Publications
Download:
File size:
890 kb
Format:
application/pdf
Author:
Babic, Dragana (Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS))
Ferhatovic, Amila (Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS))
Title:
Hjälp till självhjälp: Åtgärder som förebygger exacerbation hos personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom
Alternative title (en) :
Helping persons to help themselvesMethods to prevent exacerbation for persons withchronic pulmonary disease
Department:
Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS)
Publication type:
Student thesis
Language:
Swedish
Level:
Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits
Undergraduate subject:
Nursing
Uppsok:
Medicine
Academic term:
HT 2012
Pages:
13
Year of publ.:
2013
URI:
urn:nbn:se:hh:diva-21458
Permanent link:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-21458
Subject category:
Nursing
Keywords(sv) :
Dyspné, exacerbation, förebygga, KOL
Abstract(sv) :

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) tillhör en av de vanligast förekommande sjukdomarna i Sverige och medför mycket lidande för den drabbade människan. En ständig andfåddhet, trötthet och hosta leder till en livslång kamp för den drabbade. Exacerbation är ett återkommande skov av grundsjukdomen KOL och yttrar sig i en förvärrad dyspné, skapar ett livshotande och ångestskapande tillstånd. Syftet med litteraturstudien var att belysa åtgärder som sjuksköterskan kan använda i omvårdnaden för att förebygga exacerbation hos personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom. I resultatet framkom följande kategorier: Undervisning och Mentorskap. Det krävs individuellt anpassad patientundervisning och mentorskap för att öka patientens delaktighet och fysisk aktivitet för att förebygga exacerbationer, lindra lidande och minska ångestupplevelsen. Genom att sjuksköterskan använder dessa strategier i omvårdnaden kan en ökad egenvårdsförmåga till dyspnéhantering uppnås vilket leder till dyspnéns minskade intensitet, varaktighet och förekomst. Resultatet kan användas och tillämpas i utbildning av sjuksköterskor i klinisk verksamhet för att främja egenvård och hälsa till personer med KOL. Mer forskning om åtgärder som förebygger exacerbationer i samband med KOL behövs eftersom KOL inom den närmaste framtiden blir den mest förekommande dödsorsaken i världen.                                               

Supervisor:
Persson, Eva, Adjunkt, fil. mag. (Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS))
Examiner:
Arvidsson, Susann, Lektor, fil. dr. (Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS))
Available from:
2013-02-18
Created:
2013-02-12
Last updated:
2013-02-18
Statistics:
184 hits
FILE INFORMATION
File size:
890 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
fulltext
Statistics:
301 hits