hh.sePublikationer
Ändra sökning
ExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
BETA

Projekt

Projekttyp/Bidragsform
Projektbidrag
Titel [sv]
AAL - Express2Connect
Titel [en]
AAL - Express2Connect
Abstract [sv]
Syfte och mål: Express to Connect (E2C) projektet bygger på principer och erfarenheter från Storytable® (www.storytable.com), som är en framgångsrik IKT-applikation utvecklad och marknadsförd av Multi Media Tables BV i Nederländerna. E2C projektet fokuserar på att finna lösningar till de utmaningar och problem som rör: 1. Förebygga äldres interna upplevelser av ensamhet eftersom detta är starkt kopplat till missnöje (Tilvis et al. 2000). 2. Utveckla en ny innovativ lösning riktad mot den växande Europeiska marknaden för preventiv social teknologi med en målgrupp som utgör äldre personer från 65 år och uppåt. 3. Skapa implementeringsstrategier som möjliggör att lösningen kan passa in i ekologin av omsorgstjänster med målet att motverka den förväntade kommande ökningen av omsorgskostnader (upp till 4-8% av BNP år 2025). Förväntade effekter och resultat: Resultatet av projektet delas in 3 underkategorier: 1. På en individuell nivå ämnar E2C att hjälpa människor att hålla kontakten och vara aktiva genom att utnyttja deras kreativa potential (genom tidigare erfarenheter, kompetenser, sätt att tänka och arbeta, etc). E2C kommer att erbjuda en IKT lösning för att stödja meningsfull interaktion och för att dela med sig av erfarenheter. 2. På en samhällsnivå ämnar E2C att stödja äldre för att fortsätta leva oberoende, aktivt och meningsfullt i deras egna hem. Detta förväntas få en preventiv effekt på de förväntade ökade kostnaderna för vård och omsorg genom bland annat att behovet av professionell hjälp minskar. 3. E2C ämnar skapa en varaktig kommersiell lösning som utvecklar det existerande Storytable® till en utbredd tjänst Huvudmålet för E2C konsortiet är att utveckla, implementera och testa Storytable® konceptet för att uppnå en värde-adderande tjänst inom området hälsa och välbefinnande. Upplägg och genomförande: E2C är organiserat som ett triple-helix utvecklingsprojekt där det individuella, samhälls samt kommersiella perspektivet integreras i arbetet. Utöver det planeras projektet att inkorporera fyra Europeiska länders perspektiv med hjälp av en Living Lab ansats. E2C ämnar understödja skapandet av communities mellan användare och att intensifiera interaktionen mellan dessa med specifikt fokus på dialog och kommunikation mellan olika användare för att stödja välbefinnande samt självkänsla.
Abstract [en]
Purpose and goal: Express to Connect (E2C) is based on the principles and the experiences of the Storytable® (www.storytable.com), which is a successful ICT-application developed and marketed by Multi Media Tables BV in the Netherlands. The E2C proposal focuses on finding a solution to the very challenging issues and problems concerning: 1. Preventing elderlys internal experience of loneliness as this is strongly associated with dissatisfaction with life (Tilvis et al. 2000). 2. Develop a new innovative solution for an emergent EU market for preventive social technology, consisting of the increasing part of elderly people age 65+. 3. Creating implementation strategies that allow the solution a place in the service ecology of elderly care by contributing to a stop in the predicted rise (up by 4 8 % of GDP in 2025) in costs of health and long term care. Expected results and effects: The main results of the project can be divided into three subcategories: 1. At an individual level E2C aims at helping people to stay active by using their creative potential (as former experiences, competences, ways of thinking and working etc.). E2C will provide an ICT tool and media for meaningful interaction and for validating one´s experiences by sharing them with peers and their caring community. 2. At an societal level having more elderly people continuing to live independent, active and satisfying lives in their own homes will have a preventive impact on predicted rise in costs of health and long term care, through a decrease in need for professional help, lower the risk of dementia and other health related costs in the public sector. 3. E2C aims at creating a sustainable commercial solution that develop the existing Storytable® into a wide spread E2C service. In summary the objective for the E2C consortium is to transform the proven concept of the Storytable® working in an institutional frame, and develop, test and deploy a personal version valuable in a setting of the private home. Approach and implementation: E2C takes on a triple-legged approach in organizing the development work. The project integrates the individual and societal level with the commercial perspectives in four European countries with the help of Living Lab approaches. E2C aims to offer ways and occasions for communities among the users to be created, as it will intensify interaction, communication and dialogue between the users and contribute to the feeling of wellbeing, self esteem and belonging.
ProjektledareIhlström Eriksson, Carina
Koordinerande organisation
Högskolan i Halmstad
Forskningsfinansiär
Tidsperiod
2010-03-01 - 2013-02-28
Nationell ämneskategori
Mänsklig interaktion med IKTGerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktningMedieteknik
Identifikatorer
DiVA, id: project:197Projekt id: 2010-00776_Vinnova