hh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Digital kompetens för innovation och samhällsutveckling
Title [en]
Digital Literacy for innovation and societal development
Abstract [sv]
Syfte och mål: Lärares och elevers digitala delaktighet är ett av de viktigaste syftena med denna satsning. I projektet har vi skapat en makers-miljö som involverar forskare, lärare och elever och som bidrar till att utveckla lärares samt barns och ungas ´digital literacy´. Projektet har i Halmstads kommun, men även i regionen, fungerat som modell och inspirationskälla för makerrörelsen avseende lärares och elevers digitala utveckling. Projektet har bidragit till en ökad medvetenhet och kompetens i skola och hos samhällets företrädare om värdet och nödvändigheten av digital innovation. Förväntade effekter och resultat: Skolan blir alltmer digitaliserad och dagens lärare ställs inför stora utmaningar att hantera den teknik de erbjuds. I detta projekt har vi skapat en ´maker-space´ för lärare där de, genom Digital Didaktisk Design, tränas i att använda och utveckla digitala verktyg i undervisningen. Lärarna har tillsammans med forskare designat egna appar som ska hjälpa dem lösa olika former av undervisningsproblem. Utfallet från projektet är tre undervisningsappar framtagna och tillverkade av lärare själva vilket är unikt idag. Lärare och elever har även utvecklat sin digitala kompetens. Upplägg och genomförande: I projektet har 15 lärare från tre olika skolor deltagit i en ´Makers-miljö´ tillsammans med forskare i ämnesdidaktik och informatik. Under ett år har lärarna genomgått workshops i Digital Didaktisk Design där de har designat egna appar som ska hjälpa dem att lösa olika former av undervisningsproblem. Under hösten testades och utvärderades apparna av lärare och elever i klassrummet där idéer och nya lösningar prövats. Under hela år 2016 har lärare, forskare och elever arbetat nära för att utveckla ny innovativ teknik i form av appar som kan bidra till att utveckla elevers lärprocesser.
Abstract [en]
Purpose and goal: Teachers´ and students´ digital inclusion is one of the main purposes of this project. In the project, we have created a maker space that involves researchers, teachers and students in order to contribute to the development of teachers´ as well as students´ ´digital literacy´. In the region, the project has worked as a model and a source of inspiration for the maker movement regarding teachers´ and students´ digital development. The project has contributed to an increased awareness and skills, both in school and in the society about the value and necessity of digital innovation. Expected results and effects: School becomes increasingly digitized and teachers face major challenges to manage the technologies they are offered. In this project, we have created a ´maker-space´ for teachers where they, through a process of Digital Didactic Design together with researchers designed their own apps that will help them solve the various forms of educational problems. The outcome of the project is three educational apps developed and manufactured by the teachers themselves. Teachers and students have also developed their digital skills. Approach and implementation: In the project, 15 teachers from three schools participated in a ´Maker space´ along with researchers in didactics and informatics at Halmstad University. During the year, the teachers participated in six workshops in Digital Didactic Design where they have designed their own apps. The apps were later evaluated by teachers and students in the classroom where ideas and new solutions were tested. The researchers followed the maker space to analyze how maker spaces through Digital Didactic Design might help teachers develop new innovative technology to promote students´ learning.
Principal InvestigatorNilsson, Pernilla
Coordinating organisation
Halmstad University
Funder
Period
2016-01-01 - 2016-12-31
National Category
Didactics
Identifiers
DiVA, id: project:196Project, id: 2015-04235_Vinnova

Search in DiVA

Didactics

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar