hh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Skärlund, Sanna
Publications (2 of 2) Show all publications
Skärlund, S. (2019). Din gamla Wallenbergsservett!: Förolämpningar i dramer 1700–2000. In: Daniel Möller (Ed.), Vetenskapssocieteten i Lund: Årsbok 2019 (pp. 85-104). Lund: Vetenskapssocieteten i Lund
Open this publication in new window or tab >>Din gamla Wallenbergsservett!: Förolämpningar i dramer 1700–2000
2019 (Swedish)In: Vetenskapssocieteten i Lund: Årsbok 2019 / [ed] Daniel Möller, Lund: Vetenskapssocieteten i Lund , 2019, p. 85-104Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, 2019
Series
Vetenskapssocieteten i Lund, ISSN 0349-053X ; 20
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-40441 (URN)978-91-985286-1-9 (ISBN)
Funder
Åke Wiberg Foundation, H18-0018
Available from: 2019-08-23 Created: 2019-08-23 Last updated: 2019-12-20
Skärlund, S. (2019). Utvecklingen av generiska pronomen i svenskans historia – tre exempel på  grammatikalisering?. Norsk lingvistisk tidsskrift, 37(2), 237-267
Open this publication in new window or tab >>Utvecklingen av generiska pronomen i svenskans historia – tre exempel på  grammatikalisering?
2019 (Swedish)In: Norsk lingvistisk tidsskrift, ISSN 0800-3076, E-ISSN 2387-6719, Vol. 37, no 2, p. 237-267Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I avhandlingen Man, en och du – generiska pronomen i svenskans historia (Skärlund 2017a) kartläggs de förändringar de tre orden man, en och du har  genomgått som generiska pronomen i svenska språket från 1200-talet till idag, med utgångspunkt i teorier om grammatikalisering. I den här artikeln samman-fattas några av undersökningens viktigaste resultat och det diskuteras huruvida ordens utveckling bör ses som exempel på processen grammatikalisering eller inte. Artikeln utmynnar i en redogörelse för den fortsatta utvecklingen, vilken innebär att alla de tre orden med tiden har börjat användas av talaren för att i första hand syfta på sig själv. Detta är en process som kan beskrivas som sub-jektifiering (Traugott 1989), och den leder till att olika generiska former  genomgår liknande förändringar ifråga om möjlig referens. En sådan benägen-het att utveckla självcentrerad referens har också noterats för ett flertal generiska pronomen i andra språk, vilket skulle kunna innebära att vi har att göra med en universell tendens i människors sätt att hantera den här typen av ord.

Abstract [en]

The dissertation Man, en och du – generiska pronomen i svenskans historia (Skärlund 2017a) explores the development of the three Swedish words man (‘man’), en (‘one’) and du (‘you’), from the 13th century until today. In early Old Swedish (1225–1375), the three words were used as a noun (man), a numeral (en) and a personal pronoun (du) respectively. However, in contemporary Swedish all three are also used as generic pronouns. In the dissertation, theories about grammaticalization are taken as a point of departure to understand the changes undergone by the three forms. In this article, some of the main findings of the dissertation are recapitulated. Furthermore, it is discussed whether the development of the three words should be understood as an example of grammaticalization or not. The article also examines the later development, by which all three words are used by speakers to refer to themselves. This is a process known as subjectification (Traugott 1989), which results in different generic forms undergoing similar changes with respect to potential reference. The development of self-centered reference has also been noted for generic forms in several other languages, making it possible to hypothesise that there is a universal tendency in the way generic words come to be used.

Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Novus Forlag, 2019
Keywords
generiska pronomen, grammatikalisering, subjektifiering, språk-förändring, semantisk förändring, syntaktisk förändring
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-41294 (URN)
Available from: 2019-12-22 Created: 2019-12-22 Last updated: 2020-01-16Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications