hh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 901
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Hampus
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Fotbollsmålvakters antecipation under straffläggning: Betydelsen av explicit kontextuell information2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att studera effekten av explicit kontextuell förhandsinformation på olika reliabilitetsnivåer hos fotbollsmålvakters förmåga att rädda straffar. Hypotesen som sattes utgick från att det skulle finnas en effekt av kontextuell förhandsinformation under förhållandet med stark handlingstendens, samtidigt skulle det inte finnas någon effekt av kontextuell förhandsinformation på målvakters förmåga vid förhållandet av svag handlingstendens. Syftet studerades genom en faktoriell experimentell design med de två förhållandena av svag handlingstendens (60/40) och stark handlingstendens (80/20). Manipuleringen av kontextuell förhandsinformation applicerades i båda förhållanden av handlingstendens i form av manipuleringen med kontextuell förhandsinformation och utan kontextuell förhandsinformation, på så vis utgjordes experimentet av fyra förhållanden. Deltagarna i studien bestod av 8 fotbollsmålvakter varav 7 män och 1 kvinna som alla hade 8 års erfarenhet av målvaktsspel. Det teoretiska ramverket som användes för analys var den bayesianska modellen som är en kognitiv modell vilken förklarar hur människan tar in och använder information genom att använda explicit kontextuell förhandsinformation och kinematisk information. Resultatet visade på att det inte fanns en statistisk signifikant effekt av kontextuell förhandsinformation oberoende av stark eller svag handlingstendens. Med resultatet menas att det inte finns några betydande effekter av kontextuell förhandsinformation under förhållande av stark handlingstendens eller svag handlingstendens. Resultaten för studien ligger inte i linje med tidigare forskningsbild av fenomenet, detta i form av att resultatet indikerar att det inte finns en effekt på målvakternas förmåga till antecipering. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Adam, Kihlman
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Psychosocial factors association with health and well-being in youth soccer2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Participating in organized sport has, according to previous research, been proven to have several benefits concerning health and well-being. Psychosocial factors such as task/ego- orientation, support from coaches and significant others has been shown to affect well-being in sport-environments. Present study was set out to investigate whether unique subgroups within soccer players (N = 732) could be found based on psychosocial factors, and if any difference between these subgroups could be found regarding well-being using a cross sectional design in four different districts around Sweden. LCA-analyses was carried out to identify the subgroups within the sample. The analyses identified four subgroups (“classes”) and the main findings showed that players who felt support from coaches and significant others and were in environments which were more task and mastery-oriented had higher general well-being. Present study confirmed previous research findings that support and environmental factors (e.g., task/ego-orientation, mastery/ego-goals) affect players well- being.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Adam, Kihlman
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Timmy, Fredriksson
  Högskolan i Halmstad.
  Regulatory fit and performance in elite bowlers2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning inom ramverket för regulatory fit har visat att idrottare presterar bättre när de befinner sig i ett tillstånd av regulatory fit. Detta tillstånd uppstår när det finns en överensstämmelse mellan en spelares kroniska regulatory fokus och framingen av den givna uppgiften. I en motbalanserad inomgruppsdesign genomförde bowlare (N = 34) flera omgångar av en ekologiskt valid kägeluppställning, fördelad på två olika experimentella förhållanden: ena på ett promotion-sätt (strävan efter att spärra), den andra på ett prevention- sätt (skyldighet att inte missa spärren). Resultatet visade inget signifikant samband mellan regulatory fit och förbättrad prestation. Vidare diskuteras resultatet utifrån uppgiftens svårighet och de experimentella manipulationerna, i relation till regulatory fit teorin.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Adbro, Helena
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Nilsson, Joanna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Återhämtning från arbetet - Att lyckas ha balans även när arbetet pågår konstant: En kvalitativ studie av individer med gränslösa arbeten2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur individer med gränslösa arbeten möjliggör sin återhämtning i relation till sin arbetssituation, samt identifiera vilka faktorer som möjliggör eller hämmar individens återhämtningsupplevelse av en aktivitet. Tio personer, sju kvinnor och tre män i åldern 31-58 år, deltog i studiens semistrukturerade intervjuer som analyserades i en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att kontroll, avkoppling, bemästring, nöje och socialt stöd var individernas återhämtningsupplevelser, både under och efter arbetstid, och att de ofta men inte alltid leder till mental distansering från arbetet. I resultatet framkom även fyra individbaserade faktorer, individuell preferens, energinivå, grad av medveten närvaro och stressnivå samt fyra situationsbaserade faktorer, grad av socialisering, grad av autonomi, jobbsituation och grad av variation som möjliggör eller hämmar återhämtningsupplevelsen av en aktivitet. Slutsatserna är att återhämtning från arbetet är viktigt för individens välmående, precis som teori och empiri visat, och för individer med gränslösa arbeten är det viktigt med kontinuerlig återhämtning både under och efter arbetstid, som ofta innebär mental distansering men inte alltid. Individen behöver ta kontroll, sätta gränser och skapa utrymme för avkoppling, bemästring, nöje och socialt stöd, samt ta de individ- och situationsbaserade faktorerna i beaktande vid val av återhämtningsaktivitet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Adolfsson, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Rosenqvist, Michelle
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  7 LEDARE I FASTIGHETSMÄKLARBRANSCHENS SYN PÅ, OCH HANTERING AV, FASTIGHETSMÄKLARES GRÄNSLÖSA ARBETSFÖRHÅLLANDEN.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att få en uppfattning om i vilken omfattning fastighetsmäklares arbetsvillkor är gränslösa samt hur mäklarledare uppfattar och hanterar dessa arbetsvillkor. Frågor som besvarats är hur mäklarledare påverkar och kontrollerar de anställdas arbetsförhållanden. Studien undersöker också vilka kommunikationsstrategier som används i arbetet mot gemensamma mål när arbetsuppgifter inte begränsas till arbetsplatsen. Föreliggande studie tar även upp mäklarledares syn på om distansarbete bland fastighetsmäklare präglas av outtalade förväntningar. Utifrån aktuellt syfte har sju intervjuer genomförts med ledare från sex olika fastighetsmäklarorganisationer. Resultaten visade att branschen styrs av få gränser och att ledare använder sig av olika strategier för att maximera resultat och välbefinnande. Dock finns vissa ledarstrategier för att ibland begränsa omfattningen av gränslösheten. Det är en provisionsbaserad bransch i vilken samtliga arbetar efter individuella resultatmål och där resultat värderas högre den tid som läggs på arbetet. Genom uttalade strategier i arbetssätt och arbetsfördelning försöker ledare minska orättvisor, och på så sätt försöker de även minska ramen för de psykologiska kontrakten i vissa avseenden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Ahlström, Christian
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Gymnasieelevers syn på feedback i skolämnet idrott & hälsa2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur gymnasieelever vill få feedback i ämnet idrott & hälsa, om positiv feedback från idrottsläraren upplevs som gynnande för elevernas motivation samt att undersöka om motivationsklimatet upplevs som uppgiftsorienterat eller självorienterat av eleverna. I studien deltog 8 gymnasielever (4 pojkar, 4 flickor) i åldern 16 år. Semistrukturerade intervjuguider användes under intervjuerna som genomfördes på neutrala platser. Informanterna ville få positiv feedback samt instruktiv feedback. Positiv feedback upplevdes som gynnande för informanternas motivation. De upplevde även uppmuntran som gynnande för motivationen. Såväl uppgiftsorienterat som självorienterat motivationsklimat rådde. Däremot upplevdes idrottsläraren ha ett uppgiftsorienterat förhållningssätt. Informanternas svar kunde relateras till såväl Self determination theory (Deci & Ryan, 2000) som Achievement goal theory (Nicholls, 1989). Enligt studien bör idrottsläraren i större utsträckning vara inriktad på positiv, uppmuntrande, instruerande och konstruktiv feedback än negativ feedback samt ha ett uppgiftsorienterat förhållningssätt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Ahmadi, Asghar
  et al.
  Australian Catholic University, Sydney, Australia.
  Noetel, Michael
  University of Queensland, Brisbane, Australia.
  Parker, Philip
  Australian Catholic University, Sydney, Australia.
  Ryan, Richard M.
  Australian Catholic University, Sydney, Australia.
  Ntoumanis, Nikos
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd. University of Southern Denmark, Odense, Denmark.
  Reeve, Johnmarshall
  Australian Catholic University, Sydney, Australia.
  Beauchamp, Mark
  University of British Columbia, Vancouver, Canada.
  Dicke, Theresa
  Australian Catholic University, Sydney, Australia.
  Yeung, Alexander
  Australian Catholic University, Sydney, Australia.
  Ahmadi, Malek
  Islamic Azad University, Urmia, Iran.
  Bartholomew, Kimberley
  University of East Anglia, Norwich, United Kingdom.
  Chiu, Thomas K.F.
  Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong.
  Curran, Thomas
  London School of Economics, London, United Kingdom.
  Erturan, Gokce
  Pamukkale University, Denizli, Turkey.
  Flunger, Barbara
  Utrecht University, Utrecht, Netherlands.
  Frederick, Christina
  Embry-Riddle Aeronautical University, Daytona Beach, United States.
  Froiland, John Mark
  Purdue University, West Lafayette, United States.
  González-Cutre, David
  Universidad Miguel Hernández, Elche, Spain.
  Haerens, Leen
  Ghent University, Ghent, Belgium.
  Jeno, Lucas Matias
  University of Bergen, Bergen, Norway.
  Koka, Andre
  Faculty of Medicine, Tartu, Estonia.
  Krijgsman, Christa
  Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven, Netherlands.
  Langdon, Jody
  Georgia Southern University, Statesboro, United States.
  White, Rhiannon Lee
  University of Western Sydney, Penrith, Australia.
  Litalien, David
  Université Laval, Quebec, Canada.
  Lubans, David
  University Of Newcastle, Callaghan, Australia.
  Mahoney, John
  Australian Catholic University, Sydney, Australia.
  Nalipay, Ma Jenina N.
  Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong.
  Patall, Erika
  University of Southern California, Los Angeles, United States.
  Perlman, Dana
  University of Wollongong, Wollongong, Australia.
  Quested, Eleanor
  Curtin University, Perth, Australia.
  Schneider, Sascha
  University of Zürich, Zürich, Switzerland.
  Standage, Martyn
  University of Bath, Bath, United Kingdom.
  Stroet, Kim
  Leiden University, Leiden, Netherlands.
  Tessier, Damien
  Université Grenoble Alpes, Saint Martin d'Heres, France.
  Thogersen-Ntoumani, Cecilie
  University of Southern Denmark, Odense, Denmark.
  Tilga, Henri
  Faculty of Medicine, Tartu, Estonia.
  Vasconcellos, Diego
  Australian Catholic University, Sydney, Australia.
  Lonsdale, Chris
  Australian Catholic University, Sydney, Australia.
  A Classification System for Teachers’ Motivational Behaviors Recommended in Self-Determination Theory Interventions2023Ingår i: Journal of Educational Psychology, ISSN 0022-0663, E-ISSN 1939-2176, Vol. 115, nr 8, s. 1158-1176Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Teachers’ behavior is a key factor that influences students’ motivation. Many theoretical models have tried to explain this influence, with one of the most thoroughly researched being self-determination theory (SDT). We used a Delphi method to create a classification of teacher behaviors consistent with SDT. This is useful because SDT-based interventions have been widely used to improve educational outcomes. However, these interventions contain many components. Reliably classifying and labeling those components is essential for implementation, reproducibility, and evidence synthesis.We used an international expert panel (N = 34) to develop this classification system. We started by identifying behaviors from existing literature, then refined labels, descriptions, and examples using the Delphi panel’s input. Next, the panel of experts iteratively rated the relevance of each behavior to SDT, the psychological need that each behavior influenced, and its likely effect on motivation. To create a mutually exclusive and collectively exhaustive list of behaviors, experts nominated overlapping behaviors that were redundant, and suggested new ones missing from the classification. After three rounds, the expert panel agreed upon 57 teacher motivational behaviors (TMBs) that were consistent with SDT. For most behaviors (77%), experts reached consensus on both the most relevant psychological need and influence on motivation. Our classification system provides a comprehensive list of TMBs and consistent terminology in how those behaviors are labeled. Researchers and practitioners designing interventions could use these behaviors to design interventions, to reproduce interventions, to assess whether these behaviors moderate intervention effects, and could focus new research on areas where experts disagreed. © 2023 American Psychological Association

 • 8.
  Ahmadi, Edvin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Nilsson, Malte
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Regulatory focus och regulatory fit inom straffsparkar i fotboll2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Prestation i straffsparkar i fotboll inom ett själv-regulatoriskt fokus-ramverk undersöktes. Ävenkroniskt fokus och dess effekt på idrottsrelaterad ångest och emotioner under inramningarnastuderades. I en mixed faktoriell design gavs en regulatorisk inramning (promotion ochprevention) till deltagarna (n = 24) innan straffsparkarna (n = 24, Målder = 24.40, SD = 4.18 år).Deltagarna bestod av aktiva fotbollsspelare i ett manligt lag (n = 12) i division 2 respektive ettkvinnligt (n = 12) i division 1. Samtliga deltagare blev tilldelade att skjuta fem straffar underbåde en prevention och promotion-inramad straffsituation. Mätningar genomfördes pådeltagarnas prestation under de två olika inramningarna, upplevda emotioner underinramningarna samt på deras idrottsspecifika ångest. Resultaten visade att promotion-fokuseradeindivider presterade bättre i en promotion-inramad straffsituation (regulatory fit) jämfört med ien prevention-fokuserad straffsituation (regulatory miss). Prevention-fokuserade individerpresterade bättre i en prevention-inramad straffsituation jämfört med i en promotion-inramadstraffsituation. Studien visar att regulatory fit medförde lägre nivåer av negativa emotionerjämfört med regulatory miss. Dessutom har prevention-fokuserade deltagare visat en högreupplevd nivå av idrottsrelaterad ångest jämfört med de promotion-fokuserade deltagarna.Promotion-fokuserade deltagare har visat på en bättre prestation i straffsparkar oavsettregulatorisk inramning jämfört med de prevention-fokuserade deltagarna. Sammantaget visadestudien att det fanns en relation mellan kroniskt fokus och prestation under inramningar, kronisktfokus och emotioner under inramningar samt kroniskt fokus och idrottsspecifik ångest. Studien skulle kunna implementeras till tränare och spelare för att öka förståelsen om kroniskt fokus ochdess effekt på prestation och känslomässiga tillstånd.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Alfermann, D.
  et al.
  Faculty of Sports Sciences, University of Leipzig, Leipzig, Germany.
  Stambulova, Natalia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI). The P.F. Lesgaft State Academy, St Petersburg, Russian Federation.
  Zemaityte, A.
  University of Vilnius, Vilnius, Lithuania & Department of Pyschology, University of Konstanz, Konstanz, Germany.
  Reactions to sport career termination: A cross-national comparison of German, Lithuanian, and Russian athletes2004Ingår i: Psychology of Sport And Exercise, ISSN 1469-0292, E-ISSN 1878-5476, Vol. 5, nr 1, s. 61-75Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objectives: To assess the cognitive, emotional, and behavioural consequences of sport career termination of national and international level athletes in three nations.

  Design and methods: Athletes of Germany (n=88), Lithuania (n=65), and Russia (n=101) were asked to describe in retrospect their reactions to career termination. The Athletic Retirement Questionnaire developed by the first two authors and presented in three corresponding languages was used. Planning of retirement and national identity served as independent variables. Dependent variables were reasons and circumstances for career termination, participants’ emotional reactions, coping reactions, athletic identity during and after sport career, and adjustment to life after career termination.

  Results: Analyses of variance revealed significant main effects of retirement planning and national identity on most dependent variables. Planning of retirement contributed to significantly better cognitive, emotional, and behavioural adaptation. In addition, high athletic identity contributed to less positive reactions to retirement and to more problems in the adaptation process. The emotional reactions of Russian and Lithuanian athletes were similar, but differed from the German athletes who, in general, showed more positive and lesser negative emotions after retirement. Though accepting the reality of retirement was the most often used coping strategy among all participants, Lithuanian athletes showed more denial and Russian athletes more distraction strategies after retirement than the other nations.

  Discussion: The results are discussed with regard to athletes’ readiness for career transition in different social and cultural environments. Recommendations are given on how to help athletes to prepare for and to cope with career termination. © 2003 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 10.
  Alfermann, Dorothee
  et al.
  Leipzig University, Leipzig, Germany.
  Stambulova, Natalia
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Idrott, hälsa och fysisk aktivitet.
  Sport psychology in Europe – Women’s perspective2013Ingår i: Abstracts of the ISSP 13th World Congress of Sport Psychology: July 21-26, 2013, Beijing Sport University, Beijing, China, Beijing, 2013, s. 55-55Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Compared to other disciplines of psychology, sport and exercise psychology is a very young field. Sport psychology associations were founded in a variety of countries (particularly in Europe and North America) in the 1960es and later, after the first World Congress of Sport Psychology had taken place in Rome in 1965. Despite the fact that even in those ages quite a few women were studying psychology and afterwards starting a scientific career, females in sport psychology were extremely underrepresented. One of the reasons could lie in the fact that sport, much more than psychology, was a stereotypically male field, with only a few opportunities available to women. Making a career in sport psychology was then a double contradiction for women. First, making a career in general contradicted the typical female role, and second, making a career in sport meant an untypical field for women.

  The presentation will be structured as a dialogue between the two presenters – female sport psychologists working in the field for more than 30 years. Both were born and started their careers during the period of the Cold War: Dorothee Alfermann in the Federal Republic of Germany, and Natalia Stambulova in the Soviet Union. Both countries do not exist on the European map any more reflecting dramatic political, social and economic changes in Europe during the last two decades. All the changes in the European context put their impacts on the development of sport and exercise psychology in Europe including overall organizational development, as well as female careers and their contributions to European Federation of Sport Psychology (FEPSAC), other international sport psychology organizations (e.g., ISSP, AASP) and international sport psychology events (e.g., Congresses). The dialogue will be structured around the following three themes: (a) the presenters’ own careers analyzed from the point of gender issues (e.g., female professional role models and mentors), (b) history of European sport and exercise psychology, foundation of FEPSAC and contribution of its first President Ema Geron (1969-1973), and (c) female sport psychology professionals’ role in today’s European sport psychology and their contributions to FEPSAC, ISSP, AASP, national sport psychology associations, the editorial board of Psychology of Sport and Exercise, the European Forum of Applied Sport Psychologists, the European Master’s Studies in Sport and Exercise Psychology (EMSSEP), and the recent European Master’s (Mundus) Program in Sport and Exercise Psychology (EMPSEP).

 • 11.
  Alfermann, Dorothee
  et al.
  Leipzig University, Leipzig, Germany.
  Stambulova, Natalia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Centrum för idrott och hälsoforskning (CIHF).
  Zemaityte, Aiste
  University of Vilnius, Vilnius, Lithuania.
  Causes and consequences of career termination: A comparison of German, Russian and Lithuanian athletes2001Ingår i: International Society of Sport Psychology (ISSP) 10th World Congress of Sport Psychology: organized by Democritus University of Thrace, University of Thessaly, Hellenic Society of Sport Psychology : in the dawn of the new millennium : May 28-June 2, 2001, Skiathos, Hellas : programme and proceedings: vol. 4 / [ed] Athanasios Papaioannou, Marios Goudas, Yannis Theodorakis, Thessaloniki, Greece: Christodoulidi Publications , 2001, s. 26-28Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 12.
  Al-Jamali, Talal
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Taivaloja, Jmmy
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  MOTIVATION, PASSION OCH SJÄLVFÖRTROENDE HOS FOTBOLLSSPELARE I SVENSKA UNGDOMSLANDSLAG2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande uppsats var att studera vilka motivationsfaktorer, passionsfaktorer samt vilken grad av självförtroende som uppvisas hos ungdomslandslagsspelare i fotboll. Vidare undersöktes samband mellan passion och självförtroende samt hur motivation var relaterat till passion och självförtroende. I studien deltog 288 manliga och kvinnliga fotbollspelare i åldrarna 15-17 år (M=16,02, Sd=1,06) från svenska ungdomslandslaget i fotboll. I studien användes Vealeys Sportconfidence Scale (VSS), Sport Motivation Scale (SMS) och The Passion Scale (PS). Resultatet visade att det fanns statistiska signifikanta samband mellan de tre variablerna passion, motivation och självförtroende. Vidare påvisades att inre motivationsfaktorer var främst förekommande bland ungdomslandslagsfotbollspelare samt att individerna med harmonisk passion uppvisade starkare samband med självförtroende än individer med tvångsmässig passion. Studieresultaten har analyserats och diskuterats i förhållande till teorier och tidigare forskning. Likt alla forskningsområden behövs ytterligare forskning med slumpmässigt urval för att kunna fastställa några säkra slutsatser gällande huruvida resultaten går att generalisera på den stora populationen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Allmark, Jill
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Thelin, Nathalie
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Studentidrottares upplevelse av att studera vid ett riksidrottsuniversitet2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka studentidrottares upplevelse av att kombinera studier påakademisk nivå med elitidrott på ett Riksidrottsuniversitet. Specifikt undersöktesstudentidrottare som inte hade någon koppling till en elitmiljö, det vill säga studentidrottaresom elitsatsade men vars idrottsförbund inte hade ett samverkansavtal med lärosätet. I studiendeltog 12 intervjupersoner, fördelat på sex kvinnor och sex män i åldrarna 19–30 (M=22.83,S=2.88). Studien använde en semistrukturerad intervjuguide baserad på den Holistiskakarriärutvecklingsmodellen (Wylleman, 2019) och Karriärövergångsmodellen (Stambulova,2003). Resultatet klassificerades in i fyra kategorier; studentidrottares upplevda krav,barriärer, resurser och copingstrategier. Resultatet påvisade att det största kravet somdeltagarna upplevde var att de måste försörja sig ekonomiskt i form av studielån eller attarbeta parallellt med kombinationen, detta kunde medföra en stor stress för deltagarna. Denfrämsta barriären deltagarna upplevde var bristande stöd från lärosätet samt att de upplevdeatt studierna och idrotten blev lidande då de inte kunde prestera lika framgångsrikt i båda,vilket kunde medföra en känsla av otillräcklighet. Vidare upplevde deltagarna att socialstöttning från tränare, familj och vänner var den främsta resursen för att underlätta ikombinationen. Planering var studentidrottarnas mest använda copingstrategi för att hanterakraven i en dubbel karriär.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Alm, Rasmus
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Cassel, Philip
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Svenska tennistränares erfarenheter och upplevda kompetens av mental träning ur ett tränar filosofiskt perspektiv2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka svenska tennistränares erfarenheter och upplevd kompetens inom mental träning ifrån ett tränarfilosofiskt perspektiv. För att undersöka syftet användes tre frågeställningar: (1) Hur prioriterar svenska tennistränare mentala förberedelser jämfört med fysiska, taktiska och tekniska förberedelser? (2) Vilka erfarenheter har svenska tennistränare av mental träning? (3) Vilken upplevd kompetens av mental träning finns hos svenska tennistränare? Deltagarna i studien var 13 (M-ålder=31,5, SD-ålder=9,8) män som var tennistränare inom Västra Götaland. En semi-strukturerad intervjuguide konstruerades med fyra huvudsakliga temaområden tränarfilosofi, erfarenhet av mental träning, kompetens av mental träning och utveckling av mental träning. Resultatet visade att: (1) svenska tennistränare anser att mental träning är viktigt inom tennis men prioriterar inte det i deras tränarfilosofi (2) svenska tennistränarna har erfarenhet av mental träning genom att använda det på banan för sina spelare samt ifrån sina egna tenniskarriärer (3) tränarna upplever att de har låg eller ingen kompetens av mental träning samt att tränarna önskar att få mer kompetens. Slutsatsen från studien är att mental träning är något som svenska tennistränarna anser är viktigt men tränarna har för lite erfarenhet och låg kompetens i deras tränarroll.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Almadjed, Sumar
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Tobiasson, Jonathan
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Psykosociala prediktorer för prestation inom elitungdomsfotboll2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka skillnader i målorientering (task och ego) samt upplevdaledarskapsbeteenden (positiva och negativa) mellan elitungdomsfotbollsspelare som tagit sigtill elitnivå och inte tagit sig till elitnivå på seniornivå. I studien deltog 115 aktiva manligaelitungdomsfotbollsspelare i åldrarna 16–19 (M=17.49, Sd= 0.65). Urvalet av populationskedde via ett tillgänglighetsurval på klusternivå. Föreliggande studie genomfördes med enprospektiv designmetod. Data för deltagare samt psykosociala variabler samlades in år 2018,och uppföljning av data genomfördes i aktuell studie år 2020. Resultaten visade statistisksignifikant skillnad mellan grupperna och variabeln positivt upplevt ledarskapsbeteende.Inga andra signifikanta skillnader fanns mellan grupperna och de resterande psykosocialavariablerna. Resultaten från föreliggande studie påvisar att ett positivt ledarskapsbeteende kanvara en faktor som kan främja chansen för att unga manliga elitfotbollsspelare ska nå elitnivåpå seniornivå. Resultaten stödjer och bidrar även till tidigare forskning som påvisat positivaeffekter från positivt ledarskapsbeteende. Framtida forskning är i behov av fler prospektivastudier för att skapa möjlighet att se samband över tid och skapa bättre samt djupare förståelseför relationen mellan fotbollsprestationer och psykosociala fenomen. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Andersen, Mark
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och idrott.
  Working with an anxious and psychologically abused athlete: A mindful, neuropsychotherapy approach2014Ingår i: Neuropsychotherapy: Theoretical concepts and clinical applications / [ed] Rossouw, Pieter J., Brisbane: Mediros , 2014, s. 193-207Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 17.
  Andersen, Mark B.
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och idrott.
  Hanrahan, Stephanie J.University of Queensland, Brisbane, Australia.
  Doing exercise psychology2015Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 18.
  Andersen, Mark B.
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Idrott, hälsa och fysisk aktivitet.
  Ivarsson, Andreas
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Idrott, hälsa och fysisk aktivitet.
  A methodology of loving kindness: how interpersonal neurobiology, compassion, and transference can inform researcher–participant encounters and storytelling2016Ingår i: Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, ISSN 2159-676X, E-ISSN 2159-6778, Vol. 8, nr 1, s. 1-20Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article concerns some central aspects of methodology in qualitative research: the participants’ and investigators’ storytelling, and the main instruments in many interview-based qualitative studies, the researchers themselves. We discuss several ethical and interpersonal aspects of qualitative research encounters between investigators and their interviewee participants. Interviewing research participants is a fundamentally exploitative process, and we make suggestions for how we can temper that exploitation by giving something of value back to our participants and to make sure the well-being of the participant is not compromised by our actions. Many research topics in qualitative studies concern experiences of stress, distress and trauma, and interviewees re-telling their stories may become retraumatised. Such retraumatisation constitutes abuse on the part of the researcher. To counter potential abuse and exploitation, we discuss how researchers, as the central instruments in interview-based investigations, can use knowledge of interpersonal neurobiology, psychodynamic theory and mindful practice to enable them to hold their participants (and their participants’ stories) in loving care and maybe even help in healing processes. © 2015 Taylor & Francis

 • 19.
  Andersen, Mark
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och idrott.
  Barney, Steve T.
  South Utah University, Cedar City, Utah, USA.
  Waterson, Andrew K.
  High Performance Sport New Zealand, Cambridge, Waikato, New Zealand.
  Mindfully Dynamic Meta-Supervision: The Case of AW and M2016Ingår i: Global Practices and Training in Applied Sport, Exercise, and Performance Psychology: A Case Study Approach / [ed] J. Gualberto Cremades; Lauren S. Tashman, New York: Routledge, 2016, s. 330-342Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In applied sport, exercise, and performance psychology (SEPP), discussions of meta-supervision (i.e., the supervision of supervision, the training of practitioners to become competent supervisors) are at least 20 years old and go back to the first published account of a meta-supervision program (Barney, Andersen, & Riggs, 1996). Even though 20 years have passed since, the topic of meta-supervision is still relatively rare in the literature, often being a small part of some other research or discussion article. For example, Watson, Zizzi, Etzel, and Lubker (2004) mentioned a meta-supervision issue when they reported that 47 percent of the membership of the Association for Applied Sport Psychology (AASP) had not received any training in supervision. Recently, however, the topic of meta-supervision has begun to emerge, albeit in a small way. There have been calls for more training in supervision processes, along with suggestions for new supervision training models (e.g., Vosloo, Zakrajsek, & Grindley, 2014). Currently, there is a growing literature on peer supervision in our field, but a review of that topic is beyond the scope of this case study (see Chapters 34 and 35 in this volume for examples). Barney and Andersen (2014a) have explicitly addressed the current status and the future of SEPP meta-supervision. These same authors have incorporated mindfulness into a core feature of meta-supervision: the dynamics within the supervisor-supervisee relationship (Barney & Andersen, 2014b). © 2016 Taylor & Francis.

 • 20.
  Andersen, Mark
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd. The Institute for Social Neuroscience, Melbourne, Australia.
  Gibbs, Petah M.
  Psychological assessment: Projective techniques2024Ingår i: Routledge handbook of applied sport psychology: a comprehensive guide for students and practitioners / [ed] David Todd; Ken Hodge; Vikki Krane, Abingdon: Routledge, 2024, 2, s. 112-121Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 21.
  Andersen, Mark
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd. The Institute for Social Neuroscience, Melbourne, Australia .
  Serra de Queiroz, Fernanda
  Psychodynamic models2024Ingår i: Routledge handbook of applied sport psychology: a comprehensive guide for students and practitioners / [ed] David Tod; Ken Hodge; Vikki Krane, Abingdon: Routledge, 2024, 2, s. 193-202Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 22.
  Andersen, Mark
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och idrott.
  Waterson, Andrew K.
  High Performance Sport New Zealand, North Dunedin, New Zealand.
  A brief impressionistic history of paying attention: The roots of mindfulness2017Ingår i: Being mindful in sport and exercise psychology: Pathways for practitioners and students / [ed] Sam J. Zizzi & Mark B. Andersen, Morgantown: FiT Publishing , 2017, s. 5-27Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 23.
  Andersen, Mark
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI). Institute for Social Neuroscience, Melbourne, Australia.
  Williams, David
  AFL Players Association, Melbourne, Australia.
  Mindfulness Approaches2020Ingår i: Applied sport, exercise, and performance psychology: Current approaches to helping clients / [ed] David Tod & Martin Eubank, Abingdon: Routledge, 2020, s. 70-86Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 24.
  Anderson, Lisa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Upplevelser av karriäravslut: En kvalitativ studie på före detta professionella golfspelare2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att studera före detta professionella golfspelares upplevelser av sitt

  karriäravslut. Följande frågeställningar ställdes: Följande frågeställningar ställdes: 1) Vilka barriärer upplever golfspelare i samband med karriäravslutet? (2) Vilka resurser upplever golfspelare i samband med karriäravslutet? (3) Vilka strategier identifierar golfspelare som användbara i samband med ett karriäravslut? Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med fyra kvinnliga och en manlig före detta professionella golfspelare på internationell nivå. Genom en kvalitativ innehållsanalys (Hassmén & Hassmén, 2008) framkom 18 överliggande teman fördelade på barriärer (6), resurser (7) och strategier (5). Framträdande teman som framkom både som barriär och resurs var identitet, frivillighet vid avslut, förberedelser och socialt stöd. Strategierna förberedelser, hitta nya sysselsättningar, socialt stöd, dra nytta av golfkarriären och att ha ett optimistiskt synsätt identifierades som användbara. Temana diskuteras utifrån det teoretiska ramverket samt tidigare forskning. Förslag på framtida forskning samt implikationer ges.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Andersson, Anton
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och idrott.
  Wolffsohn, Dexter
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och idrott.
  Regulatory Focus and Penalty Taking in Handball2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Straffläggnings prestation i handboll inom ett själv-regulatoriskt fokus-ramverk undersöktes. I en två-oberoende grupps design, regulatorisk inramning (antingen promotion eller prevention) gavs till deltagarna (N = 25) innan straffläggning. Mer exakt, svenska manliga (n = 15) och kvinnliga (n = 10) spelare från den manliga tredje och kvinnliga andra svenska divisionen var slumpmässigt tilldelade att skjuta tre straffar under antingen en promotion-inramad (n = 13; Målder = 20.77, SD = 3.77 år) eller prevention-inramad (n = 12; Målder = 19.25, SD = 2.09 år) straffsituation. Mätningar av positiva och negativa affekter bedömde pre-prestation emotionella tillstånd. Resultaten visade att promotions-fokuserade individer presterade bättre i en promotion-inramning straffsituation (fit) än i en prevention-inramning straffsituation (mismatch). Dessutom när i regulatoriskt-fit, rapporterades positiva emotioner högre än i mismatch. Resultaten är diskuterade i förhållande till rollen av fit och emotionella tillstånd i prestation-under-press kritiska situationer

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Andersson, Emelie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Harrysson, Pontus
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Global arbetstillfredsställelse: Och dess samband med arbetsattityder, personlighetsegenskaper och psykosocial arbetsmiljö2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka samband mellan global arbetstillfredsställelse, personlighetsegenskaper, psykosociala arbetsmiljöaspekter och arbetsattityder på arbetstagare i en verkstadsindustri. Dessutom var syftet att få ökad kunskap om vad det är som bidrar till global arbetstillfredsställelse. 74 deltagare besvarade frågeformuläret innehållande 53 påståenden rörande global arbetstillfredsställelse, personlighet, arbetsattityder och psykosociala arbetsmiljöaspekter. Resultatet visade samband mellan global arbetstillfredsställelse, upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön och arbetsattityderna job involvement, organizational commitment och arbetsengagemang. Det fanns inget samband mellan personlighetsegenskaperna och global arbetstillfredsställelse. Däremot framkom ett indirekt samband mellan personlighetsegenskaperna extraversion och samvetsgrannhet och global arbetstillfredsställelse via arbetsattityderna job involvement och arbetsengagemang. Studien visade även att global arbetstillfredsställelse påverkas mer av hur individen uppfattar sina arbetsmiljöförhållanden än av individens personlighetsegenskaper. Slutsatsen blev att organisationer bör lägga mindre fokus på individens personlighet och istället arbeta kontinuerligt med att förbättra arbetsmiljöförhållandena, då de bidrar till individens upplevda globala arbetstillfredsställelse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Andersson, Emil
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Effekter av en MAC-intervention på Prestation, Mindfulness, Emotionsreglering, Prestationsångest och Psykologisk Ohälsa Jämfört med en Gruppdynamikintervention2021Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine effects of a Mindfulness-Acceptance-Commitment (MAC) intervention on football performance, mindfulness, emotional regulation, performance anxiety and psychological illness (general anxiety, depression and emotional/physical fatigue) compared to an active control group over time. Effects of the intervention were measured through a quantitative survey at three measure points, pre and post (immediately after) the intervention together with a two months follow up. The participants were young elite football players (n = 44, Mage = 16.8, SD = 0.65) from the same senior high school. The participants were divided into four groups, one experiment group and one control group for each of the sexes. The intervention consisted of six sessions spread over six weeks, where the experiment group took part of the MAC intervention and the control group went through a group dynamic intervention. Mix-model ANOVA showed no significant difference in effect for any variable, thus no differences between the experiment group and the control group. This suggest that MAC has no additional effects on football performance and psychological illness compared to a group dynamics intervention. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Andersson, Emil
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Egertz, Sofia
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Socialt stöd som moderator i relation mellan stressfyllda händelser och mental ohälsa2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka om socialt stöd fungerar som en moderator i relation mellan stressfyllda händelser och mental ohälsa hos elitidrottare. Genom ett strategiskt bekvämlighetsurval deltog 88 elitidrottare (ålder M=17.3, SD=2.4) från södra Sverige, som representerade idrotterna fotboll (N=71) och volleyboll (N=17). Studien baserades på ett frågeformulär med följande instrument: Life Events Survey for Collegiate  Athletes (LESCA), The Athlete Received Support Questionnaire (ARSQ) och General Health Questionnaire (GHQ 12). Resultatet visade stöd för hypotesen då socialt stöd delvis modererade sambandet mellan stressfyllda händelser och symptom av mental ohälsa. Resultatet diskuterades utifrån studiens referensramar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Andersson, Emilia
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Lindborg, Johanna
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  En kvinnokropp inom Crossfit är kunnig och stark - den har förmåga: Kvinnliga tävlande crossfit-atleters upplevelser, tankar och känslor till kroppsuppfattning och kroppsideal relaterat till sporten och tävling.2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den aktuella studien var att undersöka kvinnliga tränings- och tävlingsaktiva crossfit-atleters upplevelser, tankar och känslor till kroppsuppfattning och kroppsideal relaterat till sporten och tävling. I studien användes en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer. Deltagarna i studien var åtta kvinnliga tävlingsaktiva crossfit- atleter från Sverige i åldrarna 21-46 år (M=31.5, SD=8.76). Intervjuerna varade mellan 45-60 minuter och analyserades utifrån Braun et al. (2016) tematiska analys där huvudteman och underteman togs fram. I resultatet framkom det att deltagarna främst upplevde positiva tankar och känslor till sin egen kropp vilket kan bidra till en positiv kroppsuppfattning. Deltagarna i den aktuella studien ansåg den idrottsliga prestationen viktigare än att sträva efter ett visst utseendeideal. Vidare framkom det i resultatet att negativa känslor och tankar kunde uppstå gällande utseendeideal som framställs enligt samhällsnormer, där bland annat sociala medier upplevdes påverka atleterna negativt. 

  Resultatet kan vara intressant för coacher inom Crossfit, boxägare, andra utövare samt forskare för att öka kompetensen för kroppsideal och kroppsuppfattning inom träningskulturen som Crossfit ingår i. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Andersson, Fannie
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Jansson, Oscar
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Upplevt socialt stöd under en rehabiliteringsprocess: En kvalitativ forskningsstudie på lagidrottares upplevelser av en långvarig knäskada2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under en rehabiliteringsprocess kan idrottare stöta på fysiska och psykologiska utmaningar som kan ha en negativ påverkan på välmåendet. Sociala stöd har genom tidigare studier påvisats underlätta en rehabilitering för idrottare då det kan reducera en upplevd stress som uppstår i samband med en skada. Syftet med studien var att ur ett psykologiskt perspektiv studera lagidrottares upplevelser av en rehabiliteringsprocess, med fokus på socialt stöd. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes med lagidrottare som alla genomgått en rehabiliteringsprocess för en svår knäskada. I resultatet framkom det att intervjupersonerna upplevde att olika former av socialt stöd underlättade den psykologiska påfrestning som rehabiliteringsprocessen satte. Intervjupersonerna upplevde att det sociala stödet från lagkamraterna genererade en känsla av tillhörighet till laget och gav positiva effekter i en upplevd motivation till att upprätthålla rehabiliteringsplanen. Det sociala stödet som en idrottare upplever under en rehabiliteringsprocess kan även generera en känsla av stress som påverkas av individens tolkningar av situationen. Resultaten från studien såg att en rehabilitering kan påverkas av vem som ger det sociala stödet samt formen och kan ha olika effekter på lagidrottares rehabiliteringsresultat. Slutsatsen utifrån studiens resultat var att en lagidrottare har under en rehabiliteringsprocess tillgång till olika former av sociala stöd och effekterna av vem som ger stödet kan variera utifrån situationen samt lagidrottares tolkning av situationen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Andersson, Henrik
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Brorsson, Tyra
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Sambandet mellan arbetsminneskapacitet och mental ansträngning, samt prestation vid utförandet av en fotbollsuppgift med och utan distraktion2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan arbetsminneskapacitet och mental ansträngning respektive prestation (poäng och tid det tar att utföra uppgiften) vid utförandet av en fotbollsrelaterad uppgift utförd både med och utan distraktion. Totalt deltog 22 deltagare varav 11 kvinnor och 11 män. Alla deltagare var aktiva fotbollsspelare. Studien genomfördes i form av ett experiment med två delar. Den första delen bestod av att deltagarna skulle dribbla mellan fem koner för att sedan slå en passning på 16,5 meter in i ett litet mål sju gånger för att sedan mäta mental ansträngning genom Rating Scale Mental Effort (RSME). Deltagarna gjorde även detta sju gånger med en distraktion i form av att räkna baklänges från 300 med trehopp (300, 297, 294 och så vidare) och därefter mättes deltagarnas mentala ansträngning igen. Experimentets andra del bestod av att deltagarna fick genomföra ett test med digit span forward och digit span backward för att mäta deras arbetsminneskapacitet. Det förekom inget signifikant samband mellan arbetsminneskapacitet, poäng, tid för utförandet av fotbollsuppgiften och mental ansträngning med och utan distraktionen. Det framkom dock en signifikant skillnad i mental ansträngning med och utan distraktion, men ingen signifikant skillnad i vare sig poäng eller tid med och utan distraktion. Resultatet visar på att irrelevanta tankar (i from av en räkneuppgift) går att kompensera för via en högre mental ansträngning och därför kan idrottaren ha en fortsatt bra kvalité på prestationen. Dock tyder resultaten på att arbetsminneskapaciteten inte är relaterat till hur idrottarens prestation påverkas av distraktionen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Andersson, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Wifvesson, Lovisa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Personlighet och föredraget ledarskap2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att utveckla atleter bygger på förmågan att som ledare kunna skapa goda relationer till sina atleter. En viktig del i att skapa goda relationer handlar om att kunna individanpassa sitt bemötande, beroende på den enskilda individens behov. Syftet var att studera sambandet mellan föredraget ledarskapsbeteende och personlighet, kön, ålder samt typ av idrott (lag- och individuell idrott). Idrottare N=113, 25st män och 88st kvinnor svarade på en online-enkät innehållande demografisk information, Leadership Scale for Sports och NEO Five-factor Inventory. Personlighetsegenskapen Trevlighet hade positivt samband med Autokratiskt ledarskapsbeteende och negativt samband med Positiv Feedback, Demokratiskt- samt Socialt stödjande ledarskapsbeteende. Neuroticism hade ett positivt samband med Autokratiskt ledarskapsbeteende och Extroversion hade ett negativt samband med Instruerande ledarskapsbeteende. Kvinnor föredrar Socialt stödjande ledarskapsbeteende mer än män och män föredrar Demokratiskt ledarskapsbeteende mer än kvinnor. Äldre personer föredrar Socialt stödjande ledarskapsbeteende mer än yngre. I föreliggande studie finns inget entydigt resultat eller distinkt samband mellan flera individuella faktorer, som pekar på att någon av de fem olika ledarskapsdimensionerna skulle vara mer föredraget framför de andra. De individuella faktorerna kan förklara vissa behov hos atleter, men dess betydelse behöver först identifieras av både atleten själv och ledaren, för att därefter kunna tillämpa ett passande beteende.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Andersson, Malin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Dafteke, Sanna
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Det hälsofrämjande ledarskapets samband med medarbetarnas välbefinnande inom hälso- och sjukvården2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att se om det finns ett samband mellan hälsofrämjande ledarskap och medarbetarnas välbefinnande. Hypotesen lyder att enligt kunskap inom området kan ett hälsofrämjande ledarskap medföra ett högt välbefinnande hos medarbetarna. Studien är genomförd med kvantitativ metod med hjälp av en enkätundersökning. Deltagarna i studien bestod av 63 medarbetare från hälso- och sjukvården i södra Sverige. Resultatet visar att det finns ett positivt samband mellan hälsofrämjande ledarskap och medarbetarnas välbefinnande på den undersökta arbetsplatsen. Resultatet är i linje med tidigare forskning om positiv korrelation mellan hälsofrämjande ledarskap och medarbetarnas välbefinnande. Framtida forskning bör fokusera på att tydliggöra sambandet mellan hälsofrämjande ledarskap och välbefinnande hos medarbetare för att få ytterligare förståelse för sambandet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Andersson, Mette
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Rydén, Matilda
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  SJÄLVKÄNSLA, PERFEKTIONISM, TÄVLINGSÄNGSLAN OCH SJÄLVFÖRTROENDE HOS TÄVLANDE IDROTTARE2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan självkänsla, perfektionism, tävlingsängslan och självförtroende. Dessa fenomen samspelar och ger antingen positiva eller negativa utfall för atletens prestation och känslor inför tävling. Vidare var syftet att undersöka eventuella skillnader i ovan nämnda variabler mellan individuella idrottare och lagidrottare samt ta reda på om det finns några skillnader mellan könen. En enkätundersökning genomfördes med 101 deltagare från totalt sex olika sporter. Resultaten av PSPP-R visade att individuella idrottare hade högre fysiskt självvärde och global självkänsla än lagidrottarna. En möjlig förklaring till det är att det kan krävas en starkare självkänsla för att lyckas inom individuell idrott. Vidare hade lagidrottarna, enligt MPS, högre värden av oro över misstag och tvivel rörande handling. Inom lagidrotten uppstår en konkurrenssituation då hög prestation krävs för att inte ersättas av en bättre spelare, detta kan möjligen framkalla en högre oro för misstag samt tvivel. Könsskillnaden bestod i att kvinnorna hade signifikant lägre idrottskompetens, fysiskt självvärde samt global självkänsla. Få skillnader i perfektionism förutspåddes med bakgrund av tidigare forskning men en skillnad i tvivel rörande handling påfanns då kvinnor låg signifikant högre än männen. I tävlingsängslan (CSAI-2) fick kvinnorna högre poäng i både kognitiv och somatisk ängslan medan männen hade signifikant högre självförtroende. Dessa resultat kan tolkas som att det är långt kvar till jämställdhet mellan könen inom idrotten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Cuppsats_Mette_Matilda
 • 35.
  Andersson, Robin
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Effects of a Mobile Phone-based Mindfulness Intervention for Teachers, and how Mindfulness Trait Correlates with Stress, Wellbeing, Burnout, and Compassion2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna studie var att undersöka effekterna av mindfulness på stress, välmående, medkänsla och utbrändhet, genom en mobil-baserad mindfulness intervention på lärare. Metod: 55 lärare från privat och statligt ägda skolor rekryterades, från förskola, grundskola, gymnasieskola, samt vuxenutbildning. 25 lärare genomförde före- och eftertest (mindfulness, N = 20, relaxation, N = 5). Då bortfallet i kontrollgruppen skapade för lågt antal deltagare, analyserades enbart mindfulnessgruppen. Interventionen innefattade tio sessioner av tio minuter guidad mindfulness meditation vid en tid och plats mest passande för läraren. Resultat: Resultatet visade att mindfulnessgruppen signifikant förbättrade mindfulness och välmående. Stress och arbetsrelaterad stress minskade signifikant i mindfulnessgruppen. En trend upptäcktes även i ökad medkänsla. Utbrändhet visade inga signifikanta skillnader mellan före- och eftertestet. Hög dispositionell mindfulness korrelerade positivt med medkänsla och välmående, varav negativt med stress och utbrändhet. Slutsatser: Denna mobilbaserade mindfulness intervention, visade signifikanta effekter på ett flertal hälsoutfall på lärare. Fynden i denna studie indikerar att dispositionell mindfulness kan förklara förbättringarna i hälsa. I linje med vad tidigare studier föreslår, argumenterar denna studie för behovet av att adressera den lärarspecifika kontexten för att förbättra efterlevnad och förebygga bortfall vid digitala interventioner som denna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  ANTONSSON, JASENKA
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  FÖRÄNDRINGSARBETE I EN IDEELL FÖRENING2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie har jag undersökt vilken betydelse en omorganisation kan ha för samarbetet i en förening.

  Detta studeras med hjälp av bl.a. medarbetarsamtal/utvecklingssamtal för att eventuellt urskilja om makt, status, vänskapsband eller arbetsroller i föreningen speglar sig i kommunikationen mellan chefen och medarbetare. Studien har genomförts med utgångspunkt i medarbetarnas och styrelsemedlemmarnas uppfattning om allt från medarbetarsamtal till relationerna i föreningen. Jag har använt mig utav den kvalitativa metoden som angreppssätt. Nio intervjuer har genomförts, varav sju med medarbetarna (arbetsgruppen) och två med styrelsemedlemmar. Ur resultatet kunde jag utläsa att det efterfrågas tydlighet, förståelse, förtroende, uppföljning på medarbetarsamtal och öppenhet från både arbetsgruppen och styrelsen. Miss i kommunikationen tillskrivs den nya omorganisationen samt bristen på insyn men lika väl brist av fysisk närvaro av styrelsen i föreningens dagliga arbete. Vidare finns missnöje med de otydliga befogenheter som verkar vara en stor käpp i hjulet för hela organisationen samt bristen på en bra kommunikationsväg mellan de olika nivåerna. Hoppfullhet och tilltro finns dock till det nya arbetssättet då arbetsgruppen har fått egna kontaktpersoner i styrelsen.

   

  Analysen har diskuterats mot bakgrund av Webers mål; och värderationalitet, Goffmans regioner och Asplunds konkreta/abstrakta socialiteten.  Föreningen är en organisation byggd på värderingar och en stark föreningskultur men strävan finns idag, från styrelsens håll, att effektivisera sättet att jobba på genom bland annat nya arbetsbeskrivningar och effektivisering av bemötande gentemot medlemmarna. Risken finns att den organisatoriska förändringen tvingar fram en kulturell förändring som i sin tur riskerar att värderingar i föreningen, ”den känslan som de på golvet har förmedlat” får stå undan för det resultatorientering som styrelsen vill uppnå. I förlängning kan konsekvenserna vara att omorganisationen inte lyckats fullt ut, nära kundbemötande försvinner och den enskilda medarbetaren blir sedd som en arbetsroll, inte en konkret person.

   

  Nyckelord: Omorganisation, förståelse, förtroende, Konkret/Abstrakt socialitet, byråkrati. 

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 37.
  Armbäck, Alexander
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Bihorac, Samir
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Utvecklingssamtal i arbetslivet2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att få kunskap om vad utvecklingssamtal innehåller och hur ett företag använder det. Fokus låg på fyra teman, syfte med utvecklingssamtal, planering, genomförande och innehåll, återkoppling och uppföljning. Urvalet bestod av sex personer, tre medarbetare och tre chefer på ett företag. Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide för cheferna och en för medarbetarna. Intervjuerna var baserade på de fyra teman som författarna fokuserar på. Resultatet från intervjuerna visade att utvecklingssamtal används från chefernas sida för att alla skall sträva åt samma håll, en möjlighet för medarbetarna att stämma av hur deras arbetsinsats upplevs, utvecklingssamtalen upplevs ömsesidiga, användning av en förberedelsemall skiljer sig cheferna emellan och att uppföljning av utvecklingssamtal är viktigt. I diskussionen gjordes en djupgående analys av de fyra teman och jämfördes med tidigare forskning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Arvidsson, Martin
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Karlsson, Caroline
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Socialpsykologi och hållbar utveckling: I främjandet av arbetet med hållbar utveckling och spridningen av ekologisk medvetenhet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Lärosäten uppmanas idag att föra in hållbar utveckling som en del av utbildningen, vilket ligger till grund för denna uppsats syfte. Högskolan i Halmstad upprättade år 2013 Utskottet för hållbar utveckling där ett av målen är att göra studenter och övrig personal medvetna om arbetet med hållbar utveckling. Uppsatsen är en kvalitativ studie som bygger på empiriskt insamlat material från intervjuer med medlemmar i utskottet för hållbar utveckling på ett Högskolan i Halmstad. Syftet med studien är att söka förståelse för de hinder och möjligheter som kan uppkomma i implementering av riktlinjer för en hållbar utveckling på ett lärosäte. I uppsatsen ställs frågan om hur medlemmarna i utskottet arbetar med hållbar utveckling. En kvalitativ metod har använts där det i intervjuerna framkommer några av de hinder och möjligheter som kan uppkomma i samband med implementeringen. Störst fokus ligger i att utifrån vår socialpsykologiska kunskap förstå den ekologiska kommunikationens betydelse, dels via relationen mellan texter och människa och dels mellan människor. Vi menar att det är kommunikationen som ligger till grund för samordning av handlingar. Uppsatsens teoretiska tyngdpunkt återfinns i Niklas Luhmanns systemteori, Dorothy Smiths institutionella etnografi och Johan Asplunds begrepp ”social responsivitet”. Resultatet visar att samordning lokalt delvis påverkas av translokal koordinering och att tolkning samt förståelse har betydande inverkan på samordningen av arbetet för främjandet av ekologisk medvetenhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Arvidsson, Susann
  et al.
  Research and Development Centre, Spenshult hospital for rheumatic diseases, Oskarström, Sweden.
  Arvidsson, Barbro
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Fridlund, Bengt
  School of Health Sciences and Social Work, Växjö University, Växjö, Sweden.
  Bergman, Stefan
  Research and Development Centre, Spenshult hospital for rheumatic diseases, Oskarström, Sweden.
  Feeling rested predicts good health in subjects with and without chronic musculoskeletal pain2008Ingår i: Annals of the Rheumatic Diseases, ISSN 0003-4967, E-ISSN 1468-2060, Vol. 67, nr Suppl. II, s. 552-552Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Musculoskeletal pain is a public health problem and a common cause for people to seek health care. It has also been shown that people with musculoskeletal pain estimates their health-related quality of life very low compared to a pain free population. Earlier studies have primarily looked at risk factors and there are little known about health predicting factors in a general population.

  Objectives: To investigate the associations between suggested health factors and health-related quality of life at baseline and in an eight-year follow up in subjects with and without chronic musculoskeletal pain.

  Methods: A longitudinal study in a Swedish general population (N=1 849) with a postal questionnaire at baseline 1995 and at a follow up 2003. Subjects were divided into two groups, according to their response about chronic musculoskeletal pain at baseline. Health-related quality of life was assessed by the SF-36 together with suggested health factors. The associations between the dependent variables (SF-36 subscales) and the independent variables (i.e. the suggested health factors; socioeconomic status, immigrant status, emotional support, regularly exercise, sleep structure, feeling rested, smoking and alcohol habits) were estimated by OR and 95% CI calculated by multivariable logistic regressions, with adjustment for all health factors, age, sex and baseline SF-36 values.

  Results: The most consistent finding for subjects with and without chronic musculoskeletal pain at baseline and in the eight-year follow up was a statistical significant (p<0.05) better health outcome in SF-36 subscales for subjects that were feeling rested at baseline. At baseline feeling rested was associated with having a health status better than the mean score in seven SF-36 subscales for both subjects with chronic pain (OR 1.5 (95% CI 1.0-2.3) – OR 4.4 (95% CI 2.9-6.6)) and subjects without chronic pain (OR 2.6 (95% CI 1.6-4.1) – OR 4.4 (95% CI 3.0-6.5)). At the follow up feeling rested predicted a better outcome in five subscales for subjects with chronic pain (OR 1.6 (95% CI 1.0-2.4) – OR 2.2 (95% CI 1.4-3.6)) and in six subscales for subjects without chronic pain (OR 1.6 (95% CI 1.0-2.5) – OR 2.7 (95% CI 1.8-4.1)). Other factors that in some aspects predicted a better outcome were belonging to higher socioeconomic group, being an inborn Swede, having emotional support, having good sleep structure, never being or being a former smoker, and regularly drinking alcohol.

  Conclusion: ''Feeling rested'' was the most consistent factor predicting a good health outcome, both in subjects with and without chronic musculoskeletal pain, and should be attended to in health promotion work. Emotional support, sleep structure, smoking and alcoholic habits also appears to be important health factors to take into account.

 • 40.
  Arvidsson, Susann
  et al.
  Research and Development Centre, Spenshult hospital for rheumatic diseases, Oskarström, Sweden & School of Health Sciences and Social Work, Växjö University, Växjö, Sweden.
  Arvidsson, Barbro
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI). Gjøvik University College, Faculty of Nursing Science, Gjøvik, Norway.
  Fridlund, Bengt
  School of Health Sciences and Social Work, Växjö University, Växjö, Sweden.
  Bergman, Stefan
  Research and Development Centre, Spenshult hospital for rheumatic diseases, Oskarström, Sweden.
  Feeling rested predicts good health in subjects with and without chronic musculoskeletal pain2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 41.
  Aspeqvist, Ellinor
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Strand, Vilda
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  ”Motorsport är det bästa jag vet - det är mitt liv”: En kvalitativ intervjustudie om svenska kvinnliga förare inom motorsporten2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom motorsporten tävlar kvinnor och män på lika villkor med samma fysiska förutsättningar. Trots detta är forskningen inom området bristfällig gällande kvinnliga förares upplevelser av att vara aktiv i en mansdominerad idrott (Kochanek et al., 2021; Matthews & Pike, 2016). Syftet med studien var att undersöka hur kvinnliga förare inom motorsporten i Sverige upplever sitt välbefinnande i relation till autonomi, kompetens och tillhörighet utifrån ett självbestämmande perspektiv. Studien baserades på självbestämmandeteorin om hur tillfredsställelsen av de tre psykologiska behoven autonomi, kompetens och tillhörighet bidrar till upplevt välbefinnande samt ökad inre motivation. Definitionen av välbefinnande antogs med grund i Giles et al. (2020) där begreppet delades in i fysiskt-, mentalt-, och socialt välbefinnande. Nio kvinnliga förare inom motorsporten i Sverige deltog i studien, åldern på deltagarna var mellan 19–29 år gamla (M=23.44; SD=3.56). Samtliga deltagare tävlade på antingen nationell eller internationell mästerskapsnivå i minst en disciplin inom motorsporten. Resultatet visade att deltagarnas upplevelse av välbefinnande inom motorsport kunde kopplas ihop med tillfredsställelsen av autonomi, kompetens och tillhörighet. Det framkom att deltagarnas främsta motivationsfaktor komfrån glädjen de upplevde från att utöva motorsport vilket indikerade på att de drevs av inre motivation. Slutsatsen som drogs var att tillfredsställelsen av samtliga behov var viktigt för deltagarnas upplevelse av välbefinnande där tillhörighet visade sig vara den viktigaste faktorn. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Assabie, Yaregal
  et al.
  Addis Ababa University, Department of Computer Science, Addis Ababa, Ethiopia .
  Bigun, Josef
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Intelligenta system (IS-lab).
  Structural and Syntactic Techniques for Recognition of Ethiopic Characters2006Ingår i: Structural, syntactic, and statistical pattern recognition joint IAPR international workshops SSPR 2006 and SPR 2006, Hong Kong, China, August 17-19, 2006 : proceedings: Lecture Notes in Computer Sciences (Volume 4109/2006), Berlin: Springer Berlin/Heidelberg, 2006, s. 118-126Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  OCR technology of Latin scripts is well advanced in comparison to other scripts. However, the available results from Latin are not always sufficient to directly adopt them for other scripts such as the Ethiopic script. In this paper, we propose a novel approach that uses structural and syntactic techniques for recognition of Ethiopic characters. We reveal that primitive structures and their spatial relationships form a unique set of patterns for each character. The relationships of primitives are represented by a special tree structure, which is also used to generate a pattern. A knowledge base of the alphabet that stores possibly occurring patterns for each character is built. Recognition is then achieved by matching the generated pattern against each pattern in the knowledge base. Structural features are extracted using direction field tensor. Experimental results are reported, and the recognition system is insensitive to variations on font types, sizes and styles.

 • 43.
  Ax, Rasmus
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Hjalmarsson, Tony
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Stress, Stressreaktioner och Copingstrategier hos Elitgolfare: En kvalitativ intervjustudie2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka: (1) vilka stressorer som elitgolfare exponeras för; (2) hur elitgolfare reagerar på stress samt (3) hur elitgolfare hanterar stress som uppkommer. Totalt deltog tio elitgolfare i studien, av vilka fem var kvinnor och fem var män. En semistrukturerad intervjuguide användes under personliga intervjuer. Intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet som framkom i denna studie ligger huvudsakligen i linje med den tidigare forskningen som har gjorts inom området där stressreaktioner såsom nedstämdhet och frustration var frekvent förekommande bland elitgolfarna. Vidare visade resultatet att de flesta elitgolfare som deltog i studien använde sig av två olika former av copingstrategier. Emotionsfokuserad coping där bland annat acceptans var förekommande och problemfokuserad coping där målorienterad fokusering förekom mest frekvent. De mest förekommande stressorer som elitgolfarna belyste var egna förväntningar, omgivningens förväntningar samt undermåliga förberedelser inför en tävling.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Axelsson, Tina
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Ohlsson, Sandra
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  En i gänget: En kvalitativ studie om hur olika faktorer påverkar arbetsprestationerna i en bestämd arbetsgrupp i detaljhandeln. 2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att utifrån en socialpsykologisk ansats se vilka faktorer som påverkar en bestämd arbetsgrupp inom detaljhandeln. Vi har båda erfarenheter från grupper inom arbetslivet vilket har bidragit till en nyfikenhet om hur individer relaterar och arbetar tillsammans med andra människor i en grupp. Uppsatsens centrala frågeställning är: Hur påverkar rollerna, sammanhållningen och kommunikationen de anställdas arbete i en specifik grupp på ett företag inom detaljhandeln? Hur påverkar chefens ledarstil gruppens gemensamma arbete?

  Studien bygger på elva semistrukturerade intervjuer som vidare har analyserats utifrån relevanta socialpsykologiska teorier. Resultatet visar att den bestämda arbetsgruppen har en sammanhållning där individernas personliga roller präglar arbetsplatsen mer än de arbetsrelaterade rollerna. Vidare är bristen på kommunikation tydlig då de anställda inte alltid är medvetna om vad yrkesrollerna kräver av dem. Saknaden av klar kommunikation och tydliga direktiv bidrar till att personalen pratar bakom ryggen på varandra samt att motivationen inte når sin fulla potential i arbetsgruppen. Därtill påverkar chefen gruppen och deras gemensamma arbetsprestationer eftersom hon på grund av sitt relationella ledarskap inte i tillräcklig utsträckning förmår att styra och utveckla gruppen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 45.
  Back, Jenny
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och idrott.
  Mechanisms of Exercise Dependence – A person centred approach to study the predictiveability of anxiety, obsessive passion and appearance orientation on exercise dependence2017Ingår i: Sport Psychology: Linking theory to practice / [ed] Gangyan, S., Cruz, J., & Jaenes, J.C., 2017, s. 537-538Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Exercise dependence is a maladaptive pattern of exercise with a craving for physical activity that results in extreme exercise that may generate mental health problems such as anxiety and depression. Previous research suggests that individuals with certain personality traits are more prone to develop exercise dependence. However, research on personality traits and exercise dependence is still limited. In the current study, predictive abilities of anxiety, obsessive passion and appearance orientation on exercise dependence were investigated. A longitudinal design was adopted to investigate if personality related factors could predict exercise dependence. The sample consisted of 206 regular exercisers (100 males and 106 females) from various exercise groups, sport clubs and sport science classes in Sweden (Mage = 28,5 years; SD = 9,97). The LPA (Latent Profile Analysis) showed that a model with two profiles provided best fit to the data, and that profile belonging at T1 could predict measures of exercise dependence at T2. Profile 1: “high risk exercisers” reported significantly higher levels of exercise dependence, anxiety, obsessive passion and appearance orientation compared to Profile 2: “low risk exercisers”. This study highlights factors that may characterize people who develop exercise dependence. High-risk exercisers are obsessively passionate about their training and exercise may function as a tool to cope with anxiety. If the individual for some reason is prevented from training, feelings of anxiety and guilt are often experienced. Furthermore, these individuals tend to be self-conscious about how they look and appear to other people. To them, exercise may also work as a way to achieve body ideals. The results of the current study suggest plausible mechanisms of why exercise behaviours become unhealthy and uncontrollable for some exercisers whereas others manage to remain healthy.

 • 46.
  Back, Jenny
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och idrott.
  Profiles of Exercise Dependence – A person centred approach to study potential mechanisms2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Back, Jenny
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  TRÄNINGSBEROENDE - EN SAMBANDSSTUDIEAV POTENTIELLA MEKAN ISMER2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att studera träningsberoende i relation till ångest, depression, självkritik, passion, kroppstillfredsställelse och idrottsidentitet samt skillnader avseende dessa faktorer mellan individer med och utan träningsberoende. Vidare undersöktes om dessa faktorer kunde predicera träningsberoende. Datainsamling skedde via webbenkät. I studien deltog 124 individer, 62 män och 62 kvinnor. Enligt resultat på EDS-R kategoriserades 15 som träningsberoende, 100 som symptomatiska och 9 som icke träningsberoende. Resultatet visade signifikanta samband mellan träningsberoende, grad av träning, ångest, jämförande och internaliserad självkritik, harmonisk och tvångsmässig passion, AO samt idrottsidentitet. Vidare fanns skillnader mellan träningsberoende och icke träningsberoende gällande GLTEQ, regelbundenhet av fysisk aktivitet, genomsnittlig längd på träningspass, idrottslig ambitionsnivå, ångest, jämförande och internaliserad självkritik, tvångsmässig passion samt idrottsidentitet. Regressionsanalys visade att träningsmängd mätt i GLTEQ, genomsnittlig längd på träningspass, ångest, internaliserad självkritik, harmonisk och tvångsmässig passion förklarade 42 % av variansen hos variabeln träningsberoende. Sammantaget indikerade studiens resultat att träningsmängd, ångest, självkritik och passion kan vara mekanismer som är särskilt viktiga att beakta för att upptäcka, förebygga och behandla träningsberoende. Resultatet kan anses användbart exempelvis för idrottsföreningar, hälso- och träningsinstitutioner som sannolikt kommer i kontakt med träningsberoende individer. För dem kan studiens resultat ge kunskap som kan bidra till förståelse för vad träningsberoende är, hur individer i riskzonen kan upptäckas samt möjliga vägar till förebyggande och behandling. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Back, Jenny
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), Hälsa och idrott.
  Who becomes exercise dependent? Exploring psychological risk factors for exercise dependence through a person centred approach2017Ingår i: Proceedings of the Nordic Sport Science Conference – ‘The Double-Edged Sword of Sport: Health Promotion Versus Unhealthy Environments’ / [ed] Hertting, K. & Johnson, U., Halmstad: Halmstad University Press, 2017, s. 65-66Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Back, Jenny
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Johnson, Urban
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Ivarsson, Andreas
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Svedberg, Petra
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Psychosocial risk factors for dropout from adolescents’ soccer2023Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: The number of adolescents that drop out of soccer has increased the last decades. As soccer participation may represent a substantial part of adolescents’ physical activity, efforts to reduce drop-out are important. To develop effective prevention programs, knowledge about why adolescents drop out is needed.

  Purpose of the study: Using a prospective design, over three consecutive seasons, we investigate differences in motivation and coach autonomy support between adolescents that stay in soccer and adolescents that drop out.

  Methods: Participants were 738 adolescents (462 males and 275 females), 11-17 years old (M = 13.72, SD = 1.77) from soccer clubs in Sweden. Data about demographics, motivational regulations and coach autonomy support was collected in 2019, drop-out data at the end of seasons in 2019-2021. We used Mann-Whitney u-test to analyse potential differences between the two groups. A p-value <.05 was considered a statistically significant result. Cohen’s d effect size was calculated for each comparison.

  Findings: Of the participants, 256 (34,7%) dropped out until the end of the 2021 season. Dropouts experienced lower intrinsic motivation (U=55263, N1=479, N2=253, p=.006, d=0,15), more amotivation (U=66358, N1=482, N2=256, p=.042, d=0,13) and less coach autonomy support (U=49566, N1=479, N2=253, p=<.001, d=0,30). Regarding identified motivation (U=57329, N1=482, N2=255, p=.13, d=0,11) and introjected motivation (U=64628, N1=482, N2=256, p=.25, d=0,08) no statistically significant differences were found.

  Conclusion: To facilitate motivation and continued soccer participation we propose theoretically informed education programs to help coaches adopt autonomy-supportive coaching strategies.

 • 50.
  Baigi, Amir
  et al.
  Department of Primary Health Care, Göteborg University, Göteborg.
  Hildingh, Cathrine
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Virdhall, Helen
  Lund University Hospital, Lund, Sweden.
  Fridlund, Bengt
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).
  Sense of coherence as well as social support and network as perceived by patients with a suspected or manifest myocardial infarction: a short-term follow-up study2008Ingår i: Clinical Rehabilitation, ISSN 0269-2155, E-ISSN 1477-0873, Vol. 22, nr 7, s. 646-652Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective:

  To compare sense of coherence as well as social support and network as perceived by ischaemic heart disease patients at baseline and two weeks post-discharge in terms of age, sex, educational and marital status.

  Design:

  Multicentre study with a prospective short-term follow-up design.

  Setting:

  A university hospital, a central hospital and a district hospital in southern Sweden.

  Subjects:

  Consecutive sample of 246 patients with a suspect or manifest myocardial infarction.

  Main measures:

  The Lubben Social Network Scale (LSNS-R), the Medical Outcome Study (MOS) Social Support Survey and the Sense of Coherence Scale were included in a self-administered questionnaire and answered twice, together with sociodemographic variables.

  Results:

  Bivariate analyses indicated changes in social support (practical support increased in men and decreased in women; both P= 0.003) and social network (family network increased among >65 year olds; P= 0.001, men; P= 0.013, and women; P= 0.033, those with a low; P=0.017, and intermediate; P= 0.033, educational level, as well as those cohabiting; P= 0.0001), but did not reveal any difference in sense of coherence.

  Conclusions:

  Sociodemographic variables have no influence on sense of coherence but do affect social support (i.e. practical support and social network, family). Ischaemic heart disease patients' short stay in hospital implies that the network outside the hospital has to assume responsibility, but at the same time it is important for health care professionals to have sufficient knowledge to be able to support the specific needs of patients and their family members.

1234567 1 - 50 av 901
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf