hh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Etablering av identitet och personbeteende genom smartphone
Title [en]
Human identity and understanding of person behavior using smartphone devices
Abstract [sv]
Syfte och mål: Virtuella applikationer via mobila plattformar är ett av de viktigaste och ständigt växande områdena i AI idag, där allmänt förekommande person identifiering har blivit särskilt kritisk när tjänster som tillhandahålls via mobila enheter har ökat lavinartat. I det här sammanhanget har biometriska teknologier en stor potential att tillhandahålla pålitlig och robust användar autentisering och beteendeförståelse. Projektets mål är följaktligen utveckling av nya AI-lösningar för personidentitet samt förståelse av personbeteende med hjälp av smartphone-enheter. Förväntade effekter och resultat: Resultaten kommer att möjliggöra ökad säkerhet och användarupplevelse på den exploderande smarttelefonmarknaden. Projektet syftar också till att etablera ett nytt samarbete mellan en svensk akademisk och ett europeiskt företag. Företaget tillhandahåller smartphone-baserade biometriska AI-lösningar. Samarbetet har föranletts av en större pågående insats för att skapa ett konsortium för en EU ansökan. Nuvarande projekt kommer således att öka sökandens förståelse av problem, utmaningar och begränsningar i samband med marknads implementeringar av biometriska lösningar. Upplägg och genomförande: Förslaget omfattar ett företag FacePhi som kommer att ge kunskaper om implementering av AI-lösningar i smartphones, och en svensk akademisk partner, som kommer att erbjuda kunskap om senaste forskning inom identitets- och beteendeförståelse. Genom praktisk erfarenhet kommer den svenska sökanden att studera hur en AI-forskningslösning överförs till en produkt, med hänsyn till slutanvändares inkomster och behov, eller hårdvarubegränsningar. Mobilitet förutses i 2 perioder om 1,5 månader, med sikte på ett utvidgat samarbete som går längre än rörlighets projektets varaktighet
Abstract [en]
Purpose and goal: Virtual applications in mobile platforms is one of the most important and ever growing fields in AI, where ubiquitous and real-time person authentication has become critical after the breakthrough of all kind of services via mobile devices. In this context, biometric technologies hold a great promise to provide reliable and robust user authentication and behaviour understanding, using the many signals available from the sensors embedded. Accordingly, the goal is the development of new AI solutions for human identity and understanding of person behavior using smartphone devices. Expected results and effects: Findings will enable increased security and enhanced user experience in the exploding smartphone market. The project also aims a new cooperation between the Swedish academia and a European SME that provides smartphone-based biometrics AI solutions (FacePhi), in the context of a wider effort to establish a consortium for an international funding application (to EU H2020, or other). This project will also increase the understanding by the applicant of issues, challenges and constraints associated with market implementations of biometric solutions. Approach and implementation: The proposal involves a company (FacePhi) who will bring know-how on implementation of AI solutions in smartphones, and an academic partner, who will bring knowledge of latest research in identity and behaviour understanding. By hands-on experience, the applicant of the Swedish academia will assess how an AI research solution is transferred to a product, taking into account inputs and needs of end-users, or hardware restrictions. Mobility is foreseen in 2 periods of 1.5 months, aiming for an extended cooperation that goes beyond the duration of the mobility.
Principal InvestigatorAlonso-Fernandez, Fernando
Coordinating organisation
Halmstad University
Funder
Period
2018-11-01 - 2020-06-01
National Category
Signal ProcessingComputer SystemsCommunication Systems
Identifiers
DiVA, id: project:224Project, id: 2018-04347_Vinnova

Search in DiVA

Signal ProcessingComputer SystemsCommunication Systems

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar