hh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 21) Show all publications
Andersson, J. (2018). En sannskyldig gudagåva. In: Mats Engström (Ed.), På liv & död: Kulturen 2019 (pp. 82-96). Lund: Kulturen
Open this publication in new window or tab >>En sannskyldig gudagåva
2018 (Swedish)In: På liv & död: Kulturen 2019 / [ed] Mats Engström, Lund: Kulturen , 2018, p. 82-96Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Kulturen, 2018
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-40589 (URN)9789187054136 (ISBN)
Available from: 2019-09-16 Created: 2019-09-16 Last updated: 2019-10-02
Andersson, J., Ekstam, L. & Nilsson, G. (2017). Äldrekollo - om vuxenhet och barnslighet och den villkorade friheten. In: Clary Krekula & Barbro Johansson (Ed.), Introduktion till kritiska åldersstudier: (pp. 211-224). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Äldrekollo - om vuxenhet och barnslighet och den villkorade friheten
2017 (Swedish)In: Introduktion till kritiska åldersstudier / [ed] Clary Krekula & Barbro Johansson, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 211-224Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2017
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-40578 (URN)978-91-44-12094-2 (ISBN)
Available from: 2019-09-16 Created: 2019-09-16 Last updated: 2019-09-19Bibliographically approved
Nilsson, G., Ekstam, L. & Andersson, J. (2016). "Här händer nästan mirakel" Äldrekollot som fenomen, görandet av ålder under vistelsen och kollots implikationer för äldres hälsa och livskvalitet. Lund: Lund University Libraries, 2(3)
Open this publication in new window or tab >>"Här händer nästan mirakel" Äldrekollot som fenomen, görandet av ålder under vistelsen och kollots implikationer för äldres hälsa och livskvalitet
2016 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Sommarkollon för äldre – äldrekollon – har i olika former etablerats runt om i Sverige, inte minst sedan början av 2000-talet. Några verksamheter har kommunalt stöd och andra drivs ideellt. De arrangeras vanligen i en naturskön miljö som ska möjliggöra utevistelser och da-garna växlar mellan planerade aktiviteter i grupp och fri tid. Det som förenar verksamheter-na är den positiva effekt äldrekollot beskrivs ha för deltagarnas hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Kollovistelsen antas bryta en socialt exkluderande vardag och leda till nya vanor och vänskapsband som består. Sommarkollon är annars något som brukar förknippats med barn och barndom, där stadsbarn ges en möjlighet att få komma ut på landet och leka, bada och andas frisk luft. I denna rapport diskuteras hur de här associationerna inverkar på hur kollon för äldre arrangeras och upplevs?

Abstract [en]

Where "miracle" happens. Senior camps, doing age and implications for older people's health and quality of life: Summer camps for older people - senior camps - has in various forms been established around Sweden, not least since the early 2000s. They are usually arranged in a natural setting that will allow staying outdoors and the days alternate between planned group activities and free time. Recurrent is the positive effect senior camps are de-scribed to have on the participants' health, wellbeing and quality of life. The stay at a senior camp is said to break a socially exclusive everyday life and lead to new habits and long-term friendships. Summer camps are usually associated with children and childhood, where urban children are given an opportunity to get out of the country and play, swim and breathe fresh air. In this report it is discussed how these associations affect how senior camps are organized and experienced?

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Lund University Libraries, 2016
Keywords
Ageing, summer camp, life quality, doing age, age norms, Äldre, kollo, livskvalitet, göra ålder, åldersnormer
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-40588 (URN)978-91-639-0940-5 (ISBN)
Available from: 2019-09-16 Created: 2019-09-16 Last updated: 2019-10-01Bibliographically approved
Andersson, J. (2016). The meaning of care. The social construction of care for elderly people [Review]. Community, Work and Family, 19(1), 125-127
Open this publication in new window or tab >>The meaning of care. The social construction of care for elderly people
2016 (English)In: Community, Work and Family, ISSN 1366-8803, E-ISSN 1469-3615, Vol. 19, no 1, p. 125-127Article, book review (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Abingdon: Routledge, 2016
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-40587 (URN)10.1080/13668803.2016.1122710 (DOI)000373379300007 ()
Available from: 2019-09-16 Created: 2019-09-16 Last updated: 2019-09-20Bibliographically approved
Elvstrand, H., Jansson, M. & Andersson, J. (2014). Dialogens paradoxer. Linköping: Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Dialogens paradoxer
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

Hösten 2010 sökte Linköpings universitet, projektet Samverkan, Integration och Kunskap, SIK-projektet, medel från Europeiska integrationsfonden till ett projekt dels med syfte att systematisera de erfarenheter och resultat som dragits av projekt inom ramen för fondens arbete, och dels erbjuda processtöd till projekten i olika former. Rapporten Dialogens paradoxer är ett led i detta arbete och bygger på data som insamlats i Integrationsfondens projektverksamhet och analyserats av SIK-projektet.

Rapporten, Dialogens paradoxer, innehåller en bakgrundsteckning och problematisering av centrala begrepp i relation till interkulturell dialog men är framförallt en beskrivning av projekts erfarenheter av att arbeta med dialog som arbetsmetod. Det empiriska materialet i rapporten består av observationer och intervjuer från tio projekt som beviljats medel från Integrationsfonden. De deltagande projekten har arbetat med integrationsfrämjande åtgärder på olika sätt. Bland projekten återfinns de som haft dialog som huvudsakligt syfte, men även projekt som i sitt syfte angett att deras arbete bygger på andra angreppsätt. Vad dessa projekt har gemensamt är att interkulturell och eller interreligiös dialog, i någon form ändå återfinns hos alla projekt, oavsett om det är ett centralt angreppssätt eller inte. Därmed finns det i datamaterialet, exempel på dialog även om det inte är den åtgärd projektet har sökt medel för.

Rapportens resultat inleds med en redovisning av målet för dialog som arbetsverktyg. Vidare diskuteras hinder och möjligheter för dialogarbetet. Analysen utmynnar i ett antal paradoxer som vi funnit som centrala för att förstå dialogens möjligheter och svårigheter.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, 2014. p. 41
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-40586 (URN)978-91-7519-294-9 (ISBN)
Projects
SiK - Samverkan integration Kunskap
Available from: 2019-09-16 Created: 2019-09-16 Last updated: 2019-09-20Bibliographically approved
Andersson, J. (2013). A health education in Top Shape - governing and communication strategies in the edutainment series of Top Shape. International Journal of E-Health and Medical Communications (IJEHMC) (2), 22-27
Open this publication in new window or tab >>A health education in Top Shape - governing and communication strategies in the edutainment series of Top Shape
2013 (English)In: International Journal of E-Health and Medical Communications (IJEHMC), ISSN 1947-315X, E-ISSN 1947-3168, no 2, p. 22-27Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Contemporary society is often described as a “learning society”, in which citizens are educated to reflect on and evaluate their well- being and lifestyles. In school, this is done through assessments: ratings and evaluations, in working life through staff appraisals and health evaluations, and in everyday life, media is used for self-assessments. Focus in this article is on the later. Mass media has become an increasingly common tool to produce and promote knowledge about health and lifestyle. In various edutainment programs experts and coaches supports participants to improve their lives in one way or another. In this article I will focus on the series “Toppform” (Top shape) broadcasted on Swedish television in 2008. Top Shape is one of the health and lifestyle TV- series that use coordinated communication channels to interact with its viewers. Parallel with the program being broadcasted on television, it is also represented with material on the Internet. This study focuses on the material that is represented on the website of the TV-series, which also contains material used for teaching in school settings. By that, the material constitutes an interesting encounter between entertainment, school education and public health education and is therefore fruitful to study from a perspective of health communication. I adopt a critical discourse analytic approach, in which power relations and the constitution of social practices are in focus.

Place, publisher, year, edition, pages
Hershey, PA: IGI Global, 2013
Keywords
Health education, media, governing, edutainment, discourse
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-40575 (URN)
Available from: 2019-09-16 Created: 2019-09-16 Last updated: 2019-09-19Bibliographically approved
Andersson, J. (2013). Birgitta Odén: Äldre genom tiderna. Åldrande och äldrepolitik som en historiker ser det [Review]. , 96(1), 56-58
Open this publication in new window or tab >>Birgitta Odén: Äldre genom tiderna. Åldrande och äldrepolitik som en historiker ser det
2013 (Swedish)Article, book review (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Föreningen för Svensk Kulturhistoria, 2013
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-40585 (URN)
Available from: 2019-09-16 Created: 2019-09-16 Last updated: 2019-09-23
Andersson, J. (2013). Governmentality as a genealogical toolbox in historical analysis. European Education: Issues and Studies, 45(4), 61-74
Open this publication in new window or tab >>Governmentality as a genealogical toolbox in historical analysis
2013 (English)In: European Education: Issues and Studies, ISSN 1056-4934, E-ISSN 1944-7086, Vol. 45, no 4, p. 61-74Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this article is to show how governmentality may be used to analyze historical events and discourses, and how this historical analysis can be used as a perspective to problematize contemporary discourses. The example used in this article is from my research on life-extension handbooks published in Sweden 1700-1930, and by this I stress handbooks as a noninstitutional educative arena. I am advocating governmentality as a toolbox to analyze how various forms of power operate and how different levels of power integrate and conflict in this arena. In doing so, I recommend governmentality as a critical and empirical approach to analyze various forms of power relations and governance. I exemplify the flexibility of the toolbox by using genealogy and governmentality in combination with linguistic tools from Critical Discourse Analysis and Norman Fairclough. In this way, I want to stress the critical gaze and the importance of situation in time and space by arguing for greater respect for the variants of the concepts of genealogy and governmentality. © 2013 Taylor and Francis Group, LLC.

Place, publisher, year, edition, pages
New York, NY: Routledge, 2013
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-40576 (URN)10.2753/EUE1056-4934450405 (DOI)2-s2.0-84980540371 (Scopus ID)
Available from: 2019-09-16 Created: 2019-09-16 Last updated: 2019-09-20Bibliographically approved
Andersson, J. (2013). Pensionärsjävlar – revolt mot eller ett upprepande av negativa ålderskoder?. Sociologisk forskning, 50(3/4), 247-266
Open this publication in new window or tab >>Pensionärsjävlar – revolt mot eller ett upprepande av negativa ålderskoder?
2013 (Swedish)In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 50, no 3/4, p. 247-266Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Old bastard – rebellion against or a repetition of negative age codes?

In contemporary media and scientific contexts, it has become increasingly popular to launch today’s elderly as different from previous generations of older people, especially emphasized is that today’s elderly will have more attitude and set higher demands on society. The TVseries Pensionärsjävlar is based on this idea of today’s and tomorrow’s elderly as different and more rebellious than previous generations. The purpose of this article is to analyze and discuss how age and age codes are used as a prerequisite for, but also are challenged in the series. The result shows that chronological age is almost absent in the series, instead age coding is performed by physical attributes and verbal acts. Most common attributes are those connected to decreased functionality, such as walker, wheelchair, walking stick etcetera. The most common taboo joked about is sexuality, and other common themes are decreased functionality, child/youth- like behavior and traffic. In the article I discuss how these themes and attributes are negotiated in relation to age.

Place, publisher, year, edition, pages
Annelöv: Sveriges sociologförbund, 2013
Keywords
age, age coding, pensioner, youth
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-40577 (URN)
Available from: 2019-09-16 Created: 2019-09-16 Last updated: 2019-09-20Bibliographically approved
Andersson, J. (2012). En skola i toppform!. In: Kenneth Petersson, Magnus Dahlstedt, Birgitta Plymouth (Ed.), Fostran av framtidens medborgare: Normer och praktiker bortom välfärdsstaten (pp. 37-58). Lund: Sekel Bokförlag
Open this publication in new window or tab >>En skola i toppform!
2012 (Swedish)In: Fostran av framtidens medborgare: Normer och praktiker bortom välfärdsstaten / [ed] Kenneth Petersson, Magnus Dahlstedt, Birgitta Plymouth, Lund: Sekel Bokförlag, 2012, p. 37-58Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Sekel Bokförlag, 2012
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-40570 (URN)978-91-85767-73-1 (ISBN)
Available from: 2019-09-16 Created: 2019-09-16 Last updated: 2019-10-09
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2511-1183

Search in DiVA

Show all publications