hh.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
123 1 - 50 of 140
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Achiniotis, Gabrielle
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Elevers perspektiv på mobbning och att arbeta förebyggande med mobbning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie är av kvalitativ karaktär med en fenomenologisk ansats. Fyra elever har intervjuats, där tre utav dem har intervjuats tillsammans i fokusgrupp och en individuell intervju, för att undersöka deras erfarenheter av mobbning och förebyggande arbete med mobbning. Elevernas erfarenheter sätts i fokus och deras berättelser ligger till grund för vad de kommer fram till är effektiva metoder för att arbeta förebyggande med mobbning. Hur dessa elever själva hade valt att arbeta förebyggande med mobbning är vad som är intressant för denna uppsats. Intervjuerna som genomförts har varit av semistrukturerad karaktär där det har använts öppna frågor för att lämna mycket utrymme för berättelser och resonering kring ämnet som kan ge en djupare förståelse av elevernas uppfattning. Resultatet redovisar vad eleverna har för uppfattningar om mobbning, vem som mobbas och vem som mobbar, med maktaspekten av mobbning i fokus och sen har det lett fram till metoder för att förebygga mobbning. Slutsatserna blir tre metoder som kan användas för att förebygga mobbning i en klass eller på en skola. En metod handlar om eleverna delaktighet, den andra om en skrämseltaktik och den tredje om lärarens ansvar att känna eleverna och på så vis kunna arbeta med maktbalansen och rollerna i klassen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Achiniotis, Gabrielle
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Lind, Johan
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Mobbning från ett infrånperspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en kvalitativ studie med syfte att finna förståelse för hur en blivande lärare med erfarenhet av att bli mobbade ser på sitt framtida arbete med att motverka mobbning. Den förklarar också hur mobbningen har påverkat den blivande läraren i relation till sitt framtida yrke. Uppsatsen baseras på tre djupintervjuer. Uppsatsen har ett studentperspektiv där författarna vill veta hur lärarstudenter kommer hantera anti-mobbningsfrågor i relation till sina egna upplevelser som mobbade under sin egen skolgång. Intervjuerna har varit semistrukturerade där författarna ställt öppna frågor och fokuserat på vad undersökningspersonen själv valt vad hen vill berätta. Författarna fokuserar på relationen mellan undersökningspersonernas erfarenheter och vad de vill göra för att förebygga mobbning och kränkande behandling i sitt kommande yrke. Resultatet visar att undersökningspersonerna har en erfarenhet som gynnar arbetet mot mobbning och kränkande behandling. Undersökningspersonerna har utifrån sina tidigare erfarenheter av mobbning visat på metoder som de tror kan fungera. Det kan exempelvis vara att fokusera på elevers styrkor och ta fasta på de men även fokusera på vilka konsekvenser mobbningen får den enskilda individen. Resultatet visar även att det finns samband mellan undersökningspersonernas berättelser och hur en känd anti-mobbningsorganisation arbetar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Allgulin, Mattias
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Cantmo, Kristoffer
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  "Så har jag lite frånvaro också...": En studie av frånvaron och dess orsaker på vuxenutbildningen i Halmstad2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Almén, Emmeli
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Byström, Theodor
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  "Kul att komma med idéer när någon lyssnar": En kvalitativ studie om hur LSS-personal upplever inflytande och bemötande i deras dagliga arbete2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  LSS-personal beskrivs som innehavare av en viktig roll i utförandet av LSS-insatser. Insatserna ska ges utifrån en helhetssyn där beslut bör fattas så nära den funktionsvarierade individen som möjligt och där LSS-personalens erfarenhet bör tas tillvara. För att kunna inta detta helhetsperspektiv och för att samordna LSS- insatserna behöver LSS-personal samarbeta med andra professioner. Idag finns det begränsad forskning som lyfter personalperspektivet på det bemötande LSS-personal får från andra professioner och på det inflytande LSS-personal har i sin yrkesroll. Syftet med studien är att undersöka LSS-personal i ett begränsat område om hur de upplever bemötande och inflytande i deras dagliga arbete, för att öka kunskapen om deras arbetssituation. Syftet besvaras utifrån tre frågeställningar: Hur upplever LSS- personalen att de blir bemötta av andra professioner och av kollegor i den egna personalgruppen? Vad upplever LSS-personalen påverkar deras inflytande i det dagliga arbetet? Vad är LSS-personalens upplevelse av kompetensens betydelse för möjlighet att utöva inflytande i det dagliga arbetet? I studien används en kvalitativ metod medföljande semistrukturerade intervjuer. Resultatet behandlar, med hjälp av en tematisk analys, personalens upplevelser av bemötande, inflytande och kompetens. Bemötande från ledning och chef upplevs förändras beroende på om organisationen är vinstdrivande eller inte. Vad som hindrar respondenternas inflytande är medlemmar från den egna personalgruppen som utnyttjar sitt inflytande mot annan personal eller mot de funktionsvarierade individerna på gruppbostaden. Ökat samarbete och vidareutbildning lyfts som ett förslag till en möjlighet att öka inflytandet. Upplevelserna pekar mot ett behov av att öka samverkan mellan de olika professionerna inom LSS-området.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Andersson, Janicke
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Education and Television in Great Shape2011Inngår i: Geneva, 7-10 September 2011. ESA 10th Conference, Social Relations in Turbulens Times: Abstract Book, Geneva, 2011, s. 235-235Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 6.
  Andersson, Janicke
  CASE, Lund University, Lund, Sweden.
  Senior bastards - rebellion against or a repetition of negative age codes?2015Inngår i: IAGG-ER 8th Congress Dublin 2015 - Unlocking the Demographic Dividend: Congress Abstracts, The Irish Gerontological Society , 2015, Vol. 6, s. 319-319Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In contemporary media and scientific contexts, it has become increasingly popular to launch today's elderly as different from previous generations of older people, especially emphasized is that today's elderly will have more attitude and set higher demands on society. The TV- series “Pensionärsjävlar” (Senior bastards) is based on this idea of today's and tomorrow's elderly as different and more rebellious than previous generations. The purpose of this presentation is to analyze and discuss how age and age codes are used as a prerequisite for, but also are challenged in the series. The result builds on a study of the Swedish TV-series Senior bastards that was broadcasted in 2010. The theoretical perspective implies age as a social construction of performativity and interaction. The result shows that chronological age is almost absent in the series, instead age coding is performed by physical attributes and verbal acts. Most common attributes are those connected to decreased functionality, such as walker, wheelchair, walking stick etcetera. The most common taboo joked about is sexuality, and other common themes are decreased functionality, child/youth like behavior and traffic. In the presentation I discuss how these themes and attributes are negotiated in relation to positive and negative age codes. © Irish Gerontological Society, 2015

 • 7.
  Andersson, Janicke
  et al.
  CASE, Lund University, Lund, Sweden.
  Ekstam, Lisa
  CASE, Lund University, Lund, Sweden.
  Nilsson, Gabriella
  Dept. of Ars and Cultural Sciences, Lund University, Lund, Sweden.
  Pensioneer camps - about doing age and making difference2015Inngår i: IAGG-ER 8th Congress Dublin 2015 - Unlocking the Demographic Dividend: Congress Abstracts, The Irish Gerontological Society , 2015, Vol. 6, s. 337-337Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  "Pensioneer camps", summer camps aimed at older people, has for some years been established in several locations in Sweden. What unites the camps is the claimed positive effect they have for older people's health and quality of life. The stay is said to break isolation and lead to new habits and friendships that endure. This multidisciplinary study focuses on the phenomenon "Pensioneer camp" with the overall aim to study its health and life enhancing potential. Pensioneer camps are examined from a structural cultural-historical perspective focusing on the discourses in action, from an ethnographic perspective, focusing on identity construction and performance of age and from an activity perspective, focusing on quality of life and health in everyday life before and after the camp stay. Key issues are: What impact have older or more general discourses of "summer camp" on the activities? What age coded practices are made possible and how is age performed? How is the camp experienced by the elderly and it can be said to have any long-lasting impact in their lives after their stay? By studying both the individual, cultural and organizational aspects in relation to Pensioneer camps it enables both in- depth scientific knowledge of older people's quality of life and health in general, and, recommendations for future local investment in Pensioneer camps in terms of possibilities and limitations. © Irish Gerontological Society, 2015

 • 8.
  Andersson, Josefin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Nilsson, Elisabet
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Rör sig elever tillräckligt mycket?: En studie om pojkar och flickors fysiska aktivitet på fyra olika skolor2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna  studie  är  att undersöka  i vilken utsträckning barns  fysiska  aktivitet under skoltid  uppfylls  gentemot  dagens  hälsorekommendationer. Metoden  som  användes  var  av kvantitativ  ansats  genom  studie  med  stegräknare  och  observation.  Huvudinstrumentet  för studien  var  stegräknare  vilket  burits  av  eleverna  under  en  skoldag. Undersökningsgruppen utgjordes av totalt 74 elever, varav 36 stycken var pojkar och 38 stycken var flickor i klass 4 på fyra skolor i södra Sverige. Resultatet påvisar att pojkarna rör sig mellan 47- 50 % av vad de  borde  medan  flickor  uppnår  33-  36  %  fysisk  aktivitet  av  vad  de  borde  enligt rekommendationer.  Pojkarna  tog  cirka  3 000  fler  steg  än  vad  flickorna  gjorde  i  studien. Endast en pojke når upp  till  rekommendationerna men  ingen  flicka  lyckas nå mängden  steg som tillråds. Studiens slutsats är att eleverna rör sig för lite under skoltid. Det finns skillnader i  pojkars  och  flickors  fysiska  aktivitet,  både  inom  skolorna  och  mellan  skolorna. Observationsstudien  visar  på  att  fler  flickor  än  pojkar  står  stilla  under  rast  och  överlag  är flickorna mindre aktiva än pojkarna på alla fyra skolor.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Anderstedt, Sandra
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Stark, Lisa
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Pedagogers uppfattningar av bemötande gentemot elever i svårigheter2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Skolan har idag svårt att uppfylla sitt uppdrag gentemot alla elever vilket är att utformaundervisningen så den tillgodoser alla elevers behov. Uppfyllandet av uppdraget brister främst närdet att få elever i svårigheter att utveckla sina kunskaper. Det ställs höga krav på elevernasprestationer och kunskaper i skolans ämnen, vilka de har svårt att nå upp till. Detta innebär attlärarna måste ta hänsyn till elevernas unika inlärningsstil samt deras olikheter och utifrån demskapa en varierad undervisning där alla elever ges möjlighet att utvecklas. Varför elever hamnar isvårigheter har varit omdiskuterat och vissa menar att det är miljön som brister medan andrapåstår att det är eleven själv som brister.Syftet med vårt examensarbete är att undersöka pedagogers uppfattningar av hur de börbemöta och tillgodose elever i svårigheters behov. Undersökningen utgår från tre fiktivafallbeskrivningar som representerar elever i olika typer av svårigheter. Inspirationen tillundersökningen växte fram under lärarutbildningen då vi läste specialiseringenSpecialpedagogik. Vi har i undersökningen inspirerats av den fenomenografiska ansatsenvilken syftar till att undersöka individers uppfattning av samma fenomen. Resultatet haruppkommit genom sju kvalitativa intervjuer med pedagoger verksamma i grundskolanstidigare åldrar. I fenomenografisk anda har vi utifrån resultatet kunnat urskilja likheter ochskillnader i pedagogernas syn på hur de ska bemöta och tillgodose elever i svårigheter ochderas behov. Genom resultatet har vi sedan funnit beskrivningskategorier tilllitteraturgenomgången, resultatredovisningen och analysen vilka är självkänsla, socialasvårigheter matematiksvårigheter och koncentrationssvårigheter. Vidare framkom det iresultatet att föräldrakontakt och skolmiljöns utformning är väsentliga faktorer när det gällerpedagogers bemötande. Undersökningen visar på att den framtagna forskningen ochpedagogerna är överens om att det är viktigt att se till helheten för att tillgodose elever isvårigheters behov och det första steget att undanröja svårigheter är att stärka elevernassjälvkänsla. Det visade sig även att en gemensam uppfattning var att alla i elevens omgivningoch eleven själv har ett gemensamt ansvar för att på bästa möjliga sätt underlätta och hjälpa.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Anger, Mattias
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Lugn, Maria
  Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet. Försvarsmakten.
  Utan flygtekniker lyfter vi inte!: Vad lyfter professionen?2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För att få flygvapnets flygoperativa resurser i luften krävs underhåll och klargöring av flygmaskinerna – för detta behövs flygunderhållspersonal. I denna forskning har vi utforskat hur kompetensförsörjning av flygtekniker och färdmekaniker kan utvecklas samt vad som påverkar synen på professionen.

  De studerade förbanden upplevs ha en hög arbetsbelastning på grund av hög efterfrågan på tillgängliga resurser. Med en flygplanspark som börjar närma sig slutet på sin livscykel med högre felutfall och brist på tillgängliga reservdelar, ökar trycket än mer på flygunderhållsorganisationen. 

  Genom intervjuer med flygtekniker (färdmekaniker och maskinister) ur transport-, special- och statsflygskvadronerna vid Skaraborgs flygflottilj (F 7) samt genomförande av workshop med tillförd personal även från 2.Helikopterskvadron analyserades hinder och möjligheter att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla flygunderhållspersonal.

  Vår empiri visar att personalen i flygunderhållsorganisationen trivs med det omväxlande arbete som framförallt färdmekanikeryrket innebär, men att lönen inte motsvarar utbildningens längd och befattningens svårighetsgrad. I och med införandet av trebefälssystemet uppfattar de en statussänkning av sin profession samt att karriärvägarna upplevs som otydliga.

  Som vetenskaplig referens till empirin nyttjas professions- och organisationsteoretisk litteratur och forskning, vilka har använts vid analys och perspektiv på empirin.

  För att höja statusen på professionen föreslås att fortsätta arbetet med Flygvapnets- Karriär och Yrkesutvecklingssystem (FKY) och implementering av detta samt att arbeta aktivt med profilering av flygteknikeryrket för att få fler sökande. För att möjliggöra vidareutbildning bör alternativa utbildningsvägar bli mer kända i organisationen. I studien föreslås Försvarsmakten bland annat utreda handledar- och mentorskap, alternativa utbildningsvägar och valideringsmöjligheter för fortsatt karriärutveckling.  

  Ensning av de civila och militära regelverken för erhållande av flygteknikercertifikat tros ha en positiv inverkan ur ett rekryteringsperspektiv och på professionens status samt professionellt utbyte med andra aktörer inom flygunderhållsorganisationen. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Antonsson, Rickard
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet.
  Saurow, Leif
  Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet.
  Civila företag i Försvarsmaktens tjänst: Det civila näringslivets möjligheter till att stödja med teknisktjänst under ensäkerhetspolitisk kris.2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats har varit att undersöka vilka möjligheter det civila näringslivet har att stödja Försvarsmakten med reparations- och underhållstjänst av försvarsmaktsgemensam materiel under en säkerhetspolitisk kris. Utvecklingen av vårt Totalförsvars har återigen blivit en aktuell fråga, kopplat till det säkerhetspolitiska läget i Europa idag. Det svenska Totalförsvaret syftar till att det civila försvaret tillsammans med Försvarsmakten gemensamt ska stärka samhällets motståndskraft. Ett starkt och robust civilt försvar är en förutsättning för att samhället ska kunna stödja Försvarsmakten under kriser och krig.

  Metoden som har varit vår ledstång under studien bygger på en induktiv ansats med ett explorativt förhållningssätt. Själva datainsamlingen och bearbetningen av den har varit kvalitativ, där datainsamlingen har genomförts genom semistrukturerade intervjuer av respondenter från både näringslivet och Försvarsmakten. De insamlade data i form av intervjuunderlag har analyserats, kodats och grupperats i teman enligt metoden tematisk analys.

  Resultatet från studien visar på att Sverige inte längre har den förmåga till krisberedskap som vi hade i slutet av 1990-talet och där regeringen slutligen upphävde förordningen kring motorreparationstjänsten. Vårt insamlade underlag visar dock på att såväl statliga offentliga utredningar, som myndigheter och det civila näringslivet ser ett behov och möjlighet till att kunna återskapa någon form av samverkan mellan civila företag och Försvarsmakten för att öka tillgängligheten på försvarsmaktsgemensam materiel.

  Studien har kommit fram till att Sverige har förutsättningar för att kunna bygga upp en krisberedskap kring reparations- och underhållstjänst i likhet med den vi hade före juni 2007. I denna nya krisberedskap har civila företag en uppgift i att stödja Försvarsmakten med reparations- och underhållstjänst av försvarsmaktsgemensam materiel vid kriser, väpnat angrepp och krig.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Aronsson, Karin
  et al.
  Department of Child and Youth Studies, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Sjöberg, Jeanette
  Verbal artistry in building a youth chat room community: leet speak, language play, and multilingual resources2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This talk discusses ways in which chat room participants in a Swedish youth chat room deploy leet speak and other hybrid language forms (including code switches, Swenglish, "Swedish Deutsch" and other multilingual resources).  The focus is on the ways in which such hybrid forms are deployed by the participants as part of their local formation of a net community. The detailed analyses draw on recordings of approximately 30 hours of chat room talk.

  The data document a rich use of invented spelling and various other hybrid forms, related to leet speak (e.g. switches between lower and upper case letters or numbers, as well as other types of creative spelling). Novel varieties of text compressions are other features of leet speak. But above all, code switching, as well as reduplications and capital letters are deployed as ways of accentuating (Bakhtin, 1981; Stanislavskij, 1986) various stances in conversations, for instance, when making assessments about style or performance or when commenting on technical issues (e.g. NEWbies’ for newcomers or inexperienced participants; ‘lagggggggggggggg’ for time 'lag'). 

  The analyses focus on verbal artistry (Bauman & Briggs, 1990)and community building, and especially the ways that leet speak and other hybrid language varieties (e.g. crossings, Rampton, 1999; 2009) are deployed as ways of forming local alignments and disalignments. The chat room conversations show that the participants position themselves as central participants through this type of everyday poetics. This can be seen in ongoing conversations, as well as when participants enter or leave the forum. Greetings and leave takings are extended affairs where the participants revel in embellishing their language through novel varieties of crossings, code switches, creative spelling (e.g. ‘heiiii’ instead of Swedish ‘hej’ for ‘hi’) and other hybrid language forms.

  The hybrid constructions and verbal artistry can be seen as instances of creative improvisations (Duranti & Black, 2012) where participants align and disalign with each other through various accentuations of talk.

 • 13.
  Arvidsson, Jessica
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Sysselsättning och social rättvisa: En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning2016Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Kunskapen om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är begränsad. Varken välfärds- eller forskarsamhället har kunskap om vilken typ av sysselsättning som före detta elever i den svenska gymnasieskolan har efter skoltiden.

  Huvudsyftet med denna sammanläggningsavhandling är tredelat: att (a) öka kunskapen om vilka typer av sysselsättning som personer med intellektuell funktionsnedsättning har efter avslutad gymnasiesärskola, att (b) åskådliggöra mönster och faktorer (kön, förfluten tid sedan examen, utbildningsprogram, boendekommun samt föräldrarnas födelseland och utbildningsnivå) som kan bidra till skillnader vad gäller typ av sysselsättning, samt att (c) skapa ett nationellt register som möjliggör kvantitativa analyser, longitudinella studier och utgör underlag för kvalitativa fördjupande studier av efter(sär)gymnasial sysselsättning. Avhandlingen innehåller fyra artiklar och en ramberättelse.

  Ett nationellt register, Halmstad University Register on Pupils with Intellectual Disability (HURPID) skapades utifrån information i slutbetygen från 12 269 tidigare elever i gymnasiesärskolan. Slutbetyg är allmänna handlingar som begärdes från kommunerna. HURPID samkördes med två nationella register: Longitudinell Integrationsdatabas för Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstudier (LISA) och LSS-registret som innehåller information om insatser som beviljats enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Avhandlingen bygger på tvärsnittsstudier vilka ger en ögonblicksbild av den efter(sär)gymnasiala sysselsättningen under 2011 bland de personer som gått ut mellan 2001-2011. Frekvensanalyser användes för att beskriva studiepopulationens karaktäristika. Korstabeller och Pearson´s chi2-test användes för att analysera skillnader avseende typ av sysselsättning mellan olika grupper i studiepopulationen. Sambandet mellan avhandlingens beroende och oberoende variabler undersöktes med bivariata och multivariata logistiska regressionsanalyser.

  Analyserna visar att den största andelen (47%) av de unga har sin sysselsättning inom daglig verksamhet, 22,4% har ett förvärvsarbete, de flesta med någon form av lönesubvention; och 6,6% studerar. En betydande andel (24%) betecknas vara "någon annanstans" (inte i någon av de andra tre sysselsättningstyperna). Andelen unga vuxna i daglig verksamhet är lägre än förväntat och andelen som har ett förvärvsarbete är högre än förväntat. En oväntat stor andel tillhör kategorin "någon annanstans" och har inte daglig verksamhet, inte ett förvärvsarabete och studerar inte.

  Kön, typ av utbildningsprogram, hur lång tid som förflutit sedan examen, boendekommun och föräldrarnas utbildningsnivå samt geografiska härkomst är alla faktorer som påverkar vilken typ av sysselsättning som unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning har. Män som har gått ett nationellt program i gymnasiesärskolan och som tog examen mellan 2001-2006 är de som har störst sannolikhet för att ha ett förvärvsarbete. Personernas boendekommun har en viss oberoende effekt på typ av efter(sär)gymnasial sysselsättning och den totalt sett låga andelen flyttar i populationen antas förstärka betydelsen av vilken kommun de bor i. Unga vars föräldrar är lågutbildade har mer sannolikt ett förvärvsarbete eller tillhör kategorin "någon annanstans". De vars föräldrar är högutbildade har mer sannolikt en sysselsättning inom daglig verksamhet eller studerar (exempelvis på Komvux eller folkhögskola). De unga vars föräldrar är födda i ett utom-europeiskt land är med större sannolikhet studerande eller personer som tillhör kategorin "någon annanstans".

  Avhandlingens huvudresultat diskuteras i förhållande till ett teoretiskt ramverk om social rättvisa. Betydelsen av samhällets ansvar att främja alla medborgares möjlighet att vara och göra vad de har anledning att värdesätta betonas. Ett samhälle som främjar social rättvisa måste stödja människors möjligheter att oavsett funktionsförmåga kunna välja sysselsättning. Såväl den offentliga som den privata sektorn behöver tydligare betrakta personer med intellektuell funktionsnedsättning som en viktig resurs i samhället och på arbetsmarknaden; se dem som personer med förmågor som riskerar att döljas bakom kategorier, fördomar och föråldrade strukturer.

  Fulltekst (pdf)
  Sysselsättning och social rättvisa
 • 14.
  Asklander, Niklas
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Schmidt, Christian
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  ILLUSIONEN OM DET VÄPNADE ANGREPPET2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The Defence Commission has proposed that the Swedish Armed Forces once again will be assigned the main task of defending Sweden against an armed attack. Defence against an armed attack has gained more focus since the defence decision 2015 and prior to the upcoming defence decision it is even more emphasized. Are the politics and the Swedish Armed Forces in agreement regarding the meaning and implications of this on basis of contemporary threats?

  The overall aim of the study is to understand the interaction between politics and the Swedish Armed Forces in the designing and shaping of the Swedish Armed Forces. This study has a starting point in the prelude to the planned political defence decision 2020 and aims to understand some of this major context. It is focusing on identifying the coherence between the Defence Committee and the Swedish Armed Forces’ military strategic leadership in terms of the meaning of an armed attack being the primary basis of designing and shaping the Swedish Armed Forces. In addition, important factors that have an impact on the interaction between politics and the Swedish Armed Forces are identified.

  The empiricism is taken from international law, the military strategic doctrine of the Swedish Armed Forces, reports from the Defence Commission and interviews with members of the Defence Committee and the military strategic leadership of the Swedish Armed Forces.

  The results show that there is lack of coherence within the Defence Committee as well as between the Defence Committee and the Swedish Armed Forces regarding the meaning of the proposed main task to the Swedish Armed Forces and how it should relate to other tasks. There is an illusion regarding the definition of an armed attack. In reality it is the government that, under constitutional responsibility, defines an armed attack when there is an act of aggression. In addition, it is identified that it is suitable to mutually improve trust between politics and the Swedish Armed Forces by increasing knowledge of each other's realities.

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Asschier, Maria
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Lanzén, Therése
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Jag visste inte det. Att tjejer kan leka med killgrejer.: Barnboken - ett pedagogiskt redskap i arbete med jämlikhet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att belysa barnboken som ett pedagogiskt redskap i ett jämlikhetsarbete på en förskola. Inför studien läste vi in oss på tidigare forskning kring barnböcker i förskolan samt studier kring förskolors jämställdhetsarbete, som är en del av ett jämlikhetsarbete. För att uppnå syftet lästes tre olika barnböcker för en grupp femåriga barn, barnen intervjuades sedan både enskilt och i grupp kring barnböckerna och de teman de tog upp. Vi fann att barnen fångades av barnböckerna och gärna ville skapa sig förståelse kring både bokens handling och dess karaktärer, vilket ledde till samtal mellan barn och barn, men även mellan barn och pedagog. En slutsats från studien visar att barnen ofta relaterade barnböckerna till sina egna erfarenheter. Studien ger en inblick i hur barnen samtalade under boksamtalen, samt hur variationer i typer av uppfattningar visade sig i intervjuerna. Ett resultat som framkom visar att barnen i de flesta fall följer traditionella könroller och könsmönster, barn förhåller sig till det de upplever förväntas av dem, men det fanns även tillfällen där barnen inte gjorde åtskillnad mellan flickor och pojkar. En slutsats som dragits av studien är att det krävs ett medvetet arbetssätt från pedagogens sida för att ta tillvara på boken som ett pedagogiskt redskap. Det går inte endast att läsa en barnbok och ta för givet att barnen upplever det pedagogen hade i åtanke, utan pedagogen bör ställa frågor och skapa samtal där barnen är medskapare och där deras tankar är av intresse. I boksamtal kan barn ges utrymme att dela sina tankar och få möjlighet att göra sig hörda.

  Fulltekst (pdf)
  Jag visste inte det. Att tjejer kan leka med killgjejer. Barnboken - ett pedagogiskt redskap i arbete med jämlikhet
 • 16.
  Bengtsson, Jeanette
  Research on Play and Socialisation, Stockholm Institute of Education, Stockholm, Sweden.
  Multiple roles on a simple screen: An explorative study of human interplay in real time chat2005Inngår i: A Nordic Dimension in Education and Research, Myth or Reality?, 2005, s. 64-64Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The present study investigates human interaction in a virtual environment, with focus on what roles the participants in the chat room takes (or gets), and the importance of the presentations of these roles when entering the chat room in order to gain contact with others. The mediaethnographic study was conducted throughout a period of seven weeks in 2002; hence the study is to be regarded as a pilot study.

  The aim of this paper is, by looking at various roles used in the chat room sphere and the presentations of these roles, to enlighten the chat room as an arena of human interplay and to create an understanding for the specific forms of interaction that takes place within its frames. The interplay in the chat room was analyzed from an interactional theoretical base, such as Meads concept of role, Cooley’s metaphor of the looking-glass self and Goffman’s metaphor of front- and backstage. The study was conducted through three steps: participatory observations by being present in the chat room, online; interviews with participants, on line; capturing real time (i.e. emoticons, turn takings, time spans, etc) on DV-film. Data was collected by using DVcamera to film the chat room and in that capture the on-line interviews and observations which were made. Primary results of the study were: identification of five different “role-characters” based on their behaviour in the chat room, and the parallel use of multiple roles in different chat rooms simultaneously

 • 17.
  Bengtsson, Åsa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Anna Katarina Preinitz2018Inngår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Biografisk presentation av Anna Preinitz (1870-1912). 

 • 18.
  Bengtsson, Åsa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Emelie Rathou2018Inngår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Biografisk presentation av Emelie Rathou (1862-1948) i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

 • 19.
  Bengtsson, Åsa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Emma Kristina Wretlind2018Inngår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Biografisk presentation av Emma Wretlind (1852-1944) i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

 • 20.
  Bengtsson, Åsa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Gerda Teresa Meyerson2018Inngår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Biografisk presentation av Gerda Meyerson (1866-1923) i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

 • 21.
  Bengtsson, Åsa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Gustava Elisabet (Elsa) Bengtsson2018Inngår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Biografisk presentation av Elsa Bengtsson (1865-1922) i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

 • 22.
  Bengtsson, Åsa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Hedvig Natalia Rinander2018Inngår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Biografisk presentation av Hedvig Rinander (1868-1953) i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. 

 • 23.
  Bengtsson, Åsa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Maria Gustfva Sandström2018Inngår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Biografisk presentation av Maria Sandström (1870-1948) i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

 • 24. Bengtsson, Åsa
  Vita Bandet2023Inngår i: Historiskan : Sveriges första kvinnohistoriska tidning, ISSN 2002-150X, nr 1, s. 70-75Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Artikeln belyser kvinnororganisationen Vita Bandet som sociala entreprenörer under 1900-talets första decennier. 

 • 25.
  Berg, Lars-Erik
  et al.
  Institutionen för teknik och samhälle, Högskolan i Skövde.
  Nelson, Anders
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR), Studier om lärande och utbildningsrelationer (SOLUR).
  Identitet och genus i lek med dockor och figurer i förskolan2006Inngår i: Nordisk Pedagogik, ISSN 0901-8050, E-ISSN 1504-2995, Vol. 26, nr 2, s. 124-138Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this text is to introduce perspectives, questions and empirical examples regarding children's identity construction in play with dolls and figures that represent women and men in both gender-typed and non gender-typed ways. Videotaped play of two 4-year old boys and three 5-year-old girls in a preschool setting is analyzed from complementary interactionistic and socio-cultural perspectives. The level of plasticity in the toyplay is interpreted. The results suggest ways in wich the gender-plastic character of toy play can be founded in children's intentions as well as in the toys' character as mediating tools. The analysis is based on whether children play with, through, in or beside their toy gestalts. These and other similar distinctions help to differentiate identity consequences in play.

 • 26.
  Bildtgård, Felicia
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Fagrell, Josephine
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Integrerad lärstrategi genom kompetensutbyte?: En kvalitativ studie om tjänstemäns och chefers perspektiv på värdering och motivation samt behov och möjligheter kring kompetensutveckling på ett medelstort företag2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att undersöka och få en förståelse för hur tjänstemän på ett medelstort företag värderar och motiveras till kompetensutveckling. Vi har vidare velat undersöka utifrån chefernas reflektioner företagets behov och vilka möjligheter kompetensutveckling kan innebära för individen och organisationen.

  Metoden som användes har varit en kvalitativ metod och det empiriska materialet har erhållits genom semistrukturerade intervjuer. I studien deltog åtta respondenter, två chefer och sex tjänstemän. Studiens resultat analyserades med hjälp av tidigare forskning och teoretiska ramverk som ansågs relevanta för undersökningsområdet.

  Resultatet visade att respondenterna var positiva till kompetensutveckling. Det som också framkom var att det som respondenterna värderade mest inom området kompetensutveckling var kompetensutbytet som skedde mellan företagets anställda. Det har utifrån resultatet framkommit att det kompetensutbyte som skedde inom organisationen, varit det som givit de anställda mest värde vid kompetensutveckling. Ytterligare satsning inom området har kunnat leda till ett ökat kompetensutbyte inom verksamheten.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Bilstrup, Urban
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Stranne, Frida
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS). The Swedish Institute for North American Studies (SINAS), Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Peace in Cyberspace Will Not Take Place2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The ongoing debate whether cyberwar exists or not is odd and to large extent based on an Industrial age view of the definition of war. The ongoing digital revolution ends the industrial age and it was in the context of the industrial age that the Clausewitzian theories of war were defined. The industrial age was built upon machines and physical objects, and the theories of war in this era were also based on these elements. However, when the importance of physical values is vanishing and replaced by other values, as information and knowledge, the fundamental elements of war in the industrial age becomes week. An extension of the theories of war in the information age is that destruction of digital assets is representing the same element of violence, if it potentially cripples an enemy to defeat. When a society’s valuable assets are in the digital form and not necessarily even present within the geographical area of a sovereign state one maybe have to reconsider the understanding of war. This paper explores the discourse framing war in the information age, and conducts a discussion on how to define peace and war in cyberspace, especially in the context of digital violence.

 • 28.
  Björk, Eva-Stina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Ottosson, Stig
  Otto-von-Guericke University, Magdeburg, Germany.
  Aspects of consideration in product development research2007Inngår i: Journal of engineering design (Print), ISSN 0954-4828, E-ISSN 1466-1837, Vol. 18, nr 3, s. 195-207Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  One reason for conducting research on product development processes is to improve the usability in methods and tools for companies to be more competitive and efficient. However, the transfer of research findings over to industry has been shown to be slow and incremental, which could be seen as a result of bad usability and/or low acceptability in research findings from studies on industrial product development processes.

  According to our research and practice experience, we have found that, to grasp what really happens on a daily basis in a development project, to get the opportunity to reflect upon it, and to understand the complex nature of a development process, it is necessary to conduct insider action research (IAR), which is a qualitative approach. So far, the traditional outsider perspective using a quantitative research approach has been dominant. Conducting IAR means that the researcher is present and intervenes most of the time in a development project either as project leader, team member or observer.

  To improve the opportunities for implementation of research findings (which is an important issue for society as a whole) and to guarantee trust in presented research findings, IAR has proved to be efficient in the studied projects. As the research situation becomes unique for each product development process, trust in the research findings is strongly related to the presence of the researcher in the development process. Reliability and credibility in terms of provable data can be filed in diaries, email communications, and so on, and saved to be available if required.

 • 29.
  Björkén-Nyberg, Cecilia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Kontext & kulturgränser (KK).
  Att spela intellektuell: Kvinnan och musiken med engelska förtecken2007Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 30.
  Brantmark, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Karlsson, Rebecca
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Föräldrars påverkan i utvecklingen av övervikt och fetma hos barn2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Övervikt och fetma hos barn är ett allvarligt och växande problem. Det är ett tillstånd som för med sig många olika sjukdomar och i och med att antalet överviktiga barn ökar hastigt kommer det att vara en stor belastning för den framtida hälso- och sjukvården. Prevalensen är särskilt stor i vissa delar av världen och inom vissa grupper i samhället. Föräldrar spelar en väsentlig roll i huruvida barnen lever hälsosamma liv eftersom de bär ansvaret för barnen. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka föräldrars påverkan i utvecklingen av övervikt och fetma hos barn och genom en systematisk bearbetning av litteraturen granskades och bearbetades slutligen 19 vetenskapliga artiklar till resultatdelen i studien. Socioekonomiska faktorer, faktorer inom familjen och föräldrars roll var tre teman som utmärkte sig där det under varje rubrik beskrivs hur föräldrar påverkar med att bidra till eller motverka riskfaktorer till en ohälsosam viktstatus hos barn. Föräldrar har ett behov av stöd i form av information och kunskap och hälso- och sjukvården bär ett stort ansvar i att stödja föräldrar, förebygga sjukdom och främja hälsa.

   

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Brooks, Eva
  et al.
  Aalborg University, Aalborg, Denmark.
  Sjöberg, Jeanette
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Designerly Processes with Robots as a Framework for Children’s Perspective-Taking2023Inngår i: Design, Learning, and Innovation: 7th EAI International Conference, DLI 2022, Faro, Portugal, November 21–22, 2022, Proceedings / [ed] Eva Brooks; Jeanette Sjöberg; Anders Kalsgaard Møller; Emma Edstrand, Cham: Springer, 2023, s. 113-131Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The use of robotics technology in school is renowned for providing children with opportunities to interact and collaborate in various school subjects, which raise questions of how to design learning activities that include robot technology in education. In this paper we explore how a designerly approach can foster children’s perspective-taking while creatively collaborating in mixed analogue and digital learning environments including robots, creative material and classical fairytales. Based on a social semiotics analytical framework, the study draws from workshops carried out with third grade classes of Danish school children, aged 9–10 years old. Using video recordings and a thematic analysis, the unit of analysis focuses on the activities with a special interest on children’s interactions with robots, creative materials, classical fairytales and with each other. The results of this study imply that by using a designerly approach with robotics in programming activities, conditions were created for children to engage in interactions and reasoning with each other, where the mixed learning environment reinforced children’s abilities of perspective-taking. © 2023, ICST Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering.

 • 32.
  Brooks, Eva
  et al.
  Aalborg University, Aalborg, Denmark.
  Sjöberg, Jeanette
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Pedagogical Integration of Digital Game-based Learning - Processes Involved2022Inngår i: Design, Learning and Innovation: 6th EAI International Conference 2021, Virtual Event, December 10-11, 2021, Proceedings / [ed] Eva Brooks; Jeanette Sjöberg; Anders Kalsgaard Møller, Cham: Springer, 2022, s. 195-212Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aligned with the digital development in society, the use of digital game-based learning (DGBL) as a pedagogical enhancement has increased markedly in schools recently. However, due to various reasons, teachers are not always as enthusiastic to adopt the new technology in their classroom. In this paper we apply Engeströms activity system as an analytical approach to understand teachers’ considerations of opportunities, resistance or barriers and pedagogical functions of digital game-based learning as a teaching method. As related research has shown, there is a lack of research answering the question of how DGBL could be designed to structure and facilitate learning as well as of considering the classroom settings and barriers of implementing DGBL. We attempt to contribute to these problems by applying the activity system framework in the context of digital game-based learning (DGBL), in particular the interplay between resistance as an obstruction or opportunity and design of teaching activities by means of digital games. The research questions posed in the study are: 1) How do teachers evaluate the designs of digital games in relation to how they support or hinder learning? and 2) What kind of constraints do teachers identify while translating educational games? The study applies a qualitative approach and includes cases of two separate workshops with a total of twelve participating teachers and one toy- and game designer. The workshops were designed to provide a framework for preschool- and primary school teachers to evaluate challenges and potentials of DGBL. Findings show, among other things, that when a game does not offer exploration or encourage curiosity, a game’s design becomes simplistic and children lose their interest, revealing a gap between game mechanics and a game’s pedagogical relevance and usefulness. Furthermore, by starting to question the relevance of games, the teachers were able to appropriate digital educational games while assessing the game’s value in relation to a subject-specific area.

 • 33. CHEVALLIER, Julie
  et al.
  TRESALLET, Anaëlle
  Scandinavian design: A thesis about the place of Scandinavian countries on the design market2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Christensen, Tanya Karoli
  Københavns Universitet, København, Danmark.
  Husspektakler og familietragedier: Sproglig sløring af agens og ansvar i sager om partnervold og partnerdrab2024Inngår i: Partnervold og partnerdrab – samfundets blinde vinkel / [ed] Trine Baumbach; Linda Kjær Minke; Tine Søberg, København: Djøf , 2024, 1, s. 235-250Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 35.
  Cooney, Martin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  Sjöberg, Jeanette
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Navigating the Current “New World” of Teaching with Technology: A Glimpse into Our Teachers’ Minds2023Inngår i: Design, Learning, and Innovation: 7th EAI International Conference, DLI 2022, Faro, Portugal, November 21–22, 2022, Proceedings / [ed] Eva Brooks; Jeanette Sjöberg; Anders Kalsgaard Møller; Emma Edstrand, Cham: Springer, 2023, s. 135-152Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The COVID-19 pandemic helped spark a surge in innovative usages of technology in education, from robot-based remote graduation ceremonies to immersive learning through extended reality, meetings in fantastical game worlds, automatic examination methods, and flexible learning options such as hybrid classes. It’s been said that we can’t go back to “normal” because this is normal now–but what exactly is today’s “new normal”? The current paper reports on the results of an anonymous online survey conducted with 42 teachers in business, IT, nursing, and education at our university in October 2021, to gain insight into where some teachers on the “front lines” currently stand on the use of technology in education. Some insights included that: More teachers than we had expected were using robotics and extended reality (XR), suggesting that silo effects can exist in education, even at small universities; furthermore, the rates of teachers who had seen such usage seemed close to the rates of teachers who had tried using them, suggesting the usefulness of raising awareness to promote professional digital competence (PDC). Rates for using games and exam tools were lower than expected, despite the availability of game platforms and a growing need to consider the threat of how technology can be misused to cheat in exams, possibly due to teachers’ limited time for pedagogical development. Also, teachers appeared to have strong and differing opinions about learning formats, although a general preference was observed for physical classes and exams, and hybrid teacher meetings. Our aim is that these results will be used by our university’s pedagogical center to support our teachers’ PDC and uses of edtech in the near future. © 2023, ICST Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering.

 • 36.
  Costa Flores, Casandra
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Costa Flores, Valeria
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Det ingår i jobbet: En kvalitativ studie om hot och våld i klientrelationer på Migrationsverket2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att arbeta med utsatta människor i en statlig verksamhet som tjänsteman kan för de flesta människor verka ofarligt – men hur är det egentligen? Tidigare forskning har visat att det finns ett stort mörkertal när det kommer till klientrelaterat hot och våld och att incidenterna inte tas tillräckligt seriöst. Syftet med denna uppsats är att få en större förståelse för vad de ökade hoten får för konsekvenser för personalen på Migrationsverket. Vi vill belysa och synliggöra spänningsfältet i klientrelationen som leder till att hot och våld mot handläggare ökar. Det teoretiska ramverk som används i uppsatsen är gräsrotsbyråkrati, makt och klientrelationer. Genom sex semistrukturerade intervjuer med handläggare på Migrationsverket har vi fått fram underlag som visar att hot och våldssituationer förekommer i större omfattning än vad det anmäls och rapporteras om. Resultatet visade att mörkertalet är stort vid incidentrapporteringen och att det råder en ”det kommer med jobbet”-mentalitet bland personalen. Maktfördelningen har en stor roll i klientrelationen och är en bidragande orsak till att incidenter uppstår. Vidare visar det sig att negativa beslut är de som tenderar att utlösa hot eller våld från klienten och att det väldigt sällan rapporteras kring eller anmäls om inte klienten tar till fysiskt våld. Slutligen visar uppsatsen att förebyggande arbete måste ske i en större omfattning.

  Fulltekst (pdf)
  Det ingår i jobbet
 • 37.
  Dahlman, Johan
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet.
  Heller, Erik
  Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet.
  Mötet mellan armé och cyber: Hur kan cyberförmågan och armén tillsammans bidra till att höja tröskeleffekten?2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tröskeleffekten är en del av Försvarsmaktens vision och sammanfattar de ansträngningar Försvarsmakten, tillsammans med det civila försvaret och civilsamhället, skall göra för att en tänkt motståndare skall avskräckas från att ta till militärt våld mot Sverige.

  Cyberdomänen är framväxande och skall ses som en del av operationsmiljön där militär verksamhet pågår. Cyberdomänen utgörs av tekniska system, människor och programvaror som finns och den påverkar alla de andra domänerna idag och sannolikt ännu mer i framtiden.Den här uppsatsen försöker undersöka hur cyberdomänen och armén tillsammans kan höja Försvarsmaktens tröskeleffekt. Det finns två sidor av hur tröskeleffekten kan höjas. Å ena sidan kan man se cyberdomänen som ytterligare ett vapen som kanske går att kombinera med en markoperation och således skapa dilemman och systemkollaps för motståndaren. Å andra sidan kan man se den som en förstärkande skydds- och försvarsmekanism för de digitaliserade delar av armén som behöver försvaras från logiska angrepp.

  Slutsatserna är att cyberdomänen främst kan bidra till att höja tröskeleffekten tillsammans med armén genom att skydda och försvara de system som behövs för att armén skall kunna leda sina förband och samordna striden inom brigaden. Cyberdomänen kan också på sikt vara en anfallskomponent inom ramen för en multidomänkampanj mest sannolikt inbäddad med en telekrigsförmåga.

 • 38.
  Danielsson, Martin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för studier av politik, kommunikation och medier (CPKM), Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Sjöberg, Ulrika
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för studier av politik, kommunikation och medier (CPKM).
  Fritid och digitala medier2012Inngår i: Fritid i senmoderna samhällen / [ed] Ulla Tebelius, Lund: Studentlitteratur, 2012, s. 143-153Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 39.
  Davidoff, Yvette
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Jansson, Mikaela
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Veterinärers arbete: En studie om etik, ansvar och känslor2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I det moderna samhället har sällskapsdjur kommit att alltmer betraktas som en familjemedlem med känslor. Detta har resulterat i förändrade krav på veterinäryrket, veterinären förväntas betrakta djuret utifrån ägarens världsbild. Undersökningens syfte är att försöka få en ökad förståelse för svenska veterinärers arbetssituation och de problem som kan uppstå i triadrelationen, veterinär – djur – djurägare. Författarna har använt en kvalitativ metod och ett hermeneutiskt angreppssätt för att uppnå denna förståelse. Orsaken till att valet föll på att göra en undersökning om emotionellt arbete inom veterinäryrket, var att det inte fanns särskilt många nordiska artiklar att tillgå i ämnet. Resultatet visar att svenska veterinärer saknar handledning och utbildning i det emotionella arbete, som krävs i den sociala interaktionen med djurägarna. Sju semistrukturerade djupintervjuer har genomförts med veterinärer från djursjukhus och privatkliniker. Författarna har dragit slutsatsen att svenska veterinärers arbetsvillkor är komplicerade då varje konsultation innebär ett emotionellt arbete, likväl som ett medicinskt. Dessutom måste de kompromissa både med svensk djurskyddslag och med sin egen etiska uppfattning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Elm, Christelle
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Hedman, Jonas
  Högskolan i Halmstad.
  Samverkan för ökad cyberförmåga: En studie avseende samverkan och ansvarsfördelning mellan fyra myndigheter med särskilt ansvar inom cyberområdet2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sverige är ett land som ligger i framkant vad gäller digitalisering av samhället. Denna digitalisering gör att vi blir allt mer globaliserade och tekniken öppnar även för nya möjligheter och lösningar i vårt samhälle. Denna teknikutveckling och digitalisering har dock en baksida, nämligen möjligheter för en antagonistisk aktör att utnyttja de sårbarheter som digitaliseringen för med sig. Inom cyberområdet sker en snabb förmåge- och teknikutveckling och sätten för en sådan antagonistisk aktör att angripa sårbarheter i det svenska samhället ökar. Detta tillsammans med den försämrade omvärldsutvecklingen gör att svenska myndigheter behöver hitta sätt att möta och omhänderta dessa hot och sårbarheter och ett sätt att göra det på, är genom att samordna sina resurser genom interorganisatorisk samverkan. 

  I denna studie utforskas hur ansvarsfördelning och samverkan ser ut och genomförs mellan fyra myndigheter som av regeringen fått i uppdrag att bilda ett nationellt cybersäkerhetscenter: Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten (FM), Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap (MSB) samt Säkerhetspolisen (SÄPO). Syftet med studien är att utforska hur regeringen styr och reglerar cyberområdet samt utforska hur dessa regleringar och styrningar uppfattas och tolkas av de fyra myndigheterna. 

  Studiens resultat baseras dels på en kvalitativ innehållsanalys av öppna officiella dokument såsom utredningar, förordningar, regeringsbeslut samt rapporter som reglerar eller på annat sätt avhandlar samverkan och ansvarsfördelning mellan ansvariga myndigheter inom cyberområdet. 

  Dessutom har semistrukturerade intervjuer med informanter från FM, FRA och MSB genomförts. Intervjuerna inkluderade informanter från högsta ledningsnivån ned till genomförande enheter samt högre tjänstemän på ovan nämnda myndigheter. 

  Studien visar på de utmaningar som finns på cyberområdet avseende ansvarsfördelning och myndighetssamverkan och i studien belyses särskilt det faktum att cyber är ett tvärsektoriellt område som saknar en utsedd sektorsansvarig myndighet och där ansvaret istället åligger ett stort antal myndigheter. Det delade ansvaret bidrar till att cyberområdet blir både komplext och svåröverblickbart vilket denna studie kommer att visa på genom ett antal olika observationer. 

  Denna studie menar att styrningen från regeringen till del uppfattas som otydlig av mottagande myndigheter, vilket resulterar i en upplevd osäkerhet avseende egen myndighets ansvar och uppgifter samt en otydlighet i vilken myndighet som har ansvar för vad inom cyberområdet. Denna osäkerhet bidrar i sin tur till en försämrad samverkan mellan myndigheterna vilket leder till ett mindre effektivt och mindre samordnat arbete på cyberområdet. Studien analyserar relationen mellan samverkan och ansvar och ger förslag på ett antal åtgärder för att komma till rätta med några av de utmaningar som finns och där ett nationellt cybersäkerhetscenter är del av men inte hela lösningen. Studien avslutas med att ge förslag på vidare forskning avseende cyberområdet. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Emelie, Sjöberg Leigard
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Spädbarns föräldras jakt på sömnen: En analys av tre texter som avhandlar sömnmetoder för spädbarn2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studien inriktar sig på tre texter som avhandlar sömnmetoder för spädbarn. Det finns idag i de västerländska kulturerna ett flertal olika sömnmetoder för småbarnsföräldrar att tillämpa på sina spädbarn som anses ha sömnproblem. Fenomenet är av vikt att studera då forskningen kring ämnet pekar åt olika håll samtidigt som definitionen på sömnproblem hos spädbarn är diffus.

  Syfte: Syftet med studien är ur ett hälsopedagogiskt perspektiv belysa och jämföra tre texter som avhandlar sömnmetoder för spädbarn.

  Frågeställningar: Vilka pedagogiska idéer framställs till föräldrar i de olika texterna? Vilka hälsorisker framställs till föräldrarna i texterna? Vilken syn på föräldraskap framställs i texterna? Vilken kunskapsgrund bygger de olika sömnmetoder på?

  Metod: För att kunna svara på syftet med studien har en konventionell kvalitativ innehållsanalys används med en abduktiv ansats. Urvalet av texter har gjorts genom barnläkarförbundets beskrivning av sömnmetoder. Utifrån analysen framställdes fem kategorier för att svara på syfte och frågeställning. Kategorierna som framställdes var: 1) Tillrättavisande av misslyckat föräldraskap2)Råd till lyckat föräldraskap3)Tillämpning av sömnmetoder 4)Sociala, psykiska och fysiska hälsorisker 5) Legitimering av sömnmetod.

  Teori: Studiens teoretiska utgångspunkt tar avstamp i Anthony Giddens teori om moderniteten, där nyckel begreppen expertsystem, tillit och risk används.

  Resultat: Resultatet påvisar att två av texterna anklagar föräldrarna för sitt spädbarns sömnproblem samt tillrättavisar föräldrarna i hur de istället ska gå tillväga. Den tredje texten framställer istället råd i hur föräldrar kan handskas med sitt spädbarns sömn. Det framkommer både skillnader och likheter i de tre sömnmetodernas genomförande. Antingen rekommenderades föräldrarna att lära sitt spädbarn själv-trösta eller införa läggningsrutiner med miljöförbättringar innan sänggående. I resultatet framgick även att två av texterna framställde hälsorisker med att inte lära sitt spädbarn sova på natten. Slutligen framgick att de olika författarna grundar sin sömnmetod på antingen egna erfarenheter, en vetenskaplig studie eller vårdens rekommendationer. De olika texterna håller inte med varandra och kritiserar varandras sömnmetoder.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Engström, Philip
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Törnblom, Daniel
  Drömmen om det perfekta vapnet: – en studie i brukarförväntningar2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Sweden’s Defence Forces are in the process of procuring a new personal firearm to replace the current Ak5 (a version of the FN FNC) which has been in service for almost 35 years. There are many opinions on this matter and a great deal of interest among the future users, ie the soldiers and officers. 

  Our study aims to develop a deeper understanding of the user expectations for this new weapon. We are using a qualitative, inductive method with semi-structured interviews and netnography.von Hippel’s lead user concept has been the main reference for the design of this thesis, which means that we have interviewed those users who are perceived to have more to gain from a product development than other users. A lead user is often knowledgeable in his or her topic, might be leading development within the topic and it is not unusual for the lead user to have a social standing permitting him or her to influence others regarding the topic. We have also used internet forums discussing firearms to broaden the study since we know that a lot of the current discussions are occurring online and we expect this trend to continue in the near future. On top of the characteristics users want in a new weapon, some other aspects have come to light during the course of our research, these are also discussed in the thesis.

  Why is there an unproportionate amount of time spent on discussing firearms? Is there a greater value to a personal firearm than just its function? What role should the user perspective play in the Swedish Armed Forces? What are the consequences of the users being dissatisfied with the product? What is the role of the assault rifle in the Swedish Defence Forces and what specific purpose is it meant to fill? Is it possible to fit all purposes with one single weapon, which has been the role of the Ak5 for long periods of time. How should the Swedish Defence Forces respond to the fact that heavy body armour is issued to Russian troops? The Swedish Armed Forces has made an attempt at involving the user perspective in the process but our study should be seen as an important complement to this effort.

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Fors, Vaike
  Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige.
  Myten om den tekniskt ointresserade tonåringen2009Inngår i: På spaning efter teknisk bildning / [ed] Åke Ingerman, Karin Wagner & Ann-Sofie Axelsson, Stockholm: Liber, 2009, 1, s. 113-123Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 44.
  Fors, Vaike
  et al.
  Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige.
  Wagner, Karin
  Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige.
  Svensson, Maria
  Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige.
  Ingerman, Åke
  Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige.
  Hjärnkontoret som teknisk bildningsarena2009Inngår i: På spaning efter teknisk bildning / [ed] Åke Ingerman, Karin Wagner & Ann-Sofie Axelsson, Stockholm: Liber, 2009, 1, s. 102-112Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 45.
  Gajnok, Karolina
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Rättigheter för personer med funktionsnedsättning: En komparativ studie av Sveriges och Ungerns implementeringsstrategier för FN-konventionen med särskilt fokus på hälsa2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  The main purpose of this essay is to compare Sweden and Hungary’s implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).  The study focuses on the countries´ perception of disability and how these perceptions are shown through implementation of CRPD. The essential subject throughout the essay is questions about disability, and how these questions have been interpreted in various health-related fields in both Sweden and Hungary. 

       In general, significance is attached to the construction of the concept of disability and how these concepts are applied to the implementation work of Sweden and Hungary.  Furthermore, similarities and differences between the countries are analyzed through Constructivism. The method of this essay is comparative, and the research questions, connected to the purpose of this essay, are important tools to analyze the data as they constitute the ground for the research. As a result, the method is used to draw attention to each country’s strategy to implement the CRPD. To sum up, the comparative analysis of this essay shows that there were patterns in both Sweden and Hungary that indicated that there were more similarities than differences between the countries on how they approached the Convention regarding disability issues.   

 • 46.
  Gobczyński, Karol
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Leroux, Maxime
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Socio-economic factors influencing the electric vehicle buying process in Iceland2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this research is the analysis of socio-economic factors that wouldinfluence consumer buying process of electric vehicles in Iceland. The purpose of the researchis to detect the most crucial factors influencing Icelanders decisions for and againstpurchasing an electric vehicle, instead of car with internal combustion engine. This researchverified people‟s opinions and can bring companies closer to real mindsets of Icelandicpotential buyers. Moreover, this paper might give a possibility to eliminate wrong thinkingand barriers by better adjusted marketing. Additionally, analyzed advantages might showwhat the main reason of shifting to this alternative technology is. Moreover, it shows whatmight be the customer acceptance price range.

  Fulltekst (pdf)
  EV in Iceland
 • 47.
  Gustafsson, Kristina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Kontext & kulturgränser (KK).
  Norström, Eva
  Lund University, Lund, Sweden.
  Fioretos, Ingrid
  Malmö University, Malmö, Sweden.
  Community Interpreter Training in Spoken Languages in Sweden2012Inngår i: International Journal of Interpreter Education, E-ISSN 2150-5772, Vol. 4, nr 2, s. 24-38Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to analyze the community interpreter training program in Sweden and, based on the results of two research projects, describe structural conditions and shortcomings. The authors discuss Sweden’s laws and regulations, the changing demand for interpreting service in society, the open access ideology within adult education associations, and the limitation of economic resources for fulfilling the demand for trained interpreters. Interpreter training in Sweden is built on public-service needs in the areas of social insurance, the labor market, health care, and court interpreting. It is focused on factual knowledge and terminology and devotes little time for developing aspects of ethical rules, the role of the interpreter, and technical issues. In order to make progress possible it is important to use existing research and theory to develop didactics for community interpreting training. © The authors and CIT

 • 48.
  Gustavsen, Bjørn
  et al.
  Work Research Institute, Oslo, Norway.
  Hansson, Agneta
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR).
  Qvale, Thoralf U.
  Work Research Institute, Oslo, Norway.
  Action Research and the Challenge of Scope2008Inngår i: The SAGE Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice / [ed] Peter Reason & Hilary Bradbury, London: Sage Publications, 2008, 2, s. 63-76Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 49.
  Gånfält, Pär
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Jarl, Robert
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Från Kunskap till Styrka: Professionsutvecklingen av yngre officerare i armén2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Utbildingen av officerare är och har alltid varit ett omdiskuterat ämne. Sedan reformationen av officersutbildningen till Officersprogrammet för drygt tio år sedan – vilket för första gången även gav den nya fänriken akademisk kandidatexamen i krigsvetenskap – har den här frågan återigen aktualiserats. Akademiseringen tillförde en viktig och saknad aspekt till professionen men utlåtanden från officerskåren har varit att utbildningen är för generell och att fänriken inte kan något när denne kommer hem.  

  Under samma tidsperiod har Försvarsmakten och armén genomgått stora förändringar. Omställningen från invasionsförsvar till insatsförvar har fullföljts, värnplikten avskaffades och anställda soldater och förband blev en ny verklighet. Som om inte detta räckte har fokus inom samma tidsperiod återigen svängt; nu med nationellt försvar i centrum och med en återinförd värnplikt och planerad tillväxt av Förvarsmakten som följd. 

  Den här studien undersöker om den nyutexaminerade fänriken erhållit rätt förutsättningar att klara av det arbete som hen förväntas göra. Genom att utgå från att Officersprogrammet är en ny utbildning med andra för- och nackdelar än de tidigare officersutbildningarna fokuserar den här studien på mottagandet vid förbanden. Är det i själva verket utbildningen det är fel på eller är det just förväntningarna på den nye officeren? Ges fänriken möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter?  

  Studien indikerar att omhändertagandet av nyexaminerade officerare under den föregående tioårsperioden präglats av en brist på struktur och systematisering. Ett alltför stort fokus på kortsiktiga mål och en bortprioritering av professionsutvecklingen har påverkat officersprofessionen negativt. Armén och förbanden har under senare år förbättrat sin systematisering men behöver bli ännu bättre på att prioritera professionsutvecklingen. Armén bör utveckla en gemensam struktur för lärlingstiden för nya fänrikar genom att formalisera handledning och tydligare systematisera personalplaneringen. Den samlade utbildningen av officerare och professionsutvecklingen bör betraktas som en helhet, annars riskerar professionen att fortsätta påverkas negativt och tillväxt med kvalitet kommer inte vara möjlig. 

  Studiens övergripande insikt är att det inte nödvändigtvis är utbildningen det är fel på, utan snarare hur omsättningen av utbildningen från teoretisk kunskap till praktiska färdigheter omhändertas inom stridskraften och förbandet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Habibi, Shiva
  et al.
  Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Sprei, Frances
  Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Englund, Cristofer
  RISE Viktoria, Gothenburg, Sweden.
  Voronov, Alex
  RISE Viktoria, Gothenburg, Sweden.
  Pettersson, Stefan
  RISE Viktoria, Gothenburg, Sweden.
  Wedlin, Johan
  RISE Viktoria, Gothenburg, Sweden.
  Engdahl, Henrik
  Nimling, Gothenburg, Sweden.
  Success and usage pattern of free-floating car sharing services in cities2018Inngår i: Transportation Research Board (TRB) Meeting 2018, 2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Free-floating car sharing services (FFCS) have been offered as a more flexible mobility solution than other car sharing services. FFCS users can pick up and return cars anywhere within a specified area in a city.The objective of this paper is to identify similar usage patterns of FFCS in different cities as well as city characteristics that make these services a viable option. The authors have access to real booking data for 32 cities in Europe and North America. Their study shows the share of daily car trips is negatively correlated to the utilization rate of these services. Also, the higher the congestion and the harder finding a parking lot, the lower the utilization rate of these services is in the cities. Moreover, our results suggest that FFCS services do not compete with public transport but are rather used in combination to it. These services are mainly used during midday and evening peak and the trips taken by these services are mainly chained trips.The clustering analysis shows that the trips are grouped into two or three clusters in different cities. The majority of clusters are the inner city clusters which contain a significantly higher number of trips than the clusters around other points of interest such as airports. © Conference Compass and Transportation Research Board

123 1 - 50 of 140
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf