hh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Hansson, Eva
Publications (3 of 3) Show all publications
Sjöberg, J. & Hansson, E. (2019). Making use of students’ digital habits in higher education: What they already know and what they learn. Journal of Learning Development in Higher Education (14)
Open this publication in new window or tab >>Making use of students’ digital habits in higher education: What they already know and what they learn
2019 (English)In: Journal of Learning Development in Higher Education, ISSN 1759-667X, no 14Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Varieties of digital practices have increasingly become part of people’s everyday lives and people, in general, use these communicative practices on a daily basis, mostly for social and entertaining purposes. As to higher education, researchers have pointed out that digital technology could be a useful tool in how to learn more effectively, if it is based on the abilities that students bring with them into higher education from their everyday life (for example, Buzzard et. al., 2011). In this case study, we explore the issue of students' digital practices in everyday life as well as in higher education, in a teacher training programme at a Swedish University. The aim is two-fold: on the one hand, to provide knowledge regarding students' everyday experiences of digital practices and the ways in which these are utilised in higher education; on the other hand, to contribute to the understanding of the ways in which higher education contributes to challenging and developing students' digital skills. Twenty-nine students from teacher training programmes participated in the study by answering a questionnaire. The results show that the students’ digital habits are not being used or acknowledged in higher education, except for when it comes to their Teacher Training Practice (TTP). Furthermore, the results also show that higher education contributes to students’ digital skills. This, we argue, could be of interest for teachers and researchers in teacher training programmes and for teachers in primary to tertiary education, in developing education activities with digital technology based on pupils’ and students’ digital habits. We can also see that the study can inspire other teachers in higher education, where the idea of using students’ digital habits perhaps is not yet taken into consideration.

Place, publisher, year, edition, pages
Plymouth: Association for Learning Development in Higher Education, 2019
Keywords
digital technology, higher education, teacher training practice, digital habits, digital skills, digital environment
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-39232 (URN)
Available from: 2019-04-17 Created: 2019-04-17 Last updated: 2019-08-30Bibliographically approved
Sjöberg, J. & Hansson, E. (2016). Studenters digitala praktiker i vardagen och i högre utbildning. In: NU2016: . Paper presented at NU (nätverk och utveckling) 2016, Malmö, Sverige, 15-17 juni, 2016.
Open this publication in new window or tab >>Studenters digitala praktiker i vardagen och i högre utbildning
2016 (Swedish)In: NU2016, 2016Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Digitala verktyg (datorer, mobiler, läsplattor, etc.) är numera en del av vår vardag, både inom och utanför utbildningsväsendet. Frågor om hur och på vilket sätt digital användning bidrar till kunskapande och lärande är en del av en ständigt pågående diskussion. Vi lärare inom högre utbildning tillhör vanligtvis en äldre generation än de studenter vi möter, där studenterna till synes verkar kunskapa både på konventionella, traditionella sätt och på sätt som vi inte riktigt förstår. Ibland verkar de ingå i en slags praktikgemenskap (Wenger, 1998) över nätet. Vi känner oss dock inte säkra på att de faktiskt alltid kunskapar; de kanske bara hanterar information? Kunskap bärs av människor som tolkar och förstår det de tagit till sig (Gustavsson, 2002; Lantz-Andersson & Säljö, 2014). Hur kan jag som lärare inom högre utbildning förhålla mig till det digitala lärandet och det digitala mediets potential? Teknologiers påverkan på lärande är ett argument för forskning där det digitala lärandet står i fokus. Teknikdelegationen (2010) menar att det behöver genomföras mer omfattande studier av hur användning av nya teknologier påverkar lärandet. Tidigare forskning visar att studenters egna erfarenheter av digitala praktiker inte tas tillvara inom högre utbildning (Buzzard et. al, 2011; Kelm, 2011; Lichy, 2012). Begränsad andel av forskning tar utgångspunkt i studenters vardagsliv inom digital teknik.

I forskningsprojektet Studenters aktörskap i möten med digitala medier inom högre utbildning, som ingår i forskningsplattformen ”Framtidens lärande –Samhällsförändringar och lärande” vid Högskolan i Halmstad, riktas kunskapsintresset mot studenters digitala praktiker i vardagslivet och i utbildningssituationer. Med digitala praktiker menas de olika sammanhang där studenter deltar i digitala medier (t.ex. forum, communities) och använder interaktiva on-och offline spel. I forskningsprojektet finns ett intresse för både studenters aktörskap i förhållande till sina egna studier i möten med digitala medier (som till exempel användande av LMS) och kunskap om hur studenters digitala praktiker i vardagslivet och utbildningssituationer tas tillvara och utvecklas under utbildningstiden.

Inom detta projekt har en första delstudie genomförts 2015 för att ringa in och få en större förståelse för kunskapsområdet. Syftet med delstudien var tvåfaldigt: dels att bidra till kunskap om studenters vardagliga erfarenheter av digitala praktiker och på vilka sätt dessa tas tillvara i högre utbildning. Dels att bidra till insikt om på vilka sätt högre utbildning bidrar till att utmana och utveckla studenters digitala kompetenser. De övergripande forskningsfrågorna var: Hur kan studenters digitala vanor vara en tillgång i högre utbildning? Hur kan högre utbildning som innefattar digital praktik utveckla studenters digitala kompetenser? 29 stycken lärarstudenter deltog i studien genom att svara på ett frågeformulär. Resultatet visar att studenternas digitala vanor tas tillvara i deras praktik på grundskolorna (VFU) -dels i form av den digitala vana de har med sig från sin fritid och dels i form av den undervisning om/i datorprogram de får via campus. Däremot upplever studenterna inte att deras digitala vanor tas tillvara i utbildningen på campus, vilket alltså bekräftas av tidigare forskning.

National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-34077 (URN)
Conference
NU (nätverk och utveckling) 2016, Malmö, Sverige, 15-17 juni, 2016
Available from: 2017-06-12 Created: 2017-06-12 Last updated: 2019-10-04Bibliographically approved
Nilsson, I. & Hansson, E. (2012). Teacher and teacher student, reflecting upon practice. In: : . Paper presented at 6th International Conference on Multimodality (6-ICOM), Institute of Education, London, United Kingdom, 22-24 August, 2012.
Open this publication in new window or tab >>Teacher and teacher student, reflecting upon practice
2012 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

This paper is about a project with the purpose to investigate how theory and practice are interplaying, in observations about how modes are used in teacher students’ lessons and how modes are reflected upon during the supervision with the pre- service teacher. Mode is defined as systematically grounded in culture and society with semiotic resources as media for representation in meaning making communication, according to Kress, Jewitt, Ogborn and Tsatsarilis (2001). The multimodal perspective for teacher students means that there are different areas of knowledge as modes and ways of expressions, mentioned in  Jewitt, (2009:14) regarding written language, talking, gestures, sound, music, images and how the different modes are combined  for meaning making. Besides, research in educational sciences shows that teacher students and pre- service teachers are not using knowledge taught in teacher education (Britzman 2003, Ewald, 2006). Because of the multimodal perspective as relatively new knowledge in teacher education courses it is relevant to study teacher students’   teaching and reflections. The methods used are video recorded observations of teacher students’ lessons and documentation of teacher students’ reflections together with the pre- service teacher. The analysis of the video recorded lessons regarding modes and reflections showed that different modes were used and in two cases in a multimodal perspective. The modes used were spoken language, images and written language. The results of the analysis of how modes were reflected upon varied and in one observation in a class two the pupils’ behavior were lifted forward more than reflections about mathematics.  In another video documented lesson regarding physics in year five the focus in the reflections was mostly physics and less behavior. The teacher student used different modes and semiotic resources for representation and  reflected  upon how to connect the  resources in a better way. However, multimodality  as concept  was treated like tacit knowledge (Polanyi, 1998/1962).

National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-20251 (URN)
Conference
6th International Conference on Multimodality (6-ICOM), Institute of Education, London, United Kingdom, 22-24 August, 2012
Available from: 2012-12-28 Created: 2012-12-28 Last updated: 2018-03-22Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications