hh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Pålitliga inbyggda trådlösa infrastrukturer
Title [en]
Dependable Embedded Wireless Infrastructures
Abstract [sv]
DEWI syftar till att främja Europas ledande position inom trådlösa inbyggda system och smarta (mobila) miljöer som fordon, tåg, flygplan och byggnader. Dessa miljöer innehåller trådlösa sensornätverk och applikationer för privatpersoner såväl som för professionella användare. Projektet introducerar därför konceptet ´sensor- och kommunikationsbubbla´ innehållande följande:- lokalt avgränsad trådlös åtkomst för både interna och externa användare- säker och pålitlig trådlös kommunikation- snabb och enkel åtkomst till smarta miljöer- flexibilitet via självorganisering och anpassningsbarhet- öppna lösningar och standarder för domänöverskridande återanvändning och interoperabilitetDEWI identifierar och implementerar en integrerad, pålitlig kommunikationsarkitektur genom användandet av trådlös teknik som ersättare för tunga kablar mellan datorer, sensorer, och annan utrustning för att möjliggöra billigare och flexiblare metoder för underhåll och omkonfigurering av systemet. DEWI kommer att erbjuda en plattform och verktygsuppsättning innehållande metoder, algoritmer, prototyper, och labbmiljöer med domänöverskridande tillämpbarhet, som är skalbara och med öppna gränssnitt. Nyckelresultat från DEWI kommer att demonstreras med exempel som tydligt visar resultatens relvans för samhället såväl som för de olika projektdomänerna. Angående interoperabilitet kommer DEWI bidra till att etablera en standard för trådlös systemutveckling med avseende på certifiering och säkerhetsfrågor, vilket kräver överensstämmelse med existerande domänspecifika såväl som domänoberoende standarder.
Abstract [en]
DEWI (dependable embedded wireless infrastructure) envisions to significantly foster Europe´s leading positionin embedded wireless systems and smart (mobile) environments such as vehicles, railway cars, airplanes, andbuildings. These environments comprise wireless sensor networks and wireless applications for citizens andprofessional users. Therefore the consortium introduces the concept of a ´sensor & communication bubble´featuring:- locally confined wireless internal and external access- secure and dependable wireless communication and safe operation- fast, easy and stress-free access to smart environments- flexible self-organization, re-configuration, resiliency and adaptability- open solutions and standards for cross-domain reusability and interoperabilityDEWI identifies and implements an integrated dependable communication architecture using wireless technologycapable of replacing the traditional heavy wiring between computers/devices/sensors, and therefore makespossible less expensive and more flexible maintenance and reconfiguration. DEWI will provide a platform and toolset containing methods, algorithms, prototypes, and living labs solutions for cross-domain reusability, scalability and open interface standards. Key results of DEWI will be demonstrated in exemplary show cases, displaying high relevance to societal issues and cross-domain applicability. Regarding interoperability, DEWI will also contribute to establishing a standard for wireless systems engineering in a certification and security context, which entails conformity to both domain-specific standards and international domain-independent standards.
Principal InvestigatorKunert, Kristina
Coordinating organisation
Halmstad University
Funder
Period
2014-03-01 - 2017-04-30
National Category
Communication SystemsEmbedded Systems
Identifiers
DiVA, id: project:195Project, id: 2014-00854_Vinnova

Search in DiVA

Communication SystemsEmbedded Systems

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar