hh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Forskarstöd och följeforskning för strategiskt och innovationsdrivande styrelsearbete
Title [en]
Knowledge support and action research for strategic and innovation promoting board work
Abstract [sv]
Tillväxtverket och VINNOVA, har under januari till augusti 2015 samarbetat kring en pilotinsats för forskarstöd och följeforskning för strategiskt och innovationsdrivande styrelsearbete. Pilotinsatsen har varit kopplad till Tillväxtverkets program för strategiskt styrelsearbete.Insatsen har varit ett sätt att samverka kring forsknings- och utvecklingsinsatser som kan öka kunskapen om och utveckla nyskapande arbetssätt och metoder för strategiskt och innovationsdrivande styrelsearbete i små och medelstora företag. Detta projekt är en fortsättning på insatsen för att möjliggöra forskarstöd och följeforskning under hela programperioden. Syftet är att ge ökade förutsättningar och kontinuerligt stödja ett systematiskt lärande såväl i som mellan de enskilda utvecklingsprojekten inom Tillväxtverkets satsning på strategiskt styrelsearbete. Projektet har även som ambition att understödja och leverera bidrag till aktuell forskning om strategiskt och innovationsdrivande styrelsearbete i små och medelstora företag. Detta genom att bland annat undersöka och lyfta fram unika särdrag i de enskilda utvecklingsprojekten vad gäller metoder, processer och/eller resultat, för att på så sätt kunna bidra till generella kunskapsanspråk inom området. Projektet kan delas in i fyra arbetsblock/paket: A) Planering av innehåll och genomförande. B) Forskarstöd/följeforskning, C) Analys och systematisering av kunskapen som framkommer under forskarstödet/följeforskningen, samt D) Rapportskrivning/resultatspridning.
Abstract [en]
The Swedish Agency for Economic and Regional Growth and VINNOVA has during January to August 2015 cooperated in a pilot project for Knowledge support and action research for strategic and innovation promoting board work. The pilot project has been connected to the program for Strategic Board Work that the Swedish Agency for Economic and Regional Growth has funded. The pilot project has been a way of working together with research and development aimed at increasing the knowledge about novel working practices and methods for strategic and innovation promoting board work in small and medium sized companies. This project is a continuation of the support to enable knowledge support and action research for the whole project period. The aim is to increase the conditions and capacity for systematic learning both in the specific projects as well as between projects within the program for Strategic Board Work. The project will also aim to contribute to contribute to contemporary research on strategic and innovation promoting board work in small and medium sized companies. This will be done by examining and emphasizing unique features in the individual projects with respect to methods, processes and/or results, and thereby contributing to generic knowledge within the area. The project will be divided in four work packages: A) Planning of content and implementation, B) Knowledge support/action research, C) Analysis and systematization of knowledge generated during the project, and D) Writing up and disseminating results.
Principal InvestigatorGabrielsson, Jonas
Coordinating organisation
Halmstad University
Funder
Period
2015-10-01 - 2017-08-01
National Category
Business Administration
Identifiers
DiVA, id: project:226Project, id: 2015-06594_Vinnova

Search in DiVA

Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar