hh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [en]
ECSEL 2016 IA Secure COnnected Trustable Things (SCOTT)
Abstract [sv]
Att skapa förtroende och acceptans för trådlösa system är några av de stora utmaningar som återstår för att uppnå den fulla potentialen av sakernas internet. Därför kommer SCOTT (Secure COnnected Trustable Things), ett europeiskt samarbete mellan 57 partner från 12 länder (EU och Brasilien), att utveckla kompletta och kostnadseffektiva lösningar för säkra och tillförlitliga trådlösa uppkopplingar. SCOTT handlar inte enbart om ”uppkopplade saker”, utan om ”tillförlitliga saker som kommunicerar säkert”, dvs. saker som är ihopkopplade med hjälp av säker, tillförlitlig och integritetsskyddande trådlös teknologi. SCOTT använder en standardiserad, domänövergripande referensarkitektur som har utvecklats i ett tidigare Artemis-projekt (DEWI), vilket främjar återanvändning, interoperabilitet och skalbarhet av de lösningar som tas fram i projektet. SCOTT använder sig av 15 olika tillämpningsexempel, med målet att bygga upp ett digitalt ekosystem, för en bred marknadspenetration av ”tillförlitliga saker som kommunicerar säkert”. Konkreta resultat i form av över 20 demonstratorer kommer att visas för allmänheten i slutet av projektet. SCOTT kommer att öppna nya marknader för den europeiska industrin, korta ledtiden till marknad, och minska kostnaderna för tillförlitliga trådlösa lösningar. SCOTT kommer också att utveckla metoder och verktyg som kan uppfylla tillämpningarnas krav på tillförlitlighet, robusthet, säkerhet, och funktionssäkerhet även i krävande miljöer.
Abstract [en]
Creating trust in wireless solutions and increasing their societal acceptance are major challenges to achieve the full potential of the Internet of Things. Therefore, SCOTT Secure COnnected Trustable Things, a European effort with 57 partners from 12 countries (EU and Brazil), will provide comprehensive cost-efficient solutions of wireless, end-to-end secure, trustworthy connectivity and interoperability to bridge the last gap to market introduction. SCOTT will not just deal with ´things that are connected´, but with ´trustable things that communicate securely ´, i.e., things connected by secure and dependable wireless technology.SCOTT uses a standardized multi-domain reference architecture, created in a predecessor Artemis project (DEWI), which fosters reusability, scalability, and interoperability of SCOTT solutions. SCOTT also utilizes a clearly use-case driven approach with 15 use cases to build up digital ecosystems to achieve a broader market penetration for ‘trustable things that communicate securely’. Tangible results from all use cases will ultimately be shown to the public in the form of more than 20 demonstrators.SCOTT will open up new market opportunities for the European industry, reduce time to market, and decrease costs for trustable wireless solutions. SCOTT will also develop methods and tools capable of meeting use-case requirements on reliability, robustness, security, and functional safety even in harsh environments.
Principal InvestigatorKunert, Kristina
Coordinating organisation
Halmstad University
Funder
Period
2017-05-01 - 2020-06-30
National Category
Communication Systems
Identifiers
DiVA, id: project:229Project, id: 2017-01947_Vinnova

Search in DiVA

Communication Systems

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar