hh.sePublications
Change search
Refine search result
1234 1 - 50 of 175
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abdiladif, Abdullahi
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Framing King: En kvalitativ studie om hur Martin Luther King gestaltas i medier2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 300 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This piece of research examines how the speech Beyond Vietnam by Martin Luther King Jr. is framed by four newspapers in the United States. The aim of the thesis is to contribute to the existing body of research in framing as a field of study in general. More specifically, the aim is to expand the existing literature on media research regarding Martin Luther King Jr. while he was alive. Entman’s definition of framing is operationalized through the use of a deductive method. The results show that King is framed in a negative manner. In terms of framing, Conflict Frame is the most common frame used by newspapers in response to King’s speech. This is most likely due to the cold war politics prevalent during this era. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Adolfsson, Jakob
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  En ämnesintegrering av de olympiska spelen i Berlin 19362018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Antonsson, Emelie
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Jaktens berättigande i 1930-talets Sverige: En undersökning om föreställningarna och förhållandena mellan jakten och människan i samband med 1938 års jaktlagstiftning.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vilka föreställningar om jakt ligger till grund för att den svenska jägaren jagade under senare hälften av 1930-talet? Den här undersökningens syfte är att försöka finna ett svar på detta och bidra till det historiska forskningsläget kring jakt. Jakten började förlora sin betydelse som försörjning under 1900‑talet och mellankrigstiden tycks varit en betydelsefull brytpunkt. När 1938 års jaktlagstiftning kom innebar den slutet för enmansjakterna, med fällor och giller som vanliga jaktmedel, och början till en jakt med ett mer viltvårdande syfte. Tidigare forskning beskriver naturupplevelsen, rekreationen och viltvården som de största anledningarna till jakt under slutet av 1970-talet. Även jaktens betydelse som försörjning och inkomst mellan åren 1920‑1940 har tidigare undersökts. Resultatet från den avhandlingen visar på att försörjningsaspekten av jakten fortfarande fanns kvar för allmogejägaren men att den börjat minska väsentligt efter den nya jaktlagstiftningen 1938. Forskningen jämförs med källmaterialet för att undersöka om motiven och föreställningarna kring jakten stämmer överens. Frågeställningarna är vilka synsätt, tankar och föreställningar kring jakt som återspeglas i jaktlagstiftningsutredningen 1936, riksdagstrycken och jaktlagen 1938, samt tidningarna Svensk Jakt och Jakt och Jägare under perioden 1936‑1940. En kvalitativ textanalys har använts i uppsatsen för att försöka ta reda på bakomliggande värderingar i ord, begrepp och formuleringar som använts i källmaterialet. Uppsatsens resultat skiljer sig till viss del från tidigare forskning då det viltvårdande motivet till jakt här kommer före naturupplevelsen och rekreationen. Jag har i materialet inte funnit något som styrker att jakten skulle spela någon större roll för jägarnas försörjning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Arnesson, Malin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Vardagssysslor och rättspraxis: En studie om kvinnor vid Norra Åsbo häradsrätt under åren 1680 och 16812015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien bygger på hur kvinnorna vid Norra Åsbo häradsrätt framkommer i domboken under åren 1680 och 1681. I förhållande till tidigare forskning har en diskussion förts gällande om kvinnan var underordnad mannen och i så fall hur detta har framkommit i domboken. Yvonne Hirdmans genusteori har använts för att studera dikotomier, det vill säga motsatserna mellan manligt och kvinnligt samt hierarkin mellan könen. De ärenden som kvinnorna hade störst delaktighet i var de rörande ekonomi, affärer, arv och stöld. Ärenden rörande trolovning, lägersmål, ärekränkning och fysiskt våld har också framkommit i domboken. Enligt dansk lag hade kvinnorna rätt att föra sin egen talan vid tinget men de behövde inte närvara. I studien har det framkommit att kvinnorna, om så i små mängder, kunde ansvara för männens affärer och ärenden vid tinget.  Det har också framkommit att männen oftast förde kvinnornas talan.

  Download full text (pdf)
  Vardagssysslor och rättspraxis
 • 5.
  Arwill-Hörmander, Catharina
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Svensk cykelindustri 1867-1965: En historisk longitudinell studie2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte och tema var att undersöka cykelrelaterat företagande utifrån ettschumpeterianskt synsätt. Metoden var longitudinell och materialet utgick både frånuppgifter från Sveriges Handelskalender 1889/90 – 1965 och annan litteratur.Undersökningen följde Lennart Schöns referenscykel för historiska förlopp. Cykelnkunde kategoriseras som en konsumtionsvara i utvecklingsblocket för transporter.Materialet visade hur cykeln som innovation fick ett mycket snabbt spridningsförloppi Sverige. Den introducerades av några få entreprenörer, som följdes av en hel svärmav tillverkare - imitatörer. Världsutställningen i Paris 1867 fick stor betydelse förvelocipedens spridning. I Sverige uppstod snart agglomerationer av cykelföretagandesom utgick från Stockholm och det mellansvenska industridistriktet runt Uppsala ochGävle. Föredagsdöden visade sig vara högre hos nya företag, Liability of Newness,och mindre företag, Liability of Smallness. Ett ökat strukturellt tryck medförde flerafusioner från och med 1932. Bilismen åstadkom ett förändrat efterfrågemönster runt1955, vilket inledde cykelbranschens nedgång. Importens frisläppande 1960 innebaren dramatisk överlevnadskamp för företagen. År 1996 fanns det bara tre svenskaföretag kvar i branschen av totalt 185 gjorda etableringar under perioden 1867-1965.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Barow, Thomas
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), The Wigforss Group.
  Vår rädsla för "de andra"2013In: Intra, ISSN 1102-4143, no 4, p. 12-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Bartholdsson, Johanna
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  The Borders between the Historian and Those Whom She Studies2009In: Borders as Experience, Halmstad: Halmstad University , 2009, , p. 218p. 9-20Chapter in book (Refereed)
 • 8.
  Bengtsson, Philip
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Bada, simma och semestra: En lokalhistorisk undersökning om tillämpandet av SOU:s friluftsbad, simhallar, bastur vid byggandet av Halmstad simhall2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to examine the similarities and differences between the Swedish public research  (SOU) called Friluftsbad, simhallar, bastur: simundervisning och simlärarutbildning and the discussion in several board protocols and their effects on the local public bath in Halmstad. Halmstad is a small city located in south west Sweden, research on a national level has been done, but not on local. An additional aim is to investigate the recreation- and health discourse on a local level. The tool for the analys is the theory named Agent-and structure method. 

  The conclusion of this study is that the public bath in Halmstad has many similarities with former research by SOU. For example there is a connection between the choice of location, and the length of the building. However, this study also discover some new aspects, for example facts about people with disabilities.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Bengtsson, Åsa
  Department of History, Lund University.
  Emilie Rathou och Vita Bandet: Rabiata och radikala kvinnoröster2010In: Presshistorisk årsbok 2010 / [ed] Ellinor Melander, Stockholm: Svensk Presshistorisk Förening , 2010, p. 28-44Chapter in book (Other academic)
 • 10.
  Bengtsson, Åsa
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Nyktra, frisinnade kvinnor2010In: Parti eller rörelse?: Perspektiv på liberala organisationsstrategier 1880-1940 / [ed] Tomas Nilson & Martin Åberg, Lund: Sekel , 2010, p. 17-49Chapter in book (Other academic)
 • 11.
  Bengtsson, Åsa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  The White Ribbon - Temperate Women on Public Scenes2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  I would like to present my dissertation on the female temperance organization the White Ribbon, founded in Sweden in the year 1900. The organisation was part of the international World’s Woman’s Christian Temperance Union. The aim of the White Ribbon was to create a temperate society and the activity was nationwide. The organisation ran temperance restaurants, and established different kinds of philanthropic institutions such as orphanages, rest homes, and rescue homes for prostitutes and female alcoholics. They also launched vocational training and educational courses for women. They had their own publishing firm, which issued a journal and pamphlets.

  I have studied the White Ribbon as a social movement, and therefore I use a social movement theory to analyse their work. This theoretical approach has made it possible to analyse the underlying ideology as well as the organisation’s practical activities. Thus, I have been able to focus on the social and political activities in relation to the process of democratisation in Sweden. The study shows that the White Ribbon’s aim was not only to create a temperate society. In fact, it may be argued that the primary ambition was an equal and democratic society, which was founded on women’s political rights and their participation.

  Generally speaking, female Christian associations and their charitable activities have been considered conservative, promoting a traditional female ideal that consigned women to the private sphere. My study shows differently. The White Ribboners opposed the prevailing views on women, arguing that they had both a right and an obligation to act in society and politics. Their philanthropic institutes did not originate from a female Christian mission but from socio-political ambitions. Moreover, they should also be seen as businesses in a branch of new and necessary social services; the White Ribboners were in fact entrepreneurs and business owners. The organisation’s members were presented as role models for how women could and should participate in society. The journal paid attention and tributes to businesswomen, female politicians and writers, etcetera. This way the White Ribbon praised and promoted icons that contradicted the prevailing view on women. In short, they introduced a new and different female ideal.

  As part of the temperance movement, the White Ribboners did not only have access to the political field, but were also recognised as political agents. Like their male equivalents, the White Ribboners were political lobbyists active in political parties. Quite a few of them were members of the Liberal party and had positions in local councils. Like many other studies, mine shows that women were active agents on the public and political scene. Despite this, female politicians are rarely mentioned in the history of politics; newly published school textbooks still reproduce the view that men, and not women, were agents in society, claiming that the public and political scenes were male domains. Unfortunately, after decades of gender research the history shelves in Swedish bookstores are still dominated by the history of men. This raises several questions worth discussing.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Berg, Eric
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Kommunismen i läroplaner: En artikelstudie om hur kommunismen porträtteras i våra läroplaner och i läroböcker under åren: 1955, 1969, 1980, 1994 och 2011.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Bernström, Fredrik
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Bäst i Halmstad: En kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys av IS Halmias damlag under 1970 - 19802020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar damfotbollens genombrott under 1970-talet i Halmstad och IS Halmias uppkomst som Halmstads första damlag. Synen på damfotbollen var fortfarande pessimistisk och många ansåg att fotboll var en manlig sport som kvinnor inte skulle syssla med. I denna uppsats så har jag undersökt IS Halmias damlag från det att föreningen startar upp laget år 1970 fram till dess att damlaget väljer att lämna högsta divisionen år 1980. Undersökningen har fokuserat på bildandet av Halmias damlag, utifrån Jonny Hjelms fem kategoriseringar, anledningen till bildandet och resursfördelningen. För att svara på resursfördelningen så har jag använt Eva Olofssons teori om det patriarkala samhället speglar över till idrotten och fotbollen, där kvinnor får sämre förutsättningar än män. Slutsatserna som uppkommit är att Olofssons teori om att kvinnor får sämre förutsättningar än män stämmer in på IS Halmia och att de blir sämre värderade förutom när det går dåligt för herrarna då damerna används som ”tröst”. Utifrån Hjelms teori om att gemenskaper föder gemenskaper så stämmer detta också in på Halmia även om de kategorier som han tagit fram inte är optimala. Halmia är sprungen ur en redan existerande gemenskap dit damer söker sig genom en annons i tidningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Björkvall, Emma
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Hur såg kvinnors deltagande ut i de olympiska spelen i Amsterdam 1928?: En kvalitativ studie om hur olympiska idrottare framställs i dagstidningar år 19282018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka ur ett genusteoretiskt perspektiv hur kvinnors inträde i de olympiska spelen såg ut. Jag har undersökt Dagens Nyheters arkiv för att se hur de uppmärksammar kvinnliga idrottare gentemot manliga samt även tittat på en stor del forskning som jag har jämfört mina resultat med. Min ambition har även varit att ta reda på orsaker till varför kvinnor inte fick tävla i de olympiska spelen till en början för att sedan släppas in successivt i den olympiska sfären.

  Teorin som jag använt till min studie är Yvonne Hirdmans genusteori om dikotomi och hierarki. Dessa teorier har jag använt för att applicera på mitt arbete för att hitta svar på mina frågeställningar. En avgränsning var tvungen att göras då det fanns exceptionellt mycket information om detta ämne jag valt.

  Jag valde att begränsa mig till att själv undersöka de olympiska spelen år 1928 i Amsterdam då kvinnor för första gången fick tävla i friidrott. Resultatet jag fick fram var att kvinnor i början av 1900-talet hade ett stort motstånd inom idrottsvärlden. Kvinnor skulle inte utöva fysiska aktiviteter för det kunde skada reproduktionsförmågan hävdade vissa forskare. Successivt suddades dessa åsikter ut och kvinnor vann mer mark inom tävlingsidrotten. Media valde att kraftigt trivialisera och infantilisera kvinnliga idrottare gentemot de manliga idrottsutövarna under första halvan av 1900-talet. Min studie visar på att detta förekommer inte idag i lika stor utsträckning där jag belyser hur synen på kvinnliga idrottare har förändrats över tid i rapporteringen i media.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Björkén-Nyberg, Cecilia
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  '... an intellectual capacity to be wondered at...'2009In: Borders as experience, Halmstad: Halmstad University , 2009, , p. 218p. 64-67Chapter in book (Refereed)
 • 16.
  Björnberg, Martin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Andrafiering i läromedel: Kartläggning av läromedel ur en postkolonial teori2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolverket och styrdokumentens värdegrund formulerar vikten av att problematisera exkluderande faktorer mellan olika kulturer och etniciteter i skolan. Hur bemöter läromedel det uttalade målet? Syftet med studien är att undersöka förhållandet mellan Vi och De i läromedel och därmed hur framställandet konstrueras och bidrar till en andrafierande diskurs. Innehållsanalysen utgår från en kritisk textanalys i form av postkolonial teori där språkliga mönster, variationer och dolda budskap analyseras. För att bemöta studiens syfte formas kartläggningen kring att belysa hur icke-europeiska kulturer i läromedel i historia framställs. Vidare delas de icke-europeiska kulturerna upp i Afrika och Asien. Resultatet visar att båda läromedlen, i olika grad, förmedlar en eurocentrisk utformning som skapar och befäster redan existerande fördomar om den Andre.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Blickby, Sebastian
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Japansk Nationalism: En tillämpning av fyra nationalismteorier på Japan under åren 1853-19392017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en teoristyrd litteraturstudie om japansk nationalism under perioden 1853-1939. Syftet med studien är att tillämpa fyra nationalismteorier på utvecklingen av nationalismen i Japan, för att undersöka vilken av de fyra nationalismteorierna som bäst stämmer överens med det japanska exemplet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Blom, Anneli
  et al.
  Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborg, Sverige.
  Nilson, Tomas
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  "En man med all världens tur": Ett biografiskt perspektiv på olyckan mellan Stockholm och Andrea Doria 19562018In: Allvarligt talat: Berättelser om livet / [ed] Maria Sjöberg, Göteborg: Makadam Förlag, 2018, p. 435-451Chapter in book (Other academic)
 • 19.
  Brunnhage, David
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  I döda kungars sällskap: Historiebruk och historiemedvetande kopplat till Sverigedemokratisk ungdom på Facebook mellan 2010-20142014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Brunow, Dagmar
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Allegory, Performativity, and Intervention: The Function of Travelogues in a Contested Space. A comment on Charlotte Tornbjer2009In: Borders as experience / [ed] K G Hammarlund, Halmstad: Halmstad University , 2009, , p. 218p. 201-215Chapter in book (Refereed)
 • 21.
  Brunow, Dagmar
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  "Es war ein mentaler Widerstand": Erinnerungen von Werner Krebs2002In: Getanzte Freiheit: Swingkultur zwischen NS-Diktatur und Gegenwart / [ed] Alenka Barber-Kersovan & Gordon Uhlmann, Hamburg: Dölling und Galitz , 2002, p. 119-122Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Intervju med Werner Krebs, medlem av de oppositionella s k "Swingjugend" under nazismen.

 • 22.
  Brunow, Dagmar
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  "Es war nicht mein Krieg": Erinnerungen von Hans Peter Viau2002In: Getanzte Freiheit: Swingkultur zwischen NS-Diktatur und Gegenwart / [ed] Alenka Barber-Kersovan & Gordon Uhlmann, Hamburg: Dölling und Galitz , 2002, p. 104-111Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Intervju med Hans Peter Viau, medlem av de oppositionella s k "Swingjugend" under nazismen.

   

 • 23.
  Carlsson, Anton
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Historiebruket, Myten och Identitetsskapandet: En läromedelsanalys om hur Sverige under andra världskriget väljs att gestaltas i tre läromedel2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en läromedelsanalys i ämnet Historia, där tre olika läroböcker riktade till ungdomar i årskus 9 analyseras kopplat till det historiebruk som används. Genom att använda Historiebruk som teoriram analyseras dessa läromedel, för att se till likheter och skillnader i materialet som presenteras kopplat till Svensk historia under andra världskriget. Exemensarbetet syftar till att analysera historiebrukets del i ämnet Historia samt dess relation med begreppen identitet och mytbildning. Läromedelsmaterialaet presenteras och visar på olikheter gällande urval och infallsvinklar i historieskrivningen. Studiens resultat visar problematiken bakom texter som insinuerar att sanningen återfinns i innehållet. Resultatet berör även problematik och fördelar gällande ämnesområden som presenteras på olika sätt och med hjälp av olika historiebruk.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Carlsson, Julia
  Halmstad University.
  Fostran i förändring från 1962 till 2011: Ling gymnastikens roll i läroplanerna2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att studera läroplanerna i ämnet idrott och hälsa utifrån perioderna 1962,-69, -80, -94 och 2011 för att se om det skedde några förändringar. Dessa förändringar kommer vidare att kopplas med Ling gymnastiken för att se om det finns någon anknytning. Studien genomfördes som en litteraturstudie där arbetet av läroplanerna gjordes med hjälp av textanalys samt införskaffande av relevant litteratur genomfördes. Materialet har sammanställts med analys och diskussion. Resultatet visade på att förändringar hade skett i läroplanerna. Det gick även att se koppling till Ling gymnastiken till några av de förändringar som läroplanerna genomgått, tydligast blir kopplingen till begreppet hälsa samt skolans huvudmål till att fostra harmoniska samhällsmedborgare.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Carlsson, Matilda
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  His-story?: En innehållsanalys av tre läromedel i historia mot årskurs 4–6 ur ett genusperspektiv.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läromedel används flitigt i skolan, och många gånger fungerar de som den huvudsakliga källan för kunskap som lärare grundar sin undervisning på. Läromedel granskas inte längre av staten, och lärare hinner inte heller granska dem. Skolverket förtydligade 2018 skolans värdegrundskrav om jämställdhet, vilket förstärker behovet av jämställda läromedel. Tidigare forskning har visat att kvinnor underrepresenteras och porträtteras som underordnade män i skolans läromedel. I denna studie har bilder i de tre läromedlen i historia mot årskurs 4–6 studerats. Bilderna i läromedlens könsfördelning har kartlagts och två bilder har analyserats ur ett genusperspektiv.

  I studien besvaras två frågeställningar, ”Hur ofta representeras kvinnor och män på bild i de tre mest använda läromedlen för historieundervisning i mellanstadiet?” och ”Hur gestaltas kvinnor och män i illustrationer som skildrar vikingamänniskan ur ett genusperspektiv”. Studiens resultat visar att kvinnor utgör cirka 26% av alla avbildade personer i läromedlen. Männen motsvarar cirka 74%. Eftersom kvinnorna underrepresenteras är läromedlet inte kvantitativt jämställt. Däremot visar resultatet att ett av läromedlen framställer en mer kvalitativ genusmedveten skildring. Ett annat läromedel skildrar däremot kvinnan som underordnad mannen, vilket är typiskt enligt det mansnormativa genussystemet.

  Studien syftar till att inspirera lärare att ta sig tid att granska sina läromedel ur ett genusperspektiv. Förslagsvis kan lärare använda studien för att låta elever själva analysera sina läromedel ur ett genusperspektiv.

  Fortsatt forskning hade kunnat utgå från att analysera illustrationer i flera kapitel i historieläromedel. Detta hade gett mer kunskap om hur kvinnor och män skildras på bild ur ett genusperspektiv.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Carlsson, Nils
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Öppna hjärtan och stängda gränser: En undersökning av historiemedvetande och historieanvändning i svensk invandringsdebatt hösten 2015.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this paper the use of history in the Swedish immigration debate during the refuge crisis of 2015 is examined with the purpose of determining how the articles express historical consciousness. Furthermore, the potential to use these articles in a school context to develop students’ historical consciousness is discussed. The study was conducted through qualitative text analysis of debate articles from the fall of 2015 in three different Swedish newspapers, using theory of narrative competence as a determiner of the development of historical consciousness. Narrative competence was measured using a model of progression containing four different levels of narrative: Traditional, exemplary, critical and genetic. The results showed that in relation to the present, all four types of narratives could be observed. However, the past was predominantly used exemplary, to guide action in the contemporary situation. In the context of upper secondary school history education, suggestions of how to use the empirical material included problematisation and deconstruction of these historical examples to determine their ability to enhance understanding of present and past situations. Furthermore, articles referring to the same historical phenomenon with different levels of development in historical consciousness could be used to allow the students to observe the contrasts to develop their own historical consciousness.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Colliander, Morgan
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Alkoholens inverkan på misshandelsbrottensgärningspersoner och offer: - kring motbokens införande2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att se hur alkoholen påverkade gärningspersoner och brottsoffervid misshandelsfall i Halmstad 1915 till 1925. Jag vill klargöra vem som var offer, det villsäga offrens socialklass och kön. Jag tittar också på vilken påverkan alkoholen hade kopplattill just dessa faktorer.Att det fanns ett samband mellan alkoholkonsumtion och misshandelsbrottslighet på ettnationellt plan var känt sedan tidigare. Det hade emellertid aldrig gjorts någon undersökningpå ett lokalt plan i Halmstad. Det finns inte heller någon specifik forskning på brottsoffren idessa fall. Det är också här tyngdpunkten i undersökningen finns.Mitt material består främst av domstolsprotokoll och den situation som de visar analyserasfrämst ur ett klass- och ett genusperspektiv. Offren kommer att stå i centrum förundersökningen. Materialet visar att mannen från arbetarklassen led störst risk av att fallaoffer för en misshandel, men det var också mannen från arbetarklassen som utgjorde denstörsta risken för att en misshandel skulle begås. Arbetarklassens män var alltså centrala idiskussionerna kring såväl som offer som gärningsperson.

  Download full text (pdf)
  C-uppsats Historia Morgan Colliander
 • 28.
  Dahlgren, David
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Historiebruk och datorspel: En studie om datorspel som undervisningsredskap inom historieämnet2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar en studie av datorspelet Brothers in Arms: Road to Hill 30. Ett spel som bygger på Stephen E. Ambroses bok Band of Brothers. Spelet jämförs med boken för att hitta eventuella skillnader. Som förklaring på dessa skillnader används Cecilia Trenters tes rörande populärkultur med historiskt tema. En tes som hävdar att det är viktigare inom populärkulturen att skapa stämning och igenkänning hos åskådaren än att vara historiskt korrekt. Slutligen diskuteras även lärandepotentialen i spelet. Frågor som ställs är om spelet är lämpligt i undervisningen samt vilken bild av historien som förmedlas. Till hjälp med detta konsulteras Jan Bjarne Bøes bok Bildene av fortiden – historiedidaktik og historiebevissthet, som förklarar att dåtid, nutid och framtidsperspektiv hänger ihop. Ference Martons olika teorier om lärande kommer även diskuteras och belysas i sken av spelet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Dienel, Hans-Luidger
  et al.
  University of Berlin, Inst.for Coop.Mgmt./Interdiscip. Res, Germany.
  Hammarlund, Karl Gunnar
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Peterson, Martin
  University of Bergen, Norway.
  The Historical Context of the Evolution of National Research Systems and International RTD Collaboration2002In: Innovation. The European Journal of Social Sciences, ISSN 1351-1610, E-ISSN 1469-8412, Vol. 15, no 4, p. 265-278Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A historical overview of European science and technology suggests the existence of two parallel trends: those of nationalization and de-nationalization. Since the Enlightenment, besides the modernist universalist perspective on science we find nationalist pressures pushing the idea of socially constructed technology, thus generating scientific results determined by national (cultural) factors. Nationalization and de-nationalization thrive together in certain circumstances--for instance, in disciplines such as geology, meteorology, botany or even physics and chemistry. The entry into the scene of commercial interests gives rise to national interests, in turn hampering efficiency and progress from the scientific perspective. Through national research policies these differential development patterns have tended to create an often unnecessary conflict between basic and applied research. The EU RTD framework has still to resolve these contradictions.

 • 30.
  Egelström, Christian
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Tintin och Den Porträtterade Icke-Demokratin: Tecknade serier som en kulturhistoriskt källa eller komplement till undervisning inom historia.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Användningen av serietidningar inom historisk forskning har ökat och kan jämföras med romaner, fiktion, filmer och affischer. Michael F. Scholz, en tysk professor i modern och samtida historia, har lyft flera argument för att använda serietidningar inom modern historia. Han skapade en modell för att analysera innehållet i en serietidning, som har anpassats i detta arbete för att sedan används för att analysera Hergés berömda äventyr om Tintin.

  I denna uppsats diskuteras användningen av ”Tintins äventyr” inom historisk forskning som en kulturhistorisk källa för icke-demokratiska element under författarens samtid, och i vilken utsträckning (om möjligt) det går att använda tecknade serier inom undervisning av historia. Forskningen baseras på teorierna av Scholz och en anpassad version av hans analysmodell, som används för att sedan analysera innehållet i Tintin för icke-demokratiska element som: förtryck, ledarskap, diktatur och maktutövning. Innehållet i böckerna jämförs efteråt med verkliga diktaturer och händelser. Denna jämförelse mellan Tintin och böckernas samtid, avgör om Tintin kan användas som kulturhistorisk källa eller undervisningsmaterial.

  Forskningen baseras på ett urval av fyra böcker med ett visst kriterium: 1. Berättelsen äger rum i ett land med diktatur 2. Regeringen / staten är antagonisten 3. Diktaturen har koppling till författarens samtid. De fyra äventyr som används för denna uppsats är: ”Blå Lotus”, ”Kung Ottakars Spira”, ”Det Hemliga Vapnet” och ”Tintin hos Gerillan”

  Resultatet visar att Tintins äventyr kan användas i historisk forskning, eller när man undervisar i skolor, som ett komplement. Dock finns det flera problem och begränsningar kring användningen av Tintin, samt ett behov av att modifiera Scholz modell för att skapa önskat empiri. Trots begräsningar och modifieringar, poängterar denna uppsats (med analysen och de element som porträtteras av Hergé) att det finns ett starkt argument för användningen av Tintin som en kulturhistorisk källa inom historisk forskning och en möjlig användning av serietidningar när man undervisar historia i skolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Eliasen, Viktor
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  I huvudet på Tage: en historisk reflexion av att invandra till Sverige som vuxen icke-europé2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this paper I have interviewed one Swedish citizen that has immigrated to Sweden as an adult from Istanbul, Turkey. I have studied the different causes that lead to his decision to leave his country of origin and settle down in Sweden. For this I have used the theoretical factors push and pull. I have also studied processes of identity, inclusion and exclusion in Sweden. My results show that the coup d´état initiated by the military leader Kenan Evren 1980 had a huge impact on my informant’s decision to flee to Sweden. My informant was imprisoned during a period of five years. During this time he was beaten and tortured. The main factor for choosing Sweden as a new country was his perception that Sweden, amongst all western countries, was the most democratic of them all.

  In general terms, my informant describes the Swedish society and its people as including and the fact that he feels that he is Swedish is an including factor in itself. My informant praises the Swedish system and the Swedish born citizens. When analysed though, the researcher find a story that tells of a partly segregated society. This is an excluding factor and can be examined from many different theoretical view points. The Swedish mentality (Åke Daun 1998), in which Swedish born may have a tendency to seek the familiar, can be one factor. This can be understood together with the concept of orientalism. My informant's story also describes a diaspora of immigrants, which is to be understood in terms that immigrants, regardless origin, help each other. This is both an including and excluding factor. Including in terms of helping the immigrant to obtain his first job, excluding in terms of putting immigrants in other work sectors than Swedish born citizens.

 • 32.
  Eliasson, Per
  et al.
  Malmö högskola, Malmö, Sverige.
  Hammarlund, Karl GunnarHalmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).Lund, ErikNielsen, Carsten TageRoskilde Universitet, Roskilde, Danmark.
  Historiedidaktik i Norden 9: Del 1: historiemedvetande - historiebruk2012Collection (editor) (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Eliasson, Per
  et al.
  Malmö högskola, Malmö, Sverige.
  Hammarlund, Karl GunnarHalmstad University, School of Education, Humanities and Social Science, Contexts and Cultural Boundaries (KK).Lund, ErikNielsen, Carsten TageRoskilde Universitet, Roskilde, Danmark.
  Historiedidaktik i Norden 9: Del 2: historisk kunskap2012Collection (editor) (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Elmqvist, Johan
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "Den tysta revolutionen": Storkommunreformen i Himledalen 19522020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har mötesprotokoll undersökts från de kommuner som genom storkommunreformen 1952 kom att bilda Himledalens kommun, vilket idag är en del av Varbergs kommun. Utifrån protokollen har en argumentationsanalys gjorts av kommunernas ställningstagande i frågan, i syfte att urskilja vilka argument som presenterades för eller emot de av länsstyrelsen utformade förslagen till ny kommunindelning. Kommunernas argumentation har sedan jämförts med varandra och satts i relation till Erik Wångmars modell över de vanligast förekommande argumenten som figurerade i anslutning till storkommunreformen. Argumentationen har även relaterats till begreppen lokal identitet och centrum-periferi-teorin. Resultatet från undersökningen visar att flera kommuner inledningsvis önskade ingå i andra konstellationer, men att de till slut godkände det förslag som länsstyrelsen förordade. Hunnestads kommun ångrade emellertid sitt beslut och försökte in i det sista, dock utan framgång, att få till ett utträde ur Himledalens kommun. Resultatet visar även att kommunernas argumentation till stor del utgick från samma argumentkategorier, samt att centrum-periferi var en vanligare utgångspunkt än lokal identitet i kommunernas argumentation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Ericsson, Fredric
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Kollektivism eller individualism i skolan?: En läroplansanalys på LGY70, LPF94 och LGY112019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay will address whether the school has gone from being a collectivist-oriented to anindividualist-oriented school. By studying the curricula LGY70, LPF94 and LGY11 for uppersecondary school and studying how the concept group expresses itself in the different curricula.The study is based on a qualitative concept analysis model by Walker and Avant's seven differentsteps to analyze concept. The term group will be explained and discussed in the paper to create anunderstanding of what a group is and its different definitions. After this, group theories will beaddressed in relation to the concept group, then this will be applied in relation to the curricula.In each curriculum I will give an overall history when the curricula came to be applied in society.This is done to better understand the time and spirit of the time. In each curriculum I will give anoverall history when the curricula came to be applied in society. This is done to better understandthe time and spirit of the time.What I have come up with is that the school has gone from being collectivist to individualistic.This is because the curricula change and are revised to create the conditions for an increasinglychanging society. This is a must for the school to prepare the students for an ever-changing society.Groups are not as important, but it is the individual and its growth and learning that have come intofocus. For each curriculum, more and more valid groups and group identities have been revisedaway.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Eriksson, Jonnie
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Travelling Savage Spaces: Jean de Léry and Territorializations of ‘Antarctic France’, Brazil 1555-602009In: Borders as Experience / [ed] Hammarlund, Karl Gunnar, Halmstad: Halmstad University , 2009, , p. 218p. 68-91Chapter in book (Refereed)
 • 37.
  Eskelin, Pepita
  Halmstad University, School of Humanities (HUM).
  Deo-Victorian Society in the Neo-Victorian Novel: A Study of Sensory Perceptions in Michel Faber´s The Crimson Petal and the White2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper explores the contemporary reader´s fascination with the Victorian period focusing on Michel Faber´s neo-Victorian novel The Crimson Petal and the White (2002). By comparing and contrasting various literary elements that link the Victorian novel to contemporary neo-Victorian fiction it simultaneously shows the similarities and differences between the nineteenth-century Victorian sensorium and that of the present day. It puts particular emphasis on the sensory perceptions of vision and smell, since those two senses are the most prominent ones in Victorian and neo-Victorian fiction and they are also regarded as extremes on the sensory scale. The nineteenth-century urban hygiene campaign transformed, in particular, the perception of olfaction.

  This study concludes that our contemporary society bears many similarities to the Victorian period as a society of great change. The renewed interest in the Victorian signifies the twenty-first century reader´s desire for an idealized world set in another time, which yet appears familiar and recognizable. Neo-Victorian fiction thus functions as a means of knowing both your heritage and finding your own place in the present day. The sensory perception of foremost smell is part of our cultural heritage and thus the neo-Victorian novel mirrors the deo-Victorian concept.

  Download full text (pdf)
  Title Page, Abstract, Table of Contents
  Download full text (pdf)
  Deo-Victorian Society in the Neo-Victorian Novel
 • 38.
  Extor, Martin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Kämpa för rättvisa – att arbeta med arbetarrörelsens historia som tecknad serie.: En historiedidaktisk studie av ett seriealbums förmedling av historisk kunskap och dess potential i historieundervisning på gymnasienivå.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It has been written several papers on the use of comics as source material in history teaching. In this study, I focus on a selected title, comic book Kämpa för rättvisa. It claims itself that it can teach "about labor history". In a qualitative analysis, with metods from both narrative and semiotic fields, I analyze the comic books content and form. Based on the requirements of the history curriculum in sweden secondary school, which is materialized in a didactic history theory framework, I study the historical knowledge it conveys, how it looks in comparison with a traditional textbook and discuss the potential use of the selected comic book for history teaching in secondary schools.

   

  In the result of my studies, it appeared that the comic book primarily conveys historical factual knowledge of industrialization and democratization in Sweden in 1900, Swedish labor history and development of the Swedish welfare during the 1900s. I also found signs that the substance abilities in the subject of history, such as the development of students' historical awareness, activation of their historical emapti and the ability to discuss (and see) the use of history can be worked with in teaching based on the comic books content. In comparison to a traditional textbook appeared comic book as more subjective in its communication of historical knowledge. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Frisk, Angelica
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Medeltiden i din hand: En studie om skönlitteraturens möjlighet i historieundervisningen2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to investigate a historical novel and its reliability. By way of investigating gender and power with three of the characters the study resulted in normative behaviour among the investigated characters and a violent use of power significant for its time. The result of the study shows that there is high reliability in the novel in the aspects of gender and power.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Fåhraeus, Anna
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Postcolonial concepts without politics?: A comment on Jonnie Eriksson2009In: Borders as experience / [ed] KG Hammarlund, Halmstad: Högskolan i Halmstad , 2009, p. 92-97Chapter in book (Refereed)
 • 41.
  Gustafsson, Kristina
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  "As a researcher it is really important to actually deal with one´s own privileged situations and positions"2009In: Borders as Experience / [ed] KG Hammarlund, Halmstad: Högskolan i Halmstad , 2009, p. 21-31Chapter in book (Refereed)
 • 42.
  Gustafsson, Kristina
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  The Paradox of Migration and Patriotism: A comment on Per-Olof Grönberg2009In: Borders as Experience / [ed] KG Hammarlund, Halmstad: Halmstad University , 2009, p. 108-116Chapter in book (Other academic)
 • 43.
  Göbel, Oskar
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  "Är man tjej får man tji, sa Anne-Marie": - En kvalitativ hermeneutisk representationsanalys om hur genus har porträtterats i den progressiva musikrörelsen.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I skrivande stund rör många samhällspolitiska frågor hur jämställdhet porträtteras och behandlas i Sverige. Detta har uppmärksammats främst på grund av den internationella Metoo-rörelse som tog fart under hösten 2017. Denna rörelse kan ses som en modern kvinnorörelse för jämställdhet i samhället. Dock är detta ingen fråga som bör anses ny, utan har även diskuterats tidigare i historien. Syftet med studien är dels att analysera hur genus har porträtterats i den progressiva musikrörelsen med fokus på ett urval av Hoola Bandoola Bands och Röda Bönors låtar, men även att analysera hur 1970-talets kvinnorörelser kan ha influerat låtarna. Studien består utav en kvalitativ hermeneutisk representationsanalys som baseras på tidigare genusorienterade teorier. Resultatet visar att de utvalda låtarna porträtterar genus både i enhetliga och skilda aspekter, där kvinnan porträtteras att leva i ojämställda förhållanden, men att kvinnan även i majoriteten av låtarna porträtteras att kämpa mot orättvisor. Mannen skildras som grunden till de orättvisor kvinnan lider av, främst för att mannen oftast besitter en maktposition. Låtarnas innehåll och porträtteringar av genus visar även tydliga kopplingar till 1970-talets kvinnorörelser, vilket var ökad jämställdhet i den privata och offentliga sektorn. Studiens slutsats är att genus porträtteras i de båda bandens låtar på varierat men samtidigt enhetligt sätt, samt att de skillnader som finns mellan bandens låtar kan bero på bandens egna strukturer, då Hoola Bandoola Band består utav enbart manliga medlemmar medan Röda Bönors motsvarig är enbart kvinnliga. Slutsatsen lyfter detta som en anledning till varför kvinnorörelsen kan ha influerat banden till varierade nivåer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Haag, Christian
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Vargarnas Herde: En fallstudie om religionsvården på Varbergs straffängelse under 1860-talet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is about the religious care in 19th century prisons in Sweden from a prison priest’s perspective. The spectacle of the study is Varberg former penal labour penitentiary, today fortress, and the main character is Hampus Franz August Lönegren. This case study is focused from a micro-historical perspective on the period 1867-1870 when Lönegren worked as a prison priest, with the goal to reverse the condemned prisoners from a sinful life to a Christian and moral life. The material used for the study consists of published and unpublished sources written by Lönegren himself and his work instructions. The survey aims to find out how he did his work, if he made local initiatives, which values he cared about and if he succeeded to discipline and/or civilize any prisoner through religious conversion. Discipline and civilizing are based on Michel Foucault and Norbert Elias respective theories: Discipline as the exercise of power and the Civilizing process. The results show that Lönegren followed the guidelines of his superiors as well as making several local initiatives. Values such as religion and friendship are promoted and a few prisoners become reversed and disciplined to civilized Christians, until their prison time was due, after which most of them relapsed to their earlier criminal life.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Hagård, Jannie
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Rönneberga by: Kartläggning av en historisk ägonamnsmiljö2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I följande uppsats behandlas ägonamn i Rönneberga by. Syftet är att utifrån äldre karthandling tyda och lokalisera ägonamn, och därefter kartlägga ägonamnsmiljön i sin helhet genom en nyritad karta. Utifrån förekomna ägonamn i undersökningsområdet, plockas även eventuellt rättsindicerande namn ut. Karta ritas på underlag av en äldre karta i ritningsprogrammet OCAD, och metoden kan beskrivas som kalkering. Resultatet visar en miljö med namn som beskriver ägornas form, brukande, placering och intilliggande lokaler. Ägonamnen stödjer även historiskt material och tidigare studier om att det en gång fungerat som häradets tingsställe.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46. Hallberg, Joel
  Öxabäck IF:s idrottshistoria: Användandet av deras berättelse i ämnet historia2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Hammarlund, Karl Gunnar
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Authentic assessment in history education: Emphasising the “usefulness” of history2018In: Teaching History, Learning History, Promoting History: Papers from the Bielefeld Conference on Teaching History in Higher Education / [ed] Friederike Neumann & Leah Shopkow, Framkfurt am Main: Wochenschau Verlag , 2018, p. 65-76Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  As part of the so-called Bologna Process, syllabi in Swedish higher education have been revised and built around learning outcomes, focusing on skills and competencies, both generic and subject-specific. However, it can be questioned whether assessment practice have undergone corresponding changes.In this chapter I give examples of examination tasks set by History departments at Swedish universities and discuss to what extent they correspond with the learning outcomes for the courses. I also discuss the possibility to create "authentic assessment" tasks in order to better determine students' abilities and competencies of relevance in the field of History.

 • 48.
  Hammarlund, Karl Gunnar
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Between the Mirror and the Wall: Boundary and Identity in Peter Weiss’ Novel Die Ästhetik des Widerstands2009In: Borders as Experience, Halmstad: Halmstad University , 2009, , p. 218p. 117-129Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 49.
  Hammarlund, Karl Gunnar
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Beyond the Book Cover: Curriculum Goals and Learning Materials2010In: Opening the Mind or Drawing Boundaries?: History Texts in Nordic Schools / [ed] Þorsteinn Helgason, Simone Lässig, Göttingen: V&R Unipress, 2010, p. 107-120Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Subject curricula of the Swedish school start with a section devoted to “Goals to aim for” or learning outcomes. The outcomes here described are more often than not generic skills or adherence to certain values with the purpose to serve as a foundation for future learning and development. Typical examples are the ability to consciously form and express ethical standpoints based on knowledge and personal experiences or to empathise with and understand other people’s situation.

  In addition there is another section headed “Goals to be achieved” or learning objectives closely coupled to assessment criteria. These objectives can relate to content as well as to skill, but in both cases they can be described in a final form, as knowledge either gained or not gained. The teacher/examinator should be able to assess to what extent the pupils have attained these objectives and translate it into grades.

  This double set of goals is, in it’s way, both natural and unavoidable. But an unforeseen consequence is that it renders the Swedish school system a certain degree of ambiguity which in turn can be seen as reflecting a transition from one paradigm of learning to another: one focussing on learning as content and product and the other on learning as process and development. At present the “learning as product paradigm” and a strive for accurate and reliable assessment criteria (that in turn could be used for quality assessment and accountability) dominate the political agenda.

  The preliminary findings from a survey conducted in 2006/2007 indicate that History teacher vacillate between the content/product and the process/development mode of learning. Teachers express a certain degree of disappointment with the dominating learning tools – the textbooks – that in their opinion focus mainly on content. Working towards the learning outcomes of the curricula will therefore require that textbooks are supplemented with other learning material. The survey results, however, indicates that supplementary learning material plays a limited role in everyday teaching and as a consequence learning objectives rather than the desired learning outcomes become guiding principles. The teachers’ reluctance to step outside the boundaries created by the textbook may at least partly be explained from the fact that the theoretical base of the concept of learning as process and development is of recent date and therefore has had limited impact on teacher education.

  The aim of the study is to contribute to the understanding of relations between educational goals and educational experience but also, hopefully, to add some useful items to the toolbox of History teaching practice.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 50.
  Hammarlund, Karl Gunnar
  Halmstad University, School of Humanities (HUM), Contexts and Cultural Boundaries (KK).
  Borders as Experience2009Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1234 1 - 50 of 175
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf