförståelse i F–3? Två söksträngar skapades. Via dessa hittades åtta studier som var relevanta för frågeställningen. Dessa analyserades och utifrån detta skapades fem teman: ordförråd, aktiviteter under läsning, arbete före, under och efter läsning, koppla text med bild samt mindre grupper. Resultatet pekar på att, för att förbättra elevernas ordförråd behöver eleverna explicit undervisning kring orden. Mindre grupper, aktiviteter före under och efter läsningen och bilder till texterna kan främja elevernas förmåga att återberätta berättande texter, men inte återberättande av faktatexter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Hedberg, Emelie
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Paulsson, Malin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Mravljov Iversen, Martina
  Lärarens arbete kring högläsning: Hur lärarna didaktiskt organiserar sin undervisning kring högläsning inom F-3.2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker hur läraren arbetar med högläsningen, där syftet var attta reda på hur lärare organiserar sin undervisning kring högläsning samt hurhögläsningen påverkar elevernas läsförståelse. Frågeställningen i studienvar: hur organiserar lärare i årskurs F–3 sin undervisning inom högläsning?För att ta reda på frågeställningen genomfördes en kvantitativ studie där enwebbenkät användes. Enkäten bestod av 21 frågor, där det var kvantitativafrågor med kvalitativa inslag. Det var 129 respondenter som svarade påenkäten. Respondenternas svar analyserades utifrån teoretiska begrepp somplockades ut från det sociokulturella perspektivet. Studiens resultat visadepå att lärarna oftast läser på förmiddagar och eftermiddagar och atthuvudorsaken till högläsningen är för att främja elevers läsförståelse.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Hedenberg, Ida
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Nurula, Hava
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  “En gång fanns en liten pojke. Han var 17 år.”: Hur elever i årskurs 3 beskriver karaktärer och miljö i berättande texter2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur elever gör beskrivningar i sina berättande texter och vad dessa beskrivningar ger läsaren för någon information. Syftet är även att ta reda på vilken ordklass de främst använder sig av för att göra beskrivningar. I studien ingår tio elevtexter skrivna vid det nationella provet i svenska för årskurs 3. Elevtexterna har analyserats genom en transitivitetsanalys som är en analysmodell inom den systemisk-funktionella grammatiken (SFG). Genom denna analysmodell och begreppen som ingår i den – deltagare, process och omständigheter – har vi kunnat identifiera karaktärer och miljöer i elevers berättande texter och tittat närmare på hur de beskrivs. Resultatet visar att elever beskriver karaktärer genom deras kön, utseende, ålder, egenskaper, intresse, föremål och känslor. Beskrivning av miljön görs genom att skriva om tiden, vädret, omgivningen, känslorna och den specifika platsen där berättelsen utspelar sig. Resultatet visar även att i vissa fall saknas en beskrivning av karaktärer och miljöer i texterna. När det gäller framställningen av beskrivningarna ser vi att de inte alltid ger läsaren en tydlig bild av karaktären eller miljön i berättelsen, och att det även förekommer missvisande beskrivningar. För att läsaren ska få en tydlig bild av både karaktärerna och miljön är det viktigt att göra medvetna ordval som förstärker den inre bilden. Detta kräver i sin tur att eleverna behärskar orden i sig och vad orden förmedlar i ett specifikt sammanhang. Resultatet i vår studie visar att den ordklass som främst används vid karaktärs- och miljöbeskrivningarna är substantiv. Därför skulle elever kunna uppmuntras till att använda sig av fler adjektiv, verb och adverb för att kunna göra bättre beskrivningar som hjälper läsaren att skapa mentala bilder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Henriksson, Jeanette
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Paulsson, Malin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Ivarsson, Joakim
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Digitalisering i skolan: Datorns inverkan på elevers tidiga läs- och skrivinlärning2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Datorer i skolan kan användas när elever ska producera och bearbeta texter. Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet1 (Skolverket, 2019, s. 263) ska elever kunna skriva enklare texter med hjälp av digitala verktyg. Litteraturöversikten hade i syfte att ta reda på vad datorn som skrivverktyg har för inverkan på elevernas tidiga läs- och skrivutveckling. Artiklarna till litteraturöversikten samlades in genom tre sökningar som bestod av två söksträngar som användes i två olika databaser, samt en manuell sökning i Halmstad högskolas OneSearch. De två databaserna som användes var ERIC EBSCO och Swepub. Grunden till litteraturstudiens resultat består av åtta artiklar. Analysen av artiklarna resulterade i tre teman: textframställning, textbearbetning och läsning. Resultatet redovisar att digitala verktyg kan ha en positiv inverkan på elevernas skrivutveckling medan det inte går att dra några generella slutsatser om läsutveckling utifrån det empiriska materialet från studien. Baserat på resultatet från denna litteraturöversikt kommer examensarbete II handla om lärarens roll i klassrummet när datorer används i läs- och skrivundervisningen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Hildebrand, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS), Språk, kultur och samhälle.
  Bertram and Nennius: sources, editions, forgeries2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Charles Bertram is best known for his Britannicarum Gentium Historiæ Antiquæ Scriptores Tres, published in 1757. This contains two genuine chronicles, Gildas' and Nennius,' and Bertram's forgery of a chronicle by Richard of Cirencester, and while not having had an extensive print run, still exists in some libraries, including the Centre for Arthurian Studies at Bangor.

  The few studies that exist of Bertram's text focus on the forgery, but I owuld here like to look at one of the other two texts: that of Nennius. It seems clear that the inclusion of those two texts was intended to add credibility to the forgery, but considering that Bertram choose to publish Nennius's text again in 1758, it would seem to have meant more to him than a useful façade for his forgery. He provides it with a preface discussing its origin and sources, which indicates the extent of his interest.

  From his letters and his forgery, it seems clear that Bertram is always more interested in Roman Britain than in medieval Britain: his main interest in medieval texts is where they transmit knowledge of the Roman era. The Middle Ages are interesting only as a time when the texts of classical authors later lost were still to be found in monastic libraries, and when Roman remains were more visible, and in better repair, than they were in his time. Yet he was invested enough in Nennius to publish the text twice, at some expense to himself.

  His preface discusses the origins of Nennius' text, and its later fates in the hands of editors. It concerns itself specifically with what is Nennius' genuine text and what are later additions - a concern which produces some amusement, considering Bertram's own forgery. In this paper, I investigate Bertram's approach to Nennius, and why this text, so far removed from the Roman sources he primarily focused on, still fascinated him.

 • 48.
  Hildebrand, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Beverly Kennedy2019In: Journal of International Arthurian Society, E-ISSN 2196-9353, Vol. 7, no 1, p. 22-23Article in journal (Refereed)
 • 49.
  Hildebrand, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  From Romance to Rape: The Portrayal of Masculine Sexuality in Game of Thrones2022In: Memory and Medievalism in George RR Martin and Game of Thrones: The Keeper of All Our Memories / [ed] Larrington, Carolyne; Czarnowus, Anna, Bloomsbury Academic, 2022, p. 149-160Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The scene of Danaerys wedding night with Khal Drogo differs significantly in the text and the TV episode. In the novel Danaerys is seduced by her new husband, with the clear ability to turn him down. The TV series, on the other hand, shows this scene as a rape.

  This change from romance to rape is due to two underlying assumptions: firstly, that sexual violence is perceived as more authentic than consensual sex in this pseudo-medieval setting, and secondly, that the series seeks to titillate the readers by presenting a form of sexual contact that is seen as. essentially, sexier. The portrayal of male sexuality in popular culture and public discourse favours a depiction of men as pursuers and women as pursued, shading into predator/prey. Thus, we perceive men as predatory due to biology, not culture: it is ‘authentic’ for men to be violent. Game of Thrones is often argued to give a ‘realistic’ image of the Middle Ages, particularly in portraying violence against women, showing this connection between ‘authenticity’ and sexual violence.

  Furthermore, this type of sexuality is seen as preferred by men, dividing the genders along a sex/romance dichotomy. Catering to the imagined male gaze, the show presents Khal Drogo’s and Danaerys’s sexual interaction as more pornographic and less romantic, which also genders the presentation masculine. In making this change, the TV show caters to the male gaze and an imagined male audience, allowing the narrative to be dominated by male desire and male fears.

 • 50.
  Hildebrand, Kristina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  "I love nat to be constreyned to love" - Launcelot and Sexual Vulnerability2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  While we tend to think of rape as something that happens to female characters, Malory's text does, in fact, contain numerous male characters who suffer attempts to coerce them into sex. This happens to Bors de Ganis, and indeed, to Arthur himself. The most regular victim of this is Launcelot, who is repeatedly in danger of being forced to have sex with various women, and is, of course, in fact drugged and raped.

  Launcelot seems to attract these women through his fame and prowess, and his attachment to Guinevere frequently arouses jealousy. However, if we take into consideration rape as a crime of power more than of sexual attraction, another image of Launcelot's situation appears. This reading suggests that the women in question desire power over Launcelot - and the common threat to kill him if he will not acquiesce rather strengthens that suggestion - and this desire puts him in a uniquely vulnerable position. As they are women, they cannot be dealt with through his martial prowess and vanquished in battle; their very defenselessness causes Launcelot's vulnerability. This paper investigates how Launcelot's masculinity, based, as masculinity in Malory generally is, on prowess and the steadfast love for a specific woman, paradoxically places him in what is traditionally a feminine position - that of vulnerability to violence, including sexual violence.

123 1 - 50 of 120
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf