hh.sePublications
Change search
Refine search result
12345 1 - 50 of 206
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abdiladif, Abdullahi
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Framing King: En kvalitativ studie om hur Martin Luther King gestaltas i medier2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 300 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This piece of research examines how the speech Beyond Vietnam by Martin Luther King Jr. is framed by four newspapers in the United States. The aim of the thesis is to contribute to the existing body of research in framing as a field of study in general. More specifically, the aim is to expand the existing literature on media research regarding Martin Luther King Jr. while he was alive. Entman’s definition of framing is operationalized through the use of a deductive method. The results show that King is framed in a negative manner. In terms of framing, Conflict Frame is the most common frame used by newspapers in response to King’s speech. This is most likely due to the cold war politics prevalent during this era. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Adolfsson, Jakob
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  En ämnesintegrering av de olympiska spelen i Berlin 19362018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Ahmed Abdi, Mahomed
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Bilden av muslimer och araber i amerikansk media veckan efter terrorattackerna den elfte september 2001: A Qualitative Content Analysis of how Muslims and Arabs are depicted in American news media the week after 9/11.2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim with this research essay is to examine how Muslims and Arabs are depicted in aselection of four American newspapers following the terror attack on the World Trade Center andthe Pentagon. In order to examine my two main question, I have two theories in which myresearch is based on and they are the framing theory and the postcolonial theory. Said’s theorieson orientalism are also big part of this research essay. For my method, I have chosen a qualitativecontent analysis. This form of method gives me the opportunity to study the newspaper in depthand to identify the framework in which the newspaper operates in. It is my aim to showcase howMuslims and Arabs are seen by the American media landscape and how news media can shapeour understanding of the world we live in. Be using word such as terrorism, Middle Easternbased when writing about Muslims and Arabs, the general public will associate Islam withterrorism. How we interpret the news is largely due to how we view the world around us, and byusing hidden codes news media can shape one’s perspective on the world.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4. Andersson, Oscar
  The Moral System of Corner boys and College boys in Boston’s North End During the Great Depression of the 1930s: A Reinterpretation of William Foote Whyte’s Street Corner Society Based on His Fieldnotes and an Unpublished Case Study2021In: Journal of the North End Historical Society: Volume II / [ed] James Pasto, Boston: North End Historical Society , 2021, Vol. 2, no mars, p. 23-49Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The article is about the attitudes of corner boys and college boys’ to social mobility, showing that the 1930s was a watershed era. The first generation of Italians were often farmers and fishermen who became industrial workers in the United States. The second generation of Italians had adapted to American cultural conditions to varying degrees, with commitments in both the local community and the majority society. Corner boys planned for a future in the local community. College boys strove to pursue a career outside the social and geographical boundaries of the community. Corner boys learned the rules of society on the street. College boys were handpicked at school and in the settlement house to become middle-class Americans. Corner boys regarded college boys as hypocrites who put their short-term interests before those of the local community. The schisms between corner boys and college boys were an indication that the family values of the local Italian community were changing. But it was not until some time after the Second World War that the third and fourth generations of Italians had acquired moral values similar to those of the average American about abortion, mixed marriages, homosexuality, sexual abstinence before marriage, and divorce.

 • 5.
  Antonsson, Emelie
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Jaktens berättigande i 1930-talets Sverige: En undersökning om föreställningarna och förhållandena mellan jakten och människan i samband med 1938 års jaktlagstiftning.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vilka föreställningar om jakt ligger till grund för att den svenska jägaren jagade under senare hälften av 1930-talet? Den här undersökningens syfte är att försöka finna ett svar på detta och bidra till det historiska forskningsläget kring jakt. Jakten började förlora sin betydelse som försörjning under 1900‑talet och mellankrigstiden tycks varit en betydelsefull brytpunkt. När 1938 års jaktlagstiftning kom innebar den slutet för enmansjakterna, med fällor och giller som vanliga jaktmedel, och början till en jakt med ett mer viltvårdande syfte. Tidigare forskning beskriver naturupplevelsen, rekreationen och viltvården som de största anledningarna till jakt under slutet av 1970-talet. Även jaktens betydelse som försörjning och inkomst mellan åren 1920‑1940 har tidigare undersökts. Resultatet från den avhandlingen visar på att försörjningsaspekten av jakten fortfarande fanns kvar för allmogejägaren men att den börjat minska väsentligt efter den nya jaktlagstiftningen 1938. Forskningen jämförs med källmaterialet för att undersöka om motiven och föreställningarna kring jakten stämmer överens. Frågeställningarna är vilka synsätt, tankar och föreställningar kring jakt som återspeglas i jaktlagstiftningsutredningen 1936, riksdagstrycken och jaktlagen 1938, samt tidningarna Svensk Jakt och Jakt och Jägare under perioden 1936‑1940. En kvalitativ textanalys har använts i uppsatsen för att försöka ta reda på bakomliggande värderingar i ord, begrepp och formuleringar som använts i källmaterialet. Uppsatsens resultat skiljer sig till viss del från tidigare forskning då det viltvårdande motivet till jakt här kommer före naturupplevelsen och rekreationen. Jag har i materialet inte funnit något som styrker att jakten skulle spela någon större roll för jägarnas försörjning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Arnesson, Malin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Vardagssysslor och rättspraxis: En studie om kvinnor vid Norra Åsbo häradsrätt under åren 1680 och 16812015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien bygger på hur kvinnorna vid Norra Åsbo häradsrätt framkommer i domboken under åren 1680 och 1681. I förhållande till tidigare forskning har en diskussion förts gällande om kvinnan var underordnad mannen och i så fall hur detta har framkommit i domboken. Yvonne Hirdmans genusteori har använts för att studera dikotomier, det vill säga motsatserna mellan manligt och kvinnligt samt hierarkin mellan könen. De ärenden som kvinnorna hade störst delaktighet i var de rörande ekonomi, affärer, arv och stöld. Ärenden rörande trolovning, lägersmål, ärekränkning och fysiskt våld har också framkommit i domboken. Enligt dansk lag hade kvinnorna rätt att föra sin egen talan vid tinget men de behövde inte närvara. I studien har det framkommit att kvinnorna, om så i små mängder, kunde ansvara för männens affärer och ärenden vid tinget.  Det har också framkommit att männen oftast förde kvinnornas talan.

  Download full text (pdf)
  Vardagssysslor och rättspraxis
 • 7.
  Arvidsson, Amanda
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Eliasson, Alexander
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Borggårdskrisen – en liberal intern strid: En kvalitativ diskursanalys om Hallandsposten och Dagens Nyheters ställning under Borggårdskrisen2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study circuits around the swedish monarch, Gustav V, courtyard speech february the 6th 1914, since this action is seen as the critical moment in the discourse of the defence question in Sweden during that time. This study examines how the local newspaper Hallandsposten and the nationwide newspaper Dagens Nyheter describes the discourse during the courtyard crisis in 1914, and the internal conflict in the liberal party between the left och right wing in the defence question. The purpose of this study is to examine how the two newspapers describe the discourse about the defence question and if the descriptions contain any differences. The purpose is also to study why the differences exist and what they contain. To track any differences this study aims to review the two newspapers use of words that are of significance to the reader's perception of the discourse. The material of this study is thus the article sabout the courtyard crisis found in the two newspapers. This material is analysed by a critical discourse analysis method and the result of this method is then reviewed from the discourse theory.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Arwill-Hörmander, Catharina
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Svensk cykelindustri 1867-1965: En historisk longitudinell studie2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte och tema var att undersöka cykelrelaterat företagande utifrån ettschumpeterianskt synsätt. Metoden var longitudinell och materialet utgick både frånuppgifter från Sveriges Handelskalender 1889/90 – 1965 och annan litteratur.Undersökningen följde Lennart Schöns referenscykel för historiska förlopp. Cykelnkunde kategoriseras som en konsumtionsvara i utvecklingsblocket för transporter.Materialet visade hur cykeln som innovation fick ett mycket snabbt spridningsförloppi Sverige. Den introducerades av några få entreprenörer, som följdes av en hel svärmav tillverkare - imitatörer. Världsutställningen i Paris 1867 fick stor betydelse förvelocipedens spridning. I Sverige uppstod snart agglomerationer av cykelföretagandesom utgick från Stockholm och det mellansvenska industridistriktet runt Uppsala ochGävle. Föredagsdöden visade sig vara högre hos nya företag, Liability of Newness,och mindre företag, Liability of Smallness. Ett ökat strukturellt tryck medförde flerafusioner från och med 1932. Bilismen åstadkom ett förändrat efterfrågemönster runt1955, vilket inledde cykelbranschens nedgång. Importens frisläppande 1960 innebaren dramatisk överlevnadskamp för företagen. År 1996 fanns det bara tre svenskaföretag kvar i branschen av totalt 185 gjorda etableringar under perioden 1867-1965.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Baghalian, Anja
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Fehratovic, Amina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Det mörka förtrycket på den vita duken: En studie om 1900-talets medborgarrättsrörelse i samtida film.2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Films can be a source to enjoyment, cultural enrichment and relaxation. But films are alsofilled with messages and subtext that affects the one who watches the film. One of the effectsis the reproduction of racism and stereotypes. Therefore, have we chosen to analyze threemodern films that illuminate the civil rights movement. The purpose of this study is toinvestigate whether the selected reality-based films offer alternative perspectives onrelationships, racism and civil rights. This study will be based on the films The butler (2013),Niceville (2011) and Remember the Titans (2000).

  Based on the three selected films, a selection of scenes and sequences will also be performed.Ranking of scenes and sequences will be grounded on a variety of events so that this studycan show the breadth of the issues that are highlighted in the films. We will then combinesome of the scenes and sequences in the results and analysis to present under the sameheading. In the final part will we conclude with a summary discussion of our work. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Barow, Thomas
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Vår rädsla för "de andra"2013In: Intra, ISSN 1102-4143, no 4, p. 12-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Bartholdsson, Johanna
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  The Borders between the Historian and Those Whom She Studies2009In: Borders as Experience, Halmstad: Halmstad University , 2009, , p. 218p. 9-20Chapter in book (Refereed)
 • 12.
  Bengtsson, Philip
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Bada, simma och semestra: En lokalhistorisk undersökning om tillämpandet av SOU:s friluftsbad, simhallar, bastur vid byggandet av Halmstad simhall2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to examine the similarities and differences between the Swedish public research  (SOU) called Friluftsbad, simhallar, bastur: simundervisning och simlärarutbildning and the discussion in several board protocols and their effects on the local public bath in Halmstad. Halmstad is a small city located in south west Sweden, research on a national level has been done, but not on local. An additional aim is to investigate the recreation- and health discourse on a local level. The tool for the analys is the theory named Agent-and structure method. 

  The conclusion of this study is that the public bath in Halmstad has many similarities with former research by SOU. For example there is a connection between the choice of location, and the length of the building. However, this study also discover some new aspects, for example facts about people with disabilities.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Bengtsson, Åsa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science. Lunds universitet, Lund, Sverige.
  Den osynliga historien om segregationspolitik och diskriminering2022In: Hallands historia: Gränsland genom tiderna / [ed] Pablo Wiking-Faria, Halmstad: Hallands Akademi , 2022, 1, p. 251-254Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Kapitlet berör hur halländska myndigheter aktivt diskriminerade och segregerade romer och resandefolk i Halland från 1700-talet till 1900-talet samt hur populärlitteraturen reproducerade stereotypa föreställningar om resandefolk. 

 • 14.
  Bengtsson, Åsa
  Department of History, Lund University.
  Emilie Rathou och Vita Bandet: Rabiata och radikala kvinnoröster2010In: Presshistorisk årsbok 2010 / [ed] Ellinor Melander, Stockholm: Svensk Presshistorisk Förening , 2010, p. 28-44Chapter in book (Other academic)
 • 15.
  Bengtsson, Åsa
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Nyktra, frisinnade kvinnor2010In: Parti eller rörelse?: Perspektiv på liberala organisationsstrategier 1880-1940 / [ed] Tomas Nilson & Martin Åberg, Lund: Sekel , 2010, p. 17-49Chapter in book (Other academic)
 • 16.
  Bengtsson, Åsa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  När kvinnornas röster inte räknades2020Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 17.
  Bengtsson, Åsa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  The White Ribbon - Temperate Women on Public Scenes2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  I would like to present my dissertation on the female temperance organization the White Ribbon, founded in Sweden in the year 1900. The organisation was part of the international World’s Woman’s Christian Temperance Union. The aim of the White Ribbon was to create a temperate society and the activity was nationwide. The organisation ran temperance restaurants, and established different kinds of philanthropic institutions such as orphanages, rest homes, and rescue homes for prostitutes and female alcoholics. They also launched vocational training and educational courses for women. They had their own publishing firm, which issued a journal and pamphlets.

  I have studied the White Ribbon as a social movement, and therefore I use a social movement theory to analyse their work. This theoretical approach has made it possible to analyse the underlying ideology as well as the organisation’s practical activities. Thus, I have been able to focus on the social and political activities in relation to the process of democratisation in Sweden. The study shows that the White Ribbon’s aim was not only to create a temperate society. In fact, it may be argued that the primary ambition was an equal and democratic society, which was founded on women’s political rights and their participation.

  Generally speaking, female Christian associations and their charitable activities have been considered conservative, promoting a traditional female ideal that consigned women to the private sphere. My study shows differently. The White Ribboners opposed the prevailing views on women, arguing that they had both a right and an obligation to act in society and politics. Their philanthropic institutes did not originate from a female Christian mission but from socio-political ambitions. Moreover, they should also be seen as businesses in a branch of new and necessary social services; the White Ribboners were in fact entrepreneurs and business owners. The organisation’s members were presented as role models for how women could and should participate in society. The journal paid attention and tributes to businesswomen, female politicians and writers, etcetera. This way the White Ribbon praised and promoted icons that contradicted the prevailing view on women. In short, they introduced a new and different female ideal.

  As part of the temperance movement, the White Ribboners did not only have access to the political field, but were also recognised as political agents. Like their male equivalents, the White Ribboners were political lobbyists active in political parties. Quite a few of them were members of the Liberal party and had positions in local councils. Like many other studies, mine shows that women were active agents on the public and political scene. Despite this, female politicians are rarely mentioned in the history of politics; newly published school textbooks still reproduce the view that men, and not women, were agents in society, claiming that the public and political scenes were male domains. Unfortunately, after decades of gender research the history shelves in Swedish bookstores are still dominated by the history of men. This raises several questions worth discussing.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Bengtsson, Åsa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Vita Bandet, rösträtten och folkomröstningen2020Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 19.
  Bengtsson, Åsa
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science. Lunds universitet, Lund, Sverige.
  Sommestad, Lena
  Uppsala universitet, Uppsala, Sverige.
  Kampen för en bättre framtid - folkrörelser bygger demokrati2022In: Hallands historia: Gränsland genom tiderna / [ed] Pablo Wiking-Faria, Halmstad: Hallands Akademi , 2022, 1, p. 265-278Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Kapitlet belyser föreningslivets framväxt i Halland från slutet 1800-talet till 1940-talet. I fokus står folkbildnings-, nykterhets- och arbetarrörelsens betydelse för den demokratiska utvecklingen. Kapitlet berör hur föreningslivets kvinnor och män engagerade sig i och arbetade för medborgerlig och demokratisk bildning, för rösträtt och för bättre arbetsvillkor. Vidare berörs även hur bonderörelsen formades och påverkade den halländska landsbygden och politiken.

 • 20.
  Bengtsson, Åsa
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science. Lunds universitet, Lund, Sverige.
  Sommestad, Lena
  Uppsala universitet, Uppsala, Sverige.
  Välfärd börjar med barnen – socialt arbete under 1900-talets början2022In: Hallands historia: Gränsland genom tiderna / [ed] Pablo Wiking-Faria, Halmstad: Hallands Akademi , 2022, p. 279-282Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Kapitlet belyser hur föreningslivet i Halland drev filantropiska verksamheter som barkkrubbor, barnhem och arbetestugor för mindre bemedlade familjer och barn vid tiden kring sekelskriftet 1900. Föreningslivet arrangerade evenemang som Barnens dag för att finansiera  välfärdsinsatser för barn. Kapitlet berättar om Beda Hallberg som skapade första majblomman för att finansiera klena barns vistelse på sommarkolonier och i en temaruta är Vita Bandets barn- och mödrahem i Varberg i fokus. 

 • 21.
  Berg, Eric
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Kommunismen i läroplaner: En artikelstudie om hur kommunismen porträtteras i våra läroplaner och i läroböcker under åren: 1955, 1969, 1980, 1994 och 2011.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Bernström, Fredrik
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Bäst i Halmstad: En kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys av IS Halmias damlag under 1970 - 19802020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar damfotbollens genombrott under 1970-talet i Halmstad och IS Halmias uppkomst som Halmstads första damlag. Synen på damfotbollen var fortfarande pessimistisk och många ansåg att fotboll var en manlig sport som kvinnor inte skulle syssla med. I denna uppsats så har jag undersökt IS Halmias damlag från det att föreningen startar upp laget år 1970 fram till dess att damlaget väljer att lämna högsta divisionen år 1980. Undersökningen har fokuserat på bildandet av Halmias damlag, utifrån Jonny Hjelms fem kategoriseringar, anledningen till bildandet och resursfördelningen. För att svara på resursfördelningen så har jag använt Eva Olofssons teori om det patriarkala samhället speglar över till idrotten och fotbollen, där kvinnor får sämre förutsättningar än män. Slutsatserna som uppkommit är att Olofssons teori om att kvinnor får sämre förutsättningar än män stämmer in på IS Halmia och att de blir sämre värderade förutom när det går dåligt för herrarna då damerna används som ”tröst”. Utifrån Hjelms teori om att gemenskaper föder gemenskaper så stämmer detta också in på Halmia även om de kategorier som han tagit fram inte är optimala. Halmia är sprungen ur en redan existerande gemenskap dit damer söker sig genom en annons i tidningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Björk, Erik
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Stranqvist, Dominic
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  “Känns som allting bara går på repeat, 90- talet det går på repris.”: En kvalitativ studie om hiphoptexters skildring av verkligheten under 1990- och 2010-tal.2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  This study examines how Swedish hip hop lyrics from the 1990s and 2010s portrays the social life, first and foremost in the suburb. The study consists of two parts, the first is a more general study of which themes and categories appear in the lyrics through an overview of 90 different hip hop songs. The second part of the study is focusing on analyzing different processes in change from the 1990s to the 2010s hip hop lyrics. The material of this part consists of 5 songs from the 1990s and 5 songs from the 2010s, that through a qualitative text analysis presents different changes in discourses.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Björkvall, Emma
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hur såg kvinnors deltagande ut i de olympiska spelen i Amsterdam 1928?: En kvalitativ studie om hur olympiska idrottare framställs i dagstidningar år 19282018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka ur ett genusteoretiskt perspektiv hur kvinnors inträde i de olympiska spelen såg ut. Jag har undersökt Dagens Nyheters arkiv för att se hur de uppmärksammar kvinnliga idrottare gentemot manliga samt även tittat på en stor del forskning som jag har jämfört mina resultat med. Min ambition har även varit att ta reda på orsaker till varför kvinnor inte fick tävla i de olympiska spelen till en början för att sedan släppas in successivt i den olympiska sfären.

  Teorin som jag använt till min studie är Yvonne Hirdmans genusteori om dikotomi och hierarki. Dessa teorier har jag använt för att applicera på mitt arbete för att hitta svar på mina frågeställningar. En avgränsning var tvungen att göras då det fanns exceptionellt mycket information om detta ämne jag valt.

  Jag valde att begränsa mig till att själv undersöka de olympiska spelen år 1928 i Amsterdam då kvinnor för första gången fick tävla i friidrott. Resultatet jag fick fram var att kvinnor i början av 1900-talet hade ett stort motstånd inom idrottsvärlden. Kvinnor skulle inte utöva fysiska aktiviteter för det kunde skada reproduktionsförmågan hävdade vissa forskare. Successivt suddades dessa åsikter ut och kvinnor vann mer mark inom tävlingsidrotten. Media valde att kraftigt trivialisera och infantilisera kvinnliga idrottare gentemot de manliga idrottsutövarna under första halvan av 1900-talet. Min studie visar på att detta förekommer inte idag i lika stor utsträckning där jag belyser hur synen på kvinnliga idrottare har förändrats över tid i rapporteringen i media.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Björkén-Nyberg, Cecilia
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  '... an intellectual capacity to be wondered at...'2009In: Borders as experience, Halmstad: Halmstad University , 2009, , p. 218p. 64-67Chapter in book (Refereed)
 • 26.
  Björnberg, Martin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Andrafiering i läromedel: Kartläggning av läromedel ur en postkolonial teori2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolverket och styrdokumentens värdegrund formulerar vikten av att problematisera exkluderande faktorer mellan olika kulturer och etniciteter i skolan. Hur bemöter läromedel det uttalade målet? Syftet med studien är att undersöka förhållandet mellan Vi och De i läromedel och därmed hur framställandet konstrueras och bidrar till en andrafierande diskurs. Innehållsanalysen utgår från en kritisk textanalys i form av postkolonial teori där språkliga mönster, variationer och dolda budskap analyseras. För att bemöta studiens syfte formas kartläggningen kring att belysa hur icke-europeiska kulturer i läromedel i historia framställs. Vidare delas de icke-europeiska kulturerna upp i Afrika och Asien. Resultatet visar att båda läromedlen, i olika grad, förmedlar en eurocentrisk utformning som skapar och befäster redan existerande fördomar om den Andre.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Blickby, Sebastian
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Japansk Nationalism: En tillämpning av fyra nationalismteorier på Japan under åren 1853-19392017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en teoristyrd litteraturstudie om japansk nationalism under perioden 1853-1939. Syftet med studien är att tillämpa fyra nationalismteorier på utvecklingen av nationalismen i Japan, för att undersöka vilken av de fyra nationalismteorierna som bäst stämmer överens med det japanska exemplet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Blom, Anneli
  et al.
  Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborg, Sverige.
  Nilson, Tomas
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  "En man med all världens tur": Ett biografiskt perspektiv på olyckan mellan Stockholm och Andrea Doria 19562018In: Allvarligt talat: Berättelser om livet / [ed] Maria Sjöberg, Göteborg: Makadam Förlag, 2018, p. 435-451Chapter in book (Other academic)
 • 29.
  Brunnhage, David
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  I döda kungars sällskap: Historiebruk och historiemedvetande kopplat till Sverigedemokratisk ungdom på Facebook mellan 2010-20142014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Brunow, Dagmar
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Allegory, Performativity, and Intervention: The Function of Travelogues in a Contested Space. A comment on Charlotte Tornbjer2009In: Borders as experience / [ed] K G Hammarlund, Halmstad: Halmstad University , 2009, , p. 218p. 201-215Chapter in book (Refereed)
 • 31.
  Brunow, Dagmar
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  "Es war ein mentaler Widerstand": Erinnerungen von Werner Krebs2002In: Getanzte Freiheit: Swingkultur zwischen NS-Diktatur und Gegenwart / [ed] Alenka Barber-Kersovan & Gordon Uhlmann, Hamburg: Dölling und Galitz , 2002, p. 119-122Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Intervju med Werner Krebs, medlem av de oppositionella s k "Swingjugend" under nazismen.

 • 32.
  Brunow, Dagmar
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  "Es war nicht mein Krieg": Erinnerungen von Hans Peter Viau2002In: Getanzte Freiheit: Swingkultur zwischen NS-Diktatur und Gegenwart / [ed] Alenka Barber-Kersovan & Gordon Uhlmann, Hamburg: Dölling und Galitz , 2002, p. 104-111Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Intervju med Hans Peter Viau, medlem av de oppositionella s k "Swingjugend" under nazismen.

   

 • 33.
  Carlsson, Anton
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Historiebruket, Myten och Identitetsskapandet: En läromedelsanalys om hur Sverige under andra världskriget väljs att gestaltas i tre läromedel2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en läromedelsanalys i ämnet Historia, där tre olika läroböcker riktade till ungdomar i årskus 9 analyseras kopplat till det historiebruk som används. Genom att använda Historiebruk som teoriram analyseras dessa läromedel, för att se till likheter och skillnader i materialet som presenteras kopplat till Svensk historia under andra världskriget. Exemensarbetet syftar till att analysera historiebrukets del i ämnet Historia samt dess relation med begreppen identitet och mytbildning. Läromedelsmaterialaet presenteras och visar på olikheter gällande urval och infallsvinklar i historieskrivningen. Studiens resultat visar problematiken bakom texter som insinuerar att sanningen återfinns i innehållet. Resultatet berör även problematik och fördelar gällande ämnesområden som presenteras på olika sätt och med hjälp av olika historiebruk.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Carlsson, Julia
  Halmstad University.
  Fostran i förändring från 1962 till 2011: Ling gymnastikens roll i läroplanerna2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att studera läroplanerna i ämnet idrott och hälsa utifrån perioderna 1962,-69, -80, -94 och 2011 för att se om det skedde några förändringar. Dessa förändringar kommer vidare att kopplas med Ling gymnastiken för att se om det finns någon anknytning. Studien genomfördes som en litteraturstudie där arbetet av läroplanerna gjordes med hjälp av textanalys samt införskaffande av relevant litteratur genomfördes. Materialet har sammanställts med analys och diskussion. Resultatet visade på att förändringar hade skett i läroplanerna. Det gick även att se koppling till Ling gymnastiken till några av de förändringar som läroplanerna genomgått, tydligast blir kopplingen till begreppet hälsa samt skolans huvudmål till att fostra harmoniska samhällsmedborgare.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Carlsson, Matilda
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  His-story?: En innehållsanalys av tre läromedel i historia mot årskurs 4–6 ur ett genusperspektiv.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läromedel används flitigt i skolan, och många gånger fungerar de som den huvudsakliga källan för kunskap som lärare grundar sin undervisning på. Läromedel granskas inte längre av staten, och lärare hinner inte heller granska dem. Skolverket förtydligade 2018 skolans värdegrundskrav om jämställdhet, vilket förstärker behovet av jämställda läromedel. Tidigare forskning har visat att kvinnor underrepresenteras och porträtteras som underordnade män i skolans läromedel. I denna studie har bilder i de tre läromedlen i historia mot årskurs 4–6 studerats. Bilderna i läromedlens könsfördelning har kartlagts och två bilder har analyserats ur ett genusperspektiv.

  I studien besvaras två frågeställningar, ”Hur ofta representeras kvinnor och män på bild i de tre mest använda läromedlen för historieundervisning i mellanstadiet?” och ”Hur gestaltas kvinnor och män i illustrationer som skildrar vikingamänniskan ur ett genusperspektiv”. Studiens resultat visar att kvinnor utgör cirka 26% av alla avbildade personer i läromedlen. Männen motsvarar cirka 74%. Eftersom kvinnorna underrepresenteras är läromedlet inte kvantitativt jämställt. Däremot visar resultatet att ett av läromedlen framställer en mer kvalitativ genusmedveten skildring. Ett annat läromedel skildrar däremot kvinnan som underordnad mannen, vilket är typiskt enligt det mansnormativa genussystemet.

  Studien syftar till att inspirera lärare att ta sig tid att granska sina läromedel ur ett genusperspektiv. Förslagsvis kan lärare använda studien för att låta elever själva analysera sina läromedel ur ett genusperspektiv.

  Fortsatt forskning hade kunnat utgå från att analysera illustrationer i flera kapitel i historieläromedel. Detta hade gett mer kunskap om hur kvinnor och män skildras på bild ur ett genusperspektiv.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Carlsson, Nils
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Öppna hjärtan och stängda gränser: En undersökning av historiemedvetande och historieanvändning i svensk invandringsdebatt hösten 2015.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this paper the use of history in the Swedish immigration debate during the refuge crisis of 2015 is examined with the purpose of determining how the articles express historical consciousness. Furthermore, the potential to use these articles in a school context to develop students’ historical consciousness is discussed. The study was conducted through qualitative text analysis of debate articles from the fall of 2015 in three different Swedish newspapers, using theory of narrative competence as a determiner of the development of historical consciousness. Narrative competence was measured using a model of progression containing four different levels of narrative: Traditional, exemplary, critical and genetic. The results showed that in relation to the present, all four types of narratives could be observed. However, the past was predominantly used exemplary, to guide action in the contemporary situation. In the context of upper secondary school history education, suggestions of how to use the empirical material included problematisation and deconstruction of these historical examples to determine their ability to enhance understanding of present and past situations. Furthermore, articles referring to the same historical phenomenon with different levels of development in historical consciousness could be used to allow the students to observe the contrasts to develop their own historical consciousness.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Colliander, Morgan
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Alkoholens inverkan på misshandelsbrottensgärningspersoner och offer: - kring motbokens införande2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att se hur alkoholen påverkade gärningspersoner och brottsoffervid misshandelsfall i Halmstad 1915 till 1925. Jag vill klargöra vem som var offer, det villsäga offrens socialklass och kön. Jag tittar också på vilken påverkan alkoholen hade kopplattill just dessa faktorer.Att det fanns ett samband mellan alkoholkonsumtion och misshandelsbrottslighet på ettnationellt plan var känt sedan tidigare. Det hade emellertid aldrig gjorts någon undersökningpå ett lokalt plan i Halmstad. Det finns inte heller någon specifik forskning på brottsoffren idessa fall. Det är också här tyngdpunkten i undersökningen finns.Mitt material består främst av domstolsprotokoll och den situation som de visar analyserasfrämst ur ett klass- och ett genusperspektiv. Offren kommer att stå i centrum förundersökningen. Materialet visar att mannen från arbetarklassen led störst risk av att fallaoffer för en misshandel, men det var också mannen från arbetarklassen som utgjorde denstörsta risken för att en misshandel skulle begås. Arbetarklassens män var alltså centrala idiskussionerna kring såväl som offer som gärningsperson.

  Download full text (pdf)
  C-uppsats Historia Morgan Colliander
 • 38.
  Cudmore, Danielle
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  “… agus ag ól a ḟola”: Ingesting Blood and Engendering Lament in Medieval Irish Literature2022In: Grief, Gender and Identity in the Middle Ages: Knowing Sorrow / [ed] Lee Templeton, Leyden: Brill Academic Publishers, 2022, p. 165-189Chapter in book (Refereed)
 • 39.
  Dahlgren, David
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Historiebruk och datorspel: En studie om datorspel som undervisningsredskap inom historieämnet2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar en studie av datorspelet Brothers in Arms: Road to Hill 30. Ett spel som bygger på Stephen E. Ambroses bok Band of Brothers. Spelet jämförs med boken för att hitta eventuella skillnader. Som förklaring på dessa skillnader används Cecilia Trenters tes rörande populärkultur med historiskt tema. En tes som hävdar att det är viktigare inom populärkulturen att skapa stämning och igenkänning hos åskådaren än att vara historiskt korrekt. Slutligen diskuteras även lärandepotentialen i spelet. Frågor som ställs är om spelet är lämpligt i undervisningen samt vilken bild av historien som förmedlas. Till hjälp med detta konsulteras Jan Bjarne Bøes bok Bildene av fortiden – historiedidaktik og historiebevissthet, som förklarar att dåtid, nutid och framtidsperspektiv hänger ihop. Ference Martons olika teorier om lärande kommer även diskuteras och belysas i sken av spelet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Dienel, Hans-Luidger
  et al.
  University of Berlin, Inst.for Coop.Mgmt./Interdiscip. Res, Germany.
  Hammarlund, Karl Gunnar
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Peterson, Martin
  University of Bergen, Norway.
  The Historical Context of the Evolution of National Research Systems and International RTD Collaboration2002In: Innovation. The European Journal of Social Science Research, ISSN 1351-1610, E-ISSN 1469-8412, Vol. 15, no 4, p. 265-278Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A historical overview of European science and technology suggests the existence of two parallel trends: those of nationalization and de-nationalization. Since the Enlightenment, besides the modernist universalist perspective on science we find nationalist pressures pushing the idea of socially constructed technology, thus generating scientific results determined by national (cultural) factors. Nationalization and de-nationalization thrive together in certain circumstances--for instance, in disciplines such as geology, meteorology, botany or even physics and chemistry. The entry into the scene of commercial interests gives rise to national interests, in turn hampering efficiency and progress from the scientific perspective. Through national research policies these differential development patterns have tended to create an often unnecessary conflict between basic and applied research. The EU RTD framework has still to resolve these contradictions.

 • 41.
  Egelström, Christian
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Tintin och Den Porträtterade Icke-Demokratin: Tecknade serier som en kulturhistoriskt källa eller komplement till undervisning inom historia.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Användningen av serietidningar inom historisk forskning har ökat och kan jämföras med romaner, fiktion, filmer och affischer. Michael F. Scholz, en tysk professor i modern och samtida historia, har lyft flera argument för att använda serietidningar inom modern historia. Han skapade en modell för att analysera innehållet i en serietidning, som har anpassats i detta arbete för att sedan används för att analysera Hergés berömda äventyr om Tintin.

  I denna uppsats diskuteras användningen av ”Tintins äventyr” inom historisk forskning som en kulturhistorisk källa för icke-demokratiska element under författarens samtid, och i vilken utsträckning (om möjligt) det går att använda tecknade serier inom undervisning av historia. Forskningen baseras på teorierna av Scholz och en anpassad version av hans analysmodell, som används för att sedan analysera innehållet i Tintin för icke-demokratiska element som: förtryck, ledarskap, diktatur och maktutövning. Innehållet i böckerna jämförs efteråt med verkliga diktaturer och händelser. Denna jämförelse mellan Tintin och böckernas samtid, avgör om Tintin kan användas som kulturhistorisk källa eller undervisningsmaterial.

  Forskningen baseras på ett urval av fyra böcker med ett visst kriterium: 1. Berättelsen äger rum i ett land med diktatur 2. Regeringen / staten är antagonisten 3. Diktaturen har koppling till författarens samtid. De fyra äventyr som används för denna uppsats är: ”Blå Lotus”, ”Kung Ottakars Spira”, ”Det Hemliga Vapnet” och ”Tintin hos Gerillan”

  Resultatet visar att Tintins äventyr kan användas i historisk forskning, eller när man undervisar i skolor, som ett komplement. Dock finns det flera problem och begränsningar kring användningen av Tintin, samt ett behov av att modifiera Scholz modell för att skapa önskat empiri. Trots begräsningar och modifieringar, poängterar denna uppsats (med analysen och de element som porträtteras av Hergé) att det finns ett starkt argument för användningen av Tintin som en kulturhistorisk källa inom historisk forskning och en möjlig användning av serietidningar när man undervisar historia i skolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Eliasen, Viktor
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  I huvudet på Tage: en historisk reflexion av att invandra till Sverige som vuxen icke-europé2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this paper I have interviewed one Swedish citizen that has immigrated to Sweden as an adult from Istanbul, Turkey. I have studied the different causes that lead to his decision to leave his country of origin and settle down in Sweden. For this I have used the theoretical factors push and pull. I have also studied processes of identity, inclusion and exclusion in Sweden. My results show that the coup d´état initiated by the military leader Kenan Evren 1980 had a huge impact on my informant’s decision to flee to Sweden. My informant was imprisoned during a period of five years. During this time he was beaten and tortured. The main factor for choosing Sweden as a new country was his perception that Sweden, amongst all western countries, was the most democratic of them all.

  In general terms, my informant describes the Swedish society and its people as including and the fact that he feels that he is Swedish is an including factor in itself. My informant praises the Swedish system and the Swedish born citizens. When analysed though, the researcher find a story that tells of a partly segregated society. This is an excluding factor and can be examined from many different theoretical view points. The Swedish mentality (Åke Daun 1998), in which Swedish born may have a tendency to seek the familiar, can be one factor. This can be understood together with the concept of orientalism. My informant's story also describes a diaspora of immigrants, which is to be understood in terms that immigrants, regardless origin, help each other. This is both an including and excluding factor. Including in terms of helping the immigrant to obtain his first job, excluding in terms of putting immigrants in other work sectors than Swedish born citizens.

 • 43.
  Eliasson, Per
  et al.
  Malmö högskola, Malmö, Sverige.
  Hammarlund, Karl GunnarHalmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).Lund, ErikNielsen, Carsten TageRoskilde Universitet, Roskilde, Danmark.
  Historiedidaktik i Norden 9: Del 1: historiemedvetande - historiebruk2012Collection (editor) (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Eliasson, Per
  et al.
  Malmö högskola, Malmö, Sverige.
  Hammarlund, Karl GunnarHalmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).Lund, ErikNielsen, Carsten TageRoskilde Universitet, Roskilde, Danmark.
  Historiedidaktik i Norden 9: Del 2: historisk kunskap2012Collection (editor) (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Elmqvist, Johan
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "Den tysta revolutionen": Storkommunreformen i Himledalen 19522020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har mötesprotokoll undersökts från de kommuner som genom storkommunreformen 1952 kom att bilda Himledalens kommun, vilket idag är en del av Varbergs kommun. Utifrån protokollen har en argumentationsanalys gjorts av kommunernas ställningstagande i frågan, i syfte att urskilja vilka argument som presenterades för eller emot de av länsstyrelsen utformade förslagen till ny kommunindelning. Kommunernas argumentation har sedan jämförts med varandra och satts i relation till Erik Wångmars modell över de vanligast förekommande argumenten som figurerade i anslutning till storkommunreformen. Argumentationen har även relaterats till begreppen lokal identitet och centrum-periferi-teorin. Resultatet från undersökningen visar att flera kommuner inledningsvis önskade ingå i andra konstellationer, men att de till slut godkände det förslag som länsstyrelsen förordade. Hunnestads kommun ångrade emellertid sitt beslut och försökte in i det sista, dock utan framgång, att få till ett utträde ur Himledalens kommun. Resultatet visar även att kommunernas argumentation till stor del utgick från samma argumentkategorier, samt att centrum-periferi var en vanligare utgångspunkt än lokal identitet i kommunernas argumentation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Ericsson, Fredric
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Kollektivism eller individualism i skolan?: En läroplansanalys på LGY70, LPF94 och LGY112019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay will address whether the school has gone from being a collectivist-oriented to anindividualist-oriented school. By studying the curricula LGY70, LPF94 and LGY11 for uppersecondary school and studying how the concept group expresses itself in the different curricula.The study is based on a qualitative concept analysis model by Walker and Avant's seven differentsteps to analyze concept. The term group will be explained and discussed in the paper to create anunderstanding of what a group is and its different definitions. After this, group theories will beaddressed in relation to the concept group, then this will be applied in relation to the curricula.In each curriculum I will give an overall history when the curricula came to be applied in society.This is done to better understand the time and spirit of the time. In each curriculum I will give anoverall history when the curricula came to be applied in society. This is done to better understandthe time and spirit of the time.What I have come up with is that the school has gone from being collectivist to individualistic.This is because the curricula change and are revised to create the conditions for an increasinglychanging society. This is a must for the school to prepare the students for an ever-changing society.Groups are not as important, but it is the individual and its growth and learning that have come intofocus. For each curriculum, more and more valid groups and group identities have been revisedaway.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Eriksson, Jonnie
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Travelling Savage Spaces: Jean de Léry and Territorializations of ‘Antarctic France’, Brazil 1555-602009In: Borders as Experience / [ed] Hammarlund, Karl Gunnar, Halmstad: Halmstad University , 2009, , p. 218p. 68-91Chapter in book (Refereed)
 • 48.
  Eskelin, Pepita
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Deo-Victorian Society in the Neo-Victorian Novel: A Study of Sensory Perceptions in Michel Faber´s The Crimson Petal and the White2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper explores the contemporary reader´s fascination with the Victorian period focusing on Michel Faber´s neo-Victorian novel The Crimson Petal and the White (2002). By comparing and contrasting various literary elements that link the Victorian novel to contemporary neo-Victorian fiction it simultaneously shows the similarities and differences between the nineteenth-century Victorian sensorium and that of the present day. It puts particular emphasis on the sensory perceptions of vision and smell, since those two senses are the most prominent ones in Victorian and neo-Victorian fiction and they are also regarded as extremes on the sensory scale. The nineteenth-century urban hygiene campaign transformed, in particular, the perception of olfaction.

  This study concludes that our contemporary society bears many similarities to the Victorian period as a society of great change. The renewed interest in the Victorian signifies the twenty-first century reader´s desire for an idealized world set in another time, which yet appears familiar and recognizable. Neo-Victorian fiction thus functions as a means of knowing both your heritage and finding your own place in the present day. The sensory perception of foremost smell is part of our cultural heritage and thus the neo-Victorian novel mirrors the deo-Victorian concept.

  Download full text (pdf)
  Title Page, Abstract, Table of Contents
  Download full text (pdf)
  Deo-Victorian Society in the Neo-Victorian Novel
 • 49.
  Extor, Martin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Kämpa för rättvisa – att arbeta med arbetarrörelsens historia som tecknad serie.: En historiedidaktisk studie av ett seriealbums förmedling av historisk kunskap och dess potential i historieundervisning på gymnasienivå.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It has been written several papers on the use of comics as source material in history teaching. In this study, I focus on a selected title, comic book Kämpa för rättvisa. It claims itself that it can teach "about labor history". In a qualitative analysis, with metods from both narrative and semiotic fields, I analyze the comic books content and form. Based on the requirements of the history curriculum in sweden secondary school, which is materialized in a didactic history theory framework, I study the historical knowledge it conveys, how it looks in comparison with a traditional textbook and discuss the potential use of the selected comic book for history teaching in secondary schools.

   

  In the result of my studies, it appeared that the comic book primarily conveys historical factual knowledge of industrialization and democratization in Sweden in 1900, Swedish labor history and development of the Swedish welfare during the 1900s. I also found signs that the substance abilities in the subject of history, such as the development of students' historical awareness, activation of their historical emapti and the ability to discuss (and see) the use of history can be worked with in teaching based on the comic books content. In comparison to a traditional textbook appeared comic book as more subjective in its communication of historical knowledge. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Frisk, Angelica
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Medeltiden i din hand: En studie om skönlitteraturens möjlighet i historieundervisningen2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to investigate a historical novel and its reliability. By way of investigating gender and power with three of the characters the study resulted in normative behaviour among the investigated characters and a violent use of power significant for its time. The result of the study shows that there is high reliability in the novel in the aspects of gender and power.

  Download full text (pdf)
  fulltext
12345 1 - 50 of 206
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf