hh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [en]
ECSEL 2016 IA Secure COnnected Trustable Things (SCOTT)
Abstract [sv]
Syfte och mål: Att skapa förtroende och acceptans för trådlösa system är några av de stora utmaningar som återstår för att uppnå den fulla potentialen av sakernas internet. Målet med SCOTT (Secure COnnected Trustable Things) är att utvidga sakernas Internet med trådlöst anslutna smarta sensorer och aktuatorer genom att garantera säkerhet, integritet och tillförlitlighet. Därför kommer SCOTT att utveckla kompletta och kostnadseffektiva lösningar för säkra och tillförlitliga trådlösa uppkopplingar. Förväntade effekter och resultat: SCOTT (Secure COnnected Trustable Things) kommer att öppna nya marknader för den europeiska industrin, korta ledtiden till marknad, och minska kostnaderna för tillförlitliga trådlösa lösningar. SCOTT kommer också att utveckla metoder och verktyg som kan uppfylla tillämpningarnas krav på tillförlitlighet, robusthet, säkerhet, och funktionssäkerhet även i krävande miljöer. Upplägg och genomförande: SCOTT (Secure COnnected Trustable Things) använder en standardiserad, domänövergripande referensarkitektur som har utvecklats i ett tidigare Artemis-projekt (DEWI), vilket främjar återanvändning, interoperabilitet och skalbarhet av de lösningar som tas fram i projektet. SCOTT använder sig av 15 olika tillämpningsexempel, med målet att bygga upp ett digitalt ekosystem, för en bred marknadspenetration av ”tillförlitliga saker som kommunicerar säkert”. Konkreta resultat i form av över 20 demonstratorer kommer att visas för allmänheten i slutet av projektet.
Abstract [en]
Purpose and goal: Creating trust in wireless solutions and increasing their societal acceptance are major challenges to achieve the full potential of the Internet of Things. SCOTT (Secure COnnected Trustable Things) aims to extend the Internet of Things for wirelessly connected smart sensors and actuators, by ensuring safety and security, privacy and trustability.Therefore, SCOTT will provide comprehensive cost-efficient solutions of wireless, end-to-end secure, trustworthy connectivity and interoperability to bridge the last gap to market introduction. Expected results and effects: SCOTT (Secure COnnected Trustable Things) will open up new market opportunities for the European industry, reduce time to market, and decrease costs for trustable wireless solutions. SCOTT will also develop methods and tools capable of meeting use-case requirements on reliability, robustness, security, and functional safety even in harsh environments. Approach and implementation: SCOTT (Secure COnnected Trustable Things) uses a standardized multi-domain reference architecture, created in a predecessor Artemis project (DEWI), which fosters reusability, scalability, and interoperability of SCOTT solutions. SCOTT also utilizes a clearly use-case driven approach with 15 use cases to build up digital ecosystems to achieve a broader market penetration for ‘trustable things that communicate securely’. Tangible results from all use cases will ultimately be shown to the public in the form of more than 20 demonstrators.
Principal InvestigatorKunert, Kristina
Coordinating organisation
Halmstad University
Funder
Period
2017-05-01 - 2020-06-30
National Category
Communication Systems
Identifiers
DiVA, id: project:229Project, id: 2017-01947_Vinnova

Search in DiVA

Communication Systems

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar