hh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 77
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Andersson, Isabelle
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle.
  Kultur i fokus: En studie om kulturmöten utifrån ensamkommande flyktingbarns perspektiv i Sverige2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Babic, Katja
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Krasniqi, Florentina
  Högskolan i Halmstad.
  Trygghet utifrån unga kvinnors perspektiv2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Målet med vår uppsats är att ur ett sociologiskt perspektiv undersöka den upplevda tryggheten i Halmstad utifrån unga kvinnors syn. Vi vill även undersöka diverse strategier som används för att hantera situationer som känns mindre trygga. Vi använde oss av kvalitativa intervjuer där åtta unga kvinnor i åldrarna 18-25 intervjuades. Det framgick att de unga kvinnorna upplever att Halmstad är en relativt trygg stad, men att det trots detta helst inte vistas i centrum kvällstider utan sällskap. De unga kvinnorna använde sig av olika strategier i hopp om att förebygga otrygghet. Dessa var bland annat att ha mobiltelefonen i handen, undvika områden med mindre gatubelysning och ha en kroppshållning som utåt sett inte visar någon rädsla. Vi använde oss av olika teorier och begrepp för att få ett bredare perspektiv kring vårt undersökningsområde. Empowerment valde vi för att få en djupare förståelse kring hur individens förhållningssätt gentemot en annan kan bidra till en ökad trygghet och självkänsla. Michel de Certeau’s syn på det offentliga rummet och hur stadens uppbyggnad har som effekt att styra invånarnas rörelse i staden. Erving Goffmans teori kring roll samt fasad som ständigt förändras i takt med omgivningen. Till sist använder vi oss av genus teori för att få ett vidare perspektiv kring den unga kvinnans position i samhället.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Barnes, Colin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Barker, Clare
  University of Birmingham, UK.
  Book reviews: Arguing about disability: philosophical perspectives2010Ingår i: Disability & Society, ISSN 0968-7599, E-ISSN 1360-0508, Vol. 25, nr 1, s. 123-127Artikel, recension (Refereegranskat)
 • 4. Berg, Martin
  et al.
  Pink, Sarah
  Fors, Vaike
  Automation in the Wild: exploring empathy2015Ingår i: Un/Certainty / [ed] Sarah Pink & Yoko Akama, Melbourne: RMIT University , 2015, s. 50-55Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Berggren, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Zlojutro, Alexandra
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  "Drogmissbrukare faller mellan stolarna": En kvalitativ studie om polis och socialtjänstens åsikt kring Sveriges lagreglering i hanteringen av missbrukare2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Berisha, Lendita
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Lindhe Escobar, Jessika
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  "Det är väldigt många bollar i luften": - Kvalitativ studie med fokus på hur socialsekreterare resonera kring arbetsbelastningen på deras arbetsplats.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka aspekter i socialsekreterarnas yrkesutövning iorganisationen som de upplever bidrar till hög arbetsbelastning, hur de beskriver att de hanterarden och eventuellt förbättrar sin egen arbetssituation och vilka arbetsfaktorer de upplever sommeningsfulla och som gör att de fortfarande arbetar kvar inom socialtjänsten. För att besvarastudiens syfte använde vi oss av en kvalitativ forskningsansats i form av semistruktureradeintervjuer. Dessa intervjuer har sedan tolkats för att hitta likheter och skillnader som sedananalyserats med hjälp av sociologiska teorier om organisationens roll, krav och kontroll ochkänsla av sammanhang. Studiens resultat visar att socialsekreterarna i perioder upplevde högarbetsbelastning. I resultatet redogörs det även för olika strategier som socialsekreterarnaanvände sig av för att kunna hantera detta. Resultatet visade också att socialsekreterarna upplevdeatt det finns en hel del belöningar och att de ändå ser sitt arbete som meningsfullt. Vår slutsatsblev att arbetsbelastningen inte behöver vara ett problem så länge som samarbetet mellan ledningoch anställda fungerade.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Bernhardt, Emeli
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Karlsson, Lina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Professionellas syn på barns och ungdomars brukarmedverkan och brukarinflytande i regionala stödgrupper2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detgår att läsa i en rapport från socialstyrelsen att det finns ett stort behov avatt utveckla och utvärdera metoder samt pröva om dessa kan anpassas för grupperdär brukarinflytande idag saknas. Detta är enkvalitativ studie om barn och ungdomars brukarmedverkan samt inflytande. Syftetmed studien är att undersöka de professionellas syn på barn och ungdomarsbrukarmedverkan samt brukarinflytande i stödgrupper för unga som bevittnatvåld, missbruk och/eller psykisk ohälsa. Studien görs på uppdrag från RegionHalland. Metoden som använts är kvalitativ metod vilket innebär att man harstuderat olika individers upplevelser av det fenomen som undersökts. Det empiriskamaterialet har hämtats ifrån sex kommuner i Hallands län, Sverige. Totalt harsju professionella intervjuats som jobbar med stödgruppsverksamhet. Efterintervjuerna transkriberades samtliga för att underlätta sammanställning ochanalys. Den insamlade empirin analyserades utefter teorier om empowerment ochdeliberativ demokrati. Det huvudsakliga resultatet är att begreppenbrukarmedverkan och inflytande är relativt nya begrepp inomstödgruppsverksamheter. Barnen och ungdomarna har ingen gedigen inverkan istödgrupperna utan de professionellas ord väger tyngst. Det verkar även som attdet råder skendemokrati i verksamheterna då de unga har rätt att yttra sig mende professionella verkar alltid ha det sista ordet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Björk, Peter
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR), Studier om lärande och utbildningsrelationer (SOLUR).
  Dalghi, Eva
  Sociala fakta eller pågående aktiviteter?: Ett försök att förena Émile Durkheim och Dorothy Smith2007Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta paper är att diskutera Dorothy Smiths kunskapsteoretiska ställningstagande och dess relation till Emilé Durkheims klassiska tes om sociala fakta. Vid en första betraktelse kan det förefalla som om Smiths uppfattning innebär ett definitivt avståndstagande från den samhällsvetenskapliga syn som Durkheim på sin tid stod för. Vi menar dock att kunskapssyn som Dorothy Smith företräder mycket väl går att förena med Durkheims "sociala fakta".

 • 9.
  Börjesson, Emma
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Isaksson, Anna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Ilstedt, Sara
  KTH, Stockholm, Sweden.
  Ehrnberger, Karin
  KTH, Stockholm, Sweden.
  Visualizing Gender – Norm-critical Design and Innovation2016Ingår i: Research Handbook on Gender and Innovation / [ed] Gry Agnete Alsos, Ulla Hytti and Elisabet Ljunggren, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2016, s. 252-273Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Innovation is seen as one of the main engines of economic growth. It is generally assumed to be gender neutral when, in fact, the gendered construction of innovation has been traditionally masculine. This Handbook explores the nexus between innovation and gender by providing a wide range of studies from different analytical and methodological perspectives and from various regional and industry contexts and draws implications for a gender-inclusive innovation policy. The multidisciplinary group of contributors discuss topics such as gender and innovation in new and small businesses, and growth businesses; addressing innovation in different organizational contexts ranging from public sector health care to mining and forestry; researching gender in innovation policy and in design and materiality.This Handbook will be useful to researchers looking to understand parallels between research on gender and innovation on one hand, and research on gender and entrepreneurship or management on the other. It will also be invaluable to students looking for an overview of research in both areas.

 • 10.
  Carlsson, Michaela
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Bauge, Lisa
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  En studie om unga bloggerskors upplevelser av bloggande: "Alltså för att det ska vara en bra blogg så ska det ju vara så att folk blir avundsjuka, man ska ju ha ett sånt liv som andra vill ha liksom"2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  C-uppsats sociologi
 • 11.
  Costa Flores, Casandra
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Costa Flores, Valeria
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Det ingår i jobbet: En kvalitativ studie om hot och våld i klientrelationer på Migrationsverket2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att arbeta med utsatta människor i en statlig verksamhet som tjänsteman kan för de flesta människor verka ofarligt – men hur är det egentligen? Tidigare forskning har visat att det finns ett stort mörkertal när det kommer till klientrelaterat hot och våld och att incidenterna inte tas tillräckligt seriöst. Syftet med denna uppsats är att få en större förståelse för vad de ökade hoten får för konsekvenser för personalen på Migrationsverket. Vi vill belysa och synliggöra spänningsfältet i klientrelationen som leder till att hot och våld mot handläggare ökar. Det teoretiska ramverk som används i uppsatsen är gräsrotsbyråkrati, makt och klientrelationer. Genom sex semistrukturerade intervjuer med handläggare på Migrationsverket har vi fått fram underlag som visar att hot och våldssituationer förekommer i större omfattning än vad det anmäls och rapporteras om. Resultatet visade att mörkertalet är stort vid incidentrapporteringen och att det råder en ”det kommer med jobbet”-mentalitet bland personalen. Maktfördelningen har en stor roll i klientrelationen och är en bidragande orsak till att incidenter uppstår. Vidare visar det sig att negativa beslut är de som tenderar att utlösa hot eller våld från klienten och att det väldigt sällan rapporteras kring eller anmäls om inte klienten tar till fysiskt våld. Slutligen visar uppsatsen att förebyggande arbete måste ske i en större omfattning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Det ingår i jobbet
 • 12.
  Cuesta, Marta
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Sustainability, Innovation and Management in Building (SIMB). Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Rämgård, Margareta
  Malmö University, Malmö, Sweden.
  Intersectional Perspective in Elderly Care2016Ingår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 11, artikel-id 30544Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Earlier research has shown that power relationships at workplaces are constructed by power structures. Processes related to power always influence the working conditions for (in this study in elderly care) the working groups involved. Power structures are central for intersectional analysis, in the sense that the intersectional perspective highlights aspects such as gender and ethnicity (subjective dimensions) and interrelates them to processes of power (objective dimension). This qualitative study aims to explore in what way an intersectional perspective could contribute to increased knowledge of power structures in a nursing home where the employees were mostly immigrants from different countries. By using reflexive dialogues related to an intersectional perspective, new knowledge which contributes to the employeés well-being could develop. Narrative analysis was the method used to conduct this study. Through a multi-stage focus group on six occasions over six months, the staff was engaged in intersectional and critical reflections about power relationship with the researchers, by identifying patterns in their professional activities that could be connected to their subjectivities (gender, ethnicity, etc.). The result of this study presents three themes that express the staffs experiences and connect these experiences to structural discrimination. 1. Intersectionality, knowledge and experiences of professionalism, 2. Intersectionality, knowledge and experiences of collaboration, 3. Intersectionality, knowledge and experiences of discrimination. The result demonstrates that an intersectional perspective reinforces the involved abilities, during the conversations, into being clear about, for example, their experiences of discrimination, and consequently developing a better understanding of their professionalism and collaboration. Such deeper reflections became possible through a process of consciousness-raising, strengthening the employee’s self-confidence, in a positive way. © 2016 M. Cuesta.

 • 13.
  Danielsson, Erna
  et al.
  Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Wall, Erika
  Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Öhman, Susanna
  Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Ethical Perspectives on Volunteer Participation: Training CBRN Incidents Live2015Ingår i: Ethics and Risk management / [ed] Lina Svedin, Charlotte, NC: Information Age Publishing, 2015, 1, s. 141-158Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 14.
  Degirmenci, Serkan
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Malaki, Elisabeth
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Fotbollskultur inom ungdomsfotbollen: Fotboll som kulturell företeelse och dess inverkan på den sociala identiteten2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi har valt utifrån ett sociologiskt perspektiv studera skillnader mellan elitsatsande och ickeelitsatsande föreningar. Syftet med vår studie är att få större förståelse om hur fotbollskulturer (elitsatsande och icke-elitsatsande) påverkar ungdomars sociala identitet. För att i styrning kunna koppla samman fokus på resultat och skillnader mellan föreningar. Vi har utfört en kvalitativ studie där vi har använt semistrukturerade intervjuer för att samla in vårt material. Vi har använt oss av teorier kring kollektiv identitet, sociala band, interaktionsritualer, habitus, fält och tillhörighet för att få en förståelse och skapa ett sammanhang för vår data. Vi har även använt oss av tidigare forskning kring tränarens roll, kulturen och utslagning för att få en ökad förståelse och för att läsarna ska få en mer utsträckt bild kring vår frågeställning. För att kunna nå och sträva efter resultat samt att ha en grupp som mår bra krävs en tydlig kommunikation från ungdomar, ledare och organisation. Resultatet visar att det finns skillnader i kulturen mellan de olika föreningarna som kan påverka den sociala identiteten. I den elitsatsande föreningen satsar man på individnivå för att de ska bli en professionell fotbollsspelare. I den icke-elitsatsande föreningen fokuserar man på kollektivet och gemenskapen. Dessa ritualer kan påverka kan påverka ungdomens vardag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Eriksson, Helena
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Isaksson, Anna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för samhällsanalys (CESAM).
  Flerspråkig hemtjänst: En studie av behovet av flerspråkig hemtjänst2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Flerspråkig hemtjänst - slutrapport
 • 16.
  Eriksson, Helena
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Isaksson, Anna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för samhällsanalys (CESAM).
  Trygg om natten: En studie av kunders, anhörigas och personals perspektiv på införandet av ny teknik inom nattpatrullens arbete2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Trygg om natten - slutrapport
 • 17.
  Fjæstad, Björn
  et al.
  Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Östersund, Sverige.
  Olofsson, Anna
  Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Östersund, Sverige.
  Öhman, Susanna
  Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Östersund, Sverige.
  Gentekniken vinner terräng2004Ingår i: Ekengrens svenska: Språkbok C / [ed] Hans-Eric Ekengren & Brita Lorentzson-Ekengren, Stockholm: Natur och kultur, 2004, 1Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 18.
  Fjæstad, Björn
  et al.
  Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Östersund, Sverige.
  Öhman (Olsson), Susanna
  Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Östersund, Sverige.
  Olofsson, Anna
  Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Östersund, Sverige.
  von Bergmann-Winberg, Marie-Louise
  Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Östersund, Sverige.
  National profiles: Sweden1998Ingår i: Biotechnology in the public sphere: A European sourcebook / [ed] John Durant, Martin W Bauer, George Gaskell, London: Science Museum , 1998, s. 130-143Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 19.
  Fors, Alexandra
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Falk, Sanna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  "Det är jättesvårt att vara överviktig i dagens samhälle och som barn definitivt": En kvalitativ studie om skolkuratorers uppfattningar kring övervikt hos barn.2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa skolkuratorers uppfattningar kring orsaker till övervikt hos barn, hur arbetet kring övervikt bland barn bedrivs i skolan samt de sociala konsekvenser övervikten får för de berörda barnen både i ett nuläge och i ett längre perspektiv. För att kunna besvara studiens syfte valde vi att använda oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har tolkats för att hitta meningsbärande enheter som sedan har analyserats med hjälp av sociologiska teorier om klass, medikalisering, avvikande och stigmatisering. Studiens resultat visar att skolkuratorerna menar att orsaker till övervikt ofta är mer komplexa än bara en obalans mellan energiintag och energiförbrukning. Vidare visar resultatet att arbetet kring övervikt sker på ett medicinskt plan, men det har framkommit att skolkuratorerna vill arbeta annorlunda. Till sist visar resultatet att övervikt hos barn medför sociala konsekvenser som exempelvis utanförskap och låg självkänsla. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Forsberg, Lena
  et al.
  Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
  Tebelius, Ulla
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  The riding school as a site for gender identity construction among Swedish teenage girls2011Ingår i: World Leisure Journal, ISSN 0441-9057, E-ISSN 1607-8055, Vol. 53, nr 1, s. 42-56Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper is based on observations and interviews with six teenage girls (age 14–16) currently highly active in a Swedish riding school. Riding is one of the most popular sporting activities among girls in Sweden and riding schools receive financial support from the government to make riding available to everyone. The aim of this paper is to explore how teenage girls construct their gender identity at the stable through the handling of horses and related work in their leisure time. Theoretically, we employ Butler’s (1999) theory of identity, based on social constructivism. The relationships with the horses, the hard work, the unexpected challenges, as well as the friendships among the girls, were found to be essential elements of the stable experience. At the stable, the girls learned to take action, handle risks and take the lead. This created an alternative way of enacting themselves as young females, resulting in an identity based on being independent, competent and powerful. As such, the riding school represents a developmental space where teenage girls can prepare themselves for their future, independent, lives. © 2011 World Leisure Organization.

 • 21.
  Giritli Nygren, Katarina
  et al.
  Avdelningen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Östersund, Sverige.
  Olofsson, Anna
  Avdelningen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Östersund, Sverige.
  Pramanik, Roshni
  Avdelningen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Östersund, Sverige.
  Öhman, Susanna
  Avdelningen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Östersund, Sverige.
  Mapping of Risk Perception and Assessment: Inspiring Methods for National Level Risk Mapping in Sweden2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Our modern society is exposed to multiple hazards and risks. To manage these successfully, it is important to have a good overview of the risks that potentially affect our society and how they are perceived and valued. This pilot study investigated possible ways of mapping and analysing risks that Swedish society and its inhabitants are exposed to and aware of. The aim was to capture complementary perspectives on accidents and crises, and to provide a point of departure for future planning and data collection strategies. To achieve this, previous studies are mapped and critically assessed and an example of a method of analysis is presented. The following questions have guided the work: 1) What methods are currently available to describe risks at a broader societal level? 2) What are the limitations, advantages and disadvantages of these existing methods? 3) Which of these methods are of relevance to Sweden? Summarizing previous studies, the report includes examples of methods, structures and data visualizations for mapping risks nationally or in larger regions. The report analyses 11 types of existing study or report as a source of inspiration and to scope existing gaps for potential improvement. The report makes recommendations for national level risk mapping in a Swedish context, supported by an empirical example.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Hammer, Marie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Hult, Amanda
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Övervakning och styrning: En kritisk studie av ICA:s relationsmarknadsföring2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I samband med en ökad konkurrens och ett allt större mediabrus så använder företag sig av nya metoder för att locka konsumenterna till sig och kunna behålla dem. En av dessa metoder är relationsmarknadföring, där företaget på olika sätt försöker skapa en form av relation med kunden med målet att skapa en kundlojalitet. Syftet med uppsatsen har varit att kritiskt analysera relationsmarknadsföring utifrån ett maktperspektiv. Med anledning av det har en fallstudie genomförts av ICA Sveriges användning av CRM (Customer Relationship Marketing), som är en variant av relationsmarknadsföring. Studiens metodologiska ansats har varit kvalitativ och materialet har samlats in genom intervju och skriftliga källor. Analysen av materialet har sedan skett utifrån ett Zygmunt Baumans teori kring konsumtionssamhället, Michael Foucaults begrepp governmentality som har vidareutvecklats av Mitchell Dean, samt David Lyons teori kring övervakningssamhället. De slutsatser som drogs i analysen var att relationsmarknadsföringen kan förstås som en produkt av vårt nuvarande samhälle genom att strategin går i linje med dess utmärkande egenskaper såsom individualisering, dynamiken mellan trygghet och frihet, övervakning, samt självreglering. Relationsmarknadsföringen är för företagen en effektiv styrningsmetod för att få sina kunder att vara lojala och konsumera mer. Det speglar en ny form av maktutövning i samhället som skiljer sig från disciplineringen i produktionssamhället. I denna styrning är den viktigaste faktorn att den sker genom individens frihet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Hansen, Olivia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Det upplevda bemötandet inom damfotbollen: - En intervjustudie2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under flera år har diskussionen om jämställdheten inom fotbollen blivit allt större och väckt ett intresse i samhället. Dagens diskussion kretsar främst kring ekonomiska skillnader mellan dam- och herrspelare. Herrspelare tjänar mer i lön jämfört damerna, fast de spelar på samma nivå. Jämställdhet uppmärksammas när damspelare berättar om sin situation och orättvisa villkor inom samma bransch. Hur upplever då damspelare att dom blir behandlade till följd av skillnaderna som finns inom sporten? Studiens syfte är att undersöka hur kvinnor inom damfotbollen upplever hur de blir bemötta. Studiens frågeställningar är: hur kvinnor upplever att de blir bemötta, vilka kommentarer får de, samt hur ser utvecklingen ser ut inom arbetet med en mer jämställd tillvaro. Studiens teoretiska referensram är begreppen makt, intersektionalitet och globalisering. Fyra semistrukturerade intervjuer med aktiva och före detta aktiva damspelare har genomförts med tematisering som grund. Resultatet visar att det finns ett förnedrande bemötande som saknar respekt mot damspelarna, men att det samtidigt har skett en positiv utveckling. Vidare visar resultatet att genom kvinnors engagemang påverkar att utvecklingen fortsätter och uppmärksammas åt rätt håll. Damfotbollen är beroende av globaliseringen för att ändra på maktfördelningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Hofmaier, Bernd
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Eriksson, Helena
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL). Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för samhällsanalys (CESAM), Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR).
  Benchmarking av innovationsprocesser i Norden: Jämförelse av utvecklingsorganisationer - Halland/Gnosjö och Hardanger/Sunnhordland2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten har sin utgångspunkt i en diskussion mellan VINNOVA (Sverige), Norges Forskningsråd (Norge) och i ett senare skede TEKES (Finland) om benchmarking av innovationssystem, vilket alla tre länder använde som ett centralt begrepp i innovationspolitiken. Utgångspunkten är att man i de tre länderna utgår från att man kan identifiera och skapa innovationssystem, det vill säga samverkansformationer där olika aktörer samverkar med varandra i syfte att skapa innovationer. Hur man uppfattar detta, vilka aktörer eller aktörsgrupperingar som ingår och vilka slags relationer som utvecklas mellan dessa, varierar. Det här redovisade projektet behandlar fyra utvecklingsorganisationer i Sverige (Halland/Gnosjö) respektive Norge (Hardanger/Sunnhordland). Syftet med projektet har varit att lyfta fram olika aspekter som ses som centrala för utvecklingsorganisationer och med utgångspunkt i dessa lära av varandra. I denna rapport lyfts några av de delar som setts som centrala och som förts diskussioner kring under projektets gång fram. Här belyses likheter och skillnader mellan utvecklingsorganisationerna i de båda regionerna, innebörder av dessa och hur de kan förstås. Avslutningsvis diskuteras några centrala företeelser och processer som förefaller finnas i de flesta innovations- och utvecklingsprocesser.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Hörte, Sven-Åke
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL), Centre for Technology, Innovation and Marketing Management (CTIM2).
  Att ge struktur åt rapporter och uppsatser2010Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Isaksson, Anna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för samhällsanalys (CESAM).
  Design as a tool for norm-critical teaching and learning2016Ingår i: 9th European Conference on Gender Equality in Higher Education, 12-14 September, Paris 2016: Book of abstracts, 2016, s. 63-63Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this presentation is to discuss the significance of including norm-critical design concepts in the teaching of gender in social sciences and the humanities. During 2013-2015 the research project “Origo –design as agent for gender-sensitive work for change and innovation” was carried out. The aim of the project was to scientifically test and analyse a new method for working with gender equality in organisations. The method combines gender theory and norm-critical design and is used as a tool to visualise and challenge norms, prejudices and notions concerning women and men. Two different contexts were the subject of Origo – the male-dominated firefighting profession and the area of health technology. Several design concepts related to obstacles for and norms and assumptions about women and men about women and men in these contexts were developed. These design concepts were presented to the organisations but also used in the teaching of gender issues in social sciences and the humanities at Halmstad University, Sweden. Interviews were subsequently conducted with ten students. The interviews focused on how the students interpret the norm-critical design concepts, how they experience this kind of teaching and how the concepts might influence their notions of gender issues and theory. Theories on gender, learning and critical design were then used to interpret the interviews. The analysis shows how the design concepts raise questions of power, needs and gendered experiences. Furthermore, the concepts do this to a greater extent than more conventional ways of conveying knowledge about gender (such as reports, academic texts, statistics and PowerPoint presentations). Physical objects are perceived of as making gender issues more tangible.

 • 27.
  Isaksson, Anna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS).
  Design, Critique and Creativity – Exploring norms and constructions of masculinity in the fire and rescue service2016Ingår i: Association for Cultural Studies, Crossroads in Cultural Studies Conference 14-17th December, 2016, 2016, s. 235-235Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper is based on a study of the Swedish re and rescue service where norm critical design has been used to make constraining (gender) norms visible. The norm critical design concepts problematize notions regarding physical strength, bodies and sexuality within the re and rescue service and question the binary construction of women and men. They are questioning the habitual ways of doing and thinking of gender but at the same time they are norm creative as they involve rethinking and opening up for alternative solutions and ways of to relate to a phenomenon. This paper is just about how research through design interventions can be both critical and creative. 

 • 28.
  Isaksson, Anna
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för samhällsanalys (CESAM).
  (Il)legitima kunskaper?: Genusforskning i möte med praktiskt jämställdhetsarbete2009Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  (Il)legitima kunskaper?
 • 29.
  Jogbratt, Karl-Oskar
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Kommunal befolkningsförändring: En studie av mellankommunal migration och dess bakomliggande faktorer2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker befolkningsförändring sett ur ett migrationsperspektiv under perioden 2000-2009. Studien visar att 145 av Sveriges 290 kommuner under 2000-talet har minskat i befolkning medan 140 kommuner har ökat i befolkning. Det grundläggande pro-blemet uppsatsen belyser är det faktum att 15 av dessa kommuner minskat i befolkning med mer än 10 procent. Utöver detta tillkommer att 29 kommuner haft en befolkningsökning på mer än 10 procent. Utvecklingen orsakar en skevhet i den kommunala organisationen som medför problem ibland annat den kommunala budgeteringen. Studiens utvalda förklaringsva-riabler är ett begränsat urval som baserats på tidigare forskning och teori kring migration och flyttmönster. Förklaringsvariablerna som användes behandlade följande områden:

  arbetslöshet, utbildningsgrad, nystartade företag, skatteunderlag, kommunala utgifter, barnomsorgskostnad, nettokostnad för äldre och funktionshindrade samt jämställdhet. Uppsatsens syfte är inte att ge en heltäckande förklaringsmodell utan att undersöka ett urval av möjliga förklar-ingsfaktorer. Den totala förklaringsmodellen lämnas således för framtida forskare att reda ut.

  Av studiens resultat framgår ingen av variablerna som dominerande gällande förklaringskraft, däremot framstår de totala kommunala utgifterna, barnomsorgskostnad och antal nystartade företag som viktigast sett till kommunal befolkningsutveckling. Skatteunderlag och jämställdhet var de variabler av minst betydelse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  karloskarjogbratt
 • 30.
  Johansson, Maria
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Nillius, Pernilla
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  En organisations förändrade förhållningssätt till arbetsmiljö och företagshälsovård: En kvalitativ studie av ett förändringsarbete2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   

  Föreliggande uppsats är en kvalitativ studie beträffande Region Hallands förändrade förhållningssätt till arbetsmiljö och företagshälsovård i Region Halland med Avdelningen för arbetsmiljö i fokus. Vi fann det intressant att finna ut vilka möjligheter och vilka risker det fanns med detta förändrade förhållningssätt, samt vad fenomenet tillit hade för påverkan i förändringen. Syfte med studien var att utifrån respondenternas berättelser, skildra deras upplevelser beträffande det förändrade förhållningssättet gentemot arbetsmiljö och företagshälsovård inom Region Halland. Det är utifrån respondenternas syn på arbetsmiljö i allmänhet och Avdelningen för arbetsmiljö i synnerhet tillsammans med teorier och de centrala begreppen strategi, ledarskap och tillit som vi har analyserat och tolkat respondenternas upplevelser och därmed skapat en förståelse. Studien genomfördes med kvalitativ metod där data samlades in genom primära källdokument, information från Region Hallands hemsida samt sju genomförda kvalitativa intervjuer med förvaltningschefer, personalchefer och fackliga företrädare. Resultatet i den här studien visar att det nya förhållningssättet har resulterat i en arbetsmiljöstrategi vilken ska bedriva arbetsmiljöarbetet inom Region Halland. Resursen för att bedriva arbetsmiljöarbetet är Avdelningen för arbetsmiljö

  Studien påvisar både möjligheter och risker beträffande det förändrade förhållningssättet gentemot arbetsmiljö och företagshälsovård samt att tillit till Avdelningen för arbetsmiljö är av vikt.

   

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Karlsen, Gustav E.
  et al.
  Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim.
  Persson, Anders
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT).
  Att förstå skolans komplexitet: Recension av Gunnar Bergs doktorsavhandling i sociologi2004Ingår i: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 9, nr 3, s. 205-215Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 32.
  Krasniqi, Dhurata
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Engqvist, My
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Unga killar: Resan från att vara "ung pojke" till att bli "man"2012Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien handlar om fyra killar, födda 1995, som beskriver sin vardag i förhållande till att gå från att vara unga killar till att bli vuxna män. Arbetet kommer innefatta hur killarna förhåller sig i sitt vardagsliv för att uppfattas så vuxna och manliga som möjligt. Det handlar om hur de agerar i relation till sin omgivning i sitt framträdande, såväl i förhållande till tjejer som med sina kompisgäng. Den fysiska kroppens betydelse uppvisas ha betydelse, såväl som specifika egenskaper som förknippas med manlighet. Att vara en ung man handlar om att positionera sig rätt i sin omgivning, vilket har betydelse för hur omgivningen uppfattar de som person. De tre karaktärstyper som förekommer i killarnas omgivning är: innekillen, machokillen och nörden.

  Killarnas beteende kommer beskrivas utifrån hur de framträder i sin omgivning utifrån Erving Goffmans teorier, samt hur de förhåller sig till de genusdiskurser i deras vardag som formar deras utveckling i deras maskulinitetsprocess. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Larsson, Anna-Karin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Rosengren, Erik
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Vad blir det för mat idag?: En kvalitativ studie om dumpstring2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dumpstring är en handling som innebär att man ”dyker” i soptunnor och containrar efter slängda saker, såsom mat eller möbler.

  Uppsatsens syfte är att besvara huruvida dumpstring utgör ett motstånd och i så fall på vilket sätt samt undersöka vilka förutsättningar det finns för dumpstringen att växa och mobilisera sig som en motståndsrörelse. För att besvara dessa frågor har kvalitativa intervjuer genom­förts. Materialet har därefter analyserats utifrån teorier kring motstånd och makt.

  Resultatet visar att dumpstringen utgör ett motstånd mot den rådande diskursen kring mat, sopor och konsumtion i samhället. Dumpstrarna utmanar grundläggande normer i samhället genom att tydligt avvika från dessa.

  Undersökningens resultatet visar även att dumpstrarna går att finna i skärningspunkten mellan ett oorganiserat, individuellt vardagsmotstånd och ett organiserat, kollektiv motstånd - en så kallad social rörelse. Det finns förutsättningar för att dumpstringen ska kunna växa och mobi­lisera sig som en motståndsrörelse. Fenomenets snabba spridning samt dumpstrarnas påbörjan till fysiska sammankomster vittnar om en möjlig ökad organisering samt en möjlig framtida kollektiv identitet. Dock saknas fortfarande tydliga gemensamma mål och drivkrafter för att dumpstrarna ska kunna uppnå den enhetlighet som behövs för att kunna benämnas som en social rörelse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Larsson-Severinsson, Marie-Louise
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Välfärd och välbefinnande (V&V).
  Andersson, Olov
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Välfärd och välbefinnande (V&V).
  Tideman, Magnus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Det relativa handikappbegreppets framväxt och etablering: Rapport om förutsättningar för det relativa handikappbegreppets tillkomst och etablering i Sverige2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Marie-Lousies arbete med att försöka analysera förutsättningarna för och etableringen av det relativa handikappbegreppet handlar om frågor som när begreppet lanserades, varför det etablerades och hur den processen såg ut? I den analysen framträder några betydelsefulla faktorer.

  Det handlar om att välfärdsstatens utveckling och de ekonomiska förutsättningarna för att kunna och vilja rikta intresse och resurser mot de handikappade, en av samhällets mest utsatta grupper. Det handlar om en samhällsradikalitet som också får utrymme i handikapprörelsen, främst i Anti-handikapprörelsen. Ytterligare faktorer är inspiration från den internationella utvecklingen på området och forskningens bidrag. Förutom dessa vill vi också peka på betydelsen av enskilda personers kamp.

  Ett sätt att förstå utvecklingen och etableringen av det relativa handikappbegreppet är att ta sin utgångspunkt i enskilda funktionshindrades erfarenheter och vilja att leva ett normalt liv. Funktionshindrade och deras anhöriga som utifrån vardagserfarenheter kämpat för bättre levnadsvillkor, delaktighet och behovsanpassat stöd. Deras möte med ett medicinskt dominerat samhälle, som såg handikapp som personlig brist, väckte kamp för förändring. Denna kamp i vardagen uppmärksammas så småningom och resulterar efter ett tag i ett nytt handikappbegrepp. Under tiden begreppet etableras sker förändringar i verkligheten. Jämför med utveckling av ideologi som tar avstamp i en verklighet som förändrats när ideologin utvecklats. En fråga man slutligen kan ställa är i vad mån det individuella, medicinska synsättet kommer, i takt med den genetiskt-biologiska vetenskapens framsteg, att återta sin position till den ställning den fullständigt dominerande som den hade vid denna rapports början? Det finns en del tecken på det i slutet av 2000-talets första decennium.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Lassagård, Malin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Lindqvist, Gabriella
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Vägen tillbaka till trygghet: En kvalitativ studie om svenska kvinnojourers arbete med att stärka och integrera våldsdrabbade kvinnor2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats i sociologi bygger på en kvalitativ studie som presenterar ett resultat från åtta intervjuer som genomförts med anställda på jourer inom organisationen Unizon.  Syftet är att belysa det arbete som kvinnojourer i Sverige gör för stödsökande människor, särskilt kvinnor, som drabbats av våld i en nära relation. Med frågeställningen ”Vilken betydelse har integrationsarbetet inom kvinnojourer i deras process att hjälpa våldsdrabbade kvinnor?”, har arbetet kring integration, maktförhållanden, genus och empowerment identifierats inom verksamheterna. De teoretiska utgångspunkterna har varit Göran Ahrnes organisationsteori, Askheims tolkning av begreppet empowerment, Yvonne Hirdmans definition av genus, Michel Foucaults teori angående makt samt Mia Liinason och Marta Cuestas beskrivning av patriarkatet. Uppsatsen berör även Thomas J. Scheffs teorier om sociala band, skam och stolthet.  Resultatet påvisar att jourernas integrationsarbete har en avgörande roll för hur väl de kan erhålla ett hållbart stöd för en våldsdrabbad kvinna. Kvinnojourer bidrar genom motiverande samtal, stödsamtal, skyddat boende samt aktiviteter för de stödsökande. Sociala nätverk byggs genom projekt och kvinnor får möjlighet att reducera skamkänslor med hjälp av samtal och aktiviteter. Jourerna hjälper kvinnor att skyddas från kontakt och möjlighet till sabotage från förövaren och ger dem en chans till att återuppbygga ett tryggt liv.

  Nyckelord: sociologi, våld i nära relationer, kvinnojour, empowerment, genus, integration

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Lindeborg, Nathalie
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Hur upplever cancerpatienter deras socialanätverk?: En sociologisk studie om nätinteraktion, socialarelationer, socialt bemötande och gemenskaper pånätet.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Minst var tredje person i Sverige insjuknar i cancer, varje timme får sex personer ett cancerbesked och varje år får 58 000 människor i Sverige ett cancerbesked. Cancer är en folksjukdom som är ett samlingsnamn för ca 200 olika sjukdomar där dessa har gemensamt att celler okontrollerat börjar dela på sig någonstans i kroppen. Sjukdomen påverkar inte bara de som drabbas utan även anhöriga till den som drabbas (cancerfonden & socialstyrelsen, 2013).

  Socialstyrelsen (2015) tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen har utformat en utbildningsmatris till alla yrkesverksamma inom sjukvården, där dem konkret beskriver att vårdpersonal ska kunna tillhandahålla patienter en känsla av trygghet, lugn, hopp och tröst. Vårdpersonalen ska kunna erbjuda patienterna ett socialt stöd i deras kontakt med sjukvården. En annan undersökning om sociala relationer som Västra Götaland (2011) genomfört visar att sociala relationer och socialt stöd leder till en förbättrad hälsa samt en förbättrad återhämtningsförmåga från sjukdomar. Om individen inte kan påverka sin situation eller vända sig till någon för stöd medför detta en ökad sjukdomsrisk. Idag finns fler utbud gällande stödinsatser och rehabilitering än bara inom sjukvården, bland annat finns det ideella organisationer som erbjuder stöd och fungerar som en informationskälla till cancersjuka, friskförklarade och anhöriga. En välkänd ideell organisation inom cancer är organisationen Ung cancer, som startade år 2010 av Julia Mjörnstedt och Hanna Wekell. Julia Mjörnstedt startade bland annat organisationen då hon kände en stor ensamhet när hon fick cancer och upplevde att hon saknade en mötesplats för unga vuxna som drabbats av cancer (Ung cancer, 2010). Forskning från Kinnane & Milne (2010) ser en ökad trend i att söka sig till mötesplatser för cancersjuka på Internet. Socialt stöd inom cancervården har visat sig vara en svårhanterlig problematik enligt cancerpatienter som beskriver svårigheter i hur sjukvården bemöter patienterna och ger information om sjukdomen, vilket har påverkat individerna på ett negativt sätt enligt Jakobsson (2007). Jag vill därför undersöka cancerpatienternas sociala stöd och sociala nätverk.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Lomander, Johanna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Samuelsson, Ellen
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Att arbeta med social hållbarhet i kommunen: En kvalitativ studie om den sociala hållbarhetsstrategens perspektiv på socialt hållbarhetsarbete och dess påverkan på invånares livsvillkor i Halland2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Intresset för social hållbarhet har vuxit globalt det senaste decenniet och är idag ett fokus i såvälden privata som offentliga sektorn. Det finns en kunskapslucka i hur det strategiska arbetet medsocial hållbarhet utförs i svenska kommuner, vilket uppsatsen önskar bidra till. Länsstyrelsen iHalland gav oss i uppdrag att öka förståelsen för det kommunala arbetet med social hållbarheti Halland. Strävan är att skapa en förståelse för motivet bakom de strategier som uppdagats ochanalysera utvecklingsmöjligheter. Med utgångspunkt i begreppen välfärd, jämlikhet, tillit ochrättvisa har fem av Hallands sex kommuners sociala hållbarhetsarbete undersökts genomintervjuer som tolkats genom teorier från Jämlikhetsanden, The Just City och Feminism sombyråkrati. Uppsatsen redogör också för hur social hållbarhet tolkas och implementeras avrespektive kommun samt hur det sociala hållbarhetsarbetet påverkar invånarnas livsvillkor.Resultatet av studien var att samtliga kommuner nyligen påbörjat arbetet med social hållbarhetoch att det som prioriteras i nuläget framför allt är integration, ungas hälsa, segregation, tillitoch ANDTS. Studiens teoretiska referensram visar att implementering och konkretisering avsocial hållbarhet är viktigt för ett fortsatt godartat arbete med social hållbarhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Lundh, Mikaela
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Jäderklint, Sara
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  OKEJ MED GAY: En studie om motiven till företagens riktade marknadsföring mot homosexuella2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att belysa det faktum att homosexuella är en utsatt grupp som diskrimineras och om denna problematik möjligen kan förändras med hjälp av företags öppenhet. Vi har i vårt arbete både vänt oss till stora och minde företag för att få deras tankar kring hur problemet ser ut och se om företagen anser att de genom sitt sociala inflytande påverka andra genom den position de tagit på marknaden. Vi har tittat på hur de olika företagen ser på reklam och hur det kommer sig att de valt att uppvisa sig på det sätt de gjort. Genomförandet av studien har skett genom intervjuer med olika företag där företagens tankar och attityder står i fokus. Resultatet visade tydligt att alla företag känner att det är viktigt med fler företag som visar sig gay-vänligt och att deras ställningstagande kan bidra till ökad tolerans. Med hjälp av teorier och begrepp som, intrycksstyrning, rollteori, hyperrealitet, konsumtionsliv och queerteori, kommer vårt analysarbete fram till att med fler företag som väljer att exponera homosexualitet i media så kan toleransen faktiskt öka, företagen kan med hjälp av sin status och position bidra till att individers intryck ändras och får en mer gay-vänlig attityd.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Lundkvist, Paulina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  I framtiden är alla individer – utom terroristerna: Om positionering av invandrare och flyktingar i Dagens Nyheters ledarartiklar2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att, utifrån debattsartiklar i Dagens Nyheter under januari – juli 2009, undersöka vilken social position personer som, av tidningens ledarredaktion, benämns ”flyktingar”, ”invandrare” eller ”asylsökande” tilldelas av redaktionen i ett av samma redaktion beskrivet socialt rum. Undersökningen görs utifrån redaktionellt producerade debattartiklar innehållande orden integration, invandringspolitik, flyktingpolitik, integrationspolitik, invandrare, asyl, invandring, flykting, asylpolitik och med hjälp av Pierre Bourdieus teori om positioner och symboliska krig i det sociala rummet. Resultatet belyser att skribenterna ger flyktingar, invandrare och asylsökande en låg social position i det sociala rum som beskrivs i nutiden, men spridda sociala positioner i det sociala rum som beskrivs i framtiden; gruppen skall upplösas och positionerna spridas. Undantaget för denna framtidsvision är en grupp som av skribenterna beskrivs som ”terrorister”. Denna grupp ska förbli en grupp, postioneras lågt och/eller uteslutas på så många fält som möjligt. Flera tidigare undersökningar bekräftar att invandrare ges låga sociala positioner i media. Att detta inte gäller beskrivningar av framtiden återfinns inte på samma sätt i tidigare undersökningar. Detta, samt undantaget gällande ”terrorister” kan därför utgöra en intressant grund för kommande undersökningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  I framtiden är alla individer – utom terroristerna
 • 40.
  Markham, Sara
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Happach, Jessica
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Det är så exkluderande som det kan bli: En studie om arbetet med nyanlända elever i förberedelseklass2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens mångkulturella Sverige har begreppet integration kommit att bli ett hett ämne i många olika sociala och politiska sammanhang i takt med en ökad migration. Vår studie syftade till att undersöka hur arbetet kring nyanlända barn och ungdomar i förberedelseklasser fungerade utifrån de som arbetade kring dem. Vi intresserade oss då för hur lärare och ansvariga för stöd till nyanlända (STN-ansvariga) reflekterade kring sitt arbete med att främja en god integration hos eleverna. Detta gjorde vi med hjälp av kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer och med en hermeneutisk metodansats. Vidare använde vi oss av teorier om inklusion och exklusion (Jönhill), etablerade och outsiders (Elias) och organisationsteori (Ahrne & Papakostas) för att analysera vårt empiriska material. Resultatet visar på att en god integration är något som måste ske ömsesidigt. Resultatet visar även hur det finns ett behov av att nyanlända till en början undervisas avskilt i förberedelseklasser innan de klass placeras för att ge dem så bra förutsättningar som möjligt. Det visar också på olika strukturer som på olika sett kan motverka en god integration.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Mustafa, Mimoza
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Shabani, Adelina
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Lärarrollen blir mer och mer...?: En kvalitativ studie om sex lärares upplevelser av sin lärarroll och elevers försämrade resultat2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning visar att läraren ses som den viktigaste faktorn i elevers prestation. Den senaste PISA-mätningen visar att svenska elevers kunskapsresultat har försämrats. Syftet med uppsatsen är att undersöka lärarnas upplevelser av hur lärrarollen har förändrats, vilken inverkan lärarens roll har på elevers prestationer samt vilka bakomliggande orsaker kan anses ha bidragit till svenska elevers försämrade resultat. För att kunna besvara vårt syfte så har vi valt att utföra vår undersökning genom att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer samt med tidigare forskning relaterad till vårt ämne. För att kunna besvara vårt syfte blir frågeställningarna följande: På vilket sätt upplever lärarna att deras roll har förändrats i klassrummet? Vad för inverkan anser lärarna att deras roll har på elevers prestationer? Vad anses enligt lärarna vara bakomliggande orsaker till svenska elevers försämrade resultat? Teorier som vi behandlat är det dramaturgiska perspektivet, idealroller såsom chefen, handledaren, coachen samt den monokratiska byråkratin. Med hjälp av utvalda teorier har vi ur ett sociologiskt perspektiv beskrivit lärarrollens förändringar och grunden till deras inverkan på elevers prestation samt bakomliggande orsaker till elevers försämrade resultat. Vårt resultat visar genomgående i våra intervjuer att lärarrollen har förändrats i klassrummet genom att den har gått från en pedagogisk roll till en mer administrativ roll. Detta anses även vara bakomliggane orsaker till svenska elevers försämrade resultat. Det har lett till att lärare haft mindre tid att ägna sig åt elever samt undervisning, vilken anses kan ha påverkat elevers resultat negativt. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Lärarrollen blir mer och mer...?
 • 42.
  Nilsén, Åke
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för samhällsanalys (CESAM).
  Creativity in the Research Process: Accompanying Aristotle on a scuba diving excursion in the Red Sea2013Ingår i: Nordicum-Mediterraneum, Akureyri: The University of Akureyri , 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper investigates creativity as an attitude on demand from the researcher in a special situation in the research process. The situation occurs when the collected data does not coinside with the antecipated result. Hans Joas understanding of creative action is abolished for the adaptation of the Aristotelian concept of practical wisdom (phronesis) as the foundation for the attitude. The data has to be analysed with the unique and particular in focus in order for new connections and relations to be revealed. An attitude concentrated on revealing the particular in the data is necessary. From there a new attitude takes over that focuses the general on behalf of the particular. The research process is exposed in a parallell text on Scuba diving.

 • 43.
  Nilsén, Åke
  Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Centrum för samhällsanalys (CESAM).
  De neongröna västarnas land2011Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 44.
  Nilsén, Åke
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Ethical Differentiation and the Sociological Canon2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Ethical Differentiation and the Sociological Canon. The topic of this paper is a critical reading of the sociological canon (Durkheim, Weber, Simmel) from the perspective of what knowledge is produced of the ethical dimensions of social relations. The reading is inspired by a current discussion on the basic feature of social interaction: competition or cooperation. With the concept of ethical differentiation I try to describe the multiple ethical positions signifying the classical sociologists as a consequence of their distinction between distant and close social relations.

 • 45.
  Nordin, Andreas
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Djuric, Nikola
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Pantrarna - En social rörelse i förorten2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att undersöka Pantrarna genom att se på vad för typ av social rörelse Pantrarna är. Sociala faktorer som låg bakom bildandet, deras förebilder, metoderna de använde, hur de organiserade sig och vad de ville uppnå undersöktes. Bakgrunden till bildandet av en social rörelse som Pantrarna var komplex och flera teorier och begrepp fick därför användas för att försöka förklara kontext såväl som Pantrarna som social rörelse. Uppsatsen är gjord genom en kvalitativ metod bestående av intervjuer, innehållsanalys på filmen om dem, observation vid deras festival, netnografisk studie av rörelsen där Facebook,Youtube och deras hemsida studerats. De viktigaste resultatet som hittades var att Pantrarna är en social rörelse som bygger på ett konfliktperspektiv där de använder metoder som att storma politikers möten och genom demonstrationer. De anordnar även föreläsningar och en årlig musikfestival som är gratis. Medlemmarna upplever ett utanförskap och upplever att de inte har möjligheter att uppnå sina mål och drömmar som boende i andra områden utanför förorten. Men möjligen är det så att deär fast i sin egen upplevelse av alienation mot det omgivande samhället och snarare bidrar till den än att, som de vill, motverka den.Nyckelord: Social rörelse, Förorten, Alienation

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Pantrarna - En social rörelse i förorten
 • 46.
  Oliver, Mike J.
  et al.
  University of Greenwich, London, United Kingdom.
  Barnes, Colin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Wigforss-gruppen.
  Disability studies, disabled people and the struggle for inclusion2010Ingår i: British Journal of Sociology of Education, ISSN 0142-5692, E-ISSN 1465-3346, Vol. 31, nr 5, s. 547-560Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper traces the relationship between the emergence of disability studies and the struggle for meaningful inclusion for disabled people with particular reference to the work of a pivotal figure in these developments: Len Barton. It is argued that the links between disability activism and the academy were responsible for the emergence of disability studies and that this has had an important influence on mainstream sociology and social and educational policy nationally and internationally. It is evident, however, that the impact of these developments has been only marginal and that in light of recent concerns about the global economy, environmental change and unprecedented population growth, the need for meaningful inclusion is more urgent than ever and cannot be dependent on the work of a few key individuals for its success

 • 47.
  Olofsson, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Giritli Nygren, Katarina
  Mid Sweden University, Sundsvall, Sweden.
  Öhman, Susanna
  Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Teoría interseccional de riesgo en un mundo ambivalente2018Ingår i: Sociología del riesgo: Marcos y aplicaciones / [ed] Ignacio Rubio Carriquiriborde, Mexico City: Universidad Nacional Autónoma de México, 2018, s. 81-99Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 48.
  Olofsson, Anna
  et al.
  Risk and Crisis Research Center, Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Öhman, Susanna
  Risk and Crisis Research Center, Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Vulnerability, values and heterogeneity: one step further to understand risk perception and behaviour2015Ingår i: Journal of Risk Research, ISSN 1366-9877, E-ISSN 1466-4461, Vol. 18, nr 1, s. 2-20Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim is to investigate differences in risk perception and behaviour among different population groups selected by gender, age, country of birth, disability and sexual orientation in the light of general values and vulnerability. The analyses use data from two Swedish national surveys from 2005 to 2008. People with foreign background perceive controlled and dread risks as a greater threat than do native-born people, but there is no difference in behaviour when general values and vulnerability have been controlled for. Compared to women, men rate known and dread risks as lower, but controlled risks as higher. Further, men’s behaviour is more risk-oriented and less risk-reducing, and homosexuals and bisexuals are more likely than heterosexuals to report risk behaviour. Compared to previous studies of the so-called White Male Effect carried out in the USA, gender does not play a similar role in Sweden. On the contrary, it seems as if gender is of less importance and that the strength of the association varies depending on type of risk or risk behaviour. © 2014 Taylor & Francis.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49.
  Olofsson, Anna
  et al.
  Risk and Crisis Research Centre, Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Öhman, Susanna
  Risk and Crisis Research Centre, Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Giritli Nygren, Katarina
  Risk and Crisis Research Centre, Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  An intersectional risk approach for environmental sociology2016Ingår i: Environmental Sociology, ISSN 2325-1042, Vol. 2, nr 4, s. 346-354Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The objective of this article is to further develop intersectional perspectives and feminist knowledge in environmental sociology. Environmental sociology has developed a critical theoretical frame with which to describe the social construction of risk, and this article further develops the understanding of the complex multidimensionality of the social relations that shape the lived experience of risk. An analytical and integrating discourse that acknowledges the connectedness of these dimensions and the influence of their interactions on the representation, production and reproduction of risk in society remains an unrealized ambition. Intersectional risk theory shows that risk is constituted and produced in social and geographic spaces, as well as the various power relations that prevail there, and consequently, risk is not only defined and managed differently but also the intersections of privilege and subordination are themselves reproduced through risk management. Using climate risks as a starting point, we propose a perspective for the study of risks that analyses the dynamic, ambiguous character of the doing of risk. Our intent is to investigate how risk discourses are entangled with the doing of class, gender and race, as well as with the differentiation between human and nature. Copyright © 2018 Informa UK Limited.

 • 50.
  Olsson, Erika
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Benson, Philippa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Nationalismens återkomst: En kvalitativ undersökning om svenska myndigheters hantering av vit makt miljön2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna sociologiska uppsats syftar till att undersöka svenska myndigheters hantering av våldsbejakande högerextremistiska rörelser. Uppsatsens syfte är att förstå hur svenska myndigheter, i relation till det offentliga rummet, arbetar mot den högerextremistiska våldsbejakande vit makt-miljön och på så vis bidra till förståelse för olika myndigheters olika ansvar. Utifrån hermeneutiken som tolkande metod har telefonintervjuer genomförts med sju personer anställda inom geografiskt spridda kommuner i Sverige, där samtliga är yrkesverksamma som säkerhetssamordnare eller liknande befattningar, samt med en person med anställning inom Polismyndigheten. De teorier som agerat ram för denna undersökning är Rolf Lidskogs diskussion gällande det brottsförebyggande arbetet, social kontroll och social ordning samt Ron Eyerman och Andrew Jamisons bok “Sociala rörelser i en ny tid” och till sist Karl Poppers bok “Det öppna samhället och dess fiender”. Undersökningens resultat har påvisat att kommunernas arbete mot högerextremism skiljer sig åt i omfattning. Kommunerna hanterar detbrottsförebyggande arbetet och polismyndigheten har som uppgift att ingripa när ett lagbrott väl har skett. Det här innebär att nordiska motståndsrörelsen, i linje med fri åsiktsbildning och yttrandefrihetsgrundlagen, har rätt till det offentliga rummet och myndigheter kan endast ingripa om ett brott begås. Detta är något som väcker frustration och ilska inom civilsamhället, då myndigheter framstår som handfallna inför nordiska motståndsrörelsen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
12 1 - 50 av 77
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf