hh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 13 av 13
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Batory, Agnes
  et al.
  Central European University, Budapest, Hungary.
  Svensson, Sara
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI). Central European University, Budapest, Hungary.
  Regulating Collaboration: The Legal Framework of Collaborative Governance in Ten European Countries2019Ingår i: International Journal of Public Administration, ISSN 0190-0692, E-ISSN 1532-4265Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Many scholars have considered when and why collaboration between government agencies and societal actors occurs. This article argues that a simple but largely overlooked answer to these questions is that a formal legal or administrative requirement to do so is in place. Therefore, the objective is to substantiate whether there are legal requirements to collaborate and in what type of source and context this obligation applies in ten European countries. The main finding is that collaboration is underpinned by an extensive range of legal requirements in Europe, although imposing these requirements is generally not the main objective. © 2019 The Author(s).

 • 2.
  Bengtsson, Hans
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Centrum för studier av politik, kommunikation och medier (CPKM).
  Svensson, Krister
  Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem2011 (uppl. 7)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den snabba utvecklingen med styrning och kontroll genom ny lagstiftning inom skolområdet är bakgrunden till denna nya upplagan av boken "Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem". Frågor som rör personalens arbetsrättsliga ställning, skolans arbetsmiljöansvar, diskriminering, mobbning, offentlighet och sekretess , dokumentation och handläggning behandlas ingående.  För att åskådliggöra och analysera konsekvenserna av förändringarna kommenteras gällande lagtexter med aktuella rättsfall.

 • 3.
  Burcar, Veronika
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR).
  Betydelsen av etnicitet - unga brottsoffers gestaltningar2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Detta projekt uppmärksammar brottsoffer och etnicitetsfrågor. I fokus står mellanmänskliga tolkningar av etnicitetens betydelse. Syftet är att analysera etnicitetstillskrivningar hos ungdomar som blivit utsatta för rån eller misshandel av andra ungdomar med "annan etnicitet". Projektet utgår från Malmö där både unga män och kvinnor med såväl "icke-svenskt" som "svenskt" ursprung samtalsintervjuas. Både ungdomar som polisanmält det brott de utsatts för och ungdomar som inte gjort någon polisanmälan ingår i studien. I studien diskuteras "etnisk tillhörighet" utifrån hur identiteter (egna och andras) och kategoriseringar aktualiseras, markeras och formeras. Det paper som kommer att presenteras vid Sociologförbundets årsmöteskonferens fokuserar särskilt på hur några "etniskt svenska" unga män, som blivit utsatta för misshandel eller rån av unga män med annan etnisk bakgrund än "svensk", omtalar och behandlar etnicitet i samtal om våld och offerskap. Ett antal olika berättelser om brottet – där etnicitet i någon mening är centralt – analyseras. I den allmänna diskursen kring ungdomsbrott förknippas inte sällan unga män, främlingar och etniska minoritetsgrupper med kriminalitet och rädsla. Det handlar här om varaktiga stereotyper kring relationen etnicitet/brottslighet. Det tycks därför vara angeläget att studera hur unga "svenska" män som utsatts för brott av andra unga män med "annan etnicitet" faktiskt resonerar kring ungdomsbrott. Begrepp som "etnicitet" och "kriminalitet" är mångfacetterade och i detta projekt läggs vikt vid att studera vilka kategoriseringar, förklaringar och identitetstillskrivningar som återges i relation till dessa.

 • 4.
  Celik, Ali
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE).
  Flygare, Andreas
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE).
  Digital mobbning - en explorativ fallstudie med särskilt fokus på utredning2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Stiftelsen för Internetinfrastruktur har rapporterat att användningen av Internet är utbredd och placerar Sverige bland dem främsta av världens länder. År 2010 hade 84 procent av den svenska befolkningen över 16 år tillgång till Internet i hemmet och av dessa hade 97 procent bredband. De flitigaste Internetanvändarna återfanns inom åldersgruppen 16-24 år där hela 92 procent uppger att de använder Internet dagligen. Utbredningen av Internet är i huvudsak positiv och bidrar till det gemensamma samtalet i samhället. Den leder dock samtidigt till en rad nya problem som samhället har att hantera. Ett av dem är kränkande behandling och mobbning som fått helt nya dimensioner när de sker över Internet. Kränkningar över Internet får en spridning som är svår att hantera och bemöta för den som är utsatt. När kränkningarna passerar gränsen för vad som är brottsligt enligt Brottsbalken ställs polisen inför nya utmaningar. Vårt syfte har varit att med en explorativ fallstudie belysa hur rättsväsendet reagerar på denna nya form av kränkningar, innefattande avvägningen att inleda en polisutredning, utredningens genomförfarande och domstolens bedömning och utslag. Vi utgår från ett fall av kränkningar som av domstolen rubricerats som grovt förtal. Gärningsmännen är ett antal unga män i åldrarna femton till nitton år. De har gjort filmer om flickor med kränkande innehåll och grova sexuella anspelningar och sedan spridit filmerna via chattnätverket MSN och även videohemsidan Youtube. Ett fyrtiotal flickor har enligt utredningen drabbats. Vi har granskat förundersökningsprotokoll och domstolens utslag samt intervjuat utredningscheferna på polismyndigheten som utredde fallet. Detta för att belysa fenomenet kränkande behandling över Internet och diskutera kring hur samhällets åtgärder skulle kunna förbättras.

 • 5.
  Eklund, Magdalena
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Hansson, Lisa
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Det dubbla straffet: Mödrar på anstalt2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi möter i denna uppsats kvinnor som successivt förändrar vår bild av det dubbla straffet, som komplicerar vår uppfattning om ett liv i missbruksberoende och livet på kvinnoanstalt, men som också förenklar föreställningen om den djupa kärleken de hyser för sina barn. Eftersom dessa mödrar har arbetat en hel del med sig själva och tagit sig ur långa perioder av beroende har vi fått känna av den kraft som lösgörs då en människa verkar inom någonting hon brinner för. Att hjälpa andra och att tillåta sig själv att ta emot hjälp har guidat denna berättelse kring människans förmåga att resa sig och gå vidare. Det faktum att kärleken tycks verka sida vid sida med den skuldtyngda problematiken har väckt vårt intresse och diskuteras genom texten som en löpande röd tråd. Genom att låta de individuella känslorna möta sociologiska teorier vidgas perspektivet till en vinkel som berör såväl makro som mikronivå i samhället. Den här uppsatsen försöker förklara sambanden såväl som de inkompatibla rollerna och dess konsekvenser för mödrar i fängelse. Thomas J Scheffs teori om sociala band leder diskussionen och är avgörande för att förstå behovet av hänsynstagande liksom den förödande skammens inverkan på individ och samhälle. Mänsklig mångfald och flerfaldiga verklighetsuppfattningar finner mening i en socialpsykologisk tolkning och analys sprungen ur en innovativ undersökning.

 • 6.
  Gunnarsson, Åsa
  et al.
  Umeå universitet, Umeå, Sverige.
  Svensson, Eva-Maria
  Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Käll, Jannice
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Svedberg, Wanna
  Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Genusrättsvetenskap2018 (uppl. 2)Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Den globala samhällsomvälvande #metoo-rörelsen som pågår i vår tid visar att genusrättsvetenskapens frågor om rätt och kön är centrala. I denna boks andra upplaga fördjupas ämnet genusrättsvetenskap: ett särskilt forskningsperspektiv på juridiken och ett kunskapsområde inom rättsvetenskapen. I forskningsfältet analyseras rätten och rättsvetenskapen med hjälp av genusrättsvetenskapliga teorier, metoder och begrepp, där kön och genus är de centrala begreppen.

  Boken är uppdaterad utifrån rättsliga förändringar men också utifrån reflektioner kring hur mycket samtidens forskningsläge påverkar framställningen av historiska skeenden. Har kunskapen förändrats så att tidigare kunskap också bör skrivas om? Har det skett förändringar inom rättsvetenskapen generellt som påverkat hur det kritiska perspektivet genusrättsvetenskap presenteras? 

  Genusrättsvetenskap kan användas på olika kurser inom juristutbildningen som en introduktion till forskningsfältet för studenter, lärare och forskare. Den kan även vara till nytta som en beskrivning av ett kunskapsområde för yrkesverksamma jurister.

 • 7.
  Hellström, Paulina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Wifvesson, Linnea
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Hur effektiv är diskrimineringslagen?: En kvalitativ studie om diskrimineringslagens effekter närdet gäller könsdiskriminering i samband med graviditet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att skapa en bredare förståelse om hur den svenska lagstiftningen inomkönsdiskriminering med fokus på anställning och graviditet fungerar och vilka effekter lagenger. Vår studie riktar sig till de som intresserar sig för rättssociologi och arbetsrätt och viundersöker även hur den svenska lagstiftningen tillsammans med EU-rätten tillämpas rättsligt. Vi fokuserar på frågeställningar som berör EU-rättens användning i Arbetsdomstolen,skillnader mellan jämställdhetslagens och diskrimineringslagens tillämpning samtdiskrimineringslagens effekter. Metoderna som används i studien är en innehållsanalys av åtta fall i Arbetsdomstolen samt tresemi-strukturerade intervjuer med respondenter från Diskrimineringsombudsmannen,arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation. Vårt resultat visar på att EU-rätten har en stor inverkan på svenska domar och att användningenav EU-rättskällor var vanligare i samband med jämställdhetslagen innan lagförändringen 2009.Resultatet visar även på att trots förändringen i lagstiftningen 2009 gällande den ekonomiskaersättningen som var tänkt att generera högre ersättning vid diskriminering så har det inte skettnågon märkbar skillnad i fallen.

 • 8.
  Irion, Kristina
  et al.
  Institute for Information Law, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands.
  Delinavelli, Giacomo
  Institute for Information Law, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands.
  Coutinho, Mariana Francese
  Institute for Information Law, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands.
  Fathaigh, Ronan Ó
  Institute for Information Law, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands.
  Jusić, Tarik
  Center for Social Research Analitika, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina & University of New York in Prague, Prague, Czech Republic.
  Klimkiewicz, Beata
  Jagiellonian University, Kraków, Poland.
  Llorens, Carles
  Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Spain.
  Rozgonyi, Krisztina
  University of Vienna, Wien, Austria.
  Svensson, Sara
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI). Central European University, Vienna, Austria.
  Smokvina, Tanja Kerševan
  University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia.
  van Til, Gijs
  Institute for Information Law, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands.
  The independence of media regulatory authorities in Europe2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This IRIS Special focuses on the independence of regulatory authorities and bodies in the broadcasting and audiovisual media sector in Europe. These entities have proliferated according to the different legal traditions of the respective countries they belong to. They do not, therefore, conform one, single model. Nonetheless, they reflect a common approach of sorts with regard to the institutional set-up of regulatory governance. The independence of these entities is particularly important because it contributes to the broader objective of media independence, which is in itself an essential component of democracy.

  The creation, status and functioning of these regulatory authorities and bodies were shaped pursuant to the constitutional requirements and/or administrative practices of the countries that established them. As a result, each has distinct characteristics and levels of independence that differ according to where they are located. But when is an authority to be considered independent? The measurement of an entity's independence requires careful analysis of the legal texts setting it up, but also of the practices that are rooted in reality and reflect the sensitivities of the societies in question.

  This IRIS Special aims to enlighten the reader on the definition of the independence of a regulatory authority or body, on the criteria used to assess its independence, and on the legal framework embodying this independence at the European level, as well as provide analysis of the status and functioning of regulatory authorities and bodies in a selection of nine European countries: Bosnia and Herzegovina, Spain, Hungary, Ireland, Italy, the Netherlands, Poland, Sweden, and Slovenia. This sample reflects the different levels of independence that can be found across Europe. © European Audiovisual Observatory (Council of Europe), Strasbourg, September 2019

 • 9.
  Karlsson, Ida
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Buller från luftvärmepumpar: Juridiska aspeter och installatörernas roll i att förebygga olägenhet2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Heat pumps cause noise, and in urban areas this can lead to complaints from the neighbors. Disturbing noise can affect human health adversely by causing sleep disturbances and difficulties to concentrate. Miljöbalken states that the one who installs a heat pump on his or her land is responsible for the noise that it generates. Naturvårdsverket has issued benchmarks that will serve as guidelines for noise measurements, when a suspicion of risks for human health is. Municipalities may also adopt limits in local regulations. Noise measurements are often done on the property line but a judgment of a precedent case from 2012 concludes that the measurements should be done at the facade and patio.  A survey was mailed to 221 companies that installed heat pumps. The responses showed a divided opinion on the question of how frequently the companies felt that the problems of noise complaints occurred. Most companies often discussed noise reduction measures with their customers in connection to the installation of the heat pump. However, it was far from all, though many, who used the existing regulations and guidelines in their counseling with the customers. Few companies used the benchmarks from Naturvårdsverket. The indistinct way to apply Naturvårdsverkets benchmarks that is shown in the summed cases in this report can make it difficult for the companies to use these in consultation with their customers.

 • 10.
  Käll, Jannice
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Blockchain Control2018Ingår i: Law and Critique, ISSN 0957-8536, E-ISSN 1572-8617, Vol. 29, nr 2, s. 133-140Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Blockchain technology is often discussed and theorized in relation to cryptocurrencies such as Bitcoin. Its quality as a technology that produces advanced encryption keys between objects, however, also makes it interesting to those who seek to connect physical objects to digital elements. The reason for this is that the link between objects needs to be ‘secure’ from undesired external interference. In relation to such interests, blockchain has been identified as a highly attractive technology to support the general digitalization of society towards the Internet of Things, smart cities etc. In extension, the implementation of blockchain technology implies that it may work as a tool that has the capacity to direct which objects may/may not interact with each other. The ‘ledger of everything’ that blockchain may possibly produce as regards the ‘Internet of Everything’ is even suggested to make humans and other intermediary technologies redundant. In this essay, I argue that in order to sustain legal critique when the world moves into the next era of digitalization, we need to understand - and question - how technological control operates through e.g. blockchain technology by locking physical and digital elements to each other. © The Author(s) 2018

 • 11.
  Stenlund, Lina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Håkansson, Sofia
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Risk för ungdomskriminalitet?: - en kvalitativ studie av sociala verksamheters förebyggande åtgärder i Laholms kommun.2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstract

  Nationell kriminalstatistik tyder på att ungdomar är den mest brottsaktiva åldersgruppen i samhället. Ett förhållande som främst gäller pojkar och unga män, även om brottsligheten ökar något bland flickor och unga kvinnor. Eftersom ungdomar är samhällets framtid är det viktigt att vetenskapligt utrymme skapas och belyser de förebyggande insatser som kan göras för uppkomsten och fortskridningen av ungdomskriminalitet. Med anledning av detta har vi gjort en studie inriktad på Laholms kommun och vilka samhälleliga risker som kan ligga till grund för kriminalitet bland unga.

  Studien baseras på kvalitativa intervjuer med personer inom olika sociala verksamheter i Laholms kommun som berör ungdomar och kriminalitet på ett eller annat sätt, samt ungdomar i åldrarna 15-20.

  Utifrån analys av sociologiska och kriminologiska teorier av bland annat Zygmunt Bauman, Pierre Bourdieu, Erwing Goffman och Jerzy Sarnecki lyfter vi fram olika eventuella bidragande samhällsrisker i Laholms kommun så som arbetslöshet, konsumtion, fritid och sysselsättning, avsaknaden av grupptillhörighet och avvikelse.

  Nyckelord: Ungdomskriminalitet, Laholms kommun, förebyggande arbete, arbetslöshet, avvikelse

 • 12.
  Strömklint, Theo
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE).
  Wilhelmsson, Mia
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE).
  Integritet och säkerhet inom den digitaliserade sjukvården.: Med perspektiv utifrån patientdatalagen2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The digitization of patient data and medical records used by the healthcare-industry in Sweden is rapidly developing. However; developing and changing things in this field is not an easy task because of the circumstances surrounding it. Digital systems intended to process, and hold, sensitive personal data, such as medical journals, must be developed with laws, confidentiality, integrity and availability in mind to secure that none of this data gets compromised.

  A complicating factor in regards to this is the fast rate of development within IT in contrast to the much slower bureaucratic process of the justice system. This means that laws and regulations oftentimes aren’t up to date with the newest available technology.

  With the purpose of establishing set regulations on how patient data should be properly handled the Swedish government enacted the Patient Data Act (sv. Patientdatalagen, SFS 2008:355) on the 1:st of July 2008. This act doesn’t only touch on safeguarding patient data but also deals with:

  • A possibility for healthcare-providers to take part of other provider’s journals (a system for distribution and sharing of patient data). 
  • The patients given right to at any time deny access of their data to any given healthcare-provider and/or specific personnel. 
  • The possibility for patients to take part of follow-up information regarding access to their data and see, among other things, who’s accessed their files, at what time and which changes were made.

  In addition to the Patient Data Act the Swedish National Board of Health and Welfare and the Data Inspection Board inaugurated regulations regarding the handling of information and journal keeping of the healthcare-industry (SOSFS 2008:14). This legislative act concerns business organizational issues regarding healthcare-providers responsibilities involving handling of sensitive data. The legislation also sets requirements for routines when following up on logs, methods for authentication etc.

  In addition to enacted laws and applied technical solutions there is the aspect, and importance, of education of healthcare-personnel. A key component to secure information handling is a security conscious, well-educated staff.

  This thesis describes the complexity and existing issues between the development of IT and currently enacted laws and regulations regarding healthcare and electronic journal keeping. It also discusses approaches to these issues and the target objective of future technical and administrative implementations. In addition to the presentation of contemporary circumstances in the area the report also deals with proposed solutions to the aforementioned issues. It highlights the areas that are considered critical, and currently non-prioritized, with regards to patient integrity. 

 • 13.
  Sucur, Maja
  Högskolan i Halmstad. Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Kriminalvård med inriktning på behandling: Internernas framtidssyn2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur intagna ser på framtiden som för närvarande behandlas inom kriminalvården. Undersökningens utgångspunkt är ett kvalitativt tillvägagångssätt med en halvstrukturerad intervjuguide, där urvalet omfattade tre interner och fyra anställda på fängelset. Resultatet visade att internerna har en positiv framtidssyn med planer på att studerar och arbeta efter frigivningen. För närvarande behandlas internerna med 12-­stegsprogrammet. Det fanns en tvådelad åsikt bland internerna om huruvida de saknade det gamla kriminella livet.  Två av internerna saknade det gamla livet, men den tredje gjorde inte det. Det viktigaste stöd har dem funnit hos sina kvinnliga anhöriga så som mödrar, döttrar och partners.

1 - 13 av 13
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf