hh.sePublications
Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 124
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abazi, Adelina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Voice and Sites of Resistance: A Woman's Quest for Empowerment and Freedom through Voice in Zora Neale Hurston's Their Eyes Were Watching God2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay analyzes the novel Their Eyes Were Watching God written by Zora Neale Hurston, 1937. The main focus is how the protagonist Janie uses her voice to subvert patriarchal oppression. In this essay my hypothesis is that she has a voice all along. However, it evolves due to her ability to engage in activities that are subversive to patriarchy. Her journey throughout the novel is a journey where the oppression from her relationships only makes her grow stronger as a woman. During her journey towards self-revelation as an empowered woman, she gradually gains her freedom and her own authentic voice by asserting control over her body and thoughts. The main theoretical terms of this essay are used in direct link to the struggles and achievements of formulating the self in a male dominated society. What I aim to achieve with this essay is to show how Janie emerges as a subject with a voice of her own in Hurston’s novel.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abdella, Waleed
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Carlsson, Amanda
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Vi vet inte vad vi tycker om en bok förrän vi pratat om den: En studie om boksamtalets betydelse för läsförståelsen2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om textsamtalets påverkan på elevers läsförståelse. Studien utgår från en undersökning som genomfördes i två skolklasser. Det är två högstadieskolor inom Hallands län och klasserna har delats in i grupp A och B. Grupperna har fått besvara sex frågor till H.C. Andersens saga Flickan med svavelstickorna men testet har bedrivits på två olika sätt. Grupp A fick texten och sex frågor att besvara individuellt utan någon hjälp. Grupp B fick använda sig av ett textsamtal med sina klasskamrater innan de fick besvara de sex frågorna individuellt. Resultatet som framställs från de olika skolorna jämförs på individuell nivå men skolorna jämförs även på skolnivå då det är stora skillnader dem emellan.  Studien har sin relevans då undersökningar har visat att elevers kunskaper inom läsförståelse blir allt sämre och därför är det av vikt att komma fram med strategier för hur vi kan motverka detta.  Resultatet denna studie visar är att samtalet gynnar många elever. Fler elever kan besvara innehållsfrågor till en text efter att ha samtalat om den.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Agnell, Emma
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Sadomasochism and compliance in the Twilight Saga: Female Submission and the Romance of Being Loved to Death2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay examines the sadomasochistic relationship between the main characters of the Twilight Saga from a psychoanalytic perspective, and looks at the family and gender roles in the Saga from a post-feministic view. Aspects also considered are the portrayal of female sexuality as something dangerous and negative, recreational sex as something perverted, and the pro-marriage and anti-abortion propaganda in the last two novels. The purpose of the essay is to reveal how the author’s personal, and to some extent religious, beliefs and values are validated through the storyline; how the relationship between the main characters, as well as their personal psychological and physical health, change after matrimony and parenthood.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Agnell, Emma
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  When the cat is away, the (m)other will play: regression and identity formation in Neil Gaiman's Coraline2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay examines Neil Gaiman’s Coraline from a psychoanalytic perspective, with focus on the formation of the super ego. While the young girl’s identity formation has been examined before, the general focus is often oedipal. In this essay, I choose to step away from the oedipal and examine the psychosymbolism throughout the novella. The aim is to see how Coraline’s own psychic development manifests itself in the other world. The characters in the novella are looked upon as representations of different aspects of Coraline’s psyche. Her actions with them are considered to be representations of internal conflicts or resolutions.  

  In short, this essay examines how the novella portrays the psychodevelopmental nature of the child's identity formation.

  Download full text (pdf)
  agnell
 • 5.
  Ala-Jukuri, Elina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Vreden, sorgen och maktlösheten: En litteratursociologisk studie av genus och klass i romanerna Björnstad och Störst av allt2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur klass och genus skildras i samtidsromanerna Björnstad av Fredrik Backman och Störst av allt av Malin Persson Giolito. Studien ämnar även att se vilka teoretiska föreställningar om makt, vad beträffar klass och genus, som kan identifieras i romanerna. Utifrån dessa perspektiv har en kvalitativ och textnära analys gjorts. Genom ett urval av karaktärer och passage fokuserar analysen på att ta fram de mest intressanta aspekterna inom klass och genus. Studien koncentrerar sig på karaktärernas egenskaper och framställning i relation till genus och klass samt hur dessa relaterar till makt och maktordning. Analysen framhäver aspekter i hur romanernas karaktärer uppvisar stereotypa beteenden och om eventuella avvikelser framkommer samt vilka paralleller som kan dras mellan klass och genus till makt. Teorierna som används i studien är formulerade av Judith Butler, Michel Foucault och Pierre Bourdieu. Dessa tre teorier beskriver hur romanerna relaterar till samhälleliga normstrukturer och till maktordning. Den slutsats som framhävs i diskussionen är att Foucaults maktteori kan appliceras i olika sammanhang i romanerna där karaktärerna utmanar maktordning genom vrede, sorg och maktlöshet.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Al-Hamawi, Shahad
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Betydelsen av skönlitterärt läsande för grundskoleelevers utveckling av deras ordförråd.2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skönlitteratur har en stor och central roll i skolans läroplan. Den har ävenen tydlig roll i dagens undervisning genom att pedagogerna i klassrummet ger elevernamöjligheten till att läsa under olika tillfällen samt genom gemensamma läsningsstunder. Detövergripande syftet med litteraturstudien är att få en uppfattning om betydelsen avskönlitterärt läsande för grundskolelevers utveckling av deras ordförråd. Forskning belyser attordförrådet är en viktig faktor för utvecklande läsning, likaväl för att bli en god läsare ochlyckas i skolan där eleverna skall få samma möjlighet till högre studier.Resultatet av litteraturstudien visar att ordförråd kan utvecklas hos eleverna med hjälp av defaktorer som analyseras i studien. Det allra första steget i ordförrådets utveckling är attföräldrarna är delaktiga redan från barnets första utvecklingsstadium. Därefter börjarutvecklingen ske i skolan under olika tillfällen. Litteraturstudien har även påvisat att genomskönlitteratur förmedlas upplevelser av spänning, glädje och utveckla sin kreativitet vilketbidrar till att förstå världen och framför allt sig själva. Det påvisas vidare att läsningen avskönlitteraturen kan bidra till att grundskoleelever kan få ett rikare språk och en störreförståelse av innehållet i ämnet som undervisas i skolan. I vidare forskning i ämnet kan jagundersöka om hur inlärning av ordförråd påverkas om den sker med hjälp av digitala verktyg.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Al-Hamawi, Shahad
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Dazamlija, Nerma
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  En textanalys av läsförståelseövningar i digitala läromedel2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Om vi söker på ”digitala läromedel” så hittar vi tusental olika programvaror på internet. Det har skett en ökad utveckling i användning av digitala läromedel i skolan vilket gör att digitalisering har idag en central roll i skolans verksamhet som ständigt utvecklas. Det beskrivs fram att både program såsom appar som har en pedagogisk tanke kan fungera som ett läromedel. Syftet med denna studien är att analysera läsförståelseövningar i tre digitala läromedel i svenska med inriktning årskurs 4-6. Vår förhoppning med undersökningen är att kunskapen kommer kunna användas senare i möten med elever för att bidra till att läsförståelsen utvecklas. Vår studie grundar sig på en kvalitativ textanalys som byggs på tolkning av texter i olika läsförståelseövningar i tre utvalda digitala läromedel. Clio Online, Gleerups och Liber som valdes ut för den studien och valet grundar sig på teoretiska utgångspunkter som handlar om digitala teknikens möjligheter som bör finnas i ett digitalt läromedel. Studiens resultat visar på att de utvalda läromedlen gestaltas för det mesta på samma sätt. I alla tre läromedel finns det enklare kunskapsfrågor där man ¨fyller i¨ rätt svar. Detta kan kopplas till de tre läromedlen där det finns tillgång till kunskapsfrågor som det bara finns ett rätt svar till. Såsom kunskapsfrågor så får användaren även återkoppling på rätt/fel svar när användaren är färdig med uppgifterna och klickar på specificerad plats. Dock beroende på typen av frågor så vissa frågor är samtals frågor och vissa är att formulera ett svar. Det framkommer ett innehåll i alla tre läromedel i början av uppgiften där det står vad eleverna ska arbeta med. Vid varje avsnitt så får användaren ”eleven” lärandemål inför hela området samt vilka lärandemål som eleven ska träna på vid varje respektive sida eller fråga. Det framgår en självständig genomgång vid undervisningsavsnitt och visualiserade händelser som användaren ”eleven” kan få kunskap kring. I alla tre läromedel som analyserades finns det både likheter och skillnader emellan dem. De tre läromedel har samma funktioner som exempelvis att man kan lyssna på texten man läser, övningar med svårighetsgrad med mera. Till vidare forskning hade det varit givande att fortsätta studier inom digitala läromedel. Det hade varit till stor fördel att analysera lärarens material som tillkommer i de digitala läromedlen. För att få en bredare syn på hur de digitala läromedlen fungerar utifrån ett lärarperspektiv hade varit gynnsamt till framtida arbetsområden inom ämnet svenska.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Amarius, Sebastian
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Fredriksson, Oliver
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Från Livet till Döden via Naturen, Vinet och Kärleken: En motivhistorisk studie i svensk viskonst2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnar att utreda hur det arv som Carl Michael Bellman lade grunden för levt vidare i efterföljande trubadurers diton. Förutom Bellman har Evert Taube, Cornelis Vreeswijk och Stefan Sundströms verk kartlagts. Med utgång från Bellman valdes fyra vanligt förekommande motiv: Vinet, Kärleken, Naturen samt Livet och döden. Genom att undersöka respektive trubadurers samlade verk kunde dessa sorteras in under de olika motiven. Bellman använde sig också av ett omfattande persongalleri, där olika karaktärer fick symbolisera dessa motiv. Således har trubadurernas persongallerier också inkluderats för analys. Studiens resultat visade att Bellmans vismodell återfinns i samtliga trubadurers verk. Denna modell har förvisso förändrats och förädlats för att passa respektive trubadurs egen stil, men de har alla en tydlig inspirationskälla. Slutligen presenterar denna studie ett antal didaktiska kopplingar. Bellman, Taube och Vreeswijk har blivit en del av Sveriges kulturella arv. Deras personporträtt går därmed att inkludera i svenskämnet på gymnasiet. Det är även möjligt att undersöka hur det svenska språket har förändrats genom att jämföra de olika visorna. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Andersson, Anna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  En egen identitet: En komparativ studie av Amanda Svenssons Hey Dolly, Välkommen till den här världen och Allt det där jag sa till dig var sant2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is a study of three fiction novels by the Swedish author Amanda Svensson: Hey Dolly (2008), Välkommen till den här världen (2011) and Allt det där jag sa till dig var sant (2014). A unified theme for the novels is identity making where the three young female protagonists try different identities and explore who they are. The aim of this study is therefore to investigate in which ways the protagonists explore their identities and how this is expressed. Gender theory and genre theory are used when analyzing the characters in the novels.

  In the analysis it becomes clear that the protagonists explore their identities in different ways. The three young women are aware of that they live in a society in which male and female gender stereotypes exist. In some cases they adjust to the gender roles but in many cases they also observe the gender stereotypes and problematize them. Therefore the protagonists sometimes differ from how a stereotype woman is portrayed.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Andersson, Linnea
  Halmstad University.
  The new Cinderella's Identity Confusion: in the Lunar Chronicles, Cinder by Marissa Meyer2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The fairy tale of Cinderella is known for its romance, but she seeks independence while being confused by her identity in a new version by Marissa Meyer called Cinder. This essay will present how Meyer’s Cinderella, Cinder, confuses the gender roles by taking on both feminine and masculine ones. This blend makes Cinder not entirely compatible with the norms, and her identity confusion makes it even harder, which results in her losing her conception of self. While she is trying to conform to the gender norms and receive recognition from others (be accepted by society), she denies her heritage and cyborg self to the point of creating a false identity. However, her cybernetics and abuse prevent her from being recognized – she even loses her only source of recognition, which indicates that a norm breaker is not worthy of having it. Nevertheless, Cinder shows signs of what a queer cyborg would do if forced into an identity; as queer, Cinder is not meant to be embodied or forced into an identity and should also have the ability to be free and change her identity as she pleases. Regardless of being queer, the abuse and society’s views prevent her from escaping her identity confusion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Andersson, Matz
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  The Quest for a Transcendental Experience: A Deconstruction of Binary Oppositions in Jon Krakauer’s Into the Wild2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Arve, Christine
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  A Harlot at Camelot: Female Power and Sexuality in The Mists of Avalon2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Mists of Avalon is not the first contemporary novel written based on the tales of King Arthur. It is, however, the first best-selling story with solely female focalizers, which makes it a notable work. Drawing largely on Sir Thomas Malory’s work Le Morte D’Arthur, it tells the tale of Arthur’s rise and fall through the eyes of his sister Morgan le Fay – or Morgaine, as Bradley has chosen to call her. Making Morgan le Fay the main character and focalizer is an unusual move, since she, although she has been portrayed in several different ways throughout history, has always been seen through someone else’s eyes. In this regard, The Mists of Avalon turns the tables of the traditional narrative, and gives Morgan le Fay - or Morgaine - a personality, and makes her someone whose perspective the reader can understand and relate to.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Asklund, Jonas
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Myt och metall: Värdemodeller i litteratur och ekonomisk prosa under tidigt 1800-tal2016In: Samlaren: Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 137, p. 5-30Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Money and myths: An exploration of models of value in early 19th-century literature and texts on economy

  The main aim of this paper is to show how the concept of money could be treated in literary and in economic writings in the Swedish Age of Romanticism. Three texts — an early poem by Erik Johan Stagnelius and two contemporary essays in economic theory — serve as examples of how, and for which purpose, qualitative and quantitative values could be negotiated in these writings. The study shows that, in the poem, money and profit are treated as inconsistent with such qualitative values as freedom, justice, and joy, whereas the two theoretical essays both make use of different strategies of fictionalization to deal with qualitative and quantitative values in one and the same narration. In this paper, the fictionalization strategies are linked to the paracapitalist approach often to be found in the political and economic theories in the Romantic period. From the perspective of economy-discourse history, an attempt is made to link the two essays to the German economist and philosopher Adam Müller and his Versuche einer neuen Theorie des Geldes (1816).

 • 14.
  Bentelid, Dina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Den moderna ensamhetens paradox: En litteraturvetenskaplig analys av modernitet och individualism i Therese Bohmans Aftonland2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker spänningen mellan frihet och trygghet respektive ensamhet och gemenskap som typiskt moderna erfarenheter i Therese Bohmans samtidsroman Aftonland (2016). Studien syftar till att relatera dessa teman till viss kritik av det moderna samhället genom sociologiska teorier om modernitet och individualism. Tillvägagångssättet för studien är en litteraturvetenskaplig analys med en hermeneutisk forskningsansats. De slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat är att spänningen mellan frihet och trygghet kan kopplas till ensamhet, såväl självvald som ofrivillig. Det moderna samhällets frihetsbetoning och individers identitetsskapande som skildras i Aftonland kan resultera i en upplevelse av otrygghet och oro som kan härledas tillbaka till sökandet efter balans mellan frihet och trygghet. I detta resultat kan också en kritisk diskussion om individualism och frihet som moderna erfarenheter anas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Berglund, Caroline
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Nilsson, Paulina
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Fyrtio år med Alfons Åberg!: En forskningsstudie med fokus på en bilderbokskaraktärs förändring under fyra decennier.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har i vårt examensarbete haft ambitionen att se om karaktären Alfons i Gunilla Bergströms böcker om Alfons Åberg förändrats från 1970-talet fram till 2000-talet. Vi valde ut fyra Alfons Åberg-böcker, en från varje årtionde, och valde att studera dem utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv. Det vi kom fram till var att karaktären Alfons Åberg inte förändrats avsevärt, utan istället menar vi att Alfons intar olika subjektspositioner i de situationer vi studerat.

   

  Vårt syfte med studien var att se om det skett någon samhällsutveckling i böckerna och därmed även förändrade värderingar. Detta för att väcka ett intresse hos andra pedagoger och få de att reflektera kring de bilderböcker barnen får ta del av ute i verksamheten.

  Download full text (pdf)
  Fyrtio år med Alfons Åberg!
 • 16.
  Berndtson, Erik
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Mortal Minds and Cosmic Horrors: A Cognitive Analysis of Literary Cosmic Horror in H.P.Lovecraft's ”The Shadow Out of Time”2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay explores how the reader cognitively reacts to reading H. P. Lovecraft’s horror story “The Shadow Out of Time” (1936). I analyse the text to see how it invites readers to beaffected by it. I specifically look at invitations to envisionment, subjective experience andintersubjectivity. The literary horror terms uncertainty and uncanniness are used inconjunction with cognitive theory to explain how the readers may react to readingLovecraft’s stories. These are in turn reinforced by the reader's ongoing envisionment of thestory, and their sharing of the character’s experiences via subjective experience. For example,the separation between the mind and body of the protagonist creates an uncanny dissonanceto his own identity, which disrupts the reader’s understanding of the character. This maycause distress in the reader due to the subjective experience that connects the reader to thecharacter. Additionally, the disrupted sense of reality in the book affects the narrator'sperceptions of both his surroundings and his own mental faculties. Subsequently, the reader’sunderstanding of the text is also in a state of flux which affects their envisionment of thestory. This disrupts understanding and may enhance feelings of unease. My theory istherefore that unease is invited by certain horror techniques, such as uncertainty anduncanniness, which in turn influence the reader specifically through subjective experienceand envisionment.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Björkén, Cecilia
  Department of English, Lund University, Lund, Sweden.
  Into the Isle of Self: Nietzschean Patterns and Contrasts in D. H. Lawrence's The Trespasser1996Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis is based on a close reading of Lawrence's novel The Trespasser from a Nietzschean point of view. By adopting this perspective it aims at giving the novel the sense of unity it has so far been alleged to lack. The analysis is preceded by a detailed discussion of the concept of literary influence. Since the purpose of this study is to illuminate what is unique in Lawrence's novel rather than to claim any derivative use of Nietzsche's thought, the focus is on Lawrence's transformative and dynamic way of adopting Nietzschean themes in his novel. The Trespasser is read in its Edwardian context, with particular attention to the response that Nietzsche's philosophy met with 1900-1910. A separate section is devoted to the presentation of him in the Socialist weekly The New Age in 1908-09. The analysis of The Trespasser is conducted along two partly related lines of thought: the Apollonian-Dionysian dichotomy as it is presented by Nietzsche in The Birth of Tragedy, and the process towards a Dionysian awareness that is put forward in Thus Spoke Zarathustra. As is pointed out in chapter three, the Apollonian-Dionysian contrast is reflected chiefly in the characterization, setting, symbolism, and to some degree also in the action of the novel. In chapter four the actual progression of the plot is dealt with in terms of a Zarathustran journey and the light symbolism associated with it. Moreover, some of Lawrence's early poems are discussed in connection with Nietzschean parallels found in The Trespasser, with a view to emphasizing the pervasive influence of Nietzsche's ideas on the young Lawrence.

 • 18.
  Björkén-Nyberg, Cecilia
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Anatomy Is All: The Pathology of Voice in The Song of the Lark2010In: Willa Cather's The Song of the Lark / [ed] Debra L. Cumberland, Amsterdam: Rodopi, 2010, p. 21-38Chapter in book (Other academic)
 • 19.
  Björkén-Nyberg, Cecilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Dear?, Am I Truly Yours?: Private Correspondence as a Field of Public Meanings2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Writing a life necessarily means that the dichotomy public/private is actualised. Even the most private matters are made public as soon as they are put into the public medium of writing. As is a well-known fact, for a woman writing in the 19th century this transition from private to public was particularly problematic. In order to handle it, many female writers adopted a male pseudonym in order to gain acceptance in the public arena. What was more unusual for a woman was to keep up a male persona in private correspondence.

  In 1910 the Australian novelist Henry Handel Richardson (pseudonym for Ethel Lindsay Richardson) was contacted by the French man of letters Paul Solanges whose aim was to translate her first novel Maurice Guest (1908). In the ensuing correspondence spanning almost four years she never dropped the male mask. In the proposed paper I want to demonstrate the complex web of gendered position-taking in the letters they exchanged, which in the end proved that both their lives were entrapped in writing.

 • 20.
  Björkén-Nyberg, Cecilia
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  "Listening, listening": Music and Gender in Howards End, Sinister Street and Pilgrimage2002In: Literature and Music / [ed] Michael J. Meyer, Amsterdam: Rodopi, 2002, p. 89-115Chapter in book (Other academic)
 • 21.
  Björkén-Nyberg, Cecilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Når stemmer brydes på nye måder: Lydbogsindlæsning af klassikere2020In: Passage, ISSN 0901-8883, E-ISSN 1904-7797, Vol. 35, no 83, p. 29-43Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article argues that Bakhtin’s concepts of heteroglossia and dialogic imagination are useful for theorising the process of transduction involved in the representation of the printed text in audiobook narration. The fact that new recordings of canonical novels keep being launched is regarded as a means of meeting the listener’s urge to literally hear the past and of reconstructing the network of dialogic relations that is present in the original novels but it is also argued that there are pitfalls associated with this endeavour.

 • 22.
  Björkén-Nyberg, Cecilia
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Roll out Beethoven: The Player Piano and Musical Waste in Edwardian England2011In: European Journal of English Studies, ISSN 1382-5577, E-ISSN 1744-4233, Vol. 15, no 1, p. 7-17Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To judge from literature produced in England around the turn of the twentieth century, the Edwardian period was a noisy one. The development of the player piano and the possibility provided by piano rolls for storing more music than previously helped introduce classical music to the masses. However, this process of democratisation resulted in confusion between music and noise. By analysing five Edwardian novels influenced by the player piano discourse, this article will argue that dealing with music in fiction was a means of disposing of musical waste.

 • 23.
  Björkén-Nyberg, Cecilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  The Player Piano and the Edwardian Novel2015Book (Refereed)
  Abstract [en]

  In her study of music making in the Edwardian novel, Cecilia Björkén-Nyberg argues that the invention and development of the player piano had a significant effect on the perception, performance and appreciation of music during the period. In contrast to existing devices for producing music mechanically such as the phonograph and gramophone, the player piano granted its operator freedom of individual expression by permitting the performer to modify the tempo. Because the traditional piano was the undisputed altar of domestic and highly gendered music making, Björkén-Nyberg suggests, the potential for intervention by the mechanical piano’s operator had a subversive effect on traditional notions about the status of the musical work itself and about the people who were variously defined by their relationship to it. She examines works by Dorothy Richardson, E.M. Forster, Henry Handel Richardson, Max Beerbohm and Compton Mackenzie, among others, contending that Edwardian fiction with music as a subject undermined the prevalent antithesis, expressed in contemporary music literature, between a nineteenth-century conception of music as a means of transcendence and the increasing mechanisation of music as represented by the player piano. Her timely survey of the player piano in the context of Edwardian commercial and technical discourse draws on a rich array of archival materials to shed new light on the historically conditioned activity of music making in early twentieth-century fiction.

 • 24.
  Björkén-Nyberg, Cecilia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Translators, Tricksters and Traps: The Correspondence between Paul Solanges and Henry Handel Richardson as Life-Writing Project2017In: Life Writing, ISSN 1448-4528, E-ISSN 1751-2964, Vol. 14, no 1, p. 83-96Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In 1910, Paul Solanges wrote to Henry Handel Richardson, author of Maurice Guest (1908), offering to translate the novel into French. Solanges had been deeply moved by the music novel recounting the story of a piano student’s attraction to a femme fatale. Throughout the translation process, which went on for over three years and was never completed due to the translator’s death, Richardson and Solanges exchanged some 300 letters. Initially Solanges was unaware that he was corresponding with a woman and although he soon began to suspect that this was the case, he never confronted her with his suspicion. Instead, the correspondents were in implicit agreement that they were setting traps for each other, a feature that has been given some scholarly attention in the study of Richardson’s creation of her male persona. However, in the present article, the ‘story of traps’ is approached primarily from the point of view of Solanges’s life-writing project. It is claimed that due to its liminal character, the correspondence sits neatly within the trickster genre. The argument is built on Jacques Derrida’s notion of the archive as a phenomenon to be understood from a point in the future. As such, the existence today of the meticulously edited correspondence testifies to the triumphant outcome of Solanges’s painful suffering from archive fever. © 2016 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group

 • 25.
  Björnberg, Martin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Fiction, Social Cognitive Skills, and ASD students: A series of lesson plans based on Mark Haddon's novel The Curious Incident of the Dog in the Night-Time2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Working with students on the spectrum, I often find myself trying to clarify and mediate misinterpretations between students, interruptions in conversations, and reminding them to be active listeners. This essay aims to explore ways in which literature could enhance social cognitive skills among students on the autism spectrum by utilizing Michelle Garcia Winner's methodology, the ILAUGH model, in conjunction with Mark Haddon’s novel The Curious Incident of the Dog in the Night-Time. In order to build social-cognitive skills among ASD students, literature offers concrete examples of social interaction, non-verbal language, perspectives of others, and role models that the students can mimic. The ILAUGH model's clear structure facilitates the approach to literature in the classroom and can become an instrument in the school environment that raises confidence and helps students feel safe and free from anxiety.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Blegel, Alexsandra
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Jangstål Bäckman, Emelia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Ekelund, Sofia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Könsmönsters påverkan på litteraturarbetet i skolan: En systematisk litteraturstudie om hur litteraturarbetet i skolan ser ut ur ett genusperspektiv2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This literature study was conducted with the aim to examine how the literature work in school appears from a gender perspective. It was based on two questions: “according to scientific research, how is the pupil’s reading affected by gender norms?” and “according to scientific research, how can different views of gender be made visible by working with fiction in the classroom?”. Initially, the importance of equality according to the different national policy documents was presented. Next, the progression of children’s literature from a gender perspective was introduced, from the 1940s to the 1970s. Research showed that fiction can influence children’s thoughts about gender, and how both schoolbooks and fiction occasionally strengthen traditional gender norms. The method for collecting data went in line with a model, where the search process was divided into two phases. The key words were chosen and the databases that were used were ERIC, APA Psychinfo and SwePub, along with some manual searches. The result indicates that gender norms play a significant role when choosing and interpreting books. Children’s intertextual knowledge is crucial for how they are interpreting texts. The result also shows that the teacher has an important role when making different views of gender visible, and three ways to do this is by making conscious book choices, by engaging the students in discussions about books, and by roleplaying with the students. 

   

  Based on the result of this study, further research will be made with the aim to examine if the teacher’s treatment of the students in booktalks have an impact on their perception of gender. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Brandorf, Sten
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Kronotoper i Hjalmar Bergmans författarskap2009In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, p. 55-84Article in journal (Refereed)
 • 28.
  Brandstedt, Nathalie
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  The Complexity of Motherhood in Dystopian Novels: A comparative study of Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale and Lois Lowry’s The Giver2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study explores how motherhood is depicted in Margaret Atwood’s and Louis Lowry’s dystopian novels The Handmaid’s Tale and The Giver. It examines the negative social and psychological consequences of forced surrogacy in the novels’ state-constructed nuclear families, looking closely at a lack of maternal love and care. Using feminist and psychoanalytic criticism, this essay examines the link between the broken connection of mother and child and the protagonists’ search for maternal love in other relationships. It contrasts the protagonists’ rebellion to the social backlash effect and shows how motherhood emerges as a form of resistance against the social engineering of the dystopian societies.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Broomé, Adam
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "Världslitteraturens störste dramatikergenom tiderna föddes 1564": En sociosemiotisk analys av hur läromedel legitimerar litteratur2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen undersöker hur ett antal läromedel i svenska på gymnasienivå legitimerar den litteratur som de behandlar. Syftet med uppsatsen är att med hjälp av van Leeuwens kategorier för legitimering synliggöra hur läromedlen legitimerar litteraturens plats i svenskämnet samt om legitimeringen skiljer sig åt mellan litteratur som uppfattas som kanonisk och litteratur som inte anses vara kanonisk. Undersökningen gör nedslag i läromedlen och fokuserar på ett antal utvalda författarskap. Forskningen kring begreppet kanon framhäver Shakespeare och Homeros som centrala delar och författarskapen utgör därför en stor del av resultatet. I syfte att synliggöra huruvida Shakespeare och Homeros behandlas annorlunda än den övriga litteraturen består analysens tredje del av ett potpurri av författare som inte tillskrivs samma status. Den huvudsakliga analysen har gjorts av skriften och därefter används identifierade hierarkier från en kompositionell analys som förstärkning av kategorierna för legitimering. Resultatet visar att de undersökta läromedlen behandlar Shakespeare och Homeros som om de vore en del av en kanon trots att Skolverket inte presenterar någon gemensam litteraturlista. Skolans uppdrag är bland annat att främja det kritiska tänkandet, något som läromedlen inte lever upp till.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Brunow, Dagmar
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Aus weiblicher Perspektive: Ein Vorwort2007In: Frauen und Apfelbäume: Roman / [ed] Moa Martinson, Zürich: Atrium-Verlag , 2007Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 31. Brödje, Catrine
  Bourdieu och tiotalets svenska litterära fält: Kvinnliga författare i skuggan2001In: Häften för Kritiska Studier, ISSN 0345-4789, Vol. 34, no 1, p. 51-61Article in journal (Refereed)
 • 32. Brödje, Catrine
  Den drunknade kvinnan: En förändrad genusordning i början av förra seklet2002In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 123, p. 111-129Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Catrine Brödje, Women's death by drowning. A literary motif at the turn of the century 1900 

  The picture of a dead woman was a common motif around the previous turn of the century. In the four literary texts that I am studying in this essay, a woman drowns. The texts are Georg Heym's poem "Die Tote im Wasser", Bertolt Brecht's ballad "Vom ertrunkenen Mädchen", Kate Chopin's novel The Awakening and Anna Lenah Elgström's short story "Det sjungande barnet". 

  It is strange that women's death by drowning is a common motif in these four different texts published between 1899 and 1927 in Sweden, Germany and the United States. It may be a coincidence, but the common motif is there and therefore calls for a comparison.

  Brecht's, Heym's, Chopin's and Elgström's texts are read in the light of the changed gender order, which was a result of the discourse on modernity in the early 1900s, and thereby the different gendered views on the motif women's death by drowning are made visible. The essay will explore the possibility of letting female and male writers establish a dialogue, where both the female and the male voices are heard instead of stopping at the fact that the motif of women's death by drowning becomes solely a male monologue.

 • 33.
  Brödje, Catrine
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  En heteromedial läsning av Molly Johnsons roman Pansarkryssaren (1955)2010In: Översättning – adaption, interpretation, transformation: IASS 2010 proceedings : föredrag vid den 28:e studiekonferensen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3-7 augusti 2010 / [ed] Claes-Göran Holmberg och Per Erik Ljung, Lund: Lund University Open Access, 2010Conference paper (Refereed)
 • 34.
  Brödje, Catrine
  Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Ett annat tiotal: En studie i Anna Lenah Elgströms tiotalsprosa1998Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis investigates the literary texts by Elgström in relation to the political, cultural and literary context of the years between 1910 and 1920.

  Among her contemporaries Elgström was important, but today she is completely unknown. The literary criticism of her time is one of the reasons why her writings have been transferred to the periphery. When she made her début, Elgström was very positively received. After that, the literary critics were not capable of seeing the innovative aspects of her prose of that period and a discussion of incomprehensibility was initiated, in which words like hysterical, extatic and exalted became catchwords. It appears that Elgström created a form of expression that was not yet accepted in literature. The male dominated literary criticism was at a loss and Elgström was ignored.

  The prose she wrote during the period in question has a distinctly experimental approach. In her literary texts, that are violating the standard conventions, Elgström appears as a female modernist and creates alternative images in the form of feminist and pacifist utopias. Expressionism is the modernist movement that can mainly be related to her prose of this period. Like the expressionists, she expresses a new sense of life which is permeated with religious conceptions.

  In the study the female modernism is seen in a feminist perspective, as well as in a perspective of gender theory where networks constitute an important basis. Elgström often worked in female networks and thus she became an important figure in the context of female literature and female politics of that time.

  By showing Elgström's kinship with the nation-wide early Swedish modernism, the Finno-Swedish modernism and the German expressionism, as well as by illustrating Elgström's position in the context of female literature and female politics of that time, the study contributes to a different image of the 1910s.

 • 35.
  Brödje, Catrine
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Eva Heggestad, Alice Lyttkens i och om 1930-talet. Skrifter från Centrum för genusvetenskap. Uppsala 20092010In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 131, p. 476-478Article, book review (Other academic)
 • 36.
  Brödje, Catrine
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Hur gör litteratur motstånd mot krig? Sofi Qvarnström, Motståndets berättelser. Anna Lenah Elgström, Marika Stiernstedt, Elin Wägner och första världskriget2010In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, Vol. 40, no 1, p. 77-79Article, book review (Other academic)
 • 37.
  Brödje, Catrine
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  I en imaginär dialog2004In: Fortællingen i Norden efter 1960: [den 24. IASS-studiekonference 2002] / [ed] Anker Gemzøe, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 2004, p. 304-309Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 38.
  Brödje, Catrine
  Department of Comparative Literature, Lund University, Lund, Sweden.
  Kanon, genre och genus: Anna Lenah Elgström och Birgitta Trotzig2003In: Genrer och genreproblem: Teoretiska och historiska perspektiv / [ed] Beata Agrell & Ingela Nilsson, Göteborg: Daidalos , 2003, p. 151-157Chapter in book (Refereed)
 • 39.
  Brödje, Catrine
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Kropp och kön i Frida Steenhoffs tidiga dramatik - från Lejonets unge (1896) till Kärlekens rival (1912)2008Conference paper (Other academic)
 • 40. Brödje, Catrine
  Mötet mellan liv och död – Anna Lenah Elgström och Birgitta Trotzig2002In: Signum : katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle, ISSN 0347-0423, Vol. 28, no 2, p. 8-21Article in journal (Refereed)
 • 41. Brödje, Catrine
  "Se kvinnorna". Marika Stiernstedt, Hjalmar Söderberg och den genuspolitiska kontexten i början av 1900-talet2012In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 133, p. 223-241Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  "'Se kvinnorna'. Marika Stiernstedt, Hjalmar Söderberg and the gender-political context at the beginning of the 20th century"

  This study discusses the concept of intertextuality by examining Martin Bircks ungdom (1901) and Doktor Glas (1906) by Hjalmar Söderberg and Lilas äktenskap (1910) by Marika Stiernstedt in the context of early 20th century gender-political discussion. Stiernstedt and Söderberg raise questions about sex, gender, love, sexuality and morality against a backdrop of works such as Lifslinjer I (1903) by Ellen Key, Ny kärlek. En bok för mogna andar (1902) by Elisabeth Dauthenday (1902) and to some extent Fyra böcker om Kristi efterföljelse (1894) by Thomas a Kempis. Stiernstedt and Söderberg show in their literary work that the contemporary gender-political discussion was characterized by security and perplexity. The female protagonists in their novels seem to be trapped in what Birgitta Holm calls “the no man's land of feminine desire", that is, in a borderland between an increasingly loosened Victorian ideal woman and an even more vague idea of the New Woman. However, although these three women live under entirely different conditions, they can still be regarded as forerunners to the New Woman.

 • 42.
  Cox, Timothy
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  'Enter the New Negroes': Images of race in American culture2007In: Comparative literature studies (Urbana), ISSN 0010-4132, E-ISSN 1528-4212, Vol. 44, no 3, p. 332-336Article, book review (Other academic)
 • 43.
  Daun, Patrik
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Words speak louder than actions: Om intertextuella kopplingar mellan John Ajvide Lindqvist Människohamn och The Smiths musik i karaktäriseringen av Henrik och Björn.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsatsen undersöker jag hur John Ajvide Lindqvist i sin roman Människohamn karaktäriserar två centrala karaktärer genom att låta dem prata nästintill uteslutande i citat från kultbandet The Smiths. Vad säger detta om Henrik och Björn som personer och varför använder John Ajvide Lindqvist de specifika citat som han gör? Jag undersöker även kort huruvida Människohamn kan kategoriseras som skräckroman utifrån de kriterier som Yvonne Leffler lyfter fram i Skräck som fiktion och underhållning från 2001.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  de Vries, Catharina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "Det var öppningen till att läsa andra genrer": En attitydundersökning bland lärare, elever och bibliotekarie om fantasygenrens plats i undervisningen av skönlitteratur i svenska.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore the attitude towards using the fantasy genre while teaching literature among Swedish teachers, students and a librarian. Furthermore, the main focus was to see if the fantasy genre could contribute to the students’ cognitive and emotional development, as well as explore if using the fantasy genre could have beneficial outcomes for the students, in order for them to reach the aims of the curriculum, in the different levels of Swedish. The methods used were semi-structured interviews with three upper secondary Swedish teachers and one librarian and 47 questionnaires to students from three different classes, in the South of Sweden. The interview questions and the questioners were analyzed taking into account current research within the area, and further based on my own experience. The compiled results showed that the responding teachers and the librarian could all see positive outcomes of using the genre. 50 percent of the students would have liked to see more fantasy in their education and 50 percent had no such desire. All the interviewees thought that fantasy had a positive effect on the students’ cognitive and emotional development. The teachers also thought that using the genre in their teaching could help the students reach the aims of the curriculum, which was something 50 percent of the students noticed as well.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Djerdj, Kristina
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Genusanalys av två kvinnliga karaktärer i fantasyserien Game of Thrones: "Fantasy is hardly an escape from reality. It's a way of understanding it." (Lloyd Alexander)2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats analyserar hur genus gestaltas i fantasyserien Game of Thrones. Analysen är baserad på två kvinnliga gestalters skildringar i den första säsongen av teveserien. De två valda karaktärerna, Daenerys Targaryen och Arya Stark, analyseras och jämförs med Yvonne Hirdmans genuskontraktsteori och Paulina de los Reyes och Nina Lykkes intersektionalitets begrepp men även med Maria Nikolajevas schema om hur manligt och kvinnligt gestaltas i litterära texter. Resultatet visar att det förekommer en genuskontraktspakt i karaktärsskildringarna men också att maktpositionerna mellan manliga och kvinnliga karaktärerna beror på andra intersektionella kategorier än enbart kön. Undersökningens resultat tyder även på att Daenerys och Aryas karaktärer bryter mot de stereotypa skildringarna i Nikolajevas schema. Orsaken kan vara att genuskontraktet finns djupt inpräntat i våra samhällsnormer om hur manligt och kvinnligt bör vara. Mannen förväntas vara den starka och beskyddande medan kvinnan förväntas vara den svaga och omhändertagna. En annan anledning till att stereotyperna är svåra att bryta kan vara författarnas rädsla att läsarna inte kommer att kunna identifiera sig med karaktärerna.

  Download full text (pdf)
  final
 • 46.
  Edvinsson, Kristin
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Borg, Emma
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Subkulturer i litteratur som läses av tonåringar: En hermeneutisk analys av fem litterära verk.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay deals with the relationship between subcultures and literature. It includes an analysis of what adolescents read if they get to choose fiction by themselves. The method used in this essay is a hermeneutic method. Five novels are used in the search for subcultures and qualities and ideals within them. The essay reveals five specific subcultures, and significant features of those are presented in the analysis. These subcultures are represented in the five novels, as well as in society in general.

  Furthermore, the purpose of this essay is to inherit deeper knowledge about the different subcultures represented among adolescents. The essay tries to challenge teachers to be aware of what different subcultures there are and how to use the knowledge about them when teaching.

  Keywords

  Subcultures, youth culture, adolescent, identification, literature, teaching, reading, genre. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Ekelund, Sofia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Blegel, Alexsandra
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Jangstål Bäckman, Emelia
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Barnböcker ur ett genusperspektiv: En text och bildanalys av de böcker som högläses för elever i årskurs F-32022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study was conducted with the aim to make gender representation visible in books that are being read-aloud to pupils in the grades 0-3. The study was based on two questions: “What does the representation of gender look like in the books that are being read aloud to the pupils?” and “What does the figuration of the books' characters look like from a gender perspective?”. Initially, the importance of equality according to the different national policy documents was presented. Swedish schools have a mission, according to the curriculum, to achieve equality. This is necessary because research showed that children were affected by gender norms and made choices based on them. Therefore, several authors meant that teachers should be making conscious book choices, where they choose norm-critical books. According to the curriculum, children should face different kinds of stories in school that give them new knowledge and insight. The read-aloud book that the teacher chooses could be used as a tool for opening discussions about gender. The method for collecting data went in several steps. First, several libraries across the country were asked to send their statistics of the most borrowed children's literature in the age gap of 6-9 or 9-12. The statistics then were compiled into one list of the 18 most popular children´s books. A survey was then conducted with the compiled list of books, and it was sent out into two Facebook groups, for teachers to answer. The teachers answered the question if they have or are planning to read this book with their pupils. The five most popular books were then analysed with the help of our own constructed analysis-tool, and the method for analysing was qualitative text analysis and semiotic picture analysis. This study's theoretical framework was Hirdman´s (1988; 2003) theory of gender system, gender contract and three different formulas to express gender stereotypes, Harding´s (1986) theory of symbolic and structural gender and Nikolajeva´s (2017) scheme of stereotypical attributes. The result showed that the representation of gender was rather equal between the two sexes. The characters' portrayal on the other hand went mostly in line with the stereotypes for their gender, with some exceptions. Female characters were mostly portrayed as caring and passive, with makeup and long eyelashes. Male characters on the other hand were mostly portrayed as active and brave.Finally, further research should be made where the impact of fiction on young children is analysed, and there is also a need for further research on Swedish children's books from a gender perspective. Further research could also be made where booktalks after a read-aloud session are used to open discussions about gender. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Ekstrand, Jessica
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Johansson, Johanna
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Malm, Sara
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hur lärare motiverar elever till läsning: En kunskapsöversikt om hur lärare kan motivera elever till läsning i årskurs 1-32021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar på att elever i grundskolan påvisar bristande motivation när det kommer till läsning och att deras läsvanor har försämrats. När läsning väl förekommer är det till största delen som tidsfördriv, där elever enbart bläddrar i böcker. När lärare har slut på idéer eller lektionsslut börjar närma sig är det oftast läsning elever får fördriva tiden med. Läsning förekommer mestadels i sammanhang där elever förväntas utveckla sin läsförmåga. Syftet med kunskapsöversikten är att ta reda på vad forskning säger om hur lärare kan motiverar elever till läsning, mer specifikt svara på frågeställningen: Hur kan lärare motivera elever till att läsa i årskurs 1-3?

  För att besvara frågeställningen för kunskapsöversikten har vetenskapliga studier om motivation, läsning och professionella lärare sökts upp som empiriskt material. Detta gjordes genom både manuella och systematiska sökningar i olika databaser. Styrdokument nämns ocksåi bakgrunden för att tydliggöra vad som förväntas av lärare. Forskningen som togs fram analyserades utifrån tematisk innehållsanalys och sammanställdes sedan under lämpliga underrubriker i resultatdelen.

  Resultatet i kunskapsöversikten visar på att en läskultur är väldigt viktigt för att elever ska bli läsare, där de får uppleva läsande förebilder både i och utanför skolan. Vidare visar resultatet att själva litteraturen elever får till sig att läsa, spelar stor roll för själva motivationen. Slutligen visar det också att lärare behöver bemöta elever på rätt sätt. Genom att stötta elever utifrån bakgrund, erfarenheter och hemmiljö kan elevers motivation öka. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Elmqvist, Johan
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Nordh, Emelie
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Bland sumprunkare, sjåare och sillpackare: Om maskulinitet i Per Anders Fogelströms Mina drömmars stad2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats studeras Per Anders Fogelströms historiska roman Mina drömmars stad. Undersökningen har två syften. Det primära syftet är att undersöka hur maskulinitet konstrueras och upprätthålls av de två manliga huvudkaraktärerna. Denna del av undersökningen utgår från R.W. Connells maskulinitetsteori och genomförs med metoden karaktärsanalys. Det sekundära syftet är att undersöka romanens handling och karaktärer utifrån John Stephens kulturrelativistiska perspektiv. Undersökningens resultat visar att de två manliga huvudkaraktärerna eftersträvar att uppnå hegemoniska maskulinitetsideal i olika sociala grupperingar, men att deras framgång i denna strävan skiljer sig, samt att de olika maskuliniteterna samspelar med och påverkar varandra. Utifrån den kulturrelativistiska teorin visar undersökningen att 1950-talets samhälle och värderingar på flera plan avspeglas i karaktärerna och berättelsen som tilldrar sig i Stockholm 1860-1880.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Englander, Jenny
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Dikten och tillvaron: att finna uttryck för en verklighet i Hanne Ørstaviks Kjærlighet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att synligöra verklighetsåtergivningen i Ørstaviks Kjærlighet i ett försök att närma sig och förstå den kvinnliga protagonistens tillvaro. Analysen har främst utgått från Erich Auerbachs (Mimesis) och Birgitta Holms (Tusen år av ögonblick) systematiska arbetssätt, där Auerbachs metod har styrt angreppssättet och där Holms perspektiv på den kvinnliga tillvaron lagts till. Två specifika textavsnitt valdes ut för att utifrån ett mikroperspektiv lyfta den kvinnliga tillvaron till ett makroperspektiv. Huvudargumentet har varit att visa att en verklighetsframställning av den kvinnliga tillvaron är möjlig genom litteraturen. Liksom andra perspektiv såsom till exempel det postkoloniala och det feministiska kan även Auerbachs metod att tolka verklighetsåtergivningen i litterära texter, ge oss en möjlig bild av människans, och i det här fallet även specifikt kvinnans tillvaro. I Ørstaviks roman har man kunnat tydliggöra flertalet av de kriterier som enligt Auerbach bidrar till en realistisk presentation i verket och på så sätt kan man synliggöra och därmed också tolka en verklighet utifrån texten. I analysen har det också framkommit vad som specifikt utmärker Ørstaviks sätt att genom sitt arbete med språket och texten närma sig verkligheten. I båda texterna kan man till exempel se hur hon arbetar med en konkret ögonblickssituation där hon låter alla skikt få träda fram såsom i ”verkligheten” med rummet och dess inredning, karaktärernas blick, tal och tankar. Men vad som kanske framförallt ska ses som unikt för Ørstaviks sätt att skriva är hur hon fångar en verklighet i sitt sätt att synligöra protagonistens inre och yttre språk och med det visa att det är i relationen däremellan som vi får tillgång till hennes tillvaro som modern, västerländsk kvinna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
123 1 - 50 of 124
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf