hh.sePublications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 73
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Adetun, Erik
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Svensson, Andreas
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  En god styrning: -En kvalitativ studie kring en fotbollstränares roll för att skapa resultat och samtidigt ha ett välmående lag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har valt att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv studera problematiken inom tränarrollen i att balansera ett lags välmående samtidigt som man strävar efter att nå resultat. Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse för vad som kan vara bra att tänka på som tränare för att i styrning kunna kombinera fokus på resultat och välbefinnande på ett optimalt sätt. Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi har genomfört observationer och kvalitativa intervjuer för att samla in vårt material. Vi har arbetat induktivt utifrån vår empiri och har använt oss av teorier kring socialisationsprocesser, interaktionsritualer, intersubjektivitet och idrottens fenomenologiska struktur för att få en förståelse och skapa ett sammanhang för vår data. Vi har även använt oss av tidigare forskning kring idrottsledarens sociala roll, ledarskap & styrning och elitcoachers syn på sig själva för att få en ökad förståelse och för att läsarna ska få en bredare bild kring vår frågeställning. För att kunna nå och sträva efter resultat och samtidigt ha en grupp som mår bra krävs en tydlig kommunikation från ledare och organisation. För att balansera upp välmående och samtidigt sträva efter resultat krävs det en förståelse hos spelarna över de besluts som tas.

  Download full text (pdf)
  En god styrning
 • 2.
  Anvari, Maryam
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Hannoun, Maria
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  "Man behöver ju någon": - En kvalitativ studie om ensamkommande flyktingbarns upplevelser av de sociala relationer de har skapat i Sverige2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka ensamkommande flyktingbarns upplevelser av de sociala relationer de har skapat i Sverige. Genom att studera olika aspekter av deras sociala relationer blev det möjligt att kontextualisera dessa i förhållande till studiens teman; sociala relationer/sociala band, integration och tillhörighet. Studien har utifrån tidigare forskning, relevanta teorier samt öppna intervjusamtal med åtta pojkar, använt sig av en kvalitativ forskningsmetod.

  Resultaten visar att de sociala relationer som informanterna har skapat i Sverige har fungerat som ett socialt stöd och har bidragit till deras välmående. Informanternas bristande språkkunskaper var det största hindret för att söka sig utanför den egna etniska gruppen. Detta bidrog till att deras sociala relationer endast präglas av den egna etniska gruppen samt de sociala relationer som skapats på boendet. Den kulturella identiteten präglas då endast av kulturen inom gruppen vilket har bidragit till att ungdomarna inte har kunnat identifiera sig med det svenska samhället och därmed saknar de känslor av tillhörighet. Detta tyder på att informanterna inte har lyckats integreras i det svenska samhället.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Anwar, Ashna
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Lachonius, Lovisa
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  "Lilla gumman, du är ändå inte stark": En studie av hur kvinnliga poliser upplever att de blir bemötta av samhället.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  "You are not strong enough" and "honey" are just some of the prevailing sentences that female police officers meet when they work in the community and meet the public. Being a woman in a male-dominated profession can be difficult when it comes to how they are treated and the opportunity to climb within the organization. The purpose of the present study was to find out how female police officers perceive that they are being treated by society's citizens, but also in the workplace. In the study, Erving Goffman's theory of impression management, Axel Honneth's theory of the three dimensions, Jean Lipman Blumen's theory of homosociality and heterosociality, and Morrison's theory of glass ceiling have been applied. These theories have been applied in order to answer the study's questions. The result of this study is presented by semi-structured interviews in a qualitative design, where ten female police officers participated in the interview and shared their experiences. The analysis of the results showed, with the aid of theories and scientific articles, that it is a harder climate for women in a male-dominated profession, both in terms of development opportunities and partly how women within the profession are treated by the society. The conclusion of the result and analysis showed that even though gender equality in the police profession is increasing, there are still differences between the sexes, which is based far behind in history and is difficult to get away from.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Berg, Martin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Social Change, Learning and Social Relations (SLSR).
  Där tran(s)orna slutar dansa: Facebook och den andres automatisering2012In: En gestalt, många berättelser: En vänbok till Lars-Erik Berg / [ed] Jessica Mjöberg och Anette Lundin, Skövde: Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle , 2012, p. 93-113Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Berg, Martin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Center for Social Analysis (CESAM).
  George Herbert Mead2013In: Relationell socialpsykologi: Klassiska och samtida teorier / [ed] Henrik Stenberg & Bo Isenberg, Stockholm: Liber, 2013, p. 16-34Chapter in book (Other academic)
 • 6.
  Bergström, Josefin
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Theandersson, Tina
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  "En väg in": En socialpsykologisk studie om de anställdas upplevelser kring organisationsförändringen "En väg in"2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is that from a social psychological - and relational perspective, create a deeper understanding and explanation of how the employees of customer service "En väg in" in Varberg municipality experienced this organizational change. The sample consisted of six employees and two individuals from the management team. Qualitative approaches with semi structured interviews were used, as well as a hermeneutical approach. In order to analyze and interpret the empirical material previous research and scientific articles were selected and the theories Jacobsen (2013), change management and resistance, Maslow's hierarchy of needs (Aronsson et al 2012), Herzberg two-factor theory (Aronsson et al 2012, Herzberg [1968] / 2003) and McClelland's motivation theory of human needs (Aronsson et al 2012), supplemented by, Scheff (1994) social bonds and differentiation. The most central that emerged in the results is the importance of lack of communication, participation and control. And that the employees had different settings to the change and that the department has not had the time to create a mutual organizational culture. Professional roles inhibit employees to create strong social bonds with each other.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Bjällö, Elin
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Jönsson, Cassandra
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Lärares uppfattningar om genrepedagogik för andraspråkselever i svenskämnet: En kvalitativ intervjustudie2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flertalet av Sveriges skolor är idag mångkulturella, därför ligger det en stor vikt i att eleverna får en undervisning som fokuserar på språk- och kunskapsinlärningen. Studiens undersökningsområde innefattar därmed dels hur lärare arbetar med genrepedagogik som en undervisningsmetod i svenskämnet för andraspråkselever i årskurs 4 - 6, samt vilka för-och nackdelar lärare uppfattar att det finns med användandet av genrepedagogiken i svenskämnet för andraspråkselever i årskurs 4 - 6. För att genomföra denna studie har åtta mellanstadielärare intervjuats där syftet var att få fram deras åsikter kring denna specifika metod. Svaren indikerar att lärarna anser att det finns betydligt fler fördelar än nackdelar. Lärarna anser att genrepedagogiken bidrar till en ökad tydlighet, samt en ökad språk- och kunskapsinlärning för elever, i synnerhet andraspråkselever i undervisningen. Eftersom genrepedagogikens syfte är att eleverna genom en explicit undervisning ska förmedlas kunskaper om en viss genrers specifika språk och uppbyggnad, bidrar detta till att eleverna får en djupare ämnesinlärning. Endast ett fåtal nackdelar genomsyrade de intervjuade lärarnas svar. De menar att genrepedagogiken lätt kan bli för strukturerad för eleverna, vilket bidrar till att deras kreativitet och intresse hämmas. En annan central del som togs upp av lärarna var att metoden kräver mycket tid, eftersom det behövs läggas ner mycket förarbete och planering, detta leder i sin tur till att annat skolarbete kommer i skymundan. Sammanfattningsvis visar resultaten att fördelarna med att använda genrepedagogiken som en undervisningsmetod för andraspråkselever är betydligt fler än nackdelarna. Därmed vill vi med denna studie förmedla kunskaper och ge en inblick i vikten av att andraspråkselever såväl som elever med svenska som modersmål tillägnas den mest givande undervisning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Blakaj, Drilon
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Rrmoku, Liridon
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Empowerment i multisystemisk terapi- en kvalitativ studie av MST teamet i Halmstad2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study was performed based on a qualitative method using a hermeneutical approach used to interpret the semi-structured interviews. The study aimed to investigate the Multisystemic therapy (MST) team in Halmstad municipality perceptions on the treatment method multisystemic therapy for youths from the ages of 12-18 years old.The questions were: Does the MST therapists experience that the MST is a method that leads to an improved situation for young people who receive the method? What do the MST therapists describe as opportunities and obstacles in the work with the method?

  The study builds on previous research on MST and empowerment based on MST. The study shows three therapists and an MST leader's experiences of the treatment and how it is aimed at influencing the parents and the youth for a change. From therapists statements it highlights how the MST method is designed for the young people’s motivation to change by means of the internal and external networks. The result shows that previous research shows a lot of criticism on the treatment in Sweden. It turns out that other interventions from the social services give the same results or even better. All therapists reported that they have seen changes in the families and that most families have been guided to a new way of thinking but that collaboration with other parties concerned should be better. It has been positive and negative sides to treatment from psychiatrist’s perspective and that it constantly going research on the method for behavior problems will be prevented effectively. When the youth was involved the treatment was more effective.

  The benefit of MST is that the treatment occurs multi systemically with the whole youths network but the risk of the treatment is that the youths network could disappear and that would lead to discontinuing treatment that may not help it to achieve empowerment. There are advantages and disadvantages to treatment, and it comes to that MST therapist to interpret the MST's principles as well as possible for parents and youth to strengthen and not being dependent on other treatment interventions. There has been an improvement on the MST treatment when MST Sweden was formed and got swedish consultants. The study's conclusions is that it is important to create opportunities for youth to participate in the treatment and obtain the youths opinions on why it does not work and how the networks will work with the youth to get it to evolve. To gain achievement, the MST team has to ignore the youths, age treat individuals according to their maturity, integrating family members as much as possible and get a good interaction between the therapists and families.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Bojanic, Helena
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  En jämförande studie om identitetsskapandet, sociala band och självkänsla hos brottsoffer och f.d. kriminella2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study intends to compare victims' and the former criminal’s experiences of how the individual's identity has been shaped. The study is based on qualitative interviews with ten informants and intends to answer the question of how individuals perceive that their social ties and self-esteem has changed from being a criminal and victim. These questions are answered with the selected theoretical starting points that focus on Jenkins social identity theory. Further, Scheff's theory of social ties that are associated with feelings of shame and pride, even Johnson's theory of self-esteem is used that regulate the individual's well-being. The results show obvious differences between the victims' and former criminals experiences of crime. The social environment is considered to have a significant role in their different experiences and has particularly an impact on the individuals' identity. It may even be noted that the social ties are an important factor in an individual's well-being and has an impact on the individual's self-esteem.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Campo, Mickael
  et al.
  Université Bourgogne Franche-Comté, Laboratoire Psy-DREPI: Psychologie – Dynamiques Relationnelles Et Processus Identitaires (EA-7458), Dijon, France.
  M. Mackie, Diane
  Psychological and Brain Sciences, University of California, Santa Barbara, Santa Barbara, CA, United States.
  Sanchez, Xavier
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Emotions in Group Sports: A Narrative Review From a Social Identity Perspective2019In: Frontiers in Psychology, E-ISSN 1664-1078, Vol. 10, article id 666Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Recently, novel lines of research have developed to study the influence of identity processes in sport-related behaviors. Yet, whereas emotions in sport are the result of a complex psychosocial process, little attention has been paid to examining the mechanisms that underlie how group membership influences athletes’ emotional experiences. The present narrative review aims at complementing the comprehensive review produced by Rees et al. (2015) on social identity in sport by reporting specific work on identity-based emotions in sport. To that end, we firstly overview the different terminology currently used in the field of emotions in groups to clarify the distinct nature of emotions that result from an individual’s social identity. Secondly, we discuss key concepts of social identity to better understand the mechanisms underlying identity-based emotions. Thirdly, we address existing knowledge on identity-based emotions in sport. We close the present narrative review by suggesting future research perspectives based on existing meta-theories of social identity. Evidence from the social psychology literature is discussed alongside existing works from the sport literature to propose a crucial theoretical approach to better understand emotions in sport. © 2019 Campo, Mackie and Sanchez.

 • 11.
  Claesson, Simon
  et al.
  Halmstad University.
  Nimani, Bleta
  Halmstad University.
  Ett meningsfullt arbete: En socialpsykologisk studie om hur ett till synes monotont och enformigt arbete kan kännasmeningsfullt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aims to investigate the meaning as a social psychological phenomenon. Morespecifically, the study tries to understand what motivates the employees at a call center in westernSweden, to continue to work at a poorly paid, highly regulated and monotonous job. The readerwill take part in a empirical study based on ten life-world interviews, where employees talk abouttheir experiences of working in a call center. Empirical data show that the majority of theemployees find their work adverse, since they rarely get the feeling of development or selfrealizationin the call-center. It is also troublesome for the employees to find any clear purpose indoing their tasks. Instead, several employees work to get an economic asset. The basis of this is thatemployees need money to be able to manage their social relationships. The study's conclusion isthat the employees strive for the well-being, since the social is a component in the essence of well-being.

  Download full text (pdf)
  Ett meningsfullt arbete
 • 12.
  Cruceat, Olivia
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Kidane, Sened
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ensamkommande flyktingbarns sociala behov: En kvalitativ studie om professionella aktörers föreställningar om ensamkommande flyktingbarns sociala behov och möjligheten att tillfredsställa dessa behov samt de professionellas kamp med att upprätthålla balans mellan närhet och distans2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barn som flyr till ett nytt land utan föräldrar eller vårdnadshavare kallas för ensamkommande flyktingbarn. Vägen till det nya landet är oftast lång, svår och efterlämnar smärtsamma erfarenheter. Det är en resa som har inneburit att de ensamkommande flyktingbarnen har förlorat den trygghet de en gång har fått från sina familjer. I det nya landet möter de ensamkommande flyktingbarnen många människor, där de flesta har en yrkesrelaterad relation till dem. Vårt syfte har varit att undersöka hur de ensamkommande flyktingbarnens sociala behov kan tillgodoses av yrkesrelaterade relationer på ett utvalt HVB-hem (hem för vård och boende) i Halmstads kommun. Våra informanter är personal på boendet Eken och ansvariga lärare för de ensamkommande flyktingbarnens utbildning.  Vår studie grundar sig på informanternas tolkningar av de ensamkommande flyktingbarnens sociala behov. Vi har även intresserat oss för hur våra informanter uppfattar de ensamkommande flyktingbarnens strävan efter en familjelik gemenskap, men också de emotioner informanterna upplever i sitt arbete.  

  Vi utförde kvalitativa intervjuer och av det insamlade materialet framgick det att de ensamkommande flyktingbarnen har ett stort behov av sociala relationer, som förutsätter närhet. Vi kom fram till att barnen sökte sig till varandra för att tillgodose behovet av närhet, då informanterna har en emotionell distans till barnen. Det framkom tydligt att informanterna har svårigheter att avgöra hur mycket de ska engagera sig känslomässigt. Eftersom vi ville ta del av hur informanterna tolkade de ensamkommande flyktingbarnens sociala behov har vi använt oss utav hermeneutik, som vetenskapsteoretisk ansats. Vi kunde tolka och förstå det empiriska materialet med hjälp av utvalda socialpsykologiska teorier.  Tolkningar har utvecklats med hjälp av Scheffs teori om sociala band, Weiss tankar kring sociala behov, Stenbergs beskrivning av motiv till gemenskap samt Asplunds teori om social responsivitet och Hochschilds teorier om det emotionella arbetet. Dessa teorier har i vår studie kompletterat varandra och förklarat olika socialpsykologiska aspsekter som förekommer i arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  d'Aubigné, Max
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Anderberg, Victoria
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Ska du gå hem redan nu?: En studie om arbetsrelaterad stress och dess betydelse för relationer i privatlivet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study means to examine work-related stress and its meaning for relationships in the private life. In addition, the study means to examine the meaning of work-related stress for the own identity. The study was carried out through qualitative interviews with eight participants at a smaller company. The interviews were built on four major themes: the view of the own identity, changes in the identity, relationships and the border between work life and private life.

  The results shows that work-related stress and workload have an important significance for relationships in the private life as well as the own identity. By spending the time of the private life at work-related tasks the tending to social bonds decreases which results in worsen social bonds or that the relationship completely ceases to exist. In addition the results show that work-related stress not only come to existence through work, but the experience of it is created through relationships in the private life and the own identity. By not being able to meet the expectations set by the private life the experience of work-related stress is enhanced and the own identity can be questioned, either by one self or by others.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Eldonson, Marianne
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Rosén, Annelie
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Långtidsarbetslöshet - En förändring i livet: En socialpsykologisk studie av hur långtidsarbetslösas liv förändras efter en arbetslöshet med fokus på socialt välbefinnande, roll & identitet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous research shows that long-term unemployment is important for the individual's quality of life.  But it also shows that people without a job often become someone who is standing outside the community. We wish in our C-ascribed to highlight what´s happening in the individual's life during long-term unemployment, we wish to do this with a focus on how unemployment changed the individual's way of looking at themselves, but also how social and workplace-related network has changed during the unemployment.

   We used a qualitative approach, with a hermeneutics scientific method. We conducted nine pieces of semi-structured life-world interviews. We did not seek an absolute truth; we were interested in the informants' own feelings and experiences. We used their expressed feelings and experiences to analyze our material. The results showed that the informants ' views of themselves drastically changed after a couple of months unemployed, they think of  themselves as failures and were ashamed over their situation. In their new life situation friends and family significant for how unemployment could be accepted.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Emma, Edén
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Anna, Bennman
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  "Men det är på nåt sätt en av de bästa stunderna i veckan": En studie om gemenskap och identitetsskapande i en buddhistisk meditationsgrupp2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har genom kvalitativa intervjuer undersökt upplevelser av gemenskap och identitet i en buddhistisk meditationsgrupp. Vi har även intresserat oss för skillnaderna som de tio deltagarna upplever mellan gruppen och samhället i stort när det gäller dessa aspekter samt vad gruppen har för betydelse för deltagarnas liv utanför den. Resultatet av studien visar på en relativt hög grad av gemenskap mellan medlemmarna och att deltagandet i gruppen har haft inverkan på individens självbild samt en betydelse för de sociala interaktionerna utanför gruppen. Vi har valt att analysera vårt material med teorier från Scheff, Collins och Jenkins som behandlar gemenskap och identitet. Genom dessa har vi kommit fram till slutsatserna att meditationsträffarna innebär lyckade interaktionsritualer som i sin tur leder till stärkt självkänsla och gruppsolidaritet samt att sättet att bemöta varandra på bidrar till stärkta sociala band. Genom de skillnader och likheter som finns både mellan gruppen och dess omvärld liksom mellan deltagarna själva så påverkas identiteten och känslan av medlemskap stärks. En viktig aspekt när det gäller identiteten är att deltagarna medvetet strävar efter att inte fastna i några kategorier och inte heller tycker det är viktigt att framhäva sig själva på något speciellt sätt, varken som buddhist eller som gruppmedlem.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Engblom, Vendela
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Schmidt Eriksson, Sandra
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  “Kan man hitta den där balansen och rida på den här distansvågen istället för att dränkas av den så kommer manatt må väldigt mycket bättre.”: En kvalitativ studie om medarbetares upplevelser av distansarbetet under Covid-19-pandemin2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This bachelor's thesis in sociology discusses the impact COVID-19 has had on the workplace and how companies have adapted to teleworking. The study is based on four semi-structured interviews conducted at a Swedish pharmaceutical company. The aim of this qualitative study is to gain a deeper understanding of how teleworking was perceived by employees at the company. The study aims to get an idea of what challenges and opportunities the employees experienced during their telework and what their perspective is on telework in the future. Thus, the study aims to contribute with knowledge that may be relevant for the company in this study, as well as other companies interested in organizing their work remotely in the future. The study's theoretical framework is based on Manuel Castells theory of Network Society, Robert Karasek and Töres Theorell's Demand-Control-Support model and Peter Balu's interpretation of Rational choice theory. These theories complement each other in the study from a micro-meso-macro perspective. The results indicate that teleworking creates increased flexibility and freedom, which can increase productivity. The results of the study also indicate that teleworking currently doesn’t satisfy employees' organizational and social work environment sufficiently.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Ericsson, Maria
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Farahmand, Shakila
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Konstruktiv arbetsgemenskap: En kvalitativ studie om gruppsammanhållning inom en arbetsgrupp i ett IT-företag2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of this fieldwork is to study the relation between group cohesion and motivation, performance and communication in a work group. We have used the following questions as our starting point for the research: which is the relation between group cohesion and the individual experience of performance and motivation in an IT-company? And which is the relation between group cohesion and communication? To gather data for our study we used nine semi-structured interviews from a work group in the IT-company Hewlett-Packard (HP) in Gothenburg. The results we gathered through the interviews are analyzed based on relevant theories from the social psychology field and our conclusion from the study is that group cohesion affects the individual motivation, performance and communication. We also concluded that motivation, performance and communication affect the development of group cohesion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Eriksson, Emma
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Kask, Carina
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Kris, en möjlig väg från utanförskap till gemenskap: en kvalitativ intervjustudie om f.d. kriminella kvinnor och män2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to use qualitative methods to understand how it is possible for the former criminals to move from a closed system, characterized by alienation and loneliness, to a community in the organization KRIS. Based on ten semi-structured interviews of former criminals in the organization KRIS (Criminals Return into Society) in Gothenburg we collected our material. The results of the study show that criminals easily fall into exclusion and stigmatization which making it difficult for the individual to get a job or to have trusting relationships etc. The individual can be treated by the society as non-credible and increasing the distance and the gap between the criminal and the non criminal which impedes the re-establishment in the society. To go from an outsider with a stigma to being a part of a community is a complex process. A good and respectful treatment, which does not react to the individual based on their stigma, is one of several significant components of the individual change. KRIS has been a calm, safe and respectful environment for the individuals to re-establish themselves in the society.

  Download full text (pdf)
  Kris, en möjlig väg från utanförskap till gemenskap
 • 19.
  Falkhäll, Terese
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Att leva med ADHD: Med fokus på identitet, tillhörighet och stigma.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa och undersöka hur individer med diagnosen ADHD upplever att det är att leva med ADHD och hur de upplever att deras funktionsnedsättning har påverkat deras identitet och tillhörighet till omgivningen och om tidpunkten för diagnostiseringen har påverkat deras identitet och upplevelser av tillhörighet. Jag vill även undersöka hur vanligt förekommande det är att dessa individer med ADHD någonsin har upplevt sig bli stigmatiserade av samhället på grund av sin diagnos. Jag har genom att utföra halvstrukturerade livsvärldsintervjuer försökt att få svar på dessa frågor och med hjälp av socialpsykologiska teorier så som Vanessa Mays teori om tillhörighet, Erving Goffmans teori om Stigma och Jonas Stiers och Anthony Giddens perspektiv på identitetsteorin och även med hjälp av ett antal vetenskapliga artiklar analyserat mitt insamlade empiriska material. De individer som jag har intervjuat bor i olika delar av Sverige utan någon relation till varandra, varav två av dessa intervjuer utfördes genom video-chattprogrammet Skype på grund av avståndet mellan oss. Alla respondenter är vuxna individer i åldrarna 24-60 och de hade många erfarenheter av att leva med funktionsnedsättningen ADHD. I resultatet av arbetet kan jag urskilja tydliga tecken av att dessa respondenter har upplevt att deras diagnos har påverkat deras identitet och tillhörighet till omgivningen och att på grund av att de fick sina diagnoser i vuxen ålder kan ha påverkats både negativt och positivt av dessa erfarenheter. De har även alla upplevt ett utanförskap på grund av sin funktionsnedsättning och sin diagnos, vilket kan tolkas som att de har varit stigmatiserade.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Franzén, Tintin
  et al.
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Sahlberg, Johan
  Halmstad University, School of Business, Engineering and Science, Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Ledarskap, svåra samtal: En studie om chefers uppfattning om svåra samtal kopplat mot utbildning och erfarenhet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka vad Luftstridsskolans chefer upplever som det svåra i samband med ett svårt samtal. Vi kommer även att undersöka hur deras utbildning och erfarenhet påverkar hanterandet av svåra samtal. I denna studie har vi valt att belysa det svåra samtalet mellan chef och medarbetare, detta utifrån chefens perspektiv, med hjälp av enkät och intervjuer.   Svåra samtal är en del av chefers vardag och genomförs av chefer på alla nivåer i olika former. Redan från gruppchefsnivå förväntas chefer tillämpa det utvecklande ledarskapet enligt Försvarsmaktens ledarskapsmodell. I ledarstilen eftersträvas bland annat personlig omtanke i form av att ge stöd och feedback.   Vad som upplevs vara det svåra i samband med ett svårt samtal beror på flera aspekter, såsom vilken erfarenhet man har, vilket mått av empati man besitter och vilken personlig relation man har till medarbetaren.   Det som övergripande upplevs som svårt är oron för hur medarbetaren reagerar på negativ feedback och dennes känslomässiga reaktioner i samband med detta. Även oro för att budskapet inte skall nå fram på grund av bristande självinsikt hos medarbetaren är en gemensam nämnare för de flesta cheferna i studien. Dessa oroskänslor upplevs oftast starkare inför samtalet än under själva genomförandet.  Utbildning kan underlätta själva genomförandet av ett samtal i form av samtalsmetodik och utbildning av delgivning av feedback. Utbildning minskar dock inte det obehag som kan upplevas inför ett svårt samtal. Obehaget grundar sig till stor del på oro för hur motparten kommer att reagera på negativ feedback eller kritik. Denna oro blir inte mindre oavsett utbildning, men kan lindras genom personlig reflektion och tillvaratagande av erfarenhet genom liknande genomförda samtal eller situationer.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Hallin, Emma
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Samuelsson, Linda
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Hagaskolan, en reflekterande och medveten skola: hur organisationskulturen kan påverka ett lärarlags pedagogiska arbete och bemötande av elever2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Med ett socialpsykologiskt perspektiv och hermeneutisk ansats är syftet med denna studie att undersöka hur en skolas organisationskultur påverkar ett lärarlags pedagogiska arbete och bemötande av elever. Vi intervjuade tio pedagoger inom ett lärarlag på Hagaskolan i Varberg. Vi utförde dessutom en informationsintervju med Mats Oljelund, en av de två verksamma rektorerna på skolan. Detta för att få information dels om skolan men också om dess involvering i utvecklings- och arbetsprojektet OUR. Resultatet har vi analyserat med hjälp av Mats Alvessons bok “Organisationskultur och ledning” (2009), John Gastils teori om grupprocesser och ledarskap, Moira von Wrights (2000) begrepp relationellt respektive punktuellt perspektiv samt Hannah Arendts begrepp, Vad eller Vem (von Wright 2000). I vår analys kommer vi fram till att i och med att förändringsarbetet av den lokala organisationskulturen på Hagaskolan lett till ett öppet, medvetet och reflekterande förhållningssätt gentemot både medarbetare och elever, har detta arbete bidragit till grupprocesser vilka ”lyfter” pedagogerna och skapat goda förutsättningar för att man som pedagog skall kunna öppna upp och bjuda in eleverna till att aktivt vilja delta i lärandesituationer, se varje situation och elev som unik samt bemöta varje elev som Vem. Vårt resultat visar att Hagaskolans organisationskultur bidrar till att intervjuade pedagoger i hög utsträckning ser var situation och individ som någonting dynamiskt och unikt, vilken står inför en ständig förändring och därför inte kan behandlas på samma sätt som individer vid tidigare sammanhang eller situationer.

  Download full text (pdf)
  Hagaskolan, en reflekterande och medveten skola
 • 22.
  Hamza, Hakim
  Halmstad University.
  Är det värt att lyssna inåt?: En studie om ungdomars resonemang kring grupptryck2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna C-uppsats i socialpsykologi syftar till att undersöka hur en grupp gymnasieelever reflekterar kring sina egna och andras erfarenheter av grupptryck. Arbetet ska bidra till att få en förståelse för socialpsykologiska interaktioner som återfinns i resonemanget kring grupptryck. Arbetet grundar sig på intervjuer av fem gymnasielevers upplevelser av grupptryck och använder hermeneutiken i sin metodologi. Empirin analyseras genom tre teorier som behandlar olika perspektiv på grupptryck; beteende, existentiellt och intersubjektivt. Dessa teorier är Social Proof, Sartres Ond Tro samt Meads intersubjektivitet. Vid arbetets slutfas har jag funnit att det existerar tre influenser som gör att man kan dra till sig grupptryck och som har negativa konsekvenser. Dessa tre krafter är, för det första, en önskan om maktlöshet för att fly ångest, för det andra, en osäkerhet som baseras på att andra vet bättre och, slutligen, en överidentifikation med samhällsrollen som utelämnar den lekfulla delen av självet.

  Download full text (pdf)
  grupptryck
 • 23.
  Henriksson, Sarah
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Rydhög, Klara
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  "Mobilen - En extra kompis": En kvalitativ studie av mobilanvändning bland högstadieelever2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper has aimed to explore the role that mobile phone plays in a group of young people's lives in school. We interviewed eight students at a secondary school and performed observations to get as clear a picture as possible of their mobile phone use. Previous research has shown that mobile's role has become more and more important and the social interaction that were previously more widely been face to face is now more likely to be through mobile phone. The mobile's impact on the individual and society has both positive and negative effects. The issues addressed concerns how students experience today's smartphone use, how they use their phones and how this affects social interaction. Even whether students have a need to be reachable and how they feel of the phone's impact? The sociological analysis of this paper is done using themes that deal with consumption, modernity, time and space, social interaction through the smartphone and the network society. The result shows that mobile phone plays a big role in young people's lives and social interactions to some extent limited by the mobile phone. Students feel that they must constantly be reachable and updated and may feel uneasy when the phone is not available.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Hillberg, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Svensson, Jessica
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Den empatiska kommunikationen: En socialpsykologisk studie om huruvida en utbildning i den empatiska kommunikationsmodellen NVC påverkar en individs sociala interaktioner under och efter avslutad utbildning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att undersöka huruvida individer som väljer att utbilda sig i en kommunikationsmodell upplever förändring i interaktion med andra människor efter avslutad utbildning. Studien är kvalitativ och grundar sig på en hermeneutisk forskningsansats vilket innebär att vi har tolkat några individers upplevelser av sin utbildning i Nonviolent Communication (NVC), både före, under och efter utbildningen. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer med en man och åtta kvinnor. Åldern på respondenterna har varierat och de har arbetat eller arbetar inom olika sociala yrken.

  I tolkningen av det empiriska materialet spelar Randall Collins begrepp interaktionsritualer en viktig roll i tydningen av utbildningstillfällets betydelse för respondenterna. Moira Von Wrights tolkning av George Herbert Meads olika begrepp är vår andra huvudteori, och den blir relevant i förhållande till den perspektivväxling som många av respondenterna beskriver att de upplevt efter utbildningen. Von Wright beskriver två möjliga perspektiv människor betraktar varandra på i interaktion, ett punktuellt och ett relationellt perspektiv. Arlie Hochschilds begrepp emotionellt arbete är relevant eftersom NVC som modell handlar om att förstå känslornas betydelse. Ulla Holms tankar om empatins två riktningar fyller även dessa en viktig funktion i uppsatsen eftersom vi tolkar det som att respondenterna pendlar mellan den känslomässiga empatin och den intellektuella empatin och att båda behövs. I uppsatsen finns en sammanfattning av intervjuerna med respondenterna, där de beskriver hur de har formats och påverkats av sina upplevelser under och efter sin utbildning i NVC.

  Det har även framkommit att respondenternas intentioner är att leva upp till ett relationellt förhållningssätt och att möta andra individer som ett vem, vilket är Von Wrights begrepp, och att denna förmåga ökat efter utbildningen. Men det har även visat sig att det finns omständigheter som styr respondenterna mot ett punktuellt perspektiv och i interaktion möter andra som Von Wrights begrepp ett vad. Dock finns det en medvetenhet hos respondenterna när förflyttningen mellan att möta och se andra som ett vem till ett vad eller tvärtom sker.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Ida, Bengtsson
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ida, Bondesson
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Legalisering eller inte: en kvalitativ intervjustudie om ungdomars attityder inför en möjlig legalisering av cannabis i Sverige2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to gain a deeper understanding of young people's attitudes and their perceived life-world face a possible legalization of cannabis in Sweden. To answer the aim we formulated a question: What prior knowledge and experiences shape young people's attitudes to drugs and what are their attitudes towards cannabis today? This, we investigated through qualitative interviews with young people aged 15-20 years at an arts center in a medium large town in southern Sweden. We wanted to explore what affects the youth in their shaping of attitudes towards cannabis and legalization of cannabis in Sweden and how these attitudes are today. To gain a deeper understanding of individuals' perceived life-world as possible, we conducted individual interviews with ten young people who all have different experiences and knowledge. The results showed that there is a great lack of knowledge when it comes to drugs in general, and that this knowledge is lacking both in school but also at home. It also emerged that many of the young people had tried cannabis or been in circles where use of cannabis was ongoing. This later proved to be a major contributing factor to their attitudes towards cannabis and a legalization of cannabis in Sweden. Using Festingers theory of cognitive dissonance, the analysis showed that it was a contributing factor to their attitudes. Based on Scheffs theory of the “deference-emotion system”, focusing on social bonds, shame and pride, the security and insecurity of informants influence their attitudes. The insufficient knowledge, security and insecurity together formed the foundation for young people's attitudes towards a possible legalization of cannabis in Sweden. Based on Mead, there were deficiencies in the role takeover when shaping their attitudes.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Jakob, Melody
  et al.
  Halmstad University.
  Liljenberg, Sarah
  Halmstad University.
  Individen påverkar gemenskap och gemenskap påverkar individen: En kvalitativ studie av bemanningsanställdas uppfattning av gemenskap och dess betydelse för trivsel i arbetet 2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this qualitative study, we have chosen to examine staffing employees' view of community. Previous studies have shown that individuals with low status jobs, such as staffing jobs are often perceived as, looking for meaning and motivation in other things than the work itself. It is also clear that the community is a fold-term deal when it comes to success, and that the longer it goes, the more trust we build up one another in the workplace. We therefore question how staffing employees who have no fixed point creates this trust and community.

  We have been through eight interviews sought understanding of each individual's views on the value of community in the workplace. Through a hermeneutical approach, we have developed our empirical material which we then chosen to analyze with help from four selected theorists. We have used Scheff, Collins, Weiss and Asplund in order to get a broad view of relationships and community. The results show that everyone believes that community in the workplace leads to greater satisfaction but that it is some difference in the importance of the various respondents. It was also found that job satisfaction was due to personal attitude towards work and varied in terms of how the staffing employees have been treated.

  Download full text (pdf)
  C-uppsats
 • 27.
  Jesper, Fransson
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Ledarskap under en pandemi: Upplevelser och utmaningar kopplat till ledarskap och kommunikation under Covid-19 pandemin2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to capture the leader's experiences and challenges linked to their leadership and communication during the pandemic. The study will contribute knowledge about how different leaders' leadership and communication have been affected by the pandemic, and then draw lessons from it for future crises. It is clear from the results of the study that the leaders have encountered challenges during the pandemic in communication with the employees which has forced the leaders to change their leadership and the way they communicate with the employees.

  The study consists of six semi-structured interviews with people with leading positions in the public sector in Sweden. The interviews have since been transcribed and analyzed based on leadership and communication theories.

  The respondents' answers show that they, as leaders, have lost parts of the physical and social contact with the employees, but at the same time feel that they have become more accessible and that the meetings have become more efficient. The respondents have changed their leadership and communication as a result of the pandemic. This can be read as the respondents' leadership and communication have changed as they have become clearer and more direct towards the employees as a consequence of the pandemic. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Johansson, Emma
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Betydelsen av bemötanden och sociala relationer för vår psykiska hälsa: en studie om personer med psykisk sjukdom2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is that from a social psychological perspective, examining how people with mental illness feel that they are and have been treated by people in their surroundings. And to investigate the importance they attribute to social relations and treatment for their mental health. The study has a qualitative hermeneutic approach and is based on five semi-structured interviews.The results show that people with mental illness experiencing a serious lack of understanding and acceptance from their surroundings in terms of how they have been treated in relation to their mental illness. The results also show that people with mental illness value community and belonging that is characterized by understanding and acceptance.To analyze the results of the study, the following theories have been used; the psychic structure conditions, social relationships character – based on the emotions shame and pride, man as social being and depression in social psychology.The analysis reveals that lack of understanding and acceptance affects the respondents self-image in a negative way. The consequence is a lack of trust, both to oneself and others, resulting in evasion of maintaining optimal differentiated social relationships. The respondents value community and togetherness that is characterized by understanding and acceptance. The analysis reveals that the respondents through understanding and acceptance are reflected in a manner that strengthens the true self. The mirroring presumed to be important because the respondents by using the positive mirroring can create sentences that ascribe one's own identity the value of an authentic self. By being treated with understanding and acceptance the respondents can experience meaning of life that reduces the risk of depression.

  Download full text (pdf)
  c-uppsats
 • 29.
  Johnson, Urban
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Sport Health and Physical activity.
  Cultural Challenges Working with a Gymnast and His Coach in Preparation of Olympic Qualification Tournament 2004: A Swedish-Russian Case2008In: Journal of Tianjin University of Sport, ISSN 1005-0000, Vol. 23, no 3, p. 186-187Article, review/survey (Other academic)
 • 30.
  Johnson, Urban
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Ekengren, Johan
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Andersen, Mark B.
  Victoria University, Australia.
  Injury Prevention in Sweden: Helping Soccer Players at Risk2005In: Journal of Sport & Exercise Psychology (JSEP), ISSN 0895-2779, E-ISSN 1543-2904, Vol. 27, no 1, p. 32-38Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examined the effectiveness of a prevention intervention program to lower the incidence of injury for soccer players with at-risk psychosocial profiles. The Sport Anxiety Scale, the Life Event Scale for Collegiate Athletes, and the Athletic Coping Skills Inventory-28 were used to screen for psychosocial risk factors outlined in the stress and injury model (Williams & Andersen, 1998). Thirty-two high injury-risk players were identified and randomly assigned to treatment and control groups. Injuries of participants were reported by their coaches. The intervention program consisted of training in 6 mental skills distributed in 6 to 8 sessions during 19 weeks of the competitive season. The results showed that the brief intervention prevention program significantly lowered the number of injuries in the treatment group compared with the control group. © 2005 Human Kinetics Publishers, Inc.

 • 31.
  Järsenholt, Alice
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Wallin, Emelie
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  En kvalitativ intervjustudie om gängproblematiken, med perspektiv från före detta gängmedlemmar: Jag ville bli bekräftad, jag ville bli älskad, jag ville bli fruktad för vem jag var. –Före detta gängmedlem2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Gang crime is a growing problem that negatively affects society. Understanding the problem of gang crime and how to prevent it is difficult. There needs to be clear paths for how the problem should be handled. In order to achieve an understanding of what has to be done and what lies behind individuals' participation in criminal gangs, the voice of former gang members needs to be heard. Our study wants to achieve an understanding of the reality that exists for the previously involved individuals in criminal gangs. The study also wants to shed light on their views on power, masculinity and the search for social status and economic prosperity. In order to get a holistic perspective, social workers and police officers' views on the subject will also be touched upon in the study. Previous research shows that membership in a criminal gang is based on several different reasons, such as respect and opportunities. Previous research also highlights belonging as a factor and the importance of masculinity within criminal gangs. Previous research also sheds light on the motives for leaving a criminal gang, which is, among other things, that other needs have been prioritized and that the individual is tired. The theoretical starting point from which this study is based is Emile Durkheim's concept, anomie based on his book Divison of labor in society (1933) and suicide (1993) and its further development by Robert K Merton On social structure and science (1968), R.W Connell's Theory of Masculinities (2008) and Sheff, J. Thomas Theory of - Social Bonds, Shame & Pride (1990). In order to obtain the empirical material, eight qualitative interviews have been conducted, of which four are former criminal gang members from the organization KRIS as well as three social workers and a police officer. We have obtained results that indicate that a lack of stable family and upbringing conditions, as well as an exclusion, is an influencing factor on gang membership. Based on the results, it is also shown that society's availability and information about how an individual drops out, as well as measures to invest in school and to avoid new recruitment of children and young people are important parts to focus on in order to reduce the problem. The study also confirms the importance of status, power and money on gang members. It is also shown that crime prevention work is important and that they should focus more on school, leisure activities and associations.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Kajsson, Fredina
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Mattiasdotter, Therese
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Att tvivla på sin tro: En studie om sociala faktorer som påverkar en utgångsprocess ur en religiös församling2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is that through qualitative interviews increase understanding of social factors that exist when leaving a religious congregation. Our primary focus has been to see what the feeling of belonging is significance of an exit process. But we also affects other social factors that come into play when doubt arises in the member which then led her to leave the congregation. We have interviewed people who have been members of the Jehovah's Witnesses and the Word of Life. In order to increase understanding of the problems that an exit-process may contain we have in our analysis used the Vanessa May's (2013) theory of belonging, Eric Fromm's (1994) theory of flight and Scheff's (1994) concept couple Shame/pride.

  With one participant observation and 8 narrative interviews we have approached an sensitive subject and studied the social factors that influence the desire to leave a religious congregation.

  The results shows that belonging and organizational factors of a social nature is of great importance in an exit-process. It turns out that strict rules and conditions of life had members begin to doubt the assembly and its organizational culture. Community and shame are social factors that we have seen is included in the parishes organizational design and proven to influence the way out of the churches. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Karlsson, Karl
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Börjesson, Linnea
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Föräldraskap: Om papparollens påverkan på mäns sociala liv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är inriktad på att undersöka hur föräldraskapet påverkar de sociala relationer som pappor är aktiva inom. Uppsatsen undersöker även hur den nya papparollen inverkar på de könsroller som föräldrarna har i hemmet. För att undersöka detta har fokusgrupper genomförts, dessa genomfördes på ett föräldrakooperativ med ett antal pappor som fritt fått diskutera och reflektera kring större och mindre teman som berör sociala relationer, familj och prioriteringar, känslan av medlemskap samt könsroller. De teorier vi valt att använda oss av är Randall Collins "Interaktionsritualer", Thomas Scheff "Sociala band" och Yvonne Hirdmans "Könsrollsteori".

  Det resultat vi nått i denna uppsats är att social interaktion som sker med likasinnade människor skapar starkare sociala band. Men finns inte ett gemensamt fokus tenderar de sociala banden att försvagas för att till sist försvinna. Föräldraskapet tenderar även att inverka på de könsroller som råder i hemmet, vissa informanter menar att det finns en uppdelning mellan manligt och kvinnligt. Medan andra familjer menar att uppdelningen mellan det manliga och det kvinnliga inte ser likadant ut hemma hos dem, vidare påvisar vårt resultat att det genuskontrakt som råder idag håller på att omförhandlas.

  Download full text (pdf)
  C-uppsats Föräldraskap
 • 34.
  Karlsson, Marie
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Lagergren, Lisa
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  # Det är ingen big deal: en kvalitativ studie om ungdomars resonemang kring  nätkränkningar på sociala medier2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Online denigrations is a growing problem in today's society. Many teenagers feel that they get violated on social media by both familiar and non-familiar people. The study aims to highlight how contradictory norms may have an impact on teenager’s reasoning about online denigrations and is based on five focus group interviews with teenagers. The results show that the teenagers believe that everyone has the freedom of choice about which selfies they publish on social media, even though the person subjected to online denigrations sometimes have themselves to blame. The freedom of choice does not always apply on equal terms or unconditionally, there seems to be different norms for different people, inter alia, boys and girls. With the help of Persson’s interpretation of Goffman’s dramaturgical model, Engdahl’s reasoning about freedom and social constraints, attribution theories and cognitive dissonance, we interpret this to mean that it’s easier to cross the border to oversharing for girls, mainly by being underdressed in the selfies. Because the adolescent perceive that everyone knows about the risks of publishing selfies, the victims of online denigrations are attributed with different personal attributions, mainly depending on how close the relationship are between the victim and the one attributing. Conflicting norms creates cognitive dissonance in the teenagers as being expressed during the interviews.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Karlström Olofsson, Wiveca
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Jarelid, Jessica
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ytterlighetens röst: En socialpsykologisk studie med syftet att vidga förståelsen kring det sociala fenomenet ondska med utgångspunkt från familjekulturens betydelse för människans socialisering2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Människan är en social varelse och socialisering är ett el­e­mentärt och komplex mellan­mäns­k­ligt sam­spel, som först och främst formas i den fa­mil­jära sfären. Då syftet med denna studie har varit att vidga förståelsen kring det sociala fenomenet ondska – började vi vår resa med att distan­sera oss från fenomenet för att istället fokusera på vad som händer i socialiseringens vagga. Det pro­blema­tiskt funna är att människor numera är mer asocialt responslösa än socialt respon­si­va vilket innebär att män­nisk­or mer än någonsin finns för att fungera i härskande sam­­hälle­liga sys­tem än att finnas till för varandra. Och följden, den nutida människan socialiserar och socialiseras in i emotio­nellt lidande och skapar en förträngd medvetenhet som förs vidare från generation till generation, något som i bäs­ta fall leder till ytterligheter. För att fånga den svårligen synliggjorda sociali­serings­for­men, har vi observerat dem som observerar familjer som på något sätt upplevt eller upplever krisartade situationer. Det vill säga, vi har med en tema­tiskt öppen intervju­metod sam­tal­at med so­ci­alarbetare inom samhällets hjälp­an­de ver­k­­­sam­­­heter som möter människor i varierande famil­je­sammansättningar. Med episte­mologisk syn på den vet­en­­skapsteoretiska ansatsen är den dubbla hermeneutiken utvald, dels för att vidgad förståelse är vårt syfte men också för att vi har tolkat det våra observa­törer har tolkat. Det empiriska mate­rialet är analyserat enligt analytisk in­duk­tion och har stöd i teorier om familje- och organisa­tions­kultur, det sociala livets elementära former och be­ty­d­elsen av sociala band.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Killander, Filip
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Davidsson, Joel
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  "Har du damp eller?": En studie av omgivningens betydelse för hur en ADHD-diagnostiserad individ upplever sin livskvalitet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to, through qualitative methods, examine the environments impact on an ADHD-diagnosed individual perception of their quality of life and also to examine the factors that are prominent for the diagnosed individuals well-being. 

  The presented material has been generated on basis of eleven qualitative interviews with individuals who are either diagnosed with ADHD, living in close relationship with an ADHD-diagnosed individual or working with ADHD. The presented material is then analyzed based on relevant social psychology theories of Becker (2006), Goffman (2006) and May (2013).

  The result shows that the environment has a significant impact on how the ADHD-diagnosed individuals perceive their quality of life. The complications that the ADHD diagnosis contributes with makes it more difficult for the individual to live up to the requirements and standards that the environment expects them to. This leads to that the diagnosed individual can be defined as deviant and in danger of being socially excluded from the group. 

  The individual is likely to identify with the traits the surrounding expects it to live up to and the role expected of it which leads to the individual playing a role they do not feel comfortable with in the pursuit of confirmation and a sense of belonging.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Klasson, Paul
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Luomala, Tommi
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Teatern som socialt forum: En kvalitativ studie i teaterns roll i formandet av identitet på Halmstad kvartersteater Tommi2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie har varit att undersöka teaterns roll för skapandet av identitet hos deltagarna i en teatergrupp på Kvartersteatern i Halmstad. Vår samlade frågeställning är att undersöka hur teatern som forum påverkar deltagarnas identitet. Vi har genom våra metoder fått ett rikligt material till att kunna skriva en kvalitativ uppsats om teaterns roll i skapandet av identitet.

  Vi började vårt arbete på Kvartersteatern genom att ha en första kontakt med en av ledarna på teatern, efter det första mötet så hade vi fått en bild av teatern och dess verksamhet. Vi gjorde sedan deltagande observationer vid tre tillfällen vilka följdes upp med kvalitativa intervjuer. Vi gjorde en intervju med en av ledarna sedan ytterligare sju intervjuer med teaterutövarna.

  Vi har i vårt socialpsykologiska analytiska arbete använt oss av fyra olika teorier, varav en av dem har fungerat som huvud teori. Vår huvudteori är Erving Goffmans regionsteori som ger oss en överblick för hur teaterns olika regioner påverkar identitetsbyggandet. De andra tre teorierna är G.H. Meads teori om jagets utveckling där begreppen "I", "Me" och Generaliserade andre är centrala, Lars-Erik Bergs lekteori samt Johan Asplunds teori om social responsivitet.

  Det empiriska materialet visa att teatern påverkar flera delar av livet både inom och utanför teatern. Deltagarna hävdar att de blir tryggare i sig själva samt utvecklas som människor med teatern. Vårt resultat visar att teatern hjälper deltagarna att utveckla en tryggare identitet samt får ett stabilare jag genom sitt deltagande inom teater.

  Download full text (pdf)
  Teatern som socialt forum
 • 38.
  Linderson, Hannah
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Mardanian, Ghazaleh
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Gemenskapens betydelse och betydelsen av gemenskap: - En kvalitativ studie om gemenskap och organisationskultur i arbetslivet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this qualitative study, we have chosen to explore how community is formed and maintained in a workplace with a view to seeking understanding of the community in relation to groups, roles, identity and culture from a social psychological perspective. With a hermeneutical approach and qualitative interviews we have developed an empirical material that has given us a picture of the perceived community in a larger company. In order to analyze the empirical data we have used a theoretical definition of community, Goffman's dramaturgical theory and theories of groups and organizational culture.

  What has emerged is that sense of community is important for the well-being among employees. The result also shows that the Community of the company can be improved by greater commitment from management.

  Download full text (pdf)
  Gemenskapens betydelse och betydelsen av gemenskap
 • 39.
  Lindgren, Eva-Carin
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI). Department of Food and Nutrition, and Sport Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Annerstedt, Claes
  Department of Food and Nutrition, and Sport Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Dohlsten, John
  Department of Food and Nutrition, and Sport Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  “The individual at the centre” – a grounded theory explaining how sport clubs retain young adults2017In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 12, no 1, article id 1361782Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: There is still a lack of knowledge regarding which social processes occur in sport clubs and what factors influence young adults to want to remain in a sport club context. Thus, the purpose of this study was to construct a grounded theory (GT) explaining how sport clubs can retain their young adults.

  Method: The study uses an intersectional approach. In line with constructivist GT methodology, data from 14 focus-group interviews (27 coaches and 28 young adults) were collected and analysed using a constant comparative method.

  Results: The core category, “The individual at the centre of a community”, summarizes a process, whereby the generated GT contains three main categories, namely (1) “Participation and influence”, (2) “Social connectedness” and (3) “Good conditions”.

  Conclusions: The coaches put the individual at the centre of a community and pay attention to the needs and interests of all the young adults, regardless of their background, ambitions, and skills. However, while the idea of a moral imperative to provide for diversity was not directly absent in the discussions with both the coaches and young adults, most of the diversity approaches seemed to be based on ambition and skills, gender, age and sexuality.

 • 40.
  Matton, Erica
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Flykten: En socialpsykologisk studie om att kombinera sociala behov med individuella behov2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There is a contradiction between not wanting to be alone, craving for fellowship, but still not wanting to socialize with just anybody. The purpose with this paper is to inquire into individuals experiences of loneliness and of fellowship, as well as the tension between individual/ and social needs. The empirical material consists of five semistrucured interviews with a mix of individuals with one common factor; they were all frequently visited the meeting/place Nyfiket in Helsingborg during the summer 2011. The result were interpreted on the basis of E.Goffmans theory concerning the inevitable role-playing in everyday life, E.Fromms discussion about individuals ongoing espace towards- or away from things in life. But also on the basis of Robert S. Weiss theory about provisions of different social relationships, and T. J.Scheff argumentation concerning the balance between closeness and distance when it comes to social bonds. This study showed that each one had or did experience loneliness. Although it also shows that the experience of loneliness as well as fellowship is divided. Loneliness is divided into voluntarily and satisfying or involontarily and awful. It also came to my understandning that intercourse provides with goodness but also comes with strenuous requirements as roleexpectations. The individuals though shared a wish for possibilities to socialize without requirements.

  Download full text (pdf)
  Flykten - En socialpsykologisk studie om att kombinera sociala behov med individuella behov
 • 41.
  Mentzer, Christoffer
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Jarlén, Daniéla
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Från en konflikt till en annan: En socialpsykologisk studie om hur personers handlande formar konflikter och hur det påverkar arbetsgruppen.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den frågeställning som har väglett denna uppsats handlar om betydelsen av den enskilde personens handlande på en arbetsplats och vilka de sociala konsekvenserna blir. Det huvudsakliga syftet är att skapa bredare förståelse för hur personer kan bidra till att skapa destruktiva och konstruktiva konflikter på arbetsplatser. Studiens empiri har genererats genom en kvalitativ inriktning och består av elva tematiska intervjuer från en analysenhet: Arbetsförmedlingen. Intervjuerna konstruerades utifrån vår egen förförståelse om konflikter som destruktiva och därför söktes respondenter med mer arbetslivserfarenhet. Empirin har analyserats inom ramen för organisationskulturen, med hjälp av Johan Asplunds begrepp social responsivitet och asocial responslöshet, Thomas Scheffs hänsynsemotionssystem och Barbro Lennéer Axelssons förhandlingskommunikation. Resultatet visar att en typ av destruktiv konflikt kan grunda sig i personers förmåga att förhålla sig asocialt responslösa vilket innebär att parterna inte kommunicerar med varandra. Detta kan komma att präglas av defensiv kommunikation samtidigt som utomstående delar av arbetsgruppen riskerar att påverkas negativt. En konstruktiv konflikt har sin grund i personers förmåga att förhålla sig socialt responsiv, för att genuint kunna lyssna på och samtala med motparten inom samarbetskommunikation. Detta kan medföra ett bevarande av sociala band och personligt välbefinnande på arbetsplatsen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Mogren, Lisa
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Gacanin, Arabela
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Stötta varandra för att kunna stötta andra: En socialpsykologisk studie om socialsekreterares upplevelse av sin arbetssituation2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social workers are a professional group of workers that deal with emotional strains on a daily basis. According to previous studies the workload of social workers has increased within the last ten years. The aim of this study is to increase the understanding of how social workers perceive their work situation. Based from a hermeneutic perspective, the emotions that appear in the workfield and how social workers handle those emotions are highlighted, as well as the importance social support has on how they perceive their work situation. A mixed method consisting qualitative interviewes  and text analysis is used. The five social workers that are interwiewed are working within the children social services and youth department. The analysis is based on four themes; emotions and emotional work, professional role and professional identity, social relations, social support and responsivity, and finaly bureaucracy. In addition to analysing the material from the interwiews a debate article of Pia Tham from DN debatt has been analysed as well as three replications of this article. The result reveals that support of managers and colleagues  is essential for social workers to percieve their work situation as manageable and work as positive. Social workers who experience strong social support in their workfield feel good and useful about their job, and they look up to their profession with pride, while on the other hand, those that do not experience a proper social support feel more of the negative stress, express more health problems and wants to leave their work.

  Download full text (pdf)
  Lisas & Arabelas kandidatuppsats
 • 43.
  Nilsson, Elin
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Klasson, Theresia
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Jobbcoaching eller jobb/coaching?: Ett ambivalent uppdrag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna C-uppsats har vi undersökt jobbcoachers upplevelse av interaktionen med arbetssökande och hur de sociala omständigheterna påverkar jobbcoachens arbetssituation. Denna socialpsykologiska studie problematiserar interaktionen mellan jobbcoacher och arbetssökande och hur dessa möten påverkar jobbcoachen. Utifrån en hermeneutisk ansats har vi utfört nio kvalitativa intervjuer med jobbcoacher som arbetar på ett företag i Sverige för att på så sätt få en djupare förståelse för jobbcoachernas egna upplevelser och erfarenheter av sitt arbete. Vår slutsats är att jobbcoachernas emotionella arbete påverkas av interaktionen med arbetssökande då de pendlar mellan ett distanserat ytagerande och ett djupagerande där jobbcoacherna identifierar sig med sin yrkesroll. Kollegorna är ett socialt stöd i arbetet och tillför emotionell energi genom interaktionsritualer där gruppen delar samma sinnesstämning. Motiverande samtal är en samtalsform som jobbcoacherna använder i arbetet. Arbetssituationen tillåter inte alltid jobbcoacherna att se arbetssökande som ett vem för att se vad som finns bakom individen då de på grund av tidbrist ofta blir tvungna att se arbetssökande som en i mängden, som ett vad. Vi har funnit att det finns en önskan om att förändra jobbcoachernas arbetssätt vilket kan förändra deras egen upplevelse av sin plats i samhället.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Nilsson, Madeleine
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Bytyqi, Arta
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Lärarrollens emotionella arbete: Skapar hanteringen av mobbning utbrändhet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to find out if there’s a connection between how teachers’ handling bullying and burnouts/stress. This will be examined with the help of eight qualitative interviews with school teachers. It is thier stories that will have the focus in this study. The material gathered from the interviews will then interperted with the selected theories which seek to answer the question for this study. The selected theories are Arlie Hochschild’s theory about emotional labor, Thomas Sheff’s theory about social bonds, Randall Collins’ theory about interaction ritual chains. Further in the studies results there will be found that there is a connection between how teachers handling bullying and stress. This can depend on the fact that teachers today has more responsibility elsewhere then looking after just students.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Olausson, Emma
  et al.
  Halmstad University.
  Lundqvist, Lina
  Halmstad University.
  När jag hänger in min uniform i garderoben slutar jag känna: En kvalitativ studie av hur poliser bearbetar problematiska emotionella upplevelser under interaktionen med andra människor i polisarbetet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

     The purpose of this study from a social psychological perspective to examine how police officers process problematic emotions that arise in the social interactions they are part of on a working day. Further on to explore the officers view on processing of emotional stress.

     The study has a qualitative hermeneutical approach and is based on eight semi-structured interviews. To analyze the results of the study, the following theories have been used; Erving Goffman's dramaturgical perspective, Björn Nilsson's role description, Tomas. J. Scheff's theory of shame and pride, and Arlie Hochschilds description of emotional labor.    The result shows that the policemen's role is clear and that expectations of the role are high. The study also shows the importance of a community within the work team that is characterized by trust and openness when they actually hold each other's lives in their hands. The processing of emotions are done primarily by mental preparation as well as conversation and support within the work team.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Olofsson, Anna
  et al.
  Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Östersund, Sverige.
  Giritli Nygren, Katarina
  Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Sundsvall, Sverige.
  Öhman, Susanna
  Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Östersund, Sverige.
  Samhällets sårbarhet och resiliens: en kritisk begreppsgranskning ur ett intersektionellt perspektiv2016In: Katastrofriskreducering: Perspektiv, praktik, potential / [ed] Per Becker, Susann Baez Ullberg, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 1, p. 61-80Chapter in book (Refereed)
 • 47.
  Omercehajic, Adna
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Hasanovic, Menaida
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden?: En studie om arbetssökandes upplevelser av etnisk diskriminering vid anställningsintervju.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract The purpose of this social psychological study of ethnic discrimination during the job interview is to illustrate how the experience of this can be like, see what the reasons are and identify which the primary emotions of the various respondents are. Our research question is: How do job seekers experience what they consider to be ethnic discrimination at a job interview, and what do they claim was the motive behind it?

  Through qualitative interviews we wanted to get information about the respondents own experience of the discrimination, but also get a broader view of ethnic discrimination by the interview with our key-respondent – which was an investigator from the Diskrimineringsombudsmannen (DO). Through interviews with two employers, one from the private sector and one from the public sector, we wanted to obtain their general views on employment and ethnic discrimination, to get information on how they go about the job and to counter ethnic discrimination, but also to show that there are employers who do not discriminate ethnic and that immigrants actually integrate into the labor market.

  Based on our interviews with the three respondents who have experienced themselves to be ethnically discriminated our result suggests that the experiences may vary, depending on how you are as a person. The motives that were contributing to the discrimination were different – it was a veil, dark hair and criminal appearance. Also the emotions among these respondents in the perceived ethnic discrimination were highly variable.

   

  Download full text (pdf)
  Arbetssökandes upplevelser av etnisk diskriminering vid anställningsintervju
 • 48.
  Persson, Marcus
  et al.
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Sjöholm, Ida
  Halmstad University, School of Health and Welfare.
  Tro på konspirationsteoriers samband med tankestilar, epistemologiskt oberättigad tro, maktlöshet och utbildningsnivå2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to examine if intuitive thinking, analytic thinking, paranormalbeliefs, pseudoscientific beliefs, rejection of science regarding climate, rejection of scienceregarding vaccine, education, powerlessness and belief in simple solutions predicts belief inconspiracy theories. The data was collected through a non-randomised convenience andvolunteer sampling. The study used a quantitative cross-sectional design with 244 participants,of whom 112 were men, 131 women and 1 other/wish not to say, aged 18–80 (M=37.1,SD=14.5). The result from the analysis showed that the model was significant and that belief inconspiracy theories was significantly predicted by paranormal beliefs, (β=.36, p<.001),rejection of science regarding vaccine (β=.32, p<.001) and powerlessness (β=.11, p<.05).However, the result showed that intuitive thinking, analytic thinking, pseudoscientific beliefs,rejection of science regarding climate, belief in simple solutions and education were notsignificant predictors of belief in conspiracy theories in the model. The result can be used as abasis for future research to further examine belief in conspiracy theories relationship to factorsother than the current study's predictors.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Pettersson, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Hansson, Cecilia
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Det professionella samtalet på individens nivå.: En socialpsykologisk studie om betydelsen av gemensam förståelse i samtal mellan arbetsförmedlare och unga arbetslösa.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vilken betydelse den sociala dynamiken har för ett framgångsrikt samtal mellan unga arbetslösa och arbetsförmedlare. Undersökningen bygger på kvalitativ metod och består av genomförda intervjuer och observationer på Arbetsförmedlingen, där sex arbetslösa ungdomar och två arbetsförmedlare responderade.

   

  I en institutionaliserad miljö som Arbetsförmedlingen finns en rad regler och riktlinjer att förhålla sig till. Vi var därför intresserade av att ta reda på hur institutionella regler kan harmonisera med individuella önskemål och intressen. Studien genomsyras till stor del av Moira von Wrights (2000) teori om relationellt och punktuellt förhållningssätt där resultatet påvisar att det förra är viktigt för unga arbetslösa då de efterfrågar personligt bemötande där de blir sedda som enskilda individer och får hjälp anpassad efter deras behov. Vi undersökte den övergripande upplevelsen av samtalet med fokus på förhållningssätt, sociala interaktioner och det professionella samtalet. Trots att arbetsförmedlarna bär på en ambition om att utgå från individen, påvisas det i studien att regler och riktlinjer har en begränsande verkan på den sociala dynamiken, vilket tenderar att påverkar samtalet i negativ riktning. Detta riskerar ge avkall på upplevelsen av det personliga bemötandet som uppnås med ett relationellt förhållningssätt.

  Download full text (pdf)
  Det professionella samtalet på individens nivå
 • 50.
  Ragnarsson, Anton
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Ohlsson, Josefin
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).
  Det relationsskapande studentlivet: En studie av tio studenters relationella välmående tolkat ur deras upplevelser kring förändringar och möjligheter 2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this paper we are going to look closer at ten students’ lives and from a social psychological perspective view their perception regarding their new life after leaving home and beginning their lives as students in a whole new city. By using qualitative interviews we have tried to get an insight in the students’ state of wellbeing. During the interviews we have been able to take part of their personal perception regarding the social change that has happened in their lives, the social treatment by the people in their new city and how well they have managed to build new relationships, as well as what possibilities they have encountered to create new relationships. After presenting our interviewers, we are going to take a closer look at their answers and then try to analyze them with the help of multiple theories. With the help of Social Bonds we’ll interpret their experiences of sense of own responsibility and the importance of "nollningen" in the relationship creation, as well as looking at possible connections between preexisting good social bonds and how it has affected them in their current search and creation of relationships. We’ll interpret their answers through provisions of relationships followed by taking a look at the teachers’ role, and finally a part of the students’ transition phase from teenagers to young adults as well.

  Download full text (pdf)
  fulltext
12 1 - 50 of 73
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf