hh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Digital kompetens för innovation och samhällsutveckling
Title [en]
Digital Literacy for innovation and societal development
Abstract [sv]
Föreliggande ansökan syftar till att åskådliggöra hur kan stärka makerrörelsen genom att skapa en utvecklingsmiljö för samverkan ett nav där akademi, förvaltning, kommun och näringsliv möts. Utvecklingsmiljön är lokaliserad till Högskolan i Halmstad och placerad i det Digitala Laborativa Centra (DLC) som är under utveckling vid lärosätet. Projektet utvecklas som ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Halmstad Kommun och Aalborgs universitet. En viktig del i samarbetet handlar om att byta erfarenheter och lära av goda exempel som utvecklats vid Aalborgs universitet. Projektet syftar till att öka samarbetet mellan makers och samhället så att fler unga, oavsett kön eller etnisk bakgrund, ska få upp intresset för teknikens möjligheter och vidgad förståelse för teknik som något kreativt och formbart. Ytterligare ett syfte är att projektet ska bidra till att utveckla barns och ungas ´digital literacy´ för att kunna fungera som samhällsmedborgare och entreprenörer i dagens teknikintensiva samhälle. Genom att utveckla ett internationellt utbyte mellan Högskolan i Halmstad och Aalborgs Universitet skapas möjligheter att samla erfarenheter och lägga grunden för ett konstruktivt samarbete mellan länder. Nätverket kan ge Högskolan i Halmstad och Halmstads kommun värdefullt stöd i att bygga broar mellan praktik, forskning och samhälle. Centrala mål i projektet är att genom det Digitala Laborativa Centrat skapa en innovationsmiljö som stödjer kreativ idéutveckling och utvecklar idéer till verklighet.Utvecklingsmiljön ska utmana traditionella perspektiv och tankesätt genom att kombinera design, innovation och ny teknik i forskningsprojekt och strategiska initiativ i samarbetet mellan kommun, akademi och näringsliv.
Abstract [en]
This application aims to illustrate how to strengthen the maker movement by creating a digital envronment for collaboration, where academia, municipalitey and industry meet. The digital development environment is localized to Halmstad University and located in the Digital Laboratory Centre (DLC) which is under development at the institution. The project is developed as a collaboration between the Halmstad University, Halmstad Municipality and Aalborg University. An important part of the collaboration is to exchange experiences and learn from the good practices developed at Aalborg University.The project aims to increase cooperation between the makers and the community so that more young people, regardless of gender or ethnic background, will develop interest in new technologies and digital media, and further, develop un understanding of technology as something creative and useful. A further aim is that the project will contribute to the development of children´s and young people´s ´digital literacy´ in order to function as citizens and entrepreneurs in today´s technology-driven society. By developing an international exchange between Halmstad University and Aalborg University opportunities to gather experience and lay the foundation for constructive cooperation between countries is created.
Principal InvestigatorNilsson, Pernilla
Coordinating organisation
Halmstad University
Funder
Period
2016-01-01 - 2016-12-31
National Category
Didactics
Identifiers
DiVA, id: project:196Project, id: 2015-04235_Vinnova

Search in DiVA

Didactics

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar