hh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Bengtsson, Hans
Publications (10 of 10) Show all publications
Bengtsson, H. (Ed.). (2015). Vinklade budskap: perspektiv på politisk kommunikation (1ed.). Halmstad: Halmstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Vinklade budskap: perspektiv på politisk kommunikation
2015 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Abstract [sv]

Innehållet i denna antologi bygger på studier som medarbetarna genomfört i olika sammanhang. I tre av fallen är det erfarenheter från genomförda doktorsavhandlingar som ligger till grund för respektive kapitel, i ett par fall är det pågående avhandlingsprojekt och i övriga fall andra projekt som rör politik och kommunikation. Som en röd tråd går tanken att de budskap som kommuniceras till oss som medborgare inte är neutrala och objektiva utan präglas av sändarna och andra involverade aktörer – alla budskap är mer eller mindre vinklade. Som mottagare är vi också präglade av den sociala och kulturella situation vi befinner oss i när vi tolkar de budskap som möter oss.I det inledande kapitlet fokuserar författaren på centrala begrepp som återkommer i antologin – politik, kommunikation och demokrati – och på några användbara samhällsvetenskapliga analysmodeller. Därefter följer kapitel om dels vetenskapens roll som politisk kommunikation, dels hur retoriken används över tid i politiska sammanhang. Att musik också är ett uttryckssätt och en kanal för politisk kommunikation visar en av författarna genom exempel från 1970-talspunken.I en andra del i antologin behandlas massmediernas roll ur olika perspektiv. Ett par kapitel behandlar medialiseringen av politiken respektive utvecklingen av sociala medier. Är medierna oberoende informationsförmedlare eller opinionsbildande aktörer? Vilken betydelse har internet i ett demokratiskt perspektiv? Viken roll spelar egentligen medierna i politiken? I ett kapitel redovisas morgontidningars publicering i ett genusperspektiv och i ett annat kapitel press- och tryckfriheten i Sverige under andra världskriget.Den tredje delen i antologin har såväl ett internationellt som ett nationellt perspektiv på genomförande av politiska processer. I ett kapitel diskuterar författaren tankesmedjornas roll i amerikansk politik. Därefter får vi inblick i vilket handlingsutrymme olika aktörer har i genomförandet av projekt finansierade av Europeiska socialfonden. I ett avslutande kapitel analyseras kommunikationen i ett styrelserum – uppfattar de förtroendevalda i ett kommunalt bostadsföretag sig som politiker eller som företagare?

Place, publisher, year, edition, pages
Halmstad: Halmstad University Press, 2015. p. 236 Edition: 1
Series
Forskning i Halmstad, ISSN 1400-5409 ; 23
Keywords
demokrati, genus, genusrepresentation, internet, massmedier, politik, politisk kommunikation, press, pressfrihet, retorik, sociala medier, tankesmedjor, tryckfrihet, vetenskap
National Category
Cultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-28139 (URN)978-91-87045-22-6 (ISBN)978-91-87045-23-3 (ISBN)
Available from: 2015-04-21 Created: 2015-04-21 Last updated: 2018-03-22Bibliographically approved
Askheim, O. P., Bengtsson, H. & Richter Bjelke, B. (2014). Personal assistance in a Scandinavian context: similarities, differences and developmental traits. Scandinavian Journal of Disability Research, 16(Suppl. 1), 3-18
Open this publication in new window or tab >>Personal assistance in a Scandinavian context: similarities, differences and developmental traits
2014 (English)In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 16, no Suppl. 1, p. 3-18Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Personal assistance (PA) has been characterized as a melting pot consisting of, on the one hand, a social rights discourse with its basis among disabled people, and, on the other hand, a consumer directed market discourse increasingly putting its stamp on welfare policy in the Western world. In the realm of welfare politics, these discourses are, in many ways, opposites, but have found common ground in the demand for a more individual and consumer friendly provision of services. Within a shared welfare state model, the application of PA has developed divergently in the Scandinavian countries and relates to the two discourses in different ways. In this article, PA in Denmark, Norway and Sweden is presented and similarities and differences are discussed and analysed. Questions raised include: How can the differences between the countries be understood? What dilemmas within welfare policy do they illustrate? How do the different discourses put their marks on the different PA-models in the Scandinavian countries? How do the PA programmes seem to develop further and what kind of PA will the Scandinavian countries end up with in the future?. © 2014 Nordic Network on Disability Research.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Taylor & Francis, 2014
Keywords
cash for care, personal assistance, policy, Scandinavia
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-37805 (URN)10.1080/15017419.2014.895413 (DOI)2-s2.0-84898016712 (Scopus ID)
Available from: 2018-08-28 Created: 2018-08-28 Last updated: 2018-08-28Bibliographically approved
Bengtsson, H. & Svensson, K. (2011). Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem (7ed.). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem
2011 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Den snabba utvecklingen med styrning och kontroll genom ny lagstiftning inom skolområdet är bakgrunden till denna nya upplagan av boken "Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem". Frågor som rör personalens arbetsrättsliga ställning, skolans arbetsmiljöansvar, diskriminering, mobbning, offentlighet och sekretess , dokumentation och handläggning behandlas ingående.  För att åskådliggöra och analysera konsekvenserna av förändringarna kommenteras gällande lagtexter med aktuella rättsfall.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2011. p. 386 Edition: 7
Keywords
Juridik, Skolan, Förskolan, Fritidshem, Ansvar, Sekretess
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-16137 (URN)978-91-47-09979-5 (ISBN)
Available from: 2011-09-06 Created: 2011-09-06 Last updated: 2018-03-22Bibliographically approved
Gynnerstedt, K. & Bengtsson, H. (2011). Personal assistance in Sweden: Support and service for persons with certain functional impairments. Aotearoa New Zealand Social Work Review, 23(1/2), 18-28
Open this publication in new window or tab >>Personal assistance in Sweden: Support and service for persons with certain functional impairments
2011 (English)In: Aotearoa New Zealand Social Work Review, ISSN 1178-5527, Vol. 23, no 1/2, p. 18-28Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The political goal and the aim of Swedish disability policy today is to give persons with disabilities the same opportunities as others to participate in society and to live together wit others - the principles of normalisation and integration. Two particular acts, LSS and LASS, came into force on the 1st of January 1994. One of the most important elements in these acts is the right to personal assistance. The idea of personal assistance is to provide support that is tailor-made to the individual as far as possible and to optimise the person´s influence over how the support is arranged. The aim of this article is to describe and analyse the right personal assistance from an administrative perspective. The focus is on the application and decision process and the development of this support during the years.

Place, publisher, year, edition, pages
Christchurch, New Zealand: Aotearoa New Zealand Association of Social Workers, 2011
Keywords
People with disabilities, Sweden, Social service, Social conditions, Handicapped, Government policy
National Category
Medical and Health Sciences Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-16134 (URN)
Available from: 2011-09-06 Created: 2011-09-06 Last updated: 2018-03-22Bibliographically approved
Bengtsson, H. (2010). Offentlig förvaltning: Att arbeta i demokratins tjänst. Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Offentlig förvaltning: Att arbeta i demokratins tjänst
2010 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Boken ger en överblick över organiseringen och den diskussion och problematik som präglar politik och förvaltning i ett pluralistiskt modernt samhälle. Frågan är t.ex. hur enskilda individers och gruppers behov av frihet och självbestämmande kan förenas med behovet av ömsesidiga hänsynstaganden och gemensamma, kollektiva angelägenheter i en demokrati. Att arbeta i politiskt styrd verksamhet innebär att man möter både praktiska och etiska problem som skall lösas i samråd med många andra inblandade aktörer. I ett avslutande kapitel i boken behandlas därför etiska frågeställningar som präglar den offentliga förvaltningen.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2010. p. 185
Keywords
Offentlig förvaltning, Politik och förvaltning
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-4971 (URN)978-91-40-66680-2 (ISBN)
Available from: 2010-06-22 Created: 2010-06-22 Last updated: 2018-03-23Bibliographically approved
Bengtsson, H. & Arvidsson, J. (2008). Dagens och morgondagens LSS-boende: Rapport från en FoU-cirkel i Skåne. Lund: Kommunförbundet Skåne
Open this publication in new window or tab >>Dagens och morgondagens LSS-boende: Rapport från en FoU-cirkel i Skåne
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport behandlar frågor som rör dagens och morgondagens boende för målgrupper inom LSS. Handläggare och chefer från åtta kommuner i Skåne som arbetar med dagens boende eller ansvarar för planering och utveckling av boendeformer har i en FoU-cirkel diskuterat problem och möjligheter inför framtiden. Deltagarna har identifierat och lyft viktiga frågeställningar att arbeta vidare med ute i kommunerna för att möta brukarnas behov och önskemål

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Kommunförbundet Skåne, 2008. p. 51
Series
FoU Skåne Skriftserie, ISSN 1404-5419 ; 2008:2
Keywords
LSS-bostad, handikapplagstiftning
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-4973 (URN)978-91-89661-25-7 (ISBN)
Available from: 2010-06-22 Created: 2010-06-22 Last updated: 2018-03-23Bibliographically approved
Bengtsson, H. & Mellbourn, A. (Eds.). (2008). Säkerhet och sårbarhet: Hur skapar vi ett hållbart samhälle? Om forskning och utveckling i samverkan. Halmstad: Högskolan i Halmstad
Open this publication in new window or tab >>Säkerhet och sårbarhet: Hur skapar vi ett hållbart samhälle? Om forskning och utveckling i samverkan
2008 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Föreliggande volym redovisar i första hand en stor konferens 17 april 2008 om Säkerhet och Sårbarhet på Högskolan i Halmstad. Den är ett uttryck för hur vi försöker möta de olika förväntningarna på en framgångsrik högskola. Den är inte en utpräglad forskningsrapport men innehåller både forskningsuppsatser och presentationer från olika myndigheter och organisationeri Halland. Arrangemanget har genomförts i samverkan med Länsstyrelsen i Halland och Region Halland.

Place, publisher, year, edition, pages
Halmstad: Högskolan i Halmstad, 2008. p. 148
Series
Forskning i Halmstad, ISSN 1400-5409 ; 15
Keywords
Säkerhet, Sårbarhet
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-2193 (URN)2082/2590 (Local ID)91-974819-4-7 (ISBN)2082/2590 (Archive number)2082/2590 (OAI)
Available from: 2008-12-12 Created: 2008-12-12 Last updated: 2018-03-23Bibliographically approved
Bengtsson, H. (2008). Vad har vi lärt av Gudrun och Per?: Om krishantering i ett kommunikativt perspektiv. In: Hans Bengtsson, Anders Mellbourn (Ed.), Säkerhet och sårbarhet: Hur skapar vi ett hållbart samhälle? Om forskning och utveckling i samverkan (pp. 65-87). Halmstad: Högskolan i Halmstad
Open this publication in new window or tab >>Vad har vi lärt av Gudrun och Per?: Om krishantering i ett kommunikativt perspektiv
2008 (Swedish)In: Säkerhet och sårbarhet: Hur skapar vi ett hållbart samhälle? Om forskning och utveckling i samverkan / [ed] Hans Bengtsson, Anders Mellbourn, Halmstad: Högskolan i Halmstad , 2008, p. 65-87Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Innehåller en översikt och analys av dels den statliga styrningen av krisberedskap på kommunal nivå, dels rapporter och uppsatser av krishanteringen i Hallands län i samband med stormarna Gudrun (januari 2005) och Per (januari 2007).

Place, publisher, year, edition, pages
Halmstad: Högskolan i Halmstad, 2008
Series
Forskning i Halmstad, ISSN 1400-5409 ; 15
Keywords
krisberedskap, kommunal nivå, krishantering, Halland
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-5373 (URN)91-974819-4-7 (ISBN)
Available from: 2010-08-18 Created: 2010-08-18 Last updated: 2018-03-23Bibliographically approved
Bengtsson, H. (2008). Varför blir det inte som vi har bestämt?: Om implementeringen av en social reform. In: Stubbergaard, Ylva & Hall, Patrik (Ed.), Demokrati och makt: Vänbok till Lennart Lundquist (pp. 117-143). Lund: Statsvetenskaplig tidskrift
Open this publication in new window or tab >>Varför blir det inte som vi har bestämt?: Om implementeringen av en social reform
2008 (Swedish)In: Demokrati och makt: Vänbok till Lennart Lundquist / [ed] Stubbergaard, Ylva & Hall, Patrik, Lund: Statsvetenskaplig tidskrift , 2008, p. 117-143Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Implementering av politiska reformer berör centrala statsvetenskapliga problemområden. I artikeln diskuteras, med erfarenheterna från implementeringen på lokal nivå av rättighetslagen LSS, möjligheter och hinder att via sociala reformer skapa rättvisa levnadsvillkor för personer med omfattande funktionshinder.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Statsvetenskaplig tidskrift, 2008
Keywords
implementering av sociala reformer, handikappolitik, LSS-reformen
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-4974 (URN)91-88306-70-4 (ISBN)978-91-88306-70-8 (ISBN)
Available from: 2010-06-22 Created: 2010-06-22 Last updated: 2018-03-23Bibliographically approved
Bengtsson, H. (Ed.). (2005). Politik, lag och praktik: implementeringen av LSS-reformen (2ed.). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Politik, lag och praktik: implementeringen av LSS-reformen
2005 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2005. p. 331 Edition: 2
Keywords
Funktionshindrade, Handikappolitik, LSS
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hh:diva-594 (URN)2082/936 (Local ID)91-44-03588-8 (ISBN)2082/936 (Archive number)2082/936 (OAI)
Available from: 2007-04-03 Created: 2007-04-03 Last updated: 2018-03-23Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications