hh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Interaktiv och patientfokuserad cancervård
Title [en]
Interactive and patient-focused cancerrehabilitation
Abstract [sv]
Syftet med detta projekt är att utveckla en interaktiv och patientfokuserad cancerrehabilitering med involvering av anhöriga och med stöd av multiprofessionella medicinska team. Denna ansökan anser ett pilotprojekt som ska hjälpa oss att konceptualisera hur en sådan interaktiv, patient fokuserad cancerrehabilitering kan organiseras och drivas. I ett senare fullskaleprojekt avser vi implementera pilotmodellen i en fullskalelösning vid Hallands sjukhus Halmstad och i ett senare skede nationellt i Sverige. Inom svensk cancervård räddar vi allt fler cancerpatienter, men adekvat stöd saknas i stor utstäckning för att återfå ett bra liv. Om vi inom vården och samhället inte tar vårt ansvar för dessa patienter och satsar på rehabilitering står vi inför frågan: Vad vi har räddat dem till? Ingenstans i Sverige finns en verksamhet som säkerställer en patientfokuserad systematisk cancerrehabilitering som är tillgänglig för patienter och deras närstående och sträcker sig över hela vårdkedjan. Den stora utmaningen ligger i att dagens moderna sjukvårdssystem utveckla former och rutiner för att på ett systematiskt sätt, och med en hög grad av interaktion med patienten och utifrån hans/hennes fokus, dennes anhöriga, hantera cancerresan från diagnosticering via behandling, till uppföljning eller palliativ vård. Patienten och dess närstående samt olika medicinska specialistfunktioner behöver involveras i sjukvårdsprocessen på ett systematiskt sätt som möjliggör behandling av cancersjuka människor på ett effektivt fullvärdigt och hållbart sätt varpå integrerad cancerrehabilitering är en nödvändighet.
Abstract [en]
The purpose of this project is to develop an interactive and patient-focused cancer rehabilitation with the involvement of relatives and with the support of multidisciplinary medical team. This application considers a pilot project that will help us to conceptualize how such an interactive, patient-focused cancer rehabilitation can be organized and operated. In a subsequent full-scale project, we intend to implement a pilot model of a full-scale solution at Halland Halmstad Hospital and subsequently nationally in Sweden. Within the Swedish cancer care we save more and more cancer patients, but adequate support is missing to regain a good life. If we in health care and society do not take our responsibility for these patients and focuses on rehabilitation, we face the question: What we have rescued them to? Nowhere in Sweden there is an activity that will ensure a patient-focused systematic cancer rehabilitation available to patients and their families and extends across the entire continuum of care. The big challenge lies in today´s modern health care systems develop forms and procedures in place to systematically, and with a high degree of interaction with the patient and based on his / her focus, his family, dealing with cancer journey from diagnosis through treatment to follow-up, or palliative care. Patients and their relatives as well as various medical specialist functions need to be involved in the care process in a systematic way that allows the treatment of cancer, people are effectively full and sustainable way the integrated cancer rehabilitation is a necessity.
Principal InvestigatorBrorsson, Sofia
Coordinating organisation
Halmstad University
Funder
Period
2011-11-01 - 2012-12-31
National Category
Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Identifiers
DiVA, id: project:234Project, id: 2011-02502_Vinnova