hh.sePublications
Change search
Refine search result
123456 1 - 50 of 267
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abrahamsson, Ida
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Wahlqvist, Teresia
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Vilket arbetssätt gynnar förmågan att kommunicera matematik?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Vilket arbetssätt gynnar förmågan att kommunicera matematik?
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ahlin, Catharina
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Nilsson, Zandra
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  "Hur tänker du?": en studie om elevers variation av lösningsstrategier inom det pre-algebraiska området2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en empirisk studie som har syftat till att synliggöra vilka strategier elever i årskurs två har använt när de löst öppna utsagor samt vilka missuppfattningar som förekommit i samband med detta. Studien har även syftat till att synliggöra hur eleverna har kunnat relatera öppna utsagor till vardagliga sammanhang. Vid datainsamlingen, som utfördes på två olika skolor, genomfördes 15 kvalitativa intervjuer vilka kombinerades med observationer.

  Eftersom det i uppsatsens syfte finns en underförstådd relation till fenomenografin och hermeneutiken i form av såväl teorier som metodologier har dessa forskningsansatser varit en stor inspirationskälla i vår undersökning. Vidare har vi genom vår studie visat att de strategier som elever använder när de löser slutna utsagor till stora delar även används när eleverna löser uppgifter i form av öppna utsagor. Resultatet har visat på en bred variation i elevernas lösningsstrategier och det framgår att eleverna, vid deras lösningar av öppna subtraktionsutsagor, knappt använder de tre vanligaste subtraktionsstrategierna. Istället använder de bland annat en strategi som ger upphov till flera missuppfattningar. Det visade sig även att samtliga elever hade svårt att relatera öppna utsagor till vardagliga sammanhang.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  AL, Cihan
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), MPE-lab.
  Koroglu, Kubra
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), MPE-lab.
  Detection of the Change Point and Optimal Stopping Time by Using Control Charts on Energy Derivatives2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Cihan.AL_K.Koroglu_master_thesis
 • 4.
  Aljarbouh, Ayman
  et al.
  Centre de Recherche INRIA, Rennes, France.
  Zeng, Yingfu
  Rice University, Houston, Texas, United States.
  Duracz, Adam
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centre for Research on Embedded Systems (CERES).
  Caillaud, Benoît
  Centre de Recherche INRIA, Rennes, France.
  Taha, Walid
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centre for Research on Embedded Systems (CERES). Rice University, Houston, Texas, United States.
  Chattering-Free Simulation for Hybrid Dynamical Systems: Semantics and Prototype Implementation2016In: 2016 IEEE Intl Conference on Computational Science and Engineering (CSE) and IEEE Intl Conference on Embedded and Ubiquitous Computing (EUC) and 15th Intl Symposium on Distributed Computing and Applications for Business Engineering (DCABES) / [ed] Randall Bilof, Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2016, p. 412-422, article id 7982279Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Chattering is a fundamental phenomenon that is unique to hybrid systems, due to the complex interaction between discrete dynamics (in the form of discrete transitions) and continuous dynamics (in the form of time). In practice, simulating chattering hybrid systems is challenging in that simulation effectively halts near the chattering time point, as an infinite number of discrete transitions would need to be simulated. In this paper, formal conditions are provided for when the simulated models of hybrid systems display chattering behavior, and methods are proposed for avoiding chattering “on the fly” in runtime. We utilize dynamical behavior analysis to derive conditions for detecting chattering without enumeration of modes. We also present a new iterative algorithm to allow for solutions to be carried past the chattering point, and we show by a prototypical implementation how to generate the equivalent chattering-free dynamics internally by the simulator in the main simulation loop. The concepts are illustrated with examples throughout the paper. © 2016 IEEE.

 • 5.
  Alsibai, Hanaa
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Elalan, Hussameddin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Mohammad, Jehad
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Användning av film som stöd i matematikundervisning på högstadiet2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete har vi arbetat med hur åtta verksamma lärare ser på film i matematikundervisningen. Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur några verksamma, undervisande lärare ser på filmvisningen på högstadiets matematiklektioner. Genom de erfarenheter vi fått, från de skolor vi gjort VFU på, vet vi att det visas film på lektionerna men frågan är varför visas det film, hur genomtänkt är filmvisningen och hur mycket planeringstid läggs det på de filmer som visas i undervisningen. Skolverket (2011)menar att arbetssättet förekommer i de flesta klassrum. Vi har valt att formulera vårt syfte i tre frågor. Formuleringarna lyder:

  1. Vad anser lärarna att film har för påverkan på matematikundervisningen? 2. Vilka för och nackdelar ser lärarna med filmvisning? 3. Hur påverka filmvisning lärarnas planering av matematiklektionen?

  För att få en uppfattning om hur mycket forskning som gjorts och vad de har kommit fram till gjorde vi en bakgrundsundersökning. Tidigare forskning visar både positiva och negativa effekter av film. Forskningen visar också hur man kan använda det i sin matematikundervisning för att öka måluppfyllelsen eller variera sin undervisning.

  Vi har tittat på hur Skolverket ställer sig till digitaliseringen i stort för att sedan kunna ta ner det i diskussion och analys till filmvisningens effekter. Att förstå digitaliseringen av skolan menar vi är en grund till att förstå hur filmen har börjat användas i undervisningssyfte. Vi har tittat på vad det står i läroplanen för grundskolan om digitala verktyg och hur de ska användas. Det följer en liten del om hur man på lång sikt har försökt öka lärares digitala kompetens och att det mestadels har skett genom kollegialt lärande. I den tidigare forskningen har vi tittat på studier som har gjorts kring hur man ska arbeta med film för att få ut mest av filmtittandet. Vi tittade även på en studie som visar hur man ska tänka när man producerar egna filmer för att visa i sin matematikundervisning. De studierna visade på att om man gör filmerna på rätt sätt så kan det öka måluppfyllelsen i matematik med upp till 95%. Efter tidigare forskning följer en teoretisk presentation av Piaget, Vygotskij och multimodala teorier dessa teorier kopplas sedan ihop med film i analyskapitlet.

  Undersökningens metod är intervjuer. Vi har intervjuat åtta lärare som i dagsläget arbetar som matematiklärare. En del har jobbat länge medan andra bara är inne på sin andra termin som lärare. Utifrån intervjusvaren erhölls ett resultat som visar hur lärare ser på film i undervisning och det skiljer sig mycket mellan de olika lärarnas syn på film. Via dessa lärare erhölls svar som både visar att det är svårt att hitta filmer som passar till att kompletteralektioner med, någon tycker inte det finns någon mening med att visa film för eleverna, medan andra lärare säger raka motsatsen, att det är lätt att hitta filmer som passar, lätt att få in filmerna under lektionerna och det är lätt att motivera eleverna till att titta på samma film både hemma och på lektionerna för att de ska få en djupare förståelse för det matematiska området som de arbetar med. Innan vi presenterar resultatet har vi ett analyskapitel där vi har gjort en tabell och kategoriserat in våra informanter beroende på om de har en positiv, neutral eller negativ syn på film i matematikundervisningen. Resultatet visar att lärarna arbetar väldigt olika med film men det visar också att om man arbetar metodiskt med film, lägger ner tid på filmen under sin planering och sedan arbetar aktivt med eleverna före, under och efter filmvisningen så blir det en aktiv del av undervisningen som ger mycket både gällande begrepp och allmänna kunskaper. Resultatet presenteras med hjälp av våra forskningsfrågor och studien avslutas med en diskussion och en slutsats som visar att vi har fått svar på våra forskningsfrågor. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Alyhr, Viktoria
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Bengtsson, Malin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Mer matematik och mindre svenska på matematiklektionerna: En kvalitativ studie om vilka förutsättningar som kan utveckla elevers resonemangsförmåga.2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns ett samband mellan elevers läsförståelse och deras prestationer på matematiklektionerna. Matematikundervisningen i svenska skolor bygger till stor del på att eleverna arbetar enskilt i sina läroböcker. Undervisningen bygger då på att eleverna kan läsa och förstå de skriftliga instruktioner som ges. Som en följd av detta sitter många lågstadieelever med en hand i luften under matematiklektionerna, för att ställa frågan “vad står det här?”. Så trots att antalet timmar i matematikundervisning har ökat, bidrar inte det till att matematikkunskaperna ökar hos alla elever. Forskning visar att utveckling av elevers resonemangsförmåga utvecklar deras matematiska kunskaper. Det skapar möjligheter för eleverna att lära av varandra och direkt få återkoppling på hur de tänkt. Syftet med den här studien var därför att undersöka hur matematikundervisning kan genomföras i klassrummet med mål att utveckla elevers förmåga att föra och följa matematiska resonemang. Den frågeställning som studien svarar på är: Vilka förutsättningar kan utveckla elevers resonemangsförmåga inom matematik i årskurs F-1? För att svara på detta har en kvalitativ undersökning genomförts. Empirin har samlats in genom video- och ljudinspelning och därefter analyserats med hjälp av teoritriangulering. De två teorier som använts vid analysarbetet är: Lithners kreativa och imitativa resonemang samt det sociokulturella perspektivet. Studiens resultat visar att uppgiftens karaktär och redovisning av uppgifter är av betydelse. Vår slutsats är att val av uppgifter har stor betydelse när det kommer till utvecklandet av elevernas resonemangsförmåga. Det är uppgifterna som främjar och skapar förutsättningar till att utveckla elevernas förmåga att föra och följa matematiska resonemang. Att förändra de uppgifter elever arbetar med under matematiklektionerna är ett första steg för att sedan se över lärarens roll, gruppstorlek och det laborativa materialet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Andersson, Cecilia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Seger, Åsa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Är du säker på din matematik?: En undersökning av hur F-3 lärares matematiska självförtroende påverkar användandet av inköpta läromedel.2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Forskning visar att elevers resultat markant förbättras när läraren hyser en stor tilltro till sin egen kompetens och förmåga att undervisa. Detta är med andra ord viktiga komponenter för en framgångsrik undervisning. Många lärare har svårt att känna igen sig i beskrivningen om att de ska ha ett gott matematiskt självförtroende och en positiv syn på matematik. Samtidigt finns det forskning som visar att elevers förmågor i matematik främjas när de får arbeta på ett varierat sätt. Trots detta används övervägande inköpta läromedel som uppmuntrar till tyst matematik. Utifrån denna vetskap anser vi att sambandet mellan matematiskt självförtroende och inköpta läromedel bör undersökas.

  Syfte: Att undersöka hur F-3 lärares matematiska självförtroende påverkar användandet av inköpta läromedel.

  Metod: Abduktiv analysmetod

  Teori: Sociokulturellt perspektiv, zone of proximal development, learning by doing

  Empiri: Insamlad genom enkätundersökning vänd till lärare i årskurs F-3.

  Resultat: Lärares matematiska självförtroende och användningsgrad av inköpta läromedel korrelerar. När de känner sig osäkra inom ett område lutar de sig i högre grad mot inköpta läromedel. Ett lägre matematiskt självförtroende behöver inte nödvändigtvis påverka matematikundervisningen negativt. Det finns lärare som vänder sitt dåliga matematiska självförtroende till något positivt för att leverera en god och varierad matematikundervisning. Inköpta läromedel tar stor plats i matematikundervisningen samtidigt som lärares möjlighet att bestämma över sitt eget läromedel är begränsad. Detta påverkar både undervisningsinnehåll och kvalité. Vårt resultat pekar mot att lärare i högre grad borde frångå inköpta läromedel till fördel för mer varierade undervisningsformer och matematiska samtal för att utveckla elevers matematikkunskaper.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Andersson, Ebba
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Arturson, Denise
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Vadebo, Lina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  En studie om motivationsfrämjande strategier i relation till elevers självuppfattning i matematikämnet2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har det undersökts vilka olika strategier matematiklärare använder för att arbeta motivationsfrämjande och i relation till elevens självuppfattning. Tidigare forskning pekar mot att det finns samband mellan elevers självbild och deras prestationer i ämnet. Vår uppfattning är att det finns brist på forskning om hur lärare arbetar med problematiken. Frågeställningen blev således i denna studie, “Vilka motivationsfrämjande strategier använder sig matematiklärare av och vilka hinder stöter de på i relation till elevers självuppfattning?”. För att uppfylla studiens syfte har empiri samlats in genom fältobservationer och semistrukturerade intervjuer med hjälp av verksamma matematiklärare. Studien tar utgångspunkt i det systemteoretiska perspektivet, sker det en förändring i en del påverkar det hela systemet, det sker likt en dominoeffekt. Majoriteten av strategier som synliggjorts har varit gynnsamma, men det har även lyfts fram strategier som har utgjort ett hinder för lärarna i deras arbete med att stärka elevers självuppfattning. Vår slutsats blev att exempelvis ekonomi och elevers motivation kan utge hinder som lärare i studien stöter på i sin undervisning. Vi fann också att varierad undervisning, kommunikation och återkoppling är några av flera gynnsamma strategier som studiens deltagare använder för att motivera och stärka elevers självuppfattning i matematikämnet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Andersson, Rebecca
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Laborativa material i grundskolans matematik: En kunskapsöversikt om hur laborativa material kan utveckla elevers förståelse och intresse för tal i bråkform2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Andersson, Svante
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL).
  Hedelin, Anna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Nilsson, Anna
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Welander, Charlotte
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET).
  Violent advertising in fashion marketing2004In: Journal of Fashion Marketing and Management, ISSN 1361-2026, E-ISSN 1758-7433, Vol. 8, no 1, p. 96-112Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study, violent advertising is discussed. An empirical study, using picture analysis, is carried out. The intent of the advertisers' message is compared with the interpretation of a male and a female consumer group. It is concluded that the consumers' interpretations not are the ones that the advertisers had intended. The violence was interpreted in a much more negative way than expected. It is also concluded that there are differences in interpretations between men and women. © Emerald Group Publishing Limited.

 • 11.
  Antczak, Magdalena
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), MPE-lab.
  Leniec, Marta
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), MPE-lab.
  Pricing and Hedging of Defaultable Models2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Modelling defaultable contingent claims has attracted a lot of interest in recent years, motivated in particular by the Late-2000s Financial Crisis. In several papers various approaches on the subject have been made. This thesis tries to summarize these results and derive explicit formulas for the prices of financial derivatives with credit risk. It is divided into two main parts. The first one is devoted to the well-known theory of modelling the default risk while the second one presents the results concerning pricing of the defaultable models that we obtained ourselves.

  Download full text (pdf)
  Pricing and Hedging of Defaultable Models
 • 12.
  Archibald, Margaret
  et al.
  University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Currie, Sonja
  University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Nowaczyk, Marlena
  Halmstad University, School of Information Technology. AGH University of Krakow, Krakow, Poland.
  Determining the defect type in a graphene lattice2023In: Fullerenes, nanotubes, and carbon nanostructures, ISSN 1536-383X, E-ISSN 1536-4046Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We consider four common defects that appear in an infinite single-layer graphene lattice, i.e. single vacancy V1(5-9), Stone-Wales SW (55-77), and double vacancies V2(5-8-5) and V2(555-777). Investigating the honeycomb pattern of the graphene, we make use of the concept of shortest closed paths (periodic orbits) in the underlying topological structure. Using properties of the shortest closed paths of odd length we present and prove mathematically an algorithm that classifies which one of these defects occurs. © 2023 Taylor & Francis Group, LLC.

 • 13.
  Arkå Nilsson, Joakim
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Programmering som moment i gymnasiematematiken: En intervjustudie med berörda lärare2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I takt med att allt större delar av vår vardag blir digitaliserad finns ett behov att utbilda medborgare i syfte att stärka deras digitala kompetens. Som ett led i detta arbete har det beslutats att programmering skall införas som metod för problemlösning inom matematikämnet på gymnasiet. Eftersom programmering inte tidigare har varit en del av det centrala innehållet i matematik är det många lärare idag som saknar kompetens inom programmering.

  Syftet med det här arbetet är att undersöka hur några lärare i en medelstor kommun upplever implementeringen av programmering i matematikkurserna i gymnasiet. För att få ett underlag att analysera valdes kvalitativ intervju, där fyra lärare valde att ställa upp.

  Resultatet av studien visar att det i dagsläget finns många frågetecken kring hur programmering skall implementeras i matematikämnet. Några av lärarna är negativt inställda och menar att de inte tror att det finns tid för programmering utöver de andra momenten i matematikkurserna som också skall behandlas under lektionstiden. Andra lärare anser att det kan träna elevernas förmåga att lösa problem, om det genomförs på rätt sätt i undervisningen. Undersökningen visar att det finns skilda åsikter om vad begreppet programmering har för innebörd. Skolverkets definition av programmering innefattar problembeskrivning, val av lösningsmetod, prövning och omprövning och även dokumentation av arbetsprocessen. För många av informanterna är programmering synonymt med att skriva kod. Denna skillnad i föreställning är av betydelse eftersom det i stor grad påverkar hur arbetet i klassrummet kommer se ut.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Aros, Krisztian
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Andersson, Fredrik
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Lärares syn på matematisk kommunikation i dagens skola: Vad anser lärarna att de gör för att främja kommunikationssyftet i Lgr 11 för matematik?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Intentionen med detta examensarbete var att redogöra för vilken syn och vad lärarna anser de gör för att främja kommunikations syftet för matematik i Lgr 11. För att uppnå detta har kvalitativa intervjuer genomförts med tre lärare i årskurs 2-3.  Resultat från undersökningen visar att ingen lärare anser att de inte uppnår målen i Lgr 11. Men lärarna säger att tiden är en avgörande faktor. De stora klasserna gör att läraren upplever att de inte har den tid till varje enskild elev som de hade velat ha. Vår syn på den tid och resurser lärarna måste lägga ner på enbart kommunikation har förändrats. Kommunikation är något som kräver mycket tid och resurser. Att enbart lämna eleverna i smågrupper för att diskutera matematik kan leda till en felaktig förståelse av matematik.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Assabie, Yaregal
  et al.
  Addis Ababa University, Department of Computer Science, Addis Ababa Ethiopia.
  Bigun, Josef
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Intelligent systems (IS-lab).
  HMM-Based Handwritten Amharic Word Recognition with Feature Concatenation2009In: Proceedings of the International Conference on Document Analysis and Recognition, ICDAR, New York: IEEE Press, 2009, p. 961-965Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Amharic is the official language of Ethiopia and uses Ethiopic script for writing. In this paper, we present writer-independent HMM-based Amharic word recognition for offline handwritten text. The underlying units of the recognition system are a set of primitive strokes whose combinations form handwritten Ethiopic characters. For each character, possibly occurring sequences of primitive strokes and their spatial relationships, collectively termed as primitive structural features, are stored as feature list. Hidden Markov models for Amharic words are trained with such sequences of structural features of characters constituting words. The recognition phase does not require segmentation of characters but only requires text line detection and extraction of structural features in each text line. Text lines and primitive structural features are extracted by making use of direction field tensor. The performance of the recognition system is tested by a database of unconstrained handwritten documents collected from various sources.

 • 16.
  Assabie, Yaregal
  et al.
  Department of Computer Science, Addis Ababa University, Ethiopia.
  Bigun, Josef
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Intelligent Systems´ laboratory.
  Offline handwritten Amharic word recognition2011In: Pattern Recognition Letters, ISSN 0167-8655, E-ISSN 1872-7344, Vol. 32, no 8, p. 1089-1099Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper describes two approaches for Amharic word recognition in unconstrained handwritten text using HMMs. The first approach builds word models from concatenated features of constituent characters and in the second method HMMs of constituent characters are concatenated to form word model. In both cases, the features used for training and recognition are a set of primitive strokes and their spatial relationships. The recognition system does not require segmentation of characters but requires text line detection and extraction of structural features, which is done by making use of direction field tensor. The performance of the recognition system is tested by a dataset of unconstrained handwritten documents collected from various sources, and promising results are obtained. (C) 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

 • 17.
  Babich, M. V.
  et al.
  St. Petersburg Department of Steklov Mathematical Institute .
  Bordag, Ljudmila A.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Applied Mathematics and Physics (CAMP).
  Quasi periodic vortex structures in two-dimensional flows in an inviscid incompressible fluid2005In: Russian journal of mathematical physics, ISSN 1061-9208, E-ISSN 1555-6638, Vol. 12, no 2, p. 121-156Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We consider a two-dimensional steady motion of an inviscid incompressible fluid described by the equation &UDelta; u(x,y) = F(u(x,y)), where u(x,y) is the streamfunction, &UDelta; is the Laplace operator, and F((.)) an arbitrary function measuring the flow vorticity. Apparently, until now, the only way to treat an equation of the above type with nontrivial function F analytically is to use the algebro-geometric method for integrable equations. In particular, we investigate the Cosh-Laplace equation (ChL) &UDelta; u(x,y) = ± 4cosh(u(x,y)) by means of the special technique of finite-gap integration, which allows us to obtain real solutions of the ChL equation by using a Riemann surface with appropriate symmetry. We study the first nontrivial case corresponding to a Riemann surface of genus g = 3. The hydrodynamical interpretation of finite-gap solutions is meaningful, and we try to understand the fluid processes described by these solutions. To this end, we take a Riemann surface with additional symmetry properties. We present four five-parameter families of exact solutions. These solutions are given in terms of Jacobi elliptic functions, which enables us to directly investigate the relevant properties. We also find explicit formulas for the lines of singularity. It is of interest from the point of view of algebraic geometry that the structure of the theta divisor can be described.

 • 18.
  Balaj Gubetini, Mirlinda
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Nilsson, Stina
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Zeqiraj, Vesa
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Utomhuspedagogik i matematikundervisningen: Matematik i naturen: att berika matematikundervisningen2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna litteraturstudie syftar till att utforska och sammanställa den aktuella forskningen som belyser utomhuspedagogikens betydelse för elevers lärande i matematik. Detta genom att undersöka påverkan av utomhuspedagogik på elevernas prestationer samt vad utomhuspedagogik har för effekter på elevers utveckling i ämnet matematik. Studien behandlar de fem matematiska förmågorna, motivation, traditionell och icke-traditionell undervisning samt innebörden av utomhuspedagogik. Genom systematiska undersökningar har vetenskapliga artiklar inom området samlats in och granskats för att besvara studiens frågeställningar. Resultaten från denna litteraturstudie indikerar att utomhusundervisning har effekter på elevernas lärande, såsom utveckling av de matematiska förmågorna och ökad motivation. Genom denna litteraturstudie belyser vi hur utomhuslärande kan berika matematikundervisningen och öka elevernas intresse samt möjligheter till fördjupat lärande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Belova, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  Shmidt, Tamara
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), MPE-lab.
  Meshfree methods in option pricing2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A meshfree approximation scheme based on the radial basis function methods is presented for the numerical solution of the options pricing model. This thesis deals with the valuation of the European, Barrier, Asian, American options of a single asset and American options of multi assets. The option prices are modeled by the Black-Scholes equation. The θ-method is used to discretize the equation with respect to time. By the next step, the option price is approximated in space with radial basis functions (RBF) with unknown parameters, in particular, we con- sider multiquadric radial basis functions (MQ-RBF). In case of Ameri- can options a penalty method is used, i.e. removing the free boundary is achieved by adding a small and continuous penalty term to the Black- Scholes equation. Finally, a comparison of analytical and finite difference solutions and numerical results from the literature is included.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Belova, Anna
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Shmidt, Tamara
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Ehrhardt, Matthias
  AMNA, Bergische Universität Wuppertal, Wuppertal, Germany.
  Meshfree methods in option pricing2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A meshfree approximation scheme based on the radial basis function (RBF) methods is presented for the numerical solution of the options pricing model. This work deals with the valuation of the European, Asian and American options. The option prices are modeled by the Black-Scholes equation. The θ-method is used to discretize the equation with respect to time. Next, the option price is approximated in space with RBF. In case of American options a penalty method is used, i.e. the free boundary is removed by adding a small and continuous penalty term to the Black-Scholes equation. Finally, we present a comparison of analytical and finite difference solutions and numerical results. © 2012 MANT.

 • 21.
  Bengtsson, Emma
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Nilsson, Emmy
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  “Lägga till, ta bort och jämföra”: En läromedelsanalys i subtraktion utifrån variationsteorin.2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning, elevresultat och rapporter visar att elever i både äldre och yngre åldrar uppvisar svårigheter inom räknesättet subtraktion samtidigt som undervisningen är läromedelsstyrd. Studiens syfte är att genom en läromedelsanalys granska tre olika matematikläromedel från tre olika förlag för årskurs 3. Detta med hjälp av variationsteorin som teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning. Genom variationsteorin granskas hur dessa läromedel framställer räknesättet subtraktion genom att undersöka förutbestämda kritiska aspekter och drag samt hur variationsmönster framträder. Studiens frågeställningar är: Vilka möjliga kritiska aspekter och drag samt variationsmönster kan urskiljas i utvalda matematikläromedlen inom subtraktion? Hur kan dessa påverka lärandet i subtraktion? Resultatet visar att de kritiska aspekterna kan urskiljas i alla läromedel men i olika utsträckning samt att ett av de kritiska dragen inte förekommer i samtliga läromedel. Även variationsmönstrens urskiljning varierar mellan de olika läromedelsböckerna. Två variationsmönster förekommer i alla läroböcker medan två inte gör detta. Eftersom variationsmönstren skapar olika sorters medvetenhet kring lärandeobjektet och gör subtraktions kritiska aspekter och drag synliga för eleven, behöver brist på variationsmönster kompletteras i övrig matematikundervisning. Detta för att gynna elevernas lärande och förståelse för subtraktion och subtraktionsstrategier och på så vis undvika felberäkningar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Bengtsson, Emma
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Nilsson, Emmy
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  “Subtraktion är mer svårbegripligt än addition”: En litteraturstudie om lågstadieelevers svårigheter inom subtraktion och orsakerna till detta.2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  TIMSS och Skolverket har rapporterat resultat som visar att elever verkar vara svaga inom räknesättet subtraktion. I en kartläggning genomfördes olika matematikdiagnoser i olika årskurser i Sverige där detta resultat också framgår. Bland annat visade det sig att 4/5 av deltagande elever i årskurs 2 inte klarade uppgifter som 19-4. Forskning hävdar att elever bland annat har svårt för huvudräkning och skriftliga räknemetoder. Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på vad forskningen säger om upplevda svårigheter hos lågstadieelever och dess möjliga orsaker. Specifikt att besvara frågeställningarna: Vad säger forskningen om vilka svårigheter lågstadieelever har inom räknesättet subtraktion? Vad säger forskningen om möjliga bakomliggande orsaker till nämnda svårigheter? För att besvara frågeställningarna och uppnå studiens syfte har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier som behandlar området. Vårt resultat visar att forskningen har kommit fram till att elever bland annat har svårt för bakåträkning, genomföra lån i uppställning på korrekt sätt och att de subtraherar det minsta tal från det största oavsett placering. Forskningen beskriver att de möjliga orsakerna kan bero på missförståelse och felinlärning. Studien grundar sig mestadels på utländska forskningspublikationer och därmed kan resultatet skilja sig från svenska skolor. I vidare forskning var tanken att undersöka elevers strategier vid subtraktionsuträkningar samt deras reflektioner kring dem. Didaktiska implikationer från studien är indikationer på att lärare bör skapa en medvetenhet om elevers svårigheter, generellt i matematik för att kunna förebygga svårigheter och missförstånd så att dessa inte följer elever till senare år.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Bengtsson, Johan
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Månsson, Erica
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Nu blir det bråk!: En litteraturstudie inom matematik med inriktning på tal i bråkform.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vissa elever anser matematik är svårt och tråkigt. Elever både i yngre och högre åldrar visar otillräckliga kunskaper vid inlärningen av tal i bråkform, vilket är ett mönster som fortsätter i skolorna. Syftet med studien var att ta reda på vad forskning säger om elevers svårigheter med och missuppfattningar av tal i bråkform, användningen av del av helhet och antal och hur tal i bråkform representeras. Resultaten visar att elever har svårigheter med vissa delar inom tal i bråk och uppfattningen av del av helhet. Den visar också att det finns olika representationer som gynnar eleverna. För vidare studier inom detta område föreslås djupare inriktning på vad det är som påverkar elevernas brister, vad som kan göras i tidig ålder samt hitta nya metoder, modeller och representationer som gynnar elever lärande inom matematik.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Bengtsson, Julia
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Gullvén, Isabell
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Multiplikation, division och dess samband2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Litteraturstudien grundar sig i det faktum att vägen till förståelse för innebörden och funktionen av operationer med multiplikation och division är besvärligt för en del elever och lärare. De svenska elevernas låga resultat inom matematik från undersökningarna PISA och TIMSS är även oroande och därför är det av yttersta vikt att forska inom vilka strategier och metoder som faktiskt används i undervisningen om multiplikation, division och dess samband. Syftet med denna studie är att undersöka vad forskning beskriver om multiplikation, division och dess samband, och mer specifikt, att besvara frågeställningarna: vilka strategier och metoder beskriver forskning används i undervisning om multiplikation och division? Samt vilka strategier och metoder beskriver forskning används i undervisning om sambandet mellan multiplikation och division? För att besvara frågeställningarna och uppnå studiens syfte har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier som berör det valda området. Resultatet visar att den strategi som används och upphöjs mest är arrays, dock visar de olika studierna att det finns många olika metoder som lärare kan använda när de arbetar med strategin. Inom vilka strategier och metoder som används för att förklara sambandet mellan räknesätten nämns även arrays som en effektiv metod. Resultatet visar även att forskarna helst ser att man undervisar multiplikation och division tillsammans istället för isär och på så sätt visar sambandet mellan dem. Problematiseringen av resultatet i denna studie är att majoriteten av studier som använts är internationella och därför kan inte resultaten representera hur lärare i Sverige arbetar med det valda området. Vidare forskning inom området kan vara att titta på hur ett fåtal svenska lärare undervisar om sambandet. Slutsatsen för studien är att lärare är i behov av djupare kunskap inom sambandet mellan multiplikation och division och för att få det måste fler strategier och metoder inom ämnet synliggöras.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Bengtsson, Ola
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Baerveldt, Albert-Jan
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Localization in changing environments - Estimation of a covariance matrix for the IDC algorithm2001In: Proceedings 2001 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Expanding the Societal Role of Robotics in the the Next Millennium (Cat. No.01CH37180): Volume 4 of 4, Piscataway, N.J.: IEEE, 2001, p. 1931-1937Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Previously we have presented a new scan-matching algorithm, based on the IDC - Iterative Dual Correspondence- algorithm, which showed a good localization performance even in the case of severe changes in the environment. The Problem of the IDC-algorithm is that there is no good way to estimate the covariance matrix of the position estimate, which prohibits an effective fusion with other position estimates from other sensors, e.g by means of the Kalman filter. In this paper we present a new way to estimate the covariance matrix, by estimating the Hessian matrix of the error function that is minimized by the IDC scan-matching algorithm. Simulation results show that the estimated covariance matrix correspond well to the real one.

 • 26.
  Bengtsson, Sanna
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Lindkvist, Mikaela
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Petré, Mattias
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Lärares strategier för att främja andraspråkselevers språkutveckling i grundskolans matematikundervisning: En kvalitativ och kvantitativ studie2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa och bidra till kunskap om lärares strategier för andraspråkselevers språkutveckling i matematikundervisningen. Intentionen är vidare att belysa de förutsättningar lärare erbjuds och har, för att detta ska vara möjligt. Studien är därmed gjord utifrån ett lärarperspektiv. För att besvara frågeställningen har en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder använts för att samla in empiri, där sammanlagt 127 verksamma matematiklärare i grundskolan har deltagit. Ramverket utgår dels från det sociokulturella perspektivet som innefattar begreppen Zone of Proximal Development (ZPD) och stöttning, dels från translanguaging som ligger utanför valt teoretiskt perspektiv. Forskning visar att tvåspråkighet och translanguaging kan användas som resurs för att främja elevernas resultat och utveckling inom matematik. Utifrån frågeställningen “Vilka strategier använder lärare i grundskolan och vilka förutsättningar har de för att främja andraspråkselevers språkutveckling i matematikundervisningen?” visar de huvudsakliga resultaten att translanguaging tillåts i viss mån i klassrummen men förefaller sig inte uppmuntras av studiens deltagande lärare. Bristande kunskaper i elevernas modersmål samt prioritering av användningen av det svenska språket framlyfts som anledningar till detta. Sammanfattningsvis visade resultaten att användandet av modersmålet som resurs, lärande i interaktion med andra, samt stor lärarkompetens, var frekvent förekommande strategier för språkutvecklande matematikundervisning. Vidare belyste lärarnas utsagor en stor kunskapslucka och önskemål om kompetensutveckling. Övergripande slutsats är att det finns behov av kompetensutveckling i språkutvecklande matematikundervisning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Berisha, Besiana
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Kooperativt lärande: Betydelsefulla Soft skills för framtiden2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Eftersom jag under två års tid hade förmånen att arbeta som pedagog innan jag påbörjade den här kunskapsöversikt så har jag haft möjlighet att planera otaliga lektioner i flera olika ämnen. Det har fått mig att inse att även om innehållet i mina lektioner var densamma utvecklades mitt sätt att lära ut. Det var alltså tydligt att eleverna hade betydligt svårare att ta åt sig informationen när jag som lärare inte hade fungerande sätt att lära ut. I början av min arbetserfarenhet och utbildning var fokus oftast på ​vad​ som skulle läras ut. Jag har under mina två år inom skolans värld bevittnat att frågan om ​hur​ kunskaperna ska läras ut är av minst lika stor vikt.

  Eftersom en stor del av vardagen består i att tackla utmaningar och lösa problem blir det därför viktigt att vi hjälper eleverna lära sig hur de kan hantera dessa problem, oberoende av dess storlek. Jag har därför funderat vad är det eleverna behöver lära sig som de kommer ha nytta av resten av livet? Det jag identifierat som ytterst viktigt är att man hittar en inre drivkraft och vilja att vilja lära sig nya saker. Även samarbetsförmågan är en viktig pusselbit för att nå bästa möjliga resultat, då det ofta är ihop med andra elever, kollegor eller vänner som ideér formas, utvecklas och finslipas. Det i sin tur gör att förmågan att samarbeta är en ytterst användbar och direkt nödvändig kunskap att ha till framtida utmaningar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Berséus, Jenny
  et al.
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  Elofsson, Elin
  Halmstad University, School of Education, Humanities and Social Science.
  “Det här ska du förhålla dig till för resten av ditt liv, och du kan leka fram den här på förskolan”: En hermeneutisk intervjustudie om förskollärares berättelser om matematik i förskolans kontext2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har en kvalitativ ansats där syftet är att genom intervjuer lyfta fram och tolka hur förskollärare själva uppfattar sitt arbete med matematik och därigenom få en djupare förståelse för matematik i förskolan samt bidra med kunskap om hur användandet av den sker i förskolan. Studiens syfte har framkommit då forskning återkommande belyser att barns tidiga matematiska kunskaper försämras allt mer och att Sverige är ett av de nordiska länderna med lägst genomsnitt i matematikkunskaper. Studien utgår från ett hermeneutiskt perspektiv där de centrala begreppen tolkning, hermeneutisk spiral, förståelse samt förförståelse använts som analysverktyg. Intervjuerna baserades på öppna frågor som genomfördes med sex förskollärare från olika avdelningar och verksamheter. I studiens resultat synliggörs det utifrån respondenternas uttalande att matematik är ett viktigt ämne att arbeta med redan i förskolan och att det kan förekomma olika strategier för att implementera det i verksamheten. Men å andra sidan belyser studien att det enligt förskollärarnas uttalande kan förekomma hinder som de anser vara problematiska för att aktivt kunna arbeta med matematik som ett ämne i förskolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Bigun, Josef
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Bigun, Tomas
  TietoEnator ArosTech AB, Linköping.
  Symmetry derivatives of Gaussians illustrated by cross tracking2001Report (Other academic)
  Abstract [en]

  We propose a family of complex differential operators, symmetry derivatives, for pattern recognition in images. We present three theorems on their properties as applied to Gaussians. These show that all orders of symmetry derivatives of Gaussians yield compact expressions obtained by replacing the original differential polynomial with an ordinary polynomial. Just like Gaussians, the symmetry derivatives of Gaussians are (form) invariant to Fourier transform, that is they are rescaled versions of the original. As a result, the symmetry derivatives of Gaussians are closed under the convolution operator, i.e. they map on a member of the family when convolved with each other. Since Gaussians are utilized extensively in image processing, the revealed properties have practical consequences, e.g. when designing filters and filtering schemes that are unbiased w.r.t. orientation (isotropic). A use of these results is illustrated by an application: tracking the cross markers in long image sequences from vehicle crash tests. The implementation and the results of this application are discussed in terms of the theorems presented, along with conclusions.

 • 30.
  Bigun, Josef
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Bigun, Tomas
  TietoEnator ArosTech, Linköping, Sweden.
  Nilsson, Kenneth
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Orientation fields filtering by derivatives of a Gaussian2003In: Proceedings of the 13th Scandinavian Conference on Image Analysis (SCIA 2003), Halmstad, Sweden, Date: jun 29-jul 02, 2003, Berlin: Springer Berlin/Heidelberg, 2003, Vol. LNCS-2749, p. 19-27Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  We suggest a set of complex differential operators, symmetry derivatives, that can be used for matching and pattern recognition. We present results on the invariance properties of these. These show that all orders of symmetry derivatives of Gaussians yield a remarkable invariance : they are obtained by replacing the original differential polynomial with the same polynomial but using ordinary scalars. Moreover, these functions are closed under convolution and they are invariant to the Fourier transform. The revealed properties have practical consequences for local orientation based feature extraction. This is shown by two applications: i) tracking markers in vehicle tests ii) alignment of fingerprints.

 • 31.
  Bigun, Josef
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Bigun, Tomas
  TietoEnator AB, Storg. 3, 58223 Linköping, Sweden.
  Nilsson, Kenneth
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Recognition by symmetry derivatives and the generalized structure tensor2004In: IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, ISSN 0162-8828, E-ISSN 1939-3539, Vol. 26, no 12, p. 1590-1605Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We suggest a set of complex differential operators that can be used to produce and filter dense orientation (tensor) fields for feature extraction, matching, and pattern recognition. We present results on the invariance properties of these operators, that we call symmetry derivatives. These show that, in contrast to ordinary derivatives, all orders of symmetry derivatives of Gaussians yield a remarkable invariance: they are obtained by replacing the original differential polynomial with the same polynomial, but using ordinary coordinates x and y corresponding to partial derivatives. Moreover, the symmetry derivatives of Gaussians are closed under the convolution operator and they are invariant to the Fourier transform. The equivalent of the structure tensor, representing and extracting orientations of curve patterns, had previously been shown to hold in harmonic coordinates in a nearly identical manner. As a result, positions, orientations, and certainties of intricate patterns, e.g., spirals, crosses, parabolic shapes, can be modeled by use of symmetry derivatives of Gaussians with greater analytical precision as well as computational efficiency. Since Gaussians and their derivatives are utilized extensively in image processing, the revealed properties have practical consequences for local orientation based feature extraction. The usefulness of these results is demonstrated by two applications:

  1. tracking cross markers in long image sequences from vehicle crash tests and
  2. alignment of noisy fingerprints.
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32.
  Bigun, Josef
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), CAISR - Center for Applied Intelligent Systems Research.
  Mikaelyan, Anna
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Frequency map by Structure Tensor in Logarithmic Scale Space and Forensic Fingerprints2016In: PROCEEDINGS OF 29TH IEEE CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION WORKSHOPS, (CVPRW 2016), Piscataway, NJ: IEEE, 2016, p. 204-213, article id 7789522Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Increasingly, absolute frequency and orientation maps are needed, e.g. for forensics. We introduce a non-linear scale space via the logarithm of trace of the Structure Tensor. Therein, frequency estimation becomes an orientation estimation problem. We show that this offers significant advantages, including construction of efficient isotropic estimations of dense maps of frequency. In fingerprints, both maps are shown to improve each other in an enhancement scheme via Gabor filtering. We suggest a novel continuous ridge counting method, relying only on dense absolute frequency and orientation maps, without ridge detection, thinning, etc. Furthermore, we present new evidence that frequency maps are useful attributes of minutiae. We verify that the suggested method compares favorably with state of the art using forensic fingerprints as test bed, and test images where the ground truth is known. In evaluations, we use public data sets and published methods only.

 • 33.
  Björk, Annika
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Nilsson, Sara
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  ”Det finns jättemycket luckor, att de inte förstår”: –      En studie om barns och pedagogers kunskap i antalsuppfattning.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Matematik finns överallt men trots det har vi genom studien fått fram att ”det finns jättemycket luckor, att de inte förstår”.  Detta citat är hämtat ifrån en av våra intervjuer och speglar vårt resultat. Studien är kvalitativ och vi har intervjuat pedagoger samt låtit barn, i förskola och årskurs 1, utföra matematikuppgifter. I denna studie har vi fokuserat på grunderna i matematik. Syftet med studien har varit att utröna kunskaper inom antalsuppfattning hos barn. Vi har även belyst pedagogernas kunskaper inom antalsuppfattning samt hur de arbetar med detta. I studien har vi influerats av Piagets och Vygotskijs tankar om hur barn lär. Resultaten i vår studie har analyserats med inspiration av hermeneutiken. Resultaten visar att det finns okunskap hos både barn och pedagoger gällande antalsuppfattning. Det gäller bland annat barn som helt saknar kunskaper inom detta samt att pedagoger uppfattar att subitizing, se stycke 3.4., och ett till ett-principen, se stycke 3.5., är detsamma som antalsuppfattning. Pedagoger behöver djupare förståelse för de matematiska begreppen inom den grundläggande matematiken. Det i sin tur kan medföra ett tydligare matematiskt språk vilket kan underlätta kommunikationen sinsemellan. I sin tur kan det möjliggöra för pedagoger att tillsammans lättare kunna utveckla barns matematiska färdigheter som de behöver i sin vardag som vuxna samhällsmedborgare. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Blomkvist, Marita
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Hansson, Agneta
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Ulvenblad, Pia
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Lindholm Dahlstrand, Åsa
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN).
  Gendered structures in academic entrepreneurship and innovation – A development towards world-class standard in educational programmes in Sweden2010In: VIII Triple Helix International Conference on University, Industry and Government Linkages: Book of abstracts / [ed] Marcelo Amaral, Ilana Sender, Manuel Cendoya, Rafael Zaballa, 2010, p. 35-35Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  An integration of activities such as incubators, technology transfer, student and alumni organisations etc related to entrepreneurship education is seen as promoting economic development and innovativeness in many parts of the world. This way of creating systems for entrepreneurship development has also recently been focused in Sweden. As a result of Swedish Government's ambition to stimulate growth economy, university entrepreneurship education program spring up all over the country in order to promote students' entrepreneurship.From previous research we know that the infrastructure has an impact for entrepreneurship (Delatte & Baytos, 1993; Hannon, 2003; Rosa & Dawson, 2006, Xu, 2010). The structure relates to the number of individuals in the management structure and the role the individual has in the management structure such as member of the board or manager. It also refers to characteristics of the individuals involved in the management such as diversity, gender, age, education competence and previous experience (Rosa & Dawson, 2006). Further, it has been shown that managers are important since a lack of role models have been shown to have an impact for both female entrepreneurs and female managers in decisions of starting and/or managing a business (Crampton & Mishra, 1999; Mattis, 2004). However, public and private initiatives aimed to support business development usually are following a gender blind norm both in the way it is presented, for example regarding language and psychological accessibility, and considering the fields pointed out. Research shows that women don't feel themselves addressed by these initiatives or that it concerns them (NUTEK, 2001; NUTEK, R 2007:34).Swedish Government recently challenged to higher education institutions to apply for finance to a development towards world- class standard in educational programmes in entrepreneurship and innovation (Prop. 2008/2009:1/16). The invitation was directed to higher education institutions that already run advanced studies in entrepreneurship and innovation and that also have a strong connection to research in the same area. Swedish National Agency for Higher Education was commissioned by the Government to examine the applications and invited a panel of international academic experts to asses the applications. Eleven applications were submitted from higher education institutions in the field of entrepreneurship and innovation. Four of the eleven institutions which applied where recommended by the panel of experts and these institutions were further ranked and recommended by Swedish National Agency for Higher Education to the University Chancellor. Two of these institutions were finally selected to be financed by the Swedish Government.This paper focuses on these eleven applications and the review process. The aim of the paper is to analyze and illustrate in what way the applications as well as the review process is gendered for example in terms of discourse and symbols in relation to educational setting, organizational structure, infrastructure, education management, education team assigned and branches of industry (Acker, 1992; Bruni, Gherardi & Poggio, 2005; Gunnarsson, Westberg, Andersson & Balkmar, 2007). We expect to find how gender is mirrored in these highly ranked applications and what impact the presence or absence of a gender focus will have for entrepreneurship and innovation education.

  Download (pdf)
  sammanfattning
 • 35.
  Boguta, Maria
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE).
  A New Space-Time Model for Interacting Agents in the Financial Market2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this thesis we present a new space-time model of interacting agents in the financial market. It is a combination of the Curie-Weiss model and a model introduced by Järpe. We investigate properties such as the critical temperature and magnetization of the system. The distribution of the Hamiltonian function is obtained and a hypothesis test of independence is derived. The results are illustrated in an example based on real data.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36.
  Bordag, Ljudmila A.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), MPE-lab.
  On Option-Valuation in Illiquid Markets: Invariant Solutions to a Nonlinear Model2008In: Mathematical control theory and finance / [ed] Andrey Sarychev; et al, Berlin: Springer Berlin/Heidelberg, 2008, p. 71-94Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The present model describes a perfect hedging strategy for a large trader. In this case the hedging strategy affects the price of the underlying security. The feedback-effect leads to a nonlinear version of the Black-Scholes partial differential equation. Using Lie group theory we reduce in special cases the partial differential equation to some ordinary differential equations. The Lie group found for the model equation gives rise to invariant solutions. Families of exact invariant solutions for special values of parameters are described. © 2008 Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Bordag, Ljudmila A.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), MPE-lab.
  Pricing options in illiquid markets: optimal systems, symmetry reductions and exact solutions2010In: Lobachevskii Journal of Mathematics, ISSN 1995-0802, E-ISSN 1818-9962, Vol. 31, no 2, p. 90-99Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We study a class of nonlinear pricing models which involves the feedback effect from the dynamic hedging strategies on the price of asset introduced by  Sircar and Papanicolaou. We are first to study the case of a nonlinear demand function involved in the model. Using a Lie group analysis we investigate the symmetry properties of these nonlinear diffusion equations. We provide the optimal systems of subalgebras and the complete set of non-equivalent reductions of studied PDEs to ODEs. In most cases we obtain families of exact solutions or derive particular solutions to the equations.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38.
  Bordag, Ljudmila A.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), MPE-lab.
  Study of the risk-adjusted pricing methodology model with methods of geometrical analysis2011In: Stochastics: An International Journal of Probablitiy and Stochastic Processes, ISSN 1744-2508, E-ISSN 1744-2516, Vol. 83, no 4-6, p. 333-345Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Families of exact solutions are found to a nonlinear modification of the Black-Scholes equation. This risk-adjusted pricing methodology model (RAPM) incorporates both transaction costs and the risk from a volatile portfolio. Using the Lie group analysis we obtain the Lie algebra admitted by the RAPM equation. It gives us the possibility to describe an optimal system of subalgebras and the corresponding set of invariant solutions to the model. In this way we can describe the complete set of possible reductions of the nonlinear RAPM model. Reductions are given in the form of different second order ordinary differential equations. In all cases we provide exact solutions to these equations in an explicit or parametric form. Each of these solutions contains a reasonable set of parameters which allows one to approximate a wide class of boundary conditions. We discuss the properties of these reductions and the corresponding invariant solutions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Bordag, Ljudmila A.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), MPE-lab.
  Symmetry reductions and exact solutions for nonlinear diffusion equations2009In: International Journal of Modern Physics A, ISSN 0217-751X, E-ISSN 1793-656X, Vol. 24, no 8/9, p. 1713-1716Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The symmetry properties of nonlinear diffusion equations are studied using a Lie group analysis. Reductions and families of exact solutions are found for some of these equations.

  © 2009 World Scientific Publishing Company.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Bordag, Ljudmila A.
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), MPE-lab.
  Chmakova, A. Y.
  Fakultät Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Cottbus, Germany.
  Explicit solutions for a nonlinear model of financial derivatives2007In: International Journal of Theoretical and Applied Finance, ISSN 0219-0249, Vol. 10, no 1, p. 1-21Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Families of explicit solutions are found to a nonlinear Black-Scholes equation which incorporates the feedback-effect of a large trader in case of market illiquidity. The typical solution of these families will have a payoff which approximates a strangle. These solutions were used to test numerical schemes for solving a nonlinear Black-Scholes equation. © World Scientific Publishing Company.

 • 41.
  Bordag, Ljudmila A.
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), MPE-lab.
  Frey, Rüdiger
  Leipzig University, Leipzig, Germany.
  Pricing options in illiquid markets: Symmetry reductions and exact solutions2008In: Nonlinear Models in Mathematical Finance: New Research Trends in Option Pricing / [ed] Matthias Ehrhardt, New York: Nova Science Publishers, Inc., 2008, p. 103-129Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The present paper is concerned with nonlinear Black Scholes equations arising in certain option pricing models with a large trader and/or transaction costs. In the first part we give an overview of existing option pricing models with frictions. While the financial setup differs between models, it turns out that in many of these models derivative prices can be characterized by fully nonlinear versions of the standard parabolic Black-ScholesPDE. In the second part of the paper we study a typical nonlinear Black-Scholes equation using methods from Lie group analysis. The equation possesses a rich symmetry group. By introducing invariant variables,  invariant solutions can therefore be characterized in terms of solutions to ordinary differential equations. Finally we discuss properties and applications of these solutions.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42.
  Bordag, Ljudmila A.
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), MPE-lab.
  Matveev, Sergey K.
  St. Petersburg State University.
  Erste  Berechnungen der Druckfluidströmung2008Report (Other academic)
 • 43.
  Bordag, Ljudmila A.
  et al.
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), MPE-lab.
  Mikaelyan, Anna
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), MPE-lab.
  Models of self-financing hedging strategies in illiquid markets: Symmetry reductions and exact solutions2011In: Letters in Mathematical Physics, ISSN 0377-9017, E-ISSN 1573-0530, Vol. 96, no 1-3, p. 191-207Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We study the general model of self-financing trading strategies inilliquid markets introduced by Schoenbucher and Wilmott, 2000.A hedging strategy in the framework of this model satisfies anonlinear partial differential equation (PDE) which contains somefunction g(alpha). This function is deep connected to anutility function.

  We describe the Lie symmetry algebra of this PDE and provide acomplete set of reductions of the PDE to ordinary differentialequations (ODEs). In addition we are able to describe all types offunctions g(alpha) for which the PDE admits an extended Liegroup. Two of three special type functions lead to modelsintroduced before by different authors, one is new. We clarify theconnection between these three special models and the generalmodel for trading strategies in illiquid markets. We study withthe Lie group analysis the new special case of the PDE describingthe self-financing strategies. In both, the general model and thenew special model, we provide the optimal systems of subalgebrasand study the complete set of reductions of the PDEs to differentODEs. In all cases we are able to provide explicit solutions tothe new special model. In one of the cases the solutions describepower derivative products.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Bordag, M.
  et al.
  Leipzig University, Leipzig, Germany.
  Nikolaev, Vladimir
  Halmstad University, School of Information Technology.
  Analytic Corrections to the Electromagnetic Casimir Interaction Between a Sphere and a Plate at Short Distances2010In: Proceedings of the Ninth Conference on Quantum Field Theory under the Influence of External Conditions (QFEXT09), Singapore: World Scientific, 2010, p. 6-11Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  For the vacuum interaction of a sphere in front of a plane, both obeying conductor boundary conditions, we consider the approximation of small separation. We derive the next-to-leading order of the asymptotic expansion in the separation-to-radius ratio ɛ. This correction is of order ɛ. In opposite to the scalar cases it contains also contributions proportional to logarithms in first and second order, ɛ In ɛ and ɛ(ln ɛ)2. We compare this result with the available findings of numerical and experimental approaches.

 • 45.
  Bordag, Michael
  et al.
  Leipzig University, Vor dem Hospitaltore 1, D-04103 Leipzig, Germany.
  Nikolaev, Vladimir
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Beyond proximity force approximation in the casimir effect2009In: International Journal of Modern Physics A, ISSN 0217-751X, E-ISSN 1793-656X, Vol. 24, no 8-9, p. 1743-1747Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We compare the analytical and numerical results for the Casimir force for the configuration of a plane and a cylinder in front of a plane. While for Dirichlet boundary conditions on both, plane and sphere or cylinder, agreement is found, for Neumann boundary conditions on either the plane or one of the two, cylinder or sphere, disagreement is found. This holds, for a sphere, also for different boundary conditions on the interacting surfaces. From recent, new numerical results for the cylinder, a general appearance of logarithmic contributions beyond PFA can be predicted.

 • 46.
  Bordag, Michael
  et al.
  Institute for Theoretical Physics, Leipzig University, Leipzig, Germany.
  Nikolaev, Vladimir
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS).
  Casimir force for a sphere in front of a plane beyond proximity force approximation2008In: Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, ISSN 1751-8113, E-ISSN 1751-8121, Vol. 41, no 16, p. 164002-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  For the configuration of a sphere in front of a plane, we calculate the first two terms of the asymptotic expansion for small separation of the Casimir force. We consider both Dirichlet and Neumann boundary conditions.

 • 47.
  Bredenfeldt, Karin
  et al.
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Ivansson, Sara
  Halmstad University, School of Teacher Education (LUT).
  Räkna med förskolan: En fenomenografisk studie om förskollärares uppfattningar av matematik i förskolan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  I denna studie har vi undersökt förskollärares uppfattningar av matematik i förskolan och deras uppfattningar av hur de arbetar med matematik i förskolans verksamhet.

  Vi har gjort kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare på fyra olika förskolor. Dessa intervjuer har vi sedan bearbetat med hjälp av en fenomenografisk analysmetod. Resultatet visar många aspekter på hur förskollärare uppfattar att de arbetar med matematik i förskolan. Förskollärarna uppger att de arbetar med matematik i samtal tillsammans med barnen och att de benämner olika matematiska begrepp i vardagssituationer som t.ex. vid utdelning av frukt med förekommande frågor som: Hur stor bit vill du ha? Vill du ha en hel, en halv eller en fjärdedel av äpplet? Ett exempel som framkom på matematik i förskolan var i barnens lek. En förskollärare uppgav att ett matematiskt problemlösande kunde vara då barnen byggde koja tillsammans. Förskolläraren uppmuntrade barnen till att fundera på storlekar på filtar och andra material som de kunde tänkas behöva till bygget. När det gäller förskollärarnas arbetsätt så var det på många sätt olika men de tänkte likt om matematikarbetets betydelse för barnen i förskolan. Förskollärarna var alla överrens om att en tidig introduktion av matematik kan ge barnen en ökad förståelse för sin omvärld. Det framkommer även i resultatet att förskollärarnas egen inställning och erfarenheter har förändrats sedan de har fått mer kunskap om matematikämnet och detta har påverkat hur de arbetar med matematik i förskolans verksamhet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Brorsson, Sofia
  et al.
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Biological and Environmental Systems (BLESS), Biomechanics and Biomedicine.
  Olsson, M Charlotte
  Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Biological and Environmental Systems (BLESS), Biomechanics and Biomedicine.
  Fredriksson, Daniel
  Training program for young female soccer players with focus on increasing the acceleration capacity2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION: Soccer is the world’s most popular team sport with over 240 million players around the world. About 20 million of the 240 million players are women and 80% of these women are adolescence or juniors. Acceleration capacity is one of the most important physical qualities for a soccer player. The aim of this study was to design, perform and evaluate a training program for young female soccer players with focus on increasing the acceleration capacity.

  METHODS: There were 22 young females (14,6 ± 1,0 years, 50,3 ± 5,1 kg, 160,2 ± 3,0 cm) from two different soccer teams participating. They were split into two groups, one test group (TG) (n=8) and one control group (CG) (n=14). The training period was 12 weeks, with soccer training 3 times per week for both groups. In the TG one workout per week was specifically designed to increase the acceleration capacity and took about 40 minutes to perform. The acceleration capacity was evaluated by a sprint test of 10-20-30 meter and vertical countermovement jump test using photocells.

  RESULTS: The TG showed a tendency to increased acceleration at the sprint test (p=0,08) and significant improvement at the jump test (p<0.05) after 12 weeks of training. The acceleration training also showed significant correlations between the sprint- and jump test in the TG after completed the 12 week training period (p<0.05). The CG showed decreased acceleration at the sprint test (p<0.05) and the vertical jump height was not significantly different. There were no significant differences between the two groups pre and post training.

  CONCLUSION: A 12 week training program can increase the acceleration capacity and the vertical jump height on young female soccer players. In sport were acceleration capacity is important it seems relevant to specifically train those qualities.

 • 49.
  Bråting, Kajsa
  et al.
  Uppsala universitet, Uppsala, Sverige.
  Sollervall, Håkan
  Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige.
  Stadler, Erika
  Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Geometri för lärare2013 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 50.
  Bukina, Elena
  Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), MPE-lab.
  Efficient Numerical Solution of PIDEs in Option Pricing2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  PIDE
123456 1 - 50 of 267
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf