hh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Björk, Peter
Publications (8 of 8) Show all publications
Björk, P. (2015). "The flowers in the dustbin": Om Sex Pistols, 1970-talspunken och musik som politisk kommunikation (1:1ed.). In: Hans Bengtsson (Ed.), Vinklade budskap – perspektiv på politisk kommunikation: (pp. 67-83). Halmstad: Halmstad University Press
Open this publication in new window or tab >>"The flowers in the dustbin": Om Sex Pistols, 1970-talspunken och musik som politisk kommunikation
2015 (Swedish)In: Vinklade budskap – perspektiv på politisk kommunikation / [ed] Hans Bengtsson, Halmstad: Halmstad University Press , 2015, 1:1, p. 67-83Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Halmstad: Halmstad University Press, 2015 Edition: 1:1
Series
Forskning i Halmstad, ISSN 1400-5409 ; 23
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-28028 (URN)978-91-87045-23-3 (ISBN)978-91-87045-22-6 (ISBN)
Available from: 2015-03-30 Created: 2015-03-30 Last updated: 2018-03-22Bibliographically approved
Björk, P. (2011). I "det infantila samhällets" labyrint: Om familjen, uppfostran och relationen mellan barn och vuxna. In: Thomas Knoll, Ann-Katrin Witt (Ed.), Tillbaka till framtiden: Familjens betydelse för individens livsval (pp. 95-132). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>I "det infantila samhällets" labyrint: Om familjen, uppfostran och relationen mellan barn och vuxna
2011 (Swedish)In: Tillbaka till framtiden: Familjens betydelse för individens livsval / [ed] Thomas Knoll, Ann-Katrin Witt, Lund: Studentlitteratur, 2011, p. 95-132Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Kapitlets syfte är att beskriva och analysera aktuella politiska tendenser och ideologiska strömningar, vilka på ett eller annat sätt förespråkar ett "återupprättande" av traditionella förhållanden mellan kategorierna "barn" och "vuxna", men också att lyfta fram några av de motsägelser och paradoxer som ryms inom och mellan dessa diskurser.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2011
Keywords
familj, genus, samhällsförändring, individualisering, retraditionalisering, rehierarkisering, föräldraskap, generationell makt, backlash
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-16172 (URN)978-91-44-07370-5 (ISBN)
Available from: 2011-09-06 Created: 2011-09-06 Last updated: 2018-03-22Bibliographically approved
Witt, A.-K., Nelson, A. & Björk, P. (2010). Durable and Increasing Gender Segregation in Higher Education: Students´ Motives for Applying to University Degree Programs. In: XVII ISA World Congress of SociologySociology on the MoveGothenburg, Sweden 11 - 17 July, 2010Conference Abstracts Prepared in Cooperation with CSA Sociological Abstracts: . Paper presented at XVII ISA World Congress of Sociology, Göteborg, 11-17 July, 2010.
Open this publication in new window or tab >>Durable and Increasing Gender Segregation in Higher Education: Students´ Motives for Applying to University Degree Programs
2010 (English)In: XVII ISA World Congress of SociologySociology on the MoveGothenburg, Sweden 11 - 17 July, 2010Conference Abstracts Prepared in Cooperation with CSA Sociological Abstracts, 2010Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

Higher education (HE) has changed from elite to mass education (HSV 2006:26R, Leathwood & Read 2009). In the last few decades, the number of women in higher education has increased substantially in most OECD countries. Sweden’s reform of HE in 1993 encourages university institu- tions to develop new degree programs (SFS 1993:100). This opened opportunities for the development of programs designed to attract women & men in equal numbers but the result was disappointing. According to a Swedish study, an increasing number of new degree programs attract almost exclusively one gender (Witt 2009, Nelson et al 2009). It is a well- established fact that technical educations are male-dominated while care- related educations are predominantly chosen by women. This paper inves- tigates the motivations for choice reported by 620 students in 17 programs. We have categorized these motives as follows: knowledge seeking; work- ing life orientation; shoulder responsibility for society; program design; second choice and “follow the map”. Moreover, the paper discusses how gender-segregated educational choices may affect the future opportunities of student in terms of professional careers, income development and, con- sequently, social standing & life styles. To study gender segregation within HE is like looking at a three dimensional picture. We can focus at different parts or images a one image shows the gender division among the students, another show the genderized division between program choices, while the third image is about the vertical gender division among teachers and researchers & their career opportunities. This paper deals with the first two.

Keywords
higher education, gender segregaton, gendered habitus, durable inequality, degree programs
National Category
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-16173 (URN)
Conference
XVII ISA World Congress of Sociology, Göteborg, 11-17 July, 2010
Projects
Före, under och efter utbildningen på högskolan i Halmstad 2007-2012
Available from: 2011-09-06 Created: 2011-09-06 Last updated: 2020-05-26Bibliographically approved
Witt, A.-K., Nelson, A. & Björk, P. (2010). Hur studenter motiverar sina val av utbildningsprogram i högskolan: Beständig ojämlikhet. Paper presented at Svenska Sociologförbundets årsmöte, Högskolan i Halmstad, 11-12 mars, 2010.
Open this publication in new window or tab >>Hur studenter motiverar sina val av utbildningsprogram i högskolan: Beständig ojämlikhet
2010 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

Higher education (HE) has changed from elite to mass education (HSV 2006:26R, Leathwood & Read 2009). In the last few decades, the number of women in higher education has increased substantially in most OECD countries. Sweden ́s reform of HE in 1993 encourages university institutions to develop new degree programs (SFS 1993:100). This opened opportunities for the development of programs designed to attract women and men in equal numbers but the result was disappointing. According to a Swedish study, an increasing number of new degree programs attract almost exclusively one gender (Witt 2009, Nelson et al 2009). It is a well- established fact that technical educations are male-dominated while care-related educations are predominantly chosen by women. This paper investigates the motivations for choice reported by 620 students in 17 programs. We have categorized these motives as follows: knowledge seeking; working life orientation; shoulder responsibility for society; program design; second choice and “follow the map”. Moreover, the paper discusses how gender-segregated educational choices may affect the future opportunities of student in terms of professional careers, income development and, consequently, social standing and life styles. To study gender segregation within HE is like looking at a three dimensional picture. We can focus at different parts or images – one image shows the gender division among the students, another show the genderized division between program choices, while the third image is about the vertical gender division among teachers and researchers and their career opportunities. This paper deals with the first two.

Keywords
higher education, gender segregaton, gendered habitus, durable inequality, degree programs, högre utbildning, genussegregation, beständig ojämlikhet, utbildningsprogram
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-4394 (URN)
Conference
Svenska Sociologförbundets årsmöte, Högskolan i Halmstad, 11-12 mars, 2010
Projects
Före, under och efter utbildningen på högskolan i Halmstad 2007-2012
Available from: 2010-05-12 Created: 2010-05-11 Last updated: 2018-03-23Bibliographically approved
Nelson, A., Björk, P., Trolle-Schultz Jensen, J., Nilsson, M. & Witt, A.-K. (2009). De första ”Bolognastudenterna” – om aktörskap, yrkesorientering och bildning i programutbildningar: Delrapport från projektet: Före, under och efter utbildningen på Högskolan i Halmstad 2007–2012. Halmstad: Högskolan i Halmstad
Open this publication in new window or tab >>De första ”Bolognastudenterna” – om aktörskap, yrkesorientering och bildning i programutbildningar: Delrapport från projektet: Före, under och efter utbildningen på Högskolan i Halmstad 2007–2012
Show others...
2009 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [en]

I det följande sammanfattar vi de resultat som framstår som mest centrala i studien. Det första vi vill lyfta fram är att studenterna som läser ett grundutbildningsprogram på Högskolan har gjort ett positivt val i den bemärkelsen att de inte har valt högreutbildning för att slippa vara arbetslösa. Studenterna på högskolan värderar både utbildningarnas bildande som yrkesorienterade aspekter som viktiga. I de data som analyserats har vi dock sett att utbildningens betydelse för det kommande yrkeslivet ges allt större betydelse efter hand som de studerar. En annan betydelsefull förändring som skett mellan det första och andra mättillfället är att intresset för ochden upplevda möjligheten att påverka sin egen utbildning sjunker avsevärt. När detgäller studenternas prestationer efter det första studieåret kan vi konstatera att devarierar, och att faktorerna kön och kulturell bakgrund har betydelse. Kvinnor ochstudenter med nordisk bakgrund presterar betydligt bättre än män och studentermed utomnordisk bakgrund. Traditionella sociala bakgrundsfaktorer somföräldrarnas utbildning och yrke visade sig inte han den betydelse för prestationernasom man kan förvänta sig utifrån tidigare studier.

Place, publisher, year, edition, pages
Halmstad: Högskolan i Halmstad, 2009. p. 92
Series
Forskning i Halmstad, ISSN 1400-5409 ; 18
National Category
Pedagogy Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-3121 (URN)978-91-978256-2-7 (ISBN)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2018-03-23Bibliographically approved
Björk, P. (2008). Konstruktiv eller moralisk kritik?: Reflektioner om villkor för kommunikation och lärande kring krisberedskap och krishantering. In: Hans Bengtsson, Anders Mellbourn (Ed.), Säkerhet och sårbarhet: Hur skapar vi ett hållbart samhälle? Om forskning och utveckling i samverkan (pp. 139-148). Halmstad: Högskolan i Halmstad
Open this publication in new window or tab >>Konstruktiv eller moralisk kritik?: Reflektioner om villkor för kommunikation och lärande kring krisberedskap och krishantering
2008 (Swedish)In: Säkerhet och sårbarhet: Hur skapar vi ett hållbart samhälle? Om forskning och utveckling i samverkan / [ed] Hans Bengtsson, Anders Mellbourn, Halmstad: Högskolan i Halmstad , 2008, p. 139-148Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Texten innehåller några reflektioner på Säkerhets- och sårbarhetskonferensen vid Högskolan i Halmstad den 17 april 2008. Syftet är att lyfta fram och diskutera en aspekt av problematiken i forsknings- och utvecklingsarbetet kring krisberedskap och krishantering; nämligen de diffusa och komplexa gränserna mellan å ena sidan en moralisk och å andra sidan en konstruktiv form av kritik.

Place, publisher, year, edition, pages
Halmstad: Högskolan i Halmstad, 2008
Series
Forskning i Halmstad, ISSN 1400-5409 ; 15
Keywords
krisberedskap, krishantering, säkerhet, sårbarhet, rädsla, kritik, risksamhället
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-5589 (URN)91-974819-4-7 (ISBN)
Available from: 2010-09-06 Created: 2010-09-06 Last updated: 2018-03-23Bibliographically approved
Björk, P. & Dalghi, E. (2007). Sociala fakta eller pågående aktiviteter?: Ett försök att förena Émile Durkheim och Dorothy Smith. Paper presented at Sociologförbundets årsmöteskonferens, Lund, 8-9 februari, 2007.
Open this publication in new window or tab >>Sociala fakta eller pågående aktiviteter?: Ett försök att förena Émile Durkheim och Dorothy Smith
2007 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med detta paper är att diskutera Dorothy Smiths kunskapsteoretiska ställningstagande och dess relation till Emilé Durkheims klassiska tes om sociala fakta. Vid en första betraktelse kan det förefalla som om Smiths uppfattning innebär ett definitivt avståndstagande från den samhällsvetenskapliga syn som Durkheim på sin tid stod för. Vi menar dock att kunskapssyn som Dorothy Smith företräder mycket väl går att förena med Durkheims "sociala fakta".

Keywords
sociala fakta, diskurs, regelsystem, postmodernism, kunskapsteori, Durkheim, Smith
National Category
Sociology (excluding Social work, Social Psychology and Social Anthropology)
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-5597 (URN)
Conference
Sociologförbundets årsmöteskonferens, Lund, 8-9 februari, 2007
Available from: 2010-09-06 Created: 2010-09-06 Last updated: 2018-03-23Bibliographically approved
Björk, P. (2005). Regional samverkan för distansstudier i Entreprenörsregionen: En utvärdering av flexibelt lärande och entreprenörskap. Halmstad: Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad
Open this publication in new window or tab >>Regional samverkan för distansstudier i Entreprenörsregionen: En utvärdering av flexibelt lärande och entreprenörskap
2005 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten redovisar resultatet från en utvärdering av projektet "Regional samverkan för distansstudier i Entreprenörsregionen" som, med stöd av Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande (CFL), pågick mellan våren 2003 och våren 2005. Utvärderingen genomfördes inom ramen för ämnet Statsvetenskap vid Sektionen för Hälsa och Samhälle på Högskolan i Halmstad, på uppdrag av projektets ledare vid Entreprenörsregionen.

Place, publisher, year, edition, pages
Halmstad: Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad, 2005. p. 22
Keywords
distansstudier, flexibelt lärande, entreprenörskap, regional samverkan, Entreprenörsregionen
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-5590 (URN)
Available from: 2010-09-06 Created: 2010-09-06 Last updated: 2018-03-23Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications